Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2015 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2015 från Svenska Kolorektalcancerregistret"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Koloncancer Nationell kvalitetsrapport för år 215 från Svenska Kolorektalcancerregistret maj 216

2 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus SE UMEÅ ISBN Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation av styrgrupp Ledningsgrupp Kirurgrepresentanter Onkologrepresentanter Patologrepresentant Radiologrepresentanter Seniorrepresentanter Patientrepresentanter Nationellt stödteam vid Regionalt Cancercentrum norr, Umeå RCC:s representanter i styrgruppen Cancerregisterdata Kvalitetsregisterdata Utredning Behandling, operation Tumörstadium, operationsfynd och PAD Postoperativa komplikationer Fortsatt planering och behandling Uppföljning Publikationer Pågående forskning inom SCRCR

4 Tabeller Tabeller 1 Sjukhusnamn och nummer till funnelplots Tabellsammanfattning uppdelat på kön, 215 års patienter Antal registrerade fall samt täckningsgrad, Antalet fall av koloncancer som fått onkologisk behandling samt täckningsgrad för dessa i onkologblanketten Antal registrerade fall samt täckningsgrad för uppföljningsformuläret, 21 och 212 års opererade patienter Målnivå för poängbedömning Poängbedömning, effektmått Poängbedömning, processmått Preoperativ staging uppdelat på sjukhus, akut opererade fall, Preoperativ staging uppdelat på sjukhus, elektivt opererade fall, Preoperativ staging, opererade fall uppdelat på operationstyp, Utfall av preoperativ staging, opererade fall, uppdelat på sjukhus och ct-stadium, Utfall av preoperativ staging, opererade fall, uppdelat på sjukhus och cn-stadium, Utfall av preoperativ staging, resecerade fall, uppdelat på T-stadium, Utfall av preoperativ staging, resecerade fall, uppdelat på N-stadium, Preoperativ cytostatikabehandling, M, elektivt opererade fall, Andel akuta operationer påbörjade mellan 18. och 7., resecerade fall, Kärlligaturer uppdelat på tumörläge, Högsta kompetens vid operation, Knivtid i minuter (median), resecerade fall, ASA-klass, Peroperativ blödning (ml), elektivt opererade fall, pt-stadium, resecerade fall, pn-stadium, resecerade fall, M-stadium, samtliga fall, TNM-stadium, resecerade fall, Antal undersökta körtlar, resecerade fall, uppdelat på laparoskopiskt opererade och operationstyp, Antal undersökta körtlar, resecerade fall, uppdelat på pn-stadium, Postoperativa komplikationer, opererade fall, uppdelat på laparoskopiskt opererad, ASA-klass, BMI och ålder, Oplanerad intagning inom 3 dagar, opererade fall, uppdelat på postop vårdtid och ASA-klass, Avlidna inom 3 dagar efter operation uppdelat på kurativ operation, ASA-klass, operationstyp och ålder, Avlidna inom 9 dagar efter operation uppdelat på kurativ operation, ASA-klass, operationstyp och ålder, Avlidna inom 3 och 9 dagar uppdelat på region och operationstyp, Medianvårdtid (dagar), opererade fall, uppdelat på ASA-klass, kön och utskrivningsnivå, Adjuvant behandling planerad, opererade fall, stadium III, uppdelat på ASA-klass och ålder, Adjuvant behandling planerad, opererade fall, uppdelat på stadium, ålder, operationstyp och kön, Palliativ behandling planerad, M1- patienter, Patienter med metastasering, M1, bedömda eller remitterade för ställningstagande till metastaskirurgi, uppdelat på region och kön, Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

5 Tabeller 39 Lokalrecidiv och täckningsgrad för 3-års uppföljning uppdelat på sjukhus, resecerade fall, Lokalrecidiv (recidiv tom ), resecerade fall, uppdelat på stadium och operationstyp, 212 års patienter Lokalrecidiv (recidiv tom ), resecerade fall, uppdelat på pt-stadium och operationstyp, 212 års patienter Fjärrmetastaser (metastaser tom ), resecerade fall, tumörstadium I-III, uppdelat på region, utförd operation, operationstyp och kön, 212 års patienter

6 Figurer Figurer 1 Antal fall i Sverige Ålderstandardiserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige, , män Ålderstandardiserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige, , kvinnor Ålderstandardiserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige, , ålder < 8 år, män Ålderstandardiserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige, , ålder < 8 år, kvinnor Ålderstandardiserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige, , ålder 8 år, män Ålderstandardiserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige, , ålder 8 år, kvinnor Antal diagnostiserade fall och täckningsgrad, Antal och andel resecerade fall, Antal och andel akut resp elektiv resektion, Poängsumma effektmått Sverige, Poängsumma effektmått Stockholm/Gotland, Poängsumma effektmått Uppsala/Örebro, Poängsumma effektmått Sydöstra, Poängsumma effektmått Södra, Poängsumma effektmått Västra, Poängsumma effektmått Norra, Poängsumma processmått Sverige, Poängsumma processmått Stockholm/Gotland, Poängsumma processmått Uppsala/Örebro, Poängsumma processmått Sydöstra, Poängsumma processmått Södra, Poängsumma processmått Västra, Poängsumma processmått Norra, Väntetid från diagnos till behandlingsstart, andel inom 4 veckor, elektivt op, Väntetid från operation till PAD svar, andel inom 2 veckor, resecerade fall, Väntetid från operation till start av adjuvant behandling, andel inom 8 veckor, resecerade fall, Väntetid från 1:a läkarbesök till preoperativ MDT, elektivt op, Andel komplett preoperativ staging uppdelat på region, akut opererade fall, Andel komplett preoperativ staging uppdelat på region, elektivt opererade fall, Komplett preoperativ staging, opererade fall, Preterapeutisk staging, lungmetastaser, Preterapeutisk staging, levermetastaser, Andel preoperativ bedömning i MDT uppdelat på region, akut opererade fall, Andel preoperativ bedömning i MDT uppdelat på region och kön, elektivt opererade fall, Andel preoperativ bedömning i MDT uppdelat på region och ålder, elektivt opererade fall, Preoperativ bedömning i MDT, akut opererade fall och endoskopisk polypektomi ingår ej, Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

7 Figurer 38 Preoperativ bedömning i MDT uppdelat på ålder, akut opererade fall och endoskopisk polypektomi ingår ej, Preoperativ peroral tarmförberedelse, elektivt opererade, resecerade fall, Andel stent, resecerade fall, Utförd operation, Andel akut opererade pga. orsak, resecerade fall, akut op, Andel akut opererade påbörjade mellan 18. och 7., resecerade fall, Kärlligaturer Andel angiven placering av proximal kärlligatur, resecerade fall, akut opererade, Andel angiven placering av proximal kärlligatur, resecerade fall, elektivt opererade, Resektion av annat organ, resecerade fall, Andel permanent och skyddande stomi, resecerade fall, Andel laparoskopiskt opererade, resecerade fall, elektivt opererade, Laparoskopiskt opererade och konverterade, resecerade fall, elektivt opererade, Peroperativ tarmperforation och tumörnära perforation, resecerade fall, akut opererade, Uppgift saknas för tarmperforation är exkluderade Peroperativ tarmperforation och tumörnära perforation, resecerade fall, elektivt opererade, Uppgift saknas för tarmperforation är exkluderade Funnelplot, peroperativ tarmperforation, resecerade fall, elektivt opererade, Uppgift saknas är exkluderade Andel patienter som erhållit kurativ syftande behandling, resecerade fall, Högsta kompetens vid operation,resecerade fall, Peroperativ median blödning (ml), resecerade fall, elektivt op, Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för M-patienter, resecerade fall, Funnelplot, radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för M-patienter, resecerade fall, Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för M-patienter, resecerade fall, akut op, Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för M-patienter, resecerade fall, elektivt op, Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för M1-patienter, resecerade fall, elektivt op, Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, resecerade fall, akut opererade, uppdelat på utförd operation, Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, M, resecerade fall, elektivt opererade, uppdelat på utförd operation, Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, M1, resecerade fall, elektivt opererade, uppdelat på utförd operation, Totalt antal fall, 215=31, varav antal radikalt opererade ja=239, nej= Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, resecerade fall, akut opererade, uppdelat på högsta operationskompetens och M-stadium, Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, resecerade fall, elektivt opererade, uppdelat på högsta operationskompetens och M-stadium, Circumferentiell marginal, andel där CRM 1 mm, resecerade fall, pt exkluderad, Funnelplot, circumferentiell marginal, andel där CRM 1 mm, resecerade fall, pt exkluderad, Circumferentiell marginal, resecerade fall, pt exkluderad, Circumferentiell marginal, M, resecerade fall, pt exkluderad,

8 Figurer 71 Fördelning av stadium, resecerade fall, Andel resecerade fall av M1-patienter, Andel med 12 undersökta körtlar, resecerade fall, Antal med 12 undersökta körtlar, resecerade fall, Andel med 12 undersökta körtlar, resecerade fall, uppdelat på patologlab, 211, 213, Andel PAD-rutor ifyllda, resecerade fall, Andel PAD-rutor ifyllda, resecerade fall, Mucinös cancer, perineural växt påvisad, kärlväxt påvisad och låg differentieringsgrad, resecerade fall, Andel postoperativa komplikationer, opererande patienter, Postoperativa komplikationer, akut opererade fall, Postoperativa komplikationer, elektivt opererade fall, Andel patienter med komplikation och svårighetsgrad, akut opererade fall, Andel patienter med komplikation och svårighetsgrad, resecerade fall, akut opererade, Andel patienter med komplikation och svårighetsgrad, resecerade fall, elektivt opererade, Anastomosinsufficiens, resecerade fall, patienter med Hartmann s op, och/eller permanent stomi ingår ej, Anastomosinsufficiens, resecerade fall, patienter med Hartmann s op, och/eller permanent stomi ingår ej, Andel patienter som reopererats inom 3 dagar, opererade fall, Avlidna inom 3 respektive 9 dagar efter operation, resecerade patienter, akut opererade, Funnelplot, avlidna inom 3 dagar efter operation, resecerade patienter, akut opererade, Funnelplot, avlidna inom 9 dagar efter operation, resecerade patienter, akut opererade, Avlidna inom 3 respektive 9 dagar efter operation, resecerade patienter, elektivt opererade, Funnelplot, avlidna inom 3 dagar efter operation, resecerade patienter, elektivt opererade, Funnelplot, avlidna inom 9 dagar efter operation, resecerade patienter, elektivt opererade, Andel avlidna inom 3 och 9 dagar efter operation, Postoperativ medianvårdtid (dagar), resecerade fall, Andel postoperativ bedömning i MDT, akut opererade fall, avlidna inom 3 dagar ingår ej, Andel postoperativ bedömning i MDT, elektivt opererade fall, avlidna inom 3 dagar ingår ej, Postoperativ bedömning i MDT, akut opererade fall, avlidna inom 3 dagar ingår ej, Postoperativ bedömning i MDT, elektivt opererade fall, avlidna inom 3 dagar ingår ej, Postoperativ bedömning i MDT för patienter som opererats eller de där endoskopisk polypektomi varit enda åtgärd, avlidna inom 3 dagar ingår ej, Adjuvant behandling planerad respektive påbörjad, resecerade fall, stadium III, 75 år, Andel där palliativ behandling planerats, M1-patienter, Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

9 Figurer 13 Andel som blivit bedömda/remitterade till metastaskirurgi respektive till palliativ kemoterapi eller annan behandling, M1-patienter, Andel inkluderade i studier, Inkluderad i studier samt annan/lokal studie, Täckningsgrad avseende uppföljningsblanketten. Patienter som opererats 21 eller 212, avlidna inom 3 dagar är exkluderade Relativ 3-årsöverlevnad för M-patienter, resecerade fall, diagnosår Samt hazard ratio (död oavsett dödsorsak) justerat för ålder, kön, tumörstadium och ASAklass Relativ 3-årsöverlevnad för M-patienter, diagnosår Samt hazard ratio (död oavsett dödsorsak) justerat för ålder, kön, tumörstadium och ASA-klass Relativ 3-årsöverlevnad för M-patienter, resecerade fall, akut opererade, diagnosår Samt hazard ratio (död oavsett dödsorsak) justerat för ålder, kön, tumörstadium och ASA-klass Funnelplot, relativ 3-årsöverlevnad för M-patienter, resecerade fall, akut opererade, diagnosår Relativ 3-årsöverlevnad för M-patienter, resecerade fall, elektivt opererade, diagnosår Samt hazard ratio (död oavsett dödsorsak) justerat för ålder, kön, tumörstadium och ASA-klass Funnelplot, relativ 3-årsöverlevnad för M-patienter, resecerade fall, elektivt opererade, diagnosår Total och relativ överlevnad, uppdelat på kön, patienter med diagnos Total och relativ överlevnad, uppdelat på operationstyp, patienter med diagnos Relativ överlevnad uppdelat på tumörstadium, akut opererade, patienter med diagnos Relativ överlevnad uppdelat på tumörstadium, elektivt opererade, patienter med diagnos Relativ överlevnad, stadium I-III, resecerade fall, uppdelat på region, patienter med diagnos Medianöverlevnad (total) för alla M1-patienter, diagnosår Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, Funnelplot, lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, akut opererade, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, elektivt opererade, Andel som bedömts på MDT-konferens pga lokalrecidiv och/eller fjärrmetastas inom 3 år, resecerade fall, stadium I-III, Andel som bedömts på MDT-konferens pga lokalrecidiv och/eller fjärrmetastas inom 3 år, resecerade fall, stadium I-III,

10 1 Inledning 1 Inledning Detta är den nionde årsrapporten för koloncancer från Svenska Kolorektalcancerregistret, där även 3- och 5 års uppföljning ingår. Att vi nu har data för flera år gör det möjligt att se tidstrender i högre utsträckning än tidigare. Glädjande nog ses en fortsatt positiv utveckling för bl.a. preoperativ staging och patologi medan komplikationssiffrorna ligger stabilt. Även akutopererade är i stigande grad komplett preoperativt utredda. Förra året införde vi funnel plots för vissa kvalitetsindikatorer. Avsikten med dessa är att de på ett begripligt sätt ska åskådliggöra hur spridningen i utfall fördelar sig mellan de olika sjukhusen avseende utvalda kvalitetsindikatorer och hur konfidensintervallen ser ut beroende på antal fall. Vi började 214 med figurer som visar tidstrender för poängsumman av kvalitetsindikatorerna. Detta för att varje sjukhus lätt ska kunna se om man blir bättre med tiden. Observera att olika täckningsgrad och patientselektion gör att jämförelse mellan sjukhus är olämpligt. Avsikten med tidstrenderna är att man ska kunna titta på sitt eget sjukhus och se om man har lyckats med förbättringsinsatser och kunna gå in på specifika indikatorer och göra analyser på hemmaplan för att åstadkomma förbättringar. Täckningsgraden för inrapportering är genomgående är mycket hög vilket är glädjande. Täckningsgraden för uppföljningsblanketten är bättre, men i år är det en ny region som utmärker sig för låg täckningsgrad på uppföljningen. Inrapportering av utfallsdata måste vara ett minimikrav vid handläggning av patienter med koloncancer och är en förutsättning för kvalitetsförbättring. Det är förstås minst lika viktigt att data som läggs in är korrekt. Styrgruppen är övertygad om att validiteten höjs om data förs in löpande i processen. Inte minst gäller det röntgenfynd och operationsfynd. Registrering och kvalitetsarbete måste vara en naturlig del i den kliniska vardagen. Det kan uppstå tveksamheter angående definitionen av en variabel. Använd då informationsfunktionen genom att högerklicka på i-knappen och om det inte hjälper, fråga din regionalt ansvariga. När man rapporterar data i kvalitetsregistret finns ibland oklarheter kring exakt hur vissa saker ska rapporteras, t.ex. om patienten har flera tumörer, och när man presenterar data i en årsrapport måste man välja variabler och patientselektion. Detta leder oundvikligen till att vissa delar av data i den enskilda patientens fall kan bli märkliga. Vi försöker varje år belysa dessa potentiella problem med tolkningen av data med hjälp av kommentarer och noggrann beskrivning av patientselektionen. Vi i styrgruppen mottar gärna aktivt deltagande i arbetet med Svenska Kolorektalcancerregistret från alla som handlägger patienter med kolorektalcancer för att data ska bli så korrekt presenterade som möjligt. Strukturerade standardiserade protokoll för PAD-svar, röntgenutlåtande och även operationsberättelser underlättar en prospektiv och korrekt registrering. Avseende strukturerade PAD-svar och radiologisvar finns dessa utformade och är under införande i INCA. Detta har fördröjts p.g.a. omorganisation av konstruktörsteamen i INCA, men planeras bli klara under 216. Det är av stor vikt att kvalitetsdata kan tas ut så snabbt och lätt som möjligt för att alla kliniker ska kunna använda data i sitt kliniska kvalitetsutvecklingsarbete. Ju mer man lokalt har användning för data, desto större chans är det att data kommer in. Styrgruppen har arbetat fram mallar för online-uttag av vissa data, till att börja med de effekt- och processmått som är utvalda som kvalitetsindikatorer. Detta arbete ska bli färdigt 216, efter försening av datatekniska orsaker, så alla kliniker kan få ut sina lokala data jämfört med region och riket online. Om dessa data ska kunna användas förutsätter det dock att inrapporteringen sker prospektivt så data blir robusta vid punktmätning. 1 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

11 Denna rapport är framtagen av styrgruppen i samarbete med Lena Nathanaelsson vid regionalt cancercentrum i Umeå och baseras på datauttag från Svenska Kolorektalcancerregistret på INCA-plattformen Trevlig läsning! För styrgruppen, Annika Sjövall Stockholm 11

12 2 Organisation av styrgrupp 2 Organisation av styrgrupp 2.1 Ledningsgrupp Ordförande: Ingvar Syk, Forskningsansvarig: Anna Martling, Kolon huvudansvar: Annika Sjövall, Rektum huvudansvar: Karl Kodeda, 2.2 Kirurgrepresentanter Anna Martling och Annika Sjövall, Stockholm/Gotlandregionen Helgi Birgisson och Kenneth Smedh, Uppsala/Örebroregionen Niklas Zar och Bärbel Jung, Sydöstra regionen Ingvar Syk och Gudrun Lindmark, Södra regionen Karl Kodeda och Stefan Skullman, Västra regionen Michael Dahlberg och Håkan Olsson, Norra regionen 2.3 Onkologrepresentanter Maria Gustafsson-Liljefors, Stockholm/Gotlandregionen Peter Nygren, Uppsala/Örebroregionen Maria Albertsson, Sydöstra regionen Karin Adolfsson, Sydöstra regionen Anders Johnsson, Södra regionen Susanne Ottosson, Västra regionen Ingrid Ljuslinder, Norra regionen 2.4 Patologrepresentant Siv Doré, Linköpins Universitetssjukhus, Linköping 2.5 Radiologrepresentanter Lennart Blomqvist, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm Peter Kälebo, Röntgenkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 2.6 Seniorrepresentanter Bengt Glimelius, Uppsala/Örebroregionen 2.7 Patientrepresentanter Christina Christoffersson, Växjö, ILCO Fredrik Hopfgarten, Söderhamn, Mag- och tarmförbundet 2.8 Nationellt stödteam vid Regionalt Cancercentrum norr, Umeå Gunilla Andersson, Koordinator, Lena Nathanaelsson, Statistiker (kolon), Barbro Hellquist, Statistiker (rektum), Utvecklingsteam norr, kontaktperson produktägare 12 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

13 2.9 RCC:s representanter i styrgruppen 2.9 RCC:s representanter i styrgruppen Erik Holmberg, RCC Väst Lena Damber, nationell samordnare, kvalitetsregistren för cancer 13

14 2 Organisation av styrgrupp Tabell 1. Sjukhusnamn och nummer till funnelplots sjukhus nummer Alingsås 1 Blekingesjukhuset 2 Borås 3 Danderyd 4 Eksjö 5 Ersta 6 Eskilstuna 7 Falun 8 Gävle 9 Halmstad 1 Helsingborg 11 Hudiksvall 12 Jönköping 13 Kalmar 14 Karlstad 15 Karolinska 16 Kristianstad 17 Kungälv 18 Lidköping 19 Linköping 2 Ljungby 21 Mora 22 Norrköping 23 Norrtälje 24 NU-sjukvården 25 Nyköping 26 Skellefteå 27 Skånes univsjh 28 Skövde 29 Sollefteå 3 St Görans 31 Sunderbyn 32 Sundsvall 33 Södersjukhuset 34 Södertälje 35 Torsby 36 Umeå 37 Uppsala 38 Varberg 39 Visby 4 Värnamo 41 Västervik 42 Västerås 43 Växjö 44 Ystad 45 Örebro 46 Örnsköldsvik 47 Östersund 48 Östra sjukhuset 49 Övriga 5 14 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

15 3 Cancerregisterdata Män Kvinnor År Figur 1. Antal fall i Sverige Figur 1. Antalet fall av koloncancer i Sverige mellan år 197 och 214. Dessa data kommer från cancerregistret och som framgår anmäldes drygt 4 fall av koloncancer 212. Incidensen är stadigt ökande, vilket till stor del beror på den successivt åldrande befolkningen men en viss reell incidensökning, vars orsak är oklar, föreligger också. 15

16 3 Cancerregisterdata Incidens Mortalitet År Figur 2. Ålderstandardiserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige, , män Incidens Mortalitet År Figur 3. Ålderstandardiserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige, , kvinnor 16 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

17 Incidens Mortalitet År Figur 4. Ålderstandardiserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige, , ålder < 8 år, män Incidens Mortalitet År Figur 5. Ålderstandardiserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige, , ålder < 8 år, kvinnor 17

18 3 Cancerregisterdata Incidens Mortalitet År Figur 6. Ålderstandardiserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige, , ålder 8 år, män Incidens Mortalitet År Figur 7. Ålderstandardiserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige, , ålder 8 år, kvinnor 18 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

19 Figur 2-7. Den åldersstandardiserade incidensen ökar långsamt över tiden medan mortaliteten avtar. Minskningen i mortalitet i början på perioden beror sannolikt främst på förbättringar i det perioperativa omhändertagandet. Den senaste 2-årsperioden har överlevnaden bara förbättrats marginellt - till skillnad från rektalcancer där trenden hållit i sig. Sannolikt beror denna skillnad på att ett större intresse riktats mot rektalcancer. Fler forskningsinsatser har gjorts här och resultaten har successivt överförts i klinisk praxis, vad gäller t.ex neoadjuvant strålning, operationsteknik och operationsvolymer. Man kan ana en liten förbättring för koloncancer sedan år 2 för patienter under 8 år, vilket skulle kunna bero på införandet av postoperativ adjuvant kemoterapi på stadium III koloncancer men kanske också det ökade fokus som riktats mot koloncancer avseende kirurgisk teknik i analogi med rektalcancer tidigare. 19

20 4 Kvalitetsregisterdata 4 Kvalitetsregisterdata Tabell 2. Tabellsammanfattning uppdelat på kön, 215 års patienter Män Kvinnor Totalt Sida Antal , 22 Täckningsgrad (%) , 22 (76.5-1) Komplett staging, opererade (%) (56-1) (3-1) (5-1) Preop MDT, ej akut op o end polypektomi (%) (26-1) (-1) (27-1) Antal opererade (%) 82 Antal akut op (%) 15 Antal elektivt op (%) 67 Antal resecerade fall (%) 78 Radikalt opererade enligt PAD och kirurg resecerade M (%) (74-1) (71-1) (73-1) Perop tarmperforation, elektivt op resecerade (%) (-7) (-6) (-4) Ackrediterad och/eller specinr, resecerade (%) (39-1) (42-1) (41-1) Andel undersökta körtlar 12 resecerade (%) (75-1) (77-1) (82-1) Medianvårdtid (dagar), opererade (3-13) (4-9) (3-9) Postop mort inom 3 dagar, akut op resecerade , (%) (-1) (-5) (-67) Postop mort inom 3 dagar elektivt op resecerade , (%) (-1) (-17) (-11) Postop MDT, op el end polypektomi ej mort inom 3 dagar (%) (39-1) (57-1) (49-1) Adjuv beh planerad, resecerade stad III (%) (2-1) (31-1) (33-1) Adjuv beh planerad, resecerade stad III (%) (33-1) (63-1) (57-1) Inkluderad i studie (%) , 134 (-73) (-67) (-68) Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade (%) (-12) (-14) (-11) 3-års relativ överlevnad, akut op resecerade M års relativ överlevnad, elektivt op resecerade M Inom parentes är min- och maxvärden för sjukhus inom resp region. Endast sjukhus som opererat minst tio patienter 215 är medtagna i dessa beräkningar. 7 stycken är opererade men saknar uppgift om akut resp. elektivt op. 2 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

21 Tabell 3. Antal registrerade fall samt täckningsgrad, 215 Antal registrerade fall Täckningsgrad (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Täckningsgraden är i förhållande till antal fall i cancerregistret Tabell 4. Antalet fall av koloncancer som fått onkologisk behandling samt täckningsgrad för dessa i onkologblanketten Antal registrerade fall Täckningsgrad (%) Antal registrerade fall Täckningsgrad (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Antal fall som har en onkologblankett registrerad (neoadjuvant/adjuvant) av de som fått preop strål och/eller preop cytostatika och/eller adjuv beh planerad och/eller ytterligare beh planerad, M1 exkluderad. Tabell 5. Antal registrerade fall samt täckningsgrad för uppföljningsformuläret, 21 och 212 års opererade patienter Antal registrerade fall Täckningsgrad (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Tabell 3-5 och figur 8. Tabellerna anger det fullständiga materialet som presenteras i det fortsatta dokumentet. Varje regions registrering har jämförts med cancerregistret för att erhålla täckningsgraden. Alla adenocarcinom med diagnoskod ICD C18.-9 och C19.9 ingår, förutom obduktionsfynd. Målet är att nå upp till över 99 procents täckningsgrad för att få pålitliga populationsdata. Flertalet regioner och sjukhus har lyckats med detta. Täckningsgraden är mycket hög för anmälningsblanketten, vilket är unikt i världen med ett nationsomfattande register. Onkologblanketten börjar nå bra täckningsgrad i de flesta regioner. Att täckningsgraden för 215 är lägre än för 214 förklaras av att många patienter har pågående onkologisk behandling mot slutet av året och blanketten inkommer först efter avslutad behandling. Täckningsgraden för uppföljningsblanketten är nu för låg i en ny region jämfört med 214. Ett rimligt kvalitetsförbättringsarbete kräver att alla kliniker har koll på sina utfallsdata och presenterar dem. 21

22 4 Kvalitetsregisterdata Alingsås Blekingesjukhuset Borås Danderyd Ersta Eskilstuna Falun Gävle Halmstad Helsingborg Hudiksvall Karlstad Karolinska Kristianstad Kungälv Mora Norrköping Norrtälje Nyköping Skellefteå Skånes univsjh St Görans Södersjukhuset Södertälje Torsby Umeå Uppsala Varberg Visby Västerås Ystad Örebro Örnsköldsvik Östersund Östra sjukhuset Övriga Sverige Sjukhus Antal % NU sjukvården Skövde Sunderbyn Eksjö Jönköping Västervik Värnamo Lidköping Ljungby Sundsvall Kalmar Växjö Linköping Sollefteå Procent Figur 8. Antal diagnostiserade fall och täckningsgrad, 215. I övriga sjukhus ingår Arvika, Karlskoga, Lindesberg, Sahlgrenska, och Lycksele. 22 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

23 Sjukhus Totalt Res fall % Örnsköldsvik Kungälv Jönköping Torsby Ersta Karlstad Sunderbyn Kalmar Västervik Karolinska Sollefteå Kristianstad Mora Gävle Hudiksvall Umeå Växjö Norrtälje Helsingborg Alingsås Skövde Falun Skellefteå Värnamo Ystad Skånes univsjh Sverige Varberg Borås Halmstad Linköping Norrköping NU sjukvården Örebro Blekingesjukhuset St Görans Västerås Sundsvall Södertälje Eksjö Östersund Visby Södersjukhuset Östra sjukhuset Eskilstuna Danderyd Ljungby Lidköping Övriga Nyköping Uppsala Procent Figur 9. Antal och andel resecerade fall, 215 Figur 9. Dessa data kräver en mer djupgående analys av vari dessa skillnader består. Om det är så att skillnaden i andel resecerade tumörer går från procent är det ju mycket anmärkningsvärt. Vi vet i dagsläget inte om det döljer sig något inrapporteringsfel eller annat som kan förklara dessa skillnader. Enheter med mycket låg andel resecerade uppmanas studera sina data i detalj. Om dessa stora skillnader är sanna ger det ju stora effekter på hur man ska tolka uppföljningsdata, eftersom det i så fall rimligen är helt olika patientselektion som opereras på de olika sjukhusen. 23

24 4 Kvalitetsregisterdata Sverige Alingsås Blekingesjukhuset Borås Danderyd Eksjö Ersta Eskilstuna Falun Gävle Halmstad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Kalmar Karlstad Karolinska Kristianstad Kungälv Lidköping Linköping Ljungby Mora Norrköping Norrtälje NU sjukvården Nyköping Skellefteå Skånes univsjh Skövde Sollefteå St Görans Sunderbyn Sundsvall Södersjukhuset Södertälje Torsby Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås Växjö Ystad Örebro Örnsköldsvik Östersund Östra sjukhuset Övriga Sjukhus Antal % Akut Elektivt % Antal Procent Figur 1. Antal och andel akut resp elektiv resektion, 215 Figur 1. Andelen i riket är oförändrad jämfört med förra året. Skillnader i procentandelar ses mellan sjukhusen, men totalantalet är så lågt på många sjukhus att inga slutsatser kan dras. 24 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

25 Tabell 6. Målnivå för poängbedömning Poäng Selektering Effektmått A Resecerade*, M 9% 8-89% 7-79% <7% B Resecerade* <4% 4-5.9% 6-7.9% 8-9.9% 1% C Resecerade* <1% 1-1.9% 2-2.9% 3-3.9% 4% D Resecerade*, M 8% 75-79% 7-74% 65-69% 6-64% <6% E Resecerade*, M 95% 9-94% 85-89% 8-84% 75-79% 74% F Resecerade* <5% 5-7% 8-1% 11-14% 15% G Resecerade*, elektivt op, ej uppg saknas %.1-2% 2.1-5% >5% H Resecerade*, ej pt 9% 8-89% 7-79% <7% Processmått I Elektivt op, cyt/strål/op 8% 7-79% 6-69% <6% J Resecerade* 8% 7-79% <7% K Resecerade*, adjuv beh 8% 75-79% 7-74% 65-69% <65% L Alla 1% 97-99% 9-96% <9% M Alla op 9% 8-89% 7-79% <7% N Alla utom end polyp o akut op 9% 8-89% 7-79% <7% O Resecerade* 95% 9-94% 8-89% <8% P Resecerade* 95% 9-94% 8-89% 7-79% <7% Q Resecerade* 95% 85-94% 75-84% <75% R Op eller end polyp, ej 3d mort 9% 8-89% 7-79% <7% S Resecerade*,stad III och 75 år 8% 7-79% 6-69% <6% T Alla 3% 2-29% 1-19% <1% U Op eller end polyp, ej 3d mort 1% 97-99% 9-96% <9% *)Resecerade: Ileocekalresektion, hö hemikolektomi, transversumresektion, vä hemikolektomi, sigmoideumresektion, kolektomi och Hartmann. Effektmått A) Radikalt opererad enligt kirurg och patolog, 215 B) 3 dagars mortalitet, akut opererad, C) 3 dagars mortalitet, elektivt opererad, D) Relativ 3-års överlevnad, akut opererad, E) Relativ 3-års överlevnad, elektivt opererad, F) Lokalrecidiv inom 3 år, G) Perop tarmperforation, H) Cirkumferentiell marginal (CRM), andel 1. mm, 215 Processmått I) Väntetid från diagnos till behandlingsstart, andel inom 4 veckor, 215 J) Väntetid från operation till PAD svar, andel inom 2 veckor, 215 K) Väntetid från operation till start av adjuvant behandling, andel inom 8 veckor, 215 L) Täckningsgrad, anmälan, 215 M) Komplett staging, 215 N) Preoperativ MDT, 215 O) Ackrediterad kolorektalkirurg och/eller specialist med kolorektal inriktning, 215 P) Antal undersökta körtlar 12, 215 Q) Andel ikryssade PAD-rutor, 215 R) Postoperativ MDT, 215 S) Adjuvant behandling planerad, T) Inkluderad i studie, 215 U) Täckningsgrad, 3- och 5-års uppföljning, 21 och

26 4 Kvalitetsregisterdata Tabell 7. Poängbedömning, effektmått A B C D E F G H Alingsås Blekingesjukhuset Borås Danderyd Eksjö Ersta. 1 Eskilstuna Falun Gävle 1 5 Halmstad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Kalmar Karlstad Karolinska Kristianstad Kungälv Lidköping Linköping Ljungby Mora Norrköping Norrtälje NU-sjukvården Nyköping Skellefteå 5 1 Skånes univsjh Skövde Sollefteå St Görans Sunderbyn Sundsvall Södersjukhuset Södertälje Torsby Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås 2 1 Växjö Ystad Örebro Örnsköldsvik Östersund Östra sjukhuset Övriga Ersta opererar endast elektiva 26 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

27 2 4 Poängsumma 6 8 sjukhus Sverige År Figur 11. Poängsumma effektmått Sverige,

28 4 Kvalitetsregisterdata Poängsumma sjukhus Danderyd Ersta Karolinska Norrtälje St Görans Södersjukhuset Södertälje Visby År Figur 12. Poängsumma effektmått Stockholm/Gotland, Poängsumma sjukhus Eskilstuna Falun Gävle Hudiksvall Karlstad Mora Nyköping Torsby Uppsala Västerås Örebro År Figur 13. Poängsumma effektmått Uppsala/Örebro, Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

29 Poängsumma sjukhus Eksjö Jönköping Kalmar Linköping Norrköping Värnamo Västervik År Figur 14. Poängsumma effektmått Sydöstra, Poängsumma sjukhus Blekingesjukhuset Halmstad Helsingborg Kristianstad Ljungby Skånes univsjh Växjö Ystad År Figur 15. Poängsumma effektmått Södra,

30 4 Kvalitetsregisterdata Poängsumma sjukhus Alingsås Borås Kungälv Lidköping NU sjukvården Skövde Varberg Östra sjukhuset År Figur 16. Poängsumma effektmått Västra, Poängsumma sjukhus Skellefteå Sollefteå Sunderbyn Sundsvall Umeå Örnsköldsvik Östersund År Figur 17. Poängsumma effektmått Norra, Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

31 Tabell 8. Poängbedömning, processmått I J K L M N O P Q R S T U Alingsås Blekingesjukhuset Borås Danderyd Eksjö Ersta Eskilstuna Falun Gävle Halmstad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Kalmar Karlstad Karolinska Kristianstad 2 3 Kungälv Lidköping Linköping Ljungby Mora Norrköping Norrtälje NU-sjukvården Nyköping Skellefteå Skånes univsjh Skövde Sollefteå St Görans Sunderbyn Sundsvall Södersjukhuset Södertälje Torsby Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås Växjö Ystad Örebro Örnsköldsvik Östersund Östra sjukhuset Övriga Ersta opererar endast elektiva 31

32 4 Kvalitetsregisterdata Poängsumma sjukhus Sverige År Figur 18. Poängsumma processmått Sverige, Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

33 Poängsumma sjukhus Danderyd Ersta Karolinska Norrtälje St Görans Södersjukhuset Södertälje Visby År Figur 19. Poängsumma processmått Stockholm/Gotland, Poängsumma sjukhus Eskilstuna Falun Gävle Hudiksvall Karlstad Mora Nyköping Torsby Uppsala Västerås Örebro År Figur 2. Poängsumma processmått Uppsala/Örebro,

34 4 Kvalitetsregisterdata Poängsumma sjukhus Eksjö Jönköping Kalmar Linköping Norrköping Värnamo Västervik År Figur 21. Poängsumma processmått Sydöstra, Poängsumma sjukhus Blekingesjukhuset Halmstad Helsingborg Kristianstad Ljungby Skånes univsjh Växjö Ystad År Figur 22. Poängsumma processmått Södra, Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

35 Poängsumma sjukhus Alingsås Borås Kungälv Lidköping NU sjukvården Skövde Varberg Östra sjukhuset År Figur 23. Poängsumma processmått Västra, Poängsumma sjukhus Skellefteå Sollefteå Sunderbyn Sundsvall Umeå Örnsköldsvik Östersund År Figur 24. Poängsumma processmått Norra,

36 4 Kvalitetsregisterdata Poängbedömningen gjordes om 29 och grundar sig nu på mål satta för nyckelvariablerna. Det gör att data blir överskådligt och begripligt och att man enkelt kan följa förändringar. Målbeskrivningen framgår i tabell 6. Noll poäng ges om ett sjukhus nått upp till det satta målet. Målen är högt satta men inte orealistiska. Det finns något sjukhus som nått upp till målet i så gott som varje bedömningsparameter. De flesta parametrar uppvisar en förvånansvärt stor spridning mellan sjukhusen, indikerande att det går att förbättra sig. Man kan numera också se en förbättring över tid hos de flesta sjukhusen, framför allt vad gäller processmått. I år är målnivåerna för väntetid till behandlingsstart och väntetid från operation till PAD-svar ändrade för att vara i enlighet med de målnivåer man har beslutat ska gälla för standardiserat vårdförlopp kolorektalcancer. Naturligtvis är målnivåerna ändrade även i tidigare års data i figurerna som visar tidstrender. Poängbedömningen är sedan 212 uppdelad i effektmått och processmått som förtydligande av vad variablerna visar. Poängbedömningen har använts/tolkats på ett felaktigt sätt som en ranking av sjukhusen. Modellen är inte designad för det. De olika parametrarna väger t.ex. lika tungt eftersom något validerat viktningssystem inte finns. Dessutom är olikheterna i case-mix mellan enheterna alltför stor för att enheter ska kunna jämföras utan närmare analys. Avsikten med poängbedömningen är att varje enhet ska granska sina egna resultat och vidta åtgärder för att förbättra vården och därmed förbättra sina poäng. Man bör notera att effektmåtten endast handlar om fall där tumören är resecerad. Har man en låg andel resecerade tumörer har man alltså inga effektmått för en ansenlig del av patienterna. Observera att de exakta siffrorna bakom varje parameter för varje sjukhus går att ta fram. Arbete pågår med att ta fram mallar och kvalitetsindikatorer som kan ses online. Kontakta annars er regionala statistiker för att ta fram de data ni behöver. 36 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

37 Sjukhus Antal Median % Torsby Värnamo Örnsköldsvik Västervik Visby Kristianstad Skellefteå Mora Kalmar Eksjö Växjö Danderyd Sunderbyn Sollefteå Norrtälje Jönköping Ljungby Ystad Hudiksvall Umeå Falun Varberg Västerås Halmstad Kungälv Gävle Ersta Södertälje Övriga Skövde St Görans Lidköping Sverige Örebro Östersund Blekingesjukhuset Alingsås Borås Sundsvall Karlstad Skånes univsjh Linköping Södersjukhuset Norrköping Karolinska Eskilstuna Helsingborg Östra sjukhuset Nyköping NU sjukvården Uppsala Procent Figur 25. Väntetid från diagnos till behandlingsstart, andel inom 4 veckor, elektivt op, 215. De som saknar uppgift eller har negativ ledtid är exkluderade. 37

38 4 Kvalitetsregisterdata Sjukhus Antal Median % Östra sjukhuset Falun Kristianstad Kungälv Blekingesjukhuset St Görans Östersund Örebro Mora Kalmar Övriga Varberg Halmstad Sunderbyn Karlstad Helsingborg Danderyd Ystad Västervik Hudiksvall Växjö NU sjukvården Sverige Borås Ersta Ljungby Nyköping Torsby Eskilstuna Gävle Skånes univsjh Skövde Norrtälje Skellefteå Umeå Sollefteå Sundsvall Södertälje Eksjö Jönköping Lidköping Linköping Södersjukhuset Alingsås Karolinska Uppsala Örnsköldsvik Norrköping Värnamo Västerås Visby Procent Figur 26. Väntetid från operation till PAD svar, andel inom 2 veckor, resecerade fall, 215. De som saknar uppgift eller har negativ ledtid är exkluderade. 38 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

39 Sjukhus Antal Median % Danderyd Eksjö Ersta Falun Halmstad Karlstad Kristianstad Lidköping Mora Norrtälje Nyköping Sunderbyn Södertälje Värnamo Västerås Växjö Ystad Örebro Kalmar Karolinska Gävle Varberg Östra sjukhuset Norrköping Jönköping Sverige St Görans NU sjukvården Linköping Skellefteå Skånes univsjh Skövde Östersund Blekingesjukhuset Ljungby Helsingborg Umeå Borås Hudiksvall Kungälv Sundsvall Södersjukhuset Uppsala Örnsköldsvik Eskilstuna Torsby Visby Västervik Övriga Procent Figur 27. Väntetid från operation till start av adjuvant behandling, andel inom 8 veckor, resecerade fall, 215. De som saknar uppgift eller har negativ ledtid är exkluderade. 39

40 4 Kvalitetsregisterdata Sjukhus Sverige Alingsås Blekingesjukhuset Borås Danderyd Eksjö Ersta Eskilstuna Falun Gävle Halmstad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Kalmar Karlstad Karolinska Kristianstad Kungälv Lidköping Linköping Ljungby Mora Norrköping Norrtälje NU sjukvården Nyköping Skellefteå Skånes univsjh Skövde Sollefteå St Görans Sunderbyn Sundsvall Södersjukhuset Södertälje Torsby Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås Växjö Ystad Örebro Örnsköldsvik Östersund Östra sjukhuset Övriga Antal Procent <= 2 veckor > 2 veckor Uppgift saknas Figur 28. Väntetid från 1:a läkarbesök till preoperativ MDT, elektivt op, Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

41 Figur Det finns ingen evidens för att skillnader i väntetider på några veckor medför skillnad i överlevnad för patienter med koloncancer. Icke desto mindre är väntetider ett stort orosmoment för patienterna, vilket framkommer i alla undersökningar av patienternas upplevelse av vården. Vi måste därför lägga stor vikt vid förkortning av väntetiderna och det sker nu genom införandet av standardiserat vårdförlopp för kolorektalcancer 216. Som framgår ur figurerna har vi en hel del att göra avseende flödet där endast 35 procent av patienterna kommer igång med behandling inom 4 veckor från diagnosdatum vilket ska ske hos 8 procent av patienterna enligt SVF. Styrgruppen är mycket bestämd med att det är viktigare att utredningen och behandlingen blir rätt än att det går snabbt. Men en väntetid på 4 veckor för att utreda och planera behandlingen, när utredningen i sig själv i rutinfallet endast tar några timmar i effektiv tid, borde ändå vara mer än tillräckligt för majoriteten av patienterna. Vad gäller andelen som får adjuvant behandling, vet vi att start efter 8 veckor medför sämre behandlingseffekt och 13 procent ligger i det intervallet, vilket är en förbättring jämfört med tidigare. En hög andel patienter som har startat behandling inom 8 veckor skulle dock kunna korrelera med en hög andel patienter där man avstått från att starta behandling p.g.a. att det dragit ut på tiden, vilket gör att man måste tolka siffrorna med viss försiktighet. Man kan notera att det finns två sjukhus som inte tycks ha startat adjuvant behandling hos en enda patient. I figur 28 mäts tiden mellan första läkarbesök och preoperativ MDT. Eftersom denna tid påverkas hur den lokala vårdprocessen ser ut - t.ex. om man utreder färdigt innan man träffar patienten - saknas mycket data och stora skillnader ses, vilket inte behöver ha någon relevans. En kort väntetid mellan läkarbesök och MDT skulle kunna samexistera med en lång väntan på behandlingsstart eller av en lång utredning före första besöket. Tiden från diagnos (egentligen symptomdebut, men den har vi tyvärr inte tillgång till) till behandlingsstart är rimligen den relevanta väntetiden för patienten. Exakt hur väntetiderna mellan utredningsmoment och MDT förhåller sig torde vara mindre relevant för patienten. Standardiserat vårdförlopp som införs 216 har dock specificerade tidsramar för olika steg, där tiden från diagnos till behandlingsbeslut inte ska överstiga 14 dagar och tiden från behandlingsbeslut till behandlingssstart inte ska överstiga 14 ytterligare dagar. 41

42 5 Utredning 5 Utredning Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra 7 procent Figur 29. Andel komplett preoperativ staging uppdelat på region, akut opererade fall, Det totala antalet för 215: Stockholm/Gotland=96, Uppsala/Örebro=151, Sydöstra=53, Södra=136, Västra=133, Norra=68 och totalt=637. År procent Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Figur 3. Andel komplett preoperativ staging uppdelat på region, elektivt opererade fall, Det totala antalet för 215: Stockholm/Gotland=531, Uppsala/Örebro=626, Sydöstra=343, Södra=497, Västra=579, Norra=282 och totalt=2858. År 42 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

43 Ersta Norrtälje Skellefteå Sollefteå Visby Kristianstad Kalmar Hudiksvall Östra sjukhuset Norrköping Värnamo Västerås Uppsala Växjö Södersjukhuset Kungälv Mora Halmstad Jönköping Karolinska Gävle Eskilstuna Blekingesjukhuset Danderyd Karlstad Umeå Varberg Lidköping Sverige Sjukhus Antal % Helsingborg Sunderbyn Örebro Örnsköldsvik Östersund Eksjö Nyköping Skövde Skånes univsjh St Görans Ystad Falun NU sjukvården Södertälje Linköping Torsby Borås Västervik Alingsås Sundsvall Övriga Ljungby Procent Figur 31. Komplett preoperativ staging, opererade fall,

44 5 Utredning Tabell 9. Preoperativ staging uppdelat på sjukhus, akut opererade fall, 215 Primär tumör Lungmet Levermet Kompl metstag Kompl stag, 215 Kompl stag, Alingsås (6) (6) (6) (5) (4) (33) Blekingesjukhuset (29) (29) (29) (29) (29) (5) Borås (64) (64) (57) (57) (57) (62) Danderyd (67) (5) (61) (5) (5) (72) Eksjö (67) (83) (1) (83) (67) (37) Ersta (1) (1) (1) (1) (1) (8) Eskilstuna (1) (88) (1) (88) (88) (88) Falun (72) (39) (78) (39) (39) (52) Gävle (75) (75) (75) (75) (75) (56) Halmstad (85) (85) (77) (77) (77) (38) Helsingborg (79) (74) (79) (74) (72) (74) Hudiksvall (1) () (1) () () (31) Jönköping (78) (67) (78) (67) (67) (57) Kalmar (1) (1) (1) (1) (1) (47) Karlstad (82) (71) (75) (68) (68) (57) Karolinska (85) (81) (93) (81) (74) (72) Kristianstad (1) (94) (1) (94) (94) (92) Kungälv (9) (9) (9) (9) (9) (63) Lidköping (89) (44) (78) (44) (44) (46) Linköping (11) (44) (44) (44) (11) (16) Ljungby (25) (25) (5) (25) () (25) Mora (83) (83) (83) (83) (83) (44) Norrköping (88) (88) (88) (88) (88) (5) Norrtälje (1) (1) (1) (1) (1) (71) NU-sjukvården (46) (46) (71) (46) (42) (3) Nyköping Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

45 Tabell 9. (continued) Primär tumör Lungmet Levermet Kompl metstag Kompl stag, 215 Kompl stag, (33) (33) (33) (33) (33) (72) Skellefteå (1) (1) (1) (1) (1) (57) Skånes univsjh (53) (47) (55) (43) (39) (56) Skövde (73) (6) (73) (6) (53) (37) Sollefteå (1) (1) (1) (1) (1) (79) St Görans (87) (8) (1) (8) (67) (69) Sunderbyn (58) (5) (58) (42) (42) (55) Sundsvall (15) (31) (31) (31) (15) (42) Södersjukhuset (1) (81) (96) (81) (81) (68) Södertälje (2) (2) (2) (2) (2) (45) Torsby 2 () () () () () (33) Umeå (88) (59) (82) (59) (59) (37) Uppsala (92) (75) (92) (75) (75) (43) Varberg (86) (57) (71) (57) (57) (4) Visby 6 (-) (-) (-) (-) (-) (75) Värnamo (83) (83) (83) (83) (83) (44) Västervik (1) (25) (75) (25) (25) (44) Västerås (95) (81) (95) (81) (81) (64) Växjö (1) (1) (1) (1) (1) (86) Ystad (56) (44) (56) (44) (44) (18) Örebro (63) (81) (85) (81) (56) (35) Örnsköldsvik (78) (56) (67) (56) (56) (82) Östersund (77) (54) (54) (54) (46) (4) Östra sjukhuset (95) (89) (95) (89) (89) (78) Övriga (8) (6) (6) (6) (6) (45) Totalt (74) (66) (76) (65) (61) (54) 45

46 5 Utredning Tabell 1. Preoperativ staging uppdelat på sjukhus, elektivt opererade fall, 215 Primär tumör Lungmet Levermet Kompl metstag Kompl stag, 215 Kompl stag, Alingsås (83) (9) (97) (9) (73) (88) Blekingesjukhuset (1) (1) (1) (1) (1) (98) Borås (8) (98) (98) (98) (8) (72) Danderyd (1) (1) (1) (1) (1) (97) Eksjö (91) (91) (94) (91) (91) (91) Ersta (1) (1) (1) (1) (1) (99) Eskilstuna (95) (95) (95) (95) (95) (98) Falun (97) (96) (99) (96) (94) (86) Gävle (97) (1) (1) (1) (97) (93) Halmstad (98) (1) (1) (1) (98) (97) Helsingborg (1) (99) (99) (99) (99) (97) Hudiksvall (1) (1) (1) (1) (1) (86) Jönköping (97) (97) (97) (97) (97) (93) Kalmar (98) (1) (1) (1) (98) (68) Karlstad (99) (99) (99) (99) (99) (85) Karolinska (98) (99) (99) (98) (97) (98) Kristianstad (1) (1) (1) (1) (1) (99) Kungälv (1) (1) (96) (96) (96) (82) Lidköping (1) (1) (1) (1) (1) (96) Linköping (92) (93) (93) (93) (92) (84) Ljungby (64) (1) (1) (1) (64) (54) Mora (97) (97) (97) (97) (97) (94) Norrköping (99) (98) (99) (98) (98) (89) Norrtälje (1) (1) (1) (1) (1) (1) NU-sjukvården (91) (1) (1) (1) (91) (6) Nyköping Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

47 Tabell 1. (continued) Primär tumör Lungmet Levermet Kompl metstag Kompl stag, 215 Kompl stag, (1) (1) (1) (1) (1) (96) Skellefteå (1) (1) (1) (1) (1) (97) Skånes univsjh (96) (98) (99) (98) (95) (93) Skövde (98) (1) (1) (1) (98) (95) Sollefteå (1) (1) (1) (1) (1) (92) St Görans (88) (1) (1) (1) (88) (74) Sunderbyn (99) (1) (97) (97) (97) (95) Sundsvall (79) (95) (95) (95) (79) (88) Södersjukhuset (99) (99) (1) (99) (98) (1) Södertälje (1) (1) (1) (1) (1) (99) Torsby (1) (1) (1) (1) (1) (1) Umeå (1) (98) (98) (98) (98) (57) Uppsala (99) (99) (99) (99) (99) (93) Varberg (97) (94) (94) (93) (93) (92) Visby (1) (1) (1) (1) (1) (98) Värnamo (1) (1) (1) (1) (1) (68) Västervik (78) (96) (1) (96) (78) (73) Västerås (1) (99) (99) (99) (99) (97) Växjö (98) (95) (98) (95) (95) (98) Ystad (1) (1) (1) (1) (1) (58) Örebro (99) (99) (99) (99) (99) (67) Örnsköldsvik (97) (97) (1) (97) (97) (1) Östersund (1) (1) (1) (1) (1) (74) Östra sjukhuset (98) (98) (98) (98) (98) (94) Övriga (1) (8) (6) (6) (6) (79) Totalt (97) (98) (99) (98) (96) (86) 47

48 5 Utredning Tabell 11. Preoperativ staging, opererade fall uppdelat på operationstyp, 215 Akut op Elektivt op Primärtumör (74) (97) Lungmetastas (66) (98) Levermetastas (76) (99) Komplett metastasstaging (65) (98) Komplett staging (61) (96) Figur och tabell Det nya vårdprogrammet anger att staging av såväl primärtumör som lever och lungor ska utföras. Trenden i landet är tydlig och andelen komplett utredda ökar från år till år. I den elektiva situationen genomgick procent komplett preoperativ staging medan 98 procent genomgick komplett preoperativ staging avseende metastasering till lever och lunga. I den akuta situationen ligger siffrorna betydligt lägre (62 respektive 65 procent). En DT tar inte lång tid att utföra och huruvida fjärrmetastasering finns torde ofta vara avgörande för vilken behandlingsstrategi man ska ha även i det akuta skedet. Vi vet alla att akut insjuknande utgör en prognostisk faktor för sämre överlevnad och det akuta tillståndet förtjänar en noggrann utredning och eftertanke innan någon åtgärd utförs. I de fall där man i alla händelser avser att enbart vidta damage control, t.ex. lägga upp en avlastande stomi uppströms om en strikturerande tumör, kan dock en akut åtgärd utan föregående fullständig utredning möjligen försvaras. För att en röntgenundersökningman ska klassas som en staging-undersökning krävs att det är en frågeställning vid undersökningen eller en eftergranskning och att en metod som tillåter bedömning har använts. 48 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

49 Tabell 12. Utfall av preoperativ staging, opererade fall, uppdelat på sjukhus och ct-stadium, 215 ct1-2 ct3 ct4 ctx Uppgift saknas Totalt Alingsås (2) (8) (2) (52) (35) Blekingesjukhuset (18) (6) (11) (3) (8) Borås (12) (29) (12) (25) (23) Danderyd (15) (51) (8) (21) (5) Eksjö (2) (42) (8) (18) (12) Ersta (34) (46) (1) (18) () Eskilstuna (25) (46) (9) (16) (4) Falun (27) (31) (15) (18) (9) Gävle (23) (5) (12) (8) (7) Halmstad (14) (32) (17) (32) (5) Helsingborg (15) (46) (11) (21) (7) Hudiksvall (2) (3) (22) (28) () Jönköping (18) (62) (9) (5) (5) Kalmar (12) (39) (21) (26) (2) Karlstad (5) (6) (6) (77) (6) Karolinska (13) (38) (29) (16) (4) Kristianstad (26) (43) (16) (16) () Kungälv (5) (4) (2) (87) (2) Lidköping (18) (31) (22) (27) (2) Linköping (12) (51) (14) (3) (2) Ljungby (6) (17) (11) (17) (5) Mora (33) (25) () (36) (6) Norrköping (26) (49) (13) (9) (3) Norrtälje (17) (7) (4) (9) () NU-sjukvården (7) (68) (5) (4) (16) Nyköping

50 5 Utredning Tabell 12. (continued) ct1-2 ct3 ct4 ctx Uppgift saknas Totalt (3) (62) (12) (9) (12) Skellefteå (32) (5) (4) (14) () Skånes univsjh (33) (19) (9) (26) (13) Skövde (8) (51) (24) (1) (8) Sollefteå (8) (17) (8) (67) () St Görans (29) (35) (11) (14) (11) Sunderbyn (37) (48) (4) (4) (7) Sundsvall (4) (45) (6) (8) (37) Södersjukhuset (8) (52) (16) (24) (1) Södertälje (2) (5) (1) () (2) Torsby () (6) () (72) (22) Umeå (24) (59) (6) (8) (4) Uppsala (3) (37) (25) (6) (2) Varberg (23) (35) (4) (34) (4) Visby (21) (42) (11) (26) () Värnamo (24) (6) (12) () (4) Västervik (6) (1) (6) (58) (19) Västerås (25) (29) (34) (11) (1) Växjö (17) (22) (1) (49) (2) Ystad (18) (29) () (39) (14) Örebro (21) (35) (27) (7) (1) Örnsköldsvik (5) (4) (12) (36) (7) Östersund (17) (52) (9) (17) (5) Östra sjukhuset (17) (31) (6) (44) (2) Övriga (2) (2) (2) (2) (2) Totalt (19) (39) (12) (23) (8) 5 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

51 Tabell 13. Utfall av preoperativ staging, opererade fall, uppdelat på sjukhus och cn-stadium, 214 cn cn1-2 cnx Uppgift saknas Totalt Alingsås (65) (12) (8) (15) Blekingesjukhuset (54) (35) (3) (8) Borås (65) (19) (7) (9) Danderyd (49) (44) (2) (5) Eksjö (5) (32) (12) (5) Ersta (83) (17) () () Eskilstuna (64) (29) (4) (4) Falun (66) (18) (9) (7) Gävle (47) (49) () (4) Halmstad (58) (22) (18) (2) Helsingborg (39) (46) (9) (6) Hudiksvall (25) (68) (8) () Jönköping (45) (47) (3) (5) Kalmar (25) (42) (33) () Karlstad (34) (9) (51) (6) Karolinska (27) (55) (15) (2) Kristianstad (53) (42) (5) () Kungälv (55) (9) (35) (2) Lidköping (55) (35) (8) (2) Linköping (35) (46) (4) (14) Ljungby (22) (11) (56) (11) Mora (53) (22) (19) (6) Norrköping (36) (56) (5) (3) Norrtälje (57) (43) () () NU-sjukvården (37) (57) () (6) Nyköping

52 5 Utredning Tabell 13. (continued) cn cn1-2 cnx Uppgift saknas Totalt (41) (44) (3) (12) Skellefteå (71) (25) (4) () Skånes univsjh (46) (23) (21) (1) Skövde (49) (38) (8) (5) Sollefteå (42) (33) (25) () St Görans (51) (36) (12) () Sunderbyn (42) (52) (1) (5) Sundsvall (25) (33) (18) (24) Södersjukhuset (48) (45) (7) () Södertälje (25) (55) () (2) Torsby (11) (6) (61) (22) Umeå (6) (34) (2) (4) Uppsala (45) (51) (2) (2) Varberg (58) (3) (9) (3) Visby (63) (37) () () Värnamo (48) (48) () (4) Västervik (61) (32) (6) () Västerås (5) (4) (1) (1) Växjö (49) (1) (39) (2) Ystad (5) (29) (7) (14) Örebro (34) (49) (15) (3) Örnsköldsvik (4) (36) (19) (5) Östersund (41) (4) (16) (3) Östra sjukhuset (37) (16) (45) (2) Övriga (3) (3) (2) (2) Totalt (46) (36) (14) (5) 52 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

53 Tabell 14. Utfall av preoperativ staging, resecerade fall, uppdelat på T- stadium, 215 pt pt1-2 pt3 pt4 ptx Uppgift saknas Totalt ct () (43) (46) (12) () () ct () (13) (65) (22) () () ct () (2) (41) (57) () () ctx () (27) (49) (23) (1) () Uppgift saknas () (2) (49) (31) () (1) Totalt () (21) (54) (25) () () Tabell 15. Utfall av preoperativ staging, resecerade fall, uppdelat på N-stadium, 215 pn pn1-2 pnx Uppgift saknas Totalt cn (69) (31) () () cn (43) (57) () () cnx (49) (5) (1) () Uppgift saknas (42) (56) (1) (1) Totalt (56) (44) () () Tabell Klinisk TN-staging av koloncancer har inte etablerats ännu. Överensstämmelsen mellan ctn och ptn är svag jämfört med studier som ligger till grund för t.ex. studier på neoadjuvant behandling av koloncancer med hög återfallsrisk. Andelen ctx och cnx är fortfarande hög. Siffrorna visar att det finns ett behov av förbättrad undersökningsteknik och bedömning. Dock ser man 215 att andelen TX och MX samt andelen uppgift saknas minskar på många sjukhus, som tecken på att det på många, men inte alla, sjukhus pågår arbete med förbättring av den preoperativa radiologin. Den nationella radiologiblanketten har utformats och lanserats och flera workshops för radiologer som ägnar sig åt koloncancerdiagnostik har genomförts. Nu kommer snart det strukturerade radiologi formuläret i INCA, som förhoppningsvis ytterligare ska driva på förfining av diagnostiken. Om ett par år kommer vi att kunna utvärdera om införandet av en standardiserad svarsmall förbättrar den preoperativa diagnostiken. 53

54 5 Utredning Ingen staging CT MR Lungrtg procent År Figur 32. Preterapeutisk staging, lungmetastaser, Totalt antal fall, 215=4274, varav preterapeutisk staging, lungmetastaser ja=395, nej= procent Ingen staging CT MR Ultraljud År Figur 33. Preterapeutisk staging, levermetastaser, Totalt antal fall, 215=4274, varav preterapeutisk staging, levermetastaser ja=3983, nej= Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

55 6 Behandling, operation 5 procent Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Sverige År Figur 34. Andel preoperativ bedömning i MDT uppdelat på region, akut opererade fall, Det totala antalet för 215: Stockholm/Gotland=96, Uppsala/Örebro=151, Sydöstra=53, Södra=136, Västra=133, Norra=68 och Sverige=637 55

56 6 Behandling, operation Kvinnor Män procent Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra År Figur 35. Andel preoperativ bedömning i MDT uppdelat på region och kön, elektivt opererade fall, Det totala antalet för 215: Stockholm/Gotland=531, Uppsala/Örebro=626, Sydöstra=343, Södra=497, Västra=579, Norra=282, totalt=2858, kvinnor=1469 och män= <= 75 år >75 år procent Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra År Figur 36. Andel preoperativ bedömning i MDT uppdelat på region och ålder, elektivt opererade fall, Det totala antalet för 75 år, 215: Stockholm/Gotland=35, Uppsala/Örebro=336, Sydöstra=191, Södra=278, Västra=324, Norra=157 och totalt=1636. Det totala antalet för >75 år, 215: Stockholm/Gotland=181, Uppsala/Örebro=29, Sydöstra=152, Södra=219, Västra=255, Norra=125 och totalt= Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

57 Hudiksvall Lidköping Visby Ersta Sunderbyn Blekingesjukhuset Danderyd Örebro Norrköping Växjö Kristianstad Borås Halmstad Falun Helsingborg Karolinska Västerås Norrtälje Uppsala Jönköping Umeå Södersjukhuset Värnamo Nyköping Karlstad Sverige Sjukhus Antal % Östra sjukhuset Skellefteå Kungälv Kalmar Skövde Gävle Eskilstuna St Görans Torsby Skånes univsjh NU sjukvården Sundsvall Östersund Varberg Ystad Eksjö Örnsköldsvik Linköping Södertälje Mora Västervik Ljungby Övriga Sollefteå Alingsås Procent Figur 37. Preoperativ bedömning i MDT, akut opererade fall och endoskopisk polypektomi ingår ej,

58 6 Behandling, operation Sverige Alingsås Blekingesjukhuset Borås Danderyd Eksjö Ersta Eskilstuna Falun Gävle Halmstad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Kalmar Karlstad Karolinska Kristianstad Kungälv Lidköping Linköping Ljungby Mora Norrköping Norrtälje NU sjukvården Nyköping Skellefteå Skånes univsjh Skövde Sollefteå St Görans Sunderbyn Sundsvall Södersjukhuset Södertälje Torsby Umeå Uppsala Varberg Visby Värnamo Västervik Västerås Växjö Ystad Örebro Örnsköldsvik Östersund Östra sjukhuset Övriga Sjukhus Antal % <= 75 år > 75 år % Antal Procent Figur 38. Preoperativ bedömning i MDT uppdelat på ålder, akut opererade fall och endoskopisk polypektomi ingår ej, Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

59 Figur Alla patienter ska bedömas i preterapeutisk MDT enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. MDT är resurskrävande vilket sannolikt är ett skäl till att det inte prioriterats lika hårt överallt. Vi ser dock en mycket tydlig trend uppåt de senaste åren efter de diskussioner som förts och 214 bedömdes 89 procent av alla elektiva patienter i preoperativ MDT och 215 bedömdes 94 procent av elektiva patienter i preop MDT. Ett problem är att MDT-konferenser ligger på vissa tider under veckan vilket dels kan bidra till en förlängd väntetid för patienten och dels gör att det är mycket svårt att hinna diskutera de akuta patienterna på MDT. Detta är helt förståeligt men synd, eftersom de akuta patienterna har sämre prognos än de elektiva och behandlingsstrategin för dessa patienter bör övervägas med stor noggrannhet. Behovet av MDT-konferenser kommer att öka i takt med alltmer avancerade behandlingsalternativ så problemet med tillgängliga MDT-tillfällen kommer vi behöva hantera i stor skala de kommande åren. Kvinnor och män tycks bedömas i samma utstäckning. Vad gäller ålder tycks det på vissa sjukhus finnas en tendens till att färre av patienterna >75 år bedöms i MDT. Tabell 16. Preoperativ cytostatikabehandling, M, elektivt opererade fall, 215 Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt 75 år Ja (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) Nej (99) (97) (99) (98) (99) (99) (98) Totalt > 75 år Ja () (1) () () () () () Nej (1) (99) (1) (1) (1) (1) (1) Totalt Tabell 16. Andelen fall med neoadjuvant cytostatika riktad mot primärtumören är i dagsläget mycket låg, 2 procent hos patienter som är 75 år eller yngre. Antalet fall där det är indicerat är inte känt. Med studier på neoadjuvant cytostatika till patienter med hög risk för återfall av koloncancer, t.ex. FOxTROT, kommer det kanske ske en förändring avseende detta. 59

60 6 Behandling, operation Tumörlokalisation höger kolon Antal 1387 vänster kolon 117 övriga Procent Ja Nej I övriga ingår transversum och ej bedömbara Figur 39. Preoperativ peroral tarmförberedelse, elektivt opererade, resecerade fall, 215 Figur 39. Resultaten från den nationella tarmförberedelse-studien har slagit igenom fullt ut. Årets siffror är mycket lika 214 års siffror Stent, riket Stent, M Stent, M1 2.5 procent Figur 4. Andel stent, resecerade fall, Totalt antal fall, 215=3341, varav antal stent ja=11, nej=129. År Figur 4. Mindre än.5 procent erhöll preop avlastning med stent. Man ser en minskning även hos M1-patienter. Antalet fall med M1 och stent är så få att kurvan blir instabil. 6 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

61 Utförd op Antal % Ej opererad Enbart stent Endoskopisk polypektomi Ileocekalresektion Hö hemikolektomi Transversumresektion Vä hemikolektomi Sigmoideumresektion Kolektomi Hartmann s op Laparotomi utan res Appendektomi Övriga Uppgift saknas Procent Figur 41. Utförd operation, 215 Figur 41. Siffrorna för utförd operation är oerhört lika de från

62 6 Behandling, operation Ileus Perforation Blödning Annat Flera orsaker Uppgift saknas 7 procent År Figur 42. Andel akut opererade pga. orsak, resecerade fall, akut op, Totalt antal fall, 215=549. Tabell 17. Andel akuta operationer påbörjade mellan 18. och 7., resecerade fall, 215 Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Akut (38) (38) (32) (16) (3) (26) (3) Varav op utförda av kolorektalkirurg (52) (8) (8) (45) (6) (59) (65) Figur 42 och tabell 17.Andel akutoperationer och indikationerna för dessa ligger konstant. En påfallande hög andel (3%) påbörjas jourtid och någon trend att denna andel minskar ses inte, trots den debatt som förts. Endast 65 procent av dessa operationer är utförda av kolorektalkirurg. Frågan är om det är det bästa för patienten att vid ileus få sin tumör resecerad jourtid av icke kolorektalkirurg. Alternativet vore att få en laparoskopiskt anlagd stomi akut varefter man kan utreda och planera elektiv kirurgi av kolorektalkirurg. 62 Koloncancer - Nationell kvalitetsrapport 215

63 5 4 Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra procent År Figur 43. Andel akut opererade påbörjade mellan 18. och 7., resecerade fall, Det totala antalet för 215: Stockholm/Gotland=66, Uppsala/Örebro=133, Sydöstra=47, Södra=122, Västra=115, Norra=66 och totalt=549. Figur 44. Kärlligaturer 63

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2014 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2014 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Koloncancer Nationell kvalitetsrapport för år 214 från Svenska Kolorektalcancerregistret oktober 215 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Rektalcancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Rektalcancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Rektalcancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Rektalcancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2016 från Svenska Kolorektalcancerregistret. maj 2017

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2016 från Svenska Kolorektalcancerregistret. maj 2017 Koloncancer Nationell kvalitetsrapport för år 216 från Svenska Kolorektalcancerregistret maj 217 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus SE-91 85 UMEÅ rccnorr@vll.se ISBN 91-8948-69-5

Läs mer

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2017 från Svenska Kolorektalcancerregistret. maj 2018

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2017 från Svenska Kolorektalcancerregistret. maj 2018 Koloncancer Nationell kvalitetsrapport för år 217 från Svenska Kolorektalcancerregistret maj 218 Beställningsadress Regionalt cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus SE-91 85 UMEÅ Tel 9-785 19

Läs mer

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2018 från Svenska Kolorektalcancerregistret. juni 2019

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2018 från Svenska Kolorektalcancerregistret. juni 2019 Koloncancer Nationell kvalitetsrapport för år 218 från Svenska Kolorektalcancerregistret juni 219 Beställningsadress Regionalt cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus SE-91 85 UMEÅ Tel 9-785 19

Läs mer

Registret för Koloncancer

Registret för Koloncancer Registret för Koloncancer NATIONELL RAPPORT 2011 Nationella styrgruppen för Koloncancer Regionalt cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå www.rccnorr.se Nationell rapport, Koloncancer,

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Registret för Koloncancer

Registret för Koloncancer Registret för Koloncancer NATIONELL RAPPORT 212 Nationella styrgruppen för Koloncancer Regionalt cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, 91 85 Umeå www.rccnorr.se Nationell rapport, Koloncancer,

Läs mer

Registret för Rektalcancer

Registret för Rektalcancer Registret för Rektalcancer NATIONELL RAPPORT 2 Nationella styrgruppen för Rektalcancer Regionalt cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, 91 85 Umeå www.rccnorr.se Nationell rapport, Rektalcancer,

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2015 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2015 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för år 215 från Svenska Kolorektalcancerregistret maj 216 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2015 från Svenska Kolorektalcancerregistret. maj 2017

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2015 från Svenska Kolorektalcancerregistret. maj 2017 Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för år 215 från Svenska Kolorektalcancerregistret maj 217 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus SE-91 85 UMEÅ rccnorr@vll.se ISBN 91-8948-69-5

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2015 Uppsala-Örebroregionen November 2016 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2015 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2016 från Svenska Kolorektalcancerregistret. maj 2017

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2016 från Svenska Kolorektalcancerregistret. maj 2017 Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för år 216 från Svenska Kolorektalcancerregistret maj 217 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus SE-91 85 UMEÅ rccnorr@vll.se ISBN 91-8948-69-5

Läs mer

Onkologirapport från Svenska kolorektalcancerregistret. maj 2017

Onkologirapport från Svenska kolorektalcancerregistret. maj 2017 Onkologirapport 15 från Svenska kolorektalcancerregistret maj 17 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus SE-901 85 UMEÅ rccnorr@vll.se ISBN 91-89048-67-9 2 Nationell onkologirapport

Läs mer

Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för Uppsala-Örebroregionen. Oktober 2017

Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för Uppsala-Örebroregionen. Oktober 2017 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2017 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro SE-751 85 UPPSALA KOLONCANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 INNEHÅLL INLEDNING..................................................

Läs mer

Onkologirapport från Svenska kolorektalcancerregistret. maj 2018

Onkologirapport från Svenska kolorektalcancerregistret. maj 2018 Onkologirapport 2016 från Svenska kolorektalcancerregistret maj 2018 Beställningsadress Regionalt cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus SE-901 85 UMEÅ Tel 090-785 19 90 Mailadress - rccnorr@vll.se

Läs mer

Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för år 2017 från Svenska Kolorektalcancerregistret. juni 2018

Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för år 2017 från Svenska Kolorektalcancerregistret. juni 2018 Rektalcancer 217 Nationell kvalitetsrapport för år 217 från Svenska Kolorektalcancerregistret juni 218 Beställningsadress Regionalt cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus SE-91 85 UMEÅ Tel 9-785

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Rektalcancer. Regional kvalitetsrapport för år Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Rektalcancer. Regional kvalitetsrapport för år Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Rektalcancer Regional kvalitetsrapport för år 2015 Uppsala-Örebroregionen November 2016 Rektalcancer Regional kvalitetsrapport för år 2015 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen December 2014 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år

Läs mer

Onkologirapport från Svenska kolorektalcancerregistret. maj 2019

Onkologirapport från Svenska kolorektalcancerregistret. maj 2019 Onkologirapport 17 från Svenska kolorektalcancerregistret maj 19 Beställningsadress Regionalt cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus SE-91 85 UMEÅ Tel 9-785 19 9 Mailadress - rccnorr@vll.se Rapporterna

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Tarmcancerrapport 2017

Tarmcancerrapport 2017 Tarmcancerrapport 2017 en rapport från Svenska Kolorektalcancerregistret riktad mot patienter och allmänheten augusti 2018 Beställningsadress Regionalt cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus

Läs mer

Patientrapport från Svenska Kolorektalcancerregistret. maj 2017

Patientrapport från Svenska Kolorektalcancerregistret. maj 2017 Patientrapport 2016 från Svenska Kolorektalcancerregistret maj 2017 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus SE-901 85 UMEÅ rccnorr@vll.se ISBN 91-89048-70-9 2 Nationell patientrapport

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Patientrapport 2014. från Svenska Kolorektalcancerregistret

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Patientrapport 2014. från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Patientrapport 214 från Svenska Kolorektalcancerregistret december 215 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus

Läs mer

Peniscancer. En rapport kring nivåstrukturering. Januari Nationellt kvalitetsregister peniscancer

Peniscancer. En rapport kring nivåstrukturering. Januari Nationellt kvalitetsregister peniscancer Peniscancer En rapport kring nivåstrukturering Januari Nationellt kvalitetsregister peniscancer INNEHÅLL Innehåll Förord..................................................... Datakvalitet.................................................

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELL 1, 2018 Täckningsgrad för TIA, per sjukhus Sjukhus Täckningsgrad TIA, Akademiska 80 Aleris Bollnäs 97 Alingsås 98 Arvika 98 Avesta 91 Borås 96 Capio

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Kolorektalcancer. Nationell patientrapport för år 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Kolorektalcancer. Nationell patientrapport för år 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Kolorektalcancer Nationell patientrapport för år 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Oktober 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Rektalcancer. Regional kvalitetsrapport för Uppsala-Örebroregionen. Oktober 2017

Rektalcancer. Regional kvalitetsrapport för Uppsala-Örebroregionen. Oktober 2017 Rektalcancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2017 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro SE-751 85 UPPSALA REKTALCANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 INNEHÅLL

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2018 WEBBTABELL 1, 2018 Andel med blodtryckssänkande behandling, statiner och trombocythämmande vid utskrivning. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELL 1, 2017 Antikoagulantia vid utskrivning hos patienter under 80 år med förmaksflimmer. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För stroke har

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014 RMPG Kirurgi Årsrapport 214 Väntat högst 9 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) 1 98 96 94 92 9 okt-13 mar-14 88 86 84 82 Östergötland Jönköping Kalmar RIKET Data från Öppna jämförelser Väntat

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancerrekti

Nationellt kvalitetsregister Cancerrekti Nationellt kvalitetsregister Cancerrekti 1998 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1998 Beställningsadress Onkologiskt

Läs mer

Urinblåsecancer. Urinblåsecancerrapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen. December Urinblåsecancer

Urinblåsecancer. Urinblåsecancerrapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen. December Urinblåsecancer Urinblåsecancer Urinblåsecancerrapport för diagnosår 2012-2016 Uppsala-Örebroregionen December 2017 Urinblåsecancer Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA URINBLÅSECANCER

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017

WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELLER TILL RIKSSTROKES ÅRSRAPPORT 2017 WEBBTABELL 1, 2017 Antikoagulantia vid utskrivning hos patienter under 80 år med förmaksflimmer. Gemensam tabell för TIA- och strokepatienter. För stroke har

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-och tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-och tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-och tabellverk för diagnosår 21-215 Uppsala-Örebroregionen Mars 216 Bröstcancer Figur-och tabellverk för diagnosår 21-215 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

WHO s checklista för säker kirurgi

WHO s checklista för säker kirurgi WHO s checklista för säker kirurgi - vem är den bra för? NORNA Stockholm 2018-11-29 Björn Holmström, Karolinska/SPOR WHO:s checklista för säker kirurgi WHO s Checklista och SPOR I Till SPOR inrapporteras

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Cystektomiregistret Årsrapport nationellt kvalitetsregister Cystektomier utförda 2016 Nationellt kvalitetsregister för urinblåse- och urinvägscancer

Cystektomiregistret Årsrapport nationellt kvalitetsregister Cystektomier utförda 2016 Nationellt kvalitetsregister för urinblåse- och urinvägscancer Cystektomiregistret Årsrapport nationellt kvalitetsregister Cystektomier utförda 2016 Nationellt kvalitetsregister för urinblåse- och urinvägscancer Innehåll STYRGRUPP... 5 TÄCKNINGSGRAD... 6 VÄNTETID

Läs mer

Kvalitetsregister. Cancer coli

Kvalitetsregister. Cancer coli Kvalitetsregister Cancer coli Innehåll Figur. Antal fall i Sverige -. Datat kommer från cancerregistret.... Figur. Åldersstandardiserad incidens - och mortalitet - per invånare i Sverige, män. Datat kommer

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Norra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Norra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Cystektomiregistret Årsrapport nationellt kvalitetsregister Cystektomier utförda 2017 Nationellt kvalitetsregister för urinblåse- och urinvägscancer

Cystektomiregistret Årsrapport nationellt kvalitetsregister Cystektomier utförda 2017 Nationellt kvalitetsregister för urinblåse- och urinvägscancer Cystektomiregistret Årsrapport nationellt kvalitetsregister Cystektomier utförda 2017 Nationellt kvalitetsregister för urinblåse- och urinvägscancer Innehåll 1. STYRGRUPP... 5 2. TÄCKNINGSGRAD... 6 3.

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

WEBB-konverteringen av Gynop

WEBB-konverteringen av Gynop WEBB-konverteringen av Gynop Har konverterat 8/5: Umeå Lycksele Skellefteå Gällivare Sunderbyn Kalmar Ljungby Växjö Örebro (USÖ) Eskilstuna Nyköping Eksjö Jönköping Norrköping Linköping Motala +3 till

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationella kvalitetsregistret för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2015 Innehållsförteckning STYRGRUPP... 5 TÄCKNINGSGRAD... 6 VÄNTETID TILL

Läs mer

Kvalitetsregister. Cancer coli

Kvalitetsregister. Cancer coli Kvalitetsregister Cancer coli Innehåll Tabellsammanfattning, totalt... Tabellsammanfattning, uppdelat på region (spridning)... Tabell. Antal registrerade fall av kolon cancer fall samt täckningsgrad i

Läs mer

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro 1 2 3 4 5 Standardiserat Vårdförlopp http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/

Läs mer

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM GYNEKOLOGISK KIRURGI Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Kvalitetsregister. Cancer rekti

Kvalitetsregister. Cancer rekti Kvalitetsregister Cancer rekti 2009 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se ISBN 91-89048-32-6 Innehållsförteckning Figur 1. Antal

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Uppsala-Örebro. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Uppsala-Örebro. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Uppsala-Örebro Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT

Läs mer

Femårsuppföljning av. cancer recti Sjukhusstatistik

Femårsuppföljning av. cancer recti Sjukhusstatistik Femårsuppföljning av cancer recti 2004 Sjukhusstatistik 2001-2009 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se ISBN-nr 91-89048-37-7

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Regionala öppna jämförelser. mellan landsting och sjukhus i norra sjukvårdsregionen. Ändtarmscancer

Regionala öppna jämförelser. mellan landsting och sjukhus i norra sjukvårdsregionen. Ändtarmscancer ala öppna jämförelser mellan landsting och sjukhus i norra sjukvårdsregionen Ändtarmscancer Årsrapport 2010-2012 Rapporten framtagen av: Robert Johansson, RCC Norr, Håkan Olsson, Kirurgkliniken, Beställningsadress:

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Januari

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Urinblåsecancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Urinblåsecancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Urinblåsecancer Regional rapport för diagnosår 1-14 Uppsala-Örebroregionen Dec 15 Urinblåsecancer Figur-/ tabellverk för diagnosår 1-14 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Sydöstra regionen. April Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Sydöstra regionen. April Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 April 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Björn Ohlsson Regional patientprocessledare Kolorektal cancer Regionalt cancercentrum syd Fem nationella mål Minska risken för insjuknande

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning URINBLÅSECANCER

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning URINBLÅSECANCER Löften till cancerpatienter Resultatredovisning URINBLÅSECANCER Innehåll Vi vill gärna veta vad du tycker!... 3 Inledning... 4 Regionala processledarens kommentar... 4 LÖFTE 1... 7 Alla cancerpatienter

Läs mer

Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Stefan Skullman, Karl Kodeda & Susanne Ottosson december 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsregister. Cancer rekti

Kvalitetsregister. Cancer rekti Kvalitetsregister Cancer rekti 2008 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se ISBN 91-89048-30-X Innehållsförteckning Figur 1. Antal

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Victoria Fomichov Statistiker Koloncancer i sydöstra regionen Medelåldern för diagnosår 2010 är 72 år. Ca 400 fall

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1

Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1 Världens 1a nationella strokeregister Det mest kompletta strokeregistret: stroke TIA barnstroke >90 %täckningsgrad Data i akutskedet, 3 månader och 1 år Många PROMS Ibland andra kompletterande enkäter:

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Uppsala-Örebro. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Uppsala-Örebro. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2017 Uppsala-Örebro Maj 2018 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Validering av kvalitetsregistret. Per Rosenberg

Validering av kvalitetsregistret. Per Rosenberg Validering av kvalitetsregistret Per Rosenberg Från hemmabygge till professionell produkt men kan man lita på registerdata? SFOG Per Rosenberg Validering: Att bestämma hur stor andel av en, eller flera

Läs mer

Rapport från Pneumoniregistret 2017

Rapport från Pneumoniregistret 2017 Rapport från Pneumoniregistret Det nationella kvalitetsregistret för patienter som vårdas för pneumoni på infektionsklinik skapades av Infektionsläkarföreningen för att öka kunskapen om vilka patienter

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

Kvalitetsregister. Cancer rekti

Kvalitetsregister. Cancer rekti Kvalitetsregister Cancer rekti 2007 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se ISBN 91-89048-28-8 Innehållsförteckning Figur 1. Antal

Läs mer