Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp"

Transkript

1 Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till ). HF:s kansli. tfn Arken, rum B 112 Fabriksgatan 2, Åbo. Tove Forslund (efter ). Lärcentret tfn Arken, rum G 130B Fabriksgatan 2, Åbo. 1. Introduktion till kursen Studieperioden HF:s studieorientering 2 sp består av två delar (HF:s studieorientering 1 sp och IT-färdigheter 1 sp). Det är en obligatorisk studieperiod för alla första årets studerande vid Humanistiska fakulteten. Fakultetsbytare, studenter som inte är närvarande på hösten eller studenter som har goda IT-färdigheter (i Word, PowerPoint och Excel) rekommenderas avlägga någon/några av delprestationerna Ersättande kurs för HF:s studieorientering" ( ), som erbjuds som nätkurs period 4/2007. Målet med studieperioden HF:s studieorientering 2 sp är att de studerande lär känna den fysiska och sociala studiemiljön, lär känna målen för den vetenskapliga verksamheten inom högskolan, huvudämnen och specialiseringsmöjligheter inom dessa, de yrken utbildningen leder till samt dessa yrkens betydelse för samhället, lär sig akademiska studiefärdigheter, får bekanta sig med nätstudier och en av de inlärningsplattformar som används vid Akademin, dvs. Blackboard, samt lär känna studenternas påverkningsmöjligheter. 1.1 Examination och arbetsformer För att avlägga HF:s studieorientering 1 sp ( ) krävs genomförande av alla övningsuppgifter, vilka hittas på kursens hemsida i inlärningsplattformen Blackboard på webben. För att avlägga IT-färdigheter 1 sp ( ) krävs närvaro på 10 av 12 h föreläsningar + ett självrättande test som hittas på kursen hemsida i Blackboard. Notera att IT-färdigheter 1 sp börjar redan v. 37 gruppindelningen sker v. 35. Fakultetsbytare, studenter som inte är närvarande på hösten eller studenter som har goda IT-färdigheter (i Word, PowerPoint och Excel) rekommenderas avlägga någon/några av delprestationerna Ersättande kurs för HF:s studieorientering" ( ), som erbjuds som nätkurs period 4/

2 1.2 Kursens omfattning och övningsuppgifter Kursen pågår hela höstterminen. Kom ihåg att sätta in föreläsningarna samt alla deadlines för kursen i din kalender. Detta framgår i tabellen nedan och också på kursens hemsida (printa ut tabellen!): Närstudier (valfria men rekommenderas) Examination Deadlines Feedback Modul 1-3: 1 sp 1 Modul 1/Var Praktisk information om studierna och studiemiljön Uppgörande av individuell studieplan Bekanta sig med kurshemsidan (ca 3 h) 1.1Inlämnad studieplan i MinPlan 30.8 kl , aud Armfelt 1.2 Kort presentation i diskussionsforum 1.3 Presentationen lämnas in som övningsuppgift Respons av egenläraren och 1.3 GK i vitsordsboken Avtal om kursmaterial 1.4 Självrättande test Praktisk info om (ca 8 h) 1.5 Självrättande test Automatiskt svar studiemiljön vid ÅA 2 Modul 2/Hur Studieteknik och informationssökning Studieteknik 8.9 kl aud Armfelt Informationssökning 3 Modul 3/Hur gick det Utvärdering 8.11, eller kl (gruppindelning enligt ämne, se Blackboard modul 2) 2.1 Närvaro eller ersättande uppgift 2.2 Inlämningsuppgift/ nätdiskussion 2.3 Närvaro eller ersättande uppgift 2.4 Självrättande test GK i vitsordsboken 2.2 Gruppfeedback GK i vitsordsboken 2.4 Automatiskt svar IT-miljön vid ÅA 29.8 kl Självrättande test om Automatiskt svar aud Armfelt ÅA:s IT-miljö. Utvärdering Anonym kursutvärdering Modul 4: 1 sp 4 IT-färdigheter vv (gruppindelning, se Blackboard modul 4) 4.1 Närvaro 4.2 Självrättande test GK för närvaro (10 h av 12 h) 4.2. Automatiskt svar 1.3 Inloggning på kursens hemsida i inlärningsplattformen Blackboard på webben Kursmaterialet, liksom övriga övningsuppgifter, hittas via Blackboard på webben. Alla övningsuppgifter bör lämnas in via Blackboard. I kapitel 2-3 i den här guiden finns information om hur du loggar in och navigerar på kursen det behöver du däremot inte bekanta dig med före studiestarten v. 35, då vi också tillsammans bekantar oss med kursens hemsida! Men printa ut och ta med dig hela guiden v. 35! För att kunna logga in på Blackboard behöver du ett ÅA-användarnamn och lösenord. Det får du vecka 35 här i Åbo. Du behöver användarnamnet också för att kunna logga in på ÅA:s datorer i datorklasserna, för att göra din studieplan i MinPlan mm. Om du inte är närvarande i Åbo v. 35, men kommer att inleda dina studier under hösten, ta kontakt med Matias Dahlbäck (se ovan). 2

3 2 Att komma igång med Blackboard Kapitel 2-3 behöver du först efter att du har fått ditt användarnamn v. 35 och skall logga in på kursens hemsida. Det är viktigt att du loggar in v. 35 vi kommer också tillsammans att bekanta oss med kursen, dess övningsuppgifter och Blackboard under v. 35. Printa ut den här studieguiden och ta med den då du kommer till Åbo och första veckans föreläsningar! Här hittar du instruktioner om hur vi på denna kurs jobbar i det virtuella klassrummet med hjälp av Blackboard. Denna text kan du läsa från början till slut eller slå upp i vid behov. Den webbaserade inlärningsplattformen i denna kurs heter Blackboard. Blackboard erbjuder ett program med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med handledarna och de andra kursdeltagarna. För att kunna delta i kursen loggar du in med ditt ÅA-användarnamn och lösenord. Observera att lösenordet är hemligt och att du inte får ge det till någon annan. Kom ihåg att logga ut då du lämnar datorn i en allmän datorklass. 2.1 Gå in på kursens webbsida Till den här kursen har kursens deltagare (i det här fallet första årets studerande), några av kursens föreläsare och HF:s egenlärare tillgång. Resultatet från de självrättande testen, individuella övningsuppgifter och den egna vitsordsboken ser endast studenten själv och läraren. Du loggar in på både Blackboard och Moodle (den andra inlärningsplattformen i bruk vid ÅA) via Akademins hemsida: > Studerande När du klickar på Nätkurser kommer du till sidan för inloggning till Blackboard; fyll i ditt användarnamn (username) och lösenord (password). Du kommer till din personliga kurssida med din personliga kurskatalog. Här kommer du också åt diverse verktyg (kalender, adressbok, e-post o.s.v.). Här ser du också de senaste meddelandena från de kurser du deltar i. Här hittar du en lista på de kurser du för tillfället deltar i. Klicka på den kurs (i detta fall HF:s studieorientering 2 sp, 2006) du vill gå in på. 3

4 2.2 Kurssidorna - att orientera sig på nätet Genom att klicka på fäller du ihop innehållet som finns i boxen; genom att klicka på öppnar du igen så att du ser innehållet Navigationsvägen (1) visar var du finns och vilken väg eller stig du tagit. Navigationsvägen kan du också använda för att snabbt ta dig till de sidor som finns mellan den nuvarande sidan och den sidan du ursprungligen kom ifrån. Knappraden eller menyn (2) varierar från kurs till kurs, eftersom respektive lärare kan bestämma vilka knappar och verktyg som behövs på kursen. Knappraden ger dig en bra överblick över kursens innehåll. Course Map (3) längst ner ger också en bra överblick över kursen och dess innehåll. Klicka på Course Map och en ny ruta öppnar sig denna kan du förstora och förminska enligt behov. 4

5 2.2.1 Knappraden/menyn I knappraden/menyn i den här kursen finns följande knappar: <MEDDELANDEN > Detta är kursens anslagstavla, där lärarna och handledarna informerar om det senaste om kursen. Detta är också den vy som först blir synlig då du loggar in på kurssidorna. Genom att trycka på flikarna uppe på sidan, kan du välja att se meddelandena endast för dagen, för den senaste veckan eller månaden, eller alla meddelanden som kommit sedan kursen startade. Obs! All kursinformation och lärarnas meddelanden publiceras här, så därför rekommenderar vi att du regelbundet besöker sidorna och håller dig à jour. <KONTAKTUPPGIFTER> Kontaktuppgifter till handledarna på kursen. <ALLMÄN INFORMATION > Här hittar du kursbeskrivningen, information om bedömning och examination, samt en översikt över kursens moduler, övningsuppgifter och feedback.. <MODUL 1-4> Detta är den viktigaste knappen i den här kursen, dvs. här hittar du innehållsbeskrivning, material och examinationsform/övningsuppgifter för alla kursmoduler. <DISKUSSIONER > Om du trycker på den här knappen hittar du Discussion Board, Groups, Roster och Send . I diskussionsforumet (Discussion Board) kan du ge feedback och kommentarer på kursen som helhet och särskilt på IT-färdighetstestet. I Groups kommer du till en lista över de smågrupper som finns på kursen. Det är endast din egen grupps namn som är aktivt och som du kan klicka på och öppna. Under gruppens namn hittar du kursens diskussionsforum och File Exchange, där du kan skicka in dokument som kan läsas av alla medlemmar i din grupp. I Roster får du en lista över alla kursdeltagare som är inmatade i kursen. Via Send kan du skicka e-post till de personer/grupper du väljer (till den vanliga e-posten utanför Blackboard). <VITSORDSBOK> Här hittar du feedback/vitsord för varje delmoment i kursen, dvs. för varje examinationsform (dagboksinlägg, självrättande text, närstudier alt. extra övningsuppgift). I denna kurs utgörs feedback och vitsord av GK=godkänd eller antal poäng för de självrättande testen. <COURSE MAP> Om du klickar på knappen Course Map får du upp ett nytt fönster med en annorlunda vy av kursen. Här kan du se allt kursmaterial som ingår i kursen. Course Map kan du använda som ett bokmärke som du kan förstora och förminska enligt behov medan du rör dig mellan kurssidorna. 5

6 3 Att delta i kursen olika arbetsmoment 3.1 Att skicka in övningsuppgifter via Assignments Under Modul 1-4-knapparna hittar du övningsuppgifterna som hör till varje modul. I vissa moduler lämnas uppgiften in som en Assignment. Som studerande bifogar du en separat fil (t.ex. i form av ett Worddokument) och skickar in denna till läraren. Du kan också skriva in kommentarer i rutan Comments eller kopiera in hela svaret där ifall det inte är väldigt långt (dvs. max 3900 tecken) och om layouten inte är så viktig. I övningsuppgiften står det vilket sätt du skall välja för att skicka in uppgiften. 1 2 För att skicka in din övning gör du på följande sätt då: - Klicka på >> View/Complete Assignment: Övningsuppgiftens namn. Då öppnas ovanstående sida: - Om du har något du vill säga till läraren, skriver du in ditt meddelande i rutan Comments (1). - Klicka sedan på Browse (2) och välj den fil som du vill skicka in. Kom ihåg att inne i dokumentet skriva ditt namn! - Om du nu är säker på att din övning är klar, klickar du på Submit nere till höger, så skickas övningen in till din lärare. - Om du inte ännu vill skicka in din övning kan du klicka på Save och sedan skicka in den i ett senare skede. OBS! För att läraren skall se uppgiften måste du klicka på Submit, så glöm inte det ifall du först endast sparar filen. 3.2 Diskussionsforum 1 Klicka på knappen Diskussioner, Gå in i antingen Discussion Board eller under Groups och sök fram din grupp (dvs. den grupp i listan som är aktiv på din skärm) och klicka på Group Discussion Board. 6

7 2 Välj diskussionstema i forumet. Klicka antingen på en diskussionstråd som redan finns i forumet (klicka alltså på diskussiontemat, inte på avsändaren!) och svara på ett inlägg genom att klicka på knappen Reply till höger. 3 eller välj Add Thread uppe till vänster för att starta en ny diskussion. 4 I Subject skriver du rubriken eller temat för ditt inlägg. 5 Kom ihåg netiketten och definiera din rubrik väl man skall kunna få en snabb uppfattning om vad inlägget innehåller och om det berör någon av kursuppgifterna. 6 I Message skriver du meddelandet. Välj Smart Text. Med Preview kan du se hur meddelandet disponeras i rutan beakta att layout-möjligheterna är begränsade, och att det därför är viktig att du strukturerar din text med mellanrader och rubricerar med versaler (stora bokstäver). 7 Klicka på Submit för att sända iväg ditt inlägg Group Pages: Att dela med sig av en fil till arbetsgruppen 1. Klicka på knappen Diskussioner, välj Groups och sök fram din grupp (dvs. den grupp i listan som är aktiv på din skärm) och klicka på den. 2. För att dela med dig av en fil till de övriga i gruppen skall du använda File Exchange. 3. Klicka på Add File och fyll i rubriken (Title) och hämta filen med hjälp av Browse. 4. Klicka på Submit för att sända iväg dokumentet till gruppområdet. 5. Om du vill radera dokumentet kan du göra det på samma ställe där du skickat in filen. 3.4 Test och Survey 1. Klicka på länken till testet/utvärderingen. 2. Klicka på Yes för att börja avlägga testet. 3. Frågorna visas antingen en åt gången eller alla på en gång. 4. För det mesta måste kursdeltagaren avlägga hela testet på en gång, dvs. man får inte spara och gå ut ur testet för att sedan fortsätta avlägga testet senare. 5. Klicka Submit för att skicka in testet/utvärderingen. 3.5 Att editera och radera Du editerar och raderar med Modify respektive Remove som finns i samband med de flesta dokument Att skriva dokument/texter som skall skickas in via Blackboard Skriv svaren på övningsuppgifterna t.ex. i Word och spara det på normalt sätt (på hemområdet, minnesstickan el.dyl.). Kom alltid ihåg att skriva ditt namn också inne i dokumentet! (Då läraren printar ut bifogade filer syns det inte från vilken avsändare filen kom). Därefter skickar man in filen som bifogad fil (i Blackboard väljer man browse för att söka bland dokument). Från Word kan man även kopiera in text i diskussionforum och i Comments-rutan i Assignments. 7

8 3.7 Att läsa PowerPoint-dokument på nätet/i nätkurs I Internet Explorer: Öppna dokumentet Kultur.ppt ovan och klicka sedan på sidan (dvs. normalt vänsterklicka) som öppnas. I Mozilla: Öppna dokumentet Kultur.ppt (PowerPoint-programmet öppnas). Klicka på F5-knappen eller välj View>Slide Show. Klicka Esc-knappen för att gå ur SlideShow. (Ifall du inte har Mozilla installerad på din egen dator kan du ladda ned PowerPoint-viewer från denna adress: 3.8 Att printa dokument i nätkurs Word-dokument (.doc) Det finns olika sätt att spara papper (och pengar/printningskvot) då man printar t.ex. word-dokument. Ett bra sätt är att förminska så att man printar 2 sidor på 1 papper. Välj File > Print. I print-menyn väljer du Properties > fliken Layout och sedan Pages per sheet: 2 (eller flera). PowerPoint-dokument (.ppt) I Internet Explorer: Högerklicka på dokumentet Kultur.ppt och välj Print. I Mozilla: Klicka File>Print. I Internet Explorer och Mozilla: I Print-menyn som öppnas, välj i Print what: Handouts. I Handout/Slides per page: välj 6 Pdf-dokument (.pdf) Man sparar ofta dokument (word, powerpoint, excel m.fl.) i pdf-format för att man vill behålla en viss layout då mottagaren printar ut det (eller läser det på skärmen). För att kunna läsa och printa ut pdf-dokument behöver du Adobe Reader på din PC (det finns på alla PC:n i Akademins datorklasser). 3.9 Att ladda ned programvara som behövs i nätkurser På Akademins datorer i datorklasserna kan studenterna inte själva ladda ned programvara, men här finns vanligen den programvara som behövs för att delta i nätkurser. Ifall man på sin egen dator saknar någon programvara för att t.ex. lyssna på nätföreläsningar eller läsa pdfdokument så kan man ladda ned dem här: 8

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard?

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? 8 Blackboard 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan med dess hjälp bli tillgängliga

Läs mer

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 3 2. KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT... 3 2.1 LAYOUT/TEMA...

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Blackboard Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...1 2 MIN BLACKBOARD...3 2.1 Startsidan...3 2.2 Logga in till Min Blackboard...3 2.3 Min Blackboard...4 3 MODULENS STARTSIDA...7 3.1 Kursrubrik...7 3.2 Min

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 Innehållsförteckning Manual till LUVIT version 3.7.... 4 Användarprofiler...4 Skapa en kurs...5 1 Grundläggande begrepp... 6 1.1 Logga in... 6 1.2 Logga ut...

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE Innehåll VÄLKOMMEN TILL DIABETESCOACH!...... 3 FÖRSTA GÅNGEN G DU ANVÄNDER NDER DIABETESCOACH... 4 VAD DU BEHÖVER FÖR ATT ANVÄNDA DIABETESCOACH... 4 SPARAS NÅGOT PÅ DATORN SOM

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Användarmanual 2007-11-26 1

Användarmanual 2007-11-26 1 Användarmanual 2007-11-26 1 Urkunds system för automatisk dokumentkontroll kan på ett enkelt och tidsbesparande sätt användas för att förebygga och upptäcka plagiering från ett omfattande och kontinuerligt

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer