Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015"

Transkript

1 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015

2 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson Blue, Södra Hamngatan 59, Göteborg Tid: kl ca Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Fastställande av föredragningslistan Val av justerare Informationsärenden A. Information B. Information från fastighetsdirektören C. Prissäkring elenergi Beslutsärenden 1. Detaljbudget 2015 Diarienummer FAST Årsredovisning Diarienummer FAST Verksamhetsplan Diarienummer FAST Sammanträdestider fastighetsnämnden 2015 Diarienummer FAST Arkivansvar och arkivorganisation Diarienummer FAST Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista från fastighetsnämnden, (2) 6. Delegeringsordning för fastighetsnämnden Diarienummer FAST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset, byggnad 4233, plan 01, Neonatal Diarienummer FAST Delegeringsärenden FAST Anmälningsärenden Diarienummer FAST Övriga frågor Anna-Lena Holberg Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).

4 Informationsärenden

5 Redovisning prissäkring av elenergi för 2016 (60%) - Rapportunderlag nr till ekonomiavdelningen och fastighetsnämnden. Svenska Kraftnät har beslutat att höja sina förbrukningsavgifter: Den 21 maj 2014 beslutade Svenska Kraftnäts styrelse om en ändring av avgifterna för balansansvariga företag så som elleverantörer med flera. De ändrade avgifterna börjar gälla från och med den 1 augusti Förbrukningsenergiavgiften höjs från 2,00 SEK per MWh till 2,80 SEK per MWh Detta är en höjning av en myndighet som ligger utanför Göteborg Energi DinEls kontroll och har stöd i avtalstexten: AFE i upphandlingen av elhandlare. För oss innebär det en höjning av handelstillägget med 0,8 SEK/MWh = 0,08 öre/kwh. Vårt elenergipris för 2014 höjs alltså från 38,47 öre/kwh till 38,55 öre/kwh från 1 augusti För 2015 görs exakt samma höjning av handelstillägget i kommande avropsrapporter. Ny avropsplan för resterande 40% av 2016 års behov samt start prissäkring för 2017 ej klar i dagsläget. Återkommer med det. Göteborg Energi Din El AB, Göteborg har uppdrag att för Västfastigheter och regionens verksamheter på elbörs prissäkra behovet av elenergi för åren 2014, 2015, 2016 samt ev. option Basuppgifter Prissäkring för år 2016 mot en prognosticerad elenergivolym om ca I denna volym ingår även behovet av elenergi för verksamheter som bedrivs i flertalet av de externt förhyrda lokalerna och enheter där regionen på olika sätt bidrar till verksamheten bl a Konserthuset i Göteborg, Västtrafik, Carlanderska sjukhuset, Stenebyskolan, Gerlesborgsskolan, fastigheter och lokaler ingående i Gryning Vård AB verksamheter, m fl. Den viktade förbrukningsprofilen under år 2016 bedöms fördelat enligt: Framtida justeringar kommer att göras med anledning av nybyggnader såsom BOICen, ANS, NBS etc.) ENOQ ,68% ENOQ ,01% ENOQ ,32% ENOQ ,99% MWh Prissäkring sker genom 10 avrop av delmängder för resp. kvartal. Medelvärdet av alla prisavrop för respektive kvartal bildar ett sammanvägt och enhetligt debiteringspris för hela år Årspris för elcertifikat bildas enligt samma modell. För prissäkring elenergibehovet 2016 har påbörjats med ett avrop vecka 1405 på 10% av respektive kvartal. f.o.m. vecka 1420 i 5%-steg Genomförda prissäkringar 9 prissäkringsaktivitet (60 %) för år 2016 har genomförts enligt bilaga 1. Osäkerheter angående effektreservavgift, Bra miljöval och skatt kvarstår. Västfastigheter / Område teknik Magnus Lundin Teknisk förvaltare EL / Område Teknik

6 Bilaga 1 till prissäkringsrapport nr till ekonomiutskottet Prissäkrade produkter Antal genomförda prissäkringar %-andel av årsbehov Senast genomförd prissäkring Kvartal 1 År 2016 ENOQ1-16 Kvartal 2 År 2016 ENOQ2-16 Kvartal 3 År 2016 ENOQ3-16 Kvartal 4 År 2016 ENOQ4-16 Viktat medelpris för hela år 2016 Elcertifikat År 2016 Kvotplikt 14,4% (2015: 14,3%) +Bra Miljöval 2016 (justering kommer) +Effektreserv 2016 (justering kommer) +Energiskatt 2016 (justering kommer) Totalpris 2016 exkl. nätavgifter (2015: 67,07) Hittills genomsnittlig prissäkrad nivå Öre/kWh Förändring jämfört mot föregående prissäkringsnivå (vecka 1440) Öre/kWh 9 60 % Vecka ,66 +0, % Vecka ,10 +0, % Vecka ,40 +0, % Vecka , % Vecka ,09 +0, % Vecka ,80-0, % Vecka , % Vecka ,13-29,5-66,15-0,92 vs 2015

7 Redovisning prissäkring av elenergi för 2016 (65%) - Rapportunderlag nr till ekonomiavdelningen och fastighetsnämnden. Svenska Kraftnät har beslutat att höja sina förbrukningsavgifter: Den 21 maj 2014 beslutade Svenska Kraftnäts styrelse om en ändring av avgifterna för balansansvariga företag så som elleverantörer med flera. De ändrade avgifterna börjar gälla från och med den 1 augusti Förbrukningsenergiavgiften höjs från 2,00 SEK per MWh till 2,80 SEK per MWh Detta är en höjning av en myndighet som ligger utanför Göteborg Energi DinEls kontroll och har stöd i avtalstexten: AFE i upphandlingen av elhandlare. För oss innebär det en höjning av handelstillägget med 0,8 SEK/MWh = 0,08 öre/kwh. Vårt elenergipris för 2014 höjs alltså från 38,47 öre/kwh till 38,55 öre/kwh från 1 augusti För 2015 görs exakt samma höjning av handelstillägget i kommande avropsrapporter. Ny avropsplan för resterande 35% av 2016 års behov samt start prissäkring för 2017 ej klar i dagsläget. Återkommer med det. Göteborg Energi Din El AB, Göteborg har uppdrag att för Västfastigheter och regionens verksamheter på elbörs prissäkra behovet av elenergi för åren 2014, 2015, 2016 och Basuppgifter Prissäkring för år 2016 mot en prognosticerad elenergivolym om ca I denna volym ingår även behovet av elenergi för verksamheter som bedrivs i flertalet av de externt förhyrda lokalerna och enheter där regionen på olika sätt bidrar till verksamheten bl a Konserthuset i Göteborg, Västtrafik, Carlanderska sjukhuset, Stenebyskolan, Gerlesborgsskolan, fastigheter och lokaler ingående i Gryning Vård AB verksamheter, m fl. Den viktade förbrukningsprofilen under år 2016 bedöms fördelat enligt: Framtida justeringar kommer att göras med anledning av nybyggnader såsom BOICen, ANS, NBS etc.) ENOQ ,68% ENOQ ,01% ENOQ ,32% ENOQ ,99% MWh Prissäkring sker genom 10 avrop av delmängder för resp. kvartal. Medelvärdet av alla prisavrop för respektive kvartal bildar ett sammanvägt och enhetligt debiteringspris för hela år Årspris för elcertifikat bildas enligt samma modell. För prissäkring elenergibehovet 2016 har påbörjats med ett avrop vecka 1405 på 10% av respektive kvartal. f.o.m. vecka 1420 i 5%-steg Genomförda prissäkringar 10 prissäkringsaktivitet (65 %) för år 2016 har genomförts enligt bilaga 1. Osäkerheter angående effektreservavgift, Bra miljöval och skatt kvarstår. Västfastigheter / Område teknik Magnus Lundin Teknisk förvaltare EL / Område Teknik

8 Bilaga 1 till prissäkringsrapport nr till ekonomiutskottet Prissäkrade produkter Antal genomförda prissäkringar %-andel av årsbehov Senast genomförd prissäkring Kvartal 1 År 2016 ENOQ1-16 Kvartal 2 År 2016 ENOQ2-16 Kvartal 3 År 2016 ENOQ3-16 Kvartal 4 År 2016 ENOQ4-16 Viktat medelpris för hela år 2016 Elcertifikat År 2016 Kvotplikt 14,4% (2015: 14,3%) +Bra Miljöval 2016 (justering kommer) +Effektreserv 2016 (justering kommer) +Energiskatt 2016 (justering kommer) Totalpris 2016 exkl. nätavgifter (2015: 67,07) Hittills genomsnittlig prissäkrad nivå Öre/kWh Förändring jämfört mot föregående prissäkringsnivå (vecka 1445) Öre/kWh % Vecka ,67 +0, % Vecka ,14 +0, % Vecka ,42 +0, % Vecka , % Vecka ,12 +0, % Vecka ,79-0, % Vecka , % Vecka ,13-29,5-66,17-0,90 vs 2015

9 Ärende nr 1 Detaljbudget 2015

10 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer FAST Västra Götalandsregionen Västfastigheter Handläggare: Elisabeth Steier Telefon: E-post: Till fastighetsnämnden Detaljbudget 2015 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar följande: 1. Västfastigheters detaljbudget 2015 fastställs. 2. Hemställa att regionfullmäktige beslutar ändra måltalet 2015 för driftkostnad exkl. media/m 2 till 174 kr/m Detaljbudgeten överlämnas till regionstyrelsen. 4. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Ett förslag till detaljbudget 2015 har tagits fram och bifogas. Detaljbudgeten är upprättad i enlighet med planeringsdirektiv för 2015, anvisningar och tilläggsanvisningar. Förslaget innebär ett resultat om 21,6 mnkr och en investeringsbudget om mnkr för fastigheter och 19,4 mnkr för utrustning. Budgeten är uppbyggd för att uppnå Regionfullmäktiges mål. Det enda undantaget är målnivån för driftkostnad exkl. media/m 2. Budgetförslaget ger ett driftnyckeltal på 174 kr/m 2 och innebär att Västfastigheter inte når måltalet på 159 kr/m 2 utan överskrider det med 15 kr. De viktigaste orsakerna till det är: Investeringsnivån har ökat från 1 mdkr till 2 mdkr. De ökade investeringarna ställer krav på försörjningsplaner, riktlinjer och standards för till exempel brandskydd, säkerhet och miljö mm. Reinvesteringsbehovet ställer krav på felavhjälpande underhåll Införandet av TIB funktion, tjänsteman i beredskap. Fastighetsnämnden hemställer därför att målnivån för nyckeltalet ändras till 174 kr/ m 2 för Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

11 Datum (2) Diarienummer FAST Västfastigheter Lars Janson Fastighetsdirektör Beslutet skickas till Regionstyrelsen Diariet

12 Sida 1(23) Detaljbudget 2015 Dnr Sammanfattning Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden under planperioden: Nöjd-kund-index NKI 60 Driftkostnad exkl. media kr/m exkl. index Driftkostnad exkl. media kr/m 2 inkl. index 159 Energiförbrukning KWh/ m Under 2014 har en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden arbetats fram. Planen redovisar fem mål som Västfastigheter ska koncentrera sina insatser på de kommande åren. Målen är: Partnerskap med kund Affärsmässighet Energi och Miljö Den goda arbetsplatsen Ett Västfastigheter Budget för 2015 är uppbyggd för att uppnå dessa mål. Det enda undantaget är målnivån för driftkostnad exkl. media/m 2. Fastighetsnämnden hemställer därför att målnivån för nyckeltalet ändras till 174 kr/ m 2 för Anledningen är att förutsättningarna har förändrats sedan målnivån ursprungligen, 2013, fastställdes till 151 kr/m 2 exkl. index. De viktigaste förändringarna är: Investeringsnivån har ökat från 1 mdkr till 2 mdkr. De ökade investeringarna ställer krav på försörjningsplaner, riktlinjer och standards för till exempel brandskydd, säkerhet och miljö m.m. Reinvesteringsbehovet ställer krav på felavhjälpande underhåll. Införandet av TIB funktion, tjänsteman i beredskap. Fastighetsnämnden har budgeterat ett resultat om 21,6 mnkr. Det positiva resultatet beror på förskjutningar i energiinvesteringar från 2014 som ger lägre avskrivnings- och räntekostnader jämfört med det koncernbidrag som fastighetsnämnden får. Investeringsbudgeten för 2015 uppgår totalt till mnkr.

13 Sida 2(23) Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Som fastighetsägare i Västra Götalandsregionen har Västfastigheter ett särskilt ansvar för det miljöarbete och de målområden som har nära koppling till våra fastigheter - deras utveckling och förvaltning. Vi ska bidra till att minska andelen fossil energi i våra verksamheter samt till att vårdens utsläpp av lustgas minskar. Detta gör vi genom att: Ersätta våra egna fossilbränsleeldade värmeanläggningar med andra lösningar och förnybara bränslen Föra dialog med våra fjärrvärmeleverantörer och ställa krav på en högre förnybar andel i leveransen Söka efter och åtgärda läckor i rörledningar och kopplingar för lustgas i det fasta nätet Installera fasta destruktionsanläggningar för lustgas på sjukhusen Detta arbete sker i enlighet med Västra Götalandsregionens miljöprogram Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens fastigheter I verksamhetsplanen för fokuserar Fastighetsnämnden på att kundernas och ägarens efterfrågan/tillgång på ändamålsenliga lokaler sker på ett effektivt sätt. Detta genom de fem mål som ledningsgruppen prioriterar. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen För att bli den goda arbetsplatsen och därmed kunna trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen ska vi utveckla vårt ledarskap tydliggöra våra roller och uppdrag stärka vårt medarbetarskap genom att var och en i samråd med sin chef tar ansvar för att ha tillräcklig kompetens för att kunna utföra sitt uppdrag strukturerat arbeta med personalförsörjningsplaner för att säkerställa att vi har rätt kompetens

14 Sida 3(23) genomföra medarbetarenkäter, hälsoprofiler och upprätta handlingsplaner. kommunicera vår värdegrund, vår vision, våra mål och åtgärder. Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Västfastigheter arbetar för att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. I verksamhetsplanen för finns tydliga mål med en utvecklad planering och handlingsberedskap. Ekonomistyrning, decentraliserat ekonomiskt ansvar tillsammans med rättvisande och tillförlitlig redovisning ger information om resultatet i förhållande till uppställda mål. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Under 2015 kommer Västfastigheter fortsätta att utveckla metoder för att följa upp målen och fördjupa den ekonomiska uppföljningen. Västfastigheter kommer också aktivt att arbeta för att förändra målnivån för målet driftkostnad exkl. media kr/m 2 till de förutsättningar som gäller Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom Västfastigheter i syfte att förbättra och säkerställa kvalitén i vårt arbete. Målet är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner. Processkartläggning och framtagande av processkartor sker i huvud- och stödprocesserna. Under 2015 kommer nya IT-system tas i drift vilket ger nödvändigt stöd i arbetet att öka vår produktivitet och effektivitet. Ett nytt fastighetssystem har införts och kommer att slutföras under System för dokument- och ärendehantering som även inkluderar projektstyrning planeras till Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Västfastigheter har sedan flera år ett effektiviseringskrav på 20 mnkr per år. Inga generella sparbeting läggs ut i organisationen utan kravet hanteras genom kostnadsbesparande effektiviseringsåtgärder.

15 Sida 4(23) Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av det samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar för att integrera jämställdhetsperspektivet under året Västfastigheter arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering. I vårt uppdrag som lokalförsörjare lägger vi stor vikt vid att skapa trygga miljöer att vistas och verka i för medarbetare, patienter och besökande. Vi eftersträvar det goda samtalet med kund och säkerställer att vi har ett gott beteende i syfte att förbättra vårt stöd i att åstadkomma funktionella lokaler. Konstenheten strävar efter att inköp och beställningar ska ske jämställt, d.v.s. kvinnliga och manliga konstnärer ska de anlita i samma utsträckning och alltid ligga minst inom intervallet 60/40 procent. Detta gäller både för anlitade individer och för kostnaderna för konstverken.

16 Sida 5(23) Verksamheten Västfastigheters uppdrag Västfastigheters uppdrag utgår från fastighetsnämndens reglemente och förtydligas i verksamhetsplanen. Vår verksamhetsidé förklarar varför vi finns och definierar vilket område vi verkar inom. Vår verksamhetsidé Vi ska med kunskap om våra kunders behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt med hög kompetens effektivt förvalta och utveckla våra fastigheter. Visionen är vår framtida målbild. Den tydliggör Västfastigheters långsiktiga ambitioner. Vår vision Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Utmaningar 2015 Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till mnkr. Det är en fördubbling jämfört med 2013 års investeringar. Den främsta anledningen till det ökade investeringsbehovet är ett gammalt fastighetsbestånd med sjukvårdslokaler från talet som nu behöver förnyas. Investeringsökningen ställer stora krav på hela organisationen. För att klara denna volymökning har rekryteringar av olika kompetenser skett och kommer att behövas framöver. Det är en utmaning för Västfastigheter att attrahera medarbetare med rätt kompetens för framtiden. En annan av Västfastigheters stora utmaningar de kommande åren är att leva upp till regionens energimål. Såväl långsiktiga som kortsiktiga mål är tufft satta och kommer att i hög grad kräva andra lösningar än hittills. Västfastigheter fokuserar i sitt energieffektiviseringsarbete på det långsiktiga målet om en halvering till Bristen på medel för underhåll och reinvesteringar är ett växande problem. Fastighetsnämnden har under ett antal år gjort extra satsningar i budget för att öka utrymmet för underhåll men dessa satsningar är inte tillräckliga för att täcka behovet. Bristen på medel kommer att leda till konsekvenser i form av ökade driftkostnader med anledning av driftsstörningar, försämrad inomhusmiljö och växande underhållsbehov. Detta påverkar Västfastigheters möjligheter att nå måltalet driftkostnad exkl. media kr/m 2. Se vidare på sidan 7. Ägarutskottets presidium har informerats om att ytterligare 50 mnkr per år under en tioårsperiod krävs för att kunna behålla skicket i det befintliga fastighetsbeståndet. Parkeringsverksamheten vid ägda lokaler inom regionen som övertogs av Västfastigheter budgeteras med ett underskott om drygt 3 mnkr. Avsikten är att denna verksamhet ska finansieras med avgifter. Under 2015 krävs en extra satsning för att ta fram en modell för prissättning, olika metoder för betalning, kommunikationsinsatser m.m.

17 Sida 6(23) Ett omfattande arbete med att se över och utveckla våra processer har påbörjats 2014 och kommer att fortgå under Nästa steg i utvecklingen är att knyta samman processarbetet med de fleråriga åtgärdsprogrammen som pågår och som syftar till att utveckla och kvalitetssäkra informationshanteringen i våra processer och leveranser till kund. Införandet av nytt fastighetssystem, Landlord 3, håller på att slutföras under 2014 och kommer att fortsätta under första halvåret Införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem, projektplats för dokument, verktyg för projektstyrning, mallverktyg samt portal för kunder och medarbetare kommer att fortgå under

18 Sida 7(23) Västfastigheters mål Partnerskap med kund Partnerskap innebär för oss att vi för en öppen dialog med våra kunder för att få en förståelse och insikt i samspel om båda parters behov. Vi möter kunden på rätt nivå i organisationen och vår värdegrund präglar vårt förhållningssätt i mötet: ansvar, engagemang, öppenhet och nytänkande. Mått Nöjd kundindex (NKI) Utfall Måltal 2015 Ingen mätning Måltal Prioriterade åtgärder 2015 Förtydliga vad som ingår i hyran/serviceavtal. Revidera och utveckla våra byggnadsplaner. Vidareutveckla vår kris o beredskapsplanering. Marknadsföra vårt nya weblord. Affärsmässighet Västfastigheter ska skapa mesta möjliga nytta och värde för regionen och dess verksamheter. Det innebär att vi ständigt behöver utveckla vår kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Även om vi inte driver affärer utifrån ett vinstsyfte ska verksamheten drivas med affärsmässigt tänkande i grunden. Mått - Driftkostnad exklusive media kr/m² Måltal (budget 2014) exkl. index Måltal (budget 2014 inkl. index 2,4 %) Måltal (budget 2015 inkl. index 2,8 %) 159 Budget Budgetförslaget 2015 ger ett driftnyckeltal om 174 kr/ m 2 och innebär att Västfastigheter inte når måltalet på 159 kr/kvm utan överskrider det med 15 kr. Det finns flera orsaker till detta och de viktigaste är följande: Investeringsnivån har ökat från 1 mdkr till 2 mdkr under en relativt kort tidsperiod. För att hantera ökningen av projekt har Västfastigheter rekryterat bland annat

19 Sida 8(23) projektledare och andra kompetenser. Det ställer krav på administrativa resurser såsom HR, kommunikation och fackliga resurser mm. Införandet av ny IS/IT styrmodell m.m. har inneburit ökade administrativa resurser. Allt detta har påverkat driftnyckeltalet och det har ökat det administrativa påslaget med fem kr/m 2. De ökade investeringarna ställer också krav på riktlinjer och standards, till exempel försörjningsplaner, brandskydd, säkerhet och miljö. Det har påverkat driftnyckeltalet med fyra kr/m 2. Ökade driftkostnader som införande av TIB funktion, tjänsteman i beredskap, felavhjälpande underhåll är kostnader som tillkommit och som påverkat driftnyckeltalet med fem kr/m 2. Prioriterade åtgärder 2015 Västfastigheter kommer att aktivt arbeta för att förändra målnivån för måltalet driftkostnad exkl. media kr/kvm till de förutsättningar som gäller Ta fram förslag till nya/förändrade nyckeltal för förbättrad styrning. Utveckla samarbetet med område inköp/regionservice. Energi och Miljö Västfastigheter har också ett särskilt ansvar för att driva och samordna arbetet för att nå Västra Götalandsregionens ambitiösa energimål. Detta gör vi genom att samverka med Västra Götalandsregionens verksamheter kring energiarbetet ställa höga krav på energiprestanda när vi bygger nytt på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt genomföra energieffektiviseringsåtgärder i vårt befintliga bestånd bidra till att Västra Götalandsregionens verksamheter ställer krav på energiprestanda vid inköp av energikrävande utrustning investera i solcellsanläggningar. Detta arbete sker i enlighet med Västra Götalandsregionens miljöprogram Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall Prognos Måltal Budget Prioriterade åtgärder 2015 Slutgiltigt fastställa strategi och handlingsplan för att i samverkan med verksamheterna minska användning av verksamhetsel.

20 Sida 9(23) Implementera ett energiuppföljningssystem och ta fram en handlingsplan för byggnadsvis mätning av energianvändningen i Västfastigheters fastighetsbestånd. Fastställa handlingsplan tillsammans med energileverantörer för hur fossil energi i fjärrvärmen ska minska. Konkretisera konsekvenser av förstudien hållbarhet- Östra sjukhuset i Västfastigheters arbete genom att utreda förutsättningar för hållbarhetsredovisning samt ta fram förslag till handlingsplan för hur hållbarhet succesivt kan föras in i våra processer. Den goda arbetsplatsen På den goda arbetsplatsen är vi stolta över att arbeta på Västfastigheter. Vi trivs, känner stimulans och utvecklas. På den goda arbetsplatsen arbetar vi värdegrundsbaserat tillsammans för att nå våra mål som i sin tur leder oss närmare vår vision. Mått Prestationsnivå medarbetarenkät Utfall Utfall 2014 Ingen mätning Måltal Budget Prioriterade åtgärder 2015 Anordna ledarskapsutbildning såsom kommunikativt ledarskap. Arbeta fram ett systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive mångfaldsplan, drog och alkoholpolicy. Kommunicera vår värdegrund, våra mål och åtgärder. Ett Västfastigheter Grundtanken med ett Västfastigheter är att medarbetare, kunder, ägare, leverantörer och omvärlden ska uppfatta oss som en gemensam organisation. Ett Västfastigheter innebär att vi har en gemensam bild av vad vår vision och våra mål står för samt att vi utvecklar verksamheten likartat i hela organisationen i enlighet med vår värdegrund. Prioriterade åtgärder 2015 Arbeta med att tydliggöra vår verksamhetsplan Införa ett dokument- och ärendehanteringssystem med kvalitetssäkring Utveckla våra processer

21 Sida 10(23) Rättighetsfrågor Jämställdhet Med Sveriges bästa JÄMIX 2014 ska vi arbeta fram en ny handlingsplan för jämställdhet och mångfald i Västfastigheter under Vi arbetar kontinuerligt med att skapa jämställda arbetsplatser och värderar alltid jämställdhetsaspekten vid rekrytering. Delar av Västfastigheter är traditionellt mansdominerade. Här arbetar cheferna sedan några år strukturerat för att få mer jämställda arbetsplatser vilket har varit lyckosamt och arbetet fortgår och förfinas. Barnets rättigheter Barnperspektivet ska genomsyra alla Västra Götalandsregionens beslut och verksamheter så att barnens bästa tillgodoses. Västfastigheter bjuder i enlighet med FN:s barnkonvention in barn och ungdomar att delta i utformningen av nya lokaler för denna grupp för att på bästa sätt tillgodose barnens behov och främja välbefinnandet. Vidare så ligger också barn och unga högt på Konstenhetens prioriteringsordning, vilket avspeglas i de uppdrag i den konstnärliga utsmyckningen som genomförs. Funktionsnedsättning De av regionens beslutade riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas alltid såväl vid inhyrning av lokal som vid nybyggnad och ombyggnad av regionens lokaler. En översyn av dessa riktlinjer pågår just nu. Dialog förs mellan enheten för rättighetsfrågor och Västfastigheter om hur den fysiska tillgängligheten ska säkras. Information på Västfastigheters webbplats och intranät tillgänglighetsanpassas kontinuerligt. Övriga diskrimeringsgrunder Västfastigheter strävar efter att utforma miljöer och lokaler så att de är tillgängliga för alla människor. Personal Vi vill att alla medarbetare ska vara stolta över att arbeta på Västfastigheter. De ska trivas, känna stimulans och utvecklas. Västfastigheters värdegrund - ansvar, engagemang, öppenhet och nytänkande kommuniceras och genomsyrar arbetet. Västfastigheter utvecklar sin attraktivitet som arbetsgivare bland annat genom att utveckla ledarskapet, tydliggöra roller och uppdrag och synas och höras på ett positivt sätt i rätt sammanhang. Ett starkt varumärke skapar stolthet hos alla medarbetare och ger Västfastigheter möjlighet att rekrytera nya medarbetare för att kunna utföra uppdraget på allra bästa sätt.

22 Sida 11(23) Ekonomi Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår Fastighetsnämnden har tillförts 15 mnkr i utökad ram för finansiering av kapitaltjänstkostnader till följd av planerade energiinvesteringar. Fastighetsnämnden har ett effektiviseringskrav att lämna ett koncernbidrag på 20 mnkr per år till moderförvaltningen, vilket motsvarar cirka 2 procent av fastighetsnämndens påverkbara kostnader. Fastighetsindex är fastställt till 1,2 procent och hyresbidraget för nya investeringar till 129 mnkr. Båda posterna är oförändrade jämfört med I den nya investerings- och hyresmodellen är avsikten att dessa variabler ska samspela med varandra och förändras med hänsyn till de beslutade investeringarna och deras driftkonsekvenser. Om väsentliga förändringar sker i investeringsplanen kan Västfastigheters behov av hyresbidrag öka. Västfastigheter har budgeterat de interna hyresintäkterna i enlighet med gällande hyresmodell. Fastighetshetsindex är 1,2 procent, utom för naturbruk -0,5 procent och folkhögskolor 0,0 procent. I hyresmodellens upplägg ingår hyresbidrag till fastighetsnämnden för att ge full kostnadstäckning. I koncernbidraget ingår ett hyresbidrag för 2015 som uppgår till 129 mnkr. Fastighetsnämnden har 2015 tagit över hyreshanteringen för administrativa objekt från Regionservice. Hyresintäkterna är budgeterade till 57 mnkr och är budgeterade med motsvarande belopp för hyreskostnader, el mm. Parkeringsverksamheten som har en omslutning om 52 mnkr har budgeterats med ett underskott om drygt 3 mnkr. Avsikten är att verksamheten ska finansieras med avgifter. Under 2015 krävs en extra satsning för att ta fram en modell för prissättning, undersöka vilka framtida betalsystem för besökande och anställda som kan vara lämpliga och för att möta behovet av kommunikationsinsatser. Ekonomiskt resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 21,6 mnkr. Det beror på förskjutningar i energiinvesteringar från 2014 som ger lägre avskrivnings- och räntekostnader jämfört med det koncernbidrag som fastighetsnämnden får. På samma sätt ingår i koncernbidraget ersättning för energikartläggning som nämnden inte längre har kostnader för. Hyresintäkterna ökar med 94 mnkr jämfört med budget Det beror på övertagen hyreshantering för regionens hus, 57 mnkr, nya hyror bland annat Angereds närsjukhus och uppräkning med index. Försäljning av material, varor och tjänster ökar med knappt 50 mnkr jämfört med budget Det beror på underhållsuppdrag på naturbruksskolorna om 30 mnkr, en ökad volym på kundprojekt och ökad volym av vidareförmedlad kundservice. Västfastigheter har motsvarande ökning på kostnadssidan för material, varor och tjänster och resultatet påverkas således inte. Personalkostnadsbudgeten omfattar 405 årsarbetare, vilket är en ökning med 41 årsarbetare

23 Sida 12(23) jämfört med budget Ökningen avser resursförstärkning inom alla områden och beror på en ökad investeringsvolym, utökat driftåtagande och förvaltning av flera externa fastigheter. Lokalkostnader består av media (el, värme, kyla och vatten), planerat underhåll, drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, evakueringskostnader och hyreskostnader. Kostnader för media har budgeterats efter normalår. Planerat underhåll är budgeterat med 120 kr/m 2. Det som avviker mot budget 2014 är att någon extra satsning om 25 mnkr inte har gjorts. Avskrivningarna ökar med 32 mnkr jämfört med budget Främsta anledningen är investeringsprojekt som beräknas avslutas och tas i drift. De finansiella kostnaderna är i det närmaste oförändrade främst beroende på en högre amorteringsnivå jämfört med upptagande av nya lån. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt hyresmodell med 129 mnkr, ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar med 51 mnkr, Vänerparken 15 mnkr, övriga bidrag cirka 20 mnkr och besparing på konsulter, kurs- och konferens -3,6 mnkr. Ersättning för energikartläggning ligger kvar trots att Västfastigheter inte längre har kostnader för det. Sammanställd detaljbudget Västfastigheter Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Hyresintäkter 1 545, , ,9 Försäljning av material, varor och tjänster 159,9 209,4 204,9 Övriga intäkter 56,8 62,2 58,1 Verksamhetens intäkter 1 761, , ,9 Personalkostnader -240,1-238,1-279,4 Lokalkostnader -680,2-675,8-676,6 Material, varor och tjänster m.m. -108,4-163,9-160,9 Avskrivningar -674,4-650,9-706,6 Verksamhetens kostnader , , ,6 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -248,8-239,5-249,1 Resultat före speciella beslut -190,2-158,7-170,8 Erhållna/lämnade bidrag, spec. beslut 202,8 202,8 192,4 Resultat 12,6 44,1 21,6

24 Sida 13(23) Eget kapital Regionfullmäktige har i samband med godkännandet av årsredovisningen 2013 genomfört en resultatdisposition på 42,0 mnkr. Fastighetsnämnden planerar inte att begära att få disponera eget kapital under Ingående eget kapital 2014 Resultatdisposition Resultat 2014 Budgeterat resultat inkl. eget kapital 2015 Budgeterat resultat exkl. eget kapital ,0 mnkr -42,0 mnkr 44,1 mnkr 98,7 mnkr 21,6 mnkrn Investeringar Investeringsplanen är upprättad i enlighet med planeringsdirektiv för 2015, anvisningar och tilläggsanvisningar. Fastighetsinvesteringarna uppgår till mnkr och utrustningsinvesteringarna uppgår till 19,4 mnkr.

25 Sida 14(23) INVESTERINGAR (tkr) Budget 2015 Sahlgrenska sjukhuset Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum, etapp 1 och Låghus etapp Ombyggnad produktionskök Bild- och interventionscentrum, etapp Golvåtgärder, fuktskada, by Ombyggnad Transfusionsmedicin Övriga investeringar Summa Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Nytt Barnsjukhus KK Tillbyggnad förlossning och neonatal CK Ombyggnad Akutmottagning Ombyggnad administration, Neonatal samvårdsavdelning Destruktionsanläggning lustgas Övriga investeringar Summa Östra sjukhuset Mölndals sjukhus Hus R, Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler Utbyggnad Z-huset Övriga investeringar Summa Mölndals sjukhus Högsbo sjukhus Angereds Närsjukhus NÄL Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral, akutmottagn, röntgen/ diagnostik, mediaförsörjning Ombyggnad akuten fas Övriga investeringar Summa NÄL Uddevalla sjukhus Strömstad sjukhus 300

26 Sida 15(23) Dalslands sjukhus Kungälvs sjukhus Ny vårdbyggnad för somatisk vård Övriga investeringar Summa Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvården Nybyggnad Specialisttandvård & Käkkirurg Luftförsörjning vårdavdelning 3 och Unilab ombyggnad patologen Ombyggnad vårdavdelningar 51-54, Kirurgen Om- och tillbyggnad av vårdavdelningar inkl. PCB-sanering etapp Övriga investeringar Summa Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad Ombyggnad administrativa lokaler, Regionstyrelsen Ombyggnad entré och gemensam mottagning Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Mariestad Borås lasarett Skene lasarett Om- och tillbyggnad för Ambulansen Psykiatri öppenvård Övriga investeringar Summa Skene lasarett Alingsås lasarett Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett (etapp 5A-7) Övriga investeringar Summa Alingsås lasarett

27 Sida 16(23) Rågården Rättspsykiatri 500 Naturbruksgymnasium Nybyggnad multihall, Naturbruksgymnasium Svenljunga Övriga investeringar Summa Naturbruksgymnasium Folkhögskolor Ombyggnad elevhem Lillebo, Dalslandsfolkhögskola Övriga investeringar Summa Folkhögskolor Övriga fastigheter Energieffektivisering Fastighetsnämndens ram TOTALT Fastighetsinvesteringar UTRUSTNINGSINVESTERINGAR (tkr) Utrustningsinvesteringar Konstnärlig utsmyckning, löskonst Konstinvesteringar, byggprojekt TOTALT Utrustningsinvesteringar

28 Sida 17(23) Kommentarer till investeringar över 10 mnkr 1. Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum, etapp 1 och 2/Sahlgrenska sjukhuset Byggnaden innehåller avancerad teknikkrävande verksamhet för bilddiagnostik och behandling. Byggnaden ska utföras med hög grad av generalitet och flexibilitet och med stora krav på robusthet gällande den tekniska försörjningen och lokalernas klimat. Nybyggnaden omfattar ca m 2 BTA. Arbetet genomförs i etapper. Etapp 1 är nu klar och etapp 2 pågår. Byggstart: Total investeringsutgift mnkr Budget mnkr Färdigställd: Låghuset etapp 4/Sahlgrenska sjukhuset Låghuset etapp 4 är ett delprojekt i Upprustning Sahlgrenska där etapp 1, 2 och 3 är genomförda. Ombyggnaden omfattar m2 och inkluderar både vård och administration. I viktig del i projektet är att kraftigt kunna sänka energikostnaderna. Projektet påbörjades med rivningsarbeten i juni och följer plan. Byggstart: Total investeringsutgift 126,2 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad produktionskök/sahlgrenska sjukhuset Projektet omfattar ca 2200 kvm för produktion av patient mat. Projektet väntar på genomförandebeslut under hösten. Så fort detta är taget påbörjas projekteringen. P.g.a. osäkerhet kring tidpunkt genomförandebeslut är starttid oklar och även ekonomiskt utfall under I beslutsunderlaget har satts 53,5 mnkr. Byggstart: Total investeringsutgift 84 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Bild- och interventionscentrum, etapp 3/Sahlgrenska sjukhuset Den sista etappen för att färdigställa Bild- och interventionscentrum. Innebär att resterande 3000 kvm byggs klart. Beslut togs i RS augusti Detaljprojektering pågår och upphandling kan genomföras våren Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift 160 mnkr Budget mnkr 5. Golvåtgärder vårdbyggnad 5124, fuktskada/sahlgrenska sjukhuset Ventilerade golv läggs i by 5124 pga. av golvfukt som lett till emissioner. Ohälsa hos personal. Juridisk process inledd med PEAB. Åtgärdsarbetet påbörjat pga. av risk för reducerad vård. TU skrivet till FN angående finansiering. Åtgärderna inkl. evakueringar är beräknade till ca 110 mnkr. Byggstart: Total investeringsutgift 110 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad Transfusionsmedicin/Sahlgrenska sjukhuset Ombyggnation av transfusionsmedicin för att säkerställa att de detaljerade föreskrifter som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen utfärdar för verksamhet som bedriver blodverksamhet kan uppfyllas. Ska genomföras i etapper. Projektet väntar på genomförandebeslut.

29 Sida 18(23) Budget för 2015 är därför osäker men i underlaget skrivs 27 mnkr. Byggstart: 2015-xx Färdigställd: Total investeringsutgift 35 mnkr Budget mnkr 7. Nytt Barnsjukhus/Östra Sjukhuset Region styrelsen har tagit beslut att genomföras projektet. Byggnaden som ska ligga väster om huvudentrén till Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus består av tre delar - en byggnadsdel mot norr med gemensamma ytor såsom expeditioner, personalrum samt två flyglar för vård och behandling. Byggnaden har sex våningsplan och två kulvertplan. Kulvertplan 2 är till för transport, förrådshantering och teknik. I kulvertplan 1 finns Sterilcentralen som ska ge service till hela Östra sjukhuset samt omklädningsrum. På plan 0, entréplan, ligger reception, sjukgymnastik, arbetsterapi och lekterapi. På plan 1 återfinns operation, uppvakningsenhet och intensivvård. Plan 2-3 är en dubbelvåning för teknik/ventilation och expeditioner. På plan finns vårdavdelningar och på taket ligger helikopterplattan. Förberedande arbeten har startat. Byggstart: Total investeringsutgift 1364 mnkr Budget mnkr Färdigställd: 2018/ KK Tillbyggnad förlossning och neonatal/östra sjukhuset Förstudien, Byggnad för förlossning och neonatalvården, oktober-2013 föreslår en nya byggnad väster om befintliga byggnad KK. Färdigställandet av systemhandlingen för etapp 1 pågår och beräknas vara klar vintern 2014/2015. Etapp 1 innehåller mottagningar för planerad vård, förlossnings- och BB-vård och neonatal intensivvård. Kulvertplanen planeras för transport, teknik, drift samt övriga stödfunktioner. Byggstart: Total investeringsutgift 0 mnkr Budget mnkr Färdigställd: CK Ombyggnad Akutmottagning/Östra sjukhuset Ombyggnaden av Akutmottagningen i byggnad CK beskrivs i systemhandlingen Ombyggnad Akutmottagning Östra sjukhuset daterad, november Flytten av akutmottagningen till evakueringslokaler är klar och rivningsarbetena i den gamla akutmottagningen pågår. Byggstart: Total investeringsutgift 124,7 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad för Neonatalvården/Östra sjukhuset Projektet målsättning är att samla neonatalvården från Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset. Förslaget är den nya neonatalavdelningen byggs i på plan 01 i byggnad kk i administrations nuvarande lokaler. För att få plats med erforderligt antal vårdplatser planeras det för en anslutande support paviljong som placeras öster om byggnad KK. Administrationen flyttas till en paviljong. Program- och systemhandlings arbete pågår. Byggstart: Total investeringsutgift 20 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Destruktionsanläggning lustgas/östra sjukhuset Förlossningsavdelningar i regionen förses med destruktionsanläggningar och masksystem för uppsamling av lustgas.

30 Sida 19(23) Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift, 17,5 mnkr Budget mnkr 12. Hus R, Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler/ Mölndals sjukhus Hus R blir en gemensam mötesplats för forskare, studenter och medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huset byggs för framtiden och kommer att innehålla högspecialiserade forsknings- och laboratorielokaler, undervisnings- och konferensytor. Det kommer också finnas en aula i huset som inrymmer ca 150 personer. Totalt ca m2 och sex våningsplan. Byggstart: Total investeringsutgift 246 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Om- och tillbyggnad av Hus Z, försörjningsbyggnad/mölndals sjukhus. Befintliga och planerade byggnader kräver en ökad kapacitet av teknisk försörjning och nya myndighetskrav innebär att en infrastruktur för sprinkler måste byggas. Hus R, som kommer stå klart årsskiftet kommer få sin försörjning från Hus Z. En förstudie ligger för nominering av projektet för Byggstart: Total investeringsutgift 70 mnkr Budget mnkr Färdigställt: Nybyggnad/Angereds Närsjukhus Nybyggnad av närsjukhus i Angereds centrum. ANS verksamhet utgår från hälso- och sjukvårdsbehovet i nordöstra Göteborg. Nybyggnaden omfattar ca m2 BRA inkl. ca 3000 m2 garage i källare. Satsning på en miljömässigt hållbar byggnad med låg energiförbrukning. Byggnation pågår. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 535 mnkr, därutöver beslut ang. tilläggsmedel 12,5mkr Budget mnkr 15. Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral, akutmottagn, röntgen/ diagnostik, mediaförsörjning/näl Beskrivning av projektet - NU-sjukvården Ingår i VÖK, flytt av akutortopedi från Uddevalla sjukhus till NÄL. Iordningställande av 4-ortopedsalar, samt pre-op-center inom operationsenheten på NÄL. NY-och ombyggnad av Sterilcentral. Till och ombyggnad av Akutmottagning och MAVA för att klara rubricerad akutortopediflytt. Ombyggnad av Radiologin med iordningställande av ultraljudsrum, 3-skelettlab samt CT. Ombyggnad av f.d. Röntgenarkiv för omklädning och administration, bildhantering på plan 1. För att klara rubricerad flytt krävs ett antal åtgärder beträffande mediaförsörjningen, så som nya transformatorer och högspänningsställverk, utökad UPS-kraft, utökning av kylförsörjning m.m. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 228 mnkr Budget mnkr

31 Sida 20(23) 16. Ombyggnad akuten fas 2/NÄL Akuten fas 2 delen omfattar en ombyggnadsyta på ca 800 kvm, samt inbyggnad av ljusgård med ca 160 kvm, och ett tillägg av en tillbyggnad förråd för ambulansverksamheten på ca 12 kvm Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift 24 mnkr Budget mnkr 17. Ny vårdbyggnad för somatisk vård/kungälvs sjukhus En ny vårdbyggnad belägen direkt väster om det befintliga sjukhuset. Här byggs nya somatiska vårdplatser, medicin, kirurgi/ortopedi och geriatrik. Samtliga nya vårdplatser blir enkelrum. Den nya delen, BRA m2, utformas så att bättre samverkan mellan slutenvård, öppenvård och dagsjukvård tillskapas. På åtta vårdavdelningar fördelas c:a 224 vårdplatser. Bearbetad utemiljö i och omkring byggnaderna, cirka m2. Ombyggnad för transit och av emballerlingsrum, cirka 260 m2 och en reservkraftbyggnad, cirka 260 m2. Byggstart: Total investeringsutgift 796 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ny- och ombyggnad barn och kvinnosjukvården/skaraborgs sjukhus Skövde Ny- och ombyggnad för en samlad barn- och kvinnosjukvård, i samband med detta ny sträckning för närliggande väg, tillsammans med nytt ambulansintag, samt ny entré. Total nybyggnadsyta är ca 8400 m2. Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift 305 mnkr Budget mnkr 19. Nybyggnad Specialisttandvård & Käkkirurgi/Skaraborgs sjukhus Skövde Nybyggnad för specialisttandvårdscentrum och lokaler för utbildning, forskning, ledning samt ny sjukhusadministration. Den totala nybyggnationen omfattar en yta på ca 5380 m2, fördelat på tre våningsplan. Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift 193 mnkr Budget mnkr 20. Luftförsörjning vårdavdelning 3 och 12/Skaraborgs sjukhus Skövde Anpassning luftförsörjning vårdavdelningar i samband med energiprojekt i hus 03 och 12 Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift 25 mnkr Budget mnkr 21. Unilab ombyggnad Patologen/Skaraborgs sjukhus Skövde Patologens lokaler ses över för att få bättre logistik och enklare patientflöden, för att åtgärda anmärkningar från arbetarskydd och Swedac och för att möta ökade krav på smittskydd och kontroll. Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift 28 mnkr Budget mnkr 22. Ombyggnad av vårdavdelningar 51-54, Kirurgen/Skaraborgs sjukhus Skövde Projektet omfattar ombyggnad och sanering av avdelningarna 51/52 och 53/54 som kommer

32 Sida 21(23) att rymma 3 st. kirurgavdelningar samt en palliativ vårdavdelning. Byggstart: Beslutad projektbudget 54,4 mnkr Färdigställd: Budget mnkr 23. Om- och tillbyggnad vårdavdelningar inkl. PCB etapp 2/Skaraborgs sjukhus Skövde Etappvis ombyggnad och sanering av PCB på 16 st. vårdavdelningar i hus 03 och 12. Ombyggnaden görs enligt konceptet typvårdavdelning, avdelningen har vissa flexibla ytor som kan anpassas efter resp. verksamhets speciella behov. Avdelningarna byggs om med endast 1- och 2-patientrum. Ombyggnaden skall ge förutsättningar för en rationell vård med en koncentrerad, lättarbetad och överskådlig vård del där renodlade vård funktioner förläggs innanför avdelningens gräns. Den totala ombyggnadsytan är ca m2. Byggstart: Total investeringsutgift 160 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad administrativa lokaler, Regionstyrelsen/Sjukhuset i Mariestad Regionen planerar att gå ur samtliga lokaler inom regionens hus i Mariestad. I dagsläget är totalt cirka 115 personer placerade där. Av dessa utgör regionservice ekonomifunktion cirka 60 personer. Därtill kommer hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli med cirka 20 personer. Dessa kommer att flytta till idag tomställda lokaler inom Sjukhuset i Mariestad, där vakansgraden fr.o.m är cirka 27 %. Regionservice bedömer att ekonomifunktionen kommer att växa med uppskattningsvis cirka 35 personer, vilket ger ett permanent behov av cirka 115 administrativa arbetsplatser i Mariestad. Då flera av verksamheterna har dagliga behov av konferenslokaler anordnas en särskild konferensdel på sjukhuset som kommer att vara tillgänglig även för övrig verksamhet på sjukhuset. Konferensdelen byggs i tomställda lokaler i hus 10 plan 1. Byggstart: Total investeringsutgift 22 mnkr Budget mnkr Färdigställd: SIM gemensam mottagning och ny entré / Sjukhuset i Mariestad Skaraborgs sjukhus hyr idag lokaler för mottagningsverksamhet i hus 6, cirka kvm och i hus 5, cirka 800 kvm. Projektet innebär en gemensam mottagning för gyn, röntgen, hud samt medicin, ögon, öron och kirurgi. Genom effektiviseringar verksamhets- och lokalmässigt med bland annat gemensam reception och väntrum kan Skas samlokalisera samtliga mottagningar i hus 5 och därmed helt lämna hus 6. Projektet innefattar också åtgärder som förbättrar entréfunktionen vilket funnits med som ett strategiskt projekt sedan lång tid tillbaka. Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift 13,9 mnkr Budget mnkr 26. Om- och tillbyggnad för ambulansen/skene lasarett Om- och tillbyggnad för ambulanssjukvården i Skene omfattar ca 450 m2 nybyggnad och ca 550 m2 ombyggnad. Tillbyggnaden avser biluppställning och tvätthall medan ombyggnaden

33 Sida 22(23) avser logement och övriga stödfunktioner. Byggstart: Total investeringsutgift 24,8 mnkr Färdigställd: Budget mnkr 27. Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett, etapp 5A-7, Lasarettet i Alingsås Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett omfattar en utbyggnad på ca 8850 m2 BTA och en ombyggnad på cirka m2 BRA. Fem generella vårdenheter med övervägande del enbäddsrum och nya mottagningar i entréplan samt nytt kök och personalmatsal med intilliggande konferensdel är huvuddelarna i projektet. Systemhandling var klar aug 2013 och igångsättningsbeslut beräknas i regionstyrelsen januari Byggstart: Total investeringsutgift 415 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Etappvis från Nybyggnad multihall/naturbruksgymnasium Svenljunga Byggnaden planeras utifrån framtaget program, och omfattar en föreläsningslokal, som också skall kunna användas för skolans gymnastikundervisning. Hallen utrustas med teleskopläktare för enkel växling mellan föreläsningar och gymnastik. Vid gymnastikundervisning och fritidsaktiviteter har hallen måtten 28 x 15 x 7 meter. Utöver kombinationslokalen så innehåller byggnaden två fullstora klassrum á 60 m 2 samt erforderliga kring utrymmen såsom omklädningsrum, entréfunktion mm. Hallen utformas för god akustik vid föreläsningar. Byggnaden projekteras efter regionens riktlinjer avseende energi och tillgänglighet. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 18 mnkr Budget mnkr 29. Ombyggnad elevhem, Lillebo/Dalslands Folkhögskola Två elevhem ska byggas om i två etapper och renoveras i projektet. Projektering pågår och kommer att avslutas under Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift 19 mnkr Budget mnkr

34 Sida 23(23) RESULTATRÄKNING (mnkr) Bilaga 1 Verksamhetens intäkter Budget 2014 Budgetförslag 2015 Diff Årsprognos aug 2014 Hyror 1 545, ,9 93, ,0 Fastighetsunderhåll 14,0 16, ,5 Aktiverade personalkostnader 35,6 37,4 1,7 30,5 Kundservice 104,0 147,3 43,3 158,1 Övriga intäkter 63,1 62,3-0,8 67, , ,9 140, ,6 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -240,1-279,4-39,3-238,1 DTS - Drift, tillsyn och skötsel -62,3-59,8 2,5-64,0 FAU - Felavhjälpande underhåll -16,9-13,8 3,0-21,7 Planerat underhåll -227,4-202,9 24,4-227,4 Kundservice -55,2-101,2-46,0-106,8 Hyreskostnad / tomträttsavgäld -90,8-121,5-30,3-90,1 Media -250,3-243,3 7,0-239,8 Övriga kostnader -85,7-95,2-9,5-89,8 Avskrivningar -674,4-706,6-32,2-650,9 S:a verksamhetens kostnader , ,6-120, ,7 Verksamhetens nettoresultat 58,6 78,3 19,7 80,9 Finansiella kostnader Räntekostnader -248,8-249,1-0,2-239,5 Region- /koncernbidrag Erhållna koncernbidrag spec beslut 222,8 212,4-10,4 222,8 Lämnade koncernbidrag spec beslut -20,0-20,0-20,0 S:a region- koncernbidrag 202,8 192,4 202,8 TOTALT RESULTAT 12,6 21,6 9,0 44,1

35 Ärende nr 2 Årsredovisning

36 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer FAST Västra Götalandsregionen Västfastigheter Handläggare: Elisabet Steier Telefon: E-post: Till fastighetsnämnden Årsredovisning 2014 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar följande: 1. Årsredovisningen 2014 fastställs. 2. Årsredovisningen sänds till regionstyrelsen. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Ett förslag till årsredovisning 2014 har tagits fram. Västfastigheter Lars Janson Fastighetsdirektör Beslutet skickas till Regionkansliet Diariet Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

37 Sida 1(33) 1. Sammanfattning och slutsats Västfastigheter har under 2014 utvecklat sitt arbete för att tillgodose kundernas behov av ändamålsenliga och funktionella lokaler. Det innefattar allt från att anpassa lokalerna till förändrade vårdprocesser, teknikutveckling, fördjupad kunddialog till att utveckla arbetssätt. Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden 2014: Måltal 2014 Utfall 2014 Nöjd-kund-index NKI Driftkostnad exkl. media kr/m 2 exkl. index Driftkostnad exkl. media kr/m inkl. index Energiförbrukning KWh/ m Kundenkäten visade att vi når årets mål med ett NKI på 58. Enkäten är omarbetad sedan tidigare år och genomfördes i maj månad. Måltalet för driftskostnad exklusive media är 151 kr/m2. Måltalet är exklusive index och när det indexeras till 2014 års beräknade löne- och prisnivå så uppgår det till 155 kr/m2. Utfallet blev 162 kr/m2. Det är 7 kr/ m² högre jämfört med det indexerade måltalet Det är kostnaden för avfallshantering i framförallt Göteborg, felavhjälpande underhåll och ett utökat driftåtagande som ger ökningen. En bidragande orsak till de ökade driftkostnaderna är reinvesteringsbehovet och de ökade investeringsnivån. Västfastigheter har i budget 2015 hemställt om en anpassning av måltalet till de förutsättningar som råder. Måltalet för energianvändning är uppnått och hamnade på 184 KWh/ m 2 Året har varit mycket milt och det har påverkat nyckeltalet för energiförbrukningen. Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. Västfastigheters resultat uppgår till 52,3 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras framförallt av förskjutningar av energiinvesteringsprojekt vilket ger lägre kostnader för avskrivning och ränta, cirka 24 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 18 mnkr med anledning av att 2014 varit ett rekordmilt år. Investeringstakten fortsätter ligga på en hög nivå och uppgår under 2014 till mnkr.

38 Sida 2(33) 2. Västfastigheters verksamhet Några viktiga händelser Efterfrågan av Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter på mer ändamålsenliga och funktionella lokaler fortsätter att vara stor. Det gör att våra lokaler måste anpassas till förändrade vårdprocesser, nya behandlingsmetoder, ökad infektionsrisk och en snabb utveckling av medicinsk teknik. Vi har ett fastighetsbestånd som till stora delar byggdes på 70-talet och tidigare, utifrån den tidens behov. Detta innebär att investeringstakten har ökat under året och fortsätter öka ytterligare många år. Stora investeringsprojekt under året har varit: Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Angereds närsjukhus Om- och tillbyggnad Norra Älvsborgs sjukhus Ny- och ombyggnad Skaraborgssjukhus Energiinvesteringar Flera stora investeringsbeslut har fattats under året bland annat: Nytt barnsjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra R-huset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal Västfastigheter har påbörjat arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet sker i nära samarbete med sjukhuset. För att få tillgång till våningsplanen flyttas verksamheterna till Högsbo sjukhus alternativt till tillfälliga paviljonger under byggtiden. Beräknad tidsåtgång för åtgärd är cirka fyra månader per våningsplan och beräknas vara helt klart i december Ansvarsfrågan med entreprenören utreds via en särskild besiktning. Besiktningsmannen har fastlagt att det föreligger fel i entreprenaden vilket innebär att entreprenören i detta läge bär hela ansvaret. Den juridiska processen kommer att fortsätta under På Östra sjukhuset avslutades under april/maj ett pilotprojekt Framtidens hållbara sjukhusområde med stöd från regeringskansliets delegation för hållbara städer. Utgångspunkt är kraven på en hållbar stadsutveckling med minsta möjliga klimatpåverkan och att främja integration, hälsofrämjande och social- och ekonomisk hållbarhet. Den kunskapsuppbyggnad projektet inneburit kring hållbar stadsutveckling, kommer att ligga som grund för den långsiktiga planering som sker på våra sjukhusområden. Under året har processen för beslut av energiinvesteringsprojekt förenklats och 150 miljoner kronor av ramen för energiinvesteringar har utnyttjats. En rad energiprojekt är nu igång och nyckeltalet för energianvändningen går ner. Energimåltalet för 2014 nås och överträffas med god marginal. Den solenergiplan som tidigt 2014 fastslogs i regionfullmäktige har under året förtydligats med en strategi för genomförande och har resulterat i en första färdigställd och

39 Sida 3(33) driftsatt anläggning. Med en total installerad solcellsyta om 2150 kvm utgör anläggningen en av de största takmonterade i Sverige med en elproduktion motsvarar årsförbrukningen av energi för 15 normalvillor. Västfastigheter har medverkat i arbetet med VGR:s produktionsstyrning och har inventerat regionens operationsresurser i antal och status. Arbetet har även inneburit att bistå utredningen i hur Närsjukvården i Göteborg ska utvecklas. En workshop med regionstyrelsen har genomförts i januari 2015 och beslut planeras till våren Under året startade ett arbete kring Sahlgrenska Life Science. Arbetet sker tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Stad och en exploatör, Sveanor. Den bärande stadsbyggnadsidén är att knyta ihop Sahlgrenska tomten med Medicinareberget. Sahlgrenska Life Science ska vara en miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Målet är bättre vård för patienter och att öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft och innovationskraft inom Life Science. Underhållsbehovet av fastighetsbeståndet är fortsatt stort. I sjukhuskomplex från 60- och 70- talet finns många centrala tekniska system som aldrig är utbytta. De har sedan ett antal år uppnått optimal livslängd och behovet att byta dessa är nu akut. Det gäller främst ventilationssystem, ställverk, reservkraft, centraler, hissar mm. Även på byggsidan ökar nu behov av underhåll såsom takomläggningar och fönsterbyten, men även många fasader som vittrar sönder. I oktober övertog Västfastigheter driften av Östra sjukhuset. En ny organisation är på plats och har inneburit nya ansvarsroller och nya arbetssätt med Göteborg och Kungälv som verksamhetsområde. Exempel på fokusområden är energioptimering, avfallshantering, styroch övervakningssystem samt larmhantering. Det har inträffat en del vattenläckor, åskoväder och strömbortfall på våra sjukhus under året. Tack vare snabba insatser av våra medarbetare har störningar i verksamheten snabbt kunnat återställas. En av de mera allvarliga händelserna under 2014 var en arbetsplatsolycka i ett ställverk på Kärnsjukhuset i Skövde. I stort så har Västfastigheter alltid haft en mycket låg andel arbetsplatsolyckor. År 2013 tog Västfastigheter över parkeringsverksamheten från sjukhusen. Förändrad prissättning och problem med nya betalapparater har inneburit en del igångsättningsproblem. Västfastigheter har arbetat aktivt med att undersöka vilka framtida betalsystem för besökande och anställda som efterfrågas och fått till svar att det är betalning med bankkort. Våra betalsystem klarar bensinkort och mynt och enbart i begränsad omfattning bankkort. Under första halvåret monterades 16 nya betalapparater som läser bankkort med stora inkörningsproblem. Under hösten infördes SMS/App betalning på alla våra parkeringsplatser på sjukhusen. Ett flerårigt åtgärdsprogram pågår med målet att säkerställa och utveckla informationshanteringen i våra processer och leveranser till kund. Ett intensivt arbete har

40 Sida 4(33) pågått med implementering av ett nytt fastighetssystem, Landlord. I samband med implementering har vi arbetat med översyn av rutiner och arbetssätt. Driftstarten skedde under november och fortsätter under 2015 då nya moduler tas i drift. Implementering av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem kommer att införas under Rättighetsfrågor Jämställdhet Västfastigheter arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering. Det betyder att vi lägger stor vikt vid att skapa trygga och funktionella miljöer att vistas och verka i för medarbetare, patienter och besökande. I relationen med våra kunder är vi uppmärksamma på ett jämställt bemötande. Barnets rättigheter Barnperspektivet ska genomsyra alla Västra Götalandsregionens beslut och verksamheter så att barnens bästa tillgodoses. Västfastigheter bjuder i enlighet med FN:s barnkonvention in barn och ungdomar att delta i utformningen av nya lokaler för denna grupp för att på bästa sätt tillgodose barnens behov och främja välbefinnandet. Vidare så ligger barn och unga högt i prioritering, vilket avspeglas i de uppdrag från kulturnämnden hur den konstnärliga utsmyckningen ska genomföras. Funktionsnedsättning Kontroller under projektering samt tillgänglighetsbesiktningar/inventeringar vid färdigställt projekt har utförts under 2014 för de projekt överstigande 2 miljoner kronor. Tillgänglighetsfrågor tas dock alltid i beaktande även i mindre projekt. Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet utgör underlag både vid projektering och byggande. Vid ombyggnader har det ibland varit nödvändigt att göra vissa aktiva undantag på grund av tekniska skäl eller där åtgärder får orimligt höga ekonomiska konsekvenser i förhållande till nyttan i det enskilda fallet. Aktiva undantag dokumenteras och görs i samförstånd med verksamheten. Övriga diskrimineringsgrunder Västfastigheters strävan är att ha ett rättighetsbaserat förhållningssätt i sitt arbete så att byggnader och miljöer utformas så att de blir tillgängliga för alla människor.

41 Sida 5(33) 2.1 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Som fastighetsägare i Västra Götalandsregionens har Västfastigheter ett särskilt ansvar för det miljöarbete och de målområden som har nära koppling till våra fastigheter, deras drift och förvaltning. Under 2014 har Västfastigheter tagit fram en plan för hur fossil energi i våra egna värmeproduktionsanläggningar ska fasas ut senast 2016, med en specifik handlingsplan för respektive objekt. Den mest kostnadseffektiva lösningen har i merparten av fallen varit en konvertering från fossil olja till bioolja. Under året har fasta destruktionsanläggningar för lustgas handlats upp för de sjukhus i Västra Götalandsregionen som har förlossningsavdelningar. Installation av destruktionsanläggningar kommer att genomföras etappvis under Det finns en medvetenhet i Västfastigheter om problematiken kring läckage av lustgas. Läcksökning på lustgastledningar genomförs därför återkommande i den årliga driftkontrollen. Västfastigheter har under året lagt kraft på att reda ut konsekvenserna av olika scenarier för verksamheternas elanvändning för att energihalveringsmålet ska kunna nås. Arbetet med att ta fram konsekvensutredning, strategi och handlingsplan är påbörjat under 2014 och kommer att färdigställas under Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas vid inhyrning av lokaler samt vid nybyggnad och ombyggnad av Västra Götalandsregionens lokaler. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder är ett fortlöpande arbete, bland annat på grund av att verksamheteter byter lokaler och att nya förutsättningar uppstår. Dialog har under 2014 förts med rättighetskommitténs kansli om hur den fysiska tillgängligheten ska säkras och Västfastigheter är engagerad i revideringen av regionens riktlinjer för fysiskt tillgänglighet. Revideringen beräknas vara klar för beslut i regionstyrelsen hösten Inventeringar från tillgänglighetsdatabasen och rapporter under 2014 visar på att uppfyllelse av tillgängligheten av enkelt avhjälpta hinder på ett av de sjukhus som inventerats uppnår 48 procent. När det gäller vårdcentraler är genomsnittet 43 procent beräknat på 155 gjorda rapporter. Mot bakgrund av dessa resultat har ett gemensamt förslag till process mellan fastighetsnämnden och rättighetskommittén tagits fram. Fastighetsnämnden och rättighetskommittén har under hösten 2014 i en gemensam framställan till regionstyrelsen föreslagit regionstyrelsen att besluta om medel om 90 miljoner kr fördelat på tre år för åtgärder i handlingsplan för 2016, 2017 och 2018.

42 Sida 6(33) Västfastigheter får från hälso- och sjukvårdskanslierna fortlöpande uppdrag att granska tillgängligheten i samband med att avtal skall skrivas med nya vårdentreprenörer. Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens fastigheter Västfastigheter arbetar målinriktat med kundernas och ägarens efterfrågan/tillgång på ändamålsenliga lokaler sker på ett effektivt sätt. Detta sker genom verksamhetsplanens fem mål. Se vidare punkt 2.3.4, Skapa värde för regionen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Hänvisar till punkt Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens. 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Västfastigheter arbetar för att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Ekonomistyrning, decentraliserat ekonomiskt ansvar tillsammans med rättvisande och tillförlitlig redovisning ger information om resultatet i förhållande till uppställda mål. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Västfastigheter arbetar målmedvetet med att standardisera processer och arbetsmetoder. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom Västfastigheter i syfte att förbättra och säkerställa kvalitén i vårt arbete. Målet är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner. Under 2014 har processkartläggning och framtagande av processkartor tagits fram i huvud- och stödprocesserna. Ett nytt fastighetssystem har införts och kommer att slutföras under Västfastigheters övergripande uppdrag och verksamhetens mål Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. De strategiska målen är: Partnerskap med kund Arbetssätt som skapar nytta för kunden

43 Sida 7(33) Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Skapa värde för regionen De aktiviteter och åtgärder som Västfastigheter aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål Partnerskap med kund Våra tjänster bidrar till en ökad effektivitet i kundens verksamhet. Tillsammans med kunden kommer vi fram till vilket stöd som behövs och utifrån detta utvecklar vi kundens och vår verksamhet. Kundorientering och kunddialog Det är i det personliga mötet som vi skapar relation med kund och en regelbunden dialog på alla nivåer är ett framgångskoncept. Vi utvecklar succesivt vår kompetens genom rekrytering och kompetensutveckling för att uppfattas som specialist inom vårt ansvarsområde. Kundenkäten visade att vi når årets mål med ett NKI på 58. Enkäten är omarbetad sedan tidigare år och sändes ut i maj månad. I årets enkät visar kunderna att vi har bra personal som är trevlig och professionell. Däremot visar den på förbättringsåtgärder som rör kommunikation och återkoppling. Till exempel information om när en lokal skall underhållas, varför en åtgärd dröjer och liknande. Detta kommer att beaktas i vår verksamhetsutveckling. Västfastigheter har för avsikt att i samarbete med respektive sjukhusledning klargöra och dokumentera en gemensam syn, arbetssätt och ansvarsfördelning i investeringsprocessen. En mall till överenskommelse är framtagen. Detta arbete är försenat på grund av att regionens tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen inte är klara. Ett förändrat kunderbjudande till kunder i externa inhyrningar är utarbetat. Det är presenterat för Närhälsan och Folktandvården som tagit emot erbjudandet positivt. Mått Nöjd kundindex (Regionfullmäktigemål) Utfall 2012 Utfall 2013 Måltal 2014 Utfall Ingen mätning 58 Samverkan med övriga VGR-verksamheter i energispararbetet Hyresgästernas andel av den totala energianvändningen i våra fastigheter ökar. I miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter får fastighetsnämnden ett samordningsansvar, att med övriga nämnder och styrelser ta fram en konsekvensutredning och strategi för att minska verksamhetens elanvändning. Utredningen ska vara klar och en handlingsplan ska ha tagits fram och kommer att presenteras under första kvartalet 2015.

44 Sida 8(33) Kunddialog pågår på flera områden inom energiarbetet. Regionfullmäktige beslutade om en Solenergiplanen i början av året. Västfastigheter har utifrån den tagit fram en solenergistrategi för det operativa arbetet. Västfastigheter har nominerat en energikompetens för att bistå i generella kravställande vid inköp av medicinteknisk utrustning. Västfastigheter tar fram bättre information om hur mycket energi olika utrustningar inom sjukvårdsverksamheten drar. Mått Utfall 2013 Måltal 2014 Utfall 2014 Elanvändning, kwh/m2 98 kwh/m2 Minskning jämfört med 2013 års utfall 97 kwh/m2 Återkoppling Återkoppling avser alla kontakter med kund och sker kontinuerligt via mail. Procentuellt antal felanmälningar/beställningar i Weblord ligger på 25 procent. De har ökat i slutet av 2014 och anledningen är att vi övertagit ansvaret för drift och service på Östra sjukhuset. Detta kommer att ge fullt genomslag först Mått - Användning av weblord, % Utfall 2012 Utfall % 23 % Måltal % Utfall % Arbetssätt som skapar nytta för kunden Gemensamma arbetssätt Mått: Rollbeskrivna processkartor, % Måltal % Utfall % Utmaningen för Västfastigheter är att hela tiden fokusera på vårt sätt att arbeta, medarbetarnas goda arbetsprestationer och på vår förmåga att skapa kundvärde. Under 2014 har processkartläggning och framtagande av processkartor tagits fram i huvud- och stödprocesserna.

45 Sida 9(33) Huvudprocesserna består av: Planera fastighetsområden. Bereda utvecklingsplaner och uppdrag. Skapa lokal. Förvalta lokal. Västfastigheter driver ett utvecklingsarbete som fokuserar på tre åtgärdsprogram. Ett nytt fastighetssystem infördes i slutet av året. Förskjutningar i tidplanen innebar att produktionsstarten blev försenad och krävde mycket kraft av organisationen. I införandet ingår att ta fram enhetliga arbetssätt och rutiner. Arbete med ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har startat och består av olika delar. Projektstyrningsdelen kommer att starta med pilot under Dokument- och ärendehanteringssystemet är planerat till Arbetet med enhetliga arbetssätt och rutiner kommer att fortsätta under Migrering av tekniska system har haft en pressad tidplan och vi bedömer att arbetet blir klart i början av Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida medarbetare. God framförhållning i personalförsörjningsarbetet ger en kvalitetssäkring av resurser, både numerärt och kompetensmässigt. Vi har under 2014 infört ett systematiskt arbetssätt där vi säkerställer både ersättningsrekrytering och rekrytering för ökat och/eller förändrat uppdrag, identifierar chefsämnen samt säkerställer chefsutveckling och intern rörlighet. Utvecklingssamtal har enligt årshjulet hållits med samtliga medarbetare som har funnits tillgängliga under hösten De som inte har varit tillgängliga har varit frånvarande pga. sjukdom. Vi har använt Västra Götalandsregionens mall för utvecklingssamtal och utvecklingsplan. En utbildning i att hålla utvecklingssamtal och andra svåra samtal genomfördes för samtliga chefer i september Vi har under 2014 utvecklat vårt chefsnätverk till att innehålla tydligare ledarskapsavsnitt i syfte att ge våra chefer ännu bättre förutsättningar i sitt ledarskap. Som exempel kan nämnas att vi har arbetat med Västra Götalandsregionens chefskriterier och etik- och moralfrågor. Handlingsplanen för medarbetarenkät och hälsoprofilerna följs upp vid APT och ledningsgruppsmöten och är ett mycket viktigt instrument i vår fortsatta utveckling mot en ännu mer attraktiv arbetsplats. En del i handlingsplanen är att varje chef fyra gånger per år skall genomföra en MåBra-enkät med sina medarbetare vilket ger en bra temperaturgivare och

46 Sida 10(33) möjlighet att prata kring både det som är positivt men också fånga upp det som eventuellt är mindre bra. Vi har under 2014 lyckats väl i våra rekryteringar och vi har idag ett mycket bra och gemensamt arbetssätt vid introduktion av nya medarbetare. Interninformationen via vårt intranät, Västsidan, har under 2014 förbättrats betydligt och besökarfrekvensen har ökat avsevärt jämfört med samma tid förra året. Kompetens för vårt totala uppdrag Mått Personalförsörjningsplaner, % Måltal % Utfall % Den goda arbetsplatsen Mått: Måltal 2014: 100 % Utfall % Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner, %. Avser anställda mer än nio månader Skapa värde för regionen Uppdraget innebär att vi ständigt behöver utveckla vårt arbete för att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Det framtida lokalbehovet behöver optimeras utifrån vårdbehov och de förväntningar och krav som ställs på VGR:s verksamheter. Förutsättningarna för framtida utveckling är i första hand verksamheternas planer. Västfastigheter utgår från det egna beståndet, byggnadsplanen, den tekniska försörjningsplanen och som komplement externt förhyrda lokaler. Fastighetsstrategisk planering Arbetet med fastighetsutvecklingsplaner pågår och är en viktig förutsättning för Västra Götalandsregionens långsiktiga behov av bra och ändamålsenliga lokaler. På Östra sjukhuset har förstudien om "Östra det hållbara sjukhuset" avslutats. På Sahlgrenska och Skövde har en visionär utvecklingsplan tagits fram som kommer att ligga som grund för sjukhusens fortsatta fysiska utveckling. För NU sjukvården och Östra sjukhuset finns en lokalförsörjningsplan framtagen. Energiarbetet har diskuterats på fastighetsteamens möte och samplanerats med övriga åtgärder

47 Sida 11(33) Mått Uppdaterade fastighetsutvecklingsplaner, % sjukhus utifrån ett energiperspektiv Måltal 2014: 100 % Utfall 2014: Energieffektiviseringsplaner har tagits fram på våra sjukhus och åtgärder samplaneras med övriga åtgärder. Beaktas i kommande revideringar av fastighetsutvecklingsplaner. Energieffektiviseringsplaner har tagits fram under Mått Energieffektiviseringsplaner, % sjukhus Utfall 2013 Måltal % 100 % Utfall % Västfastigheter har under 2014 utfört 129 löskonstprojekt och placerat ut 3895 konstverk. Totalt är det 106 väntande projekt med en väntetid på 3,5 månader. Utöver löskonstprojekten har ett antal fasta, eller byggnadsintegrerade gestaltningsuppdrag påbörjats, bland annat Angered Närsjukhus, Akuten och ÖNH Östra Sjukhuset, Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhus. Chipmärkning av konstverk har påbörjats. Denna teknik är framtidssäker och många android telefoner har redan stöd för detta i sina programvaror. Apple kommer att införa tekniken i nästa generations iphone. Först ut är Angereds närsjukhus. Besökare kommer att kunna scanna taggen på respektive konstverk och på så sätt få upp information på sitt språk via en webbsida. Mått - Leveranstid löskonstprojekt: Utfall mån Måltal 2014: 3 mån Utfall 2014: 3,5 mån Långsiktigt affärsmässiga bedömningar Måltalet för energianvändning är uppnått och handläggningstid innan produktionsstart av nya investeringsprojekt har kortats då delegering till fastighetsnämnden har skett av beslut inom årlig ram. Året har varit mycket milt och det har påverkat nyckeltalet för energiförbrukningen. Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. lägre internlast än vad som är generellt i vårdbyggnader. Verkligt klimat korrigerat värde bedöms således ligga några enheter över angivet värde.

48 Sida 12(33) Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall (enligt gammal yta 194) Utfall Måltal 2014 Utfall Måltalet för driftskostnad exklusive media är 151 kr/ m². Måltalet är exklusive index och när det indexeras till 2014 års beräknade löne- och prisnivå så uppgår det till 155 kr/ m². Utfallet blev 162 kr/ m². Det är 7 kr/ m² högre jämfört med det indexerade måltalet Det är kostnaden för avfallshantering i framförallt Göteborg, felavhjälpande underhåll och ett utökat driftåtagande som ger ökningen. En bidragande orsak till de ökade driftkostnaderna är reinvesteringsbehovet och den ökade investeringsnivån. Driftkostnad exklusive media kr/ m² Beslut (budget 2014) exkl. index index budget ,4 % Utfall Verksamhetens miljöarbete Västfastigheter arbetar för att leva upp till det nationella målet om giftfri miljö. Tillsammans med övriga förvaltningar i Västra Götalandsregionen har vi identifierat kemiska produkter som används inom drift- och underhåll. Inom arbetet har vi minskat antalet kemiska produkter som vi köper in och säkerställt miljöprestandan i levererad produkt. Vi har därmed försäkrat oss om att varorna inte byts ut mot sämre miljöalternativ under avtalstiden. Detta omfattar i storleksordningen 50 kemiska produkter. Genom användning av Byggvarubedömningen i byggprojekt får vi kunskap om vilka byggvaror vi ska använda med hjälp av kriterier för materialval i byggprojekten och var de byggts in via projektverktyget i systemet. PVC-mängden i fastighetsbeståndet minskas succesivt genom att vi byter ut befintligt el kablage mot halogenfri kabel i samband med ombyggnad. Däremot har vi hittills inte genomgående kunnat byta golven mot PVC-fria, eftersom det idag inte garanteras att alternativa golv klarar våtutrymmen eller platser med stort slitage. Under 2014 har vi säkerställt att vi minskat PVC-mängden i våra fastigheter med 2,3 ton. Vi har under 2014 minskat mängden installerad köldmedia. I enlighet med lagstiftningens krav har vi under året fasat ut all HCFC, men även mängden installerad HFC har minskat

49 Sida 13(33) något. Detta gör att omhändertagen mängd köldmedia (både HCFC och HFC) har ökat. Påfylld mängd HFC har minskat, vilket tyder på minskat läckage. Eftersom freoner är ämnen med stor miljöpåverkan innebär detta att våra anläggningar nu är bättre ur ett miljöperspektiv. För att minska resande med bil ska resepolicyn tillämpas Förutsättningarna för video-, webb- och telefonmöten är idag goda och dessa mötesformer används idag med stor regelbundenhet i Västfastigheter. Under 2014 har antalet resta mil med personbil ökat med sex procent jämfört med Antalet anställda har ökat, vilket innebär att antalet resta mil per anställd har minskat med fyra procent jämfört med Vid nyanskaffning av bilar ska fordon som går på förnybar energi väljas i första hand Antalet gasbilar har ökat från 67 till 79 procent av alla våra långtidsleasade tjänste- och förmånsbilar. På grund av att vi gått över till att använda gasbilar har miljöpåverkan (omräknat i kg CO2) minskat med två procent från våra biltransporter. Utsorteringen av olika avfallsfraktioner ska öka och kvaliteten på det utsorterade avfallet ska förbättras. Detta kan ske genom att se till att det finns goda förutsättningar för källsortering samt att det finns tydliga instruktioner för hur avfallet ska hanteras. Under 2014 har Västfastigheter skapat förutsättningar för en bättre avfallshantering framöver. Bland annat har organisation och ansvar för budget, utrustning, städning och service samt hantering av statistikuppgifter tydliggjorts inom Västfastigheter. Rutin för utformning av avfallsrum som underlättar utsortering har fastställts. 3. Personal Det har under 2014 pågått en hel del arbete i syfte att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare vilket kommer att fortsätta även under Vår stora utmaning liksom en kraftigt ökad investeringsvolym kräver kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare. Det betyder bland annat medarbetare som bevakar omvärlden, trivs och mår bra på jobbet och som får den utveckling som behövs för att driva Västfastigheter framåt. Vi främjar intern rörlighet och att nyanställda får en bra start med introduktion. Våra chefer är avgörande i detta arbete och som ett komplement till vårt chefsnätverk säkerställer vi strukturerat chefernas, men även kommande chefers, utbildningsbehov i våra personalförsörjningsplaner. 3.2 Personalstruktur Under året har totalt 47 nyrekryteringar genomförts, varav tolv är kvinnor och 35 är män. Utöver dessa rekryteringar har elva medarbetare fått nya uppdrag inom Västfastigheter. Vi har under året rekryterat sex chefer, två kvinnor och fyra män genomfördes 25 nyrekryteringar.

50 Sida 14(33) Av de 29 personer som har slutat under året har 16 gått i pension, tolv har gått till annan arbetsgivare och en person till annan förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Personalomsättningen är fortsatt låg men har ökat från 2,3 procent 2013 till 3,3 procent Medelåldern i förvaltningen fortsätter sjunka och är ,1 år jämfört med 2013 då den var 49,4 år. Andelen kvinnor i förvaltningen 2014 är 24 procent precis som Teknikutveckling, energimål, nya uppdrag och nya arbetsmetoder medför att ny kompetens ofta inte är identisk med den kompetens som lämnar oss. Under 2014 har både rekrytering av projektledare och personal till driftentreprenaden på Östra sjukhuset genomförts på ett lyckat sätt. Fortfarande saknas dock ett antal projektledare som är den personalgrupp som vi har absolut svårast att rekrytera. Vi ser också en viss svårighet att rekrytera till specialistgrupper inom område Teknik och Drift och Service. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger fortsatt lågt på 3,7 procent. Den har dock ökat något jämfört med 2013 då den låg på 3,3 %. Västfastigheter bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete och har relativt små personalgrupper med drygt 20 medarbetare. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 4,1 3,8 Män 3,6 3,1 Totalt 3,7 3,3 Andel långtidssjukfrånvaro % (60 dagar eller mer) Kvinnor 32 46,6 Män 38,3 35,1 Totalt 36,6 38,3 3.6 Jämställdhet och mångfald Enligt Västfastigheters jämställdhets- och mångfaldsplan är ett av målen att få en jämnare könsfördelning inom samtliga yrkeskategorier och på chefsnivå. Andelen kvinnor i Västfastigheter har över tid ökat och förvaltningens ledningsgrupp består av hälften kvinnor

51 Sida 15(33) och hälften män. Idag har vi totalt 32 chefer i förvaltningen varav sju är kvinnor och motsvarar 22 procent. Flertalet av våra chefer har genomgått den VGR-gemensamma webbutbildningen i genuskompetent ledarskap. I april 2014 mottog Västfastigheter pris för Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX Det var framförallt områdena föräldradagar (skillnad i antal uttagna dagar kvinnor-män), tillsvidareanställda (skillnad i andel tillsvidareanställda kvinnor-män) och ledningsgrupp (andel kvinnor i ledningsgruppen) som bidrog till det mycket goda resultatet med ett index på Personalvolym Västfastigheter har fortsatt inga medarbetare med ofrivillig deltidsanställning då det är självklart för oss att ur ett attraktivitetsperspektiv erbjuda heltidstjänster. En volymökning har skett jämfört med Antalet årsarbetare har ökat med 35 och uppgår till 387. Under året har genomförts ett omfattande rekryteringsarbete och vi står nu bättre rustade för att möta den stora investeringsbudgeten, för att genomföra driftuppdraget på Östra sjukhuset och för att möta kommande pensionsavgångar. Antalet anställda 2014 uppgår till 399 personer. 3.9 Personalkostnadsanalys Ersättningen för obekväm arbetstid uppgick 2014 till 115 tkr och utbetalas avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning uppgick till 4,5 mnkr. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till driftpersonal i beredskap. Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1% 4 1 % Teknik, hantverkare % % Administration % % Summa % % Personalvolymen, antal anställda personer, är större än för ett år sedan och av de 399 anställda är 17 personer timanställda var motsvarande antal timanställda 10 personer.

52 Sida 16(33) Personalkostnaderna uppgår till 233 mnkr, vilket är 7 mnkr lägre än budget och en ökning med 22 mnkr jämfört med Minskningen beror på förskjutna rekryteringar, svårighet att rekrytera vissa yrkeskategorier, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. Ökningen jämfört med föregående år beror på löneökning och planerad ökad personalvolym. Som också tidigare nämnts har det under året genomförts ett omfattande rekryteringsarbete som gör att vi nu står bättre rustade för att möta den stora investeringsbudgeten. 5. Ekonomi Västfastigheter redovisar ett årsresultat om 52 mnkr. Det är 40 mnkr bättre än budget. Det beror främst på förskjutningar av energiinvesteringsprojekt med cirka 22 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 18 mnkr. Mediakostnaderna avviker från budget beroende på främst att det har varit rekordmilt under 2014, men det är även effekter av energibesparingsåtgärder. Västfastigheter får bidrag i budget för att täcka avskrivnings- och räntekostnader för energiinvesteringar. Under 2013 och halva 2014 har det varit långa handläggningstider för energiprojekten med förseningar som följd. Vid förskjutningar i tid uppstår tillfälliga överskott, eftersom vi får koncernbidrag men ännu inte haft några kostnader. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning sammandrag 2014 (mnkr) Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Avvikelse utfall/budg Förändr. 2014/2013 Hyresintäkter 1 539, , ,4-5,9 1,6 % Försäljning material, varor och tjänster 210,7 159,9 173,7 50,7 21,3 % Övriga intäkter 68,2 56,8 229,9 11,4-70,3 % Verksamhetens intäkter 1 818, , ,0 56,2-5,2 % Personalkostnader -233,1-240,1-210,6 7,0 10,7 % Lokalkostnader -667,3-680,2-684,9 12,9-2,6 % Material, varor och tjänster m.m. -176,7-108,4-139,9-68,3 26,3 % Avskrivningar -649,8-674,4-632,6 24,6 2,7 % Verksamhetens kostnader , , ,1-23,7 3,5 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -239,5-248,8-244,7 9,3-2,1 % Resultat före speciella beslut -148,4-190,2 5,2 41,8-2955,6 % Erhållna/lämnade bidrag, spec beslut 200,6 202,8 38,7 2,2 518,3 % Resultat 52,3 12,6 43,9-39,7 19,1 %

53 Sida 17(33) Intäktsutveckling Verksamheten totala intäkter uppgår till mnkr vilket är 56 mnkr högre än budget. Det förklaras av att Västfastigheter utför underhållsarbete om 30 mnkr på naturbruksskolorna på uppdrag av Regionutvecklingsnämnden som faktureras. Även en ökad volym på kundservice har påverkat intäkterna och kostnaderna. Hyresintäkterna är lägre än budget och uppgår till mnkr. Det 6 mnkr lägre än budgeterat. Cirka 4 mnkr av budgetavvikelsen beror på felbudgetering och övriga 2 mnkr beror på uppsagda lokaler och framflyttade hyresstarter på pågående investeringar. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och färdigställda projekt. Försäljning av material, varor och tjänster uppgår till 211 mnkr och överstiger budget med 51 mnkr. Avvikelsen beror på försäljning till naturbruksskolorna och en ökad volym av kundtjänst. Övriga intäkter uppgår till 68 mnkr och budgetavvikelsen beror främst på försäkringsersättningar som inte budgeterats. Parkeringsverksamheten har haft intäkter om 53 mnkr. Kostnaderna har uppgått till 52 mnkr och verksamheten har således gett ett överskott om drygt 1 mnkr. Övriga intäkter har minskat jämfört med föregående år beroende på att hyresbidragen (167mnkr) flyttats över till erhållna bidrag från och med Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader uppgår till mnkr vilket är 24 mnkr högre än budget. De ökade kostnaderna ska kopplas till en ökad volym av försäljning av tjänster. Personalkostnaderna uppgår till 233 mnkr vilket är sju mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter, pensioneringar och oplanerade vakanser. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Lokalkostnaderna uppgår till 667 mnkr, vilket är 13 mnkr lägre än budget. Ett rekordmilt år har bidragit till att kostnader för media ligger 18 mnkr lägre än budget. Minskningen beror främst på sänkta värmekostnader på grund av att året har varit varmare än normalt, men det är också effekter av energisparåtgärder. Kostnaderna för avfallshantering och felavhjälpande underhåll har överskridit sin budget och beror på bland annat vatten- och avloppsläckor och försäkringsskador. Kostnaderna för material, varor och tjänster m.m. har ökat under perioden. Ökningen beror på Regionutvecklingssekretariatets uppdrag om underhåll som görs på naturbruksskolorna och ökad volym av vidareförmedlad kundservice. Det är kostnader som faktureras och påverkar inte Västfastigheters resultat. Avskrivningar uppgår för perioden till 650 mnkr. Det är 25 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på förskjutningar i energiinvesteringsprojekt. Ökningen jämfört med år 2013 är relativt

54 Sida 18(33) liten och beror på en stor mängd pågående projekt där avskrivning påbörjats först när projektet avslutas. Finansiella kostnader för perioden uppgår till 240 mnkr och det är 9 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på förskjutningar i energiinvesteringsprojekt. De finansiella intäkterna har minskat 2014 jämfört med 2013 beroende på att Västfastigheter har amorterat mer än tagit upp nya lån. Det är i sin tur en konsekvens av att vi har en stor mängd pågående projekt som vi ännu inte lyft lån för. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, täckning av underskott på Vänerparken i Vänersborg, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser effektiviseringskrav och besparing för konsulter mm. Budgetavvikelsen beror på lägre underskott på Vänerparken än budgeterat. Reavinst om 1.2 mnkr har uppstått vid försäljning av bostadsrätter i Uddevalla och del av Uddetorp naturbruk. Reaförlust om 0,9 har uppstått vid försäljning av Skara museum. Enligt regionfullmäktige ska besparingar genomföras på externa kostnader för kurser och konferenser, konsultkostnader och trycksaker. Västfastigheter har uppnått målnivåerna för konsulter. När det gäller kurser och konferenser har omorganisationen medfört ett behov av utbildning, teamutvecklingsaktiviteter i syfte att stärka teamarbetet i de nya enheterna. För 2015 bedöms målnivån uppnås. Målnivå Utfall Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart Kurs och konferenser, konto 4611, motpart Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart Åtgärder vid ekonomisk obalans Västfastigheter har en ekonomi i balans. 5.3 Eget kapital Ingående eget kapital 2014 Resultatdispositioner Resultat 2014 Utgående eget kapital ,0 mnkr - 42,0 mnkr 52,3 mnkr 85,3 mnkr

55 Sida 19(33) 5.4 Investeringar Investeringstakten fortsätter ligga på en hög nivå och under 2014 uppgår fastighetsinvesteringar till mnkr. Det är 170 mnkr lägre än budget och beror på främst på investeringar där vi inväntar beslut från Regionstyrelsen, bland annat på Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. Energibesparande fastighetsinvesteringar ligger 50 mnkr lägre än budget, på grund av en utdragen process för beslut. Under 2015 bedömer Västfastigheter att beslut för energiinvesteringarna kommer ligga i nivå med budget. Utrustningsinvesteringarna uppgår till 10,5 mnkr, varav 8,0 avser konstnärlig utsmyckning och 2,5 utrustning. Investeringarna fördelar sig enligt den nya investeringsmodellen på så kallade verksamhetsdrivna, ekonomiskt drivna och tekniskt drivna investeringar. I tabellen ingår även investeringar för konstnärlig utsmyckning och utrustning. Investeringar Utfall 2014 (mnkr) Verksamhetsdrivna 733,2 Ekonomiskt drivna 567,2 Tekniskt drivna 246,5 Konstnärlig utsmyckning 8,0 Utrustning 2,5 Summa investeringar 1 557,4

56 Sida 20(33) INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING (tkr) TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2014 Budget enligt beslut Utfall Budget Utfall Sahlgrenska sjukhuset Bild- och interventionscentrum Låghuset etapp Centrala gården anpassning Åtgärder golv, nya vårdbyggnaden Linjära cellbyte Övriga investeringar Summa Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Nytt barnsjukhus KK Förlossning och neonatal CK Ombyggnad akutmottagningen Övriga investeringar Summa Östra sjukhuset Mölndals sjukhus Nybyggnad R-huset Större Sterilcentral Övriga investeringar Summa Mölndals sjukhus Högsbo sjukhus Angereds Närsjukhus Uddevalla sjukhus Strömstad sjukhus Kungälvs sjukhus Vårdblock Projekt Övriga investeringar Summa Kungälvs sjukhus Dalslands sjukhus

57 Sida 21(33) NÄL TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2014 Budget enligt beslut Utfall Budget Utfall Till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagning/mava, centraloperation/sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning Gynmottagning Övriga investeringar Summa NÄL Alingsås lasarett Ombyggnad Alingsås etapp Övriga investeringar Summa Alingsås Lasarett Borås lasarett Vårdutveckling Övriga investeringar Summa Borås Lasarett Skene lasarett Ambulansen Övriga investeringar Summa Skene lasarett Sjukhuset i Lidköping Akutmottagning Röntgen etapp Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Mariestad Öppenvård psyk Ombyggn entre och gem mottagning Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Mariestad

58 Sida 22(33) TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2014 Budget enligt beslut Utfall Budget Utfall Kärnsjukhuset i Skövde Barn och kvinnoprojektet Ombyggn vårdavd i samband med PCB-sanering Energieffektivisering KSS Kirurgen, vårdavd 51/ Upprustning parkeringsytor Unilab ombyggnad Patologen Övriga investeringar Summa Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Falköping Rättspsykiatrin Rågården Folkhögskolor Naturbruksgymnasium Nuntorp, Nybyggnad av grishus Övriga investeringar Summa Naturbruksgymnasium Övriga fastigheter Ofördelad investeringsram FN Energibesparande fastighetsinvesteringar TOTALT Utrustning Utrustningsinvesteringar Konstinvesteringar, Summa utrustning

59 Sida 23(33) Kommentarer till investeringar över 10 mnkr 1. Bild- och interventionscentrum / Sahlgrenska sjukhuset Byggnaden innehåller avancerad teknikkrävande verksamhet för bilddiagnostik och behandling. Byggnaden ska utföras med hög grad av generalitet och flexibilitet och med stora krav på robusthet gällande den tekniska försörjningen och lokalernas klimat. Nybyggnaden omfattar ca m 2 BTA. Arbetet genomförs i etapper. Etapp 1 är nu klar och etapp 2 pågår. Den sista etappen för att färdigställa Bild- och interventionscentrum. Innebär att resterande 3000 kvm byggs klart. Beslut togs i RS augusti Detaljprojektering pågår och upphandling kan genomföras våren Byggstart: Beslutad projektbudget mnkr Årets utfall mnkr Färdigställd: Låghuset etapp 4 / Sahlgrenska sjukhuset Låghuset etapp 4 är ett delprojekt i Upprustning Sahlgrenska där etapp 1, 2 och 3 är genomförda. Ombyggnaden omfattar m2 och inkluderar både vård och administration. En viktig del i projektet är att kraftigt kunna sänka energikostnaderna. Projektet påbörjades med rivningsarbeten i juni och följer plan. Byggstart: Beslutad projektbudget 156,2 mnkr Årets utfall mnkr Färdigställd: Centrala gården / Sahlgrenska sjukhuset Huvudsyftet med ombyggnaden av centrala gården är att förbättra tillgängligheten till publika entréer. Marken fylls upp till entrénivå och trappor och ramper försvinner. Trafikföringen följer det ursprungliga upplägget med en enkelriktad slinga runt gården med angöringsplatser utmed hela slingan. Nuvarande utfart mot Per Dubbsgatan stängs och ny utfart byggs på andra sidan kioskbyggnaden. Genom differentierad markbeläggning skiljs ytor med biltrafik från gång- och vistelseytor. Byggstart: Beslutad projektbudget 35 mnkr Årets utfall mnkr Färdigställd: Åtgärder golv, nya vårdbyggnaden / Sahlgrenska sjukhuset Ventilerade golv läggs i by 5124 pga. av golvfukt som lett till emissioner. Ohälsa hos personal. Juridisk process inledd med PEAB. Åtgärdsarbetet påbörjat pga. av risk för reducerad vård. TU skrivet till FN angående finansiering. Åtgärderna inkl. evakueringar är beräknade till ca 110 mnkr. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 23 mnkr Årets utfall mnkr 5. Linjära cellbyten / Sahlgrenska sjukhuset Linjäracceleratorerna inom strålbehandlingen behöver succesivt bytas ut och första etappen är inledd. Två strålningslab ska få ny utrustning och anpassningar måste göras både av lab och manöverrum. Det är ett logistiskt komplicerat projekt. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 8,7 mnkr Årets utfall mnkr

60 Sida 24(33) 6. Nytt Barnsjukhus / Östra Sjukhuset Regionstyrelsen har tagit beslut att genomföras projektet. Byggnaden som ska ligga väster om huvudentrén till Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus består av tre delar - en byggnadsdel mot norr med gemensamma ytor såsom expeditioner, personalrum samt två flyglar för vård och behandling. Byggnaden har sex våningsplan och två kulvertplan. Kulvertplan 2 är till för transport, förrådshantering och teknik. I kulvertplan 1 finns Sterilcentralen som ska ge service till hela Östra sjukhuset samt omklädningsrum. På plan 0 (entréplan) ligger reception, sjukgymnastik, arbetsterapi och lekterapi. På plan 1 återfinns operation, uppvakningsenhet och intensivvård. Plan 2-3 är en dubbelvåning för teknik/ventilation och expeditioner. På plan finns vårdavdelningar och på taket ligger helikopterplattan. Förberedande arbeten har startat. Byggstart: Beslutad projektbudget 1409 mnkr Årets utfall ,2 mnkr Färdigställd: 2018/ KK förlossning och neonatal / Östra sjukhuset Förstudien, Byggnad för förlossning och neonatalvården, oktober-2013 föreslår en ny byggnad väster om befintliga byggnad KK. Projektet målsättning är att samla neonatalvården från Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset. Färdigställandet av systemhandlingen för etapp 1 pågår och beräknas vara klar vintern 2014/2015. Etapp 1 innehåller mottagningar för planerad vård, förlossnings- och BB-vård och neonatal intensivvård. Kulvertplanen planeras för transport, teknik, drift samt övriga stödfunktioner. Förslaget är den nya neonatalavdelningen byggs på plan 01 i byggnad kk i administrations nuvarande lokaler. För att få plats med erforderligt antal vårdplatser planeras det för en anslutande supportpaviljong som placeras öster om byggnad KK. Administrationen flyttas till en paviljong. Program- och systemhandlingsarbete pågår. Byggstart: Total investeringsutgift 20 mnkr Årets utfall mnkr Färdigställd: CK Ombyggnad Akutmottagning / Östra sjukhuset Ombyggnaden av Akutmottagningen i byggnad CK beskrivs i systemhandlingen Ombyggnad Akutmottagning Östra sjukhuset daterad, november Flytten av akutmottagningen till evakueringslokaler är klar och rivningsarbetena i den gamla akutmottagningen pågår. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 108 mnkr Årets utfall mnkr 9. Hus R, Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler/ Mölndals sjukhus Hus R blir en gemensam mötesplats för forskare, studenter och medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huset byggs för framtiden och kommer att innehålla högspecialiserade forsknings- och laboratorielokaler, undervisnings- och konferensytor. Det kommer också finnas en aula i huset som inrymmer ca 150 personer. Totalt ca m2 och sex våningsplan. Byggstart: Beslutad projektbudget 246 mnkr Årets utfall mnkr Färdigställd: Större sterilcentral / Mölndals sjukhus. Befintliga och planerade byggnader kräver en ökad kapacitet av teknisk försörjning och nya myndighetskrav innebär att en infrastruktur för sprinkler måste byggas. Hus R, som kommer stå klart årsskiftet kommer få sin försörjning från Hus Z. En förstudie ligger för nominering av projektet för Byggstart: Total investeringsutgift 44 mnkr Årets utfall mnkr Färdigställt:

61 Sida 25(33) 11. Nybyggnad / Angereds Närsjukhus Nybyggnad av närsjukhus i Angereds centrum. ANS verksamhet utgår från hälso- och sjukvårdsbehovet i nordöstra Göteborg. Nybyggnaden omfattar ca m2bra inkl ca 3000 m2 garage i källare. Satsning på en miljömässigt hållbar byggnad med låg energiförbrukning. Byggnation pågår. Byggstart: Beslutad projektbudget 547,5 mnkr Årets utfall mnkr Färdigställd: Ny vårdbyggnad för somatisk vård / Kungälvs sjukhus En ny vårdbyggnad belägen direkt väster om det befintliga sjukhuset. Här byggs nya somatiska vårdplatser(medicin, kirurgi/ortopedi och geriatrik). Samtliga nya vårdplatser blir enkelrum. Den nya delen (BRA m2) utformas så att bättre samverkan mellan slutenvård, öppenvård och dagsjukvård tillskapas. På åtta vårdavdelningar fördelas c:a 224 vårdplatser. Bearbetad utemiljö i och omkring byggnaderna (c:a m2). Ombyggnad för transit och av emballeringsrum (c:a 260m2) och en reservkraftbyggnad (c:a 260m2). Väntar på beslut från Regionstyrelsen, 795 mnkr. Byggstart: Beslutad projektbudget 5 mnkr Årets utfall mnkr Färdigställd: Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral, akutmottagn, röntgen/ diagnostik, mediaförsörjning / NÄL Beskrivning av projektet - NU-sjukvården Ingår i VÖK, flytt av akutortopedi från Uddevalla sjukhus till NÄL. Iordningställande av 4-ortopedsalar, samt pre-op-center inom operationsenheten på NÄL. NY-och ombyggnad av Sterilcentral. Till och ombyggnad av Akutmottagning och MAVA för att klara rubricerad akutortopediflytt. Ombyggnad av Radiologin med iordningställande av ultraljudsrum, 3-skelettlab samt CT. Ombyggnad av f.d. Röntgenarkiv för omklädning och administration, bildhantering på plan 1. För att klara rubricerad flytt krävs ett antal åtgärder beträffande mediaförsörjningen, så som nya transformatorer och högspänningsställverk, utökad UPSkraft, utökning av kylförsörjning m.m. Byggstart: Beslutad projektbudget 222 mnkr Årets utfall mnkr Färdigställd: Öppenvård psyk / Sjukhuset i Mariestad Vuxen psykiatrin har i detta utvecklings- och förändringsarbete tagit fram Vision Psykiatri Målet är att akutvård, öppenvård, dagsjukvård och slutenvård ska erbjudas på samma enhet. Detta åstadkoms genom att en kombinerad sluten- och öppenvård, så kallade SLÖP-enheter. Ombyggnaden omfattar i dag tomställda lokaler på plan 2 i hus 10, ca 1630 kvm. Byggstart: Beslutad projektbudget 20 mnkr Årets utfall mnkr Färdigställd: Barn och kvinnoprojektet / Skaraborgs sjukhus Skövde Ny- och ombyggnad för en samlad barn- och kvinnosjukvård, i samband med detta ny sträckning för närliggande väg, tillsammans med nytt ambulansintag, samt ny entré. Total nybyggnadsyta är ca 8400 m2. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 513 mnkr Årets utfall mnkr

62 Sida 26(33) 16. Energieffektivisering / Skaraborgs sjukhus Skövde Energieffektivisering och driftoptimering av hus 2 och hus 7-11 har pågått under året och är i stort sett klart, viss justering pågår. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 50 mnkr Årets utfall mnkr 17. Kirurgen vårdavdelning / Skaraborgs sjukhus Skövde Projektet omfattar ombyggnad och sanering av avdelningarna 51/52 och 53/54 som kommer att rymma 3 st kirurgavdelningar samt en palliativ vårdavdelning. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 49 mnkr Årets utfall mnkr 18. Rågården Beträffande Rågården pågår diskussioner med entreprenören om tilläggsarbeten. Tingsrätten har kallat till muntlig förhandling i mars. Efter det kan Västfastigheter göra en bedömning om konsekvenserna. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 663 mnkr Årets utfall ,7 mnkr 19. Ofördelad investeringsram Fastighetsnämnden (FN) Fastighetsnämndens investeringsram är utfördelad till fastigheter under 2014 och ingår i respektive fastighets investeringsutfall. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 117,1 mnkr Årets utfall mnkr 20. Energibesparande fastighetsinvesteringar Energi investeringarna ligger liksom FN investeringar i respektive fastighets investeringsutfall. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 150 mnkr Årets utfall mnkr

63 Sida 27(33) 6. Bokslutsdokument och noter Resultaträkning (mnkr) Bilaga 1 Budget 2014 Bokslut 2014 Diff Not Verksamhetens intäkter Hyror 1 545, ,2-5,9 1 Fastighetsunderhåll 14,1 15,8 1,7 2 Aktiverade personalkostnader 35,7 30,5-5,1 3 Kundservice 104,0 158,1 54,1 4 Parkeringsintäkter 50,5 53,0 2,6 Försäljning anläggningstillgångar; reavinst 1,2 1,2 Övriga intäkter 12,6 20,3 7,7 5 Summa verksamhetens intäkter 1 761, ,1 56,2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -240,2-233,1 7,2 6 DTS - Drift, tillsyn och skötsel -62,3-62,0 0,3 FAU - Felavhjälpande underhåll -16,9-27,6-10,8 7 Planerat underhåll -227,4-227,4 0,0 Kundservice -55,2-119,0-63,8 8 Hyreskostnad/tomträttsavgäld -90,8-89,2 1,5 9 Media -250,3-232,2 18,1 10 Försäljning anläggningstillgångar; reaförlust och försäljningsomkostnader -0,9-0,9 Övriga kostnader -85,7-85,6 0,1 11 Avskrivningar -674,4-649,8 24,6 12 Summa verksamhetens kostnader , ,9-23,6 Verksamhetens nettoresultat 58,6 91,2 32,6 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -248,8-239,6 9,3 13 Finansnetto -248,8-239,5 9,3 Region-/koncernbidrag Erhållna koncernbidrag spec beslut 222,8 220,9-1,9 Lämnade koncernbidrag spec beslut -20,0-20,2-0,2 14 Summa region- koncernbidrag 202,8 200,6-2,2 TOTALT RESULTAT 12,6 52,3 39,7

64 Sida 28(33) Kassaflödesanalys (tkr) Bilaga 2 Not Utfall Utfall Västfastigheter (se bilaga 1 och 3) Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar inklusive nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Kassaflöde från löpande verksamhet innan förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE -1-2

65 Sida 29(33) Balansräkning (tkr) Bilaga 3 Not Utgående Årets Utgående Västfastigheter balans förändring Balans Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter Inventarier Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Resultatdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga externa skulder Långfristiga regionlån Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

66 Sida 30(33) Noter till resultat- och balansräkning Bilaga 4 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. RKR anger i rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar att komponentredovisning ska tillämpas från Under 2014 har ett arbete bedrivits för att identifiera och besluta om komponenter, avskrivningstider och beloppsgräns inom fastighetsområdet. En viktig förutsättning för en säker komponentredovisning är att det finns stöd i form av IT-system och anpassning av befintligt system pågår därför och bedöms komma i drift i början av Komponentredovisning kommer att tillämpas för nya investeringar från Noter 1. Hyresintäkter från Västra Götalandsregioninterna hyresgäster för egna lokaler ingår med 1 457,1 mnkr och inhyrda lokaler med 25,8 mnkr. Hyror från externa hyresgäster uppgår till 54,3 mnkr, varav 0,6 mnkr avser bostadshyror. Sänkningen beror på uppsagda lokaler och framflyttade hyresstarter. 2. Avser egen personals insatser i planerade underhållsarbeten. 3. Avser intäkter för projektledarnas och driftpersonalens tid i investeringsprojekt. 4. Kundservice består av försäljning av fastighetsnära tjänster som inte ingår i hyran. Försäljningen sker genom serviceavtal, kundprojekt och löpande arbeten. Kundservicen genomförs dels med egen personal och dels genom köp av tjänster (se även not 8). Ökningen beror på ökad efterfrågan. 5. I övriga intäkter ingår obudgeterade försäkringsersättningar med 6,1 mnkr. 6. De minskade personalkostnaderna beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. 7. I felavhjälpande underhåll ingår obudgeterade försäkringsskador med 5,6 mnkr. 8. Avser kostnader för tjänster och material som vidareförmedlats till kund (se även not 4). 9. Hyror för inhyrda lokaler/bostäder ingår med 61,9 mnkr, tomträttsavgälder med 20,3 mnkr och kostnader för hyrda lokaler för egen verksamhet med 7,0 mnkr. 10. Kostnader för allmän el ingår med 125,9 mnkr, uppvärmning 76,1 mnkr, fjärrkyla 10,8 mnkr och vatten med 19,4 mnkr. Minskningen beror främst på minskade värmekostnader på grund av att det varit varmare än normalt. 11. Här ingår kostnader för sophämtning och deponering, evakueringskostnader, fastighetsskatt, försäkringspremier, inköp och underhåll av förbrukningsinventarier, transporter, porto och frakter, IT-tjänster med mera. 12. Avskrivningar på egna fastigheter uppgår till 643,6 mnkr och utrustning 6,0 mnkr. Avvikelsen beror på förskjutningar i tiden för planerade investeringsprojekt. 13. Finansiella kostnader består av räntekostnader, varav 238,2 mnkr avser fastigheter och 1,2 mnkr inventarier. Avvikelsen beror på förskjutningar i tiden för planerade investeringsprojekt.

67 Sida 31(33) 14. Avser koncernens avkastningskrav på Västfastigheter med 20,0 mnkr. 15. Avskrivningar inklusive nedskrivningar har minskat bokfört värde med 649,8 mnkr (2013: 632,6 mnkr), sålt har minskat bokfört värde med 5,7 mnkr, investeringar har ökat värdet med 1 557,4 mnkr (2013: 792,6 mnkr). 16. Förråd har ökat med 0,2 mnkr (2013: ökning med 0,8 mnkr). 17. Kundfordringar ingår med 10,8 mnkr (2013: 15,9 mnkr), momsfordringar 78,7 mnkr (2013: 65,4 mnkr), upplupna intäkter 9,7 mnkr (2013: 5,5 mnkr). Ankomstkonto ingår med 7,7 mnkr (2013: 49,4 mnkr), avräkning interna likvider 16,5 mnkr (2013: 7,4 mnkr), periodiseringskonto med 26,5 mnkr (2013: 24,7 mnkr). Ej erhållet regionlån 183,4 mnkr. 18. Långfristiga skulder uppgår till 9,4 mnkr (2013: 9,8 mnkr), avser investeringsbidrag. 19. Leverantörsskulder ingår med 318,2 mnkr (2013: 304,9 mnkr), kortfristig skuld 271,4 mnkr (varav ej reglerat regionlån 264,2 mnkr) skulder till anställda med 10,7 mnkr (2013: 9,9 mnkr), upplupna kostnader med 123,1 mnkr ( varv 78,7 mnkr ej regl rta regionlån) (2013: 26,4 mnkr). Negativt saldo på likvidkontot ingår med 2 215,6 mnkr (2013: 1 396,9 mnkr), periodiseringskonto intäkter med 8,0 mnkr (2013: 13,1 mnkr).

68 Sida 32(33) Anläggningsanalys (tkr) Bilaga 5 Utgående Utgående Västfastigheter balans balans Specifikation byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter Utgående ackumulerade avskrivningar Restvärde Specifikation maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar o nedskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Restvärde

69 Sida 33(33) Specifikation pågående investeringar Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar -108 Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde

70 Ärende nr 3 Verksamhetsplan

71 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer FAST Västra Götalandsregionen Västfastigheter Handläggare: Lars Janson Telefon: E-post: Till fastighetsnämnden Verksamhetsplan Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar följande: 1. Verksamhetsplan godkänns. Sammanfattning av ärendet Fastighetsnämnden beslutade att godkänna ett förslag till verksamhetsplan den 4 december 2014, 94. Eftersom en ny nämnd tillträtt den 1 januari 2015 bör verksamhetsplanen också godkännas av den nya nämnden. Västfastigheter Lars Janson Fastighetsdirektör Beslutet skickas till Regionstyrelsen Diariet Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

72 Verksamhetsplan

73 För att planera inriktningen för verksamheten har vi utgått från vårt uppdrag, en analys av vårt nuläge, de övergripande målen samt de omvärlds- och utvecklingsfaktorer som påverkar oss. Så här ser vi på oss och omvärlden Miljön och energin Miljöfrågorna är fortsatt i fokus, både i Sverige och internationellt. Västra Götalandsregionen vill dessutom vara ett föredöme i energi- och miljöarbetet vilket innebär att även vi har mycket ambitiösa målsättningar inom dessa områden. Ökade krav och höga ambitioner innebär att vi måste använda all vår gemensamma kompetens och stor kreativitet för att tydligt bidra på miljö- och energiområdet. Den ekonomiska utvecklingen För åren spås en fortsatt god ekonomisk tillväxt och en god arbetsmarknad i Västra Götalandsregionen ger ökade skatteintäkter. En god ekonomi ger oss möjligheten att fortsätta utveckla våra fastigheter utifrån olika verksamheters behov. Ökade finansiella möjligheter skapar utrymme för Västra Götalandsregionen att fullfölja sina investeringsplaner. Det innebär en ökad investeringsvolym och det har stor påverkan på Västfastigheter. 2

74 Säkerheten Inom fastighetssektorn har fokus på säkerhet ökat de senaste åren. För Västfastigheters del handlar ökad säkerhet om: Att brandsäkra anläggningar Att utveckla IT- och informationssäkerheten Att kontinuitetsplanera Att ha ett långsiktigt säkerhetsarbete med en stärkt säkerhetskultur. Robusta anläggningar genom att bland annat skapa tillförlitliga mediasystem Det kommer att innebära utbildningssatsningar, utveckling av gemensamma metoder och rutiner samt nya tekniska lösningar. Kompetensen Var och en av oss behöver ha rätt kompetens för vårt arbete och allteftersom vår omvärld, bransch och våra kunders verksamheter förändras så behöver vi följa med i utvecklingen. I denna verksamhetsplan beskriver vi en ökad investeringsvolym, stora pensionsavgångar, vårt eget processarbete och en snabb teknisk och medicinsk utveckling. Allt detta ställer nya krav på oss. Tillsammans måste vi synliggöra våra behov och kompetensluckor samt möta dem både kreativt och effektivt. Vi och våra kunder Västra Götalandsregionen Det finns en önskan om ökad samordning och standardisering i regionen. För Västfastigheters del kommer detta innebära en ökad standardiserad utformning av vårdlokaler och en gemensam teknisk standard. Vi ska även effektivisera byggprocessen för att förbättra och förenkla. En ökad koncernstyrning kan innebära en fortsatt utveckling av regionens investeringsprocess eftersom behoven är större en medlen. Hälso- och sjukvård Idéskissen om framtidens hälso- och sjukvård där Västra Götalandsregionen har Sveriges bästa hälsooch sjukvård 2025 handlar om: en stärkt närsjukvård lokalsjukhusen framtida roll en säkrad vårdplatstillgång ett förbättrat omhändertagande Den medicinska och medicintekniska utvecklingen och nya vårdformer fortsätter - i snabb takt. Vi behöver ha god verksamhetskunskap inom hälso- och sjukvård för att kunna möta behoven av flexibla fastigheter. Vi behöver även ha förmågan att göra snabba lokalomställningar. 3

75 Naturbruk- och folkhögskolor Naturbruksförvaltningen genomför ett utvecklingsarbete där alla skolor får ett eget utbildningsprogram samtidigt som naturbruksskolorna vill locka fler unga och vuxna till den gröna näringen. Som fastighetsägare ska vi bidra med nytänkande och kunskap för att möta en verksamhet som även vill utveckla den fysiska miljön för att både möta den pedagogiska utvecklingen och elevernas förväntningar. En utmaning är att långsiktigt planera utifrån verksamhetens behov där delar av fastighetsbeståndet är gammalt och inte anpassat för verksamheten och där många byggnader har ett historiskt värde. Våra fastigheter En stor del av vårt fastighetsbestånd är byggt under 60-, 70- och 80-talet. Det innebär att reinvesterings- och underhållsbehovet är stort. Bristen på medel för underhåll och reinvesteringar är ett växande problem. Fastighetsnämnden har under ett antal år gjort extra satsningar i budget för att öka utrymmet för underhåll men dessa satsningar är inte tillräckliga för att täcka behovet. Bristen på medel kommer att leda till ökade driftskostnader på grund av driftsstörningar, försämrad inomhusmiljö samt ett växande underhållsbehov. Våra styrkor Vi har god verksamhetskunskap om hälso- och sjukvård. Vi har en välutvecklad dialog med kunderna. Vi har en etablerad och väl fungerande dialog med ägaren. Vi har en god leveranssäkerhet i fastighetsdriften. Vårt energiarbete är mycket framgångsrikt och vi är ett föredöme. Vi erbjuder våra kunder en säker drift och har en hög tillgänglighet i våra lokaler. Vi har kompetenta medarbetare som trivs och vill utvecklas. Vi har en ekonomi i balans och genomför investeringar enligt plan. Så här ska vi utvecklas Vi ska stärka varumärket Västfastigheter vilket ger ökad attraktivitet och stolthet. Vi ska kommunicera och återkoppla våra övergripande mål för att motivera oss och driva verksamheten åt rätt håll. Vi ska kvalitetssäkra vår verksamhetsuppföljning så att vi tydligt ser vad som går bra eller dåligt. Vi ska berätta vilken betydelse ett Västfastigheter har för organisationens effektivitet, professionalism och möjlighet att utvecklas. Vi ska öka vår förmåga att tillgodose våra kunders behov. 4

76 Så här ser våra kunder på oss Våra kunder vill att vi har förståelse för deras verksamhet och att vi är aktiva i alla lokalfrågor. Kunder inom Hälso- och sjukvården vill att vi har kunskap om vårdbyggnadssektorns utveckling. Kunderna vill att våra avtal är tydliga och uppföljningsbara. Många kunder har synpunkter på inomhusklimatet. Många kunder har synpunkter på lokalens behov av underhåll. Kunderna vill att vi blir bättre på att återkoppla om exempelvis serviceuppdrag och kundprojekt. Våra kunder i externa lokaler vill ha en ökad service, likvärdig den som ges i ägda lokaler. Kunder vill bättre förstå ansvarsfördelningen i den nya investerings- och hyresmodellen. Våra kunder tycker att vi är lätta att nå och att vi är trevliga och professionella. Vilka vi är, våra värderingar och vår vision Vår värdegrund innebär ansvar, engagemang, öppenhet och nytänkande och orden ger oss stöd när det gäller förhållnings- och angreppssätt i vårt arbete, den skapar sammanhållning och kan påverka vårt beteende. Ansvar Vi lever upp till visat förtroende i olika samarbeten. Vi tar personligt ansvar för helheten med synsättet Kan jag hjälpa till?. Vi tar gärna råd och hjälp av varandra. Vi är uthålliga och håller vad vi lovar. Vi strävar alltid efter hållbara lösningar för ekonomi, miljö och sociala aspekter. Vi förstår vikten av ordning och reda. Engagemang Vi vill samverka och bidra till dialog och delaktighet. Vi är nyfikna och prestigelösa. Vi har ett inspirerande och involverande ledarskap. Vi tar ansvar för och påverkar vår egen och verksamhetens utveckling. 5

77 Öppenhet Vi uppträder uppriktigt i varje situation. Vi agerar trovärdigt och kan kritisera oss själva. Vi eftersträvar en öppen dialog i organisationen och med våra kunder och leverantörer. Vi kommunicerar enkelt och tydligt. Nytänkande Vi är kreativa och öppna för ständiga förbättringar. Vi följer upp det vi gör och lär av misstag. Vi ser möjligheter i våra utmaningar. Vi tar ansvar för vår gemensamma utveckling. Vi utvecklar nya tankar och idéer genom dialog och samarbete. Vår framtida målbild är vår vision: Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Vad menar vi med det? Jo, vi vill arbeta nära våra kunder i partnerskap. Genom vår kompetens tillför vi varandra mervärde i en öppen dialog om hur vi tillsammans kan möta framtiden. Hållbara miljöer skapas med omtanke om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Hållbara fysiska miljöer bidrar till bättre hälsa för individen och befolkningen idag samt för kommande generationer. En hållbar miljö skapar förutsättningar för våra kunder att bedriva verksamhet på ett resurseffektiv och miljömässigt sätt och miljön ska uppfattas som stödjande för både patienter, anhöriga och personal. 6

78 Genom att jobba mot fem övergripande mål närmar vi oss visionen I denna skiss, på våning ett och två, hittar vi fem övergripande mål som vi ska fokusera på de närmaste tre åren för att närma oss visionen. 1. Partnerskap med kund Partnerskap innebär för oss att vi för en öppen dialog med våra kunder om båda parters strategier och verksamhetsplaner. Vi möter kunden på rätt nivå i organisationen och vår värdegrund präglar vårt förhållningssätt i mötet: ansvar, engagemang, öppenhet och nytänkande. För att vårt arbete ska skapa ett tydligt mervärde hos kunden måste vi fortsätta att utveckla allt från planering och projektering till drift och underhåll. Tillsammans med hälso- och sjukvården, naturbruksskolor, muséer, botaniska trädgården och våra folkhögskolor får vi kunskap om verksamhetens utvecklingsbehov. Denna kunskap används när vi gör hållbara fysiska utvecklingsplaner och genomför investeringsprojekt. Vi är aktiva i investeringsberedningen och har en tydlig och professionell projektorganisation. Hyres- och serviceavtal är tydliga och våra anläggningar är driftsäkra med en fungerande kontinuitetsplanering. 7

Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden under planperioden:

Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden under planperioden: Sida 1(22) Detaljbudget 2015 Västfastigheter 1. Sammanfattning Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden under planperioden: 2015 2016 2017 Nöjd-kund-index

Läs mer

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 4 december 2014

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 4 december 2014 Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 4 december 2014 Verksamhetsplan 2015 2017 För att planera inriktningen för verksamheten 2015-2017 har

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015 Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 29 oktober 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 29 oktober 2015 Plats: Hotell Scandic Billingen,

Läs mer

Budget för 2014 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar.

Budget för 2014 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar. Sida 1(25) Detaljbudget 2014 Västfastigheter 1. Sammanfattning Under 2011 togs en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2012-2014 fram. Planen redovisar fyra strategiska inriktningar inom

Läs mer

Delårsrapport 2015-08-31

Delårsrapport 2015-08-31 Delårsrapport 2015-08-31 Sammanfattning Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens (VGR:s) verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö

Läs mer

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 Sida 1(35) Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015 Beslutad årsredovisning 2014 Sida

Läs mer

Sida 1(35) Västfastigheter Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015. Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014

Sida 1(35) Västfastigheter Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015. Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014 Sida 1(35) Beslutad årsredovisning 2014 Sida 2(35) 1. Sammanfattning och slutsats har under 2014 utvecklat sitt arbete för att tillgodose kundernas behov av ändamålsenliga och funktionella lokaler. Det

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Budget för 2013 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar.

Budget för 2013 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar. Sida 1(20) Detaljbudget 2013 Västfastigheter 1. Sammanfattning och slutsats Under 2011 togs en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2012-2014 fram. Planen redovisar fyra strategiska inriktningar

Läs mer

Handlingar till mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015

Handlingar till mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015 Handlingar till mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 26 mars 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Borås lasarett, lokal: Svante

Läs mer

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Läs mer

Delårsrapport 2016-03-31

Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport 2016-03-31 Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Publicerat: 2016-05-12 Identitet: PRSP-1133 Version: 1.0 Diarienummer: FAST 19-2016 Titel: Delårsrapport 2016-03-31 Dokumentägare:

Läs mer

Budget för 2012 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar.

Budget för 2012 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar. Sida 1(22) Detaljbudget 2012 Västfastigheter 1. Sammanfattning och slutsats Under 2011 har en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2012-2014 tagits fram. Planen redovisar fyra strategiska

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

INVESTERINGSPLAN 2016 ( )

INVESTERINGSPLAN 2016 ( ) Tandvårdsstyrelsen 2015-12-16 1(6) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2015-11-30 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2015 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till

Läs mer

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge + TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-04-01 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1(6) LS 0804-0345 Landstingsstyrelsens Strategiska utskott Förslag utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Protokoll från mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015

Protokoll från mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015 Protokoll från mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 26 mars 2015 Svarsjournal Publikationsnamn 2014 Säkerhetsredovisning i VGR Namn Anonym Datum 2015-01-30

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 3 december 2013

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 3 december 2013 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 3 december 2013 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 3 december 2013 Plats: lokal Visionen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

INVESTERINGSPLAN 2017 ( )

INVESTERINGSPLAN 2017 ( ) Tandvårdsstyrelsen 2016-12-21 1(6) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2016-12-06 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 295-2016 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015 Nytt Regionens Hus i Göteborg Regionstyrelsen 27 januari 2015 Agenda Översikt av projektet Förslag på finansieringsalternativ Vår rekommendation Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet

Läs mer

8 Lokalresursplan (LRP) oktober 2015 RS150077

8 Lokalresursplan (LRP) oktober 2015 RS150077 8 Lokalresursplan (LRP) oktober 2015 RS150077 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr LTS 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings service och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA

ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA 2 SAMMANFATTNING I denna rapport redovisas det översiktliga planeringsprojektet Lokalförsörjningsplan för Alingsås lasarett. Med utgångspunkt

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 4 juni 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 4 juni 2015 Plats: Institutionen för Biologi-

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077

10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077 10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Region Skåne Bilaga 3

Region Skåne Bilaga 3 Region Skåne Bilaga 3 FÖRSLAG TILL BYGGINVESTERINGAR 1999 (2000-2001) Ny-, om- och tillbyggnader exkl utrustning, Mkr STRATEGISKA INVESTERINGSPROJEKT - särskild prövning SJUKVÅRDEN I LANDSKRONA - LUND

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 11 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 LOC 1501-0295 Proj ektnr: 93102212 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Igångsättningsbeslut Landstingsservice Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT... 3 2 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet... 4 2.1 Nybyggnad av nytt

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-25 Dnr 1601903 1 (5) Regionstyrelsen Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering Ordförandens

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Nya Södertälje sjukhus

Nya Södertälje sjukhus Nya Södertälje sjukhus Nya tider kräver ny sjukvård Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt vilket ställer höga krav på sjukvården. För att kunna erbjuda en vård som

Läs mer

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016.

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-03 1 (3) HSN 1310-1200 Handläggare: Thomas Österberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-08-20, p 4 Yttrande över förslag till genomförandebeslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-08 LS-LED15-1725-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Anders Walter, Sweco. Konsekvenser av högt ställda politiska energimål

Anders Walter, Sweco. Konsekvenser av högt ställda politiska energimål Anders Walter, Sweco Konsekvenser av högt ställda politiska energimål 1 2 Miljöpolitiskt program för Västra Götalandsregionens interna miljöarbete 2011-2013 Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-10-22 MISSIV

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Projekt för arbetslösa ungdomar

Projekt för arbetslösa ungdomar Denna information redogör kortfattat för fastighets- och servicenämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 16 februari 2012. Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Skånes

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Anders Forsell FM-chef 040-675 35 80 anders.forsell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-13 1 (5) Investeringsmedel för anpassning mottagningskök/ avdelningskök

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Slutenvårdsrehabilitering med länsuppdrag utökad investeringsram för Finspångs Vårdcentrum

Slutenvårdsrehabilitering med länsuppdrag utökad investeringsram för Finspångs Vårdcentrum BESLUTSUNDERLAG 1/2 Regionstyrelsen Slutenvårdsrehabilitering med länsuppdrag utökad investeringsram för Finspångs Vårdcentrum I samband med regionsstyrelsens beslut i ärendet Finspångs vårdcentrum investering

Läs mer

Mälarsjukhuset, hus E19, plan 17, ombyggnad av lokaler för HLR och annan klinisk träning för personal och studenter

Mälarsjukhuset, hus E19, plan 17, ombyggnad av lokaler för HLR och annan klinisk träning för personal och studenter TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-14 LS-LED15-1721-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans-

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

169/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157

169/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1248-3 169/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157 Diarienummer:

Läs mer

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport.

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Dnr 4.2-256/2016 Sida 1 (5) 2017-01-04 Handläggare Jan Lind 08-508 269 51 Till Fastighetsnämnden 2017-01-31 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall.

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen.

Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen. 1 Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen. Val som förrättas av regionfullmäktige den 25 november Valperiod 1 januari 31 december 2018. Uppdrag Nominerade:

Läs mer

Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet CHOPIN

Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet CHOPIN KUN 2015-01-21 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-01-08 KUN 2014/726 Handläggare: Martin West Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet

Läs mer