SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag"

Transkript

1 SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2

3 Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och vice ordförande 4 Allmännyttan i förändring 5 Företagsförlagd styrelseutbildning 5 Regionala förtroendemannakonferenser Företagsledning & organisationsutveckling SBL-programmet 6 Ledarskapet på VD-nivå 7 Träff för nya företagsledare 7 VD-träffar 7 Nätverksträff för kvalitetsansvariga 7 Nya villkor för kommunala bostadsföretag 8 Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher 8 Flygande start på jobbet 9 Bostadsuniversitetet SABO Trainee 2010/11 10 Från Rinkeby till Nørrebro 10 Vässa din bostadsengelska 11 SABO Professional Tours Tyskland 11 SABO Professional Tours Kina 12 FOKUS seminarieserie om strategiska frågor 12 Arkivkunskap och dokumenthantering 12 Ekonomi Skatter och redovisning i fastighetsbolag 13 Investeringskalkylering, grundkurs 14 Investeringskalkylering, fortsättningskurs 14 SABOs Finansmarknadsdag 14 Ta tempen på företaget 15 Vinnande förhandlingsteknik 15 Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur 16 Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta 16 Juridik Hyresjuridik I, grundutbildning 17 Hyresjuridik II 17 Hyresjuridik uppdatering 18 Offentlighet och sekretess 18 Lokalhyresjuridik 18 Fastighetsägarens juridiska ansvar 18 Affärsjuridik 19 Juridik och praktik i störningsärenden 19 Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen 19 Hyresnämnds- och domstolsprocessen 19 LOU för bostadsföretag, grundutbildning 20 Nätverksträff om LOU 20 drift & förvaltning Utbildning för ombyggnadssamordnare 21 Konferens om energieffektivisering 22 Nätverksträffar Skåneinitiativet 22 Energijakt på hemmaplan 22 Driftträff 23 Att upphandla och kontrollera måleritjänster 23 Förvaltningsträffar 23 Så påverkar du ditt fjärrvärmepris 24 Att planera och bygga egen vindkraft 24 Allmänna bestämmelser ABK Avflyttningsbesiktning 25 Beställarombud vid renoveringsprojekt 25 Regionala renoveringsträffar 25 Miljö Miljörevision för bostadsföretag 26 Att styra skötsel av utemiljö 27 Leverantörsbedömning 27 Miljökommunikation för bostadsföretag 28 kunden och Boendet Trygghetsbostäder och trygghetsboende 29 Plats för barn och unga 30 Boinflytande- och bodemokratidagar 31 Underlätta boendet för äldre i befintligt bostadsbestånd 32 Fungerande boende och vardagsliv för äldre 32 SABOs kundserviceutbildning 33 SABOs bovärdsutbildning 34 Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa 35 Nätverksträff kring sociala frågor i boendet 35 Att förebygga diskriminering i bostadsföretag 35 Etik i bostadsföretag 36 bredband Bredbandsutveckling 37 SABOs bredbandspärm 38 Kommunikation Inspiration för varumärkesbyggare 39 Nätverksträffar för kommunikatörer 40 Medieträning 40 Workshop för informationsgruppen 40 Konsulttjänster 41

4 styrelse Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning Utbildningen tar sin utgångspunkt i det aktuella företagets bolagsordning, verksamhetsplan, bokslut med mera, som i förväg sänds till kursledaren. Utifrån företagets förutsättningar diskuteras hur bostadsföretaget kan utveckla och formulera sin verksamhetsidé och sina mål, strategier och policies. Parallellt görs en genomgång av de regelverk som styr kommunala bostadsföretag. Målet med utbildningen är att styrelsen ska få möjlighet att med erfaren hjälp granska företagets nuläge och möjliga utveckling. Beställ mer detaljerat program! Tid & plats Enligt överenskommelse. Pris kronor för en heldag. Medverkande Öjvind Norberg, ordförande i Styrelseakademien med lång erfarenhet av såväl VD- som styrelsearbete inom fastighetssektorn. Information Birgitta Frejd , Utbildning för ordförande och vice ordförande Nyhet! Styrelseordförandens roll är mångfacetterad. Förutom att leda styrelsearbetet på ett effektivt sätt ska ordföranden också vara en länk mellan styrelsen och ägaren. SABO erbjuder en ny utbildning för ordförande och vice ordförande i kommunala bostadsföretag. Utbildningen innehåller såväl genomgång av tillämpliga lagar och regelverk som praktiska råd och tips i det dagliga styrelsearbetet. Utrymme lämnas för diskussion och erfarenhetsutbyte. Tid & plats februari. Pris kronor inklusive lunch och middag (logi tillkommer). Medverkande Kurt Eliasson, VD SABO, Bo Lundborg, jurist SABO. Information Birgitta Frejd , 4

5 Tid & plats Enligt överenskommelse. Pris kronor för en heldag. Information Marika Lundin Allmännyttan i förändring konsekvenser för det egna företaget? Allmännyttan diskuteras och skärskådas från många håll. Fastig hetsägarnas anmälan till EU och den statliga utredningen om allmännyttans villkor (Allvillutredningen) har bidragit till detta. En proposition med förslag till lagändringar kommer sannolikt att läggas fram under våren Vad betyder detta för allmännyttan i stort? Och vad betyder det för det egna företaget? Finns det områden där företaget bör satsa extra kraft på att profilera sig ytterligare? Vilka strategier ska läggas upp? Vi kommer till ert företag och genomför ett program inför styrelse och/eller ledningsgrupp. styrelse Programmet innehåller exempelvis: En sammanfattning av allmännyttans utveckling och aktuella frågor SABOs idéprogram Senaste nytt från regeringen när det gäller utredningen om allmännyttans villkor Gruppdiskussioner Tid & plats Enligt överenskommelse med respektive företag. Omfattning Hel- eller halvdag. Pris Enligt överenskommelse. Information Birgitta Frejd Företagsförlagd styrelseutbildning Att ha ett styrelseuppdrag kräver kunskap i en rad områden. Förutom att veta hur ansvaret ser ut och vad som krävs av en styrelseledamot ska styrelsen ta ställning i olika frågor som är av stor betydelse för SABO-företagets verksamhet och framtid. SABO erbjuder skräddarsydda och företagsförlagda styrelseutbildningar som utformas så att de passar den aktuella styrelsen på bästa sätt. De kan antingen utformas som hel- eller halvdagar. Innehållet i utbildningarna kan omfatta: Juridik lagar och regelverk för styrelseuppdrag i kommunala bostadsföretag Ekonomi och finansieringsfrågor Affärsmannaskap Allmännyttan i förändring historik, idéprogram, den statliga utredningen Nyproduktion med nya villkor Underhåll och ombyggnation Miljö, energi och hållbarhet Hyressättningssystemet Bostadsföretaget och EU Tid & plats Under våren i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg. Pris kronor inklusive lunch och kaffe. Information Gunilla Wikman Arnberg Regionala förtroendemannakonferenser 2010 SABO genomför under våren fyra regionala förtroendemannakonferenser. Separat inbjudan kommer att skickas ut. Målgrupp Styrelseledamöter i SABOs medlemsföretag. 5

6 företagsledning & organisationsutveckling Företagsledning & organisationsutveckling SBL-programmet SBL-programmet är en generalistutbildning med inriktning på personlig utveckling och affärsutveckling för högre chefer i bygg- och fastighetsbranschen. Programmet har funnits i drygt 25 år och närmare 800 deltagare har genom åren fått sin vidareutbildning som ledare genom detta program. Bland dessa finns många chefer i SABO-företag. SBL-programmet genomförs av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, vilket borgar för hög internationell klass på programmet. Överlag ger tidigare deltagare programmet mycket goda vitsord. Programmet erbjuder utveckling inom: Ledarskap och personlig utveckling Affärskompetens Branschrelaterad kompetens och nätverk Tillämpad teori Breddade perspektiv och förståelse för förändringar i världen och hur vi kan förhålla oss till dessa Genom SABOs engagemang i Stiftelsen Byggnadsindustrins Ledarutveckling (SBL) erbjuds chefer på ledningsnivå i SABO-företagen här ett ledarutvecklingsprogram som utvecklar såväl individer som företag och tillför därmed företagen ledningskompetens för framtida utmaningar. Tid & plats Start 18 januari på IFLs kursgård Kämpasten i Sigtuna. Omfattning 6 moduler à 4 dagar under 10 månader samt återsamling på 4 dagar ett år efter avslutat program, totalt 28 dagar. Pris kronor (rabatterat pris) Information Marika Lundin

7 Tid & plats januari och mars i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Exklusive internatkostnad. Medverkande Androulla Demetriadou, Lerna Consulting. Information Birgitta Frejd Tid & plats september på SABO i Stockholm. Pris Ingår i medlemsavgiften, inklusive kost och kvällsaktivitet. Logi betalas av deltagarna. Medverkande Företagsledning och medarbetare på SABO, SABO Förlags AB och tidningen Bofast, SABO Byggnadsförsäkrings AB, HBV samt Fastigo. Ledarskapet på VD-nivå VDs personliga ledarskap stimulerar hela tiden en dynamisk växel - verkan där ledarskapets beslutsaktivitet och kommunikativa förhållningssätt dikterar vad som händer med organisationens drivkraft, arbetsklimat och resultat både i det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet. SABO erbjuder ett utvecklingsprogram på VD-nivå där avsikten är att bli ännu bättre rustad för att effektivt matcha kommunikativa utmaningar och driva effektfulla beslutsaktiviteter som ger genomslag i organisationen. Talanger och färdigheter att hantera dynamiska beslut och reaktionsmönster i omgivningen kommer att vässas. Programmet omfattar 2+2 dagar. SABO samarbetar med Lernia Consulting i planering och genomförande av utvecklingsprogrammet. Målgrupp VDar vid allmännyttiga bostadsföretag. Träff för nya företagsledare Träffen för nya företagsledare ger information om SABO och vad SABO kan erbjuda medlemsföretagen. Syftet är också att skapa kontakter både mellan företagen och mellan företagen och SABO. Målgrupp Nya företagsledare i SABO-företag. Nyhet! företagsledning & organisationsutveckling Information Marika Lundin Tid & plats april region Västra. 6 7 maj region Östra maj region Sydöstra augusti region Norra. 8 9 september region Mellansverige oktober region Södra. Pris kronor inklusive måltider. Information Gunilla Wikman Arnberg VD-träffar VD-träffar genomförs regionvis under år Separat inbjudan kommer att skickas ut. Målgrupp VDar i SABOs medlemsföretag. Tid april, plats ännu ej bestämd. Separat inbjudan kommer senare. Information Elisabet Sundberger Nätverksträff för kvalitetsansvariga På dessa träffar brukar vi göra studiebesök och byta erfarenheter med varandra inom området kvalitet och verksamhetsstyrning. Våra senaste besök har bland annat varit hos Telge Bostäder för att ta del av deras arbete med LEAN och hos JM för att få del av deras arbete inom verksamhetsstyrning. Målgrupp Anställda som arbetar med kvalitet och verksamhetsutveckling. 7

8 företagsledning & organisationsutveckling Nya villkor för kommunala bostadsföretag I mitten av mars ska regeringen enligt planerna lämna sitt slutgiltiga förslag om allmännyttans villkor och hyressättningen i framtiden. I direkt anslutning till detta ordnar vi en konferens för att ge aktuell information om de ändringar som föreslås i lagstiftningen och vilka konsekvenserna blir för bostadsföretagen. Vi kommer särskilt att belysa frågor som affärsmässighet i praktiken, hur samhällsansvar och affärsmässighet kan förenas, hyresförhandlingarna i framtiden, konkurrensfrågor, ekonomiska relationer mellan bostadsföretag och kommun samt behovet av nya ägardirektiv. Målgrupp VD samt medlemmar i ledningsgrupper. Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher SABOs utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher fokuserar på den delvis nya roll som chefer i decentraliserade organisationer har och ger stöd i den komplexa ledar- och coachrollen. I programmet använder deltagarna sin vardag för att arbeta med lärande och utveckling. Detta kombineras med ett flertal pedagogiska verktyg; fallstudier, case, gruppdialog, enskild reflektion och coachande metodik. När programmet är avslutat har du fått: Ökad säkerhet och trygghet i ledar- och coachrollen. Ökad förmåga att kommunicera med chefer, medarbetare och kunder. Ökad förmåga att samverka med olika typer av personligheter i arbetsvardagen. Ökad förmåga att coacha dig själv och andra med flexibilitet och lyhördhet i krävande situationer. Ökad förmåga att utveckla och coacha arbetsgrupper och verksamheten mot uppsatta mål. Ökade insikter i servicerollen för intern och extern service. Ökad förmåga att skapa förutsättningar för arbetstrivsel och effektivitet i en hälsosam organisation där arbetsrelationer sköts professionellt. Ökad förmåga att skapa förutsättningar för lärande miljöer i verksamheten. Programmet omfattar dagar och sträcker sig från början av september till början av november. Mellan de olika utbildningstillfällena har deltagarna möjlighet att praktiskt tillämpa de nya kunskaperna. Till programmet har kopplats en påbyggnadsmodul som fokuserar på ledarskap i förändringsprocesser. SABO samarbetar med Lernia Consulting i planering och genomförande av programmet. Till hösten! Tid & plats mars i Stockholm. Pris Meddelas senare. Information Jörgen Mark-Nielsen Gunilla Wikman Arnberg Tid & plats Block I: 7 9 september, Block II: 5 6 oktober, Block III: 2 3 november. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Exklusive internatkostnad. Medverkande Androulla Demetriadou, Lernia Consulting. Information Birgitta Frejd Ledarskap i förändringsprocesser Till utvecklingsprogrammet för mellanchefer finns även en påbyggnadsmodul som fokuserar på ledarskap i förändringsprocesser. Denna ges också under hösten Målgrupp Chefer på mellannivå. Läs mer på 8

9 Tid & plats mars och juni på SABO i Stockholm. Pris En deltagare: kronor. Vid två deltagare eller fler från samma företag lämnas 10 procent rabatt. Kontakta Elisabet Sundberger för pris vid specialanpassat program eller kick-off. I priset ingår kaffe, luncher, middag och show på Golden Hits samt dokumentation. Information Elisabet Sundberger Flygande start på jobbet En utbildning för nyanställda i SABO-företag Syftet med utbildningen är att ge nyanställda en karta över den arena som de allmännyttiga bostadsföretagen verkar på så att man bättre kan förstå de situationer man möter. Utbildningen vänder sig till nyanställda i SABO-företag och innehåller sådan information om arbetet i ett allmännyttigt bostadsföretag som alla, oavsett befattning i företaget, har nytta av att känna till men som nästan ingen är anställd för att vara expert på. Utbildningen spänner över områden som allmännyttans uppdrag i kommunen, grundläggande juridik, kommunikation, etik och ekonomi. Efter genomgången utbildning ska deltagarna veta till exempel vad ett hyresavtal är samt känna till hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Alla får även en bild av branschens särskilda ekonomiska förutsättningar genom ett ekonomipass där gruppen delas i två mindre grupper utifrån eventuella förkunskaper i ekonomi. Dessutom får deltagarna en handfull konkreta redskap för att aktivt kunna skapa och behålla goda relationer med hyresgäster. För att ta tillfället i akt att lära känna nyanställda i andra SABO-företag inkluderar programmet en uppskattad middag med show på Golden Hits. Utbildningen kan även genomföras företagsinternt, i samarbete mellan några företag eller genom ett nätverk. Utbildningen kan dessutom anpassas som en kick-off företagsledning & organisationsutveckling Jag upplevde att det var mycket kompetenta föreläsare och hög kvalitet på hela utbildningen. Väldigt nöjd. Ett plus var också att man mixar alla nivåer på deltagare Deltagare på Flygande start Tid & plats augusti i Stockholmstrakten. Information Hanna Larsson Bostadsuniversitetet 2010 Bostadens inre kvaliteter På bostadsuniversitetet 2010 sätter vi fokus på bostadens inre kvaliteter. Rummen, funktionerna, utrustningen, tjänsterna, underhållet och hemkänslan står i centrum och vi håller oss helt innanför lägenhetsdörren. Här medverkar kvalificerade föreläsare från universitet och högskolor liksom praktiker med spännande erfarenheter från både hyresrätt och bostadsrätt. Tillsammans får deltagarna och föreläsarna diskutera hur bostadens inre kvaliteter kan utvecklas på ett hållbart sätt och framför allt ta fram strategier för hur dessa kan utveckla hyresrättens konkurrenskraft. Bostadsuniversitetet arrangeras tillsammans med Tekniska högskolan i Stockholm, Blekinge tekniska högskola, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Föreläsningar varvas med studiebesök och gruppövningar och diskussioner. Möjlighet att tentera för 7,5 högskolepoäng finns. Målgrupp Anställda och ledamöter i kommunala och privata bostadsföretag, liksom inom företag, myndigheter, organisationer och kommuner med inriktning mot byggande och förvaltning av bostäder. 9

10 företagsledning & organisationsutveckling SABO Trainee 2010/11 Är ditt företag i behov av nya, unga medarbetare? Då kanske SABOs traineeprogram kan vara en bra start? Under ett år varvas arbete på företaget med ett utbildningsprogram gemensamt för traineerna på de andra företagen. Utbildningsprogrammet utarbetas tillsammans med de företag som anställer traineer. Programmet vänder sig till nyutexaminerade akademiker eller KY-utbildade som snabbt kommer in i bostadsbranschen genom ett gemensamt utbildningsprogram tillsammans med traineer från andra SABO-företag. De får också under sitt år som trainee bred erfarenhet av hur det egna företaget fungerar. SABOs traineeprogram genomförs just nu för fjärde gången och ett femte program planeras till hösten De som är med i programmet arbetar i företag av varierande storlek i olika delar av landet. Gemensamt för alla traineer är en utbildning om fem block som pågår under ett år. Utbildningen syftar till att ge en förståelse och kunskap om de förhållanden som ett allmännyttigt företag verkar under. Målgrupp Alla SABO-företag. Det här innehåller programmet 2009/2010 T T Tid & plats Vi räknar med att starta själva programmet september 2010, med rekrytering under senvåren Vi vill ha din intresseanmälan senast 31 januari. Pris Meddelas senare. Information Hanna Larsson MOT NYA HÖJDER TRAINEE Allmännyttans villkor Grundläggande kunskap om det som gäller för allmännyttan inom juridik, ekonomi och hyror samt de allmännyttiga bostadsföretagens samhällsuppdrag. Spaning på omvärlden EUs roll för allmännyttan, en blick på utvecklingen i Europa samt de lokala marknaderna. Kundrelationer Hyresgästernas värderingar och vardag vår arbetsplats. Medarbetar- och ledarskap Medarbetar- och ledarskapsrollen. Fastighetsutveckling Aktuellt om ombyggnad/ nybyggnad, renovering och diskussion kring miljö- och energifrågor. Från Rinkeby till Nørrebro En aktiv konferens om stadsutveckling där bostadsföretag och boende går hand i hand Unik nordisk konferens! Välkommen till en nordisk konferens om hur vi tillsammans utvecklar framtidens förort! Första dagen träffas vi i Rinkeby och får kunskap om Stockholms stads initiativ Vision Järva och det arbete bostadsföretagen bedriver i området med fokus på dialog med de boende. Andra dagen lyfter vi blicken och tar bland annat del av erfarenheter från forskare och bostadsbolag från Nørrebro i Köpenhamn. Konferensen innehåller både föreläsningar, workshop, panelsamtal och gåtur i Rinkeby. Konferensen arrangeras tillsammans med vår nordiska organisation NBO (Nordiska kooperativa och allmännyttiga Bostadsföretags Organisation). Målgrupp VDar och sakkunniga i bostadsföretag samt styrelserepresentanter. Konferensen är även öppen för övriga organisationer i NBO. Tid & plats Lunch-lunch april, i Rinkeby och Kista (Stockholm). Hotell Rum på Memory hotell i Kista är reserverade och deltagarna bokar själva. Mer information fås vid anmälan. Pris kronor för båda konferensdagarna. I priset ingår luncher, fika och middag. (Priset är subventionerat av NBO.) Information Johanna Ode

11 Information Ulrika Sax De länder som vi har erfarenhet av att arrangera resor till är: Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Japan, Nederländerna, Norge, Tjeckien, Tyskland, Schweiz, Spanien, Storbritannien och USA. SABO Professional Tours unika kunskapsresor för medlemsföretagen SABO arrangerar årligen professionella kunskapsresor på olika teman till intressanta resmål, såväl inom landet som utomlands. En bra studieresa med styrelse, ledningsgrupp eller andra personalgrupper ska ge deltagarna unika upplevelser och information de inte kan skaffa på egen hand. Det kan vi på SABO bidra med. Vi erbjuder både färdiga resor och utarbetar skräddarsydda program eller förmedlar kontakter till olika lokala researrangörer och guider på uppdrag av enskilda bostadsföretag. Vi kommer gärna och föreläser om landet och bostadssituationen inför avresan, hjälper till att ta fram bakgrundsmaterial och utnyttjar vårt nätverk av bostadsforskare, politiker och praktiker för att komponera ett resprogram efter det tema som önskas. Temat för många av de resor vi hittills genomfört har oftast varit inriktat på allmännyttigt boende och byggande, bredband och ny teknik i hemmen samt arkitektur och stadsplanering. De länder i Västeuropa som har det största beståndet allmännyttiga bostäder är Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Österrike. Flera länder ligger i framkanten och har många goda exempel att visa upp när det gäller hållbart och billigt byggande, stadsförnyelse, varsam upprustning och förtätning av bostadsområden, bostäder för äldre, lokala utvecklingsarbeten med mera. företagsledning & organisationsutveckling Tid april i Cambridgeshire, England. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. I priset ingår undervisning, kursmaterial och helpension samt resor inom England. Deltagarna bokar och betalar själva resan till England. Medverkande Gary Watson, Watson Language Consultancy AB. Information Ulrika Sax Vässa din bostadsengelska och möt kollegor i engelska systerföretag Kursen är skräddarsydd för bostadsbranschen och antalet deltagare är maximerat till 10 personer. Under fem dygn lever du i en totalt engelskspråkig miljö i det charmiga Cambridgeshire, norr om London och kombinerar professionell språkträning med studiebesök och möten med kollegor på bostadsföretag. Information Hanna Larsson SABO Professional Tours Tyskland Krympande städer När kommunens befolkning inte ökar utan står still eller kanske till och med minskar hur arbetar man då med stadsutveckling på ett positivt och konstruktivt sätt? Tyskland har varit framgångsrikt med att krympa städer på olika sätt. Detta har bland annat presenterats på stadsbyggnadsutställningen IBA Stadtumbau i östra Tyskland. SABO planerar att genomföra en Professional Tour till Tyskland under 2010 för att ta del av de exempel som finns att hämta där, inspireras och utveckla tankegångarna kring hur vi kan arbeta med att krympa smart i Sverige. Målgrupp ledningsgrupper och styrelseledamöter i kommunala bostadsföretag på vikande marknad. 11

12 företagsledning & organisationsutveckling SABO Professional Tours Kina hösten 2010 Hösten 2010 åker vi till Kina för att besöka världsutställningen i Shanghai och huvudstaden Peking. Studieresans huvudattraktion är världsutställningen i Shanghai, Expo 2010 där temat är Better City, Better Life. Detta är även ett aktuellt tema för SABO och SABO-företagen. Det finns över 200 internationella utställare på plats och Sverige är en av dem. De svenska ämnena är hållbarhet, innovation och kommunikation. Målgrupp Företagsledning, styrelseledamöter och övriga intresserade. FOKUS seminarieserie om strategiska frågor SABO Human Resources lanserar 2010 seminarieserien FOKUS. Under denna rubrik kommer vi att ta upp olika strategiska frågor och teman av intresse för personer på ledningsnivå i medlemsföretagen. I mars planeras det första seminariet Nycklar till friska företag. Seminariet baseras på den studie som Hälsa och Framtid på Karolinska institutet presenterade 2009 där forskarna fann fyra nycklar till friska företag. Faktorer som företagsledningen direkt kan påverka för att sänka sjukfrånvaron. Stångåstaden i Linköping var ett av de företag som deltog i studien och kommer att medverka på seminariet. I april planeras ett seminarium om LEAN i samarbete med Telge Bostäder som arbetar framgångsrikt enligt konceptet. Tid oktober Pris Mellan kronor exklusive moms. (Moms utgår inte på utländska tjänster och flyg). I priset ingår alla flygresor, lokala transporter, hotell, flertalet måltider, inträden till aktviteter samt lokala guider. OBS! Antalet platser är begränsat. Information Ulrika Sax och Anders Johansson Tid & plats Nycklar till friska företag, 9 mars i Stockholm. LEAN, i april i Stockholm. Information Hanna Larsson Linn Malmberg Målgrupp Seminarieserien riktar sig till ledningsgrupper och till medarbetare som är intresserade av de frågor som tas upp under respektive FOKUS. Arkivkunskap och dokumenthantering, fördjupning Detta är en fördjupning i Arkivkunskap och dokumenthantering för personal inom bostadsföretag. Deltagarna får utbildning i processorientering det vill säga hur verksamhetens processer kan spegla sig i dokumenthantering och arkivredovisning. Under utbildningen berör vi även e-arkiv och lyfter fram erfarenheter av detta. Deltagarna kommer även få exempel på gallringsmetodik i diarium och arkiv. Utbildningen innefattar även ett studiebesök. Målgrupp All administrativ personal som jobbar på ett bostadsföretag. Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper. Grundkursen i Arkivkunskap och dokumenthantering är dock inget krav. Tid & plats april på SABO i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. I priset ingår lunch, kaffe, middag, kostnader i samband med studiebesök och kursdokumentation. Medverkande Viveca Nyström, VN arkiv & bibliotek samt Katharina Prager, Bra arkivkonsult Prager & Co AB. Information Fräs Therese Berg

13 ekonomi Ekonomi Tid & plats 20 maj i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande Peter Söderman, auktoriserad revisor, Öhrlings PWC, Brita Rosén, momsjurist Öhrlings PWC, Peter Wallberg, SABO. Information Peter Wallberg Skatter och redovisning i fastighetsbolag, grundkurs Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i och förbättra förståelsen för vissa fastighetsspecifika skatte- och redovisningsregler. Exempelvis nyckeltal och värderingsprinciper i redovisningen och frivillig momsplikt vid lokaluthyrning. Idag arbetar du kanske med leverantörsreskontra, hyresavisering eller på någon annan funktion i företaget där du kommer i kontakt med dessa frågor. Du kan också vara ny i din roll i fastighetsbranschen. Ur innehållet: Regelverket för redovisning idag och imorgon Några vanliga nyckeltal Värderingsprinciper avskrivning, ned- och uppskrivning Gränsdragning mellan underhåll och investering Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Frivillig skattskyldighet för moms vid lokaluthyrning Uttagsmoms i fastighetsförvaltande företag Omvänd byggmoms 13

14 ekonomi Investeringskalkylering, grundkurs Denna kurs ger en bra grund att stå på för dem som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar. Det kan handla om att du ska ta fram beslutsunderlag eller att du är i en position där du ska bedöma beslutsunderlag som andra upprättat. Det grundläggande tänkesättet är detsamma oavsett om det gäller nyproduktion av byggnader, omfattande renoveringar, ett nytt uppvärmningssystem eller att installera en hiss. Vi berör olika kalkylmodeller, men fokuserar på nuvärdesberäkning. Investeringens konsekvenser för resultat- och balansräkning, gränsdragningen mellan underhåll och investeringar samt hur man ska se på avskrivningar berörs. En stor del av dagen ägnas åt övningsuppgifter som syftar till att skapa förståelse för grundläggande begrepp såsom de olika komponenterna i driftnettot och kalkylränta. Målgrupp Medarbetare som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av investeringar. Tid & plats En dag i april i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor. Medverkande Thorbjörn Nilsen, SABO. Information Thorbjörn Nilsen Peter Wallberg Investeringskalkylering, fortsättningskurs Delar av innehållet ingick i endagskursen Investeringskalkylering vid nyproduktion som SABO tidigare gett. Här ges möjlighet att fördjupa och befästa dessa kunskaper. Utöver detta behandlas till exempel frågeställningar i samband med ombyggnad och renovering. Teoretiska genomgångar varvas med övningsuppgifter. Vi fördjupar oss bland annat i: Hur man härleder sin kalkylränta ur marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar. Samband och skillnader mellan kalkyler som mynnar ut i avkastning på totalt respektive eget kapital. Begreppen värde och värdering. Regler och praxis för upp- och nedskrivningar i balansräkningen. Redovisningsmässig gränsdragning underhåll investering. Hur påverkar hyreshöjningar och minskade driftkostnader driftnettot, och i förlängningen investeringens värde? Konsekvenser i resultat- och balansräkning på kort och lång sikt. Målgrupp Medarbetare som gått grundkurs i investeringskalkylering eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper, och nu vill fördjupa dessa. Tid & plats Två dagar i april i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Medverkande: Bo Nordlund, KPMG och personal från SABO. Information Thorbjörn Nilsen Peter Wallberg SABOs Finansmarknadsdag Syftet med dagen är att sätta in deltagarna i läget i svensk ekonomi just nu. Avsikten är även att belysa och praktiskt hantera de viktigaste finansiella riskerna i bostadsföretagen. Vilka är de största utmaningarna vi står inför idag och imorgon? Har finanskrisens effekter på bostadsföretagens upplåning klingat av? Detta är exempel på frågor som vi tar upp under dagen. Målgrupp Ledningsgrupper, bolagsstyrelser och tjänstemän som arbetar med finansoch fastighetsfrågor inom eller åt de finansiella bolagen. Tid & plats Meddelas senare. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Information Maria Gabrielsson

15 Tid & plats Företagsförlagd. Pris kronor. Medverkande Staffan Sundgren, Rätt & Slätt. Information Roland Sernlind Ta tempen på företaget Detta är ett sätt för VD och ledningsgrupp att få en helhetsbild av företagets situation och se vad som kan behöva göras i framtiden. Att anlita konsulthjälp för att analysera ett helt företag blir väldigt kostsamt och skulle utan styrning kunna ta konsultdagar i anspråk. Tanken här är att företaget själv ska göra jobbet, vilket dels blir billigare och dels ökar den egna insikten. Kostnaden motsvarar sju konsultdagar ( kronor). Önskar företaget konsulthjälp för avstämning under processen eller för att utarbeta åtgärdsprogram när processen är klar går det att köpa detta på dagsbasis. ekonomi Följande avsnitt ingår i materialet: Visionen/företagets mål Affärsidén: Vem utgår den ifrån? Omvärlden Hot och möjligheter: Hur ser vår omvärld ut? Företaget Styrkor och svagheter: Förmögen eller oförmögen att handla? Ekonomi Analyser samt olika ekonomiska nyckeltal och begrepp Organisations- och ekonomistyrning: Var kommer pengarna ifrån? Ekonomisk medvetenhet Kalkyler/Effektivitet: Gör vi rätt saker och på rätt sätt? Marknadsföring och uthyrning, arbetssätt, rutiner och system Driftfrågor, avtalsformer, arbets- och ställkostnader etc. Timkostnadsanalys som visar exakt vad de interna utförarna personligen kostar. Denna analys ingår dock inte i materialet, utan kostar kronor för upp till 20 utförare, därefter samma belopp för varje ytterligare 20 personer. Tid & plats Två dagar i maj i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Logi, middag och transport ingår i priset. Medverkande Christer Isehag, IIR och Roland Sernlind, SABO. Information Roland Sernlind Christer Isehag, Vinnande förhandlingsteknik Hur genomför jag en förhandling? Passa på att gå denna utbildning som ger dig kunskap om hur förberedelserna och genomförandet av hyresförhandlingen går till. Gå utbildningen under våren så att du i god tid före den egentliga förhandlingssituationen kommande höst är förberedd och har tid att reflektera över ditt agerande och hur motparten kan tänkas agera. Ur innehållet: Förberedelse och strukturering Genomförande av förhandlingen Argumentationsteknik Förhandlingspsykologi Olika kommunikationsstilar Att kommunicera. Att höra och lyssna Den tysta kommunikationen. Inte vad jag säger utan hur jag säger det. Under utbildningen får du många tips om hur du hanterar dödlägen, du lär dig känna igen fula tricks samt lär dig frågemetodik och tekniker. I utbildningen ingår även ett förhandlingsspel där du ges möjlighet att träna din förhandlingsteknik. Kom gärna flera från samma företag. De som utgör förhandlingsteamet i företaget får en utmärkt chans till trimning och förberedelse inför förhandlingarna. Målgrupp VDar och ekonomichefer. 15

16 ekonomi AFFÄRSMANNASKAP Attityder och kunskaper som utvecklar verksamheten Affärsmannaskap är mer än en vanlig utbildning. Affärsmannaskap berör alla medarbetare och alla processer i företaget och stimulerar till kreativitet och nytänkande när det gäller utvecklingen mot ökad kundorientering och affärsmässigt tänkande i allmännyttiga bostadsföretag. Affärsmannaskap är uppbyggd runt ett tydligt budskap som anpassas till varje enskilt företags förutsättningar och ger en gemensam grund för hela företaget att utgå från i utvecklingsarbetet. Affärsmannaskap visar på sambandet mellan ekonomiska och sociala visioner och hur man kan uppnå framgångsrika lösningar för både kunder, företag och medarbetare. Affärsmannaskap innehåller två delar, Affärsmannaskap 1 och 2 som bygger på varandra. EKONOMI Målgrupp Alla anställda i företaget. Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur Tjäna kunden tjäna pengar! Första steget handlar om hur företaget kan skapa en stabil ekonomisk grund som ger rimlig trygghet inför väntade och oväntade utmaningar. För detta krävs en företagskultur som bygger på vilja, kunskap och känsla för vilka olika åtgärder som kan vidtas för att nå full uthyrningsgrad och en kostnadseffektiv service till företagets kunder. Ett verkligt affärsmannaskap bygger också på nytänkande och mod att prova nya lösningar. Affärer är lokala och därför spelar bovärdar som har ekonomiskt helhetsansvar en viktig roll men minst lika viktigt är att hela företaget involveras och drar åt samma håll. I Affärsmannaskap 1 ges en helhetsbild av vad modern, affärsmässig bostadsförvaltning innebär. Utbildningen vänder sig till företag som vill stärka sin ekonomi och utveckla sina medarbetare mot ökat ansvarstagande och affärsmässigt tänkande. För information och offert Roland Sernlind Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta När vi har pengarna vad gör vi med dem? Nästa steg i utvecklingen är att gå från en defensiv strategi, med konsolidering som mål, till en mer offensiv fas, som mer kommer att handla om att skapa värden för framtiden i form av investeringar i till exempel om- och nybyggnation, trygghetsåtgärder och sociala projekt. Det kortsiktiga resultattänkandet kompletteras med ett långsiktigt avkastningstänkande. Målet är att skapa största möjliga nytta för ägaren och medverka till en positiv utveckling av kommunen som helhet. I Affärsmannaskap 2 utvecklas kundorienteringen ytterligare mot lokala affärsidéer och utvecklingsprojekt som utgår från lokala förutsättningar och behov. För information och offert Roland Sernlind Affärsmannaskap 1 och 2 genomförs som företagsförlagda utbildningar och sker i samarbete med vår konsult Staffan Sundgren. 16

17 juridik Information om samtliga juridikutbildningar Anki Zachrisson Juridik Tid & plats mars i Malmö mars i Göteborg, april i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Hyresjuridik I, grundutbildning SABOs grundutbildning i hyresjuridik för anställda i bostadsföretag kräver inga förkunskaper i juridik. Under utbildningen går vi igenom vanliga typfall och exempel och visar vilka lagar och regler som gäller enligt hyreslagen. Utbildningen har utvecklats i samarbete med SABO-företagen och är lämplig inte bara för dig som till vardags har kontakt med hyresgäster utan även för kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. Utbildningen är också ett mycket lämpligt inslag i introduktionsprogram för ny personal som ska arbeta med uthyrningsfrågor. Utbildningen leds av erfarna jurister från SABO. Målgrupp Uthyrningspersonal, kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. Tid & plats 5 6 maj i Stockholm, maj i Göteborg. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Hyresjuridik II Hyresjuridik II är en fortsättningsutbildning på Hyresjuridik I. Vi går djupare in på de centrala bestämmelserna i hyreslagen och kommenterar dessa närmare. Sedan jämför vi dem med konkreta rättsfall och ser hur domstolarna tolkat bestämmelserna. Utbildningen är utvecklad i samarbete med SABO-företagen och är lämplig för dig som gått Hyresjuridik I och nu behöver veta lite mer om tillämpningen av hyreslagen. Utbildningen leds av erfarna jurister från SABO. Målgrupp För dig som gått Hyresjuridik I eller har motsvarande utbildning och nu behöver veta mer om hyresjuridiken kring bostäder. 17

18 juridik Hyresjuridik uppdatering En dag för dig som vill fräscha upp dina kunskaper i hyresjuridik. Vi blandar dina frågor med nyheter och de senaste rättsfallen. Målgrupp Medarbetare som tidigare gått Hyresjuridik I och II. Nyhet! Tid & plats 18 februari i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Offentlighet och sekretess SABO inbjuder till en utbildning om offentlighet och sekretess med utgångspunkt från de förhållanden som råder i de kommunala bostadsföretagen. Vi kommer bland annat att gå igenom grunderna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen, sekretessproblematiken inom LOU, offentlighets- och personuppgiftslagen (PuL) samt redovisning av rättspraxis. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Tid & plats Hösten 2010 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Lokalhyresjuridik Nu 2 dagar! Lokalhyresmarknaden har förändrats. Även tidigare så kallade säkra lokalhyresgäster är inte längre så säkra. Kraftiga rationaliseringar bland företag, myndigheter och organisationer i kombination med ökad konkurrens på marknaden gör att det är svårt att behålla även gamla trogna hyresgäster. Det är viktigt att vara förutseende och professionell i sin uthyrningsverksamhet så att man skyddar sig mot oväntade överraskningar i framtiden. I utbildningen blandas genomgångar av lagar och avtal med diskussioner kring fall från praktiken och övningsexempel. Tid & plats Hösten 2010 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist. Målgrupp Medarbetare som till vardags arbetar med uthyrning av lokaler. Fastighetsägarens juridiska ansvar I utbildningen går vi igenom hur det rättsliga ansvaret fungerar vid vardagliga olyckor, störningar och liknande. Det kan till exempel handla om rätten till ersättning vid nikotinskadade lägenheter eller andra skador som hyresgästen vållat i lägenheten. Andra exempel är istappsolyckor, halkolyckor eller olyckor när hyresgäster har satt upp studsmattor, pooler eller parabolantenner. Belamrade trappuppgångar eller fall där hyresgäster stör sina grannar är ytterligare exempel. Vi går också översiktligt igenom grundläggande miljörättsliga regler och grundläggande regler om arbetsmiljöansvar. Tid & plats Hösten 2010 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med de frågeställningar som utbildningen behandlar. 18

19 Tid & plats 9 10 februari i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Affärsjuridik Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i allmän affärsjuridik så att du själv kan hantera enklare juridiska frågor, till exempel att ingå och tolka avtal, köpa fast och lös egendom samt kräva skadestånd vid fel i vara. Nyhet! juridik Medverkande Jurist från SABO. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med affärsjuridiska frågeställningar, till exempel de som arbetar med inköp, fordringar, administration och ekonomi. Tid & plats Hösten 2010 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Juridik och praktik i störningsärenden Detta är en utbildning som speciellt tar upp de många frågor som bostadsföre tagen kan ha om hur man ska komma till rätta med störande hyresgäster. Vi går igenom den praktiska hanteringen och hur man förbereder och framgångsrikt driver tvister. Målgrupp Medarbetare som handlägger störningsärenden. Tid & plats Två dagar. Företagsförlagd. Pris kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen Här går vi igenom vanliga situationer i ett bostadsföretags verksamhet som de flesta ställs inför. Utbildningen ger konkret handledning och är lämplig för alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. Utbildningen, som utvecklats i nära samarbete med SABO-företagen, ger en bred överblick över lagstiftningar som är aktuella i ett bostadsföretags verksamhet. Några exempel är hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter, tillträde till lägenhet, parkeringsfrågor, skadeståndsfrågor med mera. Målgrupp Alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. Tid & plats Hösten 2010 i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. Medverkande Jurist från SABO. Hyresnämnds- och domstolsprocessen Nu 2 dagar! I utbildningen görs en genomgång av processen vid hyresnämnd samt i tvistemål vid tingsrätt. Tyngdpunkten läggs på ärenden och mål i samband med uthyrning av bostäder. Utbildningen är inriktad på praktisk handläggning. Efter genomgången utbildning är avsikten att deltagarna själva ska kunna agera som ombud i hyresnämnd och tingsrätt i enklare mål och ärenden. Målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med hyresnämnds- och domstolsärenden. 19

20 juridik LOU för bostadsföretag, grundutbildning Utbildningen riktar sig till upphandlare och andra som vill skaffa sig grundläggande kunskaper i lagen om offentlig upphandling och andra lagar som berör upphandlingsprocessen. Utbildningen omfattar en dag. Tid & plats 4 maj samt 10 november i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Målgrupp Medarbetare som arbetar med upphandling i bostadsföretag. Medverkande Jurist från SABO. Nätverksträff om LOU Välkommen till en tvådagars nätverkskonferens med tema LOU, Nyhet! lagen om offentlig upphandling. Konferensen riktar sig till dig som handlar upp varor, tjänster och entreprenader inom bostadsbranschen. Tanken med konferensen är att deltagarna ska få aktuell och relevant information beträffande regelverket LOU samt få möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra bostadsföretag. Dag 1 kommer företrädare från SABO att hålla i programpunkterna. Dagen består av kortare föreläsningar följt av gruppdiskussioner och grupparbeten. Dag 2 inbjuds externa experter som föreläser om aktuella ämnen för bostadsbranschen. Deltagarna ges sedan möjlighet att ställa frågor. Exempel på innehåll: Nyheter och lagförslag inom ramen för regelverket LOU Köp utan föregående upphandling mellan kommuner och dess bostadsföretag Miljökrav Relevant praxis Tid & plats mars i Stockholm. Pris kronor (i priset ingår kaffe, luncher och middag). Medverkande Jurist från SABO samt externa experter. 20

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap

SABO sprider kunskap SABOs kongress Vässa din bostadsengelska Att lyfta fram HR-arbetet Vinnande förhandlingsteknik LOU för bostadsföretag Professionell renovering Utemiljöträff Utbildning i grannmedling Bredbandsdagar Kommunikationsdagarna

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats 2012-06-12 Till Stockholmshems Styrelse och VD Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats En professionell, stark och medlemsorienterad branschorganisation

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling Utbildningsprogram Hösten 2017 Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling e-avrop AB 2017 hej! hallå! Varmt välkommen till oss på e-avrop. Titta runt bland våra kurser och låt

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Bostadens inre kvaliteter

Bostadens inre kvaliteter Bostadens inre kvaliteter Tammsvik, Upplands-Bro 18 20 augusti, 2010 Bostadsuniversitetet 2010 Bostadens inre kvaliteter En gång i tiden begränsade sig kraven på en bostad till att den skulle vara funktionell

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster 17-18 november, 2015 Stallmästaregården, Stockholm Tisdagen den 17 november 11.00 Registreringen öppnar 12.00 Lunch 13.00 Presentationsrunda 14.15

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion 4

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Program den 4 september 09.30 Välkommen, kort presentationsrunda 09.45 Norra länken, presentation av projektet, Jan Nilsen 10.50 Bensträckare 11.00 Chefsförsörjning

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg

4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg Nordens största ytskyddskonferens! 4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg www.ytskydd.com Fler än 70 föreläsare. Mer än 1000 års erfarenhet! Ytskydd 2015 nu med ökat fokus på case från verkligheten Betong

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller i någon

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen

Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen Fastighetsbranschens talangprogram initierades år 2012 av FASTIGO, HSB, SABO, Riksbyggen

Läs mer

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se)

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se) Till Ordförande i landstingsstyrelsen och kommunstyrelser Landstingsdirektören samt kommudirektörer som beslutat delta i utbildningssatsningen Att investera i framtiden. Informationsbrev Välkommen till

Läs mer