Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008"

Transkript

1 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008

2 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen styr mot fastighetsbranschens kompetenskrav för olika fastighetsyrken. En fastställd yrkesnomenklatur ger också SCB möjlighet att revidera SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering) initierade FFU en utredning där sex branschgemensamma yrkeskategorier för fastighetsbranschen identifierades. Efter remissförfarande 2005 fastställdes dessa yrkeskategorier av fastighetsbranschen 2005 initierade FFU ett projekt som syftade till att fylla de olika yrkeskategorierna med konkret innehåll. I projektet ingick representanter från olika typer av fastighetsföretag spridda över landet I januari 2006 fastställde styrelsen i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd yrkesnomenklaturen för fastighetsbranschen. Projekt att uppdatera yrkesnomenklaturen I denna översyn har vi funnit ett antal gemensamma områden som alla yrkeskategorier skall ha kännedom om. Beroende på yrkeskategori så görs fördjupningar inom respektive ämne. Vi har utvecklat avsnitten kring färdighet och förståelse för att kunna särskilja de olika yrkeskategorierna och därmed skapa en särart och underlag för utbildare inom gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan. Yrkeskategorin Fastighetsvårdare har ej omfattats av denna översyn. Stockholm Siw Wiblom VD

3 Yrkeskategorier Fastighetsförvaltare Fastighetsingenjör Fastighetsvärd Fastighetstekniker Fastighetsskötare Fastighetsvårdare FASTIGHETSFÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller fler fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt att säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen ingår personalansvar. Utbildningsnivå: 180 högskolepoäng. A. TEKNIK - fakta A1. Byggnad - Byggnad invändigt - Byggnad utvändigt - Utemiljö A2. Installation och installationssamordning - Elsystem - Kylsystem - Luftbehandlingssystem - Styr & regler - VA-system - Värmesystem - Tele- och Datasystem - Transportanläggningar A3. Miljö - Avfallshantering - Energioptimering A4. Säkerhet - Brand - Skalskydd - Utemiljö - Arbetsmiljö

4 TEKNIK - förståelse Systemsamband och beroenden TEKNIK - färdighet Kunna bedöma rimligheten i teknikval samt iaktta tekniska aspekter i upphandlingar B. EKONOMI - fakta B1. Företagsekonomi - Grund B2. Fastighetsekonomi - Budgetering - Fastighetsfinansiering - Investeringskalylering - Pay-off kalkylering - Nyckeltal B3. Affärsmannaskap - Entreprenörskap - Försäljning/inköp - Förhandling - Marknadsföring och försäljning - Köp- och försäljning av fastigheter - Uthyrningsprocessen EKONOMI - förståelse Förståelse för samband mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav, investeringar och balansräkning. Förståelse för hur affärer uppstår Förståelse för varumärkets betydelse EKONOMI - färdighet Kunna upprätta investeringskalkyler Kunna ta fram beslutsunderlag inför investeringar Kunna planera och genomföra förhandlingar Kunna ta fram marknadsplaner Kunna göra enklare värderingar

5 C. JURIDIK - fakta C1. Lagbunden juridik - Arbetsmiljölagstiftningen - Jordabalken - Lagen om offentlig upphandling - Plan & bygglagen - Hyresjuridik - Avtalsjuridik C2. Branschregler JURIDIK - förståelse Förståelse för hur lagar, avtal och bestämmelser styr förutsättningar för verksamheten JURIDIK - färdighet Kunna använda lagar, förordningar, regelverk som överstämmer med den aktuella uppgiften Kunna bedöma vilka risker som företaget tar utifrån aktuell lagstiftning. D. IT - fakta - Grundläggande IT - förståelse Förstå vikten av att påverka företaget till större datamognad IT - färdighet Kunna arbeta med de grundläggande programmen och fastighetssystemen ---- E. BETEENDE - fakta E1. Ledarskap/medarbetarskap - Etik & moral - Konflikthantering - Självkännedom - E2. Kommunikation - Kundservice - Retorik - Medarbetarsamtal m.m. BETEENDE - förståelse Förstå varför människor agerar och reagerar utifrån olika bakgrund och situationer

6 BETEENDE - färdighet Kunna agera i stället för att reagera i besvärliga situationer ---- F. OMVÄRLD - fakta F1. Samhället - Kulturer & religioner - Jämställdhet & diskriminering - Trender i samhället F2. Fastighetsbranschen i samhället - Arkitektur - Samhällsplanering - Trender i fastighetsbranschen - Konkurrensanalys - Marknadsanalys OMVÄRLD - förståelse Förståelse för förvaltarens roll och ansvar i organisationen samt fastighetsföretagets roll i samhället OMVÄRLD - färdighet Kunna argumentera för fastighetsbranschen och dess intressen Kunna ta ansvar för vad rollen kräver

7 FASTIGHETSINGENJÖR Fastighetsingenjören är en teknisk specialist som har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift- och underhållverksamheten och ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören har ansvar för de kvalificerade upphandlingar som berör fastigheten/fastigheterna. Innebär ibland en ledarroll med personalansvar. Utbildningsnivå: 180 högskolepoäng A. TEKNIK fakta A1. Byggnad - Byggnad invändigt - Byggnad utvändigt - Utemiljö A2. Installation och installationssamordning - Elsystem - Kylsystem - Luftbehandlingssystem - Styr & regler - VA-system - Värmesystem - Tele- och Datasystem - Transportanläggningar A3. Miljö - Avfallshantering - Energioptimering A4. Säkerhet - Brand - Skalskydd - Utemiljö - Arbetsmiljö TEKNIK - förståelse Förståelse för sambanden mellan byggnadens användning, konstruktion, hyresgästkrav och ekonomi. TEKNIK - färdighet Kunna hantera, el, va, styr & regler, värme/kyla, ventilation och andra system som kan hänföras till fastigheten.

8 ---- B. EKONOMI - fakta B1. Företagsekonomi - Grund B2. Fastighetsekonomi - Budgetering - Investeringskalylering - Pay-off kalkylering - Nyckeltal - Taxor och avgifter B3. Affärsmannaskap - Entreprenörskap - Förhandling EKONOMI - förståelse Förståelse för samband mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav, investeringar Förståelse för hur affärer uppstår EKONOMI - färdighet Kunna upprätta kalkyler Kunna planera och genomföra förhandlingar Kunna identifiera energibesparande åtgärder C. JURIDIK - fakta C1. Lagbunden juridik - Arbetsmiljölagstiftningen - Jordabalken - Lagen om offentlig upphandling - Plan & bygglagen C2. Branschregler JURIDIK - förståelse Förståelse för hur lagar, avtal och bestämmelser styr förutsättningar för verksamheten JURIDIK - färdighet Bedöma vilka risker som företaget tar utifrån aktuell lagstiftning och medverka till att utforma juridiska systemkrav.

9 D. IT - fakta - Grundläggande - Dokumenthanteringssystem IT - förståelse Förstå och påverka företaget till större datamognad IT - färdighet Kunna arbeta med de grundläggande programmen och fastighetssystemen ---- E BETEENDE - fakta E1. Ledarskap/medarbetarskap - Etik & moral - Konflikthantering - Självkännedom - Gruppsykologi E2. Kommunikation - Kundservice - Retorik - Medarbetarsamtal BETEENDE - förståelse Förstå varför människor agerar och reagerar utifrån olika bakgrund och situationer Förstå sin roll som expert och verka för att stärka arbetsgruppen. BETEENDE - färdighet Kunna agera i stället för att reagera i besvärliga situationer F OMVÄRLD - fakta F1. Samhället - Jämställdhet & diskriminering - Kulturer & religioner - Trender I samhället F2. Fastigheter i samhället - Arkitektur - Fastighetsbranschens nyckeltal

10 - Samhällsplanering - Trender i fastighetsbranschen - Konkurrensanalys - Marknadsanalys OMVÄRLD - förståelse Förståelse för driftens roll och ansvar i organisationen samt fastighetsföretagets roll i samhället Förståelse att integrera externa krav på en fastighet samt interna resurser och möjligheter OMVÄRLD färdighet Kunna analysera, leda, fördela och kontrollera de personer som arbetar med fastighetens drift- och underhållsystem Kunna hantera remissärenden som expert i drifttekniska frågor

11 FASTIGHETSVÄRD Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte på fältet. Fastighetsvärden säkerställer att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Fastighetsvärden har budgetansvar för sitt eget område och utför t.ex. besiktningar vid in- och avflyttning. Utbildningsnivå: Gymnasial yrkesexamen. A. TEKNIK fakta A1. Byggnad - Byggnad invändigt - Byggnad utvändigt - Utemiljö A2. Installation och installationssamordning - Elsystem - Kylsystem - Luftbehandlingssystem - Styr & övervakningssystem - VA-system - Värmesystem - Tele- och Datasystem - Transportanläggningar A3. Miljö - Avfallshantering - Energioptimering A4. Säkerhet - Brand - Skalskydd - Utemiljö TEKNIK - förståelse Förståelse för systemsamband och beroenden Förståelse för när specialist skall anlitas. TEKNIK - färdighet Kunna felsöka utföra enklare justeringar och reparationer

12 B. EKONOMI - fakta B1. Företagsekonomi - Grund B2. Fastighetsekonomi - Budgetering - Investeringskalylering - Pay-off kalkylering - Nyckeltal B3. Affärsmannaskap - Entreprenörskap - Förhandling - Marknadsföring - Uthyrningsprocessen EKONOMI - förståelse Förståelse för samband mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav, investeringar Förståelse för hur affärer uppstår Förståelse för varumärkets betydelse EKONOMI - färdighet Kunna ta fram beslutsunderlag inför investeringar Kunna planera och genomföra förhandlingar Kunna ta fram marknadsplaner C. JURIDIK - fakta C1. Lagbunden juridik - Arbetsmiljölagstiftningen - Jordabalken - Lagen om offentlig upphandling - Plan & bygglagen - Hyreslagen - Avtalsjuridik C2. Branschregler JURIDIK - förståelse Förståelse för de lagar, regler och förordningar som berör ett fastighetsbolag

13 JURIDIK - färdighet Kunna identifiera aktuella lagar, förordningar, regelverk och att dessa är i överstämmelse med den aktuella uppgiften Kunna bedöma skillnaden mellan normalt slitage och skadegörelse i juridisk mening Kunna identifiera risker som fastighetsföretaget kan utsätta sig för D. IT - fakta - Grundläggande IT - förståelse Förståelse av vikten att använda IT i fastighetsföretaget IT - färdighet Kunna arbeta med de grundläggande programmen Kunna kommunicera med hyresgäster och andra via IT ---- E. BETEENDE fakta F. E1. Ledarskap/medarbetarskap - Etik & moral - Konflikthantering - Självkännedom E2. Kommunikation - Kundservice - Retorik BETEENDE - förståelse Förstå varför människor agerar och reagerar utifrån olika bakgrund och situationer BETEENDE - färdighet Kunna agera i stället för att reagera i besvärliga situationer ---- OMVÄRLD - fakta F1. Samhället - Jämställdhet & diskriminering - Kulturer & religioner - Trender i samhället

14 F2. Fastigheter i samhället - Arkitektur - Fastighetsbranschens nyckeltal - Samhällsplanering - Trender i fastighetsbranschen OMVÄRLD - förståelse Förståelse för fastighetsvärdens roll och ansvar i organisationen OMVÄRLD - färdighet Kunna argumentera för fastighetsbranschen och dess intressen Kunna delta i samhällsdebatten Kunna utveckla nätverk

15 FASTIGHETSTEKNIKER Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Det innebär att fastighetsteknikern i sitt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Utbildningsnivå: Gymnasial yrkesexamen A. TEKNIK fakta A1. Byggnad - Byggnad invändigt - Byggnad utvändigt - Utemiljö A2. Installation och installationssamordning - Elsystem - Kylsystem - Luftbehandlingssystem - Styr & regler - VA-system - Värmesystem - Tele- och Datasystem - Transportanläggningar A3. Miljö - Avfallshantering - Energioptimering A4. Säkerhet - Brand - Skalskydd - Utemiljö - Arbetsmiljö TEKNIK - förståelse Systemsamband och beroenden TEKNIK - färdighet Kunna felsöka och efter analys bedöma om fastighetsteknikern själv kan göra reparationen alternativt anlita specialist inom ovanstående teknikområden

16 B EKONOMI - fakta B1. Företagsekonomi - Grund B2. Fastighetsekonomi - Budgetering - Nyckeltal B3. Affärsmannaskap - Entreprenörskap - Inköp EKONOMI - förståelse Förståelse hur kritiska faktorer genererar ett positivt driftsnetto Förståelse för hur affärer uppstår EKONOMI - färdighet Kunna ta fram beslutsunderlag inför inköp och investeringar. C JURIDIK - fakta C1. Lagbunden juridik - Jordabalken C2. Branschregler JURIDIK - förståelse Förståelse för hur juridiken påverkar företagets förutsättning i kontakt med hyresgäster, entreprenörer och andra intressenter JURIDIK - färdighet Kunna bedöma när sakkunskap skall anlitas D IT - fakta - Grundläggande IT - förståelse Förståelse för företaget och dess intressenter om vikten av korrekt inrapportering av data IT - färdighet Kunna arbeta med de grundläggande programmen

17 E. BETEENDE - fakta E1. Ledarskap/medarbetarskap - Etik & moral - Konflikthantering - Självkännedom E2. Kommunikation - Kundservice - Retorik BETEENDE - förståelse Förstå varför människor agerar och reagerar utifrån olika bakgrund och situationer BETEENDE - färdighet Kunna agera i stället för att reagera i besvärliga situationer F OMVÄRLD fakta F1. Samhället - Jämställdhet & diskriminering - Kulturer & religioner - Trender i samhället F2. Fastigheter i samhället - Fastighetsbranschens nyckeltal - Trender i fastighetsbranschen OMVÄRLD - förståelse Förståelse för fastighetsteknikerns roll och ansvar i organisationen samt fastighetsföretagets roll i samhället OMVÄRLD - färdighet Kunna argumentera för fastighetsbranschen och dess intressen.

18 FASTIGHETSSKÖTARE Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön Fastighetsskötaren har dagliga hyresgästkontakter Utbildningsnivå: Gymnasial yrkesexamen. A. TEKNIK - fakta A1. Byggnad - Byggnad invändigt - Byggnad utvändigt - Utemiljö A2. Installation och installationssamordning - Elsystem - Kylsystem - Luftbehandlingssystem - Styr & övervakningssystem - VA-system - Värmesystem - Tele- och Datasystem - Transportanläggningar A3. Miljö - Avfallshantering - Kompostering - Maskiner och utrustning - Återvinning A4. Säkerhet - Brand - Skalskydd - Utemiljö TEKNIK - förståelse Förståelse för kretsloppstänkandet Förståelse för när specialist skall anlitas Förståelse för risker med farligt avfall TEKNIK - färdighet Kunna felsöka utföra enklare reparationer. Kunna bedöma farligt avfall Kunna sköta maskiner och verktyg

19 B. EKONOMI - fakta B1. Företagsekonomi - Grund B2. Fastighetsekonomi - Nyckeltal B3. Affärsmannaskap - Entreprenörskap EKONOMI - förståelse Förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och driftsnettot EKONOMI - färdighet Kunna göra enklare ekonomiska beräkningar -- B. JURIDIK - fakta C1. Lagbunden juridik - Vardagsjuridik med fokus på dagliga situationer i och kring en fastighet JURIDIK - förståelse Förståelse för lagar, regler och förordningar som berör ett fastighetsbolag i relation med hyresgäster. JURIDIK - färdighet Kunna bedöma när det finns risk att överträda lagar, förordningar och bestämmelser som berör fastigheten och hyresgäster C. IT - fakta - Grundläggande IT - förståelse Förståelse att IT är ett effektivitetsskapande instrument i ett fastighetsföretag IT - färdighet Kunna arbeta med de grundläggande programmen

20 E BETEENDE - fakta E1. Ledarskap/medarbetarskap - Etik & moral - Konflikthantering - Självkännedom E2. Kommunikation - Kundservice BETEENDE - förståelse Förstå varför människor agerar och reagerar utifrån olika bakgrund och situationer BETEENDE - färdighet Kunna agera i stället för att reagera i besvärliga situationer ---- F OMVÄRLD - fakta F1. Samhället - Jämställdhet & diskriminering - Kulturer & religioner - Trender i samhället F2. Fastigheter i samhället - Fastighetsbranschens nyckeltal - Trender i fastighetsbranschen OMVÄRLD - förståelse Förståelse för fastighetsskötarens roll och ansvar i organisationen OMVÄRLD - färdighet Kunna ta ansvar för vad rollen kräver.

21 Fastighetsvårdare Omfattas ej av översynen SLUT

Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015. Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20

Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015. Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20 2015 Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015 Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20 Innehåll Yrkesrådet och klassificeringssystem 3 Representation

Läs mer

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Version 2, maj 2012 Tidigare versioner: Version 1, mars 2012. Remissomgång Version 1, april 2012 Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Maj 2012 Sida 1 av 19 Om BELOK Beställargruppen

Läs mer

Utbildning och bransch

Utbildning och bransch Utbildning och bransch Goda råd till utbildningsanordnare Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FUs kansli

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Kurser. och utbildningar2009

Kurser. och utbildningar2009 Kurser och utbildningar2009 1 INNEHÅLL Ledarskap, ekonomi, juridik AMA AF 07... 5 Ekonomistyrning... 5 Entreprenadbesiktning teori och praktik... 6 Entreprenadjuridik 2... 6 Ledarskap/UGL... 6 Konsumententreprenader...

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap

SABO sprider kunskap SABOs kongress Vässa din bostadsengelska Att lyfta fram HR-arbetet Vinnande förhandlingsteknik LOU för bostadsföretag Professionell renovering Utemiljöträff Utbildning i grannmedling Bredbandsdagar Kommunikationsdagarna

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Förslag till beskrivning av kompetensområden inom bygg- och järnhandeln. Material hämtat från förbundets projekt Kompetenskort.

Förslag till beskrivning av kompetensområden inom bygg- och järnhandeln. Material hämtat från förbundets projekt Kompetenskort. Förslag till beskrivning av kompetensområden inom bygg- och järnhandeln. Material hämtat från förbundets projekt Kompetenskort. För mer information om kompetenskortet gå till: http://www.byggjarnhandlarna.se/ny_informationsbank/pdffiles/projekt_2012-09-26_kompetenskortet_-_kort_beskrivning.pdf

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om -arbetet som resekonsult inom mötes och/eller

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de upphandlade utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Arbetsmiljö...

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer