Kommunen som konkurrent

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunen som konkurrent"

Transkript

1 Kommunen som konkurrent Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar TOBIAS INDÉN IUSTUS FÖRLAG

2 Innehållsförteckning Förord 5 Förkortningar 13 DEL I: INTRODUKTION 15 1 Inledning Introduktion Syfte Avgränsningar Metod och material Tidigare forskning Disposition 34 DEL II: KOMMUNALRÄTTSLIGA BEFOGENHETER OCH KONKURRENS- RÄTTSLIGA BEGRÄNSNINGAR 37 2 Kommunalrätten och kommunerna som marknadsaktörer Introduktion Den kommunala kompetensen och det kommunala näringslivsengagemanget A Sedvanlig kommunal affärsverksamhet Den kommunala kompetensen på det egentliga näringslivets område Sysselsättning for handikappade och servicetjänster åt äldre Kommunal tjänsteexport Kommunal busstrafik på mission Självkostnadsprincipen Självkostnadsprincipens gränser Den kommunala självkostnadsprincipen och det företagsekonomiska perspektivet på självkostnaderna 61 7

3 2.4 Laglighetsprövning statlig tillsyn på entreprenad Laglighetsprövning som rättsmedel Klagoberättigade och överklagbara beslut Prövningsgrunder Förfarande och rättsverkningar Preliminära konklusioner och sammanfattning 70 Den danska kommunalrätten och den kommunala näringsverksamheten Introduktion Kommunalfullmakten en kommunal kompetens utan lagstöd Kommunalfullmakten och kommunal näringsverksamhet Avsättning av biprodukter Försäljning av överskottskapacitet Accessorisk verksamhet Försörjningsverksamhet Tillsyn över den kommunala verksamheten Den administrativa tillsynen Domstolarnas tillsyn Preliminära konklusioner och sammanfattning 103 Konkurrensrätten och kommunernas kommersiella verksamhet Introduktion /// 4.2 Den svenska konkurrenslagen Konkurrenslagens räckvidd Företagsbegreppet Myndighetsutövning Konkurrenslagen och offentliga regleringar Den danska konkurrenslagens tillämpningsområde och dess förhållande till offentliga regleringar Konkurrencelovens tillämpningsområde Förhållandet mellan offentliga regleringar och konkurrenceloven 124

4 4.4 Den svenska konkurrenslagens förbud mot missbruk av dominerande ställning Dominerande ställning Missbruksrekvisitet Underprissättning Överprissättning Selektiv prissättning och prisdiskriminering Tillsyn och sanktioner Preliminära konklusioner och sammanfattning Några konkurrensrättsliga aspekter på privilegierade företag Introduktion Konkurrensbegränsande offentliga regleringar och EG-rätten Privilegierade företag enligt artikel 86 EG En konkurrensrättslig lojalitetsplikt Privilegierade företag och undantag från EG:s konkurrensrätt Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse Konkurrensreglerna ska hindra fullgörandet av uppgifterna Nödvändighet ochproportionalitet Offentliga stöd och EG-rätten Förbudet mot statsstöd Statliga stöd Selektivt gynnande, snedvridning av konkurrensen och påverkan på samhandeln Undantag från förbudet mot statligt stöd Kompensation för utförande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse De statsstödsrättsliga undantagen Den statsstödsrättsliga proceduren Återkrav av olagliga stöd 75* Verkställande av återkrav Svenska återkravsregler De svenska återkravsreglerna och gemenskapsrätten 203

5 5.4 Offentliga stöd och den danska konkurrenslagen Förbudets räckvidd och konstruktion Sanktioner Processuella bestämmelser Förbudets tillämpning i praxis Preliminära konklusioner och sammanfattning 274^ DEL III: KOMMUNALT NÄRINGSLIVSENGAGEMANG OCH BRISTANDE KONKURRENSNEUTRALITET - NÅGRA KONFLIKTOMRÅDEN De kommunala bostadsföretagen och konkurrensrätten Introduktion Det kommunala engagemangets rättsliga grund Den kommunala verksamhetens förutsättningar Hyresregleringen och besittningsskyddet Kommunal bostadsförsörjning och en marknadsanpassad självkostnadsprincip Det kommunala engagemanget och konkurrensrätten Kommunala stödåtgärder och det statsstödsrättsliga förbudet Stöd till kommunala bostadsföretag och undantag från det statsstödsrättsliga förbudet Bostadsmarknaden och de centrala konkurrensrättsliga förbuden Konkurrensbegränsande samarbeten och kommunala bostadsföretag De kommunala bostadsföretagen och förbudet mot missbruk av dominerande ställning De danska kommunerna och deras engagemang på bostadsområdet Preliminära konklusioner och sammanfattning De kommunala friskvårdsföretagen och konkurrensrätten Introduktion Det kommunala engagemangets rättsliga grund

6 7.3 Den kommunala verksamhetens förutsättningar Det kommunala engagemanget och konkurrensrätten De danska kommunerna och friskvården Preliminära konklusioner och sammanfattning 2< 7 8 Kommunernas engagemang inom några servicebranscher och konkurrensrätten Introduktion Det kommunala engagemangets rättsliga grund Den kommunala kompetensen ifråga om konferensanläggningar, hotell och restauranger De kommunala befogenheterna på turistområdet 25* Turismen och den allmänna kommunala kompetensen En utökad kommunal kompetens turistbefogenhetslagen Den kommunala verksamhetens förutsättningar Det kommunala engagemanget och konkurrensrätten Det kommunala engagemanget och den svenska konkurrensrätten Kommunal turistnäring och förbudet mot statligt stöd De danska kommunerna och deras engagemang på några serviceområden m.m Preliminära konklusioner och sammanfattning 309 DEL IV: LÄMNADE LÖSNINGSFÖRSLAG OCH ALTERNATIVA STRATEGIER Lämnade lösningsförslag Introduktion Konkurrensrådets förslag Minskade konfliktytor Ökad konkurrensneutralitet Lokala konkurrensråd En konkurrensrättshg konfliktlösningsregel

7 9.4 KKV:s förslag till lösningar Ökad transparens och en renodlad myndighetsroll En utökad rätt till laglighetsprövning Den Kommunala kompetensutredningens förslag Preliminära konklusioner och sammanfattning Avslutande analys och alternativa strategier Introduktion Sammanfattande analys Alternativa strategier Minskade konfliktytor till följd av en begränsad kommunal kompetens En kommunalrättslig inskränkning av kommunernas kompetens Statlig tillsyn utan förhinder En konkurrensrättslig reglering medkommunalrättsliga implikationer Ökad konkurrensneutralitet Kommunalrättsliga åtgärder för att skapa ökad konkurrensneutralitet Konkurrensrätten som medel för ökad konkurrensneutralitet Några avslutande noteringar 372 Summary 375 Källförteckning 382 Sakregister

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Osund kommunal konkurrens

Osund kommunal konkurrens JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kristina Ekstrand Osund kommunal konkurrens Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Ämnesområde: Konkurrensrätt Termin 9 1 Innehåll SAMMANFATTNING...5

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet En studie av Uppsala Konsert och Kongress Författare: Nina Larsen Handledare:

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv 2011:8 Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv - SIEPS 2011:8 - Rapport nr. 8 Oktober 2011 Utges av Svenska institutet

Läs mer

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Fil dr Mattias Ganslandt 2006-05-30 Konkurrens på kort och lång sikt... 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment-

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment- Förslag Åtgärder för bättre konkurrens Konsu ment- Åtgärder för bättre konkurrens - förslag Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 Konkurrensverket mars 2009 Projektledare: Göran Karreskog ISSN-nr 1401-8438

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT KONKURRENSLAGEN

RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT KONKURRENSLAGEN Ingeborg Simonsson RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT KONKURRENSLAGEN Ingeborg Simonsson* 1. INLEDNING Konkurrensverket har sedan 1993 genomfört gryningsräder vid åtta tillfällen, 1 varav de flesta

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Särskilda spelregler för kommunala energibolag

Särskilda spelregler för kommunala energibolag KAPITEL 5 Särskilda spelregler för kommunala energibolag BOLAGEN PÅ DEN svenska energimarknaden möter olika spelregler till följd av att lagstiftningen ser olika ut beroende på vem som står som ägare.

Läs mer

Statsstöd till public service-tv - Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden?

Statsstöd till public service-tv - Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Petra Måhl Statsstöd till public service-tv - Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden? Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Ämnesområde:

Läs mer

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Av professor Per Jonas Nordell 1 1. Sammanfattning I promemorian, som har utarbetats av professor Per Jonas Nordell i samråd med Konsumentverket (KOV)

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

INTERNATIONELL RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÄL INOM EU

INTERNATIONELL RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÄL INOM EU INTERNATIONELL RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÄL INOM EU EFFEKTIVITET V. RÄTTSSÄKERHET Malin Thunberg Schunke IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förkortningar 13 1 Inledning 19 1.1 Om avhandlingsämnet 19 1.2 Bakgrund 20 1.2.1

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

I hvilken grad kan eller bør forvaltningsrettslige prinsipper gjelde når det offentlige opptrer som privat aktør? Professor Olli Mäenpää, Finland

I hvilken grad kan eller bør forvaltningsrettslige prinsipper gjelde når det offentlige opptrer som privat aktør? Professor Olli Mäenpää, Finland I hvilken grad kan eller bør forvaltningsrettslige prinsipper gjelde når det offentlige opptrer som privat aktør? Professor Olli Mäenpää, Finland I hvilken grad kan eller bør forvaltningsrettslige prinsipper

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:4 2001-02-27 Dnr A 14/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:4 2001-02-27 Dnr A 14/99 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:4 2001-02-27 Dnr A 14/99 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1999-11-12, dnr 902/1998, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Konsortiet Scandinavian Airlines System,

Läs mer

Myndigheters säljverksamhet

Myndigheters säljverksamhet OM OFFENTLIG SEKTOR Myndigheters säljverksamhet hur och varför? Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Varför en rapport om statliga myndigheters säljverksamhet? Rapportens metod och inriktning

Läs mer