Landstingets chefsmodell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets chefsmodell"

Transkript

1 Landstingets chefsmodell

2 Anteckningar

3 Lust att vara chef Varför ska en ung och ambitiös människa välja att jobba som chef? Hur får vi duktiga chefer att stanna kvar i sina viktiga roller? Dessa frågor är det många som ställer sig. Jag har som chef mina personliga svar på detta och jag vet att det finns många som har hittat sina svar. Chefskapet är roligt men kan också vara påfrestande. Uppdraget som chef är komplext och chefen behöver hantera mångfacetterade och ibland motstridiga förväntningar och roller. Med utgångspunkt från den forskning och erfarenhet som finns inom området chef- och ledarskap har denna modell tagits fram för att skapa bästa möjliga förutsättning för ett hållbart chefskap i vår verksamhet. Det är min förhoppning att denna modell skapar förutsättningar till att fler och fler känner lust att leda, lust till förnyelse, lust att förbättra och lust till engagemang kort sagt lust att vara chef! Mats Uddin HR-direktör

4 Landstingets chefsmodell Målsättning Att skapa förutsättningar för chefer att framgångsrikt leda verksamhet och medarbetare inom Landstinget i Östergötland. Chefspolicy Två övergripande dokument sammanfattar den chefspolicy som finns inom landstinget: Landstingets policy för ledarskap och medarbetarskap innehåller en övergripande beskrivning av chef-/ledarskap och medarbetarskap inom landstinget. HR-strategin där det närmare specificeras vad landstinget ställer för övergripande krav på chefer. Chefsmodell För att landstinget ska lyckas i sin strävan att skapa förutsättningar för chefer att framgångsrikt leda verksamheter och medarbetare samt locka nya förmågor till chefsrollen krävs en tydlig chefsmodell. Landstingets chefsmodell bygger på tre steg: A B C Förutsättningar Tydliga kompetenskrav Kompetensutveckling Bild 1: Landstingets chefsmodell A Förutsättningar Det finns en mängd forskning inom området ledarskap med fokus på att identifiera vad som är rätt förutsättningar för att få chefer som vill och har förutsättningar att verka som chef över en längre tid. Forskningen omfattar både områden såsom individens egna förutsättningar men även organisationsspecifika områden. Generellt kan forskningen sammanfattas i tre delar: Tydlighet klara gränser för vad en chef ska göra. Se upp för det gränslösa ledarskapet. Undvik oklarheter om vad som ingår i uppdraget, oklara förutsättningar och att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Självinsikt/självkänsla god självinsikt är det första steget mot ökad självkänsla. Detta gör att chefen vågar sätta gränser, skapa trygghet, besitta mod och känner att han/hon kan påverka sin arbetssituation. KASAM, en känsla av sammanhang Aaron Antonovskys tankar och begrepp kring det mänskliga behovet att uppleva en känsla av sammanhang gäller även som förutsättning i chefsrollen. Tre delar

5 lyfts speciellt fram som särskilt viktiga för chefsrollen; Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Landstinget ser följande fem faktorer som avgörande för att en chef i landstinget har och får rätt förutsättningar för sin chefsroll: Förutsättningar för gott chef- och ledarskap God självinsikt Balans mellan arbete och fritid Tydlighet i uppgift, roll och organisation Samband mellan ansvar och befogenheter Stöd i organisationen Bild 2: Förutsättningar för gott chef- och ledarskap i landstinget 1 God självinsikt För att fungera som en bra chef behöver man ha god insikt om sitt eget sätt att fungera. Ett relevant uttryck i detta sammanhang är att man måste ha förmåga att kunna leda sig själv för att kunna leda andra. 2 3 Balans mellan arbete och fritid Tydlighet i uppgift, roll och organisation 4 Samband mellan ansvar och befogenheter Chefsuppdraget måste vara möjligt att utföra inom rimlig arbetstid och kunna förenas med familjeliv och annat privatliv. Detta är en viktig aspekt för att landstinget ska kunna ha chefer som orkar med de tuffa utmaningar som chefsrollen ger och dessutom locka småbarnsföräldrar till ett chefskap. För alla handlar det i mångt och mycket om att sätta gränser. I alla uppdrag handlar det om att förstå sin roll och sina uppgifter. I chefsrollen kan detta vara extra viktigt för där leder man andra medarbetare och ytterst en hel verksamhet. Det är således viktigt att inte bara ha en uppdragsbeskrivning utan den ska också vara väl kommunicerad mellan chef till chef och den ska även innehålla förväntningar på vad en chef ska åstadkomma. När chefens uppdrag och förväntningar är klargjorda krävs det också redskap för att chefen ska åstadkomma det som uppdragits. I korthet handlar det således om ansvar och befogenheter. Här finns naturligtvis delegationsordningen i grunden och det måste finnas en samklang mellan det ansvar chefen får med de befogenheter som följer.

6 5 Stöd i organisationen Avslutningsvis är det viktigt att chefen har ett bra stöd runtomkring sig. Självklart är det viktigt att chefen får stöd från sin egen chef och att det finns bra administrativt stöd och ledningsstöd. I detta sammanhang är det naturligt att också nämna det chefsspann, det vill säga antalet medarbetare chefen ansvarar direkt för. Ju fler medarbetare man har som underställda desto större brukar behovet av stöd vara. Till förutsättningar kan också läggas chefens möjligheter till påfyllnad i form av kompetensutveckling. Detta beskrivs under rubrik Kompetensutveckling. B Tydliga kompetenskrav Fyra grundläggande kompetensområden har identifierats för chefer i landstinget: 1) Intrapersonell kompetens - förmåga att hantera känslor och beteenden 2) Interpersonell kompetens - förmåga att bygga och bibehålla relationer 3) Managementkompetens - förmåga att leverera resultat och organisera aktiviteter utifrån givet uppdrag 4) Ledarkompetens - förmåga att leda och påverka gruppen En fördjupad kompetensprofil har därefter tagits fram med inriktning på de tre fokusområdena verksamhet, ledarskap och personligt fokus. På landstingets intranät Lisa finns den fördjupade kompetensprofilen för chefer publicerad.

7 C Kompetensutveckling En stor del av en chefs vardag underlättas av att man känner sig trygg i sin roll och har verktygen att tillgå då olika situationer uppstår. Att ständigt utvecklas som chef är därför en viktig del av landstingets chefsmodell. För landstingets chefer och blivande chefer finns därför en landstingsspecifik kompetensutvecklingsmodell. 1 Chefsmoduler Landstinget i Östergötland erbjuder sina chefer korta moduler. Modulerna har karaktären av chefsverktyg, det vill säga är inriktade på praktiskt användbara modeller för det operativa arbetet. Ett antal av dessa moduler är obligatoriska för nya chefer. De obligatoriska modulerna bestäms av landstingets ledningsgrupp. 2 Program för framtida chefer På produktionsenheterna ligger ett ansvar för kompetensförsörjningen, så även inom chefsområdet. Det är viktigt att landstinget tar tillvara de personer som bedöms kunna utvecklas till goda chefer och ledare och ett särskilt program finns för dessa. 3 Ledarutvecklingsprogram Ledarutvecklingsprogrammen i landstinget vänder sig till de chefer som har varit verksamma som chef i landstinget i minst ett år. Två olika ledarutvecklingsprogram finns, ett för de som är 1:a linjechefer och ett annat för de som är chefer över andra chefer. 4 Program för erfarna chefer Programmet vänder sig till chefer på alla nivåer som har varit verksamma som chef i landstinget i mer än 6 år. Utöver dessa kompetensutvecklingsprogram finns det möjlighet att bland annat också få följande stöd: - mentorsstöd - ledningsgruppsutveckling - handledning individuellt eller i grupp - deltagande i landstingets ledardagar Läs mer om delarna i kompetensutvecklingsmodellen på landstingets intranät Lisa.

8 Landstinget i Östergötland, Informationscentrum 2012

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

HÖGTID FÖR LEDARSKAP. Om stöd till chefer

HÖGTID FÖR LEDARSKAP. Om stöd till chefer HÖGTID FÖR LEDARSKAP Om stöd till chefer HÖGTID FÖR LEDARSKAP FÖRORD Med denna femte skrift i SACO:s chefsprojekt tar Kerstin Hildingsson och Charlotta Krafft steget från analys till förslag. Hur ska cheferna

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer