Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb"

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog Patrik Wahlund Per-Erik Karlsson Michael Silvin Henrik Malmsten Diana Kutska Ludwig Ring Adjungerade: Peter Kjellström Väggansvarigansvarig 1. Mötet öppnas Mötet förklarades öppnat av ordförande Mattias Strand. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes efter tillägg av punkt 7, sponsring. 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare Till mötesordförande valdes Mattias Strand Till mötessekreterare valdes Andreas Hansson 4. Val av justerare Till justerare valdes Jimmy Klinteskog 5. Adjungeringar Styrelsen beslutade att adjungera Peter Kjellström, som är väggansvarigansvarig, och han närvarade fram till och med punkt 6. 5b. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll från lades till handlingarna. 6. Kurs för att utfärda grönt kort, samt väggansvar Peter, väggansvarigansvarig sedan ett par år, berättade om sina planer för väggansvarigas utbildning i att utfärda grönt kort. Tidigare har den hållits av Fredrik, men vissa synpunkter på innehåll/pedagogik/nivå gjorde att Peter ville ta fram en ny kurs. Ett sådant arbete påbörjades av Peter och Johan (från Naturfirman) för länge sedan, men har av olika skäl inte slutförts. Idag kan bara 50% av väggansvariga utfärda grönt kort vilket innebär att det finns behov av att utbilda fler. Henrik har frågat Fredrik om att hålla kurs, och han är villig att göra det som motprestation för sin åtkomst till lokalen. Anna har frågat Naturfirman om att hålla kurs och de är villiga att göra det till självkostnadspris. Michael informerade om att Klätterförbundet arbetar med nya normer som

2 kommer att innebära att man ska vara s.k. Topprepsinstruktör för att få hålla i uppklättring och utfärda grönt kort. Michael och Peter får i uppdrag att hjälpas åt med arbetet att ordna en kurs för att utfärda grönt kort, och därvid stämma av med Johan om han vill slutföra det arbete som han och Peter har påbörjat. Henrik får i uppdrag att meddela Fredrik att vi ännu inte slutgiltigt bestämt hur vi ska göra med kursen. Peter har upplevt sin roll som otydlig och varit osäker på vad styrelsen förväntar sig av honom. För att han enklare ska kunna kommunicera med styrelsen beslutar styrelsen att han och Saja (juniortränaransvarig) ska få behörighet att skicka e-post direkt till styrelselistan. En stor del av ansvaret för städning av klätterhallen ligger på de väggansvariga och därmed Peter. Det har varit oklart exakt hur mycket av ansvaret som ligger på de väggansvariga (ex.vis inköp) samt vad som ska göras vid städningen. Vissa moment, som tömning av dammsugare eller hantering av sopor, behöver göras enkla och få bra instruktioner. Information om vad som behöver köpas in ska skickas till inköpsansvarig (Ludwig) på det sätt som han föreskriver. Gabriella får i uppdrag att ta fram en beskrivning av vad som städfirman respektive väggansvariga ska göra och när det behöver göras. Peter vill också driva väggansvarsrollen mer mot en aktiv väggvärd än bara en person som städar och låser lokalen. I den rollen kan ingå att man svarar på frågor, övervakar att klättring sker på ett säkert sätt, hanterar utlån av utrustning, håller i uppklättring, förutom städning och stängning. Det finns dock vissa problem i att få de väggansvariga att ta tag i och skriva upp sig för väggansvarigtider i början på terminen. Under föregående termin var det 12 av 66 pass då väggansvarig saknades. Olika alternativ för att förbättra situationen diskuterades, såsom bonusar för att göra fler pass, tilldelning av pass i stället för att väggansvariga själva får välja tider, att bara öka på antalet väggansvariga, någon form av "väggansvar light", eller olika former av negativa konsekvenser för de som inte genomfört tillräckligt antal pass, men ingen konsensus nåddes. Peter får i uppdrag att ta fram ett förslag till lösning och skicka till styrelselistan. Peter vill ha hjälp med administrationen av nyckelbrickor. Vilka har brickor, vilka borde ha brickor, och vilka brickor kan vi få in för att dela ut till andra? Brickorna beställer vi idag från kommunen. De registreras sedan i ett system som Micke har tillgång till där vi har ett begränsat antal slot som vi kan använda oss av. Om vi hade fler brickor tillgängliga så skulle vi kunna avregistrera gamla brickor utan att kräva tillbaka dem och registrera in nya i stället. Ludwig får i uppdrag att beställa fler nyckelbrickor och hjälpa till att ordna en databas över brickor. 7. Sponsring Vi har fått erbjudande om kr i presentkort från Addnature att användas som vinster i bouldertävlingen. Styrelsen beslutar att fördela dem på 2*400 kr till vinnare i respektive klass samt 4*200 kr och 4*100 kr att lottas ut. 8. Uppföljning av punkter från tidigare möten 1. Avtal Naturfirman Inget nytt har hänt ännu, men Mattias Strand fortsätter att följa upp. 2. GoPro Patrik har haft kontakt med Addnature som ska ta fram ett bra pris på både klätterskor och kamera.

3 3. Förrådsstädning Städning av förrådet genomförs vid ledbyggarhelgen. Upphittat roteras så att saker plockas från den öppna lådan till en säck i förrådet och därefter kastas om ingen har gjort anspråk på dem efter några veckor. 4. Nytt märkningssystem för repväggarna Det nya märkningssystemet är beställt, kostade kr, och ska levereras senare i veckan. 5. Ombyggnation Inga nyheter fanns då Anna är vår kontakt och inte var närvarande. Vi behöver veta när ombyggnaden kan genomföras, hur lång tid den kommer att ta, och hur den kommer att påverka verksamheten under tiden den pågår. 6. Väggcertifiering Michael gör de mätningar som behövs för certifiering av klätterväggen under ledbyggarhelgen. 7. Förstahjälpenkursen Den 14 april håller SISU två förstahjälpenkurser åt oss i våra lokaler till ett pris om kr per pass. Klubben behöver ordna anteckningsmaterial och fika. Klätterhallen i Norrköping skulle vilja skicka några deltagare till kursen och vi tycker det går bra om det finns plats och de ersätter en proportionerlig del av kostnaden. Patrik får i uppdrag att stämma av med SISU om det är OK för dem. 9. Övriga frågor 1. Payson Ludwig och Patrik ska arbeta fram ett system så att man kan betala för prova-på pass via hemsidan. Tills vidare finns därför inte något behov av att använda Payson. 2. Fest Gabriella föreslog att en vårfest ska hållas den 4-5 maj. Enligt uppgift finns ett policybeslut om att högst halva medlemsavgiften får utnyttjas för fest och det blir därför maxbudget för festen. I samband med festen planeras en rad aktiviteter såsom föreläsningar om varierande ämnen (t.ex. ledbygge, stretch, äventyr och klippor) och någon form av tävling. Janne kan tänka sig att hålla i en tävling, eventuellt för juniorer med hjälp från Saja. Gabriella får i uppdrag att ta reda på vad vi kan få för föreläsare och till vilka priser. 3. Agenda för vårmötet Vårmötet närmar sig. Om möjligt skulle styrelsen vilja informera medlemmarna om ombyggnationen på mötet. Vidare planering och framtagande av agenda sker på styrelselistan. 4. Ölförtäring i bastun Vi har fått brev från kommunen med invändningar mot vårt utskick om ölförtäring i bastun. Janne får i uppdrag att följa upp och klargöra vad som gäller.

4 5. 40-års jubileum för SKF Den 15 maj är det 40-års jubileum för SKF. Vi har möjlighet att gratis skicka en deltagare från klubben till middagen och fler har möjlighet att delta till ett lågt pris. Mattias har fått information som han ska vidarebefordra till styrelselistan. 6. Events för LKK i vår Facebookgrupp Jimmy har försökt lägga upp events i vår Facebookgrupp men inte kunnat göra det. För att han ska kunna göra det behövs speciell behörighet som ingen i styrelsen idag har. Vi får undersöka vem som har sådan behörighet och försöka ordna det till styrelsen. 7. Olämpligt ledbygge I samband med ledbygge har en annan, inte så gammal, led blockerats. Vid framtida ledbyggarhelger ska vi informera om policy och vad man bör tänka på när man bygger leder. 8. Inköp av utrustning till gym Viktväst och bollar är på gång att köpas in genom Ludwigs försorg. 9. Tidningsprenumerationer Robert har undersökt tidningsprenumerationer, men saknade leveransadress. Korrekt adress är "Linköpings Klätterklubb; Rydsvägen 5a, Linköping". 10. Nyckel till brevlådan Som inköpsansvarig behöver Ludwig nyckel till vår brevlåda. Idag har kassör och ordförande nyckel, men ordförande behöver den inte. Ordförande lämnar över sin brevlådenyckel till inköpsansvarig. 11. Ansvarsfrågor På visionsmötet diskuterades ansvar vid olyckor i Hangaren om t.ex. ett grepp lossnar för att det inte monterats korrekt eller om något går sönder. Jimmy får i uppdrag att bjuda in Joakim (jurist) till ett kommande styrelsemöte för att klargöra vad som gäller. 12. Kurser i ledbygge Gabriella får i uppdrag att fortsätta undersöka och ta kontakt med möjliga föreläsare. 13. Ommärkning av väggar På visionsmöte diskuterades att märka upp sektioner av både repväggen och väggarna i boulderrummet tydligare genom färg eller målade symboler. Om detta ska göras så bör det göras under sommaren så att väggen kan få tid att torka. Vi avvaktar därför till senare. 14. Accessfrågor Michael har stämt av med Gustav, och jobbar vidare med frågorna framåt. 15. Utelivs konkurs Ludwig kontaktar tryckerier för att undersöka priser för att få kläder med LKK-tryck. Naturkompaniet har meddelat att de ska ta in klätterutrustning i sitt sortiment. Vi avvaktar därför med vidare åtgärder.

5 16. Inköp av kontorsmaterial till kassör Diana behöver köpa in viss kontorsmaterial för att utföra sitt uppdrag. Proceduren är att hon får köpa in det hon behöver och föreningen ersätter henne för det. Eftersom hon själv gör inköpet och betalar ut ersättningen bör någon annan ur styrelsen attestera utlägget. 17. Revisorssuppleant Vi saknar i dagsläget revisorssuppleant och en sådan ska om möjligt tillsättas på vårmötet. En kandidat behöver därför vaskas fram. Vi behöver också en valberedning inför höstmötet, vilket tidigare var Gustav Ydén. Mattias får i uppdrag att kontakta revisorn samt föregående valberedning för att se om de har förslag. 10. Nästa möte Nästa möte är preliminärt vårmötet. Skulle motioner inkomma inför detta som styrelsen behöver behandla i förväg så sätts ett extra styrelsemöte in. 11. Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat. Andreas Hansson Sekreterare Jimmy Klinteskog Justerare

LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare

LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04 Plats: Hangaren Tid: 2012-12-04, kl 19:00 1 Mötet öppnas Ordförande förklarar mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes. Samtliga personer

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm måndag den 5 februari 2007, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Marika Hjälsten, Mikael

Läs mer