Offentliga Sektorns Managementprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentliga Sektorns Managementprogram"

Transkript

1 Offentliga Sektorns Managementprogram

2 OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och föränderlig värld av ökad avreglering, marknadsorientering och globalisering. Samtidigt granskas offentlig verksamhet av politiker och media som aldrig förr. Större krav ställs på transparens, tillgänglighet och förmåga att kommunicera och motivera. Att agera praktiskt som ledare i denna föränderliga miljö är en utmaning hur kan man lösa och leda välfärdsåtagandet med både effektivitet och kvalitet? Vad innebär det att leda under dessa förutsättningar? Vilka faktorer påverkar ledarskapet och chefsrollen? Hur kan jag utveckla mig som ledare och driva förändring? Genomgående i Offentliga Sektorns Managementprogram står uppdrag, ledarskap, styrning och verksamhetsutveckling i fokus. Nyttan för dig och din organisation Programmets syfte är att stärka dig i chefsrollen i förhållande till det uppdrag som du och din verksamhet har. Detta gör vi genom att se och undersöka uppdraget från flera perspektiv: det större sammanhanget för din verksamhet, uppdragsgivarens och brukarens behov, samt inte minst utifrån ditt eget nuläge som person och ledare. Kontinuerligt speglas din verksamhet och din personliga utveckling som ledare på olika sätt i diskussioner och erfarenhetsutbyten med de andra deltagarna samt med föreläsare och programledning. Modeller, analysmetoder och praktiska exempel bildar en konkret verktygslåda som du tar med dig hem för att själv tillämpa och dela med dig av till din organisation. Egna frågor och utmaningar i ditt uppdrag kommer att få en rejäl skjuts framåt. Som deltagare får du tillgång till ett personligt och professionellt nätverk inom programmet, men också genom det alumninätverk du efter avslutat program tillhör IFL Networker. Integrerad syn på ledarskapet, styrningen och uppdraget Att integrera det politiska uppdraget med ledarskapet och styrningen är centralt för att få full utväxling på chefskapet. Det ökar förståelsen för vad det innebär att vara chef och ledare i offentlig sektor och ger möjlighet att utveckla sig i sin roll och den verksamhet man ansvarar för. Vad innebär det att leda offentliga organisationer kopplat till det politiska uppdraget och för styrning mot resultat? Hur förhåller sig organiseringen till ledarskapet och styrningen? Hur kan vi öka samspelet med, och värdet för, medborgaren? Hur kan jag som chef och ledare driva och leda förändring och utveckling av verksamheten i den riktning det politiska uppdraget anger? Din profil Programmet vänder sig till dig som är högre chef i statlig förvaltning (t ex medlem i myndigheters ledningsgrupp, stabschef, avdelningschef eller enhetschef med större personalansvar) eller högre chef inom kommun och landsting (t ex kommunchef, förvaltningschef och verksamhetschef).

3 UPPDRAG MÅL OCH KOMMUNIKATION VÄRDESKAPANDE LEDARSKAP ORGANISERING STYRNING Programinnehåll Programmet omfattar 16 dagar fördelat på fem moduler om 3-4 dagar vardera. Programmet genomförs i samverkan med Score Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (www.score.su.se). Styrning och organisering Hur verksamheter inom offentlig sektor styrs och är organiserade är avgörande för hur man leder dessa. Vilka krafter styr? Vad kan styras och vad kan inte styras? Förståelse för den ekonomiska styrningen i förvaltning kommer vi också att fokusera på för att se hur man som ledare bättre kan agera och påverka. Värderingar och värdegrund utgör också en viktig komponent i detta tema liksom förståelse för organisering. Uppdrag och påverkan Offentliga Sektorns Managementprogram tar sin utgångspunkt i det sammanhang man som chef och organisation befinner sig i. Vilka rörelser finns och hur påverkar de din roll och din verksamhet? Vilka är de ofta motstridiga rollerna och hur hanterar man dessa? Vilken påverkan har New Public Management på dagens chefsroll? Hur arbetar vi med att driva effektivisering? Vi tittar också på sammanhanget ur ett idéhistoriskt och globalt perspektiv. Utvecklings- och förändringsarbete Hur kan man i sin roll bidra till att utveckla verksamheten och driva förändring? Förståelse för effektiviseringsprocesser liksom förändringsarbete som går på tvären inom och mellan verksamheter är en del av programmet. Fokus på det personliga ledarskapet utgör en central del av programmet och kan användas för att arbeta i uppdragets riktning, att få med sig medarbetarna och att samspela med viktiga intressenter. I mötet med medborgaren Vad sker i mötet med brukaren/kunden/medborgaren och hur kan vi förstå och använda detta för att öka nyttan och utveckla vår service och verksamhet? Detta kan handla om hur medborgare och förvaltning kan hitta nya sätt att samspela kring komplexa samhällsproblem. Innovationer och tjänsteutveckling i kommun, landsting och stat behandlas också inom detta tema. Ett samhälle i utveckling Vilka kritiska faktorer kommer att påverka samhällsutvecklingen och därmed den verksamhet vi leder? Hur kommunicerar vi som organisation och som chefer? Globala förändringar och framtidsscenarier diskuteras och vi kommer också att behandla kommunikation ur olika perspektiv. I det sista temat integreras programmets olika delar och sätter grunden för en fortsatt utveckling.

4 Integrering för verklig utveckling och effekt De fem huvudområdena ovan utgör stommen i programmet som också har ett parallellt spår för utveckling av det personliga ledarskapet där vi arbetar på olika sätt för att få en ökad förståelse för sig själv som chef och ledare. Deltagarna arbetar i mindre utvecklingsgrupper där vi också kopplar an till chefsuppdraget och de egna utmaningar man står inför. I programmet kommer föreläsningar att varvas med diskussioner, övningar, cases, reflektionspass och arbete i utvecklingsgrupperna. Programmet leds och facilitetaras av en programledare och du kommer att möta gäster och föreläsare från såväl akademi som från näringslivet, förvaltning och politiken. OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM

5 Vi vill se dig växa som chef Vi ser något magiskt varje dag, i våra program och när vi möter personer som vill delta i våra program. Kunskap som växer fram, människor som växer för att bli skickligare ledare, och verksamheter som utvecklas i takt med människan. Kompetensutveckling handlar om att behärska det oförutsedda och förbereda sig inför kommande utmaningar. Lärande handlar om att ifrågasätta det man redan vet, vara villig och öppen att ifrågasätta vedertagna sanningar och att exponera sig själv och sin erfarenhet för att lära nytt. Det är där våra program kommer in i bilden. Genom att satsa på en utbildning blir både du som deltagare och din organisation förberedda för att kunna förutse och agera i framtiden, alltså att vara proaktiv istället för reaktiv. Du stärker din förmåga att motivera, möta förväntningar och aktivt skapa värde gentemot org-anisationen, medarbetare och brukarna men också gentemot dig själv. Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte IFL vid Handelshögskolan i Stockholm har en stark förankring i näringsliv, förvaltning, akademi och samhälle. Vi är ett dynamiskt nätverk av forskare och erfarna chefer från hela världen och anlitar de resurspersoner våra deltagare och kunder bäst behöver. Du blir också en del av IFL Networker alumninätverket av chefer och ledare som gått IFLs program. Här erbjuds du fortsatt erfaren-hetsutbyte och de senaste forskningsrönen inom ledarskap och verksamhetsutveckling genom kostnadsfria inspirationsseminarier, webbaserade managementbibliotek, podcasts med mera. Vår syn på lärande ger resultat IFL fokuserar på lärandet, inte på undervisningen. Våra deltagare utvecklas genom att sortera, värdera och utforma sin organisations sammanhang för att kunna leda andra. Det som lärs ut ska läras in. Genom att forma en helhetsförståelse av din organisation och dess förutsättningar förstår du hur du handlar strategiskt. Vår utmaning och prioritet är att se till att programmet ger resultat i din organisation. Det gör vi genom vår pedagogiska process IFL Live Learning, vilket innebär att du bygger vidare på det du kan, via det du behöver, till det du kan använda. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i din verksamhet för att ge verkliga resultat. Globalt perspektiv global leverans IFL har levererat utvecklingsprogram runt om i världen under 40 år. I dag har vi kontor i Sverige, Finland, Ryssland och Baltikum, och ett starkt nätverk av internationell fakultet i mer än 20 länder. Vi rankas av Financial Times som Nordens främsta inom executive education och har en tydlig position som en av de ledande aktörerna i norra Europa. Vill du veta mer? Aktuell information om program, kontaktperson och ansökan hittar du på Där kan du även boka personlig rådgivning och läsa mer om IFL och våra övriga program inom affärsutveckling, ledarskap, ekonomi och finans. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är en av Europas ledande aktörer inom ledarskaps- och affärsutveckling samt ekonomi och finans. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm rankas av Financial Times som en av Europas främsta skolor för vidareutbildning och finns idag representerad i länderna runt Östersjön och norra Europa samt i flera av världens främsta nätverk för ledarskapsutveckling. Sveavägen 63. Box Stockholm. Telefon Fax STOCKHOLM HELSINGFORS RIGA MOSKVA ST PETERSBURG

6 Sveavägen 63. Box Stockholm. Telefon Fax

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Förvaltningschefs program

Förvaltningschefs program Förvaltningschefs program Utvecklingsprogram för högre chefer inom den offentliga sektorn Den offentliga sektorn har en central roll i utvecklingen av det svenska välfärdssamhället. Som ledare är Du en

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer