Förvaltningschefs program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningschefs program"

Transkript

1 Förvaltningschefs program

2 Utvecklingsprogram för högre chefer inom den offentliga sektorn Den offentliga sektorn har en central roll i utvecklingen av det svenska välfärdssamhället. Som ledare är Du en nyckelperson. Genom Din kompetens och Ditt engagemang har Du möjligt att uppnå effektivitet och kvalitet i ditt och dina medarbetares arbete. Du arbetar mer strategiskt än operativt. Du initierar och leder förändringsprocesser. Du har höga krav på att den tid som investeras i ett ledarskapsprogram ger resultat! Du vill bli utmanad, inspirerad och stärkt i ditt ledarskap både vad gäller Dig personligen som Din förvaltning. Du vill få nya verktyg och modeller för att utveckla Dig själv, Dina medarbetare och Din organisation. Utvecklingsprogrammet för högre chefer inom den offentliga sektorn är anpassat till de specifi ka förutsättningar som gäller inom den offentliga sektorn den politiskt styrda organisationen och det offentliga uppdraget stiftades Göteborg Management Institute, GMI bland annat av Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet och Västsvenska handelskammaren. Syftet bakom tillkomsten var att skapa en stabil och spännande aktör inom verksamhets- och ledarutvecklingsområdet. En brobyggande organisation mellan olika kompetensområden, mellan praktiker och akademiker mellan beprövad erfarenhet och vetenskap. Programmet är uppbyggt kring fyra grundteman: Omvärldsperspektivet och att leda organisationens strategiska utveckling Att vara ledare och chef i en politiskt styrd organisation Att styra, leda och skapa resultat i offentliga organisationer Att utveckla ett autentiskt och värderingsbaserade ledarskap Utvecklingsprogrammet syftar till att stärka både ditt operativa likväl som Ditt strategiska chefs- och ledarskap. Samtidigt är programmet också inriktat mot att Du skall bli effektivare att uppnå satta verksamhetsmål.

3 Programmets målgrupp Programmet vänder sig till Dig som är högre chef inom den offentliga sektorn Du verksam på ledningsgruppsnivå. Du arbetar mer strategiskt än operativt och Du initierar och leder förändringsprocesser. Du vill bli inspirerad och stärkt i ditt ledarskap vad gäller Dig personligen och Din verksamhet. Du vill få nya verktyg och modeller för att utveckla Dig själv, Dina medarbetare och Din organisation. Programmets perspektiv och grundfokus Ledarskapet i den politiskt styrda organisationen Chefskap ledarskap Spänningen mellan att leda organisationens dagliga operativa verksamhet och att utveckla organisationen strategiskt Individen gruppen verksamheten Ledarskapet från ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv Att leda olikheter och mångfald Moment i programmet Programmet utformas alltid med hänsyn till den aktuella gruppens sammansättning samt deltagarnas erfarenheter och förväntningar. Följande områden behandlas dock alltid: Framtidsbedömning och omvärldsanalys Individen, ledaren, medarbetarna och organisationen Att leda och utveckla politiskt styrda organisationer Operativ styrning för att skapa strategiska resultat Det lokala, nationella och internationella perspektivet Kommunikation och retorik i ledarskapet Det autentiska ledarskapet etik och moral i Ledarskapet Programmets effekter för dig och din organisation Programmet tar sin utgångspunkt i de förutsättningar som gäller för den politiskt styrda organisationen. Syftet är att stärka dig i ditt ledarskap såväl ditt ansvar för verksamheten, dess budget och resultat som i att vara ett föredöme för medarbetarna. Genom programmets utvecklingsgrupper ges du utrymme att bearbeta frågor om ditt ledarskap på ett mer personligt plan. Du får en god inblick i hur andra organisationer fungerar erfarenheter som kan inspirera till att utveckla både Dig och Din organisation. När programmet är slut kommer du, förutom en personlig handlingsplan, ha ett nätverk med erfarna kollegor från många olika områden inom offentliga sektorn. Genom det internationella avsnittet får du ett vidgat perspektiv på Din roll, Ditt ledarskap och Din organisation på den internationella arenan.

4 Du skärper insikten i och om Dig själv Du får en bättre insikt i dina styrkor och svagheter och dina personliga drivkrafter. Du ökar förmågan till egen refl ektion och möjligheterna att utveckla dig själv. Du blir mer medvetenhet om dina invanda beteenden. Du utvecklar dina ledaregenskaper Förmågan att coacha, lyssna och kommunicera. Utvecklar en personligt grundad teori för den egna rollen som ledare, chef och strateg. Lösa konfl ikter på ett sätt som tar till vara på olikheter i perspektiv, erfarenhet och synsätt. Förmågan att leda och skapa delaktighet i strategiska förändringsprocesser. Du utvecklar Ditt strategiska ledarskap Utvecklar nya perspektiv på trender och tendenser i din omvärldsanalys. Modeller och verktyg för strategi, organisation och system utifrån en helhetssyn. Inblick i andra för dig intressanta företag och organisationer ökar kulturförståelsen. Skapar och utvecklar den lärande organisationen. Du ökar förmågan att utveckla en mer effektiv organisation Arbetar med utvecklingen av din egen verksamhet i coachgrupper under hela programmet. Möjlighet att få ett verkligt strategiskt dilemma i din egen verksamhet allsidigt belyst. Förmågan att utveckla och praktisera väl fungerande ledningsgrupper. Genom att ytterligare utveckla ditt aktörskap får du mer att hända i ditt företag.

5 Programmet Programavgift kr exkl moms. Kostnaden för utlandsresan liksom internat- och resekostnader tillkommer. Programmet pågår under 18 dagar fördelade på 6 internat om vardera 3 dagar från oktober 2008 till maj 2009 Ett av avsnitten genomförs som en utlandsresa Dessutom ingår fyra dagar då deltagarna arbetar tillsammans i utvecklingsgrupper 3 möten med en individuell coach Varje program innehåller en blandning av människor från olika verksamheter och olika kommuner Programmet genomförs i internatform och förläggs till Skåne, Göteborg och utlandet Tider och innehåll för sammankomsterna Avsnitt 1, oktober 2008, Skåne Jag och mitt nuvarande ledarskap. Att analysera och förstå omvärlden. Avsnitt 2, 5 7 november 2008, Skåne Den egna utvecklingen och det egna ledarskapet. Avsnitt 3, 1 3 december 2008, Skåne Strategisk kompetensutveckling och att leda och utveckla medarbetare. Avsnitt 4, 4 6 februari 2009 Omvärld, framtid och det internationella perspektivet. Avsnittet genomförs som utlandsresa. Avsnitt 5, mars 2009, Göteborg Att utveckla en effektiv organisation Avsnitt 6, 6 8 maj 2009, Skåne Värderingar och ledarskapets etik och moral. Ytterligare information Kontakta Ulf Stormwall på telefon eller e-post Anmälan Anmälan kan göras via telefon eller i bifogad anmälningsblankett.

6 Programledning Bengt Källberg är teolog med inriktning på att möta människan i sin egen miljö. Utvecklingsarbete med uppgift att stimulera till nytänkande inom organisation, individ och grupper. Arbetat bl.a. som regionchef med personal, ekonomi och verksamhetsansvar. Exempel på konsulter och föredragshållare som vi anlitar i våra program Annika Banfield, ledarutvecklingskonsult Torsten Björkman, professor i sociologi med inriktning mot organisation och ledarskap Björn Brorström, professor vid förvaltningshögskolan I Göteborg. Expert på den kommunala utvecklingen Martti Pariola är psykolog med inriktning mot bl.a. personlig-, ledar- och grupputveckling. Verkat som forskare och organisationskonsult. Arbetat som speciallärare i USA, som föreläsare på Denpasar Universitet i Indonesien (Bali). Sedan 2001 arbetat med att etablera Career Centers i Armenien och Ryssland. Idag verksam vid Lunds Universitet. Karin Colliander König, teolog Gunnar Falkemark, professor, forskare och lärare vid Göteborgs universitet. Uppskattad föredragshållare kring begrepp som makt, demokrati och lobbying Jan Johnsson, flitigt anlitad föreläsare inom områdena förändring och omvärldsanalys/framtidsfrågor Lars Nilsson, ledarutvecklingskonsult Lars Rokkjaer är specialiserad på människors villkor i organisationer, kommunikation mellan människor och det reflekterande samtalet. Lars har en mycket stor erfarenhet från ledarutveckling inom en mängd svenska kommuner och landsting och är en mycket uppskattad processledare inom ledarutvecklingsområdet. Rolf Solli, professor vid GRI, Göteborgs universitet Eva P Svensson, MBA, fd personalutvecklingsdirektör Axel Targama, docent Handelshögskolan i Göteborg Stefan Tengblad, professor HRM Jan Tottmar, kursledare och lärare i retorik, media och presentationsretorik. Tidigare radio- och TVproducent inom SR och TV4

7 Göteborg Management Institute Södra Stenungsön Stenungsund Plats för porto Anmälningsblankett Utvecklingsprogram för högre chefer inom den offentliga sektorn Fyll i alla dina uppgifter, vänligen texta. Klistra på ett frimärke och posta eller skicka ett e-post till Namn: Kommun: Befattning: Ansvarig chef: Adress: Faktureringsadress: E-post: Telefon: Mobil: Utbildning: Antal år som chef:

8 Sagt av deltagare i programmen... Tack för allt! Vilka härliga föreläsare! Det bästa ledarutvecklingsprogram jag någonsin genomgått. Bra föreläsare, roliga grupper fantastiskt. Alla mkt bra! Programmet har verkligen svarat upp mot mina förväntningar. Hela utbildningen har för mig varit kanonbra. Varje avsnitt har gett något personligt och verktyg till att utvecklas. Vågar du missa den bästa av ledarutbildningar? Väl avvägt, bra gruppstorlek, kompetenta konsulter, som helhet mycket bra. Jag är övertygad om att jag kommer att ha stor nytta av utbildningen både i mitt arbete och privatliv. Otroligt kompetenta och karismatiska föreläsare. Bästa ledarkurs jag har gått. Enormt självutvecklande. Ett stort tack för att jag har fått gå utbildningen. Utvecklande, lärorikt och fantastiskt spännande. Jag känner att jag utvecklats enormt. För bra för att vara sant! Våga gå det berör dig! Fantastiskt bra program. Föreläsarna var lysande. Både innehåll o personerna. Fantastiska dagar, en helt otrolig resa! Jag är mycket nöjd med kursen. Totalt den bästa utbildningen jag har fått hittills. Tack! Tack! Tack! Toppen! Fantastiskt! Vi får det att hända som ni vill skall hända. Göteborg Management Institute, Södra Stenungsön 208, Stenungsund Telefon: , Fax: ,

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!.

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!. Skapa ratt.. forutsattningar.... for.. din framgang!. inlpta NLP Practitioner utbildning 2012 NLP för hållbart ledarskap! Lös upp ditt eget och andras tankeklister! Betyg 9.25 av 10 möjliga! INDIVID TEAM

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer