du som ska börja arbeta/studera på Infektionsavdelning 152

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "du som ska börja arbeta/studera på Infektionsavdelning 152"

Transkript

1 du som ska börja arbeta/studera på Infektionsavdelning 152

2 Välkommen till Infektionskliniken Med den här informationsskriften vill vi hjälpa dig att komma in i arbetet på avdelningen. Vi har tagit med lite allmän information samt en sammanfattning av vad du bör kunna/känna till efter din bredvidgång. Det är viktigt att du själv säger till om det är något du undrar över och behöver träna mer på. Vår strävan är att du ska känna dig säker och behärska arbetet när du börjar din tjänstgöring. Omklädningsrum finns i källaren. Där finns skåp att hänga in dina kläder i. Tag med eget hänglås. Inne på avdelningen finns värdeskåp för din väska och dylikt. På avdelningen finns också möjligheter för dig att värma mat. Vi hoppas att du ska trivas hos oss och vi kommer att göra allt för att underlätta din tid här. Tänk på tystnadsplikten! 2

3 Checklista Checklistan går vi igenom tillsammans för att du ska bli orienterad om hur dessa saker fungerar och var de är placerade. arbetsplatsens lokaler telefon koppla samtal larm på telefon brandposternas placering utrymningsplan katastrofpärm avstängning O 2 tillförsel (görs av Brandkåren) akutvagn/hjärtbräda EKG-apparat defibrillator andningsapparater O 2 -aggregat och sug blodsockermätare saturationsmätare övrig utrustning överfallslarm sepsistecken MEWS skyddsombud Noggrann handhygien, basal hygien och hygienrutiner Var alltid noggrann med handhygienen! Det är den viktigaste smittförebyggande åtgärden. Följ Region Skånes riktlinjer i broschyren Ren vård. Den viktigaste grundprincipen i alla vårdsituationer, oavsett verksamhet, är att skapa barriär mot smitta och smittspridning. Detta innebär praktiskt att basala hygienrutiner och klädregeler ska tillämpas i alla vårdsituationer för att förebygga smittspridning av såväl känd som okänd smitta. På avdelning 152 finns särskilda föreskrifter om isolering se särskilt avsnitt. 3

4 Rutiner kring nyanländ patient Hos oss vårdas patienter i alla åldrar med olika infektioner, patienterna är isolerade och ligger ensamma på en sal. Ta alltid reda på om det är lämpligt att patienten vistas utanför patientrummet. Informera om isoleringen och att det inte är tillåtet att gå ut i korridoren utan särskilt tillstånd. Informera också om att besökare ska gå in till patienten från baksidan av huset. Visa hur bordspanelen samt övrig utrustning fungerar. Informera om möjligheten att koppla in en egen telefon. Samtalskostnaden debiteras patientens hemabonnemang. Väg patienten på morgonen dag två. Skriv patientuppgifter på papper som finns på kontrollvagnen. Notera datum och klockslag. Glöm inte att fråga om medgivande. Beställ matbricka. Meddela läkaren att patienten har kommit. Kontrollera identiteten och sätt på godkänt ID-band. (sjuksköterska) Kontrollera att rätt smitta är angiven i slussen, säckar yttersluss. Dokumentera kontroller och patientstatus samt utför de ordinationer som läkaren har gett. Kontrollera att rutinprover är tagna. CRP, blodkroppsstatus (Hb, Vita, Diff, TRC, MCV), elstatus (Na, K, Krea). Övervakning MEWS bör följas vid vissa sjukdomstillstånd då övervakningslista sätts upp i sluss. Remisser och röntgenförberedelser Finns på VGI. Gå in på följande sidor: Forberedelser/ Forberedelser-Rontgen-Ost-Hassleholm/ Undersokningar/ Undersokningar---Klinisk-fysiologi--Nuklearmedicin- CSK/ Anpassa enkelt ditt VGI genom att skapa genvägar till sidor du använder ofta. 4

5 Sjuksköterska Sjuksköterskan ska känna till de vanligaste sjukdomarna och deras behandling samt vara väl förtrogen med avdelningens rutiner. Vid omvårdnad av patient: intervjua patienten (boende, hemtjänst etc) ge kontinuerlig information till patient och anhöriga vårdplanera i tidigt skede gör en individuell vårdplan vid psykosociala problem och behov av samtalsstöd finns kurator att tillgå identifiera riskdiagnoser dokumentera noggrant i Melior planera i god tid inför patientens hemgång om eventuellt nya behov föreligger kontakta hemtjänst, distriktssköterska med flera i god tid skriv omvårdnadsepikris Sjukdomstillstånd De vanligaste sjukdomarna hos oss är: lunginfektioner hud- och mjukdelsinfektioner mag- och tarminfektioner blodförgiftning (sepsis) hjärtklaffsinfektioner (endokardit) inflammation i njurbäcken och njure (pyelonefrit) feberutredningar hjärnhinneinflammation (meningit) infektioner med MRB - multiresistenta bakterier som: ESBL - Extended Spectrum BetaLaktamas - producerande tarmbakterier MRSA - Methicillin Resistent Stafylococcus Aureus VRE - VancomycinResistent Enterokock andra sjukdomar som lyder under Smittskyddslagen, till exempel hepatit, HIV/AIDS samt tuberkulos (TB). 5

6 Isoleringsavdelning 152 Avdelningen har isoleringsrum med sluss-system. Detta innebär att dörrarna till patientrummen och korridoren aldrig får vara öppna samtidigt. Aktuell smitta anges alltid i slussarna. Aktuella smittor: blodsmitta infektionskänslig patient kontaktsmitta luftburen smitta multiresistenta bakterier tuberkulos HANDHYGIENEN är alltid mycket viktig, oavsett isoleringsorsak! Till varje sal finns en yttersluss där allt engångsmaterial samt tvätt ska läggas i respektive säck. När patienterna har smittsamma sjukdomar som till exempel MRSA ska särskilda säckar för smittad tvätt användas. En inre självförstörande säck och en yttre skyddssäck. Här gäller speciell isolering med speciella isoleringsföreskrifter! Genom ytterslussarna kommer även besökare till patienten. Dörren till ytterslussen är alltid låst. Besökare ringer på en dörrklocka som leder till vårt signalsystem. Sätt alltid patientens behov först! För att minska patientens känsla av instängdhet vid isolering, är informationssamtalet om varför han/hon är isolerad och vad isoleringen kan komma att innebära av mycket stor vikt! 6

7 Rutiner för läkemedelsadministration Vi delar ut läkemedel efter den signerande läkemedelslistan. Läkemedel ges direkt till patienten med patientdata efter att du har signerat varje läkemedel för sig. När du blandar injektioner ska dessa märkas med patientdata, läkemedelsnamn, styrka samt mängd aktiv substans. Datum och signatur ska också skrivas. Se lokala rutiner, läkemedelshantering och läkemedelsförråd 152 samt Riktlinjer för läkemedelshantering. Antibiotikatider för tabletter: ordination och klockslag 1 x x x Antibiotikatider för intravenös behandling: ordination och klockslag 1 x x x Planera alltid så att läkemedel med mera finns hemma, speciellt inför helgerna. Läkemedelsbeställning administreras av sjuksköterska med delegering via webb före klockan 09:00 vardagar. Intravenös antibiotika administreras efter Arbetsmiljöverkets rekommendationer och blandas enligt spädningsschema. 7

8 Dagliga rutiner 06:45 rapport. Provtagning, patienttvätt, bäddning. 08:00 blodsockerkontroller. Utdelning av läkemedel och injektioner. patientfrukost. 09:15 rond. Omläggningar, dammtorkning, beställ mat till nästa måltid, rondarbete, kort rapport, eventuella EKG. 11:00 blodsockerkontroll och insulingivning. 11:30 13:30 Lunchrast för personalen. 12:00 utdelning av läkemedel, temptagning. Eventuella hemresor. 11:30 Lunch till patienterna. 13:15 kaffe till patienterna. 14:00 kvällspersonalen får rapport. Eventuella injektioner och övriga läkemedel. 15:00 kvällspersonalen går runt och hälsar på patienterna samt delar ut rena kläder till dem. Blodsockerkontroll. 16:00 Injektioner. 16:30 kvällsmat för patienterna. 17:30 18:00 Måltidsuppehåll för ssk/rast usk. 18:30 19:00 Kvällskaffe. 19:30 temptagning, eventuella omläggningar. blodsockerkontroller, patienthygien och hjälpa patient med sänggåendet. 20:00 Injektioner och övriga läkemedel. Kvällsinsulin. slutföra kvällsarbetet. 21:00 dokumentation. 21:30 rapport till nattpersonal. 8

9 Observationskontroller kontroller x 6 = kontroller x 3 = B-glc x 4 = Övriga rutiner Beställa matvaror via datorn. Patienten duschar minst en gång i veckan räknat från inkomstdagen. Städning av biutrymmen, se särskilt PM på avdelningen. Andningsvård hjälp av sjukgymnast hostteknik andningsteknik uppmana patienten att dricka rikligt (löser slem) uppmana patienten att sitta upp Patient till operation rutinprover eventuellt blodgrupp/bastest eventuellt beställa blod skriv ut en signerad checklista från Orbit ange smitta patientdusch med Descutan samt bädda rent fyll i checklistan Patientens välbefinnande kommer alltid i första hand! 9

10 Nattarbete på avdelning :30 rapportera till nattpersonal, gå runt till patienterna, brickdukning. 23:00 Gå igenom läkemedelsjournaler, dela läkemedel, blanda injektioner. 24:00 Gå nattrundan dela ut läkemedel, ge injektioner, vändningar och övriga kontroller. 02:00 som klockan 24:00, städning, läkemedelsvagnar och övriga förekommande arbetsuppgifter. 04:00 som klockan 24:00. 05:00 06:30 Morgonarbetet börjar, temptagning, dela ut läkemedel, hänga dropp. 06:20 I mån av tid tvätta patienter som är vakna. 06:45 rapportera till dagpersonal. 10 Övriga arbetsuppgifter: När patienten är vaken eller inte kan sova ta reda på om det är något han/ hon saknar eller vill ha. Städa och fylla på läkemedelsvagnarna. Städa övriga utrymmen enligt särskild lista. Rutiner för prover och undersökningar För blodprovstagning ur PVK, CVK och subcutan venport finns speciella rutiner, som du hittar på

11 Avföringsprover Clostridium Difficille speciellt odlingsrör med sked Faecesodling odlingsrör + pinne Yersinia odlingsrör + pinne Calici speciellt odlingsrör med sked Cystor och maskägg speciellt rör med formalin (tas med 24 timmarsmellanrum) F Hb burk med vit kork EHEC speciellt odlingsrör med sked Sårodling Tillvägagångssätt: Rengör såret med vatten. Provet tas i djupet av såret i gränsen mellan frisk och infekterad vävnad. aerob odling odlingsrör + pinne anaerob odling odlingsrör + pinne Snarast i kylskåp. Svalgodling odlingsrör + pinne Tillvägagångssätt: patienten bör ej ha ätit eller druckit strax före provtagning provet tas genom att pinnen rullas över gombågar och tonsiller Snarast i kylskåp. NPH - Nasofarynxodling odlingsrör + speciell pinne Tillvägagångssätt: pinnen förs längs nässkiljeväggen och botten av näshålan och hålls kvar några sekunder. Snarast i kylskåp. 11

12 Urinprover urinodling urincytologi sediment Snarast i kylskåp. Använd ett urinrör som fylls till hälften. Helst morgonurin. Blåstid fyra timmar. Ta mittströmsurin. 50 ml urin och 50 ml fixeringsvätska slås i en plastflaska. Använd ett urinrör. Helst morgonurin. Till lab inom 30 minuter. Sputumodling sputumodling x 3 sputumburk torr, ett prov per dygn Löwenstein/marsvin specifik odling sputumburk med NaC1 (TBodling) direktmikroskopi/ Gram eller Tbb sputumburk torr sputumcytologi sputumburk med 70% sprit ospecifik odling sputumburk torr VSK - ventrikelsköljning VSK-flaska + ytterflaska Tillvägagångssätt: Patienten ska vara fastande från klockan Samtidigt som sonden läggs ner får patienten dricka sterilt vatten så att sonden lättare glider. Kontrollera sondläget ml sterilt vatten sprutas ner genom sonden. Sköljvätskan dras upp med en sårspruta och sprutas ner i VSK-flaskan. Denna sköljning görs två gånger med ett dygns mellanrum. 12

13 Blododling Blododling tas normalt x 2 om inte annat ordineras. Tas i speciella odlingsflaskor med en Butterflynål och från olika lokaler. Noggrann huddesinfektion med Klorhexidinsprit före provtagning. prov I och II 10 ml blod i aerob flaska 10 ml blod i anaerob flaska Prov I och II kan tas direkt efter varandra. Klockslag och datum anges på flaska och remiss. Proven lämnas omedelbart till lab. LP - LumbalPunktion Alla prover tas i sterilt urinrör. Färdigdukad bricka finns på mottagningen. Prover som tas vid en LP: allmän odling celler i likvor proteinanalys glukos/likvor eventuellt TBC-odling borreliaserologi eventuellt virusprovtagning (PCR) Blodsocker tas alltid i samband med LP. Läkare ordinerar om han/hon vill ha alla analyser eller enbart vissa. Läkare ordinerar om planläge eller ej efter undersökningen. 13

14 Leverbiopsi se PM Förberedande prover: blödningsstatus blodgruppering bastest Biopsin utförs på röntgen. Premedicineringengen sker enligt särskild lista. Efter biopsin ska patienten ligga plant i fyra timmar på höger sida och vara fastande. Ta puls och blodtryck en gång i kvarten den första timmen och därefter en gång i halvtimmen resterande tre timmar. Är patienten besvärsfri behövs inga fler kontroller och patienten kan gå hem. Pleurapunktion Vid punktion tas följande prover: specifik odling (TBC-odl) 1 urinrör ospecifik odling 2 urinrör - aerob/anaerob anaerob odling 1 anaerob odlingsflaska aerob odling 1 aerob odlingsflaska cytologi 2 gröna rör (venprovtagningsrör) direktmikroskopi 1 urinrör äggvita och celler 1 grönt rör Patienten ska vara i stillhet tills kontrollröntgen av lungorna är gjord. 14

15 Ordlista abscess aerob anaerob bradykardi encephalit endokardit enterit erysipelas ESBL erythema nodosum gastroenterit glomerulonefrit hemiplegi hepatit herpes zoster meningit MRSA myokardit nekros oftalmoskop otit otoskop parenteral pleurit pneumoni pyelonefrit sepsis takykardi TB tetraplegi urtikaria UVI varicellae VRE ÖLI böld, varhärd med syre utan syre långsam hjärtfrekvens hjärninflammation inflammation i hjärtklaffarna tarminfektion rosfeber extended Spectrum BetaLaktamas prod bakterier knölros kräkning och diarré njurinflammation halvsidig förlamning leverinflammation bältros hjärnhinneinflammation methicillin Resistent Stafylokoccus Aureus hjärtmuskelinflammation lokal vävnadsdöd ögonspegel öroninflammation öronspegel bredvid tarmen direkt i blodet eller given sc eller im lungsäcksinflammation lunginflammation samtidig inflammation i njurbäckenet och njuren blodförgiftning snabb hjärtfrekvens tuberkulos förlamning i båda armarna och benen nässelutslag urinvägsinfektion vattkoppor VancomyscinResistent Enterokock övre luftvägsinfektion 15

16 Verksamhetschef: telefon: Enhetschef: telefon: Produktion: Skånevård Kryh Handledare: telefon: Sjuk- och friskanmälan: telefon: Fakta: Kerstin Nilsson, Henrik Elmrud, Eva-Lotta Wisäter, Ewa Gustavsson, Karin Sandin VO Specialiserad Medicin Infektion Juli Reviderad februari Skånevård Kryh Division Specialiserad närsjukvård VO Specialiserad Medicin Infektion Infektionsavdelning 152 Skane.se/csk

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Till Dig som skall få en höftledsprotes

Till Dig som skall få en höftledsprotes Till Dig som skall få en höftledsprotes Innehållsförteckning INFÖR OPERATIONEN Förundersökning.. 4 Hjälpmedel - Förskrivningshjälpmedel.. 5 - Egenvårdsprodukter. 5 - Var kan jag låna/köpa hjälpmedel?..

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB Författare:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Till dig som ska bli knäprotesopererad

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Till dig som ska bli knäprotesopererad ÖREBRO LÄNS LANDSTING Till dig som ska bli knäprotesopererad Vad är knäartros? Artros betyder broskförlust i led. Vid knäartros har det brosk som i vanliga fall täcker knäledens ytor mer eller mindre försvunnit.

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom PEG

Information till dig som får sondnäring genom PEG Information till dig som får sondnäring genom PEG Inledning Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet Bakgrund Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet I Sverige diagnostiseras 1 300 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). I de flesta fall behövs en neurokirurgisk

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Apotekare Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén i Värmland 2013-01-31

Läs mer

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Anna sitt här och ta det lugnt och koppla av. Själva springer dom omkring som tokar. Vad är detta för konstigt ställe!? Jag blir så stressad och orolig

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg 2 2013-08-14 Eva Franzén Eva Franzén, Maj Forsberg God vård och omsorg vid livets slut 1. Bakgrund Vid

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer