HAMMARSUDDS TOMTÄGAREFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMMARSUDDS TOMTÄGAREFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011"

Transkript

1 1 HAMMARSUDDS TOMTÄGAREFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Föreningens ledning har under året bestått av följande ledamöter och funktionärer: Styrelse: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Suppleanter: Adj. ledamot/arbetsledare: Firmatecknare: Revisorer: Suppleant: Nöjeskommitté: Hamnkapten: Materielförvaltare: Valberedning: Göran Östergren Ann-Marie Engback Mats Mattsson Susanne Risberg Bengt Areschoug Börje Widsing Karl-Erik Thulin och Leif Berglund Lena Walderfeldt och Mikael Hansson Mats Mattsson och Göran Östergren var för sig. Bengt Johansson och Karl-Gösta Sahlman Bo Norin Margareta Frank-Östergren (sammankallande) och Gunilla Widsing Ove Maxe Torsten Arleborg Lars Dicander(sammankallande), Chris Cederberg och Kjell Kihlman Arbetsgrupper för Allmänningen -Klippning Lars Dicander Kjell Kihlman Margareta Frank- Östergren -Fruktträden Chris Cederberg - Badplatsen Chris Cederberg med familj

2 2 Bad och båtbryggor Stephan Dahlin C-G Dahlin och Bo Norin Ladan/Tillsynsman Ladan/Bokning Lars Dicander Eva Östlund Vägar- och väggrupp Per Engback och Kjell Kihlman Sammanträden och möten Årsmöte hölls i Ladan den 14 maj medlemmar från 36 fastigheter deltog. Styrelsen har haft 6 ordinarie protokollförda sammanträden. Medlemsmöte/frågestund genomfördes i Ladan den 13 augusti med stort deltagande från medlemmarna. Under mötet informerade nya styrelsen med nye ordförande Göran Östergren om diverse aktuella frågor. Ekonomi Årets resultat i HTF är kr, vilket är något bättre än fastställd budget ( kr). Vid årets början var det egna kapitalet i HTF ,52 kr. Under året har 72 fastighetsägare varit anslutna till tomtägareföreningen och betalat medlemsavgift om 700 kr. Detta inbringade kr. Härutöver har kr inbetalats av medlemmar som ersättning för inte fullgjorda arbetsdagar. Summa eget kapital var vid årets slut ,52 kr. Den fullständiga ekonomiska redovisningen för året framgår av separat resultat- och balansräkning. Arbetsdagar Föreningen har genomfört sex allmänna arbetsdagar. Under 2011 genomfördes 185 arbetsdagar. Medlemmar från 44 fastigheter utförde vardera tre arbetsdagar. Därutöver har 18 av dessa medlemmar utfört 36 extra dagsverken utan ersättning, vilket tacksamt noterats av styrelsen. 4 medlemmar har utfört två arbetsdagar vardera. 2 medlemmar har vardera utfört en arbetsdag. De medlemmar som betalt ersättning för helt eller delvis inte utförd arbetstid, har sammanlagt betalat kr.

3 3 Pumphuset Vi har den sålt centrifugalpumpen för 4000 kr. Köpare var Föreningen Mälarvatten i Ekolsund. Pumphusets Elavtal har sagts upp 21 juni Därmed försvinner den fasta kostnaden för abonnemanget, Kr/år Bad och båthamn Under våren har iordningställande av badstranden utförts på arbetsdag. Kostnad för sand och sophantering kr. Virke har anskaffats för de reparationer på bryggorna som konstaterades nödvändiga när bryggorna togs upp. Kostnaden var kr. Reparationerna genomfördes under våren före iläggningen av bryggorna. Vid bryggupptagningen under hösten 2011 konstaterades nya reparationsbehov på andra bryggdelar, som måste åtgärdas under våren. Styrelsen har påbörjat arbetet med en handlingsplan. Målet är att i princip reparera/åtgärda alla bryggdelar. Bryggan i Alkärret har reparerats av frivilliga personer under sommaren. Akuta aktioner har utförts vid olika tillfällen med Fasta bryggan. Vid ett tillfälle med hjälp av dykare. Badplatsen har städats under sommaren av familjen Chris Cederberg, Igelkottsvägen 2. Trots akuta och även planerade arbetsinsatser har totala kostnaden för Bad och båthamn minskat något 2011 jämfört med Detta tack vare ideella (gratis) insatser av medlemmar. Tack! Allmän mark Klippning av allmänningen med traktor och betesputsare har skett två gånger under sommaren. Divagri AB Vårufru Ahl, Hjälsta har utfört klippningen. Kostnaden för traktorgräs-klippningen har varit kr. Klippning med föreningens maskin har så långt möjligt genomförts under arbetsdagarna och koncentrerats runt Ladan, fotbollsplanen samt under träd där det inte går att komma åt med stor maskin. Frivilliga arbetsinsatser med klippning av medlemmar har dessutom skett utan ersättning. Tack för gott arbete! Föreningens gräsklippare är gammal och sliten. Inte effektiv. Vi har lappat och lagat maskinen efter bästa förmåga. Tveksamt om den klarar ännu en säsong. Fruktträden har fått ansning i föreningsmedlemmarnas egen regi under två av årets arbetsdagar. Lena Walderfeldt har med hjälp av extern kunskap lärt ut kunskaper i beskärning av fruktträd. Vi fick möjlighet att lära oss hur man gör, samtidigt som vi beskar fruktträd fackmannamässigt. Chris Cederberg och Lena Walderfeldt har lovat att fortsätta detta goda arbete även under år Under 2011 har elever vid den kvalificerade yrkesutbildningen i trädgårdsskötsel i Enköpings kommun klippt ett antal träd under sakkunnig ledning. Läraren anser att våra träd är i lämpligt skick för att användas för utbildning. Tillgången till Ladan som uppehållsplats vid raster är ytterligare ett plus. Skolan återkommer med ny kurs under året.

4 Rishögen på allmänningen har eldats två gånger. I samband med att rishögen eldades under valborgsmässokvällen 30 april ordnade styrelsen med dricka och möjlighet till korvgrillning. Ladan Ladan har utnyttjats för föreningsmöten och fester tolv gånger varav endast tre för betalda fester, av 3 medlemmar. Detta har inbringat kr. Kostnaden för ladan är El, vatten, försäkring, sophämtning. Kostnaderna för ladan är mycket svåra att påverka. 4 Midsommarfirande Midsommar firades på traditionellt sätt. Lena Walderfeldt ledde lekarna på sedvanligt trevligt sätt och antalet besökare var stort. Kvällens dans genomfördes med musik från musikanläggning. Festen gav ett netto på kr. Enligt det rullande systemet för medlemmarna att ställa upp som funktionärer vid förberedelser och genomförande av midsommarfesten var det under 2011 medlemmar på Boviksvägen, Hammargårdsvägen och Igelkottsvägen som stod på tur. I år 2012 är det från Uddvägen 1 och båda sidor ner t.o.m. Uddvägen 24, Engback är det Uddvägens båda sidor från korsningen vid Uddvägen 26 ner till korsningen vid Uddvägen 38 och HTF-medlemmar längs Sjövägen. Medborgarförslag Medborgarförslag har under året inlämnats till Enköpings kommun om att begränsa småskalig vedeldning i Hammarsudd. Föreningen har lämnat in skrivelse till kommunen som påtalar det rimliga att fortsätta att tillåta småskalig vedeldning med stöd av befintligt regelverk. Fullmäktige beslutade att miljö- och byggnadsnämndens utredning skulle gälla som svar på medborgarförslaget. I den utredningen sägs det att miljö-och byggnadsförvaltningen ska ta fram riktlinjer för hur man får elda i Enköpings kommun och att förvaltningen i fortsättningen ska göra inspektioner i Ekolsund. Nya medlemmar 2011 och andra ändringar i medlemsregistret Uddvägen 28 har köpts av Sofie o. Peter Nylén för fritidsboende. Uddvägen 30 har köpts av Anne o. Leif Berglund för fritidsboende. Uddvägen 16 har köpts av Valeri o. Evelina Välenhof för fastboende.

5 5 Övrigt Styrelsen tackar alla medlemmar för förtroendet att få leda föreningens gemensamma aktiviteter under det gångna året. Tack vare medlemmarnas medverkan vid arbetsdagar, andra gemensamma aktiviteter och genom ideellt arbete för det gemensammas bästa kan kostnaderna för skötseln hållas på en rimlig nivå samtidigt som vi håller området och föreningens anläggningar i gott skick. Genom att träffas och arbeta tillsammans lär vi känna varandra och skapar förutsättningar för trevlig grannsamverkan samtidigt som vi vårdar våra gemensamma värden. Styrelsen tackar för stöd och medverkan från medlemmarna, vilket underlättat styrelsens arbete. Hammarsudd Göran Östergren Ann-Marie Engback Susanne Risberg Mats Mattsson Börje Widsing Bengt Areschoug

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Å R S R E D O V I S N I N G. HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm 1 Å R S R E D O V I S N I N G HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhetsår 2008-01-01

Läs mer

Krusenbergs byalag 1991-2001

Krusenbergs byalag 1991-2001 Krusenbergs byalag 1991-2001 Förord I en liten ideell förening som vår händer det trots allt rätt mycket under 10 år. Som sekreterare under alla år har jag nu två fullproppade pärmar med papper. Kopior

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Herråkra Byggnadsförening informerar

Herråkra Byggnadsförening informerar Herråkra Byggnadsförening informerar Nr 2 April 2014 http://herrakra.net Kalendarium för sommaren Lör 10/5 kl. 8 Vårstädning Hobbylokalen (Vi bjuder på fika) Sön 18/5 kl. 14 Torprunda (samling vid Hobbylokalen.

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m.

Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m. Årgång 14 Nr 9 December 2011 Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer