Kommunalrätt. Vad är kommunalrätt? Vad är en kommun? Peter Lillieh. Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalrätt. Vad är kommunalrätt? Vad är en kommun? Peter Lillieh. Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet"

Transkript

1 Kommunalrätt Peter Lillieh Vad är kommunalrätt? Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet Både organisatoriska och verksamhetsspecifika bestämmelser Vad är en kommun? Ej frivillig sammanslutning Kommuner ska finnas enligt lag, RF 1:1, 7 och 8 samt 8:2 KomL 1:1 Tvingande medlemskap När någon av förutsättningarna i KomL 1:4 är uppfyllda blir man medlem av den aktuella kommunen Svarar på frågan: Vad är en kommunmedlem? Omfattar visst geografiskt område prick på kartan 1

2 Om det är en kommun: Rätt att ta ut skatt av sina medlemmar, RF 14:4 Underkastad viss statlig tillsyn och kontroll Varje kommun är en egen juridisk person Vad är kommunalt självstyre? RF 1:1, 14:2 RF 12:2-4 Kommunal beskattningsrätt RF 14:4 KomL 1:1 Kommunallagen Den lokala och regionala demokratins grundlag Tillämpas gällande kommunernas och landstingens verksamhet Det finns utvidgande lagstiftning, se t.ex. lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter Specifika regler styr de olika verksamhetsområdena, t.ex. SoL, Skollagen 2

3 Olika typer av kommunal verksamhet Specialreglerad verksamhet Skyldighet enligt speciallagstiftning T.ex. socialtjänsten, skolan Oreglerad verksamhet Måste hålla sig inom den kommunala kompetensen T.ex. försäljning av egendom, kommunala bolag m.m Fullmäktige Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt KomL 3:9 Kommunens riksdag Val hålls samtidigt till kommun- och landstingsfullmäktige samt riksdagen Fullmäktige ska finnas enligt lag, KomL 3:1 Bestämmer om vilka nämnder som ska finnas samt deras uppgifter och ansvarsområden, KomL 3:3, 4 Styrelsen Kommunens regering - Ledande roll Verkställer fullmäktiges beslut Mandatperioden är fyra år, KomL 6:12 Ska finnas i varje kommun, KomL 3:2 Hör till nämndorganisationen, men med särskilda uppgifter, KomL 6:1-6 Lyder annars under de regler som gäller för nämnder Har hand om den ekonomiska förvaltningen Se KomL 6:4 p. 2 och t.ex. 8:6 och 16 3

4 Styrelse och nämnder Nämnder i allmänhet Sammanträdena hålls som huvudregel inom stängda dörrar, KomL 6:19 a Verksamheten ska drivas utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, KomL 6:7, jfr. med 3:4 Nämnder får delegera inom nämnden för att besluta i viss fråga KomL 6:33 Detta får dock inte göras i vissa fall, KomL 6:34 Fullmäktige - Jäv Ett förhållande som synes kunna påverka objektiviteten hos den som avses Fullmäktige Får inte delta i handläggningen Intressent- och släktskapsjäv, KomL 5:20 Verkan av jäv, KomL 5:20 st. 3 Nämnder - Jäv Nämnder Får inte delta eller närvara vid handläggningen av ett ärende, 6:24 Sakägar-, intresse- och släktskapsjäv - 6:25 p. 1 Ställföreträdarjäv - 6:25 p. 2 Tillsynsjäv - 6:25 p. 3 Ombuds- och biträdesjäv - 6:25 p. 4 Delikatessjäv (generalklausul) - 6:25 p. 5 Verkan av jäv KomL 6:24 st

5 Övning Jäv Du sitter som handläggare inom en kommuns socialförvaltning, där du bl.a. beslutar om försörjningsstöd för enskilda. Din bror kommer nu till dig efter en tuff tid med förlorat arbete och ingen möjlighet till annan försörjning och frågar om du kan hjälpa honom. Kan du handlägga din brors ärende? Om inte, vilka åtgärder ska du vidta och vilka regler aktualiseras? Kommunala befogenheter Vad får en kommun göra? Vad får en kommun inte göra? Hur måste kommunen behandla sina medlemmar inbördes? Kommunala principer Tidigare till största delen fastställda genom praxis men nu även kodifierade genom lag Principer som styr de kommunala befogenheterna Lokaliseringsprincipen KomL 2:1 Principen om allmänintresset Likställighetsprincipen KomL 2:2 Förbud mot att ge understöd åt enskild Endast vid bemyndigande i lag, ex. försörjningsstöd (SoL) Förbud mot retroaktiva beslut KomL 2:3 5

6 Principer som styr de kommunala befogenheterna Förbud mot att bedriva verksamhet med vinstsyfte KomL 2:7 Förbud mot att ge understöd åt enskilda företag KomL 2:8 st. 2 Självkostnadsprincipen KomL 8:3 c Vissa övriga kommunala befogenheter Rätt att ta ut skatt RF 14:4, KomL 8:9 Rätt att ta ut avgifter KomL 8:3 b Kompetensutvidgande lagstiftning Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter Denna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och landsting ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen 1:1 Ex. undantag från kommunal anknytning och möjlighet att bedriva verksamhet på affärsmässiga grunder, 1:2 och 3 Ger kommuner rätt att bl.a. lämna visst bidrag och stöd, bedriva viss näringsverksamhet samt lämna internationellt bistånd 6

7 Överklagande Kommunalbesvär Laglighetsprövning Kommunallagens 10 kap. Instrument för medborgarkontroll kräver aktiva medborgare Endast laglighetsprövning Beslutet fastställs eller upphävs KomL 10:1 och 8 Endast (men alla och envar) kommunens medlemmar har rätt att överklaga KomL 10:1 Ett beslut som överklagas genom laglighetsprövning överklagas till allmän förvaltningsdomstol KomL 10:1 Överklagande Förvaltningsbesvär Enligt FL Fullständig omprövning av beslutet laglighet och lämplighet Ett beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol (FL 22 a ) eller till överordnad myndighet (enl. specialförfattning) Ibland kan ett beslut inte överklagas alls Tre veckors besvärstid FL 23 Grundläggande förutsättningar: Överklagbarhet Den överklagande har besvärsrätt Skillnader mellan besvär Prövningen Laglighetsprövning Endast lagligheten Förvaltningsbesvär Både laglighet och lämplighet Prövningsinstans Laglighetsprövning Allmän förvaltningsdomstol Förvaltningsbesvär Allmän förvaltningsdomstol eller överordnad myndighet Vem får överklaga? Laglighetsprövning Kommunens medlemmar Förvaltningsbesvär Den ärendet angår 7

8 Övning Din kompis Lisa kommer till dig och är förtvivlad över hur hennes egen kommun beslutat i ett visst fall. Hon menar att kommunfullmäktige inte kan ha en aning om vad lagen säger och vill nu få till någon form av prövning av fullmäktiges beslut. KF har beslutat att sälja fastigheter för kr, något som på den öppna marknaden skulle kosta kr. KF har dessutom bilda ett investeringsbolag. De har tänkt att bolaget ska maximera vinst av överskott från den kommunala budgeten. Beskriv för Lisa vilka möjligheter hon har i detta fall och hur hon, om hon har någon möjlighet, ska gå till väga för att kunna pröva fullmäktiges beslut i någon annan instans. Beskriv även för Lisa vilken typ av prövning som hon kan förväntas få i det aktuella ärendet. Glöm inte lagstöd! Övning Korta praktikfall Rätt eller fel? Kommunfullmäktige beslutar att sälja ett kommunalt ägt badhus till en privat företagare för en krona. Fullmäktige i en glesbygdskommun beslutar om att ge bidrag till kommunens enda bensinstation. Socialnämnden avslår ett överklagande som har inkommit i ett biståndsärende som nämnden tidigare har fattat beslut om. En ledamot i kommunstyrelsen deltar inte i handläggningen av ett ärende p.g.a. att ärendet rör dennes bror. En kommunmedlem överklagar ett kommunfullmäktigebeslut till förvaltningsrätten. Exempel på officialprincipen Bekräfta, FB 1:4 Häva faderskapet - socialnämnden genomför en utredning, FB 2:6 Tingsrätten kan ogiltigförklara faderskapet, FB 1:4 Soc.nämnden bör verka för blodundersökning, FB 2:6 Fadern kan för talan mot barnet att häva faderskapet, FB kap. 3 8

Avdelningen för JURIDIK Kommunalrätt

Avdelningen för JURIDIK Kommunalrätt Kommunalrätt Socionomer Peter Lillieh Vad är kommunalrätt? Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet Både organisatoriska och verksamhetsspecifika bestämmelser Vad är en kommun? Ej frivillig

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK Kommunalrätt

Avdelningen för JURIDIK Kommunalrätt Kommunalrätt Socionomer VT 13 Vad är kommunalrätt? Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet Både organisatoriska och verksamhetsspecifika bestämmelser Vad är en kommun? Ej frivillig

Läs mer

Kommunalrätt. Vad är kommunalrätt? Vad är en kommun? 4/20/2012. Per-Ola Ohlsson. Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet

Kommunalrätt. Vad är kommunalrätt? Vad är en kommun? 4/20/2012. Per-Ola Ohlsson. Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet Kommunalrätt Per-Ola Ohlsson Vad är kommunalrätt? Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet Både organisatoriska och verksamhetsspecifika bestämmelser Vad är en kommun? Ej frivillig

Läs mer

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING KOMMUNALRÄTT Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam ÖVERSIKT Vad är en kommun? Vad får en kommun göra? kommunal kompetens. Vem beslutar i kommunen? Hur överklagas kommunala beslut? Vt

Läs mer

Utbildning för utskottsledamöter Kommunallagen

Utbildning för utskottsledamöter Kommunallagen Utbildning för utskottsledamöter Kommunallagen 2011-03-24 Jenny Lindestam Dispositon Centrala begrepp Den kommunala maktfördelningen De olika organens uppgifter Delegation Den kommunala kompetensen Laglighetsprövning

Läs mer

Kommunalrätt. Ellika Sevelin HT 2017

Kommunalrätt. Ellika Sevelin HT 2017 Kommunalrätt Ellika Sevelin HT 2017 OBS! Ny kommunallag! Omstrukturerad Börjar gälla jan 2018 Föreläsningens innehåll Vad är en kommun? Kommunens kompetens Kommunernas organisation och arbete Att överklaga

Läs mer

Viktigt att veta som förtroendevald. Kommunjurist Camilla Carlbom Hildingsson Kommunledningskontoret

Viktigt att veta som förtroendevald. Kommunjurist Camilla Carlbom Hildingsson Kommunledningskontoret Viktigt att veta som förtroendevald Kommunjurist Camilla Carlbom Hildingsson Kommunledningskontoret Utbildningsdag för förtroendevalda 22 januari 2019 Kommunernas befogenheter Kommunalt beslutsfattande

Läs mer

Lagar och regler som styr en kommunal organisation

Lagar och regler som styr en kommunal organisation Lagar och regler som styr en kommunal organisation LAGAR OCH REGLER I EN KOMMUNAL ORGANISATION Lagar Förordningar Föreskrifter Råd Rättspraxis JO, JK KOMMUNALA REGLER Reglementen, arbetsordning Policy

Läs mer

Vad är förvaltningsrätt?

Vad är förvaltningsrätt? Förvaltningsrätt En introduktion Per-Ola Ohlsson Baserat på Warnling-Nerep (2008) Vad är förvaltningsrätt? Rättssystemet Offentlig rätt Civilrätt 1 Förvaltningsrätt Allmän Speciell Förvaltningslagen FL

Läs mer

Förvaltningsrätt En introduktion

Förvaltningsrätt En introduktion Förvaltningsrätt En introduktion Per-Ola Ohlsson Baserat på Warnling-Nerep (2008) Vad är förvaltningsrätt? Rättssystemet Offentlig rätt Civilrätt Förvaltningsrätt Allmän Speciell Förvaltningslagen FL (1986:223)

Läs mer

Vad är förvaltningsrätt?

Vad är förvaltningsrätt? Förvaltningsrätt En introduktion Peter Lillieh Vad är förvaltningsrätt? Rättssystemet Offentlig rätt Civilrätt 1 Förvaltningsrätt Allmän Speciell Förvaltningslagen FL (1986:223) Förvaltningsprocesslagen

Läs mer

Basutbildning för förtroendevalda

Basutbildning för förtroendevalda Basutbildning för förtroendevalda Mats Wallmark Kai Sällström Angela Kristiansson Jenny Hagesjö Joakim Norström STADSKONTORET 1 Kommunallag (1991:900) Ramverket för kommunens befogenheter, organisation,

Läs mer

Kommunal juridik Juridik- och kanslienheten

Kommunal juridik Juridik- och kanslienheten Kommunal juridik Juridik- och kanslienheten 2016-04-25 Innehåll kommunal juridik Kommunallagen Kommunens kompetens och organisation Beslutanderätt Förvaltningslagen Allmänna handlingar Offentlighet och

Läs mer

Fullmäktigeuppdraget och kommunallagen. Lina Kolsmyr, chefsjurist

Fullmäktigeuppdraget och kommunallagen. Lina Kolsmyr, chefsjurist Fullmäktigeuppdraget och kommunallagen Lina Kolsmyr, chefsjurist Grunden för fullmäktigeuppdraget Demokrati Fri åsiktsbildning Makten utövas under lagarna Kommunal självstyrelse Respekt för alla människors

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Förvaltningsrätt En introduktion

Förvaltningsrätt En introduktion Förvaltningsrätt En introduktion Per-Ola Ohlsson per-ola.ohlsson@kau.se 11D434 054-7002292 Utgångspunkt Allmän förvaltningsrätt - Förvaltningslagen (1986:223) (FL) - Förvaltningsprocesslag (1971:291) (FPL)

Läs mer

Kommunernas organisation, kompetens och statstöd

Kommunernas organisation, kompetens och statstöd Kommunernas organisation, kompetens och statstöd Johan Höök Utredningen om en kommunallag för framtiden Det demokratiska systemet i Sverige Nationell nivå Regional nivå Val till Sveriges riksdag Val till

Läs mer

Meddelandeblad. Ny bestämmelse som ger kommunerna befogenhet att lämna kompensation till enskild

Meddelandeblad. Ny bestämmelse som ger kommunerna befogenhet att lämna kompensation till enskild Meddelandeblad Mottagare: I alla kommuner: Kommunstyrelse, Socialnämnd, vård- och omsorgsnämnd, förvaltningschefer och verksamhetschefer 2/2011 Februari 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Ny bestämmelse

Läs mer

Fullmäktigeuppdraget enligt kommunallagen Lina Kolsmyr, chefsjurist Koncernkontoret

Fullmäktigeuppdraget enligt kommunallagen Lina Kolsmyr, chefsjurist Koncernkontoret Fullmäktigeuppdraget enligt kommunallagen Lina Kolsmyr, chefsjurist Koncernkontoret Juridiskt ramverk Västra Götalandsregionens ansvarsområden Hälso- och sjukvård och tandvård Kollektivtrafik Tillväxt-

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Svar på motion om ledsagning i Bollebygds kommun

Svar på motion om ledsagning i Bollebygds kommun 2019-06-12 1 (8) Dnr :KS2017/228-4 Socialförvaltningen Teresia Granlund Utvecklingsledare berit.ligard@bollebygd.se Socialnämnden Svar på motion om ledsagning i Bollebygds kommun Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Agenda. #mittsollentuna

Agenda. #mittsollentuna Agenda 17.30 Kaffe och smörgås/lättare förtäring 18:00 Inledning Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande Manfred Holmelin, Tf. Kommundirektör 18:20 Sollentuna kommuns uppgifter och organisation Ingegärd

Läs mer

Offentlighet, jäv m.m. Information till förtroendevalda Motala kommun

Offentlighet, jäv m.m. Information till förtroendevalda Motala kommun Offentlighet, jäv m.m. Information till förtroendevalda 2015-01-30 Motala kommun KOMMUNAL KOMPETENS vad får kommunen syssla med enligt kommunallagen? Allmänt intresse Anknytning till kommunens område eller

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:16 Diarienr: 2000/0216. Datum:

Cirkulärnr: 2000:16 Diarienr: 2000/0216. Datum: Cirkulärnr: 2000:16 Diarienr: 2000/0216 Handläggare: Sektion/Enhet: Jonas Reinholdsson Datum: 2000-01-25 Mottagare: Rubrik: Kommunalrättssektionen Socialnämnd Äldreomsorg Omsorgs- och handikappfrågor Stadsdelsnämnder/Kommundelsnämnder

Läs mer

HFD 2016 Ref 53. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 1 juli 2016 följande dom (mål nr ).

HFD 2016 Ref 53. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 1 juli 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 53 Enbart en ökning av antalet förtroendevalda i en kommunal nämnd utgör inte en förändring i den kommunala nämndorganisationen. Återkallelse av samtliga förtroendeuppdrag i nämnden har därför

Läs mer

Tillägg i Övervakningskommitténs arbetsordning

Tillägg i Övervakningskommitténs arbetsordning 1(5) 2017-06-16 Diarienummer:2017/00021 Anne Ronkainen Tillägg i Övervakningskommitténs arbetsordning Allmänt om jävsreglerna i förvaltningslagen För svenska förvaltningsmyndigheter finns jävsbestämmelserna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Delegationsordning. för klimatnämnden KLN. Innehåll. Antagen av klimatnämnden , X

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Delegationsordning. för klimatnämnden KLN. Innehåll. Antagen av klimatnämnden , X för klimatnämnden Antagen av klimatnämnden 2019-01-14, X Innehåll Lagregler om delegering... 2 Nämnddelegering... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälningsskyldighet... 2 Brådskande ärenden... 2 Delegationsbeslut

Läs mer

Jävsregler Peter Engström föredragning inför Styrelsen för samefonden, 2012-09-05 Regeringsformen (1974:152) 1 kap 9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

Politiker beslutar och tjänstemän verkställer!? FSBS Jönköping Axel Danielsson

Politiker beslutar och tjänstemän verkställer!? FSBS Jönköping Axel Danielsson Politiker beslutar och tjänstemän verkställer!? FSBS Jönköping 2013 Axel Danielsson 1 2 Vad är syftet med enskilda aktiebolag? Vinsten Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte

Läs mer

Introduktion till lagstiftningen som styr myndighetens verksamhet, organisation och ansvarsområden januari 2019

Introduktion till lagstiftningen som styr myndighetens verksamhet, organisation och ansvarsområden januari 2019 Introduktion till lagstiftningen som styr myndighetens verksamhet, organisation och ansvarsområden januari 2019 Anne Nilsson Chefsjurist Region Uppsala 1 Juridiska enheten ger råd och ansvarar för rättsprocesser

Läs mer

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Allmän förvaltningsrätt Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Vad är förvaltningsrätt? Förhållandet mellan myndigheter Förhållandet mellan myndigheter och enskilda Regleringen

Läs mer

INFORMATION OM GÄLLANDE JÄVSREGLER

INFORMATION OM GÄLLANDE JÄVSREGLER INFORMATION OM GÄLLANDE JÄVSREGLER Regler om jäv återfinns i förvaltningslagen och personalföreträdarförordningen. Innebörden av de jävsregler som gäller för beslutsfattare, ledamöter och handläggare inom

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Dokumentets rubrik (samma som textrubrik) Organisation (övergrip. / avdelning / enhet) Dokumentägare, beslutad av (roll) Datum för beslut

Dokumentets rubrik (samma som textrubrik) Organisation (övergrip. / avdelning / enhet) Dokumentägare, beslutad av (roll) Datum för beslut Dokumentets rubrik (samma som textrubrik) Datum för utskrift Organisation (övergrip. / avdelning / enhet) Dokumentägare, beslutad av (roll) Datum för beslut Typ av styrdokument (rutin, riktlinjer, m.m.)

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA KRAFT AB. Bolagets firma är Uddevalla Kraft AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA KRAFT AB. Bolagets firma är Uddevalla Kraft AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA KRAFT AB Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2000, 47, med ändring den 12 september 2000, 136, den 10 september 2008 248, den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SOCIALNÄMNDEN. Tid Onsdagen den 2 januari 2019 kl. 10:00 Plats Sessionssalen, stadshuset, plan 6

SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SOCIALNÄMNDEN. Tid Onsdagen den 2 januari 2019 kl. 10:00 Plats Sessionssalen, stadshuset, plan 6 1 (6) SOCIALNÄMNDEN KALLELSE 2018-12-12 SOCIALNÄMNDEN Tid Onsdagen den 2 januari 2019 kl. 10:00 Plats Sessionssalen, stadshuset, plan 6 Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Inge Cedergren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2016 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 4 december

Läs mer

Välkommen till LAGD01 Delkurs I Offentlig rätt

Välkommen till LAGD01 Delkurs I Offentlig rätt Välkommen till LAGD01 Delkurs I Offentlig rätt Offentlig förvaltning Den verksamhet som utövas av förvaltningsmyndigheterna Men vilka är förvaltningsmyndigheterna? Statliga myndigheter (ca 450 st) Kommunala

Läs mer

Landstingsövergripande lagar

Landstingsövergripande lagar Landstingsövergripande lagar Landstingsövergripande lagar Kommunallagen Förvaltningslagen Hälso- och sjukvårdslagen Patientlagen Patientdatalagen Tryckfrihetsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Den kommunala självstyrelsen

Den kommunala självstyrelsen Den kommunala självstyrelsen Elin Wihlborg FD Teknik och Social förändring Professor i Statsvetenskap Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings Universitet Agenda Ø Vad är en kommun?

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Trafiknämndens delegationsordning

Trafiknämndens delegationsordning Dokumentnamn: Trafiknämnden delegationsordning Dokumenttyp: 8.4.3.1.3-1 (rutin) Detta dokument gäller för: Landstinget Blekinge Dokumentansvarig: Beslut datum: 2019-01-07 Dokumentnummer: Funktionsområde:

Läs mer

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Fastställd i Förbundsdirektionen 2016-03-02 1(7) FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Allmänt om delegation Den kommunalrättsliga regleringen av delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33 38 kommunallagen.

Läs mer

Valnämndens delegationsordning ANTAGEN AV VALNÄMNDEN DEN 12 JUNI

Valnämndens delegationsordning ANTAGEN AV VALNÄMNDEN DEN 12 JUNI 2018 Valnämndens delegationsordning ANTAGEN AV VALNÄMNDEN DEN 12 JUNI 2018 47 1(11) Inledning Allmänt om delegation av beslut Delegationsordning I Nynäshamns kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas

Läs mer

Grunderna för delegering av beslut. Beslut som inte får delegeras. Vidaredelegation. Syfte med delegering. Ramarna för beslut

Grunderna för delegering av beslut. Beslut som inte får delegeras. Vidaredelegation. Syfte med delegering. Ramarna för beslut Dokumentnamn: Regional utvecklingsnämndens delegationsordning Revision: 01 Dokumenttyp: 8.4.3.1.3-1 (rutin) Detta dokument gäller för: Landstinget Blekinge Dokumentansvarig: Beslut datum: 2019-01-07 Dokumentnummer:

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI AB Fastställd av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312 med ändring den 11 januari 1994, 6, den 12 december 1995, 259, den 9 februari 1999, 13, den 10 april

Läs mer

Kommunalt förtroendeuppdrag

Kommunalt förtroendeuppdrag Kommunalt förtroendeuppdrag Med förtroendevald avses i 4:1 kommunallagen (KL) ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, fullmäktigeberedningar samt revisorer Ledamöter och ersättare i beslutande

Läs mer

Myndighetsnämndens roll och uppdrag Elite Hotel Marina Tower, 1 april april Helena Linde Förbundsjurist, Juridiska avdelningen SKL

Myndighetsnämndens roll och uppdrag Elite Hotel Marina Tower, 1 april april Helena Linde Förbundsjurist, Juridiska avdelningen SKL Myndighetsnämndens roll och uppdrag Elite Hotel Marina Tower, 1 april 2019 12.00-2 april 2019 Helena Linde Förbundsjurist, Juridiska avdelningen SKL Myndighetsnämndens roll Jäv Delegation Avtalssamverkan

Läs mer

Revidering av delegationsordning för omsorgsnämnden

Revidering av delegationsordning för omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Evelina Juel 2018-01-04 ON 2018/0001 Omsorgsnämnden Revidering av delegationsordning för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Delegationsordning för servicenämnden

Delegationsordning för servicenämnden Delegationsordning för servicenämnden Beslutad av servicenämnden den 23 november 2016. Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt Med

Läs mer

Granskning om styrelser och nämnder följer förvaltningsdomstols avgöranden

Granskning om styrelser och nämnder följer förvaltningsdomstols avgöranden Revisionsrapport* Granskning om styrelser och nämnder följer förvaltningsdomstols avgöranden Bodens kommun Juni 2006 Jan-Erik Wuolo Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Tentamen Juridik 7 hp

Tentamen Juridik 7 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan Tentamen Juridik 7 hp Torsdagen den 20 augusti 2009, klockan 13 16 Brunnsvikssalen, Frescati Namn Personnummer. Lärarens namn.klass

Läs mer

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Charlie Lindström December 2018 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Överklagande av äldrenämndens beslut från den 18 januari angående Verksamhetsplan för år 2011

Överklagande av äldrenämndens beslut från den 18 januari angående Verksamhetsplan för år 2011 ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNING EN DNR 108-65/2011 SID 1 (6) 2011-04-01 Handläggare: Barbara Ahlmark Telefon: 08-508 36 204 Handläggare: Chatrin Engbo Telefon: 08 08-508 36 240 Till Äldrenämnden

Läs mer

Delegationsordning för servicenämnden

Delegationsordning för servicenämnden Delegationsordning för servicenämnden Beslutad av servicenämnden den 30 januari 2019 Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt Med

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 302 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS 2014-283 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Registrator Professor Olle Lundin Uppsala universitet

Registrator Professor Olle Lundin Uppsala universitet Registrator 2017 Professor Olle Lundin Uppsala universitet Förvaltnings- och kommunalrätt i förändring vad gäller här och nu och vad kan vi förvänta oss härnäst? Ny förvaltningslag och ny kommunallag -

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Bostads AB

Bolagsordning för Tjörns Bostads AB Bolagsordning för Tjörns Bostads AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TBAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Bostads Aktiebolag.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Värme AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Värme AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 7 och den 10 september 2014, 143 1 Firma

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 19 juni 2017 KLAGANDE Föräldrakooperativet Skruven Ekonomisk förening, 716451-2464 Ombud: AA FSO Fria förskolor Box 3082 400 10 Göteborg

Läs mer

OFFENTLIG FÖRVALTNING

OFFENTLIG FÖRVALTNING OFFENTLIG FÖRVALTNING Arbeta i demokratins tjänst -styra samhällsutvecklingen -förändra eller bevara medborgarnas levnadsvillkor (ideologiskt, praktiskt) Den organisation av myndigheter som ska bereda

Läs mer

Delegationsordning för valnämnden

Delegationsordning för valnämnden Delegationsordning 1 (7) Delegationsordning för valnämnden Fastställd: Valnämnden 2017-05-04, 4 Delegationsordning 2 (7) Delegationsordning Förhållandet kommunfullmäktige nämnd/styrelse Kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för samhällsbyggnadsnämnden Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-15, 4 Innehållsförteckning Lagregler om delegering... 3 Nämnddelegering... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälningsskyldighet... 3 Brådskande

Läs mer

Registrator Professor Olle Lundin

Registrator Professor Olle Lundin Registrator 2017 Professor Olle Lundin Ur programmet Förvaltnings- och kommunalrätt i förändring vad gäller här och nu och vad kan vi förvänta oss härnäst? Reformbehovet i kommunallagen och vad det kan

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Christofer Nilsson kommunsekreterare

Kommunala pensionärsrådet Christofer Nilsson kommunsekreterare Kommunala pensionärsrådet 2015-09-11 Christofer Nilsson kommunsekreterare Upplägg: Introduktion Genomgång av den politiska organisationen Ärenden för politiska beslut Lagar som styr oss Kommunallagen Förvaltningslagen

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) REGLEMENTE FÖR ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver bestämmelserna om en nämnd i kommunallagen och det som sägs om verksamheten i berörda författningar ska följande gälla för arbetsmarknads-

Läs mer

Angående medborgarförslag och e-förslag

Angående medborgarförslag och e-förslag PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 148 2019-06-18 1/2 Dnr KS/2019:257-037 Angående medborgarförslag och e-förslag Beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 1. lägga bilagd utredning

Läs mer

Jävsregler för Vetenskapsrådet

Jävsregler för Vetenskapsrådet Jävsregler för Vetenskapsrådet 2006-02-21 Dnr: 111-2006-623 Beslutade av Vetenskapsrådets styrelse 2001-04-03. Denna förkortade version fastställdes av GD 2006-02-21 på styrelsens uppdrag. 1. Vad är jäv?

Läs mer

Delegationsordning. Tekniska nämnden

Delegationsordning. Tekniska nämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för Omsorgsnämnden

Delegationsordning för Omsorgsnämnden Delegationsordning för Omsorgsnämnden Antagna av omsorgsnämnden 2013-03-25 Att gälla fr o m 2013-04-01 Delegering Vissa ärenden inom omsorgsnämndens ansvarsområden får delegeras till någon annan att fatta

Läs mer

Delegeringsordning för valnämnden. Beslutad , 4

Delegeringsordning för valnämnden. Beslutad , 4 Delegeringsordning för valnämnden Beslutad 2017-05-30, 4 2 av 6 Om delegering Vad innebär delegering av beslutanderätt? Delegering av beslutanderätt enligt kommunallagen innebär att rätten att besluta

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 421.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 421.1 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 421.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2017-10-30 138 2017-12-01 2017/623 PLANTAXA 1(5) Tekniska enheten Dnr: 2017/623 Plantaxa Bromölla kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Valnämndens delegationsordning

Valnämndens delegationsordning Ansvarig Valnämnden Dokumentnamn KFS 94 - Valnämndens delegationsordning Upprättad av Andreas Sjölin, kommunsekreterare Berörda verksamheter Stab Fastställd datum VN 2018-09-15 18 Diarienummer KS 2017/02039

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 juni 2019 KLAGANDE Halmstads kommun Ombud: Kommunjurist Mats Wallmark Halmstads kommun Box 153 301 05 Halmstad MOTPARTER 1. AA 2. BB 3. CC

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:118

Regeringens proposition 2013/14:118 Regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet)

Läs mer

Delegationsreglemente. Kommunstyrelsen

Delegationsreglemente. Kommunstyrelsen Delegationsreglemente Kommunstyrelsen Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar

Läs mer

3 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

3 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Omsorgsförvaltningen Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av Omsorgsnämnden 2005-03-23, 32 Reviderad av Omsorgsnämnden (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON

Läs mer

Delegationsordning för äldrenämnden

Delegationsordning för äldrenämnden Äldrenämnden Bilaga 1 Avdelningen Utbildning och Dnr 111-776/2016 administration Sida 1 (6) 2016-11-22 1. Allmänt om delegering Nämnderna kan delegera sin beslutanderätt till en grupp förtroendevalda,

Läs mer

Upphandling i ljuset av ny kommunallag och ny förvaltningslag m.m. Professor Olle Lundin SOI Jönköping

Upphandling i ljuset av ny kommunallag och ny förvaltningslag m.m. Professor Olle Lundin SOI Jönköping Upphandling i ljuset av ny kommunallag och ny förvaltningslag m.m. Professor Olle Lundin SOI 180417 Jönköping Vad har hänt/händer? Ny kommunallag sen 180101 SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan,

Läs mer

Reglemente för omvårdnadsnämnden

Reglemente för omvårdnadsnämnden (Rev utifrån KF beslut 171218 276 om förändrad ansvarsfördelning SoL och LSS) Reglemente för omvårdnadsnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Allmänt om myndighetsutövning och svensk lagstiftning. Ellinor Englund, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Allmänt om myndighetsutövning och svensk lagstiftning. Ellinor Englund, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Allmänt om myndighetsutövning och svensk lagstiftning Ellinor Englund, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Myndighetsutövning Myndighetsutövning ett begrepp som egentligen inte är definierat

Läs mer

Barnomsorg inkl. förskola Den utvidgade lagregleringen inom barnomsorgen - en sammanställning av några läns- och kammarrättsdomar

Barnomsorg inkl. förskola Den utvidgade lagregleringen inom barnomsorgen - en sammanställning av några läns- och kammarrättsdomar Cirkulärnr: 1995:106 Diarienr: 1995/1633 Handläggare: Sektion/Enhet: Kjell-Åke Eriksson Datum: 1995-05-30 Mottagare: Rubrik: Skola och barnomsorg Kommunstyrelsen Barnomsorg inkl. förskola Den utvidgade

Läs mer

16 kap. 52 och 28 kap. 5 2 skollagen (2010:800), 10 kap. 1 och 3 kommunallagen (1991:900)

16 kap. 52 och 28 kap. 5 2 skollagen (2010:800), 10 kap. 1 och 3 kommunallagen (1991:900) HFD 2017 ref. 35 Ett kommunalt beslut om grundbelopp till fristående skolor som inte riktar sig till en viss enskild huvudman har inte ansetts kunna bli föremål för förvaltningsrättsligt överklagande.

Läs mer

Ärende 18. Förslag på förändring i styrelsesammansättning i Karlskoga Kommunhus AB

Ärende 18. Förslag på förändring i styrelsesammansättning i Karlskoga Kommunhus AB Ärende 18 Förslag på förändring i styrelsesammansättning i Karlskoga Kommunhus AB Tjänsteskrivelse 1(3) 2018-12-03 KS 2018-00469 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige

Läs mer

VÄLKOMNA. Genomgång av FÖRVALTNINGSLAGEN. och jämförelse med nya lagförslaget. Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer Malmö

VÄLKOMNA. Genomgång av FÖRVALTNINGSLAGEN. och jämförelse med nya lagförslaget. Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer Malmö VÄLKOMNA Genomgång av FÖRVALTNINGSLAGEN och jämförelse med nya lagförslaget Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer Malmö 2011 05 11 1 FÖRVALTNINGSLAGEN SFS (1986:223) Gäller f o m 1987 01 01 (Ny på gång!)

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, föräldrabalken, hälso- och sjukvårdslagen, andra författningar

Läs mer

Delegeringsordning. Valnämnden Gäller fr.o.m Antagen av Valnämnden , 45

Delegeringsordning. Valnämnden Gäller fr.o.m Antagen av Valnämnden , 45 Delegeringsordning Valnämnden Gäller fr.o.m. 2018-02-13 Antagen av Valnämnden 2014-11-24, 45 Delgeringsordning 2018-02-13 Valnämnden Innehållsförteckning Förkortningar m.m.... 1 Delegering av beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetsmarknadskontoret AVN

Delegationsordning. Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetsmarknadskontoret AVN Delegationsordning Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknadskontoret AVN- 2014.0127 Antagen av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 5 2014-05-15 1 Allmänna

Läs mer

Delegationsordning omsorgsnämnden

Delegationsordning omsorgsnämnden Handläggare Datum Evelina Juel 2018-09-04 Delegationsordning omsorgsnämnden Beslutad av nämnden för äldre- och handikappomsorg den 9 januari 1992, 9. Tillägg/ändringar beslutade av nämnden för äldre- och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Antagen av kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-15, 5 Innehåll för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.. 1 Lagregler om delegering... 2 Nämnddelegering...

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret Delegationsordning 2016-02-18 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2016/0022 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 februari

Läs mer