SABO sprider kunskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABO sprider kunskap"

Transkript

1 SABOs kongress Vässa din bostadsengelska Att lyfta fram HR-arbetet Vinnande förhandlingsteknik LOU för bostadsföretag Professionell renovering Utemiljöträff Utbildning i grannmedling Bredbandsdagar Kommunikationsdagarna SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser våren 2009 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2 Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar och konferenser genomförs antingen som internat eller dagkonferens. Vid internatutbildningar bokar vi automatiskt rum åt dig. Vid dagkonferens svarar deltagande företag för bokning av hotell. Vi ger tips på hotellalternativ. Anmäl dig på webben eller via e-post Här i utbildningskatalogen hittar du vårt samlade utbud. Under våren skickar vi även separata inbjudningar för varje aktivitet. På varje inbjudan och på webben hittar du information om hur du anmäler dig. Enklast anmäler du dig via vår hemsida På första sidan klickar du på Utbildningar och konferenser och kan därefter söka dig fram till det du vill anmäla dig till. Du kan även anmäla dig via e-post eller genom att ringa till oss. Kontaktperson, e-postadress och direktnummer står alltid i den inbjudan du fått och på webben. Du kan även ringa direkt till vår växel och begära utbildningsadministration. Vårt växelnummer är Det är också möjligt att faxa in din anmälan, då är det viktigt att du anger namn, företag, adress, e-postadress samt aktivitet / utbildning. Vårt faxnummer är före utbildningsstart. Vid senare avbokning än två veckor före start debiteras hela avgiften. Anmälan kan alltid överlåtas på annan person i företaget. Meddela oss vem som i så fall ersätter dig. Deltagaravgiften Inkluderar oftast lunch, kaffe och dokumentation, däremot inte övriga internatkostnader (middag och logi) om inte annat anges. När middag och logi inte ingår, betalas det av deltagaren/företaget själv. Vi reserverar oss för prishöjningar utanför vår kontroll. Där inte annat anges gäller priserna för medlemmar i SABO. Moms tillkommer på samtliga aktiviteter. Betalning Deltagaravgiften faktureras i samband med utbildningen. Deltagaravgiften för företagsförlagd utbildning faktureras enligt den offert SABO har lämnat. Intyg/diplom De som går på våra flerdagarsutbildningar får på egen begäran ett intyg på den genomförda utbildningen. För vissa av SABOs chefsutbildningar har deltagarna möjlighet att erhålla diplom efter genomfört kunskapstest. Bekräftelse och kallelse När din anmälan är registrerad hos oss skickar vi en bekräftelse. Cirka två veckor före utbildningsstart skickar vi även kallelse och program. Ändring eller avbokning Anmälan är bindande. Avbokning ska helst ske fyra veckor Information om personuppgifter hos SABO AB Personuppgifter som lämnas av dig i samband med anmälan behandlas inom ramen för SABOs verksamhet. Uppgifterna kan användas vid riktade utskick av SABOs övriga verksamhet. Om du inte önskar att dina personuppgifter ska kunna användas på detta sätt kan du anmäla det till SABO. Utbildning på hemmaplan De flesta utbildningar i SABOs regi kan nu erbjudas företagsförlagda för ett eller flera företag i samma region eller nätverk. Detta blir mycket förmånligt för er då ni kan spara in på resor, restid och hotellkostnader. Vi kan, mot offert med fastlagt datum, erbjuda oss att komma till er och hålla utbildningen. Vi erbjuder ett fast pris och ni står för utbildningslokal och förtäring. Priset är detsamma oberoende av hur många deltagare ni väljer att ta in. Undantag från detta gäller när deltagarantalet är maximerat på grund av pedagogiska skäl. Är du intresserad av att veta mer kontakta gärna den person som är angiven under respektive utbildning i katalogen. Vi har expertkompetensen Utbildningsinsatser kan med fördel kombineras med konsulttjänster. SABOs konsulttjänster är ett viktigt komplement till den rådgivning som ingår i medlemskapet. Här finns möjlighet att anlita kvalificerade branschspecialister inom företagsledning, ekonomi och finans, hyror och boende, energi och miljö, förvaltning och teknik, juridik och rekrytering. Inom samtliga områden har vi medarbetare med expertkompetens och inom vissa är vi utan tvekan tyngst på marknaden. Är du intresserad av att veta mer kontakta gärna SABO, , 2

3 Innehåll INFORMATION & anmälan 2 Styrelse Företagsförlagd styrelseutbildning 4 SABOs kongress Allmännyttan i förändring konsekvenser för det egna företaget? 5 SABOs strategiska styrelseutbildning 5 Förtroendemannakonferens Företagsledning & organisationsutveckling SABO Professional Tours 6 Vässa din bostadsengelska 7 Samordnad förvaltning 7 SABOs ledarskapsdag Bostadsuniversitetet SABO Trainee 09/10 8 Flygande start på jobbet 8 SBL-programmet 9 Träff för nya företagsledare 9 VD-träffar 9 Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher 10 Ledarskap i förändringsprocesser 10 Arkivkunskap och dokumenthantering, fördjupningskurs 11 Arkivkunskap och dokumenthantering 11 hr & personal Att lyfta fram HR-arbetet 12 Likabehandlingsplan för bostadsbolag 12 Ekonomi Grundkurs skatter och redovisning i fastighetsföretag 13 Investeringskalkylering 14 Vinnande förhandlingsteknik 14 Investering i vindkraftverk 15 Ekonomi för icke-ekonomer 15 Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur 16 Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta 16 Juridik Hyresjuridik I, grundutbildning 17 Hyresjuridik II 17 Juridik och praktik i störningsärenden 18 Lokalhyresjuridik 18 Offentlighet och sekretess 18 Fastighetsägarens juridiska ansvar 18 Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen 19 LOU för bostadsföretag, grundutbildning 19 drift & förvaltning Professionell renovering 20 Träffar kring Skåneinitiativet 21 Utbildning för ombyggnadssamordnare 21 Driftträff 21 Att upphandla och kontrollera måleritjänster 22 Avflyttningsbesiktning grundutbildning 22 Avflyttningsbesiktning fördjupning 22 Miljö SABOs miljödagar tema avfall 23 Perenna växter 24 Utemiljöträff 24 kunden och Boendet Underlätta boendet för äldre i befintligt bostadsbestånd 25 Kunskapsseminarium: Kulturen som utvecklingskraft 26 Kunskapsseminarium: Från ord till handling om utvecklingen i stadsdelen Herrgården i Malmö 26 Kunskapsseminarium: Vad krävs för att lyfta ett bostadscentrum? 26 Boinflytande och bodemokratidagar Asylsökande och nyanlända samt att arbeta bland flera kulturer 27 SABOs bovärdsutbildning 28 SABOs kundserviceutbildning 29 Att bemöta hot och våld 30 Nätverksträff kring sociala frågor 30 Att förebygga diskriminering i bostadsföretag 30 Etik i bostadsföretag 31 Utbildning i grannmedling 31 bredband Bredband för alla SABOs bredbandspärm 32 SABOs bredbandsdagar Kommunikation Kommunikationsdagarna Nätverksträffar för kommunikatörer 34 Medieträning 34 Presentationsteknik 34 Preliminärt aktivitetsschema för hösten

4 styrelse Styrelse Företagsförlagd styrelseutbildning Att ha ett styrelseuppdrag för ett SABO-företag kräver kunskap i en rad områden. Förutom att veta hur ansvaret ser ut och vad som krävs av en styrelseledamot ska styrelsen ta ställning i olika frågor som är av stor betydelse för SABO-företagets verksamhet och framtid. SABO erbjuder skräddarsydda och företagsförlagda styrelseutbildningar och dessa kan utformas så att de passar den aktuella styrelsen på bästa sätt. De kan antingen utformas som hel- eller halvdagar. Tid & plats Enligt överenskommelse med respektive företag. Omfattning Hel- eller halvdag. Pris Enligt överenskommelse. Information Marika Lundin Innehållet i utbildningarna kan omfatta: Juridik lagar och regelverk för styrelseuppdrag i kommunala bostadsföretag Ekonomi och finansieringsfrågor Affärsmannaskap Allmännyttan i förändring historik, idéprogrammet, utredningen om allmännyttans villkor Nyproduktion med nya villkor Underhåll och ombyggnation Miljö, energi och hållbarhet Bredbandsfrågan Hyressättningssystemet SABOs kongress 2009 I samband med SABOs kongress juni i Luleå kommer ett antal seminarier och studiebesök att arrangeras i samarbete med värdföretaget Lulebo. Det gemensamma temat för dessa är Utveckling av fastigheterna och fokus kommer att ligga på professionell renovering. Information Birgitta Frejd

5 Tid & plats Enligt överenskommelse. Pris kronor för en heldag. Information Marika Lundin Allmännyttan i förändring konsekvenser för det egna företaget? Allmännyttan diskuteras och skärskådas från många olika håll. Fastighetsägarnas anmälan till EU, SABOs egen framtidsutredning som utmynnade i idéprogrammet SABO-företagen mot år 2020 och nu senast den statliga utredningen om allmännyttans villkor (Allvill-utredningen) har alla diskuterat allmännyttans uppgift och framtida roll. En proposition kommer sannolikt att läggas fram med förslag till lagändringar under Vilka alternativ presenteras i Allvill-utredningen? Vad får de för konsekvenser för allmännyttan i stort och speciellt för det egna företaget? Finns det områden där företaget bör satsa extra kraft för att profilera sig ytterligare? Vilka strategier ska läggas upp? Vi kommer till ert företag och genomför ett program inför styrelse och/eller ledningsgrupp bestående av: styrelse En sammanfattning över allmännyttans utveckling och aktuella frågor. Idéprogrammet, som antogs av SABOs kongress Utredningen om allmännyttans villkor, SABOs remissvar och senaste nytt. Diskussioner i grupp respektive plenum om konsekvenser för det egna företaget/ regionen och strategier för framgång. Tid & plats Efter överenskommelse. Omfattning 2 dagar. Medverkande Öjvind Norberg, ordförande i Styrelseakademien med lång erfarenhet av såväl VD- som styrelsearbete inom fastighetssektorn. Information Marika Lundin SABOs strategiska styrelseutbildning Utbildningen tar sin utgångspunkt i det aktuella företagets bolagsordning, verksamhetsplan, bokslut med mera, som i förväg sänds till kursledaren. Utifrån företagets förutsättningar diskuteras hur bostadsbolaget kan utveckla och formulera sin verksamhetsidé och sina mål, strategier och policies. Parallellt görs en genomgång av de regelverk som styr kommunala bostadsföretag. Målet med utbildningen är att styrelsen ska få möjlighet att med erfaren hjälp granska företagets nuläge och möjliga utveckling. Beställ mer detaljerat program! Tid & plats 12 februari, CityConferenceCenter i Stockholm. Pris kronor inklusive lunch och kaffe. Information Gunilla Wikman Arnberg Förtroendemannakonferens 2009 SABO genomför under våren i Stockholm en gemensam förtroendemannakonferens för alla partier. Separat inbjudan kommer att skickas ut. Målgrupp Styrelseledamöter i SABOs medlemsföretag. 5

6 företagsledning & organisationsutveckling Företagsledning & organisationsutveckling SABO Professional Tours unika kunskapsresor för medlemsföretagen SABO arrangerar årligen professionella kunskapsresor på olika teman till intressanta resmål, såväl inom landet som utomlands. En bra studieresa med styrelse, ledningsgrupp eller andra personalgrupper ska ge deltagarna unika upplevelser och information de inte kan skaffa på egen hand. Det kan vi på SABO bidra med. Vi erbjuder både färdiga resor och utarbetar skräddarsydda program eller förmedlar kontakter till olika lokala researrangörer och guider på uppdrag av enskilda bostadsföretag. Vi kommer gärna och föreläser om landet och bostadssituationen inför avresan, hjälper till att ta fram bakgrundsmaterial och utnyttjar vårt nätverk av bostadsforskare, politiker och praktiker för att komponera ett resprogram efter det tema som önskas. Temat för många av de resor vi hittills genomfört har oftast varit inriktat på allmännyttigt boende och byggande, bredband och ny teknik i hemmen samt arkitektur och stadsplanering. De länder i Västeuropa som har det största beståndet allmännyttiga bostäder är Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Österrike. Flera länder ligger i framkanten och har många goda exempel att visa upp när det gäller hållbart och billigt byggande, stadsförnyelse, varsam upprustning och förtätning av bostadsområden och stadsdelscentrum, bostäder för äldre, lokala utvecklingsarbeten och partnerskap etc. Information Ulrika Sax De länder som vi har erfarenhet av att arrangera resor till och/eller kan förmedla kontakter till är: Belgien, Canada, Danmark, Frankrike, Finland, Japan, Nederländerna, Norge, Tyskland, Schweiz, Spanien, Storbritannien och USA. 6

7 Tid Kursen beräknas till oktober 2009 och omfattar fem dagar, 21 timmars undervisning plus studieresor. Preliminär kursavgift cirka kronor, exklusive moms. I priset ingår undervisning, undervisningsmaterial samt studiebesök. Resor, måltider och logi tillkommer. Information Ulrika Sax Tid & plats Konferensen är planerad till den april från lunch till lunch och vi håller till på Långholmen i Stockholm. Information Elisabet Sundberger Vässa din bostadsengelska kombinerat med ett studiebesök i England För att vässa din bostadsengelska samtidigt som du får tillfälle att möta kollegor på systerföretag i Storbritannien planerar SABO att genomföra en konversationskurs exklusivt för SABOs medlemsföretag. Kurserna förläggs till England och kurstiden är fem dagar. Som kursledare anlitas en akademiskt utbildad lärare med engelska som modersmål. I samband med kursen arrangeras studiebesök och möten med brittiska bostadsföretag och organisationer. Maximalt antal deltagare per kurstillfälle är 10 personer. Samordnad förvaltning summering av erfarenheter våren -09 Kommuner och kommunala bostadsföretag har alltid försökt utnyttja de stordriftfördelar som kan finnas i samordning och lösningarna har varierat beroende på trender och legala begränsningar. SABO arrangerar ett seminarium med syfte att sammanfatta erfarenheter av olika lösningar, summera erfarenheter av hantering av LOU, samarbete med skattemyndigheter och andra aspekter som påverkar val av lösning. Mer information kommer i inbjudan. Nyhet! Nyhet! företagsledning & organisationsutveckling Målgrupp VDar, övrig ledningsgrupp samt representanter för ägarna. Tid & plats Början av oktober i Stockholm. Information Elisabet Sundberger SABOs ledarskapsdag 2009 SABOs ledarskapsdagar försöker fånga in frågeställningar som vi tror är viktiga att förstå och ha ett förhållningssätt till, för att kunna möta framtiden på bästa sätt. Vi återkommer med en inbjudan, så snart ett program finns klart. Nyhet! Tid & plats augusti i Uppsala. Information Marika Lundin Bostadsuniversitetet 2009 Att underhålla rekordårens bostadsdröm Nyhet! Bostadsuniversitetet arrangeras tillsammans med KTH, BTH och Fastighetsägarna Sverige och kommer att belysa förnyelsen av 60- och 70-talsbebyggelsen ur ekonomisk, miljömässig och social synvinkel. Föreläsningar varvas med studiebesök och gruppdiskussioner. Möjlighet att tenterna för 7,5 högskolepoäng finns. 7

8 företagsledning & organisationsutveckling SABO Trainee 09/10 Är ditt företag i behov av nya, unga medarbetare? Då kanske SABOs traineeprogram kan vara en bra start? Utbildningsprogrammet utarbetas tillsammans med de företag som anställer traineer. Programmet vänder sig till nyutexaminerade akademiker eller KY-utbildade som snabbt kommer in i bostadsbranschen genom ett gemensamt utbildningsprogram tillsammans med traineer från andra SABO-företag. De får också under sitt år som trainee bred erfarenhet av hur det egna företaget fungerar. SABOs traineeprogram genomförs just nu för tredje gången och ett fjärde program planeras till hösten De som är med i programmet arbetar i företag av varierande storlek i olika delar av landet. Gemensamt för alla traineer är en utbildning om fem block som pågår under ett år. Utbildningen syftar till att ge en förståelse och kunskap om de förhållanden som ett allmännyttigt företag verkar under. Målgrupp Alla SABO-företag. Det här innehåller programmet 2008/2009 Allmännyttans villkor Grundläggande kunskap om det som gäller för allmännyttan inom juridik, ekonomi och hyror samt de allmännyttiga bostadsföretagens samhällsuppdrag. Spaning på omvärlden EUs roll för allmännyttan, en blick på utvecklingen i Europa samt de lokala marknaderna. Boende Hyresgästernas värderingar och vardag vår arbetsplats. Medarbetar- och ledarskap Medarbetar- och ledarskapsrollen. T T MOT NYA HÖJDER TRAINEE Tid & plats Vi räknar med att starta själva programmet augusti/september 2009, med rekrytering under senvåren Pris Meddelas senare. Information Birgitta Frejd Fastighetsutveckling Aktuellt om ombyggnad/ nybyggnad, renovering och diskussion kring miljö- och klimatfrågor. Flygande start på jobbet En utbildning för nyanställda i SABO-företag Utbildningen vänder sig till nyanställda i SABO-företag och innehåller sådan information om arbetet i ett kommunalt bostadsföretag som alla har nytta av att känna till, oavsett befattning i företaget. Utbildningen spänner över områden som allmännyttans uppdrag i kommunen, grundläggande juridik, service och bemötande, etik, grundläggande förhandlingskunskap och ekonomi. Efter genomgången utbildning ska deltagarna veta till exempel vad ett hyresavtal är samt känna till hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Alla får även en bild av branschens särskilda ekonomiska förutsättningar genom ett ekonomipass där gruppen delas i två mindre grupper utifrån eventuella förkunskaper i ekonomi. Dessutom får deltagarna en handfull konkreta redskap för att aktivt kunna skapa och behålla goda relationer med hyresgäster. För att ta tillfället i akt att lära känna nyanställda i andra SABO-företag inkluderar programmet en uppskattad middag med show på Golden Hits. Utbildningen kan även genomföras företagsinternt, i samarbete mellan några företag eller genom ett nätverk. Flygande start kan dessutom enkelt omarbetas till en kick-off med skräddarsydda pass utifrån företagets behov. Tid & plats mars och 2 3 juni på SABO i Stockholm. Pris En deltagare: kronor. Vid två deltagare eller fler från samma företag lämnas 10 procent rabatt. Kontakta Elisabet Sundberger för pris vid specialanpassat program eller kick-off. I priset ingår kaffe, luncher, middag och show på Golden Hits samt dokumentation. Information Elisabet Sundberger En bra introduktion i bolaget. Passet hyresjuridik lät enormt tungt men blev väldigt bra och intressant med en bra föreläsare. Deltagare på Flygande start

9 Tid & plats Start senhösten 2009 på IFLs kursgård Kämpasten i Sigtuna. Tid 6 moduler à 4 dagar under 10 månader samt återsamling på 4 dagar ett år efter avslutat program, totalt 28 dagar. Information Marika Lundin Lena Göthlin, programledare IFL SBL-programmet SBL-programmet är en generalistutbildning med inriktning på personlig utveckling och affärsutveckling för högre chefer i bygg- och fastighetsbranschen. Programmet har funnits i drygt 25 år och närmare 800 deltagare har genom åren fått sin vidareutbildning som ledare genom detta program. Bland dessa finns många chefer i SABO-företag. SBL-programmet genomförs av IFL vid Handelshögskolan, vilket borgar för hög internationell klass på programmet. Överlag ger tidigare deltagare programmet mycket goda vitsord. Programmet erbjuder utveckling inom: Ledarskap och personlig utveckling Affärskompetens Branschrelaterad kompetens och nätverk Tillämpad teori Breddade perspektiv och förståelse för förändringar i världen och hur vi kan förhålla oss till dessa Genom SABOs engagemang i Stiftelsen Byggnadsindustrins Ledarutveckling (SBL) erbjuds chefer på ledningsnivå i SABO-företagen här ett ledarutvecklingsprogram som utvecklar såväl individer som företag och tillför därmed företagen ledningskompetens för framtida utmaningar. Ett nytt program startar senhösten företagsledning & organisationsutveckling Tid & plats september på SABO i Stockholm. Pris Ingår i medlemsavgiften, inklusive kost och kvällsaktivitet. Logi betalas av deltagarna. Medverkande Företagsledning och medarbetare på SABO, SABO Förlags AB och tidningen Bofast, SABO Byggnadsförsäkrings AB samt HBV. Information Marika Lundin Träff för nya företagsledare Träffen för nya företagsledare ger information om SABO och vad SABO kan erbjuda medlemsföretagen. Syftet är också att skapa kontakter både mellan företagen och mellan företagen och SABO. Målgrupp Nya företagsledare. Tid & plats mars region Sydöstra april region Västra. 6 7 maj region Östra augusti region Norra november region Södra. Pris kronor inklusive måltider. Information Gunilla Wikman Arnberg VD-träffar VD-träffar genomförs regionvis under år Separat inbjudan kommer att skickas ut. Målgrupp VDar i SABOs medlemsföretag. 9

10 företagsledning & organisationsutveckling Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher SABOs utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher fokuserar på den delvis nya roll som chefer i decentraliserade organisationer har och ger stöd i den komplexa ledar- och coachrollen. I programmet använder deltagarna sin vardag för att arbeta med lärande och utveckling. Detta kombineras med ett flertal pedagogiska verktyg; fallstudier, case, gruppdialog, enskild reflektion och coachande metodik. När programmet är avslutat har du fått: Ökad säkerhet och trygghet i ledar- och coachrollen. Ökad förmåga att kommunicera med chefer, medarbetare och kunder. Ökad förmåga att samverka med olika typer av personligheter i arbetsvardagen. Ökad förmåga att coacha dig själv och andra med flexibilitet och lyhördhet i krävande situationer. Ökad förmåga att utveckla och coacha arbetsgrupper och verksamheten mot uppsatta mål. Ökade insikter i servicerollen för intern och extern service. Ökad förmåga att skapa förutsättningar för arbetstrivsel och effektivitet i en hälsosam organisation där arbetsrelationer sköts professionellt. Ökad förmåga att skapa förutsättningar för lärande miljöer i verksamheten. Tid & plats 3 5 februari, 3 4 mars, april i Stockholm. Pris Medlem kronor exklusive internatkostnad. Icke medlem: kronor. Medverkande Androulla Demetriadou, Lernia. Information Birgitta Frejd Mycket bra kurs, översteg mina förväntningar. Androulla bedömer jag som mycket kompetent inom området. Programmet omfattar dagar och sträcker sig över drygt ett halvår. Mellan de olika utbildningstillfällena har deltagarna möjlighet att praktiskt tillämpa de nya kunskaperna. Till programmet har kopplats en påbyggnadsmodul som fokuserar på ledarskap i förändringsprocesser. SABO samarbetar med Lernia i planering och genomförande av utbildningsprogrammet. Deltagare på mellanchefsutbildning våren 2008 Målgrupp Chefer på mellannivå. Ledarskap i förändringsprocesser en påbyggnadsutbildning SABO presenterar en påbyggnadsmodul till det populära utvecklingsprogrammet för mellanchefer. Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap i förändringsprocesser är att våga bygga relationer med sina medarbetare och att samtidigt ta fullt ansvar för att nödvändiga och ibland arbetssamma förändringar genomförs. Deltagarna ska efter avslutat utbildningsprogram ha fått kunskaper, färdigheter och praktiska verktyg för att lyckosamt kunna leda förändringar i den egna organisationen. Programmet startar i seminarieform och inlärningsprocessen övergår sedan till workshops. Med effektiva mötestekniker guidas deltagarna praktiskt i hur egna förändringsprojekt bör drivas och i hur ett dialogforum skapas för framgångsrik hantering av förändring. Målgrupp I första hand chefer som redan deltagit i SABOs utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher. Tid & plats Hösten Pris kronor, exklusive kost och logi. Medverkande Androulla Demetriadou, Lernia. Information Birgitta Frejd

11 Tid & plats 2 3 februari i Stockholm Pris Medlem kronor Icke medlem kronor. I priset ingår lunch och kaffe, kostnader i samband med studiebesök och kursdokumentation. Medverkande Viveca Nyström, VN arkiv & bibliotek samt Katharina Prager, Bra arkivkonsult Prager & Co AB. Information Therese Berg Tid & plats november i Stockholm Pris Medlem kronor Icke medlem kronor. I priset ingår lunch och kaffe och kursdokumentation. Utbildningen kan även ske företagsförlagd eller regionalt förlagd. Pris enligt överenskommelse. Arkivkunskap och dokumenthantering, fördjupningskurs Utbildningen är en fortsättningskurs i arkivkunskap och dokumenthantering för personal inom bostadsföretag. Deltagarna får utbildning i processorientering det vill säga hur verksamhetens processer kan spegla sig i diariet. Utbildningen tar upp och behandlar hantering av e-arkiv, e-post och elektroniska handlingar. Deltagarna kommer få exempel på gallringsmetodik i diarium och arkiv. Man kommer också behandla allmän handling och sekretessfrågor. Syftet med utbildningen är också att deltagarna ska få möjlighet att diskutera med andra hur man löser problem som kan uppstå och knyta nya kontakter. Dagarna kommer att innefatta studiebesök. Målgrupp All administrativ personal som jobbar på ett bostadsföretag. Företräde ges till de som genomgått grundutbildningen i Arkivkunskap och dokumenthantering. Arkivkunskap och dokumenthantering Under två dagar får deltagarna en grundkurs i arkivkunskap och dokumenthantering särskilt anpassad för personalen inom bostadsföretag. Vi diskuterar hur företagen på bästa sätt kan sköta hanteringen av inkommande post, e-post, olika avtal och andra dokument som förekommer i ett bostadsföretag. Deltagarna får också lära sig vad en dokumenthanteringsplan är och hur en sådan kan upprättas. Andra frågeställningar som behandlas under utbildningen är vilka dokument man får gallra och hur länge vissa bör sparas. I utbildningen ingår även ett särskilt avsnitt om vilka lagar som styr dokumenthanteringen. företagsledning & organisationsutveckling Medverkande Jurist från SABO, Viveca Nyström, VN arkiv & bibliotek samt Katharina Prager, Bra arkivkonsult Prager & Co AB. Information Therese Berg Målgrupp Anställda på olika befattningar och nivåer i företaget som vill få en helhetsbild av arkiv- och dokumenthantering eller som driver ett enskilt projekt. 11

12 företagsledning & organisationsutveckling hr & personal Att lyfta fram HR-arbetet Nya krav påverkar HR-arbetet i våra bostadsföretag. Vi står inför ett generationsskifte med stora pensionsavgångar. Den tekniska utvecklingen medför förändrade arbetssätt. Vad behöver vi på HR göra för att möta framtiden? Och hur kan HR bidra till en positiv utveckling i organisationen? Kursen kommer att ta upp följande ämnen: Vilken roll ska HR ha i organisationen? Hur kan HR stödja bostadsföretagens övergripande affärsstrategi? Ekonomisk argumentation för personalkostnader Ett gott exempel från vår bransch: Uppsalahem Tid & plats 26 mars i Stockholm Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande Maria Bergengren, Code of Competence AB, Anna-Lena Lehto, personalchef för Uppsalahem och Kristin Engh, SABO. Information Kristin Engh Målgrupp Alla som arbetar med HR/personalfrågor i ett bostadsbolag. Kursen kommer att ligga på en grundläggande nivå och ha max 16 deltagare. 12 Likabehandlingsplan för bostadsbolag I och med de nya regler som gäller från januari 2009, blir det nu totalt sju olika diskrimineringsgrunder att ta hänsyn till i arbetet med likabehandling. För att leva upp till dessa krav ska varje företag med minst 25 anställda göra en jämställdhetsplan. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, samt särskilt motverka diskriminering. För att dokumentera dessa åtgärder kan arbetet sammanfattas i en mångfalds- eller likabehandlingsplan. Utbildningen syftar till att ge en praktisk genomgång av vilka krav lagen ställer på bostadsbolagen som arbetsgivare och ger konkreta tips om hur du kan lägga upp arbetet. Målgrupp Alla som arbetar med jämställdhetsplaner, mångfaldsplaner och likabehandlingsplaner i ett bostadsbolag. Tid & plats 19 februari i Stockholm Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande Kristin Engh, SABO, Roger Lundholm Planen i Sverige AB, Ingrid Gustavsson och Irene Vretlund Örebrobostäder. Information Kristin Engh

13 ekonomi Ekonomi Tid & plats Någon gång under april/ maj i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande Peter Söderman, auktoriserad revisor, Öhrlings PWC, Carin Gerding, skattekonsult, Öhrlings PWC, Peter Wallberg, SABO. Information Peter Wallberg Grundkurs skatter och redovisning i fastighetsföretag Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i och förbättra förståelsen för vissa fastighetsspecifika skatte- och redovisningsregler. Du arbetar i dag kanske med leverantörsreskontra eller hyresavisering eller på någon annan funktion i företaget där du kommer i kontakt med dessa frågor eller så är du ny i din roll att arbeta med fastigheter. Innehåll Regelverket för redovisning i dag och i morgon Några vanliga nyckeltal Värderingsprinciper av-, ned- och uppskrivning Gränsdragning mellan underhåll och investering Fastighetsskatt och fastighetsavgift Moms vid lokaluthyrning Uttagsmoms i fastighetsföretag Omvänd byggmoms Målgrupp Ekonomihandläggare och andra som kommer i kontakt med dessa frågor. 13

14 ekonomi Investeringskalkylering Inför ett beslut om nyproduktion inställer sig ett antal frågor: Är investeringen lönsam? Hur höga blir kostnaderna? Hur hög hyra behövs och är den möjlig att ta ut? Hur påverkar investeringen kassaflödet? Vilka blir konsekvenserna i resultat- och balansräkning? Uppstår det ett nedskrivningsbehov? Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för skillnaden mellan å ena sidan analys av kostnader och intäkter, och å andra sidan olika typer av kassaflödeskalkyler. Grundläggande begrepp i avkastningsvärdering gås igenom och du får med hjälp av övningsuppgifter prova på hur varierande antaganden påverkar kalkylen. Regelverket kring värdering och nedskrivning, och hur detta tillämpas i praktiken, gås igenom. De speciella frågor som uppstår i samband med ombyggnation berörs kortfattat. Målgrupp VD, ekonomichefer, fastighetschefer och projektledare. Tid & plats Någon gång under april/maj. Kursen kan på begäran genomföras regionalt. Pris Medlem kronor. Om fler än en person deltar från samma företag betalar de kronor per deltagare. Icke medlem kronor. Medverkande Thorbjörn Nilsen, SABO och Bo Nordlund, KPMG. Information Thorbjörn Nilsen Peter Wallberg Vinnande förhandlingsteknik Hur genomför jag en förhandling? Passa på att gå denna utbildning som ger dig kunskap om hur förberedelserna och genomförandet av förhandlingen går till. Gå utbildningen under våren så att du i god tid före den egentliga förhandlingssituationen kommande höst är förberedd och har tid att reflektera över ditt agerande och hur motparten kan tänkas agera. Under utbildningen behandlas följande: Förberedelse och strukturering Genomförande av förhandlingen Argumentationsteknik Förhandlingspsykologi Olika kommunikationsstilar Att kommunicera. Att höra och lyssna Den tysta kommunikationen. Inte vad jag säger utan hur jag säger det. Under utbildningen får du många tips om hur du hanterar dödlägen, du lär dig känna igen fula tricks samt lär dig frågemetodik och tekniker. I utbildningen ingår även ett förhandlingsspel där du ges möjlighet att träna din förhandlingsteknik. Kom gärna flera från samma företag. De som utgör förhandlingsteamet i företaget får en utmärkt chans till trimning och förberedelse inför förhandlingarna. Målgrupp VDar och ekonomichefer. Tid & plats maj i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Logi, middag och transport ingår i priset. Medverkande Christer Isehag, IIR och Roland Sernlind, SABO. Information Roland Sernlind, Christer Isehag,

15 ekonomi Tid & plats Vintern/våren Pris Medlem kronor. Information Therese Rydstedt Peter Wallberg Investering i vindkraftverk Under senare år är det allt fler bostadsföretag som har investerat i eller som planerar att investera i vind- och solkraftverk. Skälen kan vara stigande energipriser och omsorgen om vårt framtida klimat. Antingen förvärvar bostadsföretaget andelar i en ekonomisk förening, vilket är absolut vanligast, eller så uppförs ett eget vind- eller solkraftverk. I några kommuner finns det planer för mindre vindsnurror på hustaken. Frågorna som uppkommer inför en investering är många och av olika karaktär. På konferensen har vi därför tänkt att lyfta fram praktiska erfarenheter och exempel från både praktiken och teorin. Vi begränsar oss till investering i vindkraftverk. Frågor vi tänkt beröra är bland annat planering, projektering, drift- och underhåll, livscykelkalkyler, produktionskapacitet samt energiskatt och moms. Vi har tänkt att bjuda in representanter för bostadsbolag, vindkraftföreningar, branschföreningar och myndigheter samt en energiskatteexpert. Konferensen kommer att genomföras någon gång under vintern/våren Målgrupp Alla som jobbar med investeringar i vindkraftverk. Tid & plats april i Stockholm. Även företagsförlagd utbildning. Pris Medlem kronor. Vid fler än tre deltagare från samma företag är priset kronor per deltagare. Icke medlem kronor. Medverkande Staffan Sundgren, Rätt & Slätt. Information Roland Sernlind Ekonomi för icke-ekonomer Utbildningen ger allmänna grundläggande kunskaper om företagsekonomiska begrepp och samband, något som du har användning av vad du än arbetar med i företaget. Underlag för utbildningen och vissa praktikfall hämtas från deltagarnas egna företag, vilket gör att utbildningen får en praktisk anknytning. Målet är att utbildningsdeltagarna på egen hand ska kunna analysera och bedöma resultatet inom ett bostadsföretag. Målgrupp Alla inom ett bostadsföretag som har behov av grundläggande ekonomiutbildning, exempelvis bovärdar, förvaltningspersonal och administrativ personal. 15

16 ekonomi AFFÄRSMANNASKAP Attityder och kunskaper som utvecklar verksamheten Affärsmannaskap är mer än en vanlig utbildning. Affärsmannaskap berör alla medarbetare och alla processer i företaget och stimulerar till kreativitet och nytänkande när det gäller utvecklingen mot ökad kundorientering och affärsmässigt tänkande i allmännyttiga bostadsföretag. Affärsmannaskap är uppbyggd runt ett tydligt budskap som anpassas till varje enskilt företags förutsättningar och ger en gemensam grund för hela företaget att utgå från i utvecklingsarbetet. Affärsmannaskap visar på sambandet mellan ekonomiska och sociala visioner och hur man kan uppnå vinnare/vinnarelösningar för både kunder, företag och medarbetare. Affärsmannaskap innehåller två delar, Affärsmannaskap 1 och 2 som bygger på varandra. EKONOMI Målgrupp Alla anställda i företaget. Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur Tjäna kunden tjäna pengar! Första steget handlar om hur företaget kan skapa en stabil ekonomisk grund som ger rimlig trygghet inför väntade och oväntade utmaningar. För detta krävs en företagskultur som bygger på vilja, kunskap och känsla för vilka olika åtgärder som kan vidtas för att nå full uthyrningsgrad och en kostnadseffektiv service till företagets kunder. Ett verkligt affärsmannaskap bygger också på nytänkande och mod att prova nya lösningar. Affärer är lokala och därför spelar bovärdar som har ekonomiskt helhetsansvar en viktig roll men minst lika viktigt är att hela företaget involveras och drar åt samma håll. I Affärsmannaskap 1 ges en helhetsbild av vad modern, affärsmässig bostadsförvaltning innebär. Utbildningen vänder sig till företag som vill stärka sin ekonomi och utveckla sina medarbetare mot ökat ansvarstagande och affärsmässigt tänkande. För information och offert Roland Sernlind Sophia Mattsson-Linnala Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta När vi har pengarna vad gör vi med dem? Nästa steg i utvecklingen är att gå från en defensiv strategi, med konsolidering som mål, till en mer offensiv fas, som mer kommer att handla om att skapa värden för framtiden i form av investeringar i till exempel om- och nybyggnation, trygghetsåtgärder och sociala projekt. Det kortsiktiga resultattänkandet kompletteras med ett långsiktigt avkastningstänkande. Målet är att skapa största möjliga nytta för ägaren och medverka till en positiv utveckling av kommunen som helhet. I Affärsmannaskap 2 utvecklas kundorienteringen ytterligare mot lokala affärsidéer och utvecklingsprojekt som utgår från lokala förutsättningar och behov. För information och offert Roland Sernlind Sophia Mattsson-Linnala Affärsmannaskap 1 och 2 genomförs som företagsförlagda utbildningar och sker i samarbete med vår konsult Staffan Sundgren. 16

17 Information om samtliga juridikutbildningar Anki Zachrisson juridik Juridik Tid & plats februari i Stockholm, februari i Malmö, 5 6 maj i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag. Medverkande Jurist från SABO. Hyresjuridik I, grundutbildning SABOs grundutbildning i hyresjuridik för anställda i bostadsföretag kräver inga förkunskaper i juridik. Under utbildningen går vi igenom vanliga typfall och exempel och visar vilka lagar och regler som gäller enligt hyreslagen. Utbildningen har utvecklats i samarbete med SABO-företagen och är lämplig inte bara för dig som till vardags har kontakt med hyresgäster utan även för kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. Utbildningen är också ett mycket lämpligt inslag i introduktionsprogram för ny personal som ska arbeta med uthyrningsfrågor. Utbildningen leds av erfarna jurister från SABO. Målgrupp Uthyrningspersonal, kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. Tid & plats maj i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag. Medverkande Jurist från SABO. Hyresjuridik II Hyresjuridik II är en fortsättningsutbildning på Hyresjuridik I. Vi går djupare in på de centrala bestämmelserna i hyreslagen och kommenterar dessa närmare. Sedan jämför vi dem med konkreta rättsfall och ser hur domstolarna tolkat bestämmelserna. Utbildningen är utvecklad i samarbete med SABO-företagen och är lämplig för dig som gått Hyresjuridik I och nu behöver veta lite mer om tillämpningen av hyreslagen. Utbildningen leds av erfarna jurister från SABO. Målgrupp För dig som gått Hyresjuridik I eller har motsvarande utbildning och nu behöver veta mer om hyresjuridiken kring bostäder. 17

18 juridik Juridik och praktik i störningsärenden Detta är en utbildning som speciellt tar upp de många frågor som bostadsföre tagen kan ha om hur man ska komma till rätta med störande hyresgäster. Vi går igenom den praktiska hanteringen och hur man förbereder och framgångsrikt driver tvister. Målgrupp Medarbetare som handlägger störningsärenden. Tid & plats Hösten 2009 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag. Medverkande Jurist från SABO. Lokalhyresjuridik Utbildningen tar inte bara upp hyreslagstiftningen, utan framför allt vanliga praktiska frågor vid lokaluthyrning. Målgrupp Medarbetare som till vardags arbetar med uthyrning av lokaler. Tid & plats Hösten 2009 i Stockholm. 2 dagar. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag. Medverkande Jur kand Bertil Flodström och jurist från SABO. Offentlighet och sekretess Sedan kommunallagen trädde i kraft 1992 har i princip handlingsoffentlighet gällt i de kommunala bolagen. Det finns även en bestämmelse om detta i sekretesslagen. SABO inbjuder till en utbildning om offentlighet och sekretess med utgångspunkt från de förhållanden som råder i de kommunala bostadsföretagen. Vi kommer bland annat att gå igenom grunderna i Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen, sekretessproblematiken inom LOU, förhållandet till Personuppgiftslagen (PUL) samt redovisning av rättspraxis. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Tid & plats Hösten 2009 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag. Medverkande Jurist från SABO. Fastighetsägarens juridiska ansvar I utbildningen går vi igenom hur det rättsliga ansvaret fungerar vid vardagliga olyckor, störningar och liknande. Det kan till exempel handla om rätten till ersättning vid nikotinskadade lägenheter eller andra skador som hyresgästen vållat i lägenheten. Andra exempel är istappsolyckor, halkolyckor eller olyckor när hyresgäster har satt upp studsmattor, pooler eller parabolantenner. Belamrade trappuppgångar eller fall där hyresgäster stör sina grannar är ytterligare exempel. Vi går också översiktligt igenom grundläggande regler om fastighetsägarens ansvar och grundläggande regler om arbetsmiljöansvar. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med de frågeställningar som utbildningen behandlar. Tid & plats Hösten 2009 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag. Medverkande Jurist från SABO. 18

19 Tid & plats Företagsförlagd. Pris kronor/dag. Medverkande Jurist från SABO. Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen Vår mest populära juridikutbildning. Här går vi igenom vanliga situationer i ett bostadsföretags verksamhet som de flesta ställs inför. Utbildningen ger konkret handledning och är lämplig för alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. Utbildningen, som utvecklats i nära samarbete med SABO-företagen, ger en bred överblick över lagstiftningar som är aktuella i ett bostadsföretags verksamhet. Några exempel är hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter, tillträde till lägenhet, parkeringsfrågor, skadeståndsfrågor med mera. juridik Målgrupp Alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. Tid & plats 21 april i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande Jurist från SABO. LOU för bostadsföretag, grundutbildning Utbildningen riktar sig till upphandlare och andra som behöver skaffa sig aktuella grundläggande kunskaper i lagen om offentlig upphandling. Måste man upphandla allt enligt regelverket eller finns det undantag? Utbildningen tar bland annat upp olika angreppssätt vid anbudsutvärdering samt hur man kan hantera oförutsedda händelser, som till exempel för lågt anbud. Målgrupp Medarbetare som arbetar med upphandling i bostadsföretag. 19

20 drift & förvaltning Drift & förvaltning Professionell renovering Denna konferens handlar om hur SABO-företagen som professionella beställare arbetar med renoveringsobjekt. Projektet Professionell renovering har pågått i snart två år och på konferensen redovisas de hittills gjorda erfarenheterna och fokus blir hur bostadsföretagen bör agera för att minimera störningarna för berörda hyresgäster. SABO-företagen kommer under våren 2009 att ha möjligheten att lämna in redovisning av egna renoveringsprojekt som de ansett varit nydanande och framåtsyftande. De mest intressanta projekten kommer att redovisas och bland dessa projekt utser vi 2009 års renoveringsprojekt bland SABO-företagen. Projektet utmanar även materialleverantörerna i form av en tävling för att få fram nya produkter för renovering av flerbostadshus. På konferensen kommer de nominerade bidragen att presenteras och prisutdelningen att ske. Målgrupp Medarbetare som arbetar med renovering av flerbostadshus. I anslutning till SABOs kongress Tid & plats juni 2009 i Luleå. I anslutning till SABOs kongress. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Information Gösta Gustavsson

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator 6 dagar med träffar i Stockholm 2004 13-14 september, 12-13 oktober, 16-17 november, 14 oktober

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG 19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG VÄLKOM- MEN TILL ÅRETS TRÄFF I STOCK- HOLM! SABOS KOMMUNIKATIONSDAGAR Köksbordsmodellen

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

Mer för fler hur når vi fler inom kulturområdet?

Mer för fler hur når vi fler inom kulturområdet? Anmälan senast 5 maj Erbjudande att delta i Mer för fler hur når vi fler inom kulturområdet? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder nu, tillsammans med Kulturskolerådet och Svensk biblioteksförening,

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller i någon

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR MED HSB! Utbildningen är en hjärtefråga för oss på HSB. Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2011 Utbildningar våren 2011! Beprövade koncept blandas med nyheter Vi har under åren arbetat fram ett högkvalitativt

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor 2014-11-21 15/22 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor BAKGRUND/ SYFTE De sociala

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 20-21 mars 2017 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Vad behöver man veta när man ska införa elektronisk handel? Denna kurs riktar sig till Er som inför

Läs mer

Lär er utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver

Lär er utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver Utveckla er verksamhet utifrån användarens behov. Anmäl er till SKL:s utvecklingsprogram! Lär er utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver Idag bygger ofta utveckling på antaganden

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen

Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen Fastighetsbranschens talangprogram initierades år 2012 av FASTIGO, HSB, SABO, Riksbyggen

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Så undviks sanktionsavgifter

Så undviks sanktionsavgifter 2009-02-25 09/46 Socialnämnden (motsv) IFO Så undviks sanktionsavgifter BAKGRUND/SYFTE Antalet sanktionsavgifter på grund av icke verkställda beslut ökar stadigt. Den 1 juli 2008 utökades lagstiftningen

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Diplomerad fastighetsförvaltare

Diplomerad fastighetsförvaltare Diplomerad fastighetsförvaltare En unik utbildning parallellt med jobb Start hösten 2016 F A Att arbeta som fastighetsförvaltare Som fastighetsförvaltare får du ett omväxlande, spännande och kul arbete

Läs mer