SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG"

Transkript

1 SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1

2 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion 4 Boendefrågor 8 Ekonomi & Finans 17 Energi 23 Fastighetsutveckling 26 Hyror 31 Juridik 33 Kommunikation 40 Ledarskap 44 Miljö 49 Styrelse 52 Studieresor 55 Utbildningar för dig som möter kund 56 Information & anmälan 58 Kalendarium 60 SABOS VERKSAMHET SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag. Företagen finns över hela landet och är av mycket skiftande storlek, med allt från 72 till lägenheter. Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen nästan bostäder. Som branschorganisation erbjuder SABO kunskap, verktyg och erfarenheter som ger stöd i medlemsföretagens dagliga arbete. Det handlar om tvistelösning i hyresförhandlingar, prisvärda medlemsrabatterade branschutbildningar och nätverksträffar. Men också aktuell branschinformation och dagliga råd från våra jurister, ekonomer och andra branschexperter. SABOs bostadspolitiska arbete är långsiktigt och syftar till att ge medlemsföretagen goda arbetsförutsättningar såväl nu som i framtiden. Det handlar om nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning, lobbyarbete och samarbetsprojekt med branschkollegor. SABO som intresseorganisation fungerar som en stark samlad röst för de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen och är remissinstans åt regeringen och myndigheter i en rad viktiga frågor. 2 SABO SPRIDER KUNSKAP

3 VÅRT MÅL ÄR ATT VARJE DELTAGARE SOM LÄMNAR EN SABO- AKTIVITETET FÅR MED SIG NY KUNSKAP, ETT STÖRRE NÄTVERK OCH ANVÄNDBARA ARBETSSÄTT TILL DIREKT NYTTA I SITT ARBETE. SABO SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 Samhället utvecklas snabbt, kunskap är färskvara och att ha kompetent personal är helt avgörande för att lyckas. SABO erbjuder speciellt utvecklade utbildningar och aktuella konferenser för all personal och förtroendevalda i allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Alla har ont om tid och en utbildning måste vara effektiv för att ge nytta. Vårt mål är att du ska få nya kunskaper som du har direkt användning av i din arbetsvardag. Därför utgår alla SABOs arrangemang från de utmaningar som är aktuella i ett bostadsföretag idag och den närmaste framtiden. Alla som undervisar på våra utbildningar är experter inom sina sakområden och storleken på grupperna anpassas för att främja utbyte mellan deltagare. En vanlig reflektion från våra deltagare är just hur intressant och givande det är att träffa andra i liknande yrkesroller och få höra hur de hanterar olika utmaningar. Deltagarna på SABOs arrangemang konkurrerar inte med varandra. Det innebär en unik möjlighet att lära tillsammans och ta vara på goda idéer. I den här katalogen har vi samlat de aktiviteter som är planerade för Under respektive ämnesområde hittar du även tips på de konsulttjänster som vi erbjuder. På sabo.se finner du mer information om våra aktiviteter, aktuella datum och hela vårt utbud av trycksaker. Många utbildningar kan också företagsförläggas och anpassas då helt efter vilka behov en viss personalgrupp har hos er. Kontakta oss gärna för att diskutera dessa möjligheter eller om ni önskar annan form av konsultstöd från SABOs experter. SABO SPRIDER KUNSKAP 3

4 SABOS UTBUD FÖR DIG SOM ÄR NY I BRANSCHEN Nästan var sjätte person i Sverige bor i allmännyttan. Att jobba med fastigheter och människors hem är en spännande utmaning. Att jobba i ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag innebär dessutom att vi ska kombinera samhällsansvar med affärsmässighet. Här har vi samlat arrangemang för dig som är ny i branschen. Genom att få större förståelse för varför branschen ser ut som den gör i dag och kommande utmaningar kommer du snabbt in i din nya roll samtidigt som du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtiden. BRANSCH- INTRODUKTION 4

5 INTRODUKTION FÖR NYA STYRELSELEDAMÖTER HITTAR DU PÅ SID 53. SABO erbjuder både Uppdraget som är en kort kostnadsfri introduktion via e-learning och Startskottet som är en företagsförlagd endagsutbildning med fokus på juridik och ekonomi. Målet med Startskottet är att alla styrelseledamöter ska få kunskaper för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett tryggt sätt. UTBILDNINGAR FLYGANDE START PÅ JOBBET Det är mycket att sätta sig in i som ny inom allmännyttan. Det här är en utbildning för alla anställda, oavsett befattning som ger dig kunskaper som få anställda är experter på. Du får en introduktion i allmännyttans bakgrund och framtida utmaningar, grundläggande hyresjuridik, kommunikation, etik och ekonomi. Målet är att du får en överblick som gör att du kan utföra dina nya arbetsuppgifter med större säkerhet. Du lär dessutom känna SABO som bransch- och intresseorganisation så att ditt företag får ut så mycket som möjligt av medlemskapet JANUARI, 3 4 MARS, 3 4 JUNI, SEPTEMBER OCH DECEMBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. Vid två eller fler deltagare från samma företag ges rabatt. Hanna Larsson är chef för SABOs HR-enhet som arbetar med strategiska frågor inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Hanna och hennes kollegor är bland annat ansvariga för SABO Trainee, SABOs utbud av styrelseoch ledarutbildningar och för Flygande start som är en introduktionsutbildning för nyanställda inom allmännyttan. Att det är fler som går i pension än unga som kommer in på arbetsmarknaden framöver innebär att SABOs medlemsföretag behöver locka till sig nya, unga medarbetare med rätt kvalifikationer. Här har SABO Trainee visat sig vara ett bra verktyg. En annan framgångsfaktor är förstås att arbeta med ett ständigt lärande och se till att alla medarbetare får den kompetensutveckling de behöver. Här försöker vi på SABO hela tiden se över vårt utbud av utbildningar så att det matchar de behov som finns på bostadsföretagen. Vi tar också tacksamt emot förslag på utbildningar eller nätverk som ni tror kan utveckla era medarbetare ännu mer. SABO SPRIDER KUNSKAP 5

6 SABOS UTBUD FÖR DIG SOM ÄR NY I BRANSCHEN TRÄFF FÖR NYA VDAR Du som är ny VD på ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag får här en inblick i branschen och kunskap om vad SABO som bransch- och intresseorganisation kan erbjuda. Här får du lära känna andra VD:ar som kan bli en del av ditt framtida nätverk. Du möter även SABOs VD och flera av våra experter vilket underlättar framöver då du vet vem du ska kontakta om du behöver stöd i olika frågor. Du får också del av hur andra närstående företag och organisationer stöttar ert företag och får träffa SABO Förlag med tidningen Bofast, SABO Byggnadsförsäkring AB, HBV och Fastigo. Målet är att du under två trevliga dagar får rätt förutsättningar för att kunna lyckas i din nya roll MARS, STOCKHOLM Pris: Ingår i medlemsavgiften. Logi ingår ej. SABO TRAINEE /1 SISTA DAG FÖR INTRESSE - ANMÄLAN Många bostadsföretag behöver framöver rekrytera fler unga och välutbildade medarbetare och kan även behöva stöd i introduktionen av dessa nya talanger. Här har SABOs traineeprogram allt sedan starten 2006 visat sig vara ett framgångsrikt verktyg för både företag och individer. Under det första året som anställd hos er får traineen en gedigen introduktion, rätt nätverk och en plattform som gör det möjligt att snabbt utvecklas in i en specialist- eller chefsroll. Utbildningspaketet består av 15 dagar och förutom helhetsförståelse för vad det innebär att arbeta i ett bostadsföretag inom allmännyttan träffar er trainee andra personer i liknande roller samtidigt som han eller hon blir utmanad i sin personliga utveckling. Som företag ger det er möjlighet att rekrytera extra duktiga talanger samtidigt som era nya medarbetare får med sig ett starkt engagemang. SABO Trainee Alumni ger den som har varit trainee möjlighet att genom årliga träffar vårda och utveckla sitt nätverk i branschen. Nätverket ger traineen stöd i sin utveckling i frågor som rör medarbetarskap och ledarskap samtidigt som träffarna är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad i aktuella frågor. För att vara med i traineeprogrammet behöver vi er intresseanmälan senast 26 januari. KONTAKTA PIA LEDEN FÖR MER INFORMATION OCH ANMÄLAN , MER INFORMATION OCH ANMÄLAN PÅ SABO.SE 6 SABO SPRIDER KUNSKAP

7 RÖSTER FRÅN DELTAGARE PÅ FLYGANDE START Jag gick Flygande start eftersom jag är nyanställd på Botkyrkabyggen. Visser ligen har jag arbetat länge inom fastighetsbranschen och även inom allmännyttan tidigare men jag kände att jag behövde fräscha upp tänket lite. Anders Nilsson, förvaltare på Botkyrkabyggen. Jag tar med mig kunskap och insikter som handlar om vår unika roll som allmännyttigt bostadsföretag och vårt samhällsansvar. Det här är en övergripande utbildning och den har gjort mig sugen på att lära mig mer och till exempel gå en separat utbildning i hyresjuridik framöver. Avsnittet om etik var också mycket givande och jag har fått idéer om att alla våra nyanställda på vårt företag borde få något liknande i sin introduktion. Lena Helander, personalchef, Marks Bostads AB i Kinna gick utbildningen Flygande start hösten SABO SPRIDER KUNSKAP 7

8 SABOS UTBUD INOM BOENDEFRÅGOR Allmännyttiga kommunala bostadsföretag ska erbjuda trygga och prisvärda bostäder till människor i olika livssituationer. Samhällsansvar ska kombineras med affärsmässighet och det finns många utmaningar för att lyckas hantera alla de frågor som rör hyresgästerna. Många upplever ett allt tuffare samhällsklimat där kunskap om hur vi skapar tryggare bostadsområden, hanterar hotfulla situationer och främjar samverkan mellan grannar blir viktigare. Den svenska befolkningen blir samtidigt allt äldre och kraven ökar också på kvarboende och tillgänglighet för alla. I det här avsnittet har vi samlat utbildningar, konferenser och mötesplatser för att ni som företag ska kunna hitta kunskap och inspiration för att komma vidare i ert utvecklingsarbete med hyresgästernas bästa i fokus. BOENDEFRÅGOR 8

9 MER INFORMATION OCH ANMÄLAN PÅ SABO.SE UTBILDNINGAR ATT MÖTA HYRESGÄSTER MED PSYKISK OHÄLSA Många upplever att antalet hyresgäster som mår psykiskt dåligt ökar. På den här utbildningen får du som har direkt kundkontakt baskunskaper för att kunna bemöta människor med psykiska funktionshinder på ett respektfullt och effektivt sätt. Du får ökade insikter i olika reaktionsmönster och konkreta verktyg för att lyckas i ditt arbete. 6 MAJ, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. MÅNGKULTURELLA MÖTEN Ett arbete på bostadsföretag innebär ofta många möten med personer från olika länder och med olika kulturer. Genom en ökad förståelse för varför personer agerar på olika sätt kan du bli bättre på att hantera dessa möten. Du får inblick i hur problematiken kan se ut för en individ eller familj som har hamnat i en ny kultur. Efter utbildningen är du bättre rustad för att möta alla era kunder, oavsett bakgrund och kultur MAJ, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. BOSTADSUNIVERSITETET 2015 Varje år arrangeras en unik internatutbildning i samarbete med någon utvald högskola eller universitet. Föreläsningar med framstående forskare blandas med praktiker, grupparbeten och studiebesök. Allt på ett aktuellt tema som spelar en avgörande roll för att lyckas på bostadsmarknaden den närmaste framtiden. Bostadsuniversitetet vänder sig både till anställda som jobbar med de aktuella frågorna på en strategisk nivå och förtroendevalda. Efter genomförd utbildning finns möjlighet att tentera av akademiska poäng för den som vill. AUGUSTI 2015 På sabo.se hittar du en parlör där du kan översätta vanliga bostadsfraser till sju olika språk. Du kan också beställa rapporter, handledningar och andra trycksaker inom olika ämnesområden. Välkommen in och registrera dig så får du del av ännu mer! VÄLKOMMEN! WELCOME! SOO DHAWEYN! TERVETULOA! POWITANIE! BUN VENIT! SABO SPRIDER KUNSKAP 9

10 SABOS UTBUD INOM BOENDEFRÅGOR GRANNMEDLING Konflikter mellan grannar uppstår i många sammanhang. För att få mer nöjda hyresgäster och mindre omflyttning erbjuds den som kan komma att hantera, eller redan hanterar grannkonflikter, denna speciellt framtagna utbildning. Här får du hjälp att hitta verktyg för att hantera dessa situationer och kompentens att använda grannmedling som metod samtidigt som du träffar andra med liknande arbetsuppgifter i andra bostadsföretag OKTOBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. NYHET! GRANNMEDLING FÖRDJUPNING Att hantera konflikter mellan hyresgäster är svårt. Det påverkar både hur kunderna trivs med sitt boende och vad de anser om bostadsföretaget. Den här utbildningen ger dig som tidigare har gått SABOs grundutbildning i grannmedling fördjupade kunskaper för att hantera svårare ärenden. Målet är att du ska få metoder för att verkligen lyckas med grann medling i praktiken och att ert företag därigenom får mer nöjda hyresgäster. Genom praktiska övningar i samtals- och kommunikationsmetodik och metoder för att kunna arbeta med flera personer samtidigt får du bland annat ett större frågebatteri att använda med upprörda hyresgäster. Du lär dig dessutom metoder för att hantera dina egna känslor och den stress som ofta uppstår NOVEMBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. ETIK I BOSTADSFÖRETAG FÖRETAGSFÖRLAGD Socialt ansvar, etik, diskriminering och civilkurage. SABO har bred erfarenhet av hur dessa svåra men viktiga frågor kan hanteras. Utifrån era behov hjälper vi er att skräddarsy ett program så att ni kan utveckla ert arbete och er etiska dialog så att alla medarbetare blir delaktiga. KONTAKTA LENA JOHANSSON FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING , På sabo.se kan du också beställa rapporter, handledningar och andra trycksaker inom olika ämnesområden. 10 SABO SPRIDER KUNSKAP

11 MER INFORMATION OCH ANMÄLAN PÅ SABO.SE ATT BEMÖTA HOT OCH VÅLD Missbruk och ett aggressivt beteende blir allt vanligare i mötet med hyresgäster. Målet med den här utbildningen är att du ska få kunskap om vad som kan ligga bakom olika slags ageranden och lära dig metoder för ett bra bemötande. Du får konkreta tips för att lyckas i mötet med olika människor. Även personer med psykisk ohälsa kan uppträda aggressivt och du får grundläggande kunskaper i olika diagnoser och tips för att du ska kunna hantera dessa kunder lättare. MISSA INTE KUNSKAPSDAGEN OM MUTOR OCH BESTICKNING PÅ SID. 39! NOVEMBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. TRYGGARE OCH SÄKRARE BOSTADSOMRÅDEN Många hyresgäster känner sig otrygga i källaren eller ute på gården i sitt bostadsområde. Målet med den här utbildningen är att du ska veta vad ni som bostadsföretag kan göra för att motverka detta och öka både tryggheten och den upplevda säkerheten. Du får kunskap om lås, skydd och brand liksom vad du måste göra rent juridiskt i olika störningsärenden. Du får också konkreta tips och metoder för att kunna agera för en ökad trygghet hos hyresgästerna. HÖSTEN 2015 Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. BOSTADSFÖRETAGET OCH DE ÄLDRE HYRESGÄSTERNA Allt fler äldre bor kvar i sin lägenhet. Det ställer nya krav på dig som har kontakt med era kunder när det gäller förståelse, bemötande och förmåga att se hur boendet för äldre kan underlättas. Du får ökad kunskap om åldrande, vanliga sjukdomar och vilka hjälpmedel hyresgäster kan få. Du får stöd för hur du kan agera i olika situationer och insikt i vilken hjälp äldre kan få från hemtjänst, sjukvård och andra samhällsorgan. HÖSTEN 2015 Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. SABO SPRIDER KUNSKAP 11

12 SABOS UTBUD INOM BOENDEFRÅGOR MER INFO SABO.SE KONFERENSER/KUNSKAPSDAGAR/TRÄFFAR TILLGÄNGLIGHETSINVENTERING Befolkningen blir allt äldre och frågan om tillgänglighet är högaktuell. Många företag som har lyckats med arbetet börjar med en inventering och under 2014 och 2015 stöttar Boverket ekonomiskt. Du träffar Sandvikens kommun och Sandvikenhus som berättar hur de gjort sin tillgänglighetsinventering och vad de gör med resultatet nu. Du får också ta del av hur andra bostadsföretag har gjort och konkreta tips för att själv komma igång med tillgänglighetsinventering av ert bestånd. Under kunskapsdagen går vi också igenom hur inventeringsverktyget TIBB fungerar. 17 FEBRUARI, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Kommuner: kronor. GRANNSAMVERKAN I FLERBOSTADSHUS Den här kunskapsdagen handlar om vad grannsamverkan är och hur vi kan arbeta med detta som en brottsförebyggande trygghetsåtgärd i flerbostadshus. Vi vänder oss till er som redan använder metoden men också till er som är nyfikna på att börja eller bara vill få mer kunskap. Vi går igenom vilka erfarenheter som gjorts, vilka framgångsfaktorer som har identifierats och vilka utmaningarna är för att komma framåt i detta arbete. 16 MARS, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. LYCKADE SAMARBETEN: KOMMUN, LANDSTING, BOSTADSFÖRETAG Antalet personer med psykiska funktionshinder och personer med psykisk ohälsa som bor i vanliga flerbostadshus ökar. För att hantera detta krävs ett bra samarbete mellan kommun, landsting och bostadsföretag. Oavsett om du jobbar som boendekonsulent, störningshandläggare eller liknande i ett bostadsföretag eller med motsvarande frågor i kommun eller landsting så ger den här konferensen dig inspiration och nya idéer. Du får tips för att hitta fungerande samarbetsformer mellan kommun, landsting och bostadsföretag. Fakta och ny kunskap blandas med att olika företag berättar om hur de har lyckats i sitt samarbete. 28 APRIL, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. 12 SABO SPRIDER KUNSKAP

13 VAD HAR VARIT DET BÄSTA MED KOLL PÅ KRAVEN? Det bästa är att vi både från bostadsföretaget och kommunen tagit del av samma information vid samma tillfälle. Då är det lättare att prata samma språk. Det gör att vi förstår varandras gränser och därigenom förstår varandras jobb. Eva Mäki, bostadsförmedlare/teamledare på Kirunabostäder och Maria Jonsson, verksamhetsledare vuxengruppen på IFO (Individ Familjeomsorgen) på Kiruna kommun deltog på SABOs kunskapsdag Koll på kraven under hösten SABO SPRIDER KUNSKAP 13

14 SABOS UTBUD INOM BOENDEFRÅGOR ATT SKAPA SOCIALA MERVÄRDEN VID RENOVERING Skövdebostäder tilldelades SABOs bopris 2014 för sitt framgångsrika arbete när de byggde om tre punkthus. Ett av dem blev seniorboende och snabbt blev boende i de andra husen också intresserade av friskvården och de sociala aktiviteter som erbjöds vilket resulterade i en utökad satsning för alla tre husen. Om du arbetar med frågor om inflytande och boende för äldre finns många lärdomar att ta del av på den här kunskapsdagen. Du får också ta del av flera andra medlemsföretags erfarenheter inom området. Räkna med att komma hem med ny inspiration, kunskap och idéer för att lyckas med bestående satsningar. 26 MAJ, SKÖVDE Medlemspris: kronor. HYRESGÄSTINFLYTANDE VID RENOVERING OCH OMBYGGNATION En stor del av bostadsbeståndet behöver renoveras och utmaningen för många är att kunna kombinera detta med ett lyckat hyresgästinflytande. Under den här dagen får du ta del av exempel på hur andra bolag har arbetat med detta, konkreta tips på hur ni lyckas med dialogen och effektiva metoder för att ta tillvara på hyresgästernas åsikter. Vi gör också en djupdykning i juridiken för att du ska veta vad ni har att förhålla er till enligt lagen. VÅREN 2015 BOSTADSFÖRETAGEN OCH DE NYANLÄNDA Många nyanlända bor i allmännyttan. Att lämna sitt moderland är en stor omställning och all personal spelar en viktig roll i integrationen. Du får kunskap om vilka som söker sig till Sverige och hur bosättnings- och integrationsprocessen fungerar i praktiken. Träffa representanter från myndigheter och ta del av erfarenheter från andra som jobbar med samma frågor som du. 5 MARS, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Du hittar alltid mer information på sabo.se. Där kan du också anmäla dig till alla SABOs utbildningar och konferenser. 14 SABO SPRIDER KUNSKAP

15 MER INFORMATION OCH ANMÄLAN PÅ SABO.SE TRÄFF: SOCIALA FRÅGOR I BOENDET MISSA INTE UT- BILDNINGEN FÖR OMBYGGNADS - SAMORDNARE PÅ SID. 27! Här får du fakta och ny inspiration till hur ni kan jobba med komplexa och svåra frågor som rör både trygghet, juridik och sociala frågor i ert bostadsföretag. Vi blandar föreläsningar i aktuella frågor med gruppdiskussioner och studiebesök. Genom att träffa andra som jobbar med boendesociala frågor stärker du ditt nätverk och får lättare att hitta lösningar till dina utmaningar och få tips från kollegor i andra företag även efter konferensen SEPTEMBER, UDDEVALLA Medlemspris: kronor. BYGGA OCH RENOVERA MED HÄNSYN TILL ÄLDRE I takt med att befolkningen blir allt äldre och fler bor kvar hemma krävs strategiska vägval för bostäder och samverkan mellan bostadsföretag och kommun. Oavsett om du jobbar med renovering och utveckling i ett bostadsföretag eller med samhällsbyggnation och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen är det här mötesplatsen för dig. Här får du kunskap för att kunna göra dessa vägval. Följande frågor tas bland annat upp: Hur förbättras boendealternativen för äldre i samband med renoveringar? Hur utvecklas trygghetsboendet? Vilken betydelse får nyproduktionen med SABOs Kombohus för äldre personer? SEPTEMBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. KOLL PÅ KRAVEN Bostadsföretag kan i samarbete med kommunen göra mycket för att undvika att kunder hamnar i en skuldfälla som inte går att hantera. Under den här kunskapsdagen får du som arbetar med kravhantering fakta och kunskap för att kunna samarbeta mer effektivt med exempelvis socialtjänsten, vilket leder till nytta för både individer och företag. 15 OKTOBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. SABO SPRIDER KUNSKAP 15

16 SABOS UTBUD INOM BOENDEFRÅGOR MER INFO SABO.SE VEM FÅR BO HOS ALLMÄNNYTTAN? Allmännyttans krav på de som söker bostad är en fråga som ofta diskuteras och det finns de som menar att allmännyttan ställer för hårda krav. Kraven skiljer sig dock åt mellan olika bostadsbolag. Under denna kunskapsdag får vi bland annat lyssna till hur olika bostadsbolag har arbetat med att se över och uppdatera sina uthyrningskriterier. Vi får också en genomgång av diskrimineringslagstiftningen, en viktig kunskap att ha med sig i arbetet med att se över vilka krav som ska ställas på de bostadssökande. 19 NOVEMBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN Allmännyttan ska kombinera samhällsansvar med affärsmässighet. Vad innebär det egentligen och hur kan vi mäta ekonomiska resultat av sociala satsningar? Det ska vi belysa på de här regionala konferenserna som hålls på flera orter i Sverige. Du får ta del av resultatet från ett omfattande forskningsprojekt med elva forskare som har studerat utmaningar kopplat till dessa frågor i snart två år. Goda exempel på hur bostadsföretag arbetar blandas med forskning, fakta och vilka krav lagen ställer. Du får inspiration och kunskap att utveckla ert arbete vidare. HÖSTEN 2015 KONSULTTJÄNSTER SABOs specialister inom boendefrågor har alla gedigen erfarenhet från arbete med och i allmännyttiga bostadsföretag. De hjälper dig gärna att skräddarsy en utbildning utifrån era önskemål (oavsett om det handlar om något av ämnena ovan eller på ett annat tema) inom området boendefrågor. Hör gärna av dig om du har tips om hur andra bostadsföretag har gjort, om du är nyfiken på nyheter i branschen eller om ni önskar hjälp med analyser och fakta för att utveckla er verksamhet. SABOS FORSKARFRUKOSTAR Flera gånger per år bjuder SABO på frukost och en timmes morgonföreläsning med en aktuell forskare. SABOs forskarfrukostar är kostnadsfria och öppna för alla intresserade, men du måste anmäla dig i förväg. Är du inte på plats kan du enkelt se föreläsningen på sabo.se, antingen i direktsändningen eller upp till en månad efter varje tillfälle när det passar dig. Den 23 januari föreläser forskaren och arkitekten Erik Svenberg om Miljonprogrammets byggsystem. Den 27 mars berättar kulturgeografen Thomas Wimark om sin aktuella studie om vilka hushåll som flyttar till SABOs nya Kombohus. Fler tillfällen presenteras successivt under resten av året på sabo.se och i mejlinbjudningar. PRIS: KOSTNADSFRITT 16 SABO SPRIDER KUNSKAP

17 SABOS UTBUD INOM EKONOMI OCH FINANS Kraven på nybyggnation och renovering ökar samtidigt som hyrorna inte kan höjas allt för mycket. Det gör det svårt att få ihop kalkylen för många. En fastighet är en unik tillgång med en helt annan typ av bestående värden än andra tillgångar vilket gör ekonomiarbetet i fastighetsbranschen speciellt. På de här sidorna har vi samlat utbildningar inom ekonomi och finansiering som är utvecklade för att du ska känna till vilka regelverk som gäller och samtidigt få konkreta tips på hur ni kan jobba på effektivaste sätt. Det innefattar både grundläggande utbildningar för dig som är ny och djupdykningar för dig som har lång erfarenhet. Regelverken ändras ständigt. Genom att delta på våra utbildningar och konferenser kan du säkerställa att du håller dig uppdaterad med det senaste. EKONOMI OCH FINANS 17

18 Maria Gabrielsson är SABOs expert inom finansierings frågor. Maria projektleder bland annat SABOs Finansdag och ordnar flera utbildningar inom finansiering. Jag har själv en lång bakgrund från ett stort kommunalt bostadsföretag och vet hur viktig den strategiska kompetensen inom ekonomi och finansiering är. Idag erbjuder vi på SABO ett bra paket med utbildningar inom det här området. Det är mycket som våra medlems företag behöver ha koll på och här kan man få aktuell kunskap om allt från räntederivat och skuldförvaltning till komponentredovisning och kapitalmarknadsfinansiering. SABOS UTBILDNINGSPAKET I FASTIGHETSFINANSIERING För dig som arbetar som VD eller med ekonomi är det mycket viktigt att ha grundläggande kunskaper om fastighetsfinansiering, oavsett om ert bostadsbolag finansierar sig själva eller via kommunens internbank. Många bolag kommer att investera och renovera framöver och finansieringen blir en allt viktigare strategisk fråga. Utbildningarna är helt fristående så du kan välja den eller de som passar dig bäst beroende på dina förkunskaper. Vill du ha en gedigen finansiell utbildning så går du alla fem stegen. UTBILDNINGAR FINANSIERING I FASTIGHETSBOLAG STEG 1 Många olika omvärldsfaktorer påverkar ett bostadsbolags möjligheter till finansiering. Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med finansieringsfrågor i ett bostadsföretag. Målet är att du ska få praktiskt användbara kunskaper för att kunna sköta finanseringen effektivt. Du kommer att få kunskap om vilka risker som är förknippade med fastighetsfinansiering och hur du kan begränsa dessa. Vi studerar även hur olika finansiella val påverkar en lånestock och hur detta påverkar bolagets resultat. 12 FEBRUARI, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. RÄNTEDERIVAT OCH AKTIV SKULDFÖRVALTNING STEG 2 Ränte- och kapitalmarknaden är komplex och många behöver mer kunskaper om räntederivat. Den här praktiskt inriktade grundutbildningen är tänkt att ge dig som jobbar med ekonomi och finansiering kunskaper om räntederivat. Du får också en inblick i policyfrågor och hur andra bedriver en så kallad aktiv skuldförvaltning. Efter utbildningen blir det lättare för dig att förstå och föra dialog med bankerna. Den första dagen är en viktig introduktion och handlar om hur räntemarknaden fungerar. Det finns möjlighet att bara anmäla sig till en av dagarna MARS, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. 18 SABO SPRIDER KUNSKAP

19 SABOS UTBUD INOM EKONOMI OCH FINANS HUR UNDVIKA ATT KUNDER HAMNAR I SKULD- FÄLLOR? SE KOLL PÅ KRAVEN SID. 15 FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FASTIGHETSFINANSIERING STEG 3 Bankerna har fått många nya regelverk som är viktiga att känna till för dig som hanterar finansfrågorna i ett allmännyttigt bostadsbolag. Troligen kommer bankernas upplåning att fördyras och därmed ge er en högre kreditmarginal. På den här utbildningen analyserar vi detta så att du kan bedöma hur det kommer att påverka ert bolag och vad som är rimligt för er. Som ett alternativ till traditionell bankfinansiering tittar vi översiktligt på kapitalmarknadsfinansiering. Målet med utbildningen är att du ska få förutsättningar för att kunna göra medvetna val och hitta bästa tänkbara finansiering för ert företag. 21 APRIL, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. KAPITALMARKNADSFINANSIERING FÖRDJUPNING STEG 4 Är ni aktiva på kapitalmarknaden eller överväger att bli det så kommer den här utbildningen att ge er handfasta råd och sänkta finansieringskostnader. Att använda kapitalmarknaden som finansieringskälla genom att exempelvis ge ut egna obligationer blir allt vanligare och har stora fördelar. Målet med utbildningen är att du ska lära dig vad som krävs för att arbeta med de olika finansieringsformerna men också vad ni behöver göra efter att ett program eller en obligation är på plats. 26 MAJ, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. OBLIGATIONSFINANSIERING MED K3 ELLER IFRS STEG 5 För bostadsföretag som ger ut egna obligationer idag eller överväger att göra detta finns det en hel del som är viktigt att känna till. En notering av obligationer på Nasdax OMX kräver idag att företaget tillämpar redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards, IFRS. Detta kräver initialt mycket arbete men har sina fördelar. De företag som tillämpar K3 kan välja att antingen notera obligationerna på Nasdaq OMX First North eller inte notera dem alls. Beroende på vilken redovisningsstandard eller noteringsalternativ ni väljer så leder det fram till olika effekter och resultat. Utbildningens syfte är att reda ut detta så att ni kan välja det som passar ert företag bäst. 27 MAJ, HALVDAG, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. SABO SPRIDER KUNSKAP 19

20 SABOS UTBUD INOM EKONOMI OCH FINANS EKONOMI FÖR VD OCH ANDRA CHEFER Allmännyttiga kommunala bostadsföretag verkar i en bransch med en speciell ekonomisk situation. Den här utbildningen vänder sig till dig som ingår i en ledningsgrupp och som inte är ekonom. Du får grundläggande kunskaper i företags- och fastighetsekonomi. Målet är att du lättare ska kunna ta del av den ekonomiska information som presenteras och diskuteras i ledningsgruppen och styrelsen etc. Du lär dig ekonomiska begrepp, blir bekant med årsredovisningen och får förståelse för ekonomiska konsekvenser av lagstiftningen för allmännyttan MARS, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. INVESTERINGSKALKYLERING GRUND Nyproduktion, ombyggnation och andra nyinvesteringar görs ständigt i ett bostadsföretag. Oavsett om du är VD, förvaltningschef, teknisk chef, förvaltare, projektledare, styrelseledamot, ekonomiansvarig eller liknande så behöver du ha grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar. Kraven på affärsmässighet skärps successivt och för att fatta väl underbyggda beslut är det nödvändigt för dig att ha kännedom om olika sätt att göra investeringskalkyler och en grundläggande förståelse för kassaflödesanalyser. Målet är att du enklare ska kunna värdera konsekvenserna av investeringar, kunna medverka mer aktivt i beslutsfattandet och bli säkrare i din yrkesroll efter denna utbildning. Är du utbildad ekonom på högskola eller universitet rekommenderas vanligen fortsättningskursen direkt. 27 APRIL, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. INVESTERINGSKALKYLERING FORTSÄTTNING Det här är utbildningen för dig som tar fram kalkyler för investeringar i ny- och ombyggnation. Teori varvas med övningsuppgifter, så att du får en grundlig förståelse för kassaflödesanalyser. Du ökar din kunskap om hur investeringskalkyler är uppbyggda, vad som är rimliga antaganden och rimliga resultat. Du får bättre förståelse för effekterna på resultat- och balansräkning. Regler för nedskrivning gås också igenom. Målet med den här utbildningen är att du självständigt ska kunna upprätta avancerade investeringskalkyler, bli säkrare i din yrkesroll och ha lättare att värdera olika konsekvenser inför beslutsfattande APRIL, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. 20 SABO SPRIDER KUNSKAP

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats 2012-06-12 Till Stockholmshems Styrelse och VD Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats En professionell, stark och medlemsorienterad branschorganisation

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Sigtuna 27 29 augusti 2014 B O S T A D S U N I V E R S I T E T E T 2 0 1 4 25 TADSUNIVERSITETET 1986-2011 ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Nya familjemönster. Nya bostadsönskemål. Det måste alltid

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Framgångsrika lösningar för seniorboende

Framgångsrika lösningar för seniorboende Framgångsrika lösningar för seniorboende Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2011 TALARE FRÅN SABO Ylva Sandström Karlskrona Seniorhusförening Fredrik von Platen HSB Anna Olofsson Så skapar

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM 2012-2013 Chefs- och ledarskapsprogram i Sigtuna kommun 2012-2013 I Sigtuna möts flygplats, storstad och landsbygd. Här finns historien, nutiden och framtiden. Kommunen växer

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR MED HSB! Utbildningen är en hjärtefråga för oss på HSB. Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Terrorism och krig i en virtuell värld

Terrorism och krig i en virtuell värld > Hela denna sida är en annons från Sif < Nätverket Hans Blix om IT-säkerhet: Terrorism och krig i en virtuell värld Under Sweden ICT Week får du en unik chans att lyssna till världens mest kände utlandssvensk

Läs mer

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

SNABBANALYS SÅ PÅVERKAR KOMBOHUSEN LOKALA BOSTADSMARKNADER. SABOs Kombohus ger positiv spiral på lokala bomarknaden

SNABBANALYS SÅ PÅVERKAR KOMBOHUSEN LOKALA BOSTADSMARKNADER. SABOs Kombohus ger positiv spiral på lokala bomarknaden SNABBANALYS MARS 2015 HANS-PETER BLOOM, BLEKINGE BILDREPORTAGE SÅ PÅVERKAR KOMBOHUSEN LOKALA BOSTADSMARKNADER SABOs Kombohus ger positiv spiral på lokala bomarknaden SABOs Kombohus pressar priserna och

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015 KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015 1 05 Introduktion för nya ledamöter 06 Bostadsrättsjuridik 09 Kalendarium I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik, Linn Kvarnström, Roland Engström och

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer