Managementprogram för nya chefer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Managementprogram för nya chefer"

Transkript

1 Managementprogram för nya chefer

2 Managementprogram för nya chefer Du är ny eller i början av din chefsroll och Du vill tillägna dig grundläggande kunskaper, modeller och verktyg inom ledarskapsoch managementområdet. Du kan också vara projektledare, förändringsledare eller specialist som söker ett utvecklingsprogram som ger dig insikt och förståelse för hur Du engagerar, påverkar, förändrar och utvecklar Dig själv, Dina medarbetare och Din organisation. Du vill få en stabil grund att stå på för att Du skall kunna hitta och utveckla ditt eget sätt att leda. GMIs utvecklingsprogram för nya ledare omfattar 13 heldagar fördelade på fem avsnitt. Du får en ökad förståelse för ledarskapets och verksamhetsstyrningens grundfaktorer och hur man utvecklar effektiva organisationer. Du får insikt i värderings- och kulturfrågor samt hur man som ledare bidra till att skapa väl fungerande grupper. Du lär Dig förstå och hantera hur en grupp utvecklas och Du tränas i att identifiera och utveckla de olika roller som behövs för att en grupp skall fungera effektivt. Du får konkreta verktyg bland annat för att identifiera dina egna styrkor och svagheter. Du övar samtalsmetodik och lär dig att identifiera Din egen och andras olika konfliktstilar stiftades Göteborg Management Institute, GMI av Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Västsvenska industri- och handelskammaren samt Göteborgs Stad. Syftet bakom tillkomsten var att skapa en stabil och spännande aktör inom verksamhets- och ledarutvecklingsområdet. En brobyggande organisation mellan olika kompetensområden, mellan praktiker och akademiker mellan beprövad erfarenhet och vetenskap. Programmet är utformat så att Du får du många möjligheter att träna ditt personliga ledarskap. Vi kommer också i programmet att ständigt återkomma till vikten av att hitta balans i livet. Allt hänger ihop arbetet, familjen och fritiden. Vår grundläggande tanke är att insiktsfulla människor växer och utvecklas i sin ledarroll. Härigenom kommer Du att bidra både till Dina medarbetares utveckling och motivation - likväl som till Din verksamhets möjlighet till framgång. Du gör Dina egna val. Det är ingen annan som gör det åt Dig. Med hjälp av andra kommer Du att bättre lära känna Dig själv.

3 För vem/vilka är programmet framtaget? Programmet är anpassat speciellt för dig som för första gången blivit chef med ansvar för personal och en del av verksamheten och dess resultat. Programmet passar både om Du har arbetat en tid som chef eller om Du nyligen blivit utnämnd och skall tillträda en chefstjänst. Programmets perspektiv och fokus Programmet tar sin utgångspunkt i de förutsättningar som gäller i dagen och morgondagens moderna, konkurrensutsatta verksamheter. Programmet stärker Dig i ditt ledarskap såväl i ditt ansvar för verksamheten, dess budget och resultat som i att vara ett föredöme för Dina medarbetare. Genom programmets utvecklingsgrupper ges du utrymme att bearbeta frågor om ditt ledarskap på ett mer personligt plan. Du får en god inblick i hur andra organisationer fungerar erfarenheter som kan inspirera till att utveckla både Dig och Din organisation. De analysmetoder, modeller och praktiska exempel som använts under programmet bygger successivt upp en individuell verktygslåda. Verktygslådan gör det möjligt för deltagarna att föra vidare de kunskaper som de fått i programmet och tillämpa dem i den egna organisationen. Moment i programmet Du själv och Ditt ledarskap: Vad innebär det att gå från specialist till att bli chef och ledare. Vad händer med relationerna när Du går från att vara en i gänget till att bli gruppens ledare och arbetsgivarens representant. Vi kommer bland annat ta upp: Ledarskapets grundfrågor och vägval Medarbetare, chef, ledare Ledarskapets dilemman och dubbla lojaliteter att som chef vara klämd mellan dom där uppe och dom där nere Din personliga vision om Ditt ledarskap Ditt personliga ledarcredo Att vara arbetsgivarens representant och modet att utöva ledarskap Ledarskapets integritet etiska och moraliska utmaningar i ledarskapet Du själv och gruppen: Alla grupper går igenom olika utvecklingsfaser. Hur kan du som ledare identifiera de olika faserna och agera som chef agera för att påverka gruppens utveckling i en positiv riktning? Gruppens struktur, dynamik och utveckling Olika grupproller Att hantera svåra situationer, olika konfliktstilar Att kommunicera Det situationsanpassade ledarskapet att leda utifrån medarbetarens behov. Du själv och verksamheten Verksamhetens principer, strukturer och processer Att utveckla den goda organisationen och en organisation i världsklass Organisationens kultur och värderingar Vision, mål, strategi och operativt handlande hur får man dem att hänga ihop? Hur formulerar man tydliga och stimulerande mål som också går att följa upp på ett enkelt sätt?

4 Programmets effekter för dig och din organisation För Dig personligen Du ökar Din förmåga att förstå dina personliga styrkor, svagheter och drivkrafter Du ökar förmågan till egen reflektion och möjligheterna att utveckla dig själv. Du ökar Din medvetenhet om dina invanda beteenden och därigenom ökar Din förmåga att både utmana och bryta dessa i vardagen. För Dina perspektiv Du kommer att möta många nya och spännande inslag som utmanar Dig och vidgar Dina perspektiv Du kommer att få ta del av och pröva både modeller och teorier likväl som praktiska system och verktyg Du kommer att få ta del av andras erfarenhet och exempel För Dina kollegor och medarbetare Du blir bättre på att lyssna, kommunicera och föra en konstruktiv dialog med Dina medarbetare Du kommer att bli bättre på att hantera svåra situationer Du kommer att utveckla Din förmåga att verka som coach För Din organisation Du kommer att få kunskaper om hur man utvecklar effektiva organisationer Du kommer att få inblick i hur andra organisationer löser sina utmaningar Du kommer att öka Din förmåga att utveckla och förändra Din verksamhet

5 Programmet Programavgift kr exkl moms. Kostnaden för utlandsresan liksom internat- och resekostnader tillkommer. Programmet pågår under 13 dagar fördelade på 5 internat om vardera 2 3 dagar från maj 2008 till mars 2009 Ett av avsnitten förläggs utomlands Härutöver arbetar deltagarna under handledning tillsammans i utvecklingsgrupper under tre dagar 2 möten med en individuell coach Varje program har deltagare med en blandning från olika verksamheter och organisationer Programmet genomförs i internatform och förläggs till Västkusten Tider och teman för sammankomsterna Avsnitt 1, maj 2008 Jag och mitt nuvarande ledarskap. Internat Västkusten. Avsnitt 2, 1 2 september 2008 Den egna utvecklingen och det egna ledarskapet. Internat Västkusten. Avsnitt 3, 9 10 oktober 2008 Att leda grupper. Internat västkusten. Avsnitt 4, november 2008 Ledaren och verksamheten det internationella perspektivet. Avsnittet genomförs i utlandet. Avsnitt 5, januari 2009 Att utveckla en effektiv organisation, avsnittet genomförs bl.a. under en dag som praktisk övning i Lean Management vid GM/Saabs fabrik i Trollhättan. Avsnitt 6, 5 6 mars 2009 Värderingar och ledarskapets etik och moral, avsnittet genomförs bl.a. på det katolska klostret Johannesgården som leds av dominikanersystrarna i Sverige. Ytterligare information Kontakta Ulf Stormwall på telefon eller e-post Skriftlig anmälan sändes till: Göteborg Management Institute, Södra Stenungsön 208, Stenungsund Telefon: , Fax: ,

6 Programledning Bengt Källberg är teolog med inriktning på att möta människor i sin egen miljö. Har arbetat större delen av sitt liv som ledare och chef. Har sysslat med personalfrågor på olika nivåer. Mentor/konsult med uppgiften att stimulera till nytänkande både inom organisation och uttrycksform. Stig Ottosson är civilingenjör, civilekonom, teknologie doktor, docent och professor i innovationsteknik. Över 20 års erfarenhet av Change Management. Han anlitas flitigt som föredragshållare och moderator. Exempel på konsulter och föredragshållare som vi anlitar i våra program Claes Berlin, är civilingenjör och har en MSc från Chalmers. Torsten Björkman, professor i sociologi. Rene Cochron, verksamhetsutvecklare vid SIQ Marianne Hennix, civilekonom Jan Johnsson, en av nordens mest anlitade föreläsare inom områdena förändring och omvärldsanalys/framtidsfrågor. Carl Jönsson, ledarutvecklingskonsult, militär Egon Rommedahl, teolog och terapeut Axel Targama, docent Handelshögskolan i Göteborg Annika Banfield är organisationskonsult, föreläsare, författare och filmproducent. Annika har sedan 1992 arbetat med ledarskap, kommunikation och konflikthantering för såväl kommuner som företag. Hon är en mycket uppskattad seminarieledare och har ett förflutet som befäl inom frivilligförsvaret. Jan Tottmar, konsult, fd radio- och TV-chef Eva Åberg, socionom och ledarutvecklingskonsult

7 Göteborg Management Institute Södra Stenungsön Stenungsund Plats för porto Anmälningsblankett Managementprogram för nya chefer Fyll i alla dina uppgifter, vänligen texta. Klistra på ett frimärke och posta eller skicka ett e-post till Namn: Kommun: Befattning: Ansvarig chef: Adress: Faktureringsadress: E-post: Telefon: Mobil: Utbildning: Antal år som chef: # Anmäl dig senast 18 april 2008

8 Sagt av tidigare deltagare... Tack för allt! Vilka härliga föreläsare! Det bästa ledarutvecklingsprogram jag någonsin genomgått. Bra föreläsare, roliga grupper fantastiskt. Alla mkt bra! Programmet har verkligen svarat upp mot mina förväntningar. Hela utbildningen har för mig varit kanonbra. Varje avsnitt har gett något personligt och verktyg till att utvecklas. Vågar du missa den bästa av ledarutbildningar? Väl avvägt, bra gruppstorlek, kompetenta konsulter, som helhet mycket bra. Jag är övertygad om att jag kommer att ha stor nytta av utbildningen både i mitt arbete och privatliv. Otroligt kompetenta och karismatiska föreläsare. Bästa ledarkurs jag har gått. Enormt självutvecklande. Ett stort tack för att jag har fått gå utbildningen. Utvecklande, lärorikt och fantastiskt spännande. Jag känner att jag utvecklats enormt. För bra för att vara sant! Våga gå det berör dig! Fantastiskt bra program. Föreläsarna var lysande. Både innehåll o personerna. Fantastiska dagar, en helt otrolig resa! Jag är mycket nöjd med kursen. Totalt den bästa utbildningen jag har fått hittills. Tack! Tack! Tack! Toppen! Fantastiskt! Vi får det att hända som ni vill skall hända. Göteborg Management Institute, Södra Stenungsön 208, Stenungsund Telefon: , Fax: ,

Förvaltningschefs program

Förvaltningschefs program Förvaltningschefs program Utvecklingsprogram för högre chefer inom den offentliga sektorn Den offentliga sektorn har en central roll i utvecklingen av det svenska välfärdssamhället. Som ledare är Du en

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!.

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!. Skapa ratt.. forutsattningar.... for.. din framgang!. inlpta NLP Practitioner utbildning 2012 NLP för hållbart ledarskap! Lös upp ditt eget och andras tankeklister! Betyg 9.25 av 10 möjliga! INDIVID TEAM

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

INBJUDAN. Vi kommer bjuda på fika, lättare lunch och avslutar dagen med trevligt mingel. Ett exklusivt och kostnadsfritt evenemang!

INBJUDAN. Vi kommer bjuda på fika, lättare lunch och avslutar dagen med trevligt mingel. Ett exklusivt och kostnadsfritt evenemang! Utbildningsbarometern 1 Göteborg INBJUDAN Som chefsmedlem är du exklusivt inbjuden till att vara med på Leadershipdagarna. På tre orter genomförs en heldag där du får du lyssna på inspirerande och medryckande

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Jan Kronkvist Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Motiverar och inspirerar Min drivkraft är att få människor att växa, utveckla nya förmågor och nå

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

ACCIGO KONSULTPROGRAM

ACCIGO KONSULTPROGRAM ACCIGO KONSULTPROGRAM Accigos konsultprogram förvandlar spirande talanger till framgångsrika konsulter Talanger växer inte på träd och att hitta dem är en sport i sig. Sedan starten av vårt eftertraktade

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer