Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg"

Transkript

1 Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg Bakgrund Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsgivare, utbildning, fackförbundet Kommunal och andra aktörer som verkar för kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Samverkan ska leda till höjd kvalitet och status på arbete och utbildning inom vård och omsorg. Målet är att trygga framtida kompetensförsörjning, synliggöra karriärvägar och bidra till kompetensutveckling för befintliga medarbetare. Syfte Informera om det arbete som Vård- och omsorgscollege gör för att höja kvalitet och status på arbete och utbildning inom vård och omsorg. Synliggöra arbete inom vård och omsorg och visa på att det är attraktivt och givande. Synliggöra bredden av verksamhetsområden inom vård och omsorg Visa att vård- och omsorgsutbildningar ger olika möjligheter och inriktningar det finns flera vägar att välja. Synliggöra kompetensutveckling och karriärvägar inom branschen Mål Vård- och omsorgscollege är ett kvalitetsbegrepp som är välkänt i regionen och hos alla målgrupper. En gemensam och tydlig bild av vad Vård- och omsorgscollege står för. Höjd status på utbildning och arbete inom vård och omsorg Ökat antal sökande till arbete och utbildning inom vård och omsorg och större mångfald mellan kön, ålder, etnicitet och tidigare kompetens. Sida 1 av 12

2 Målgrupper Målgrupp Det här vet vi Det här vill vi uppnå Unga killar Har en snäv bild av vad arbete i vård och omsorg är. Visa på bredden i branschen. Ge möjlighet att testa på arbetsuppgifter. Lyfta manliga förebilder som ambassadörer. Unga arbetslösa Varierad kunskap och erfarenhet av vård Visa på bredden i branschen. Visa på goda Högstadieelever Föräldrar till högstadieelever och omsorg. Tidig information på rätt nivå är viktig. Har en snäv bild av vad arbete i vård och omsorg är. Påverkansfaktor för barnens gymnasieval. Kan ha varierad kunskap och erfarenhet av vård och omsorg. jobbmöjligheter. Visa att VO-programmet är ett bra alternativ som kan ge många vägar framåt. Visa att VO-programmet är ett bra alternativ som kan ge många vägar framåt, både vad gäller arbete och studier. Visa på bredden i branschen. Visa på bredden i branschen. Visa på goda Potentiella vuxenelever Varierad kunskap och erfarenhet av vård och omsorg. jobbmöjligheter. SYV Träffar många unga, viktig Visa att VO-programmet är bra alternativ informationskälla. Har ibland bristande som kan leda till vidare studier. Visa på kunskap om VO-programmet. bredden i branschen. Politiker Blandad kunskap, olika intressen Viktigt att nå ut information till unga i rätt tid för att få en samhällsvinst. Visa på kompetensförsörjningsbehov, vikt av att tänka långsiktigt och i förebyggande syfte. Arbetsförmedlingen Varierad kunskap och erfarenhet av vård Visa att VO-utbildning är bra alternativ Sida 2 av 12

3 Anställda i omvårdnadssektorn och omsorg. Varierad kunskap om VO-College och varierad utbildningsbakgrund. som kan leda till vidare studier. Visa på bredden i branschen. Ökad branschkunskap. Kunskap om VO-College. Känna yrkesstolthet och delaktighet. Ökad kunskap om utbildningsvägar. Allmänheten Arbetsgivare och handledare Varierad kunskap om VO-College Kunskap om VO-College. Yrkesstolthet och delaktighet. Ökad kunskap om utbildningsvägar. Elever i utbildning Varierad kunskap och erfarenhet av vård och omsorg. Intresse för vård och omsorg. Delaktighet i programråd, kunskap om VO- College. Visa på bredden i branschen. Visa på goda jobbmöjligheter. Budskap Målgrupp Budskap Kanal Unga killar högstadiet (13-16 år) Du får jobba med människor SYV, Öppet hus inför gymnasievalet, Du gör nytta för människor som behöver Katalog/utskick till blivande vård och omsorg. Samtidigt får gymnasievalet, Sociala medier (Snapchat, du själv utvecklas i team med andra. Du Instagram), manliga ambassadörer behövs! Utbildning som leder till arbete Sida 3 av 12

4 Det finns goda chanser till jobb efter utbildningen, det kommer att behövas många välutbildade människor i omvårdnadsyrken framöver. Du får just de kunskaper och den kompetens som arbetsgivarna frågar efter, det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Goda chanser till sommarjobb En rolig utbildning! Många praktiska moment och arbetsplatsförlagt lärande där du får se många olika arbetsplatser Framtidsjobb med många valmöjligheter Du kan välja mellan många olika yrken, arbetsområden och arbetsplatser. Du kan jobba där du bor, i andra delar av landet eller ha hela världen som arbetsfält. Du har stora möjligheter att läsa vidare. Genom enkla val blir du universitetsoch högskoleförberedd och du kan ofta Sida 4 av 12

5 försörja dig om du vill läsa vidare. Unga arbetslösa Du får jobba med människor Du gör nytta för människor som behöver vård och omsorg. Samtidigt får du själv utvecklas i team med andra. Du behövs! Utbildning som leder till arbete Det finns goda chanser till jobb efter utbildningen, det kommer att behövas många välutbildade människor i omvårdnadsyrken framöver. Du får just de kunskaper och den kompetens som arbetsgivarna frågar efter, det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Goda chanser till sommarjobb Framtidsjobb med många valmöjligheter Du kan välja mellan många olika yrken, arbetsområden och arbetsplatser. Du kan jobba där du bor, i andra delar av Arbetsförmedlingen, jobb- och utbildningsmässor, Vårddagarna i samarbete med AF, Sida 5 av 12

6 Högstadieelever (13-16 år) landet eller ha hela världen som arbetsfält. Du har stora möjligheter att läsa vidare. Genom enkla val blir du universitetsoch högskoleförberedd och du kan ofta försörja dig om du vill läsa vidare. Du får jobba med människor Du gör nytta för människor som behöver vård och omsorg. Samtidigt får du själv utvecklas i team med andra. Du behövs! SYV, Öppet hus inför gymnasievalet, Katalog/utskick till blivande gymnasievalet, Sociala medier (Snapchat, Instagram) Utbildning som leder till arbete Det finns goda chanser till jobb efter utbildningen, det kommer att behövas många välutbildade människor i omvårdnadsyrken framöver. Du får just de kunskaper och den kompetens som arbetsgivarna frågar efter, det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Goda chanser till sommarjobb En rolig utbildning! Många praktiska moment och Sida 6 av 12

7 arbetsplatsförlagt lärande där du får möjlighet att jobba direkt ute på arbetsplatser Framtidsjobb med många valmöjligheter Du kan välja mellan många olika yrken, arbetsområden och arbetsplatser. Du kan jobba där du bor, i andra delar av landet eller ha hela världen som arbetsfält. Du har stora möjligheter att läsa vidare. Genom enkla val blir du universitetsoch högskoleförberedd och du kan ofta försörja dig om du vill läsa vidare. Potentiella vuxenelever Du får jobba med människor Du gör nytta för människor som behöver vård och omsorg. Samtidigt får du själv utvecklas i team med andra. Du behövs! Utbildning som leder till arbete Det finns goda chanser till jobb efter utbildningen, det kommer att behövas många välutbildade människor i Rekryterings- och utbildningsmässor, Information från arbetsgivare till vikarier, Sida 7 av 12

8 omvårdnadsyrken framöver. Du får just de kunskaper och den kompetens som arbetsgivarna frågar efter, det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Goda chanser till sommarjobb En flexibel utbildning Möjlighet till flexibla studieupplägg Möjlighet till validering av kunskap och kompetens En rolig utbildning! Många praktiska moment och arbetsplatsförlagt lärande där du får möjlighet att jobba direkt ute på arbetsplatser Framtidsjobb med många valmöjligheter Du kan välja mellan många olika yrken, arbetsområden och arbetsplatser. Du kan jobba där du bor, i andra delar av landet eller ha hela världen som arbetsfält. Sida 8 av 12

9 SYV Politiker Uppdaterad Arbetsförmedlingen Anställda i omvårdnadssektorn Allmänheten Arbetsgivare och handledare Kvalificerat arbete efter utbildningen, med karriärmöjligheter. Goda arbetsutsikter efter utbildning. Stora rekryteringsbehov närmsta åren! Samverkan behövs för att möta kompetensförsörjningsbehoven. Kvalificerat arbete efter utbildningen, med karriärmöjligheter. Goda arbetsutsikter efter utbildning. Kvalificerat arbete efter utbildning, med karriärmöjligheter. Viktigt med eget intresse och personlig lämplighet för att klara arbete ute i branschen. Du är viktig och behövs! Anställdas kompetens och engagemang är viktigt och bidrar till att fler vill arbeta inom vård och omsorg. Kvalificerat arbete efter utbildningen, med karriärmöjligheter. Goda arbetsutsikter efter utbildning. Stora rekryteringsbehov närmsta åren! Du är viktig och behövs! Handledare fyller viktig funktion för att locka fler till arbete inom vård och omsorg. Vi behöver rekrytera möjliga nya medarbetare från hela samhället. Viktigt med inkluderande Informationsträffar, via lokala styrgrupper, samarbeten som ex Trossen (Gävle), information till SYV-nätverk Bjuda in till öppet hus, lokala styrgrupper/programråd, bjuda in till event, besöka nämnden etc. Informationsträffar, via lokala och regional styrgrupp Genom arbetsgivarna, regionala aktiviteter, hemsidan, utbildningen är aktivt ute och besöker APLhandledningsplatser, bjuda in till öppet hus, anställda bjuds in till utbildningen för att informera, lyfta yrkesambassadörer VO-Collegeveckans aktiviteter, elever är synliga ute på stan och håller i aktiviteter, pressen, sociala medier Genom VO-College styrgrupper, utbildningen är aktivt ute och besöker APL-handledningsplatser, bjuda in till öppet hus, anställda bjuds in till utbildningen för att informera, lyfta Sida 9 av 12

10 Elever i utbildning arbetssätt. Stora rekryteringsbehov närmsta åren. Du är viktig och behövs! Du kommer kunna jobba med människor yrkesambassadörer Lärare på utbildningen, programråd, sociala medier, Du gör nytta för människor som behöver vård och omsorg. Samtidigt får du själv utvecklas i team med andra. Du behövs! Utbildning som leder till arbete Det finns goda chanser till jobb efter utbildningen, det kommer att behövas många välutbildade människor i omvårdnadsyrken framöver. Du får just de kunskaper och den kompetens som arbetsgivarna frågar efter, det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Goda chanser till sommarjobb En rolig utbildning! Framtidsjobb med många valmöjligheter Sida 10 av 12

11 Du kan välja mellan många olika yrken, arbetsområden och arbetsplatser. Du kan jobba där du bor, i andra delar av landet eller ha hela världen som arbetsfält. Du har stora möjligheter att läsa vidare. Genom enkla val blir du universitetsoch högskoleförberedd och du kan ofta försörja dig om du vill läsa vidare. Aktivitetsplan Datum Aktivitet Ansvarig Status Nov - 17 Information till arbetsförmedlingens handläggare och SYVare Processledare + Gävle kommun + AF Under planering 25- Vårddagarna i samarbete med AF Processledare, Genomfört 28/9-17 arbetsgrupp, ambassadörer + AF 16/10 Regional konferens, målgrupp handledare Reg styrgrupp Planerat -17 V VO-Collegeveckan: lokala aktiviteter Lokala styrgrupper Under planering V 42 Slogantävling Processledare Under planering Sida 11 av 12

12 Uppföljning Systematisk uppföljning via bl a enkäter i samband med aktiviteter. Uppföljning i regional styrgrupp och marknadsföringsgrupp. Sida 12 av 12

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplan 2019 Vård och Omsorgscollege Ska bidra till att lösa framtida rekryteringsbehov Ska vara en kvalitetsstämpel för en attraktivare utbildning för elever Ska vara ett forum för gemensamma

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2018 Lokalt Vård- och omsorgscollege Vellinge/ Trelleborg/ Svedala

Verksamhets- och kommunikationsplan 2018 Lokalt Vård- och omsorgscollege Vellinge/ Trelleborg/ Svedala Verksamhets- och kommunikationsplan 2018 Lokalt Vård- och omsorgscollege Vellinge/ Trelleborg/ Svedala Bakgrund Vård- och omsorgscollege (VO- College) är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017, Vård-och omsorgscollege i Luleå

Verksamhetsberättelse 2017, Vård-och omsorgscollege i Luleå VO-College, Luleå Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse, Vård-och omsorgscollege i Luleå Inledning Verksamheten under första halvåret kännetecknas av ett intensivt arbete med åter kvalificera lokala

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne VO-College t Skåne Verksamhets- och kommunikationsplan t Vård- och omsorgscollege Skåne Bakgrund Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation

Läs mer

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg! - Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg! Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Sveriges

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Aktivitetsplan Vård- och omsorgscollege Stockholm 2019

Aktivitetsplan Vård- och omsorgscollege Stockholm 2019 Aktivitetsplan Vård- och omsorgscollege Stockholm 2019 Syfte: öka intresse och kunskap för och om vård- och omsorgsutbildning hos ungdomar, vuxna och studie- och yrkesvägledare. Mål: öka antalet sökande

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland. Självskattning

Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland. Självskattning Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland Självskattning 2017 Beskrivning Regionalt Vård- och omsorgscollege gör årligen en digital självskattning som är en av två delar i den årliga verksamhetsuppföljningen.

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Attraktivitet. Metodutveckling. Catarina Lindahl-Petäjä

Attraktivitet. Metodutveckling. Catarina Lindahl-Petäjä Attraktivitet Metodutveckling Catarina Lindahl-Petäjä Öka yrkesutbildningens attraktionskraft Utmaning Attraktionskraften till både yrkesutbildning och arbete inom vård och omsorg behöver öka. Branschens

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Färre skall försörja fler

Färre skall försörja fler Färre skall försörja fler Fler äldre kommer att vara i behov av vård och omsorg Samtidigt som vi får problem att rekrytera medarbetare Arbeta för att öka attraktiviteten för vård och omsorgsyrken Utnyttja

Läs mer

Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet. Utveckling av branschvalideringsmodell för yrkesrollen personlig assistent

Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet. Utveckling av branschvalideringsmodell för yrkesrollen personlig assistent Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet Utveckling av branschvalideringsmodell för yrkesrollen personlig assistent Projekttid: 2018.10.01 2020.11.30 Projektägare: Region Gävleborg,

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

3 februari Innehåll. Kort om VO-College. Utvecklingsresan. Eventuellt ESF-projekt. Frågor, synpunkter och medskick

3 februari Innehåll. Kort om VO-College. Utvecklingsresan. Eventuellt ESF-projekt. Frågor, synpunkter och medskick 3 februari 2017 Innehåll Kort om VO-College Utvecklingsresan Eventuellt ESF-projekt Frågor, synpunkter och medskick Vård-och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Den lokala styrgruppen består av representanter för parterna i samverkan:

Den lokala styrgruppen består av representanter för parterna i samverkan: April 2019 Lokal ansökan Utvecklingen av VO-College sker i en process vilket innebär att det inte finns en exakt mall för hur det lokala arbetet ska ske. Men det ska finnas en trygg plattform för arbetet.

Läs mer

April Regional ansökan

April Regional ansökan April 2019 Regional ansökan Utvecklingen av VO-College sker i en process vilket innebär att det inte finns en exakt mall för hur det regionala och lokala arbetet ska ske. Men det ska finnas en trygg plattform

Läs mer

Män och normer inom vård och omsorg

Män och normer inom vård och omsorg Män och normer inom vård och omsorg Två delrapporter: Befintlig kunskap om obalans mellan könen Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden Befintlig kunskap om obalans mellan könen (SCB-statistik

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg Vård- och omsorgscollege Kronoberg Verksamhetsbeskrivning med Verksamhetsplan 2019 Innehåll Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vision... 3 3. Verksamhet... 3 3.1 Mål... 3 3.2 Beskrivning av VO-College Kronobergs

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 Kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län

DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län 160930 Förväntningar på dagen, samt avbockning Beslut om ekonomisk prioritering för 2017, efter ekonomisk redovisning av Peter Löfsäter, Region

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Linda Carlsson Processledare Vård- och omsorgscollege Örebro län ,

Linda Carlsson Processledare Vård- och omsorgscollege Örebro län , Linda Carlsson Processledare Vård- och omsorgscollege Örebro län 019-602 63 68, 070-612 63 68 linda.carlsson@regionorebrolan.se VO-College Örebro län hemsida VO-College Örebro läns Facebooksida Sök: Vård-

Läs mer

Projekt: Fokus vård och omsorg

Projekt: Fokus vård och omsorg Projekt: Fokus vård och omsorg ESF - Programområde 1 kompetensförsörjning 1.1 Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från

Läs mer

Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden"

Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden En förstudie om Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden" Omfattning: 40 % 151201-160630 Nu kör vi! Johanna Viberg Regional ordförande VO-College Örebro län Stefan Kailing Projektmedarbetare

Läs mer

Så här ska vi arbeta. Lunch: Fika (ca) Arbetspass 1. Vilka funktioner ska regionalt VO-College ha i relation till lokala?

Så här ska vi arbeta. Lunch: Fika (ca) Arbetspass 1. Vilka funktioner ska regionalt VO-College ha i relation till lokala? Så här ska vi arbeta Lunch: 12-13 Fika 14.40 (ca) Arbetspass 1 Vilka funktioner ska regionalt VO-College ha i relation till lokala? Arbetspass 2 Vilka aktivitetsområden har lokala VO-College lyft fram?

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2018 Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne

Verksamhets- och kommunikationsplan 2018 Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne Verksamhets- och kommunikationsplan 2018 Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne Bakgrund Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation inom

Läs mer

College Väst. Teknikcollege. Halland

College Väst. Teknikcollege. Halland College Väst Teknikcollege Vård- och omsorgscollege Livsmedel och gröna näringar GR Halland College Väst film Vad är college? College - kompetensförsörjning Koncept som ägs av arbetslivet Kvalitetssäkrade

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Fokus Yrkesutbildning VO

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 Kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2018 Vård och Omsorgscollege Uppsala län Gemensam plattform för att säkra kompetensbehovet inom Vård och Omsorg Samverkan ger bättre framtidsplanering I Uppsala län har vi tydliga och gemensamma

Läs mer

Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli juni 2021

Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli juni 2021 Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli 2016 30 juni 2021 KRITERIE 1 a. Vård- och omsorgs college Öka attraktionskraften för branschen och utbildningar inom vård och omsorg

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare?

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Lyskraft tre delar Kompetensförsörjning Ledarskap Arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram. Aktuell rapport från Skolinspektionen 2017

Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram. Aktuell rapport från Skolinspektionen 2017 Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram Aktuell rapport från Skolinspektionen 2017 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat om helhet och sammanhang i utbildningen skapas utifrån den kunskap

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Instruktion för ansökan - anslutande utbildare

Instruktion för ansökan - anslutande utbildare November 2018 Instruktion för ansökan - anslutande utbildare Ansökan ska innehålla Namn på aktör och mottagande lokalt VO-College Datum Innehållsförteckning Fakturaadress och mejladress till kontaktperson

Läs mer

ATT STARTA ETT NYTT LÄRLINGSPROGRAM

ATT STARTA ETT NYTT LÄRLINGSPROGRAM Varför vill man starta? Önskemål från bransch eller företag? Vilka jobbmöjligheter finns? Elever Föräldrar Politiken eller förvaltning Annan orsak Göra en omvärldsanalys Vilka andra aktörer finns det?

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Lokalt college Nordöstra Skåne Inför certifiering Bakgrund Vård- och omsorgscollege, VO-College, är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning, privata vårdgivare,

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Lokalt college Nordöstra Skåne Inför certifiering Bakgrund Vård- och omsorgscollege, VO-College, är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning, privata vårdgivare,

Läs mer

Verksamhetsutvecklare, Ljusdals kommun. verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten

Verksamhetsutvecklare, Ljusdals kommun. verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten Protokoll lokalt styrgruppsmöte VO-College Ljusdal Tid: Tisdag 30/1 2018 kl. 08:15-11 Plats: UC, Ljusdal Närvarande ordinarie ledamöter Arbetsgivare: Marita Wikström Ingrid Johansson Veronica Larsson Birgitta

Läs mer

Vägen till VO-branschen

Vägen till VO-branschen Vägen till VO-branschen De flesta flickor/kvinnor vi frågade har alltid vetat pojkar/män uttryckte ofta att det var slumpen som avgjorde och att de fick testa på yrket: Jag jobbade som kakelsättare men

Läs mer

Planeringsdag med regional styrgrupp för VO-College Örebro län VÄLKOMNA!

Planeringsdag med regional styrgrupp för VO-College Örebro län VÄLKOMNA! Planeringsdag med regional styrgrupp för VO-College Örebro län 2017-11-20 VÄLKOMNA! Dagens program 08.30 Ordförandeskapet 2018-2020 09.30 Fika 10.00 Återblick på 2017, uppföljning av 2016 års sdag 10.40

Läs mer

Utlysning ESF Nationellt. Genomförandeprojekt med inriktning "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning

Utlysning ESF Nationellt. Genomförandeprojekt med inriktning Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Utlysning ESF Nationellt Genomförandeprojekt med inriktning "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Övergripande för det nationella programmet Bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och

Läs mer

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 2. Verksamheten - Regionala styrgruppsmöten - Regionala arbetsutskott - Lokala styrgrupper - Nätverksmöten - Besök i lokala

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp 21 maj

Protokoll regional styrgrupp 21 maj Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Sara Norén 2019-05-21 Protokoll Protokoll regional styrgrupp 21 maj Tid: Tisdag den 21 maj kl 13:30-16:00

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp VO-College Skaraborg

Protokoll regional styrgrupp VO-College Skaraborg Protokoll regional styrgrupp VO-College Skaraborg Dag: 2017-11-30 Deltagare Britt. Johansson Therese Larsson Agneta Harrysson Mikel Fransson Thomas Ros Anette Harrysson Annki Gunnerek Agneta Harrysson

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp VOC

Protokoll regional styrgrupp VOC Protokoll regional styrgrupp VOC Dag: 2018-10-0 Deltagande Caroline Lennemar Thoms Ros Sandra Peters Britt Johansson Christina Högberg Inger Levin Terese Larsson Rune Svanström Anna-Lena Skatt Frida Eliasson

Läs mer

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, 2016-09-06 Protokoll Linda Carlsson PROTOKOLL 160902 Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2016-11-07 Plats: Växjö Fria gymnasium, Växjö Närvarande: Anna-Karin Åkesson, Lessebo kommun (ordf.) Helene Tapper,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Vårt engagemang gör idéer till verklighet Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköpings kommun linkoping.se Vårt engagemang gör idéer till verklighet Vår

Läs mer

Regional Självskattning 2018

Regional Självskattning 2018 Vård- och omsorgscollege Regional Självskattning 2018 Föreningen Vård- och omsorgscollege gör en årlig verksamhetsuppföljning som består av två delar: Verksamhetsberättelse och självskattning, som genomförs

Läs mer

Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Sara Norén 2019-04-01 Protokoll Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Måndag den 1

Läs mer

Göteborgsregionen - Kompetensförsörjning

Göteborgsregionen - Kompetensförsörjning Göteborgsregionen - Kompetensförsörjning Regional samverkan kring samverkan skola och arbetsliv Gymnasiekonferens, SKL Johanna Redelius Teamledare, Göteborgsregionen Göteborgsregionen (GR) består av 13

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Aktivitet (Vad?) Tid/tidpunkt (När) Kanal (Hur?) Syfte (Varför?) Vem ansvarar/utför? Uppföljning

Aktivitet (Vad?) Tid/tidpunkt (När) Kanal (Hur?) Syfte (Varför?) Vem ansvarar/utför? Uppföljning Lokal Kommunikationsplan Bollnäs/Ovanåker Regionala delmål Bibehålla antalet sökande gymnasieelever till vård och omsorgsutbildningar som förstahandsval jämfört med idag 2013-09-05 En kommunikation/ marknadsföringspunkt

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Kommande möten Regionala ordförande och samordnare 19 april Diskussion

Läs mer

Kommunikation och marknadsföringsplan För Tyresö gymnasium

Kommunikation och marknadsföringsplan För Tyresö gymnasium Kommunikation och marknadsföringsplan För Tyresö Huvudansvarig: Tyresö Uppdaterad (datum och versionsnr): 2015-05-27 1 Bakgrund vad är problemet? Få sökande till Tyresö. Sedan införandet av samverkansavtalet

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Fokus Yrkesutbildning VO

Läs mer

Lokala Mål och Handlingsplan för Vård och omsorgscollege, Örnsköldsvik

Lokala Mål och Handlingsplan för Vård och omsorgscollege, Örnsköldsvik 2016-2021 Gulmarkerade mål/aktiviteter från 2009-2011 fortsätter vi att arbeta med Lokala Mål och Handlingsplan för Vård och omsorgscollege, Örnsköldsvik 2016 2021 Övergripande mål: 1. Ge den studerande

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg 2013-04-15 Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg Detta dokument beskriver gemensamma och övergripande principer avseende kommunikationen för Vård- och omsorgscollege Kronoberg, såväl

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Dag Distans

Vård och omsorg Barn och fritid. Dag Distans Vård och omsorg Barn och fritid Dag Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl förberedd

Läs mer

Samverkansavtal

Samverkansavtal Bilaga 1 Samverkansavtal 2014-2017 Vård- och omsorgscollege Alingsås 1. Bakgrund Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgskedjan

Läs mer

Kompetensförsörjning - Karriärvägar Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. Maria Tuvegran och Margaretha Häggström

Kompetensförsörjning - Karriärvägar Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. Maria Tuvegran och Margaretha Häggström Kompetensförsörjning - Karriärvägar Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård Maria Tuvegran och Margaretha Häggström Kompetensmodellen, hur började det? Uppdrag från kommunstyrelsen 2007 Arbetet startade 2008

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Backspegel.. Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Attraktion. Delprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning

Attraktion. Delprojekt i den nationella utlysningen Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Attraktion Delprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Attraktion för VO Metodutveckling som stärker branschens

Läs mer

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0047 Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 1. Återcertifiering Första delåret för Vård och omsorgscollege (VO-C) Sörmland har en stor del av processledarens

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

Lokal Aktivitetsplan för. Studie- och Yrkesorientering vid. Björknäsgymnasiet

Lokal Aktivitetsplan för. Studie- och Yrkesorientering vid. Björknäsgymnasiet Utbildningsförvaltningen Datum 2018-12-07 Lokal Aktivitetsplan för Studie- och Yrkesorientering vid 2018-2019 Postadress 961 86 Boden Telefon 0921-620 00 vx. med direktval Telefax E-post kommunen@boden.se

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE. Mark Ulricehamn Svenljunga Tranemo - MUST

VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE. Mark Ulricehamn Svenljunga Tranemo - MUST VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE Mark Ulricehamn Svenljunga Tranemo - Varför ska vi vara med i VOC? För att skapa attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Vad innebär det? Certifierad samverkan mellan

Läs mer

College Väst. Ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.

College Väst. Ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. College Väst College Väst Ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Tillsammans med Region Halland ska även ett delprojekt genomföras

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning 2017-09-01 2019-02-28 Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Fokus

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-02-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf I denna utlysning läggs extra

Läs mer

Information till APL-handledare inom Vård- och omsorgsutbildning

Information till APL-handledare inom Vård- och omsorgsutbildning Information till APL-handledare inom Vård- och omsorgsutbildning Reviderad upplaga Januari 2018 Upplaga 4 Regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Värmland beslutade i september 2011 att en handbok

Läs mer

Dagens program. 13:00 Validering

Dagens program. 13:00 Validering Dagens program 10:00 Välkomna! - Zenita Cider, VO-College kansli - Aisha Amin, VO-College Stockholm Senaste nytt från VO-College - Zenita Cider och Carin Bergström Aktuellt från Skolverket - Eva Ekstedt

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

2015-06-02 - Vi gör skillnad! En sammanställning av studerande och yrkesverksammas upplevelser av en framtid som undersköterska och skötare

2015-06-02 - Vi gör skillnad! En sammanställning av studerande och yrkesverksammas upplevelser av en framtid som undersköterska och skötare 2015-06-02 - Vi gör skillnad! En sammanställning av studerande och yrkesverksammas upplevelser av en framtid som undersköterska och skötare Sammanfattning Vård och omsorg står inför en stor rekryteringsutmaning.

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordöstra Skånes lokala VO-College

Verksamhetsplan för Nordöstra Skånes lokala VO-College 2018-02-09 Verksamhetsplan för Nordöstra Skånes 2018-2021 lokala VO-College Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Styrgrupp... 3 Ekonomi... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationsmål... 5 Gemensamma mål för perioden

Läs mer

Sammanfattning av diskussioner vid upptaktsträffen av CARPE den 22 april 2008.

Sammanfattning av diskussioner vid upptaktsträffen av CARPE den 22 april 2008. Sammanfattning av diskussioner vid upptaktsträffen av CARPE den 22 april 2008. Placera en färgplupp högst upp på papperet för varje kommun som finns representerad i gruppen. Fyra grupper fick ihop alla

Läs mer

Attraktiva LKAB Kompetensförsörjningsstrategi

Attraktiva LKAB Kompetensförsörjningsstrategi Attraktiva LKAB Kompetensförsörjningsstrategi Carina Martinsson HR-Advisor LKAB Haparanda 2011-06-15 Strategiska områden Minskande befolkningsunderlag Stora rekryteringsbehov Nuläget Populär arbetsgivare

Läs mer