Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09"

Transkript

1 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9 23/2 11 9/3 Moment 2, Teorier och modeller för Instructional Design I Moment 3, Teorier och modeller för Instructional Design II Moment 4, Anpassning av innehåll och struktur efter användbarhetskriterier Genomför övningsuppgifter Påbörja designprocessen, fundera kring 2 frågor Skriv fram en idé utifrån behandlad teori Målgruppsanalys och struktur 13 23/3 Moment 5, Formgivning Formgivningsskiss 15 6/ /4 19 4/ /5 Moment 6, Produktion av interaktivt lärandeinnehåll I Moment 7, Produktion av interaktivt lärandeinnehåll II Moment 8, Produktion av interaktivt lärandeinnehåll III Publicering av applikation, slutförande av dokumentation. Påbörja arbetet med Fortsätt arbetet med Slutför arbetet med Publicera samt slutför dokumentation. Notera att Huvuduppgift bara är en påminnelse om vad den huvudsakliga, större uppgiften för varje moment är. Inom varje moment finns flera, mindre deluppgifter. Fullständig specifikation av alla uppgifter som hör till en viss vecka eller ett visst moment presenteras i studiehandledningen och finns åtkomlig på GUL vid kursstart. Christer Ljungberg Schema Webbdesign för lärandemiljöer VT09 1

2 Litteraturlista Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033 Böcker, artiklar, skrifter Clark R., Mayer R. (2007). E-Learning And The Science Of Instruction Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning. ISBN Nielsen, J. (2001). Användbar webbdesign. Liber. ISBN (alternativt den engelska Prioritizing web usability, ISBN , om den svenska upplagan skulle vara slut) Misanchuk, E.R., Schwier, R.A., & Boling, E. (2000). Visual Design for Instructional Multimedia. Hypertext Referenslitteratur och övriga resurser Webdesignskolan Ytterligare artiklar och/eller kopierat material kan tillkomma 1

3 KURSPLAN TIA Institutionen för tillämpad informationsteknologi TIA033, Webbdesign för lärandemiljöer, 7,5 högskolepoäng Webdesign for learning environments, 7,5 higher education credits Avancerad nivå 1. Fastställande Kursen ges av Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid IT-universitetet i Göteborg. Fakultetsnämnden/rektorn för IT-universitetet har fastställt kursplanen och reviderat kursplanen Kursplanen gäller fr.o.m. höstterminen Utbildningsområde: Naturvetenskap 2. Inplacering Kursen läses som fristående kurs vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi. Ansvarig nämnd är Fakultetsnämnden vid IT-universitetet i Göteborg. 3. Förkunskaper 180 högskolepoäng eller motsvarande. Grundläggande färdigheter i hantering av dator och kommunikationsprogram. 4. Kursens lärandemål Kursens lärandemål är att de studerande skall utveckla teoretiska och praktiska kunskaper i att använda verktyg för att utveckla webbaserade applikationer med pedagogiska syften. Vidare lärandemål är att den studerande utvecklar verktyg för att analysera och utvärdera användningen av animeringar och multimedia i utbildning. Efter avslutad kurs ska studenten: Ó ha utvecklat kunskaper om när animeringar och multimedia kan vara lämpligt för pedagogiska syften Ó ha utvecklat kunskaper om användbarhetskriterier för utveckling av webbaserade applikationer och webbsajter Ó använt och värderat verktyg för utveckling av webbaserade animeringar, samt publicering av dessa. 5. Innehåll Kursen innehåller följande moment: 1 (3)

4 Teorier kring användning av animeringar och multimedia i IT-stödd distansutbildning Teorier kring anpassning och utveckling av innehåll med hänsyn till användbarhetsaspekter Praktisk produktion av webbapplikationer med hjälp av programvaran Macromedia Flash MX 6. Litteratur Med hänvisning till den snabba utvecklingen inom ämnesområdet och för att ge utrymme för uppdaterad och aktuell vetenskaplig forskning är en stor del av litteraturen på engelska. Utrymme ges även för individuella litteraturval. Kursen har separat litteraturlista. Denna innehåller till viss del digitala kompendier och digitalt material. Aktuell litteratur meddelas på hemsida och av kursledare senast 4 veckor innan kursstart. Se separat litteraturlista. 7. Former för bedömning Bedömning sker kontinuerligt på grundval av aktivt deltagande och genomförda prestationer. Vid en samlad bedömning gentemot kursens lärandemål, måste enskilda prestationer kunna urskiljas. 8. Betyg Vid bedömning används en tregradig skala: Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För godkänt betyg krävs godkända resultat på såväl skriftliga som muntliga examinationsuppgifter. Följande kriterier gäller för bedömning av betyget Godkänd: Studenten skall ha nödvändiga kunskaper inom alla tema/kunskapsområden, som är mål för kursen. Studenten ska ha utvecklat en applikation med hjälp av för kursen aktuell programvara samt publicerat denna på anvisad webbplats. Studenten skall också kunna förstå, motivera, reflektera samt kritiskt granska sina kunskaper i att använda webbaserad multimedia och animationer för pedagogiska syften. Följande kriterier gäller för bedömning av betyget Väl Godkänd: Kriterierna för Godkänd skall vara uppfyllda. Olika aspekter på att använda webbaserad multimedia och animeringar för pedagogiska syften skall kunna knytas ihop till en helhet i den pedagogiska verksamheten. Studenten skall kunna generalisera förvärvade kunskaper till nya inom kursen ej behandlade områden och situationer. Student som har underkänts två gånger på examination inom samma kurs, har rätt att hos Fakultetsnämnden för IT-universitetet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. 2 (3)

5 9. Kursvärdering I kursen ingår obligatorisk utvärdering. Denna skall vara vägledande för genomförandet av pågående kurs samt för utveckling och planering av kommande kurs. 10. Övrigt Jämställdhet, jämlikhet och mångfald skall beaktas i innehåll, litteratur och utvärdering. Internationella förhållanden skall beaktas i innehåll och litteratur. Förutsättning för studier För att delta i kursen behövs grundläggande färdigheter i hantering av dator och kommunikationsprogram samt daglig tillgång till en persondator med möjlighet till snabb uppkoppling mot Internet. Tillgång till för kursen aktuell programvara ges under kursens gång genom särskilt avtal som tecknas vid terminsstart. Utformning Undervisningen sker på distans, samt bygger på aktivt deltagande och genomförs i olika former enskilt och i grupp med IT-stöd. Utbildningen bygger bl a på föreläsningar, handledning av individuella studier, seminarier, grupparbeten och gruppdiskussioner, skriftligt arbete inför och efter seminarieverksamhet i den virtuella plattformen samt praktiska moment med handledning på distans. 3 (3)

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK Utbildningsplan dnr CF 52-134/2008 Sida 1(7) CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG CNC Technician Programme, 120 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

HU-kurs för systemutvecklare. Vidareutveckling av kursen Systemutvecklare Roller Miljö Praktik Petter Dessne

HU-kurs för systemutvecklare. Vidareutveckling av kursen Systemutvecklare Roller Miljö Praktik Petter Dessne HU-kurs för systemutvecklare Vidareutveckling av kursen Systemutvecklare Roller Miljö Praktik Petter Dessne BAKGRUND På sektionen för IT på Högskolan i Borås genomförs sedan ett par år tillbaka kursen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer