Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014"

Transkript

1 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014

2 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den svenska bostadsmarknaden - Implementering genom plan- och bygglagen - Implementering genom reducering av byggmomsen

3 Social housing i Norge Finns ingen social housing Hus och lägenhetspriserna ökat med >70% sedan 2005 Kraftig inflyttning till storstäderna och främst i Oslo Ägarlägenheter står för största delen av hyresbostäder - Husbanken ställer ut förmånliga lån - Uthyrning sker ofta till närstående Sockelbolig motsvarar uthyrningsdel och är populär Intäkter beskattas som kapitalinkomst (28%) men s k sockelbolig beskattas inte alls I praktiken fri hyressättning även om det finns regler om uppsägning och möjlighet att gå till hyresnämnden Bostadsbubbla (?) men inte bostadsbrist

4 Social housing - Finland Social housing är utvecklat och styrs centralt av statliga Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Kommunerna har planeringsansvaret och beslutar om utförande och upplåtelseform samt prioriterar vilka projekt som bör subventioneras Ca 60 % av social housing ägs av kommunerna och 20% av allmännyttiga samfund Statliga lån och räntesubventionerade kommersiella lån tillhandahålls mot villkor om >35 år - Uthyrning till behövande (socialt/ekonomiskt) - Kvalitetskrav - Kostnadskontroll avseende tomt respektive entreprenad - Ägarstyrning inklusive begränsning av avkastning

5 Social housing - Finland (Boendeformer) Boende i social housing väljs ut baserat på dess ekonomiska och social behov Ekonomiskt test sker endast vid inflyttning och kriterierna lägre om räntesubvention används jämfört mot statliga lån Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet har sedan 2014 ansvaret för att kontrollera hyresnivåerna Besittningsrättslägenheter är ett mellanting mellan ägarlägenheter och social housing - Innehavare betalar 15% av bostadens värde vilket kan återfås justerat med byggindex - Innehavare betalar kostnadstäckande hyra Delägarskapslägenheter är subventionerade förvärv - Innehavare betalar 20% av tomt- och byggkostnad - Resterande 80% täcks av ett räntesubventionerat lån - Möjlighet köpa lägenheten efter 5-12 år

6 Social housing - Danmark Fri hyressättning gäller för nyproduktion men Andelsboligforening och Allmännyttan är två former av social housing Andelsboligforening äger huset och har en särskild nyttjanderätt till marken. Försäljning av fastigheten till överpris är föremål för kraftiga böter Almennyttige boliger söker kommunbidrag för uppförande av byggnaden och kommunen ställer som villkor att ca 1/3 av lägenheterna förmedlas av kommunen Almennyttige boliger uppställer själv hyresvillkoren men får inte vara vinstdrivande, dvs hyran täcker endast driftoch finansieringskostnader Eftersom delfinansiering sker genom subventioner är hyran lägre än för andra hyresrätter Problem att köpa mark i attraktiva områden varför kommunerna ofta tilldelar mark för på planstadiet

7 Social housing Danmark (II) Allmännyttan erhåller subventioner genom bidrag och billiga lån Kommunerna styr allmännyttans utveckling genom att tillhandahålla mark i detaljplanen Subventionerna leder till en lägre hyra jämfört med privata alternativ I Danmark och särskilt Köpenhamn råder brist på lägenheter med låg hyra - Många föräldrar förvärvar ägarlägenheter vilka upplåts till deras barn - Möjlighet finns att dra av 1/3 av räntekostnaden

8 Social housing Tyskland Samtliga program kommunala och därför ingen enhetlig bild. Statligt och federalt stöd kan ges vid extra behov. Finns kvarvarande sociala boendeprogram på federal nivå men ingen nyproduktion. Finns social housing baserat på att hyresvärden typiskt sätt erhåller subventionerade lån mot att; - Över viss tid tillhandahålla lägenheter med kontrollerad hyra - Sälja bostäderna till de boende Kommunen kan endast kräva social housing vid exploatering på mark de själva äger

9 Social housing USA / New York City Fri marknadshyra gäller och affordable housing finns baserat på federala och kommunala program Enligt s k Section 8 program ska hyresgäster betala ca 30% av sin inkomst i hyra medan resterande hyra ersätts av federala anslag Kongressen fastställer årligen antalet lägenheter som blir föremål för Section 8 hantering i budgeten Två typer av voucher enligt Section 8 - Projektbaserade upp till 20% - Hyresgästbaserade kopplade till Fair Market Rents En hyresvärd som accepterar en Section 8 hyresgäst får inte ta mer i hyra än Fair Market Rent. Public Housing Agency ställer krav på hyresgästen och hyresvärden

10 Social housing New York City Finns flera program för att stödja affordable housing och en valfråga vid borgmästarvalet Ca Mitchell-Lama Apartments finns fortfarande i New York och flertalet i New York City Programmet gick ut på att tillhandahålla mark till exploatörer för byggande av hyreskontrollerade lägenheter Exploatören erhöll skattelättnader, lågräntelån samt garanti på 6-7,5% avkastning Brukar köpas ut av hyresvärden efter 20 år eller av Brf - Byggnaden uppförd före 1974 = stabiliserad hyra - Byggnaden uppförd efter 1974 = marknadshyra Tidsfråga när samtliga Mitchell-Lama hus privatiserats Med ett undantag är samtliga övriga public housing lägenheter föremål för hyresstabilisering

11 Social housing New York City (II) New York City Housing Authority har dryga registrerade boende i s k public housing Rör ofta s k Tower in the Park projekt med upp mot lägenheter i varje byggnad Kö trots att områdena har dåligt rykte Finns ca rent controlled apartments i New York City och baseras på tidigare skattelättnader. Boende får bo kvar under sin livstid och familjemedlemmar kan ta över hyresrätten på vissa villkor Hyran får inte justeras och byggnaderna ligger ofta på Manhattan eller dess närområde Lagar styr vad hyresvärden måste göra men trakasserier förekommer

12 Social housing New York City (III) Att öka antalet affordable housing lägenheter var en valfråga Finns en frivillig möjlighet att öka byggrätten vid nyproduktion eller konverteringar om byggherren åtar sig att bygga affordable housing Om 20% affordable housing ges en bonus om 33% tillkommande byggrätt Tillkommande affordable housing ska ligga på tomten eller i närområdet Bonusbyggrätten måste rymmas inom detaljplanens regler för höjder och byggnadens placering på tomten Affordable housing delen hyrs ut med stabiliserad hyra medan övriga delar kan säljas eller hyras ut till marknadshyra

13 Social housing - Momsdirektivet Social housing förekommer på flera ställen inom EU-rätten och kan utgöra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse då subventioner är tillåtna Finns möjlighet till en eller två reducerade skattesatser i syfte att gynna varor och tjänster av vardagskaraktär eller som har ett socialt eller offentligt intresse Momsdirektivet anger inte social housing utan talar om möjlighet till reducerad moms för bostäder som utgör en del av socialpolitiken Reducerade skattesatser på denna typ av byggtjänster finns inom EU

14 Social housing Svenska bostadsmarknaden Tydlig politisk ovilja mot socialbostäder Genom mindre ändring i PBL är det möjligt för den enskilda kommunen att införa en motsvarighet till bonussystemet rörande tillkommande byggrätter i New York City Byggrättsbonusen kan kopplas till hyresrätter i allmänhet och inte enbart affordable housing Genom reducerad byggmoms vid uppförande eller renovering av hyresrätter kan byggkostnaderna i praktiken minskas med maximalt 19%

15

16 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05 Bostadsbyggande Hinder, hyror och åtgärdsförslag Hyresgästföreningen 2013 11 05 Innehåll 1. Beskrivning av bostadsmarknaden 1.1 Inledning 1.2 Hyresrätten 1.3 Tre hörnstenar i det svenska systemet 1.4 Hyror

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Analys av bostadsbyggandet

Analys av bostadsbyggandet Rapport 2011:19 REGERINGSUPPDRAG Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport Boverket december 2011 Titel: Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 Försäljning av kommunal allmännytta Är en viktig del av välfärdspolitiken på väg att försvinna? Anna Bolinder Uppsala, juni 2009 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Bilaga 14 Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981 Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Äganderätt till lägenhet 195 Äganderätt till lägenhet Av docent ANDERS VICTORIN

Läs mer

Varför byggs det inte fler bostäder?

Varför byggs det inte fler bostäder? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 103 Varför byggs det inte fler bostäder? - En studie av de problem och hinder

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

BEGREPPSGUIDE BOPINION REDER UT BEGREPPEN OCH TILLGÄNGLIGGÖR BOSTADSFRÅGAN WWW.BOPINION.SE

BEGREPPSGUIDE BOPINION REDER UT BEGREPPEN OCH TILLGÄNGLIGGÖR BOSTADSFRÅGAN WWW.BOPINION.SE BEGREPPSGUIDE BOPINION REDER UT BEGREPPEN OCH TILLGÄNGLIGGÖR BOSTADSFRÅGAN WWW.BOPINION.SE VAD STÅR BOVERKETS BYGGREGLER FÖR? HUR SÄTTS HYRORNA? OCH VAD INNEBÄR EGENTLIGEN PARKERINGSNORM? SVÅRT ATT HÄNGA

Läs mer

Välfärdsvinster vid avveckling av hyresregleringen *

Välfärdsvinster vid avveckling av hyresregleringen * ROLAND ANDERSSON & BO SÖDERBERG Välfärdsvinster vid avveckling av hyresregleringen * Vid en total avveckling av hyresregleringen kan välfärdsvinster uppnås genom en omsättning av hyresgäster så att de

Läs mer

Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss

Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss Hans Lind, Olof Netzell, Thomas Kalbro, Berndt Lundgren, och Jenny Paulsson Inst f Fastigheter och Byggande, Avd f Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

Etablering på ägarrättsmarknaden

Etablering på ägarrättsmarknaden Etablering på ägarrättsmarknaden 29 februari 2012 Titel: Etablering på ägarrättsmarknaden Redovisning av regeringsuppdrag S2011/3877/PBB (delvis) Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr:

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

Rapport 2013:25 REGERINGSUPPDRAG. Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

Rapport 2013:25 REGERINGSUPPDRAG. Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter Rapport 2013:25 REGERINGSUPPDRAG Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter Boverket oktober 2013 Titel: Hinder och förutsättningar

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter 0 (11) Presumtionshyror Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter En utvärdering av systemet med presumtionshyror och förslag till stimulanspaket för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande Stockholm 2015-04-01

Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande Stockholm 2015-04-01 Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande Stockholm 2015-04-01 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Sammanfattning av Boverkets förslag Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov Marknad Produktionskostad

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

Fiasko för förvärvsgarantin

Fiasko för förvärvsgarantin sbcdirekt Nummer 2 Mars 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Illustration: Patrik Agemalm Fiasko för förvärvsgarantin För att underlätta för förstagångsköpare av bostad att

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Fra leie til eie Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Foto framsida: Ålesund, Norge. Istock by Getty Images.»Sveriges politiska partier beslutande

Läs mer