innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1"

Transkript

1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1

2 Trycksaksnummer: 13634/ Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

3 Välkommen till ett nytt utvecklande år! Att vara öppen för nya saker och vilja lära sig något nytt är värdefulla egenskaper tycker jag. Att dessutom få möjlighet att lära sig av och tillsammans med branschkollegor ökar relevansen och inlärningseffekten. Varje år genomför vi på SABO mellan 150 och 200 heldagsutbildningar och majoriteten av dessa genomförs i våra egna lokaler på Drottninggatan 29 i Stockholm. Till detta kommer ett stort antal företagsförlagda utbildningar och konferenser runt om i landet, nätverksträffar, branschmöten, frukostoch lunchseminarier. Över personer deltar varje år i någon av våra utbildningar eller konferenser räknar vi med alla andra som deltar i möten eller aktiviteter arrangerade av SABO då får vi lägga till ytterligare några tusen. Jag skulle vilja framföra ett tack till alla er som väljer att delta i någon av alla våra aktiviteteter. Tack vare er är SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, på väg att bli en av bostadsbranschens allra mest spännande mötesplatser. I den här katalogen presenterar vi huvuddelen av de utbildningar och aktiviteter som vi arrangerar under Jag hoppas att du hittar något som intresserar dig. Nya aktiviteter tillkommer också alltid under året, de hittar du på vår hemsida Jag ser fram emot ett spännande och utvecklande 2012 och hoppas att vi möts snart, antingen här på Drottninggatan 29, på någon av våra konferenser runt om i Sverige eller på din egen hemmaplan. SABO januari 2012 Kurt Eliasson, VD SABO sabo sprider kunskap 3

4 Innehåll Inledning 3 Boende- & sociala frågor 6 Kooperativ hyresrätt 6 + företagsförlagd Hur kan man tillämpa kooperativ hyresrätt? 6 + företagsförlagd Bostadssociologi 2012/ Bodemokratidagarna 7 Brandskyddsarbete 7 Konferens Bo och leva på mindre marknader 7 Kunskapsresa Grannmedling 8 + företagsförlagd Boende- och strategiutveckling med fokus på äldre 8 Konferens Trygghetsboende och annat tryggt boende för äldre 8 Konferens Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa 8 + företagsförlagd Träff kring sociala frågor i boendet 9 Nätverksträff Att förebygga diskriminering i bostadsföretag 9 Företagsförlagd Etik i bostadsföretag 9 Företagsförlagd SABOs bovärds- och kundserviceutbildning 10 Bostadspolitik & omvärld 13 Bredband & tv 14 Bredbandsutveckling 14 Kunskapsdag Utveckla företagets bredbands- & tv-strategi 14 + företagsförlagd Ekonomi & finans 16 SABOs ekonomidagar 16 Konferens Praktisk finansiering, grund 17 SABOs finansdag 17 Konferens Praktisk finansiering, fortsättning 17 Nyproduktionsdag 17 Ekonomi för VDar som inte är ekonomer 18 Utbildning Ekonomi för chefer i ledningsgruppen som inte är ekonomer 18 Utbildning Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur 19 Företagsförlagd Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta 19 Företagsförlagd Skatter och redovisning i fastighetsbolag 19 Investeringskalkylering, grund 20 Vinnande förhandlingsteknik 20 Investeringskalkylering, fortsättning 20 Energi 22 Investering i vindkraftverk 22 Konferens Drift och energi/skåneinitiativet 22 Nätverksträffar Energismarta ledare Om lönsamma energibesparingar 23 Konferens Energijakt på hemmaplan 23 Företagsförlagd Energikonferens 23 Konferens om energieffektivisering Fastighetsutveckling 26 SABOs fastighetsdagar 26 Konferens Ombyggnadssamordnare 26 Att upphandla och kontrollera måleritjänster 27 Nätverksträff för måleriupphandlare 27 Nätverksträff Individuell mätning och debitering (IMD) 28 Kunskapsdag Utbildningsdag om TIBB 28 4 sabo sprider kunskap

5 Företagsledning & organisationsutveckling 30 Utvecklingsprogram för VD i SABO-företag 30 VD-träffar Nätverksträffar för VDar Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher 31 Praktiskt ledarskap för arbetsledare i bostadsföretag 31 Träff för nya företagsledare 31 Flygande start på jobbet för nyanställda i SABO-företag 32 SABO Trainee 2012/13 32 SBL-programmet 34 SABOs ledarskapsdagar Hållbart ledarskap 34 Konferens SABO Professional Tours 35 Studieresa till Freiburg Studieresa till Kosovo och Bosnien Studieresa till Minneapolis, USA Bostadsuniversitetet 2012: Bygga nytt om ekonomin, husen och hyresgästerna 36 Juridik 38 Överprövningar av LOU 38 Nätverksträff Lokalhyresjuridik och moms 38 + företagsförlagd LOU för bostadsföretag, grund 39 + företagsförlagd Juridik och praktik i störningsärenden 39 + företagsförlagd LOU för bostadsföretag, fördjupning 39 + företagsförlagd Avflyttningsbesiktning 39 + företagsförlagd Hyresjuridik I, grund 40 + företagsförlagd Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen 40 Företagsförlagd Hyresjuridik II 40 + företagsförlagd Fastighetsägarens juridiska ansvar 40 Offentlighet, sekretess och dokumenthantering 41 + företagsförlagd Kommunikation 42 Workshop för informationsgruppen 42 Företagsförlagd Lokalpressen och kommunikatören 43 Nätverksträff Medieträning 43 SABOs kommunikationsdagar 43 Konferens Mediecoachning kommunikation i kris 43 Företagsförlagd Miljö 44 Miljöbyggnad i renoveringsprocessen 44 Utemiljödag Hur värdesäkrar vi det gröna kapitalet? 44 Att styra skötsel av utemiljö, del 1 45 Att styra skötsel av utemiljö, del företagsförlagd Styrelse 47 Konferenser för förtroendevalda 47 Konferens Utbildning för ordförande och vice ordförande 47 Styrelseutvärdering 47 VD-utvärdering 47 Startskottet för nya styrelser 48 Företagsförlagd Utbildning för styrelser om räntederivat 48 Företagsförlagd SABOs strategiska styrelseutbildning 48 Företagsförlagd Påbyggnadsutbildning för styrelser 48 Företagsförlagd Konsulttjänster 49 & anmälan 50 sabo sprider kunskap 5

6 Boende- & sociala frågor SABOs experter inom boende- och sociala frågor Fräs Therese Berg , Hyresgästinflytande och delaktighet Trygghetsfrågor Unga vuxnas boende Kundundersökningar Diskrimineringsfrågor Lokalt utvecklingsarbete Lena Johansson , Enhetschef Boende & Juridik Etik Hemlöshet Psykisk ohälsa Grannmedling Hot och våld Ylva Sandström , Boende för äldre Kooperativ hyresrätt Lokalt utvecklingsarbete Boendeplanering Ulrika Sax , Unga vuxnas boende Integration och mångfaldsfrågor Lokalt utvecklingsarbete Kunskapsresor/seminarier och SABO Professional tours Kooperativ hyresrätt + företagsförlagd Utbildningen handlar om de ekonomiska, skattemässiga och juridiska fakta som bostadsföretagen måste känna till om man vill tillämpa kooperativ hyresrätt. Vi går kort igenom de exempel och erfarenheter som finns idag. Bostadsföretag som har kooperativa hyresrättsföreningar eller funderar på upplåtelseformens möjligheter. 6 november 2012 i Stockholm. Observera att denna dag kan komma att ersättas av regionalt arrangerad utbildning om det finns intresse. Lars Matton, jurist, Peter Wallberg, ekonom och Ylva Sandström, socionom och samordnare för träffen. Medlem:: kronor. Ej medlem: kronor. Företagsförlagd: kronor/dag för medlem. Ylva Sandström, , Hur kan man tillämpa kooperativ hyresrätt? + företagsförlagd Hur många föreningar finns och vilka erfarenheter finns av upplåtelseformen? Vi börjar med en genomgång på SABO. Bostadsföretag som har kooperativa hyresrättsföreningar medverkar och vi planerar också för ett studie besök. Bostadsföretag som har kooperativa hyresrättsföreningar eller funderar på upplåtelseformens möjligheter. Den 7 november i Stockholm. Ylva Sandström och bostadsföretag som har kooperativa hyresrättsföreningar. Medlem:: kronor. Ej medlem: kronor. Företagsförlagd: kronor/dag för medlem. Ylva Sandström, , Anmäl dig till SABOs utbildningar och konferenser på 6 sabo sprider kunskap

7 Bostadssociologi 2012/2013 I samarbete med Malmö högskola erbjuder SABO en unik utbildning i bostadssociologi, helt skräddarsydd för branschen. Deltagarna har möjlighet att ta 7,5 högskolepoäng. Utbildningen består av tre block och varje block är på tre dagar. Intressanta studiebesök varvas med gruppdiskussioner och föredrag av professionella föreläsare. Här finns stora möjligheter att utbyta erfarenheter och bilda nya nätverk med kollegor i bostadsbranschen över hela landet. Utbildningen startar i november 2012 och avslutas i mars Du kan göra en intresseanmälan redan nu. Alla som är intresserade av boendesociala frågor ur ett brett perspektiv. Block 1: november 2012 i Stockholm, Block 2: januari 2013, Block 3: mars Meddelas senare. Therese Berg, , Ulrika Sax, , Bodemokratidagarna Årets Bodemokratidagar äger rum i Halmstad där Halmstads Fastighets AB tillsammans med Hyresgästföreningen gjort ett omfattande arbete i området Andersberg. Området har genomgått fysiska förändringar parallellt med olika sociala satsningar. Bostadsbolaget har också i nära samverkan med kommunen och andra aktörer skapat en levande träffpunkt i centrum i form av ett hus för medborgarservice. Arbetet har gett positiva resultat och alla siffror pekar åt rätt håll. Det blir som vanligt intressanta studiebesök varvat med spännande föreläsare. Nytt för i år är också att SABOs Bopris delas ut under dagarna. Inbjudan med utförligt program kommer våren Alla i bostadsföretag, hyresgästföreningar och andra organisationer som är intresserade av boinflytandefrågor samt stadsdelsutveckling augusti 2012 i Halmstad. Meddelas senare. Therese Berg, , Ulrika Sax, , Brandskyddsarbete Konferens Nästan 90 procent av dödsbränderna inträffar i bostäder och 2010 omkom 122 personer i brand. Den vanligaste kända orsaken är rökning, andra vanliga orsaker är att branden är anlagd eller att man har glömt att stänga av spisen. Hur kan fastighetsägare arbeta för att på bästa sätt vidta de åtgärder som behövs för att få bort eller minska risken för brand? SABO arrangerar en konferens på temat brandskyddsarbete. Under dagen får deltagarna bland annat lyssna till hur olika bostadsföretag arbetar med brandskyddsarbete, lärdomar av bostadsföretag med erfarenhet av stora bränder och hur man kan arbeta med krishanteringsplaner. Anställda i företagen som på något sätt är involverade i bostadsföretagets brandskyddsarbete. Hösten Meddelas senare. Therese Berg, , Bo och leva på mindre marknader Kunskapsresa Hur ser bostadsbehoven ut på de mindre bostadsföretagens marknader och hur samarbetar kommunerna och deras bostadsföretag för att tillgodose dessa behov? Äldre personer är en nyckelgrupp på de mindre bostadsmarknaderna men alla gruppers bostadsbehov kommer att belysas. Deltagarna får se olika exempel på hur man arbetar med dessa frågor på helt olika sätt, liksom hur projekt med fastighetsutveckling och nyproduktion kan gå till, i en region från norra Roslagen till Arboga. Vi börjar med en gemensam genomgång på SABO och förflyttar oss sen med buss. Anställda i bostadsföretag, kommuner eller lokala politiker mars kronor per person. et reduceras till kronor per person vid tre eller flera deltagare från samma kommun. Detta inkluderar alla måltider samt två övernattningar på hotell. Ylva Sandström, , sabo sprider kunskap 7

8 Grannmedling + företagsförlagd Medling är en stegvis process där en opartisk tredje part hjälper och underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse. Genom denna utbildning vill vi öka kunskapen hos de medarbetare i bostadsföretagen som arbetar med människor i konflikt för att bidra till att underlätta hanteringen av svåra situationer. Vi går under utbildningen igenom principerna bakom medling och olika metoder som kan användas. Vi tränar även strategier som är till god hjälp i arbetet med människor i konflikt. Medarbetare som i sitt arbete hanterar situationer där grannkonflikter kan uppstå. Hösten 2012 i Stockholm. Eleonore Lind, medlare och samtalsterapeut. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Lena Johansson, , Boende- och strategiutveckling med fokus på äldre Konferens I Luleå har kommunen genomfört tillgänglighetsinventeringar i olika stadsdelar, vilka sedan matchats mot den demografiska utvecklingen. Hur kan boendet och stadsdelarna utvecklas så att äldre kan bo kvar? Resultatet är en strategiutveckling om att bland annat skapa trygghetsboenden. Seminarier arrangeras om kommunens utvecklingsarbete, om trygghetsboende och om tillgänglighetsinventeringar. Vi gör studiebesök till Lulebos renoveringsstrategi i Årgångshusen och på Galärens trygghetsboende. Det blir också debatt om kostnader för tillgänglighetsanpassningar och om bostadsanpassningsbidragen. Kan de användas så att man får mer anpassning för samma pengar? Politiker, anställda i bostadsföretag, andra fastighetsägare, anställda i kommunernas förvaltningar för samhällsbyggnad och äldreomsorg, berörda myndigheter och anställda inom högre utbildning april i Luleå. Meddelas senare. Ylva Sandström, , Trygghetsboende och annat tryggt boende för äldre Konferens Vid tidpunkten för denna konferens kommer sannolikt närmare lägenheter i trygghetsboende att ha fått investeringsstöd. Hur ser den samlade bilden ut för dessa projekt? Vilka trygghetsboenden tillkommer utan investeringsstöd? I realiteten finns olika former av tryggt boende för äldre sen rätt lång tid tillbaka. Kostnaderna för gemensamma lokaler och för personalstöd är en väsentlig fråga. Varifrån kommer personalen och hur arbetar man i olika fall? Går slutligen investeringskalkyl och driftskalkyl ihop för bostadsföretagen till en hyra som efterfrågas? Anställda inom bostadsföretag, kommuner, kommunförbund, länsstyrelser och FoU-enheter. Politiker i bostadsföretagens styrelser och i kommuner. Övriga intresserade. 5 6 september 2012 i Stockholm. Representanter från Boverket, SKL, bostadsföretag och andra fastighetsägare som har eller utvecklar trygghetsboende. Meddelas senare. Ylva Sandström, , Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa + företagsförlagd Denna utbildning ger baskunskaper om hur psykiska funktionshinder kan yttra sig och vilka svårigheter funktionshindret kan innebära för hyresgästen och för hyresvärden. Teoripass varvas med samtal om värderingar, vad som är bra bemötande och konkreta strategier till hjälp i det dagliga arbetet ute i bostadsområdet. Medarbetare som i sitt arbete möter hyresgäster med psykisk ohälsa i bostaden, i trapphuset, i garaget, ute i bostadsområdet och på kontoret. 22 mars 2012 i Stockholm. Brita Modig och Katarina Grim, RSMH. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Lena Johansson, , 8 sabo sprider kunskap

9 Träff kring sociala frågor i boendet Nätverksträff Nätverket Sociala frågor i boendet är ett nätverk för erfarenhetsutbyte och information mellan anställda inom SABO-företagen. Nätverket har funnits sedan mitten av 1980-talet och startades bland annat som en följd av SABOföretagens förändrade inriktning på arbetet med störningar och andra sociala frågor. Nätverket har på senare år vuxit kraftigt och omfattar nu drygt 150 personer. De som praktiskt arbetar med trygghetsfrågor, störningsärenden och därtill hörande juridiska frågor september 2012 i Falun. Meddelas senare. Lena Johansson, , Att förebygga diskriminering i bostadsföretag Företagsförlagd Bostadssektorn är ett av de samhällsområden som genererar flest anmälningar när det gäller diskriminering. All form av diskriminering är oacceptabel och därför behöver vi arbeta för att motverka detta. SABO har gett ut boken Lika inför värden? som är tänkt som ett stöd för bostadsföretag som vill arbeta aktivt mot diskriminering. Boken beskriver lagstiftning och aktuell forskning och ger också handgripliga tips om omprövning och förändring av beslutskriterier, arbetssätt och rutiner. Att motverka diskriminering kan innebära att ledning och medarbetare tillsammans ser över och kvalitetssäkrar rutiner i det vardagliga arbetet. Det innebär också ett arbete med egna attityder och värderingar. Det här kan vi hjälpa er med: Anordna medarbetardagar om hur man förebygger diskriminering. Skräddarsy ett program eller en aktivitet för ert företag där diskrimineringsfrågorna belyses. Samtliga medarbetare. Utbildningen kan vara företagsförlagd eller arrangeras för flera bostadsföretag samtidigt. Enligt överenskommelse. Therese Berg, , Etik i bostadsföretag Företagsförlagd Vad menar vi med socialt ansvar? Hur kombinerar vi lojalitet och civilkurage? Är middagen eller golfrundan en muta? Hur undviker vi diskriminering? Detta är exempel på frågor som dyker upp i det vardagliga arbetet i bostadsföretagen. Frågor om etik och socialt ansvar blir allt viktigare i framtiden för företag och organisationer. Detta berör givetvis också de allmännyttiga bostadsföretagen vars medarbetare dagligen hanterar ett samhällsuppdrag i sitt arbete. SABO erbjuder olika möjligheter att komma igång med den etiska dialogen i en process där alla företagets medarbetare är delaktiga. Det här kan vi hjälpa er med: Anordna medarbetardagar om etik. Utbilda etikhandledare. Skräddarsy ett program eller en aktivitet för just ert företag där etikfrågorna belyses. Samtliga medarbetare. Enligt överenskommelse. Enligt överenskommelse. Lena Johansson, , Exempel på företagsförlagda utbildningar Att bemöta hot och våld i boendet Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa Grannmedling Kommunikation och aktivt lyssnande Utbildningarna skräddarsys efter era egna önskemål och ni bestämmer själva vilken omfattning de ska ha. Från en dag och uppåt. Utbildningen kan vara företagsförlagd eller arrangeras för flera bostadsföretag samtidigt. Lena Johansson, , sabo sprider kunskap 9

10 SABOs bovärds- och kundserviceutbildning Att arbeta nära kunden innebär att man ständigt möter nya situationer och frågor som måste hanteras. Man måste uppträda på ett representativt och professionellt sätt och ha kunskaper inom en mängd olika sakområden. SABOs bovärds- och kundservice utbildning syftar till att ge ökad kompetens och trygghet i yrkesrollen och har skräddarsytts just för att passa de personalgrupper som dagligen arbetar i direktkontakt med kunden. Sammanlagt kan du välja mellan nio olika utbildningsblock med olika teman där vardera block omfattar två dagar. Under varje termin erbjuds några av utbildningsblocken och de återkommer sedan enligt ett rullande schema. Du väljer själv att gå de block som bäst passar dina behov. De nio utbildningsblocken är: Tryggare och säkrare bostadsområden februari 2012 För att bostadsmiljöerna ska upplevas som trygga och säkra krävs bra lösningar som minskar risken för brott och bränder men också att man som boende känner sig trygg med sina grannar. Som personal med många kundkontakter har du stora möjligheter att påverka dessa faktorer. Att hantera störningar på ett bra sätt är också en väg att öka tryggheten och denna fråga behandlas ingående vid detta utbildningsblock. Kommunikation, service och bemötande april 2012 Om att lyckas i kontakten med kunderna. Att öka sin förmåga att kommunicera på ett tydligt och respektfullt sätt är ett viktigt mål med detta utbildningsblock. Du får också kunskaper om olika personlighetstyper och deras sätt att reagera. En stor del av tiden ägnas åt att diskutera situationer från verkligheten som du kan känna igen dig i, bland annat i möten med besvärliga kunder. Affärsmannaskap och ekonomi maj 2012 Alla tjänar på att bostadsföretaget drivs så kostnadseffektivt som möjligt och med nöjda kunder och medarbetare. Olika personalgrupper kan på olika sätt vara med och bidra till att företagets pengar används på bästa sätt. Detta utbildningsblock fokuserar på att visa och diskutera dessa möjligheter. Hyresjuridik juni 2012 Utbildningen är en specialanpassad version av SABOs klassiska utbildning i hyresjuridik, där fokus läggs på de situationer där du som arbetar med kundservice bakom disk eller i telefon behöver känna till. Att arbeta bland flera kulturer. Hösten 2012 Här ser vi på möjligheter och svårigheter i det mångkulturella bostadsområdet föreläsningar och diskussioner om kultur och migration. Genom en ökad insikt i hur människor präglas av en kultur kan vi bli bättre på att hantera olika situationer om vad som händer med en person eller familj som migrerar och hur migrationsprocessen ser ut. Bostadsföretaget och de äldre hyresgästerna. Hösten 2012 Antalet äldre hyresgäster ökar hos de flesta bostadsföretag. Detta ställer nya krav på personalen när det gäller förståelse, bemötande och förmåga att se hur boendet för äldre kan underlättas. Blocket ger insikt i de äldres situation och ger dig kunskap om hur du själv kan agera i olika situationer. Vardagsjuridik. Hösten 2012 Här behandlas situationer där det är viktigt att känna till vilka lagregler som gäller, till exempel skadestånd, men i nyttjanderätten, tillträde till lägenhet och övergivna bilar. Blocket är särskilt utformat för personal som arbetar i bostadsområdena. Hot, våld och psykisk ohälsa. Våren 2013 Att hantera möten där det vanliga samtalet inte fungerar. Du som har direktkontakt med kunder kommer ibland i kontakt med de som inte mår bra och som uppträder på ett oväntat sätt. Blocket är inriktat på att ge mer kunskap om vad som kan ligga bakom olika uppträdanden och hur man kan agera i olika situationer. Etik och diskriminering. Våren 2013 Bostadssektorn är ett av de samhällsområden som genererar flest anmälningar om diskriminering. För medarbetare i bostadsföretag är kunskap om diskriminering och om lagstiftningen mot diskriminering en självklar del av yrkeskunnandet. Etiska frågor uppstår ständigt i bostadsföretagens verksamhet. Medarbetare ställs inför konflikter som handlar om avvägningar mellan affärsnytta och socialt ansvar, bemötande i konfliktfyllda situationer, människosyn och personligt ansvar. Vad är rätt och orätt i det dagliga arbetet i ett bostadsföretag? Personal som har direktkontakt med kunder/hyresgäster. Utbildningen kan även förläggas till företag eller en region, helt eller blockvis. Medlem: kronor per block och person inklusive luncher, middag och dokumentation. Ej medlem: kronor. Marika Lundin, , Elisabet Sundberger, , 10 sabo sprider kunskap

11 Ungas syn på boende Bristen på bostäder för unga är stor i vissa delar av Sverige. Rekordmånga studenter har antagits vid landets universitet och högskolor och inför terminstarterna duggar rapporteringarna om studenternas bostadsbrist tätt. Men det är inte bara studenterna som har svårt att finna en bostad. Även unga som inte studerar upplever samma problem. Syftet med den här rapporten är att återge en bild av hur unga tänker kring boendet. Hur får de tag i en bostad, hur använder de sin bostad och vad drömmer de om? För att göra detta har SABO gett Kairos Future i uppdrag att analysera vad unga skriver om boendet i de sociala medierna. Metoden de använt sig av är helt ny och kallas för netnografi. Trycksaksnr: Tryckår: 2011 Antal sidor: 36 Ungas boende i storstäder och högskoleorter Den här rapporten analyserar ungas situation på bostadsmarknaden. Den innehåller goda exempel från ett antal kommunala bostadsbolag, som aktivt arbetar för att underlätta för unga att få en egen bostad. Ämnet är högaktuellt: De närmaste åren kommer personer i åldern år att vilja flytta hemifrån. Men bostadsbyggandet är rekordlågt och det som trots allt byggs, har unga inte råd att bo i. Trycksaksnr: Tryckår: 2010 Antal sidor: 24 Anmäl dig till SABOs utbildningar och konferenser på Det befintliga bostadsbeståndet ett framkomligt boende på äldre dagar Denna skrift handlar om hur man kan underlätta boendet för äldre i det befintliga bostadsbeståndet. Tyngdpunkten ligger på förbättringar av den fysiska tillgängligheten. Den riktar sig till politiker och anställda i kommuner och bostadsföretag, men även till de äldre och deras intresseorganisationer. Trycksaksnr: Tryckår: 2010 Antal sidor: 16 Från information till relation Den här rapporten beskriver de särskilda kommunikativa utmaningar som hyresvärdar möter i mångkulturella bostadsområden. En stor del av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund, något som är särskilt vanligt bland hyresgäster hos kommunala bostadsföretag. Rapporten ger råd och tips på hur dessa utmaningar kan mötas på ett sätt som kan leda såväl till effektivare förvaltning som nöjdare hyresgäster. Trycksaksnr: Tryckår: 2009 Antal sidor: 40 Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 200 kr/st. Trycksaker om Boende- & sociala frågor Beställ på Ombyggnad på hyresgästernas villkor Vid ombyggnation finns regler som säger att hyresgästen själv måste godkänna de planerade förändringarna. Dessa bestämmelser ställer höga krav på SABOföretagens arbete med hyresgästkontakterna inför och under en ombyggnad. I denna rapport har SABO-företagens erfarenheter samlats in och systematiserats. Den kan bli en ovärderlig hjälp vid en planerad ombyggnation. Trycksaksnr: Tryckår: 2008 Antal sidor: 40 Medlem: 80 kr/st. Ej medlem: 160 kr/st. SABO-företagens samarbete med högskolor och universitet Denna rapport är en kartläggning över hur SABO-företagen och SABO samarbetar med studerande på högskolor och universitet. Den innehåller flera goda exempel på hur ett sådant samarbete kan se ut och vilket mervärde det kan ge bostadsföretaget. Här beskrivs bland annat hur bostadsföretaget kan ha nytta av examensarbete, mentorverksamhet, arbetsmarknadsdagar och trainee-program. Trycksaksnr: Tryckår: 2008 Antal sidor: 42 Medlem: 120 kr/st. Ej medlem: 240 kr/st. sabo sprider kunskap 11

12 Trycksaker om Boende- & sociala frågor Beställ på Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Denna handbok ger de kommunala bostadsföretagen vägledning i ombildningsprocessens alla steg: att utarbeta riktlinjer och hanteringsordning, att utreda och analysera fastigheternas förhållanden, att få till en marknadsvärdering av fastigheten, att formulera ett erbjudande och att utforma ett köpeavtal. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 60 Medlem: 145 kr/st. Ej medlem: 245 kr/st. Lika inför värden? En bok om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag Denna bok är tänkt som ett stöd för bostadsbolag som vill arbeta aktivt mot diskriminering. Boken beskriver lagstiftning och aktuell forskning på området. Den ger också handgripliga tips om omprövning och förändring av beslutskriterier, arbetssätt och rutiner. Autentiska berättelser och exempel speglar frågan från såväl bostadsbolagets som de boendes horisont. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 144 Medlem: 200 kr/st. Ej medlem: 400 kr/st. Gemenskap och samarbete bygga upp och bo i kollektivhus Riksföreningen Kollektivhus Nu och SABO har tillsammans med fyra bostadsföretag gett ut den här boken. Den ska inspirera, vägleda och ge stöd för nya projekt som är inriktade på gemenskapsboenden. Boken vänder sig till bostadsföretag och presumtiva boende men också till intressegrupper, forskare och planerare. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 98 Medlem: 175 kr/st. Ej medlem: 250 kr/st. För säkerhets skull trygghet och säkerhet för anställda i bostadsföretag Handboken är tänkt att fungera som ett stöd för chefer och andra ansvariga och som en uppslagsbok eller ett studiematerial för alla i företaget som riskerar att utsättas för hot, våld och kränkningar. I priset ingår även ett handledarmaterial som kan användas för utbildningar på det egna företaget. Trycksaksnr: Tryckår: 2006 Antal sidor: 186 Medlem: 190 kr/st. Ej medlem: 490 kr/st. Konsten att dra åt samma håll en rapport om Råslätt i Jönköping Eva Öresjö, professor och forskare vid Malmö Högskola har under trettio år följt utvecklingen i Råslätt. I denna rapport, som SABO tagit fram med stöd av Bostads AB Vätterhem och Jönköpings kommun, beskriver Eva Öresjö det arbetssätt som utvecklats av bostadsföretaget och de olika kommunala förvaltningarna i samarbete med de lokala aktörerna i stadsdelen. Hennes slutsatser är att för att nå resultat krävs ett långsiktigt och träget arbete där det gäller att hitta sitt eget språk. Trycksaksnr: Tryckår: 2006 Antal sidor: 48 Medlem: 125 kr/st. Ej medlem: 190 kr/st. Räkna med kvarboende en handledning Detta är en uppföljning till rapporten Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi? som kom ut Här får läsaren svar på frågor som: Hur inventerar man ett bostadsområde med allt från utemiljö till gemensamma ytor i byggnader och enskilda lägenheter ur ett tillgänglighetsperspektiv? Och hur vet jag om det är lönsamt att göra de investeringar som krävs för att uppnå god tillgänglighet? Trycksaksnr: Tryckår: 2005 Antal sidor: 36 Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi? SABO och Svenska Kommunförbundet redovisar i denna rapport resultaten från ett gemensamt projekt. Ett projekt med syfte att undersöka om åtgärder för ökad tillgänglighet i bostäder och bostadsområden som leder till ett ökat kvarboende är samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Trycksaksnr: Tryckår: 2004 Antal sidor: 52 Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st. 12 sabo sprider kunskap

13 SABOs experter inom bostadspolitik & omvärld Jörgen Mark-Nielsen , Utredningar och analyser Omvärlds- och intressebevakning Remissyttranden Trepartssamarbete Johanna Ode , Internationella frågor EU-frågor Omvärlds- och intressebevakning Bostadspolitik & omvärld Balanserade ekonomiska villkor I rapporten beskrivs hur de ekonomiska villkoren för boendet på senare år förändrats på ett sätt som gjort att hyresrättens konkurrenskraft ytterligare försämrats gentemot egna hem och bostadsrätter. Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och SABO har som gemensamt mål att utveckla hyresrätten till en än mer attraktiv boendeform för hyresgäster, för fastighetsägare och för samhället. De ekonomiska villkor som staten erbjuder i form av olika skatter och stöd är då av största betydelse. Trycksaksnr: Tryckår: 2010 Antal sidor: 24 Idéprogram SABO-företagen mot år 2020 Vilken roll har de kommunala bostadsföretagen i framtiden? På vilket sätt kan de vara till nytta? Vilka är uppgifterna om man tar sikte på år 2020? I de kommunala bostadsföretagens arbete med långsiktiga mål och strategier är utgångspunkten förhållandena i det egna företaget och situationen på den lokala och regionala marknaden. Syftet med idéprogrammet är att ge inspiration till detta arbete och att vara ett stöd i dialogen med ägaren. Trycksaksnr: 6304 Tryckår: 2007 Antal sidor: 16 Anmäl dig till SABOs utbildningar och konferenser på Trycksaker om Bostadspolitik & omvärld Beställ på Svensk/engelsk ordbok för oss i bostadsbranschen SABOs vidareutvecklade version av en svenskengelsk/engelsk-svensk ordbok med termer för personer som arbetar i bostadsbranschen. I smidigt fickformat. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 90 sabo sprider kunskap 13

14 Bredband & tv Bredbandsutveckling Kunskapsdag Utvecklingen går fort inom ny digital teknik i och omkring husen. Många känner en osäkerhet inför alla de val man tvingas göra i företaget för att få in bredband i husen eller att erbjuda en attraktiv tv-tjänst. Att utvecklingen inom driftteknik allt mer börjar likna den i process industrin, där vi vet precis hur mycket som förbrukas av energi i våra hus, underlättar men ställer samtidigt nya krav på de anställda. Dessutom tillkommer hela tiden nya lagar som påverkar vår möjlighet att utnyttja tekniken och som vi har att ta hänsyn till. SABO tillsammans med ett företag i regionen ordnar en dag där vi informerar och diskuterar samt bjuder varandra på erfarenheter. IT-ansvariga, ekonomiansvariga, teknikansvariga, utvecklingsansvariga och övriga intresserade i SABO-företagen på två orter regionalt. Medlem:mar kronor. Anders Johansson, , Utveckla företagets bredbands- & tv-strategi + företagsförlagd SABOs Bredbandspärm innehåller ett omfattande material som underlättar arbetet med att utveckla en bredbands- och tv-strategi i bostadsföretaget, till exempel vad som är viktigt att tänka på inför beslut om upphandling, nätbyggnad och drift. SABO erbjuder ett paket där pärmen ingår tillsammans med en introduktion och en lokal eller regional workshop. Utgångspunkten för workshopen är de lokala eller regionala förutsättningarna och möjligheter som finns för att etablera ett öppet bredbandsnät. SABOs expert inom bredband & tv Anders Johansson , IT, bredband och tv Strategier Avtal och upphandling Företagsledning, IT-ansvariga, ekonomiansvariga, teknikansvariga m fl. Hela året. Pärm och en introduktion på cirka ½ dag kronor exklusive resa. Workshop med inriktning på strategi en dag. enligt överenskommelse. Anders Johansson, , 14 sabo sprider kunskap

15 SABOs Fastighetsdagar Konferens SABOs Fastighetsdagar ersätter numera både Bredbandsdagarna, Miljödagarna och den konferens som tidigare kallats Professionell renovering. Detta blir därmed höstens stora begivenhet för dig som arbetar inom något av dessa områden. Läs mer på sidan 26. Alla som arbetar med fastighetsutveckling och teknisk förvaltning. November Plats meddelas senare kronor. Petter Jurdell, , BoIT Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder BoIT är ett samarbetsprojekt mellan SABO, tolv allmännyttiga bostadsföretag, Hjälpmedelsinstitutet och Hyresgästföreningen. Utbyggnaden av bredband med hög kvalitet till allmännyttans fastigheter och bostäder ger oss nya möjligheter att bidra till att lösa flera av de utmaningar som vi har i samhället och som är kopplade till boendet. Projektet har tittat på hur de nya digitala tjänsterna kan utvecklas, organiseras och drivas med krav på öppenhet, konkurrens och standardisering och pekar ut de behov som finns tekniskt, organisatoriskt och affärsmässigt. Trycksaksnr: Tryckår: 2011 Antal sidor: 24 Medlem: 95 kr/st. Ej medlem: 250 kr/st. Paraboler till glädje för alla? (andra upplagan) Med denna rapport vill SABO underlätta för medlemsföretagen att tillgodose hyresgästernas efterfrågan på tv-kanaler samtidigt som det juridiska ansvaret blir belyst. Idag finns fler än utländska och inhemska kanaler och program tillgängliga för de svenska hushållen, och många har fått möjlighet att välja sitt eget programutbud via en egen parabol. Detta har i sin tur lett till att vissa fastigheter har upp till paraboler monterade per byggnad eller enskild fasad, och inte sällan har de boendes intresse av att sätta upp parabolantenner kommit i konflikt med bostadsbolagets intresse av att säkerställa ordning och säkerhet samt undvika skador på en fastighet. I denna skrift vill SABO redogöra för vilka regler som gäller i relationen mellan bostadsbolag och hyresgäster i detta avseende. Trycksaksnr: Tryckår: 2009 Antal sidor: 20 Trycksaker om Bredband & tv Beställ på Hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare Denna rapport innehåller rekommendationer för hur man kan bygga hemmanät i nyproduktion och befintligt bestånd. SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät. Bakgrunden till detta initiativ var den ökande användningen av ip- och internetbaserade tjänster i hemmet för internet, telefoni och teve. Projektet har utmynnat i rekommendationer för hur man kan bygga hemmanät i nyproduktion och befintligt bestånd. Trycksaksnr: Tryckår: 2008 Antal sidor: 16 Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 200 kr/st. Bredband och sen då!? Denna rapport är en fortsättning och uppdatering av rapporten Bredband varför då?. Den fördjupar sig i områdena tjänsteutveckling, bredbandsinfrastruktur och hemmanät, affärsmodeller för bredband och tv samt öppna nät. SABOs bredbandsgrupp har som uppgift att följa och analysera utvecklingen inom bredbandsområdet ur ett SABO-företagsperspektiv. Rapporten sammanfattar gruppens syn på utvecklingen inom området och konsekvenserna för SABOföretagen. Trycksaksnr: Tryckår: 2007 Antal sidor: 24 sabo sprider kunskap 15

16 Ekonomi & finans SABOs ekonomidagar Konferens Ekonomidagarna är ett forum för möten och erfarenhetsutbyten mellan kollegor i branschen och för uppdatering och fördjupning i aktuella frågor. I år sätter vi fokus på fastighetstransaktioner med särskild vikt på försäljningar. Att köpa eller sälja en fastighet är ofta en komplex process som är förknippad med osäkerhet både för säljare och köpare. Vi har tänkt beröra bland annat Due diligence, skattefrågor och vanliga fällor och fel. Due diligence kan ses som en procedur och en checklista för att säkerställa att frågor besvaras inför ett avtalsskrivande. Risker identifieras och kvantifieras som ger grund för hur ansvar fördelas mellan säljare och köpare i avtalet. Vi går även igenom aktuella skatte- och redovisningsfrågor. VD, ekonomichefer, teknikchefer, marknadschefer och styrelseledamöter. 8 9 maj 2012 på kursgård i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. I priset ingår logi, två luncher, en middag och dokumentation. Peter Wallberg, , SABOs experter inom ekonomi & finans Maria Gabrielsson , Finansieringsfrågor Borgensavgifter Pro-lån Fastighetsskatt Redovisning Thorbjörn Nilsen , Enhetschef Administration Investeringskalkylering Johan Holmberg , Ekonomisk statistik Hyresförhandlingsfrågor Fastighetsvärderingar Fastighetsekonomi Roland Sernlind , Hyresstatistik Hyresförhandlingsfrågor Hyresmarknadskommittén Konsultverksamhet hyresförhandling och hyressättning Sophia Mattsson-Linnala , Enhetschef Ekonomi & Finans Företags- och fastighetsekonomi Transaktioner Investeringsanalyser Företagsledningsfrågor Peter Wallberg , Skatterätt Årsredovisningspraxis Fastighetsvärdering 16 sabo sprider kunskap

17 Praktisk finansiering, grund SABO erbjuder en grundkurs i finansiering. Kursen riktar sig till dig som är relativt ny inom området eller behöver fräscha upp dina kunskaper. Målsättningen är att du ska få praktiska kunskaper om hur man sköter finansieringen i ett bostadsbolag. Vi börjar med att se på omvärlden och vilka faktorer som påverkar räntan. Därefter studerar vi de grundläggande begreppen inom bostadsfinansiering och vilka finansieringskällor som finns. Du kommer även träna praktiskt och därefter analysera konsekvenserna. Vi går igenom de viktigaste riskerna som man ska beakta samt hur dessa bör hanteras i en finanspolicy. Sedan går vi igenom hur en offertförfrågan kan se ut och hur man utvärderar offertsvaren. Slutligen tittar vi på hur de nya Allvill-reglerna och borgensavgiften påverkar bostadsbolagens finansieringskostnad. Finansansvariga, ekonomichefer, controllers med flera. 8 februari och 24 april 2012 i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , SABOs finansdag Konferens Syftet med dagen är att belysa några aktuella frågor inom det finansiella området samt hur detta påverkar bolagets finansiering i praktiken. Ledningsgrupper, bolagsstyrelser och tjänstemän som arbetar med finansoch fastighetsfrågor. Maj/juni 2012 i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , Anmäl dig till SABOs utbildningar och konferenser på Praktisk finansiering, fortsättning SABO erbjuder en fortsättningskurs i finansiering. Kursen är en fördjupning i riskhantering och målsättningen är att du ska få praktiska kunskaper i hur man jobbar aktivt med sin låneportfölj med hjälp av några olika finansiella instrument. Vi startar med en omvärldsanalys och en prognos över hur räntan kommer att påverkas. Därefter fördjupar vi oss i hur man mäter värdet och risken i lånestocken för att kunna begränsa och hantera sin riskexponering. Du kommer även träna praktiskt och därefter analysera konsekvenserna. Vi går igenom vad man bör tänka på vid bekräftelse och avtal. Slutligen tittar vi på hur de nya Allvill-reglerna och borgensavgiften påverkar bostadsbolagens finansieringskostnad. Finansansvariga, ekonomichefer, controllers med flera. 9 februari och 25 april 2012 i Stockholm. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Maria Gabrielsson, , Nyproduktionsdag I denna endagsutbildning ligger fokus på den ekonomiska aspekten för en nyproduktion och vilka avgörande förutsättningar som finns samt hur de kan hanteras. Företaget måste inför en nyproduktion göra en analys av kundernas betalningsvilja, den färdiga fastighetens marknadsvärde och produktionskostnaden. Hur gör du en sådan analys? Hur ser kalkylen ut? Vi går bland annat igenom fastighetsvärdering, en modell för hur en produktionskostnad beräknas och vikten av att se till nyproduktionens påverkan på bolagets ekonomi. En aktuell nyproduktion presenteras. Ledningsgrupper, bolagsstyrelser och tjänstemän som arbetar med finansoch fastighetsfrågor. Våren och hösten Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Sophia Mattsson-Linnala, , Petter Jurdell, , sabo sprider kunskap 17

18 Ekonomi för VDar som inte är ekonomer Utbildning Som VD har man ett stort ansvar att fatta kloka ekonomiska beslut enligt aktiebolagslagen. Oftast finns en ekonomichef som kan bistå med kalkyler och annan ekonomisk information men det kan vara bra att även själv känna till de ekonomiska grunderna för branschen. SABO arrangerar därför en utbildning i grundläggande företags- och fastighetsekonomi som endast riktar sig till VDar som inte är ekonomer. Utbildningen genomförs under två dagar där den första dagen ägnas åt deltagarnas egna årsredovisningar samt fastighetsvärdering. Den andra dagens program innehåller finansiering, skattefrågor samt andra branschspecifika ekonomiska frågor som en VD måste ha insikt i. Utbildningen är planerad att genomföras under den senare delen av hösten och en särskild inbjudan kommer att skickas ut. VDar i allmännyttiga bostads företag. Hösten 2012 i Stockholm kronor. Elisabet Sundberger, , Ekonomi för chefer i ledningsgruppen som inte är ekonomer Utbildning Som mellanchef i ett bostadsföretag är det viktigt att förstå den speciella ekonomiska situation som gäller för branschen, för att kunna ta del av den ekonomiska information som presenteras och diskuteras i ledningsgruppen. SABO genomför en utbildning i grundläggande företags- och fastighetsekonomi som endast riktar sig till chefer som sitter i ledningsgruppen och som inte är ekonomer. Utbildningen genomförs under en och en halv dag och utgår från deltagarnas egna årsredovisningar. Genom analys av innehåll och uppbyggnad kommer kursdeltagarna få en genomgång av en mängd ekonomiska aspekter på ett bostadsföretags ekonomiska förutsättningar. Utbildningen är planerad att genomföras under den senare delen av hösten och en särskild inbjudan kommer att skickas ut. Mellanchefer i allmännyttiga bostads företag. Hösten 2012 i Stockholm kronor. Elisabet Sundberger, , 18 sabo sprider kunskap

19 AFFÄRSMANNASKAP Behöver ni inspiration till kreativitet och nytänkande i utvecklingsarbetet på företaget? Utbildningen Affärsmannaskap kan då vara något för er. Den visar på sambandet mellan ekonomiska och sociala visioner och hjälper er att finna framgångsrika lösningar som gynnar såväl kunder som företag och medarbetare. Utbildningen innehåller två delar, Affärsmannaskap 1 och 2, som bygger på varandra. Affärsmannaskap 1 och 2 genomförs som företagsförlagda utbildningar och sker i samarbete med vår konsult Staffan Sundgren. Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur Företagsförlagd Första steget handlar om hur företaget kan skapa en stabil ekonomisk grund som ger rimlig trygghet inför väntade och oväntade utmaningar. För att företaget ska få de goda intäkter som ger denna stabilitet krävs främst att bostäderna verkligen är uthyrda och att hyresgästerna får god service till en rimlig kostnad. Och för att nå dit krävs i sin tur att man skapar en företagskultur med nytänkande och mod att prova nya lösningar. I detta arbete spelar bovärdar med ekonomiskt helhetsansvar en viktig roll, men minst lika viktigt är att hela företaget involveras och drar åt samma håll. I Affärsmannaskap 1 ger vi en helhetsbild av vad modern, affärsmässig bostadsförvaltning innebär. Utbildningen vänder sig till företag som vill stärka sin ekonomi och utveckla sina medarbetare till att ta ökat ansvar och tänka affärsmässigt. Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta Företagsförlagd Nästa steg i utvecklingen är att gå från en defensiv strategi, med konsolidering som mål, till en mer offensiv fas, som mer kommer att handla om att skapa värden för framtiden i form av investeringar i till exempel om- och nybyggnation, trygghetsåtgärder och sociala projekt. Det kortsiktiga resultattänkandet kompletteras med ett långsiktigt avkastningstänkande. Målet är att skapa största möjliga nytta för ägaren och medverka till en positiv utveckling av kommunen som helhet. I Affärsmannaskap 2 utvecklas kundorienteringen ytterligare mot affärsidéer och utvecklingsprojekt som utgår från lokala förutsättningar och behov. Alla anställda i företaget. och offert Roland Sernlind, , Skatter och redovisning i fastighetsbolag Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i och förbättra förståelsen för vissa fastighetsspecifika skatte- och redovisningsregler. Exempelvis nyckeltal och värderingsprinciper i redovisningen och frivillig momsplikt vid lokaluthyrning. Du arbetar idag kanske med leverantörsreskontra eller hyresavisering eller på någon annan funktion i företaget där du kommer i kontakt med dessa frågor. Du kan också vara ny i din roll i fastighetsbranschen. Innehåll: Regelverket för redovisning idag och imorgon Några vanliga nyckeltal Värderingsprinciper avskrivning, ned- och uppskrivning Gränsdragning underhåll och investering vid renovering Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Frivillig momsplikt vid lokaluthyrning Obligatorisk momsplikt vid lokaluthyrning regeringsförslag Uttagsmoms i fastighetsförvaltande företag Omvänd byggmoms Ekonomihandläggare och annan personal som kommer i kontakt med dessa frågor. Hösten Peter Söderman, auktoriserad revisor och Brita Rosén, momsjurist, Öhrlings PWC. Peter Wallberg, SABO. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Peter Wallberg, , sabo sprider kunskap 19

20 Investeringskalkylering, grund Detta är utbildningen för dig som vill skaffa dig en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar. Den nya lagstiftning som trädde ikraft 2011 ställer krav på affärsmässighet, vilket innebär att investeringar måste utvärderas och dokumenteras på ett annat sätt än tidigare. Vi går igenom grunderna för nuvärdesberäkning och upprättar kassaflödeskalkyler. SABO har tagit fram en modell som dels beräknar total produktionskostnad för ett så kallat Kombohus, dels sätter in investeringen i en kassaflödeskalkyl. Denna modell presenteras och används i övningsexempel. Vi laborerar med konsekvenser av ändrade intäkter och kostnader och kalkylräntan, liksom investeringens konsekvenser för resultat- och balansräkning, gränsdragningen mellan underhåll och investeringar, samt hur man ska se på avskrivningar. Beslutsfattare och medarbetare som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av investeringar. 16 april 2012 i Stockholm (alternativt företagsförlagd). Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Företagsförlagd: kronor. Thorbjörn Nilsen, , Vinnande förhandlingsteknik Under denna utbildning får du många tips om hur du hanterar dödlägen, du lär dig känna igen fula tricks samt lär dig frågemetodik och tekniker. I utbildningen ingår även ett förhandlingsspel där du får möjlighet att träna din förhandlingsteknik. Kom gärna flera från samma företag. De som utgör förhandlingsteamet i företaget får en utmärkt chans till trimning och förberedelse inför hyresförhandlingarna. VDar och ekonomichefer. 2 dagar. Meddelas senare. Christer Isehag, IIR och Roland Sernlind, SABO. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Roland Sernlind, , Investeringskalkylering, fortsättning Behöver du i ditt arbete ta fram kalkyler för investeringar i nyproduktion eller större ombyggnader? Då är detta utbildningen för dig! Du får också en fördjupad förståelse för de faktorer som styr investeringens värde och reglerna för uppoch nedskrivning av värdet i balansräkningen. Denna kurs är en påbyggnad och fördjupning av innehållet i grundkursen. Vi behandlar såväl frågor som uppstår i samband med nyproduktion, som vid större ombyggnader. Kursen inleds med en kort repetition av grundläggande begrepp. Därefter följer en grundlig teoretisk genomgång av bland annat begreppet värde och hur man härleder sin kalkylränta ur marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar. Vidare går vi igenom regler och praxis för upp- och nedskrivningar, den redovisningsmässiga gränsdragningen underhåll investering och investeringens konsekvenser i resultat- och balansräkning på kort och lång sikt. Teoretiska genomgångar varvas med övningsuppgifter. Medarbetare som gått grundkurs i investeringskalkylering, eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper, och nu vill fördjupa dessa april 2012 i Stockholm. Bo Nordlund, KPMG. Medlem: kronor. Ej medlem: kronor. Thorbjörn Nilsen, , hyreskonferenser i höst Till hösten kommer som vanligt ett antal hyreskonferenser anordnas runt om i landet. Tider och platser är inte fastställda, men mer information kommer längre fram. Roland Sernlind, , 20 sabo sprider kunskap

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg,

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer