Utbildningar & konferenser 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar & konferenser 2014"

Transkript

1 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1

2 Trycksaksnummer: 13711/ Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

3 ett nytt år med utvecklande utbildningar Nya spännande möten! Varje år samlar SABO nära personer från hela landet på någon av alla våra utbildningar, konferenser, nätverksträffar och branschmöten. För mig som VD är det fantastiskt stimulerande att leda en verksamhet som inte bara är bransch- och intresseorganisation för allmännyttan utan också en mötesplats för hela bostadsbranschen. Genom våra utvärderingar vet vi att det finns ett extra stort värde i att delta i en utbildning eller konferens tillsammans med andra som arbetar med liknande frågor. Det är något jag känner igen själv och jag deltar med stor glädje i så många av våra konferenser och utbildningar som jag hinner med. Samtidigt som jag lär mig något nytt utökar jag mitt nätverk. Ett nätverk som blivit ganska stort genom åren och som jag har nytta och glädje av i stort sett dagligen. Därför ser jag nu fram emot ett helt nytt år med nya tillfällen till utveckling och möten. Kanske ses vi på någon av de aktiviteter vi har här på Drottninggatan 29 i Stockholm, eller på någon av alla våra konferenser runt om i landet. Det ser jag fram emot! SABO december 2013 Kurt Eliasson, VD SABO sabo sprider kunskap 3

4 Innehåll inledning 3 SABOs finansdag 19 boende- & sociala frågor 6 Allmännyttan, jobben och framtiden en konferens om hur vi kan bidra till ökad sysselsättning 6 Vär(l)den efter vården 7 Vem tar ansvar för att alla får en bostad? 7 Kunskapsdag om migration 7 Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa 8 Bodemokratidagarna 8 Träff kring sociala frågor i boendet 8 Bättre boende för äldre 9 Etik i bostadsföretag 9 Grannmedling 10 Koll på kraven 10 sdag om demenssjukdomar 10 SABOs kundserviceprogram 11 bostadspolitik & omvärld 14 bredband & tv 15 Utveckla företagets bredbands- & tv-strategi 15 BoIT-utbildning 15 ekonomi & finans 17 Finansiering i fastighetsbolag 17 Investeringskalkylering, grund 18 Investeringskalkylering, fortsättning 18 Räntederivat och aktiv skuldförvaltning i praktiken 19 Förändrade förutsättningar för fastighetsfinansiering och marknadsupplåning 19 Fastighetstransaktioner 20 Kapitalmarknadsfinansiering, fördjupning 20 Komponentredovisning 20 FOKUS PÅ HYROR 21 Sätt rätt hyra 21 Hyreskonferenser 21 Vinnande förhandlingsteknik 22 SABOs ekonomidagar 22 Ekonomi för VD och andra chefer i ledningsgrupp 22 Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur 23 Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta 23 Skatter och redovisning i fastighetsföretag 23 energi 25 Solenergidag med fokus på solceller 25 Energieffektivisering 25 Allmännyttans energisparkampanj 26 Årets energikick 26 Energijakt för bovärdar 26 fastighetsutveckling 28 SABOs fastighetsdagar 28 Renoveringsdagen 28 Att upphandla och kontrollera måleritjänster 29 Nätverk inom fastighetsutveckling 29 Brandskyddsdag 29 Bättre funktionalitet i små badrum 30 4 sabo sprider kunskap

5 Nätverksträff för måleriupphandlare 31 Kunskapsdag om tvättstugor 31 Ombyggnadssamordnare 31 företagsledning & organisationsutveckling 34 Utvecklingsprogram för VD i SABO-företag 34 Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher 35 Juridik och praktik i störningsärenden 44 Entreprenadrätt 45 Lokalhyresjuridik och moms 45 Kunskapsdag om PuL 45 Offentlighet, sekretess och dokumenthantering 46 Fastighetsägarens juridiska ansvar 46 Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen 46 Flygande start på jobbet för nyanställda i SABO-företag 35 Träff för nya VDar 35 Praktiskt ledarskap för arbetsledare i bostadsföretag 36 VD-träffar 36 SBL Företagsledning för bygg och fastighet 36 Ledarskap i förändringsprocesser 37 kommunikation 48 Medieträning 48 Google Analytics webbstatistik 49 SABOs kommunikationsdagar den digitala kommunikatören 49 Mediecoachning kommunikation i kris 49 Träff för kommunikatörer 49 Bostadsuniversitetet: Framtidens boende 37 SABO Professional Tours 38 Bo och bygga i Finland 39 miljö 50 Miljönätverksträff tema avfall 50 Att styra skötsel av utemiljö 50 Projektledning 40 SABOs ledarskapsdagar 40 SABOs forskarfrukostar 40 SABO Trainee 2014/15 41 juridik 43 Hyresjuridik I 43 Hyresjuridik II 43 LOU för bostadsföretag 44 Avflyttningsbesiktning 44 Entreprenadrätt, fördjupning 44 styrelse 52 Styrelseutvärdering 52 VD-utvärdering 52 för styrelser om räntederivat 52 Konferens för förtroendevalda 52 Styrelseutbildning 53 SABOs strategiska styrelseutbildning 53 allmännyttans energisparkampanj 54 information & anmälan 56 konsulttjänster 58 sabo sprider kunskap 5

6 Boende- & sociala frågor SABOs experter inom boende- och sociala frågor Fräs Therese Berg , Enhetschef Boende & Juridik Hyresgästinflytande och delaktighet Diskrimineringsfrågor Lokalt utvecklingsarbete Lena Johansson , Etik Boendesociala frågor Grannmedling Hot och våld Trygghetsfrågor Ylva Sandström , Boende för äldre Kooperativ hyresrätt Lokalt utvecklingsarbete Boendeplanering Ulrika Sax , Integration och mångfaldsfrågor Lokalt utvecklingsarbete Kunskapsresor/seminarier och SABO Professional Tours Allmännyttan, jobben och framtiden en konferens om hur vi kan bidra till ökad sysselsättning Konferens Det finns flera bostadsområden i vårt land där utanförskapet är stort och många av de boende går utan sysselsättning. Detta får många negativa effekter. De sociala problemen ökar och bostadsområdets attraktionskraft minskar. Men kanske går det att se möjligheter där många annars bara ser problem? Vi vet ju samtidigt att bristen på kompetens inom många branscher ökar i takt med att det är fler personer som går i pension än vad det är som kommer ut på arbetsmarknaden. Kanske är det i våra egna bostadsområden som den framtida kompetensen och arbetsmarknaden finns? Detta och mycket annat kommer vi att diskutera under dessa två dagar där frågan om jobb och sysselsättning står i fokus. Allmännyttan har en lång tradition av att ta samhällsansvar och runt om i landet finns många exempel på lyckade projekt där man till exempel hjälper boende i utsatta områden att både skapa och hitta nya jobb. Många bostadsföretag samarbetar också med andra aktörer för att bidra till ökad sysselsättning eller engagerar sig på andra sätt i den framtida kompetensförsörjningen. På den här konferensen får du ta del av flera sådana exempel. Du får också lära dig mer om vilka bidrag ett bostadsföretag kan få från Arbetsförmedlingen och hur andra har arbetat med sociala krav vid upphandling. Efter dessa två dagar får du med dig ny inspiration och konkreta verktyg för att utveckla det ni redan gör och dra igång nya projekt för framtidens arbetsmarknad. Företagsledning, anställda med ansvar för bosociala frågor, HR-personal, kommunala tjänstemän och politiker mars i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Fredrik Bauer, , Therese Berg, , 6 sabo sprider kunskap

7 Vär(l)den efter vården Konferens Eget boende till varje pris? Hur mycket ska människor få bestämma över sitt eget liv och när ska samhället gå in? Hur hittar vi vägar till samverkan och samarbete? Det är några av de frågor som behandlas under denna konferens som handlar om hur vi som arbetar med boendefrågor möter människor som lider av psykisk ohälsa. Frågan om boende för psykiskt funktionshindrade eller personer med psykisk ohälsa är ständigt aktuell i bostadsföretagen. Vad har hänt sedan Nationella psykiatrisamordningen redovisade sitt uppdrag? Vad händer på statlig, kommunal och lokal nivå? Passa på att även gå på konferensen Vem tar ansvar för att alla får en bostad? som arrangeras dagen efter denna. Se information här bredvid. Medarbetare som kommer i kontakt med denna fråga, både i bostadsföretag och i kommun. 4 nov i Stockholm. Meddelas senare. Lena Johansson, , Vem tar ansvar för att alla får en bostad? Konferens Ett eget boende är en självklarhet för många, men inte för alla. Under den här konferensen får vi exempel på hur man lokalt samverkar mellan kommuner och fastighetsägare för att hitta former för ett gemensamt förhållningssätt. Många har idag inte möjlighet att få ett eget hyreskontrakt utan man löser det genom att bo tillfälligt hos bekanta, genom andrahandskontrakt eller i värsta fall genom att leva på gatan. Kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen och därför är det angeläget att samarbeta lokalt med både allmännyttiga och privata fastighetsägare eftersom det hela tiden handlar om ett samspel mellan olika aktörer. Regeringens hemlöshetssamordnare medverkar under dagen tillsammans med några kommuner och bostadsföretag som kommer att berätta hur de arbetar med denna fråga. Medarbetare som arbetar med frågan om boende för grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, både i kommuner och i bostadsföretag. 26 mars i Stockholm. Meddelas senare. Lena Johansson, , Kunskapsdag om migration Kunskapsdag SABO arrangerar årligen kunskapsdagar och träffar om migration och integration där vi får fördjupad information och kunskap om vilka som kommer till Sverige. Vi får höra hur bosättnings- och integrationsprocessen fungerar i praktiken. Till årets kunskapsdag om nyanlända bjuder vi därför in representanter från statliga myndigheter, kommuner, riksförbund och medlemsföretag till erfarenhetsutbyte och dialog. Ytterst handlar det nämligen om hur vi gemensamt kan medverka till att ta emot och introducera nyanlända på bästa möjliga sätt. Sverige har under de senaste åren tagit emot många människor på flykt från krig och fattigdom och vi är det tredje största mottagarlandet i Europa efter Tyskland och Frankrike. Många asylsökande bor i så kallade anläggningsboenden (ABO), som Migrationsverket hyr av allmännyttan eller av privata värdar, men en stor andel bor i så kallat eget boende (EBO) hos släkt och landsmän. Också efter att man fått uppehållstillstånd tvingas många bo kvar i anläggningsboenden eller inneboende, eftersom det är svårt att få tag i bostäder. En av de största utmaningarna är således att få fram bostäder till alla behövande. Vid årets kunskapsdag ger representanter från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting en lägesrapport och berättar om hur mottagandet fungerar i praktiken och vilka utmaningar de möter. Representanter från riksförbund berättar om sina möten med det svenska samhället och vi får höra hur ett par bostadsbolag arbetar med introduktion av nyanlända. Anställda och förtroendevalda i SABOs medlemsföretag samt tjänstemän i kommuner. 2 april i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Ulrika Sax, , sabo sprider kunskap 7

8 Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa SABO bjuder tillsammans med RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, in till en dag om mötet med hyresgäster med psykisk ohälsa. Dagen ger baskunskaper om hur psykiska funktionshinder kan yttra sig och vilka svårigheter funktionshindret kan medföra för hyresgästen och för hyresvärden. Teoripass varvas med samtal om värderingar, vad som är ett bra bemötande och konkreta strategier till hjälp i det dagliga arbetet ute i bostadsområdet. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer för att ge utrymme till att samtala om egna erfarenheter. Innehåll Vad är ett bra bemötande? Att leva och bo med psykisk ohälsa. Värderingar och fördomar om psykisk ohälsa. Verktyg och strategier för bättre möten. Medarbetare som i sitt arbete möter hyresgäster med psykisk ohälsa i bostaden, i trapphuset, i garaget, ute i bostadsområdet eller på kontoret. 7 maj i Göteborg. Brita Modig, RSMH. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Lena Johansson, , Bodemokratidagarna Konferens SABO arrangerar årligen Bodemokratidagarna tillsammans med Hyresgästföreningen. Fokus i år är inflytande. Enligt lagen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska hyresgästerna erbjudas möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolagen vad innebär detta egentligen? Hur kan man praktiskt arbeta med inflytande i bostadsbolagen och hur görs detta runt om i landet? Räcker det exempelvis med att upprätta ett boinflytandeavtal mellan bostadsbolag och hyresgästförening och hur kan ett sådant avtal se ut? Vilka avtal har fungerat bra och vilka har fungerat mindre bra? Hur fungerar det på orter där man saknar avtal? Under dessa två dagar kommer vi att ta oss tid att borra djupare i denna fråga. Alla i bostadsföretag, hyresgästföreningar och andra organisationer som är intresserade av boinflytandefrågor samt stadsdelsutveckling. 2 3 juni i Stockholm. Meddelas senare. Therese Berg, , Träff kring sociala frågor i boendet Nätverksträff Denna träff vänder sig till dig som arbetar med störningar och andra sociala frågor. Du får här tillfälle till erfarenhetsutbyte med kollegor i andra SABO-företag. Träffen som pågår under tre dagar varvar föreläsningar med gruppdiskussioner och studiebesök. I år arrangerar vi denna träff tillsammans med Uppsalahem AB. Under träffen tas störningar, hyresjuridik, trygghet och andra sociala frågor upp. Du som arbetar med boendesociala frågor i ett SABO-företag september i Uppsala. Lena Johansson, Carina Knapp Svedberger, Lars Matton, samtliga från SABO, medarbetare från Uppsalahem AB m fl kronor. Lena Johansson, , 8 sabo sprider kunskap

9 Bättre boende för äldre Kunskapsdagar Årets kunskapsdagar har tre teman. Vi tar upp nyproduktionens betydelse. Vilka alternativ kan tillkomma i samband med renoveringar? Vilka tillgänglighetsförbättringar kan göras inom ramen för ett systemtänk? Under 2014 gör SABO en uppföljning av hur olika lokala bostadsmarknader har påverkats av nyproduktion med SABOs Kombohus och vilka som flyttar till denna nyproduktion. Hur många är äldre personer, vilket boende lämnar de och vilka tankar har funnits inför olika flyttbeslut? Kommunerna får via Boverket ekonomiskt stöd under 2014 och 2015 för att göra tillgänglighetsinventeringar av befintligt fastighetsbestånd. De kan göras med olika syften och ambitionsnivåer. Någon form av inventeringar är en förutsättning för en strategi om att använda och utveckla väl valda delar av det befintliga beståndet. Vilka exempel finns i bostadsföretagen? En sådan strategi kan också vara en viktig del av kommunernas boendeplanering med fokus på äldre. När allmännyttan renoverar så tillkommer ofta olika typer av trygghetsboende, både med och utan det statliga renoveringsstödet. Vi visar några intressanta exempel. Anställda vid bostadsföretagen, anställda i kommuner, politiker, övriga intresserade. Hösten 2014 i Stockholm. Meddelas senare. Ylva Sandström, , Etik i bostadsföretag Företagsförlagd Vad menar vi med socialt ansvar? Hur kombinerar vi lojalitet och civilkurage? Är middagen eller golfrundan en muta? Hur undviker vi diskriminering? Detta är exempel på frågor som dyker upp i det vardagliga arbetet i bostadsföretagen. Frågor om etik och socialt ansvar blir allt viktigare i framtiden för företag och organisationer. Detta berör givetvis också de allmännyttiga bostadsföretagen vars medarbetare dagligen hanterar ett samhällsuppdrag i sitt arbete. SABO erbjuder olika möjligheter att komma igång med den etiska dialogen i en process där alla företagets medarbetare är delaktiga. Det här kan vi hjälpa er med: Anordna medarbetardagar om etik. Utbilda etikhandledare. Skräddarsy ett program eller en aktivitet för just ert företag där etikfrågorna belyses. Samtliga medarbetare. Enligt överenskommelse. Enligt överenskommelse. Lena Johansson, , Exempel på företagsförlagda utbildningar Att förebygga diskriminering Att bemöta hot och våld i boendet Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa Grannmedling Kommunikation och aktivt lyssnande arna skräddarsys efter era egna önskemål och ni bestämmer själva vilken omfattning de ska ha. Från en dag och uppåt. en kan vara företagsförlagd eller arrangeras för flera bostadsföretag samtidigt. Lena Johansson, , sabo sprider kunskap 9

10 Suverän föreläsare. Tankeväckande övningar som kommer att sitta kvar. God stämning som gjorde att de flesta bjöd på sig själva. Deltagare från utbildningen Grannmedling. Grannmedling När människor bor tillsammans uppstår ibland grannkonflikter. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande verktyg i grannmedling som metod. Medling definieras som en stegvis process där en opartisk tredje part hjälper och underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse. Människor som deltar i medlingsprocessen löser inte bara sina egna problem utan lär sig också hur man hanterar konflikter på ett positivt sätt. I medling är själva processen lika viktig som resultatet. Den är frivillig och konfidentiell och medlarna kommer inte med råd till lösningar. Fokus på utbildningen är medlarens förhållningssätt när denne är anställd av bostadsbolaget och även måste tänka i termer av så kallat trepartskontrakt, parterna, medlaren och bostadsbolaget. en hjälper dig att: Förstå principerna bakom medling och konflikthantering. Kunna använda konflikthanteringsmetoder i olika situationer. Genom kunskapen om dina egna reaktioner i konflikter kunna hitta nya metoder för att bättre hantera känslor, antaganden, värderingar och fördomar i konfliktsituationer. Träna strategier som är till god hjälp när du arbetar med människor som är i en konflikt. Medarbetare som i sitt arbete hanterar situationer där grannkonflikter kan uppstå november i Stockholm. Eleonore Lind, medlare och samtalsterapeut med nära 20 års erfarenhet av medling. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Kaffe, lunch och middag ingår. Lena Johansson, , Koll på kraven Kunskapsdag Välkommen till en dag där du som kravhandläggare får möjlighet att få nya kunskaper och tillfälle att dela med dig av dina erfarenheter och lära av andra kollegors erfarenheter. Erfarenheter visar att det är viktigt att ha ett gott samarbete mellan bostadsföretag och socialtjänst när det gäller vräkningsförebyggande arbete. Årets kunskapsdag handlar om olika sätt att arbeta förebyggande med dessa frågor. Du som arbetar med kravhantering. 16 oktober i Stockholm. Lena Johansson och Lars Matton, SABO, medarbetare från Kronofogden samt från något medlemsföretag och någon kommun. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Lena Johansson, , sdag om demenssjukdomar Antalet äldre personer ökar stadigt hos bostadsföretagen. När fler personer blir gamla så ökar också förekomsten av demenssjukdomar. Vilken kunskap bör företagens medarbetare ha för att veta hur man kan agera? Alzheimer är den vanligaste demenssjukdomen. Med stigande ålder ökar också andra typer av minnesstörningar. Bostadsföretagens personal märker ibland att det inte verkar stå rätt till med en del hyresgäster. Vad är orsaken till dessa sjukdomar, vilka är symtomen och hur bemöter man personerna ifråga? Vilket stöd kan demenssjuka få för att klara av att bo kvar hemma? Hur gör man om/när det inte längre fungerar så bra? Anställda i bostadsföretag. 2 december i Stockholm. Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm m fl kronor. Ylva Sandström, , 10 sabo sprider kunskap

11 SABOs kundserviceprogram För dig som har mycket kontakt med kunden hyresgästerna erbjuder SABO skräddarsydda utbildningar. Att arbeta som bo-/husvärd, kund service personal och i liknande yrkesroller ställer stora krav på kunskaper om lite av varje. Du får ny kompetens till direkt nytta och metoder för att möta kunderna på ett bättre sätt. arna är fristående, välj den eller de som passar dig bäst nu. De åtta utbildningsblocken är: Bostadsengelska för lyckade kundmöten, mars Allt fler boende har ett annat modersmål än svenska. Engelska är ofta det gemensamma språket, men att diskutera problem i en lägenhet eller i ett bostadsområde på engelska är inte lätt. SABO har därför skräddarsytt en utbildning för dig som möter engelsktalande hyresgäster i ditt arbete. en är inriktad på konversation och praktisk träning med målet att du ska känna dig tryggare i att använda engelska i ditt arbete. Du kommer att lära dig fackuttryck för det som finns i och omkring en lägenhet för att du ska få ett ökat ordförråd och självförtroende att lättare kunna byta till engelska vid behov på hemmaplan. Du behöver inte några särskilda förkunskaper. Kommunikation, service och bemötande, 7 8 maj Ett arbete i kundtjänst eller som bovärd på ett bostadsföretag innebär ständiga möten med kunder där man i sin yrkesroll representerar företaget. Vad innebär det? I vilken mån innebär yrkesrollen att vara säljare? Och hur ska man hantera krävande kunder? Arbetet innebär även möten med kunder som kan vara upprörda, arga, hotfulla eller som beter sig på något annat besvärligt sätt. en kommer att ge dig förståelse för olika personlighetstyper och du får tips och verktyg att använda när du kommunicerar. För att göra utbildningen så konkret och användbar som möjligt ägnas merparten av tiden under de två dagarna åt analys av riktiga exempel på situationer som deltagarna kan känna igen sig i. Bostadsföretaget och de äldre hyresgästerna, maj Allt fler äldre bor kvar i sin lägenhet. Det ställer nya krav på kundservicepersonal när det gäller förståelse, bemötande och förmåga att se hur boende för äldre kan underlättas. Du får ökad kunskap om åldrande, vanliga sjukdomar och vilka hjälpmedel hyresgäster kan få. Du får stöd för hur du kan agera i olika situationer och insikt i vilken hjälp äldre kan få från hemtjänst, sjukvård och andra samhällsorgan. Mångkulturella möten, september Ett arbete på bostadsföretag innebär ofta många möten med personer från olika länder och med olika kulturer. Genom en ökad förståelse för varför personer agerar på olika sätt kan vi bättre hantera möten. sblocket handlar om möjligheter och svårigheter i det interkulturella mötet. en belyser på olika sätt hur den kultur som präglar oss får genomslag i hur vi hanterar olika situationer. en belyser även den problematik en individ eller familj får när man flyr och hamnar i en ny kultur. Vad innebär det till exempel att växa upp i ett land med en annan kultur än den som finns i hemlandet och som ens föräldrar har? Hur möter vi kunder som har en annan kultur? Vardagsjuridik för dig som möter hyresgäster oktober På SABOs skräddarsydda utbildning inom vardagsjuridik får du kunskaper för att kunna känna dig trygg i ditt arbete. Du lär dig grunderna i hyreslagstiftningen, personuppgiftslagen, skadestånd, störningar för att kunna hantera vanligt förekommande ärenden rent juridiskt. Hot, våld och psykisk ohälsa, november Att hantera möten där det vanliga samtalet inte fungerar. Den som har direktkontakt med kunder kommer ibland i kontakt med de som inte mår bra och som uppträder på ett oväntat sätt. Detta utbildningsblock är inriktat på att ge mer kunskap om vad som kan ligga bakom olika uppträdanden och hur man kan agera i olika situationer. Tryggare och säkrare bostadsområden. Datum meddelas senare. Ekonomi för kundservicepersonal. Datum meddelas senare. Personal som har kontakt med kunder/hyresgäster. Plats arna sker i Stockholm. Dessutom kan alla utbildningsblock inom SABOs kundserviceprogram förläggas till ett företag eller till en region, helt eller blockvis. Medlem: kronor per block inklusive luncher, middag och dokumentation. Ej medlem: kronor. Fredrik Bauer, , Elisabet Sundberger, , sabo sprider kunskap 11

12 foto: mkb Trycksaker om Boende- & sociala frågor Beställ på Hur vill du bo? Broschyren Hur vill du bo? vänder sig till högstadie- och gymnasieelever och innehåller information om hur unga tänker kring boende. Här finns också konkreta tips på hur unga kan hitta sin första bostad. Syftet med broschyren är att få unga att tänka över hur de vill bo. Vi passar också på att berätta om olika upplåtelseformer, vart man vänder sig för att ställa sig i kö för en bostad och vad som gäller för den som hyr i andra hand. Broschyren är främst tänkt att användas i skolundervisning. Trycksaksnr: Tryckår: 2012 Antal sidor: 12 Ungas syn på boende Syftet med den här rapporten är att återge en bild av hur unga tänker kring boendet. Hur får de tag i en bostad, hur använder de sin bostad och vad drömmer de om? För att göra detta har SABO gett Kairos Future i uppdrag att analysera vad unga skriver om boendet i de sociala medierna. Metoden de använt sig av kallas för netnografi. Trycksaksnr: Tryckår: 2011 Antal sidor: sabo sprider kunskap Ungas boende i storstäder och högskoleorter Den här rapporten analyserar ungas situation på bostadsmarknaden. Den innehåller goda exempel från ett antal kommunala bostadsbolag, som aktivt arbetar för att underlätta för unga att få en egen bostad. De närmaste åren kommer personer i åldern år att vilja flytta hemifrån. Men bostadsbyggandet är rekordlågt och det som trots allt byggs, har unga inte råd att bo i. Trycksaksnr: Tryckår: 2010 Antal sidor: 24 Det befintliga bostadsbeståndet ett framkomligt boende på äldre dagar Denna skrift handlar om hur man kan underlätta boendet för äldre i det befintliga bostadsbeståndet. Tyngdpunkten ligger på förbättringar av den fysiska tillgängligheten. Den riktar sig till politiker och anställda i kommuner och bostadsföretag, men även till de äldre och deras intresseorganisationer. Trycksaksnr: Tryckår: 2010 Antal sidor: 16 Från information till relation Vi beskriver här de särskilda kommunikativa utmaningar som hyresvärdar möter i mångkulturella bostadsområden. Rapporten ger råd och tips på hur dessa utmaningar kan mötas på ett sätt som kan leda såväl till effektivare förvaltning som nöjdare hyresgäster. Trycksaksnr: Tryckår: 2009 Antal sidor: 40 Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 200 kr/st. Ombyggnad på hyresgästernas villkor Vid ombyggnation finns regler som säger att hyresgästen själv måste godkänna de planerade förändringarna. Dessa bestämmelser ställer höga krav på SABOföretagens arbete med hyresgästkontakterna inför och under en ombyggnad. I denna rapport har SABO-företagens erfarenheter samlats in och systematiserats. Den kan bli en ovärderlig hjälp vid en planerad ombyggnation. Trycksaksnr: Tryckår: 2008 Antal sidor: 40 SABO-företagens samarbete med högskolor och universitet Denna rapport är en kartläggning över hur SABO-företagen och SABO samarbetar med studerande på högskolor och universitet. Den innehåller flera goda exempel på hur ett sådant samarbete kan se ut och vilket mervärde det kan ge bostadsföretaget. Här beskrivs bland annat hur bostadsföretaget kan ha nytta av examensarbete, mentorverksamhet, arbetsmarknadsdagar och traineeprogram. Trycksaksnr: Tryckår: 2008 Antal sidor: 42 Medlem: 120 kr/st. Ej medlem: 240 kr/st. sabos bopris 2010 Tema: Barns och ungas villkor i bostadsområden Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Bidragen till SABOs bopris samlas i en inspirerande exempel samling som du kan ladda ner från foto: mkb

13 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Denna handbok ger de kommunala bostadsföretagen vägledning i ombildningsprocessens alla steg: att utarbeta riktlinjer och hanteringsordning, att utreda och analysera fastigheternas förhållanden, att få till en marknadsvärdering av fastigheten, att formulera ett erbjudande och att utforma ett köpeavtal. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 60 Medlem: 120 kr/st. Ej medlem: 240 kr/st. Lika inför värden? En bok om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag Denna bok är tänkt som ett stöd för bostadsbolag som vill arbeta aktivt mot diskriminering. Boken beskriver lagstiftning och aktuell forskning på området. Den ger också handgripliga tips om omprövning och förändring av beslutskriterier, arbetssätt och rutiner. Autentiska berättelser och exempel speglar frågan från såväl bostadsbolagets som de boendes horisont. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 144 Medlem: 200 kr/st. Ej medlem: 400 kr/st. Gemenskap och samarbete bygga upp och bo i kollektivhus Riksföreningen Kollektivhus Nu och SABO har tillsammans med fyra bostadsföretag gett ut den här boken. Den ska inspirera, vägleda och ge stöd för nya projekt som är inriktade på gemenskapsboenden. Boken vänder sig till bostadsföretag och presumtiva boende men också till intressegrupper, forskare och planerare. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 98 Medlem: 150 kr/st. Ej medlem: 300 kr/st. För säkerhets skull trygghet och säkerhet för anställda i bostadsföretag Handboken är tänkt att fungera som ett stöd för chefer och andra ansvariga och som en uppslagsbok eller ett studiematerial för alla i företaget som riskerar att utsättas för hot, våld och kränkningar. I priset ingår även ett handledarmaterial som kan användas för utbildningar på det egna företaget. Trycksaksnr: Tryckår: 2006 Antal sidor: 186 Medlem: 200 kr/st. Ej medlem: 400 kr/st. Trycksaker om Boende- & sociala frågor Beställ på Konsten att dra åt samma håll en rapport om Råslätt i Jönköping Eva Öresjö, professor och forskare vid Malmö Högskola har under trettio år följt utvecklingen i Råslätt. I denna rapport, som SABO tagit fram med stöd av Bostads AB Vätterhem och Jönköpings kommun, beskriver Eva Öresjö det arbetssätt som utvecklats av bostadsföretaget och de olika kommunala förvaltningarna i samarbete med de lokala aktörerna i stadsdelen. Trycksaksnr: Tryckår: 2006 Antal sidor: 48 Medlem: 120 kr/st. Ej medlem: 240 kr/st.! smaterial till hyresgäster hittar du på sidan 33. sabo sprider kunskap 13

14 TILLÅTET STATSSTÖD PÅ SVAGA BOSTADS- MARKNADER I nästan var tredje svensk kommun pågår en kontinuerlig befolkningsminskning och allt fler av de som bor kvar är äldre människor. Dessa kommuner måste få möjlighet att säkerställa tillgång till bostäder som motsvarar efterfrågan och den förändrade befolkningsstrukturen. EUF-fördraget innehåller särskilda regler om statsstöd för ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Bestämmelserna gör det möjligt att med offentliga medel ersätta hyresvärdar allmännyttiga såväl som privata för vissa angelägna åtaganden på bostadsmarknaden, utan att det innebär otillåtet statsstöd. I denna rapport beskrivs och förklaras regelverket. Vi presenterar också idéer om hur kommuner på svaga bostadsmarknader kan använda reglerna som ett led i att ta sitt bostadsförsörjningsansvar. SABO föreslår att regeringen nu utreder frågan med sikte på att ta fram en ordning för hur EUs statsstödsregler för tjänster av allmänt intresse kan tillämpas på svensk bostadsmarknad. SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, Stockholm Tel , fax , hemsida e-post SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag KOMMUNERNAS BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag till nytta för kommunerna, bostadsområdena och hyresgästerna bostadspolitik & Omvärld SABOs experter inom bostadspolitik & omvärld Jörgen Mark-Nielsen , Utredningar och analyser Omvärlds- och intressebevakning Remissyttranden Trepartssamarbete Johanna Ode , Internationella frågor Intressebevakning EU NBO CECODHAS Housing Europe Trycksaker om bostadspolitik & omvärld Beställ på Tillåtet statsstöd I nästan var tredje svensk kommun pågår en kontinuerlig befolkningsminskning och allt fler av de som bor TILLÅTET STATSSTÖD PÅ SVAGA BOSTADSkvar är äldre människor. MARKNADER Dessa kommuner måste få möjlighet att säkerställa tillgång till bostäder som motsvarar efterfrågan och den förändrade befolkningsstrukturen. EUFfördraget innehåller särskilda regler om statsstöd för ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Bestämmelserna gör det möjligt att med offentliga medel ersätta hyresvärdar för vissa angelägna åtaganden på bostadsmarknaden, utan att det innebär otillåtet statsstöd. I denna rapport beskrivs och förklaras regelverket. Här presenteras också idéer om hur kommuner på svaga bostadsmarknader kan använda reglerna som ett led i att ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Trycksaksnummer: 13677/ Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm nyhet! Trycksaksnr: Tryckår: 2013 Antal sidor: 52 Svensk/engelsk ordbok för oss i bostadsbranschen SABOs vidareutvecklade version av en svensk-engelsk/ engelsk-svensk ordbok med termer för personer som arbetar i bostadsbranschen. I smidigt fickformat. Trycksaksnr: Tryckår: 2012 Antal sidor: 92 Balanserade ekonomiska villkor I rapporten beskrivs hur de ekonomiska villkoren för boendet på senare år förändrats på ett sätt som gjort att hyresrättens konkurrenskraft ytterligare försämrats gentemot egna hem och bostadsrätter. Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och SABO har som gemensamt mål att utveckla hyresrätten till en än mer attraktiv boendeform för hyresgäster, för fastighetsägare och för samhället. De ekonomiska villkor som staten erbjuder i form av olika skatter och stöd är då av största betydelse. Trycksaksnr: Tryckår: 2010 Antal sidor: 24 Idéprogram SABO-företagen mot år 2020 Vilken roll har de kommunala bostadsföretagen i framtiden? Hur kan de vara till nytta? I de kommunala bostadsföretagens arbete med långsiktiga mål och strategier är utgångspunkten förhållandena i det ett idéprogram: sabo-företagen mot år 2020 egna företaget och situationen på den lokala och regionala marknaden. Idéprogrammet är tänkt att ge inspiration till detta arbete och att vara ett stöd i dialogen med ägaren. Trycksaksnr: 6304 Tryckår: 2007 Antal sidor: sabo sprider kunskap

15 Utveckla företagets bredbands- & tv-strategi Företagsförlagd SABOs bredbandspärm innehåller ett omfattande material som underlättar arbetet med att utveckla en bredbands- och tv-strategi i bostadsföretaget, till exempel vad som är viktigt att tänka på inför beslut om upphandling, nätbyggnad och drift. Det är en handledning för bostadsföretag som tänker etablera en bredbands- och tv-lösning med ett attraktivt tjänsteutbud, valfrihet för hyresgästerna och konkurrens mellan leverantörer. SABO erbjuder ett paket där pärmen ingår tillsammans med en introduktion och en lokal eller regional workshop. Utgångspunkten för workshopen är de lokala eller regionala förutsättningarna och möjligheter som finns för att etablera ett öppet bredbandsnät. Bredband & tv Företagsledning, IT-ansvariga, ekonomiansvariga, teknikansvariga m fl. Enligt överenskommelse. Pärm och en introduktion på cirka en halv dag: kronor exklusive resa. Workshop med inriktning på strategi en dag. enligt överenskommelse. Anders Johansson, , SABOs expert inom bredband & tv Anders Johansson , IT, bredband och tv Strategier Avtal och upphandling BoIT-utbildning Under tre år har ett antal allmännyttiga bostadsföretag tillsammans med SABO arbetat tillsammans i BoIT-projektet. Fokus i arbetet har varit att utveckla hur vi som fastighetsägare kan dra nytta av teknikutvecklingen men vi har även tittat på samhällets möjligheter att erbjuda tjänster för ökat kvarboende. En av slutsatserna är att det finns behov av att utveckla gemensamma öppna standards och krav på digitala fas tighetsoch boendetjänster. Tjänster som vi kan utnyttja i våra hus och som gör det enklare att erbjuda nya tjänster och funktioner som stöd till effektivare fastighetsdrift och förvaltning. SABO håller på med att ta fram en utbildning som utgår från de erfarenheter som vunnits i BoIT-projektet. Det första steget är att vi tillsammans med de företag som vill börja använda näten för tjänster går igenom ett gemensamt upplägg under en workshop. Vid behov kan vi även senare involvera andra parter i arbetet, till exempel kommunikationsoperatörer och kommuner. De företag som påbörjat eller redan byggt ut bredbandsnät som når fram till fastigheter och bostäder och som vill börja använda näten även för tjänster. Meddelas senare. Kostnad för workshop en dag är kronor exklusive omkostnader. Anders Johansson, , sabo sprider kunskap 15

16 Trycksaker om BREDBAND & TV Beställ på Paraboler till glädje för alla? (andra upplagan) Med denna rapport vill SABO underlätta för medlemsföretagen att tillgodose hyresgästernas efterfrågan på tvkanaler samtidigt som det juridiska ansvaret blir belyst. Idag finns fler än utländska och inhemska kanaler och program tillgängliga för de svenska hushållen, och många har fått möjlighet att välja sitt eget programutbud via en egen parabol. Detta har i sin tur lett till att vissa fastigheter har upp till paraboler monterade per byggnad eller enskild fasad, och inte sällan har de boendes intresse av att sätta upp parabolantenner kommit i konflikt med bostadsbolagets intresse av att säkerställa ordning och säkerhet samt undvika skador på en fastighet. I denna skrift vill SABO redogöra för vilka regler som gäller i relationen mellan bostadsbolag och hyresgäster i detta avseende. Trycksaksnr: Tryckår: 2009 Antal sidor: 20 BoIT 2.0 Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder Under drygt två år har ett antal allmännyttiga bostadsföretag tillsammans med SABO och med stöd från Hjälpmedelsinstitutet (HI) arbetat tillsammans i BoIT-projektet. En av slutsatserna hittills från samarbetet är att det finns behov av att utveckla gemensam öppna standards och krav på digitala fastighets- och boendetjänster. Tjänster som vi kan utnyttja i våra hus och som gör det enklare att erbjuda nya tjänster och funktioner som stöd till effektivare fastighetsdrift och förvaltning. Tjänster som ger hyresgästerna möjlighet att få tillgång till val av egna tjänster inom tv och bredband och som samtidigt ger samhället möjlighet att utveckla tjänster inom kvarboende och omsorg. Trycksaksnr: Tryckår: 2013 Antal sidor: 24 Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 200 kr/st. Hemmanät rekommendationer till fastighetsägare Denna rapport innehåller rekommendationer för hur man kan bygga hemmanät i nyproduktion och befintligt bestånd. SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät. Projektet har utmynnat i rekommendationer för hur man kan bygga hemmanät i nyproduktion och befintligt bestånd. Trycksaksnr: Tryckår: 2008 Antal sidor: 16 nyhet! Bredband och sen då!? Denna rapport fördjupar sig i områdena tjänsteutveckling, bredbandsinfrastruktur och hemmanät, affärsmodeller för bredband och tv samt öppna nät. SABOs bredbandsgrupp har som uppgift att följa och analysera utvecklingen inom bredbandsområdet ur ett SABO-företagsperspektiv. Rapporten sammanfattar gruppens syn på utvecklingen inom området och konsekvenserna för SABOföretagen. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 24! Anmäl dig till SABOs utbildningar och konferenser på 16 sabo sprider kunskap

17 ekonomi & finans Finansiering i fastighetsbolag SABO erbjuder en utbildning i finansiering i fastighetsbolag. Den riktar sig till dig som är relativt ny inom området eller vill fräscha upp dina kunskaper. Målsättningen är att du ska få praktiska kunskaper om hur man sköter finansieringen i ett fastighetsbolag. Vi börjar med att gå igenom de finansiella risker som ett fastighetsbolag är exponerade för och hur man hanterar dessa. Därefter går vi igenom vilka finansieringskällor som står till buds, hur prisbildningen fungerar och hur en offertförfrågan kan se ut. Vi visar också praktiskt hur olika finansieringslösningar påverkar en låneportfölj och diskuterar konsekvenserna av olika val. Slutligen ser vi på hur Allvill-reglerna och borgensavgiften påverkar fastighetsbolagens finansieringskostnad. Finansansvarig, ekonomichefer, controllers m fl. 18 mars i Stockholm. Christer Lindberg, AB TM och Maria Gabrielsson, SABO. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , SABOs experter inom ekonomi & finans Maria Gabrielsson , Finansieringsfrågor Borgensavgifter Pro-lån Fastighetsskatt Redovisning Thorbjörn Nilsen , Enhetschef Administration Investeringskalkylering Johan Holmgren , Ekonomisk statistik Hyresförhandlingsfrågor Fastighetsvärderingar Fastighetsekonomi Roland Sernlind , Hyresstatistik Hyresförhandlingsfrågor Hyresmarknadskommittén Konsultverksamhet hyresförhandling och hyressättning Sophia Mattsson-Linnala , Enhetschef Ekonomi & Finans Företags- och fastighetsekonomi Transaktioner Investeringsanalyser Företagsledningsfrågor Peter Wallberg , Skatterätt Årsredovisningspraxis Fastighetsvärderingar sabo sprider kunskap 17

18 Investeringskalkylering, grund Detta är utbildningen för dig som vill skaffa dig en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar, oavsett om det gäller nyproduktion, ombyggnader eller utrustning. Den lagstiftning som trädde i kraft 2011 ställer krav på affärsmässighet, vilket innebär att investeringar måste utvärderas och dokumenteras på ett annat sätt än tidigare. Vi går igenom grunderna för nuvärdesberäkning och upprättar kassaflödeskalkyler. SABO har tagit fram en modell som dels beräknar total produktionskostnad för ett så kallat Kombohus, dels sätter in investeringen i en kassaflödeskalkyl. Denna modell presenteras och används i övningsexempel. Vi laborerar med konsekvenser av ändrade intäkter och kostnader och kalkylräntan, liksom investeringens konsekvenser för resultat- och balansräkning, gränsdragningen mellan underhåll och investeringar, samt hur man ska se på avskrivningar. Beslutsfattare och medarbetare som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av investeringar. 25 mars i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Företagsförlagd: kronor för medlemsföretag. Thorbjörn Nilsen, , 4,2 av 5 Medelbetyget för fortsättningsutbildningen i investeringskalkylering Investeringskalkylering, fortsättning Behöver du i ditt arbete ta fram kalkyler för investeringar i nyproduktion eller större ombyggnader? Då är detta utbildningen för dig! Du får också en fördjupad förståelse för de faktorer som styr investeringens värde och reglerna för upp- och nedskrivning av värdet i balansräkningen. Denna utbildning är en påbyggnad och fördjupning av innehållet i grundutbildningen. Vi behandlar såväl frågor som uppstår i samband med nyproduktion, som vid större ombyggnader. en inleds med en kort repetition av grundläggande begrepp. Därefter följer en grundlig teoretisk genomgång av bland annat begreppet värde och hur man härleder sin kalkylränta ur marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar. Vidare går vi igenom regler och praxis för upp- och nedskrivningar, den redovisningsmässiga gränsdragningen underhåll investering och investeringens konsekvenser i resultat- och balansräkning på kort och lång sikt. Genomgång sker också av vissa av Bokföringsnämndens nya K3-regler i de olika genomgångar som sker när det gäller redovisningsfrågor. Dessutom berörs också några viktiga nyckelbegrepp i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Teoretiska genomgångar varvas med övningsuppgifter. Medarbetare som gått grundutbildningen i investeringskalkylering, eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper, och nu vill fördjupa dessa mars i Stockholm Bo Nordlund, KPMG. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Thorbjörn Nilsen, , 18 sabo sprider kunskap

19 ! Anmäl dig på Räntederivat och aktiv skuldförvaltning i praktiken SABO erbjuder en grundutbildning i skuldförvaltning med räntederivat. Den riktar sig till dig som är relativt ny inom området eller behöver uppdatera dina kunskaper. Målsättningen är att du dels ska få praktiska kunskaper om räntederivat, dels inblick i policyfrågor och hur andra bedriver en så kallad aktiv skuldförvaltning. Anmälan görs för respektive dag och det finns möjlighet att endast delta på en av dagarna, till exempel avstå introduktionen dag 1. Dag 1 (halvdag). En introduktion för deltagare som behöver få mer allmänna kunskaper om hur räntemarknaden och kapitalmarknaden för räntepapper fungerar. Det sker ur långivarens perspektiv (= placerarens) och vi tittar även på vad olika så kallade låneprogram innebär. Detta passar deltagare som vill öka förståelsen för placerarens avkastningskrav och risksyn eftersom detta i hög grad påverkar lånekostnaden. Vi går även igenom vedertagen marknadsterminologi och olika begrepp. Dag 2 (heldag). Inledningsvis går vi igenom innebörden av aktiv skuldförvaltning och begreppet ränterisk i olika sammanhang. Därefter följer genomgång av hur vanliga räntederivat såsom ränteswap, räntetak och enkla strukturerade derivat fungerar. Vi kommer även förklara vad som påverkar marknadsvärdet på ett derivat. Under dagen får man även ta del av hur och varför olika verksamheter använder räntederivat och inblick i deras finanspolicy. Vi går även igenom olika definitioner på risker och olika normer/målsättningar m m. Ett börsnoterat fastighetsbolag, ett kommunalt bostadsbolag samt en kommun utgör praktikfall. VD, ekonomi- och finanschefer samt ekonomipersonal april i Stockholm. Heléne Rasmussen Anderberg, HRA Finansiell. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , Förändrade förutsättningar för fastighetsfinansiering och marknadsupplåning I finanskrisens spår kommer nu många nya regler för att styra och begränsa bankernas riskexponering. Vilka är de stora regelverksförändringarna och hur påverkar de bankernas egen upplåning och därmed kreditmarginalerna mot de kommunala fastighetsbolagen? Vilken fördyring kan vi räkna med och hur kan man bedöma vad som är rimligt att betala när bankerna får ökade kapitalkrav m m? På eftermiddagen tittar vi på marknadsupplåning som ett alternativ till traditionell bankfinansiering. Hur gör man detta? Vad ska man tänka på och vad kostar detta? Vi avslutar dagen med ett case där ett bostadsföretag berättar om hur de arbetar med sin marknadsupplåning. Finansansvariga, ekonomichefer, controllers m fl. 6 maj i Stockholm. Patrik Bernhard, Omeo Financial Consulting AB, Mikael Andersson, Norm Finanspartner. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , SABOs finansdag Konferens Syftet med dagen är att belysa några aktuella frågor inom det finansiella området. Vi ägnar förmiddagen åt omvärldsanalys. Riksbanken och SEB ger sin syn på världskonjunkturen och på hur den svenska ekonomin ser ut. Under eftermiddagen tar vi upp några viktiga finansiella frågor och därefter tittar vi på ett case där ett bostadsbolag berättar om hur de klarar av dessa utmaningar. Ledningsgrupper, bolagsstyrelser och tjänstemän som arbetar med finansoch fastighetsfrågor. 8 maj i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , sabo sprider kunskap 19

20 Fastighetstransaktioner Att köpa eller sälja en fastighet är ofta en komplex process som är förknippad med osäkerhet för både säljare och köpare. Ett bolag som haft fokus på förvaltning kan behöva se över hur fastigheten kan kopplas loss ifrån det övriga beståndet utan att negativa konsekvenser och kostnader för de kvarvarande fastigheterna uppstår. Under dagen berör vi bland annat vilka som kan vara köpare till olika objekt på olika marknader, detaljplanefrågor, befintliga avtals påverkan på köpeskillingen, köpekontrakt, Due diligence, moms- och skattefrågor samt vanliga fällor och fel. Styrelseledamöter, ledningsgruppen och personal som kommer att arbeta inom försäljningsprocessen. 22 maj i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Sophia Mattsson-Linnala, , Kapitalmarknadsfinansiering, fördjupning Allt fler låntagare kommer att utnyttja kapitalmarknaden för att bland annat bredda sin finansiering genom att till exempel ge ut egna obligationer. Vi tar upp vad som krävs för att arbeta med de olika finansieringsformerna, men också vad som krävs efter att ett program eller en obligation är på plats. Denna utbildning vänder sig till dig som i dag är aktiv på kapitalmarknaden eller till dig som överväger detta. VD, ekonomi- och finanschefer och ekonomipersonal. 4 juni i Stockholm. Mikael Andersson, Norm Finanspartner. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , Fantastisk dag över förväntan på alla punkter. Mitt i prick på vad vi behövde veta. Komponentredovisning Bokföringsnämndens nya regelverk K3 Årsredovisning och koncernredovisning träder i kraft den 1 januari En nyhet är kravet på komponentredovisning av fastigheter. Jämfört med traditionella värderingsregler innebär komponentmetoden ett helt nytt sätt att redovisa fastighetsvärden, avskrivningar och utgifter för underhåll. Den här utbildningen vänder sig till er som håller på att eller som ska Deltagare från Komponentredovisning implementera komponent modellen under Program kommer senare. Ekonomer, förvaltare och tekniker. Våren Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Peter Wallberg, , TRADITIONELL AVSKRIVNINGSMETOD KOMPONENTAVSKRIVNING komponentredovisning av fastigheter SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag En vägledning 20 sabo sprider kunskap

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion 4

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL

29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL 29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN är ett forskningsprojekt som startades 2013 på SABOs initiativ. Forskningsledare

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1

SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1 2012-03-01 SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1 Om oss... 3 SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag... 3 SABOs medlemsföretag... 3 Vårt bidrag till att

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Ökade möjligheter till nyproduktion genom samverkan

Ökade möjligheter till nyproduktion genom samverkan Sida 0 av 4 2017-07-11 Ökade möjligheter till nyproduktion genom samverkan Inbjudan till den 20 september 2017 i Lycksele Sida 1 av 4 Program Dagen i Lycksele arrangeras av SABO i samarbete med Arvidsjaurhem

Läs mer

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats 2012-06-12 Till Stockholmshems Styrelse och VD Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats En professionell, stark och medlemsorienterad branschorganisation

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag EN PROJEKTBESKRIVNING NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN INNEHÅLL FÖRORD 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 PROJEKTETS OMFATTNING 5 Tre delstudier 5 Upplägg och tidplan 6 Forskarnas

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG 19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG VÄLKOM- MEN TILL ÅRETS TRÄFF I STOCK- HOLM! SABOS KOMMUNIKATIONSDAGAR Köksbordsmodellen

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

egna erfarenheter av samverkansprojekt

egna erfarenheter av samverkansprojekt egna erfarenheter av samverkansprojekt Kommuner Fastighetsägare Allmännyttiga fastighetsbolag Privata fastighetsbolag Byggherrar Invånare Föreningar Kommunens analys av intressenter gjordes tidigt i processen

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Anders Johansson SABO 2010-04-15 SABO och medlemmarna SABO är en intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen Medlemmarna

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer