Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt."

Transkript

1 Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

2 Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen och satsningen på ledarskap, strategi och affärsutveckling är därför av strategisk betydelse. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med siktet inställt på långsiktig tillväxt, kräver i många fall en utvidgning av kompetenspaletten. När en organisation når en viss storlek, ställs nya krav på hur man leder och designar organisatoriska processer. NYTTAN FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION Executive Leadership Program by Media Evolution är till nytta för både individ och organisation. Deltagande i programmet ger dig breddad och fördjupad kunskap, nya perspektiv och konkreta verktyg och modeller. Din analytiska förmåga vässas och ditt strategiska tänkande utvecklas. Programmet ger en unik möjlighet till utbyte av erfarenheter och idéer mellan ambitiösa och kvalificerade individer. Det ger dig medlemskap i ett spännande nätverk av individer och verksamheter. Programmet gör dig bättre på att leda tillväxtorienterade verksamheter och affärsdrivande processer. Det leder till konkreta resultat för både dig och verksamheten på kort sikt när det gäller att lösa operativa dagliga uppgifter, och på lång sikt vad gäller den strategiska utvecklingen av verksamheten. Varje modul av ledarskapsprogrammet speglas i öppna föreläsningar där alla medarbetare är välkomna. Detta bidrar till en gemensam kunskapsbas och begreppsapparat. PROGRAMMET VÄNDER SIG TILL DIG SOM - idag leder företag eller verksamhet inom media, eller som inom kort kommer att ha en sådan roll - har en stark individuell motivation att vilja lära och utvecklas och vill anta större utmaningar - vill få nya modeller och verktyg för att utveckla din organisation med fokus på tillväxt och lönsamhet - är tillräckligt engagerad och har möjlighet att närvara och fullfölja ett kvalificerat, krävande och längre ledarskapsprogram - är villig att i utbildningen dela med dig av intryck och erfarenheter - är verksam i ett medieföretag med en etablerad verksamhet, med minst 5-10 anställda och som har en vilja och ambition att påbörja eller fortsätta en tillväxtresa

3 Utvecklingen inom social media, ny teknik och mobila tjänster baserat på den fulla kraften i internets möjligheter har på kort tid inneburit en fullkomlig explosion i nya möjligheter och utmaningar. Kan nuvarande ledningsfunktioner och affärsmodeller hålla, måste de delvis revideras eller kanske helt förändras? Hur hanteras snabbhet, lyhördhet, kunskapskraft och flexibilitet i våra organisationer? Mot denna bakgrund lanserar Media Evolution ett ledningsprogram som tar iill vara vår tids utmaningar och krav. Med Executive Leadership Program vill Media Evolution forma en ledarskapsutbildning som svarar mot de behov som avancerade tjänsteföretag inom mediebranscherna har idag. Christer Månsson, VD på Media Evolution PEDAGOGISK IDÉ OCH FORM Media Evolutions ledarskapsprogram är av hög nationell klass. Programmet fokuserar särskilt på ledarskap inom verksamheter som befinner sig i den snabbrörliga, turbulenta affärsmiljö som skapas av det digitala paradigmskiftet. Efter engagemang i programmet ska deltagarna ha utvecklat sin förståelse av alla delaspekter i den svåra konsten att bygga en hållbar organisation för långsiktig tillväxt. Utbildningsprogrammet ska leda till förändring i de verksamheter deltagarna kommer ifrån. Det verktyg som används för att åstadkomma detta, är den tillväxtplan som kursdeltagarna arbetar med under hela utbildningen. Tillväxtplanen arbetas fram under handledning och ska läggas fram för styrelsen. Planen utgör examinationen. Lärande och kompetensutveckling handlar om att ompröva det man hållit för sant, att utveckla nya tankekartor och ompröva sig själv. Ledarskapsprogrammet erbjuder en lärandemiljö som stöder deltagarna att utveckla en helhetsförståelse för sin omvärld, sin verksamhet och sig själva. Lärandet tar alltid sin utgångspunkt i deltagarnas egen verksamhet. Erfarenhets- och idéutbyte har en given plats. Ledarskaps-, tillväxt- och medieperspektivet löper som röda trådar genom alla moduler. I 1:1 coaching sätts deltagarnas individuella frågeställningar i fokus. Genom att delta i programmet vässar man sin förmåga att motivera medarbetare, svara mot kunders förväntningar och vara aktivt värdskapande gentemot ägare.

4 PROGRAMMETS GRUNDSTENAR Utbildningen vilar på tre grundstenar: omvärld, ledarskap & strategi samt affärsvisualisering. Omvärldsperspektivet stödjer deltagarna i analysen av mediebranschens utveckling i stort, samt hur det egna företagets närmaste affärslandskap är beskaffat. Omvärldsperspektivet säkras genom externa föreläsare, företrädare från övriga näringslivet samt representanter från mediebranscherna. Ledarskapsperspektivet handlar om hur man leder och utvecklar en organisation för hållbar tillväxt och i kombination med strategiperspektivet skärper deltagarna sin strategiska blick och analysförmåga, samt ges de verktyg och modeller som krävs för fördjupat strategiarbete. Helheten knyts ihop med hjälp av det strategiska management verktyget Business Model Canvas, som fångar ett företags affärsmodell i visualiserad form. GENOMFÖRANDE OCH LEVERANTÖR Programmet omfattar tolv moduler som fördelas på 22 mötesdagar. Deltagarna arbetar kontinuerligt med en tillväxtplan för sitt företag. Tillväxtplanen utgör examinationen och ska presenteras för bolagets styrelse. Inom ramen för utbildningen ges individuell coaching (1-1). I programmet antas maximalt 30 personer. Möjlighet finns för deltagare att bjuda med särskilt funktionsansvariga vid utvalda mötestillfällen. Varje modul av ledarskapsprogrammet speglas i öppna föreläsningar där alla medarbetare är välkomna. Detta bidrar till en gemensam kunskapsbas och begreppsapparat. Ansvarig leverantör av Executive Leadership Program by Media Evolution är Blueberry Hill. De ger stöd i processer och underlättar förändring oavsett om det handlar om strategiutveckling eller implementering. Blueberry Hill erbjuder lång och bred erfarenhet från näringsliv, forskning och offentliga verksamheter. De ser din organisations utmaningar ur många olika perspektiv och bidrar med metoder och erfarenheter som är beprövade och förankrade i forskning.

5 Omvärld & framtid Vad leder och styr utvecklingen av vår bransch? Vilka verktyg och modeller kan vi använda för att analysera och förutse dessa trender? Strategi, resurser & affärslogik Ditt företag i fokus. Vilka vägval gör du och varför? Vi tittar på affärslandskap, konkurrenter och strategi, och du får arbeta aktivt med din egen organisation Affärer & kundvärde Vi tränger djupare in i företagandets logik och flöde samt presenterar en modell för övergripande analys av din affärsmodell affärsvisualisering (Business Model Generation). Min utveckling som företagsledare Hur kan jag utvecklas kopplat till de utmaningar som jag står inför? Hur skapa förutsättningar för andras utveckling? Introduktion till coachning/mentorskap. Marknadsföring, varumärke & försäljning Fokus på den externa delen av affären Varumärke, försäljning och kunder. Vi analyserar säljprocessen, internationella strategier och kundrelationer. Introduktion Presentation av programmet, dess deltagare och ledare. Gemensamma utmaningar, bransch och omvärld Uppstart av tillväxtplan. Finansiellt värdeskapande Fokus på resursen kapital, ekonomisk kontroll och uppföljning. Hur skapar och mäter vi finansiellt värde? Resurser, kompetens & styrning Hur knyter man kompetens till företaget, såväl externt och internt? Vi analyserar kompetensförsörjning, värdekedjan, HR-policy samt processer för effektiv styrning moduler - Ledningsperspektiv - Tillväxtperspektiv - Medieperspektiv - Tillväxtplan - 1:1 coachning Ledarskap Vilka förväntningar, krav och utmaningar finns på dig som företagsledare i tillväxt och förändring? Vi tittar på chefs- kontra ledarskap, ledarstilar och Change Management. Organisation Hur hanterar man organisationen när företaget växer? Vi diskuterar struktur kontra process, kommunikation och makt. Hur organiserar vi oss på bästa sätt och hur arbetar man effektivt med rekrytering? Avslutning I sista modulen presenteras tillväxtplanen för respektive företags ägare, styrelse eller annan utsedd mottagare. Därefter görs avslutande reflektioner och utvärdering. Examen och diplomutdelning. Företagsspel I modul 11 praktiseras lärdomar från tidigare moduler i ett företagsspel. Vi drar också paralleller och slutsatser från spelet till deltagarnas tillväxtplaner.

6 Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Ledarskapsprogrammet är utformat för att passa deltagare som leder företag inom mediebranscherna. Utbildningen har särskilt fokus på de utmaningar som gäller för företagsledare inom mediebranscherna och den ska göra dig bättre på att leda tillväxtorienterade organisationer och affärsdrivande processer. Grundstenarna som genomsyrar utbildningen är: omvärld, ledarskap och strategi samt affärsvisualisering. OMFATTNING - 12 moduler fördelat på 22 mötesdagar - Individuell coachning - Tillväxtplan/examination - Utbildningsperiod: Programansvarigt utbildningsföretag är Blueberry Hill (www.blueberryhill.se) ANSÖKAN Ansökansformulär tillsammans med CV och personligt brev ska mailas senast 31/ till med ämne Ansökan till Executive Leadership Program. YTTERLIGARE INFORMATION Önskar du mer information om utbildningens program och innehåll, kontakta Lars Meding eller Helen Berg: Lars Meding, projektledare Competence Boost Helen Berg, utbildningsledare Competence Boost OM COMPETENCE BOOST Competence Boost är ett kompetensutvecklingsprojekt som har både ett individ- och ett organisationsperspektiv. Dels ska de deltagande individerna ges möjlighet att utveckla sin professionella kompetens, dels ska de deltagande organisationernas kapacitet för tillväxt och effektivisering stärkas. Competence Boost är finansierat av Europeiska Socialfonden och projektägare är Media Evolution. OM MEDIA EVOLUTION Media Evolution är ett mediekluster och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. Medlemmarna (över 300 företag/organisationer) är bl a verksamma inom akademi, digitala spel, film, kommunikation, event, lärande, teknik, musik, offentlig sektor, publishing, TV och webb. Media Evolution Stora Varvsgatan 6a Malmö mediaevolution.se

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

LightPerspective Training Campus

LightPerspective Training Campus Teach n Coach Lära ut och Lära in "Tell me and I'll forget. Show me and I may remember. Involve me and I'll understand.." Dags att dela med sig Du är erfaren, senior och har förvärvat en djup och bred

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande

Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande Hire and fire People are typically hired for their IQ and experience they are fired for a lack of emotional intelligence

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer