Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden"

Transkript

1 Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang. Det är aldrig stilla och arbetet rör sig alltid framåt. Nu samlar vi detta engagemang och riktar kraften efter vår gemensamma ledstjärna Alla ska lyckas och vi ger oss inte förrän vi når dit. Falkenbergs kommun Barn- och utbildningsförvaltningen, Falkenberg Besöksadress: Storgatan 27. Telefon kansliet: Fax:

2 Alla ska lyckas! När vi har brutit ned och analyserat skollagens formuleringar är det detta uttryck som mejslats fram till vår målbild eller kalla det gärna - vår vision! Uttrycket ska fungera som vår ledstjärna för att kunna forma och utveckla Falkenbergs skolor till att bli ännu bättre. Varför har vi fastnat för just dessa ord och vad lägger vi i ordens betydelse? Alla Betygsresultaten har aldrig varit särskilt höga i vår kommun. Orsaker och förklaringar har ofta söks hos elevgruppen t ex - eleverna är inte studiemotiverade, föräldrarna har låg utbildningsnivå, det blir liksom inte bättre med det elevunderlaget! Forskning har visat att förväntningar och resultatnivå har starkt samband - höga förväntningar ger goda resultat. Vi måste helt enkelt ställa oss frågan om vi menar att alla Falkenbergs barn kan/ska få med sig goda kunskaper? Svaret är ett otvetydligt jag! Därmed måste det till en ordentlig synvända, där var och en arbetar utifrån övertygelsen att alla elever, oavsett bakgrund kan klara skolan bra, och framför allt mycket bättre än idag. Jag vet att förskolans personal många gånger ser, redan i barnets tidiga år att de kan komma att få bekymmer med skolgången. Denna kompetens är viktig, men hur använder vi den kunskapen så den blir till en fördel för det enskilda barnet? Hela vår organisation måste bli mycket bättre på att förvalta denna kunskap och utifrån den ta ansvar för att rätt stöd sätts in så tidigt som möjligt. Ska Vi kunde lika gärna valt ordet kan, men vi menar att ska tydligare signalerar att vi ska kavla upp ärmarna och göra vårt yttersta, att vi ska kämpa ända in i kaklet - för varje elevs rätt till en god utbildning! Vi ska inte ge oss förrän vi nått dit! Lyckas Vi vill med detta ordval betona två saker: Goda resultat och maximal utveckling. De kan vara väldigt olika eftersom de är så individberoende. Uppdraget handlar inte bara om mätbara betygsresultat och det räcker absolut inte att ha godkänt som en generell ambitionsnivå för alla elever! Vi ska nå ännu längre, där varje elev vuxit genom att ha utnyttjat sin förmåga och därmed nått sin maximala utveckling med goda resultat som följd. Först då har vi lyckats.! Utropstecknet gör orden till en uppmaning. Lagtexten reglerar barnets rätt till utbildning och min förhoppning är att vår vision och målbild Alla ska lyckas! ska bidra till inspiration och kraftsamling i hela vår organisation. Kerstin Angel Ordförande Barn- och utbildningsnämnden...den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (Skollagen Kap 1 4) IT-kommun 2009 Vår gemensamma insats är en investering i våra barns, elevers och vår egen framtid 3

3 Tänk dig en förskola... Arja Holmstedt Svensson Förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen Tänk dig en förskola i Falkenbergs kommun som antagit omvärldens utmaningar och det pågående reformer kräver. Jag är på väg dit Följ med! vid utvecklingssamtal. De är verkligen professionella här i sitt bemötande av barnen och oss föräldrar, säger Fredrik innan han går vidare mot entrén på förskolan. mun. - Det var Samuel som såg Svamp-Bob Fyrkant under Laxbron en dag när vi var ute och promenerade och sedan har Svamp-Bob-Fyrkant fått vara med oss under hela hösten. Om du vill kan du få ett inbjudningskort så är du också välkommen, fortsätter Mischa! Jag får en träbit som de har gjort och skrivit en massa bokstäver på och som ligger bredvid de andra bitarna i sanden. Jag noterar att det inte är några barn som cyklar runt på gården och frågar pedagogen varför. Hon berättar att de uppmärksammat att barnen leker helt andra lekar när cyklarna inte är framme, så de har cykelfria dagar på förskolan för att kunna utveckla andra lekar. Jag märker att barnen är engagerade och tar egna initiativ i sina lekar. De vuxna finns nära tillhands för att stödja och utveckla leken vidare. Jag öppnar grinden in till förskolan och går med förväntansfulla steg in på förskolans gård. Där möts jag av en grupp barn som är fullt upptagna av sin vattenlek. Jag hör dem diskutera vem som har mest och minst vatten i sin hink. - Vi kan väl mäta, vi tar måttet och så mäter vi vem som har flest mått i sin hink, säger ett av barnen. De plockar fram ytterligare två hinkar och börjar hälla över. Jag hör att barnen tränar sig i att använda matematiska termer, kommunicera, samarbeta och pröva sig fram i sina lekar. På väg in möter jag pappa Fredrik som är på väg att lämna sin dotter Emilia på förskolan. - Hej, säger jag, stannar och pratar med Fredrik en stund. Han berättar att Emilia nu snart skall börja i en förskoleklass och att han är nöjd med förskolans sätt att arbeta med barnen. Han upplever att de utmanat Emilia i sitt lärande och att han som förälder är delaktig i Emilias utveckling genom all dokumentation på förskolan, i hennes portfolio och Innan jag hinner längre in på gården kommer en pedagog med ett barn och hälsar mig välkommen. Barnet undrar vem jag är så jag presenterar mig och tillägger att jag är nyfiken på hur de har det på sin förskola. - Jag kan visa dig runt, säger pojken som heter Karl. Jag blir alldeles varm och glad inombords över hans sätt att möta mig. Han tar min hand och vi går vidare till ett par barn som gräver i sandlådan. Karl berättar för de andra barnen att de har besök idag och att han visar mig runt. - Vi bygger vidare på vår vattenbana, säger en flicka som heter Mischa, en bana där vi skall bjuda in andra barn att pröva sina Svamp-Bob Fyrkant. - Oj då, svarar jag, vem är Svamp-Bob Fyrkant? - Det är kompisar till oss här på förskolan som vi arbetat med i ett projekt under hela hösten, säger Mischa. Hon tar fram en tvättsvamp och berättar att det är hennes Svamp-Bob-Fyrkant, svampen har fått ögon, näsa och 4... barnen är engagerade och tar egna initiativ i sina lekar. De vuxna finns nära tillhands för att stödja och utveckla leken vidare 5

4 Jag tackar för hjälpen och lämnar Karl. Jag går vidare in mot förskolan, skjuter upp dörren och går försiktigt in i byggnaden. Där möts jag av en stor fondvägg med uttrycket: Alla ska lyckas! Där finns även en storbilds- TV som rullar ut aktuella bilder från verksamheten. Här blir jag stående en stund för att titta på bilderna. Oj vad många olika aktiviteter de här barnen får vara med om, tänker jag. På väggarna är barnens bilder och teckningar uppsatta med tankar och reflektioner som barnen och de vuxna gjort tillsammans. Mitt första intryck är att denna förskola arbetar med värdegrundsfrågor och med att dokumentera barns lärande. Värdegrundsfrågorna uttrycker man i mål. Jag blir naturligtvis nyfiken på hur värdegrunden tar sig uttryck i förskolans vardag. Och hur man arbetar med kärnuppdragen, omsorgsutveckling och lärande! Jag ser mig nyfiket omkring i entréhallen och undrar var jag ska börja mitt besök. Jag går mot ljuden av ett dämpat men energiskt sorl från både barn och vuxna en bit längre in i lokalerna Väl inne på torget på förskolan möts jag av ett rum som är uppdelat i många små lekhörnor och hela rummet är fyllt med olika platser för aktiviteter. Det är en blandning av skapande och lugna vrår. På golvet leker en pedagog en engagerande bygglek tillsammans med en grupp barn. En flicka som just börjat på förskolan står lite avvaktande vid sidan om och jag hör hur pedagogen direkt stödjer och hjälper henne in i leken med de andra barnen. Överallt finns utställningar och dokumentation över barnens alster och utveckling. Glada färgsprakande teckningar blandas med foton som visar barnens lärande och engagemang. Här presenteras en stor variation av olika sätt att lära. Det handlar om att berätta om t.ex. arbetet med ägget som blev en orm och hur de kom fram till hur lång ormen är. Det finns också teckningar och foton på barnens familjer och hem, och från besöket på biblioteket. Det är tydligt att barnens egna funderingar och frågor ligger till grund för arbetena. Plötsligt kommer en förskollärare fram till mig och hälsar mig välkommen. Han säger att han är glad över att få visa mig runt och att han är stolt över att arbeta i Falkenbergs kommun som verkligen tar barnens utveckling på allvar. Jag blir riktigt glad och stolt över det han säger. Förskolläraren heter Mats och han berättar att de påbörjat arbetet med systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att de frågar sig -HUR skapar vi förutsättningar för barnens utveckling och lärande i vår verksamhet? - Vi utgår från barns egna erfarenheter, intressen och motivation. För att kunna arbeta så måste vi lyssna, På ett nästan magiskt sätt får hon barnen att engagera sig i 6 varandras tankar och lösningar 7

5 observera och alltid ha barnen i centrum, berättar han. Alltså frågar vi oss: Vad vill barnen berätta för oss? Han berättar också att barn lär i ett för dem meningsfullt sammanhang där deras eget intresse, motivation och engagemang får utrymme. Jag frågar då Mats om han kan visa mig något bra exempel på det han berättat om. - Kom ska jag visa dig, säger han. Vi går vidare till pedagogen Anna som är omringad av intresserade barn och när jag kommer nära ser jag att Anna har en läsplatta i sin hand. Hon visar mig en plats vid bordet. Vi arbetar med teknik nu och barnen får själva pröva på att få loss en av klossarna i spelet block it. Det var Lisas idé när hon kom till förskolan idag och ville visa ett spel hon spelat. Plattan går runt bland barnen och de hjälper varandra att lösa uppgiften. Glada tillrop kommer från barnen när någon lyckas lösa den. Jag noterar pedagogens sätt att ställa frågor till barnen under tiden de löser uppgiften. På ett nästan magiskt sätt får hon barnen att engagera sig i varandras tankar och lösningar. Jag reser mig och går vidare till andra delen av torget där tre barn målar regnbågar vid stativ. Ett av barnen berättar att han såg en regnbåge när det regnade igår och den var så vacker så han och hans mamma tog kort på den. Idag hade han kortet med sig till förskolan och visade det för två andra barn som blev nyfikna och ville måla av regnbågen. En pedagog tog fram ett prisma och visade barnen hur man kan göra regnbågar utan regn. Barnen är ivriga att berätta att det är ljuset som gör att man kan se samma färger i en prisma som i en regnbåge. De kan berätta om alla färger som regnbågen innehåller: röd, orange, gul, grön, blå, lila. Jag tackar barnen för det de berättat samtidigt som jag hör smittande skratt, från rummet bredvid. Jag kan inte låta bli att gå dit. Jag finner tre flickor som dansar disco framför väggspegeln till Dannys Amazing. De är så upptagna av sin dans att de inte märker att jag tittar in. De rör sig till musiken och dramatiserar sin dans med krumbukter och små hopp. Jag ler och tänker på hur enkelt barn kan underhålla sig när miljön är tillåtande. En pedagog som heter Ailja kommer fram till mig och frågar om jag vill vara med och duka och hämta maten idag. Det är klart att jag vill och följer med. Hon har redan informerat Ebba och Per, som har hand om måltiden idag, att jag eventuellt ska hjälpa till. Idag är vi 19 barn och 4 vuxna som ska äta, berättar Ailja, och vi har 4 bord att sitta vid. Ebba hämtar korten som barnen satt upp i tamburen när de kom till förskolan. Hon och Per lägger ut korten vid borden och räknar sedan samman hur många tallrikar det blir vid varje bord. Ebba som är snabb ropar, - Jag behöver 6 tallrikar vid mina bord! Per funderar länge innan han lägger ut sina kort och kommer till Ailja och frågar: 8 Plattan går runt bland barnen och de hjälper varandra att lösa uppgiften 9

6 -Kan du hjälpa mig? Vad vill du ha hjälp med, frågar Ailja? Jo, säger Per, om jag lägger ut mina kort som vanligt blir det så många barn vid ett av borden och nästan inga vid det andra. Ailja frågar: -Kan du göra på något annat sätt? Ja, svarar Per, om jag flyttar Mischa och Felicia till det bordet så blir det 5 barn och en vuxen vid bordet och 6 barn och 1 vuxen vid det andra. Bra, då tycker jag du skall göra så, säger Ailja. Vilket enkelt och fint pedagogiskt exempel på hur man arbetar med problemlösning. Vid middagen serveras det idag spagetti, köttfärssås, sallad och morotsstavar. Barnen pratar om det de gjort innan maten och jämför hur många morotsstavar de tagit. -Jag har tagit dubbelt så många som du, säger Erik till Muhammed. -Jag ville bara ha två, säger Muhammed. Då har Erik fyra, säger Lisa i förbifarten, och jag tänker att de här barnen utvecklar sin förmåga när det gäller mängd, antal, ordning och talbegrepp på ett naturligt sätt. När barnen avslutat måltiden tar de sina tallrikar och källsorterar matresterna i olika kärl. De skrapar mat och fruktskal i en bunke och slänger papper i en annan innan de ställer tallriken på vagnen. Vilket bra sätt att lära barnen ta hänsyn till vår miljö. Efter maten är det dags för vila, sagostund eller lekarbete. Det är varje barns behov som avgör var de skall vara. Emil är otålig och drar Justina i armen. -Kom nu vi skall ha en lekstund. Justina berättar för mig att det är lekarbete Emil menar. -Vad innebär lekarbete, frågar jag? I lekarbete ges barnet möjlighet att i lekens form arbeta med sin utveckling tillsammans med en trygg vuxen. Målet är att barnet ska utvecklas socialt, känslomässigt och språkligt samt stärka sin koncentrationsförmåga och självkänsla. Det är ett sätt att stödja barnet i dess utveckling av förmågan att leka, arbeta och lära tillsammans med andra barn. De små barnen läggs i sina vagnar utomhus för en sovstund medan de lite äldre barnen samlas i soffan för en saga. Jag sätter mig på en kudde vid soffan och drömmer mig bort en stund. Pedagogen som läser stannar upp då och då och uppmuntrar barnen till att ställa frågor samt låter dem prata med varandra om sagan och bilderna. Jag hör att hon är medveten om att samtalet blir en av många språkutvecklande aktiviteter som dagligen sker i förskolan. När sagan är slut hör jag pedagogen säga: -Lyssna, visst hör jag att vattnet forsar i vattenrännan? Och jag undrar hur det går för regnbågarna? Barnen som målade går bort till stafflierna och fortsätter måla med sina färger. Jag tackar nu för mig och tänker att barnen på denna förskola verkligen möter pedagoger som hela tiden utgår från att det är för barnens skull de är här. Det känns tryggt att veta att alla förskolor utgår från att uppnå en likvärdig kvalitet enligt förskolans läroplan. Det ska inte spela någon roll vilken förskola jag väljer till mitt barn i Falkenbergs kommun. Hur skapar man en verksamhet som alltid har barnen i centrum med engagemang och arbetsglädje, funderar jag, när jag vandrar vidare mot förskolans arbetsrum? Jag har bestämt träff med förskolans förskolechef, Birgitta. Hon berättar att det handlar om att både hon och arbetslaget har ett stort engagemang för sitt uppdrag och att alla har fått en fortbildning i ICDP som handlar om vägledande samtal. - Jag som förskolechef arbetar för att stödja min personal samtidigt som jag hela tiden utmanar mina pedagogers föreställningar om omsorg, lärande och utveckling., säger Birgitta. Jag leder genom att hela tiden själv vara nyfiken och lärande i förhållande till förskolans uppdrag. Det är många 10 Målet är att barnen ska utvecklas socialt, känslomässigt och språkligt samt stärka sin koncentrationsförmåga och självkänsla 11

7 gånger en svår balansgång för jag vill hela tiden vara en förebild för mina medarbetare, säger Birgitta innan hon försvinner bakom hörnet. På väg mot utgången möter jag en grupp människor som verkar välkända på förskolan och som jag ser blir varmt välkomnade av personalen. Det visar sig vara förskolans verksamhetspolitiker som är på besök. Jag frågar gruppen varför de är på förskolan och får till svar Alla ska lyckas! att detta är ett vanligt förskolebesök som bygger på intresse för verksamheten och vikten av att bygga goda relationer i hela organisationen. Goda relationer klingar i mina öron när jag lämnar förskolan. Alla ska lyckas! Vägen till högre måluppfyllelse Vi lämnar nu förskolan som lade energi på att likna hemmet och öppnar istället upp för förskolan där vi lägger energi på att se möjligheterna hos varje barn. Det blir inte som det blir - utan det blir som vi tänker, planerar och gör. Det blir inte som det blir utan det blir som vi tänker, planerar och gör! All personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen måste arbeta utifrån att det är möjligt att barnen utmanas och utvecklas. Det är vår uppgift att stödja och hjälpa alla att hitta vägar för att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Vi skall inte nöja oss förrän det är uppnått. - Hamnar vi en återvändsgränd måste vi hitta nya vägar. De styrdokument som förskolan bygger på ska märkas i verksamheten, däri finner vi vårt uppdrag. Fem målområden... Falkenbergs Barn- och utbildningsnämnd har antagit en verksamhetsplan som innebär att alla verksamheter ska präglas av styrdokumentens intentioner med speciellt fokus på våra fem målområden: Resultat och resurser Inflytande, delaktighet och ansvar Samverkan Lärmiljö Lärande organisation } } Kärnuppdrag Stöduppdrag 12 13

8 Målområdena i Verksamhetsplanen Våra målområden kan delas upp i kärnuppdrag och stöduppdrag för att uppnå goda resultat. Resultat och resurser samt inflytande, delaktighet och ansvar ingår i förskolans kärnuppdrag enligt styrdokumenten. Samverkan, lärmiljö och lärande organisation är stöduppdrag för att lyckas med uppdraget. Detta betyder inte att målområdena är olika viktiga. Det betyder att vid utvärderingstillfällena är kärnuppdraget i fokus medan vi analyserar i vilken grad stöduppdragen bidragit till högre måluppfyllelse. Kärnuppdrag Resultat och resurser Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Förskolans kärnuppdrag är en blandning av omsorg, lärande och utveckling. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras lust att lära ska stimuleras. Förskolans kärnuppdrag är att barnen ska ha kunskaper som är användbara i en komplex vardag att kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är viktiga kunskaper som vi tror är gångbara i framtiden. Människans förmåga att gestalta-berätta-beskriva-jämföra-reflektera-kritiskt granska-planera-kommunicera och argumentera har varit och är värdefulla kvaliteter som vi är övertygande om kommer att gälla i framtiden. Dessa kvaliteter stämmer väl med intentionerna i styrdokumenten. Systematiskt kvalitetsarbete Det handlar om att genom pedagogisk dokumentation ta fram underlag, analysera och utvärdera se vad som kan bevaras och vad som behöver förbättras. Detta gör vi kollektivt eftersom alla anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara delaktiga. Efterfråga resultat på alla nivåer. Vi vet genom beprövad erfarenhet att det måste pågå parallellprocesser. Det betyder att vår fokusering måste ha en tillämpning på alla nivåer i organisationen. Ett exempel är tidiga insatser för stöd till de barn som är i behov av det. För detta måste arbetslaget ha en agenda och en klar arbetsstruktur. Förskolechefen måste fråga efter resultat liksom förvaltningen efterfrågar hur arbetet fortlöper och vilka resultat vi uppnår. Långsiktigt arbete Forskning påvisar att pedagogisk utveckling tar tid och för att nå resultat måste man vara uthållig och fokusera under flera år. Inflytande, delaktighet och ansvar En individ som har inflytande tar ansvar för sin situation och bidrar till verksamhetens utveckling. En individ som känner sig utsatt har svårt att ta ansvar och bidrar inte till verksamhetens positiva utveckling. Vårt arbete ska inriktas på följande områden: Utbilda demokratiska människor Förskolan skall lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Ge ett växande ansvar och intresse hos barnen så att de på sikt aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Arbeta med förmågor, enligt läroplanens intentioner, innebär till exempel att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Delaktighet mellan förskola - hem - är viktig för att bygga tillitsfulla relationer. Vårdnadshavarna ska ges möjlighet till insyn i och vara delaktiga i sina barns vardag. Förskolan ska arbeta för att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Inflytande över arbetssätt och verksamhetens innehåll - är av stor vikt för barnens lärande, välmående och motivation. Det handlar om att behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. 14 Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande 15

9 Stöduppdrag Arbetet med högre måluppfyllelse bygger på Samverkan, Lärmiljö och Lärande organisation. Vårt arbete ska inriktas på: Samverkan Förskolan lever i en alltmer globaliserad värld som en del och spegling av samhället. Det innebär att förskolan inte kan isolera sig, utan vara öppen mot samhället och kunna förhålla sig till exempelvis föräldrars företag och andra kulturer. Detta måste vara en del av förskolans innehåll och processer. Förskolan behöver en dialog med omvärlden, utåt där vi beskriver och förklarar vad som är förskolans uppdrag och inåt måste vi lyssna och ta till oss omvärldens förväntningar. Goda och förtroendefulla relationer är nödvändiga förutsättningar för att god kvalitet ska upplevas i förskolan. Lärmiljö -verksamheten ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Lärandet sker genom lek och kreativa miljöer. Lärandet ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Lärande organisation Öppenhet eller transparens är avgörande i en lärande organisation. Vi har en organisation där vi kan och ska lära av varandra och där klimatet är tillåtande. Det handlar också om pedagogisk dokumentation, uppföljning och analys av verksamheten, samt att gemensamt lära och utveckla förskolan. Detta ska genomsyra alla nivåer i organisationen Förväntningar Tidigare erfarenheter visar att höga förväntningar skapar höga resultat. Därför är det viktigt att vi har höga förväntningar i alla delar av våra verksamheter. Det handlar om att målen i förskolan måste styra det som planeras och på alla nivåer i verksamheten ska det synas vart vi är på väg, vilka mål vi arbetar mot och vilka förmågor som ska utvecklas. Förväntningar på pedagoger och arbetslag. - Att barn är olika innebär att alla inte kan göra samma saker för att utvecklas. Vi förväntar oss att pedagogerna planerar så att barnen efter behov får möta olika vägar för att utvecklas. - Att arbeta med pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten. Vi förväntas oss att pedagogerna följer upp, analyserar och utvecklar verksamheten för att ge varje barn utmaningar för att utvecklas. -Att samarbeta med hemmen för att bygga relationer. Vi förväntar oss att pedagogerna informerar och gör vårdnadshavarna delaktiga i sina barns utveckling och vardag. -Att verksamheten utgår från målen i läroplanen. Vi förväntar oss att pedagogerna tar tillvara och stärker barnets intressen för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter utifrån målen i läroplanen. Vi förväntar oss också att pedagogerna arbetar på ett utforskande nyfiket sätt tillsammans med barnen där barnens intressen och erfarenheter tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. 16 Målmedvetet arbetar vi tillsammans för att skapa den bästa förskola vi kan utifrån våra gemensamma resurser och det räcker långt! 17

10 Förväntningar på förskolechefer Ledarskapet i förskolan går ut på att leda lärandet. Det innebär att pedagogerna leder barnens lärande och förskolecheferna leder pedagogernas lärande. Att leda lärandet betyder inte att man har svar på alla frågor utan snarare att man kan leda processer om nytt lärande. För att skapa ny kunskap i gruppen behöver arbetssätten bygga på att alla går in med öppna frågor och tar del av andras erfarenheter och tankar. Det är av störta vikt att vi tidigt följer upp barnens lärande. Vi får inte lämna någon! Barn som behöver mer stöd och stimulans i förskolan ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Framtid... Vårt framtidsfokus handlar om att skapa förutsättningar för våra barn och ungdomar att möta de krav och förväntningar som ställs på medborgaren i morgondagens samhälle. Det är därför av största vikt att vi fortsätter det påbörjade gemensamma arbetet med att höja kvaliteten och öka elevernas måluppfyllelse. För att detta ska bli lyckosamt behöver vi fokusera och samlas kring följande utmaningar: Utmaning 1: Vi ser en framtid där barnens resultat ständigt förbättras och visar på allt högre måluppfyllelse och meritvärden. De barn som når målen blir allt fler och vid utvärderingar kommer intentionerna i styrdokumenten att framgå på ett tydligt sätt i verksamheten. Utmaning 2 Vi ser också att delaktigheten, inflytandet och ansvaret ökar alla som arbetar i verksamheten kan berätta om sitt inflytande och sin delaktighet i arbetet på ett konkret och tydligt sätt. Utmaning 3 Vi har ett i förvägsystem. Hela vår verksamhet kommer alltmer att präglas av detta system där hela personalen har inflytande, tar ansvar och kommer med konstruktiva tankar som leder till förbättringar. Det är effekten av att vi arbetar i en lärande organisation och tillsammans utvecklar vårt vinnande koncept. Utmaning 4 Barnens föräldrar får tidigt information om förskolans läroplan och kursplaner och kan genom denna kunskap vara delaktiga och aktiva i sina barns skolarbete. Utmaning 5 Vi har en likvärdig förskola i vår kommun det spelar ingen roll vilken förskola jag som förälder väljer till mitt barn alla är lika kvalitativa! I vår förskola ska alla lyckas! Arja Holmstedt Svensson Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Jag kan!!! ADmartinsson/Marknadspartner. Foto sid 1,3, 5, 6, 7, 9, 11,12, 13,14,17, 18 Falkenbergs Kommuns bidarkiv, Sid 2, 8, 15,16, 19 istockphoto. Tryck Litografen

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken Systematiskt Kvalitetsarbete Tufvan, Duvan och Fisken Styrdokumenten I skollagens fjärde kapitel 3 står det att förskolan skall bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att kontinuerligt planera,

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen?

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Uppdraget Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt. Lillsjöskolan har närhet till Odensalabäcken, skog, grönområden och fotbollsplan/skridskobana. Personalen på skolan är kunnig, engagerad och arbetar för elevernas bästa. Lillsjöskolans anda skall präglas

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Pedagogisk plan för Silvertallens förskola

Pedagogisk plan för Silvertallens förskola Pedagogisk plan för Silvertallens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Skolchef Maarit Enbuske Tfn- 0927-72050 REKTORS OMRÅDE

Läs mer

Arbetsplan för Avdelningen Svampen Älvdansens förskola

Arbetsplan för Avdelningen Svampen Älvdansens förskola Arbetsplan för Avdelningen Svampen Älvdansens förskola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-23 Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Läroplanen för förskolan (lpfö98/16) 2.2 Utveckling och lärande Förvaltningens

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

0 Verksamhets idé Ht 2015/Vt 2016

0 Verksamhets idé Ht 2015/Vt 2016 0 Verksamhets idé Ht 2015/Vt 2016 Förord Verksamhetsidén är en länk i en kedja av olika styrdokument som bildar en helhet. Vårt mål har varit att göra en gemensam tolkning av vad uppdraget innebär för

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET. En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET. En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola Emmaboda - Sydöstra Sveriges närmaste ort Från Emmaboda når du sydöstra Sveriges

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

LOKAL VERKSAMHETSPLAN FÖR BERGSHAMRA FÖRSKOLEENHET

LOKAL VERKSAMHETSPLAN FÖR BERGSHAMRA FÖRSKOLEENHET LOKAL VERKSAMHETSPLAN FÖR BERGSHAMRA FÖRSKOLEENHET FRÖET, RÅGEN, TAURUS OCH TELLUS FÖRSKOLOR SOLNA STAD 2013 Organisation Under första halvåret 2012 hade vi 250 platser med barn i åldern 1-5 år. Tellus

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Vi erbjuder en förskoleverksamhet som lägger grunden för barnets livslånga lärande

Vi erbjuder en förskoleverksamhet som lägger grunden för barnets livslånga lärande K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor Vi erbjuder en förskoleverksamhet som lägger grunden för barnets livslånga lärande Barn, föräldrar och besökare skall känna sig välkomna till

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran Värdegrund, vision, arbetsmetod För var och en inom Strands förskolor Att få växa och utvecklas med förundran Alla ska med! Allt går! Alla gör skillnad! Alltid framåt! Välkomna till Strands förskolor För

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer