En ansvarsfull fastighetsägare

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ansvarsfull fastighetsägare"

Transkript

1 En ansvarsfull fastighetsägare

2 Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat att vi är på rätt väg med en rekordhög totalavkastning om när mare 19 procent. Aldrig tidigare har våra fastigheter avkastat så mycket. för att ta vara på de största möjligheterna till värde skapande. Efter vårt första hela verksamhetsår kan vi se att vår nya strategi har burit frukt. Vi har köpt bra fastigheter för nästan fyra miljarder kronor trots att marknaden varit mycket het, samtidigt som de flesta av våra nyckeltal pekar uppåt. Till exempel ser vi rekord noteringar för kontorshyror i vårt bestånd, en kraftig resultattillväxt och en hög uthyrningsgrad. Vi får med andra ord tydliga signaler på att vi är på rätt väg. Vi som arbetar med fastighetsverksamheten har ett viktigt uppdrag: Att bidra till att trygga kunder nas pensioner och säkra våra andra kundåtaganden. Nu fortsätter vi att söka avkastning med låg risk inom ramen för Folksamgruppens fastighetsverksamhet. Vi ska också fortsätta att verka för att vara tydliga och långsiktiga som fastighetsinvesterare och -ägare och vara enkla att ha att göra med. Bedriva en ansvarsfull fastighetsverksamhet, helt enkelt. Fastigheternas andel av den kapitalportfölj Folksam gruppen förvaltar har historiskt sett varit låg. För låg. Därför satsar vi nu stort på att i ett första steg öka fastig hetstillgångarna med omkring tio miljarder kronor. För att kunna göra detta har vi förändrat både organisationen och vårt arbetssätt i grunden. Vi på Folksam koncentrerar oss på värdeskapande genom förvärv och utveckling av fastigheter, samtidigt som vår strategiska samarbetspartner Newsec har ansvaret att sköta den lika viktiga löpande förvaltningen av fastigheterna. Detta är ett unikt samarbete i fastig hetsbranschen och har många fördelar. Framförallt kan båda parterna ägna sig åt det de kan bäst, vilket möjliggör fokus på både det operativa och det finan siella perspektivet. Det vinner både hyresgästerna och Folksamgruppens kunder på. Foto: Viktor Gårdsäter Vår egen organisation består idag endast av ett tiotal medar betare, men samtliga har lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Vi ansvarar för att förvärva och avyttra fastigheter, utveckla de fastigheter vi äger och I den heta fastighetsmarknaden gäller det att vara extra noggrann vid förvärv. För Folksamgruppen ska vara en långsiktig fastighetsägare vars engagemang och ansvarstagande utgår från visionen om att kun derna ska känna sig trygga i en hållbar värld. Lars Johnsson Fastighetsdirektör Folksamgruppen

3 Det här är vi Folksamgruppen investerar i attraktiva fastigheter för boende och verksamheter. Bostadshyresgästerna ska känna stolthet och trygghet över sina boenden. Vi vill också äga de kontorsoch butikshus som verksamhetsidkarna helst vill hyra sina lokaler i. Det betyder att kontoren ska vara välbelägna och möta dagens krav på effektiva arbetsplatslösningar. Butikerna ska ha goda förutsättningar till försäljning. Idag äger Folksam fastigheter huvudsakligen i Stockholm och i Skåne. Men vi letar även efter kontorsbyggnader i innerstadslägen i Göteborg och Uppsala och bostäder som har god standard och finns på orter där befolkningstillväxten är bra. Vi kan också investera i samhällsfastigheter om förutsättningarna är de rätta. Vi satsar även på nyproduktion, huvudsakligen i form av hyresbostäder. Vårt andra verksamhetsben handlar om att skapa värden genom att utveckla de fastigheter vi redan äger. Två sådana exempel är det pågående Slussenprojektet i Stockholm där vi äger en fastighet och moderniseringen av vårt bostadsområde i Staffanstorp. Fastighetsverksamheten 2016 Lokaler 63% Bostäder 32% Samhällsfastigheter 5% Fastighetsbeståndet omfattar 125 fastigheter, lägenheter och 550 lokaler. Total area cirka kvadratmeter. Det totala värdet på fastigheterna uppgår till omkring 25,5 miljarder kronor. Totalavkastning: 18,9%. Driftnettoutveckling: +6,1%. Uthyrningsgrad: 97%. Unikt samarbete För att vi ska kunna koncentrera oss på att å ena sidan höja kvaliteten på fastigheterna och utveckla deras fulla potential, och å andra sidan på att förvärva och utveckla nya fastigheter samarbetar vi med Newsec. Newsec är vår strategiska samarbetspartner som har ansvaret för förvaltningen av hela fastighetsbeståndet. De ansvarar för att våra hyresgäster trivs i sina lokaler och lägenheter och för att byggnaderna drivs och underhålls på bästa möjliga sätt. Den här ansvarsuppdelningen gör det möjligt för oss att ha fokus både på det operativa och det finansiella perspektivet samtidigt. Det gör oss unika i fastighetsbranschen och skapar de bästa förutsättningarna för att Folksam och Newsec tillsammans ska kunna skapa levande, hållbara och trygga miljöer för de kunder som hyr bostäder och lokaler.

4 Ansvarsfull fastighetsägare Det är kunderna som äger Folksamgruppen. Det skapar förutsättningar för långsiktighet och ansvarstagande för en hållbar utveckling, även när det gäller fastighetsägandet. Därför präglas även vår fastighetsverksamhet av ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Med det menar vi att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten genom såväl miljöhänsyn (med tydliga miljömål och livcykeltänkande) som social hållbarhet (såsom trygghet och etik). Folksams hållbarhetsarbete utgår från påverkan, ständiga förbättringar och transparens. Ett sätt att kvalitetssäkra vårt arbete är att miljöcertifiera våra fastigheter. Vi vill: Driva vår fastighetsverksamhet mot tydliga miljömål och aktivt arbeta med energieffektivisering. Samverka och utveckla goda relationer och hållbara beteenden med kunder och intressenter, såsom leverantörer, bostads- och lokalhyresgäster. Ha ett miljömedvetet och socialt hållbart förhållningssätt vid förvärv, förvaltning, uthyrning och projektverksamhet. Fokusera på tydliga krav, uppföljning och ständiga förbättringar. Vi brukar tala om ansvarsfullt fastighetsägande, helt i linje med Folksams vision om att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld. Varför äger Folksamgruppen fastigheter? Folksamgruppens kunder både pensionssparar hos oss och betalar in premier för sina sak- och riskförsäkringar. Det betyder att vi kontinuerligt får in pengar som vi måste förvalta på bästa möjliga sätt. Kunderna ska få en så bra avkastning som möjligt, alltid genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. För att sprida riskerna fördelar vi våra investeringar på olika tillgångsslag. Därför investeras kundernas pengar i räntebärande värdepapper, aktier, så kallade specialplaceringar (onoterade tillgångar) och fastigheter. Fastigheter står idag för sju procent av det totala värdet av tillgångarna på drygt 400 miljarder kronor som vi förvaltar. Folksamgruppens förvaltade kapital Svenska aktier 14% Utländska aktier 19% Svenska räntebärande 55% Utländska räntebärande 3% Specialplaceringar 3% Fastigheter 7%

5

6 Om Folksamgruppen Folksamgruppen erbjuder produkter som ger kunderna skydd vid olika händelser och bidrar till trygghet genom livets olika skeden. Det gör vi genom lösningar inom pensionssparande och försäkringar till drygt fyra miljoner kunder. Foto: Petter Karlberg Folksam är ett ömsesidigt det vill säga kundägt företag. Det innebär att kund och ägare är samma sak. Istället för att dela ut vinsten till aktieägare går den alltid tillbaka till kunderna. Därför behöver vi inte jaga kortsiktiga vinster, utan kan verkligen engagera oss långsiktigt i det som är viktigt för kunderna. Som att ta ansvar och verka för en hållbar utveckling. Vi är ett av Sveriges 30 största företag och har därför möjligheten att påverka. Därför gör vi affärer som ökar tryggheten för kunderna och värnar samtidigt om människa och miljö. Helt i enlighet med Folksamgruppens vision. Folksamgruppen är samtidigt en av Sveriges största investerare. Med ett förvaltat kapital om 400 miljarder kronor är det viktigt att vi på ett ansvarsfullt och hållbart sätt skapar högsta möjliga avkastning i förhållande till risk på de pengar kunderna ger oss förtroendet att ta hand om. Kontakt: Lars Johnsson Fastighetsdirektör Folksamgruppen

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare 2017 ett framgångsrikt år Folksamgruppen är en långsiktig fastighetsägare vars engagemang och ansvarstagande utgår från visionen om att kunderna ska känna sig trygga i en

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vårt tredje år blev starkt 40 000 35 000 9% 8% 30 000 7% Vi har fortsatt vår lönsamma expansion under. Nya Folksam Fastigheter har under de senaste tre åren förvärvat fastigheter

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Välkommen! Folksamgruppen Stockholm, den 12 maj 2017

Välkommen! Folksamgruppen Stockholm, den 12 maj 2017 Välkommen! Folksamgruppen Stockholm, den 12 maj 2017 Vår omvärld och Folksam Jens Henriksson Vd och koncernchef Folksam Liv-gruppen Premier, miljarder kronor Folksam Liv-gruppen 32,8 Folksam Liv (mb) 10,0

Läs mer

1 500 lägenheter. 350 lokaler. 154 lägenheter färdigställda i år. 100 lägenheter i produktion. 130 lägenheter byggstartas i år

1 500 lägenheter. 350 lokaler. 154 lägenheter färdigställda i år. 100 lägenheter i produktion. 130 lägenheter byggstartas i år VD Olof Andersson Trianons affärsidé Trianon ska äga, förvalta, utveckla samt bygga fastigheter i Malmö. Genom lokalt engagemang och starkt kundfokus ska Trianon verka för en hållbar stadsutveckling. 1

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Ägardirektiv för Helsingborgshem AB

Ägardirektiv för Helsingborgshem AB Ägardirektiv för Helsingborgshem AB Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(7) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Kapitalmarknadsfrukost 14 februari 2018

Kapitalmarknadsfrukost 14 februari 2018 Kapitalmarknadsfrukost 14 februari 2018 Agenda Verksamheten Sophia Mattsson-Linnala, vd Resultat Anders Lilja, CFO Finansiering Jacob Bruzelius, finanschef Verksamheten Sophia Mattsson-Linnala, vd Året

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Kapitalmarknadsfrukost 31 augusti 2018

Kapitalmarknadsfrukost 31 augusti 2018 Kapitalmarknadsfrukost 31 augusti 2018 Agenda Verksamheten Sophia Mattsson-Linnala, vd Resultat Anders Lilja, CFO Finansiering Jacob Bruzelius, finanschef Verksamheten Sophia Mattsson-Linnala, vd Första

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

1.1 Kostnadseffektiva och funktionella lokaler för kommunens verksamheter

1.1 Kostnadseffektiva och funktionella lokaler för kommunens verksamheter Beslutat av kommunfullmäktige 2017-11-06 Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB Huddinge kommuns verksamheter ska ha tillgång till funktionella och kostnadseffektiva lokaler bl a vilket möjliggörs

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Fastighetskontoret Utvecklingsavdelningen

Fastighetskontoret Utvecklingsavdelningen Sida 1 (8) Innehåll INLEDNING... 2 FORUMETS ROLL... 2 HANDLINGSPLANEN OCH DESS FEM DELMÅL... 2 HANDLINGSPLAN... 3 1. MINIMERING AV RESURSANVÄNDNING OCH MILJÖPÅVERKAN... 3 2. MINIMERA BYGGNADERNAS ENERGIBEHOV...

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Alecta som ägare i svenska noterade bolag

Alecta som ägare i svenska noterade bolag Alecta som ägare i svenska noterade bolag Sparbanksstiftelsernas styrelsekonferens, 18-10-25 Ramsay Brufer Head of Corporate Governance Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Mobil: 070-656 9262, Email:

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksamgruppen. Stockholm, den 1 december 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksamgruppen. Stockholm, den 1 december 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksamgruppen Stockholm, den 1 december 2016 Vår omvärld och Folksam Jens Henriksson Vd och koncernchef Siffror och regler Daniel Barr Tf CFO 3 På regelverksfronten mycket nytt

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Kapitalmarknadsfrukost 7 februari 2019

Kapitalmarknadsfrukost 7 februari 2019 Kapitalmarknadsfrukost 7 februari 2019 Inledning och strategi Sophia Mattsson-Linnala, VD Resultat o Finansiering Anders Lilja, CFO Christina Fernström, t f Finanschef Värdeskapande områdesutveckling Petter

Läs mer

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen 2017-01-25 Ärende 2.1.6 Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta Att följande

Läs mer

Ansvarsfullt fastighetsägande inom Folksam

Ansvarsfullt fastighetsägande inom Folksam En guide till ditt fondval 1 Ansvarsfullt fastighetsägande inom Folksam Folksam Fastigheter September 2015 2 Enguide till ditt fondval Innehåll Ett ansvarsfullt fastighetsägande...3 Ansvarsfullt fastighetsägandeinom

Läs mer

4 DECEMBER 2018 PRESENTATION INTRODUCE INVESTOR DAY ABG

4 DECEMBER 2018 PRESENTATION INTRODUCE INVESTOR DAY ABG 4 DECEMBER 2018 PRESENTATION INTRODUCE INVESTOR DAY ABG AGENDA DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER DEL 2 TREDJE KVARTALET 2018 DEL 3 FRAMTIDSUTSIKTER 2 DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER AFFÄRSIDÉ OCH MÅL OM STENDÖRREN

Läs mer

Byggnaderna bör vara uppförda för att uppnå god livscykelekonomi och ha goda arkitektoniska, estetiska och historiska värden.

Byggnaderna bör vara uppförda för att uppnå god livscykelekonomi och ha goda arkitektoniska, estetiska och historiska värden. Fastighetsstrategi Diarienummer: KS2013/1886 Dokumentansvarig: Fastighetschef Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen Beslut: KF 8/2014, 2014-02-06 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare: Svante Svensson

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

TL BYGG SÅ BYGGER VI STOLTHET TL BYGG - FÖRETAGET SOM BYGGER STOLTHET

TL BYGG SÅ BYGGER VI STOLTHET TL BYGG - FÖRETAGET SOM BYGGER STOLTHET TL BYGG SÅ BYGGER VI STOLTHET 2 HEJSAN! I denna lilla bok kan du läsa om oss på TL Bygg. Vilka vi är, vad vi gör och varför vi går upp varje morgon och gör det vi gör - och det alltid med ett stort engagemang.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER ÅRSSTÄMMA Knut Rost, vd

DIÖS FASTIGHETER ÅRSSTÄMMA Knut Rost, vd DIÖS FASTIGHETER ÅRSSTÄMMA 2017 Knut Rost, vd 2017-04-26 AGENDA SUMMERING AV 2016 FÖRVÄRVET AV 32 FASTIGHETER RESULTATET FÖR FÖRSTA KVARTALET DIÖS I FRAMTIDEN Q1 Q2 Förvaltningsresultatet stärks med 18

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för AB Helsingborgshem

ÄGARDIREKTIV för AB Helsingborgshem SID 1(6) ÄGARDIREKTIV för AB Helsingborgshem År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. 1. Inledning Helsingborgshem är

Läs mer

Delårsöversikt. Januari mars 2019

Delårsöversikt. Januari mars 2019 Delårsöversikt Januari mars 2019 2/8 Delårsöversikt Skandia 1) Nyckeltal januari mars 2019 (motsvarande period 2018 inom parentes): Koncern Premier uppgick till 10,9 (9,1) miljarder kronor. Tillgångar

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Norron AB. Hållbarhetspolicy och policy för ansvarsfulla investeringar. Fastställd av styrelsen i Norron AB, org. nr ( Bolaget )

Norron AB. Hållbarhetspolicy och policy för ansvarsfulla investeringar. Fastställd av styrelsen i Norron AB, org. nr ( Bolaget ) Norron AB och policy för ansvarsfulla investeringar Fastställd av styrelsen i Norron AB, org. nr 556812-4209 ( Bolaget ) den 11 juni 2018 Riktlinjerna ska, minst en gång per år, föredras och fastställas

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB. Senast fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 och av bolagsstämman den 17 april 2018.

Ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB. Senast fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 och av bolagsstämman den 17 april 2018. Ägardirektiv Ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB KS 2015/0886-3 Senast fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 och av bolagsstämman den 17 april 2018. Genom detta specifika ägardirektiv

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

CEO Olof Andersson

CEO Olof Andersson CEO Olof Andersson 2017-11-10 Trianons affärsidé Trianon ska äga, förvalta, utveckla samt bygga fastigheter i Malmö. Genom lokalt engagemang och starkt kundfokus ska Trianon verka för en hållbar stadsutveckling.

Läs mer

19 SEPTEMBER 2017 PRESENTATION STOCKHOLM CORPORATE FINANCE

19 SEPTEMBER 2017 PRESENTATION STOCKHOLM CORPORATE FINANCE 19 SEPTEMBER 2017 PRESENTATION STOCKHOLM CORPORATE FINANCE STENDÖRREN FASTIGHETER AFFÄRSIDÉ OCH MÅL AFFÄRSIDÉ Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Vill du veta mer om Höörs Fastighets AB kan du gå in på vår hemsida, eller skanna QR-koden.

Vill du veta mer om Höörs Fastighets AB kan du gå in på vår hemsida,   eller skanna QR-koden. Höörs Fastighets AB Vår långsiktighet din trygghet Höörs Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag. Vi äger och förvaltar kommunala verksamhetslokaler, bostäder, kommersiella lokaler för kontor,

Läs mer

FASTIGHETSPOLICY TRELLEBORGS KOMMUN 1 (5)

FASTIGHETSPOLICY TRELLEBORGS KOMMUN 1 (5) TRELLEBORGS KOMMUN 1 (5) Dokumentets syfte Fastighetspolicyn pekar ut kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare och som ansvarig för att tillhandahålla mark, lokaler och bostäder som behövs för kommunens

Läs mer

Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter

Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01=Z4 Blad 3 Ksau 1 Dnr 419/2015-107 Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

SHH BOSTAD. Hållbarhetspolicy 2019

SHH BOSTAD. Hållbarhetspolicy 2019 SHH BOSTAD Hållbarhetspolicy 2019 Introduktion Denna hållbarhetspolicy anger ramverket för hur SHH Bostad AB (SHH) ska bedriva ett hållbart företagande. Syftet är att beskriva SHH:s miljömässiga, sociala,

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Syster Ebbas väg i Kållekärr. Tjörns Bostads AB BUDGET Beslutad /30. Tjörn Möjligheternas ö

Syster Ebbas väg i Kållekärr. Tjörns Bostads AB BUDGET Beslutad /30. Tjörn Möjligheternas ö Syster Ebbas väg 22-24 i Kållekärr Tjörns Bostads AB BUDGET Beslutad 2018-12-12 48 2018/30 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Bostads AB har till föremål för sin verksamhet att inom Tjörns Kommun

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen, övriga nämnder och medarbetare som verkar inom fastighetsområdet

Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen, övriga nämnder och medarbetare som verkar inom fastighetsområdet TRELLEBORGS KOMMUN 1 (6) Dokumentets syfte Trelleborgs fastighetspolicy pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare och som ansvarig

Läs mer

Uppförandekod. Vad vi kan förvänta oss av varandra och vad andra kan förvänta sig av oss

Uppförandekod. Vad vi kan förvänta oss av varandra och vad andra kan förvänta sig av oss Uppförandekod Vad vi kan förvänta oss av varandra och vad andra kan förvänta sig av oss VARFÖR EN UPPFÖRANDEKOD? Heimstaden är en pålitlig partner i alla relationer, med våra kollegor, våra hyresgäster,

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB. 2. Bolagets ändamål med verksamheten

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB. 2. Bolagets ändamål med verksamheten ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2018-02-26 21 1. Föremål för verksamheten Västerviks Bostads AB ska enligt bolagsordningen inom Västerviks kommun direkt

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

AB Kristianstadsbyggen är ett helägt bolag till Kristianstads Kommunföretag AB som i sin tur är ett helägt bolag till Kristianstads kommun.

AB Kristianstadsbyggen är ett helägt bolag till Kristianstads Kommunföretag AB som i sin tur är ett helägt bolag till Kristianstads kommun. Kristianstads kommun har organiserat sina helägda bolag i en aktiebolagsrättslig koncern där Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag. AB Kristianstadsbyggen är ett helägt bolag till Kristianstads

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbarhetspolicy. - Agenda för den hållbara affären Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 16 april 2018.

Hållbarhetspolicy. - Agenda för den hållbara affären Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 16 april 2018. Hållbarhetspolicy - Agenda för den hållbara affären 2030 Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 16 april 2018. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning...

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag Dokumenttyp: Regler Fastställd av: Kommunfullmäktige i Linköping Datum: 2019-03-26, 115 Antagen vid bolagsstämma: 2019-05-10 Giltighetstid:

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning

Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i en koncern bestående av: Eskilstuna Kommunfastigheter AB Eskilstuna Energi och Miljö AB Destination Eskilstuna AB

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Lejonfastigheter AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Lejonfastigheter AB med dotterbolag Särskilt ägardirektiv för Lejonfastigheter AB med dotterbolag Dokumenttyp: Regler Fastställd av: Kommunfullmäktige i Linköping Datum: 2019-03-26, 114 Antagen vid bolagsstämma: 2019-05-10 Giltighetstid:

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Institutionernas fastighetsägande

Institutionernas fastighetsägande Institutionernas fastighetsägande Fastigheter fortsätter att vara en bra investering i institutionernas portföljer med höga avkastningsnivåer. Fastighetsnytt har för tionde gången sammanställt fastighetsägandet

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

Uppförandekod för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Inledning Sjätte AP-fonden (AP6) ingår i det svenska allmänna pensionssystemet och förvaltar en del av det så kallade buffertkapitalet (AP1-4 och AP6). Riksdagen har

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Barometer 2013 och Rundabordssamtal 2014

Barometer 2013 och Rundabordssamtal 2014 Barometer 2013 och Rundabordssamtal 2014 1 Om Hållbart värdeskapande Initierades 2009 13 av Sveriges största institutionella investerare Representerar drygt 5700 miljarder kr i förvaltat kapital Äger ca

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016 Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium 24 november 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Institutionernas fastighetsägande

Institutionernas fastighetsägande Institutionernas fastighetsägande Fastigheter fortsätter att vara en bra investering i institutionernas portföljer även om avkastningen inte riktigt nådde upp till föregående års nivåer. Fastighetsnytt

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer