S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A"

Transkript

1 Chef och ledare

2 CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra dig tryggare i din roll och framgångsrikare i ditt ledarskap. Vi fokuserar på ledarskapets samtliga tre nyckelområden: affären, styrningen av verksamheten och ditt personliga ledarskap. Nyttan för dig Vår målsättning är att du skall bli tryggare i din chefs- och ledarroll, samt att utveckla och förbättra din förmåga att hantera dagliga utmaningar inom ledarskapet och den operativa verksamheten. Programmet ger dig en djupare insikt om dig själv, hur du uppfattas, och hur du kan forma och synliggöra ditt ledarskap. Du får en större förståelse kring att driva styrnings- och förändringsarbete. Som deltagare får du också fördjupad kunskap om det ekonomiska språket för att tydligare kommunicera verksamhetens centrala nyckeltal. Du får dessutom tillgång till ett personligt och professionellt nätverk som representerar en bredd av branscher och organisationer. Efter genomfört program tilldelas du ett diplom från IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Nyttan för din organisation Förutom din personliga utveckling speglas din verksamhet och affär på olika sätt i diskussion och erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Modeller, analysmetoder och praktiska exempel bildar en konkret verktygslåda som du tar med dig hem för att själv tillämpa och dela med dig av till din organisation. Din profil Programmet vänder sig till dig som tar beslut i den dagliga verksamheten. Du har chefserfarenhet, t ex med affärs-, personal-, produkt- eller utvecklingsansvar. Erfarenhetsutbytet i gruppen är en viktig del av processen och det är därför viktigt att du har erfarenhet av budgetarbete, uppföljning och utvecklingssamtal. Du kan också vara chef över chef och då relativt ny i din roll. Det finns troligen en utvecklingstanke kring dig i din organisation för att du skall kunna ta en ännu mer ansvarsfull roll på sikt.

3 En energikick! Jag fick tid att reflektera över min roll och mitt sätt att vara chef och ledare i olika situationer. Hittade både mina styrkor och svagheter och känner mig beredd att anta nya utmaningar som står framför mig. Programinnehåll Varje modul har ett tema, men samtliga ledarskapets tre huvudperspektiv affär, styrning och ledarskap integreras löpande i programmet. Avslutningsvis görs en affärssimulering där du integrerar och använder de olika momenten från programmet, och knyter an till din egen verksamhet. 1 Affär Vi utgår ifrån hur strategier och mål styr och påverkar ditt handlingsutrymme som chef och ledare. Din utmaning är att vara tydlig och drivande utifrån organisationens vision och bredare strategier, att omsätta detta i operativ handling i din operativa verksamhet, och få dina medarbetare att jobba mot samma mål. Affärsavsnittet syftar till att ge dig bl.a.: En djupare förståelse för kopplingen mellan affärsstrategi och dess operativa konsekvenser, och mer specifikt för hur detta samband ser ut för just ditt ansvarsområde. En egen erfarenhet av att välja och implementera en strategi utifrån en affärssimulering. Här får du känna på och experimentera med den komplexitet som ligger i ekonomisk tillväxt, marknads- och kundval, resurshantering och investeringskrav. 2 Styrning Vi arbetar med hur du säkerställer att verksamheten gör rätt saker. Din utmaning kan vara att optimera resursanvändningen och säkerställa att produktions-, marknads- och försäljningsmål nås. Avsnittet ger dig bl.a: Det grundläggande ekonomiska språket, skillnader mellan olika resultatmått och nyckeltal och förståelse för hur affärshändelser påverkar kassaflöde och result- och balansräkning Förståelse kring olika typer av styrsystem och utvärderingsmodeller, samt icke finansiella mätningar Kunskap om hur man analyserar, organiserar och styr operativa processer 3Ledarskap Huvudfokus är på ditt eget personliga ledarskap, en fråga som löper som en röd tråd igenom hela programmet. Din utmaning i ledarskapet är att motivera dina medarbetare, i med- såväl som motgång, att säkerställa effektiv delegering och att skapa och underhålla en bra dialog med individer och grupper som du leder. Vi strävar efter att du ska förstå: Dig själv bättre och djupare, utifrån dig själv och hur andra ser dig Var och hur ledarskapet utövas, samt skillnader mellan ledaroch chefsskap Gruppers utveckling över tid, ledarskap av och i grupper Innebörden för en chef och ledare av ett coachande förhållningssätt, samt feedbackens grunder Ledarskap under förändring LEDARSKAP MÅL OCH KOMMUNIKATION AFFÄR ORGANISERING VÄRDESKAPANDE STYRNING

4 CHEF OCH LEDARE Programmets utformning Programmet omfattar fyra moduler om tre dagar under totalt fyra månader, förlagda huvudsakligen på kursgård. En utgångspunkt är att ditt aktiva deltagande och din egen erfarenhet spelar en viktig roll i i lärprocessen. Föreläsningar med olika teman varvas med reflektionspass, diskussioner och relaterade praktiska case. Inför varje modul förbereder du dig genom att reflektera över och skarpt applicera några av idéerna från föregående modul. Processen avslutas med att du utarbetar en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att nå just ditt önskade ledarskap. Under och mellan modulerna får du också själv praktisera ett coachande förhållningssätt. MODUL 1 MODUL 1 Vad är processer och hur kan de effektiviseras Vad är på processer hemmaplan? och hur Med kan inspiration de effektiviseras från Lean production på hemmaplan? jobbar Med vi bl.a. inspiration med från hur Lean vi hanterar production flaskhalsar, jobbar svårhanterade vi bl.a. med medarbetare, och hur vi leder innovation medarbetare, och hur vi leder innovation och kreativitet. Ledarskapets huvudfrågor och kreativitet. Ledarskapets huvudfrågor står står också också i fokus: fokus: vad vad är är ledarskap, ledarskap, hur hur utövas det och var sker det. Vi Vi tittar särskilt på coachning som en en praktisk ledarskapsmodell. MODUL 2 MODUL 2 För att leda andra måste man förstå sig själv. Hur ser du på dig själv, hur ser andra på dig och hur skapar du bra relationer? Vi fokuserar här också på det finansiella området, där du lär dig om resultat- och balansräkning, kassaflöden och nyckeltal, och om hur dessa kommuniceras. Vi behandlar sambandet mellan dessa finansiella siffror och den strategi som organisationer följer. MODUL 4 Hur hänger då allting ihop? Företagets framgång beror på omvärlden, strategi, medarbetare, hur de de styrs och leds, hur ledningen samverkar och hur kreativitet prioriteras. Detta Detta simulerar simulerar vi vi i i den den sista sista modulen, modulen, i i en en övning där du tillsammans med andra övning där du tillsammans med andra deltagare agerar företagsledning med deltagare agerar företagsledning med ansvar för hela företaget. Vi avslutar ansvar med för att hela titta företaget. på ledarskap Vi avslutar i i med förändringsarbete. att titta på ledarskap i förändringsarbete. MODUL 3 MODUL 3 I den här modulen behandlar vi strategi I I den här och modulen styrning. Vad behandlar är strategi vi och strategi vilka modeller och styrning. är viktiga Vad och är strategi användbara, och i vilka sammanhang? Hur kan och vilka modeller är viktiga och användbara, och i vilka sammanhang? Hur kan organisationer ledas utifrån en given organisationer ledas utifrån en given strategi? strategi? Vad Vad är är balanserade balanserade styrkort styrkort och och varför varför är är de de så så populära? Vi Vi knyter sedan ledarskapet till effektiv kommunikation med hjälp av av bl.a. retorik och svåra samtal.

5 Vi vill se dig växa med dina affärer Vi ser något magiskt varje dag, i våra program och när vi möter personer som vill delta i våra program. Kunskap som växer fram, människor som växer för att bli skickligare ledare, och affärer som växer i takt med människan. Idag leds företag av de chefer, ledare och specialister som arbetar nära kunder, medarbetare och utveckling. Kompetensutveckling handlar om att behärska det oförutsedda och förbereda sig inför kommande utmaningar. Lärande handlar om att ifrågasätta det man redan vet, vara villig och öppen att ifrågasätta vedertagna sanningar och att exponera sig själv och sin erfarenhet för att lära nytt. Det är där våra program kommer in i bilden. Genom att satsa på en utbildning blir både du som deltagare och ditt företag förberedda för att kunna förutse och agera i framtiden, alltså att vara proaktiv istället för reaktiv. Du stärker din förmåga att motivera, möta förväntningar och aktivt skapa värde gentemot ägare, medarbetare och kunder men också gentemot dig själv. Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte IFL vid Handelshögskolan i Stockholm har en stark förankring i näringsliv, akademi och samhälle. Vi är ett dynamiskt nätverk av forskare och erfarna företagsledare från hela världen och anlitar de resurspersoner våra deltagare och kunder bäst behöver. Du blir också en del av IFL Networker - alumninätverket av chefer och ledare som gått IFLs program. Här erbjuds du fortsatt erfarenhets-utbyte och de senaste forskningsrönen inom ledarskap och affärsutveckling genom kostnadsfria inspirationsseminarier, webbaserade managementbibliotek, podcasts med mera. Vår syn på lärande ger resultat IFL fokuserar på lärandet, inte på undervisningen. Våra deltagare utvecklas genom att sortera, värdera och utforma sin organisations sammanhang för att kunna leda andra. Det som lärs ut ska läras in. Genom att forma en helhetsförståelse av din organisation och dess affärer förstår du hur du handlar strategiskt. IFL är ingen traditionell skola. Våra resurspersoner representerar visserligen de främsta inom sina kunskapsområden, men utgår ifrån mötet, dig som deltagare, erfarenhetsutbytet, dialogen och reflektionen. Vår utmaning och prioritet är att se till att programmet ger resultat i din organisation. Det gör vi genom vår pedagogiska process IFL Live Learning, vilket innebär att du bygger vidare på det du kan, via det du behöver, till det du kan använda. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i dina affärer och din verksamhet för att ge verkliga resultat. Globalt perspektiv global leverans IFL har levererat utvecklingsprogram runt om i världen under 40 år. Idag har vi kontor i Sverige, Finland, Ryssland och Baltikum, och ett starkt nätverk av internationell fakultet i mer än 20 länder. Vi rankas av Financial Times som Nordens främsta inom executive education och har en tydlig position som en av de ledande aktörerna i norra Europa. Vill du veta mer? Aktuell information om program, kontaktperson och ansökan hittar du på Där kan du även boka personlig rådgivning och läsa mer om IFL och våra övriga program inom affärsutveckling, ledarskap, ekonomi och finans. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är en av Europas ledande aktörer inom ledarskaps- och affärsutveckling samt ekonomi och finans. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm rankas av Financial Times som en av Europas främsta skolor för vidareutbildning och finns idag representerad i länderna runt Östersjön och norra Europa samt i flera av världens främsta nätverk för ledarskapsutveckling. Sveavägen 63. Box Stockholm. Telefon Fax St OCk HOl M HEl S i NGf O r S rig a MOSk V a St PEt E r SBUr G

6 Chef och Ledare Programmet vänder sig till Programmet vänder sig till dig som tar beslut i den dagliga verksamheten. Du har chefserfarenhet, t.ex. med affärs-, personal-, produkt- eller utvecklingsansvar. Du kan också vara chef över chef och då relativt ny i din roll. Det finns troligen en utvecklingstanke kring dig i din organisation för att du skall kunna ta en ännu mer ansvarsfull roll på sikt. Omfattning Programmet omfattar 12 dagar vid fyra tillfällen fördelat över ca 4 månader. Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul april maj augusti 2-4 oktober Plats Programmet genomförs på vår kursgård, IFL Kämpasten i Sigtuna. Språk Svenska Programansvarig Marie-Kristin Karlsson Programavgift kronor exklusive moms. Internatavgifter samt resekostnader tillkommer. Ansökan Antagning görs löpande. Skriftlig ansökan skickas till: IFL vid Handelshögsskolan i Stockholm, Box , Stockholm eller till Ytterligare information Peter Boy, tel , e-post Besök oss gärna på vår hemsida, klicka här. Sveavägen 63. Box Stockholm. Telefon Fax

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Managementprogram för nya chefer

Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Du är ny eller i början av din chefsroll och Du vill tillägna dig grundläggande kunskaper, modeller och verktyg inom ledarskapsoch managementområdet.

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer