Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter"

Transkript

1 Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat ledarskapsprogram Förbättringskunskap 7,5 hp Regional Utveckling för Framtidens Förvaltningsledning g r a Chefer som leder chefer Personligt ledarskap - individ/grupp/organisation Utveckling för stabschefer (under utveckling) m Chefskurser Övriga utvecklings insatser Ledarskap (under utveckling) - Organisation/system/förändringsledare/affärsmässighet Verksamhet Ekonomi Personal Kommunikation Ledning Ledarskapsdagar Grupphandledning - Mentorprogram Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

2 Regiongemensamt introduktionsprogramför nytillsatta chefer i Västra Götaland Syftet och mål med introduktionsprogrammet är: att öka kunskapen om regionens uppdrag och värdegrund, ge regionledningens syn på ledarskap och öka kunskapen om regionens olika styrdokument. Chefer från olika verksamheter ges under ett två dagars internat möjligheten att träffas, ta del av varandras erfarenheter, knyta kontakter och därmed successivt förstärka regionen som en organisation och arbetsgivare. Medverkande under dagarna är regionledningen, tjänstemän på regionkansliet och företrädare för verksamheten. Programmet är på totalt 2 dagar (internat).

3 Kvalificerat Ledarskapsprogram Tillsammans med Göteborgs universitet och med deltagande från andra offentliga organisationer i Västsverige har det Kvalificerade ledarskapsprogrammet tagits fram. Delkurserna erbjuds separat men kan kombineras till en magisterexamen i ämnet - ledarskap i offentlig verksamhet. Delkurserna omfattar i allmänhet 7,5 eller 15 högskolepoäng och bedrivs under en respektive två terminer. Målgruppen är chefer på alla nivåer. Undervisning Att studera på kvartsfart innebär att man träffas för föreläsningar, diskussion, gemensamt arbete och redovisning av uppgifter vanligen en dag var tredje vecka. Innehåll och upplägg anpassas till deltagarnas arbete och man förväntas göra en del av kursarbetet på hemmaplan. Antagning och examination Det Kvalificerade ledarskapsprogrammet är en uppdragsutbildning där ansökan och uttagning sker genom arbetsgivaren. Detta innebär att Västra Götalandsregionen gör en samlad anmälan till universitetet av deltagarna. Ett fortsatt samarbete med andra offentliga myndigheter och verksamheter påverkar antalet platser och innebär en ökad konkurrens om utbildningsplatserna. För att bli godkänd på kursen och för att få ut kursbevis och poäng krävs hög närvaro och att man fullgör samtliga planerade uppgifter samt någon form av rapport. Magisterexamen Kurserna kan kombineras till en magisterexamen. En magisterexamen förutsätter att man har en grundexamen (fil.kand) på minst 120 (gamla) poäng. Ledarskapsmagistern är en sk. breddexamen vilket innebär att man inte behöver ha läst ledarskap eller liknande i sin grundexamen. Observera dock att en magisterexamen på kvartsfart rimligtvis tar flera år i anspråk. Det kan emellertid vara möjligt att tillgodoräkna sig tidigare utbildningar man genomgått. Har du gått kurser, inom programmet, motsvarande 45 högskolepoäng har du möjlighet att tillsammans med kollegor delta i en uppsatsgrupp. Målet är en magisteruppsats, som leder till magisterexamen i offentlig verksamhet.

4 RUFF - Regional Utveckling för Framtidens Förvaltningsledning Kraven på framtidens förvaltnings- och bolagschefer inom hälso- och sjukvård beskrivs i en kompetensprofil som tagits fram i ett nationellt projekt. I det nationella projektet medverkade förutom regionerna även flera landsting. Denna kompetensprofil ligger till grund för både urval av deltagare och för upplägg av innehåll i utvecklingsprogrammet. Deltagarna till utvecklingsprogrammet väljs ut genom Assessment center metoden. Syftet med utbildningen är: bl.a. att skapa insikt och medvetande om krav och förutsättningar för uppgiften som ytterst ansvarig chef. Utbildningen ska även stimulera deltagarna att själva reflektera över drivkrafter och vägval och inte minst vara förberedande för de utmaningar som väntar i uppgiften som framtida chef. Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan, kompetensprofilen, deltagarnas egna uttalade behov samt regionernas bedömning av framtida krav. Deltagarna har genom att delta i Assessment center påbörjat sin personliga utveckling som ledare. Utbildningen har som mål att stödja denna process genom att deltagarna under seminarier med olika teman får fokusera på bl.a. : det politiska systemet medarbetaren litteratur och forskning konkreta ledningsproblem sig själva Det pedagogiska växelspelet syftar till att stimulera lärandet genom interaktion mellan teori och praktik, aktion och reflektion, logik och fantasi, humaniora och naturvetenskap. Uppdrag både individuellt och i grupp är viktiga inslag för att träna deltagarna i problemlösning av reella ledningsproblem. Utbildningen genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen, annan region eller annat landsting.

5 Förbättringskunskap 7,5 hp för förvaltningschefer, områdeschefer, verksamhetschefer/motsvarande Hälso-och sjukvårdsavdelningen (HSA), Centrum för Verksamhetsutveckling (CVU), Västra Götalandsregionen anordnar under 2010, i samarbete med Centre for Healthcare Improvement (CHI) och avdelningen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, en utbildning i förbättringskunskap, 7,5 högskolepoäng för förvaltningschefer, områdeschefer, verksamhetschefer/motsvarande i Västra Götalandsregionen. Syfte Syftet med utbildningen är att chefer inom hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen skall få en grundläggande förståelse och insikt i förbättringsarbete för att motivera sina medarbetare och ställa de viktiga frågor som kan stimulera till förändring. Utbildningen vill betona vikten av helhetsperspektiv, patientsäkerhet, patientnytta, mätbarhet och lärande styrning. Utbildningen syftar även till att skapa nätverk där deltagarna får en arena för reflektioner och utbyte av erfarenheter. Mål Kursdeltagarna skall efter fullgjord utbildning: Behärska principerna för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling så att dessa kan utgöra en grund för ledarskapet Ha tillägnat sig förbättringskunskap och fått insikt i organisatoriskt förbättringsarbete Kritiskt bedöma lämpliga insatser och metoder för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

6 Regiongemensamt utvecklingsprogramför chefer som leder chefer Chefer har en nyckelroll i vår organisation. Västra Götalandsregionen vill förtydliga och förmedla en gemensam syn på ett antal viktiga styr- och ledningsfrågor som chefer har att förhålla sig till. Målet och syftet med programmet är att: öka kunskapen om uppdraget som chef över chefer öka helhetssynen och förståelsen för verksamheten och ledarskapet i offentlig förvaltning utveckla det personliga ledarskapet genom förbättrad kunskap om grupprocessen, kommunikation och förändringsledarskap Målgrupp: Chefer som leder chefer t ex verksamhetschefer Programmet är på totalt 14 dagar (internat).

7 Det personliga ledarskapet Som ett stöd i ditt ledarskap erbjuder Västra Götalandsregionen ett utvecklingsprogram för dig som är 1:a linjens chef med verksamhets- personal och ekonomiansvar. Syfte : Att höja medvetenheten om dig själv som chef i samspel med dina medarbetare och i din funktion som chef inom Västra Götalandsregionen. Lärmål Utifrån regionens chefskriterier erbjuder programmet bl a möjlighet till: ökad trygghet och mod i chefsrollen ökad reflektionsförmåga ökad insikt om makt och påverkan ökad medvetenhet om egna val ökad förmåga att hantera dilemman ökad förmåga att släppa kontroll genom delegering och uppföljning ökad förmåga att känna sina gränser Programmet har sin utgångspunkt i ditt personliga ledarskap och i din egen vardag som chef. För att få en god behållning av programmet bör du * ha några års erfarenhet av chefskap * vara nyfiken på dina egna resurser som ledare, och därmed beredd att sätta dig själv i fokus * vilja att reflektera över dig själv som ledare och ditt sammanhang Omfattning 9 dagar fördelade på tre internat

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Managementprogram för nya chefer

Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Du är ny eller i början av din chefsroll och Du vill tillägna dig grundläggande kunskaper, modeller och verktyg inom ledarskapsoch managementområdet.

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer