SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag"

Transkript

1 SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2 Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar och konferenser genomförs antingen som internat eller dagkonferens. Vid internatutbildningar bokar vi automatiskt rum åt dig. Vid dagkonferens svarar deltagande företag för bokning av hotell. Vi ger tips på hotellalternativ. Anmäl dig på webben eller via e-post Här i utbildningskatalogen hittar du vårt samlade utbud. Vi skickar även separata inbjudningar för varje aktivitet. På varje inbjudan och på webben hittar du information om hur du anmäler dig. Enklast anmäler du dig via vår hemsida På första sidan klickar du på Utbildningar och kan därefter söka dig fram till det du vill anmäla dig till. Du kan även anmäla dig via e-post eller genom att ringa till oss. Kontaktperson, e-postadress och direktnummer står alltid i den inbjudan du fått och på webben. Du kan även ringa direkt till vår växel och begära utbildningsadministration. Vårt växelnummer är Det är också möjligt att faxa in din anmälan, då är det viktigt att du anger namn, företag, adress, e-postadress samt aktivitet / utbildning. Vårt faxnummer är Bekräftelse och kallelse När din anmälan är registrerad hos oss skickar vi en bekräftelse. Cirka två veckor före utbildningsstart skickar vi även kallelse och program. Ändring eller avbokning Anmälan är bindande. Avbokning ska helst ske fyra veckor före utbildningsstart. Vid senare avbokning än två veckor före start debiteras hela avgiften. Anmälan kan alltid överlåtas på annan person i företaget. Meddela oss vem som i så fall ersätter dig. Avbokningsreglerna gäller även vid sjukdom. Deltagaravgiften Inkluderar oftast lunch, kaffe och dokumentation, däremot inte övriga internatkostnader (middag och logi) om inte annat anges. När middag och logi inte ingår, betalas det av deltagaren/företaget själv. Vi reserverar oss för prishöjningar utanför vår kontroll. Där inte annat anges gäller priserna för medlemmar i SABO. Moms tillkommer på samtliga aktiviteter. Betalning Deltagaravgiften faktureras i samband med utbildningen. Deltagaravgiften för företagsförlagd utbildning faktureras enligt den offert SABO har lämnat. Intyg/diplom De som går på våra flerdagarsutbildningar får på egen begäran ett intyg på den genomförda utbildningen. För vissa av SABOs chefsutbildningar har deltagarna möjlighet att erhålla diplom efter genomfört kunskapstest. Information om personuppgifter hos SABO AB Personuppgifter som lämnas av dig i samband med anmälan behandlas inom ramen för SABOs verksamhet. Uppgifterna kan användas vid riktade utskick av SABOs övriga verksamhet. Om du inte önskar att dina personuppgifter ska kunna användas på detta sätt anmäler du det till SABO. Utbildning på hemmaplan De flesta utbildningar i SABOs regi kan nu erbjudas företagsförlagda för ett eller flera företag i samma region eller nätverk. Detta blir mycket förmånligt för er då ni kan spara in på resor, restid och hotellkostnader. Vi kan, mot offert med fastlagt datum, erbjuda oss att komma till er och hålla utbildningen. Vi erbjuder ett fast pris och ni står för utbildningslokal och förtäring. Priset är detsamma oberoende av hur många deltagare ni väljer att ta in. Undantag från detta gäller när deltagarantalet är maximerat på grund av pedagogiska skäl. Är du intresserad av att veta mer kontakta gärna den person som är angiven under respektive utbildning i katalogen. Vi har expertkompetensen Utbildningsinsatser kan med fördel kombineras med konsulttjänster. SABOs konsulttjänster är ett viktigt komplement till den rådgivning som ingår i medlemskapet. Här finns möjlighet att anlita kvalificerade branschspecialister inom företagsledning, ekonomi och finans, hyror och boende, energi och miljö, förvaltning och teknik, juridik och rekrytering. Inom samtliga områden har vi medarbetare med expertkompetens och inom vissa är vi utan tvekan tyngst på marknaden. Läs mer på sidan 38. Är du intresserad av att veta mer kontakta SABO, , 2

3 Innehåll Styrelse Företagsförlagd utbildning för styrelser om derivat 4 Startskottet för nya styrelser företagsförlagd 4 Påbyggnadsutbildning för styrelser 5 Konferens för förtroendevalda 5 Ny i styrelsen öppen utbildning 5 Företagsledning & organisationsutveckling Praktiskt ledarskap för arbetsledare i bostadsföretag 6 Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher 7 VD-träffar 7 Flygande start på jobbet 8 Bostadsuniversitetet 8 SBL företagsledning för bygg och fastighet 9 SABO Professional Tours 9 Offentlighet, sekretess och dokumenthantering 10 SABO Trainee 10 SABOs ledarskapsdagar 11 Ekonomi Hyreskonferenser 12 Skatter och redovisning i fastighetsbolag, grundkurs 13 Ta tempen på företaget 13 SABOs ekonomidagar 14 Praktisk finansiering, grundkurs 14 Praktisk finansiering, fortsättningskurs 14 Ekonomiutbildning för VDar 15 Ekonomiutbildning för mellanchefer 15 Vinnande förhandlingsteknik 15 Investeringskalkylering grundkurs 16 Investeringskalkylering fortsättningskurs 16 Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur 17 Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta 17 Juridik Hyresjuridik I, grundutbildning 18 Hyresjuridik II 18 Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen 19 LOU för bostadsföretag, grundutbildning 19 Avflyttningsbesiktning 19 Lokalhyresjuridik och moms 20 Fastighetsägarens juridiska ansvar 20 Juridik och praktik i störningsärenden 20 drift & förvaltning Renovering och fastighetsutveckling med fokus på äldre 22 SABOs Fastighetsdagar 23 Förvaltningsträffar 23 Utbildning för ombyggnadssamordnare 23 Nätverksträff måleriupphandlarna 24 energi Energidepå 2011 konferens om energieffektivisering 25 Energijakt på hemmaplan företagsförlagd 25 Miljö Att styra skötsel av utemiljö 26 Radondag 27 Miljöbalken för bostadsföretag, grundläggande utbildning 27 Miljövärdering av energianvändning i ett fastighetsbestånd 27 Företagsförlagd utbildning och analys av miljövärdering av energianvändning i ett fastighetsbolag 28 Boende- & sociala frågor Boende med barnens ögon 29 Rådslag om ungas boende 29 Bodemokratidagar 30 Träff kring sociala frågor i boendet 30 Grannmedling 30 Att möta olika kulturer 31 Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa 31 Att förebygga diskriminering i bostadsföretag 31 SABOs bovärds- och kundserviceutbildning 32 Träff om kooperativ hyresrätt 34 Etik i bostadsföretag 34 bredband & tv Utveckla företagets bredbands- och tv-strategi 35 Kommunikation Bilden i fokus 36 Kreativa mötesverktyg 37 Medieträning 37 Mediecoachning kommunikation i kris 37 Konsulttjänster 38

4 styrelse Styrelse Företagsförlagd utbildning för styrelser om derivat Som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag är det viktigt att man tar ett aktivt ansvar för bolagets finansiering. Ett sätt att hantera och begränsa bolagets finansiella risker är att använda olika derivat för att uppnå en bra balans mellan räntekostnad och riskexponering. SABO erbjuder en översiktlig kurs i derivat. Vilka är de vanligaste derivaten och hur fungerar de? Varför ska man arbeta aktivt med derivat? Hur kan man skydda bolaget vid en ränteuppgång? Nyhet! Tid & plats Enligt överenskommelse. Pris kronor. Information Maria Gabrielsson Startskottet för nya styrelser företagsförlagd Nyhet! Som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag krävs att man känner till de juridiska och ekonomiska lagar och regler som styr bostadsföretagets verksamhet. SABO erbjuder därför en företagsförlagd utbildning där dessa områden behandlas under en dag. Vi analyserar bland annat den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för att klargöra de krav lagen ställer på företagets agerande. Vi går även igenom delar av aktiebolagslagen och styrelsen får en god möjlighet att reflektera över ansvaret i sitt uppdrag. Under ekonomipasset analyserar vi företagets årsredovisning och vilken information som kan hämtas där samt ekonomiska konsekvenser av nya Allbo vad innebär det att arbeta affärsmässigt?. Utbildningen kan även genomföras för flera företag tillsammans, som kick-off, regionalt eller i Stockholm. Tid & plats En dag enligt överenskommelse med respektive företag. Medverkande jurist samt ekonom från SABO. Pris kronor. Information Elisabet Sundberger

5 Tid & plats Enligt överenskommelse med respektive företag. Omfattning Hel- eller halvdag. Påbyggnadsutbildning för styrelser Styrelsen ska ta ställning till många olika typer av beslut. Att ha grundläggande kunskaper i de aktuella frågorna leder till bättre diskussioner och mer genomtänkta beslut. styrelse Pris Enligt överenskommelse. Information Birgitta Frejd SABOs påbyggnadsutbildning för styrelser kan till exempel omfatta: Utbyggnad bredband och tjänsteutveckling i näten Energi- och miljöfrågor i bostadsbolaget Finansiering av upprustning Förutsättningar för nyproduktion Förnyelse av miljonprogrammet Bra boende för äldre Bostadsfrågan och EU Tid & plats augusti i Lycksele, lunch lunch. 6 september i Stockholm. 20 september i Göteborg. 21 september i Malmö. 27 september i Umeå. Pris kronor inklusive måltider. Lycksele: kronor inklusive lunch och middag. Logi tillkommer. Information Gunilla Wikman Arnberg Konferens för förtroendevalda På de regionala konferenserna för förtroendevalda tas aktuella bostadspolitiska frågor upp och det ges tillfälle till erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner. Målgrupp Styrelseledamöter i SABOs medlemsföretag. Tid & plats Hösten Pris kronor inklusive lunch och middag. Logi tillkommer. Medverkande Lars Matton och Elisabet Sundberger, SABO samt Öjvind Norberg, Styrelseakademien. Information Birgitta Frejd Ny i styrelsen öppen utbildning För den som är ny i styrelsen är det viktigt att snabbt få de kunskaper som krävs för uppdraget. Det juridiska regelverk och de ekonomiska spelregler som styr bostadsföretagens verksamhet är en del av grunden för de beslut som ska fattas. Det är också viktigt att vara förtrogen med hur styrelsearbetet går till. Diskussioner med nya styrelse ledamöter från andra bolag gör det lättare att ta till sig den nya kunskapen. 5

6 företagsledning & organisationsutveckling Företagsledning & organisationsutveckling Praktiskt ledarskap för arbetsledare i bostadsföretag Ett bra ledarskap utgår från stor självkännedom och självinsikt om sitt eget beteende i olika situationer samt det egna sättet att kommunicera. Chefen/ledaren behöver ledarverktyg och arbetsmetoder för att underlätta arbetet mot uppsatta mål. Utbildningen är uppdelad på 2+1 dagar med följande rubriker: Jag som chef och ledare styrkor och förbättringsområden (1 dag). Att leda medarbetare i samverkan (1 dag). Att leda medarbetare med fokus på verksamhetens ekonomi (1 dag). Nyhet! Tid & plats september och 6 oktober i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Lunch och middag ingår, logi tillkommer. Medverkande Androulla Demetriadou och Inger Höglund, Lernia Consulting. Information Birgitta Frejd Målgrupp Arbetsledare som exempelvis gruppchefer och områdeschefer. 6

7 Tid Block I: 4 6 oktober. Block II: 8 9 november. Block III: 6 7 december. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Lunch och middag ingår. Logi tillkommer. Medverkande Androulla Demetriadou, Lernia Consulting. Information Birgitta Frejd Har växt som person tack vare kursen. Har också fått så mycket verktyg att använda som chef i min roll så jag är mycket nöjd. Deltagare på Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher. Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher SABOs utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher fokuserar på den delvis nya roll som chefer i decentraliserade organisationer har och ger stöd i den komplexa roll som detta ofta innebär. I programmet använder deltagarna sin vardag för att arbeta med lärande och utveckling. Detta kombineras med ett flertal pedagogiska verktyg såsom fallstudier, gruppdialog, enskild reflektion och coachande metodik. När programmet är avslutat har du fått: Ökad säkerhet och trygghet i ledar- och coachrollen. Ökad förmåga att kommunicera med chefer, medarbetare och kunder. Ökad förmåga att samverka med olika typer av personligheter i arbetsvardagen. Ökad förmåga att coacha dig själv och andra med flexibilitet och lyhördhet i krävande situationer. Ökad förmåga att utveckla och coacha arbetsgrupper och verksamheten mot uppsatta mål. Ökade insikter i servicerollen för intern och extern service. Ökad förmåga att skapa förutsättningar för arbetstrivsel och effektivitet i en hälsosam organisation där arbetsrelationer sköts professionellt. Ökad förmåga att skapa förutsättningar för lärande miljöer i verksamheten. Programmet omfattar dagar och sträcker sig från början av september till början av november. Mellan de olika utbildningstillfällena har deltagarna möjlighet att praktiskt tillämpa de nya kunskaperna. Till programmet har kopplats en påbyggnadsmodul som fokuserar på ledarskap i förändringsprocesser. SABO samarbetar med Lernia Consulting i planering och genomförande av programmet. företagsledning & organisationsutveckling Målgrupp Chefer på mellannivå. Ledarskap i förändrings processer Till utvecklingsprogrammet för mellanchefer finns även en påbyggnadsmodul som fokuserar på ledarskap i förändringsprocesser. Tid & plats 31 augusti 1 september region Norra. 8 9 september region Mellansverige. 5 6 oktober region Södra. Pris kronor inklusive måltider. Logi tillkommer. Information Gunilla Wikman Arnberg VD-träffar SABO arrangerar varje år ett antal träffar för VDar i våra medlemsföretag. Här får du som VD i ett kommunalt bostadsföretag en unik möjlighet att diskutera aktuella branschfrågor och utbyta erfarenheter med andra i samma position. Träffarna förläggs regionalt och vi skickar ut en särskild inbjudan för varje tillfälle. Målgrupp VDar i SABOs medlemsföretag. 7

8 företagsledning & organisationsutveckling Flygande start på jobbet En utbildning för nyanställda i SABO-företag Flygande Start är en utbildning för nyanställda i SABO-företag och är tänkt som ett komplement till företagets egen introduktion. Utbildningen ger en karta över den spelplan som de allmännyttiga bostadsföretagen befinner sig på så att man bättre kan förstå de situationer man möter. Utbildningen innehåller sådan information om arbetet i ett allmännyttigt bostadsföretag som alla har nytta av att känna till, oavsett befattning i företaget och som få är anställda för att vara expert på. Utbildningen spänner över områden som allmännyttans uppdrag i kommunen, grundläggande hyresjuridik, kommunikation, etik och ekonomi. Efter genomgången utbildning ska deltagarna veta till exempel vad ett hyresavtal är samt känna till hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Alla får även en bild av branschens särskilda ekonomiska förutsättningar genom ett ekonomi-pass där gruppen delas i två mindre grupper utifrån eventuella förkunskaper i ekonomi. Dessutom får deltagarna en handfull konkreta redskap för att aktivt kunna skapa och behålla goda relationer med hyresgäster. För att ta tillfället i akt att lära känna nyanställda i andra SABO-företag inkluderar programmet en uppskattad middag med underhållning. Utbildningen kan även genomföras företagsinternt, i samarbete mellan några företag eller genom ett nätverk. Utbildningen kan dessutom anpassas som en kick-off för en avdelning eller ett mindre företag. Tid & plats september och december i Stockholm. För våren 2012 är utbildningen inplanerad till den 7 8 mars och den juni. Pris En deltagare: kronor Vid två deltagare eller fler från samma företag lämnas 10% rabatt. Kontakta Elisabet Sundberger för pris vid special anpassat program eller kick-off. Information Elisabet Sundberger Jag ger er toppbetyg, det var trevligt, lärorikt och tankeväckande! Roligt att lära känna SABO och få träffa kollegor från halva Sverige. Deltagare på Flygande start. Bostadsuniversitetet Bostaden och staden ett affärsmässigt samspel? På bostadsuniversitetet 2011 sätter vi fokus på samspelet mellan staden och bostaden. Staden är beroende av att det finns attraktiva bostäder och goda boendemiljöer. Ett bra boende förutsätter i sin tur fungerande bostadsområden med närservice, mötesplatser och effektiva kommunikationer. Hur kan detta samspel utvecklas? Och på vilka grunder ska det utformas när relationen mellan kommunen och det egna bostadsbolaget nu ska vara strikt affärsmässig? Vi gör ett studiebesök hos Bostads AB Mimer i Västerås för att se hur de jobbar. Med inspiration från kvalificerade föreläsare får deltagarna diskutera hur samspelet mellan hyresvärdarna och staden ser ut och hur det kan utvecklas till det bättre. Bostadsuniversitetet arrangeras i samarbete mellan Tekniska högskolan i Stockholm, Blekinge tekniska högskola och SABO. Föreläsningar av både forskare och praktiker varvas med studiebesök, gruppövningar och diskussioner. Möjlighet att tentera för 7,5 universitetspoäng finns. Tid & plats augusti. Haga slott, Enköping. Pris kronor. Information Hanna Larsson Målgrupp Anställda och ledamöter i kommunala och privata bostadsföretag, liksom inom företag, myndigheter, organisationer och kommuner med inriktning mot byggande och förvaltning av bostäder.

9 Tid & plats Meddelas senare. Omfattning 5 moduler à 4 dagar under 8 månader. Pris kronor (rabatterat pris). Information Marika Lundin SBL företagsledning för bygg och fastighet SBL-programmet är en generalistutbildning med inriktning på personlig utveckling och affärsutveckling för högre chefer i bygg- och fastighetsbranschen. Programmet har funnits i drygt 30 år och närmare 900 deltagare har genom åren fått sin vidareutbildning som ledare genom detta program. Bland dessa finns många chefer i SABO-företag. SBL-programmet genomförs av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, vilket borgar för hög internationell klass på programmet. Överlag ger tidigare deltagare programmet mycket goda vitsord. Programmet erbjuder utveckling inom: Ledarskap och personlig utveckling Affärskompetens Branschrelaterad kompetens och nätverk Tillämpad teori Breddade perspektiv och förståelse för förändringar i världen och hur vi kan förhålla oss till dessa Genom SABOs engagemang i Stiftelsen Byggnadsindustrins Ledarutveckling (SBL) erbjuds chefer på ledningsnivå i SABO-företagen här ett ledarutvecklingsprogram som utvecklar såväl individer som företag och därmed tillför företagen ledningskompetens för framtida utmaningar. företagsledning & organisationsutveckling Information Ulrika Sax SABO Professional Tours unika kunskapsresor för medlemsföretagen En bra studieresa med styrelsen, ledningsgruppen eller andra personalgrupper ska ge deltagarna unika upplevelser och information som de inte kan skaffa på egen hand. Här kan SABO vara till hjälp. Vi arrangerar varje år professionella kunskapsresor på olika teman till intressanta resmål, både i Sverige och utomlands. Vi erbjuder både färdiga resor och utarbetar skräddarsydda program eller förmedlar kontakter med olika lokala researrangörer och guider på uppdrag av enskilda bostadsföretag. Vi hjälper till att ta fram bakgrundsmaterial och utnyttjar vårt nätverk av bostadsforskare, politiker och praktiker för att komponera ett reseprogram med det tema ni önskar. De resor vi hittills genomfört har oftast varit inriktade på allmännyttigt boende och byggande, bredband och ny teknik i hemmen samt arkitektur och stadsplanering. De länder i Västeuropa som har flest allmännyttiga bostäder är Danmark, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Österrike. Där finns många goda exempel att inspireras av inom hållbart och billigt byggande, stadsförnyelse, varsam upprustning och förtätning av bostadsområden, bostäder för äldre, stadsutvecklingsarbeten med mera. Vi kommer också gärna och föreläser om landet och bostadssituationen inför avresan. Under 2012 planerar vi att genomföra två resor till Balkan och USA. Inbjudan till resorna skickas ut separat. 9

10 företagsledning & organisationsutveckling Offentlighet, sekretess och dokumenthantering Utbildningen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om offentlighet och sekretess. Därutöver går vi igenom reglerna om arkiv- och dokumenthantering. Dag 1 går vi igenom grunderna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Vi diskuterar sekretessproblematiken inom LOU, personuppgiftslagen (PuL) samt går igenom relevanta rättsfall. Vid dagens slut ska deltagarna ha fått en god kännedom om vilka handlingar som kan anses som allmänna och vilka sekretessbestämmelser som eventuellt kan bli tillämpliga. Dag 2 fokuserar vi på arkivkunskap och dokumenthantering. Vi diskuterar hur bostadsföretagen på bästa sätt kan sköta sin dokumenthantering, hur en dokumenthanteringsplan upprättas, vilka dokument som måste gallras och vilka tidsfrister som måste iakttas. I utbildningen ingår även ett särskilt avsnitt om vilka lagar som styr dokumenthanteringen. Målgrupp Anställda i bostadsföretagen som vill få en bättre inblick i reglerna om allmänna handlingar, sekretess och arkivkunskap. Inga förkunskaper krävs. SABO Trainee 2012/13 Är ditt företag i behov av nya, unga medarbetare? Då kanske SABOs traineeprogram kan vara en bra start? Under ett år varvas arbete på företaget med ett utbildningsprogram gemensamt för traineerna på de andra företagen. Programmet vänder sig till nyutexaminerade akademiker eller KY-utbildade. Gemensamt för alla traineer är en utbildning om fem block som pågår under ett år. Utbildningsblocken förläggs till de orter där de medverkande företagen finns vilket bidrar till en ökad kunskap om att man kan organisera sig och jobba med samma typ av problem på olika sätt. SABOs traineeprogram genomförs just nu för sjätte gången och ett sjunde program planeras till hösten De som är med i programmet arbetar i företag av varierande storlek i olika delar av landet. Traineeprogrammet ger traineerna en snabb start inom bostadsbranschen med en bred branschkunskap och ett eget nätverk utanför den egna arbetsplatsen. Tid & plats november på SABO i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. I priset ingår middag och dokumentation. Utbildningen kan även ske företagsförlagd eller regionalt förlagd. Pris enligt överenskommelse. Medverkande Jurist från SABO och konsulter från Bra arkivkonsult Co AB. Information Sven Eriksson Tid Vi planerar att starta ett nytt trainee-program i september 2012, med rekrytering under april Vi vill ha din intresseanmälan senast 31 januari Pris Meddelas senare. Information Hanna Larsson Målgrupp Alla SABO-företag. Det här innehåller programmet: Allmännyttans villkor Grundläggande kunskap om allmännyttan och dess roll i samhället. Hur fungerar hyressättningen och ekonomin i ett bostadsföretag, och vilka juridiska frågor är viktiga att kunna? Spaning på omvärlden Hur fungerar EU och vad har EU för inverkan på ett bostadsföretags vardag? Hur ser boendet ut i övriga Europa och i Sverige? Och hur ser den lokala marknad ut där du är verksam? Medarbetarskap Vad ställs det för krav på medarbetare? Hur fungerar olika personer och olika grupper? Hur ska en bra ledare vara? Och är etik något att jobba med? Teori varvas med gruppdiskussioner. Fastighetsutveckling Här ges en grundförståelse för de viktiga delarna inom ett bostadsföretags verksamhet, såsom ny- och ombyggnation, energi och miljö. Kundrelationer Hur bemöter vi våra kunder? Och hur jobbar vi mot olika kundgrupper? Blocket fokuserar på hyresgästernas våra kunders intressen. T T MOT NYA HÖJDER TRAINEE 10

11 Tid & plats 7 8 mars på Westmanska Palatset, Stockholm. Pris kronor. Information Elisabet Sundberger SABOs ledarskapsdagar 2012 Hållbart ledarskap är ditt företag framtidssäkrat? SABOs ledarskapsdagar som annonserades ut till oktober 2011 är framflyttade till den 7 8 mars 2012 och kommer denna gång att handlar om hållbart ledarskap. Vilka faktorer behöver man förstå och kunna styra för att vara säker på att företaget är långsiktigt hållbart? Vad är SCR för företag i bostadsbranschen? 2011 är det år då fler går i pension än vad det kommer ut nya på arbetsmarknaden och många branscher står inför en omfattande generationsväxling. Vad tycker dagens unga om att arbeta i allmännyttan, och hur får dem att stanna och fungera i den befintliga organisationen? Vi tittar bland annat på hur man gör i andra branscher för att bli en långsiktigt attraktiv arbetsgivare som genomtänkt kommunicerar sitt varumärke och sociala ansvar. Dagarna inleds med en rykande färsk omvärldsbevakning från SABO. Onsdag kväll minglar och umgås vi i Stockholms nöjesvimmel. företagsledning & organisationsutveckling 11

12 företagsledning & organisationsutveckling ekonomi & finans Ekonomi & finans Hyresförhandlingarna 2012 Medarbetare från SABO berättar om konsekvenserna för hyressättning, hyresförhandlingar och kravet på borgensavgifter enligt den nya lagen om allmännyttan. Vad innebär de nya förutsättningarna? Innehåll: Erfarenheter av det första året med ny lagstiftning. Ekonomisk statistik och förhandlingsstatistik. Vilket underlag skall vi ha i förhandlingarna med tanke på affärsmässighet, avkastningskrav o borgensavgifter. Tid & plats 20 september i Malmö, 27 september i Växjö, 3 oktober i Göteborg, 11 oktober i Stockholm och 17 oktober i Umeå.. Pris Meddelas senare. Information Roland Sernlind

13 Tid & plats 1 december 2011 i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande: Peter Söderman, auktoriserad revisor och Brita Rosén, momsjurist, Öhrlings PWC. Peter Wallberg, SABO. Information Peter Wallberg Jag fick svar på mycket frågor som jag har funderat över. En jätte bra kurs som gav mig väldigt mycket! Skatter och redovisning i fastighetsbolag, grundkurs Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i och förbättra förståelsen för vissa fastighetsspecifika skatte- och redovisningsregler. Exempelvis nyckeltal och värderingsprinciper i redovisningen och frivillig momsplikt vid lokaluthyrning. Du arbetar idag kanske med leverantörsreskontra eller hyresavisering eller på någon annan funktion i företaget där du kommer i kontakt med dessa frågor. Du kan också vara ny i din roll i fastighetsbranschen. Innehåll: Regelverket för redovisning idag och imorgon Några vanliga nyckeltal Värderingsprinciper avskrivning, ned- och uppskrivning Gränsdragning underhåll och investering vid renovering Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Frivillig momsplikt vid lokaluthyrning Obligatorisk momsplikt vid lokaluthyrning regeringsförslag Uttagsmoms i fastighetsförvaltande företag Omvänd byggmoms ekonomi & finans Deltagare på Skatter och redovisning i fastighetsbolag. Målgrupp Ekonomihandläggare och annan personal som kommer i kontakt med dessa frågor. Tid & plats Företagsförlagd. Pris kronor. Medverkande Staffan Sundgren, Rätt & Slätt. Information Roland Sernlind Ta tempen på företaget Detta är ett sätt för VD och ledningsgrupp att få en helhetsbild av företagets situation och se vad som kan behöva göras i framtiden. Att anlita konsulthjälp för att analysera ett helt företag blir väldigt kostsamt och skulle utan styrning kunna ta konsultdagar i anspråk. Tanken här är att företaget själv ska göra jobbet, vilket dels blir billigare och dels ökar den egna insikten. Kostnaden motsvarar sju konsultdagar ( kronor). Önskar företaget konsulthjälp för avstämning under processen eller för att utarbeta åtgärdsprogram när processen är klar går det att köpa detta på dagsbasis. Följande avsnitt ingår i materialet: Visionen/företagets mål Affärsidén: Vem utgår den ifrån? Omvärlden Hot och möjligheter: Hur ser vår omvärld ut? Företaget Styrkor och svagheter: Förmögen eller oförmögen att handla? Ekonomi Analyser samt olika ekonomiska nyckeltal och begrepp Organisations- och ekonomistyrning: Var kommer pengarna ifrån? Ekonomisk medvetenhet Kalkyler/Effektivitet: Gör vi rätt saker och på rätt sätt? Marknadsföring och uthyrning, arbetssätt, rutiner och system Driftfrågor, avtalsformer, arbets- och ställkostnader etc. Timkostnadsanalys som visar exakt vad de interna utförarna personligen kostar. Denna analys ingår dock inte i materialet, utan kostar kronor för upp till 20 utförare, därefter samma belopp för varje ytterligare 20 personer. 13

14 ekonomi & finans SABOs ekonomidagar Obs! Två tillfällen Ekonomidagarna som genomförs vid två olika tillfällen är ett forum för möten och erfarenhetsutbyten mellan kollegor i branschen och för uppdatering och fördjupning i aktuella frågor om redovisning, skatt och finansiering. Varje konferens genomförs som internat under två halvdagar, lunch till lunch, med en gemensam middag på kvällen den första konferensdagen. Målgrupp VD, ekonomichefer och ekonomipersonal. Tid & plats november, Hooks Herrgård (utanför Hok mellan Nässjö och Jönköping) och november, Stockholm.. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. I priset ingår logi, middag, två luncher och dokumentation. Information Peter Wallberg Johan Holmgren Praktisk finansiering, grundkurs Obs! Två tillfällen SABO erbjuder en grundkurs i finansiering. Kursen riktar sig till dig som är relativt ny inom området eller behöver fräscha upp dina kunskaper. Målsättningen är att du ska få praktiska kunskaper om hur man sköter finansieringen i ett bostadsbolag. Vi börjar med att se på omvärlden och vilka faktorer som påverkar räntan. Därefter studerar vi de grundläggande begreppen inom bostadsfinansiering och vilka finansieringskällor som finns. Du kommer även träna praktiskt och därefter analysera konsekvenserna. Vi går igenom de viktigaste riskerna som man ska beakta samt hur dessa bör hanteras i en finanspolicy. Sedan går vi igenom hur en offertförfrågan kan se ut och hur man utvärderar offertsvaren. Slutligen ser vi på hur de nya Allvill-reglerna och borgensavgiften kommer att påverka bostadsbolagens finansieringskostnad från Målgrupp Finansansvariga, ekonomichefer, controllers med flera. Tid & plats oktober + december 2011 i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Information Maria Gabrielsson Praktisk finansiering, fortsättningskurs Obs! Två tillfällen SABO erbjuder en fortsättningskurs i finansiering. Kursen är en fördjupning i riskhantering och målsättningen är att du ska få praktiska kunskaper i hur man jobbar aktivt med sin låneportfölj med hjälp av några olika finansiella instrument. Vi startar med en omvärldsanalys och en prognos över hur räntan kommer att påverkas. Därefter fördjupar vi oss i hur man mäter värdet och risken i lånestocken för att kunna begränsa och hantera sin riskexponering. Du kommer även träna praktiskt och därefter analysera konsekvenserna. Vi går igenom vad man bör tänka på vid bekräftelse och avtal. Slutligen ser vi på hur de nya Allvill-reglerna och borgensavgiften kommer att påverka bostadsbolagens finansieringskostnad från Målgrupp Finansansvariga, ekonomichefer, controllers med flera. Tid & plats oktober + december 2011 i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Information Maria Gabrielsson

15 Tid & plats Hösten 2011 i Stockholm. Pris Medlem kronor, inklusive dokumentation och middag. Medverkande Ekonomer från SABO. Information Elisabet Sundberger Utbildning i ekonomi för VDar som inte är ekonomer Som VD har man ett stort ansvar att fatta kloka ekonomiska beslut enligt aktiebolagslagen. Oftast finns en ekonomichef som kan bistå med kalkyler och annan ekonomisk information men det kan vara bra att även själv känna till de ekonomiska grunderna för branschen. SABO har därför planerat att till hösten genomföra en utbildning som endast riktar sig till VDar som inte är ekonomer i grundläggande företags- och fastighetsekonomi. Utbildningen är planerad att genomföras under två dagar där den första dagen ägnas åt deltagarnas egna årsredovisningar, för ökad kunskap om vad som ska finnas i en årsredovisning samt analyser av vad som kan utläsas. Den andra dagen är planerad att genomföras med några av SABOs specialister inom ekonomi för särskild genomgång av vissa skattefrågor, finansiering samt andra branschspecifika ekonomiska frågor som en VD måste ha insikt i. Utbildningen är planerad att genomföras under den senare delen hösten och en särskild inbjudan kommer skickas ut. ekonomi & finans Målgrupp VDar i SABO-företag. Tid & plats Hösten 2011 i Stockholm. Pris Medlem kronor. Medverkande Ekonomer från SABO. Information Elisabet Sundberger Utbildning i ekonomi för mellanchefer i ledningsgruppen som inte är ekonomer Som mellanchef i ett bostadsföretag är det viktigt att förstå den speciella ekonomiska situation som gäller för branschen, för att kunna ta del av den ekonomiska information som presenteras och diskuteras i ledningsgruppen. SABO har därför planerat att till hösten genomföra en utbildning som endast riktar sig till mellanchefer som inte är ekonomer i grundläggande företags- och fastighetsekonomi. Utbildningen är planerad att genomföras som en endagsutbildning och utgår från deltagarnas egna årsredovisningar. Genom analys av innehåll och uppbyggnad kommer kursdeltagarna få en genomgång av en mängd ekonomiska aspekter på ett bostadsföretags ekonomiska förutsättningar. Utbildningen är planerad att genomföras under den senare delen hösten och en särskild inbjudan kommer skickas ut. Målgrupp Icke-ekonomer i ledningsgruppen. Tid 6 7 oktober i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande Christer Isehag, IIR och Roland Sernlind, SABO. Information Roland Sernlind Vinnande förhandlingsteknik Under denna utbildning får du många tips om hur du hanterar dödlägen, du lär dig känna igen fula tricks samt lär dig frågemetodik och tekniker. I utbildningen ingår även ett förhandlingsspel där du får möjlighet att träna din förhandlingsteknik. Kom gärna flera från samma företag. De som utgör förhandlingsteamet i företaget får en utmärkt chans till trimning och förberedelse inför hyresförhandlingarna. Målgrupp VDar och ekonomichefer. 15

16 ekonomi & finans Investeringskalkylering grundkurs Detta är utbildningen för dig som vill skaffa dig en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar. Det kan antingen handla om att du ska ta fram beslutsunderlag, eller att du sitter i en position där du ska bedöma beslutsunderlag som andra har upprättat. Det grundläggande tänkesättet är detsamma oavsett om det gäller nyproduktion av byggnader, omfattande renoveringar, ett nytt uppvärmningssystem eller att installera en hiss. Den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2011 ställer krav på affärsmässighet, vilket innebär att investeringar måste utvärderas och dokumenteras på ett annat sätt än tidigare. Vi berör olika kalkylmodeller, men fokuserar på nuvärdesberäkning. Vi går igenom kalkylräntans betydelse, driftnettots delar, konsekvenser av ändrade intäkter och kostnader, investeringens konsekvenser för resultat- och balansräkning, gränsdragningen mellan underhåll och investeringar, samt hur man ska se på avskrivningar. En stor del av dagen ägnas åt övningsuppgifter. Tid & plats 24 oktober i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor. Medverkande Thorbjörn Nilsen, SABO. Information Thorbjörn Nilsen Målgrupp Beslutsfattare och medarbetare som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av investeringar. Investeringskalkylering fortsättningskurs Behöver du i ditt arbete ta fram kalkyler för investeringar i nyproduktion eller större ombyggnader? Då är detta utbildningen för dig! Du får också en fördjupad förståelse för de faktorer som styr investeringens värde och reglerna för upp- och nedskrivning av värdet i balansräkningen. Denna kurs är en påbyggnad och fördjupning av innehållet i grundkursen. Vi behandlar såväl frågor som uppstår i samband med nyproduktion, som vid större ombyggnader. Kursen inleds med en kort repetition av grundläggande begrepp. Därefter följer en grundlig teoretisk genomgång av bland annat begreppet värde och hur man härleder sin kalkylränta ur marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar. Vidare går vi igenom regler och praxis för upp- och nedskrivningar, den redovisningsmässiga gränsdragning underhåll investering och investeringens konsekvenser i resultat- och balansräkning på kort och lång sikt. Teoretiska genomgångar varvas med övningsuppgifter. Målgrupp Medarbetare som gått grundkurs i investeringskalkylering, eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper, och nu vill fördjupa dessa. Tid & plats oktober i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande Bo Nordlund, KPMG. Information Thorbjörn Nilsen Den bästa kursen som jag gått på i regi av SABO. Deltagare på Investeringskalkylering. 16

17 Affärsmannaskap 1 och 2 genomförs som företagsförlagda utbildningar och sker i samarbete med vår konsult Staffan Sundgren. AFFÄRSMANNASKAP Attityder och kunskaper som utvecklar verksamheten Behöver ni inspiration till kreativitet och nytänkande i utvecklingsarbetet på företaget? Utbildningen Affärsmannaskap kan då vara något för er. Den visar på sambandet mellan ekonomiska och sociala visioner och hjälper er att finna framgångsrika lösningar som gynnar såväl kunder som företag och medarbetare. Utbildningen innehåller två delar, Affärsmannaskap 1 och 2 som bygger på varandra. ekonomi & finans Målgrupp Alla anställda i företaget. För information och offert Roland Sernlind Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur Tjäna kunden tjäna pengar! Första steget handlar om hur företaget kan skapa en stabil ekonomisk grund som ger rimlig trygghet inför väntade och oväntade utmaningar. För att företaget ska få de goda intäkter som ger denna stabilitet krävs främst att bostäderna verkligen är uthyrda och att hyresgästerna får god service till en rimlig kostnad. Och för att nå dit krävs i sin tur att man skapar en företagskultur med nytänkande och mod att prova nya lösningar. I detta arbete spelar bovärdar med ekonomiskt helhetsansvar en viktig roll, men minst lika viktigt är att hela företaget involveras och drar åt samma håll. I Affärsmannaskap 1 ger vi en helhetsbild av vad modern, affärsmässig bostadsförvaltning innebär. Utbildningen vänder sig till företag som vill stärka sin ekonomi och utveckla sina medarbetare till att ta ökat ansvar och tänka affärsmässigt. För information och offert Roland Sernlind Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta När vi har pengarna vad gör vi med dem? Nästa steg i utvecklingen är att gå från en defensiv strategi, med konsolidering som mål, till en mer offensiv fas, som mer kommer att handla om att skapa värden för framtiden i form av investeringar i till exempel om- och nybyggnation, trygghetsåtgärder och sociala projekt. Det kortsiktiga resultattänkandet kompletteras med ett långsiktigt avkastningstänkande. Målet är att skapa största möjliga nytta för ägaren och medverka till en positiv utveckling av kommunen som helhet. I Affärsmannaskap 2 utvecklas kundorienteringen ytterligare mot affärsidéer och utvecklingsprojekt som utgår från lokala förutsättningar och behov. 17

18 juridik Juridik Hyresjuridik I, grundutbildning SABOs grundutbildning i hyresjuridik för anställda i bostadsföretag kräver inga förkunskaper i juridik. Under utbildningen går vi igenom vanliga typfall och exempel och visar vilka lagar och regler som gäller enligt hyreslagen. Utbildningen har utvecklats i samarbete med SABO-företagen och är lämplig inte bara för dig som till vardags har kontakt med hyresgäster utan även för kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. Utbildningen är också ett mycket lämpligt inslag i introduktionsprogram för ny personal som ska arbeta med uthyrningsfrågor. Utbildningen leds av erfarna jurister från SABO. Tid & plats september i Stockholm november i Malmö. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Målgrupp Uthyrningspersonal, kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. Hyresjuridik II Hyresjuridik II är en fortsättningsutbildning på Hyresjuridik I. Vi går djupare in på de centrala bestämmelserna i hyreslagen och kommenterar dessa närmare. Sedan jämför vi dem med konkreta rättsfall och ser hur domstolarna tolkat bestämmelserna. Utbildningen är utvecklad i samarbete med SABO-företagen och är lämplig för dig som gått Hyresjuridik I och nu behöver veta lite mer om tillämpningen av hyreslagen. Utbildningen leds av erfarna jurister från SABO. Målgrupp De som gått Hyresjuridik I eller har motsvarande utbildning och nu behöver veta mer om hyresjuridiken kring bostäder. Tid & plats 7 8 december i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. 18

19 Tid & plats Två dagar. Företagsförlagd. Pris kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen Här går vi igenom vanliga situationer i ett bostadsföretags verksamhet som de flesta ställs inför. Utbildningen ger konkret handledning och är lämplig för alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. Utbildningen, som utvecklats i nära samarbete med SABO-företagen, ger en bred överblick över lagstiftningar som är aktuella i ett bostadsföretags verksamhet. Några exempel är hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter, tillträde till lägenhet, parkeringsfrågor och skadeståndsfrågor. juridik Målgrupp Alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. Tid & plats 25 oktober i Stockholm. 14 november i Malmö. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Information Sven Eriksson LOU för bostadsföretag, grundutbildning Obs! Två tillfällen Utbildningen riktar sig till upphandlare och andra medarbetare som behöver skaffa sig grundläggande kunskaper i lag om offentlig upphandling (LOU). Förutom regelverket LOU kommer utbildningen att behandla ämnen som offentlighet och sekretess, allmänna handlingar och skadeståndsanspråk. Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna en komplett bild över hela upphandlingsprocessen. Inga förkunskaper behövs eftersom utbildningen ges på grundläggande nivå. Målgrupp Medarbetare som arbetar med upphandling i bostadsföretag. Tid & plats 4 5 oktober i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Middag ingår. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Information Sven Eriksson Avflyttningsbesiktning Målet med denna utbildning är att deltagarna ska få en bättre förståelse för varför avflyttningsbesiktning genomförs. Vi går igenom förberedelser, rutiner och viktigast av allt; hyreslagens relevanta bestämmelser. Vi strävar även efter att deltagarna ska få en demonstration av tekniska hjälpmedel. Observera att utbildningen enbart är teoretisk. Dagarna består till stor del av diskussioner där deltagarna utbyter erfarenheter med varandra. Utöver detta belyser SABOs jurister hyresgästens vårdplikt och skadeståndsansvar samt redogör för bruksvärdessänkande åtgärder. Vidare genomförs olika typer av gruppövningar där deltagarna bekantar sig med SABOs nyckeltal vid lägenhetsreparationer och diskuterar problemlösningar utifrån givna scenarion. Målgrupp Medarbetare som redan genomför eller tänker genomföra lägenhetsbesiktningar. Tack för en jättebra kurs, den gav mycket kött på benen! Deltagare på Avflyttningsbesiktning. 19

20 juridik Lokalhyresjuridik och moms Det här är en utbildning om lokalhyresjuridik och med ett särskilt avsnitt om moms i samband med uthyrning av lokaler. Det är viktigt att vara förutseende och professionell i sin uthyrningsverksamhet och i sina kontakter med hyresgäster. Särskilt under och i samband med upphörande av hyresförhållanden. Detta för att undvika oväntade och kostsamma överraskningar. Under utbildningen blandas genomgångar av lagar, avtal, uppsägningshandlingar och annat med diskussioner kring fall från verkligheten och övningsexempel. Tid & plats oktober i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist och ekonom från SABO. Målgrupp Medarbetare som till vardags arbetar med uthyrning av lokaler. Fastighetsägarens juridiska ansvar I utbildningen går vi igenom hur det rättsliga ansvaret fungerar vid vardagliga olyckor, störningar och liknande. Det kan till exempel handla om rätten till ersättning vid nikotinskadade lägenheter eller andra skador som hyresgästen vållat i lägenheten. Andra exempel är istappsolyckor, halkolyckor eller olyckor när hyresgäster har satt upp studsmattor, pooler eller parabolantenner. Belamrade trappuppgångar eller fall där hyresgäster stör sina grannar är ytterligare exempel. Vi går också översiktligt igenom grundläggande miljörättsliga regler och grundläggande regler om arbetsmiljöansvar. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med de frågeställningar som utbildningen behandlar. Tid & plats 6 december i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Juridik och praktik i störningsärenden Under denna utbildning går vi igenom vad hyreslagen säger när det gäller störande hyresgäster och vad man kan göra för att komma till rätta med problemen. Vi diskuterar olika exempel på störningar och vad som juridiskt räknas som störning. En hyresgäst i ett flerfamiljshus måste till exempel tåla lindriga störningar, såsom barns lek under dagtid. Däremot ska man inte behöva stå ut med exempelvis gap och skrik, hög ljudvolym från stereo- eller TV-apparater eller långvarig vattenspolning nattetid. Vi går också igenom hur det går till att driva en tvist i ett störningsärende och vilka förberedande aktiviteter som bostadsföretaget kan göra mot den störande hyresgästen. Målgrupp Medarbetare som handlägger störningsärenden. Tid & plats 6 oktober i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Information om juridikutbildningar Kontakta: eller 20

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer