SABO sprider kunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABO sprider kunskap"

Transkript

1 SABOs kongress Vässa din bostadsengelska Att lyfta fram HR-arbetet Vinnande förhandlingsteknik LOU för bostadsföretag Professionell renovering Utemiljöträff Utbildning i grannmedling Bredbandsdagar Kommunikationsdagarna SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser våren 2009 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2 Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar och konferenser genomförs antingen som internat eller dagkonferens. Vid internatutbildningar bokar vi automatiskt rum åt dig. Vid dagkonferens svarar deltagande företag för bokning av hotell. Vi ger tips på hotellalternativ. Anmäl dig på webben eller via e-post Här i utbildningskatalogen hittar du vårt samlade utbud. Under våren skickar vi även separata inbjudningar för varje aktivitet. På varje inbjudan och på webben hittar du information om hur du anmäler dig. Enklast anmäler du dig via vår hemsida På första sidan klickar du på Utbildningar och konferenser och kan därefter söka dig fram till det du vill anmäla dig till. Du kan även anmäla dig via e-post eller genom att ringa till oss. Kontaktperson, e-postadress och direktnummer står alltid i den inbjudan du fått och på webben. Du kan även ringa direkt till vår växel och begära utbildningsadministration. Vårt växelnummer är Det är också möjligt att faxa in din anmälan, då är det viktigt att du anger namn, företag, adress, e-postadress samt aktivitet / utbildning. Vårt faxnummer är före utbildningsstart. Vid senare avbokning än två veckor före start debiteras hela avgiften. Anmälan kan alltid överlåtas på annan person i företaget. Meddela oss vem som i så fall ersätter dig. Deltagaravgiften Inkluderar oftast lunch, kaffe och dokumentation, däremot inte övriga internatkostnader (middag och logi) om inte annat anges. När middag och logi inte ingår, betalas det av deltagaren/företaget själv. Vi reserverar oss för prishöjningar utanför vår kontroll. Där inte annat anges gäller priserna för medlemmar i SABO. Moms tillkommer på samtliga aktiviteter. Betalning Deltagaravgiften faktureras i samband med utbildningen. Deltagaravgiften för företagsförlagd utbildning faktureras enligt den offert SABO har lämnat. Intyg/diplom De som går på våra flerdagarsutbildningar får på egen begäran ett intyg på den genomförda utbildningen. För vissa av SABOs chefsutbildningar har deltagarna möjlighet att erhålla diplom efter genomfört kunskapstest. Bekräftelse och kallelse När din anmälan är registrerad hos oss skickar vi en bekräftelse. Cirka två veckor före utbildningsstart skickar vi även kallelse och program. Ändring eller avbokning Anmälan är bindande. Avbokning ska helst ske fyra veckor Information om personuppgifter hos SABO AB Personuppgifter som lämnas av dig i samband med anmälan behandlas inom ramen för SABOs verksamhet. Uppgifterna kan användas vid riktade utskick av SABOs övriga verksamhet. Om du inte önskar att dina personuppgifter ska kunna användas på detta sätt kan du anmäla det till SABO. Utbildning på hemmaplan De flesta utbildningar i SABOs regi kan nu erbjudas företagsförlagda för ett eller flera företag i samma region eller nätverk. Detta blir mycket förmånligt för er då ni kan spara in på resor, restid och hotellkostnader. Vi kan, mot offert med fastlagt datum, erbjuda oss att komma till er och hålla utbildningen. Vi erbjuder ett fast pris och ni står för utbildningslokal och förtäring. Priset är detsamma oberoende av hur många deltagare ni väljer att ta in. Undantag från detta gäller när deltagarantalet är maximerat på grund av pedagogiska skäl. Är du intresserad av att veta mer kontakta gärna den person som är angiven under respektive utbildning i katalogen. Vi har expertkompetensen Utbildningsinsatser kan med fördel kombineras med konsulttjänster. SABOs konsulttjänster är ett viktigt komplement till den rådgivning som ingår i medlemskapet. Här finns möjlighet att anlita kvalificerade branschspecialister inom företagsledning, ekonomi och finans, hyror och boende, energi och miljö, förvaltning och teknik, juridik och rekrytering. Inom samtliga områden har vi medarbetare med expertkompetens och inom vissa är vi utan tvekan tyngst på marknaden. Är du intresserad av att veta mer kontakta gärna SABO, , 2

3 Innehåll INFORMATION & anmälan 2 Styrelse Företagsförlagd styrelseutbildning 4 SABOs kongress Allmännyttan i förändring konsekvenser för det egna företaget? 5 SABOs strategiska styrelseutbildning 5 Förtroendemannakonferens Företagsledning & organisationsutveckling SABO Professional Tours 6 Vässa din bostadsengelska 7 Samordnad förvaltning 7 SABOs ledarskapsdag Bostadsuniversitetet SABO Trainee 09/10 8 Flygande start på jobbet 8 SBL-programmet 9 Träff för nya företagsledare 9 VD-träffar 9 Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher 10 Ledarskap i förändringsprocesser 10 Arkivkunskap och dokumenthantering, fördjupningskurs 11 Arkivkunskap och dokumenthantering 11 hr & personal Att lyfta fram HR-arbetet 12 Likabehandlingsplan för bostadsbolag 12 Ekonomi Grundkurs skatter och redovisning i fastighetsföretag 13 Investeringskalkylering 14 Vinnande förhandlingsteknik 14 Investering i vindkraftverk 15 Ekonomi för icke-ekonomer 15 Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur 16 Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta 16 Juridik Hyresjuridik I, grundutbildning 17 Hyresjuridik II 17 Juridik och praktik i störningsärenden 18 Lokalhyresjuridik 18 Offentlighet och sekretess 18 Fastighetsägarens juridiska ansvar 18 Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen 19 LOU för bostadsföretag, grundutbildning 19 drift & förvaltning Professionell renovering 20 Träffar kring Skåneinitiativet 21 Utbildning för ombyggnadssamordnare 21 Driftträff 21 Att upphandla och kontrollera måleritjänster 22 Avflyttningsbesiktning grundutbildning 22 Avflyttningsbesiktning fördjupning 22 Miljö SABOs miljödagar tema avfall 23 Perenna växter 24 Utemiljöträff 24 kunden och Boendet Underlätta boendet för äldre i befintligt bostadsbestånd 25 Kunskapsseminarium: Kulturen som utvecklingskraft 26 Kunskapsseminarium: Från ord till handling om utvecklingen i stadsdelen Herrgården i Malmö 26 Kunskapsseminarium: Vad krävs för att lyfta ett bostadscentrum? 26 Boinflytande och bodemokratidagar Asylsökande och nyanlända samt att arbeta bland flera kulturer 27 SABOs bovärdsutbildning 28 SABOs kundserviceutbildning 29 Att bemöta hot och våld 30 Nätverksträff kring sociala frågor 30 Att förebygga diskriminering i bostadsföretag 30 Etik i bostadsföretag 31 Utbildning i grannmedling 31 bredband Bredband för alla SABOs bredbandspärm 32 SABOs bredbandsdagar Kommunikation Kommunikationsdagarna Nätverksträffar för kommunikatörer 34 Medieträning 34 Presentationsteknik 34 Preliminärt aktivitetsschema för hösten

4 styrelse Styrelse Företagsförlagd styrelseutbildning Att ha ett styrelseuppdrag för ett SABO-företag kräver kunskap i en rad områden. Förutom att veta hur ansvaret ser ut och vad som krävs av en styrelseledamot ska styrelsen ta ställning i olika frågor som är av stor betydelse för SABO-företagets verksamhet och framtid. SABO erbjuder skräddarsydda och företagsförlagda styrelseutbildningar och dessa kan utformas så att de passar den aktuella styrelsen på bästa sätt. De kan antingen utformas som hel- eller halvdagar. Tid & plats Enligt överenskommelse med respektive företag. Omfattning Hel- eller halvdag. Pris Enligt överenskommelse. Information Marika Lundin Innehållet i utbildningarna kan omfatta: Juridik lagar och regelverk för styrelseuppdrag i kommunala bostadsföretag Ekonomi och finansieringsfrågor Affärsmannaskap Allmännyttan i förändring historik, idéprogrammet, utredningen om allmännyttans villkor Nyproduktion med nya villkor Underhåll och ombyggnation Miljö, energi och hållbarhet Bredbandsfrågan Hyressättningssystemet SABOs kongress 2009 I samband med SABOs kongress juni i Luleå kommer ett antal seminarier och studiebesök att arrangeras i samarbete med värdföretaget Lulebo. Det gemensamma temat för dessa är Utveckling av fastigheterna och fokus kommer att ligga på professionell renovering. Information Birgitta Frejd

5 Tid & plats Enligt överenskommelse. Pris kronor för en heldag. Information Marika Lundin Allmännyttan i förändring konsekvenser för det egna företaget? Allmännyttan diskuteras och skärskådas från många olika håll. Fastighetsägarnas anmälan till EU, SABOs egen framtidsutredning som utmynnade i idéprogrammet SABO-företagen mot år 2020 och nu senast den statliga utredningen om allmännyttans villkor (Allvill-utredningen) har alla diskuterat allmännyttans uppgift och framtida roll. En proposition kommer sannolikt att läggas fram med förslag till lagändringar under Vilka alternativ presenteras i Allvill-utredningen? Vad får de för konsekvenser för allmännyttan i stort och speciellt för det egna företaget? Finns det områden där företaget bör satsa extra kraft för att profilera sig ytterligare? Vilka strategier ska läggas upp? Vi kommer till ert företag och genomför ett program inför styrelse och/eller ledningsgrupp bestående av: styrelse En sammanfattning över allmännyttans utveckling och aktuella frågor. Idéprogrammet, som antogs av SABOs kongress Utredningen om allmännyttans villkor, SABOs remissvar och senaste nytt. Diskussioner i grupp respektive plenum om konsekvenser för det egna företaget/ regionen och strategier för framgång. Tid & plats Efter överenskommelse. Omfattning 2 dagar. Medverkande Öjvind Norberg, ordförande i Styrelseakademien med lång erfarenhet av såväl VD- som styrelsearbete inom fastighetssektorn. Information Marika Lundin SABOs strategiska styrelseutbildning Utbildningen tar sin utgångspunkt i det aktuella företagets bolagsordning, verksamhetsplan, bokslut med mera, som i förväg sänds till kursledaren. Utifrån företagets förutsättningar diskuteras hur bostadsbolaget kan utveckla och formulera sin verksamhetsidé och sina mål, strategier och policies. Parallellt görs en genomgång av de regelverk som styr kommunala bostadsföretag. Målet med utbildningen är att styrelsen ska få möjlighet att med erfaren hjälp granska företagets nuläge och möjliga utveckling. Beställ mer detaljerat program! Tid & plats 12 februari, CityConferenceCenter i Stockholm. Pris kronor inklusive lunch och kaffe. Information Gunilla Wikman Arnberg Förtroendemannakonferens 2009 SABO genomför under våren i Stockholm en gemensam förtroendemannakonferens för alla partier. Separat inbjudan kommer att skickas ut. Målgrupp Styrelseledamöter i SABOs medlemsföretag. 5

6 företagsledning & organisationsutveckling Företagsledning & organisationsutveckling SABO Professional Tours unika kunskapsresor för medlemsföretagen SABO arrangerar årligen professionella kunskapsresor på olika teman till intressanta resmål, såväl inom landet som utomlands. En bra studieresa med styrelse, ledningsgrupp eller andra personalgrupper ska ge deltagarna unika upplevelser och information de inte kan skaffa på egen hand. Det kan vi på SABO bidra med. Vi erbjuder både färdiga resor och utarbetar skräddarsydda program eller förmedlar kontakter till olika lokala researrangörer och guider på uppdrag av enskilda bostadsföretag. Vi kommer gärna och föreläser om landet och bostadssituationen inför avresan, hjälper till att ta fram bakgrundsmaterial och utnyttjar vårt nätverk av bostadsforskare, politiker och praktiker för att komponera ett resprogram efter det tema som önskas. Temat för många av de resor vi hittills genomfört har oftast varit inriktat på allmännyttigt boende och byggande, bredband och ny teknik i hemmen samt arkitektur och stadsplanering. De länder i Västeuropa som har det största beståndet allmännyttiga bostäder är Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Österrike. Flera länder ligger i framkanten och har många goda exempel att visa upp när det gäller hållbart och billigt byggande, stadsförnyelse, varsam upprustning och förtätning av bostadsområden och stadsdelscentrum, bostäder för äldre, lokala utvecklingsarbeten och partnerskap etc. Information Ulrika Sax De länder som vi har erfarenhet av att arrangera resor till och/eller kan förmedla kontakter till är: Belgien, Canada, Danmark, Frankrike, Finland, Japan, Nederländerna, Norge, Tyskland, Schweiz, Spanien, Storbritannien och USA. 6

7 Tid Kursen beräknas till oktober 2009 och omfattar fem dagar, 21 timmars undervisning plus studieresor. Preliminär kursavgift cirka kronor, exklusive moms. I priset ingår undervisning, undervisningsmaterial samt studiebesök. Resor, måltider och logi tillkommer. Information Ulrika Sax Tid & plats Konferensen är planerad till den april från lunch till lunch och vi håller till på Långholmen i Stockholm. Information Elisabet Sundberger Vässa din bostadsengelska kombinerat med ett studiebesök i England För att vässa din bostadsengelska samtidigt som du får tillfälle att möta kollegor på systerföretag i Storbritannien planerar SABO att genomföra en konversationskurs exklusivt för SABOs medlemsföretag. Kurserna förläggs till England och kurstiden är fem dagar. Som kursledare anlitas en akademiskt utbildad lärare med engelska som modersmål. I samband med kursen arrangeras studiebesök och möten med brittiska bostadsföretag och organisationer. Maximalt antal deltagare per kurstillfälle är 10 personer. Samordnad förvaltning summering av erfarenheter våren -09 Kommuner och kommunala bostadsföretag har alltid försökt utnyttja de stordriftfördelar som kan finnas i samordning och lösningarna har varierat beroende på trender och legala begränsningar. SABO arrangerar ett seminarium med syfte att sammanfatta erfarenheter av olika lösningar, summera erfarenheter av hantering av LOU, samarbete med skattemyndigheter och andra aspekter som påverkar val av lösning. Mer information kommer i inbjudan. Nyhet! Nyhet! företagsledning & organisationsutveckling Målgrupp VDar, övrig ledningsgrupp samt representanter för ägarna. Tid & plats Början av oktober i Stockholm. Information Elisabet Sundberger SABOs ledarskapsdag 2009 SABOs ledarskapsdagar försöker fånga in frågeställningar som vi tror är viktiga att förstå och ha ett förhållningssätt till, för att kunna möta framtiden på bästa sätt. Vi återkommer med en inbjudan, så snart ett program finns klart. Nyhet! Tid & plats augusti i Uppsala. Information Marika Lundin Bostadsuniversitetet 2009 Att underhålla rekordårens bostadsdröm Nyhet! Bostadsuniversitetet arrangeras tillsammans med KTH, BTH och Fastighetsägarna Sverige och kommer att belysa förnyelsen av 60- och 70-talsbebyggelsen ur ekonomisk, miljömässig och social synvinkel. Föreläsningar varvas med studiebesök och gruppdiskussioner. Möjlighet att tenterna för 7,5 högskolepoäng finns. 7

8 företagsledning & organisationsutveckling SABO Trainee 09/10 Är ditt företag i behov av nya, unga medarbetare? Då kanske SABOs traineeprogram kan vara en bra start? Utbildningsprogrammet utarbetas tillsammans med de företag som anställer traineer. Programmet vänder sig till nyutexaminerade akademiker eller KY-utbildade som snabbt kommer in i bostadsbranschen genom ett gemensamt utbildningsprogram tillsammans med traineer från andra SABO-företag. De får också under sitt år som trainee bred erfarenhet av hur det egna företaget fungerar. SABOs traineeprogram genomförs just nu för tredje gången och ett fjärde program planeras till hösten De som är med i programmet arbetar i företag av varierande storlek i olika delar av landet. Gemensamt för alla traineer är en utbildning om fem block som pågår under ett år. Utbildningen syftar till att ge en förståelse och kunskap om de förhållanden som ett allmännyttigt företag verkar under. Målgrupp Alla SABO-företag. Det här innehåller programmet 2008/2009 Allmännyttans villkor Grundläggande kunskap om det som gäller för allmännyttan inom juridik, ekonomi och hyror samt de allmännyttiga bostadsföretagens samhällsuppdrag. Spaning på omvärlden EUs roll för allmännyttan, en blick på utvecklingen i Europa samt de lokala marknaderna. Boende Hyresgästernas värderingar och vardag vår arbetsplats. Medarbetar- och ledarskap Medarbetar- och ledarskapsrollen. T T MOT NYA HÖJDER TRAINEE Tid & plats Vi räknar med att starta själva programmet augusti/september 2009, med rekrytering under senvåren Pris Meddelas senare. Information Birgitta Frejd Fastighetsutveckling Aktuellt om ombyggnad/ nybyggnad, renovering och diskussion kring miljö- och klimatfrågor. Flygande start på jobbet En utbildning för nyanställda i SABO-företag Utbildningen vänder sig till nyanställda i SABO-företag och innehåller sådan information om arbetet i ett kommunalt bostadsföretag som alla har nytta av att känna till, oavsett befattning i företaget. Utbildningen spänner över områden som allmännyttans uppdrag i kommunen, grundläggande juridik, service och bemötande, etik, grundläggande förhandlingskunskap och ekonomi. Efter genomgången utbildning ska deltagarna veta till exempel vad ett hyresavtal är samt känna till hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Alla får även en bild av branschens särskilda ekonomiska förutsättningar genom ett ekonomipass där gruppen delas i två mindre grupper utifrån eventuella förkunskaper i ekonomi. Dessutom får deltagarna en handfull konkreta redskap för att aktivt kunna skapa och behålla goda relationer med hyresgäster. För att ta tillfället i akt att lära känna nyanställda i andra SABO-företag inkluderar programmet en uppskattad middag med show på Golden Hits. Utbildningen kan även genomföras företagsinternt, i samarbete mellan några företag eller genom ett nätverk. Flygande start kan dessutom enkelt omarbetas till en kick-off med skräddarsydda pass utifrån företagets behov. Tid & plats mars och 2 3 juni på SABO i Stockholm. Pris En deltagare: kronor. Vid två deltagare eller fler från samma företag lämnas 10 procent rabatt. Kontakta Elisabet Sundberger för pris vid specialanpassat program eller kick-off. I priset ingår kaffe, luncher, middag och show på Golden Hits samt dokumentation. Information Elisabet Sundberger En bra introduktion i bolaget. Passet hyresjuridik lät enormt tungt men blev väldigt bra och intressant med en bra föreläsare. Deltagare på Flygande start

9 Tid & plats Start senhösten 2009 på IFLs kursgård Kämpasten i Sigtuna. Tid 6 moduler à 4 dagar under 10 månader samt återsamling på 4 dagar ett år efter avslutat program, totalt 28 dagar. Information Marika Lundin Lena Göthlin, programledare IFL SBL-programmet SBL-programmet är en generalistutbildning med inriktning på personlig utveckling och affärsutveckling för högre chefer i bygg- och fastighetsbranschen. Programmet har funnits i drygt 25 år och närmare 800 deltagare har genom åren fått sin vidareutbildning som ledare genom detta program. Bland dessa finns många chefer i SABO-företag. SBL-programmet genomförs av IFL vid Handelshögskolan, vilket borgar för hög internationell klass på programmet. Överlag ger tidigare deltagare programmet mycket goda vitsord. Programmet erbjuder utveckling inom: Ledarskap och personlig utveckling Affärskompetens Branschrelaterad kompetens och nätverk Tillämpad teori Breddade perspektiv och förståelse för förändringar i världen och hur vi kan förhålla oss till dessa Genom SABOs engagemang i Stiftelsen Byggnadsindustrins Ledarutveckling (SBL) erbjuds chefer på ledningsnivå i SABO-företagen här ett ledarutvecklingsprogram som utvecklar såväl individer som företag och tillför därmed företagen ledningskompetens för framtida utmaningar. Ett nytt program startar senhösten företagsledning & organisationsutveckling Tid & plats september på SABO i Stockholm. Pris Ingår i medlemsavgiften, inklusive kost och kvällsaktivitet. Logi betalas av deltagarna. Medverkande Företagsledning och medarbetare på SABO, SABO Förlags AB och tidningen Bofast, SABO Byggnadsförsäkrings AB samt HBV. Information Marika Lundin Träff för nya företagsledare Träffen för nya företagsledare ger information om SABO och vad SABO kan erbjuda medlemsföretagen. Syftet är också att skapa kontakter både mellan företagen och mellan företagen och SABO. Målgrupp Nya företagsledare. Tid & plats mars region Sydöstra april region Västra. 6 7 maj region Östra augusti region Norra november region Södra. Pris kronor inklusive måltider. Information Gunilla Wikman Arnberg VD-träffar VD-träffar genomförs regionvis under år Separat inbjudan kommer att skickas ut. Målgrupp VDar i SABOs medlemsföretag. 9

10 företagsledning & organisationsutveckling Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher SABOs utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher fokuserar på den delvis nya roll som chefer i decentraliserade organisationer har och ger stöd i den komplexa ledar- och coachrollen. I programmet använder deltagarna sin vardag för att arbeta med lärande och utveckling. Detta kombineras med ett flertal pedagogiska verktyg; fallstudier, case, gruppdialog, enskild reflektion och coachande metodik. När programmet är avslutat har du fått: Ökad säkerhet och trygghet i ledar- och coachrollen. Ökad förmåga att kommunicera med chefer, medarbetare och kunder. Ökad förmåga att samverka med olika typer av personligheter i arbetsvardagen. Ökad förmåga att coacha dig själv och andra med flexibilitet och lyhördhet i krävande situationer. Ökad förmåga att utveckla och coacha arbetsgrupper och verksamheten mot uppsatta mål. Ökade insikter i servicerollen för intern och extern service. Ökad förmåga att skapa förutsättningar för arbetstrivsel och effektivitet i en hälsosam organisation där arbetsrelationer sköts professionellt. Ökad förmåga att skapa förutsättningar för lärande miljöer i verksamheten. Tid & plats 3 5 februari, 3 4 mars, april i Stockholm. Pris Medlem kronor exklusive internatkostnad. Icke medlem: kronor. Medverkande Androulla Demetriadou, Lernia. Information Birgitta Frejd Mycket bra kurs, översteg mina förväntningar. Androulla bedömer jag som mycket kompetent inom området. Programmet omfattar dagar och sträcker sig över drygt ett halvår. Mellan de olika utbildningstillfällena har deltagarna möjlighet att praktiskt tillämpa de nya kunskaperna. Till programmet har kopplats en påbyggnadsmodul som fokuserar på ledarskap i förändringsprocesser. SABO samarbetar med Lernia i planering och genomförande av utbildningsprogrammet. Deltagare på mellanchefsutbildning våren 2008 Målgrupp Chefer på mellannivå. Ledarskap i förändringsprocesser en påbyggnadsutbildning SABO presenterar en påbyggnadsmodul till det populära utvecklingsprogrammet för mellanchefer. Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap i förändringsprocesser är att våga bygga relationer med sina medarbetare och att samtidigt ta fullt ansvar för att nödvändiga och ibland arbetssamma förändringar genomförs. Deltagarna ska efter avslutat utbildningsprogram ha fått kunskaper, färdigheter och praktiska verktyg för att lyckosamt kunna leda förändringar i den egna organisationen. Programmet startar i seminarieform och inlärningsprocessen övergår sedan till workshops. Med effektiva mötestekniker guidas deltagarna praktiskt i hur egna förändringsprojekt bör drivas och i hur ett dialogforum skapas för framgångsrik hantering av förändring. Målgrupp I första hand chefer som redan deltagit i SABOs utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher. Tid & plats Hösten Pris kronor, exklusive kost och logi. Medverkande Androulla Demetriadou, Lernia. Information Birgitta Frejd

11 Tid & plats 2 3 februari i Stockholm Pris Medlem kronor Icke medlem kronor. I priset ingår lunch och kaffe, kostnader i samband med studiebesök och kursdokumentation. Medverkande Viveca Nyström, VN arkiv & bibliotek samt Katharina Prager, Bra arkivkonsult Prager & Co AB. Information Therese Berg Tid & plats november i Stockholm Pris Medlem kronor Icke medlem kronor. I priset ingår lunch och kaffe och kursdokumentation. Utbildningen kan även ske företagsförlagd eller regionalt förlagd. Pris enligt överenskommelse. Arkivkunskap och dokumenthantering, fördjupningskurs Utbildningen är en fortsättningskurs i arkivkunskap och dokumenthantering för personal inom bostadsföretag. Deltagarna får utbildning i processorientering det vill säga hur verksamhetens processer kan spegla sig i diariet. Utbildningen tar upp och behandlar hantering av e-arkiv, e-post och elektroniska handlingar. Deltagarna kommer få exempel på gallringsmetodik i diarium och arkiv. Man kommer också behandla allmän handling och sekretessfrågor. Syftet med utbildningen är också att deltagarna ska få möjlighet att diskutera med andra hur man löser problem som kan uppstå och knyta nya kontakter. Dagarna kommer att innefatta studiebesök. Målgrupp All administrativ personal som jobbar på ett bostadsföretag. Företräde ges till de som genomgått grundutbildningen i Arkivkunskap och dokumenthantering. Arkivkunskap och dokumenthantering Under två dagar får deltagarna en grundkurs i arkivkunskap och dokumenthantering särskilt anpassad för personalen inom bostadsföretag. Vi diskuterar hur företagen på bästa sätt kan sköta hanteringen av inkommande post, e-post, olika avtal och andra dokument som förekommer i ett bostadsföretag. Deltagarna får också lära sig vad en dokumenthanteringsplan är och hur en sådan kan upprättas. Andra frågeställningar som behandlas under utbildningen är vilka dokument man får gallra och hur länge vissa bör sparas. I utbildningen ingår även ett särskilt avsnitt om vilka lagar som styr dokumenthanteringen. företagsledning & organisationsutveckling Medverkande Jurist från SABO, Viveca Nyström, VN arkiv & bibliotek samt Katharina Prager, Bra arkivkonsult Prager & Co AB. Information Therese Berg Målgrupp Anställda på olika befattningar och nivåer i företaget som vill få en helhetsbild av arkiv- och dokumenthantering eller som driver ett enskilt projekt. 11

12 företagsledning & organisationsutveckling hr & personal Att lyfta fram HR-arbetet Nya krav påverkar HR-arbetet i våra bostadsföretag. Vi står inför ett generationsskifte med stora pensionsavgångar. Den tekniska utvecklingen medför förändrade arbetssätt. Vad behöver vi på HR göra för att möta framtiden? Och hur kan HR bidra till en positiv utveckling i organisationen? Kursen kommer att ta upp följande ämnen: Vilken roll ska HR ha i organisationen? Hur kan HR stödja bostadsföretagens övergripande affärsstrategi? Ekonomisk argumentation för personalkostnader Ett gott exempel från vår bransch: Uppsalahem Tid & plats 26 mars i Stockholm Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande Maria Bergengren, Code of Competence AB, Anna-Lena Lehto, personalchef för Uppsalahem och Kristin Engh, SABO. Information Kristin Engh Målgrupp Alla som arbetar med HR/personalfrågor i ett bostadsbolag. Kursen kommer att ligga på en grundläggande nivå och ha max 16 deltagare. 12 Likabehandlingsplan för bostadsbolag I och med de nya regler som gäller från januari 2009, blir det nu totalt sju olika diskrimineringsgrunder att ta hänsyn till i arbetet med likabehandling. För att leva upp till dessa krav ska varje företag med minst 25 anställda göra en jämställdhetsplan. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, samt särskilt motverka diskriminering. För att dokumentera dessa åtgärder kan arbetet sammanfattas i en mångfalds- eller likabehandlingsplan. Utbildningen syftar till att ge en praktisk genomgång av vilka krav lagen ställer på bostadsbolagen som arbetsgivare och ger konkreta tips om hur du kan lägga upp arbetet. Målgrupp Alla som arbetar med jämställdhetsplaner, mångfaldsplaner och likabehandlingsplaner i ett bostadsbolag. Tid & plats 19 februari i Stockholm Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande Kristin Engh, SABO, Roger Lundholm Planen i Sverige AB, Ingrid Gustavsson och Irene Vretlund Örebrobostäder. Information Kristin Engh

13 ekonomi Ekonomi Tid & plats Någon gång under april/ maj i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande Peter Söderman, auktoriserad revisor, Öhrlings PWC, Carin Gerding, skattekonsult, Öhrlings PWC, Peter Wallberg, SABO. Information Peter Wallberg Grundkurs skatter och redovisning i fastighetsföretag Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i och förbättra förståelsen för vissa fastighetsspecifika skatte- och redovisningsregler. Du arbetar i dag kanske med leverantörsreskontra eller hyresavisering eller på någon annan funktion i företaget där du kommer i kontakt med dessa frågor eller så är du ny i din roll att arbeta med fastigheter. Innehåll Regelverket för redovisning i dag och i morgon Några vanliga nyckeltal Värderingsprinciper av-, ned- och uppskrivning Gränsdragning mellan underhåll och investering Fastighetsskatt och fastighetsavgift Moms vid lokaluthyrning Uttagsmoms i fastighetsföretag Omvänd byggmoms Målgrupp Ekonomihandläggare och andra som kommer i kontakt med dessa frågor. 13

14 ekonomi Investeringskalkylering Inför ett beslut om nyproduktion inställer sig ett antal frågor: Är investeringen lönsam? Hur höga blir kostnaderna? Hur hög hyra behövs och är den möjlig att ta ut? Hur påverkar investeringen kassaflödet? Vilka blir konsekvenserna i resultat- och balansräkning? Uppstår det ett nedskrivningsbehov? Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för skillnaden mellan å ena sidan analys av kostnader och intäkter, och å andra sidan olika typer av kassaflödeskalkyler. Grundläggande begrepp i avkastningsvärdering gås igenom och du får med hjälp av övningsuppgifter prova på hur varierande antaganden påverkar kalkylen. Regelverket kring värdering och nedskrivning, och hur detta tillämpas i praktiken, gås igenom. De speciella frågor som uppstår i samband med ombyggnation berörs kortfattat. Målgrupp VD, ekonomichefer, fastighetschefer och projektledare. Tid & plats Någon gång under april/maj. Kursen kan på begäran genomföras regionalt. Pris Medlem kronor. Om fler än en person deltar från samma företag betalar de kronor per deltagare. Icke medlem kronor. Medverkande Thorbjörn Nilsen, SABO och Bo Nordlund, KPMG. Information Thorbjörn Nilsen Peter Wallberg Vinnande förhandlingsteknik Hur genomför jag en förhandling? Passa på att gå denna utbildning som ger dig kunskap om hur förberedelserna och genomförandet av förhandlingen går till. Gå utbildningen under våren så att du i god tid före den egentliga förhandlingssituationen kommande höst är förberedd och har tid att reflektera över ditt agerande och hur motparten kan tänkas agera. Under utbildningen behandlas följande: Förberedelse och strukturering Genomförande av förhandlingen Argumentationsteknik Förhandlingspsykologi Olika kommunikationsstilar Att kommunicera. Att höra och lyssna Den tysta kommunikationen. Inte vad jag säger utan hur jag säger det. Under utbildningen får du många tips om hur du hanterar dödlägen, du lär dig känna igen fula tricks samt lär dig frågemetodik och tekniker. I utbildningen ingår även ett förhandlingsspel där du ges möjlighet att träna din förhandlingsteknik. Kom gärna flera från samma företag. De som utgör förhandlingsteamet i företaget får en utmärkt chans till trimning och förberedelse inför förhandlingarna. Målgrupp VDar och ekonomichefer. Tid & plats maj i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Logi, middag och transport ingår i priset. Medverkande Christer Isehag, IIR och Roland Sernlind, SABO. Information Roland Sernlind, Christer Isehag,

15 ekonomi Tid & plats Vintern/våren Pris Medlem kronor. Information Therese Rydstedt Peter Wallberg Investering i vindkraftverk Under senare år är det allt fler bostadsföretag som har investerat i eller som planerar att investera i vind- och solkraftverk. Skälen kan vara stigande energipriser och omsorgen om vårt framtida klimat. Antingen förvärvar bostadsföretaget andelar i en ekonomisk förening, vilket är absolut vanligast, eller så uppförs ett eget vind- eller solkraftverk. I några kommuner finns det planer för mindre vindsnurror på hustaken. Frågorna som uppkommer inför en investering är många och av olika karaktär. På konferensen har vi därför tänkt att lyfta fram praktiska erfarenheter och exempel från både praktiken och teorin. Vi begränsar oss till investering i vindkraftverk. Frågor vi tänkt beröra är bland annat planering, projektering, drift- och underhåll, livscykelkalkyler, produktionskapacitet samt energiskatt och moms. Vi har tänkt att bjuda in representanter för bostadsbolag, vindkraftföreningar, branschföreningar och myndigheter samt en energiskatteexpert. Konferensen kommer att genomföras någon gång under vintern/våren Målgrupp Alla som jobbar med investeringar i vindkraftverk. Tid & plats april i Stockholm. Även företagsförlagd utbildning. Pris Medlem kronor. Vid fler än tre deltagare från samma företag är priset kronor per deltagare. Icke medlem kronor. Medverkande Staffan Sundgren, Rätt & Slätt. Information Roland Sernlind Ekonomi för icke-ekonomer Utbildningen ger allmänna grundläggande kunskaper om företagsekonomiska begrepp och samband, något som du har användning av vad du än arbetar med i företaget. Underlag för utbildningen och vissa praktikfall hämtas från deltagarnas egna företag, vilket gör att utbildningen får en praktisk anknytning. Målet är att utbildningsdeltagarna på egen hand ska kunna analysera och bedöma resultatet inom ett bostadsföretag. Målgrupp Alla inom ett bostadsföretag som har behov av grundläggande ekonomiutbildning, exempelvis bovärdar, förvaltningspersonal och administrativ personal. 15

16 ekonomi AFFÄRSMANNASKAP Attityder och kunskaper som utvecklar verksamheten Affärsmannaskap är mer än en vanlig utbildning. Affärsmannaskap berör alla medarbetare och alla processer i företaget och stimulerar till kreativitet och nytänkande när det gäller utvecklingen mot ökad kundorientering och affärsmässigt tänkande i allmännyttiga bostadsföretag. Affärsmannaskap är uppbyggd runt ett tydligt budskap som anpassas till varje enskilt företags förutsättningar och ger en gemensam grund för hela företaget att utgå från i utvecklingsarbetet. Affärsmannaskap visar på sambandet mellan ekonomiska och sociala visioner och hur man kan uppnå vinnare/vinnarelösningar för både kunder, företag och medarbetare. Affärsmannaskap innehåller två delar, Affärsmannaskap 1 och 2 som bygger på varandra. EKONOMI Målgrupp Alla anställda i företaget. Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur Tjäna kunden tjäna pengar! Första steget handlar om hur företaget kan skapa en stabil ekonomisk grund som ger rimlig trygghet inför väntade och oväntade utmaningar. För detta krävs en företagskultur som bygger på vilja, kunskap och känsla för vilka olika åtgärder som kan vidtas för att nå full uthyrningsgrad och en kostnadseffektiv service till företagets kunder. Ett verkligt affärsmannaskap bygger också på nytänkande och mod att prova nya lösningar. Affärer är lokala och därför spelar bovärdar som har ekonomiskt helhetsansvar en viktig roll men minst lika viktigt är att hela företaget involveras och drar åt samma håll. I Affärsmannaskap 1 ges en helhetsbild av vad modern, affärsmässig bostadsförvaltning innebär. Utbildningen vänder sig till företag som vill stärka sin ekonomi och utveckla sina medarbetare mot ökat ansvarstagande och affärsmässigt tänkande. För information och offert Roland Sernlind Sophia Mattsson-Linnala Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta När vi har pengarna vad gör vi med dem? Nästa steg i utvecklingen är att gå från en defensiv strategi, med konsolidering som mål, till en mer offensiv fas, som mer kommer att handla om att skapa värden för framtiden i form av investeringar i till exempel om- och nybyggnation, trygghetsåtgärder och sociala projekt. Det kortsiktiga resultattänkandet kompletteras med ett långsiktigt avkastningstänkande. Målet är att skapa största möjliga nytta för ägaren och medverka till en positiv utveckling av kommunen som helhet. I Affärsmannaskap 2 utvecklas kundorienteringen ytterligare mot lokala affärsidéer och utvecklingsprojekt som utgår från lokala förutsättningar och behov. För information och offert Roland Sernlind Sophia Mattsson-Linnala Affärsmannaskap 1 och 2 genomförs som företagsförlagda utbildningar och sker i samarbete med vår konsult Staffan Sundgren. 16

17 Information om samtliga juridikutbildningar Anki Zachrisson juridik Juridik Tid & plats februari i Stockholm, februari i Malmö, 5 6 maj i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag. Medverkande Jurist från SABO. Hyresjuridik I, grundutbildning SABOs grundutbildning i hyresjuridik för anställda i bostadsföretag kräver inga förkunskaper i juridik. Under utbildningen går vi igenom vanliga typfall och exempel och visar vilka lagar och regler som gäller enligt hyreslagen. Utbildningen har utvecklats i samarbete med SABO-företagen och är lämplig inte bara för dig som till vardags har kontakt med hyresgäster utan även för kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. Utbildningen är också ett mycket lämpligt inslag i introduktionsprogram för ny personal som ska arbeta med uthyrningsfrågor. Utbildningen leds av erfarna jurister från SABO. Målgrupp Uthyrningspersonal, kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. Tid & plats maj i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag. Medverkande Jurist från SABO. Hyresjuridik II Hyresjuridik II är en fortsättningsutbildning på Hyresjuridik I. Vi går djupare in på de centrala bestämmelserna i hyreslagen och kommenterar dessa närmare. Sedan jämför vi dem med konkreta rättsfall och ser hur domstolarna tolkat bestämmelserna. Utbildningen är utvecklad i samarbete med SABO-företagen och är lämplig för dig som gått Hyresjuridik I och nu behöver veta lite mer om tillämpningen av hyreslagen. Utbildningen leds av erfarna jurister från SABO. Målgrupp För dig som gått Hyresjuridik I eller har motsvarande utbildning och nu behöver veta mer om hyresjuridiken kring bostäder. 17

18 juridik Juridik och praktik i störningsärenden Detta är en utbildning som speciellt tar upp de många frågor som bostadsföre tagen kan ha om hur man ska komma till rätta med störande hyresgäster. Vi går igenom den praktiska hanteringen och hur man förbereder och framgångsrikt driver tvister. Målgrupp Medarbetare som handlägger störningsärenden. Tid & plats Hösten 2009 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag. Medverkande Jurist från SABO. Lokalhyresjuridik Utbildningen tar inte bara upp hyreslagstiftningen, utan framför allt vanliga praktiska frågor vid lokaluthyrning. Målgrupp Medarbetare som till vardags arbetar med uthyrning av lokaler. Tid & plats Hösten 2009 i Stockholm. 2 dagar. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag. Medverkande Jur kand Bertil Flodström och jurist från SABO. Offentlighet och sekretess Sedan kommunallagen trädde i kraft 1992 har i princip handlingsoffentlighet gällt i de kommunala bolagen. Det finns även en bestämmelse om detta i sekretesslagen. SABO inbjuder till en utbildning om offentlighet och sekretess med utgångspunkt från de förhållanden som råder i de kommunala bostadsföretagen. Vi kommer bland annat att gå igenom grunderna i Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen, sekretessproblematiken inom LOU, förhållandet till Personuppgiftslagen (PUL) samt redovisning av rättspraxis. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Tid & plats Hösten 2009 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag. Medverkande Jurist från SABO. Fastighetsägarens juridiska ansvar I utbildningen går vi igenom hur det rättsliga ansvaret fungerar vid vardagliga olyckor, störningar och liknande. Det kan till exempel handla om rätten till ersättning vid nikotinskadade lägenheter eller andra skador som hyresgästen vållat i lägenheten. Andra exempel är istappsolyckor, halkolyckor eller olyckor när hyresgäster har satt upp studsmattor, pooler eller parabolantenner. Belamrade trappuppgångar eller fall där hyresgäster stör sina grannar är ytterligare exempel. Vi går också översiktligt igenom grundläggande regler om fastighetsägarens ansvar och grundläggande regler om arbetsmiljöansvar. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med de frågeställningar som utbildningen behandlar. Tid & plats Hösten 2009 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag. Medverkande Jurist från SABO. 18

19 Tid & plats Företagsförlagd. Pris kronor/dag. Medverkande Jurist från SABO. Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen Vår mest populära juridikutbildning. Här går vi igenom vanliga situationer i ett bostadsföretags verksamhet som de flesta ställs inför. Utbildningen ger konkret handledning och är lämplig för alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. Utbildningen, som utvecklats i nära samarbete med SABO-företagen, ger en bred överblick över lagstiftningar som är aktuella i ett bostadsföretags verksamhet. Några exempel är hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter, tillträde till lägenhet, parkeringsfrågor, skadeståndsfrågor med mera. juridik Målgrupp Alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. Tid & plats 21 april i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande Jurist från SABO. LOU för bostadsföretag, grundutbildning Utbildningen riktar sig till upphandlare och andra som behöver skaffa sig aktuella grundläggande kunskaper i lagen om offentlig upphandling. Måste man upphandla allt enligt regelverket eller finns det undantag? Utbildningen tar bland annat upp olika angreppssätt vid anbudsutvärdering samt hur man kan hantera oförutsedda händelser, som till exempel för lågt anbud. Målgrupp Medarbetare som arbetar med upphandling i bostadsföretag. 19

20 drift & förvaltning Drift & förvaltning Professionell renovering Denna konferens handlar om hur SABO-företagen som professionella beställare arbetar med renoveringsobjekt. Projektet Professionell renovering har pågått i snart två år och på konferensen redovisas de hittills gjorda erfarenheterna och fokus blir hur bostadsföretagen bör agera för att minimera störningarna för berörda hyresgäster. SABO-företagen kommer under våren 2009 att ha möjligheten att lämna in redovisning av egna renoveringsprojekt som de ansett varit nydanande och framåtsyftande. De mest intressanta projekten kommer att redovisas och bland dessa projekt utser vi 2009 års renoveringsprojekt bland SABO-företagen. Projektet utmanar även materialleverantörerna i form av en tävling för att få fram nya produkter för renovering av flerbostadshus. På konferensen kommer de nominerade bidragen att presenteras och prisutdelningen att ske. Målgrupp Medarbetare som arbetar med renovering av flerbostadshus. I anslutning till SABOs kongress Tid & plats juni 2009 i Luleå. I anslutning till SABOs kongress. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Information Gösta Gustavsson

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Contents Välkommen till Academys

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer