Inlämningsuppgift/Assignments och forum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlämningsuppgift/Assignments och forum"

Transkript

1 Inlämningsuppgift/Assignments och forum 1 TYDLIGA INSTRUKTIONER FÖR UPPGIFTER INLÄMNINGSUPPGIFTER INSTÄLLNINGAR FÖR INLÄMNINGSUPPGIFT Rekommendationer för inställningarna för inlämningsuppgift Studentvyerna för inlämning av inlämningsuppgift Inlämning av uppsatser som andra studenter ska ta del av > använd databas eller forum FEEDBACK PÅ UPPGIFTER SE GUIDEN VITSORD & FEEDBACK FUNKTIONEN INLÄMNINGSUPPGIFT FÖR DAGBOK GRUPPUPPGIFT STUDENTERNA SKRIVER GEMENSAMT DOKUMENT I TEXTRUTA FORUM TYP AV FORUM Anslagstavlan för lärarens information Allmänt diskussionsforum FORUMINLÄGG SOM E-POST: ALTERNATIV FÖR PRENUMERATION GRUPPINDELNING I FORUM Studenten får inte lägga till ett nytt diskussionsämne, varför? Studenter har redan gjort inlägg i forumet men nu vill jag att de delas in i grupper Det går inte att välja gruppläge (skilda eller synliga grupper) i forum, varför? VISA NYA INLÄGG SOM KOMMIT I FORUM För anvisningar för feedback och vitsord på uppgifter hänvisas till guiden Vitsord & feedback, tillgänglig via Resursrummet (direktlänk: ) 1 Tydliga instruktioner för uppgifter Gör enhetliga och tydliga instruktioner för alla övningsuppgifter. I alla typer av övningsuppgifter bör i princip framgå följande: Uppgiftens nummer: Uppgiftens namn (så beskrivande som möjligt) Tidpunkt/Deadline: Lärandemål för uppgiften: Litteratur/material som utgör underlag för uppgiften: Uppgiftsbeskrivning: Omfång: Bedömning: (dvs. vad är det som bedöms, vad är kriterierna och får den studerande vitsord eller godkänt/icke-godkänt) Feedback: (dvs. hurudan feedback får den studerande av läraren eller av andra studerande; är det individuell feedback, gruppfeedback, modellsvar) När ges feedback? Vem ger feedback? I vilken form ges feedback? Var hittas feedbacken? Tekniska instruktioner: (dvs. instruktioner för hur uppgiften skickas in, och för vem den publiceras) 1

2 2 Inlämningsuppgifter Moodle 3.0, Forslund, Inställningar för inlämningsuppgift I Lägg till en aktivitet eller resurs, välj Inlämningsuppgift > Klicka på Redigera inställningar i blocket Inlämningsuppgift och klicka sedan på Expandera allt uppe t.h. NYTT: Additional files: Läraren kan enkelt lägga till en fil, t.ex. arbetsblad, till instruktionerna, ser ut så här: Tillgänglighet: (kryssa i de alternativ som ska användas) Deadline: Detta är sluttiden för inlämning. Inlämningar kommer fortfarande att vara tekniskt möjliga att göra efter detta datum men kommer då att märkas som sena. Avstängningsdatum: inlämningar efter detta datum går inte att göra. OBS! Använd detta för uppgiftens deadlines, dvs. INTE Begränsa inträde nedan! (den är ex. inte kopplad till kalender). Inlämningstyper: Välj Ja för Redigerbar text och Filinlämningar om du vill att studenten i sina svar ska kunna ladda upp filer och skriva svar i textruta. NYTT: Word limit: Läraren kan begränsa antalet ord studenten kan skriva i redigerbar text-ruta. Feedback-typer: Välj Ja för både Återkoppling/kommentarer och Återkopplingsfiler, då kan läraren skriva feedback i textruta och ladda upp fil i feedback. NYTT: Comment inline: Läraren kan ge kommentarer direkt i text som student skrivit i redigerbara text-rutan (se nedan) Inställningar för inlämning: OBS! Kräv att elever klickar på knapp för inlämning: Kryssa för Ja. (Annars kan studenten editera uppgift tills läraren låst den). Inlämningsförsäkran: Om man väljer Ja bör studenten klicka för innan uppgiften skickas in: This assignment is my own work, except where I have acknowledged the use of works of other people. Meddelande: Meddela betygsättare om inlämning: Om du väljer Ja får läraren e-post då en student lämnat in uppgift. Vitsord: Anonym rättning: Möjlighet till anonym korrigering (se nedan). Notera, om denna inställning ställts in går det inte att ändra efter att någon lämnat in uppgifter. Använd arbetsflöde för bedömning: Du kan, då du ger vitsord, ange vem som ska korrigera en viss students inlämningsuppgift (se nedan). Använd tilldelning av bedömare : Du kan, då du ger vitsord, ange i vilket skede bedömning är (se nedan). 2

3 Vanliga inställningar för modul: I Gruppläge kan man ange om studenterna ska jobba i skilda grupper (ser inte andra gruppers inlägg) eller i synliga grupper (ser andra gruppers inlägg). Se vid behov videoguide i Resursrummet (i Aktiviteter och uppgiftersektionen) Begränsa inträde och Uppföljning av prestationer: se guiden Inställningar, registrera deltagare etc i Resursrummet Rekommendationer för inställningarna för inlämningsuppgift Välj alltid att studenterna ska klicka på knapp för att lämna in (under Inställningar för inlämningsuppgift). Om du väljer Ja så kan studenten redigera sitt svar efter att han/hon laddat upp filen. För att uppgiften slutgiltigt ska skickas in bör hon klicka på knappen Skicka in uppgift (efter det kan hon inte längre redigera uppgiften). Om du väljer Nej så skickas filen in genast då studenten laddat upp den (men studenten har möjlighet att redigera den, även efter att läraren gett feedback, förutsatt att läraren inte låst möjligheten via Vitsord detta kan vara förvirrande). Om du har många deltagare och regelbundna deadlines, klicka Nej för Meddela betygsättare om inlämning, annars får du massa mejl. Välj däremot Ja för Meddela betygsättare om sena inlämningar. (Om du har en kurs studenterna gör med ex. individuella deadlines ska du däremot kryssa Ja för Meddela betygsättare om inlämning ) Studentvyerna för inlämning av inlämningsuppgift Då studenten besvarar en övningsuppgift kan han/hon skriva text i rutan Redigerbar text och ladda upp en fil (såvida läraren i inställningarna tillåtit detta): 3

4 Då studenten klickat Spara ändringar, kommer han/hon till en vy där det går att skriva in kommentarer genom att klicka på Kommentarer Hur vet studenten att hans/hennes inlämningsuppgift verkligen skickats in? I uppgiften ser studenten en sammanfattning: nedan syns att inlämningsstatus är att uppgiften är inlämnad för utvärdering (men inte ännu utvärderad) Inlämning av uppsatser som andra studenter ska ta del av > använd databas eller forum Om avsikten är att studenterna ska kunna ta del av alla andra studenters uppsatser ska du inte använda inlämningsuppgift, utan då fungerar ex. databas bättre (se ). Om studenterna ska ge feedback åt varandra i smågrupper så kan också forum (med gruppläge skilda eller synliga grupper) användas, där studenterna också kan bifoga filer till inlägg. 2.2 Feedback på uppgifter se guiden Vitsord & feedback För anvisningar för feedback och vitsord på uppgifter hänvisas till guiden Vitsord & feedback, tillgänglig via Resursrummet (direktlänk: ) Läraren kommer åt studenternas inlämnade uppgifter i inlämningsuppgiften genom att klicka på Visa alla svar: 4

5 2.3 Funktionen Inlämningsuppgift för dagbok Moodle 3.0, Forslund, Studentens text blir en sammanhängande text fastän han/hon får feedback av läraren efter varje inlägg, medan lärarens kommentarer kommer efter varandra i skild ruta. Då studenten har skrivit sitt sista inlägg i dagboken bör han klicka på Skicka in uppgift-knappen. Studentvyn: Inställningar för funktionen Inlämningsuppgift då den används som dagbok De inställningar som använts är följande: Kräv att studenterna klickar på knapp för att lämna in. Ja (dvs. studenterna kan fortsätta editera sin text tills dagboken är klar och ska skickas in) Redigerbar text: Ja (dvs. studenterna kan skriva i textruta) men File submission: Nej 5

6 Lärarens vy för feedback 1. Klicka på Visa alla svar. Då kommer läraren till vitsordsboken: 2. Klicka på editeringsikonen vid Vitsord. Då öppnas följande vy: 6

7 Klicka på +-ikonen för att få fram studentens hela text NYTT: Se guiden Vitsord & feedback om Comment inline, som möjliggör att läraren skriver in kommentarer direkt i studentens text. 2.4 Gruppuppgift studenterna skriver gemensamt dokument i textruta Detta kan användas i stället för wiki (men OBS! saknar wikis länkningsfunktion och wikis rapport över vem som gjort vilka ändringar i ett dokument). Studentvyn: Genom att klicka på redigering öppnas en textbox (med editeringsmöjligheter) som studenten kan skriva i. Den sista som bidrar till uppgiften bör klicka Skicka in uppgift så att läraren kan gå och bedöma. Lärarvyn: Då läraren i uppgiften klickar på Visa alla svar kommer han/hon till vitsord. 7

8 Här ser läraren under Status att Tove-Moodle lämnat in något men inte Q (under Inlämningsstatus för grupp och Redigebar text finns däremot något på gång tack vare Tove-Moodle. Det syns att Tove-Moodle skrivit under Senast modifierat (inlämning ). Tove-Moodles inlägg är bara utkast, pga. att Tove-Moodle väntade att Q skulle skriva och därefter klicka på Skicka in uppgift, för att visa på att gruppen var klar. Här har läraren nu (trots att uppgiften inte är inlämnad) gett kommentarer och vitsord åt Tove-Moodle, men inte åt Q i samma grupp. Klicka under Redigera > Vitsord och följande vy öppnas: (Läraren kan välja ifall samma betyg och kommentarer ges åt alla eller inte). 8

9 3 Forum Moodle 3.0, Forslund, Som lärare har du möjlighet att tvinga de studerande att prenumerera på ett forum, vilket innebär att de får kopior av inlägg i forumet sända till sig per e-post. Detta kan vara en god idé för forum som innehåller information som de studerande absolut inte får missa. Om man inte tvingar alla att prenumerera kan varje kursdeltagare själv välja huruvida han eller hon vill prenumerera på forumet. 3.1 Typ av forum Välj Forum i drop down-menyn Lägg till en aktivitet. Välj vilken typ av forum du vill skapa (klicka på du en beskrivning av olika typer av forum). så får Det du skriver i introduktionsfältet syns som introduktion för hela forumet. (och kan också göras synligt på kursens första sid Anslagstavlan för lärarens information Inlägg i Anslagstavlan går till alla deltagare på kursen. Studenterna kan inte besvara inläggen. Här kan läraren meddela de studerande om aktuella händelser och annat viktigt. Anslagstavlan finns färdigt i kursbottnen. Blocket Senaste nytt är kopplat till anslagstavlan om du stryker eller döljer anslagstavlan i din kurs kommer inläggen i Senaste nytt inte att synas för studenterna! (I kurser överförda från Moodle 1.9 har du antagligen både ett nyhetsforum och en anslagstavla stryk nyhetsforumet, eftersom det är anslagstavlan som är kopplad till blocket Senaste nytt) Allmänt diskussionsforum Allmänt diskussionsforum är ett öppet forum där var och en kan initiera ett nytt diskussionsämne när som helst och kommentera andras inlägg. Detta är det bästa forumet för allmänna ändamål Forum Frågor och svar : studenterna ser övriga studenters svar först då de själva gjort ett inlägg Forumet Frågor och svar har vissa speciella egenskaper, dvs. det betyder att studenterna ser övriga studenters svar först då de själva gjort ett inlägg. I inställningar för Forum, välj alternativet Frågor och svar. Läraren bör starta en diskussionstråd, t.ex. ställa en fråga. Studenterna ser övriga studenters inlägg först efter att de själva svarat (och tiden för möjligheten att editera det egna svaret har gått ut). 1. Det finns ett dolt inlägg, men student Tove-Moodle ser det inte eftersom hon själv inte ännu gjort ett inlägg: 9

10 2. Tove Moodle har nu gjort inlägg men har ännu rätt att redigera det egna inlägget, så hon ser inte student Q:s inlägg: 3. Nu har student Tove-Moodle inte längre möjlighet att editera sitt eget inlägg, så nu ser hon också student Q:s inlägg: 3.2 Foruminlägg som e-post: Alternativ för prenumeration I inställningarna för forum kan du välja om studenterna får foruminläggen som e-post eller inte: Notera alternativet Automatisk prenumeration. Detta kan användas för övningsuppgter i forum, dvs. studenten får de första inläggen som görs (blir sålunda påmind om uppgiften), men kan sedan säga upp prenumerationen om han/hon önskar: 10

11 Översättningen i förklaringen till alternativen för prenumeration är på mycket dålig på svenska, det här förklarar det bättre: Alternativ prenumeration/optional subscription - Participants can choose whether to be subscribed Obligatorisk prenumeration /Forced subscription - Everyone is subscribed and cannot unsubscribe Automatisk prenumeration /Auto subscription - Everyone is subscribed initially but can choose to unsubscribe at any time Prenumeration är avaktiverat/subscription disabled - Subscriptions are not allowed 3.3 Gruppindelning i forum Man kan välja mellan gruppläget Inga grupper, Synliga grupper (grupperna kan läsa andra gruppers inlägg) och Skilda grupper (grupperna ser endast den egna gruppens inlägg). NYTT i Moodle 3.0: Man kan skicka samma inlägg till alla grupper i ett forum på samma gång, dvs. utan att behöva posta det i varje grupp. I inställningarna för forum, kryssa för Post a copy to all groups : Studenten får inte lägga till ett nytt diskussionsämne, varför? Du har valt Allmänt diskussionsforum och vill att alla studenter ska kunna göra inlägg i forumet, men de kan inte göra det utan får meddelandet Du har inte tillstånd att lägga till ett nytt diskussionsämne för alla deltagare, varför? Det beror antagligen på att du vid Gruppläge ställt in Synliga eller Skilda grupper men inte gjort någon gruppindelning (under Inställningar > Kursadministration > Användare). Eftersom studenterna inte ingår i någon grupp kan de inte göra inlägg. Dvs. ändra gruppläge till Inga grupper Studenter har redan gjort inlägg i forumet men nu vill jag att de delas in i grupper OBS! Se till att studenter inte kan börja göra inlägg i forum med inställningen Inga grupper om du egentligen vill ha gruppindelning! 1. Dvs. ställ först in gruppläget till synliga eller skilda grupper i forumet innan du öppnar forumet. (Innan du delat in studenterna i grupper kan ännu ingen göra inlägg i forumet) 2. Dela sedan in studenterna i grupper (under Inställningar-blocket, Kursadministration > Användare). 11

12 Om någon student redan lämnat in inlägg i forumet innan du ställde in gruppläget till synliga/skilda grupper så kommer det att bli problem (dvs. alla ser inte de inlägg de borde se). Lös det ex. genom att skapa ett nytt forum och be studenterna som lämnat in att de gör det på nytt i rätt grupp Det går inte att välja gruppläge (skilda eller synliga grupper) i forum, varför? I Inställningar> Kursadministration > Redigera inställningar kan du göra inställningar på kursnivå för gruppfunktionen. OBS! Klicka ALDRIG för Ja för Tvingande gruppläge, då kan du nämligen inte bestämma gruppinställningar skilt för varje aktivitet och resurs, utan samma gruppläger gäller i alla typer av uppgifter! (Låt stå Nej, då kan du för varje uppgift välja vilken typ av gruppläge du vill ha, alltså också om du inte alls vill ha gruppindelning!) När man skapar aktiviteter, t.ex. forum, så kan man ange skilt för varje aktivitet om den ska utföras i grupp eller inte (förutsatt att man inte valt tvingande gruppläge i kursinställningarna). Det går alltid i efterhand att ändra gruppläge - förutsatt att ingen börjat skicka in svar! Se mer om de olika grupplägena i guiden Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle : Visa nya inlägg som kommit i forum Så här ser det ut: I Mitt Moodle - klicka på Dina preferenser > Forum preferences : Vid Spårning av forum välja Ja, markera nya inlägg för mig så ser du om det kommit nya inlägg i forum: 12

Snabbguide till Moodle

Snabbguide till Moodle Snabbguide till Moodle Moodle 3.0, Forslund, Lärandestöd 12.4.2016 1. GUIDER OCH HJÄLP... 1 2. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 1 3. KURSSIDANS STRUKTUR OCH INSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Moodle STUDENTMANUAL

Moodle STUDENTMANUAL Moodle STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För de

Läs mer

Introduktion i Moodle 2

Introduktion i Moodle 2 Introduktion i Moodle 2 INNEHÅLL 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 2 2. KURSSIDANS STRUKTUR... 2 3. REDIGERA INSTÄLLNINGAR... 3 4. REGISTRERA ANVÄNDARE PÅ KURSEN... 4 5.

Läs mer

Vitsord och lärarnas feedback

Vitsord och lärarnas feedback Vitsord och lärarnas feedback 1 ALLMÄNT... 2 2 VAD GÖRA MED VITSORD INNAN KURSEN BÖRJAR... 2 2.1 SKAPA VITSORDSSKALOR (VALFRITT!)... 3 2.2 SKAPA BETYGSKATEGORIER (VALFRITT!)... 3 2.3 BETYGSBOKENS UTSEENDE...

Läs mer

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Grupper; Gruppindelningar;

Läs mer

Snabbguide till Moodle

Snabbguide till Moodle Snabbguide till Moodle 1. GUIDER... 1 2. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 1 3. KURSSIDANS STRUKTUR OCH INSTÄLLNINGAR... 2 3.1 VÄLJ SPRÅK OCH AKTIVERA REDIGERING-KNAPPEN...

Läs mer

Skapa en inlämningsuppgift 2. Inlämningstyper 3. Feedbacktyper 3. Inställningar för inlämning 4. Gruppinlämning inställningar 5. Meddelande 5.

Skapa en inlämningsuppgift 2. Inlämningstyper 3. Feedbacktyper 3. Inställningar för inlämning 4. Gruppinlämning inställningar 5. Meddelande 5. Inlämningsuppgift Skapa en inlämningsuppgift 2 Inlämningstyper 3 Feedbacktyper 3 Inställningar för inlämning 4 Gruppinlämning inställningar 5 Meddelande 5 Betyg 6 Vanliga inställningar för modul 7 Nytt

Läs mer

Meddelanden + övriga informationskanaler

Meddelanden + övriga informationskanaler Meddelanden + övriga informationskanaler 1. MEDDELANDEN... 1 1.1SKICKA MEDDELANDEN TILL ALLA/MÅNGA PÅ KURSEN... 1 1.2. SKICKA MEDDELANDE TILL ENSKILDA PERSONER... 2 1.3 HISTORIK FÖR MEDDELANDEN... 2 1.4.

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Moodle 2.4 Infoblad/FAQ 1 (Forslund ) Samlade FAQ om Moodle 2.4

Moodle 2.4 Infoblad/FAQ 1 (Forslund ) Samlade FAQ om Moodle 2.4 Samlade FAQ om Moodle 2.4 Inställningar... 3 Språk... 3 Layout... 3 Dra&släpp/Drag&drop... 3 Text och bild bredvid varandra / Aktiviteter bredvid varandra... 3 Sektionens namn... 3 Finns det verktyg för

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna

Läs mer

Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift

Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-11 (Bb Learn 9.1.8) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna individuellt eller gruppvis. Studenterna

Läs mer

Guide för överföring av kurser från Moodle 1.9 till 2.4

Guide för överföring av kurser från Moodle 1.9 till 2.4 Guide för överföring av kurser från Moodle 1.9 till 2.4 Överföringen av kurser från Moodle version 1.9 till version 2.4 går till så att läraren gör en säkerhetskopia av varje kurs i Moodle 1.9 och därefter

Läs mer

Introduktion i Moodle

Introduktion i Moodle Introduktion i Moodle INNEHÅLL 1. Logga in på Moodle 2. Kurssidans struktur 3. Redigera inställningar 4. Redigera material i kursen 4.1 Infoga textmaterial 4.2 Överför filer till Moodle (Ladda upp en fil)

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Tritonia, LIN Tove Forslund. Innehåll

Tritonia, LIN Tove Forslund.  Innehåll Tritonia, LIN3 13.10.2006 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ 1 Innehåll Planeringsprocessen Yttre ramar Planering och beskrivning av studerandes inlärningsprocess Planering av aktivering

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Inlämningsuppgifter

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Inlämningsuppgifter www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Inlämningsuppgifter Inlämningsuppgifter i LUVIT För kurser med moment som innebär att kursdeltagarna ska lämna in material föreslår vi att funktionen inlämningsuppgifter

Läs mer

Blackboard Learn v. 9.1

Blackboard Learn v. 9.1 XXX Blackboard Learn v. 9.1 Delar av Lärarmanual Kap 7 (av 11) Kommunikationsverktyg 0470-708897 1 Kommunikationsverktyg... 1 1.1 Anslag... 2 1.2 Meddelande inom rummet... 3 1.3 Skicka e- postmeddelande...

Läs mer

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 3 2. KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT... 3 2.1 LAYOUT/TEMA...

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se Moodle en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007 http://moodle.kmh.se Moodle är en plattform för nätbaserat flexibelt samarbete och lärande. Det bygger på den nya generationens

Läs mer

Diskutera i Forum. Högskolan Dalarna. Telefon: E-post: NGL-centrum

Diskutera i Forum. Högskolan Dalarna. Telefon: E-post: NGL-centrum Diskutera i Forum I ditt kursrum hittar du Forum i kursmenyn. Från början är det tomt där. 1 Skapa forum Klicka på Skapa forum för att skapa ett forum. Studenter kan inte skapa forum. Namn Lämpligt namn

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Instruktioner för kursutvärdering vid HF

Instruktioner för kursutvärdering vid HF Instruktioner för kursutvärdering vid HF Fr.o.m. läsåret 2012-2013 kommer varje ämne inom HF att utvärdera sex utvalda kurser på olika nivåer. Beslut om kursutvärdering och kurser som utvärderas finns

Läs mer

Grupphantering i Blackboard

Grupphantering i Blackboard Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Grupphantering i Blackboard Om Grupper I syfte att stödja samarbete och kommunikation

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Innehåll Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.

Innehåll Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Självrättande tentfrågor i E-tent Förutom essä-frågor kan man även ha andra sorts tentfunktioner för tenten i E-tent. Dessa tentfunktioner är desamma som man kan skapa i Moodle. Innehåll 1. Frågetyper

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Skapa Assignments (studieuppgifter)- Lärarmanual

Skapa Assignments (studieuppgifter)- Lärarmanual Skapa studieuppgifter med Assignment i Blackboard Du kan lägga upp studieuppgifter i Blackboard med funktionen Assignment, både för individuella hemtentor och gruppuppgifter. Funktionen passar både att

Läs mer

Kort om Moodle baskurs 1

Kort om Moodle baskurs 1 Kort om Moodle baskurs 1 Adress: https://moodle.hanken.fi/ Moodle instruktioner för Hanken lärare sommaren 2014 1 Inloggning: Shibboleth Du kan välja kurs och sedan logga in, eller logga in först och sedan

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Innehåll Frågebanker... 1 Skapa frågebank... 1 Importera en frågebank... 3 Lägg till frågor i frågebank... 3 Skapa frågeuppsättning... 3 Skapa slumpvist

Läs mer

Järfälla Lärcentrums Kunskapsportal i Moodle. Elevmanual

Järfälla Lärcentrums Kunskapsportal i Moodle. Elevmanual Järfälla Lärcentrums Kunskapsportal i Moodle Elevmanual Inledning Inledning Den här manualen ska vara en hjälp för eleverna hur Järfälla Lärcentrums Kunskapsportal fungerar och hur den används. Bearbetning

Läs mer

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Dokumentnamn lathund_mål_framsteg Datum Sida 20 juli 2011 1 / 9 Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Introduktion Genom funktionen Mål & Framsteg kan läraren tydliggöra aktivitetens mål och koppla

Läs mer

Grupphantering i Blackboard

Grupphantering i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Grupphantering i Blackboard Om Grupper I syfte att stödja samarbete och kommunikation kan man skapa grupper i Blackboard.

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Skapad: 2011-08-11 Innehåll Vilka verktyg finns det i

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

Så fungerar Diskutera i Ping Pong

Så fungerar Diskutera i Ping Pong Dokumentnamn lathund_diskussionsforum Datum Sida 21 juli 2011 1 / 5 Så fungerar Diskutera i Ping Pong Diskutera är aktivitetens forum för kommunikation mellan flera personer i utvalda grupper. Kommunikationen

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

Sammanfattning av Moodle-visning med Erika Lindqvist och Christina Soldan, den 2010-09-08, Anderstorpsskolan

Sammanfattning av Moodle-visning med Erika Lindqvist och Christina Soldan, den 2010-09-08, Anderstorpsskolan Sammanfattning av Moodle-visning med Erika Lindqvist och Christina Soldan, den 2010-09-08, Anderstorpsskolan Innehållsförteckning Vad är Moodle vs samarbeta.se? 4 Skapa ett konto 4 Skapa elevkonto 4 Instruktioner

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Lathund för MyMoodle Version 2.5, Augusti 2014

Lathund för MyMoodle Version 2.5, Augusti 2014 Lathund för MyMoodle Version 2.5, Augusti 2014 Kom igång med MyMoodle Den här foldern tar upp de viktigaste stegen i ditt Moodlearbete. Stegen är samtidigt ett logiskt arbetssätt för att stegvis göra i

Läs mer

Kom igång med GUL lärarverktyg

Kom igång med GUL lärarverktyg Kom igång med GUL lärarverktyg Version 1.6 GUL är en webbaserad plattform med aktiviteter och virtuella rum, för information, kommunikation och samarbete mellan lärare och student. Lärplattformen lämpar

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för studenter

Inlämningsverktyget i Fronter för studenter Inlämningsverktyget i Fronter för studenter I inlämningsverktyget kan du enkelt lämna in en uppgift som du fått av din lärare. Läraren kan se vem som lämnat in uppgiften, vilken tid det är inlämnat och

Läs mer

Blackboard Learn v. 9.1

Blackboard Learn v. 9.1 XXX Blackboard Learn v. 9.1 Delar av Lärarmanual Kap 8 (av 11) Grupper 0470-708897 1 Grupper... 1 1.1 Aktivera verktyget Grupper... 2 1.2 Skapa Grupp... 2 1.2.1 Skapa enstaka grupp med manuell inskrivning...

Läs mer

Introduktion till itslearning

Introduktion till itslearning Introduktion till itslearning Innehåll Hitta din kurs... 2 Registrering krävs... 2 Hitta i kurs... 3 Hur ser en kursstruktur ut?... 3 Funktioner... 4 Personliga inställningar/information... 5 Uppgift/Inlämningar...

Läs mer

Lathund för MyMoodle Version 2, maj

Lathund för MyMoodle Version 2, maj Lathund för MyMoodle Version 2, maj 2013 1 Kom igång med MyMoodle Den här foldern tar upp de viktigaste stegen i ditt Moodlearbete. Stegen är samtidigt ett logiskt arbetssätt för att stegvis göra i ordning

Läs mer

Blackboard Learn v. 9.1

Blackboard Learn v. 9.1 XXX Blackboard Learn v. 9.1 Delar av Lärarmanual Kap 9 (av 11) Skapa tester, inlämnigsuppgifter och enkäter 0470-708897 1 Skapa tester, inlämningsuppgifter och enkäter... 1 1.1 Gruppuppgifter... 1 1.2

Läs mer

Att börja blogga på Folkets Parlament

Att börja blogga på Folkets Parlament Att börja blogga på Folkets Parlament Det är enkelt att starta en blogg på Folkets Parlament. Följ bara nedanstående steg och var inte rädd att prova dig fram! Om du har ytterligare frågor, ställ dessa

Läs mer

Inlämning i Studentportalen för studenter

Inlämning i Studentportalen för studenter Guide Inlämning i Studentportalen för studenter Via en inlämning kan du som student ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan du även

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när de har lämnat in och vilka filer de har lämnat in. Studenterna i kursen kan få påminnelser

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Introduktion till Fronter för studenter

Introduktion till Fronter för studenter Introduktion till Fronter för studenter Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är. Skapad: 2010-06-09 1 Innehåll Vad är Fronter?... 3 Rättigheter... 6 Idagsidan innehåller... 7 Undre menyraden...

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Verktyg i Fronter, för student

Verktyg i Fronter, för student Verktyg i Fronter, för student Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Skapad: 2011-08-17 Innehåll Vilka verktyg finns det i Fronter?...

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Logga in med ditt användarnamn och lösenord

Logga in med ditt användarnamn och lösenord Introduktion till Moodle Moodle är en virtuell lärmiljö, (VLE; Virtual Learning Environment). Du kan betrakta programmet som en kommunikationsplattform mellan dig och dina lärare eller mellan dig och dina

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till JU:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Verktyg i Fronter, för student. Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum.

Verktyg i Fronter, för student. Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Verktyg i Fronter, för student Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?... 3

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

Enkäter - Lärarmanual

Enkäter - Lärarmanual Med funktionen Enkäter kan du skapa kursvärderingar och undersökningar direkt i Blackboard. En stor fördel med detta jämfört med den traditionella pappersvarianten, är att resultatet sammanställs automatiskt.

Läs mer

Webbstudieplatsen Moodle

Webbstudieplatsen Moodle Webbstudieplatsen Moodle Manual för studenter http://moodle.hv.hik.se Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar Peter Diedrichs, peter.diedrichs@hik.se Version 1.2, 8 juni 2007 Förslag och synpunkter

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Portföljer Studentmanual

Portföljer Studentmanual 2014-08-08 Bb 9 April 2014 iktsupport@oru.se Portföljer Studentmanual Innehåll Om portföljer... 1 Skapa en portfölj... 2 Sammanställningar... 3 Skapa personlig sammanställning... 3 Lägg till personlig

Läs mer

Portfölj i Studentportalen

Portfölj i Studentportalen Guide Portfölj i Studentportalen I en portfölj kan filer från funktionen Inlämning på flera kurstillfällen samlas. En portfölj skapas på institutionsnivå och inlämningar kopplas sedan till den. Det är

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 3 2. KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT... 3 2.1 EGNA INSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Tidtagning med Eresults Lite programmet

Tidtagning med Eresults Lite programmet Tidtagning med Eresults Lite programmet Till en början: Börja med att anlsuta i EMIT läsaren till datorn genom att plugga in den gråa USB kabeln till USBporten där det står EMIT -> Starta sedan EResults

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

Lathund för hantering av kalender och schema funktioner i TimeEdit och Moodle.

Lathund för hantering av kalender och schema funktioner i TimeEdit och Moodle. Lathund för hantering av kalender och schema funktioner i TimeEdit och Moodle. Alla lokaler som bokas i universitetets lokaler hamnar i TimeEdit. Detta är gäller alltså alla lokaler som bokas via Annette

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten XXX Medicinska fakulteten Manual v. 2.8 Resurser, Mapp v. 1 Moodle v. 2.8manual Resurser, Mapp v.1, 2015-09-18, 1 Vad är Resurser i Moodle?... 3 1.1 Mapp... 3 1.1.1 Skapa en Mapp.... 3 1.1.2 Skapa undermapp...

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till HJ:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Provverktyget i Fronter för lärare

Provverktyget i Fronter för lärare Provverktyget i Fronter för lärare Det här är en guide för att skapa ett prov i Fronter. Skapad: 2011-08-16 Innehåll Hur skapar jag ett prov i Fronter?... 3 IKT-pedagogiskt centrum... 20 2 Hur skapar jag

Läs mer

LILLA MOODLE-HANDBOKEN

LILLA MOODLE-HANDBOKEN Mittuniversitetet Lärande- och Resurscentrum (LRC) Senast uppdaterad: 2014-08-13 LILLA MOODLE-HANDBOKEN FÖR STUDENTER Innehåll Inledning... 3 Överblick och terminologi... 4 Personliga inställningar...

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när och vad studenterna har lämnat in. Kursdeltagarna kan få påminnelser om sista inlämningsdag.

Läs mer

Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011

Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Dokumentnamn Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Datum Sida 6 oktober 2011 1 / 9 Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Styrelsen för utbildning (US) beslutade den 16 juni

Läs mer

29.10.2015/Lärandestödet,Forslund. Test i Moodle. 1 Skapa ett nytt test i korthet... 2 2 Inställningar för testet... 4. 2.1 Grundinställningar...

29.10.2015/Lärandestödet,Forslund. Test i Moodle. 1 Skapa ett nytt test i korthet... 2 2 Inställningar för testet... 4. 2.1 Grundinställningar... Test i Moodle 1 Skapa ett nytt test i korthet... 2 2 Inställningar för testet... 4 2.1 Grundinställningar... 4 2.2 Betygsättningsmetod... 5 2.3 Alternativ för granskning i vilket skede den studerande får

Läs mer

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer