LKK Medlemsmötesprotokoll Val av mötesordförande och mötessekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare"

Transkript

1 LKK Medlemsmötesprotokoll Plats: Hangaren Tid: , kl 19:00 1 Mötet öppnas Ordförande förklarar mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes. Samtliga personer närvarande med medlemskap i LKK har en röst. Det är inte möjligt att rösta för icke-närvarande medlem. Röstlängden återfinns som bilaga 1. Röstlängden justerades under mötets gång då medlemmar anslöt sig till mötet. 3 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse ska enligt stadgarna skickas genom de elektroniska medel som finns tillgängliga samt anslås i hangaren senast 30 dagar innan mötet. Kallelse har skickats ut per e-post till de medlemmar som registrerat sig på klubbens e-post-lista. Mötet har även utlysts på anslagstavlan i Hangaren och på Mötet anser att mötet utlysts stadgeenligt. 4 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare Till mötesordförande och sekreterare valdes Janne West respektive Richard Eklycke. 6 Val av protokolljusterare och rösträknare Till justerare och rösträknare valdes Anton Blad och Peter Kjellström. 7 Fastställande av avgifter Styrelsen föreslog att 2012 års medlems- och väggavgifter lämnas orörda under Mötet beslutade att lämna avgifter orörda under Fastställande av arvoden Kassören i styrelsen föreslog att arvodena bör ökas det kommande året för att även täcka in skatt och arbetsgivaravgifter. Resultatet av arvoderingen kommer dock vara densamma som föregående år, nämligen att ordinarie styrelsemedlemmar får medlemskap och väggkort gratis samt att hela styrelsen får en pott på 3000 kr att disponera för trivselaktiviteter. Mötet beslutade att godkänna höjningen av arvoderingen.

2 9 Val av ordförande och kassör 2013 Valberedningen (Gustav Ydén) föreslog Mattias Strand ( xxxx) till ordförande. Till kassör föreslogs Diana Kutska ( xxxx). Mötet beslutade att godkänna föreslagen ordförande och kassör. 10 Val av resterande styrelseledamöter Valberedningen föreslog följande ledamöter till styrelsen: Ordinarie styrelseledamöter: Andreas Hansson Anna Stockborn (omval) Gabriella Hedin (omval) Henrik Malmsteen Janne West (omval) Jimmy Klinteskog Ludwig Ring (omval) Michael Silvin (omval) Patrik Wahlund Per-Erik Karlsson Robert Jansson Suppleanter: Erik Kuiper Mötet beslutade att välja ordinarie styrelseledamöten enligt förslag. 11 Val av revisor med suppleant Valberedningen föreslog att Esbjörn Blomquist kommer bli revisor för 2013 års styrelse. Dock har ingen lämplig kandidat för posten som revisorsuppleant identifierats. Mötet beslutade att välja revisor enligt förslaget. Mötet beslutade att val av revisorsuppleant skjuts upp till vårmötet. 12 Fortskridandet av utbyggnationsplanerna Förra året började LKK och kommunen diskutera om det var möjligt att bygga ut klätterhallens lokaler för att kunna hantera ett ökat medlemsantal. Diskussionerna i början av året handlade mycket om det var möjligt och ekonomiskt sunt att fysiskt bygga ut hangaren för att få en större yta, men diskussionerna har på senare tid landat på att utbyggnationen ska ske invändigt istället. Erik Kuiper drog en presentation om hur utbyggnadsplanerna för klätterhallen har gått samt presenterade en skiss på ett utbyggnadsförslag samt svarade på frågor från de närvarande medlemmarna. Eriks förslag finns bifogat som bilaga 2 i detta medlemsmötesprotokoll.

3 För medlemmar som är intresserade av att engagera sig i den vidare planeringen av utbyggnationen kan kontakta Anna Stockborn. 13 Fastställande av budget 2013 Sittande kassör Peter Walhagen gick igenom sitt budgetförslaget för Budgeten finns bifogad som bilaga 2. Under mötet kom förslaget att posten för intern representation bör höjas från kr till kr. Motiveringen till förslaget var att under 2012 års kick-off var styrelsemedlemmarna tvungna att ta pengar ur egen ficka för att täcka upp kostnader. Det var sagt att även en sådan höjning skulle kunna göra att det blir möjligt att finansiera köp av fika till styrelsemötena. Mötet beslutade att godkänna höjningen av budgetposten för intern representation till kr. Mötet beslutar, med ovan nämnda ändringar, att budgeten godtas. 14 Motioner Miniatyrbilder av styrelsemedlemmar Motionstext: Att vi ska ha små miniatyrbilder på alla i styrelsen/väggansvariga mm på webben och på kontaktpapperet i Hangaren. Det blir då lättare att ta kontakt med rätt person i Hangaren ifall man behöver veta något. Mötet tycker det är en bra idé, men mötet anser att det är upp till styrelsen att bestämma. Mötet beslutade att avslå motionen Reklam för klätterklubben Motionstext: Reklam om klubben på universitetet och andra mötesplatser. Borde vara ganska lätt att trycka upp några affischer som man sedan kan sätta upp på t.ex. universitetet. Då lockas förmodligen ännu fler personer till klättring. Mötet tycker, liksom förra motionen, att det är en jättebra idé, men mötet anser inte att det är något som behövs ges som uppdrag till styrelsen. Mötet beslutade att ge avslå motionen Varmare tröjor till prova-på-säkrarna Motionstext: Prova-på säkrarna skulle behöva lite varmare tröjor. T.ex. huvtröjor som tillsammans med dagens t-shirtar kommer ge en bättre arbetsplats. Dagens t-shirtar är för kalla under vinterhalvåret. Eftersom man när man säkrar inte håller värmen uppe så börjar man frysa rätt så fort. Har kollat på hoods från vår t-shirt leverantör och de kommer att kosta 249kr/st inklusive tryck fram och bak. Mötet beslutade att bifalla motionen. Patrik Wahlund är ansvarig för att tröjorna köps in.

4 14.4. Inskaffa GoPro HD-kamera Motionstext: Fått förslag både från kunder och säkrare att en GoPro HD kamera hade varit väldigt kul att använda ifall klubben skaffade en. Då skulle vi kunna filma de som provar på antingen från backen eller från deras perspektiv (på deras huvud) för att sedan sälja filmen till de som klättrat. Det är rätt mycket möhippor och svensexor så det tror jag säkert skulle uppskattas. Skulle även vara kul för medlemmarna i klubben ifall de kunde låna den för en dag eller liknande. Mötet beslutade att avslå motionen, men uppdragar styrelsen att kolla vidare på det Första hjälpen-utbildning för väggansvariga/prova-på-säkrare Motionstext: Det har inträffat 2st olyckor när jag varit i hallen och jag känner att både jag och de som skadat sig skulle känna sig säkrare ifall någon hade första hjälpen kunskaper. Mitt förslag är därför att alla väggansvariga/prova-på säkrare som vill ha den kunskapen skulle kunna gå en sådan kurs till ett rabatterat pris. Har hört mig för hos Naturfirman men inte fått något svar därifrån än. En idé som skulle leda till en säkrare klätterhall. Mötet beslutade att bifalla motionen med villkoret att förslaget kan implementeras utan att överstiga en kostnad på kr. Om pristaket beräknas att överstigas så behövs ett beslut på vårmötet Ökad säkerhet i boulder-rummet Motionstext: Har fått lite kritik från väggansvarig att säkerheten inte alltid uppfylls i boulderrummet vid drop-in prova på. De som testar tänker inte på säkerheten. T.ex. går de under andra som klättrar. Jag vet inte vem som ska ta ansvar för det, är det väggansvariga eller prova-på säkrarna? Då trycket på prova-på varit väldigt stort i höst så har vi helt enkelt inte haft tid att kolla boulderrummet också. Hur ska vi lösa detta? Mötet beslutade att avslå motionen, men ger styrelsen till uppdrag att kolla vidare på det under nästa år Ändring av betalningssätt för prova-på Motionstext: Även haft en diskussion med kassören och vi har kommit fram till att ändra betalningssätten för prova-på grupper. Det ska efter jul gå via payson som då tar hand om inkrävningen av betalningarna. (antingen via faktura eller betalning på internet) Från att kunna betala i receptionen eller att vi skickar ut en faktura. Detta skulle underlätta både för mig(prova-på ansvarig) och kassören. Mötet beslutade att avslå motionen, eftersom det rör sig om en teknikalitet som är upp till kassören att bestämma. 15 Övriga frågor Ge betalt till de som tvättar grepp En medlem tog upp att det är svårt att få folk att ställa upp att tvätta grepp när det är led-/problembyggarhelg, eftersom det i allmänhet betraktas vara en tråkig syssla. Medlemen hävdade att ett sätt att eventuellt få bukt på problemet vore att ge betalt till de som tvättar grepp.

5 Mötet beslutade att uppdraga styrelsen att lämna ett förslag på vårmötet Borttagning av klädkod i klätterhallen En medlem tog upp att klädkoden i klätterhallen (dvs., en person får inte ha bar överkropp) skall upphävas. Mötet beslutade att ta bort klädkoden Förbjud barfota-klättring En medlem tog upp att man inte borde få klättra barfota i klätterhallen, eftersom det gör greppen äckliga. Mötet beslutade att man inte får klättra barfota i klätterhallen. 16 Mötet avslutas Ordförande förklarar mötet avslutat. Sekreterare Justerare Justerare Richard Eklycke Anton Blad Peter Kjellström

6 Bilaga 1: Röstlängd Andreas Hansson Anna Stockborn Anton Blad David Gasslander Diana Kutska Erik Kuiper Gabriella Hedin Gustav Ydén Henrik Malmsten Janne West Kristin Winander Lars Abrahamsson Ludwig Ring Magnus Lundahl Mattias Strand Oskar Lindemark Patrik Wahlund Peter Kjellström Peter Rosander Peter Walhagen Richard Eklycke Richard Lilja Robert Janson Thomas Nordman

7 Bilaga 2: Budget 2013 Intäkter Budget 2013 Medlemsavgifter 380,000 kr Engångsavgifter 140,000 kr Bidrag 10,000 kr Externa kursarrangörer 25,000 kr Övriga intäkter 15,000 kr Summa intäkter 570,000 kr Kostnader Lokaldrift Riksförbund Vägg Grepp Rep Klubbaktiviteter Administration Utomhustillbehör Resebidrag Inköp till lokal Övriga kostnader Intern representation Arvoderingar Summa kostnader Aktiviteter Tävling Juniorträning Prova-på Externgrupper Kurser Summa aktiviteter Resultat -250,000 kr -52,000 kr -50,000 kr -20,000 kr -30,000 kr -40,000 kr -10,000 kr -5,000 kr -2,000 kr -20,000 kr -10,000 kr -12,000 kr -30,000 kr -531,000 kr -8,000 kr 0 kr 20,000 kr 25,000 kr 0 kr 37,000 kr 76,000 kr

8 Bilaga 3: Utbyggnadsplaner

9

10

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21

Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21 Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21 1 Mötesformalia 1.1 Mötets öppnande Kriss Andsten förklarar mötet öppnat. 1.2 Fastställande av mötesfunktionärer Mötet

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer