Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella Handelshögskolan i Jönköping"

Transkript

1 Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap 7,5hp Affärsplanering och Entreprenörsskap 7,5hp Kursupplägg för samtliga fyra kurser i detta erbjudande Allt material den studerande behöver finns tillgängligt via internet (föreläsningar, läsanvisningar, diskussionsforum och ett omfattande kursspecifikt biblioteksstöd). Kurscoach följer studenterna under hela kurstiden (via kursplattform, epost, Marratech och skype). Handledare finns tillgänglig en gång i veckan under hela kurstiden för löpande stöd och kvalifcerad rådgivning (Marratech, Tele/bild och Skype). Alla kurser är indelade i moduler vilket gör dem överskådliga och lätta att följa. Alla studenter blir del av lokala studiegrupper (2-7 personer). Alla studiegrupper rekommenderas att genomföra träffar och övningar på sitt lokala lärcentrum. Alla medverkande lärcentra inbjuds till en lärcentraträff via Marratech varje månad för att kunna ventilera önskemål och få ytterligare information för att kunna stötta lokal studiegrupp. Samtliga kurser ges på kvarts- och halvfart (samt helfart för kursen Projektledning). Inga fysiska kursträffar i Jönköping. 15 november sista dag för ansökan Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs. Kontaktperson Johan Fridell

2 PROJEKTLEDNING, 15p (7,5p grund + 7,5 p fördjupning) Projekt är en arbetsform och en tillfällig organisation vars syfte är att göra oss effektivare vid utförandet av en viss typ av arbeten. Detta är en grundkurs i projekt och projektledning som visar hur projekt går till och vad det innebär att arbeta i och leda projekt. Syftet med denna introduktion i projektmetodik är därför att ge översiktliga kunskaper om hur man kan arbeta i projekt och anpassa dem till den egna verksamheten. Vidare ger kursen ett gemensamt projektspråk och en insyn i ett systematiskt arbetssätt med målet att öka effektiviteten i verksamhetens olika aktiviteter. Med ökade kunskaper om projekt och projektledning blir jobbet både effektivare och mer stimulerande. Denna kurs passar för alla som är intresserade av att lära sig grunderna om projekt och projektledning,, samt hur man på ett effektivare sätt löser uppgifter som kräver en tillfällig organisation. Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i projektledning som kan tillämpas i olika typer av projekt, t ex förändringsprojekt, utredningar, internationella projekt. Efter kursen skall kursdeltagarna kunna driva projekt på egen hand. - Projektplanering och projektstyrning - Projektledning och projektmetodik - Projektekonomi - Ledning av förändringsarbete - Ledarskap och ledarstilar - Grupprocessen - Konflikthantering - Projektavslut och projektutvärdering - Rapportskrivning och dokumentation - Projekt i internationell miljö Under kursens gång tillämpas olika former av datorstöd för projektledning

3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP, 7,5p. Den här kursen ger en introduktion till fenomenet organisationer i det moderna samhället samt hur ledarskap fungerar i dessa. I ett samhälle som förändras är det en utmaning att vara både arbetstagare och ledare. Den här kursen gör dig som student väl rustad för att kunna tänka strategiskt kring hur organisation och ledarskap hänger ihop och hur du kan nyttja dessa kunskaper i förändrings- och utvecklingsarbete. Du blir tränad i att kritiskt granska och använda teorier, modeller och begrepp inom områdena organisation och ledarskap på ett konkret och tillämpbart sätt. Du lär dig att skapa förståelse för olika praktiska situationer förknippade med ledning och styrning av organisationer, och hur dessa kan analyseras och hanteras med hjälp av teorier, modeller och begrepp. 1. Grundläggande begrepp och ämneshistorik 2. Organisationers omgivning och organisationsdesign 3. Ledarskap 4. Kultur 5. Genusfrågor 6. Etik 7. Förändringsprocesser 8. Individer och grupper i organisationer

4 MARKNADSFÖRING, 7,5p I princip alla företag och organisationer ser idag ett behov av att kommunicera effektivt och med precision med olika intressenter. Behovet av att nå fram såväl internt som extern är viktigt oavsett om det sker på kommersiella eller ideella vilkor. Mediebruset är omfattande och det räcker inte med att ha ett bra och tydligt budskap utan man måste också ha ett strategiskt upplägg för att med precision nå fram till den eller de grupper man har som målgrupp och säkerställa att budskapet går fram och får avsedd effekt. Kunskapen om att få detta att fungera i praktiken är det vi avser med Marknadsföring, vilket också kärnan i denna kurs. När du har gått den här kursen har du fått grundläggande kunskaper i marknadsföring och övergripande förståelse för användning av marknadskunskap på alla nivåer i en organisations. Du kan tillämpa relevanta begrepp och modeller för att lösa marknadsföringsproblem av komplex och sammansatt natur. Vidare har du utvecklat din förmåga att analysera marknadsföringsproblem utifrån ett affärsmässigt perspektiv. 1. Grundläggande marknadsföring i teori och praktik. 2. Marketing Management processen. 3. Marknadsföringens informationsbehov och källor för marknadsinformation. 4. Marknadsföring och dess integration med övriga funktioner i företaget. 5. Samt en orientering i aktuell marknadsföringsutveckling

5 ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSPLANERING, 7,5p Det här är en profilkurs vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som alla våra studenter på Internationella ekonomprogrammet läser. Vi är därför väldigt stolta över att nu också kunna erbjuda denna instegskurs till ämnesområdet företagsekonomi till dig som är intresserad av att läsa i flexibel form. Kursen ger en mycket bred kunskap kring hela ämnesområdet och du kommer efter kursen att ha bekantat dig med grundläggande företagsekonomi, entreprenörskap, tillväxtfaktorer och affärsutveckling. Det kan tyckas att denna kurs bäst passar den lilla företagaren men faktum är att de kompetenser du utvecklar inom denna kurs är lika relevanta inom större företag eller den offentliga sektorn. Vi lever i ett allt mer konkurrensutsatt samhälle och förmågan att kunna förhålla sig strategiskt till utveckling och förnyelse är nödvändigt för alla som önskar utveckla och förbättra de företag eller organisationer som man är verksam inom. När du har gått kursen entreprenörskap och affärsplanering har du lärt dig behärska grundläggande begrepp och modeller för företag och företagsamhet samt tillägnat dig ett utvecklingsorienterat förhållningssätt till affärsverksamhet. 1. Allmän introduktion till företagsekonomin, grundläggande företagsekonomiska modeller och begrepp och vetenskapsteori. 2. Entreprenörskap, nyföretagande, företagandet som livsstil. Villkor och initiativ för nystart och tillväxt. 3. Affärsplanering, affärsidé och affärsutveckling, företagsekologisk systemsyn, affärsplanens struktur och innehåll med betoning på det nya och det lilla företaget, avdelningen eller projektet.