Makars pensionsrättigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makars pensionsrättigheter"

Transkript

1 Makars pensionsrättigheter Margareta Brattström IUSTUS FÖRLAG

2 Innehällsförteckning I Förord 5 Innehällsförteckning 7 Förkortningar 13 1 Inledning Avhandlingsämnet Ämnets sammanhang Pensionsrättigheter och egendomsordningen för makar Aktenskapsstabiliteten Pensionsreformer pä 1990-talet Makars förvärvsfrekvens Ämnets aktualitet Min arbetsmetod Disposition Avgränsning 30 2 Bodelning - giftorättsgodsets delning Inledning Ägandetätt, giftorättsgods och enskild egendom Giftorätten och dess syfte ärsgiftermalsbalk ärsäktenskapsbalk Närmare om bodelningen Kort om bodelning i praktiken Egendom av särskilt slag 4 3

3 2.4.3 Pensionsrättigheters behandling vid bodelning Sammanfattning 49 3 Pensionssystemen 51 II 3.1 Inledning Pensionsrättigheter Historisk utveckling Konstruktioner av olika pensionssystem Allmänt Formans- eller avgiftsbestämda pensioner Finansiering Statistiska uppgifter Sammanfattande kommentar 62 4 Allmänna pensionsrättigheter Inledning Älderspension enligt gällande rätt Den äldre generationen (personer födda före 1938) Den yngre generationen (personer födda efter 1953) Mellangenerationen (personer födda mellan ären 1938 och 1953) Grundtrygghet garantipension IG 4.3 Efterlevandepension Utjämning av pensionsrätt mellan makar Diskussionen om änkepension rill fränskild maka Diskussionen om delning av pensionsrätt Regler om överföring av premiepension Överföring av värdet av pensionsrättigheter till och frän Europeiska gemenskaperna Sammanfattande kommentar 95 5 Privat pensionssparande Inledning Livförsäkringar Civilrätt kapital-och livränteförsäkringar 100

4 Regiering av livförsäkringar Olika former av livförsäkringar Förmämtagarförordnande Försäkringspremie Förfogande över försäkringen före försäkringsfallet Försäkringsfallet Fondförsäkring - Unit linked Skatterätt pensionsförsäkringar Allmänt Kvalitativa villkor Kvantitativa begränsningar Individuellt pensionssparande Hur reglerna om privat pensionssparande vid bodelning förändrats över tiden ärsgiftermälsbalk ärsäktenskapsbalk ärs jämkningsregel i 10:3 äktenskapsbalken Individuellt pensionssparande arsändringav 10:3 äktenskapsbalken Behandling enligt gällande rätt av privat pensionssparande vid bodelning Äktenskapsskillnad Huvudregeln Problem som kan uppstä när privat pensionssparande ingär i en bodelning Makarnas avtabfrihet Jämkning Underbällsbidrag Särskilt om tjänstepensionsförsäkringägdav ett aktiebolagsom den försäkrade bar ett bestämmande inflytande över Bodelning efter en makes död Dödsfall under tid som mal om äktenskapsskillnad pägär Bodelning under äktenskap Sammanfattande kommentar Utgängspunkt Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad Principiella synpunkter pä gällande rätt Praktiska synpunkterpa gällande rätt Slutsats beträffande behandling av privat pensionssparande vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad 174

5 5.6.3 Bodelning efter en makes död Bodelning under äktenskap Tjänstepension Inledning Allmänt om avtal om tjänstepension Skatterättslig avdragsrätt för pensionsavsättning Tryggande av utfästelse om tjänstepension Tjänstepensionsförsäkring Allmänt Bodelning och tjänstepensionsförsäkring Pensionsstiftelse Allmänt Bodelning ochpensionsstiftelser Kreditförsäkrad avsättning Allmänt Bodelning och kreditförsäkrad avsättning Olika avtal om tjänstepension Allmänt Kollektivavtal om tjänstepension Kollektivavtalad älderspension Förmänsbestämning Intjänanderegler Föräldraledighet Deltidsarbete Pensionens storlek Indipidueüa avstegfrän koüektivavtalet inklusive löneväxling Tryggande av utfdst pension Byte av arbete Kollektivavtalad efterlevandepension Allmänt Förmänsbestämdefterlevandepension kopplad till förmänsbestämd älderspension Övriga förmänsbestämda efterlevandepensioner Aterbetalningsskydd Byte av arbete Enskilda avtal om tjänstepension Sammanfattande kommentar Allmänt

6 6.6.2 Rätt till tjänstepension jämförd med privat tecknad pensionsförsäkring Tjänstepension och bodelning 226 III 7 Europeisk utblick Inledning Kort om europeiska pensioner Underhällsskyldighet under äktenskapet Offentligrättsliga regier om delning m.m Äktenskapsskillnad Betraktas värdet av pensionsrättigheter som en tillgäng? Kompensation genom skevdelning eller engängsbelopp Kompensation genom vederlag Underhäll Makes död Efterlevande makes ställning Särskilt om efterlevandepension till fränskild make Sammanfattande kommentar Delning av pensionsrättigheter i Tyskland och England Inledning Egendomsordning Tyskland Huvudregel Valbara alternativ England Allmänt Äktenskapsskillnad Dornstolens kompetens Omständigheter som domstolen skall beakta Rättspraxis Pensionskategorier Tyskland Allmän pension Övriga pensionsrättigheter

7 8.3.2 England Allmän pension Övriga pensionsrättigheter Varför delning av pensionsrättigheter? Tyskland England Delning i praktiken Tyskland Utgängspunkt Värdering Delningen Avtal England Utgängspunkt Värdering Delningen Avtal Sammanfattning 288 IV 9 Rättspolitisk diskussion Inledning Bör pensionsrättigheter delas vid upplösning av äktenskap? Utgängspunkt Pensionsrättigheter vid skilsmässa Anmärkningar till varje pensionskategori Allmän pension Privat pensionssparande Tjänstepension Delning av pensionsrättigheter - en skiss 310 Summary 317 Källforteckning 331 Rättsfallsregister 341 Sakregister

Fåmansföretagares tjänstepension i bodelning vid äktenskapsskillnad

Fåmansföretagares tjänstepension i bodelning vid äktenskapsskillnad Juridiska institutionen Examensarbete 30 HP Handledare: Ingmar Svensson Höstterminen 2012 Fåmansföretagares tjänstepension i bodelning vid äktenskapsskillnad Det bestämmande inflytandet ett lämpligt verktyg

Läs mer

Makars pensionsrättigheter vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad

Makars pensionsrättigheter vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad kulla Juridiska institutionen Juristprogrammet Examensarbete 30 p HT 2011 Makars pensionsrättigheter vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad Särskilt om privata pensionsrättigheter och oskälighetsbegreppet

Läs mer

Pensionsrättigheter enligt 10 kap 3 äktenskapsbalken

Pensionsrättigheter enligt 10 kap 3 äktenskapsbalken JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Pensionsrättigheter enligt 10 kap 3 äktenskapsbalken - samt därtill frågan om behandlingen av vinstandelar i Stiftelsen Oktogonen vid bodelning Åsa Karlsson

Läs mer

Makars pensionsrättigheter i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad

Makars pensionsrättigheter i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad Makars pensionsrättigheter i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad Särskilt om tjänstepensionsförsäkringar när make har bestämmande inflytande över sin arbetsgivare som äger försäkringen Kandidatuppsats

Läs mer

PRIVATA PENSIONER - DEL AV EN FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHET ELLER EN KAPITALPLACERING?

PRIVATA PENSIONER - DEL AV EN FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHET ELLER EN KAPITALPLACERING? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Beck-Friis PRIVATA PENSIONER - DEL AV EN FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHET ELLER EN KAPITALPLACERING? Examensarbete 20 poäng Handledare: Eva Ryrstedt Familjerätt Höstterminen

Läs mer

BODELNING regler i behov av förändring?

BODELNING regler i behov av förändring? BODELNING regler i behov av förändring? Författare: Frida Andersson och Patrik Hallengren Handledare: Ingmar Svensson Tillämpade studier, 20 p Jur.kand.-programmet HT 2006 Innehåll Sammanfattning...4 1.

Läs mer

Jämkning vid bodelning en möjlighet för båda parter?

Jämkning vid bodelning en möjlighet för båda parter? Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt familjerätt 30 högskolepoäng Jämkning vid bodelning en möjlighet för båda parter? En analys av 12 kap 1 äktenskapsbalken Författare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens EXAMENSARBETE Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens omfattning samt dess eventuella problematik Jeanette Cejas 2015 Filosofie

Läs mer

Arvsrätt - en rättvis fördelning eller ett förlegat tankesätt

Arvsrätt - en rättvis fördelning eller ett förlegat tankesätt JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Karin Malmström Arvsrätt - en rättvis fördelning eller ett förlegat tankesätt Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor Eva Ryrstedt Familjerätt VT

Läs mer

Klassificering av egendom förutsebarhet vid bodelning

Klassificering av egendom förutsebarhet vid bodelning Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt familjerätt 15 högskolepoäng Klassificering av egendom förutsebarhet vid bodelning Författare: Sara Stenquist Handledare: Professor

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Jenny Sandahl

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Jenny Sandahl JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jenny Sandahl Makars ekonomiska mellanhavanden En studie rörande egendomsförhållanden, bodelning, underhåll, arv och gåva, samt de skatterättsliga konsekvenserna

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Skatteincitamenten för pensionssparande

Skatteincitamenten för pensionssparande Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i finansrätt, särskilt skatterätt 30 högskolepoäng Skatteincitamenten för pensionssparande Utmaningar i en global ekonomi Författare: Erika Svensson

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLLNING

EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLLNING GÖSTA WALIN EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLLNING Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Förord 5 Förkortningar 6 Inledning 7 Nuvarande medel som tjäna till efterlevande

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Pensionspolicy DOKUMENTNAMN Pensionspolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-11-17 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET Kf 2014-11-17, 35 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014 www.pwc.se Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö Introduktion och kort presentation 2 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: 010-212 48 78 Mail: john.bergengren@se.pwc.com Jur

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vad skiljer teori från praktik?

Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vad skiljer teori från praktik? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Madeleine Jansson Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vad skiljer teori från praktik? Examensarbete 20 poäng Docent Eva

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun.

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun. (KF 129/2009) Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01 Falkenbergs kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 SYFTE...4

Läs mer

Familjerätt. Information. lagreglerna

Familjerätt. Information. lagreglerna Familjerätt FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAM ILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

10 Försäkringar. 10.1 Allmänt. Försäkringar Avsnitt 10 139. Rskr 1927:78

10 Försäkringar. 10.1 Allmänt. Försäkringar Avsnitt 10 139. Rskr 1927:78 Försäkringar Avsnitt 10 139 10 Försäkringar Rskr 1927:78 10.1 Allmänt Begravningshjälp Liv-,sjuk- och olycksfallsförsäkringar Att försäkringar i vissa fall ska behandlas som en tillgång i boet och fördelas

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

10 Försäkringar. 10.1 Allmänt

10 Försäkringar. 10.1 Allmänt 115 10 Försäkringar 10.1 Allmänt Att försäkringar i vissa fall ska behandlas som en tillgång i boet och fördelas och beskattas som den avlidnes övriga tillgångar har redovisats i avsnitt 9.4.18. I flertalet

Läs mer

Familjerätt. Information om lagreglerna

Familjerätt. Information om lagreglerna Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt

Läs mer

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg 25 september 2014

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg 25 september 2014 www.pwc.se Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg Introduktion och kort presentation 25 september Pension 2014och försäk 2 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: 010-212 48 78

Läs mer