SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag"

Transkript

1 SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2

3 Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och vice ordförande 4 Allmännyttan i förändring 5 Företagsförlagd styrelseutbildning 5 Regionala förtroendemannakonferenser Företagsledning & organisationsutveckling SBL-programmet 6 Ledarskapet på VD-nivå 7 Träff för nya företagsledare 7 VD-träffar 7 Nätverksträff för kvalitetsansvariga 7 Nya villkor för kommunala bostadsföretag 8 Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher 8 Flygande start på jobbet 9 Bostadsuniversitetet SABO Trainee 2010/11 10 Från Rinkeby till Nørrebro 10 Vässa din bostadsengelska 11 SABO Professional Tours Tyskland 11 SABO Professional Tours Kina 12 FOKUS seminarieserie om strategiska frågor 12 Arkivkunskap och dokumenthantering 12 Ekonomi Skatter och redovisning i fastighetsbolag 13 Investeringskalkylering, grundkurs 14 Investeringskalkylering, fortsättningskurs 14 SABOs Finansmarknadsdag 14 Ta tempen på företaget 15 Vinnande förhandlingsteknik 15 Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur 16 Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta 16 Juridik Hyresjuridik I, grundutbildning 17 Hyresjuridik II 17 Hyresjuridik uppdatering 18 Offentlighet och sekretess 18 Lokalhyresjuridik 18 Fastighetsägarens juridiska ansvar 18 Affärsjuridik 19 Juridik och praktik i störningsärenden 19 Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen 19 Hyresnämnds- och domstolsprocessen 19 LOU för bostadsföretag, grundutbildning 20 Nätverksträff om LOU 20 drift & förvaltning Utbildning för ombyggnadssamordnare 21 Konferens om energieffektivisering 22 Nätverksträffar Skåneinitiativet 22 Energijakt på hemmaplan 22 Driftträff 23 Att upphandla och kontrollera måleritjänster 23 Förvaltningsträffar 23 Så påverkar du ditt fjärrvärmepris 24 Att planera och bygga egen vindkraft 24 Allmänna bestämmelser ABK Avflyttningsbesiktning 25 Beställarombud vid renoveringsprojekt 25 Regionala renoveringsträffar 25 Miljö Miljörevision för bostadsföretag 26 Att styra skötsel av utemiljö 27 Leverantörsbedömning 27 Miljökommunikation för bostadsföretag 28 kunden och Boendet Trygghetsbostäder och trygghetsboende 29 Plats för barn och unga 30 Boinflytande- och bodemokratidagar 31 Underlätta boendet för äldre i befintligt bostadsbestånd 32 Fungerande boende och vardagsliv för äldre 32 SABOs kundserviceutbildning 33 SABOs bovärdsutbildning 34 Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa 35 Nätverksträff kring sociala frågor i boendet 35 Att förebygga diskriminering i bostadsföretag 35 Etik i bostadsföretag 36 bredband Bredbandsutveckling 37 SABOs bredbandspärm 38 Kommunikation Inspiration för varumärkesbyggare 39 Nätverksträffar för kommunikatörer 40 Medieträning 40 Workshop för informationsgruppen 40 Konsulttjänster 41

4 styrelse Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning Utbildningen tar sin utgångspunkt i det aktuella företagets bolagsordning, verksamhetsplan, bokslut med mera, som i förväg sänds till kursledaren. Utifrån företagets förutsättningar diskuteras hur bostadsföretaget kan utveckla och formulera sin verksamhetsidé och sina mål, strategier och policies. Parallellt görs en genomgång av de regelverk som styr kommunala bostadsföretag. Målet med utbildningen är att styrelsen ska få möjlighet att med erfaren hjälp granska företagets nuläge och möjliga utveckling. Beställ mer detaljerat program! Tid & plats Enligt överenskommelse. Pris kronor för en heldag. Medverkande Öjvind Norberg, ordförande i Styrelseakademien med lång erfarenhet av såväl VD- som styrelsearbete inom fastighetssektorn. Information Birgitta Frejd , Utbildning för ordförande och vice ordförande Nyhet! Styrelseordförandens roll är mångfacetterad. Förutom att leda styrelsearbetet på ett effektivt sätt ska ordföranden också vara en länk mellan styrelsen och ägaren. SABO erbjuder en ny utbildning för ordförande och vice ordförande i kommunala bostadsföretag. Utbildningen innehåller såväl genomgång av tillämpliga lagar och regelverk som praktiska råd och tips i det dagliga styrelsearbetet. Utrymme lämnas för diskussion och erfarenhetsutbyte. Tid & plats februari. Pris kronor inklusive lunch och middag (logi tillkommer). Medverkande Kurt Eliasson, VD SABO, Bo Lundborg, jurist SABO. Information Birgitta Frejd , 4

5 Tid & plats Enligt överenskommelse. Pris kronor för en heldag. Information Marika Lundin Allmännyttan i förändring konsekvenser för det egna företaget? Allmännyttan diskuteras och skärskådas från många håll. Fastig hetsägarnas anmälan till EU och den statliga utredningen om allmännyttans villkor (Allvillutredningen) har bidragit till detta. En proposition med förslag till lagändringar kommer sannolikt att läggas fram under våren Vad betyder detta för allmännyttan i stort? Och vad betyder det för det egna företaget? Finns det områden där företaget bör satsa extra kraft på att profilera sig ytterligare? Vilka strategier ska läggas upp? Vi kommer till ert företag och genomför ett program inför styrelse och/eller ledningsgrupp. styrelse Programmet innehåller exempelvis: En sammanfattning av allmännyttans utveckling och aktuella frågor SABOs idéprogram Senaste nytt från regeringen när det gäller utredningen om allmännyttans villkor Gruppdiskussioner Tid & plats Enligt överenskommelse med respektive företag. Omfattning Hel- eller halvdag. Pris Enligt överenskommelse. Information Birgitta Frejd Företagsförlagd styrelseutbildning Att ha ett styrelseuppdrag kräver kunskap i en rad områden. Förutom att veta hur ansvaret ser ut och vad som krävs av en styrelseledamot ska styrelsen ta ställning i olika frågor som är av stor betydelse för SABO-företagets verksamhet och framtid. SABO erbjuder skräddarsydda och företagsförlagda styrelseutbildningar som utformas så att de passar den aktuella styrelsen på bästa sätt. De kan antingen utformas som hel- eller halvdagar. Innehållet i utbildningarna kan omfatta: Juridik lagar och regelverk för styrelseuppdrag i kommunala bostadsföretag Ekonomi och finansieringsfrågor Affärsmannaskap Allmännyttan i förändring historik, idéprogram, den statliga utredningen Nyproduktion med nya villkor Underhåll och ombyggnation Miljö, energi och hållbarhet Hyressättningssystemet Bostadsföretaget och EU Tid & plats Under våren i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg. Pris kronor inklusive lunch och kaffe. Information Gunilla Wikman Arnberg Regionala förtroendemannakonferenser 2010 SABO genomför under våren fyra regionala förtroendemannakonferenser. Separat inbjudan kommer att skickas ut. Målgrupp Styrelseledamöter i SABOs medlemsföretag. 5

6 företagsledning & organisationsutveckling Företagsledning & organisationsutveckling SBL-programmet SBL-programmet är en generalistutbildning med inriktning på personlig utveckling och affärsutveckling för högre chefer i bygg- och fastighetsbranschen. Programmet har funnits i drygt 25 år och närmare 800 deltagare har genom åren fått sin vidareutbildning som ledare genom detta program. Bland dessa finns många chefer i SABO-företag. SBL-programmet genomförs av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, vilket borgar för hög internationell klass på programmet. Överlag ger tidigare deltagare programmet mycket goda vitsord. Programmet erbjuder utveckling inom: Ledarskap och personlig utveckling Affärskompetens Branschrelaterad kompetens och nätverk Tillämpad teori Breddade perspektiv och förståelse för förändringar i världen och hur vi kan förhålla oss till dessa Genom SABOs engagemang i Stiftelsen Byggnadsindustrins Ledarutveckling (SBL) erbjuds chefer på ledningsnivå i SABO-företagen här ett ledarutvecklingsprogram som utvecklar såväl individer som företag och tillför därmed företagen ledningskompetens för framtida utmaningar. Tid & plats Start 18 januari på IFLs kursgård Kämpasten i Sigtuna. Omfattning 6 moduler à 4 dagar under 10 månader samt återsamling på 4 dagar ett år efter avslutat program, totalt 28 dagar. Pris kronor (rabatterat pris) Information Marika Lundin

7 Tid & plats januari och mars i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Exklusive internatkostnad. Medverkande Androulla Demetriadou, Lerna Consulting. Information Birgitta Frejd Tid & plats september på SABO i Stockholm. Pris Ingår i medlemsavgiften, inklusive kost och kvällsaktivitet. Logi betalas av deltagarna. Medverkande Företagsledning och medarbetare på SABO, SABO Förlags AB och tidningen Bofast, SABO Byggnadsförsäkrings AB, HBV samt Fastigo. Ledarskapet på VD-nivå VDs personliga ledarskap stimulerar hela tiden en dynamisk växel - verkan där ledarskapets beslutsaktivitet och kommunikativa förhållningssätt dikterar vad som händer med organisationens drivkraft, arbetsklimat och resultat både i det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet. SABO erbjuder ett utvecklingsprogram på VD-nivå där avsikten är att bli ännu bättre rustad för att effektivt matcha kommunikativa utmaningar och driva effektfulla beslutsaktiviteter som ger genomslag i organisationen. Talanger och färdigheter att hantera dynamiska beslut och reaktionsmönster i omgivningen kommer att vässas. Programmet omfattar 2+2 dagar. SABO samarbetar med Lernia Consulting i planering och genomförande av utvecklingsprogrammet. Målgrupp VDar vid allmännyttiga bostadsföretag. Träff för nya företagsledare Träffen för nya företagsledare ger information om SABO och vad SABO kan erbjuda medlemsföretagen. Syftet är också att skapa kontakter både mellan företagen och mellan företagen och SABO. Målgrupp Nya företagsledare i SABO-företag. Nyhet! företagsledning & organisationsutveckling Information Marika Lundin Tid & plats april region Västra. 6 7 maj region Östra maj region Sydöstra augusti region Norra. 8 9 september region Mellansverige oktober region Södra. Pris kronor inklusive måltider. Information Gunilla Wikman Arnberg VD-träffar VD-träffar genomförs regionvis under år Separat inbjudan kommer att skickas ut. Målgrupp VDar i SABOs medlemsföretag. Tid april, plats ännu ej bestämd. Separat inbjudan kommer senare. Information Elisabet Sundberger Nätverksträff för kvalitetsansvariga På dessa träffar brukar vi göra studiebesök och byta erfarenheter med varandra inom området kvalitet och verksamhetsstyrning. Våra senaste besök har bland annat varit hos Telge Bostäder för att ta del av deras arbete med LEAN och hos JM för att få del av deras arbete inom verksamhetsstyrning. Målgrupp Anställda som arbetar med kvalitet och verksamhetsutveckling. 7

8 företagsledning & organisationsutveckling Nya villkor för kommunala bostadsföretag I mitten av mars ska regeringen enligt planerna lämna sitt slutgiltiga förslag om allmännyttans villkor och hyressättningen i framtiden. I direkt anslutning till detta ordnar vi en konferens för att ge aktuell information om de ändringar som föreslås i lagstiftningen och vilka konsekvenserna blir för bostadsföretagen. Vi kommer särskilt att belysa frågor som affärsmässighet i praktiken, hur samhällsansvar och affärsmässighet kan förenas, hyresförhandlingarna i framtiden, konkurrensfrågor, ekonomiska relationer mellan bostadsföretag och kommun samt behovet av nya ägardirektiv. Målgrupp VD samt medlemmar i ledningsgrupper. Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher SABOs utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher fokuserar på den delvis nya roll som chefer i decentraliserade organisationer har och ger stöd i den komplexa ledar- och coachrollen. I programmet använder deltagarna sin vardag för att arbeta med lärande och utveckling. Detta kombineras med ett flertal pedagogiska verktyg; fallstudier, case, gruppdialog, enskild reflektion och coachande metodik. När programmet är avslutat har du fått: Ökad säkerhet och trygghet i ledar- och coachrollen. Ökad förmåga att kommunicera med chefer, medarbetare och kunder. Ökad förmåga att samverka med olika typer av personligheter i arbetsvardagen. Ökad förmåga att coacha dig själv och andra med flexibilitet och lyhördhet i krävande situationer. Ökad förmåga att utveckla och coacha arbetsgrupper och verksamheten mot uppsatta mål. Ökade insikter i servicerollen för intern och extern service. Ökad förmåga att skapa förutsättningar för arbetstrivsel och effektivitet i en hälsosam organisation där arbetsrelationer sköts professionellt. Ökad förmåga att skapa förutsättningar för lärande miljöer i verksamheten. Programmet omfattar dagar och sträcker sig från början av september till början av november. Mellan de olika utbildningstillfällena har deltagarna möjlighet att praktiskt tillämpa de nya kunskaperna. Till programmet har kopplats en påbyggnadsmodul som fokuserar på ledarskap i förändringsprocesser. SABO samarbetar med Lernia Consulting i planering och genomförande av programmet. Till hösten! Tid & plats mars i Stockholm. Pris Meddelas senare. Information Jörgen Mark-Nielsen Gunilla Wikman Arnberg Tid & plats Block I: 7 9 september, Block II: 5 6 oktober, Block III: 2 3 november. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Exklusive internatkostnad. Medverkande Androulla Demetriadou, Lernia Consulting. Information Birgitta Frejd Ledarskap i förändringsprocesser Till utvecklingsprogrammet för mellanchefer finns även en påbyggnadsmodul som fokuserar på ledarskap i förändringsprocesser. Denna ges också under hösten Målgrupp Chefer på mellannivå. Läs mer på 8

9 Tid & plats mars och juni på SABO i Stockholm. Pris En deltagare: kronor. Vid två deltagare eller fler från samma företag lämnas 10 procent rabatt. Kontakta Elisabet Sundberger för pris vid specialanpassat program eller kick-off. I priset ingår kaffe, luncher, middag och show på Golden Hits samt dokumentation. Information Elisabet Sundberger Flygande start på jobbet En utbildning för nyanställda i SABO-företag Syftet med utbildningen är att ge nyanställda en karta över den arena som de allmännyttiga bostadsföretagen verkar på så att man bättre kan förstå de situationer man möter. Utbildningen vänder sig till nyanställda i SABO-företag och innehåller sådan information om arbetet i ett allmännyttigt bostadsföretag som alla, oavsett befattning i företaget, har nytta av att känna till men som nästan ingen är anställd för att vara expert på. Utbildningen spänner över områden som allmännyttans uppdrag i kommunen, grundläggande juridik, kommunikation, etik och ekonomi. Efter genomgången utbildning ska deltagarna veta till exempel vad ett hyresavtal är samt känna till hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Alla får även en bild av branschens särskilda ekonomiska förutsättningar genom ett ekonomipass där gruppen delas i två mindre grupper utifrån eventuella förkunskaper i ekonomi. Dessutom får deltagarna en handfull konkreta redskap för att aktivt kunna skapa och behålla goda relationer med hyresgäster. För att ta tillfället i akt att lära känna nyanställda i andra SABO-företag inkluderar programmet en uppskattad middag med show på Golden Hits. Utbildningen kan även genomföras företagsinternt, i samarbete mellan några företag eller genom ett nätverk. Utbildningen kan dessutom anpassas som en kick-off företagsledning & organisationsutveckling Jag upplevde att det var mycket kompetenta föreläsare och hög kvalitet på hela utbildningen. Väldigt nöjd. Ett plus var också att man mixar alla nivåer på deltagare Deltagare på Flygande start Tid & plats augusti i Stockholmstrakten. Information Hanna Larsson Bostadsuniversitetet 2010 Bostadens inre kvaliteter På bostadsuniversitetet 2010 sätter vi fokus på bostadens inre kvaliteter. Rummen, funktionerna, utrustningen, tjänsterna, underhållet och hemkänslan står i centrum och vi håller oss helt innanför lägenhetsdörren. Här medverkar kvalificerade föreläsare från universitet och högskolor liksom praktiker med spännande erfarenheter från både hyresrätt och bostadsrätt. Tillsammans får deltagarna och föreläsarna diskutera hur bostadens inre kvaliteter kan utvecklas på ett hållbart sätt och framför allt ta fram strategier för hur dessa kan utveckla hyresrättens konkurrenskraft. Bostadsuniversitetet arrangeras tillsammans med Tekniska högskolan i Stockholm, Blekinge tekniska högskola, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Föreläsningar varvas med studiebesök och gruppövningar och diskussioner. Möjlighet att tentera för 7,5 högskolepoäng finns. Målgrupp Anställda och ledamöter i kommunala och privata bostadsföretag, liksom inom företag, myndigheter, organisationer och kommuner med inriktning mot byggande och förvaltning av bostäder. 9

10 företagsledning & organisationsutveckling SABO Trainee 2010/11 Är ditt företag i behov av nya, unga medarbetare? Då kanske SABOs traineeprogram kan vara en bra start? Under ett år varvas arbete på företaget med ett utbildningsprogram gemensamt för traineerna på de andra företagen. Utbildningsprogrammet utarbetas tillsammans med de företag som anställer traineer. Programmet vänder sig till nyutexaminerade akademiker eller KY-utbildade som snabbt kommer in i bostadsbranschen genom ett gemensamt utbildningsprogram tillsammans med traineer från andra SABO-företag. De får också under sitt år som trainee bred erfarenhet av hur det egna företaget fungerar. SABOs traineeprogram genomförs just nu för fjärde gången och ett femte program planeras till hösten De som är med i programmet arbetar i företag av varierande storlek i olika delar av landet. Gemensamt för alla traineer är en utbildning om fem block som pågår under ett år. Utbildningen syftar till att ge en förståelse och kunskap om de förhållanden som ett allmännyttigt företag verkar under. Målgrupp Alla SABO-företag. Det här innehåller programmet 2009/2010 T T Tid & plats Vi räknar med att starta själva programmet september 2010, med rekrytering under senvåren Vi vill ha din intresseanmälan senast 31 januari. Pris Meddelas senare. Information Hanna Larsson MOT NYA HÖJDER TRAINEE Allmännyttans villkor Grundläggande kunskap om det som gäller för allmännyttan inom juridik, ekonomi och hyror samt de allmännyttiga bostadsföretagens samhällsuppdrag. Spaning på omvärlden EUs roll för allmännyttan, en blick på utvecklingen i Europa samt de lokala marknaderna. Kundrelationer Hyresgästernas värderingar och vardag vår arbetsplats. Medarbetar- och ledarskap Medarbetar- och ledarskapsrollen. Fastighetsutveckling Aktuellt om ombyggnad/ nybyggnad, renovering och diskussion kring miljö- och energifrågor. Från Rinkeby till Nørrebro En aktiv konferens om stadsutveckling där bostadsföretag och boende går hand i hand Unik nordisk konferens! Välkommen till en nordisk konferens om hur vi tillsammans utvecklar framtidens förort! Första dagen träffas vi i Rinkeby och får kunskap om Stockholms stads initiativ Vision Järva och det arbete bostadsföretagen bedriver i området med fokus på dialog med de boende. Andra dagen lyfter vi blicken och tar bland annat del av erfarenheter från forskare och bostadsbolag från Nørrebro i Köpenhamn. Konferensen innehåller både föreläsningar, workshop, panelsamtal och gåtur i Rinkeby. Konferensen arrangeras tillsammans med vår nordiska organisation NBO (Nordiska kooperativa och allmännyttiga Bostadsföretags Organisation). Målgrupp VDar och sakkunniga i bostadsföretag samt styrelserepresentanter. Konferensen är även öppen för övriga organisationer i NBO. Tid & plats Lunch-lunch april, i Rinkeby och Kista (Stockholm). Hotell Rum på Memory hotell i Kista är reserverade och deltagarna bokar själva. Mer information fås vid anmälan. Pris kronor för båda konferensdagarna. I priset ingår luncher, fika och middag. (Priset är subventionerat av NBO.) Information Johanna Ode

11 Information Ulrika Sax De länder som vi har erfarenhet av att arrangera resor till är: Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Japan, Nederländerna, Norge, Tjeckien, Tyskland, Schweiz, Spanien, Storbritannien och USA. SABO Professional Tours unika kunskapsresor för medlemsföretagen SABO arrangerar årligen professionella kunskapsresor på olika teman till intressanta resmål, såväl inom landet som utomlands. En bra studieresa med styrelse, ledningsgrupp eller andra personalgrupper ska ge deltagarna unika upplevelser och information de inte kan skaffa på egen hand. Det kan vi på SABO bidra med. Vi erbjuder både färdiga resor och utarbetar skräddarsydda program eller förmedlar kontakter till olika lokala researrangörer och guider på uppdrag av enskilda bostadsföretag. Vi kommer gärna och föreläser om landet och bostadssituationen inför avresan, hjälper till att ta fram bakgrundsmaterial och utnyttjar vårt nätverk av bostadsforskare, politiker och praktiker för att komponera ett resprogram efter det tema som önskas. Temat för många av de resor vi hittills genomfört har oftast varit inriktat på allmännyttigt boende och byggande, bredband och ny teknik i hemmen samt arkitektur och stadsplanering. De länder i Västeuropa som har det största beståndet allmännyttiga bostäder är Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Österrike. Flera länder ligger i framkanten och har många goda exempel att visa upp när det gäller hållbart och billigt byggande, stadsförnyelse, varsam upprustning och förtätning av bostadsområden, bostäder för äldre, lokala utvecklingsarbeten med mera. företagsledning & organisationsutveckling Tid april i Cambridgeshire, England. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. I priset ingår undervisning, kursmaterial och helpension samt resor inom England. Deltagarna bokar och betalar själva resan till England. Medverkande Gary Watson, Watson Language Consultancy AB. Information Ulrika Sax Vässa din bostadsengelska och möt kollegor i engelska systerföretag Kursen är skräddarsydd för bostadsbranschen och antalet deltagare är maximerat till 10 personer. Under fem dygn lever du i en totalt engelskspråkig miljö i det charmiga Cambridgeshire, norr om London och kombinerar professionell språkträning med studiebesök och möten med kollegor på bostadsföretag. Information Hanna Larsson SABO Professional Tours Tyskland Krympande städer När kommunens befolkning inte ökar utan står still eller kanske till och med minskar hur arbetar man då med stadsutveckling på ett positivt och konstruktivt sätt? Tyskland har varit framgångsrikt med att krympa städer på olika sätt. Detta har bland annat presenterats på stadsbyggnadsutställningen IBA Stadtumbau i östra Tyskland. SABO planerar att genomföra en Professional Tour till Tyskland under 2010 för att ta del av de exempel som finns att hämta där, inspireras och utveckla tankegångarna kring hur vi kan arbeta med att krympa smart i Sverige. Målgrupp ledningsgrupper och styrelseledamöter i kommunala bostadsföretag på vikande marknad. 11

12 företagsledning & organisationsutveckling SABO Professional Tours Kina hösten 2010 Hösten 2010 åker vi till Kina för att besöka världsutställningen i Shanghai och huvudstaden Peking. Studieresans huvudattraktion är världsutställningen i Shanghai, Expo 2010 där temat är Better City, Better Life. Detta är även ett aktuellt tema för SABO och SABO-företagen. Det finns över 200 internationella utställare på plats och Sverige är en av dem. De svenska ämnena är hållbarhet, innovation och kommunikation. Målgrupp Företagsledning, styrelseledamöter och övriga intresserade. FOKUS seminarieserie om strategiska frågor SABO Human Resources lanserar 2010 seminarieserien FOKUS. Under denna rubrik kommer vi att ta upp olika strategiska frågor och teman av intresse för personer på ledningsnivå i medlemsföretagen. I mars planeras det första seminariet Nycklar till friska företag. Seminariet baseras på den studie som Hälsa och Framtid på Karolinska institutet presenterade 2009 där forskarna fann fyra nycklar till friska företag. Faktorer som företagsledningen direkt kan påverka för att sänka sjukfrånvaron. Stångåstaden i Linköping var ett av de företag som deltog i studien och kommer att medverka på seminariet. I april planeras ett seminarium om LEAN i samarbete med Telge Bostäder som arbetar framgångsrikt enligt konceptet. Tid oktober Pris Mellan kronor exklusive moms. (Moms utgår inte på utländska tjänster och flyg). I priset ingår alla flygresor, lokala transporter, hotell, flertalet måltider, inträden till aktviteter samt lokala guider. OBS! Antalet platser är begränsat. Information Ulrika Sax och Anders Johansson Tid & plats Nycklar till friska företag, 9 mars i Stockholm. LEAN, i april i Stockholm. Information Hanna Larsson Linn Malmberg Målgrupp Seminarieserien riktar sig till ledningsgrupper och till medarbetare som är intresserade av de frågor som tas upp under respektive FOKUS. Arkivkunskap och dokumenthantering, fördjupning Detta är en fördjupning i Arkivkunskap och dokumenthantering för personal inom bostadsföretag. Deltagarna får utbildning i processorientering det vill säga hur verksamhetens processer kan spegla sig i dokumenthantering och arkivredovisning. Under utbildningen berör vi även e-arkiv och lyfter fram erfarenheter av detta. Deltagarna kommer även få exempel på gallringsmetodik i diarium och arkiv. Utbildningen innefattar även ett studiebesök. Målgrupp All administrativ personal som jobbar på ett bostadsföretag. Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper. Grundkursen i Arkivkunskap och dokumenthantering är dock inget krav. Tid & plats april på SABO i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. I priset ingår lunch, kaffe, middag, kostnader i samband med studiebesök och kursdokumentation. Medverkande Viveca Nyström, VN arkiv & bibliotek samt Katharina Prager, Bra arkivkonsult Prager & Co AB. Information Fräs Therese Berg

13 ekonomi Ekonomi Tid & plats 20 maj i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande Peter Söderman, auktoriserad revisor, Öhrlings PWC, Brita Rosén, momsjurist Öhrlings PWC, Peter Wallberg, SABO. Information Peter Wallberg Skatter och redovisning i fastighetsbolag, grundkurs Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i och förbättra förståelsen för vissa fastighetsspecifika skatte- och redovisningsregler. Exempelvis nyckeltal och värderingsprinciper i redovisningen och frivillig momsplikt vid lokaluthyrning. Idag arbetar du kanske med leverantörsreskontra, hyresavisering eller på någon annan funktion i företaget där du kommer i kontakt med dessa frågor. Du kan också vara ny i din roll i fastighetsbranschen. Ur innehållet: Regelverket för redovisning idag och imorgon Några vanliga nyckeltal Värderingsprinciper avskrivning, ned- och uppskrivning Gränsdragning mellan underhåll och investering Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Frivillig skattskyldighet för moms vid lokaluthyrning Uttagsmoms i fastighetsförvaltande företag Omvänd byggmoms 13

14 ekonomi Investeringskalkylering, grundkurs Denna kurs ger en bra grund att stå på för dem som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar. Det kan handla om att du ska ta fram beslutsunderlag eller att du är i en position där du ska bedöma beslutsunderlag som andra upprättat. Det grundläggande tänkesättet är detsamma oavsett om det gäller nyproduktion av byggnader, omfattande renoveringar, ett nytt uppvärmningssystem eller att installera en hiss. Vi berör olika kalkylmodeller, men fokuserar på nuvärdesberäkning. Investeringens konsekvenser för resultat- och balansräkning, gränsdragningen mellan underhåll och investeringar samt hur man ska se på avskrivningar berörs. En stor del av dagen ägnas åt övningsuppgifter som syftar till att skapa förståelse för grundläggande begrepp såsom de olika komponenterna i driftnettot och kalkylränta. Målgrupp Medarbetare som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av investeringar. Tid & plats En dag i april i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor. Medverkande Thorbjörn Nilsen, SABO. Information Thorbjörn Nilsen Peter Wallberg Investeringskalkylering, fortsättningskurs Delar av innehållet ingick i endagskursen Investeringskalkylering vid nyproduktion som SABO tidigare gett. Här ges möjlighet att fördjupa och befästa dessa kunskaper. Utöver detta behandlas till exempel frågeställningar i samband med ombyggnad och renovering. Teoretiska genomgångar varvas med övningsuppgifter. Vi fördjupar oss bland annat i: Hur man härleder sin kalkylränta ur marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar. Samband och skillnader mellan kalkyler som mynnar ut i avkastning på totalt respektive eget kapital. Begreppen värde och värdering. Regler och praxis för upp- och nedskrivningar i balansräkningen. Redovisningsmässig gränsdragning underhåll investering. Hur påverkar hyreshöjningar och minskade driftkostnader driftnettot, och i förlängningen investeringens värde? Konsekvenser i resultat- och balansräkning på kort och lång sikt. Målgrupp Medarbetare som gått grundkurs i investeringskalkylering eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper, och nu vill fördjupa dessa. Tid & plats Två dagar i april i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande: Bo Nordlund, KPMG och personal från SABO. Information Thorbjörn Nilsen Peter Wallberg SABOs Finansmarknadsdag Syftet med dagen är att sätta in deltagarna i läget i svensk ekonomi just nu. Avsikten är även att belysa och praktiskt hantera de viktigaste finansiella riskerna i bostadsföretagen. Vilka är de största utmaningarna vi står inför idag och imorgon? Har finanskrisens effekter på bostadsföretagens upplåning klingat av? Detta är exempel på frågor som vi tar upp under dagen. Målgrupp Ledningsgrupper, bolagsstyrelser och tjänstemän som arbetar med finansoch fastighetsfrågor inom eller åt de finansiella bolagen. Tid & plats Meddelas senare. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Information Maria Gabrielsson

15 Tid & plats Företagsförlagd. Pris kronor. Medverkande Staffan Sundgren, Rätt & Slätt. Information Roland Sernlind Ta tempen på företaget Detta är ett sätt för VD och ledningsgrupp att få en helhetsbild av företagets situation och se vad som kan behöva göras i framtiden. Att anlita konsulthjälp för att analysera ett helt företag blir väldigt kostsamt och skulle utan styrning kunna ta konsultdagar i anspråk. Tanken här är att företaget själv ska göra jobbet, vilket dels blir billigare och dels ökar den egna insikten. Kostnaden motsvarar sju konsultdagar ( kronor). Önskar företaget konsulthjälp för avstämning under processen eller för att utarbeta åtgärdsprogram när processen är klar går det att köpa detta på dagsbasis. ekonomi Följande avsnitt ingår i materialet: Visionen/företagets mål Affärsidén: Vem utgår den ifrån? Omvärlden Hot och möjligheter: Hur ser vår omvärld ut? Företaget Styrkor och svagheter: Förmögen eller oförmögen att handla? Ekonomi Analyser samt olika ekonomiska nyckeltal och begrepp Organisations- och ekonomistyrning: Var kommer pengarna ifrån? Ekonomisk medvetenhet Kalkyler/Effektivitet: Gör vi rätt saker och på rätt sätt? Marknadsföring och uthyrning, arbetssätt, rutiner och system Driftfrågor, avtalsformer, arbets- och ställkostnader etc. Timkostnadsanalys som visar exakt vad de interna utförarna personligen kostar. Denna analys ingår dock inte i materialet, utan kostar kronor för upp till 20 utförare, därefter samma belopp för varje ytterligare 20 personer. Tid & plats Två dagar i maj i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Logi, middag och transport ingår i priset. Medverkande Christer Isehag, IIR och Roland Sernlind, SABO. Information Roland Sernlind Christer Isehag, Vinnande förhandlingsteknik Hur genomför jag en förhandling? Passa på att gå denna utbildning som ger dig kunskap om hur förberedelserna och genomförandet av hyresförhandlingen går till. Gå utbildningen under våren så att du i god tid före den egentliga förhandlingssituationen kommande höst är förberedd och har tid att reflektera över ditt agerande och hur motparten kan tänkas agera. Ur innehållet: Förberedelse och strukturering Genomförande av förhandlingen Argumentationsteknik Förhandlingspsykologi Olika kommunikationsstilar Att kommunicera. Att höra och lyssna Den tysta kommunikationen. Inte vad jag säger utan hur jag säger det. Under utbildningen får du många tips om hur du hanterar dödlägen, du lär dig känna igen fula tricks samt lär dig frågemetodik och tekniker. I utbildningen ingår även ett förhandlingsspel där du ges möjlighet att träna din förhandlingsteknik. Kom gärna flera från samma företag. De som utgör förhandlingsteamet i företaget får en utmärkt chans till trimning och förberedelse inför förhandlingarna. Målgrupp VDar och ekonomichefer. 15

16 ekonomi AFFÄRSMANNASKAP Attityder och kunskaper som utvecklar verksamheten Affärsmannaskap är mer än en vanlig utbildning. Affärsmannaskap berör alla medarbetare och alla processer i företaget och stimulerar till kreativitet och nytänkande när det gäller utvecklingen mot ökad kundorientering och affärsmässigt tänkande i allmännyttiga bostadsföretag. Affärsmannaskap är uppbyggd runt ett tydligt budskap som anpassas till varje enskilt företags förutsättningar och ger en gemensam grund för hela företaget att utgå från i utvecklingsarbetet. Affärsmannaskap visar på sambandet mellan ekonomiska och sociala visioner och hur man kan uppnå framgångsrika lösningar för både kunder, företag och medarbetare. Affärsmannaskap innehåller två delar, Affärsmannaskap 1 och 2 som bygger på varandra. EKONOMI Målgrupp Alla anställda i företaget. Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur Tjäna kunden tjäna pengar! Första steget handlar om hur företaget kan skapa en stabil ekonomisk grund som ger rimlig trygghet inför väntade och oväntade utmaningar. För detta krävs en företagskultur som bygger på vilja, kunskap och känsla för vilka olika åtgärder som kan vidtas för att nå full uthyrningsgrad och en kostnadseffektiv service till företagets kunder. Ett verkligt affärsmannaskap bygger också på nytänkande och mod att prova nya lösningar. Affärer är lokala och därför spelar bovärdar som har ekonomiskt helhetsansvar en viktig roll men minst lika viktigt är att hela företaget involveras och drar åt samma håll. I Affärsmannaskap 1 ges en helhetsbild av vad modern, affärsmässig bostadsförvaltning innebär. Utbildningen vänder sig till företag som vill stärka sin ekonomi och utveckla sina medarbetare mot ökat ansvarstagande och affärsmässigt tänkande. För information och offert Roland Sernlind Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta När vi har pengarna vad gör vi med dem? Nästa steg i utvecklingen är att gå från en defensiv strategi, med konsolidering som mål, till en mer offensiv fas, som mer kommer att handla om att skapa värden för framtiden i form av investeringar i till exempel om- och nybyggnation, trygghetsåtgärder och sociala projekt. Det kortsiktiga resultattänkandet kompletteras med ett långsiktigt avkastningstänkande. Målet är att skapa största möjliga nytta för ägaren och medverka till en positiv utveckling av kommunen som helhet. I Affärsmannaskap 2 utvecklas kundorienteringen ytterligare mot lokala affärsidéer och utvecklingsprojekt som utgår från lokala förutsättningar och behov. För information och offert Roland Sernlind Affärsmannaskap 1 och 2 genomförs som företagsförlagda utbildningar och sker i samarbete med vår konsult Staffan Sundgren. 16

17 juridik Information om samtliga juridikutbildningar Anki Zachrisson Juridik Tid & plats mars i Malmö mars i Göteborg, april i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Hyresjuridik I, grundutbildning SABOs grundutbildning i hyresjuridik för anställda i bostadsföretag kräver inga förkunskaper i juridik. Under utbildningen går vi igenom vanliga typfall och exempel och visar vilka lagar och regler som gäller enligt hyreslagen. Utbildningen har utvecklats i samarbete med SABO-företagen och är lämplig inte bara för dig som till vardags har kontakt med hyresgäster utan även för kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. Utbildningen är också ett mycket lämpligt inslag i introduktionsprogram för ny personal som ska arbeta med uthyrningsfrågor. Utbildningen leds av erfarna jurister från SABO. Målgrupp Uthyrningspersonal, kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. Tid & plats 5 6 maj i Stockholm, maj i Göteborg. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Hyresjuridik II Hyresjuridik II är en fortsättningsutbildning på Hyresjuridik I. Vi går djupare in på de centrala bestämmelserna i hyreslagen och kommenterar dessa närmare. Sedan jämför vi dem med konkreta rättsfall och ser hur domstolarna tolkat bestämmelserna. Utbildningen är utvecklad i samarbete med SABO-företagen och är lämplig för dig som gått Hyresjuridik I och nu behöver veta lite mer om tillämpningen av hyreslagen. Utbildningen leds av erfarna jurister från SABO. Målgrupp För dig som gått Hyresjuridik I eller har motsvarande utbildning och nu behöver veta mer om hyresjuridiken kring bostäder. 17

18 juridik Hyresjuridik uppdatering En dag för dig som vill fräscha upp dina kunskaper i hyresjuridik. Vi blandar dina frågor med nyheter och de senaste rättsfallen. Målgrupp Medarbetare som tidigare gått Hyresjuridik I och II. Nyhet! Tid & plats 18 februari i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Offentlighet och sekretess SABO inbjuder till en utbildning om offentlighet och sekretess med utgångspunkt från de förhållanden som råder i de kommunala bostadsföretagen. Vi kommer bland annat att gå igenom grunderna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen, sekretessproblematiken inom LOU, offentlighets- och personuppgiftslagen (PuL) samt redovisning av rättspraxis. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Tid & plats Hösten 2010 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Lokalhyresjuridik Nu 2 dagar! Lokalhyresmarknaden har förändrats. Även tidigare så kallade säkra lokalhyresgäster är inte längre så säkra. Kraftiga rationaliseringar bland företag, myndigheter och organisationer i kombination med ökad konkurrens på marknaden gör att det är svårt att behålla även gamla trogna hyresgäster. Det är viktigt att vara förutseende och professionell i sin uthyrningsverksamhet så att man skyddar sig mot oväntade överraskningar i framtiden. I utbildningen blandas genomgångar av lagar och avtal med diskussioner kring fall från praktiken och övningsexempel. Tid & plats Hösten 2010 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist. Målgrupp Medarbetare som till vardags arbetar med uthyrning av lokaler. Fastighetsägarens juridiska ansvar I utbildningen går vi igenom hur det rättsliga ansvaret fungerar vid vardagliga olyckor, störningar och liknande. Det kan till exempel handla om rätten till ersättning vid nikotinskadade lägenheter eller andra skador som hyresgästen vållat i lägenheten. Andra exempel är istappsolyckor, halkolyckor eller olyckor när hyresgäster har satt upp studsmattor, pooler eller parabolantenner. Belamrade trappuppgångar eller fall där hyresgäster stör sina grannar är ytterligare exempel. Vi går också översiktligt igenom grundläggande miljörättsliga regler och grundläggande regler om arbetsmiljöansvar. Tid & plats Hösten 2010 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med de frågeställningar som utbildningen behandlar. 18

19 Tid & plats 9 10 februari i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Affärsjuridik Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i allmän affärsjuridik så att du själv kan hantera enklare juridiska frågor, till exempel att ingå och tolka avtal, köpa fast och lös egendom samt kräva skadestånd vid fel i vara. Nyhet! juridik Medverkande Jurist från SABO. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med affärsjuridiska frågeställningar, till exempel de som arbetar med inköp, fordringar, administration och ekonomi. Tid & plats Hösten 2010 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Juridik och praktik i störningsärenden Detta är en utbildning som speciellt tar upp de många frågor som bostadsföre tagen kan ha om hur man ska komma till rätta med störande hyresgäster. Vi går igenom den praktiska hanteringen och hur man förbereder och framgångsrikt driver tvister. Målgrupp Medarbetare som handlägger störningsärenden. Tid & plats Två dagar. Företagsförlagd. Pris kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen Här går vi igenom vanliga situationer i ett bostadsföretags verksamhet som de flesta ställs inför. Utbildningen ger konkret handledning och är lämplig för alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. Utbildningen, som utvecklats i nära samarbete med SABO-företagen, ger en bred överblick över lagstiftningar som är aktuella i ett bostadsföretags verksamhet. Några exempel är hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter, tillträde till lägenhet, parkeringsfrågor, skadeståndsfrågor med mera. Målgrupp Alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. Tid & plats Hösten 2010 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Hyresnämnds- och domstolsprocessen Nu 2 dagar! I utbildningen görs en genomgång av processen vid hyresnämnd samt i tvistemål vid tingsrätt. Tyngdpunkten läggs på ärenden och mål i samband med uthyrning av bostäder. Utbildningen är inriktad på praktisk handläggning. Efter genomgången utbildning är avsikten att deltagarna själva ska kunna agera som ombud i hyresnämnd och tingsrätt i enklare mål och ärenden. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med hyresnämnds- och domstolsärenden. 19

20 juridik LOU för bostadsföretag, grundutbildning Utbildningen riktar sig till upphandlare och andra som vill skaffa sig grundläggande kunskaper i lagen om offentlig upphandling och andra lagar som berör upphandlingsprocessen. Utbildningen omfattar en dag. Tid & plats 4 maj samt 10 november i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Målgrupp Medarbetare som arbetar med upphandling i bostadsföretag. Medverkande Jurist från SABO. Nätverksträff om LOU Välkommen till en tvådagars nätverkskonferens med tema LOU, Nyhet! lagen om offentlig upphandling. Konferensen riktar sig till dig som handlar upp varor, tjänster och entreprenader inom bostadsbranschen. Tanken med konferensen är att deltagarna ska få aktuell och relevant information beträffande regelverket LOU samt få möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra bostadsföretag. Dag 1 kommer företrädare från SABO att hålla i programpunkterna. Dagen består av kortare föreläsningar följt av gruppdiskussioner och grupparbeten. Dag 2 inbjuds externa experter som föreläser om aktuella ämnen för bostadsbranschen. Deltagarna ges sedan möjlighet att ställa frågor. Exempel på innehåll: Nyheter och lagförslag inom ramen för regelverket LOU Köp utan föregående upphandling mellan kommuner och dess bostadsföretag Miljökrav Relevant praxis Tid & plats mars i Stockholm. Pris kronor (i priset ingår kaffe, luncher och middag). Medverkande Jurist från SABO samt externa experter. 20

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Bättre vård mindre tvång Del 2

Bättre vård mindre tvång Del 2 Bättre vård mindre tvång Del 2 EPSILON, ZETA, THETA Bättre vård mindre tvång Del 2 1 Innehåll Inledning... 4 Genombrottsprogram Epsilon Inledning... 6 Bakgrund... 7 Resultat... 10 Slutsatser... 14 Reflektioner

Läs mer

ARBETE I UTVECKLING. - på kvinnors vis. Ann Boman

ARBETE I UTVECKLING. - på kvinnors vis. Ann Boman ARBETE I UTVECKLING - på kvinnors vis Ann Boman Slutrapport från Arbetslivsfondens ALFA Q program INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD ETT FRISKARE ARBETSLIV Arbetslivsfondens stöd för arbetsplatsutveckling ALFA

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer