Utbildningsplattformen Lecando

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplattformen Lecando"

Transkript

1 Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan 35 Tfn: Fax: Hemsida: itc.edu.stockholm.se

2 A INLOGGNING HUR SKA JAG LOGGA IN?... 1 B FLIKSYSTEM... 2 C PERSONLIGT START PROFIL GRUPPER RESULTAT... 2 D KURSER AVSNITT EGENSKAPER UPPGIFTER... 3 a) Elever Svara på uppgifter TEST UTVÄRDERING... 4 E PROJEKT SKAPA PROJEKT EGENSKAPER... 4 a) Ändra projektegenskaper... 4 b) Hantera projektmedlemmar... 4 c) Lämna/Lämna över projekt FILER... 5 a) Skapa mapp... 5 b) Egenskaper... 5 c) Ta bort mapp... 5 d) Ladda upp... 5 e) Låsa/låsa upp... 5 f) Granska... 6 g) Ladda ner... 6 h) Ta bort fil TA BORT PROJEKT... 6 F KURSKATALOG... 6 G FORUM VÄLJA KURS RESPEKTIVE PROJEKT SKRIVA MEDDELANDEN LÄSA/SVARA PÅ MEDDELANDEN RADERA ETT MEDDELANDE SKAPA KURSDISKUSSIONER (HANDLEDARE) OCH PROJEKTDISKUSSIONER (ÄVEN ELEVER)... 8 H CHAT GLOBAL CHAT PRIVAT CHAT... 8 I LOGGA UT... 8

3 A INLOGGNING 1 Hur ska jag logga in? Ange först följande adress i din webbläsare: itc.edu.stockholm.se. Klicka på Logga in till kurserna. Följande ruta visas då: Välj vilken enhet du tillhör, genom att klicka på rullgardinsmenyn vid Välj här! När du valt rätt inloggningssida får du logga in i Lecando -systemet, d.v.s. utbildningsplattformen. Mitt i sidan återfinns en ruta, se bild nedan. OBS! Den här manualen utgår från användande av en svensk webbläsare (Internet Explorer 5.5 alternativt Netscape 4.75 eller 4.76). Vissa ord (såsom exempelvis Öppna och Bläddra) kan därför skilja sig mot hur de är skrivna på din datorskärm (istället kanske eng. Open och Browse används). Ange ditt Användarnamn och ditt Lösenord. Tryck därefter på Logga in. Du kommer nu till systemets Startsida. Flik Knapp ar Figur 1.Startsida (Personligt) 1

4 B FLIKSYSTEM Utbildningsplattformen är uppbyggd kring ett fliksystem för att göra det enkelt att förstå och hitta det man söker. Observera att knapparna till vänster i det gråa fältet kan variera i antal beroende på vilka rättigheter du, som användare i systemet, har. I det här fallet, d.v.s. för Sven Svensson som är kursutvecklare och handledare, gäller att funktionerna: Chat (knapp med huvud), Forum, (knapp med brev), Personligt, Innehåll, Kurser, Projekt och Kurskatalog (knapp med böcker) finns tillgängliga. En elev ser exempelvis inte knappen Innehåll. Manualen är uppbyggd så att de kommande huvudrubrikerna utgör beskrivning av de vänstra knapparna i verktygsfältet (se figur 1 ovan och t.ex. kapitel C PERSONLIGT). Inom varje huvudrubrik finns underrubriker och dessa är de flikar (se exempelvis avsnitt 1 Start, under C PERSONLIGT) som finns i systemet (se ocksåfigur 1 ovan). C PERSONLIGT 1 Start Flikarna i sidans överkant (se figur 1. ovan): Start (nu aktiv), Profil, Grupper och Resultat, kan variera något beroende påvilka rättigheter du har i systemet. I de närmast följande avsnitten beskrivs först de olika flikarna i avdelningen Personligt (nu aktiv). Sidan som presenteras när du loggat in ser ut som på bild en ovan (se figur 1., där har användare Sven Svensson loggat in). Den första fliken är Start. När den fliken är aktiv visas ditt namn och dessutom visas antalet nya meddelanden som du har (i det här fallet är antalet 0, d.v.s. det finns inga nya meddelanden). Om du har nya meddelanden kan du genom att klicka på symbolen med kuvertet visa/läsa dessa. Läs mer om meddelanden i avsnitt G FORUM. 2 Profil Till höger om Start återfinns fliken Profil. När du klickar på den fliken kommer du till en sida där du kan välja vilka uppgifter som systemet lagrar om dig. Om du vill kan du lägga in din adress, ditt telefonnummer och din postadress. Du kan dessutom lägga in en bild på dig själv, och det är bäst om formatet på bilden är 100x125 punkter. När du gjort ändringar/tillägg i profil-sidan måste du trycka på Spara förändringar för att dina ändringar ska uppdateras i systemet. Uppe till höger i sidan finns ocksåmöjlighet att ändra lösenord. För att göra det klickar du på Ändra lösenord och följer vidare anvisningar. På profil -sidan kan du också välja vilket språk som ska användas inom systemet (förvalt språk är svenska). Om du vill ändra språk klickar du pårullgardinsmenyn vid Språk. 3 Grupper Om du tillhör någon /några grupp/grupper kan du genom att klicka på fliken Grupper se dessa. Genom att markera någon av grupperna får du uppgifter om vilka som är medlemmar i respektive grupp och de uppgifter som respektive medlem valt att lägga in. 4 Resultat När du har gjort tester/prov i systemet kan du genom att klicka på fliken Resultat se dina resultat, dina poäng och betyg mm. OBS! Den som är handledare i en kurs (ej samma som kursutvecklare) har ytterligare en flik under knappen KURSER som heter Resultat. Den fliken leder dock till elevernas resultat och ska ej förväxlas med dina egna (personliga) resultat. D KURSER Knappen KURSER tar dig bland annat till kursmaterialet i de kurser du deltar i. Inlämningsuppgifter, test, utvärderingar och resultat (endast kursutvecklare) är andra delar som knappen KURSER ocksåleder till. 2

5 När du klickat på knappen KURSER ska du välja Kurs. Det gör du genom att klicka på rullgardinsmenyn vid Kurs (kurstillfälle): högst upp i fönstret och markera den kurs som du vill göra aktiv. 1 Avsnitt Klickar du på Avsnitt kommer du till den aktuella kursens kursmaterial. Till vänster i bilden listas de avsnitt som finns i kursen. Markerar du ett avsnitt visas också de kapitel (innehåll) som finns i det avsnittet; de visas till höger i bilden. Genom att klicka på någon kapitelrubrik till höger öppnas ett nytt fönster i vilket innehållet i kapitlet presenteras. I det nya fönstret kan du också byta mellan avsnitt och kapitel för presentation i den högra delen av det nya fönstret. Du väljer nu avsnitt i rullgardinsmenyn och kapitel i den vänstra delen av det nya fönstret. Klicka Stäng för att stänga fönstret. 2 Egenskaper Fliken Egenskaper innehåller uppgifter om vem/vilka som är handledare, medlemmar och medlemsgrupper i den aktuella kursen. Genom att klicka på Beskrivning kan man få en beskrivning av kursen (om sådan finns). 3 Uppgifter Som lärare kan du ge dina elever uppgifter som de ska lösa under kursens gång. Både kursutvecklare (lärare) och elever har tillgång till fliken Uppgifter, men innehållet är olika. a) Elever Svara på uppgifter Läraren Sven Svensson har precis gjort en inlämningsuppgift i sin kurs i Svenska. Eleven Nils Nilsson läser kursen. För att titta på inlämningsuppgiften klickar du som elev på Uppgifter. Uppgiften går ut på att skriva en be rättelse om sig själv. Markera uppgiftens namn (här Skrivuppgift Berättelse). Då kommer beskrivningen av uppgiften samt bifogade filer att synas i fönstret. Du kan hämta hem eventuella bifogade filer genom att klicka på deras ikoner. När du som elev känner dig beredd att besvara uppgiften klickar du på Öppna. OBS! Du måste ha markerat den aktuella uppgiftens namn innan du kan besvara den. Ett nytt fönster öppnas. Du fyller i ditt svar och bifogar eventuell fil genom att klicka Bläddra. Leta reda påfilen på din dator. Klicka Öppna och sedan Lägg till. Ångrar du ett filtillägg kryssa bara i rutan framför filens namn och klicka Ta bort. När du är färdig klickar du på Skicka. När du skickat in ditt svar kan du som elev granska uppgiften. Markera aktuell uppgift, klicka därefter på Granska. Ett nytt fönster öppnas där du kan se uppgiften (inklusive eventuella bifogade filer), ditt svar (inklusive dina bifogade filer) samt när rättning av uppgiften är klar också ditt betyg med eventuellt tillhörande kommenta r. 3

6 4 Test När du som elev vill göra ett test/prov klickar du påfliken Test. Välj sedan ett test genom att klicka på rullgardinsmenyn vid Test. Om listan är tom finns det för närvarande inga test att göra. När du valt ett test visas eventuell beskrivning, hur många försök du maximalt får genomföra testet samt hur många försök du har kvar. Klicka sedan på Starta test när du är redo att börja. Du måste sedan bekräfta att du verkligen vill genomföra testet. Om du gör ett test som bara får göras en enda gång är d et extra viktigt att du inte ångrar dig när du väl har påbörjat det eftersom ett test inte kan avbrytas. 5 Utvärdering Om du vill göra en utvärdering i en kurs klickar du på Utvärdering. Välj sedan vilken kurs som är aktuell. Din lärare (eller den som gjort kursen) måste ha lagt in en utvärdering för att du ska kunna göra den. OBS! Du får bara göra en och samma utvärdering vid ett tillfälle i varje kurs. Om du är säker på att du vill börja en utvärdering klickar du Starta utvärdering. När du angivit dina svar klickar du på Skicka. Om du ångrar dig och vill göra utvärderingen senare måste du klicka på Avbryt. Som handledare (lärare) kan du genom att klicka på Resultat få uppgifter om elevernas resultat i Tester och på Uppgifter. Klicka på fliken Resultat. Välj vilken kurs som är aktuell vid Kurs. Nu visas en lista över de elever som läser den aktuella kursen. I listan framgår om respektive elev (Deltagare) har genomfört testet, och i såfall vilket resultat som uppnåtts. E PROJEKT I systemet kan användare skapa egna projekt och låta andra personer ingåi projektgrupper. När ett projekt väl är skapat kan olika projektdiskussioner läggas in. Välj ett projekt i listan vid Projekt. Om projekt saknas se nedan om hur du skapar ett projekt. 1 Skapa projekt För att skapa ett eget projekt klickar du först på knappen Projekt i den vänstra menyn (se figur till vänster). Klicka sen på Skapa. I den ruta som kommer upp anger du namnet på ditt projekt och om du vill också en beskrivning av projektet. Fillåsning aktiverad innebär at t systemet tillåter projektmedlemmar att låsa filer så att de inte kan ändras/raderas av någon annan medlem i projektet. Versionshantering aktiverad innebär att systemet håller reda påfilernas versioner, så att man ser vilken version som är den senaste. När du valt vad som ska aktiveras klickar du på Spara. 2 Egenskaper Välj ett projekt genom att klicka pårullgardinsmenyn vid Projekt och markera ett projekt. Om du sedan väljer knappen Egenskaper visas en beskrivning av det aktuella projektet. Här framgår v em som är projektledare och vilka som är projektmedlemmar. Den som är projektledare kan välja att lägga till medlemmar eller att lämna över projektet till någon annan person inom projektet (beskrivs senare). a) Ändra projektegenskaper Det finns ocksåen knapp som heter Egenskaper uppe till vänster under fliken Egenskaper. Klickar du på den kan du som är projektledare ändra namn på projektet, aktivera/avvaktivera såväl fillåsning som versionshantering (se avsnitt 1 Skapa projekt) samt ändra eventuell beskrivning av projektet. b) Hantera projektmedlemmar Om du trycker på knappen Medlemmar kan du som projektledare lägga till och ta bort medlemmar i ditt projekt. När du klickat på Medlemmar kan du, om du vill lägga till en medlem, ange personens namn i rutan och därefter klicka Visa eller välja en person direkt ur listan. För att lägga till personen klickar du i rutan framför namnet och klickar sedan på Lägg till användare. När du är färdig med tillägg av medlemmar trycker du på Spara. Vill du ta bort en medlem klickar du i rutan framför personens namn i den högra delen av fönstret (under Projektmedlemmar) och klickar sedan på Ta bort användare. 4

7 c) Lämna/Lämna över projekt Om du vill kan du lämna över ett projekt till någon annan projektmedlem. För att göra det markerar du personen som du vill lämna över projektet till och klickar därefter på Lämna över projekt. OBS! Personen som du lämnar över till måste först acceptera övertagandet av projektledarrollen innan bytet kan genomföras. Som projektmedlem är det möjligt att lämna ett projekt, för att göra det klickar du på Lämna projekt. Om du lämnat över projektledarrollen till en annan projektmedlem kommer knappen Lämna projekt aktiveras efter att den person som du överlämnat projektet till accepterat bytet. 3 Filer Du kan överföra filer till utbildningsplattformen som andra projektmedlemmar kan ta del av. Klicka påfliken Filer. Välj vilket projekt som är aktuellt. Se bild nedan. a) Skapa mapp För att fålite ordning pådin a filer kan du skapa olika mappar. För att skapa en mapp klicka påknappen Ny Mapp. Ange mappens namn och klicka Spara. b) Egenskaper Det finns två knappar med texten Egenskaper i fönstret. Den till vänster är tillgänglig för den som är projektledare samt för den som själv lagt in en fil. Klickar du på den vänstra knappen Egenskaper öppnas ett nytt fönster och du kan antingen välja bland de två alternativen Lås upp alla filer eller att Ta bort gamla versioner. Den tidigare låser helt enkelt upp alla dina filer (om du är projektledare låses samtliga filer upp). Den senare knappen tar bort alla versioner som är äldre än den yngsta av en viss fil. Den högra knappen Egenskaper ger information kring en viss fil. Här visas eventuella äldre versioner, Filstorlek, Författare och Datum. Du kan markera en av versionerna som listas i fönstret. För att ta bort den versionen klicka Ta bort. För att ladda ner filen till din dator, klicka Ladda ner. c) Ta bort mapp För att ta bort en mapp från projektet, markera mappen och kl icka på den vänstra soptunneknappen Ta bort. d) Ladda upp När du vill ladda upp en fil till plattformen klickar du påknappen Ladda upp. Klicka därefter på Bläddra. Nu får du leta upp filen på din dator. Markera filen och klicka Öppna. Klicka sedan på Lägg till. Om du vill ladda upp fler filer klickar du på Bläddra igen och följer samma steg som innan. När du är färdig med uppladdning av filer klickar du på Spara. Du kan också ta bort en fil genom att klicka i rutan framför filens namn och sedan klicka Ta bort markerade. e) Låsa/låsa upp Om du vill kan du låsa en fil så att de andra projektmedlemmarna inte kan ändra på den. OBS! För att kunna välja låsning av fil måste fillåsning vara aktiverat i det aktuella projektet. Se avsnitt 2a) Ändra projektegenskaper ovan för att aktivera fillåsning. Klicka sedan på 5

8 papperssymbolen vid filens namn för att markera filen. Klicka därefter på knappen Lås. Nu syns ett litet hänglås framför filens namn och filen är låst. En låst fil kan låsas upp, men bara av antingen projektledaren eller av den projektmedlem som låst den. För att låsa upp en fil markerar du först filen genom att klicka på papperssymbolen framför filens namn. Därefter klickar du på knappen Lås upp. Nu kan någ on av de andra projektmedlemmarna ändra påfilen. f) Granska Markera en fil i fillistan genom att trycka på papperssymbolen framför filens namn. Klicka därefter påknappen Granska. Ett nytt fönster öppnas och filen (t ex ett dokument) visas. När du är färdig med granskningen klicka Stäng. g) Ladda ner Du kan ladda ner filer från plattformen till din egen dator. För att ladda ner en fil klickar du på papperssymbolen framför filens namn och klickar sedan på Ladda ner. Nu öppnas en liten dialogruta där du ser filens namn. Du ska klicka med höger musknapp påfilens namn och sedan välja antingen Spara mål som alternativt Spara länk som beroende på vilken webbläsare du har (eng. Save Link As ) för att ladda ner filen. h) Ta bort fil För att ta bort en fil från projekte t markerar du filen genom att klicka på papperssymbolen framför filens namn. OBS! Du kan inte ta bort en fil som är låst, utan måste dåförst låsa upp filen. Se avsnitt e) Låsa/låsa upp ovan. Om du inte är projektledare kan du inte ta bort någon annan projektmedlems låsta filer. Klicka sedan på den högra soptunneknappen Ta bort (OBS! Tryck ej påknappen som inte har soptunnesymbol, dåtar du bort hela projektet!!). Bekräfta sedan borttagning av filen genom att trycka Ok eller tryck Avbryt om du ångrat dig. 4 Ta bort projekt Om du helt och hållet vill ta bort ett projekt klickar du längst upp till höger i fönstret på knappen Ta bort (OBS! Längst upp, ej på knappen med soptunnan). Du får bekräfta att du verkligen vill ta bort projektet. OBS! Det är bara i egenskap av projektledare man kan ta bort ett projekt. F KURSKATALOG När du klickar på knappen med böckerna öppnas ett nytt fönster och du kommer in i systemets kurskatalog. Här finns kurserna listade och du kan genom att klicka på ett kursnamn få en beskrivning av vad just den kursen handlar om. Som standard visas samtliga (Alla) kurser inom systemet. Vill du bara visa de som pågår klickar du på rullgardinsmenyn vid Visa och väljer Pågående kurser. Vill du se vilka kurser du själv ansökt till väljer du istället Ansökta kurser. Om du vill ansöka till en viss kurs gör du det genom att helt enkelt först klicka på kursens namn och därefter på knappen Ansök uppe i högra hörnet av rutan. Du får därefter bekräfta att du verkligen vill ansöka till kursen. Du har ocksåmöjlighet att lägga till ett meddelande till den kursansvarige i samband med att du verkställer din ansökan. G FORUM I Forum kan elever och lärare läsa och skriva meddelanden och inlägg. Klicka på Forum-knappen, d.v.s. symbolen med brevet (se figur till vänster). Då öppnas ett nytt fönster med fyra huvudflikar, nämligen NYA, KURSER, PROJEKT och INFO. Under knappen NYA hamnar alla dina nya meddelanden som du ännu inte har markerat som lästa. Så fort du ma rkerat ett av dina nya meddelanden kommer systemet att uppfatta det meddelandet som läst. Nästa gång du går in i Forum kommer detta meddelande alltsåinte att visas bland de NYA. Klickar du på knappen Markera alla som lästa försvinner alla 6

9 meddelanden som ligger bland NYA och läggs automatiskt pårätt ställe bland dina gamla meddelanden i Forum (de försvinner alltså inte helt). Du måste klicka Uppdatera för att genomföra förflyttningen. När du markerat ett meddelande som finns bland NYA kan du välja att gå direkt till den kursdiskussion (alternativt projektdiskussion) som meddelandet skickats inom. Det gör du genom att klicka på knappen Till Forum. I KURSER sorteras meddelanden på vilken kurs som meddelandet skickats inom. I PROJEKT kan både elever och lä rare skapa egna diskussions-/meddelandeforum. Under INFO hamnar meddelanden som gäller information om exempelvis dina kursregistreringar. OBS! Endast handledare/lärare för en kurs kan skapa nya kursdiskussioner, däremot är det naturligtvis möjligt för en elev att skriva inlägg i befintliga diskussionsgrupper samt att som kursdeltagare (projektledare) skapa egna projektdiskussioner. OBS! Det måste finnas ett projekt för att du ska kunna skapa projektdiskussioner. 1 Välja Kurs respektive Projekt Klicka först på Forum-knappen. Nu hamnar du bland dina NYA meddelanden. Om det är inom en kurs du vill skriva/läsa ett meddelande klickar du på KURS (högst upp i fönstret). OBS! Om du läser fler kurser är det viktigt att du är uppmärksam på vilken kurs som är aktiv, så att du befinner dig inom rätt kurs när du ska skriva/läsa meddelanden. För att välja kurs klickar du pårullgardinsmenyn vid Kurs och markerar den kurs som är aktuell att skicka/läsa meddelanden inom. Om det är inom ett projekt som meddelandet ska skickas/läsas klickar du istället på PROJEKT. Därefter väljer du vilket projekt som är intressant, genom att klicka pårullgardinsmenyn vid Projekt. Finns det inget projekt i listan måste du först skapa ett. Se avsnitt E1 Skapa projekt. Kommande rubriker i det här avsnittet utgår från att du har klickat på Forum-knappen. Gå nu vidare till Skriva meddelanden. 2 Skriva meddelanden Om du som elev vill skriva privat/enskilt till din handledare/lärare välj Handledare (figur med gem). Vill du skriva till hela gruppen välj istället Diskussion (figur med gem). Du måste också kontrollera inom vilken diskussion som ditt inlägg/meddelande ska skrivas. Välj diskussion genom att klicka på rullgardinsm enyn vid Diskussion. Om din handledare inte skapat några diskussioner finns ändå alltid en standarddiskussion kallad Diskussion 1 som du kan använda. Samma förfarande används när du skriver meddelandet oavsett om du valt att skriva det inom en kurs- eller projektdiskussion. Skriv ditt nya meddelande genom att klicka på Nytt. Ange en rubrik vid Ärende och skriv in din meddelandetext vid Meddelande. Vill du bifoga en fil, välj Bläddra/Browse, leta dig fram till filen på din dator, klicka på Öppna. Nu har du talat om sökvägen till filen. Klicka nu på Lägg till. För att skicka meddelandet, klicka slutligen på Spara (kommer att byta namn till Skicka). 3 Läsa/Svara på meddelanden Om du vill läsa ett nyinkommet meddelande klicka på NYA. Markera det meddelande du vill läsa genom att klicka på dess rubrik. Meddelandet visas. Om du nu klickar påknappen Till Forum så kommer systemet att ta dig till det forum inom vilket det nya meddelandet är skickat (kurs/projekt) och du kan dåse alla andra meddelanden som har skickats inom just det forumet. Om du vill läsa ett gammalt meddelande, som inte finns med bland NYA måste du först välja inom vilken kurs alternativt vilket projekt meddelandet finns, se tidigare avsnitt G1 Välja Kurs respektive Projekt. Därefter väljer du diskussion genom att klicka på rullgardinsmenyn vid Diskussion. När du valt diskussion markerar du det meddelande du vill läsa. Om du vill svara påmeddelandet, klicka på Svara. Ett nytt fönster kommer upp. Systemet lägger in en kopia av originaltexten och du skriver din svarstext ovanför denna. Du kan 7

10 bifoga filer om du vill (se avsnittet Skriva meddelanden). När du är färdig klickar du på Spara (kommer att byta namn till Skicka). 4 Radera ett meddelande Du kan alltid radera dina egna meddelanden genom att först markera meddelandet och därefter klicka på Ta bort, men du kan inte radera andras. Om du är handledare i en kurs eller projektledare i ett projekt kan du dock radera alla meddelanden inom kursen respektive projektet! 5 Skapa kursdiskussioner (handledare) och projektdiskussioner (även elever) Som handledare i en kurs och som projektledare (även elever) i ett projekt kan du välja att lägga upp en eller flera diskussioner inom en och samma kurs eller inom ett och samma projekt. Hur? Välj först om det är en kursdiskussion (endast handledare/lärare) eller en projektdiskussion som ska skapas, se avsnitt G1 Välja Kurs respektive Projekt. OBS! Om det inte finns ett projekt kan du inte skapa någon projektdiskussion. Om projekt saknas se först avsnitt E1 Skapa projekt. Klicka först på Forum-knappen. Ett nytt fönster öppnas. Under KURSER Forum respektive under PROJEKT klicka på Skapa. Skriv in vad diskussionen skall heta, klicka Skapa. Vill du ändra namn pådiskussionen, klicka på Ändra. Vill du ta bort diskussionen, klicka Ta bort. OBS! Om du tar bort en diskussion försvinner alla meddelanden som skrivits inom den. H CHAT Det finns möjlighet för dig att chatta/samtala med alla som är inne samtidigt som du i systemet. Hur? När du klickar på knappen (se figur till vänster) öppnas chat -fönstret upp och du kommer då dir ekt till den globala chatten. Under fliken Aktiva ser du en lista på de personer som är inne i chatten samtidigt som du. Under fliken Passiva ser du alla som är inloggade i systemet, men som för tillfället inte är inne i chatten. 1 Global chat För att delta i den globala chatten skriver du in din text direkt i det tomma textfältet längst ner i chat-fönstret. Tryck på Enter för att skicka iväg din text. Vill du bjuda in någon ytterligare person till den globala chatten, gåtill fliken Passiva och markera namnet på personen. Gå därefter till menyn Användare och välj Bjud in till chat. 2 Privat chat Om du vill prata ostört med någon såska du använda den privata chatten. Markera namnet på personen, antingen under den Aktiva eller den Passiva fliken. Gå till m enyn Användare och välj Bjud in till privat chat (*). Om man vill utöka en pågående privat chat till att omfatta ytterligare en person (eller fler), är det bara att markera personen och klicka på Bjud in till chat. (Skriv in text som ovan). Om du är inne i flera chattar samtidigt kan du växla mellan dessa i raden ovanför textinmatningsfältet. I LOGGA UT För att logga ur systemet använder du knappen längst ner till vänster på sidan. Klicka på knappen Logga ut. Nu blir du utloggad och måste logga in igen fö r att fortsätta använda systemet. Om du inte loggar ut kan någon annan komma in i systemet i ditt namn. Därför är det viktigt att du tar för vana att alltid logga ut när du lämnar datorn. Efter en längre tid loggas du ut automatiskt ur systemet. 8

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Administratörer Kurs- och kommunikationsdelen Version: 4.4.4 Februari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Forum. Inledning. Navigation. Nya meddelanden. Innehållsförteckning. Har du nya meddelanden? Läsa nya meddeladen

Forum. Inledning. Navigation. Nya meddelanden. Innehållsförteckning. Har du nya meddelanden? Läsa nya meddeladen Innehållsförteckning Inledning...1 Navigation...1 Nyameddelanden...1 Har du nya meddelanden?... 1 Läsa nya meddeladen...1 Besvara ett nytt meddelande... 2 Kursforum...2 Diskussioner...2 Handledarkontakt...3

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Lathund för att skapa dokument i redigeraren

Lathund för att skapa dokument i redigeraren Lathund för att skapa dokument i redigeraren Denna guide beskriver hur man skapar ett dokument i redigeraren. Redigeraren är Fronters inbyggda textredigerare. Man kan även låta andra skriva och kommentera

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

1.1 För att komma in på projektportalen loggar du in på: Är det första gången du ska logga in måste du skapa dig ett konto. Klicka på Registrera dig.

1.1 För att komma in på projektportalen loggar du in på: Är det första gången du ska logga in måste du skapa dig ett konto. Klicka på Registrera dig. Logga in. 1.1 För att komma in på projektportalen loggar du in på: http://www.projektkoll.nu Skriv in användarnamn samt lösenord Är det första gången du ska logga in måste du skapa dig ett konto. Klicka

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Så fungerar Diskutera i Ping Pong

Så fungerar Diskutera i Ping Pong Dokumentnamn lathund_diskussionsforum Datum Sida 21 juli 2011 1 / 5 Så fungerar Diskutera i Ping Pong Diskutera är aktivitetens forum för kommunikation mellan flera personer i utvalda grupper. Kommunikationen

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben Publicera Y-bladet Innehåll Publicera Y-bladet...1 En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben...1 Logga in...2 Logga ut...2 Att lägga till en artikel till Y-bladet...3 Ändra ett inlägg...5

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 2. När du är framme vid själva inloggningen, fönstret nedan, där du skriver in ditt användarnamn

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden.

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden. FirstClass Manual version 1 v 08 Här kan du hämta FirstClass www.fc.vxu.se (Välj Ladda ner ) eller om du vill använda webben www.fc.vxu.se (Välj Logga in ) Vad är FirstClass? FirstClass är ett mångsidigt

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

Lathund Projektmedlem Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektmedlem Jönköpingsprojektplats Lathund Projektmedlem Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när och vad studenterna har lämnat in. Kursdeltagarna kan få påminnelser om sista inlämningsdag.

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm,

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm, Manual Invånare Stöd och Behandling release 1.8 Stockholm, 2016-09-29 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Anni Axelsson Upprättat dokument 0.2 Anni Axelsson Uppdaterad utifrån förändringar

Läs mer

Instruktion för Betanias Kundportal

Instruktion för Betanias Kundportal Instruktion för Betanias Kundportal Att bli användare När er organisation godkänt att bli användare av systemet får du ett välkomstmeddelande första gången vi skickar en rekvisition till dig. Klicka eller

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Logga in med ditt användarnamn och lösenord

Logga in med ditt användarnamn och lösenord Introduktion till Moodle Moodle är en virtuell lärmiljö, (VLE; Virtual Learning Environment). Du kan betrakta programmet som en kommunikationsplattform mellan dig och dina lärare eller mellan dig och dina

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Lathund för att skapa dokument i redigeraren

Lathund för att skapa dokument i redigeraren Lathund för att skapa dokument i redigeraren Denna guide beskriver hur man skapar ett dokument i redigeraren. Redigeraren är Fronters inbyggda textredigerare. Man kan även låta andra skriva och kommentera

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Så här funkar Föreningsliv

Så här funkar Föreningsliv Så här funkar Föreningsliv Logga in Logga in på den adress du fått skickat till dig via mail. Använd det lösenord och användarnamn som du tilldelats. Kom alltid ihåg att logga ut när du skrivit färdigt,

Läs mer