DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM"

Transkript

1 DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual

2 PROGRAM Dill Business Partner Program vänder sig till HR medarbetare som har behov av att träna och utveckla sina förmågor att bidra till verksamhetens affär genom att coacha och driva strategiska frågor. Vi lägger fokus på förståelse av det kulturella såväl som det strukturella systemen i företagens värld för att öka förmågan att hantera spänningsfältet däremellan. Coaching är ett av medlen för att lyckas med den ekvationen. Serving Vi undersöker Sizesrollen HR Business Partner och arbetar med den transformation av HR identiteten som i många fall behöver ske för att kunna vara en Business Partner i ordets rätta bemärkelse. Dill HR Business Partner Program baseras på fenomenologisk metod och en existentiell humanistisk grundsyn. Syfte Syftet är att deltagarna skall öka sin genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och därmed möjliggöra organisationens strategiska förflyttning.

3 FÖRVÄNTAT RESULTAT Deltagarna kan förvänta sig att: Få ökad affärsförståelse och förmåga att driva strategiska frågor Komma igång med coaching som ett användbart verktyg i utvecklingsprocesser för team och individer Få ökad förståelse för vad HR Business Partner rollen innebär och ta nya steg för att omsätta sin kompetens i handling Få större självkännedom utifrån insikten att jag kommer inte längre med andra än jag har kommit med mig själv Målgrupp Dill HR Business Partner Program vänder sig till: Vi eftersträvar en blandning av deltagare med HR Business Partner rollen, eller motsvarande, som gemensam nämnare. Det ger deltagarna en möjlighet att spegla sina erfarenheter och få tillgång till best practice från kollegor inom branschen. Vår intention är att möta varje individ utifrån sina behov och vilja till utveckling för att bli en bättre business partner. Det innebär att vi synliggör varje deltagares unika drivkrafter som vi vet leder till handling - handling som gör skillnad i verksamheten!

4 INNEHÅLL Affär/Uppdrag Jag som HRBP och människa Relationer Affären Kommunikation Hur skapas nya verkligheter och bestående framgång där man lyckas att genomföra strategiska vägval på alla nivåer i en organisation? Serving Sizes Här tränas HRBP i att utveckla beslutfattande ur två viktiga system, företagskultur och dess strukturella system. Målet är alltså att utveckla organisationen till att klara tuffa utmaningar. Nyckelord här är: struktur, kultur, system, beslutsfattande, affär/uppdrag, strategi, effekt. Relation Ny identitet innebär även förändrade relationer. Hur förändras HR identiteten av en tydligare strategisk inriktning och hur påverkars i sin tur relationerna i organisationen? Dessa frågor söker vi gemensamt svar på. Målet är att lära sig coacha olika relationer med huvudintresse mellan individen och gruppen mellan gruppen och organisationen. Tonvikten i programmet är gruppens process - att förstå gruppens mognadsutveckling och hur jag själv påverkar/påverkas som coachande HR Business Partner. Nyckelord här är: system, relation, grupp process, mod, konflikt, tillväxt, mönster, meningsskapande, maktförhållande, gränser, etik, synsätt. Kommunikation Vad vi kommunicerar och hur vi kommunicerar påverkar våra relationer. Vi vet också att kommunikation och relationer påverkar affären avsevärt. Hur kan HRBP bidra till ett skifte i vardagsinteraktionen så att den blir till sociala motorer för framgång?

5 HRPB kan på olika sätt, bland annat med coaching som verktyg, bidra till fler meningfulla möten som driver affären framåt. Tyngdpunkten är att lära sig accelerera kommunikation i organisationen med hjälp av sociala motorer såsom möten, telefonsamtal, e-post, konferenser, korridor snack och konstant flöde av meddelanden. Dessa tankas utifrån mänsklig interaction och kommunikationens kvalité. Nyckelord här är: samarbete, innovation, koordinerad handling, acceleration. Jag som HRBP och människa Vad innebär HRPB rollen i organisationen? Vi tydliggör uppdraget tillsammans och för dialog om vad som egentligen är möjligt i syfte att öka genomslagskraften. Tillsammans utforskar vi även HRs identitet som starkt påverkar förutsättningarna för deltagarna att verka som HR Business Partner och även att vara människan i rollen. Deltagarna får möjlighet att komma i kontakt med sina egna drivkrafter, hur de hindrar sig och vilka möjligheter de har för att skapa medvetna val i önskad riktning. Nyckelord: jag, energicykel, kontaktstilar, figur grund, självstöd, polarisering, ambivalens, medvetenhet och ansvar. Coaching som verktyg Hur kommer det sig att de flesta organisationer vet att ständig utveckling är grunden för framgång och att de ofta inte kan se vägen dit? Som HRBP innebär det att vara en partner till organisationen genom att producera mätbara affärsvärden och tillfredställande personliga resultat där coaching som verktyg har en avsevärd påverkan. Att gå från modell till handling och bli en reflekterande praktiker då sitter verktyget i den egna kroppen. Tonvikten i detta program kommer vara på coaching av ledningsgrupper och de verktyg och metoder som används i det sammanhanget. Individuell coaching berör vi också.

6 Upplägg Träningen bygger på vad deltagarna tar med sig in i rummet. Hur ser uppdraget ut för var och en och vilka individuella utvecklingsbehov har deltagarna utifrån sitt uppdrag. Hur omvandlas viljan att lyckas till handling? En bärande del i träningen, liksom i coachmodellen som används, är att få fram viljan hos den som deltar. Först när viljan är klarlagd, blir mål och handlingsplaner meningsfulla. Vi arbetar sedan med att ta fram mål för deltagarna som coachande Business Partners och alternativa vägar att nå fram till resultat. Deltagarna kommer att få möjlighet att träna för att kunna omsätta lärandet i handling och på det sättet öka självkänslan, självförtroendet och bilden av sig själv i yrkesrollen. Serving Sizes Träningen omfattar 8 dagar ( halvdagar). Mellan träffarna arbetar deltagarna med sin individuella handlingsplan. För maximal effekt rekommenderas att alla deltagare har ett förestående eller pågående coachuppdrag med sig in i träningen. Dillcoacharna kommer att ge deltagarna aktiv support, i form av individuell coaching mellan träffarna.

7 Förberedelse Inför första träff sker avstämning med alla deltagare för att kartlägga bakgrund och utvecklingsbehov. Utifrån dessa samtal anpassas träningen så den speglar gruppens totala nivå. Uppföljning Uppföljningen är inbyggd i träningsförloppet. Under de första 6 dagarna bygger vi gemensamt en kunskapsplattform att omsättas i handling. På de efterföljande 4 halvdags träffarna är fokus på uppföljning av erfarenheterna som uppstår när de nya insikterna integreras på hemmaplan. Kursavgift :- / deltagare plus moms. Intresse Anmälan Kontakat Dill så ger vi Dig mer information

8 OM DILL Våra uppdragsgivare är svenska och internationella större, tillväxtorienterade företag som befinner sig i förändring, söker förändring eller utsätts för ett allt starkare förändringstryck. Många står inför strategiska vägval, vill stärka sin identitet, lönsamhet och konkurrenskraft samt uppnå resultat bortom förväntan rakt igenom hela företaget. Vi arbetar även med mindre företag med stora tillväxtambitioner där vi får möjlighet att ta delge våra erfarenheter i att omsätta strategier till en ny verklighet. Managementkonsulter har genom åren erbjudit kunskap och kompetens för att möjliggöra ökad långsiktig lönsamhet för kunden. Det har handlat om att analysera marknaden och kundens förutsättningar för en framgångsrik framtid. Resultatet av uppdragen har oftast varit i form av detaljerade strategier omfattande organisation, ekonomi, verksamhet och marknadsföring etc. Utmaningen för företagsledningen är nu att omsätta dessa strategiska vägval på alla nivåer i organisationen. Här skall nu ledningens vilja, budskap, förväntningar och krav tas emot av ledningsgrupper, chefer och medarbetare. Hela företagskulturen skall nu effektivt ta sig an dessa nya eller ytterliggare krav på förändring. Från att startat Friskis & Svettis, via Livslinjen - först inom och sedermera utanför Volvo- är det övertygelsen om varje individs styrka som varit drivkraften. För 25 år sedan började vi att undersöka vad som motiverar människor att göra förändringar. I det uppdraget genomförde vi individuella program för kunden. Resultatet av forskningen omsatte vi i utvecklingsprogram för chefer, team och medarbetare. Programmen blev sedan grunden för vår processinriktning. Dill har utvecklats till managementkonsultföretaget som hjälper kunder att omsätta sina strategier till en ny verklighet. Vårt mål är alltid att förkorta tid till nya värden. Våra värderingar och kompetenser får kunder att nå resultat bortom förväntningar. Idag har vi passerat mer än 350 kundföretag och verkat i mer än 30 länder över hela världen. Dill World AB Gibraltar Herrgård Gibraltargatan Göteborg Telefon: Telefax: E-post:

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån Uppdragsbeskrivning för rollen som Chef för Inhousebyrån på EEL ABs Vision Att bli den ledande aktören av hushållsprodukter och tjänster i norra Europa. Välkommen till EEL AB EEL AB grundades 2004, som

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer