Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden"

Transkript

1 Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang. Det är aldrig stilla och arbetet rör sig alltid framåt. Nu samlar vi detta engagemang och riktar kraften efter vår gemensamma ledstjärna Alla ska lyckas och vi ger oss inte förrän vi når dit. Falkenbergs kommun Barn- och utbildningsförvaltningen, Falkenberg Besöksadress: Storgatan 27. Telefon kansliet: Fax:

2 Alla ska lyckas! När vi har brutit ned och analyserat skollagens formuleringar är det detta uttryck som mejslats fram till vår målbild eller kalla det gärna - vår vision! Uttrycket ska fungera som vår ledstjärna för att kunna forma och utveckla Falkenbergs skolor till att bli ännu bättre. Varför har vi fastnat för just dessa ord och vad lägger vi i ordens betydelse? Alla Betygsresultaten har aldrig varit särskilt höga i vår kommun. Orsaker och förklaringar har ofta söks hos elevgruppen t ex - eleverna är inte studiemotiverade, föräldrarna har låg utbildningsnivå, det blir liksom inte bättre med det elevunderlaget! Forskning har visat att förväntningar och resultatnivå har starkt samband - höga förväntningar ger goda resultat. Vi måste helt enkelt ställa oss frågan om vi menar att alla Falkenbergs barn kan/ska få med sig goda kunskaper? Svaret är ett otvetydligt jag! Därmed måste det till en ordentlig synvända, där var och en arbetar utifrån övertygelsen att alla elever, oavsett bakgrund kan klara skolan bra, och framför allt mycket bättre än idag. Jag vet att förskolans personal många gånger ser, redan i barnets tidiga år att de kan komma att få bekymmer med skolgången. Denna kompetens är viktig, men hur använder vi den kunskapen så den blir till en fördel för det enskilda barnet? Hela vår organisation måste bli mycket bättre på att förvalta denna kunskap och utifrån den ta ansvar för att rätt stöd sätts in så tidigt som möjligt. Ska Vi kunde lika gärna valt ordet kan, men vi menar att ska tydligare signalerar att vi ska kavla upp ärmarna och göra vårt yttersta, att vi ska kämpa ända in i kaklet - för varje elevs rätt till en god utbildning! Vi ska inte ge oss förrän vi nått dit! Lyckas Vi vill med detta ordval betona två saker: Goda resultat och maximal utveckling. De kan vara väldigt olika eftersom de är så individberoende. Uppdraget handlar inte bara om mätbara betygsresultat och det räcker absolut inte att ha godkänt som en generell ambitionsnivå för alla elever! Vi ska nå ännu längre, där varje elev vuxit genom att ha utnyttjat sin förmåga och därmed nått sin maximala utveckling med goda resultat som följd. Först då har vi lyckats.! Utropstecknet gör orden till en uppmaning. Lagtexten reglerar barnets rätt till utbildning och min förhoppning är att vår vision och målbild Alla ska lyckas! ska bidra till inspiration och kraftsamling i hela vår organisation. Kerstin Angel Ordförande Barn- och utbildningsnämnden...den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (Skollagen Kap 1 4) IT-kommun 2009 Vår gemensamma insats är en investering i våra barns, elevers och vår egen framtid 3

3 Tänk dig en förskola... Arja Holmstedt Svensson Förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen Tänk dig en förskola i Falkenbergs kommun som antagit omvärldens utmaningar och det pågående reformer kräver. Jag är på väg dit Följ med! vid utvecklingssamtal. De är verkligen professionella här i sitt bemötande av barnen och oss föräldrar, säger Fredrik innan han går vidare mot entrén på förskolan. mun. - Det var Samuel som såg Svamp-Bob Fyrkant under Laxbron en dag när vi var ute och promenerade och sedan har Svamp-Bob-Fyrkant fått vara med oss under hela hösten. Om du vill kan du få ett inbjudningskort så är du också välkommen, fortsätter Mischa! Jag får en träbit som de har gjort och skrivit en massa bokstäver på och som ligger bredvid de andra bitarna i sanden. Jag noterar att det inte är några barn som cyklar runt på gården och frågar pedagogen varför. Hon berättar att de uppmärksammat att barnen leker helt andra lekar när cyklarna inte är framme, så de har cykelfria dagar på förskolan för att kunna utveckla andra lekar. Jag märker att barnen är engagerade och tar egna initiativ i sina lekar. De vuxna finns nära tillhands för att stödja och utveckla leken vidare. Jag öppnar grinden in till förskolan och går med förväntansfulla steg in på förskolans gård. Där möts jag av en grupp barn som är fullt upptagna av sin vattenlek. Jag hör dem diskutera vem som har mest och minst vatten i sin hink. - Vi kan väl mäta, vi tar måttet och så mäter vi vem som har flest mått i sin hink, säger ett av barnen. De plockar fram ytterligare två hinkar och börjar hälla över. Jag hör att barnen tränar sig i att använda matematiska termer, kommunicera, samarbeta och pröva sig fram i sina lekar. På väg in möter jag pappa Fredrik som är på väg att lämna sin dotter Emilia på förskolan. - Hej, säger jag, stannar och pratar med Fredrik en stund. Han berättar att Emilia nu snart skall börja i en förskoleklass och att han är nöjd med förskolans sätt att arbeta med barnen. Han upplever att de utmanat Emilia i sitt lärande och att han som förälder är delaktig i Emilias utveckling genom all dokumentation på förskolan, i hennes portfolio och Innan jag hinner längre in på gården kommer en pedagog med ett barn och hälsar mig välkommen. Barnet undrar vem jag är så jag presenterar mig och tillägger att jag är nyfiken på hur de har det på sin förskola. - Jag kan visa dig runt, säger pojken som heter Karl. Jag blir alldeles varm och glad inombords över hans sätt att möta mig. Han tar min hand och vi går vidare till ett par barn som gräver i sandlådan. Karl berättar för de andra barnen att de har besök idag och att han visar mig runt. - Vi bygger vidare på vår vattenbana, säger en flicka som heter Mischa, en bana där vi skall bjuda in andra barn att pröva sina Svamp-Bob Fyrkant. - Oj då, svarar jag, vem är Svamp-Bob Fyrkant? - Det är kompisar till oss här på förskolan som vi arbetat med i ett projekt under hela hösten, säger Mischa. Hon tar fram en tvättsvamp och berättar att det är hennes Svamp-Bob-Fyrkant, svampen har fått ögon, näsa och 4... barnen är engagerade och tar egna initiativ i sina lekar. De vuxna finns nära tillhands för att stödja och utveckla leken vidare 5

4 Jag tackar för hjälpen och lämnar Karl. Jag går vidare in mot förskolan, skjuter upp dörren och går försiktigt in i byggnaden. Där möts jag av en stor fondvägg med uttrycket: Alla ska lyckas! Där finns även en storbilds- TV som rullar ut aktuella bilder från verksamheten. Här blir jag stående en stund för att titta på bilderna. Oj vad många olika aktiviteter de här barnen får vara med om, tänker jag. På väggarna är barnens bilder och teckningar uppsatta med tankar och reflektioner som barnen och de vuxna gjort tillsammans. Mitt första intryck är att denna förskola arbetar med värdegrundsfrågor och med att dokumentera barns lärande. Värdegrundsfrågorna uttrycker man i mål. Jag blir naturligtvis nyfiken på hur värdegrunden tar sig uttryck i förskolans vardag. Och hur man arbetar med kärnuppdragen, omsorgsutveckling och lärande! Jag ser mig nyfiket omkring i entréhallen och undrar var jag ska börja mitt besök. Jag går mot ljuden av ett dämpat men energiskt sorl från både barn och vuxna en bit längre in i lokalerna Väl inne på torget på förskolan möts jag av ett rum som är uppdelat i många små lekhörnor och hela rummet är fyllt med olika platser för aktiviteter. Det är en blandning av skapande och lugna vrår. På golvet leker en pedagog en engagerande bygglek tillsammans med en grupp barn. En flicka som just börjat på förskolan står lite avvaktande vid sidan om och jag hör hur pedagogen direkt stödjer och hjälper henne in i leken med de andra barnen. Överallt finns utställningar och dokumentation över barnens alster och utveckling. Glada färgsprakande teckningar blandas med foton som visar barnens lärande och engagemang. Här presenteras en stor variation av olika sätt att lära. Det handlar om att berätta om t.ex. arbetet med ägget som blev en orm och hur de kom fram till hur lång ormen är. Det finns också teckningar och foton på barnens familjer och hem, och från besöket på biblioteket. Det är tydligt att barnens egna funderingar och frågor ligger till grund för arbetena. Plötsligt kommer en förskollärare fram till mig och hälsar mig välkommen. Han säger att han är glad över att få visa mig runt och att han är stolt över att arbeta i Falkenbergs kommun som verkligen tar barnens utveckling på allvar. Jag blir riktigt glad och stolt över det han säger. Förskolläraren heter Mats och han berättar att de påbörjat arbetet med systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att de frågar sig -HUR skapar vi förutsättningar för barnens utveckling och lärande i vår verksamhet? - Vi utgår från barns egna erfarenheter, intressen och motivation. För att kunna arbeta så måste vi lyssna, På ett nästan magiskt sätt får hon barnen att engagera sig i 6 varandras tankar och lösningar 7

5 observera och alltid ha barnen i centrum, berättar han. Alltså frågar vi oss: Vad vill barnen berätta för oss? Han berättar också att barn lär i ett för dem meningsfullt sammanhang där deras eget intresse, motivation och engagemang får utrymme. Jag frågar då Mats om han kan visa mig något bra exempel på det han berättat om. - Kom ska jag visa dig, säger han. Vi går vidare till pedagogen Anna som är omringad av intresserade barn och när jag kommer nära ser jag att Anna har en läsplatta i sin hand. Hon visar mig en plats vid bordet. Vi arbetar med teknik nu och barnen får själva pröva på att få loss en av klossarna i spelet block it. Det var Lisas idé när hon kom till förskolan idag och ville visa ett spel hon spelat. Plattan går runt bland barnen och de hjälper varandra att lösa uppgiften. Glada tillrop kommer från barnen när någon lyckas lösa den. Jag noterar pedagogens sätt att ställa frågor till barnen under tiden de löser uppgiften. På ett nästan magiskt sätt får hon barnen att engagera sig i varandras tankar och lösningar. Jag reser mig och går vidare till andra delen av torget där tre barn målar regnbågar vid stativ. Ett av barnen berättar att han såg en regnbåge när det regnade igår och den var så vacker så han och hans mamma tog kort på den. Idag hade han kortet med sig till förskolan och visade det för två andra barn som blev nyfikna och ville måla av regnbågen. En pedagog tog fram ett prisma och visade barnen hur man kan göra regnbågar utan regn. Barnen är ivriga att berätta att det är ljuset som gör att man kan se samma färger i en prisma som i en regnbåge. De kan berätta om alla färger som regnbågen innehåller: röd, orange, gul, grön, blå, lila. Jag tackar barnen för det de berättat samtidigt som jag hör smittande skratt, från rummet bredvid. Jag kan inte låta bli att gå dit. Jag finner tre flickor som dansar disco framför väggspegeln till Dannys Amazing. De är så upptagna av sin dans att de inte märker att jag tittar in. De rör sig till musiken och dramatiserar sin dans med krumbukter och små hopp. Jag ler och tänker på hur enkelt barn kan underhålla sig när miljön är tillåtande. En pedagog som heter Ailja kommer fram till mig och frågar om jag vill vara med och duka och hämta maten idag. Det är klart att jag vill och följer med. Hon har redan informerat Ebba och Per, som har hand om måltiden idag, att jag eventuellt ska hjälpa till. Idag är vi 19 barn och 4 vuxna som ska äta, berättar Ailja, och vi har 4 bord att sitta vid. Ebba hämtar korten som barnen satt upp i tamburen när de kom till förskolan. Hon och Per lägger ut korten vid borden och räknar sedan samman hur många tallrikar det blir vid varje bord. Ebba som är snabb ropar, - Jag behöver 6 tallrikar vid mina bord! Per funderar länge innan han lägger ut sina kort och kommer till Ailja och frågar: 8 Plattan går runt bland barnen och de hjälper varandra att lösa uppgiften 9

6 -Kan du hjälpa mig? Vad vill du ha hjälp med, frågar Ailja? Jo, säger Per, om jag lägger ut mina kort som vanligt blir det så många barn vid ett av borden och nästan inga vid det andra. Ailja frågar: -Kan du göra på något annat sätt? Ja, svarar Per, om jag flyttar Mischa och Felicia till det bordet så blir det 5 barn och en vuxen vid bordet och 6 barn och 1 vuxen vid det andra. Bra, då tycker jag du skall göra så, säger Ailja. Vilket enkelt och fint pedagogiskt exempel på hur man arbetar med problemlösning. Vid middagen serveras det idag spagetti, köttfärssås, sallad och morotsstavar. Barnen pratar om det de gjort innan maten och jämför hur många morotsstavar de tagit. -Jag har tagit dubbelt så många som du, säger Erik till Muhammed. -Jag ville bara ha två, säger Muhammed. Då har Erik fyra, säger Lisa i förbifarten, och jag tänker att de här barnen utvecklar sin förmåga när det gäller mängd, antal, ordning och talbegrepp på ett naturligt sätt. När barnen avslutat måltiden tar de sina tallrikar och källsorterar matresterna i olika kärl. De skrapar mat och fruktskal i en bunke och slänger papper i en annan innan de ställer tallriken på vagnen. Vilket bra sätt att lära barnen ta hänsyn till vår miljö. Efter maten är det dags för vila, sagostund eller lekarbete. Det är varje barns behov som avgör var de skall vara. Emil är otålig och drar Justina i armen. -Kom nu vi skall ha en lekstund. Justina berättar för mig att det är lekarbete Emil menar. -Vad innebär lekarbete, frågar jag? I lekarbete ges barnet möjlighet att i lekens form arbeta med sin utveckling tillsammans med en trygg vuxen. Målet är att barnet ska utvecklas socialt, känslomässigt och språkligt samt stärka sin koncentrationsförmåga och självkänsla. Det är ett sätt att stödja barnet i dess utveckling av förmågan att leka, arbeta och lära tillsammans med andra barn. De små barnen läggs i sina vagnar utomhus för en sovstund medan de lite äldre barnen samlas i soffan för en saga. Jag sätter mig på en kudde vid soffan och drömmer mig bort en stund. Pedagogen som läser stannar upp då och då och uppmuntrar barnen till att ställa frågor samt låter dem prata med varandra om sagan och bilderna. Jag hör att hon är medveten om att samtalet blir en av många språkutvecklande aktiviteter som dagligen sker i förskolan. När sagan är slut hör jag pedagogen säga: -Lyssna, visst hör jag att vattnet forsar i vattenrännan? Och jag undrar hur det går för regnbågarna? Barnen som målade går bort till stafflierna och fortsätter måla med sina färger. Jag tackar nu för mig och tänker att barnen på denna förskola verkligen möter pedagoger som hela tiden utgår från att det är för barnens skull de är här. Det känns tryggt att veta att alla förskolor utgår från att uppnå en likvärdig kvalitet enligt förskolans läroplan. Det ska inte spela någon roll vilken förskola jag väljer till mitt barn i Falkenbergs kommun. Hur skapar man en verksamhet som alltid har barnen i centrum med engagemang och arbetsglädje, funderar jag, när jag vandrar vidare mot förskolans arbetsrum? Jag har bestämt träff med förskolans förskolechef, Birgitta. Hon berättar att det handlar om att både hon och arbetslaget har ett stort engagemang för sitt uppdrag och att alla har fått en fortbildning i ICDP som handlar om vägledande samtal. - Jag som förskolechef arbetar för att stödja min personal samtidigt som jag hela tiden utmanar mina pedagogers föreställningar om omsorg, lärande och utveckling., säger Birgitta. Jag leder genom att hela tiden själv vara nyfiken och lärande i förhållande till förskolans uppdrag. Det är många 10 Målet är att barnen ska utvecklas socialt, känslomässigt och språkligt samt stärka sin koncentrationsförmåga och självkänsla 11

7 gånger en svår balansgång för jag vill hela tiden vara en förebild för mina medarbetare, säger Birgitta innan hon försvinner bakom hörnet. På väg mot utgången möter jag en grupp människor som verkar välkända på förskolan och som jag ser blir varmt välkomnade av personalen. Det visar sig vara förskolans verksamhetspolitiker som är på besök. Jag frågar gruppen varför de är på förskolan och får till svar Alla ska lyckas! att detta är ett vanligt förskolebesök som bygger på intresse för verksamheten och vikten av att bygga goda relationer i hela organisationen. Goda relationer klingar i mina öron när jag lämnar förskolan. Alla ska lyckas! Vägen till högre måluppfyllelse Vi lämnar nu förskolan som lade energi på att likna hemmet och öppnar istället upp för förskolan där vi lägger energi på att se möjligheterna hos varje barn. Det blir inte som det blir - utan det blir som vi tänker, planerar och gör. Det blir inte som det blir utan det blir som vi tänker, planerar och gör! All personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen måste arbeta utifrån att det är möjligt att barnen utmanas och utvecklas. Det är vår uppgift att stödja och hjälpa alla att hitta vägar för att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Vi skall inte nöja oss förrän det är uppnått. - Hamnar vi en återvändsgränd måste vi hitta nya vägar. De styrdokument som förskolan bygger på ska märkas i verksamheten, däri finner vi vårt uppdrag. Fem målområden... Falkenbergs Barn- och utbildningsnämnd har antagit en verksamhetsplan som innebär att alla verksamheter ska präglas av styrdokumentens intentioner med speciellt fokus på våra fem målområden: Resultat och resurser Inflytande, delaktighet och ansvar Samverkan Lärmiljö Lärande organisation } } Kärnuppdrag Stöduppdrag 12 13

8 Målområdena i Verksamhetsplanen Våra målområden kan delas upp i kärnuppdrag och stöduppdrag för att uppnå goda resultat. Resultat och resurser samt inflytande, delaktighet och ansvar ingår i förskolans kärnuppdrag enligt styrdokumenten. Samverkan, lärmiljö och lärande organisation är stöduppdrag för att lyckas med uppdraget. Detta betyder inte att målområdena är olika viktiga. Det betyder att vid utvärderingstillfällena är kärnuppdraget i fokus medan vi analyserar i vilken grad stöduppdragen bidragit till högre måluppfyllelse. Kärnuppdrag Resultat och resurser Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Förskolans kärnuppdrag är en blandning av omsorg, lärande och utveckling. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras lust att lära ska stimuleras. Förskolans kärnuppdrag är att barnen ska ha kunskaper som är användbara i en komplex vardag att kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är viktiga kunskaper som vi tror är gångbara i framtiden. Människans förmåga att gestalta-berätta-beskriva-jämföra-reflektera-kritiskt granska-planera-kommunicera och argumentera har varit och är värdefulla kvaliteter som vi är övertygande om kommer att gälla i framtiden. Dessa kvaliteter stämmer väl med intentionerna i styrdokumenten. Systematiskt kvalitetsarbete Det handlar om att genom pedagogisk dokumentation ta fram underlag, analysera och utvärdera se vad som kan bevaras och vad som behöver förbättras. Detta gör vi kollektivt eftersom alla anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara delaktiga. Efterfråga resultat på alla nivåer. Vi vet genom beprövad erfarenhet att det måste pågå parallellprocesser. Det betyder att vår fokusering måste ha en tillämpning på alla nivåer i organisationen. Ett exempel är tidiga insatser för stöd till de barn som är i behov av det. För detta måste arbetslaget ha en agenda och en klar arbetsstruktur. Förskolechefen måste fråga efter resultat liksom förvaltningen efterfrågar hur arbetet fortlöper och vilka resultat vi uppnår. Långsiktigt arbete Forskning påvisar att pedagogisk utveckling tar tid och för att nå resultat måste man vara uthållig och fokusera under flera år. Inflytande, delaktighet och ansvar En individ som har inflytande tar ansvar för sin situation och bidrar till verksamhetens utveckling. En individ som känner sig utsatt har svårt att ta ansvar och bidrar inte till verksamhetens positiva utveckling. Vårt arbete ska inriktas på följande områden: Utbilda demokratiska människor Förskolan skall lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Ge ett växande ansvar och intresse hos barnen så att de på sikt aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Arbeta med förmågor, enligt läroplanens intentioner, innebär till exempel att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Delaktighet mellan förskola - hem - är viktig för att bygga tillitsfulla relationer. Vårdnadshavarna ska ges möjlighet till insyn i och vara delaktiga i sina barns vardag. Förskolan ska arbeta för att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Inflytande över arbetssätt och verksamhetens innehåll - är av stor vikt för barnens lärande, välmående och motivation. Det handlar om att behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. 14 Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande 15

9 Stöduppdrag Arbetet med högre måluppfyllelse bygger på Samverkan, Lärmiljö och Lärande organisation. Vårt arbete ska inriktas på: Samverkan Förskolan lever i en alltmer globaliserad värld som en del och spegling av samhället. Det innebär att förskolan inte kan isolera sig, utan vara öppen mot samhället och kunna förhålla sig till exempelvis föräldrars företag och andra kulturer. Detta måste vara en del av förskolans innehåll och processer. Förskolan behöver en dialog med omvärlden, utåt där vi beskriver och förklarar vad som är förskolans uppdrag och inåt måste vi lyssna och ta till oss omvärldens förväntningar. Goda och förtroendefulla relationer är nödvändiga förutsättningar för att god kvalitet ska upplevas i förskolan. Lärmiljö -verksamheten ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Lärandet sker genom lek och kreativa miljöer. Lärandet ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Lärande organisation Öppenhet eller transparens är avgörande i en lärande organisation. Vi har en organisation där vi kan och ska lära av varandra och där klimatet är tillåtande. Det handlar också om pedagogisk dokumentation, uppföljning och analys av verksamheten, samt att gemensamt lära och utveckla förskolan. Detta ska genomsyra alla nivåer i organisationen Förväntningar Tidigare erfarenheter visar att höga förväntningar skapar höga resultat. Därför är det viktigt att vi har höga förväntningar i alla delar av våra verksamheter. Det handlar om att målen i förskolan måste styra det som planeras och på alla nivåer i verksamheten ska det synas vart vi är på väg, vilka mål vi arbetar mot och vilka förmågor som ska utvecklas. Förväntningar på pedagoger och arbetslag. - Att barn är olika innebär att alla inte kan göra samma saker för att utvecklas. Vi förväntar oss att pedagogerna planerar så att barnen efter behov får möta olika vägar för att utvecklas. - Att arbeta med pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten. Vi förväntas oss att pedagogerna följer upp, analyserar och utvecklar verksamheten för att ge varje barn utmaningar för att utvecklas. -Att samarbeta med hemmen för att bygga relationer. Vi förväntar oss att pedagogerna informerar och gör vårdnadshavarna delaktiga i sina barns utveckling och vardag. -Att verksamheten utgår från målen i läroplanen. Vi förväntar oss att pedagogerna tar tillvara och stärker barnets intressen för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter utifrån målen i läroplanen. Vi förväntar oss också att pedagogerna arbetar på ett utforskande nyfiket sätt tillsammans med barnen där barnens intressen och erfarenheter tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. 16 Målmedvetet arbetar vi tillsammans för att skapa den bästa förskola vi kan utifrån våra gemensamma resurser och det räcker långt! 17

10 Förväntningar på förskolechefer Ledarskapet i förskolan går ut på att leda lärandet. Det innebär att pedagogerna leder barnens lärande och förskolecheferna leder pedagogernas lärande. Att leda lärandet betyder inte att man har svar på alla frågor utan snarare att man kan leda processer om nytt lärande. För att skapa ny kunskap i gruppen behöver arbetssätten bygga på att alla går in med öppna frågor och tar del av andras erfarenheter och tankar. Det är av störta vikt att vi tidigt följer upp barnens lärande. Vi får inte lämna någon! Barn som behöver mer stöd och stimulans i förskolan ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Framtid... Vårt framtidsfokus handlar om att skapa förutsättningar för våra barn och ungdomar att möta de krav och förväntningar som ställs på medborgaren i morgondagens samhälle. Det är därför av största vikt att vi fortsätter det påbörjade gemensamma arbetet med att höja kvaliteten och öka elevernas måluppfyllelse. För att detta ska bli lyckosamt behöver vi fokusera och samlas kring följande utmaningar: Utmaning 1: Vi ser en framtid där barnens resultat ständigt förbättras och visar på allt högre måluppfyllelse och meritvärden. De barn som når målen blir allt fler och vid utvärderingar kommer intentionerna i styrdokumenten att framgå på ett tydligt sätt i verksamheten. Utmaning 2 Vi ser också att delaktigheten, inflytandet och ansvaret ökar alla som arbetar i verksamheten kan berätta om sitt inflytande och sin delaktighet i arbetet på ett konkret och tydligt sätt. Utmaning 3 Vi har ett i förvägsystem. Hela vår verksamhet kommer alltmer att präglas av detta system där hela personalen har inflytande, tar ansvar och kommer med konstruktiva tankar som leder till förbättringar. Det är effekten av att vi arbetar i en lärande organisation och tillsammans utvecklar vårt vinnande koncept. Utmaning 4 Barnens föräldrar får tidigt information om förskolans läroplan och kursplaner och kan genom denna kunskap vara delaktiga och aktiva i sina barns skolarbete. Utmaning 5 Vi har en likvärdig förskola i vår kommun det spelar ingen roll vilken förskola jag som förälder väljer till mitt barn alla är lika kvalitativa! I vår förskola ska alla lyckas! Arja Holmstedt Svensson Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Jag kan!!! ADmartinsson/Marknadspartner. Foto sid 1,3, 5, 6, 7, 9, 11,12, 13,14,17, 18 Falkenbergs Kommuns bidarkiv, Sid 2, 8, 15,16, 19 istockphoto. Tryck Litografen

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

2012-2013. Innehåll. Förskolan Nymånen Ekonomisk Förening Tellusgatan 46-48 415 19 Göteborg e-mail: nymanen@hotmail.com

2012-2013. Innehåll. Förskolan Nymånen Ekonomisk Förening Tellusgatan 46-48 415 19 Göteborg e-mail: nymanen@hotmail.com 2012-2013 Innehåll Vision, mål och verksamhetsidé... 2 Beskrivning av organisation och lokal... 2 Verksamhetens personalpolitik och personalutveckling... 3 Våra mål... 3 Åtgärder för att nå målen... 3

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskolechefsområde Västra1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Äventyrspedagogik i förskolan

Äventyrspedagogik i förskolan Äventyrspedagogik i förskolan Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrspedagogik i förskolan kan utgå från läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). Sammanställningen är gjord

Läs mer