SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag"

Transkript

1 SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2 InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar och konferenser genomförs antingen som internat eller dagkonferens. Vid internatutbildningar bokar vi automatiskt rum åt dig. Vid dagkonferens svarar deltagande företag för bokning av hotell. Vi ger tips på hotellalternativ. Anmäl dig på webben eller via e-post Här i utbildningskatalogen hittar du vårt samlade utbud. Vi skickar även separata inbjudningar för varje aktivitet. På varje inbjudan och på webben hittar du information om hur du anmäler dig. Enklast anmäler du dig via vår hemsida På första sidan klickar du på Utbildningar och kan därefter söka dig fram till det du vill anmäla dig till. Du kan även anmäla dig via e-post eller genom att ringa till oss. Kontaktperson, e-postadress och direktnummer står alltid i den inbjudan du fått och på webben. Du kan även ringa direkt till vår växel och begära utbildningsadministration. Vårt växelnummer är Det är också möjligt att faxa in din anmälan, då är det viktigt att du anger namn, företag, adress, e-postadress samt aktivitet / utbildning. Vårt faxnummer är Bekräftelse och kallelse När din anmälan är registrerad hos oss skickar vi en bekräftelse. Cirka två veckor före utbildningsstart skickar vi även kallelse och program. Ändring eller avbokning Anmälan är bindande. Avbokning ska helst ske fyra veckor före utbildningsstart. Vid senare avbokning än två veckor före start debiteras hela avgiften. Anmälan kan alltid överlåtas på annan person i företaget. Meddela oss vem som i så fall ersätter dig. Avbokningsreglerna gäller även vid sjukdom. Deltagaravgiften Inkluderar oftast lunch, kaffe och dokumentation, däremot inte övriga internatkostnader (middag och logi) om inte annat anges. När middag och logi inte ingår, betalas det av deltagaren/företaget själv. Vi reserverar oss för prishöjningar utanför vår kontroll. Där inte annat anges gäller priserna för medlemmar i SABO. Moms tillkommer på samtliga aktiviteter. Betalning Deltagaravgiften faktureras i samband med utbildningen. Deltagaravgiften för företagsförlagd utbildning faktureras enligt den offert SABO har lämnat. Intyg/diplom De som går på våra flerdagarsutbildningar får på egen begäran ett intyg på den genomförda utbildningen. För vissa av SABOs chefsutbildningar har deltagarna möjlighet att erhålla diplom efter genomfört kunskapstest. Information om personuppgifter hos SABO AB Personuppgifter som lämnas av dig i samband med anmälan behandlas inom ramen för SABOs verksamhet. Uppgifterna kan användas vid riktade utskick av SABOs övriga verksamhet. Om du inte önskar att dina personuppgifter ska kunna användas på detta sätt anmäler du det till SABO. Utbildning på hemmaplan De flesta utbildningar i SABOs regi kan nu erbjudas företagsförlagda för ett eller flera företag i samma region eller nätverk. Detta blir mycket förmånligt för er då ni kan spara in på resor, restid och hotellkostnader. Vi kan, mot offert med fastlagt datum, erbjuda oss att komma till er och hålla utbildningen. Vi erbjuder ett fast pris och ni står för utbildningslokal och förtäring. Priset är detsamma oberoende av hur många deltagare ni väljer att ta in. Undantag från detta gäller när deltagarantalet är maximerat på grund av pedagogiska skäl. Är du intresserad av att veta mer kontakta gärna den person som är angiven under respektive utbildning i katalogen. Vi har expertkompetensen Utbildningsinsatser kan med fördel kombineras med konsulttjänster. SABOs konsulttjänster är ett viktigt komplement till den rådgivning som ingår i medlemskapet. Här finns möjlighet att anlita kvalificerade branschspecialister inom företagsledning, ekonomi och finans, hyror och boende, energi och miljö, förvaltning och teknik, juridik och rekrytering. Inom samtliga områden har vi medarbetare med expertkompetens och inom vissa är vi utan tvekan tyngst på marknaden. Läs mer på sidan 39. Är du intresserad av att veta mer kontakta SABO, , 2

3 Innehåll StyreLSe Startskottet för nya styrelser 4 Styrelsens strategiska arbete 4 Påbyggnadsutbildning för styrelser 5 Utbildning för ordförande och vice ordförande 5 Förtroendemannakonferens 5 FöretAgSLeDnIng & OrgAnISAtIOnSUtVeckLIng SBL programmet 6 SABOs ledarskapsdagar 7 Ledarskapet på VD nivå 7 träff för nya företagsledare 7 VD träffar 7 Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 8 Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher 8 Flygande start på jobbet 9 Bostadsuniversitetet 9 SABO trainee 2010/11 10 FOkUS: rekrytering 10 SABO Professional tours Mellanöstern 11 SABO Professional tours tyskland 11 SABO Professional tours kina 12 Företagsekonomi för icke ekonomer 12 Arkivkunskap och dokumenthantering 12 ekonomi SABOs ekonomidagar 13 Investeringskalkylering, grundkurs 14 Investeringskalkylering, fortsättningskurs 14 Finansiering i praktiken 14 ta tempen på företaget 15 Hyresförhandlingarna Vinnande förhandlingsteknik 16 Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur 16 Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta 16 JUrIDIk Hyresjuridik I, grundutbildning 17 Hyresjuridik II 17 Offentlighet och sekretess 18 Lokalhyresjuridik och moms 18 Fastighetsägarens juridiska ansvar 18 Juridik och praktik i störningsärenden 18 Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen 19 LOU för bostadsföretag, grundutbildning 19 LOU för bostadsföretag, fördjupning 19 DrIFt & FörVALtnIng nätverksträff måleriupphandlarna 20 SABO utvecklar rot sektorn 21 Utbildning för ombyggnadssamordnare 21 Avflyttningsbesiktning 21 kunskapsdag om att renovera med fokus på äldre 21 energi energijakt på hemmaplan 22 konferens om energieffektivisering 23 MILJö Miljörevision för bostadsföretag 24 SABOs miljödagar 25 Leverantörsbedömning 25 Att styra skötsel av utemiljö 26 Miljökommunikation för bostadsföretag 26 BOenDe & SOcIALA FrågOr tryggt boende för äldre 27 Bostadssociologi 28 Boinflytande och bodemokratidagar 28 SABOs kundserviceutbildning 29 träff om kooperativ hyresrätt 30 grannmedling 30 grannmedling, fördjupning 30 Att bemöta hot och våld 31 Våga fråga! 31 nätverksträff kring sociala frågor i boendet 31 SABOs bovärdsutbildning 32 Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa 33 Bostaden och boendet på en marknad 33 Att förebygga diskriminering i bostadsföretag 33 etik i bostadsföretag 34 BreDBAnD & tv SABOs bredbandsdagar 35 SABOs bredbandspärm 36 kommunikation nätverksträffar för kommunikatörer 37 Workshop för informationsgruppen 38 Medieträning 38 Mediecoachning 38 konsulttjänster 39

4 StyrelSe Styrelse Startskottet för nya styrelser Att vara styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag kräver att man känner till de juridiska lagar och regelverk samt de ekonomiska spelregler som styr bostadsföretagens verksamhet. SABO erbjuder en företagsförlagd utbildning där dessa områden behandlas under en heldag. tid & plats enligt överenskommelse med respektive företag. Omfattning en dag. Pris kronor. Information Birgitta Frejd , Styrelsens strategiska arbete Den här utbildningen utgår helt från det aktuella företagets situation. Exempelvis bolagsordning, verksamhetsplan och bokslut skickas i förväg till kursledaren. Utifrån företagets förutsättningar diskuteras hur bostadsföretaget kan utveckla och formulera sin verksamhetsidé, sina mål, strategier och policies. Parallellt görs en genomgång av de regelverk som styr kommunala bostadsföretag. Målet med utbildningen är att styrelsen ska få möjlighet att med erfaren hjälp granska företagets nuläge och möjliga utveckling. tid & plats enligt överenskommelse. Pris kronor för en heldag. medverkande öjvind norberg, ordförande i Styrelseakademien med lång erfarenhet av såväl VD som styrelsearbete inom fastighetssektorn. Information Birgitta Frejd , 4

5 tid & plats enligt överenskommelse med respektive företag. Omfattning Hel eller halvdag. Pris enligt överenskommelse. Information Birgitta Frejd Påbyggnadsutbildning för styrelser Styrelsen ska ta ställning till många olika typer av beslut. Att ha grundläggande kunskaper i de aktuella frågorna leder till bättre diskussioner och mer genomtänkta beslut. SABOs påbyggnadsutbildning för styrelser kan till exempel omfatta: Utbyggnad bredband och tjänsteutveckling i näten Energi- och miljöfrågor i bostadsbolaget Finansiering av upprustning Förutsättningar för nyproduktion Förnyelse av miljonprogrammet Bra boende för äldre Bostadsfrågan och EU StyrelSe tid & plats Våren medverkande kurt eliasson, VD SABO och jurist från SABO. Information Birgitta Frejd Utbildning för ordförande och vice ordförande Styrelseordförandens roll är mångfacetterad. Förutom att leda styrelsearbetet på ett effektivt sätt ska ordföranden också vara en länk mellan styrelsen och ägaren. SABOs utbildning för ordförande och vice ordförande i kommunala bostadsföretag innehåller såväl genomgång av tillämpliga lagar och regelverk som praktiska råd och tips i det dagliga styrelsearbetet. Utrymme lämnas för diskussion och erfarenhetsutbyte. tid & plats 1 2 december i Stockholm. Pris kronor inklusive måltider. Information gunilla Wikman Arnberg Förtroendemannakonferens 2010 SABO bjuder in till en gemensam förtroendemannakonferens för alla partier i Stockholm. Konferensen inleds med partivisa gruppmöten på eftermiddagen och avslutas med gemensam middag den 1 december. Andra dagen är en gemensam heldag. Separat inbjudan kommer att skickas ut. målgrupp Styrelseledamöter i SABOs medlemsföretag. StyrelSeUtVÄrDerIng SABO erbjuder även ett verktyg i styrelseutvärdering. Detta har utarbetats i samarbete mellan SABO och Styrelseakademien och bygger på en webbaserad enkät. Kontakta oss för mer information! 5

6 företagsledning & OrgAnISAtIOnSUtVecKlIng Företagsledning & organisationsutveckling SBL-programmet SBL-programmet är en generalistutbildning med inriktning på personlig utveckling och affärsutveckling för högre chefer i bygg- och fastighetsbranschen. Programmet har funnits i drygt 30 år och närmare 900 deltagare har genom åren fått sin vidareutbildning som ledare genom detta program. Bland dessa finns många chefer i SABO-företag. SBL-programmet genomförs av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, vilket borgar för hög internationell klass på programmet. Överlag ger tidigare deltagare programmet mycket goda vitsord. Programmet erbjuder utveckling inom: Ledarskap och personlig utveckling Affärskompetens Branschrelaterad kompetens och nätverk Tillämpad teori Breddade perspektiv och förståelse för förändringar i världen och hur vi kan förhålla oss till dessa Genom SABOs engagemang i Stiftelsen Byggnadsindustrins Ledarutveckling (SBL) erbjuds chefer på ledningsnivå i SABO-företagen här ett ledarutvecklingsprogram som utvecklar såväl individer som företag och därmed tillför företagen ledningskompetens för framtida utmaningar. tid & plats Start januari 2011 på IFLs kursgård kämpasten i Sigtuna. Omfattning 5 moduler à 4 dagar under 8 månader. Pris kronor (rabatterat pris) Information Marika Lundin

7 tid oktober på Westmanska palatset i Stockholm. Onsdag kväll minglar och umgås vi på Wallmans salonger. Pris kronor. Information elisabet Sundberger tid Våren Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. exklusive internatkostnad. medverkande Androulla Demetriadou, Lernia consulting. Information Birgitta Frejd SABOs ledarskapsdagar 2010 Den framgångsrika organisationen kreativitet, nyfikenhet och utveckling SABOs ledarskapsdagar 2010 handlar om att utveckla en framgångsrik organisation, med kreativitet, nyfikenhet och utveckling i fokus. Idag pratas alltmer om vikten av att ha mixade arbetsgrupper med avseende bland annat på kompetens, ålder och kulturell bakgrund. Men varför är det viktigt, och vad kan det innebära för svårigheter? Under två dagar får vi bland andra höra Teo Härén från interesting.org och Per Thorstensson, VD för Arlandaexpress, ge olika perspektiv på hur man skapar en arbetsplats och medarbetare som är kreativa, nyfikna och vågar utvecklas. Dagarna inleds med en rykande färsk omvärldsbevakning från SABO. Ledarskapet på VD-nivå Detta är ett exklusivt utvecklingsprogram som är helt skräddarsytt för dig som är VD i ett kommunalt bostadsföretag. SABO har i samarbete med Lernia Consulting utformat programmet som sträcker sig över totalt fyra dagar uppdelat på två olika tillfällen. Fokus kommer att vara på hur du som VD kan utveckla ditt personliga ledarskap. Avsikten är att du ska bli ännu bättre rustad när det gäller kommunikation, att hantera förändringsprocesser och att ta beslut som effektivt får genomslag i hela organisationen. Vi kommer även att ta upp ämnen som coachande teknik och hur man hanterar svåra samtal. målgrupp VDar i allmännyttiga bostadsföretag. företagsledning & OrgAnISAtIOnSUtVecKlIng tid & plats september på SABO i Stockholm. Pris Ingår i medlemsavgiften, inklusive kost och kvällsaktivitet. Logi betalas av deltagarna. medverkande Företagsledning och medarbetare på SABO, SABO Förlags AB/tidningen Bofast, HBV och Fastigo. Information Marika Lundin Träff för nya företagsledare Träffen för nya företagsledare ger information om SABO och vad vi som organisation kan erbjuda medlemsföretagen. Syftet är också att skapa kontakter både mellan deltagarna och mellan företagen och SABO. målgrupp Nya företagsledare i SABOs medlemsföretag. tid & plats augusti region norra, Skellefteå. 8 9 september region Mellansverige, Ludvika oktober region Södra, Höganäs. Pris kronor inklusive måltider. Information gunilla Wikman Arnberg VD-träffar VD-träffar genomförs regionvis under år Separat inbjudan kommer att skickas ut. målgrupp VDar i SABOs medlemsföretag. 7

8 företagsledning & OrgAnISAtIOnSUtVecKlIng Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag En ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag väntas träda i kraft den 1 januari Syftet är att anpassa den svenska lagstiftningen till EUs regelverk. Samtidigt görs vissa förändringar i hyreslagen. Denna utbildning har tagits fram för att ge medlemsföretagen kunskap om den nya lagstiftningen. Utbildningen som omfattar en dag innehåller en grundlig genomgång av den nya lagstiftningens syfte, innehåll och konsekvenser. Målet är att ge deltagarna förståelse för de nya spelreglerna. Vi fördjupar oss i de praktiska konsekvenserna och tillämpningen av det nya regelverket. Affärsmässighet, finansiering, fastighetsvärdering och systematisk hyressättning är exempel på ämnen som tas upp. Även frågor som berör relationen till kommunen exempelvis Ur innehållet: avkastningskrav, borgensavgifter, värdeöverföringar Affärsmässiga principer Avkastningskrav och ägardirektiv behandlas. Tankar och idéer Företagets kostnader för kapital om vilka områden bolagen bör fokusera på för att Värdeöverföringsbegränsning anpassa verksamheten till den nya lagen väcks. Ändringar i hyreslagen Systematisk hyressättning målgrupp Utbildningen vänder sig till personer som ingår i ledningsgruppen, mellanchefer, stabs- och ekonomipersonal. tid & plats 13 oktober i göteborg. 14 oktober i Stockholm. Pris kronor Alternativt företagsförlagd enligt offert. medverkande Jörgen Mark nielsen och Sophia Mattsson Linnala, SABO Information Jörgen Mark nielsen jorgen.mark Sophia Mattsson Linnala Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher SABOs utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher fokuserar på den delvis nya roll som chefer i decentraliserade organisationer har och ger stöd i den komplexa roll som detta ofta innebär. I programmet använder deltagarna sin vardag för att arbeta med lärande och utveckling. Detta kombineras med ett flertal pedagogiska verktyg såsom fallstudier, gruppdialog, enskild reflektion och coachande metodik. när programmet är avslutat har du fått: Ökad säkerhet och trygghet i ledar- och coachrollen. Ökad förmåga att kommunicera med chefer, medarbetare och kunder. Ökad förmåga att samverka med olika typer av personligheter i arbetsvardagen. Ökad förmåga att coacha dig själv och andra med flexibilitet och lyhördhet i krävande situationer. Ökad förmåga att utveckla och coacha arbetsgrupper och verksamheten mot uppsatta mål. Ökade insikter i servicerollen för intern och extern service. Ökad förmåga att skapa förutsättningar för arbetstrivsel och effektivitet i en hälsosam organisation där arbetsrelationer sköts professionellt. Ökad förmåga att skapa förutsättningar för lärande miljöer i verksamheten. tid Block I: 7 9 september. Block II: 5 6 oktober. Block III: 2 3 november. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. exklusive internatkostnad. medverkande Androulla Demetriadou, Lernia consulting. Information Birgitta Frejd Programmet omfattar dagar och sträcker sig från början av september till början av november. Mellan de olika utbildningstillfällena har deltagarna möjlighet att praktiskt tillämpa de nya kunskaperna. Till programmet har kopplats en påbyggnadsmodul som fokuserar på ledarskap i förändringsprocesser. SABO samarbetar med Lernia Consulting i planering och genomförande av programmet. målgrupp Chefer på mellannivå.

9 tid & plats 8 9 september och december på SABO i Stockholm. Pris en deltagare: kronor. Vid två deltagare eller fler från samma företag lämnas 10 procent rabatt. kontakta elisabet Sundberger för pris vid specialanpassat program eller kick off. I priset ingår kaffe, luncher, middag och underhållning samt dokumentation. Information elisabet Sundberger flygande start på jobbet En utbildning för nyanställda i SABO-företag Den som är nyanställd inom ett SABO-företag behöver snabbt få ett grepp om den spelplan som de allmännyttiga bostadsföretagen befinner sig på. Vilka situationer kommer jag att möta? Vilket handlingsutrymme finns? Flygande start är en utbildning som är tänkt som ett komplement till företagets egen introduktion och den riktar sig till alla nyanställda i SABO-företag, oavsett befattning. Den innehåller sådan information om arbetet i ett allmännyttigt bostadsföretag som alla har nytta av att känna till och som få är anställda för att vara expert på. Utbildningen spänner över områden som allmännyttans uppdrag i kommunen, grundläggande hyresjuridik, kommunikation, etik och ekonomi. Efter utbildningen ska deltagarna exempelvis veta vad ett hyresavtal är samt känna till hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Alla får även en bild av branschens särskilda ekonomiska förutsättningar genom ett ekonomi-pass där gruppen delas i två mindre grupper utifrån eventuella förkunskaper i ekonomi. Dessutom får deltagarna en handfull konkreta redskap för att aktivt kunna skapa och behålla goda relationer med hyresgäster. Programmet inkluderar även en uppskattad middag med underhållning där deltagarna får en chans att lära känna andra nyanställda. Utbildningen kan även genomföras internt på ert företag, i samarbete mellan några företag eller genom ett nätverk. Utbildningen kan dessutom anpassas som en kick-off för en avdelning eller ett mindre företag. företagsledning & OrgAnISAtIOnSUtVecKlIng Jag ger er toppbetyg, det var trevligt, lärorikt och tankeväckande! Roligt att lära känna SABO och få träffa kollegor från halva Sverige Deltagare på Flygande start tid & plats augusti i tammsvik, Upplands Bro. Pris kronor Information Hanna Larsson Bostadsuniversitetet 2010 Bostadens inre kvaliteter På bostadsuniversitetet 2010 sätter vi fokus på bostadens inre kvaliteter. Rummen, funktionerna, utrustningen, tjänsterna, underhållet och hemkänslan står i centrum och vi håller oss helt innanför lägenhetsdörren. Här medverkar kvalificerade föreläsare från universitet och högskolor liksom praktiker med spännande erfarenheter från både hyresrätt och bostadsrätt. Tillsammans får deltagarna och föreläsarna diskutera hur bostadens inre kvaliteter kan utvecklas på ett hållbart sätt och framför allt ta fram strategier för hur dessa kan utveckla hyresrättens konkurrenskraft. Bostadsuniversitetet arrangeras tillsammans med Tekniska högskolan i Stockholm, Blekinge tekniska högskola, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Föreläsningar varvas med studiebesök och gruppövningar och diskussioner. Möjlighet att tentera för 7,5 högskolepoäng finns. målgrupp Anställda och ledamöter i kommunala och privata bostadsföretag, liksom inom företag, myndigheter, organisationer och kommuner med inriktning mot byggande och förvaltning av bostäder. 9

10 företagsledning & OrgAnISAtIOnSUtVecKlIng SABO Trainee 2010/11 Är ditt företag i behov av nya, unga medarbetare? Då kanske SABOs traineeprogram kan vara en bra start? Under ett år varvas arbete på företaget med ett utbildningsprogram gemensamt för traineerna på de andra företagen. Programmet vänder sig till nyutexaminerade akademiker eller KY-utbildade. Gemensamt för alla traineer är en utbildning om fem block som pågår under ett år. Utbildningsblocken äger rum på de orter där de medverkande företagen finns vilket bidrar till en ökad kunskap om att man kan organisera sig och jobba med samma typ av problem på olika sätt. SABOs traineeprogram genomförs just nu för fjärde gången och ett femte program startar hösten De som är med i programmet arbetar i företag av varierande storlek i olika delar av landet. Traineeprogrammet ger en snabb start inom bostadsbranschen med en bred branschkunskap och ett eget nätverk utanför den egna arbetsplatsen. målgrupp Alla SABO-företag. Det här innehåller programmet 2009/2010 Allmännyttans villkor Du får grundläggande kunskap om allmännyttan och dess roll i samhället. Hur fungerar hyressättningen och ekonomin i ett företag som inte har vinst som viktigaste mål, och vilka juridiska frågor är viktiga att kunna? Spaning på omvärlden Vad har eu för inverkan på ett bostadsföretags vardag, och hur fungerar eu? Hur ser boendet ut i övriga europa och i Sverige? Och hur ser den lokala marknad ut där du är verksam? Medarbetarskap Vad ställs det för krav på medarbetare? Hur fungerar olika personer och olika grupper? Hur ska en bra ledare vara? Och är etik något att jobba med? teori varvas med gruppdiskussioner. Fastighetsutveckling Här ges en grundförståelse för de viktiga delarna inom ett bostadsföretags verksamhet, såsom ny och ombyggnation, energi och miljö. Kundrelationer Hur bemöter vi våra kunder? Och hur jobbar vi mot olika kundgrupper? Blocket fokuserar på hyresgästernas våra kunders intressen. tid Vi planerar att starta ett nytt trainee program i september 2011, med rekrytering under april Vi vill ha din intresseanmälan senast 31 januari Pris Meddelas senare. Information Hanna Larsson T T MOT NYA HÖJDER TRAINEE 10 fokus: rekrytering Fastighetsbranschen står inför en generationsväxling och vi ska inte bara ersätta dem som slutar, den tekniska utvecklingen gör att vi även behöver ny kompetens. Samtidigt utvecklas formerna för hur en rekrytering går till. Idag använder sig företag av jobbauditions och chefer och ledare testas i så kallade Assessment Center. Är dessa metoder något för bostadsföretag? Vi får en genomgång av olika aktuella rekryteringsformer och tar del av några bostadsföretags erfarenheter av dessa. målgrupp Seminarieserien riktar sig till ledningsgrupper och till medarbetare som är intresserade av de frågor som tas upp under respektive FOKUS. tid & plats 11 november i Stockholm. Information Hanna Larsson Birgitta Frejd

11 Information Ulrika Sax SABO Professional tours unika kunskapsresor för medlemsföretagen En bra studieresa med styrelsen, ledningsgruppen eller andra personalgrupper ska ge deltagarna unika upplevelser och information som de inte kan skaffa på egen hand. Här kan SABO vara till hjälp. Vi arrangerar varje år professionella kunskapsresor på olika teman till intressanta resmål, både i Sverige och utomlands. Vi erbjuder både färdiga resor och utarbetar skräddarsydda program eller förmedlar kontakter med olika lokala researrangörer och guider på uppdrag av enskilda bostadsföretag. Vi hjälper till att ta fram bakgrundsmaterial och utnyttjar vårt nätverk av bostadsforskare, politiker och praktiker för att komponera ett reseprogram med det tema ni önskar. De resor vi hittills genomfört har oftast varit inriktade på allmännyttigt boende och byggande, bredband och ny teknik i hemmen samt arkitektur och stadsplanering. De länder i Västeuropa som har flest allmännyttiga bostäder är Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Österrike. Där finns många goda exempel att inspireras av inom hållbart och billigt byggande, stadsförnyelse, varsam upprustning och förtätning av bostadsområden, bostäder för äldre, lokala utvecklingsarbeten med mera. Vi kommer också gärna och föreläser om landet och bostadssituationen inför avresan. företagsledning & OrgAnISAtIOnSUtVecKlIng Information Ulrika Sax SABO Professional tours mellanöstern Våren 2011 planerar vi en resa till Syrien och Turkiet, en region som uppskattningsvis ett par hundra tusen människor med kurdisk, assyrisk/syriansk och arabisk härkomst lämnat för att skapa sig ett nytt liv i Sverige. Studieresans inriktning är boende, kultur och samhällsliv och det blir unika tillfällen till kontakter med representanter från lokalsamhällen. Utförligare information, med program, kostnader, tidpunkt med mera kommer under hösten målgrupp Ledningsgrupper, styrelseledamöter och anställda med daglig kundkontakt i kommunala bostadsföretag. tid & plats 29 september 1 oktober, tyskland. Information Hanna Larsson SABO Professional tours tyskland Krympande städer När kommunens befolkning inte ökar utan står still eller kanske till och med minskar hur arbetar man då med stadsutveckling på ett positivt och konstruktivt sätt? Tyskland har varit framgångsrikt med att krympa städer på olika sätt. Detta har bland annat presenterats på stadsbyggnadsutställningen IBA Stadtumbau i östra Tyskland. SABO planerar att genomföra en studieresa till Tyskland under hösten 2010 för att ta del av de exempel som finns att hämta där, inspireras och utveckla tankegångarna kring hur vi kan arbeta med att krympa smart i Sverige. målgrupp ledningsgrupper och styrelseledamöter i kommunala bostadsföretag på vikande marknad. 11

12 företagsledning & OrgAnISAtIOnSUtVecKlIng SABO Professional tours Kina Hösten 2010 åker vi till Kina för att besöka världsutställningen i Shanghai och huvudstaden Peking. Studieresans huvudattraktion är världsutställningen i Shanghai, Expo 2010, där temat är Better City, Better Life, ett tema som också är aktuellt för SABO och SABO-företagen. Det finns över 200 internationella utställare på plats och Sverige är en av dem. De svenska temana är hållbarhet, innovation och kommunikation. Utöver besöken på Expo 2010 besöker vi Luodian i utkanten av Shanghai, en ny stad med fokus på hållbar utveckling. Det blir även företagsbesök med inriktning på byggande och byggprodukter, besök på bostadsföretag och i stadsdelen Xicheng som blivit ett modelldistrikt för utveckling av andra stadsdelar i Kina. målgrupp Företagsledning, styrelseledamöter och övriga intresserade. Illustration: August Wiklund/Sweco Att läsa och förstå ett bokslut företagsekonomi för icke-ekonomer i ledningsgruppen Som deltagare i företagets ledningsgrupp måste man läsa ekonomiska rapporter och ta ställning till nyckeltal, utan att alla gånger ha full förståelse för rapportens eller nyckeltalens innehåll. Med utgångspunkt från företagens bokslut går vi under en dag igenom de olika delar som enligt årsredovisningslagen ska finnas i en årsredovisning, de krav som finns på innehållet i delarna samt konsekvenserna av vissa transaktioner, såsom en investering. Vi går även igenom vissa nyckeltal som är särskilt centrala för fastighetsförvaltande företag. tid & plats oktober, kina. Pris cirka kronor. I priset ingår alla flygresor, lokala transporter, hotell, flertalet måltider, inträden till aktiviteter samt lokala guider. OBS! Antalet platser är begränsat. Information gunilla Wikman Arnberg Anders Johansson tid Utbildningen är planerad till andra delen av hösten och mer information kommer i separat utskick. Pris Meddelas senare. Information elisabet Sundberger Hanna Larsson målgrupp Du som sitter i ledningsgruppen i SABOs medlemsföretag. Arkivkunskap och dokumenthantering Under två dagar får deltagarna en grundkurs i arkivkunskap och dokumenthantering särskilt anpassad för personalen inom bostadsföretag. Vi diskuterar hur företagen på bästa sätt kan sköta hanteringen av inkommande post, e-post, olika avtal och andra dokument som förekommer i ett bostadsföretag. Deltagarna får också lära sig vad en dokumenthanteringsplan är och hur en sådan kan upprättas. Andra frågeställningar som behandlas under utbildningen är vilka dokument man får gallra och hur länge vissa bör sparas. I utbildningen ingår även ett särskilt avsnitt om vilka lagar som styr dokumenthanteringen. Målgrupp Anställda på olika befattningar och nivåer i bostadsföretaget som vill få en helhetsbild av arkiv- och dokumenthantering eller som driver ett enskilt projekt. tid & plats 2 3 november på SABO i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Utbildningen kan även ske företagsförlagd eller regionalt förlagd. Pris enligt överenskommelse. medverkande Jurist från SABO och konsulter från Bra arkivkonsult Prager & co AB. Information therese Berg

13 ekonomi Och finans Ekonomi tid & plats oktober, Hooks Herrgård, Hok söder om Jönköping oktober, Skytteholms kursgård, ekerö utanför Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. logi och middag betalas av deltagarna själva. SABO har förbokat ett antal rum för deltagarnas räkning. Information Peter Wallberg Johan Holmgren SABOs ekonomidagar Obs! Två tillfällen Ekonomidagarna är ett forum för möten och erfarenhetsutbyten mellan kollegor i branschen och för uppdatering och fördjupning i aktuella frågor. Preliminärt har vi två fokusområden. Det första är Bokföringsnämndens utkast till ny vägledning om årsredovisning för större företag (K3). Nämnden har aviserat att ett utkast ska komma till sommaren Det ska i stora delar baseras på det internationella regelverket för mindre och medelstora företag. Det andra fokusområdet är Allvill-reglerna som ska träda i kraft Vi tar även upp aktuella skatte- och redovisningsfrågor. Varje konferens genomförs under två halvdagar, lunch till lunch, med en gemensam middag på kvällen den första konferensdagen. Målgrupp VD, ekonomichefer och ekonomipersonal. 13

14 ekonomi Och finans Investeringskalkylering, grundkurs Denna kurs ger en bra grund att stå på för dem som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar. Det kan handla om att du ska ta fram beslutsunderlag eller att du är i en position där du ska bedöma beslutsunderlag som andra upprättat. Det grundläggande tänkesättet är detsamma oavsett om det gäller nyproduktion av byggnader, omfattande renoveringar, ett nytt uppvärmningssystem eller att installera en hiss. Vi berör olika kalkylmodeller, men fokuserar på nuvärdesberäkning. Investeringens konsekvenser för resultat- och balansräkning, gränsdragningen mellan underhåll och investeringar samt hur man ska se på avskrivningar berörs. En stor del av dagen ägnas åt övningsuppgifter som syftar till att skapa förståelse för grundläggande begrepp såsom de olika komponenterna i driftnettot och kalkylränta. målgrupp Medarbetare som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av investeringar. tid & plats 14 september i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor. medverkande thorbjörn nilsen, SABO. Information thorbjörn nilsen Peter Wallberg Investeringskalkylering, fortsättningskurs Här ges möjlighet att fördjupa och befästa sina kunskaper i investeringskalkylering. Utöver detta behandlas till exempel frågeställningar i samband med ombyggnad och renovering. Teoretiska genomgångar varvas med övningsuppgifter. Vi fördjupar oss bland annat i: Hur man härleder sin kalkylränta ur marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar. Begreppen värde och värdering. Regler och praxis för upp- och nedskrivningar i balansräkningen. Redovisningsmässig gränsdragning underhåll investering. Hur påverkar hyreshöjningar och minskade driftkostnader driftnettot, och i förlängningen investeringens värde? Konsekvenser i resultat- och balansräkning på kort och lång sikt. målgrupp Medarbetare som gått grundkurs i investeringskalkylering eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper, och nu vill fördjupa dessa. tid & plats 5 6 oktober i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. medverkande: Bo nordlund, kpmg och personal från SABO. Information thorbjörn nilsen Peter Wallberg finansiering i praktiken Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med det praktiska inom finansiering på ett bostadsbolag. Vi analyserar hur en finanspolicy kan se ut beroende på ägardirektiv. Detta kopplas sedan ihop med ett praktiskt exempel där vi studerar likviditeten och finansieringen. Vi tittar på de olika finansieringskällorna, räntebindning och kapitalbindning och de viktigaste riskerna som finns att hantera. Utöver detta studerar vi hur de nya reglerna kring borgensavgiften kommer att påverka bolagen från 2011.Ett avsnitt behandlar även omvärldsanalys och vilka faktorer som påverkar räntan. målgrupp Finansansvariga, ekonomichefer, controllers med flera. Nyhet! Obs! Två tillfällen tid & plats 24 november och 2 december på SABOs kontor i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Information Maria gabrielsson

15 tid & plats Företagsförlagd. Pris kronor. medverkande Staffan Sundgren, rätt & Slätt. Information roland Sernlind ta tempen på företaget Detta är ett sätt för VD och ledningsgrupp att få en helhetsbild av företagets situation och se vad som kan behöva göras i framtiden. Att anlita konsulthjälp för att analysera ett helt företag blir väldigt kostsamt och skulle utan styrning kunna ta konsultdagar i anspråk. Tanken här är att företaget själv ska göra jobbet, vilket dels blir billigare och dels ökar den egna insikten. Kostnaden motsvarar sju konsultdagar ( kronor). Önskar företaget konsulthjälp för avstämning under processen eller för att utarbeta åtgärdsprogram när processen är klar går det att köpa detta på dagsbasis. ekonomi Och finans följande avsnitt ingår i materialet: Visionen/företagets mål Affärsidén: Vem utgår den ifrån? Omvärlden Hot och möjligheter: Hur ser vår omvärld ut? Företaget Styrkor och svagheter: Förmögen eller oförmögen att handla? Ekonomi Analyser samt olika ekonomiska nyckeltal och begrepp Organisations- och ekonomistyrning: Var kommer pengarna ifrån? Ekonomisk medvetenhet Kalkyler/Effektivitet: Gör vi rätt saker och på rätt sätt? Marknadsföring och uthyrning, arbetssätt, rutiner och system Driftfrågor, avtalsformer, arbets- och ställkostnader etc. Timkostnadsanalys som visar exakt vad de interna utförarna personligen kostar. Denna analys ingår dock inte i materialet, utan kostar kronor för upp till 20 utförare, därefter samma belopp för varje ytterligare 20 personer. tid & plats 22 september i göteborg. 28 september i Stockholm. 5 oktober i Malmö. 7 oktober Arlanda för norra Sverige. Pris kronor inklusive kaffe, lunch och dokumentation. medverkande Jörgen Mark nielsen, Maria gabrielsson, Johan Holmgren, Sophia Mattsson Linnala och roland Sernlind, SABO. Information roland Sernlind Hyresförhandlingarna 2011 Endagskonferenser på fyra platser i Sverige Vi står på tröskeln till en ny lagstiftning för de kommunala bostadsbolagen. Den fråga många ställer sig är hur stor omfattning förändringarna kommer att påverka hur vi förhandlar hyror i framtiden. Affärsmässiga principer, borgensavgifter och totalt avkastningskrav är exempel på frågor som vi kommer att diskutera och arbeta med. Syftet är att vi ska stå hyggligt rustade inför 2011 års förhandlingar. Ur innehållet: Konsekvenser för hyressättning, hyresförhandlingar och kravet på borgensavgifter enligt den nya lagen om allmännyttan. Vad innebär de nya förutsättningarna? Utvecklingen av SABO-företagens hyror och ekonomi Vad tror SABO om 2011? målgrupp VDar och ekonomichefer. 15

16 ekonomi Och finans Vinnande förhandlingsteknik Under denna utbildning får du många tips om hur du hanterar dödlägen, du lär dig känna igen fula tricks samt lär dig frågemetodik och tekniker. I utbildningen ingår även ett förhandlingsspel där du får möjlighet att träna din förhandlingsteknik. Kom gärna flera från samma företag. De som utgör förhandlingsteamet i företaget får en utmärkt chans till trimning och förberedelse inför hyresförhandlingarna. målgrupp VDar och ekonomichefer. Till våren 2011 tid & plats två dagar i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. medverkande christer Isehag, IIr och roland Sernlind, SABO. Information roland Sernlind ekonomi AffÄrSmAnnASKAP Attityder och kunskaper som utvecklar verksamheten Behöver ni på företaget inspiration till kreativitet och nytänkande i utvecklingsarbetet? Utbildningen Affärsmannaskap kan då vara något för er. Den visar på sambandet mellan ekonomiska och sociala visioner och hjälper er att finna framgångsrika lösningar som gynnar såväl kunder som företag och medarbetare. Utbildningen innehåller två delar, Affärsmannaskap 1 och 2 som bygger på varandra. Affärsmannaskap 1 och 2 genomförs som företagsförlagda utbildningar och sker i samarbete med vår konsult Staffan Sundgren. målgrupp Alla anställda i företaget. Affärsmannaskap 1 en affärsmässig företagskultur Tjäna kunden tjäna pengar! Första steget handlar om hur företaget kan skapa en stabil ekonomisk grund som ger rimlig trygghet inför väntade och oväntade utmaningar. För att företaget ska få de goda intäkter som ger denna stabilitet krävs främst att bostäderna verkligen är uthyrda och att hyresgästerna får god service till en rimlig kostnad. Och för att nå dit krävs i sin tur att man skapar en företagskultur med nytänkande och mod att prova nya lösningar. I detta arbete spelar bovärdar med ekonomiskt helhetsansvar en viktig roll, men minst lika viktigt är att hela företaget involveras och drar åt samma håll. I Affärsmannaskap 1 ger vi en helhetsbild av vad modern, affärsmässig bostadsförvaltning innebär. Utbildningen vänder sig till företag som vill stärka sin ekonomi och utveckla sina medarbetare till att ta ökat ansvar och tänka affärsmässigt. för information och offert roland Sernlind Affärsmannaskap 2 en affärsmässig allmännytta När vi har pengarna vad gör vi med dem? Nästa steg i utvecklingen är att gå från en defensiv strategi, med konsolidering som mål, till en mer offensiv fas, som mer kommer att handla om att skapa värden för framtiden i form av investeringar i till exempel om- och nybyggnation, trygghetsåtgärder och sociala projekt. Det kortsiktiga resultattänkandet kompletteras med ett långsiktigt avkastningstänkande. Målet är att skapa största möjliga nytta för ägaren och medverka till en positiv utveckling av kommunen som helhet. I Affärsmannaskap 2 utvecklas kundorienteringen ytterligare mot affärsidéer och utvecklingsprojekt som utgår från lokala förutsättningar och behov. för information och offert roland Sernlind

17 juridik Information om samtliga juridikutbildningar kontakta: eller Juridik tid & plats september i Stockholm oktober i Malmö. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. medverkande Jurist från SABO. hyresjuridik I, grundutbildning SABOs grundutbildning i hyresjuridik för anställda i bostadsföretag kräver inga förkunskaper i juridik. Under utbildningen går vi igenom vanliga typfall och exempel och visar vilka lagar och regler som gäller enligt hyreslagen. Utbildningen har utvecklats i samarbete med SABO-företagen och är lämplig inte bara för dig som till vardags har kontakt med hyresgäster utan även för kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. Utbildningen är också ett mycket lämpligt inslag i introduktionsprogram för ny personal som ska arbeta med uthyrningsfrågor. Utbildningen leds av erfarna jurister från SABO. målgrupp Uthyrningspersonal, kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. tid & plats oktober i Stockholm november i göteborg. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. medverkande Jurist från SABO. hyresjuridik II Hyresjuridik II är en fortsättningsutbildning på Hyresjuridik I. Vi går djupare in på de centrala bestämmelserna i hyreslagen och kommenterar dessa närmare. Sedan jämför vi dem med konkreta rättsfall och ser hur domstolarna tolkat bestämmelserna. Utbildningen är utvecklad i samarbete med SABO-företagen och är lämplig för dig som gått Hyresjuridik I och nu behöver veta lite mer om tillämpningen av hyreslagen. Utbildningen leds av erfarna jurister från SABO. målgrupp För dig som gått Hyresjuridik I eller har motsvarande utbildning och nu behöver veta mer om hyresjuridiken kring bostäder. 17

18 juridik Offentlighet och sekretess Detta är en utbildning om offentlighet och sekretess med utgångspunkt från de förhållanden som råder i de kommunala bostadsföretagen. Vi går bland annat igenom grunderna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen, sekretessproblematiken inom LOU, offentlighets- och personuppgiftslagen (PuL) samt redovisning av rättspraxis. målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. tid & plats 18 november i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. medverkande Jurist från SABO. lokalhyresjuridik och moms Det här är en utbildning om lokalhyresjuridik och med ett särskilt avsnitt om moms i samband med uthyrning av lokaler. Det är viktigt att vara förutseende och professionell i sin uthyrningsverksamhet och i sina kontakter med hyresgäster. Särskilt under och i samband med upphörande av hyresförhållanden. Detta för att undvika oväntade och kostsamma överraskningar. Under utbildningen blandas genomgångar av lagar, avtal, uppsägningshandlingar och annat med diskussioner kring fall från verkligheten och övningsexempel. målgrupp Medarbetare som till vardags arbetar med uthyrning av lokaler. tid & plats 5 6 oktober i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. medverkande Jurist och ekonom från SABO. fastighetsägarens juridiska ansvar I utbildningen går vi igenom hur det rättsliga ansvaret fungerar vid vardagliga olyckor, störningar och liknande. Det kan till exempel handla om rätten till ersättning vid nikotinskadade lägenheter eller andra skador som hyresgästen vållat i lägenheten. Andra exempel är istappsolyckor, halkolyckor eller olyckor när hyresgäster har satt upp studsmattor, pooler eller parabolantenner. Belamrade trappuppgångar eller fall där hyresgäster stör sina grannar är ytterligare exempel. Vi går också översiktligt igenom grundläggande miljörättsliga regler och grundläggande regler om arbetsmiljöansvar. målgrupp Medarbetare som kommer i kontakt med de frågeställningar som utbildningen behandlar. tid & plats 9 december i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. medverkande Jurist från SABO. juridik och praktik i störningsärenden Detta är en utbildning som speciellt tar upp de många frågor som bostadsföretagen kan ha om hur man ska komma till rätta med störande hyresgäster. Vi går igenom den praktiska hanteringen och hur man förbereder och framgångsrikt driver tvister. målgrupp Medarbetare som handlägger störningsärenden. tid & plats 26 oktober i Stockholm. Alternativt företagsförlagd. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. medverkande Jurist från SABO. 18

19 tid & plats två dagar. Företagsförlagd. Pris kronor/dag för medlem. medverkande Jurist från SABO. Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen Här går vi igenom vanliga situationer i ett bostadsföretags verksamhet som de flesta ställs inför. Utbildningen ger konkret handledning och är lämplig för alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. Utbildningen, som utvecklats i nära samarbete med SABO-företagen, ger en bred överblick över lagstiftningar som är aktuella i ett bostadsföretags verksamhet. Några exempel är hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter, tillträde till lägenhet, parkeringsfrågor och skadeståndsfrågor. juridik målgrupp Alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. tid & plats 4 november i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. medverkande Jurist från SABO. lou för bostadsföretag, grundutbildning Utbildningen riktar sig till upphandlare och andra som vill skaffa sig grundläggande kunskaper i lagen om offentlig upphandling (LOU) och andra lagar som berör upphandlingsprocessen. Utbildningen omfattar en dag. målgrupp Medarbetare som arbetar med upphandling i bostadsföretag. tid & plats 10 november i Stockholm. Pris Medlem kronor. Icke medlem kronor. Företagsförlagd kronor/dag för medlem. medverkande Jurist från SABO. lou för bostadsföretag, fördjupning Fördjupningsutbildning i lagen om offentlig upphandling (LOU) vänder sig till den som har grundläggande kunskaper inom LOU. Deltagarna har antingen gått SABOs grundutbildning eller skaffat sig motsvarande kunskaper. Utbildningen startar med en repetition av grunderna i LOU för att sedan övergå till mer avancerade frågeställningar. Fokus ligger bland annat på utvärdering kontra kvalificering, rättsfall, miljökrav samt deltagarnas egna frågeställningar. Innan kursstart är det därför önskvärt att deltagarna mejlar sina frågor till SABO. målgrupp Medarbetare som arbetar med upphandling i bostadsföretag. 19

20 DrIft & förvaltning Drift & förvaltning Nätverksträff måleriupphandlarna Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter bland medarbetare som upphandlar måleritjänster samt att sammanställa och samordna specifika beställarkrav inom målerisektorn. Nätverksträffen är ett välbesökt arrangemang som vi årligen har arrangerat sedan Årets nätverksträff kommer bland annat att ägnas åt: Oberoende tapettest Målarmästarna och tapettillverkare har tillsammans tagit initiativ till oberoende tester på de vanligaste pappers och non-wowen-tapeterna som används vid lägenhetsunderhåll. Testresultaten presenteras. Besiktningshandledning för måleriarbeten Arbetet med en besiktningshandledning har påbörjats efter initiativ från SABO. Vi ger synpunkter på en remissupplaga och skillnader mellan kalkyler som mynnar ut i avkastning på totalt respektive eget kapital. Klotter Förebyggande åtgärder och klottersanering. Studiebesök och redovisning av olika metoder för måleriarbeten. tid & plats september i Stockholm. Pris kronor inklusive kaffe, lunch och middag. Information gösta gustavsson Målgrupp Medarbetare som arbetar med beställning och kontroll av måleritjänster. 20

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap

SABO sprider kunskap SABOs kongress Vässa din bostadsengelska Att lyfta fram HR-arbetet Vinnande förhandlingsteknik LOU för bostadsföretag Professionell renovering Utemiljöträff Utbildning i grannmedling Bredbandsdagar Kommunikationsdagarna

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion 4

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Våren 2012 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller i någon

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA och ARBETSLEDARE INOM REHABILITERINGSOMRÅDET Då var det dags igen! Den fjärde grundutbildningsomgången

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling Utbildningsprogram Hösten 2017 Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling e-avrop AB 2017 hej! hallå! Varmt välkommen till oss på e-avrop. Titta runt bland våra kurser och låt

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR MED HSB! Utbildningen är en hjärtefråga för oss på HSB. Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster 17-18 november, 2015 Stallmästaregården, Stockholm Tisdagen den 17 november 11.00 Registreringen öppnar 12.00 Lunch 13.00 Presentationsrunda 14.15

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG 19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG VÄLKOM- MEN TILL ÅRETS TRÄFF I STOCK- HOLM! SABOS KOMMUNIKATIONSDAGAR Köksbordsmodellen

Läs mer

Utbildningsprogram 2011. Kvalificerade företagsutbildningar Export & Import Styrelsearbete Affärskultur VD-rollen Medling

Utbildningsprogram 2011. Kvalificerade företagsutbildningar Export & Import Styrelsearbete Affärskultur VD-rollen Medling Utbildningsprogram 2011 Kvalificerade företagsutbildningar Export & Import Styrelsearbete Affärskultur VD-rollen Medling Företagsutbildningar som lönar sig Handelskammaren erbjuder korta och effektiva

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Sigtuna 27 29 augusti 2014 B O S T A D S U N I V E R S I T E T E T 2 0 1 4 25 TADSUNIVERSITETET 1986-2011 ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Nya familjemönster. Nya bostadsönskemål. Det måste alltid

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats 2012-06-12 Till Stockholmshems Styrelse och VD Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats En professionell, stark och medlemsorienterad branschorganisation

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering 1 (5) 2012-01-26 Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering Vi som är informatörer vid Stockholms universitet arbetar utifrån olika uppdrag och utifrån de specifika kommunikationsbehov som finns

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Bostadens inre kvaliteter

Bostadens inre kvaliteter Bostadens inre kvaliteter Tammsvik, Upplands-Bro 18 20 augusti, 2010 Bostadsuniversitetet 2010 Bostadens inre kvaliteter En gång i tiden begränsade sig kraven på en bostad till att den skulle vara funktionell

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

KOMMUNAL BOLAGSSTYRNINGI

KOMMUNAL BOLAGSSTYRNINGI Inbjudan till KOMMUNAL BOLAGSSTYRNINGI Inkl. kommunens förstärkta uppsiktsplikt och tuffare krav på bolagsordningen! TID 7 september 2015 09.00-15.00 Kaffe 08.30 PLATS Hotell Gustaf Fröding, Karlstad OBS!

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 VÄLKOMMEN TILL Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef,

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer