EDGE Strategisk förändringsledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EDGE Strategisk förändringsledning"

Transkript

1 EDGE Strategisk förändringsledning

2 EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas hela tiden av nya krav på förändring, men det är svårt att veta vilka metoder och tillvägagångssätt som leder i rätt riktning. Målet är ofta rörligt och utmaningen otydlig. För att nå framgång behövs samverkan på tvärs och mellan flera beslutsnivåer, troligen helt utanför befintliga hierarkier och organisationsramar. Du blir en vinnare om du kan agera flexibelt, vågar byta perspektiv, är smart, ihärdig och innovativ. Känner du igen dig är EDGE rätt program för dig och din organisation. Vi lär dig hantera komplexa förändringsprocesser strukturerat och effektivt. Nyttan för dig som deltagare EDGE stärker ditt ledarskap i komplext förändringsarbete där givna lösningar saknas. Vi förser dig med perspektiv och konkreta verktyg för att lösa aktuella och framtida utmaningar. För oss handlar det inte om färdiga paketlösningar, inte heller om manualer för att hantera givna situationer. Istället ger vi dig en bredd av smarta verktyg och förhållningssätt för att fokuserat, kraftfullt och flexibelt arbeta med svåra utmaningar som ofta har diffusa och oklara mål. På så sätt blir du också en ambassadör i din organisation för att fortsättningsvis driva mer systematiskt och effektivt utvecklingsarbete. Nyttan för företaget och organisationen EDGE stärker företags och organisationers förmåga att skapa handling och bestående resultat i komplext förändringsarbete, där lösningen ofta ligger utanför traditionella strukturer och etablerade tankemönster. Organisationen stärks genom att nyckelpersoner utvecklar sin förändringskraft och förändringsförmåga. Struktur- och kunskapskapital inom förändringsledarskap byggs på ett effektivare och mer systematiskt sätt. Centrala delar i programmet Konkret förändringsuppdrag Under programmets gång arbetar du med ett konkret förändringsuppdrag som definieras och koordineras innan programstart med programledningen. Det innebär att du i din roll som ägare av utmaningen behöver kunna diskutera frågeställningen öppet i mindre grupper under programmets gång. Individuellt designad pedagogik Pedagogiken utformas för att lösa förändringsuppdraget baserat på de förutsättningar som kännetecknar just ditt företag eller organisation. T ex faktorer som ligger till grund för konkurrenskraft och som du får möjlighet att utforska och processa. Din profil Programmet vänder sig till dig som är nyckelperson för ledning och implementering av komplexa förändringsprocesser. Deltagare genom åren har exempelvis varit funktions- och linjechefer, affärsområdeschefer, kundansvariga, men också specialister. Du befinner dig mitt i korsdraget mellan att hitta vägar framåt och att få med dig organisationen i förändringsarbete.

3 FOKUSOMRÅDEN KONKRET ARBETE MED EGEN UTMANING 2+2 DAGAR TRE: Aktion! I modul tre fördjupar vi lärandet kring kritiska händelser och fokuserar på att tillämpa kunskaperna på de faktiska utmaningarna. Stöd för framgångsrik bemästring Skapa en personlig verktygslåda Erfarenhetsutbyte och lärande kring kritiska händelser ETT: Relevans Här utforskar vi och (om-)definierar utmaningar. Framgångsrik hantering av en utmaning bygger på att det finns en relevans utifrån ett större sammanhang. Vi tittar på hur omvärlden såsom konkurrensen påverkar utmaningar samt identifierar andra affärskritiska faktorer. Faktorer för konkurrenskraft Affärssammanhanget och personlig koppling till utmaningar Meningsfullt uppdrag NYA PERSPEKTIV OCH KONKRET ARBETE MED EGEN UTMANING 3 DAGAR NYA PERSPEKTIV OCH KONKRET ARBETE MED EGEN UTMANING 3 DAGAR TVÅ: Innovativa lösningar Vad krävs för att skapa framgång i ett förändringsarbete som innehåller hög grad av oklarhet och oförutsägbarhet? Att samarbeta på tvären i organisationen är en av de viktigaste nycklarna till framgång. Bygga allianser och nätverk 360 kartläggning Det personliga ledarskapet Innovativa lösningar

4 EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning EDGE har stärkt mig i mitt förändringsarbete och givit mig verktyg och självförtroende att ta mig an nya, mer komplicerade utmaningar i framtiden. Programmets utformning Programmet är indelat i fyra moduler och behandlar tre fokusområden. Det sträcker sig över ca 9 månader för att ge dig nödvändig tid till implementering och lösning av förändringsuppdraget. Varje modul kombinerar kunskapsfördjupning med aktionsorienterade avsnitt där vi går från ord till handling och där din utmaning står i centrum. Gränsen mellan arbete på hemmaplan och programmet suddas ut till viss del. På så sätt integreras programmet i ditt dagliga arbete och hjälper dig skapa resultat redan under programmets gång. Det som är viktigast av allt är att kunna förstå, samverka med och påverka andra människor. Oavsett vad det är för problem man handskas med.

5 Vi vill se dig växa med dina affärer Vi ser något magiskt varje dag, i våra program och när vi möter personer som vill delta i våra program. Kunskap som växer fram, människor som växer för att bli skickligare ledare, och affärer som växer i takt med människan. Idag leds företag av de chefer, ledare och specialister som arbetar nära kunder, medarbetare och utveckling. Kompetensutveckling handlar om att behärska det oförutsedda och förbereda sig inför kommande utmaningar. Lärande handlar om att ifrågasätta det man redan vet, vara villig och öppen att ifrågasätta vedertagna sanningar och att exponera sig själv och sin erfarenhet för att lära nytt. Det är där våra program kommer in i bilden. Genom att satsa på en utbildning blir både du som deltagare och ditt företag förberedda för att kunna förutse och agera i framtiden, alltså att vara proaktiv istället för reaktiv. Du stärker din förmåga att motivera, möta förväntningar och aktivt skapa värde gentemot ägare, medarbetare och kunder men också gentemot dig själv. Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte IFL vid Handelshögskolan i Stockholm har en stark förankring i näringsliv, akademi och samhälle. Vi är ett dynamiskt nätverk av forskare och erfarna företagsledare från hela världen och anlitar de resurspersoner våra deltagare och kunder bäst behöver. Du blir också en del av IFL Networker - alumninätverket av chefer och ledare som gått IFLs program. Här erbjuds du fortsatt erfarenhets-utbyte och de senaste forskningsrönen inom ledarskap och affärsutveckling genom kostnadsfria inspirationsseminarier, webbaserade managementbibliotek, podcasts med mera. Vår syn på lärande ger resultat IFL fokuserar på lärandet, inte på undervisningen. Våra deltagare utvecklas genom att sortera, värdera och utforma sin organisations sammanhang för att kunna leda andra. Det som lärs ut ska läras in. Genom att forma en helhetsförståelse av din organisation och dess affärer förstår du hur du handlar strategiskt. IFL är ingen traditionell skola. Våra resurspersoner representerar visserligen de främsta inom sina kunskapsområden, men utgår ifrån mötet, dig som deltagare, erfarenhetsutbytet, dialogen och reflektionen. Vår utmaning och prioritet är att se till att programmet ger resultat i din organisation. Det gör vi genom vår pedagogiska process IFL Live Learning, vilket innebär att du bygger vidare på det du kan, via det du behöver, till det du kan använda. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i dina affärer och din verksamhet för att ge verkliga resultat. Globalt perspektiv global leverans IFL har levererat utvecklingsprogram runt om i världen under 40 år. Idag har vi kontor i Sverige, Finland, Ryssland och Baltikum, och ett starkt nätverk av internationell fakultet i mer än 20 länder. Vi rankas av Financial Times som Nordens främsta inom executive education och har en tydlig position som en av de ledande aktörerna i norra Europa. Vill du veta mer? Aktuell information om program, kontaktperson och ansökan hittar du på Där kan du även boka personlig rådgivning och läsa mer om IFL och våra övriga program inom affärsutveckling, ledarskap, ekonomi och finans. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är en av Europas ledande aktörer inom ledarskaps- och affärsutveckling samt ekonomi och finans. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm rankas av Financial Times som en av Europas främsta skolor för vidareutbildning och finns idag representerad i länderna runt Östersjön och norra Europa samt i flera av världens främsta nätverk för ledarskapsutveckling. Sveavägen 63. Box Stockholm. Telefon Fax S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S r i G A M O S K V A S T P E T E R S B U R G

6 EDGE Strategisk förändringsledning Att leda komplexa förändringsprocesser Din profil Målgruppen är chefer och nyckelpersoner som leder komplexa utmaningar och förändringsprocesser, och som befinner sig i korsdraget mellan kraven på att finna vägar framåt och få med sig organisationen. Ett viktigt fokus är en aktuell utmaning som deltagaren tar med sig, och som utforskas under programmet. Exempel på deltagare i tidigare programomgångar är funktions- och enhetschefer, affärsområdeschefer, kundansvariga, erfarna specialister, och huvudprojektledare. Omfattning Programmet omfattar 10 dagar, fördelade över ca nio månader. Deltagarna får räkna med ytterligare ca 3 dagar arbete i hemorganisationen förutom programdagar på internat. Datum 4-6 december februari april 23 maj Programmet är förlagt till internat i Stockholmsområdet. Språk Svenska. Engelskspråkiga inslag kan förekomma. Programansvariga Kristina Nilsson och Fredrik Lidman Programavgift SEK exkl. moms. Internatavgift samt resekostnader tillkommer. Ansökan Antagning sker löpande. Ansökan skickas till IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Box , Stockholm, fax: eller e-post: Ytterligare information Peter Boy, telefon eller e-post Besök oss gärna på Sveavägen 63. Box Stockholm. Telefon Fax

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Portföljförvaltning och riskhantering

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Portföljförvaltning och riskhantering EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Portföljförvaltning och riskhantering Portföljförvaltning och riskhantering Programmet Portföljförvaltning och riskhantering består av två ämnesmoduler varav den ena behandlar

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Stärker din förmåga att axla hela chefsjobbet Bygger ny kunskap av dina erfarenheter Lär dig skapa utvecklande dialoger och få med dig dina medarbetare Höjer din

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Förändra på rätt sätt!

Förändra på rätt sätt! Affärslitteratur för ledare och chefer www.liber.se/bl Nummer 4 September 2007 Förändra på rätt sätt! Läs om periodens bok på sidan 2-3 Håll ett öga på omvärlden och kommunicera bättre! Välj vårt Inspirationspaket

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING Vill du vässa din förändringskompetens? Dagens organisationsarbete behöver anpassas till en snabb, komplex och föränderlig omvärld som ständigt ställer nya krav och har

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer