MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET"

Transkript

1 MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET Eeva Dahlberg Novia, Formgivning, Åbo 2014

2 METODEN; HANDLEDNING ÖVER NÄTET Beskrivning av metoden för nätundervisning, personlig handledning och kommunikation över internet Målsättning: att arrangera till 100 % nätbaserade kurser med föreläsningar och övningar inom visuell kommunikation - utan att deltagarna behöver satsa på dyr programvara - så att deltagare i alla åldrar känner sig trygga och säkra med studier i nätmiljö - och att alla deltagare blir sedda under kursen - att läraren och studeranden kan lätt kommunicera med varandra = att utveckla den virtuella handledningen att utveckla och skräddarsy nya, flexibla kompetenshöjande studiehelheter för vuxna att erbjuda nya tekniska lösningar till vuxenutbildning att ansvara för pilotgenomförande av utbildningar Pilotkurserna för Företagets visuella identitet och visuell kommunikation; del 1. Typografi, del 2. Bilder och del 3. Layout har förverkligats på nätet. Som kursutrymme på nätet har AdobeConnect resursen utnyttjats på connect.vasa.abo.fi. Handledningsmetoder har testats och utvecklats.

3 Modell för genomförandet av en kurs med tyngdpunkt i den virtuella handledningen: Bild 1. Kursmiljön på connect.vasa.abo.fi, programvara AdobeConnect. Kursrsmiljön Jag har använt programmet AdobeConnect som kursens mötesplats där kommunikationen, föreläsningar och handledning har försiggått. Denna miljö har varit en förutsättning för att kursdetagarna och föreläseren har kunnat träffas över Internet. Alla hade tillgång till mikrofon och hörlurar samt internetanslutning. Kursuppgifterna har kursdeltagarna kunnat göra med den programvaran de har haft tillgång till hemma eller på sin arbetsplats eller högskola. Hur går man till väga när man skall starta en distanskurs i AdobeConnect? Föreläsaren/mötesvärden (host) skall ha rätt till att använda programmet och skapa olika kursrum för sina kurser. Man öppnar ett kursutrymme speciellt för en kurs, m.a.o. hade jag i detta projekt tre olika mötesrum med unika nätadresser för mina tre kurser.

4 Hur kommer man in i ett mötesrum? Ovana kursdeltagare skall få information och anvisningar på förhand om hur tekniken fungerar. Man skall reservera ca 30 minuter i början av den första och den andra kurssessionen för tekniken och kontroll för att få allt att fungera och alla med via bild och ljud. Att kursdeltagare skall känna sig trygga i den nya utbildningsmiljön är nyckel till pedagogisk framgång och gott inlärnings-resultat. Roller i mötesrummet för AdobeConnect som host (värd eller värdinna) och presenter (presentatör) har jag använt för att garantera tillräckliga användarrättigheter för alla deltagare i rummet. Bild 2. En automatisk e-postkallelse till kursen och nätträffen; sammankallaren kan förstås skriva in mera text i e-brevet.

5 Man skall välkomna alla deltagare personligen in till mötesrummet både i Chat-poden (-rutan/- kapseln) med text ss. Hej Ida! och via ljud med välkomsthälsning Hej Ida och Joni, välkomna med. Hör ni mig? Bild 3. Chat-pod (-ruta/-kapsel) och deltagarlista för kursmötet. Man skall också ha en Notes-pod (-ruta/-kapsel) för informationstext om vad man bör göra om man inte få bilden och/eller ljudet att fungera i mötesrummet. Bild 4. Notes-pod (-ruta/-kapsel) med informationstext för kursstarten.

6 Det är viktigt att alla kan skriva sina kommentarer och att de hörs och ses under hela föreläsningspasset och handledningen. Kursdeltagarna skall också ha möjlighet att kommunicera med varandra skriftligt via Chat- eller Notes- rutan eller via mikrofon och hörlurar. Föreläsningen börjar när alla är på plats och tekniken fungerar hos alla. Det krävs ett visst tålamod av deltagarna i början av en träff. I AdobeConnect programmet har jag visat mina kompendier och bilder som pdf- och jpg-filer för mötes- eller kursdeltagare i Share-ruta. Man kan dela sin skärmbild, sitt dokument och/eller en rittavla med deltagarna. Bild 5. Share-pod (dela-ruta/-kapsel). Förberedelser för en föreläsningssession är mycket viktiga. Man skall ha tillräckligt med material för att visas som pdf-filer i Share Document (dela dokument) -rutan. I Share Document rutan kan också filer i följande format visas: JPG (bilder), PNG (bilder), SWF (Flash Movie), PPT (PowerPoint), PPTX (PowerPoint), FEV (Flash video), MP3 (audio), MP4 (video), F4V (Flash video) och ZIP (komprimerad arkivfil).

7 Man skall vara tydlig i sin kommunikation och låta deltagarna ställa frågor skriftligt i Chat-rutan eller muntligt. Man kan också öppna en Notes-ruta för kollaborativt skrivande av kursdokument, gemensamma anteckningar och diskussioner. På Share Whiteboard (dela whiteboardtavla) -rutan kan man enskilt teckna och måla bilder samt kollaborativt skapa bilder samt editera dem. Om föreläsaren eller kursdeltagare vill visa någon internetsida eller annat material från sin skärm går det via Share My Screen (dela min skärm) -rutan. Hela tiden kan man också diskutera skriftligt i Chatrutan och muntligt via mikrofoner. Bild 6. Notes-ruta/-kapsel för diskussion. Vid avslutning av en session skall man se till att alla aktuella frågor är besvarade och att alla är nöjda när de lämnar kursrummet. Kontrollera också att alla har förstått den nya uppgiften som skall göras till följande träff/handledningstillfälle. Uppgifterna skall vara autentiska, relevanta och aktuella. Kom också överens om hur kursuppgifterna skall lämnas in (e-post, molntjänst ss. Dropbox eller Sprend eller sociala medier eller...) Det är viktigt att säga hej då! åt alla. Läraren/handledaren (host) lämnar rummet sist. Det finns alltid någon som vill ställa ännu den sista, privata frågan innan de lämnar rummet. Jag har denna gång medvetet inte använt AdobeConnect-resursen för bandning av kursmöten, föreläsningar, diskussioner och handledning för att jag ville ordna unika kurstillfällen för deltagarna utan att de behövde vara oroliga för dokumentering av allt som sägs. Att skapa återanvändbara inlärningsobjekt (reusable learning objects) videon är enligt mitt tycke en annan pedagogisk fråga och förutsätter ett annat sätt att förbereda och genomföra nätkurser.

8 Mellan föreläsningstillfällena är läraren skyldig att kommunicera med kursdeltagare på något gemensamt överenskommet sätt (e-post, telefon, sociala medier). Det ger djup och kvalitet i handledningen, och man blir bättre bekant med sina studerande. Studerande kan också, om de så vill, vara i kontakt med varandra på olika sätt mellan kursträffarna. Det är mycket viktigt att reservera tid för lärarens muntliga utvärdering av kursuppgifter och feedback åt studeranden i början av varje föreläsning. Gruppen skall också kunna kommentera varandras arbeten. Meningsfulla (autentiska, relevanta, aktuella) uppgifter gör att studier blir intressanta och att inlärningsresultat blir bra. Avslutning av kursen. Tydlighet i kommunikationen är viktig; deltagarna skall få veta hur de har klarat sig och om de får kursen godkänd samt hur de kan anhålla om kursintyg o.s.v. Kursdeltagarna kan/skall utvärdera kurshelheten i textform inne i AdobeConnect-programmet i Chat- eller Notesruta eller skicka sin utvärdering skilt via e-post eller om de så önskar också per brev. Studerande fick själv fritt välja programvara de använde för kursuppgifter; egna program, gratis nättjänster ss. ilmaisohjelmat.fi eller sina arbetsplatsers program. Vi har inte använt Novias inlärningsplattform Moodle för att jag ville testa hur man klarar sig utan en formell plattform med inskrivning av studeranden. Vitsorden är införda i Novias studieregister WinhaPro och därmed har studeranden högskolans matrikelnummer och kan få ett studieintyg. Bild 7. Exempel på en Notes-ruta/-kapsel som litteraturlista.

9 Med detta arbete tycker jag att vi har nått de mål som ställdes för oss i början av projektet. De skräddarsydda pilotkurserna har genomförts som 100 % nätbaserade kurser med trygga, säkra och tillgängliga kursrum på nätet. Med tanke på kursdeltagarnas feedback på kurserna och kursmetoden anser jag att vi kan vara nöjda med resultatet. Kurserna lyckades p.g.a. att kursinnehållet intresserade deltagarna och de hade behov av att lära sig visuell kommunikation. Deltagarantalet var lämplig för dagens teknik (=ljud- och bildöverföring) och tekniken upplevdes mänsklig och logisk utan några skrämmande funktioner och påklistrade lösningar. Tekniken skall betjäna, inte styra arbetet. En heterogen åldersgrupp bidrog till livliga diskussioner och intressanta frågeställningar om själva studieämnet. Kontaktundervisning skulle inte ha gett mervärde. På det här sättet var man mera fokuserad på ämnet och enligt mitt tycke blev kommunikationen rakare, sakligare och ärligare mellan kursdeltagarna och läraren och kursdeltagare sinsemellan. Den fortsatta utvecklingsutmaningen är att testa internet-tillämpningar för kollaborativt arbete och presentationstekniker där studerande också kan publicera sina kursarbeten på internet. Man skall komma ihåg att studeranden oberoende av kursmetoden vill bli sedda och vill få feedback för sina prestationer. Muntlig feedback, också via nätet genom ljud och bild, är alltid bäst eftersom den som ger och den som tar emot feedback då kan föra en dialog. Man får möjlighet att förtydliga eller ge exempel om något är oklart. Bild 8. (Nät)pedagogisk kommunikation.

10 Lärarens erfarenheter efter pilotkursernas genomförande: Arbetssättet kräver mycket förberedande arbete både innehålls- och strukturmässigt. Man skall vara mycket tydlig i sin kommunikation och sitt uttryck. Nätföreläsningen skall vara välplanerad med färdiga bilder och kompendier som studeranden också får som studiematerial. Man skall vara aktiv och svara snabbt när kursdeltagarna har frågor under kursperioden. Feedback på studieprestationer är mycket viktigt. Deltagarna kunde planera och förverkliga riktigt fina produkter för sina arbetsplatser och studier. Förutsättningar för att lyckas är studerandens egna, för dem bekanta, IKT-miljöer hemma eller på arbetsplatsen. Arbetssättet med nätundervisning med hjälp av nätmötesprogram fungerar mycket bra för föreläsning för, kommunikation med och handledning av studerande. Studerande är motiverade, effektiva och nöjda när de inte behöver resa långa vägar till närstudietillfällen och när de får studera hemifrån. Ekologiskt fotavtryck blir positivt.

11 Kommentarer från kursdeltagare: Online kurs är jättebra, med bra förberedelser och bra nätuppkoppling så är det bara bäst! Jag har inte gått någon online kurs förr men tycker det fungerat riktigt bra. Kommunikationen har varit utmärkt. Det här är ett jättesmart sätt att hålla lektioner på. Fint att kunna delta i en intressant kurs hemifrån eller från arbetsplatsen Tekniken fungerade och var inte så skrämmande som man hade väntat sig.

12 KONTAKT Innovativa lärmiljöer Elin Näse, projektledare Tel

Sfi som blended learning

Sfi som blended learning 227 Ann-Louise Hedman, Petra Johansson & Anders Norberg Sfi som blended learning Var är alla mina kompisar? Jag kan inte Moodle. Jag kommer och lämnar in uppgiften nästa lektion. Jag är ledsen, jag kan

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur Redaktör: Mattias Vepsä Text och research: Thor Rutgersson Grafisk form: Andreas Kjellander Illustrationer: all-silhouetts.com & Sthlm Connection Arbetarnas Bildningsförbund 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Steg

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon slutdestination. Ett steg närmare målet kom dock Deskjockey Revision när de fick utmärkelsen Årets framtidsbyrå 2014, i samband med FAR:s branschdagar.

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

MAJ. NR2/2014. ann-lois edström. ordförandens spalt maj 2014 MEDLEMSBLAD FÖR SFSS SÖDRA FINLANDS SVENSKA SPRÅKLÄRARE R.F

MAJ. NR2/2014. ann-lois edström. ordförandens spalt maj 2014 MEDLEMSBLAD FÖR SFSS SÖDRA FINLANDS SVENSKA SPRÅKLÄRARE R.F s p r å k r ö r e t MAJ. NR2/2014 MEDLEMSBLAD FÖR SFSS SÖDRA FINLANDS SVENSKA SPRÅKLÄRARE R.F ordförandens spalt maj 2014 ann-lois edström Den stora träffen i Tammerfors blev äntligen av! Ett stort tack

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer