Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala"

Transkript

1 Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet

2 Det är litet underligt att fråga vad Sverige kan lära från Finland därför att..

3 Sverige brukade vara förebilden i välfärdsstatsbyggandet i Finland fast den finska modellen blev inte helt likadan som den svenska (konkurrensförmåga var alltid en prioritering i Finland) Den svenska bostadspolitiken var åtminstone för socialdemokratiskt sinnade (=de flesta) bostadspolitiker förebilden i bostadspolitiken Också i forskningen: Matti Niva: Bostad, politik och marknad: en jämförande studie av bostadspolitiken i efterkrigstidens Sverige och Finland (Stockholm: Nordplan, 1989) den finska bostadspolitiken ansågs gynna spekulation medan den svenska sågs som socialt ändamålsenlig

4 Så i bostadspolitiken är/var Finland inte likt Sverige Olikhetens gåta en av utgångspunkterna i boken Logiken: när vi har en mer eller mindre likadan nordisk välfärdsmodell, varför är inte bostadspolitiken likadan? Är/var? grannarna har kanske blivit mera lika

5 Den finländska bostadsregimens tre grundläggande principer 1. Bostadsregimen har i praktiken baserats på principen att hushållen i regel skaffar sig bostad antingen på den privata bostadsmarknaden eller genom att bygga själva 2. Bostadspolitiken har först och främst haft karaktären av socialpolitik. Dess funktion har varit att hjälpa hushåll som inte själva kan skaffa en bostad, antingen på den privata bostadsmarknaden eller genom att bygga själva. 3. Bostadspolitikens sociala inriktning har tagit sig uttryck i växande selektivitet vad gäller bostadspolitiska åtgärder och i behovsprövning vid fördelningen av subventioner, inklusive statliga bostadslån och statsbelånade hyresbostäder.

6 Det privatas dominans 1. Äganderätten har varit dominant 2. Bostadspolitiken har varit klart komplementär till den privata bostadsförsörjningen

7 En närmare titt på äganderätten i Finland Hushåll efter bostadens upplåtelseform Äganderätt äger huset äger lägenhetsaktierna bostadsrätt Källa: Varför så olika? 2013

8 Ägarlandet Finland? Men Äganderättens andel tycks vara mycket större i Finland än i Sverige men det finns en lägre andel av villaägare i Finland än i Sverige Något mindre än hälften av Finlands bostadsägare förfogar över sina lägenheter i flerfamiljshus i form av aktier i bostadsaktiebolag Den finländska regimens särdrag är bostadsaktiebolag, som experter utanför Norden ofta uppfattar som detsamma som bostadsrätt men som i Finland alla betraktar som äganderätt Det kan konstateras att bostadsaktiebolagsformen i Finland har fyllt samma funktion som bostadsrättsformen i Sverige (Ruonavaara 2005) en form av bostadsrätt finns dock även i Finland Tidigare skulle en sådan äganderätt inte ha varit möjlig i Sverige: man kan inte äga luft ingen äganderätt i flerfamiljehus

9 Skillnader mellan Finland och Sverige: hyresmarknaden Sverige: integrerad hyresmarknad (Jim Kemeny) bruksvärdessystemet, hyresförhandlingar, hyresgäströrelse Både den privata och den allmännyttiga sektorn spelar efter samma regler experterna oeniga om det är hyresreglering eller inte Finland: dualistisk hyresmarknad fri marknad på den privata sektorn, hyressättning och val av boende enligt byråkratiskt fastställda regler i den allmännyttiga sektorn Finländska allmännyttan = social hyresrätt Finland har inte en stark, centraliserad hyresgäströrelse hyreskorporatism är inte möjlig Likhet: i båda länderna är den privata och den allmännyttiga sektorn lika stora

10 Bostadspolitiken som socialpolitik I Finland var det klart från början att bostadspolitiken är en del av socialpolitiken, dvs. En politik som syftar till att lindra de sämre lottades situation Bostadspolitiken har ändå inte varit någon central del av socialpolitiken Anneli Juntto: välfärdsstatens styvdotter Under inkomstpolitikens period har bostadspolitiken använts för att lindra konjunkturens inverkan

11 Social bostadspolitik i Sverige och Finland I Sverige social bostadspolitik = politik som är riktad mot alla boende oberoende av deras sociala ställning neutralitet mellan upplåtelseformerna I Finland social bostadspolitik = politik som är riktad mot dem som mest behöver statligt stöd de som inte klarar sig bra på den privata bostadsmarknaden (upplåtelseformen inte en central fråga) Selektivitet, t. ex. i val av boende i den allmännyttiga (ARA) sektorn: bostadsbehov, förmögenhet, inkomster Sedan 1980-talet bostadspolitiken i växande grad särpolitik riktad till särskilda befolkningsgrupper

12 De senaste decenniernas utveckling i Finland Den bostadspolitiska regimen som har utvecklats under efterkrigstiden och nådde sin höjdpunkt på 1980-talet har kommit in i en avvecklingsfas i vilken den tidigare politiken och dess institutioner ifrågasätts, omformas och avvecklas Den finländska bostadspolitikens tidigare flaggskepp, det statliga lånesystemet Arava, avslutades 2007 bara räntesubventioner blev kvar som statligt stöd för bostadsproduktion Finansieringsstödets betydelse har minskat

13 Bostadsproduktion med statligt stöd jämfört med hela produktionen

14 Fokus på det statliga produktionsstödet har förändrats Under efterkrigstiden har ett stort antal bostäder i äganderätt byggts med hjälp av statliga subventioner, nu är stödet tillgängligt nästan bara för byggande av sociala hyresbostäder Andelen bostäder i äganderätt var i den statsstödda produktionen 54 procent och 6 procent Den statliga satsningen görs i den sociala hyressektorn den socialpolitiska betoningen

15 Strukturförändring i det bostadspolitiska stödet Tidigare fick äganderätten kraftigt stöd i form av skattelättnader som utgjorde den viktigaste formen av bostadspolitiskt stöd till hushållen men efter en skattereform och den senaste tidens minskade rätt att dra av räntekostnader i beskattningen har skattesubventionernas betydelse minskat Bostadsbidragen som nästan enbart gynnar hyresgäster har blivit den viktigaste stödformen för hushållen MEN Skattesubventionernas storlek kan ändå diskuteras några ekonomer menar att äganderätten fortfarande är kraftigt subventionerad

16 Den sociala hyressektorns osäkra framtid Staten har varit redo att finansiera mer hyresbostäder än byggherrarna har varit villiga att producera. Varför detta? Med statligt finansieringsstöd är en ägare av hyresbostäder bunden till en rad användnings- och överlåtelsebegränsningar för lång tid, åtminstone till bostadslånens återbetalning Byggherrarna har uppfattat begränsningarna som trånga i jämförelse med den blygsamma subventionen De allmännyttiga byggherrarna (den näst största kategorin av ägare till sociala hyresbostäder), som också sysslar med produktion till den privata marknaden, har delvis tappat intresse för att producera sociala hyrebostäder På senare tid har en stor mängd hyresbostäder blivit fria från begränsningar bland annat p.g.a. att de statliga lån är återbetalade

17 Figure 2. The stock of state regulated rental housing Regular rental dwellings Dwellings for special groups Source: Construction and Housing Yearbook 2012,

18 Bostadsproblemets brännpunkt i Finland: bostadspriser och hyror i huvudstadsregionen

19 Medelhyror i huvudstadsregionen

20 Bostadsfrågan i Finland är i stort sett Helsingfors bostadsfråga Hyrorna och bostadspriserna i Helsingfors är så höga att arbetare i servicebranschen (som behövs där) inte har råd att bo där Väntelistorna till sociala hyresbostäder är långa Situationen har varit svårt för studenter: Bostaden äter studiestödet skrev Helsingin Sanomat Särskilt är det brist på små bostäder: i Helsingfors finns det enpersonshushåll, men bara ettor Läkemedlet mot bostadskrisen är att öka produktionen men denna har varit svår att få i gång Efter avskaffandet av hyresregleringen på 1990-talet finns det inga politiska verktyg att påverka marknadshyrornas utveckling

21 Den senaste utvecklingen i grannlandet i Sverige har jämförelse med Finland - avskaffat generella produktionssubventioner - gett upp strävan efter neutralitet mellan upplåtelseformerna - skapat ägarlägenheter i flerfamiljshus - utvecklat hyressättningssystemet i mera marknadsvänlig riktning MEN: Någon social hyresbostadssektor med behovsprövning (som i Finland) har inte skapats Ägarlägenheternas betydelse är liten (och stor i Finlad) Hyressättningen är ändå korporatistisk (inget sådant i Finland)

22 Tack för uppmärksamheten!

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 Försäljning av kommunal allmännytta Är en viktig del av välfärdspolitiken på väg att försvinna? Anna Bolinder Uppsala, juni 2009 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Fra leie til eie Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Foto framsida: Ålesund, Norge. Istock by Getty Images.»Sveriges politiska partier beslutande

Läs mer

Analys av bostadsbyggandet

Analys av bostadsbyggandet Rapport 2011:19 REGERINGSUPPDRAG Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport Boverket december 2011 Titel: Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05 Bostadsbyggande Hinder, hyror och åtgärdsförslag Hyresgästföreningen 2013 11 05 Innehåll 1. Beskrivning av bostadsmarknaden 1.1 Inledning 1.2 Hyresrätten 1.3 Tre hörnstenar i det svenska systemet 1.4 Hyror

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Innehåll Anders Lago Bostadsångest 5 Maria Rankka Bilköer i Silicon Valley och bostäder

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Välfärdsvinster vid avveckling av hyresregleringen *

Välfärdsvinster vid avveckling av hyresregleringen * ROLAND ANDERSSON & BO SÖDERBERG Välfärdsvinster vid avveckling av hyresregleringen * Vid en total avveckling av hyresregleringen kan välfärdsvinster uppnås genom en omsättning av hyresgäster så att de

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord 211-8-21 Dnr 17-41/11 Förord Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har genom sitt regleringsbrev för budgetåret 211 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a.

Läs mer

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Per-Anders Bergendahl Monika Hjeds Löfmark Hans Lind Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

FORSKNINGSÖVERSIKT SAMHÄLLSPLANERING OCH MILJÖ. CivSam.se DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BOENDE

FORSKNINGSÖVERSIKT SAMHÄLLSPLANERING OCH MILJÖ. CivSam.se DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BOENDE 3 FORSKNINGSÖVERSIKT SAMHÄLLSPLANERING OCH MILJÖ CivSam.se DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BOENDE 1 2 Det civila samhället och boende en forskningsöversikt Denna kunskapsöversikt kartlägger svensk och nordisk

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Fiasko för förvärvsgarantin

Fiasko för förvärvsgarantin sbcdirekt Nummer 2 Mars 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Illustration: Patrik Agemalm Fiasko för förvärvsgarantin För att underlätta för förstagångsköpare av bostad att

Läs mer

unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se

unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se bostadskonflikter? Det är lätt att få intrycket att alla är överens i bostadsfrågan: vi måste bygga mer och vi måste göra det lättare

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Bygg bort bostadsbristen

Bygg bort bostadsbristen Ola Nylander är professor på Chalmers, institutionen för Arkitektur, med ansvar för ämnet bostadens arkitektur. Nylander disputerade 1998 med avhandlingen Bostaden som arkitektur och har sedan dess skrivit

Läs mer

Låst läge på bostadsmarknaden

Låst läge på bostadsmarknaden Maj 2014 Låst läge på bostadsmarknaden Marknadsrapport Titel: Låst läge på bostadsmarknaden, Marknadsrapport, maj 2014 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Bengt Hansson 0455-35 33 75 Analysarbete:

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden RAPPORT 2015:19 REGERINGSUPPDRAG 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen Boverket mars 2015 Titel: 2011

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

framtidsfråga Boendet som Efterkrigstidens svenska bostadspolitik

framtidsfråga Boendet som Efterkrigstidens svenska bostadspolitik Boendet som Bo Malmberg framtidsfråga Om unga människor inte har råd med en bostad som behövs för ett fungerande familjeliv, bör vi inte bli förvånade om de skjuter på projektet att bilda familj. Dagens

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Finskt recept för hållbar bostadsboom

Finskt recept för hållbar bostadsboom Finskt recept för hållbar bostadsboom Bostadsbyggande ger tillväxt Bostadsbristen i Sverige är akut. Framförallt i storstäder och på högskoleorter. Årligen byggs ungefär hälften så många bostäder i förhållande

Läs mer