Medie- och immaterialrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medie- och immaterialrätt"

Transkript

1 Medie- och immaterialrätt Jan Rosen IUSTUS FÖRLAG

2 Innehäll Förord med nägra kommentarer till vissa av texterna 5 Innehäll 11 AVSNITT 1 - UPPHOVSRÄTT OCH ANNAN IMMATERIALRÄTT 1 Immaterialrättens expansion - nya skyddsobjekt eller omvandling av gamla, nya ensamrättigheter eller alternativt rättsskydd? 15 1 Introduktion 15 2 Känneteckensrätt 16 3 Patenträtt 20 4 Upphovsrätt 23 5 Slutord 29 2 Domännamn som med- eller motspelare till känneteckensrätten pä nätmarknaden? 30 1 Introduktion 30 2 Förutsättningar för domännamnsregistrering under toppdomänen.se 33 3 Nägra egenheter hos de svenska registreringsreglerna Avvikelserfrän registreradfirtna Handel med domännamn Registrering av varumärken som domännamn 40 4 Metoder för konfliktlösning 42 5 Vissa slutsatser 46 3 Upphovsrätt och närstäende rättigheter i informationssamhället - implementering av EG-direktivet 2001 /29/EG i de nordiska länderna 49 1 Inledning 49 2 Nya förfoganderättigheter? Mängfaldiganderätten Spridningsrätten Överföringsrätten On demand-forhällanden 61 3 Inskränkningarna Frihällning av service providers mangfaldigande? Mängfaldigande i olika sammanhang 66 II

3 3.3 Rindig kompensation Inskränkningar i de rättigheter som anges i artiklarna 2 och Skydd av tekniska ätgärder och av information om rättighetsförvaltning 71 5 Slutord 76 4 Ansvar för utnyttjanden av skyddade prestationer i nätverk särskilt om länkning till MP3-filer 78 1 Introduktion 78 2 Behov av skärpta eller begränsade ansvarsförhällanden? 81 3 Länkning till musikfiler som utan tillständ lagrats i utländsk Server; MP3-malet Bakgrundisak Domstolamas bedömning Nägra kommentar i anslutning till domstolarnas prövning 91 4 Vissa slutsatser 97 5 BBS-operatören under straffrättslig prövning Inledning Domstolarnas bedömning Kommentar Automatik eller mänsklig gärning? NJA 1980 s. 123, Mornington Radiomusik pi hotellrum Offendighetskriterier Ansvarsförhallanden Enskilt bruk i nätmüjön Framställning av exemplar för enskilt bruk 121 /. 1 Vissa utgängspunkter Kopiering och tillgängliggörande i nätmiljöer Tillämpning av 12 URL vid kopiering av musikfiler hämtade frän nätmiljöer Sammanfattande slutsatser Offentlighetsprincipen och ensamrätten Inledning Grundlagsskyddad ordning Huvudregler och inskränkningar i URL Offentlighetsprincipen som inskränkning i upphovsrättslig ensamrätt Nigra avslutande synpunkter

4 9 Ensamrätt eller ersättningsrätt? Inledning Vissa utgängspunkter Egenheter hos ersättningsregeln / En ren ersättningsrätt? Närmare om de ersättningsberättigade Närmare om de ersättningsskyldiga Avgränsningenällanvändning"iförtjänstsyfie" Konsekvenser av processuella skillnader inom Norden Ersättningsrätt eller ensamrätt? Slutord Skyddstidsexercis med Bernkonventionen - nationell behandling och skydd i Sverige för amerikanska filmverk i public domain i hemlandet Inledning Den amerikanska Situationen Allmänna förutsättningar för skydd av utländska verk enligt svensk lag Skydd i Sverige för verk med Ursprung i USA; särskilt frigan om retroaktivitet Skyddstidens varaktighet i Sverige för utländska verk Slutord 186 AVSNITT 2 - RADIORÄTT 11 Etableringsfrihet eller villkorade tillstand - radiorättens balansnummer Frin public Service till ja, vad? Public serviceföretagens omgivning Grundlagsinflytande i regelsystemet Koncessionssystemet pi väg att awecklas genom förändrade teknik- och marknadsförhillanden? Reklamreglernas tillämpning i skilda radiomedier / Allmänna synpunkter Säljprogram i TV Reklam eller redaktioneiltprograminnehäll i närradiooch lokalradiosändningar? Sanktionssystemet Avslutande synpunkter Sändarlandsprincipen i praktiken - nationella lagreglers betydelse för programinnehäll i mottagarlandet Inledning Kan en stat stoppa utifrän kommande programsändningar?

5 3 Sändarlandsprincipens grunddrag och tillämpning Utgängspunkter Förmär TV-direktivet ange tillämpligjurisdiktion? Upplänk, hemvist eller etablering som anknytningsmoment? Nationella reklamreglers materiella och territoriella räckvidd relativt TV-direktivet Inledande noteringar Ar barnreklamförbudet förenligt med EG-rätten? Samlad bedömning Avslutning Must carry som en nödvändighet för allsidig upplysning? Inledning Vissa rättsliga utgängspunkter för sändningsplikten Sändningspliktens närmare avgränsning / Grundlagsskyddför nätägare Nätägarens intresse bade statt av och vägt motyttrande- och informationsfriheten Närmare om sändningsskyldighetens avgränsning Utrymme för en utvidgad sändningsskyldighet? Slutord

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m.

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. Av Kathrine Bergström Handledare: Professor Marianne Levin Examensarbete 20 poäng

Läs mer

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? Ds 2007:29

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? Ds 2007:29 Musik och film på Internet hot eller möjlighet? Ds 2007:29 Förord Enligt Justitiedepartementets promemoria den 15 augusti 2006, Ju2006/6767/P, Uppdrag angående upphovsrätten på Internet, gavs numera hovrättslagmannen

Läs mer

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Av doktoranden DANIEL WESTMAN Tillhandahållande av länkar har i vissa sammanhang uppfattats som ett sådant tillgängliggörande för allmänheten som

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/6 2005 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd MYNDIGHETEN FÖR R ADIO OCH TV Box 33, 121 25 Stockholm-Globen Telefon: 08-606 90 80 www.radioochtv.se Dnr 11/00784 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 Myndigheten

Läs mer

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna Upphovsrätt Tryck: Graphium Norstedts Tryckeri. Omslag: Rolf Hernegran Graphium Norstedts Media. Upplaga: 5 000 ex. UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVS RÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT

Läs mer

Internetleverantörers ansvar vid upphovsrättsintrång - en komparativ studie mellan Sverige och USA Eleni Stavropoulou

Internetleverantörers ansvar vid upphovsrättsintrång - en komparativ studie mellan Sverige och USA Eleni Stavropoulou JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Internetleverantörers ansvar vid upphovsrättsintrång - en komparativ studie mellan Sverige och USA Eleni Stavropoulou Examensarbete i immaterialrätt 30 hp

Läs mer

IMK serien 2014/2 (Maj 2014)

IMK serien 2014/2 (Maj 2014) IMK serien 2014/2 (Maj 2014) Vitesförbud mot internetleverantörer vid upphovsrättsligt intrång - En analys av de rättsliga förutsättningarna med betoning på ansvarsfrågan Jur. kand. Andreas Östman Examensarbete

Läs mer

Piratkopiering i världshandeln

Piratkopiering i världshandeln Kommerskollegium 2012:5 Piratkopiering i världshandeln och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv Kommerskollegium är den myndighet i Sverige

Läs mer

Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001

Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001 Daniel Westman (red) Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001 Institutet för rättsinformatik IRI-rapport 2002:1 2002 Institutet för rättsinformatik och författarna Tryck: Nykopia

Läs mer

Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet

Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i civilrätt, särskilt immaterialrätt 30 högskolepoäng Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet Författare: Erik Sjulander Handledare:

Läs mer

Toppdomänen.se - med eller utan förprövning?

Toppdomänen.se - med eller utan förprövning? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kristian Ford Toppdomänen.se - med eller utan förprövning? Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Kommersiell IT-rätt Domännamnsrätt Höstterminen 2000

Läs mer

Immaterialrätt årsbok 2o11

Immaterialrätt årsbok 2o11 Immaterialrätt årsbok 2o11 Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag av Advokatfirman Lindahl. Ansvarig utgivare: Håkan Borgenhäll hakan.borgenhall@lindahl.se Redaktör: Therése Hallbergson

Läs mer

IMMATERIALRÄTT OCH MEDIARÄTT

IMMATERIALRÄTT OCH MEDIARÄTT NR 2 2005 REDAKTION: Advokat Petra Hansson Advokat Jens Kinnander ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Per Josefson KONTAKTPERSONER: Advokat Karin Cederlund, Stockholm Telefon 08-505 764 95 e-post karin.cederlund@msa.se

Läs mer

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) SFS nr: 1994:193 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420 1 I denna förordning

Läs mer

Varumärken på Internet

Varumärken på Internet Varumärken på Internet 6 I detta nummer av BrandNews har vi ett lite annorlunda upplägg på temaartikeln. Efter denna korta introduktion kommer två fristående delar. En effekt av detta är att de två artiklarna

Läs mer

En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt

En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt Tillämpade Studier, 20 poäng, VT 2005 En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt Författare: Stellan Björnesjö och Karl Jonsson Handledare: Kristoffer Schollin Examinator: Ulf Petrusson

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning Följande vägledning är ett av resultaten av arbetet med upphovsrätt och angränsande lagstiftning som bedrivs av Digisam sedan slutet av 2013. Vägledningen

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Från industrisamhälle till kunskapssamhälle immaterialrättens betydelse i dagens samhälle. Föredrag af professor, jur.dr. Jan Rosén (Sverige)

Från industrisamhälle till kunskapssamhälle immaterialrättens betydelse i dagens samhälle. Föredrag af professor, jur.dr. Jan Rosén (Sverige) Från industrisamhälle till kunskapssamhälle immaterialrättens betydelse i dagens samhälle Föredrag af professor, jur.dr. Jan Rosén (Sverige) Fredagen den 19. augusti 2005 kl. 15:00 Föredrag Immaterialrätten

Läs mer

IRI PM. IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning

IRI PM. IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning IRI PM IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning Institutet för rättsinformatik Juridiska fakulteten, Stockholms

Läs mer

Intrångsundersökning

Intrångsundersökning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Martin Taranger Intrångsundersökning - En civilrättslig bevissäkringsåtgärd vid counterfeiting och andra immaterialrättsliga intrång Examensarbete 20 poäng Handledare:

Läs mer

Per Furberg. Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter

Per Furberg. Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter 217 Per Furberg Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter 218 219 Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter Av jur.kand. Per Furberg, Sverige De

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm 1 (DEL) meddelad i Stockholm Mål nr: PARTER (Antal motparter: 2) Motpart Offentlig försvarare: Advokat Foyen Advokatfirma Göteborg AB Stora Nygatan 33 411 08 Göteborg Åklagare Kammaråklagare Åklagarmyndigheten

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

Varumärkesrätt. Varumärkesrätt. Av Sanna Wolk 1. Varumärkesrätt. Varumärkesrätt. Rättskällorna Varumärkeslag (2010:1877) (VmL).

Varumärkesrätt. Varumärkesrätt. Av Sanna Wolk 1. Varumärkesrätt. Varumärkesrätt. Rättskällorna Varumärkeslag (2010:1877) (VmL). Sanna Wolk Stockholms universitet sanna.wolk@juridicum.su.se 1 Rättskällorna Varumärkeslag (2010:1877) (VmL). Förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken Direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas

Läs mer

FÖRHANDLINGSRAPPORT *

FÖRHANDLINGSRAPPORT * FÖRHANDLINGSRAPPORT * 2006/24/EG 2002/58/EG 2004/48/EG Skydd för uppgifter Immaterialrätt Behandling av uppgifter på Internet Ensamrätt för förlag att göra ljudböcker tillgängliga för allmänheten Påstått

Läs mer

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Jakobsson EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet Examensarbete 20 poäng Patrik Lindskoug IT-rätt-EG-rätt VT-02 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 1

Läs mer