Utbildningar & konferenser 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar & konferenser 2014"

Transkript

1 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1

2 Trycksaksnummer: 13711/ Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

3 ett nytt år med utvecklande utbildningar Nya spännande möten! Varje år samlar SABO nära personer från hela landet på någon av alla våra utbildningar, konferenser, nätverksträffar och branschmöten. För mig som VD är det fantastiskt stimulerande att leda en verksamhet som inte bara är bransch- och intresseorganisation för allmännyttan utan också en mötesplats för hela bostadsbranschen. Genom våra utvärderingar vet vi att det finns ett extra stort värde i att delta i en utbildning eller konferens tillsammans med andra som arbetar med liknande frågor. Det är något jag känner igen själv och jag deltar med stor glädje i så många av våra konferenser och utbildningar som jag hinner med. Samtidigt som jag lär mig något nytt utökar jag mitt nätverk. Ett nätverk som blivit ganska stort genom åren och som jag har nytta och glädje av i stort sett dagligen. Därför ser jag nu fram emot ett helt nytt år med nya tillfällen till utveckling och möten. Kanske ses vi på någon av de aktiviteter vi har här på Drottninggatan 29 i Stockholm, eller på någon av alla våra konferenser runt om i landet. Det ser jag fram emot! SABO december 2013 Kurt Eliasson, VD SABO sabo sprider kunskap 3

4 Innehåll inledning 3 SABOs finansdag 19 boende- & sociala frågor 6 Allmännyttan, jobben och framtiden en konferens om hur vi kan bidra till ökad sysselsättning 6 Vär(l)den efter vården 7 Vem tar ansvar för att alla får en bostad? 7 Kunskapsdag om migration 7 Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa 8 Bodemokratidagarna 8 Träff kring sociala frågor i boendet 8 Bättre boende för äldre 9 Etik i bostadsföretag 9 Grannmedling 10 Koll på kraven 10 sdag om demenssjukdomar 10 SABOs kundserviceprogram 11 bostadspolitik & omvärld 14 bredband & tv 15 Utveckla företagets bredbands- & tv-strategi 15 BoIT-utbildning 15 ekonomi & finans 17 Finansiering i fastighetsbolag 17 Investeringskalkylering, grund 18 Investeringskalkylering, fortsättning 18 Räntederivat och aktiv skuldförvaltning i praktiken 19 Förändrade förutsättningar för fastighetsfinansiering och marknadsupplåning 19 Fastighetstransaktioner 20 Kapitalmarknadsfinansiering, fördjupning 20 Komponentredovisning 20 FOKUS PÅ HYROR 21 Sätt rätt hyra 21 Hyreskonferenser 21 Vinnande förhandlingsteknik 22 SABOs ekonomidagar 22 Ekonomi för VD och andra chefer i ledningsgrupp 22 Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur 23 Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta 23 Skatter och redovisning i fastighetsföretag 23 energi 25 Solenergidag med fokus på solceller 25 Energieffektivisering 25 Allmännyttans energisparkampanj 26 Årets energikick 26 Energijakt för bovärdar 26 fastighetsutveckling 28 SABOs fastighetsdagar 28 Renoveringsdagen 28 Att upphandla och kontrollera måleritjänster 29 Nätverk inom fastighetsutveckling 29 Brandskyddsdag 29 Bättre funktionalitet i små badrum 30 4 sabo sprider kunskap

5 Nätverksträff för måleriupphandlare 31 Kunskapsdag om tvättstugor 31 Ombyggnadssamordnare 31 företagsledning & organisationsutveckling 34 Utvecklingsprogram för VD i SABO-företag 34 Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher 35 Juridik och praktik i störningsärenden 44 Entreprenadrätt 45 Lokalhyresjuridik och moms 45 Kunskapsdag om PuL 45 Offentlighet, sekretess och dokumenthantering 46 Fastighetsägarens juridiska ansvar 46 Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen 46 Flygande start på jobbet för nyanställda i SABO-företag 35 Träff för nya VDar 35 Praktiskt ledarskap för arbetsledare i bostadsföretag 36 VD-träffar 36 SBL Företagsledning för bygg och fastighet 36 Ledarskap i förändringsprocesser 37 kommunikation 48 Medieträning 48 Google Analytics webbstatistik 49 SABOs kommunikationsdagar den digitala kommunikatören 49 Mediecoachning kommunikation i kris 49 Träff för kommunikatörer 49 Bostadsuniversitetet: Framtidens boende 37 SABO Professional Tours 38 Bo och bygga i Finland 39 miljö 50 Miljönätverksträff tema avfall 50 Att styra skötsel av utemiljö 50 Projektledning 40 SABOs ledarskapsdagar 40 SABOs forskarfrukostar 40 SABO Trainee 2014/15 41 juridik 43 Hyresjuridik I 43 Hyresjuridik II 43 LOU för bostadsföretag 44 Avflyttningsbesiktning 44 Entreprenadrätt, fördjupning 44 styrelse 52 Styrelseutvärdering 52 VD-utvärdering 52 för styrelser om räntederivat 52 Konferens för förtroendevalda 52 Styrelseutbildning 53 SABOs strategiska styrelseutbildning 53 allmännyttans energisparkampanj 54 information & anmälan 56 konsulttjänster 58 sabo sprider kunskap 5

6 Boende- & sociala frågor SABOs experter inom boende- och sociala frågor Fräs Therese Berg , Enhetschef Boende & Juridik Hyresgästinflytande och delaktighet Diskrimineringsfrågor Lokalt utvecklingsarbete Lena Johansson , Etik Boendesociala frågor Grannmedling Hot och våld Trygghetsfrågor Ylva Sandström , Boende för äldre Kooperativ hyresrätt Lokalt utvecklingsarbete Boendeplanering Ulrika Sax , Integration och mångfaldsfrågor Lokalt utvecklingsarbete Kunskapsresor/seminarier och SABO Professional Tours Allmännyttan, jobben och framtiden en konferens om hur vi kan bidra till ökad sysselsättning Konferens Det finns flera bostadsområden i vårt land där utanförskapet är stort och många av de boende går utan sysselsättning. Detta får många negativa effekter. De sociala problemen ökar och bostadsområdets attraktionskraft minskar. Men kanske går det att se möjligheter där många annars bara ser problem? Vi vet ju samtidigt att bristen på kompetens inom många branscher ökar i takt med att det är fler personer som går i pension än vad det är som kommer ut på arbetsmarknaden. Kanske är det i våra egna bostadsområden som den framtida kompetensen och arbetsmarknaden finns? Detta och mycket annat kommer vi att diskutera under dessa två dagar där frågan om jobb och sysselsättning står i fokus. Allmännyttan har en lång tradition av att ta samhällsansvar och runt om i landet finns många exempel på lyckade projekt där man till exempel hjälper boende i utsatta områden att både skapa och hitta nya jobb. Många bostadsföretag samarbetar också med andra aktörer för att bidra till ökad sysselsättning eller engagerar sig på andra sätt i den framtida kompetensförsörjningen. På den här konferensen får du ta del av flera sådana exempel. Du får också lära dig mer om vilka bidrag ett bostadsföretag kan få från Arbetsförmedlingen och hur andra har arbetat med sociala krav vid upphandling. Efter dessa två dagar får du med dig ny inspiration och konkreta verktyg för att utveckla det ni redan gör och dra igång nya projekt för framtidens arbetsmarknad. Företagsledning, anställda med ansvar för bosociala frågor, HR-personal, kommunala tjänstemän och politiker mars i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Fredrik Bauer, , Therese Berg, , 6 sabo sprider kunskap

7 Vär(l)den efter vården Konferens Eget boende till varje pris? Hur mycket ska människor få bestämma över sitt eget liv och när ska samhället gå in? Hur hittar vi vägar till samverkan och samarbete? Det är några av de frågor som behandlas under denna konferens som handlar om hur vi som arbetar med boendefrågor möter människor som lider av psykisk ohälsa. Frågan om boende för psykiskt funktionshindrade eller personer med psykisk ohälsa är ständigt aktuell i bostadsföretagen. Vad har hänt sedan Nationella psykiatrisamordningen redovisade sitt uppdrag? Vad händer på statlig, kommunal och lokal nivå? Passa på att även gå på konferensen Vem tar ansvar för att alla får en bostad? som arrangeras dagen efter denna. Se information här bredvid. Medarbetare som kommer i kontakt med denna fråga, både i bostadsföretag och i kommun. 4 nov i Stockholm. Meddelas senare. Lena Johansson, , Vem tar ansvar för att alla får en bostad? Konferens Ett eget boende är en självklarhet för många, men inte för alla. Under den här konferensen får vi exempel på hur man lokalt samverkar mellan kommuner och fastighetsägare för att hitta former för ett gemensamt förhållningssätt. Många har idag inte möjlighet att få ett eget hyreskontrakt utan man löser det genom att bo tillfälligt hos bekanta, genom andrahandskontrakt eller i värsta fall genom att leva på gatan. Kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen och därför är det angeläget att samarbeta lokalt med både allmännyttiga och privata fastighetsägare eftersom det hela tiden handlar om ett samspel mellan olika aktörer. Regeringens hemlöshetssamordnare medverkar under dagen tillsammans med några kommuner och bostadsföretag som kommer att berätta hur de arbetar med denna fråga. Medarbetare som arbetar med frågan om boende för grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, både i kommuner och i bostadsföretag. 26 mars i Stockholm. Meddelas senare. Lena Johansson, , Kunskapsdag om migration Kunskapsdag SABO arrangerar årligen kunskapsdagar och träffar om migration och integration där vi får fördjupad information och kunskap om vilka som kommer till Sverige. Vi får höra hur bosättnings- och integrationsprocessen fungerar i praktiken. Till årets kunskapsdag om nyanlända bjuder vi därför in representanter från statliga myndigheter, kommuner, riksförbund och medlemsföretag till erfarenhetsutbyte och dialog. Ytterst handlar det nämligen om hur vi gemensamt kan medverka till att ta emot och introducera nyanlända på bästa möjliga sätt. Sverige har under de senaste åren tagit emot många människor på flykt från krig och fattigdom och vi är det tredje största mottagarlandet i Europa efter Tyskland och Frankrike. Många asylsökande bor i så kallade anläggningsboenden (ABO), som Migrationsverket hyr av allmännyttan eller av privata värdar, men en stor andel bor i så kallat eget boende (EBO) hos släkt och landsmän. Också efter att man fått uppehållstillstånd tvingas många bo kvar i anläggningsboenden eller inneboende, eftersom det är svårt att få tag i bostäder. En av de största utmaningarna är således att få fram bostäder till alla behövande. Vid årets kunskapsdag ger representanter från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting en lägesrapport och berättar om hur mottagandet fungerar i praktiken och vilka utmaningar de möter. Representanter från riksförbund berättar om sina möten med det svenska samhället och vi får höra hur ett par bostadsbolag arbetar med introduktion av nyanlända. Anställda och förtroendevalda i SABOs medlemsföretag samt tjänstemän i kommuner. 2 april i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Ulrika Sax, , sabo sprider kunskap 7

8 Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa SABO bjuder tillsammans med RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, in till en dag om mötet med hyresgäster med psykisk ohälsa. Dagen ger baskunskaper om hur psykiska funktionshinder kan yttra sig och vilka svårigheter funktionshindret kan medföra för hyresgästen och för hyresvärden. Teoripass varvas med samtal om värderingar, vad som är ett bra bemötande och konkreta strategier till hjälp i det dagliga arbetet ute i bostadsområdet. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer för att ge utrymme till att samtala om egna erfarenheter. Innehåll Vad är ett bra bemötande? Att leva och bo med psykisk ohälsa. Värderingar och fördomar om psykisk ohälsa. Verktyg och strategier för bättre möten. Medarbetare som i sitt arbete möter hyresgäster med psykisk ohälsa i bostaden, i trapphuset, i garaget, ute i bostadsområdet eller på kontoret. 7 maj i Göteborg. Brita Modig, RSMH. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Lena Johansson, , Bodemokratidagarna Konferens SABO arrangerar årligen Bodemokratidagarna tillsammans med Hyresgästföreningen. Fokus i år är inflytande. Enligt lagen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska hyresgästerna erbjudas möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolagen vad innebär detta egentligen? Hur kan man praktiskt arbeta med inflytande i bostadsbolagen och hur görs detta runt om i landet? Räcker det exempelvis med att upprätta ett boinflytandeavtal mellan bostadsbolag och hyresgästförening och hur kan ett sådant avtal se ut? Vilka avtal har fungerat bra och vilka har fungerat mindre bra? Hur fungerar det på orter där man saknar avtal? Under dessa två dagar kommer vi att ta oss tid att borra djupare i denna fråga. Alla i bostadsföretag, hyresgästföreningar och andra organisationer som är intresserade av boinflytandefrågor samt stadsdelsutveckling. 2 3 juni i Stockholm. Meddelas senare. Therese Berg, , Träff kring sociala frågor i boendet Nätverksträff Denna träff vänder sig till dig som arbetar med störningar och andra sociala frågor. Du får här tillfälle till erfarenhetsutbyte med kollegor i andra SABO-företag. Träffen som pågår under tre dagar varvar föreläsningar med gruppdiskussioner och studiebesök. I år arrangerar vi denna träff tillsammans med Uppsalahem AB. Under träffen tas störningar, hyresjuridik, trygghet och andra sociala frågor upp. Du som arbetar med boendesociala frågor i ett SABO-företag september i Uppsala. Lena Johansson, Carina Knapp Svedberger, Lars Matton, samtliga från SABO, medarbetare från Uppsalahem AB m fl kronor. Lena Johansson, , 8 sabo sprider kunskap

9 Bättre boende för äldre Kunskapsdagar Årets kunskapsdagar har tre teman. Vi tar upp nyproduktionens betydelse. Vilka alternativ kan tillkomma i samband med renoveringar? Vilka tillgänglighetsförbättringar kan göras inom ramen för ett systemtänk? Under 2014 gör SABO en uppföljning av hur olika lokala bostadsmarknader har påverkats av nyproduktion med SABOs Kombohus och vilka som flyttar till denna nyproduktion. Hur många är äldre personer, vilket boende lämnar de och vilka tankar har funnits inför olika flyttbeslut? Kommunerna får via Boverket ekonomiskt stöd under 2014 och 2015 för att göra tillgänglighetsinventeringar av befintligt fastighetsbestånd. De kan göras med olika syften och ambitionsnivåer. Någon form av inventeringar är en förutsättning för en strategi om att använda och utveckla väl valda delar av det befintliga beståndet. Vilka exempel finns i bostadsföretagen? En sådan strategi kan också vara en viktig del av kommunernas boendeplanering med fokus på äldre. När allmännyttan renoverar så tillkommer ofta olika typer av trygghetsboende, både med och utan det statliga renoveringsstödet. Vi visar några intressanta exempel. Anställda vid bostadsföretagen, anställda i kommuner, politiker, övriga intresserade. Hösten 2014 i Stockholm. Meddelas senare. Ylva Sandström, , Etik i bostadsföretag Företagsförlagd Vad menar vi med socialt ansvar? Hur kombinerar vi lojalitet och civilkurage? Är middagen eller golfrundan en muta? Hur undviker vi diskriminering? Detta är exempel på frågor som dyker upp i det vardagliga arbetet i bostadsföretagen. Frågor om etik och socialt ansvar blir allt viktigare i framtiden för företag och organisationer. Detta berör givetvis också de allmännyttiga bostadsföretagen vars medarbetare dagligen hanterar ett samhällsuppdrag i sitt arbete. SABO erbjuder olika möjligheter att komma igång med den etiska dialogen i en process där alla företagets medarbetare är delaktiga. Det här kan vi hjälpa er med: Anordna medarbetardagar om etik. Utbilda etikhandledare. Skräddarsy ett program eller en aktivitet för just ert företag där etikfrågorna belyses. Samtliga medarbetare. Enligt överenskommelse. Enligt överenskommelse. Lena Johansson, , Exempel på företagsförlagda utbildningar Att förebygga diskriminering Att bemöta hot och våld i boendet Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa Grannmedling Kommunikation och aktivt lyssnande arna skräddarsys efter era egna önskemål och ni bestämmer själva vilken omfattning de ska ha. Från en dag och uppåt. en kan vara företagsförlagd eller arrangeras för flera bostadsföretag samtidigt. Lena Johansson, , sabo sprider kunskap 9

10 Suverän föreläsare. Tankeväckande övningar som kommer att sitta kvar. God stämning som gjorde att de flesta bjöd på sig själva. Deltagare från utbildningen Grannmedling. Grannmedling När människor bor tillsammans uppstår ibland grannkonflikter. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande verktyg i grannmedling som metod. Medling definieras som en stegvis process där en opartisk tredje part hjälper och underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse. Människor som deltar i medlingsprocessen löser inte bara sina egna problem utan lär sig också hur man hanterar konflikter på ett positivt sätt. I medling är själva processen lika viktig som resultatet. Den är frivillig och konfidentiell och medlarna kommer inte med råd till lösningar. Fokus på utbildningen är medlarens förhållningssätt när denne är anställd av bostadsbolaget och även måste tänka i termer av så kallat trepartskontrakt, parterna, medlaren och bostadsbolaget. en hjälper dig att: Förstå principerna bakom medling och konflikthantering. Kunna använda konflikthanteringsmetoder i olika situationer. Genom kunskapen om dina egna reaktioner i konflikter kunna hitta nya metoder för att bättre hantera känslor, antaganden, värderingar och fördomar i konfliktsituationer. Träna strategier som är till god hjälp när du arbetar med människor som är i en konflikt. Medarbetare som i sitt arbete hanterar situationer där grannkonflikter kan uppstå november i Stockholm. Eleonore Lind, medlare och samtalsterapeut med nära 20 års erfarenhet av medling. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Kaffe, lunch och middag ingår. Lena Johansson, , Koll på kraven Kunskapsdag Välkommen till en dag där du som kravhandläggare får möjlighet att få nya kunskaper och tillfälle att dela med dig av dina erfarenheter och lära av andra kollegors erfarenheter. Erfarenheter visar att det är viktigt att ha ett gott samarbete mellan bostadsföretag och socialtjänst när det gäller vräkningsförebyggande arbete. Årets kunskapsdag handlar om olika sätt att arbeta förebyggande med dessa frågor. Du som arbetar med kravhantering. 16 oktober i Stockholm. Lena Johansson och Lars Matton, SABO, medarbetare från Kronofogden samt från något medlemsföretag och någon kommun. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Lena Johansson, , sdag om demenssjukdomar Antalet äldre personer ökar stadigt hos bostadsföretagen. När fler personer blir gamla så ökar också förekomsten av demenssjukdomar. Vilken kunskap bör företagens medarbetare ha för att veta hur man kan agera? Alzheimer är den vanligaste demenssjukdomen. Med stigande ålder ökar också andra typer av minnesstörningar. Bostadsföretagens personal märker ibland att det inte verkar stå rätt till med en del hyresgäster. Vad är orsaken till dessa sjukdomar, vilka är symtomen och hur bemöter man personerna ifråga? Vilket stöd kan demenssjuka få för att klara av att bo kvar hemma? Hur gör man om/när det inte längre fungerar så bra? Anställda i bostadsföretag. 2 december i Stockholm. Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm m fl kronor. Ylva Sandström, , 10 sabo sprider kunskap

11 SABOs kundserviceprogram För dig som har mycket kontakt med kunden hyresgästerna erbjuder SABO skräddarsydda utbildningar. Att arbeta som bo-/husvärd, kund service personal och i liknande yrkesroller ställer stora krav på kunskaper om lite av varje. Du får ny kompetens till direkt nytta och metoder för att möta kunderna på ett bättre sätt. arna är fristående, välj den eller de som passar dig bäst nu. De åtta utbildningsblocken är: Bostadsengelska för lyckade kundmöten, mars Allt fler boende har ett annat modersmål än svenska. Engelska är ofta det gemensamma språket, men att diskutera problem i en lägenhet eller i ett bostadsområde på engelska är inte lätt. SABO har därför skräddarsytt en utbildning för dig som möter engelsktalande hyresgäster i ditt arbete. en är inriktad på konversation och praktisk träning med målet att du ska känna dig tryggare i att använda engelska i ditt arbete. Du kommer att lära dig fackuttryck för det som finns i och omkring en lägenhet för att du ska få ett ökat ordförråd och självförtroende att lättare kunna byta till engelska vid behov på hemmaplan. Du behöver inte några särskilda förkunskaper. Kommunikation, service och bemötande, 7 8 maj Ett arbete i kundtjänst eller som bovärd på ett bostadsföretag innebär ständiga möten med kunder där man i sin yrkesroll representerar företaget. Vad innebär det? I vilken mån innebär yrkesrollen att vara säljare? Och hur ska man hantera krävande kunder? Arbetet innebär även möten med kunder som kan vara upprörda, arga, hotfulla eller som beter sig på något annat besvärligt sätt. en kommer att ge dig förståelse för olika personlighetstyper och du får tips och verktyg att använda när du kommunicerar. För att göra utbildningen så konkret och användbar som möjligt ägnas merparten av tiden under de två dagarna åt analys av riktiga exempel på situationer som deltagarna kan känna igen sig i. Bostadsföretaget och de äldre hyresgästerna, maj Allt fler äldre bor kvar i sin lägenhet. Det ställer nya krav på kundservicepersonal när det gäller förståelse, bemötande och förmåga att se hur boende för äldre kan underlättas. Du får ökad kunskap om åldrande, vanliga sjukdomar och vilka hjälpmedel hyresgäster kan få. Du får stöd för hur du kan agera i olika situationer och insikt i vilken hjälp äldre kan få från hemtjänst, sjukvård och andra samhällsorgan. Mångkulturella möten, september Ett arbete på bostadsföretag innebär ofta många möten med personer från olika länder och med olika kulturer. Genom en ökad förståelse för varför personer agerar på olika sätt kan vi bättre hantera möten. sblocket handlar om möjligheter och svårigheter i det interkulturella mötet. en belyser på olika sätt hur den kultur som präglar oss får genomslag i hur vi hanterar olika situationer. en belyser även den problematik en individ eller familj får när man flyr och hamnar i en ny kultur. Vad innebär det till exempel att växa upp i ett land med en annan kultur än den som finns i hemlandet och som ens föräldrar har? Hur möter vi kunder som har en annan kultur? Vardagsjuridik för dig som möter hyresgäster oktober På SABOs skräddarsydda utbildning inom vardagsjuridik får du kunskaper för att kunna känna dig trygg i ditt arbete. Du lär dig grunderna i hyreslagstiftningen, personuppgiftslagen, skadestånd, störningar för att kunna hantera vanligt förekommande ärenden rent juridiskt. Hot, våld och psykisk ohälsa, november Att hantera möten där det vanliga samtalet inte fungerar. Den som har direktkontakt med kunder kommer ibland i kontakt med de som inte mår bra och som uppträder på ett oväntat sätt. Detta utbildningsblock är inriktat på att ge mer kunskap om vad som kan ligga bakom olika uppträdanden och hur man kan agera i olika situationer. Tryggare och säkrare bostadsområden. Datum meddelas senare. Ekonomi för kundservicepersonal. Datum meddelas senare. Personal som har kontakt med kunder/hyresgäster. Plats arna sker i Stockholm. Dessutom kan alla utbildningsblock inom SABOs kundserviceprogram förläggas till ett företag eller till en region, helt eller blockvis. Medlem: kronor per block inklusive luncher, middag och dokumentation. Ej medlem: kronor. Fredrik Bauer, , Elisabet Sundberger, , sabo sprider kunskap 11

12 foto: mkb Trycksaker om Boende- & sociala frågor Beställ på Hur vill du bo? Broschyren Hur vill du bo? vänder sig till högstadie- och gymnasieelever och innehåller information om hur unga tänker kring boende. Här finns också konkreta tips på hur unga kan hitta sin första bostad. Syftet med broschyren är att få unga att tänka över hur de vill bo. Vi passar också på att berätta om olika upplåtelseformer, vart man vänder sig för att ställa sig i kö för en bostad och vad som gäller för den som hyr i andra hand. Broschyren är främst tänkt att användas i skolundervisning. Trycksaksnr: Tryckår: 2012 Antal sidor: 12 Ungas syn på boende Syftet med den här rapporten är att återge en bild av hur unga tänker kring boendet. Hur får de tag i en bostad, hur använder de sin bostad och vad drömmer de om? För att göra detta har SABO gett Kairos Future i uppdrag att analysera vad unga skriver om boendet i de sociala medierna. Metoden de använt sig av kallas för netnografi. Trycksaksnr: Tryckår: 2011 Antal sidor: sabo sprider kunskap Ungas boende i storstäder och högskoleorter Den här rapporten analyserar ungas situation på bostadsmarknaden. Den innehåller goda exempel från ett antal kommunala bostadsbolag, som aktivt arbetar för att underlätta för unga att få en egen bostad. De närmaste åren kommer personer i åldern år att vilja flytta hemifrån. Men bostadsbyggandet är rekordlågt och det som trots allt byggs, har unga inte råd att bo i. Trycksaksnr: Tryckår: 2010 Antal sidor: 24 Det befintliga bostadsbeståndet ett framkomligt boende på äldre dagar Denna skrift handlar om hur man kan underlätta boendet för äldre i det befintliga bostadsbeståndet. Tyngdpunkten ligger på förbättringar av den fysiska tillgängligheten. Den riktar sig till politiker och anställda i kommuner och bostadsföretag, men även till de äldre och deras intresseorganisationer. Trycksaksnr: Tryckår: 2010 Antal sidor: 16 Från information till relation Vi beskriver här de särskilda kommunikativa utmaningar som hyresvärdar möter i mångkulturella bostadsområden. Rapporten ger råd och tips på hur dessa utmaningar kan mötas på ett sätt som kan leda såväl till effektivare förvaltning som nöjdare hyresgäster. Trycksaksnr: Tryckår: 2009 Antal sidor: 40 Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 200 kr/st. Ombyggnad på hyresgästernas villkor Vid ombyggnation finns regler som säger att hyresgästen själv måste godkänna de planerade förändringarna. Dessa bestämmelser ställer höga krav på SABOföretagens arbete med hyresgästkontakterna inför och under en ombyggnad. I denna rapport har SABO-företagens erfarenheter samlats in och systematiserats. Den kan bli en ovärderlig hjälp vid en planerad ombyggnation. Trycksaksnr: Tryckår: 2008 Antal sidor: 40 SABO-företagens samarbete med högskolor och universitet Denna rapport är en kartläggning över hur SABO-företagen och SABO samarbetar med studerande på högskolor och universitet. Den innehåller flera goda exempel på hur ett sådant samarbete kan se ut och vilket mervärde det kan ge bostadsföretaget. Här beskrivs bland annat hur bostadsföretaget kan ha nytta av examensarbete, mentorverksamhet, arbetsmarknadsdagar och traineeprogram. Trycksaksnr: Tryckår: 2008 Antal sidor: 42 Medlem: 120 kr/st. Ej medlem: 240 kr/st. sabos bopris 2010 Tema: Barns och ungas villkor i bostadsområden Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Bidragen till SABOs bopris samlas i en inspirerande exempel samling som du kan ladda ner från foto: mkb

13 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Denna handbok ger de kommunala bostadsföretagen vägledning i ombildningsprocessens alla steg: att utarbeta riktlinjer och hanteringsordning, att utreda och analysera fastigheternas förhållanden, att få till en marknadsvärdering av fastigheten, att formulera ett erbjudande och att utforma ett köpeavtal. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 60 Medlem: 120 kr/st. Ej medlem: 240 kr/st. Lika inför värden? En bok om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag Denna bok är tänkt som ett stöd för bostadsbolag som vill arbeta aktivt mot diskriminering. Boken beskriver lagstiftning och aktuell forskning på området. Den ger också handgripliga tips om omprövning och förändring av beslutskriterier, arbetssätt och rutiner. Autentiska berättelser och exempel speglar frågan från såväl bostadsbolagets som de boendes horisont. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 144 Medlem: 200 kr/st. Ej medlem: 400 kr/st. Gemenskap och samarbete bygga upp och bo i kollektivhus Riksföreningen Kollektivhus Nu och SABO har tillsammans med fyra bostadsföretag gett ut den här boken. Den ska inspirera, vägleda och ge stöd för nya projekt som är inriktade på gemenskapsboenden. Boken vänder sig till bostadsföretag och presumtiva boende men också till intressegrupper, forskare och planerare. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 98 Medlem: 150 kr/st. Ej medlem: 300 kr/st. För säkerhets skull trygghet och säkerhet för anställda i bostadsföretag Handboken är tänkt att fungera som ett stöd för chefer och andra ansvariga och som en uppslagsbok eller ett studiematerial för alla i företaget som riskerar att utsättas för hot, våld och kränkningar. I priset ingår även ett handledarmaterial som kan användas för utbildningar på det egna företaget. Trycksaksnr: Tryckår: 2006 Antal sidor: 186 Medlem: 200 kr/st. Ej medlem: 400 kr/st. Trycksaker om Boende- & sociala frågor Beställ på Konsten att dra åt samma håll en rapport om Råslätt i Jönköping Eva Öresjö, professor och forskare vid Malmö Högskola har under trettio år följt utvecklingen i Råslätt. I denna rapport, som SABO tagit fram med stöd av Bostads AB Vätterhem och Jönköpings kommun, beskriver Eva Öresjö det arbetssätt som utvecklats av bostadsföretaget och de olika kommunala förvaltningarna i samarbete med de lokala aktörerna i stadsdelen. Trycksaksnr: Tryckår: 2006 Antal sidor: 48 Medlem: 120 kr/st. Ej medlem: 240 kr/st.! smaterial till hyresgäster hittar du på sidan 33. sabo sprider kunskap 13

14 TILLÅTET STATSSTÖD PÅ SVAGA BOSTADS- MARKNADER I nästan var tredje svensk kommun pågår en kontinuerlig befolkningsminskning och allt fler av de som bor kvar är äldre människor. Dessa kommuner måste få möjlighet att säkerställa tillgång till bostäder som motsvarar efterfrågan och den förändrade befolkningsstrukturen. EUF-fördraget innehåller särskilda regler om statsstöd för ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Bestämmelserna gör det möjligt att med offentliga medel ersätta hyresvärdar allmännyttiga såväl som privata för vissa angelägna åtaganden på bostadsmarknaden, utan att det innebär otillåtet statsstöd. I denna rapport beskrivs och förklaras regelverket. Vi presenterar också idéer om hur kommuner på svaga bostadsmarknader kan använda reglerna som ett led i att ta sitt bostadsförsörjningsansvar. SABO föreslår att regeringen nu utreder frågan med sikte på att ta fram en ordning för hur EUs statsstödsregler för tjänster av allmänt intresse kan tillämpas på svensk bostadsmarknad. SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, Stockholm Tel , fax , hemsida e-post SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag KOMMUNERNAS BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag till nytta för kommunerna, bostadsområdena och hyresgästerna bostadspolitik & Omvärld SABOs experter inom bostadspolitik & omvärld Jörgen Mark-Nielsen , Utredningar och analyser Omvärlds- och intressebevakning Remissyttranden Trepartssamarbete Johanna Ode , Internationella frågor Intressebevakning EU NBO CECODHAS Housing Europe Trycksaker om bostadspolitik & omvärld Beställ på Tillåtet statsstöd I nästan var tredje svensk kommun pågår en kontinuerlig befolkningsminskning och allt fler av de som bor TILLÅTET STATSSTÖD PÅ SVAGA BOSTADSkvar är äldre människor. MARKNADER Dessa kommuner måste få möjlighet att säkerställa tillgång till bostäder som motsvarar efterfrågan och den förändrade befolkningsstrukturen. EUFfördraget innehåller särskilda regler om statsstöd för ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Bestämmelserna gör det möjligt att med offentliga medel ersätta hyresvärdar för vissa angelägna åtaganden på bostadsmarknaden, utan att det innebär otillåtet statsstöd. I denna rapport beskrivs och förklaras regelverket. Här presenteras också idéer om hur kommuner på svaga bostadsmarknader kan använda reglerna som ett led i att ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Trycksaksnummer: 13677/ Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm nyhet! Trycksaksnr: Tryckår: 2013 Antal sidor: 52 Svensk/engelsk ordbok för oss i bostadsbranschen SABOs vidareutvecklade version av en svensk-engelsk/ engelsk-svensk ordbok med termer för personer som arbetar i bostadsbranschen. I smidigt fickformat. Trycksaksnr: Tryckår: 2012 Antal sidor: 92 Balanserade ekonomiska villkor I rapporten beskrivs hur de ekonomiska villkoren för boendet på senare år förändrats på ett sätt som gjort att hyresrättens konkurrenskraft ytterligare försämrats gentemot egna hem och bostadsrätter. Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och SABO har som gemensamt mål att utveckla hyresrätten till en än mer attraktiv boendeform för hyresgäster, för fastighetsägare och för samhället. De ekonomiska villkor som staten erbjuder i form av olika skatter och stöd är då av största betydelse. Trycksaksnr: Tryckår: 2010 Antal sidor: 24 Idéprogram SABO-företagen mot år 2020 Vilken roll har de kommunala bostadsföretagen i framtiden? Hur kan de vara till nytta? I de kommunala bostadsföretagens arbete med långsiktiga mål och strategier är utgångspunkten förhållandena i det ett idéprogram: sabo-företagen mot år 2020 egna företaget och situationen på den lokala och regionala marknaden. Idéprogrammet är tänkt att ge inspiration till detta arbete och att vara ett stöd i dialogen med ägaren. Trycksaksnr: 6304 Tryckår: 2007 Antal sidor: sabo sprider kunskap

15 Utveckla företagets bredbands- & tv-strategi Företagsförlagd SABOs bredbandspärm innehåller ett omfattande material som underlättar arbetet med att utveckla en bredbands- och tv-strategi i bostadsföretaget, till exempel vad som är viktigt att tänka på inför beslut om upphandling, nätbyggnad och drift. Det är en handledning för bostadsföretag som tänker etablera en bredbands- och tv-lösning med ett attraktivt tjänsteutbud, valfrihet för hyresgästerna och konkurrens mellan leverantörer. SABO erbjuder ett paket där pärmen ingår tillsammans med en introduktion och en lokal eller regional workshop. Utgångspunkten för workshopen är de lokala eller regionala förutsättningarna och möjligheter som finns för att etablera ett öppet bredbandsnät. Bredband & tv Företagsledning, IT-ansvariga, ekonomiansvariga, teknikansvariga m fl. Enligt överenskommelse. Pärm och en introduktion på cirka en halv dag: kronor exklusive resa. Workshop med inriktning på strategi en dag. enligt överenskommelse. Anders Johansson, , SABOs expert inom bredband & tv Anders Johansson , IT, bredband och tv Strategier Avtal och upphandling BoIT-utbildning Under tre år har ett antal allmännyttiga bostadsföretag tillsammans med SABO arbetat tillsammans i BoIT-projektet. Fokus i arbetet har varit att utveckla hur vi som fastighetsägare kan dra nytta av teknikutvecklingen men vi har även tittat på samhällets möjligheter att erbjuda tjänster för ökat kvarboende. En av slutsatserna är att det finns behov av att utveckla gemensamma öppna standards och krav på digitala fas tighetsoch boendetjänster. Tjänster som vi kan utnyttja i våra hus och som gör det enklare att erbjuda nya tjänster och funktioner som stöd till effektivare fastighetsdrift och förvaltning. SABO håller på med att ta fram en utbildning som utgår från de erfarenheter som vunnits i BoIT-projektet. Det första steget är att vi tillsammans med de företag som vill börja använda näten för tjänster går igenom ett gemensamt upplägg under en workshop. Vid behov kan vi även senare involvera andra parter i arbetet, till exempel kommunikationsoperatörer och kommuner. De företag som påbörjat eller redan byggt ut bredbandsnät som når fram till fastigheter och bostäder och som vill börja använda näten även för tjänster. Meddelas senare. Kostnad för workshop en dag är kronor exklusive omkostnader. Anders Johansson, , sabo sprider kunskap 15

16 Trycksaker om BREDBAND & TV Beställ på Paraboler till glädje för alla? (andra upplagan) Med denna rapport vill SABO underlätta för medlemsföretagen att tillgodose hyresgästernas efterfrågan på tvkanaler samtidigt som det juridiska ansvaret blir belyst. Idag finns fler än utländska och inhemska kanaler och program tillgängliga för de svenska hushållen, och många har fått möjlighet att välja sitt eget programutbud via en egen parabol. Detta har i sin tur lett till att vissa fastigheter har upp till paraboler monterade per byggnad eller enskild fasad, och inte sällan har de boendes intresse av att sätta upp parabolantenner kommit i konflikt med bostadsbolagets intresse av att säkerställa ordning och säkerhet samt undvika skador på en fastighet. I denna skrift vill SABO redogöra för vilka regler som gäller i relationen mellan bostadsbolag och hyresgäster i detta avseende. Trycksaksnr: Tryckår: 2009 Antal sidor: 20 BoIT 2.0 Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder Under drygt två år har ett antal allmännyttiga bostadsföretag tillsammans med SABO och med stöd från Hjälpmedelsinstitutet (HI) arbetat tillsammans i BoIT-projektet. En av slutsatserna hittills från samarbetet är att det finns behov av att utveckla gemensam öppna standards och krav på digitala fastighets- och boendetjänster. Tjänster som vi kan utnyttja i våra hus och som gör det enklare att erbjuda nya tjänster och funktioner som stöd till effektivare fastighetsdrift och förvaltning. Tjänster som ger hyresgästerna möjlighet att få tillgång till val av egna tjänster inom tv och bredband och som samtidigt ger samhället möjlighet att utveckla tjänster inom kvarboende och omsorg. Trycksaksnr: Tryckår: 2013 Antal sidor: 24 Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 200 kr/st. Hemmanät rekommendationer till fastighetsägare Denna rapport innehåller rekommendationer för hur man kan bygga hemmanät i nyproduktion och befintligt bestånd. SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät. Projektet har utmynnat i rekommendationer för hur man kan bygga hemmanät i nyproduktion och befintligt bestånd. Trycksaksnr: Tryckår: 2008 Antal sidor: 16 nyhet! Bredband och sen då!? Denna rapport fördjupar sig i områdena tjänsteutveckling, bredbandsinfrastruktur och hemmanät, affärsmodeller för bredband och tv samt öppna nät. SABOs bredbandsgrupp har som uppgift att följa och analysera utvecklingen inom bredbandsområdet ur ett SABO-företagsperspektiv. Rapporten sammanfattar gruppens syn på utvecklingen inom området och konsekvenserna för SABOföretagen. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 24! Anmäl dig till SABOs utbildningar och konferenser på 16 sabo sprider kunskap

17 ekonomi & finans Finansiering i fastighetsbolag SABO erbjuder en utbildning i finansiering i fastighetsbolag. Den riktar sig till dig som är relativt ny inom området eller vill fräscha upp dina kunskaper. Målsättningen är att du ska få praktiska kunskaper om hur man sköter finansieringen i ett fastighetsbolag. Vi börjar med att gå igenom de finansiella risker som ett fastighetsbolag är exponerade för och hur man hanterar dessa. Därefter går vi igenom vilka finansieringskällor som står till buds, hur prisbildningen fungerar och hur en offertförfrågan kan se ut. Vi visar också praktiskt hur olika finansieringslösningar påverkar en låneportfölj och diskuterar konsekvenserna av olika val. Slutligen ser vi på hur Allvill-reglerna och borgensavgiften påverkar fastighetsbolagens finansieringskostnad. Finansansvarig, ekonomichefer, controllers m fl. 18 mars i Stockholm. Christer Lindberg, AB TM och Maria Gabrielsson, SABO. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , SABOs experter inom ekonomi & finans Maria Gabrielsson , Finansieringsfrågor Borgensavgifter Pro-lån Fastighetsskatt Redovisning Thorbjörn Nilsen , Enhetschef Administration Investeringskalkylering Johan Holmgren , Ekonomisk statistik Hyresförhandlingsfrågor Fastighetsvärderingar Fastighetsekonomi Roland Sernlind , Hyresstatistik Hyresförhandlingsfrågor Hyresmarknadskommittén Konsultverksamhet hyresförhandling och hyressättning Sophia Mattsson-Linnala , Enhetschef Ekonomi & Finans Företags- och fastighetsekonomi Transaktioner Investeringsanalyser Företagsledningsfrågor Peter Wallberg , Skatterätt Årsredovisningspraxis Fastighetsvärderingar sabo sprider kunskap 17

18 Investeringskalkylering, grund Detta är utbildningen för dig som vill skaffa dig en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar, oavsett om det gäller nyproduktion, ombyggnader eller utrustning. Den lagstiftning som trädde i kraft 2011 ställer krav på affärsmässighet, vilket innebär att investeringar måste utvärderas och dokumenteras på ett annat sätt än tidigare. Vi går igenom grunderna för nuvärdesberäkning och upprättar kassaflödeskalkyler. SABO har tagit fram en modell som dels beräknar total produktionskostnad för ett så kallat Kombohus, dels sätter in investeringen i en kassaflödeskalkyl. Denna modell presenteras och används i övningsexempel. Vi laborerar med konsekvenser av ändrade intäkter och kostnader och kalkylräntan, liksom investeringens konsekvenser för resultat- och balansräkning, gränsdragningen mellan underhåll och investeringar, samt hur man ska se på avskrivningar. Beslutsfattare och medarbetare som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av investeringar. 25 mars i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Företagsförlagd: kronor för medlemsföretag. Thorbjörn Nilsen, , 4,2 av 5 Medelbetyget för fortsättningsutbildningen i investeringskalkylering Investeringskalkylering, fortsättning Behöver du i ditt arbete ta fram kalkyler för investeringar i nyproduktion eller större ombyggnader? Då är detta utbildningen för dig! Du får också en fördjupad förståelse för de faktorer som styr investeringens värde och reglerna för upp- och nedskrivning av värdet i balansräkningen. Denna utbildning är en påbyggnad och fördjupning av innehållet i grundutbildningen. Vi behandlar såväl frågor som uppstår i samband med nyproduktion, som vid större ombyggnader. en inleds med en kort repetition av grundläggande begrepp. Därefter följer en grundlig teoretisk genomgång av bland annat begreppet värde och hur man härleder sin kalkylränta ur marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar. Vidare går vi igenom regler och praxis för upp- och nedskrivningar, den redovisningsmässiga gränsdragningen underhåll investering och investeringens konsekvenser i resultat- och balansräkning på kort och lång sikt. Genomgång sker också av vissa av Bokföringsnämndens nya K3-regler i de olika genomgångar som sker när det gäller redovisningsfrågor. Dessutom berörs också några viktiga nyckelbegrepp i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Teoretiska genomgångar varvas med övningsuppgifter. Medarbetare som gått grundutbildningen i investeringskalkylering, eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper, och nu vill fördjupa dessa mars i Stockholm Bo Nordlund, KPMG. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Thorbjörn Nilsen, , 18 sabo sprider kunskap

19 ! Anmäl dig på Räntederivat och aktiv skuldförvaltning i praktiken SABO erbjuder en grundutbildning i skuldförvaltning med räntederivat. Den riktar sig till dig som är relativt ny inom området eller behöver uppdatera dina kunskaper. Målsättningen är att du dels ska få praktiska kunskaper om räntederivat, dels inblick i policyfrågor och hur andra bedriver en så kallad aktiv skuldförvaltning. Anmälan görs för respektive dag och det finns möjlighet att endast delta på en av dagarna, till exempel avstå introduktionen dag 1. Dag 1 (halvdag). En introduktion för deltagare som behöver få mer allmänna kunskaper om hur räntemarknaden och kapitalmarknaden för räntepapper fungerar. Det sker ur långivarens perspektiv (= placerarens) och vi tittar även på vad olika så kallade låneprogram innebär. Detta passar deltagare som vill öka förståelsen för placerarens avkastningskrav och risksyn eftersom detta i hög grad påverkar lånekostnaden. Vi går även igenom vedertagen marknadsterminologi och olika begrepp. Dag 2 (heldag). Inledningsvis går vi igenom innebörden av aktiv skuldförvaltning och begreppet ränterisk i olika sammanhang. Därefter följer genomgång av hur vanliga räntederivat såsom ränteswap, räntetak och enkla strukturerade derivat fungerar. Vi kommer även förklara vad som påverkar marknadsvärdet på ett derivat. Under dagen får man även ta del av hur och varför olika verksamheter använder räntederivat och inblick i deras finanspolicy. Vi går även igenom olika definitioner på risker och olika normer/målsättningar m m. Ett börsnoterat fastighetsbolag, ett kommunalt bostadsbolag samt en kommun utgör praktikfall. VD, ekonomi- och finanschefer samt ekonomipersonal april i Stockholm. Heléne Rasmussen Anderberg, HRA Finansiell. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , Förändrade förutsättningar för fastighetsfinansiering och marknadsupplåning I finanskrisens spår kommer nu många nya regler för att styra och begränsa bankernas riskexponering. Vilka är de stora regelverksförändringarna och hur påverkar de bankernas egen upplåning och därmed kreditmarginalerna mot de kommunala fastighetsbolagen? Vilken fördyring kan vi räkna med och hur kan man bedöma vad som är rimligt att betala när bankerna får ökade kapitalkrav m m? På eftermiddagen tittar vi på marknadsupplåning som ett alternativ till traditionell bankfinansiering. Hur gör man detta? Vad ska man tänka på och vad kostar detta? Vi avslutar dagen med ett case där ett bostadsföretag berättar om hur de arbetar med sin marknadsupplåning. Finansansvariga, ekonomichefer, controllers m fl. 6 maj i Stockholm. Patrik Bernhard, Omeo Financial Consulting AB, Mikael Andersson, Norm Finanspartner. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , SABOs finansdag Konferens Syftet med dagen är att belysa några aktuella frågor inom det finansiella området. Vi ägnar förmiddagen åt omvärldsanalys. Riksbanken och SEB ger sin syn på världskonjunkturen och på hur den svenska ekonomin ser ut. Under eftermiddagen tar vi upp några viktiga finansiella frågor och därefter tittar vi på ett case där ett bostadsbolag berättar om hur de klarar av dessa utmaningar. Ledningsgrupper, bolagsstyrelser och tjänstemän som arbetar med finansoch fastighetsfrågor. 8 maj i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , sabo sprider kunskap 19

20 Fastighetstransaktioner Att köpa eller sälja en fastighet är ofta en komplex process som är förknippad med osäkerhet för både säljare och köpare. Ett bolag som haft fokus på förvaltning kan behöva se över hur fastigheten kan kopplas loss ifrån det övriga beståndet utan att negativa konsekvenser och kostnader för de kvarvarande fastigheterna uppstår. Under dagen berör vi bland annat vilka som kan vara köpare till olika objekt på olika marknader, detaljplanefrågor, befintliga avtals påverkan på köpeskillingen, köpekontrakt, Due diligence, moms- och skattefrågor samt vanliga fällor och fel. Styrelseledamöter, ledningsgruppen och personal som kommer att arbeta inom försäljningsprocessen. 22 maj i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Sophia Mattsson-Linnala, , Kapitalmarknadsfinansiering, fördjupning Allt fler låntagare kommer att utnyttja kapitalmarknaden för att bland annat bredda sin finansiering genom att till exempel ge ut egna obligationer. Vi tar upp vad som krävs för att arbeta med de olika finansieringsformerna, men också vad som krävs efter att ett program eller en obligation är på plats. Denna utbildning vänder sig till dig som i dag är aktiv på kapitalmarknaden eller till dig som överväger detta. VD, ekonomi- och finanschefer och ekonomipersonal. 4 juni i Stockholm. Mikael Andersson, Norm Finanspartner. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , Fantastisk dag över förväntan på alla punkter. Mitt i prick på vad vi behövde veta. Komponentredovisning Bokföringsnämndens nya regelverk K3 Årsredovisning och koncernredovisning träder i kraft den 1 januari En nyhet är kravet på komponentredovisning av fastigheter. Jämfört med traditionella värderingsregler innebär komponentmetoden ett helt nytt sätt att redovisa fastighetsvärden, avskrivningar och utgifter för underhåll. Den här utbildningen vänder sig till er som håller på att eller som ska Deltagare från Komponentredovisning implementera komponent modellen under Program kommer senare. Ekonomer, förvaltare och tekniker. Våren Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Peter Wallberg, , TRADITIONELL AVSKRIVNINGSMETOD KOMPONENTAVSKRIVNING komponentredovisning av fastigheter SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag En vägledning 20 sabo sprider kunskap

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer