Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Öka andelen timanställda medarbetare med undersköterskekompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Öka andelen timanställda medarbetare med undersköterskekompetens"

Transkript

1 Utvecklingsplan för verksamhet: Frösunda Vård och Omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Sjuksköterskans ledarroll Sjuksköterskan ska känna sig stärkt i sin ledarroll. Ett ökat delresultat i enkät i september och slutenkät i december Personal Samverkan Reviderad Utbildningsnivå hos timanställda medarbetare Närstående och boende upplever att de inte är informerade på ett strukturerat sätt och att de inte blir informerade om förändringar Öka andelen timanställda medarbetare med undersköterskekompetens Närtående och boende ska känna sig informerade, delaktiga och trygga. 1.Vid granskning av social journal 95% godkänt att kontakt med närstående är Arbetsledning med olika problemformuleringar är en stående punkt på sjuksköterskemöten tillsammans med verksamhetschef 1g/mån. Protokollförs och utvärderas i en enkät före första mötet i februari och därefter vid två tillfällen till Samarbete med arbetsförmedlingen i Solna. Endast anställa personer med 1350 gymnasiepoäng 1. Egenkontroll genom inventering av utbildningsnivå Kontaktmannen ger information varje månad enligt befintlig mall och dokumenteras i social journal. 1.Egenkontroll vid granskning av social journal 1g/q Veckobrev med information Verksmahetschef verksamhetschef

2 SID 2 (6) Kvalitetsutveckling 1. Läkemedelshanteringen för omvårdnadspersonal som erhållit delegering. 2.Registreringar av avikelser i det elektroniksa kvalitetsprogrammet ADD. Tidigare skrevs dessa på pappersdokument men sker nu elektroniskt. All personal har inte tillräcklig kompetens för detta genomfört. 2. Öka andelen positiva svar till 75% i Socialstyrelsens årliga enkät % av närtående ska bli kontaktad av verksmahetschef 1g/år 1. Minska antalet avvikelser vid läkemedelshanterinegen Under 2014 inkom 64 läkemedelsavvikleser. Målet är att minska antalet avvikelser 2. Öka antalet inrapporteringar elektroniskt inom alla kategorier. om vad som varit under veckan mailas/skickas till nästående och kund 2.Egenkontroll att närstående och boende upplever sig informerade sker vid närståendemöte och husråd. kontaktar årligen närmast anhörig för allmän information om verksamheten och vid större förändringar. Dokumenteras i Social journal. 3.Egenkontroll. Med som punkt vid granskning av Social journal 1g/q 1. Internutbildning i läkemedelshanatering. Genomgång av gällande rutin på APT 2g/år 1.Egenkontroll sker varje månad på kvalitetsrådet. sammanställning 1g/q antalet avvikelser 2. Utbildning av kvalitetsombuden i ADD och genomgång på APT för samtlig personal Uppföljning av antalet avvikelser 1g/q

3 SID 3 (6) Ledningssystem Social dokumentation Boende och närstående är dåligt informerade om hur kontakt med läkare hanteras och hur tid för hembesök av läkare bokas 1.Personalen ska använda Kvalitetsdeklarationen vid planering och uppföljning av vård och omsorg. 2. Utveckling av dokumentation i Social journal för genomförnadeplan 2, att sätt konkreta mål som är mätbara och uppföljningsbara. Öka andelen positiva svar i den årliga enkäten från Socialstyrelsen. Nuläge 50% 1. Genomförandeplaner ska innehålla områden från kvalitetsdeklarationen 2: 95% godkänd vid granskning av social journal Information vid inflyttning om insatser från läkaren i verksamheten. Sjuksköterskan ska informera kontaktman eller annan person i tjänst om läkaren inte är inbokad enligt önskemål för hembsök vid rond och dokumentera i social journal och informera den boende. informerar närstående om rutinen vid det årliga samtalet 1.Egenkontroll, genomgång av andelen icke genomförda hembesök från rondblanketten görs 2g/år Alla kontaktmän får stöd av dokumentationsstödjaren vid uppdateringen av genomförandeplanen i februari. Kvalitetsdeklarationen används, utvärderingen är detaljerad och närståendes delaktighet är inskriven. 1 och 2. Egenkontroll sker vid dokumentationsgranskning av socila journal 1g/q, och stickprov 1g/mån 3. Utbildning i dokumentation om Kvalitetsdeklarationen och och Eva-lena Erngren Eva-lena Erngren

4 SID 4 (6) genomförandeplan Självbestämmande och integritet Boende upplever att de inte kan påverka vilka tider man får hjälp Att boende ska känna sig nöjd med planeringen av dagen och känna sig sedd i mötet av personalen. Öka resultatet i Socialstyrelsens årliga enkät. Kontaktman och vice kontaktman sköter omvårdnaden och planringen av tiden med den boendes individuella behov och ömskemål i fokus. Personalen ska vara närvarnde i mötet med den boende. 1. Egenkontroll, enkät till boende på plan 1 och 2 i februari månad och november Bemötande Mat och måltider Boende upplever att personalen inte har tillräckligt med tid för arbetet. Boende tycker att Menyerna behöver förnyas med nya maträtter Att boende ska känna sig nöjd med planeringen av dagen och känna sig sedd i mötet av personalen. Öka resultatet i Socialstyrelsens årliga enkät. Öka nöjdheten från föregående års resultat som var 86% Kontaktman och vice kontaktman sköter omvårdnaden och planringen av tiden med den boendes individuella behov och ömskemål i fokus. Personalen ska vara närvarnde i mötet med den boende. 1. Egenkontroll, enkät till boende på plan 1 och 2 i februari månad och november Inhämta boendes önskemål från våning 1 och 2 och servera mer husmanskost på

5 SID 5 (6) Aktiviteter och fritidsintressen Säkerhet och mer husmanskost våning 3 och 4. Kostmöte med alla ombud för att öka engagemanget 1g/mån 1. Husråd 2g/år för att få tips och ideer på nya maträtter från de boende på våning 1 och 2 2. Egenkontrol,l varje vecka går kostombudet igenom föregående veckans meny med de boende på våning 1 och 2. Boende är inte nöjda med utevistelser Hanteringen av boendes privata medel ska upphöra. Verksamheten ansvarar inte för förvaring av kontanter eller Öka nöjdheten från föregående års resultat som var 57% Inga privata medel ska hanteras av personal.!00% Boende ska ha en närstående/god man som sköter ekonomi eller att Utevisltelse erbjuds och dokumenteras, promenadgrupper finns, framförallt på våningarna med demensinriktning. När personalen arbetar kväll byter de inte om utan går direkt upp på våningen och erbjuder utevistelse 1 Egenkontroll, genomgång av signaturlistor i veckomapparna på våningsmöte 1g/mån med uppehåll under juli och augusti. 1. Beställning kan kontaktman var behjälplig med mot fakturabetalning från företagets leverantörer och Apotek. Likaså för hårvård Löpande

6 SID 6 (6) värdeföremål. Ej heller bokföring/redovisning av kontanta medel eller inköp. personal får inte hantera betal/kreditkort.. Inköp av hygienartiklar, frisör,fotvård och övriga artiklar kan beställas mot faktura. Det mesta såsom kläder går att beställa via internet Förvaring av små summor för mindre inköp tex.glass,tidning osv. ska ske på säkert sätt. inköp sker mot fakturabetalning. Samtliga boende ska ha lämnat ett medgivande om personal ska vara behjälplig med beställningar. och fotvård kan fakturabetalning ske. Varje boende/närstående fyller i ett medgivande om beställningar från apoteket och företagets leverantörer Information vid inflyttning. Avslut och redovisning av befintliga handkassor 2..Egenkontroll av antalet boende som har lämnat sitt medgivande och antalet avslutade handkassor sker vid Attendos egenkontroll i april Boende erbjuds att låsa in sina fickpengar i lägenhetens värdeskåp men måste själv ansvara för nyckeln. 2.

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2015-01-23 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Besök hos Modus Vivendi och samtal med Astrid Kontaktmannaskap Företaget har vuxit i antal medarbetare och därför har arbete lagts ner för

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 SOCIALNÄMNDEN 7(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 40 Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013, Verksamheter på entreprenad Socialnämndens beslut 1. Patientsäkerhets-respektive

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-11-07 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ärlans serviceboende Adress: Söderströms väg 247 Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Raymond Paulsson, 070-245

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Snopptorp hemtjänst- och hemsjukvårdsområde Våren 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning inom hemtjänst Snopptorp 1 Inledning Syftet

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Inledning Rosågränd är ett vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter beläget i Rosvik ca 3 mil norr om centrala Piteå. Boendet är fördelat på två enheter

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård

Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård Först vill vi hälsa Dig och Dina närstående välkomna till Ulrikas Gård. Vår förhoppning är att ni kommer att trivas och känna er hemma här med oss. Vi kommer

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV sida 1 (6) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer