Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011"

Transkript

1 Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Besök hos Modus Vivendi och samtal med Astrid Kontaktmannaskap Företaget har vuxit i antal medarbetare och därför har arbete lagts ner för att kontaktmannaskapet ska fungera. Rutiner finns för detta. Kontaktman och chef upprättar tillsammans genomförandeplanen redan vid första mötet med kunden. De arbetar med stor delaktighet för att höja kvaliteten. Kontaktmannen har Id-bricka med bild Genomförandeplan Genomförandeplanen upprättas omgående för ny kund och uppdateras efter hand. Samtliga genomförandeplaner är påskrivna vilket inte upplevs som något problem. Företaget lämnar ut ett veckoschema till samtliga kunder där det står när de kommer och vem som kommer. Detta har blivit mycket viktigt för kunderna Varje månad genomförs ett månadsmöte med alla medarbetare Idag har företaget 12 anställda förutom chefen. Modus Vivendi har kvalitetssäkrat nyckelhanteringen genom signeringslistor vilket också gäller för larmtelefoner fungerar bra med alla parter. Får alltid svar på de frågor de har. Blir kallad till vårdplanering och uppringd av handläggare om nya kunder. en mot nattpatrullen bör ses över. Nycklar bör hanteras på var sin arbetsplats så att säkerheten i Modus Vivendis lokaler kan tryggas. Går på allt som kommunen bjuder in till, läser in all information som kommer. Vill ha tillgång till nya Sol Har fundering hur man kan hålla sig uppdaterad om lagändringar. Tips gavs att ta kontakt med socialstyrelsen och SKL Rätt kompetens Idag är 50% av medarbetarna utbildade undersköterskor, resten har kortare vårdutbildning och lång erfarenhet.

2 Chefen ringer upp kunder och frågar hur det går för nya medarbetare, frågar även hur det gå för de som arbetat länge. Har funderingar att utbilda någon i demenskunskap och Ingrid undersöker om de kan vara med i kommunens utbildningssatsning. Bemanning Gör idag planering i excel men väntar på TES. Har flexibel personal som byter arbetspass och tider efter behoven. Veckoplanen klar måndag morgon för att lämnas ut till kunderna. Astrid jobbar mycket själv men räknar med att trappa ner under hösten. Avvikelser Har bommat kunder 2 ggr, dokumenterade inte men tog kontakt och gick till kunden så snart det uppdagades. Har inte haft någon Lex Sara Klagomål har funnits vid något inköpstillfälle, åtgärdade detta direkt Chefen har ansvaret att följa upp avvikelser. Går igenom kunderna på månadsmötet Involverar personalen i företaget Ser till att man arbetar i lugnt tempo Inlåsta i nyckelskåp och signering sker både när nyckel hämtas och hängs tillbaka Nyckelkvittens skrivs när kunden lämnar nyckel till företaget. Listorna till medarbetarna innehåller både namn och kod vilket inte är säkert Astrid ser över detta Inga personliga medel förvaras i lokalen. Många kunder lämnar kontanter när personalen ska handla. Kommunen tillåter idag inga kontanter Astrid ser över om även de kan börja handla på kort med fullmakt Värdegrunden Jobbar med den, alla medarbetare går kommunens utbildning i värdegrundsarbete Frågar kunderna hur de anser att personalen fungerar och om de är nöja med kvaliteten Ska genomföra en kundundersökning som ska lämnas till kommunen i slutet av oktober

3 Besök hos Addera och samtal med Elin och Sara Kontaktmannaskap Det finns rutiner för vad kontaktmannaskapet ska innehålla. Kontaktmannaskapet sitter hos alla i företaget. En kontaktman tar kontakt med kunden redan första dagen och är också den som går till kunden första gången. Genomförandeplan Uppdatering har nu genomförts på samtliga genomförandeplaner. En kund har avböjt Vid första besöket medverkar också chefen Elin har ansvar för ekonomi och Sara för personalfrågor Varje kund får en pärm med alla viktig information. Cheferna är hela tiden ute och lyssnar in vad kunderna tycker Skyddsombud under utbildning Samtliga medarbetare har namnskyltar, tröjor med logga samt jackor med logga fungerar bra överallt Marie ett mycket bra stöd Medverkar alltid vid samverkansmöten och vårdplaneringar Uppger att de har möjlighet att ta emot elever från omvårdnadsprogrammet Ingrid undersöker möjligheter till handledarutbildning Går på allt som kommunen bjuder in till Rätt kompetens Sju medarbetare av tio har undersköterskekometens samtliga har lång erfarenhet Bemanning Jobbar med 4 medarbetare på dagen och 2 på kvällen samt tar in timavlönade vid behov. Ser fram emot att använda TES Avvikelser Har inte haft någon Lex Sara ej heller något klagomål Avvikelserapport skrivs av distriktssköterska om det är något

4 APT varannan vecka Skriftlig information lämnas i varje medarbetare personliga fack Att Elin och Sara lär sig släppa taget och vilar ibland Nycklarna förvaras i låst skåp, signering sker vid uttag och återlämnade av nycklar Kvittens skrivs när kund lämnar ifrån sig nycklar och när nattpatrullen får en av de två nycklar som kunden lämnar. Inköp sker i de flesta fall med kontanter Kommunen tillåter inte kontanter, detta ska även ses över av Addera Värdegrunden Lära känna kunder och medarbetare Få medarbetare hos varje kund Rutiner för bemötande Cheferna arbetar ute och gör ständigt uppföljningar genom att ha kontakt med kunden Har medarbetarsamtal, vilket delats mellan Sara och Elin

5 Besök hos Kommunens egen hemtjänst Los och samtal med Anda Anda påbörjade arbetet 1 september i år och har redan sett att vissa saker måste åtgärdas. Ingrid Johansson och Eva Liljevall informerade inledningsvis om vad som genomförts i LOV arbetet under de senaste tre åren. Efter det gick vi igenom de punkter som åligger kommunen att göra hos samtliga leverantörer och som är en uppföljning av vad som står i förfrågningsunderlaget. Det vi anser ska ses över är: kontaktmannaskapet, genomförandeplaner, avvikelser och hur enheten ska jobba med värdegrundsarbete. Anda har arbetat för kort tid för att kunna kommentera kvalitetsarbetet. Kommer att inleda med att ha medarbetarsamtal med samtliga medarbetare Ska påbörja arbetet med att följa med hem till nya kunder i hemtjänsten. Tar egen kontakt när så behövs Saknar möjligheten att ha en enda handläggare att ha kontakt med. Har inte hunnit delta i något möte ännu men är kallad till 5/12 samverkansmöte Rätt kompetens/bemanning Måste se till att ha medarbetare med delegering för insulingivning Har inte fått grepp om timmarna ännu, ser fram emot central planering som startar inom kort Skapa ren hemtjänstgrupp Medverka vid första besöket hos ny kund tillsammans med kontaktman (kontaktmannaskap ska upprättas) Upprättande av genomförandeplaner Rutiner finns för nyckelhantering men Anda vill ändå försäkra sig om att de efterlevs Rutiner finns. Kunderna har kort, några kunder handlar mot fakturering TES uppföljning, Treserva Central planering Anda avslutar med att hon vill skapa arbetsglädje i arbetslaget i hemtjänstgruppen!

6 Besök hos kommunens egen hemtjänst i Färila, samtal med Bitte Kontaktmannaskap Uppdaterad lista på kontaktmannaskap Alla kunder är informerade, alla kunder har två kontaktmän Bitte har själv besökt alla kunder fram till sommaren även om hon inte går med vid första tillfället. Genomförandeplan Genomförandeplaner finns på samtliga kunder utom tre dessa tre har tillkommit under hösten. Bittes besök hos kunderna upplevs positivt både av kunden och av Bitte själv. Tas upp vid APT varje månad Bra kontakt med rehabs personal. Fungerar bra med distriktssköterskor, handläggare och rehabs personal Kunderna ringer själv handläggare om det går, när beslut behöver ses över Planeringen fungerar mycket bra är uppe i 70% nyttjandegrad, personalen flexar hem om de inte behövs Går på allt som kommunen bjuder in till Rätt kompetens Bitte pushar för vidareutbildningar Vill ta tillvara syrrornas kunskaper på plats för att vidareutbilda medarbetarna Bemanning Behöver bemanna ner med en årsarbetare för att följa beviljade timmar, detta kommer att genomföras från november månad. Avvikelser Har inte haft någon Lex Sara Reder upp klagomål direkt men har inget skrivet Information bör lämnas till kunden att hon/han har rätt att skriva ett klagomål även om det sitter i pärmen Medbestämmande viktigt för utveckling. Följa beviljade timmar

7 Nycklarna förvaras i låst skåp, alla har samma kod. Nycklar kvitteras inte ut av en person. Larmnycklar förvaras i speciellt skåp med speciella rutiner. bör ses över omgående. Inköp sker med kort. Undersöker om hämtning på apoteket kan ske mot faktura till kunden. Värdegrunden Tas upp på varje APT Prata till och inte om personen är viktigt och diskuteras sker varje dag men också vid APT varje månad Varje måndag ska jag vara på plats det är viktigt att ha koll efter helg en genomfördes av: Ingrid Johansson och Eva Liljevall

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

" #$# % " #$#& & ' )( #* + && *

 #$# %  #$#& & ' )( #* + && * !!" # $ % & " ' " 2 (! " #$# % " #$#& & ' ( )( #* + && * 3 & Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer