Trycksaksnummer: 13673/ Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm"

Transkript

1 almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1

2 Trycksaksnummer: 13673/ Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

3 En mötesplats för den som vill lära nytt och dela med sig till andra! Varje år är det ungefär personer från stora och små medlemsföretag över hela Sverige som väljer att vidareutbilda sig genom oss. Det är vi oerhört stolta över! I vår vision uttrycker vi också att SABO ska vara den naturliga företrädaren, samarbetspartnern, kunskapskällan och mötesplatsen för Sveriges allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Det är ett mål som vi arbetar för att uppfylla varje dag och vår utbildningsverksamhet är en viktig pusselbit i det arbetet. Jag deltar själv på många av dessa utbildningar och konferenser och slås av hur öppet klimatet är mellan deltagarna och hur generöst man delar med sig av sina erfarenheter. Det imponerar stort på mig och jag vet också att detta nätverkande är en av de saker man uppskattar mest med sitt medlemskap i SABO. Under 2013 erbjuder vi därför en mängd nya möjligheter för dig som är nyfiken, vill lära mer och utbyta erfarenheter med branschkolleger. I årets utbildningskatalog hittar du våra klassiker som går fulltecknade år efter år, men också ovanligt många nyheter. Jag hoppas det finns något som intresserar just dig. Nya aktiviteter tillkommer också under året, dessa hittar du på vår hemsida sabo.se. Jag ser fram emot ett spännande och utvecklande 2013 och hoppas att få se dig på någon av alla våra aktiviteter. Kanske här på Drottninggatan 29 i Stockholm, på någon av alla våra konferenser runt om i landet eller på din egen hemmaplan! SABO januari 2013 Kurt Eliasson, VD SABO sabo sprider kunskap 3

4 Innehåll inledning 3 boende- & sociala frågor 6 Träff kring sociala frågor i boendet 6 Intressegemenskaper i boendet och kooperativ hyresrätt 6 Trygghetsboende och annat tryggt boende för äldre i samband med renovering 7 Bodemokratidagarna 7 Utveckling av stadsdelscentrum 8 Vägen till trygga och säkra städer 8 Kunskapsdagar om kulturmöten Tema: Somalia och Syrien 9 Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa 9 Grannmedling 10 Koll på kraven 10 sdag om demenssjukdomar 10 Etik i bostadsföretag 11 Att förebygga diskriminering i bostadsföretag 11 SABOs kundserviceprogram 12 bostadspolitik & omvärld 15 bredband & tv 16 Utveckla företagets bredbands- & tv-strategi 16 SABOs IT- och bredbandsdagar 16 ekonomi & finans 18 SABOs ekonomidagar 18 Praktisk finansiering, grund 19 SABOs finansdag 19 Praktisk finansiering, fortsättning 19 Förändrade förutsättningar för fastighetsfinansiering och marknadsupplåning 20 Fastighetstransaktioner mellan kommun och bolag 20 K3 och komponentavskrivning 21 Vinnande förhandlingsteknik 21 Kan statsstödsreglerna påverka bolagens verksamhet? 21 Hyreskonferenser 21 Nyproduktion tidiga skeden 22 Ekonomi för VDar och andra chefer i ledningsgrupp 22 Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur 23 Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta 23 Skatter och redovisning i fastighetsföretag grund 23 Investeringskalkylering, grund 24 Investeringskalkylering, fortsättning 24 energi 26 Energikonferens 26 Energieffektivisering 26 fastighetsutveckling 28 SABOs fastighetsdagar 28 Ombyggnadssamordnare 28 Uppstart: Nätverk inom fastighetsutveckling 29 Brandskyddsarbete 30 Renovera badrum och gör det bättre för äldre 30 Förvaltningsträffar 30 Studiebesök samt erfarenhetsutbyte för SABOs kombohus 30 Att upphandla och kontrollera måleritjänster 31 Nätverksträff för måleriupphandlare 31 Fastighetsförsäljningar 19 4 sabo sprider kunskap

5 företagsledning & organisationsutveckling 34 Utvecklingsprogram för VD i SABO-företag 34 Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher 35 Påbyggnadsmodul: Ledarskap i förändringsprocesser 35 Påbyggnadsmodul: Projektledning 35 Praktiskt ledarskap för arbetsledare i bostadsföretag 36 Träff för nya VDar 36 Flygande start på jobbet för nyanställda i SABO-företag 36 VD-träffar 36 Finns det några gratis luncher? 37 God service gör livet roligare! 37 SABO Trainee 2013/14 38 SBL Företagsledning för bygg och fastighet 39 SABOs ledarskapsdagar Hur vill vi bo i framtiden? 39 SABO Professional Tours kunskapsresor både inom och utanför landets gränser 40 Intresserad av studiebesök i Freiburg? 40 Studieresa till Bryssel EUs hjärta 40 Studieresa till Hamburg stadsutveckling och nyproduktion 41 Bostadsuniversitetet: Dit vill jag flytta, där vill jag bo bostadens roll i den attraktiva staden 41 juridik 44 Fastighetsförsäkring för bostadsföretag 44 Entreprenadjuridik 44 LOU för bostadsföretag, grund 45 Lokalhyresjuridik och moms 45 Juridik och praktik i störningsärenden 45 Hyresjuridik II 46 Fastighetsägarens juridiska ansvar 46 Offentlighet, sekretess och dokumenthantering 46 kommunikation 48 Medieträning 48 Open Space för kommunikatörer 49 SABOs Kommunikationsdagar konst, kreativitet och innovation 49 Mediecoachning kommunikation i kris 49 miljö 50 Egenkontroll, miljödiplomering eller ISO 14001? 50 SABOs miljödagar: Hållbart byggande och förvaltning 50 Att styra skötsel av utemiljö 51 styrelse 53 Konferenser för förtroendevalda 53 för ordförande och vice ordförande 53 Styrelseutvärdering 53 VD-utvärdering 53 SABOs kongress 54 för styrelser om räntederivat 54 Styrelseutbildning 54 SABOs strategiska styrelseutbildning 54 konsulttjänster 55 information & anmälan 56 Avflyttningsbesiktning 45 Hyresjuridik I, grund 46 Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen 46 sabo sprider kunskap 5

6 Boende- & sociala frågor Träff kring sociala frågor i boendet Nätverksträff Denna träff vänder sig till dig som arbetar med störningar och andra sociala frågor. Du får här tillfälle till erfarenhetsutbyte med kollegor i andra SABO-företag. Träffen som pågår under tre dagar varvar föreläsningar med gruppdiskussioner och studiebesök. I år arrangerar vi denna träff tillsammans med Hyresbostäder i Norrköping AB. Under träffen tas störningar, hyresjuridik, trygghet och andra sociala frågor upp. De som praktiskt arbetar med trygghetsfrågor, störningsärenden och därtill hörande juridiska frågor. Träffen vänder sig till dig som arbetar i ett SABOföretag. SABOs experter inom boende- och sociala frågor Fräs Therese Berg , Enhetschef Boende & Juridik Hyresgästinflytande och delaktighet Diskrimineringsfrågor Lokalt utvecklingsarbete Lena Johansson , Etik Boendesociala frågor Grannmedling Hot och våld Trygghetsfrågor Ylva Sandström , Boende för äldre Kooperativ hyresrätt Lokalt utvecklingsarbete Boendeplanering Ulrika Sax , Unga vuxnas boende Integration och mångfaldsfrågor Lokalt utvecklingsarbete Kunskapsresor/seminarier och SABO Professional Tours september i Norrköping. Medverkande Lena Johansson, Carina Knapp Svedberger, Lars Matton, samtliga från SABO, medarbetare från Hyresbostäder i Norrköping m fl kronor. Lena Johansson, , Intressegemenskaper i boendet och kooperativ hyresrätt Intresset för att sluta sig samman och skapa ett bra sammanhang i boendet ökar. Många gånger kan då kooperativ hyresrätt vara aktuell som upplåtelseform. Men hur tillämpas upplåtelseformen i samband med nyproduktion och hur ser samarbetet ut mellan bostadsföretag och föreningen? Det är exempel på frågor som vi undersöker under denna träff. Personal från medlemsföretagen som vill tillämpa kooperativ hyresrätt. En dag i november, datum ej fastställt. Meddelas senare. Ylva Sandström, , 6 sabo sprider kunskap

7 Trygghetsboende och annat tryggt boende för äldre i samband med renovering Kunskapsdagar Vad är trygghetsboende? Vad är tryggt boende för äldre? Rätt ofta är det ungefär samma sak. I vissa fall skapas trygghetsboende i separata fastigheter, men ännu oftare som en del av, eller i, det omgivande bostadsbeståndet. Åtskilliga alternativ utvecklas som bäst i samband med renoveringsinsatser. Kunskapsdagarna inleds med en översikt av utvecklingsläget. Alingsåshem har arbetat med ett brett hållbarhetsperspektiv i samband med renoveringen av området Brogården. En del av lägenheterna har byggts om till trygghetsboende för äldre med investeringsstöd. Vi tittar närmare på detta och på en del av de andra tekniska insatserna, liksom på systemet med en kvarbo-rabatt kombinerad med en 10-årig trappa för hyreshöjningarna. Anställda inom bostadsföretag, kommuner, kommunförbund, länsstyrelser och FoU-enheter. Politiker i bostadsföretagens styrelser och i kommuner. Övriga intresserade. 2 dagar under maj i Alingsås. Meddelas senare. Medverkande Kunskapsdagarna arrangeras i samarbete med AB Alingsåshem. Ylva Sandström, , Stöd i boendet för äldre med välfärdsteknologi Konferens Under våren 2013 arrangerar SABO IT- och bredbandsdagar. En av dagarna kommer särskilt handla om utvecklingen av tjänster för information, kommunikation och stöd i boendet för äldre. Läs mer på sidan 16. Bodemokratidagarna Konferens Sedan hösten 2012 har allmännyttan sin egen energisparkampanj. En kampanj där bostadsföretag och Hyresgästföreningen tillsammans jobbar för att minska energianvändningen. Detta blir även temat för årets Bodemokratidagar. I Gårdsten har bostadsföretaget tillsammans med Hyresgästföreningen inspirerat de boende till hållbara lösningar genom att metodiskt arbeta med mobiliserings- och dialogarbete. Samverkan och folkbildning har motiverat de boende att agera för en livsstil som är mer hållbar. Men det finns naturligtvis fler intressanta exempel från andra delar av landet. Under två dagar får deltagarna ta del av intressanta exempel, studiebesök och spännande föreläsare på temat energi, miljö och boinflytande. SABO och Hyresgästföreningen arrangerar Bodemokratidagarna 2013 tillsammans med Gårdstensbostäder och Hyresgästföreningen Västra Sverige. Alla i bostadsföretag, hyresgästföreningar och andra organisationer som är intresserade av boinflytandefrågor samt stadsdelsutveckling augusti i Gårdsten och Göteborg. Meddelas senare. Therese Berg, , Ulrika Sax, , sabo sprider kunskap 7

8 Utveckling av stadsdelscentrum Kunskapsdagar I början på 2000-talet började service och verksamheter att utarmas i många stadsdelscentra. Detta beror på större förändringar av handelsetableringar, konsumtionsmönster m m. Dessa faktorer är svåra att påverka för de bostadsföretag som till hela, eller delar, äger och förvaltar dessa centra. Men det kan gå att vända utvecklingen. SABOs bopristävling 2012 handlade just om detta ämne. De företag som lyckats har arbetat långsiktigt, tagit hjälp av sakkunskap och samverkat väl med berörda aktörer. Gavlegårdarna vann tävlingen med sitt arbete i Andersbergs centrum. De berättar om detta och vi besöker centrumet. Deltagarna får också del av flera exempel. Anställda i bostadsföretag. Kommunernas stadsbyggnadskontor eller motsvarande, lokala politiker april i Gävle. Medverkande Konsultföretaget TAM Group. Meddelas senare. Ylva Sandström, , Ulrika Sax, , Sophia Mattsson-Linnala, , Vägen till trygga och säkra städer Konferens Att bo och leva i ett område där man känner sig trygg och säker är något som vi alla värdesätter högt. Som fastighetsägare har vi ett stort ansvar för att våra bostadsområden och fastigheter blir trygga miljöer för hyresgästerna. De allmännyttiga fastighetsägarna lägger ner ett stort engagemang för att uppnå detta, både när det gäller fysiska och sociala insatser i bostadsområdena. Erfarenheterna visar att det bästa resultatet nås när fastighetsägare går ihop och sam arbetar med andra aktörer. Vilka insatser är det som på lång sikt kan bidra till tryggare och säkrare miljöer. Vem vinner på dessa insatser och hur kan vi samarbeta bättre? I samarbete med Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg arrangerar SABO en tvådagars konferens i Göteborg för att diskutera dessa frågor. Dagarna fylls med föreläsningar, studiebesök, panelsamtal och många tillfällen till erfarenhetsutbyte där vi får reda på hur man arbetar i olika städer, både i Sverige och utomlands. Politiker, planerare, samhällsarbetare, fastighetsförvaltare, boende, forskare m fl maj i Göteborg. Meddelas senare. Ulrika Sax, , 8 sabo sprider kunskap

9 Kunskapsdagar om kulturmöten Tema: Somalia och Syrien Kunskapsdagar Under de senaste åren har antalet som söker asyl i Sverige ökat kraftigt, inte minst från de hårt krigsdrabbade länderna Afghanistan, Somalia och Syrien. Många av de nyanlända bor hos allmännyttan. sbehovet är stort bland bostadsföretagens anställda om de länder som de nyanlända kommer ifrån och därför arrangerar SABO återkommande kunskapsdagar om samhälle, kultur, religion och det politiska läget i olika länder. Denna gång fördjupar vi oss i Somalia och Syrien. Dagarna innehåller expertföreläsningar och vi får en aktuell lägesrapport från Migrationsverket. Dessutom möter vi representanter från Somali and Business Center och basaren Myllan i Malmö, två aktuella projekt som syftar till att bistå nyanlända att komma in i det svenska samhället samt att starta och driva företag. Vi gör också ett studiebesök i Bokalerna i Rosengård, MKB Fastighets ABs uppmärksammade satsning där man integrerat arbetsplatser och bostäder och gett möjligheter för hyresgäster att förena familjeliv och företagande under samma tak. Anställda i SABOs medlemsföretag, politiker och tjänstemän i kommuner mars i Malmö. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Ulrika Sax, , Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa Alla mina medarbetare som möter våra hyresgäster borde få ta del av den här dagen! Deltagare på utbildningen Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa. SABO bjuder tillsammans med RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, in till en dag om mötet med hyresgäster med psykisk ohälsa. Dagen ger baskunskaper om hur psykiska funktionshinder kan yttra sig och vilka svårigheter funktionshindret kan medföra för hyresgästen och för hyresvärden. Teoripass varvas med samtal om värderingar, vad som är ett bra bemötande och konkreta strategier till hjälp i det dagliga arbetet ute i bostadsområdet. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer för att ge utrymme till att samtala om egna erfarenheter. Innehåll Vad är ett bra bemötande? Att leva och bo med psykisk ohälsa. Värderingar, fördomar och fantasier om psykisk ohälsa. Verktyg och strategier för bättre möten. Renovera badrum och gör det bättre för äldre Kunskapsdag I rekordårens bostadsbestånd bor många äldre personer. Badrummen är i regel mindre, eller rent av små. Hur kan boendet för äldre förbättras i samband med renovering? Läs mer om denna konferens i Göteborg den 12 april på sidan 30. Medarbetare som i sitt arbete möter hyresgäster med psykisk ohälsa i bostaden, i trapphuset, i garaget, ute i bostadsområdet eller på kontoret. 5 februari i Stockholm samt vid ett tillfälle under hösten. Medverkande Brita Modig, RSMH, Ami Rohnitz, RSMH. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Lena Johansson, , sabo sprider kunskap 9

10 Grannmedling Suverän kursledare! Deltagare på utbildningen Grannmedling. När människor bor tillsammans uppstår ibland grannkonflikter. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande verktyg i grannmedling som metod. Medling definieras som en stegvis process där en opartisk tredje part hjälper och underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse. Människor som deltar i medlingsprocessen löser inte bara sina egna problem utan lär sig också hur man hanterar konflikter på ett positivt sätt. I medling är själva processen lika viktig som resultatet. Den är frivillig och konfidentiell och medlarna kommer inte med råd till lösningar. Fokus på utbildningen är medlarens förhållningssätt när denne är anställd av bostadsbolaget och även måste tänka i termer av så kallat trepartskontrakt, parterna, medlaren och bostadsbolaget. en hjälper dig att: Förstå principerna bakom medling och konflikthantering. Kunna använda konflikthanteringsmetoder i olika situationer. Genom kunskapen om dina egna reaktioner i konflikter kunna hitta nya metoder för att bättre hantera känslor, antaganden, värderingar och fördomar i konfliktsituationer. Träna strategier som är till god hjälp när du arbetar med människor som är i en konflikt. Medarbetare som i sitt arbete hanterar situationer där grannkonflikter kan uppstå november i Stockholm. Medverkande Eleonore Lind, medlare och samtalsterapeut med nära 20 års erfarenhet av medling. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Lena Johansson, , Koll på kraven Kunskapsdag Välkommen till en dag där du som kravhandläggare får möjlighet till nya kunskaper och möjligheter att dela med dig av dina erfarenheter och får lära av andra kollegors erfarenheter. Under denna dag får vi kunskaper dels om hur reglerna vid delgivning och avhysningar ser ut, dels om hur en dag hos Kronofogden kan se ut och vilka svårigheter man kan möta. Ambitionen är att vi under dagen ska bilda lokala nätverk som kan underlätta arbetet för såväl bostadsbolag som delgivare på Kronofogden. Kronofogdens förebyggande verksamhet presenterar sitt vräkningsförebyggande arbete och de olika projekt som gjorts inom ramen för detta. Vi lyssnar även på hur ett av våra medlemsföretag arbetar med frågan. Du som arbetar med kravhantering. I Stockholm. Datum meddelas senare. Medverkande Lena Johansson och Lars Matton, SABO, medarbetare från Kronofogden samt från något medlemsföretag. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Lena Johansson, , sdag om demenssjukdomar Med fler äldre i befolkningen ökar förekomsten av demenssjukdomar. Den vanligaste är Alzheimer. Med stigande ålder ökar också andra typer av minnesstörningar. Bostadsföretagens personal märker ibland att det inte verkar stå rätt till. Vad är orsakerna till dessa sjukdomar, vilka är symtomen och hur bemöter man de hyresgäster det handlar om? Vilket stöd kan demenssjuka få för att klara att bo kvar hemma? Hur gör man om/när det inte längre fungerar så bra? Anställda i bostadsföretag. 2 maj i Stockholm. Medverkande Stiftelsen Äldrecentrum m fl. Meddelas senare. Ylva Sandström, , 10 sabo sprider kunskap

11 Etik i bostadsföretag Företagsförlagd Vad menar vi med socialt ansvar? Hur kombinerar vi lojalitet och civilkurage? Är middagen eller golfrundan en muta? Hur undviker vi diskriminering? Detta är exempel på frågor som dyker upp i det vardagliga arbetet i bostadsföretagen. Frågor om etik och socialt ansvar blir allt viktigare i framtiden för företag och organisationer. Detta berör givetvis också de allmännyttiga bostadsföretagen vars medarbetare dagligen hanterar ett samhällsuppdrag i sitt arbete. SABO erbjuder olika möjligheter att komma igång med den etiska dialogen i en process där alla företagets medarbetare är delaktiga. Det här kan vi hjälpa er med: Anordna medarbetardagar om etik. Utbilda etikhandledare. Skräddarsy ett program eller en aktivitet för just ert företag där etikfrågorna belyses. Samtliga medarbetare. Enligt överenskommelse. Enligt överenskommelse. Lena Johansson, , Exempel på företagsförlagda utbildningar Att bemöta hot och våld i boendet Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa Grannmedling Kommunikation och aktivt lyssnande arna skräddarsys efter era egna önskemål och ni bestämmer själva vilken omfattning de ska ha. Från en dag och uppåt. en kan vara företagsförlagd eller arrangeras för flera bostadsföretag samtidigt. Lena Johansson, , Att förebygga diskriminering i bostadsföretag Företagsförlagd Anmäl dig till SABOs utbildningar och konferenser på Bostadssektorn är ett av de samhällsområden som genererar flest anmälningar när det gäller diskriminering. All form av diskriminering är oacceptabel och därför behöver vi arbeta för att motverka detta. SABO har gett ut boken Lika inför värden? som är tänkt som ett stöd för bostadsföretag som vill arbeta aktivt mot diskriminering. Boken beskriver lagstiftning och aktuell forskning och ger också handgripliga tips om omprövning och förändring av beslutskriterier, arbetssätt och rutiner. Att motverka diskriminering kan innebära att ledning och medarbetare tillsammans ser över och kvalitetssäkrar rutiner i det vardagliga arbetet. Det innebär också ett arbete med egna attityder och värderingar. Det här kan vi hjälpa er med: Anordna medarbetardagar om hur man förebygger diskriminering. Skräddarsy ett program eller en aktivitet för ert företag där diskrimineringsfrågorna belyses. Samtliga medarbetare. en kan vara företagsförlagd eller arrangeras för flera bostadsföretag samtidigt. Enligt överenskommelse. Therese Berg, , sabo sprider kunskap 11

12 SABOs kundserviceprogram Det här är ett utbildningsprogram som riktar sig särskilt till dig som i din yrkesroll på ett allmännyttigt bostadsföretag har mycket kontakt med kunden hyresgästen. Förmodligen arbetar du som bovärd, i kundtjänst eller i en annan roll där det krävs kunskap om både stort och smått. För dig har vi tagit fram nio skräddarsydda utbildningar och samlat dem i det vi kallar SABOs kundserviceprogram. Men varje utbildning är fristående så du kan välja att gå den eller de som passar dig bäst. De nio utbildningsblocken är: Etik och diskriminering februari Bostadssektorn är ett av de samhällsområden som genererar flest anmälningar om diskriminering. För medarbetare i bostadsföretag är kunskap om etik och diskriminering en självklar del av yrkeskunnandet. Tryggare och säkrare bostadsområden april För att bostadsmiljöerna ska upplevas som trygga och säkra krävs bra lösningar som minskar risken för brott och bränder men också att man som boende känner sig trygg med sina grannar. Som personal med många kundkontakter har du stora möjligheter att påverka dessa faktorer. Kommunikation, service och bemötande maj Ett arbete i kundtjänst eller som bovärd på ett bostadsföretag innebär ständiga möten med kunder där man i sin yrkesroll representerar företaget. Vad innebär det? I vilken mån innebär yrkesrollen att vara säljare? Och hur ska man hantera krävande kunder? Att arbeta bland flera kulturer juni Här ser vi på möjligheter och svårigheter i det mångkulturella bostadsområdet. Genom en ökad insikt i hur människor präglas av en kultur kan vi bli bättre på att hantera olika situationer om vad som händer med en person eller familj som migrerar och hur migrationsprocessen ser ut. Hot, våld och psykisk ohälsa september Den som har direktkontakt med kunder kommer ibland i kontakt med de som inte mår bra och som uppträder på ett oväntat sätt. Detta utbildningsblock är inriktat på att ge mer kunskap om vad som kan ligga bakom olika uppträdanden och hur man kan agera i olika situationer. En person med egen erfarenhet berättar om hur det är att bo och leva med psykisk ohälsa och deltagarna får också en översikt av våra vanligaste psykiatriska diagnoser. Affärsmannaskap och ekonomi oktober Alla tjänar på att bostadsföretaget drivs så kostnadseffektivt som möjligt och med nöjda kunder och medarbetare. Olika personalgrupper kan på olika sätt vara med och bidra till att företagets pengar används på bästa sätt. Detta utbildningsblock fokuserar på att visa och diskutera dessa möjligheter. Hyresjuridik november På det här blocket går vi bland annat igenom de bestämmelser som du kan ha nytta av för att kunna svara på frågor om dödsbon, uppsägningstider, hyra, överlåtelse, andrahandsuthyrning och störande granne. Bostadsföretaget och de äldre hyresgästerna. Tid meddelas senare. Antalet äldre hyresgäster ökar hos de flesta bostadsföretag. Detta ställer nya krav på personalen när det gäller förståelse, bemötande och förmåga att se hur boendet för äldre kan underlättas. Blocket ger insikt i de äldres situation och ger dig kunskap om hur du själv kan agera i olika situationer. Vardagsjuridik. Tid meddelas senare. Den som arbetar ute i ett bostadsområde möter ofta situationer där det gäller att veta vad som gäller rent juridiskt. En sådan fråga kan till exempel vara hur det går till att skaffa sig tillträde till en lägenhet om hyresgästen inte ger sin tillåtelse, vad som menas med men i nyttjanderätten och hur man hanterar övergivna bilar. Personal som har kontakt med kunder/hyresgäster. arna sker i Stockholm. Dessutom kan alla utbildningsblock inom SABOs kundserviceprogram förläggas till ett företag eller till en region, helt eller blockvis. Medlem: kronor per block och person inklusive luncher, middag och dokumentation. Ej medlem: kronor. Marika Lundin, , Elisabet Sundberger, , 12 sabo sprider kunskap

13 foto: mkb Hur vill du bo? Broschyren Hur vill du bo? vänder sig till högstadie- och gymnasieelever och innehåller information om hur unga tänker kring boende. Här finns också konkreta tips på hur unga kan hitta sin första bostad. Syftet med broschyren är att få unga att tänka över hur de vill bo. Vi passar också på att berätta om olika upplåtelseformer, vart man vänder sig för att ställa sig i kö för en bostad och vad som gäller för den som hyr i andra hand. Broschyren är främst tänkt att användas i skolundervisning. Trycksaksnr: Tryckår: 2012 Antal sidor: 12 Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st. Ungas syn på boende Syftet med den här rapporten är att återge en bild av hur unga tänker kring boendet. Hur får de tag i en bostad, hur använder de sin bostad och vad drömmer de om? För att göra detta har SABO gett Kairos Future i uppdrag att analysera vad unga skriver om boendet i de sociala medierna. Metoden de använt sig av kallas för netnografi. Trycksaksnr: Tryckår: 2011 Antal sidor: 36 Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st. sabos bopris 2010 Tema: Barns och ungas villkor i bostadsområden Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag nyhet! Varje år samlar vi bidragen till SABOs bopris i en inspirerande exempelsamling som du kan ladda ner från foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Ungas boende i storstäder och högskoleorter Den här rapporten analyserar ungas situation på bostadsmarknaden. Den innehåller goda exempel från ett antal kommunala bostadsbolag, som aktivt arbetar för att underlätta för unga att få en egen bostad. De närmaste åren kommer personer i åldern år att vilja flytta hemifrån. Men bostadsbyggandet är rekordlågt och det som trots allt byggs, har unga inte råd att bo i. Trycksaksnr: Tryckår: 2010 Antal sidor: 24 Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st. Det befintliga bostadsbeståndet ett framkomligt boende på äldre dagar Denna skrift handlar om hur man kan underlätta boendet för äldre i det befintliga bostadsbeståndet. Tyngdpunkten ligger på förbättringar av den fysiska tillgängligheten. Den riktar sig till politiker och anställda i kommuner och bostadsföretag, men även till de äldre och deras intresseorganisationer. Trycksaksnr: Tryckår: 2010 Antal sidor: 16 Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st. Från information till relation Vi beskriver här de särskilda kommunikativa utmaningar som hyresvärdar möter i mångkulturella bostadsområden. Rapporten ger råd och tips på hur dessa utmaningar kan mötas på ett sätt som kan leda såväl till effektivare förvaltning som nöjdare hyresgäster. Trycksaksnr: Tryckår: 2009 Antal sidor: 40 Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 200 kr/st. Trycksaker om Boende- & sociala frågor Beställ på Ombyggnad på hyresgästernas villkor Vid ombyggnation finns regler som säger att hyresgästen själv måste godkänna de planerade förändringarna. Dessa bestämmelser ställer höga krav på SABOföretagens arbete med hyresgästkontakterna inför och under en ombyggnad. I denna rapport har SABO-företagens erfarenheter samlats in och systematiserats. Den kan bli en ovärderlig hjälp vid en planerad ombyggnation. Trycksaksnr: Tryckår: 2008 Antal sidor: 40 Medlem: 80 kr/st. Ej medlem: 160 kr/st. SABO-företagens samarbete med högskolor och universitet Denna rapport är en kartläggning över hur SABO-företagen och SABO samarbetar med studerande på högskolor och universitet. Den innehåller flera goda exempel på hur ett sådant samarbete kan se ut och vilket mervärde det kan ge bostadsföretaget. Här beskrivs bland annat hur bostadsföretaget kan ha nytta av examensarbete, mentorverksamhet, arbetsmarknadsdagar och trainee-program. Trycksaksnr: Tryckår: 2008 Antal sidor: 42 Medlem: 120 kr/st. Ej medlem: 240 kr/st. sabo sprider kunskap 13

14 Trycksaker om Boende- & sociala frågor Beställ på Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Denna handbok ger de kommunala bostadsföretagen vägledning i ombildningsprocessens alla steg: att utarbeta riktlinjer och hanteringsordning, att utreda och analysera fastigheternas förhållanden, att få till en marknadsvärdering av fastigheten, att formulera ett erbjudande och att utforma ett köpeavtal. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 60 Medlem: 145 kr/st. Ej medlem: 245 kr/st. Lika inför värden? En bok om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag Denna bok är tänkt som ett stöd för bostadsbolag som vill arbeta aktivt mot diskriminering. Boken beskriver lagstiftning och aktuell forskning på området. Den ger också handgripliga tips om omprövning och förändring av beslutskriterier, arbetssätt och rutiner. Autentiska berättelser och exempel speglar frågan från såväl bostadsbolagets som de boendes horisont. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 144 Medlem: 200 kr/st. Ej medlem: 400 kr/st. Gemenskap och samarbete bygga upp och bo i kollektivhus Riksföreningen Kollektivhus Nu och SABO har tillsammans med fyra bostadsföretag gett ut den här boken. Den ska inspirera, vägleda och ge stöd för nya projekt som är inriktade på gemenskapsboenden. Boken vänder sig till bostadsföretag och presumtiva boende men också till intressegrupper, forskare och planerare. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 98 Medlem: 175 kr/st. Ej medlem: 250 kr/st. För säkerhets skull trygghet och säkerhet för anställda i bostadsföretag Handboken är tänkt att fungera som ett stöd för chefer och andra ansvariga och som en uppslagsbok eller ett studiematerial för alla i företaget som riskerar att utsättas för hot, våld och kränkningar. I priset ingår även ett handledarmaterial som kan användas för utbildningar på det egna företaget. Trycksaksnr: Tryckår: 2006 Antal sidor: 186 Medlem: 190 kr/st. Ej medlem: 490 kr/st. Konsten att dra åt samma håll en rapport om Råslätt i Jönköping Eva Öresjö, professor och forskare vid Malmö Högskola har under trettio år följt utvecklingen i Råslätt. I denna rapport, som SABO tagit fram med stöd av Bostads AB Vätterhem och Jönköpings kommun, beskriver Eva Öresjö det arbetssätt som utvecklats av bostadsföretaget och de olika kommunala förvaltningarna i samarbete med de lokala aktörerna i stadsdelen. Hennes slutsatser är att för att nå resultat krävs ett långsiktigt och träget arbete där det gäller att hitta sitt eget språk. Trycksaksnr: Tryckår: 2006 Antal sidor: 48 Medlem: 125 kr/st. Ej medlem: 190 kr/st. Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi? SABO och Svenska Kommunförbundet redovisar i denna rapport resultaten från ett gemensamt projekt. Ett projekt med syfte att undersöka om åtgärder för ökad tillgänglighet i bostäder och bostadsområden som leder till ett ökat kvarboende är samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Trycksaksnr: Tryckår: 2004 Antal sidor: 52 Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st. Anmäl dig till SABOs utbildningar och konferenser på 14 sabo sprider kunskap

15 SABOs experter inom bostadspolitik & omvärld Jörgen Mark-Nielsen , Utredningar och analyser Omvärlds- och intressebevakning Remissyttranden Trepartssamarbete Johanna Ode , Internationella frågor Intressebevakning EU NBO CECODHAS Housing Europe Bostadspolitik & omvärld Balanserade ekonomiska villkor I rapporten beskrivs hur de ekonomiska villkoren för boendet på senare år förändrats på ett sätt som gjort att hyresrättens konkurrenskraft ytterligare försämrats gentemot egna hem och bostadsrätter. Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och SABO har som gemensamt mål att utveckla hyresrätten till en än mer attraktiv boendeform för hyresgäster, för fastighetsägare och för samhället. De ekonomiska villkor som staten erbjuder i form av olika skatter och stöd är då av största betydelse. Trycksaksnr: Tryckår: 2010 Antal sidor: 24 Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st. Idéprogram sabo-företagen mot år 2020 Vilken roll har de kommunala bostadsföretagen i framtiden? På vilket sätt kan de vara till nytta? Vilka är uppgifterna om man tar sikte på år 2020? I de kommunala bostadsföretagens arbete med långsiktiga mål och strategier är utgångspunkten förhållandena i det egna företaget och situationen på den lokala och regionala marknaden. Syftet med idéprogrammet är att ge inspiration till detta arbete och att vara ett stöd i dialogen med ägaren. Trycksaksnr: 6304 Tryckår: 2007 Antal sidor: 16 Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st. SABO samarbetar med motsvarande organisationer i andra länder. Det sker genom erfarenhetsutbyte och intressebevakning; i Norden via NBO, i Europa via CECODHAS Housing Europe. Trycksaker om Bostadspolitik & omvärld Beställ på Svensk/engelsk ordbok för oss i bostadsbranschen SABOs vidareutvecklade version av en svenskengelsk/engelsk-svensk ordbok med termer för personer som arbetar i bostadsbranschen. I smidigt fickformat. Trycksaksnr: Tryckår: 2012 Antal sidor: 92 Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st. sabo sprider kunskap 15

16 Bredband & tv Utveckla företagets bredbands- & tv-strategi SABOs bredbandspärm innehåller ett omfattande material som underlättar arbetet med att utveckla en bredbands- och tv-strategi i bostadsföretaget, till exempel vad som är viktigt att tänka på inför beslut om upphandling, nätbyggnad och drift. Det är en handledning för bostadsföretag som tänker etablera en bredbands- och tv-lösning med ett attraktivt tjänsteutbud, valfrihet för hyresgästerna och konkurrens mellan leverantörer. SABO erbjuder ett paket där pärmen ingår tillsammans med en introduktion och en lokal eller regional workshop. Utgångspunkten för workshopen är de lokala eller regionala förutsättningarna och möjligheter som finns för att etablera ett öppet bredbandsnät. Företagsledning, IT-ansvariga, ekonomiansvariga, teknikansvariga m fl. Hela året. SABOs expert inom bredband & tv Anders Johansson , IT, bredband och tv Strategier Avtal och upphandling Pärm och en introduktion på cirka ½ dag kronor exklusive resa. Workshop med inriktning på strategi en dag. enligt överenskommelse. Anders Johansson, , SABOs IT- och bredbandsdagar Konferens Inom SABO-företagen har vi kommit långt med att utnyttja teknikens möjligheter. Utbyggnaden av bredband med hög kvalitet till fastigheter och bostäder ger oss nya möjligheter att bidra till att lösa flera av de utmaningar som vi har i samhället och som är kopplande till boendet. Inom energiområdet kan tekniken bidra till minskade utsläpp och ökade möjligheter för den boende att påverka den egna förbrukningen. Inom boendet finns möjligheter att använda tekniken så att fler äldre kan bo kvar i sina bostäder längre. Många företag har varit tidiga att se möjligheterna med den nya tekniken och ligger långt fram i utbyggnad av bredband med krav på öppenhet, konkurrens och standardisering. Mycket är gjort samtidigt som mycket återstår att göra. De utmaningar vi har finns såväl inom teknikområdet som inom valet av affärsmodeller. Den ena dagen riktar främst in sig på de tekniska bredbandsfrågorna, den andra dagen handlar mer om tillämpningar och tjänster som att informera och kommunicera med de boende. En särskild vinkling gäller den spännande utvecklingen av tjänster inom området välfärdsteknologi som ger stöd i boendet för äldre. I vissa fall underlättas äldreomsorgens arbete och det ser även ut som om en del av deras insatser kan minska i den form som de skett hittills. IT-ansvariga, ekonomiansvariga, teknikansvariga, utvecklingsansvariga och övriga intresserade i SABO-företagen april i Solna. Meddelas senare. Anders Johansson, , 16 sabo sprider kunskap

17 Mycket intressant att personer från olika håll och sammanhang kommer samman och kan få en samsyn på gemensamma problem. Deltagare från tidigare Bredbandsdagar. BoIT Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder BoIT är ett samarbetsprojekt mellan SABO, tolv allmännyttiga bostadsföretag, Hjälpmedelsinstitutet och Hyresgästföreningen. Utbyggnaden av bredband med hög kvalitet till allmännyttans fastigheter och bostäder ger oss nya möjligheter att bidra till att lösa flera av de utmaningar som vi har i samhället och som är kopplade till boendet. Projektet har tittat på hur de nya digitala tjänsterna kan utvecklas, organiseras och drivas med krav på öppenhet, konkurrens och standardisering och pekar ut de behov som finns tekniskt, organisatoriskt och affärsmässigt. Trycksaksnr: Tryckår: 2011 Antal sidor: 24 Medlem: 95 kr/st. Ej medlem: 250 kr/st. Paraboler till glädje för alla? (andra upplagan) Med denna rapport vill SABO underlätta för medlemsföretagen att tillgodose hyresgästernas efterfrågan på tv-kanaler samtidigt som det juridiska ansvaret blir belyst. Idag finns fler än utländska och inhemska kanaler och program tillgängliga för de svenska hushållen, och många har fått möjlighet att välja sitt eget programutbud via en egen parabol. Detta har i sin tur lett till att vissa fastigheter har upp till paraboler monterade per byggnad eller enskild fasad, och inte sällan har de boendes intresse av att sätta upp parabolantenner kommit i konflikt med bostadsbolagets intresse av att säkerställa ordning och säkerhet samt undvika skador på en fastighet. I denna skrift vill SABO redogöra för vilka regler som gäller i relationen mellan bostadsbolag och hyresgäster i detta avseende. Trycksaksnr: Tryckår: 2009 Antal sidor: 20 Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st. Trycksaker om Bredband & tv Beställ på Hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare Denna rapport innehåller rekommendationer för hur man kan bygga hemmanät i nyproduktion och befintligt bestånd. SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät. Bakgrunden till detta initiativ var den ökande användningen av ip- och internetbaserade tjänster i hemmet för internet, telefoni och teve. Projektet har utmynnat i rekommendationer för hur man kan bygga hemmanät i nyproduktion och befintligt bestånd. Trycksaksnr: Tryckår: 2008 Antal sidor: 16 Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 200 kr/st. Bredband och sen då!? Denna rapport är en fortsättning och uppdatering av rapporten Bredband varför då?. Den fördjupar sig i områdena tjänsteutveckling, bredbandsinfrastruktur och hemmanät, affärsmodeller för bredband och tv samt öppna nät. SABOs bredbandsgrupp har som uppgift att följa och analysera utvecklingen inom bredbandsområdet ur ett SABOföretagsperspektiv. Rapporten sammanfattar gruppens syn på utvecklingen inom området och konsekvenserna för SABO-företagen. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 24 Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st. sabo sprider kunskap 17

18 Ekonomi & finans Du anmäler dig på SABOs ekonomidagar Konferens Ekonomidagarna är ett forum för möten och erfarenhetsutbyten mellan kollegor i branschen och för uppdatering och fördjupning i aktuella frågor. I skrivande stund finns det inte något program och det är inte bestämt vilka frågor som kommer att behandlas. VD, ekonomichefer och ekonomipersonal. Oktober/november Hook/Jönköping och Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. SABOs experter inom ekonomi & finans Maria Gabrielsson , Finansieringsfrågor Borgensavgifter Pro-lån Fastighetsskatt Redovisning Peter Wallberg, , Thorbjörn Nilsen , Enhetschef Administration Investeringskalkylering Johan Holmgren , Ekonomisk statistik Hyresförhandlingsfrågor Fastighetsvärderingar Fastighetsekonomi Roland Sernlind , Hyresstatistik Hyresförhandlingsfrågor Hyresmarknadskommittén Konsultverksamhet hyresförhandling och hyressättning Sophia Mattsson-Linnala , Enhetschef Ekonomi & Finans Företags- och fastighetsekonomi Transaktioner Investeringsanalyser Företagsledningsfrågor Peter Wallberg , Skatterätt Årsredovisningspraxis Fastighetsvärderingar 18 sabo sprider kunskap

19 Praktisk finansiering, grund SABO erbjuder en grundkurs i finansiering. Kursen riktar sig till dig som är relativt ny inom området eller behöver fräscha upp dina kunskaper. Målsättningen är att du ska få praktiska kunskaper om hur man sköter finansieringen i ett bostadsbolag. Vi börjar med att se på omvärlden och vilka faktorer som påverkar räntan. Därefter studerar vi de grundläggande begreppen inom bostadsfinansiering och vilka finansieringskällor som finns. Du tränar även praktiskt och analyserar därefter konsekvenserna. Vi går igenom de viktigaste riskerna som man ska beakta samt hur dessa bör hanteras i en finanspolicy. Sedan går vi igenom hur en offertförfrågan kan se ut och hur man utvärderar offertsvaren. Slutligen tittar vi på hur de nya Allvill-reglerna och borgensavgiften påverkar bostadsbolagens finansieringskostnad. Finansansvariga, ekonomichefer, controllers m fl. 10 april i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , SABOs finansdag Konferens Syftet med dagen är att belysa några aktuella frågor inom det finansiella området. Vi ägnar förmiddagen åt omvärldsanalys. Riksbanken och en bank ger sin syn på världskonjunkturen och på hur den svenska ekonomin ser ut. På eftermiddagen tar vi upp några viktiga finansiella frågor och därefter tittar vi på ett case där ett bostadsbolag berättar om hur de klarar av dessa utmaningar. Ledningsgrupper, bolagsstyrelser och tjänstemän som arbetar med finansoch fastighetsfrågor. Våren Plats meddelas senare. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , Praktisk finansiering, fortsättning SABO erbjuder en fortsättningskurs i finansiering. Kursen är en fördjupning i riskhantering och målsättningen är att du ska få praktiska kunskaper i hur man jobbar aktivt med sin låneportfölj med hjälp av några olika finansiella instrument. Vi startar med en omvärldsanalys och en prognos över hur räntan kommer att påverkas. Därefter fördjupar vi oss i hur man mäter värdet och risken i lånestocken för att kunna begränsa och hantera sin riskexponering. Du tränar även praktiskt och analyserar därefter konsekvenserna. Vi går igenom vad man bör tänka på vid bekräftelse och avtal. Slutligen tittar vi på hur de nya Allvill-reglerna och borgensavgiften påverkar bostadsbolagens finansieringskostnad. Finansansvariga, ekonomichefer, controllers m fl. 11 april i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , Fastighetsförsäljningar Att köpa eller sälja en fastighet är ofta en komplex process som är förknippad med osäkerhet för både säljare och köpare. Ett bolag som haft fokus på förvaltning kan behöva se över hur fastigheten kan kopplas loss ifrån det övriga beståndet utan att negativa konsekvenser och kostnader för de kvarvarande fastigheterna uppstår. Under dagen berör vi bland annat vilka som kan vara köpare till olika objekt på olika marknader, detaljplanefrågor, befintliga avtals påverkan på köpeskillingen, köpekontrakt, Due diligence, moms- och skattefrågor samt vanliga fällor och fel. Styrelseledamöter, ledningsgruppen och personal som kommer att arbeta inom försäljningsprocessen. Våren Plats meddelas senare. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Sophia Mattsson-Linnala, , sabo sprider kunskap 19

20 Förändrade förutsättningar för fastighetsfinansiering och marknadsupplåning I finanskrisens spår kommer nu många nya regler för att styra och begränsa bankernas riskexponering. Vilka är de stora regelverksförändringarna och hur påverkar de bankernas egen upplåning och därmed kreditmarginalerna mot de kommunala fastighetsbolagen? Vilken fördyring kan vi räkna med och hur kan man bedöma vad som är rimligt att betala när bankerna får ökade kapitalkrav m m? På eftermiddagen tittar vi på marknadsupplåning som ett alternativ till traditionell bankfinansiering. Hur gör man detta? Vad ska man tänka på och vad kostar detta? Vi avslutar dagen med ett case där Framtiden-koncernen berättar om hur de startade upp marknadsupplåning och hur de arbetar aktivt idag med egna företagscertifikat och obligationer. Finansansvariga, ekonomichefer, controllers med flera. 5 mars i Göteborg och 7 mars i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , Fastighetstransaktioner mellan kommun och bolag Med hänsyn till kommunallagen och statsstödsreglerna finns risk att tänkta konstruktioner och lösningar vid fastighetstransaktioner mellan bolagen och deras ägare inte håller juridiskt. Under utbildningen får du en överblick kring den lagstiftning som styr kommunen och bolaget. För att i tid skapa goda förutsättningar för utveckling av hyresrättsbeståndet måste både kommunen och bolaget ha kunskaper om statsstödsreglerna och vad fastighetsaffärer innehåller för några moment som man måste vara särskilt aktsam kring. Styrelseledamöter, ledningsgruppen och personal som arbetar mot kommunens exploateringskontor, det kan vara intressant att även anmäla kommunens personal på utbildningen, så att ni har samma information inför ert kommande arbete. Hösten Plats meddelas senare. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Sophia Mattsson-Linnala, , 20 sabo sprider kunskap

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg,

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre Hållbarhetsredovisning 2013 Tänk längre Rik på idéer? Så bra. För den som är kund i Skandia har en unik chans att påverka. Skandia är nämligen ett ömsesidigt eller kundstyrt bolag. Det gör att vi kan satsa

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer