SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG"

Transkript

1 SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1

2 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion 4 Boendefrågor 8 Ekonomi & Finans 17 Energi 23 Fastighetsutveckling 26 Hyror 31 Juridik 33 Kommunikation 40 Ledarskap 44 Miljö 49 Styrelse 52 Studieresor 55 Utbildningar för dig som möter kund 56 Information & anmälan 58 Kalendarium 60 SABOS VERKSAMHET SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag. Företagen finns över hela landet och är av mycket skiftande storlek, med allt från 72 till lägenheter. Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen nästan bostäder. Som branschorganisation erbjuder SABO kunskap, verktyg och erfarenheter som ger stöd i medlemsföretagens dagliga arbete. Det handlar om tvistelösning i hyresförhandlingar, prisvärda medlemsrabatterade branschutbildningar och nätverksträffar. Men också aktuell branschinformation och dagliga råd från våra jurister, ekonomer och andra branschexperter. SABOs bostadspolitiska arbete är långsiktigt och syftar till att ge medlemsföretagen goda arbetsförutsättningar såväl nu som i framtiden. Det handlar om nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning, lobbyarbete och samarbetsprojekt med branschkollegor. SABO som intresseorganisation fungerar som en stark samlad röst för de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen och är remissinstans åt regeringen och myndigheter i en rad viktiga frågor. 2 SABO SPRIDER KUNSKAP

3 VÅRT MÅL ÄR ATT VARJE DELTAGARE SOM LÄMNAR EN SABO- AKTIVITETET FÅR MED SIG NY KUNSKAP, ETT STÖRRE NÄTVERK OCH ANVÄNDBARA ARBETSSÄTT TILL DIREKT NYTTA I SITT ARBETE. SABO SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 Samhället utvecklas snabbt, kunskap är färskvara och att ha kompetent personal är helt avgörande för att lyckas. SABO erbjuder speciellt utvecklade utbildningar och aktuella konferenser för all personal och förtroendevalda i allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Alla har ont om tid och en utbildning måste vara effektiv för att ge nytta. Vårt mål är att du ska få nya kunskaper som du har direkt användning av i din arbetsvardag. Därför utgår alla SABOs arrangemang från de utmaningar som är aktuella i ett bostadsföretag idag och den närmaste framtiden. Alla som undervisar på våra utbildningar är experter inom sina sakområden och storleken på grupperna anpassas för att främja utbyte mellan deltagare. En vanlig reflektion från våra deltagare är just hur intressant och givande det är att träffa andra i liknande yrkesroller och få höra hur de hanterar olika utmaningar. Deltagarna på SABOs arrangemang konkurrerar inte med varandra. Det innebär en unik möjlighet att lära tillsammans och ta vara på goda idéer. I den här katalogen har vi samlat de aktiviteter som är planerade för Under respektive ämnesområde hittar du även tips på de konsulttjänster som vi erbjuder. På sabo.se finner du mer information om våra aktiviteter, aktuella datum och hela vårt utbud av trycksaker. Många utbildningar kan också företagsförläggas och anpassas då helt efter vilka behov en viss personalgrupp har hos er. Kontakta oss gärna för att diskutera dessa möjligheter eller om ni önskar annan form av konsultstöd från SABOs experter. SABO SPRIDER KUNSKAP 3

4 SABOS UTBUD FÖR DIG SOM ÄR NY I BRANSCHEN Nästan var sjätte person i Sverige bor i allmännyttan. Att jobba med fastigheter och människors hem är en spännande utmaning. Att jobba i ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag innebär dessutom att vi ska kombinera samhällsansvar med affärsmässighet. Här har vi samlat arrangemang för dig som är ny i branschen. Genom att få större förståelse för varför branschen ser ut som den gör i dag och kommande utmaningar kommer du snabbt in i din nya roll samtidigt som du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtiden. BRANSCH- INTRODUKTION 4

5 INTRODUKTION FÖR NYA STYRELSELEDAMÖTER HITTAR DU PÅ SID 53. SABO erbjuder både Uppdraget som är en kort kostnadsfri introduktion via e-learning och Startskottet som är en företagsförlagd endagsutbildning med fokus på juridik och ekonomi. Målet med Startskottet är att alla styrelseledamöter ska få kunskaper för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett tryggt sätt. UTBILDNINGAR FLYGANDE START PÅ JOBBET Det är mycket att sätta sig in i som ny inom allmännyttan. Det här är en utbildning för alla anställda, oavsett befattning som ger dig kunskaper som få anställda är experter på. Du får en introduktion i allmännyttans bakgrund och framtida utmaningar, grundläggande hyresjuridik, kommunikation, etik och ekonomi. Målet är att du får en överblick som gör att du kan utföra dina nya arbetsuppgifter med större säkerhet. Du lär dessutom känna SABO som bransch- och intresseorganisation så att ditt företag får ut så mycket som möjligt av medlemskapet JANUARI, 3 4 MARS, 3 4 JUNI, SEPTEMBER OCH DECEMBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. Vid två eller fler deltagare från samma företag ges rabatt. Hanna Larsson är chef för SABOs HR-enhet som arbetar med strategiska frågor inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Hanna och hennes kollegor är bland annat ansvariga för SABO Trainee, SABOs utbud av styrelseoch ledarutbildningar och för Flygande start som är en introduktionsutbildning för nyanställda inom allmännyttan. Att det är fler som går i pension än unga som kommer in på arbetsmarknaden framöver innebär att SABOs medlemsföretag behöver locka till sig nya, unga medarbetare med rätt kvalifikationer. Här har SABO Trainee visat sig vara ett bra verktyg. En annan framgångsfaktor är förstås att arbeta med ett ständigt lärande och se till att alla medarbetare får den kompetensutveckling de behöver. Här försöker vi på SABO hela tiden se över vårt utbud av utbildningar så att det matchar de behov som finns på bostadsföretagen. Vi tar också tacksamt emot förslag på utbildningar eller nätverk som ni tror kan utveckla era medarbetare ännu mer. SABO SPRIDER KUNSKAP 5

6 SABOS UTBUD FÖR DIG SOM ÄR NY I BRANSCHEN TRÄFF FÖR NYA VDAR Du som är ny VD på ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag får här en inblick i branschen och kunskap om vad SABO som bransch- och intresseorganisation kan erbjuda. Här får du lära känna andra VD:ar som kan bli en del av ditt framtida nätverk. Du möter även SABOs VD och flera av våra experter vilket underlättar framöver då du vet vem du ska kontakta om du behöver stöd i olika frågor. Du får också del av hur andra närstående företag och organisationer stöttar ert företag och får träffa SABO Förlag med tidningen Bofast, SABO Byggnadsförsäkring AB, HBV och Fastigo. Målet är att du under två trevliga dagar får rätt förutsättningar för att kunna lyckas i din nya roll MARS, STOCKHOLM Pris: Ingår i medlemsavgiften. Logi ingår ej. SABO TRAINEE /1 SISTA DAG FÖR INTRESSE - ANMÄLAN Många bostadsföretag behöver framöver rekrytera fler unga och välutbildade medarbetare och kan även behöva stöd i introduktionen av dessa nya talanger. Här har SABOs traineeprogram allt sedan starten 2006 visat sig vara ett framgångsrikt verktyg för både företag och individer. Under det första året som anställd hos er får traineen en gedigen introduktion, rätt nätverk och en plattform som gör det möjligt att snabbt utvecklas in i en specialist- eller chefsroll. Utbildningspaketet består av 15 dagar och förutom helhetsförståelse för vad det innebär att arbeta i ett bostadsföretag inom allmännyttan träffar er trainee andra personer i liknande roller samtidigt som han eller hon blir utmanad i sin personliga utveckling. Som företag ger det er möjlighet att rekrytera extra duktiga talanger samtidigt som era nya medarbetare får med sig ett starkt engagemang. SABO Trainee Alumni ger den som har varit trainee möjlighet att genom årliga träffar vårda och utveckla sitt nätverk i branschen. Nätverket ger traineen stöd i sin utveckling i frågor som rör medarbetarskap och ledarskap samtidigt som träffarna är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad i aktuella frågor. För att vara med i traineeprogrammet behöver vi er intresseanmälan senast 26 januari. KONTAKTA PIA LEDEN FÖR MER INFORMATION OCH ANMÄLAN , MER INFORMATION OCH ANMÄLAN PÅ SABO.SE 6 SABO SPRIDER KUNSKAP

7 RÖSTER FRÅN DELTAGARE PÅ FLYGANDE START Jag gick Flygande start eftersom jag är nyanställd på Botkyrkabyggen. Visser ligen har jag arbetat länge inom fastighetsbranschen och även inom allmännyttan tidigare men jag kände att jag behövde fräscha upp tänket lite. Anders Nilsson, förvaltare på Botkyrkabyggen. Jag tar med mig kunskap och insikter som handlar om vår unika roll som allmännyttigt bostadsföretag och vårt samhällsansvar. Det här är en övergripande utbildning och den har gjort mig sugen på att lära mig mer och till exempel gå en separat utbildning i hyresjuridik framöver. Avsnittet om etik var också mycket givande och jag har fått idéer om att alla våra nyanställda på vårt företag borde få något liknande i sin introduktion. Lena Helander, personalchef, Marks Bostads AB i Kinna gick utbildningen Flygande start hösten SABO SPRIDER KUNSKAP 7

8 SABOS UTBUD INOM BOENDEFRÅGOR Allmännyttiga kommunala bostadsföretag ska erbjuda trygga och prisvärda bostäder till människor i olika livssituationer. Samhällsansvar ska kombineras med affärsmässighet och det finns många utmaningar för att lyckas hantera alla de frågor som rör hyresgästerna. Många upplever ett allt tuffare samhällsklimat där kunskap om hur vi skapar tryggare bostadsområden, hanterar hotfulla situationer och främjar samverkan mellan grannar blir viktigare. Den svenska befolkningen blir samtidigt allt äldre och kraven ökar också på kvarboende och tillgänglighet för alla. I det här avsnittet har vi samlat utbildningar, konferenser och mötesplatser för att ni som företag ska kunna hitta kunskap och inspiration för att komma vidare i ert utvecklingsarbete med hyresgästernas bästa i fokus. BOENDEFRÅGOR 8

9 MER INFORMATION OCH ANMÄLAN PÅ SABO.SE UTBILDNINGAR ATT MÖTA HYRESGÄSTER MED PSYKISK OHÄLSA Många upplever att antalet hyresgäster som mår psykiskt dåligt ökar. På den här utbildningen får du som har direkt kundkontakt baskunskaper för att kunna bemöta människor med psykiska funktionshinder på ett respektfullt och effektivt sätt. Du får ökade insikter i olika reaktionsmönster och konkreta verktyg för att lyckas i ditt arbete. 6 MAJ, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. MÅNGKULTURELLA MÖTEN Ett arbete på bostadsföretag innebär ofta många möten med personer från olika länder och med olika kulturer. Genom en ökad förståelse för varför personer agerar på olika sätt kan du bli bättre på att hantera dessa möten. Du får inblick i hur problematiken kan se ut för en individ eller familj som har hamnat i en ny kultur. Efter utbildningen är du bättre rustad för att möta alla era kunder, oavsett bakgrund och kultur MAJ, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. BOSTADSUNIVERSITETET 2015 Varje år arrangeras en unik internatutbildning i samarbete med någon utvald högskola eller universitet. Föreläsningar med framstående forskare blandas med praktiker, grupparbeten och studiebesök. Allt på ett aktuellt tema som spelar en avgörande roll för att lyckas på bostadsmarknaden den närmaste framtiden. Bostadsuniversitetet vänder sig både till anställda som jobbar med de aktuella frågorna på en strategisk nivå och förtroendevalda. Efter genomförd utbildning finns möjlighet att tentera av akademiska poäng för den som vill. AUGUSTI 2015 På sabo.se hittar du en parlör där du kan översätta vanliga bostadsfraser till sju olika språk. Du kan också beställa rapporter, handledningar och andra trycksaker inom olika ämnesområden. Välkommen in och registrera dig så får du del av ännu mer! VÄLKOMMEN! WELCOME! SOO DHAWEYN! TERVETULOA! POWITANIE! BUN VENIT! SABO SPRIDER KUNSKAP 9

10 SABOS UTBUD INOM BOENDEFRÅGOR GRANNMEDLING Konflikter mellan grannar uppstår i många sammanhang. För att få mer nöjda hyresgäster och mindre omflyttning erbjuds den som kan komma att hantera, eller redan hanterar grannkonflikter, denna speciellt framtagna utbildning. Här får du hjälp att hitta verktyg för att hantera dessa situationer och kompentens att använda grannmedling som metod samtidigt som du träffar andra med liknande arbetsuppgifter i andra bostadsföretag OKTOBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. NYHET! GRANNMEDLING FÖRDJUPNING Att hantera konflikter mellan hyresgäster är svårt. Det påverkar både hur kunderna trivs med sitt boende och vad de anser om bostadsföretaget. Den här utbildningen ger dig som tidigare har gått SABOs grundutbildning i grannmedling fördjupade kunskaper för att hantera svårare ärenden. Målet är att du ska få metoder för att verkligen lyckas med grann medling i praktiken och att ert företag därigenom får mer nöjda hyresgäster. Genom praktiska övningar i samtals- och kommunikationsmetodik och metoder för att kunna arbeta med flera personer samtidigt får du bland annat ett större frågebatteri att använda med upprörda hyresgäster. Du lär dig dessutom metoder för att hantera dina egna känslor och den stress som ofta uppstår NOVEMBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. ETIK I BOSTADSFÖRETAG FÖRETAGSFÖRLAGD Socialt ansvar, etik, diskriminering och civilkurage. SABO har bred erfarenhet av hur dessa svåra men viktiga frågor kan hanteras. Utifrån era behov hjälper vi er att skräddarsy ett program så att ni kan utveckla ert arbete och er etiska dialog så att alla medarbetare blir delaktiga. KONTAKTA LENA JOHANSSON FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING , På sabo.se kan du också beställa rapporter, handledningar och andra trycksaker inom olika ämnesområden. 10 SABO SPRIDER KUNSKAP

11 MER INFORMATION OCH ANMÄLAN PÅ SABO.SE ATT BEMÖTA HOT OCH VÅLD Missbruk och ett aggressivt beteende blir allt vanligare i mötet med hyresgäster. Målet med den här utbildningen är att du ska få kunskap om vad som kan ligga bakom olika slags ageranden och lära dig metoder för ett bra bemötande. Du får konkreta tips för att lyckas i mötet med olika människor. Även personer med psykisk ohälsa kan uppträda aggressivt och du får grundläggande kunskaper i olika diagnoser och tips för att du ska kunna hantera dessa kunder lättare. MISSA INTE KUNSKAPSDAGEN OM MUTOR OCH BESTICKNING PÅ SID. 39! NOVEMBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. TRYGGARE OCH SÄKRARE BOSTADSOMRÅDEN Många hyresgäster känner sig otrygga i källaren eller ute på gården i sitt bostadsområde. Målet med den här utbildningen är att du ska veta vad ni som bostadsföretag kan göra för att motverka detta och öka både tryggheten och den upplevda säkerheten. Du får kunskap om lås, skydd och brand liksom vad du måste göra rent juridiskt i olika störningsärenden. Du får också konkreta tips och metoder för att kunna agera för en ökad trygghet hos hyresgästerna. HÖSTEN 2015 Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. BOSTADSFÖRETAGET OCH DE ÄLDRE HYRESGÄSTERNA Allt fler äldre bor kvar i sin lägenhet. Det ställer nya krav på dig som har kontakt med era kunder när det gäller förståelse, bemötande och förmåga att se hur boendet för äldre kan underlättas. Du får ökad kunskap om åldrande, vanliga sjukdomar och vilka hjälpmedel hyresgäster kan få. Du får stöd för hur du kan agera i olika situationer och insikt i vilken hjälp äldre kan få från hemtjänst, sjukvård och andra samhällsorgan. HÖSTEN 2015 Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. SABO SPRIDER KUNSKAP 11

12 SABOS UTBUD INOM BOENDEFRÅGOR MER INFO SABO.SE KONFERENSER/KUNSKAPSDAGAR/TRÄFFAR TILLGÄNGLIGHETSINVENTERING Befolkningen blir allt äldre och frågan om tillgänglighet är högaktuell. Många företag som har lyckats med arbetet börjar med en inventering och under 2014 och 2015 stöttar Boverket ekonomiskt. Du träffar Sandvikens kommun och Sandvikenhus som berättar hur de gjort sin tillgänglighetsinventering och vad de gör med resultatet nu. Du får också ta del av hur andra bostadsföretag har gjort och konkreta tips för att själv komma igång med tillgänglighetsinventering av ert bestånd. Under kunskapsdagen går vi också igenom hur inventeringsverktyget TIBB fungerar. 17 FEBRUARI, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Kommuner: kronor. GRANNSAMVERKAN I FLERBOSTADSHUS Den här kunskapsdagen handlar om vad grannsamverkan är och hur vi kan arbeta med detta som en brottsförebyggande trygghetsåtgärd i flerbostadshus. Vi vänder oss till er som redan använder metoden men också till er som är nyfikna på att börja eller bara vill få mer kunskap. Vi går igenom vilka erfarenheter som gjorts, vilka framgångsfaktorer som har identifierats och vilka utmaningarna är för att komma framåt i detta arbete. 16 MARS, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. LYCKADE SAMARBETEN: KOMMUN, LANDSTING, BOSTADSFÖRETAG Antalet personer med psykiska funktionshinder och personer med psykisk ohälsa som bor i vanliga flerbostadshus ökar. För att hantera detta krävs ett bra samarbete mellan kommun, landsting och bostadsföretag. Oavsett om du jobbar som boendekonsulent, störningshandläggare eller liknande i ett bostadsföretag eller med motsvarande frågor i kommun eller landsting så ger den här konferensen dig inspiration och nya idéer. Du får tips för att hitta fungerande samarbetsformer mellan kommun, landsting och bostadsföretag. Fakta och ny kunskap blandas med att olika företag berättar om hur de har lyckats i sitt samarbete. 28 APRIL, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. 12 SABO SPRIDER KUNSKAP

13 VAD HAR VARIT DET BÄSTA MED KOLL PÅ KRAVEN? Det bästa är att vi både från bostadsföretaget och kommunen tagit del av samma information vid samma tillfälle. Då är det lättare att prata samma språk. Det gör att vi förstår varandras gränser och därigenom förstår varandras jobb. Eva Mäki, bostadsförmedlare/teamledare på Kirunabostäder och Maria Jonsson, verksamhetsledare vuxengruppen på IFO (Individ Familjeomsorgen) på Kiruna kommun deltog på SABOs kunskapsdag Koll på kraven under hösten SABO SPRIDER KUNSKAP 13

14 SABOS UTBUD INOM BOENDEFRÅGOR ATT SKAPA SOCIALA MERVÄRDEN VID RENOVERING Skövdebostäder tilldelades SABOs bopris 2014 för sitt framgångsrika arbete när de byggde om tre punkthus. Ett av dem blev seniorboende och snabbt blev boende i de andra husen också intresserade av friskvården och de sociala aktiviteter som erbjöds vilket resulterade i en utökad satsning för alla tre husen. Om du arbetar med frågor om inflytande och boende för äldre finns många lärdomar att ta del av på den här kunskapsdagen. Du får också ta del av flera andra medlemsföretags erfarenheter inom området. Räkna med att komma hem med ny inspiration, kunskap och idéer för att lyckas med bestående satsningar. 26 MAJ, SKÖVDE Medlemspris: kronor. HYRESGÄSTINFLYTANDE VID RENOVERING OCH OMBYGGNATION En stor del av bostadsbeståndet behöver renoveras och utmaningen för många är att kunna kombinera detta med ett lyckat hyresgästinflytande. Under den här dagen får du ta del av exempel på hur andra bolag har arbetat med detta, konkreta tips på hur ni lyckas med dialogen och effektiva metoder för att ta tillvara på hyresgästernas åsikter. Vi gör också en djupdykning i juridiken för att du ska veta vad ni har att förhålla er till enligt lagen. VÅREN 2015 BOSTADSFÖRETAGEN OCH DE NYANLÄNDA Många nyanlända bor i allmännyttan. Att lämna sitt moderland är en stor omställning och all personal spelar en viktig roll i integrationen. Du får kunskap om vilka som söker sig till Sverige och hur bosättnings- och integrationsprocessen fungerar i praktiken. Träffa representanter från myndigheter och ta del av erfarenheter från andra som jobbar med samma frågor som du. 5 MARS, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Du hittar alltid mer information på sabo.se. Där kan du också anmäla dig till alla SABOs utbildningar och konferenser. 14 SABO SPRIDER KUNSKAP

15 MER INFORMATION OCH ANMÄLAN PÅ SABO.SE TRÄFF: SOCIALA FRÅGOR I BOENDET MISSA INTE UT- BILDNINGEN FÖR OMBYGGNADS - SAMORDNARE PÅ SID. 27! Här får du fakta och ny inspiration till hur ni kan jobba med komplexa och svåra frågor som rör både trygghet, juridik och sociala frågor i ert bostadsföretag. Vi blandar föreläsningar i aktuella frågor med gruppdiskussioner och studiebesök. Genom att träffa andra som jobbar med boendesociala frågor stärker du ditt nätverk och får lättare att hitta lösningar till dina utmaningar och få tips från kollegor i andra företag även efter konferensen SEPTEMBER, UDDEVALLA Medlemspris: kronor. BYGGA OCH RENOVERA MED HÄNSYN TILL ÄLDRE I takt med att befolkningen blir allt äldre och fler bor kvar hemma krävs strategiska vägval för bostäder och samverkan mellan bostadsföretag och kommun. Oavsett om du jobbar med renovering och utveckling i ett bostadsföretag eller med samhällsbyggnation och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen är det här mötesplatsen för dig. Här får du kunskap för att kunna göra dessa vägval. Följande frågor tas bland annat upp: Hur förbättras boendealternativen för äldre i samband med renoveringar? Hur utvecklas trygghetsboendet? Vilken betydelse får nyproduktionen med SABOs Kombohus för äldre personer? SEPTEMBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. KOLL PÅ KRAVEN Bostadsföretag kan i samarbete med kommunen göra mycket för att undvika att kunder hamnar i en skuldfälla som inte går att hantera. Under den här kunskapsdagen får du som arbetar med kravhantering fakta och kunskap för att kunna samarbeta mer effektivt med exempelvis socialtjänsten, vilket leder till nytta för både individer och företag. 15 OKTOBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. SABO SPRIDER KUNSKAP 15

16 SABOS UTBUD INOM BOENDEFRÅGOR MER INFO SABO.SE VEM FÅR BO HOS ALLMÄNNYTTAN? Allmännyttans krav på de som söker bostad är en fråga som ofta diskuteras och det finns de som menar att allmännyttan ställer för hårda krav. Kraven skiljer sig dock åt mellan olika bostadsbolag. Under denna kunskapsdag får vi bland annat lyssna till hur olika bostadsbolag har arbetat med att se över och uppdatera sina uthyrningskriterier. Vi får också en genomgång av diskrimineringslagstiftningen, en viktig kunskap att ha med sig i arbetet med att se över vilka krav som ska ställas på de bostadssökande. 19 NOVEMBER, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN Allmännyttan ska kombinera samhällsansvar med affärsmässighet. Vad innebär det egentligen och hur kan vi mäta ekonomiska resultat av sociala satsningar? Det ska vi belysa på de här regionala konferenserna som hålls på flera orter i Sverige. Du får ta del av resultatet från ett omfattande forskningsprojekt med elva forskare som har studerat utmaningar kopplat till dessa frågor i snart två år. Goda exempel på hur bostadsföretag arbetar blandas med forskning, fakta och vilka krav lagen ställer. Du får inspiration och kunskap att utveckla ert arbete vidare. HÖSTEN 2015 KONSULTTJÄNSTER SABOs specialister inom boendefrågor har alla gedigen erfarenhet från arbete med och i allmännyttiga bostadsföretag. De hjälper dig gärna att skräddarsy en utbildning utifrån era önskemål (oavsett om det handlar om något av ämnena ovan eller på ett annat tema) inom området boendefrågor. Hör gärna av dig om du har tips om hur andra bostadsföretag har gjort, om du är nyfiken på nyheter i branschen eller om ni önskar hjälp med analyser och fakta för att utveckla er verksamhet. SABOS FORSKARFRUKOSTAR Flera gånger per år bjuder SABO på frukost och en timmes morgonföreläsning med en aktuell forskare. SABOs forskarfrukostar är kostnadsfria och öppna för alla intresserade, men du måste anmäla dig i förväg. Är du inte på plats kan du enkelt se föreläsningen på sabo.se, antingen i direktsändningen eller upp till en månad efter varje tillfälle när det passar dig. Den 23 januari föreläser forskaren och arkitekten Erik Svenberg om Miljonprogrammets byggsystem. Den 27 mars berättar kulturgeografen Thomas Wimark om sin aktuella studie om vilka hushåll som flyttar till SABOs nya Kombohus. Fler tillfällen presenteras successivt under resten av året på sabo.se och i mejlinbjudningar. PRIS: KOSTNADSFRITT 16 SABO SPRIDER KUNSKAP

17 SABOS UTBUD INOM EKONOMI OCH FINANS Kraven på nybyggnation och renovering ökar samtidigt som hyrorna inte kan höjas allt för mycket. Det gör det svårt att få ihop kalkylen för många. En fastighet är en unik tillgång med en helt annan typ av bestående värden än andra tillgångar vilket gör ekonomiarbetet i fastighetsbranschen speciellt. På de här sidorna har vi samlat utbildningar inom ekonomi och finansiering som är utvecklade för att du ska känna till vilka regelverk som gäller och samtidigt få konkreta tips på hur ni kan jobba på effektivaste sätt. Det innefattar både grundläggande utbildningar för dig som är ny och djupdykningar för dig som har lång erfarenhet. Regelverken ändras ständigt. Genom att delta på våra utbildningar och konferenser kan du säkerställa att du håller dig uppdaterad med det senaste. EKONOMI OCH FINANS 17

18 Maria Gabrielsson är SABOs expert inom finansierings frågor. Maria projektleder bland annat SABOs Finansdag och ordnar flera utbildningar inom finansiering. Jag har själv en lång bakgrund från ett stort kommunalt bostadsföretag och vet hur viktig den strategiska kompetensen inom ekonomi och finansiering är. Idag erbjuder vi på SABO ett bra paket med utbildningar inom det här området. Det är mycket som våra medlems företag behöver ha koll på och här kan man få aktuell kunskap om allt från räntederivat och skuldförvaltning till komponentredovisning och kapitalmarknadsfinansiering. SABOS UTBILDNINGSPAKET I FASTIGHETSFINANSIERING För dig som arbetar som VD eller med ekonomi är det mycket viktigt att ha grundläggande kunskaper om fastighetsfinansiering, oavsett om ert bostadsbolag finansierar sig själva eller via kommunens internbank. Många bolag kommer att investera och renovera framöver och finansieringen blir en allt viktigare strategisk fråga. Utbildningarna är helt fristående så du kan välja den eller de som passar dig bäst beroende på dina förkunskaper. Vill du ha en gedigen finansiell utbildning så går du alla fem stegen. UTBILDNINGAR FINANSIERING I FASTIGHETSBOLAG STEG 1 Många olika omvärldsfaktorer påverkar ett bostadsbolags möjligheter till finansiering. Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med finansieringsfrågor i ett bostadsföretag. Målet är att du ska få praktiskt användbara kunskaper för att kunna sköta finanseringen effektivt. Du kommer att få kunskap om vilka risker som är förknippade med fastighetsfinansiering och hur du kan begränsa dessa. Vi studerar även hur olika finansiella val påverkar en lånestock och hur detta påverkar bolagets resultat. 12 FEBRUARI, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. RÄNTEDERIVAT OCH AKTIV SKULDFÖRVALTNING STEG 2 Ränte- och kapitalmarknaden är komplex och många behöver mer kunskaper om räntederivat. Den här praktiskt inriktade grundutbildningen är tänkt att ge dig som jobbar med ekonomi och finansiering kunskaper om räntederivat. Du får också en inblick i policyfrågor och hur andra bedriver en så kallad aktiv skuldförvaltning. Efter utbildningen blir det lättare för dig att förstå och föra dialog med bankerna. Den första dagen är en viktig introduktion och handlar om hur räntemarknaden fungerar. Det finns möjlighet att bara anmäla sig till en av dagarna MARS, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. 18 SABO SPRIDER KUNSKAP

19 SABOS UTBUD INOM EKONOMI OCH FINANS HUR UNDVIKA ATT KUNDER HAMNAR I SKULD- FÄLLOR? SE KOLL PÅ KRAVEN SID. 15 FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FASTIGHETSFINANSIERING STEG 3 Bankerna har fått många nya regelverk som är viktiga att känna till för dig som hanterar finansfrågorna i ett allmännyttigt bostadsbolag. Troligen kommer bankernas upplåning att fördyras och därmed ge er en högre kreditmarginal. På den här utbildningen analyserar vi detta så att du kan bedöma hur det kommer att påverka ert bolag och vad som är rimligt för er. Som ett alternativ till traditionell bankfinansiering tittar vi översiktligt på kapitalmarknadsfinansiering. Målet med utbildningen är att du ska få förutsättningar för att kunna göra medvetna val och hitta bästa tänkbara finansiering för ert företag. 21 APRIL, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. KAPITALMARKNADSFINANSIERING FÖRDJUPNING STEG 4 Är ni aktiva på kapitalmarknaden eller överväger att bli det så kommer den här utbildningen att ge er handfasta råd och sänkta finansieringskostnader. Att använda kapitalmarknaden som finansieringskälla genom att exempelvis ge ut egna obligationer blir allt vanligare och har stora fördelar. Målet med utbildningen är att du ska lära dig vad som krävs för att arbeta med de olika finansieringsformerna men också vad ni behöver göra efter att ett program eller en obligation är på plats. 26 MAJ, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. OBLIGATIONSFINANSIERING MED K3 ELLER IFRS STEG 5 För bostadsföretag som ger ut egna obligationer idag eller överväger att göra detta finns det en hel del som är viktigt att känna till. En notering av obligationer på Nasdax OMX kräver idag att företaget tillämpar redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards, IFRS. Detta kräver initialt mycket arbete men har sina fördelar. De företag som tillämpar K3 kan välja att antingen notera obligationerna på Nasdaq OMX First North eller inte notera dem alls. Beroende på vilken redovisningsstandard eller noteringsalternativ ni väljer så leder det fram till olika effekter och resultat. Utbildningens syfte är att reda ut detta så att ni kan välja det som passar ert företag bäst. 27 MAJ, HALVDAG, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. SABO SPRIDER KUNSKAP 19

20 SABOS UTBUD INOM EKONOMI OCH FINANS EKONOMI FÖR VD OCH ANDRA CHEFER Allmännyttiga kommunala bostadsföretag verkar i en bransch med en speciell ekonomisk situation. Den här utbildningen vänder sig till dig som ingår i en ledningsgrupp och som inte är ekonom. Du får grundläggande kunskaper i företags- och fastighetsekonomi. Målet är att du lättare ska kunna ta del av den ekonomiska information som presenteras och diskuteras i ledningsgruppen och styrelsen etc. Du lär dig ekonomiska begrepp, blir bekant med årsredovisningen och får förståelse för ekonomiska konsekvenser av lagstiftningen för allmännyttan MARS, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. INVESTERINGSKALKYLERING GRUND Nyproduktion, ombyggnation och andra nyinvesteringar görs ständigt i ett bostadsföretag. Oavsett om du är VD, förvaltningschef, teknisk chef, förvaltare, projektledare, styrelseledamot, ekonomiansvarig eller liknande så behöver du ha grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar. Kraven på affärsmässighet skärps successivt och för att fatta väl underbyggda beslut är det nödvändigt för dig att ha kännedom om olika sätt att göra investeringskalkyler och en grundläggande förståelse för kassaflödesanalyser. Målet är att du enklare ska kunna värdera konsekvenserna av investeringar, kunna medverka mer aktivt i beslutsfattandet och bli säkrare i din yrkesroll efter denna utbildning. Är du utbildad ekonom på högskola eller universitet rekommenderas vanligen fortsättningskursen direkt. 27 APRIL, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. INVESTERINGSKALKYLERING FORTSÄTTNING Det här är utbildningen för dig som tar fram kalkyler för investeringar i ny- och ombyggnation. Teori varvas med övningsuppgifter, så att du får en grundlig förståelse för kassaflödesanalyser. Du ökar din kunskap om hur investeringskalkyler är uppbyggda, vad som är rimliga antaganden och rimliga resultat. Du får bättre förståelse för effekterna på resultat- och balansräkning. Regler för nedskrivning gås också igenom. Målet med den här utbildningen är att du självständigt ska kunna upprätta avancerade investeringskalkyler, bli säkrare i din yrkesroll och ha lättare att värdera olika konsekvenser inför beslutsfattande APRIL, STOCKHOLM Medlemspris: kronor. Ej medlem: kronor. 20 SABO SPRIDER KUNSKAP

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion 4

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats 2012-06-12 Till Stockholmshems Styrelse och VD Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats En professionell, stark och medlemsorienterad branschorganisation

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Ökade möjligheter till nyproduktion genom samverkan

Ökade möjligheter till nyproduktion genom samverkan Sida 0 av 4 2017-07-11 Ökade möjligheter till nyproduktion genom samverkan Inbjudan till den 20 september 2017 i Lycksele Sida 1 av 4 Program Dagen i Lycksele arrangeras av SABO i samarbete med Arvidsjaurhem

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2014 JURIDISK EXPERT Jurist VÅRA TALARE Socialstyrelsen Ann-Kristin Granberg Sundsvalls kommun Eva Rönnbäck Verksamhetschef, Socialtjänstens myndighetsutövning

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Stöd i expertis för dina behov. Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Stöd i expertis för dina behov. Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Stöd i vardagen, expertis för dina behov Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation 2 Fastigo Fastigo 3 Välkommen till en arbetsgivarorganisation byggd för dina behov. Det var en sådan

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER Nya kontakter fler möjligheter, bättre affärer Genom NMA Nätverk når du fler affärsmöjligheter, nya kunskaper, bättre samarbetspartner och kompetent

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR Vi gör det enklare och lönsammare att driva bostadsrättsförening. HÄR ÄR DU I GODA HÄNDER DET HÄNDER SÅ MYCKET I ETT HUS Hus är en långsiktig investering. Den växer med tiden.

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Grundutbildning Specialutbildning Kontakt & Anmälan GRUNDUTBILDING HSB Introduktionsdag För förtroendevalda och medarbetare HSB Riksförbund har sedan 2005 anordnat utbildning för

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer