Utbildningsplattformen Lecando

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplattformen Lecando"

Transkript

1 Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan 35 Tfn: Fax: Hemsida: itc.edu.stockholm.se

2 A INLOGGNING HUR SKA JAG LOGGA IN?... 1 B FLIKSYSTEM... 2 C PERSONLIGT START PROFIL GRUPPER RESULTAT... 2 D KURSER AVSNITT EGENSKAPER UPPGIFTER... 3 a) Elever Svara på uppgifter TEST UTVÄRDERING... 4 E PROJEKT SKAPA PROJEKT EGENSKAPER... 4 a) Ändra projektegenskaper... 4 b) Hantera projektmedlemmar... 4 c) Lämna/Lämna över projekt FILER... 5 a) Skapa mapp... 5 b) Egenskaper... 5 c) Ta bort mapp... 5 d) Ladda upp... 5 e) Låsa/låsa upp... 5 f) Granska... 6 g) Ladda ner... 6 h) Ta bort fil TA BORT PROJEKT... 6 F KURSKATALOG... 6 G FORUM VÄLJA KURS RESPEKTIVE PROJEKT SKRIVA MEDDELANDEN LÄSA/SVARA PÅ MEDDELANDEN RADERA ETT MEDDELANDE SKAPA KURSDISKUSSIONER (HANDLEDARE) OCH PROJEKTDISKUSSIONER (ÄVEN ELEVER)... 8 H CHAT GLOBAL CHAT PRIVAT CHAT... 8 I LOGGA UT... 8

3 A INLOGGNING 1 Hur ska jag logga in? Ange först följande adress i din webbläsare: itc.edu.stockholm.se. Klicka på Logga in till kurserna. Följande ruta visas då: Välj vilken enhet du tillhör, genom att klicka på rullgardinsmenyn vid Välj här! När du valt rätt inloggningssida får du logga in i Lecando -systemet, d.v.s. utbildningsplattformen. Mitt i sidan återfinns en ruta, se bild nedan. OBS! Den här manualen utgår från användande av en svensk webbläsare (Internet Explorer 5.5 alternativt Netscape 4.75 eller 4.76). Vissa ord (såsom exempelvis Öppna och Bläddra) kan därför skilja sig mot hur de är skrivna på din datorskärm (istället kanske eng. Open och Browse används). Ange ditt Användarnamn och ditt Lösenord. Tryck därefter på Logga in. Du kommer nu till systemets Startsida. Flik Knapp ar Figur 1.Startsida (Personligt) 1

4 B FLIKSYSTEM Utbildningsplattformen är uppbyggd kring ett fliksystem för att göra det enkelt att förstå och hitta det man söker. Observera att knapparna till vänster i det gråa fältet kan variera i antal beroende på vilka rättigheter du, som användare i systemet, har. I det här fallet, d.v.s. för Sven Svensson som är kursutvecklare och handledare, gäller att funktionerna: Chat (knapp med huvud), Forum, (knapp med brev), Personligt, Innehåll, Kurser, Projekt och Kurskatalog (knapp med böcker) finns tillgängliga. En elev ser exempelvis inte knappen Innehåll. Manualen är uppbyggd så att de kommande huvudrubrikerna utgör beskrivning av de vänstra knapparna i verktygsfältet (se figur 1 ovan och t.ex. kapitel C PERSONLIGT). Inom varje huvudrubrik finns underrubriker och dessa är de flikar (se exempelvis avsnitt 1 Start, under C PERSONLIGT) som finns i systemet (se ocksåfigur 1 ovan). C PERSONLIGT 1 Start Flikarna i sidans överkant (se figur 1. ovan): Start (nu aktiv), Profil, Grupper och Resultat, kan variera något beroende påvilka rättigheter du har i systemet. I de närmast följande avsnitten beskrivs först de olika flikarna i avdelningen Personligt (nu aktiv). Sidan som presenteras när du loggat in ser ut som på bild en ovan (se figur 1., där har användare Sven Svensson loggat in). Den första fliken är Start. När den fliken är aktiv visas ditt namn och dessutom visas antalet nya meddelanden som du har (i det här fallet är antalet 0, d.v.s. det finns inga nya meddelanden). Om du har nya meddelanden kan du genom att klicka på symbolen med kuvertet visa/läsa dessa. Läs mer om meddelanden i avsnitt G FORUM. 2 Profil Till höger om Start återfinns fliken Profil. När du klickar på den fliken kommer du till en sida där du kan välja vilka uppgifter som systemet lagrar om dig. Om du vill kan du lägga in din adress, ditt telefonnummer och din postadress. Du kan dessutom lägga in en bild på dig själv, och det är bäst om formatet på bilden är 100x125 punkter. När du gjort ändringar/tillägg i profil-sidan måste du trycka på Spara förändringar för att dina ändringar ska uppdateras i systemet. Uppe till höger i sidan finns ocksåmöjlighet att ändra lösenord. För att göra det klickar du på Ändra lösenord och följer vidare anvisningar. På profil -sidan kan du också välja vilket språk som ska användas inom systemet (förvalt språk är svenska). Om du vill ändra språk klickar du pårullgardinsmenyn vid Språk. 3 Grupper Om du tillhör någon /några grupp/grupper kan du genom att klicka på fliken Grupper se dessa. Genom att markera någon av grupperna får du uppgifter om vilka som är medlemmar i respektive grupp och de uppgifter som respektive medlem valt att lägga in. 4 Resultat När du har gjort tester/prov i systemet kan du genom att klicka på fliken Resultat se dina resultat, dina poäng och betyg mm. OBS! Den som är handledare i en kurs (ej samma som kursutvecklare) har ytterligare en flik under knappen KURSER som heter Resultat. Den fliken leder dock till elevernas resultat och ska ej förväxlas med dina egna (personliga) resultat. D KURSER Knappen KURSER tar dig bland annat till kursmaterialet i de kurser du deltar i. Inlämningsuppgifter, test, utvärderingar och resultat (endast kursutvecklare) är andra delar som knappen KURSER ocksåleder till. 2

5 När du klickat på knappen KURSER ska du välja Kurs. Det gör du genom att klicka på rullgardinsmenyn vid Kurs (kurstillfälle): högst upp i fönstret och markera den kurs som du vill göra aktiv. 1 Avsnitt Klickar du på Avsnitt kommer du till den aktuella kursens kursmaterial. Till vänster i bilden listas de avsnitt som finns i kursen. Markerar du ett avsnitt visas också de kapitel (innehåll) som finns i det avsnittet; de visas till höger i bilden. Genom att klicka på någon kapitelrubrik till höger öppnas ett nytt fönster i vilket innehållet i kapitlet presenteras. I det nya fönstret kan du också byta mellan avsnitt och kapitel för presentation i den högra delen av det nya fönstret. Du väljer nu avsnitt i rullgardinsmenyn och kapitel i den vänstra delen av det nya fönstret. Klicka Stäng för att stänga fönstret. 2 Egenskaper Fliken Egenskaper innehåller uppgifter om vem/vilka som är handledare, medlemmar och medlemsgrupper i den aktuella kursen. Genom att klicka på Beskrivning kan man få en beskrivning av kursen (om sådan finns). 3 Uppgifter Som lärare kan du ge dina elever uppgifter som de ska lösa under kursens gång. Både kursutvecklare (lärare) och elever har tillgång till fliken Uppgifter, men innehållet är olika. a) Elever Svara på uppgifter Läraren Sven Svensson har precis gjort en inlämningsuppgift i sin kurs i Svenska. Eleven Nils Nilsson läser kursen. För att titta på inlämningsuppgiften klickar du som elev på Uppgifter. Uppgiften går ut på att skriva en be rättelse om sig själv. Markera uppgiftens namn (här Skrivuppgift Berättelse). Då kommer beskrivningen av uppgiften samt bifogade filer att synas i fönstret. Du kan hämta hem eventuella bifogade filer genom att klicka på deras ikoner. När du som elev känner dig beredd att besvara uppgiften klickar du på Öppna. OBS! Du måste ha markerat den aktuella uppgiftens namn innan du kan besvara den. Ett nytt fönster öppnas. Du fyller i ditt svar och bifogar eventuell fil genom att klicka Bläddra. Leta reda påfilen på din dator. Klicka Öppna och sedan Lägg till. Ångrar du ett filtillägg kryssa bara i rutan framför filens namn och klicka Ta bort. När du är färdig klickar du på Skicka. När du skickat in ditt svar kan du som elev granska uppgiften. Markera aktuell uppgift, klicka därefter på Granska. Ett nytt fönster öppnas där du kan se uppgiften (inklusive eventuella bifogade filer), ditt svar (inklusive dina bifogade filer) samt när rättning av uppgiften är klar också ditt betyg med eventuellt tillhörande kommenta r. 3

6 4 Test När du som elev vill göra ett test/prov klickar du påfliken Test. Välj sedan ett test genom att klicka på rullgardinsmenyn vid Test. Om listan är tom finns det för närvarande inga test att göra. När du valt ett test visas eventuell beskrivning, hur många försök du maximalt får genomföra testet samt hur många försök du har kvar. Klicka sedan på Starta test när du är redo att börja. Du måste sedan bekräfta att du verkligen vill genomföra testet. Om du gör ett test som bara får göras en enda gång är d et extra viktigt att du inte ångrar dig när du väl har påbörjat det eftersom ett test inte kan avbrytas. 5 Utvärdering Om du vill göra en utvärdering i en kurs klickar du på Utvärdering. Välj sedan vilken kurs som är aktuell. Din lärare (eller den som gjort kursen) måste ha lagt in en utvärdering för att du ska kunna göra den. OBS! Du får bara göra en och samma utvärdering vid ett tillfälle i varje kurs. Om du är säker på att du vill börja en utvärdering klickar du Starta utvärdering. När du angivit dina svar klickar du på Skicka. Om du ångrar dig och vill göra utvärderingen senare måste du klicka på Avbryt. Som handledare (lärare) kan du genom att klicka på Resultat få uppgifter om elevernas resultat i Tester och på Uppgifter. Klicka på fliken Resultat. Välj vilken kurs som är aktuell vid Kurs. Nu visas en lista över de elever som läser den aktuella kursen. I listan framgår om respektive elev (Deltagare) har genomfört testet, och i såfall vilket resultat som uppnåtts. E PROJEKT I systemet kan användare skapa egna projekt och låta andra personer ingåi projektgrupper. När ett projekt väl är skapat kan olika projektdiskussioner läggas in. Välj ett projekt i listan vid Projekt. Om projekt saknas se nedan om hur du skapar ett projekt. 1 Skapa projekt För att skapa ett eget projekt klickar du först på knappen Projekt i den vänstra menyn (se figur till vänster). Klicka sen på Skapa. I den ruta som kommer upp anger du namnet på ditt projekt och om du vill också en beskrivning av projektet. Fillåsning aktiverad innebär at t systemet tillåter projektmedlemmar att låsa filer så att de inte kan ändras/raderas av någon annan medlem i projektet. Versionshantering aktiverad innebär att systemet håller reda påfilernas versioner, så att man ser vilken version som är den senaste. När du valt vad som ska aktiveras klickar du på Spara. 2 Egenskaper Välj ett projekt genom att klicka pårullgardinsmenyn vid Projekt och markera ett projekt. Om du sedan väljer knappen Egenskaper visas en beskrivning av det aktuella projektet. Här framgår v em som är projektledare och vilka som är projektmedlemmar. Den som är projektledare kan välja att lägga till medlemmar eller att lämna över projektet till någon annan person inom projektet (beskrivs senare). a) Ändra projektegenskaper Det finns ocksåen knapp som heter Egenskaper uppe till vänster under fliken Egenskaper. Klickar du på den kan du som är projektledare ändra namn på projektet, aktivera/avvaktivera såväl fillåsning som versionshantering (se avsnitt 1 Skapa projekt) samt ändra eventuell beskrivning av projektet. b) Hantera projektmedlemmar Om du trycker på knappen Medlemmar kan du som projektledare lägga till och ta bort medlemmar i ditt projekt. När du klickat på Medlemmar kan du, om du vill lägga till en medlem, ange personens namn i rutan och därefter klicka Visa eller välja en person direkt ur listan. För att lägga till personen klickar du i rutan framför namnet och klickar sedan på Lägg till användare. När du är färdig med tillägg av medlemmar trycker du på Spara. Vill du ta bort en medlem klickar du i rutan framför personens namn i den högra delen av fönstret (under Projektmedlemmar) och klickar sedan på Ta bort användare. 4

7 c) Lämna/Lämna över projekt Om du vill kan du lämna över ett projekt till någon annan projektmedlem. För att göra det markerar du personen som du vill lämna över projektet till och klickar därefter på Lämna över projekt. OBS! Personen som du lämnar över till måste först acceptera övertagandet av projektledarrollen innan bytet kan genomföras. Som projektmedlem är det möjligt att lämna ett projekt, för att göra det klickar du på Lämna projekt. Om du lämnat över projektledarrollen till en annan projektmedlem kommer knappen Lämna projekt aktiveras efter att den person som du överlämnat projektet till accepterat bytet. 3 Filer Du kan överföra filer till utbildningsplattformen som andra projektmedlemmar kan ta del av. Klicka påfliken Filer. Välj vilket projekt som är aktuellt. Se bild nedan. a) Skapa mapp För att fålite ordning pådin a filer kan du skapa olika mappar. För att skapa en mapp klicka påknappen Ny Mapp. Ange mappens namn och klicka Spara. b) Egenskaper Det finns två knappar med texten Egenskaper i fönstret. Den till vänster är tillgänglig för den som är projektledare samt för den som själv lagt in en fil. Klickar du på den vänstra knappen Egenskaper öppnas ett nytt fönster och du kan antingen välja bland de två alternativen Lås upp alla filer eller att Ta bort gamla versioner. Den tidigare låser helt enkelt upp alla dina filer (om du är projektledare låses samtliga filer upp). Den senare knappen tar bort alla versioner som är äldre än den yngsta av en viss fil. Den högra knappen Egenskaper ger information kring en viss fil. Här visas eventuella äldre versioner, Filstorlek, Författare och Datum. Du kan markera en av versionerna som listas i fönstret. För att ta bort den versionen klicka Ta bort. För att ladda ner filen till din dator, klicka Ladda ner. c) Ta bort mapp För att ta bort en mapp från projektet, markera mappen och kl icka på den vänstra soptunneknappen Ta bort. d) Ladda upp När du vill ladda upp en fil till plattformen klickar du påknappen Ladda upp. Klicka därefter på Bläddra. Nu får du leta upp filen på din dator. Markera filen och klicka Öppna. Klicka sedan på Lägg till. Om du vill ladda upp fler filer klickar du på Bläddra igen och följer samma steg som innan. När du är färdig med uppladdning av filer klickar du på Spara. Du kan också ta bort en fil genom att klicka i rutan framför filens namn och sedan klicka Ta bort markerade. e) Låsa/låsa upp Om du vill kan du låsa en fil så att de andra projektmedlemmarna inte kan ändra på den. OBS! För att kunna välja låsning av fil måste fillåsning vara aktiverat i det aktuella projektet. Se avsnitt 2a) Ändra projektegenskaper ovan för att aktivera fillåsning. Klicka sedan på 5

8 papperssymbolen vid filens namn för att markera filen. Klicka därefter på knappen Lås. Nu syns ett litet hänglås framför filens namn och filen är låst. En låst fil kan låsas upp, men bara av antingen projektledaren eller av den projektmedlem som låst den. För att låsa upp en fil markerar du först filen genom att klicka på papperssymbolen framför filens namn. Därefter klickar du på knappen Lås upp. Nu kan någ on av de andra projektmedlemmarna ändra påfilen. f) Granska Markera en fil i fillistan genom att trycka på papperssymbolen framför filens namn. Klicka därefter påknappen Granska. Ett nytt fönster öppnas och filen (t ex ett dokument) visas. När du är färdig med granskningen klicka Stäng. g) Ladda ner Du kan ladda ner filer från plattformen till din egen dator. För att ladda ner en fil klickar du på papperssymbolen framför filens namn och klickar sedan på Ladda ner. Nu öppnas en liten dialogruta där du ser filens namn. Du ska klicka med höger musknapp påfilens namn och sedan välja antingen Spara mål som alternativt Spara länk som beroende på vilken webbläsare du har (eng. Save Link As ) för att ladda ner filen. h) Ta bort fil För att ta bort en fil från projekte t markerar du filen genom att klicka på papperssymbolen framför filens namn. OBS! Du kan inte ta bort en fil som är låst, utan måste dåförst låsa upp filen. Se avsnitt e) Låsa/låsa upp ovan. Om du inte är projektledare kan du inte ta bort någon annan projektmedlems låsta filer. Klicka sedan på den högra soptunneknappen Ta bort (OBS! Tryck ej påknappen som inte har soptunnesymbol, dåtar du bort hela projektet!!). Bekräfta sedan borttagning av filen genom att trycka Ok eller tryck Avbryt om du ångrat dig. 4 Ta bort projekt Om du helt och hållet vill ta bort ett projekt klickar du längst upp till höger i fönstret på knappen Ta bort (OBS! Längst upp, ej på knappen med soptunnan). Du får bekräfta att du verkligen vill ta bort projektet. OBS! Det är bara i egenskap av projektledare man kan ta bort ett projekt. F KURSKATALOG När du klickar på knappen med böckerna öppnas ett nytt fönster och du kommer in i systemets kurskatalog. Här finns kurserna listade och du kan genom att klicka på ett kursnamn få en beskrivning av vad just den kursen handlar om. Som standard visas samtliga (Alla) kurser inom systemet. Vill du bara visa de som pågår klickar du på rullgardinsmenyn vid Visa och väljer Pågående kurser. Vill du se vilka kurser du själv ansökt till väljer du istället Ansökta kurser. Om du vill ansöka till en viss kurs gör du det genom att helt enkelt först klicka på kursens namn och därefter på knappen Ansök uppe i högra hörnet av rutan. Du får därefter bekräfta att du verkligen vill ansöka till kursen. Du har ocksåmöjlighet att lägga till ett meddelande till den kursansvarige i samband med att du verkställer din ansökan. G FORUM I Forum kan elever och lärare läsa och skriva meddelanden och inlägg. Klicka på Forum-knappen, d.v.s. symbolen med brevet (se figur till vänster). Då öppnas ett nytt fönster med fyra huvudflikar, nämligen NYA, KURSER, PROJEKT och INFO. Under knappen NYA hamnar alla dina nya meddelanden som du ännu inte har markerat som lästa. Så fort du ma rkerat ett av dina nya meddelanden kommer systemet att uppfatta det meddelandet som läst. Nästa gång du går in i Forum kommer detta meddelande alltsåinte att visas bland de NYA. Klickar du på knappen Markera alla som lästa försvinner alla 6

9 meddelanden som ligger bland NYA och läggs automatiskt pårätt ställe bland dina gamla meddelanden i Forum (de försvinner alltså inte helt). Du måste klicka Uppdatera för att genomföra förflyttningen. När du markerat ett meddelande som finns bland NYA kan du välja att gå direkt till den kursdiskussion (alternativt projektdiskussion) som meddelandet skickats inom. Det gör du genom att klicka på knappen Till Forum. I KURSER sorteras meddelanden på vilken kurs som meddelandet skickats inom. I PROJEKT kan både elever och lä rare skapa egna diskussions-/meddelandeforum. Under INFO hamnar meddelanden som gäller information om exempelvis dina kursregistreringar. OBS! Endast handledare/lärare för en kurs kan skapa nya kursdiskussioner, däremot är det naturligtvis möjligt för en elev att skriva inlägg i befintliga diskussionsgrupper samt att som kursdeltagare (projektledare) skapa egna projektdiskussioner. OBS! Det måste finnas ett projekt för att du ska kunna skapa projektdiskussioner. 1 Välja Kurs respektive Projekt Klicka först på Forum-knappen. Nu hamnar du bland dina NYA meddelanden. Om det är inom en kurs du vill skriva/läsa ett meddelande klickar du på KURS (högst upp i fönstret). OBS! Om du läser fler kurser är det viktigt att du är uppmärksam på vilken kurs som är aktiv, så att du befinner dig inom rätt kurs när du ska skriva/läsa meddelanden. För att välja kurs klickar du pårullgardinsmenyn vid Kurs och markerar den kurs som är aktuell att skicka/läsa meddelanden inom. Om det är inom ett projekt som meddelandet ska skickas/läsas klickar du istället på PROJEKT. Därefter väljer du vilket projekt som är intressant, genom att klicka pårullgardinsmenyn vid Projekt. Finns det inget projekt i listan måste du först skapa ett. Se avsnitt E1 Skapa projekt. Kommande rubriker i det här avsnittet utgår från att du har klickat på Forum-knappen. Gå nu vidare till Skriva meddelanden. 2 Skriva meddelanden Om du som elev vill skriva privat/enskilt till din handledare/lärare välj Handledare (figur med gem). Vill du skriva till hela gruppen välj istället Diskussion (figur med gem). Du måste också kontrollera inom vilken diskussion som ditt inlägg/meddelande ska skrivas. Välj diskussion genom att klicka på rullgardinsm enyn vid Diskussion. Om din handledare inte skapat några diskussioner finns ändå alltid en standarddiskussion kallad Diskussion 1 som du kan använda. Samma förfarande används när du skriver meddelandet oavsett om du valt att skriva det inom en kurs- eller projektdiskussion. Skriv ditt nya meddelande genom att klicka på Nytt. Ange en rubrik vid Ärende och skriv in din meddelandetext vid Meddelande. Vill du bifoga en fil, välj Bläddra/Browse, leta dig fram till filen på din dator, klicka på Öppna. Nu har du talat om sökvägen till filen. Klicka nu på Lägg till. För att skicka meddelandet, klicka slutligen på Spara (kommer att byta namn till Skicka). 3 Läsa/Svara på meddelanden Om du vill läsa ett nyinkommet meddelande klicka på NYA. Markera det meddelande du vill läsa genom att klicka på dess rubrik. Meddelandet visas. Om du nu klickar påknappen Till Forum så kommer systemet att ta dig till det forum inom vilket det nya meddelandet är skickat (kurs/projekt) och du kan dåse alla andra meddelanden som har skickats inom just det forumet. Om du vill läsa ett gammalt meddelande, som inte finns med bland NYA måste du först välja inom vilken kurs alternativt vilket projekt meddelandet finns, se tidigare avsnitt G1 Välja Kurs respektive Projekt. Därefter väljer du diskussion genom att klicka på rullgardinsmenyn vid Diskussion. När du valt diskussion markerar du det meddelande du vill läsa. Om du vill svara påmeddelandet, klicka på Svara. Ett nytt fönster kommer upp. Systemet lägger in en kopia av originaltexten och du skriver din svarstext ovanför denna. Du kan 7

10 bifoga filer om du vill (se avsnittet Skriva meddelanden). När du är färdig klickar du på Spara (kommer att byta namn till Skicka). 4 Radera ett meddelande Du kan alltid radera dina egna meddelanden genom att först markera meddelandet och därefter klicka på Ta bort, men du kan inte radera andras. Om du är handledare i en kurs eller projektledare i ett projekt kan du dock radera alla meddelanden inom kursen respektive projektet! 5 Skapa kursdiskussioner (handledare) och projektdiskussioner (även elever) Som handledare i en kurs och som projektledare (även elever) i ett projekt kan du välja att lägga upp en eller flera diskussioner inom en och samma kurs eller inom ett och samma projekt. Hur? Välj först om det är en kursdiskussion (endast handledare/lärare) eller en projektdiskussion som ska skapas, se avsnitt G1 Välja Kurs respektive Projekt. OBS! Om det inte finns ett projekt kan du inte skapa någon projektdiskussion. Om projekt saknas se först avsnitt E1 Skapa projekt. Klicka först på Forum-knappen. Ett nytt fönster öppnas. Under KURSER Forum respektive under PROJEKT klicka på Skapa. Skriv in vad diskussionen skall heta, klicka Skapa. Vill du ändra namn pådiskussionen, klicka på Ändra. Vill du ta bort diskussionen, klicka Ta bort. OBS! Om du tar bort en diskussion försvinner alla meddelanden som skrivits inom den. H CHAT Det finns möjlighet för dig att chatta/samtala med alla som är inne samtidigt som du i systemet. Hur? När du klickar på knappen (se figur till vänster) öppnas chat -fönstret upp och du kommer då dir ekt till den globala chatten. Under fliken Aktiva ser du en lista på de personer som är inne i chatten samtidigt som du. Under fliken Passiva ser du alla som är inloggade i systemet, men som för tillfället inte är inne i chatten. 1 Global chat För att delta i den globala chatten skriver du in din text direkt i det tomma textfältet längst ner i chat-fönstret. Tryck på Enter för att skicka iväg din text. Vill du bjuda in någon ytterligare person till den globala chatten, gåtill fliken Passiva och markera namnet på personen. Gå därefter till menyn Användare och välj Bjud in till chat. 2 Privat chat Om du vill prata ostört med någon såska du använda den privata chatten. Markera namnet på personen, antingen under den Aktiva eller den Passiva fliken. Gå till m enyn Användare och välj Bjud in till privat chat (*). Om man vill utöka en pågående privat chat till att omfatta ytterligare en person (eller fler), är det bara att markera personen och klicka på Bjud in till chat. (Skriv in text som ovan). Om du är inne i flera chattar samtidigt kan du växla mellan dessa i raden ovanför textinmatningsfältet. I LOGGA UT För att logga ur systemet använder du knappen längst ner till vänster på sidan. Klicka på knappen Logga ut. Nu blir du utloggad och måste logga in igen fö r att fortsätta använda systemet. Om du inte loggar ut kan någon annan komma in i systemet i ditt namn. Därför är det viktigt att du tar för vana att alltid logga ut när du lämnar datorn. Efter en längre tid loggas du ut automatiskt ur systemet. 8