Uputa za uporabu. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Izdanje 11/ / HR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uputa za uporabu. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Izdanje 11/ / HR"

Transkript

1 Reduktori s motorom \ Industrijski reduktori \ Pogonska elektronika \ Automatizacija pogona \ Usluge MOVIDRIVE compact MCH4_A Izdanje 11/ / HR Uputa za uporabu

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Sastav sigurnosnih napomena Sigurnosne napomene Općenito Ciljna skupina Namjenska uporaba Transport, uskladištenje Postavljanje Električni priključak Sigurno odvajanje Režim rada Konstrukcija uređaja Tipska oznaka, označne pločice i sadržaj isporuke Veličina gradnje 1 MCH4_A Veličina gradnje 2 MCH4_A Veličina gradnje 3 MCH4_A Veličina gradnje 4 MCH4_A Veličina gradnje 5 MCH4_A Instalacija Naputci za instalaciju osnovnog uređaja Napomene o instalaciji PROFIBUS-DP-sučelja (MCH41A) Napomene o instalaciji INTERBUS-LWL-sučelja (MCH42A) Instalacija prema UL Izolacijske stezaljke Zaštita od dodira Priključna spojna shema osnovnog uređaja Skidanje priključne jedinice Raspoređivanje kočnih otpornika, prigušnica i filtara Instalacija sistemske sabirnice (SBus) Priključivanje opcije USS21A (RS232 i RS485) Priključivanje opcije pretvarača sučelja USB11A / opcije DKG11A Priključivanje davača motora i eksternog davača Stavljanje u pogon Opći naputci o stavljanju u pogon Pripremni radovi i pomoćna sredstva Stavljanje u pogon s terminalom DBG11B Stavljanje u pogon s osobnim računalom i MOVITOOLS Pokretanje motora Cjelovita lista parametara Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) Režim rada Radni prikazi MC_40A (bez sabirnice polja) Radni prikazi MC_41A (PROFIBUS-DP) Radni prikazi MCH42A (INTERBUS LWL) Terminal DBG11B Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 3

4 7 Service Informacije o smetnjama Lista pogrešaka SEW-servis elektronike Dugotrajno skladištenje Zbrinjavanje otpada Tehnički podatci i dimenzijske skice CE-znak, UL-odobrenje i tipska oznaka Opći tehnički podatci MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-uređaji) MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (AC 230 V-uređaji) MOVIDRIVE compact MCH elektronički podatci Dimenzijske skice MOVIDRIVE compact Kazalo Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

5 Sastav sigurnosnih napomena 1 Uputa za uporabu 1 Sastav sigurnosnih napomena Sigurnosne napomene ove upute za uporabu sastavljene su na sljedeći način: Piktogram SIGNALNA RIJEČ! Vrsta opasnosti i njihov izvor. Mogući uzrok(ci) zloporabe. Mjera(e) za sprječavanje opasnosti. Piktogram Signalna riječ Značenje Posljedice u slučaju nepoštovanja Primjer: OPASNOST! Neposredno prijeteća opasnost Smrt ili teške tjelesne ozljede Opća opasnost UPOZORENJE! Moguća opasna situacija Smrt ili teške tjelesne ozljede OPREZ! Moguća opasna situacija Teške tjelesne ozljede Specifična opasnost, npr. strujni udar STOP! Moguće materijalne štete Oštećenje pogonskog sustava ili njegova okružja NAPOMENA Korisna napomena ili savjet. Olakšava rukovanje pogonskim sustavom. OPREZ! Pridržavanje Upute za uporabu je preduvjet za nesmetani rad i ispunjenje mogućih jamstvenih prava. Stoga prije rada s uređajem najprije pročitajte uputu za uporabu! Pobrinite se da uputa za uporabu bude u čitljivom stanju dostupna osobama odgovornim za postrojenje i rad te osobama koji pod vlastitom odgovornošću rade za uređajem. Isključivanje odgovornosti: Poštovanje upute za uporabu osnovni je preduvjet za siguran rad pogonskih pretvarača MOVIDRIVE compact i za postizavanje navedenih svojstava proizvoda i značajki snage. SEW-EURODRIVE ne preuzima odgovornost za osobne, materijalne ili imovinske štete koje nastaju zbog nepoštovanja upute za uporabu. Jamstvo za materijalne nedostatke je u takvim slučajevima isključeno. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 5

6 Sigurnosne napomene 2 Općenito 2 Sigurnosne napomene Sljedeće osnovne sigurnosne napomene služe za izbjegavanje osobnih i materijalnih šteta. Operater se mora pobrinuti za poštovanje i pridržavanje osnovnih sigurnosnih napomena. Uvjerite se da su osobe odgovorne za uređaje i rad kao i osobe koje na vlastitu odgovornost rade za strojem s razumijevanjem u potpunosti pročitale uputu za uporabu. U slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama obratite se tvrtki SEW-EURODRIVE. 2.1 Općenito Nikada ne instalirajte ili pokrećite oštećene proizvode. Oštećenja odmah reklamirajte kod transportnog poduzeća. Za vrijeme rada pogonski pretvarači mogu u skladu sa svojom vrstom zaštite imati provodljive, gole pa čak i pomične ili rotacijske dijelove te vruće površine. Kod nedozvoljenog uklanjanja potrebnog pokrova, kod nestručne uporabe, nepravilne instalacije ili posluživanja postoji opasnost od teških osobnih ili materijalnih šteta. Ostale informacije se mogu vidjeti u dokumentaciji. 2.2 Ciljna skupina Sve radove na instalaciji, stavljanju u pogon, uklanjanju smetnji i održavanju treba izvoditi električar (treba se pridržavati IEC odn. CENELEC HD 384 ili DIN VDE 0100 i IEC ili DIN VDE 0110 i nacionalnih propisa o sprječavanju nezgoda). Električari u smislu ovih načelnih sigurnosnih napomena su osobe, koje su upoznate s postavljanjem, montažom, stavljanjem u pogon i radom proizvoda te imaju odgovarajuću kvalifikaciju za obavljanje svoje djelatnosti. Sve radove na ostalim područjima transporta, skladištenja, pokretanja i zbrinjavanja moraju izvoditi osobe koje su u to upućene na prikladan način. 2.3 Namjenska uporaba Pogonski pretvarači su komponente namijenjene za ugradnju u električna postrojenja ili strojeve. Pri ugradnji u stroj stavljanje pogonskog pretvarača u pogon (t.j. kod prihvata namjenskog rada) je zabranjeno toliko dugo dok se ne utvrdi da stroj ispunjava odredbe smjernice EZ 98/37/EZ (smjernica o strojevima); valja voditi računa o EN Stavljanje u pogon (t.j. prihvat namjenskog rada) dozvoljeno je samo uz poštovanje EMC-smjernice (89/336/EEZ). Pogonski pretvarači ispunjavaju zahtjeve smjernice o niskom naponu 73/23/EEZ. Za pogonske se pretvarače primjenjuju usklađene norme serije EN /DIN VDE T105 u svezi s EN /VDE 0660 dio 500 i EN 60146/VDE Tehnički podatci kao i podatci o uvjetima priključivanja mogu se vidjeti na označnoj pločici i u dokumentaciji te ih se mora obvezatno pridržavati. 6 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

7 Sigurnosne napomene Transport, uskladištenje 2 Sigurnosne funkcije Pogonski pretvarači MOVIDRIVE compact ne smiju obavljati nijednu sigurnosnu funkciju bez nadređenih sigurnosnih sustava. Nadređene sigurnosne sustave upotrebljavajte kako biste osigurali zaštitu strojeva i osoba. 2.4 Transport, uskladištenje Valja se pridržavati naputaka za transport, uskladištenje i stručno rukovanje. Treba održavati klimatske uvjete prema pogl. "Opći tehnički podatci". 2.5 Postavljanje Postavljanje i hlađenje uređaja mora se obavljati u skladu s propisima pripadajuće dokumentacije. Pogonske pretvarače valja zaštititi od nedozvoljenog preopterećenja. Kod transporta i manipulacija se ne smiju savijati posebice sastavni elementi i/ili mijenjati izolacijski razmaci. Valja izbjegavati dodirivanje elektroničkih sastavnih elemenata i kontakata. Pogonski pretvarači sadrže elektrostatički ugrožene sastavne elemente, koji bi se zbog nestručnog rukovanja mogli oštetiti. Elektroničke komponente se ne smiju mehanički oštetiti ili uništiti (pod pretpostavkom opasnosti za zdravlje!). Ukoliko za to nisu isključivo predviđene, zabranjene su sljedeće primjene: uporaba u eksplozijom ugroženim područjima. uporaba u okružju sa štetnim uljima, kiselinama, plinovima, isparenjima, prašinom, zračenjem itd. uporaba u nestacionarnim uređajima kod kojih dolazi do mehaničkih titrajnih i udarnih opterećenja koja nisu u suglasju sa zahtjevom norme EN Električni priključak Kod radova na dijelovima pod naponom valja poštivati važeće nacionalne propise o sprječavanju nezgoda (npr. BGV A3). Električnu instalaciju valja izvesti u skladu s postojećim propisima (na pr. promjeri vodova, osigurači, spajanje zaštitnih vodova). Napomene koje proizlaze iz toga nalaze se u dokumentaciji. Napomene za instalaciju u skladu s elektromagnetskom kompatibilnošću kao što su ekranizacija, uzemljenje, raspoređivanje filtra i polaganje vodova nalaze se u dokumentaciji pogonskih pretvarača. Ove napomene valja uvijek uzeti u obzir i kod pogonskih pretvarača sa znakom CE. Za pridržavanje graničnih vrijednosti, koje se zahtijevaju u EMC-zakonodavstvu, odgovoran je proizvođač uređaja ili stroja. Sigurnosne mjere i sigurnosni uređaji moraju odgovarati važećim propisima (npr EN ili EN ). Nužna zaštitna mjera: uzemljenje uređaja. 2.7 Sigurno odvajanje Uređaj ispunjava sve zahtjeve za sigurno odvajanje energetskih i elektroničkih priključaka prema EN Kako bi se osiguralo sigurno razdvajanje, svi priključeni strujni krugovi moraju također zadovoljavati zahtjeve za sigurno razdvajanje. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 7

8 Sigurnosne napomene 2 Režim rada 2.8 Režim rada Postrojenja u koja se ugrađuju pogonski pretvarači moraju prema potrebi biti opremljena s dodatnim nadzornim i zaštitnim uređajima u skladu s pojedinačno važećim sigurnosnim odredbama, na pr. Zakonom o tehničkim radnim sredstvima, propisima o sprječavanju nesreća itd. Izmjene pogonskih pretvarača su dozvoljene s operativnim softverom. Nakon odvajanja pogonskih pretvarača od napajanja naponom dijelovi uređaja pod naponom i energetski priključci se zbog možebitno napunjenih kondenzatora ne smiju odmah dodirivati. Ovdje se valja pridržavati odgovarajući upozoravajućih natpisa na pogonskom pretvaraču. Tijekom rada svi poklopci i vrata moraju biti zatvoreni. Gašenje radnih LED-dioda i drugih elemenata prikazivanja nije dokaz za to da je uređaj odvojen od mreže i bez napona. Mehaničko blokiranje ili interne sigurnosne funkcije uređaja mogu za posljedicu imati zaustavljanje motora. Uklanjanje uzroka smetnji ili vraćanje u prvobitno stanje mogu dovesti do samostalnog pokretanja pogona. Ukoliko to za pokrenuti stroj zbog sigurnosnih razloga nije dopušteno, uređaj otpojite s mreže tek prije početka uklanjanja smetnji. 8 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

9 Konstrukcija uređaja Tipska oznaka, označne pločice i sadržaj isporuke 3 3 Konstrukcija uređaja 3.1 Tipska oznaka, označne pločice i sadržaj isporuke Primjer tipske oznake MCH 41 A A Izvedba 00 = Standard 0T = Tehnologija Kvadranti 4 = 4Q (s kočnim čoperom) Način priključivanja Mrežni filtar 3 = 3-fazni A = stupanj uklanjanja radijski smetnji A 0 = bez uklanjanja radijskih smetnji Priključni napon 5 = AC V 2 = AC V Preporučena snaga motora 0055 = 5,5 kw Verzija A Serija i varijanta 40 = bez sabirnice polja 41 = s PROFIBUS DP 42 = s NTERBUS-LWL Red gradnje MCH = terenski orijentirano s davačem (Hiperface, sin/cos ili TTL) za asinkroni i sinkroni motor Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 9

10 Konstrukcija uređaja 3 Tipska oznaka, označne pločice i sadržaj isporuke Primjer označne pločice Bočno na uređaju smještena je zajednička označna pločica. Sl. 1: Zajednička označna pločica 05230AXX Uz to je sprijeda na upravljačkoj glavi (iznad utičnog mjesta TERMINAL) smještena označna naljepnica. Sl. 2: Označna naljepnica 05231AXX Sadržaj isporuke MCH: kućište utikača za sve signalne stezaljke (X10... X12), nataknuto. Dodatno kod veličine gradnje 1: kućište utikača za energetske stezaljke (X1... X4), nataknuto. Dodatno kod veličine gradnje 1 i 2: ekranizacijska stezaljka za energetski dio. Dodatno kod veličine gradnje 4 i 5: zaštita od dodira za energetske stezaljke. 10 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

11 Konstrukcija uređaja Veličina gradnje 1 MCH4_A Veličina gradnje 1 MCH4_A MCH4_A...-5A3 (AC 400/500 V-uređaji): MCH4_A...-2A3 (AC 230 V-uređaji): [1] [2] [3] [19] [18] [17] [16] [15] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [20] [14] [13][12] 60122AXX [1] X1: mrežni priključak 1/L1, 2/L2, 3/L3, odvojiv [2] X4: priključak međukružne sprege U Z /+U Z i PE-priključak, odvojiv [3] TERMINAL: utično mjesto za terminal DBG ili opciju USS21A/USB11A [4] V1: Radne žaruljice [5] Pričvrsni vijak A priključne jedinice [6] Zaklopac priključne jedinice z poljem za upisivanje [7] X10: elektronička spojna letvica odvojiva [8] X11: elektronička spojna letvica odvojiva [9] X12: elektronička spojna letvica odvojiva [10] Pričvrsni vijak B priključne jedinice [11] Vijak ekranizacijske stezaljke upravljačke glave [12] X3: priključak kočnog otpornika 8/+R, 9/ R i PE-priključak, odvojiv [13] Priključak za ekranizacijsku stezaljku energetskog dijela (nije vidljiv) [14] X2: priključak motora 4/U, 5/V, 6/W [15] X15: ulaz davača motora (15-polna Sub-D priključnica) [16] X14: izlaz imitacije inkrementalnog davača ili ulaz eksternog davača (15-polni Dub-D utikač) [17] Samo kod MCH42A X30... X33: INTERBUS-LWL-priključci [18] Dijagnostičke LED-diode INTERBUS-LWL [19] Priključna jedinica, ukloniva [20] Samo kod MCH41A X30: PROFIBUS-DP-priključak (9-polna Sub-D priključnica) Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 11

12 Konstrukcija uređaja 3 Veličina gradnje 2 MCH4_A 3.3 Veličina gradnje 2 MCH4_A MCH4_A...-5A3 (AC 400/500 V-uređaji): MCH4_A...-2A3 (AC 230 V-uređaji): 0055 / 0075 [1] [2] [3] [19] [18] [17] [16] [15] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [20] [14] [13] [12] 60124AXX [1] X1: mrežni priključak 1/L1, 2/L2, 3/L3 [2] X4: priključak međukružne sprege U Z /+U Z i PE-priključak [3] TERMINAL: utično mjesto za terminal DBG ili opciju USS21A/USB11A [4] V1: radne žaruljice [5] Pričvrsni vijak A priključne jedinice [6] Zaklopac priključne jedinice z poljem za upisivanje [7] X10: elektronička spojna letvica odvojiva [8] X11: elektronička spojna letvica odvojiva [9] X12: elektronička spojna letvica odvojiva [10] Pričvrsni vijak B priključne jedinice [11] Vijak ekranizacijske stezaljke upravljačke glave [12] X3: priključak kočnog otpornika 8/+R, 9/ R i PE-priključak [13] Priključak za ekranizacijsku stezaljku energetskog dijela (nije vidljiv) [14] X2: priključak motora 4/U, 5/V, 6/W [15] X15: ulaz davača motora (15-polna Sub-D priključnica) [16] X14: izlaz imitacije inkrementalnog davača ili ulaz eksternog davača (15-polni Dub-D utikač) [17] Samo kod MCH42A X30... X33: INTERBUS-LWL-priključci [18] Dijagnostičke LED-diode INTERBUS-LWL [19] Priključna jedinica, ukloniva [20] Samo kod MCH41A X30: PROFIBUS-DP-priključak (9-polna Sub-D priključnica) 12 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

13 Konstrukcija uređaja Veličina gradnje 3 MCH4_A Veličina gradnje 3 MCH4_A MCH4_A (AC 400/500 V-uređaji): MCH4_A (AC 230 V-uređaji): 0110 / 0150 [1] [2] [3] [4] [20] [19] [18] [19] [16] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [21] [15] [14] [13] 60126AXX [1] PE-priključci [2] X1: mrežni priključak 1/L1, 2/L2, 3/L3 [3] X4: priključak međukružne sprege U Z /+U Z i PE-priključak [4] TERMINAL: utično mjesto za terminal DBG ili opciju USS21A/USB11A [5] V1: radne žaruljice [6] Pričvrsni vijak A priključne jedinice [7] X10: elektronička spojna letvica odvojiva [8] X11: elektronička spojna letvica odvojiva [9] X12: elektronička spojna letvica odvojiva [10] Pričvrsni vijak B priključne jedinice [11] Vijak ekranizacijske stezaljke upravljačke glave [12] Zaklopac priključne jedinice z poljem za upisivanje [13] X3: priključak kočnog otpornika 8/+R, 9/ R i PE-priključak [14] X2: priključak motora 4/U, 5/V, 6/W [15] PE-priključci [16] X15: ulaz davača motora (15-polna Sub-D priključnica) [17] X14: izlaz imitacije inkrementalnog davača ili ulaz eksternog davača (15-polni Dub-D utikač) [18] Samo kod MCH42A X30... X33: INTERBUS-LWL-priključci [19] Dijagnostičke LED-diode INTERBUS-LWL [20] Priključna jedinica, ukloniva [21] Samo kod MCH41A X30: PROFIBUS-DP-priključak (9-polna Sub-D priključnica) Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 13

14 Konstrukcija uređaja 3 Veličina gradnje 4 MCH4_A 3.5 Veličina gradnje 4 MCH4_A MCH4_A (AC 400/500 V-uređaji): 0370 / 0450 MCH4_A (AC 230 V-uređaji): 0220 / 0300 [1] [2] [3] [1] [4] [19] [18] [17] [16] [15] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [20] [12] [14] [13] [12] 60131AXX [1] PE-priključci [2] X1: mrežni priključak 1/L1, 2/L2, 3/L3 [3] X4: priključak međukružne sprege U Z /+U Z i PE-priključak [4] TERMINAL: utično mjesto za terminal DBG ili opciju USS21A/USB11A [5] V1: radne žaruljice [6] Pričvrsni vijak A priključne jedinice [7] X10: elektronička spojna letvica odvojiva [8] X11: elektronička spojna letvica odvojiva [9] X12: elektronička spojna letvica odvojiva [10] Pričvrsni vijak B priključne jedinice [11] Vijak ekranizacijske stezaljke upravljačke glave [12] PE-priključci [13] X3: priključak kočnog otpornika 8/+R, 9/ R i PE-priključak [14] X2: priključak motora 4/U, 5/V, 6/W [15] X15: ulaz davača motora (15-polna Sub-D priključnica) [16] X14: izlaz imitacije inkrementalnog davača ili ulaz eksternog davača (15-polni Dub-D utikač) [17] Samo kod MCH42A X30... X33: INTERBUS-LWL-priključci [18] Dijagnostičke LED-diode INTERBUS-LWL [19] Priključna jedinica, ukloniva [20] Samo kod MCH41A X30: PROFIBUS-DP-priključak (9-polna Sub-D priključnica) 14 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

15 Konstrukcija uređaja Veličina gradnje 5 MCH4_A Veličina gradnje 5 MCH4_A MCH4_A (AC 400/500 V-uređaji): 0550 / 0750 [1] [2] [3] [1] [4] [19] [18] [17] [16] [15] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [20] [12] [14] [13] [12] 60134AXX [1] PE-priključci [2] X1: mrežni priključak 1/L1, 2/L2, 3/L3 [3] X4: priključak međukružne sprege U Z /+U Z i PE-priključak [4] TERMINAL: utično mjesto za terminal DBG ili opciju USS21A/USB11A [5] V1: radne žaruljice [6] Pričvrsni vijak A priključne jedinice [7] X10: elektronička spojna letvica odvojiva [8] X11: elektronička spojna letvica odvojiva [9] X12: elektronička spojna letvica odvojiva [10] Pričvrsni vijak B priključne jedinice [11] Vijak ekranizacijske stezaljke upravljačke glave [12] PE-priključci [13] X3: priključak kočnog otpornika 8/+R, 9/ R i PE-priključak [14] X2: priključak motora 4/U, 5/V, 6/W [15] X15: ulaz davača motora (15-polna Sub-D priključnica) [16] X14: izlaz imitacije inkrementalnog davača ili ulaz eksternog davača (15-polni Dub-D utikač) [17] Samo kod MCH42A X30... X33: INTERBUS-LWL-priključci [18] Dijagnostičke LED-diode INTERBUS-LWL [19] Priključna jedinica, ukloniva [20] Samo kod MCH41A X30: PROFIBUS-DP-priključak (9-polna Sub-D priključnica) Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 15

16 Instalacija 4 Naputci za instalaciju osnovnog uređaja 4 Instalacija 4.1 Naputci za instalaciju osnovnog uređaja Pritezni momenti Upotrebljavajte samo originalne priključne elemente. Vodite računa o dozvoljenim priteznim momentima MOVIDRIVE -učinskih stezaljki. Veličina gradnje 1 0,6 Nm Veličina gradnje 2 1,5 Nm Veličina gradnje 3 3,5 Nm Veličine gradnje 4 i 5 14 Nm Nm! Sl. 3: Poštivanje priteznih momenata Dozvoljeni pritezni moment signalnih stezaljki iznosi 0,6 Nm AXX Minimalni slobodni prostor i položaj ugradnje Za besprijekorno hlađenje ostavite gore i dolje 100 mm slobodnog prostora. Bočni slobodni prostor nije potreban, uređaje možete spajati u seriju jedan za drugim. Kod veličina gradnje 4 i 5 u okružju od 300 mm iznad uređaja ne ugrađujte komponente osjetljive na vodu. Uređaje ugrađujte samo u okomitom položaju. Ugradnja u ležećem položaju, poprečnom položaju ili iznad glave nije dozvoljena. 100 mm E Q E Q E Q E Q 100 mm Sl. 4: Minimalni slobodni prostor in položaj ugradnje uređaja 60136AXX 16 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

17 Instalacija Naputci za instalaciju osnovnog uređaja 4 Odvojeni kabelski kanali Energetske kabele i elektroničke vodove uvedite u odvojenim kabelskim kanalima. Osigurači i sklopka za zaštitu od struje kvara Instalirajte osigurače na početku dovoda mreže iza odvojka sabirnice ( priključna spojna shema osnovnog uređaja, energetskog dijela i kočnice). SEW-EURODRIVE preporučuje da odustanete od uporabe sklopki za zaštitu od struje kvara. Ako je uporaba sklopke za zaštitu od struje kvara (FI) ipak propisana za direktnu ili indirektnu zaštitu od dodirivanja, treba uzeti u obzir sljedeću napomenu u skladu s EN : UPOZORENJE! Upotrijebljena je sklopka za zaštitu od struje kvara krivog tipa. Smrt ili teške tjelesne ozljede. MOVIDRIVE može uzrokovati istosmjernu struju u zaštitnom vodu. Tamo gdje se u slučaju direktnog ili indirektnog dodirivanja za zaštitu koristi sklopka za zaštitu od struje kvara (F), na strani napajanja MOVIDRIVE strujom dopuštena je samo jedna sklopka za zaštitu od struje kvara (F) tipa B. Mrežni i kočni sklopnici Kao mrežne i kočione kontaktore upotrebljavajte samo kontaktore uporabne kategorije AC-3 (EN ). NAPOMENE Mrežni kontaktor K11 ( pogl. "Priključna spojna shema osnovnog uređaja") ne upotrebljavajte za impulsni rad, nego za uključivanje/isključivanje pretvarača. Za impulsni rad koristite naredbe "Odobrenje/Stop", "Desno/Stoj" ili "Lijevo/Stoj". Za mrežni kontaktor K11 održavajte minimalno vrijeme isklapanja od 10 s. Više od četiri uređaja Kod više od četiri uređaja na jednom za zbirnu struju konstruiranom mrežnom kontaktoru: za ograničavanje ulazne struje priključite 3-faznu mrežnu prigušnicu. PE-mrežni priključak ( EN ) Kod dovoda mreže < 10 mm 2 : drugi PE-vodič s presjekom dovoda mreže položite paralelno uz zaštitni vodič iznad odvojenih stezaljki ili upotrijebite bakreni zaštitni vodič s presjekom od 10 mm 2. Kod dovoda mreže 10 mm mm 2 : položite bakreni zaštitni vodič s presjekom mrežnog dovoda. Kod dovoda mreže 16 mm mm 2 : položite bakreni zaštitni vodič promjera 16 mm 2. Kod dovoda mreže > 35 mm 2 : položite bakreni zaštitni vodič s polovicom primjera dovoda mreže. IT-mreže SEW-EURODRIVE preporučuje da u naponskim mrežama s neuzemljenom zvjezadstom točkom (IT-mreže) upotrijebite kontrolni izolacijski relej s kodiranim impulsnim mjernim postupkom. Time se sprječavaju nepravilna aktiviranja kontrolnika izolacije kroz dozemni kapacitet pretvarača frekvencije. Granične vrijednosti elektromagnetske podnošljivosti uz emitiranje smetnji kod mrežnih napona bez uzemljenog zvjezdišta (IT-mreže) nisu specificirane. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 17

18 Instalacija 4 Naputci za instalaciju osnovnog uređaja Presjeci Dovod mreže: Presjek prema ulaznoj nazivnoj strujnoj I mreže kod nazivnog opterećenja. Dovod motora: Presjek prema izlaznoj nazivnoj struji I N. Elektronički vodovi MCH: samo pojedinačne žile 0,20...1,5 mm 2 (AWG ) kod 1,5 mm 2 (AWG16) upotrijebite pravokutna kliješta za krimpanje Izlaz uređaja STOP! Ako priključujete kapacitivna opterećenja, MOVIDRIVE se može oštetiti. Priključite samo ohmska/induktivna opterećenja (motori). Ni u kojem slučaju ne priključujte kapacitetska opterećenja. E Q Sl. 5: Priključite samo ohmska/induktivna, a ne i kapacitetska opterećenja 60135AXX Priključivanje kočionih otpornika Upotrijebite dva usko prepletena voda ili jedan dvožilni, izolirani učinski kabel. Promjer prema izlaznoj nominalnoj struji pretvarača. Zaštitite kočni otpornik pomoću bimetalnog releja / releja termičkog preopterećenja ( priključna spojna shema osnovnog uređaja, energetskog dijela i kočnice). Okidnu struju podesite prema tehničkim podatcima kočnog otpornika. SEW-EURODRIVE preporučuje korištenje nadstrujnog releja klase okidanja 10 ili 10A prema EN Kod kočionih otpornika serija BW...-T / BW...-P može se alternativno uz bimetalni relej priključiti integrirana temperaturna sklopka / nadstrujni relej s 2-žilnim ekraniziranim kabelom. Kočne otpornike u plosnatom obliku gradnje montirajte s odgovarajućom zaštitom od dodirivanja. Montaža kočionih otpornika BW... / BW..-T / BW...-P Dozvoljena montaža: na vodoravnim površinama na okomitim površinama sa stezaljkama dolje i rupičastim limom gore i dolje Nedozvoljena montaža: na okomitim površinama sa stezaljkama gore, desno ili lijevo 18 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

19 Instalacija Naputci za instalaciju osnovnog uređaja 4 Rad kočionih otpornika Dovodi do kočionih otpornika provode u nominalnom radu visoki taktirani istosmjerni napon. UPOZORENJE! Površine kočionih otpornika postižu pri opterećenju s P N visoke temperature. Opasnost od opeklina i požara. Odaberite prikladno mjesto ugradnje. Kočni otpornici se obično montiraju na razvodnom ormaru. Ne dodirujte kočni otpornik. Binarni ulazi / binarni izlazi Binarni ulazi su optosprežnikom odvojeni od potencijala. Binarni izlazi su otporni na kratak spoj i vanjski napon do DC 30 V. Vanjski napon > DC 30 V može uništiti binarne izlaze. Instalacija u skladu s elektromagnetnom podnošljivošću Upotrebljavajte samo ekranizirane upravljačke vodove. Svi vodovi osim mrežnog dovoda moraju biti izolirani. Alternativno se uz ekran za kabel motora zbog postizavanja granične vrijednosti emitiranja smetnji može upotrijebiti opcija HD.. Kod primjene ekraniziranih kabela motora, npr. konfekcioniranih kabela motora tvrtke SEW-EURODRIVE, morate neekranizirane žile između ekranizacijske podloge i priključne stezaljke pretvarača izvesti što je moguće kraće. Ekran položite najkraćim putem s plosnatim kontaktom na obje strane mase. Kako biste izbjegli petlje kroz zemlju, kraj ekrana možete uzemljiti preko zaštitnog kondenzatora (220 nf / 50 V). Kod dvostruko ekraniziranog voda položite vanjski ekran na stranu pretvarača, a unutarnju na drugi kraj AXX Sl. 6: Pravilan izolacijski priključak s metalnom obujmicom (izolacijskom stezaljkom) ili vijčanim spojem kabela Za ekraniziranje vodova možete upotrijebiti i uzemljene limene kanale ili metalne cijevi. Energetske i upravljačke vodove pritom polažite odvojene jedan od drugih. Uzemljite pretvarač i sve dodatne uređaje u skladu s visokom frekvencijom (plosnati, metalni kontakt kućišta uređaja s masom, primjerice nelakiranom ugradnom pločom razvodnog ormara). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 19

20 Instalacija 4 Naputci za instalaciju osnovnog uređaja NAPOMENA Ovo je proizvod s ograničenom održivošću prema IEC Ovaj proizvod može u stambenom području uzrokovati radio smetnje. U tom slučaju koristnik bi trebao poduzeti odgovarajuće mjere. Opširne naputke o instalaciji u skladu s elektromagnetskom podnošljivošću naći ćete u prospektu "Elektromagnetska podnošljivost u pogonskoj tehnici" tvrtke SEW-EURODRIVE. Mrežni filtar Veličine gradnje 1 i 2 standardno imaju ugrađen mrežni filtar. S tim mrežnim filtrom se na strani mreže održava klasa graničnih vrijednosti A. Kako bi se održala klasa krajne vrijednosti B, mora se opcionalno koristiti i mrežni filtar NF Za veličine gradnje 3 do 5 je za klasu graničnih vrijednosti A i B potrebna opcija mrežni filtar NF Mrežni filtar montirajte u blizini pretvarača, a izvan minimalnog slobodnog prostora za hlađenje. Između mrežnog filtra i MOVIDRIVE -a se ne smije vršiti priključivanje. Ograničite vod između mrežnog filtra i pretvarača na obvezatno potrebnu duljinu i to na maks. 400 mm. Dovoljni su neekranizirani prepleteni vodovi. Kao mrežni dovod također upotrebljavajte neizolirane vodove. Ako se više pretvarača priključuje na jedan mrežni filtar, taj mrežni filtar se mora montirati ili direktno na ulazu razvodnog ormara ili u neposrednoj blizini pretvarača. Izbor mrežnog filtra vrši se prema zbirnoj struji priključenih pretvarača. Krajnje vrijednosti elektromagnetske podnošljivosti uz emitiranje smetnji kod mrežnih napona bez uzemljenog zvjezdišta (IT-mreže) nisu specificirane. Djelotvornost mrežnih filtara u IT-mrežama jako je ograničena. Emitiranje smetnji Za održavanje klase graničnih vrijednosti A i B SEW-EURODRIVE preporučuje sljedeće EMC-mjere na strani izlaza: izolirani vod motora opciju izlazne prigušnice HD Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

21 Instalacija Naputci za instalaciju osnovnog uređaja 4 Izlazna prigušnica HD... Izlaznu prigušnicu montirajte u blizini pretvarača, a izvan minimalnog slobodnog prostora za hlađenje. Provedite sve tri faze kabela motora [1] zajedno kroz izlaznu prigušnicu. Da biste postigli veće djelovanje filtra, ne provodite PE-vodič kroz izlaznu prigušnicu! MOVIDRIVE PE U V W n=5 HD... [1] 60029AXX [1] Kabel motora Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 21

22 Instalacija 4 Napomene o instalaciji PROFIBUS-DP-sučelja (MCH41A) 4.2 Napomene o instalaciji PROFIBUS-DP-sučelja (MCH41A) Raspored utikača Priključivanje na PROFIBUS-mrežu vrši se pomoću 9-polnog Sub-D utikača prema C9IEC ( sljedeća slika). Spajanje T-sabirnice valja izvesti pomoću odgovarajuće izvedenog utikača. 9-polni Sub-D utikač Prepleteni signalni vod! RxD/TxD-P RxD/TxD-N CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/100mA) DGND (M5V) Provodljivi, plosnati spoj između kućišta utikača i ekrana! X30: 02893AHR Povezivanje pogonskog pretvarača MOVIDRIVE compact s PROFIBUS-sustavom u pravilu se vrši preko prepletenog, ekraniziranog voda s dvije žice. Kodizbora utikača sabirnice pazite na maksimalno podržanu brzinu prijenosa. Priključak dvožičnog voda na PROFIBUS-utikač obavlja se preko Pin 3 (RxD/TxD-P) i Pin 8 (RxD/TxD-N). Komunikacija se obavlja preko oba spomenuta kontakta. RS485-signali RxD/TxD-P i RxD/TxD-N moraju kod svih PROFIBUS-korisnika biti jednako kontaktirani. U suprotnom se slučaju preko sabirnice ne može komunicirati. Preko Pin 4 (CNTR-P) daje PROFIBUS-sučelje TTL-upravljački signal za repetitor ili LWL-adapter (referencija = Pin 9). 22 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

23 Instalacija Napomene o instalaciji PROFIBUS-DP-sučelja (MCH41A) 4 Ekranizacija i polaganje kabela sabirnice PROFIBUS-sučelje podržava tehniku prijenosa RS485 i vrstu vodiča A specificiranog za PROFIBUS prema IEC pretpostavlja kao ekranizirani, parno prepleteni dvožični vodič u svojstvu fizikalnog medija. Stručna ekranizacija kabela sabirnice prigušuje električne parazitne kapacitivne veze do kojih može doći u industrijskom okružju. Sljedećim mjerama ćete postići najbolja svojstva ekranizacije: Rukom čvrsto zategnite vijke za pričvršćivanje utikača, modula i vodova za izjednačavanje potencijala. Upotrebljavajte isključivo utikača s metalnim ili metaliziranim kućištem. Ekran u utikaču priključujte velikom površinom. Ekran voda sabirnice položite s obje strane. Signalne kabele i kabele sabirnice ne polažite paralelno uz učinske kabele (vodove motora), nego po mogućnosti u odvojenim kabelskim kanalima. U industrijskom okruženju koristite metalne, uzemljene kabelske stopice. Signalne kabele i pripadajuće izjednačavanje potencijala provedite najkraćim putem usko jedne uz druge. Izbjegavajte produljivanje vodova sabirnice preko utičnih spojnika. Sabirničke kabele provedite usko uz postojeće površine mase. NAPOMENA Kod kolebanja potencijala zemlje može preko obostrano priključenog i s potencijalom zemlje (PE) povezanog oklopa teći struja izjednačenja. U tom se slučaju pobrinite za dovoljno izjednačavanje potencijala u skladu s postojećim VDE-odredbama. Priključivanje sabirnice kod MCH41A Zbog jednostavnog stavljanja u pogon sustava sabirnice i smanjenje izvora grešaka kod instalacije MCH41A nije opremljen završnim otpornicima sabirnice. Ako se pretvarač nalazi na početku ili na kraju jednog PROFIBUS-segmenta i vodi samo jedan PROFIBUS-kabel na pretvarač, valja upotrijebiti utikač s integriranim završnim otpornikom sabirnice. Kod toga PROFIBUS-utikača uključite završne otpornike sabirnice. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 23

24 Instalacija 4 Napomene o instalaciji PROFIBUS-DP-sučelja (MCH41A) Podešavanje adrese postaje kod MCH41A PROFIBUS-adresa postaje se podešava pomoću DIP-sklopki (vrijednost ) pod priključnom jedinicom ( pogl. "Skidanje priključne jedinice" na Str. 38). MOVIDRIVE compact podržava adresacijsko područje Vrijednost ON ekst ON Vrijednost: Vrijednost: Vrijednost: Vrijednost: Vrijednost: Vrijednost: Vrijednost: rezervirana, položaj OFF Tvornička postavka: Adresa 4 Sl. 7: Podešavanje PROFIBUS-adrese stanice kod MCH41A 05527AHR Podešavanje PROFIBUS-adrese postaje može se provesti samo preko DIP-sklopki pri skinutoj priključnoj jedinici. Adresa se tako ne može mijenjati dok je uređaj u radu. Promjena je djelotvorna tek nakon opetovanog uključivanja pogonskog pretvarača (mreža + DC 24 V ISKLJ/UKLJ). Pogonski pretvarač prikazuje aktualnu adresu postaje u parametru monitora sabirnice polja P092 "Adresa sabirnice polja" (prikaz s DBG60B ili MOVITOOLS/SHELL). Primjer: Podešavanje adrese stanice 17 Vrijednost ON ekst ON Vrijednost: Vrijednost: Vrijednost: Vrijednost: Vrijednost: Vrijednost: Vrijednost: rezervirana, položaj OFF Primjer: Podesi adresu 17. Sl. 8: Podešavanje adrese stanice AHR 24 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

25 Instalacija Napomene o instalaciji INTERBUS-LWL-sučelja (MCH42A) Napomene o instalaciji INTERBUS-LWL-sučelja (MCH42A) Povezivanje sabirnice putem svjetlosnog voda (SV) Kabel od polimerskih vlakana HCS-kabel Povezivanje sabirnice obavlja se preko svjetlosnog voda. U tu svrhu možete upotrebljavati kabele od polimerskih vlakana i HCS-kabele. Taj tip kabela koristi se za udaljenosti između INTERBUS-korisnika do maks. 70 metara. Ovisno o području primjene stoje na raspolaganju različite izvedbe. Značajke ovoga tipa kabela su jednostavna i cjenovno pristupačna montaža. Taj tip kabela može se primjenjivati za udaljenosti do 500 metara jer u usporedbi s polimerskim vlaknima dolazi do znatno nižih prigušenja svjetla. Kabel sabirnice mora biti dugačak najmanje 1 metar. Za kraće udaljenosti morate upotrebljavati kabelske premosnice tvrtke Phoenix Contact. NAPOMENA Ostale informacije o stručnom polaganju svjetlovodnih vodova naći ćete u smjernicama o instalaciji svjetlovodnih vodova tvrtke Phoenix Contact (ozn. art. IBS SYS FOC ASSEMBLY). Kontrolna lista za instalaciju svjetlovodnih kabela Polaganje Ne prekoračujte maksimalnu dužinu kabela svjetlovodnih Poštujte dopuštene polumjere savijanja kabela Svjetlovodne kabele ne gnječite ili prelamajte Pri polaganju ne prekoračujte vlačno opterećenje Pri polaganju svjeltovodne kabele odmatajte samo uz pomoć uređaja za odmatanje Zaštitne mjere za svjetlovodne kabele Konfekcioniranje svjetlovodnih kabela Mjerenje svjetlovodnih kabela Svjetlovodne kabele zaštitite od vlačnog opterećenja i nedozvoljenih malih polumjera savijanja Kabele polažite bez petlji Kabele zaštitite od oštrih bridova Kod polaganja u posebnim područjima (npr. u zemlji ili u blizini robota za zavarivanje) upotrebljavajte specijalni tip kabela. S vanjskog plašta i pojedinačnih žila skinite izolaciju i pritom pazite da ih ne oštetite Pojedinačne žile fiksirajte u utikaču (vlačno rasterećenje) Čelnu površinu utikača polirajte i montirajte prema smjernicama Provjerite podudara li se intenzivnost svjetla s graničnim vrijednostima (optička dijagnoza s CDM-Tool ili svjetlovodnim mjeračem) Priključivanje svjetlovodnih utikača Podatci o narudžbi Priključivanje svjetlovodnog vodiča na MOVIDRIVE compact MCH42A obavlja se preko takozvanog F-SMA utikača. Za dolaznu i odlaznu udaljenu sabirnicu trebate po dva utikača (odašiljač i prijamnik). Da bi se održao optimalni polumjer savijanja, SEW-EURODRIVE preporučuje uporabu F-SMA utikača sa zaštitom od pregibanja. F-SMA-utikač (npr. tvrtka Phoenix-Contact) Oznaka artikla Komplet F-SMA-utikača za kabele od polimerskih vlakana (4 komada) sa zaštitom od presavijanja Oznaka PSM-SET-FSMA/4-KT Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 25

26 Instalacija 4 Napomene o instalaciji INTERBUS-LWL-sučelja (MCH42A) Raspored utikača INTERBUS-daljinska sabirnica sa svjetlovodnim vodičem Priključak Signal Smjer Boja žila svjetlosnog voda X30 FO Remote IN Primljeni podatci narančasta (OG) X31 (dolazna udaljena sabirnica) Poslani podatci crna (BK) X32 FO Remote OUT Primljeni podatci crna (BK) X33 (izlazna udaljena sabirnica) Poslani podatci narančasta (OG) OG BK BK OG X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X30 X31 X32 X33 X10 X11 X OG BK X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X30 X31 X32 X33 Sl. 9: Raspored FO-priključaka 05208AXX Duljina svjetlovodnih vodiča Upotrebljavajte svjetlovodne vodiče različite duljine kako biste izbjegli nedopuštena savijanja svjetlovodnih vodiča. Pritom se pridrđavajte podataka o duljini na sljedećoj slici. X + 18 mm X X + 18 mm X Sl. 10: Različita duljina svjetlovodnih vodiča 50589BXX 26 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

27 Instalacija Napomene o instalaciji INTERBUS-LWL-sučelja (MCH42A) 4 Podešavanje DIP-sklopki Preko šest DIP-sklopki S1 do S6 na donjoj strani priključne jedinice obavlja se podešavanje duljine procesnih podataka, PCP duljine kao i odabir brzine prijenosa. STOP! DIP-sklopke pristupačne su samo kod skinute priključne jedinice ( pogl. "Skidanje priključne jedinice" na Str. 38). Prije nego što skinete priključnu jedinicu morate isključiti mrežu i potporni napon DC 24 V. Na takav način se DIP-sklopke pri pokrenutom radu ne mogu mijenjati. ON ON X1 Sl. 11: DIP-sklopke S1... S6 na donjoj strani priključne jedinice 05216AXX ON MBaud 2 MBaud [1] [2] [3] Sl. 12: Raspored DIP-sklopki S1... S AXX [1] Broj procesnih podataka ( PD), primjerice 2 PD [2] Broj PCP-riječi (1, 2 ili 4), primjerice 2 PCP-riječi [3] Brzina prijenosa (ON = 0,5 MBaud, OFF = 2 MBaud), primjerice 2 MBaud Kod nedopuštenih postaviki DIP-sklopke javlja se pogonski pretvarač s ID-kodom "Microprocessor not ready" (38 hex). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 27

28 Instalacija 4 Napomene o instalaciji INTERBUS-LWL-sučelja (MCH42A) Podešavanje duljine procesnih podataka i PCP duljine Između INTERBUS-sučelja i pretvarača može se razmjenjivati maksimalno šest INTERBUS podatkovnih vriječi koje se pomoću DIP-sklopki S1 do S5 mogu raspodijeliti na kanal procesnih podataka i PCP-kanal. Ograničenje na šest podatkovnih riječi rezultira postavkama koje se ne mogu preslikati na INTERBUS. U slučaju nepravilne postavke pretvarač se javlja s ID-kodom "Microprocessor not ready" (38hex) i tu nepravilnu postavku signalizira crvenom TR-LED diodom. Sljedeća slika prikazuje rubne uvjete za podešavanje duljine procesnih podataka i PCP duljine. Načelno postoje sljedeća ograničenja: ON PD [1] ID: 03hex (3dez) Sl. 13: Postavke za rad pretvarača sa 6 procesnih podataka 05217AXX [1] PCP-postavke sa S4 i S5 nisu djelotvorne. Dužina procesnih podataka u riječima PCP-dužina ID-kod 6 PCP-podešavanje nije djelotvorno; ne može se upotrebljavati nijedan PCP-kanal 03hex (3dec) Primjeri: ON ON ON PD 1PCP 4PD 2PCP 2PD 4PCP ID: E3hex (227dez) ID: E0hex (224dez) ID: E1hex (225dez) Sl. 14: Primjeri podešavanja PCP-dužine i maksimalne dužine procesnih podataka 05218AXX PCP-dužina Maksimalna dužina procesnih podataka ID-kod 1 riječ 5 riječi E3 hex (227dec) 2 riječi 4 riječi E0 hex (224dec) 4 riječi 2 riječi E1 hex (225dec) Kod prekoračenja maks. duljine ili postavke 0 odn. 7 PD 38 hex (56dec) = "Microprocessor not ready" Sve nespomenute postavke daju ID-kod "Microprocessor not ready". Pretvarač zatim u parametru P090 "PD-konfiguracija" javlja = 0PD i tu krivu postavku signalizira pomoću crvene TR-LED. 28 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

29 Instalacija Instalacija prema UL Instalacija prema UL Za instalaciju prema UL-standardu vodite računa o sljedećim naputcima: Kao priključne kabele upotrebljavajte samo bakrene vodove sa sljedećim termičkim dimenzioniranim vrijednostima: MOVIDRIVE compact MCH4_A : termička dimenzionirana vrijednost 60 C / 75 C MOVIDRIVE compact MCH4_A : termička dimenzionirana vrijednost 75 C Dozvoljeni pritezni momenti MOVIDRIVE compact-energetskih stezaljki iznose: Veličina gradnje 1 0,6 Nm Veličina gradnje 2 1,5 Nm Veličina gradnje 3 3,5 Nm Veličine gradnje 4 i 5 14 Nm Pogonski pretvarači MOVIDRIVE compact su prikladni za rad na naponskim mrežama s uzemljenim zvjezdištem (TN- i TT-mreže) koje mogu isporučiti maks. mrežnu struju prema sljedećim tabelama i imaju maks. napon od AC 240 V za MOVIDRIVE compact MCH4_A...2_3 (AC 230 V-uređaji) i AC 500 V za MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500 V-uređaji). Podatci o snazi osigurača ne smiju prekoračivati vrijednosti prema tabelama. 400/500-V-uređaji MOVIDRIVE compact MCH4_A...5_3 Maks. mrežna struja Maks. mrežni napon Osigurači 0015/0022/0030/0040 AC A AC 500 V AC 35 A / 600 V 0055/0075/0110 AC 5000 A AC 500 V AC 30 A / 600 V 0150/0220 AC 5000 A AC 500 V AC 175 A / 600 V 0300 AC 5000 A AC 500 V AC 225 A / 600 V 0370/0450 AC A AC 500 V AC 350 A / 600 V 0550/0750 AC A AC 500 V AC 500 A / 600 V 230-V-uređaji MOVIDRIVE compact MCH4_A...2_3 Maks. mrežna struja Maks. mrežni napon Osigurači 0015/0022/0037 AC 5000 A AC 240 V AC 30 A / 250 V 0055/0075 AC 5000 A AC 240 V AC 110 A / 250 V 0110 AC 5000 A AC 240 V AC 175 A / 250 V 0150 AC 5000 A AC 240 V AC 225 A / 250 V 0220/0300 AC A AC 240 V AC 350 A / 250 V STOP! Ako se sljedeći uvjeti ne održavaju, gasi se UL-dozvola: Kao eksterni izvor DC 24 V napona upotrebljavajte samo ispitane uređaje s ograničenim izlaznim naponom (U max = DC 30 V) i ograničenom izlaznom strujom (I 8 A). UL-certifikat ne vrijedi za rad na mrežnim naponima s neuzemljenom nultom točkom (IT-mreže). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 29

30 Instalacija 4 Izolacijske stezaljke 4.5 Izolacijske stezaljke Pomoću ekranizacijskih stezaljki za energetske dijelove možete vrlo udobno montirati ekran dovoda motora i kočnice. Ekran i PE-vodiče postavite prema prikazu na slikama. Ekranizacijska stezaljka za energetski dio, veličina gradnje 1 Kod MOVIDRIVE compact veličina gradnje 1 serijski se isporučuje jedna ekranizacijska stezaljka za energetski dio. Tu ekranizacijsku stezaljku montirajte zajedno s pričvrsnim vijcima uređaja. [1] [2] 02012CXX Sl. 15: Pričvršćivanje ekranizacijske stezaljke energetskog dijela (MOVIDRIVE compact veličina gradnje 1) [1] Izolacijskom stezaljkom [2] PE-priključak ( ) Ekranizacijska stezaljka za energetski dio, veličina gradnje 2 Kod MOVIDRIVE compact veličina gradnje 2 serijski se isporučuje ekranizacijska stezaljka za energetski dio s 2 pričvrsna vijka. Tu ekranizacijsku stezaljku montirajte s oba pričvrsna vijka. [1] [2] 59874AXX Sl. 16: Pričvršćivanje ekranizacijske stezaljke energetskog dijela (MOVIDRIVE compact veličina gradnje 2) [1] Izolacijskom stezaljkom [2] PE-priključak ( ) 30 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

31 Instalacija Zaštita od dodira Zaštita od dodira OPASNOST! Neprekriveni energetski priključci. Smrt ili teške ozljede zbog strujnog udara. Zaštitu od dodira instalirajte u skladu s propisima. Uređaj ne pokrećite bez zaštite od dodira. S montiranom zaštitom od dodira uređaji MOVIDRIVE compact veličine gradnje 4 i 5 postižu vrstu zaštite IP10, a bez zaštite od dodira IP00. Kod MOVIDRIVE compact veličine gradnje 4 i veličine gradnje 5 serijski se isporučuju 2 komada zaštite od dodira s 8 pričvrsnih vijaka. Zaštitu od dodira montrajte na oba poklopaca za stezaljke energetskog dijela. [2] [1] [3] Sl. 17: Zaštita od dodira za MOVIDRIVE compact veličina gradnje 4 i AXX [1] Prekrivna ploča [2] Priključni pokrov [3] Zaslon Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 31

32 Instalacija 4 Priključna spojna shema osnovnog uređaja 4.7 Priključna spojna shema osnovnog uređaja Priključak učinskog dijela i kočnice L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 Zaštitni vodič (ekran) U AC U AC U AC F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 Opcija mrežni filtar NF... L1' L2' L3' L1L2L3 X1: K11 (AC-3) Međukružni priključak * 7 8 -U Z +U Z PE X4: K11 (AC-3) K11 (AC-3) K11 (AC-3) Energetski dio DBØØ DBØØ DBØØ X2: X3: U V W +R -R PE 1 BMK DGND K12 (AC-3) Kočioni utikač DGND 1 BG 2 3 BGE 4 5 CT/CV/DT/DV/D: isključivanje na strani istosmjerne i izmjenične struje K12 (AC-3) bijela crvena plava DGND bijela 1 BG 2 crvena 3 BGE 4 plava 5 CT/CV/DT/DV/D: isključivanje na strani izmjenične struje M 3-fazni odlomak "Priključivanje kočionog otpornika BW... / BW..-T / BW...-P" CT/CV, CM : isključivanje na strani napajanja istosmjernom i izmjeničnom strujom Sl. 18: Priključna spojna shema energetskog dijela i kočnice 55310CHR * Kod veličina gradnje 1 i 2 uz stezaljke za priključivanje mreže i motora (X1, X2) ne postoji PE-priključak. U tom slučaju pored međukružnog priključka upotrijebite PE-stezaljke (X4). Pozor: Prilikom priključivanja kočnice pridržavajte se upute za uporabu upotrijebljenih motora! STOP! Ako se kočni ispravljač priključuje preko dovoda mreže, funkcija kočnice je ograničena. Kočni ispravljač priključujte preko odvojenog dovoda mreže. Napajanje preko napona motora nije dozvoljeno! Kočnicu uvijek isključujte na strani napajanja istosmjernom i izmjeničnom strujom kod svih vrsta primjene podiznih uređaja, pogona, koji zahtijevaju brzo reagiranje kočnice i režim rada CFC i SERVO. 32 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

33 Instalacija Priključna spojna shema osnovnog uređaja 4 Kočni ispravljač u rasklopnom ormaru Prilikom ugradnje kočnog ispravljača u rasklopnom oramaru položite spojne vodove između kočnog ispravljača i kočnice odvojeno od drugih učinskih kabela. Zajedničko polaganje je dozvoljeno samo ako su učinski kabeli izolirani. Priključivanje kočnog otpornika BW... / BW T /BW P Energetski dio Energetski dio Energetski dio X3: +R -R PE 8 9 X3: +R -R PE 8 9 X3: +R -R 8 9 PE F16 Djeluje na K11 BW P F Djeluje na K11 RB1 BW T T 2 Djeluje na K11 46 RB2 T 1 BW... Ako se aktivira pomoćni kontakt, mora se otvoriti K11 i DIØØ"/blokada regulatora" dobiti signal "0". Otpornički krug se ne smije prekinuti! Ako se aktivira interna temperaturna sklopka, mora se otvoriti K11 i DIØØ"/blokada regulatora" dobiti signal "0". Otpornički krug se ne smije prekinuti! Ako se aktivira eksterni bimetalni relej (F16), mora se otvoriti K11 i DIØØ "blokada regulatora" dobiti signal "0". Otpornički krug se ne smije prekinuti! 59500AHR Tip kočnog otpornika Zadan konstrukcijom Zaštita od preopterećenja Interna temperaturna sklopka Eksterni bimetalni relej (F16) (..T) BW Važno BW T - Potrebna je jedna od obaju opcija (interna temperaturna sklopka / eksterni bimetalni relej). BW / BW Dovoljno - Dozvoljeno Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 33

34 Instalacija 4 Priključna spojna shema osnovnog uređaja MCH4_A: Priključna spojna shema upravljačke glave Opcija Terminal Upravljačka glava V*, +/-10 V, n ma, ma n2( V)/TF-/TH-ulaz* Referentni potencijal analognih signala -10 V Sistemska sabirnica High Sistemska sabirnica Low Referentni potencijal binarnih signala Sistemska sabirnica High Sistemska sabirnica Low X10: +10 V REF1 AI11 AI12 AI21 AGND REF2 SC11 SC12 DGND SC21 SC R11-10 V V 0(4)...20 ma Nadređeni upravljački sklop Opcija Serijsko sučelje /blokada regulatora Desno/Stoj* Lijevo/Stoj* Odobrenje/Stop* n11/n21* n12/n22* Referencija X10:DIØØ...DIØ5 DC+24-V-izlaz Referentni potencijal binarnih signala X11: DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM** VO24 DGND Binarni ulaz Binarni izlazi Referencija binarnih izlaza DGND Izlaz simulacije inkrementalnog davača ili ulaz eksternog davača Relejni kontatk / kočnica Spreman za rad* X14: Relej uklopnog kontakta Relej isklopnog kontakta Bez funkcije* DC+24-V-ulaz Referentni potencijal binarnih signala X12: DBØØ 1 DOØ1-C 2 DOØ1-NO 3 DOØ1-NC 4 DOØ2/AO1 5 VI24 DGND 6 7 DC 24 V K12 (AC-3) Ulaz davača motora PROFIBUS-DP priključak samo kod MCH41A INTERBUS-FO priključci (F-SMA-utikač) samo kod MCH42A X15: X30: Završni otpornik sistemske sabirnice Preklapanje I-signal <-> U-signal* X31: LWL Remote IN primljeni podatci X31: LWL Remote IN poslani podatci X32: LWL Remote OUT primljeni podatci X33: LWL Remote OUT poslani podatci Postavke PROFIBUS-DP samo kod MCH41A Postavke INTERBUS samo kod MCH42A Ekranizacijska stezaljka ON OFF S12 S11 ON OFF S6 S5 S4 S3 S2 S1 AGND (referentni potencijal DC 10-V-analognih signala) DGND (referentni potencijal DC 24-V-analognih signala) Zaštitni vodič (ekran) * Tvornička postavka ** Ako se binarni ulazi spajaju s DC 24 V od VO24, mora se DCOM premostiti s DGND! 59872AHR 34 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

35 Instalacija Priključna spojna shema osnovnog uređaja 4 MCH41A (s PROFIBUS-DP) / MCH42A (s INTERBUS-LWL): SEW-EURODRIVE preporučuje da te uređaje uvijek napajate s DC 24 V na stezaljci X10:24 (VI24). To eksterno napajanje naponom od DC 24 V trebalo bi isporučivati trajnu snagu od 50 W i vršnu snagu (1 s) od 100 W. Analogni ulaz AI21 (X10:4) može se po izboru koristiti kao ulaz napona od 10 V ili kao TF/TH-ulaz. Preklapanje se obavlja parametrom P120. DIP-sklopke S11, S12, i S1... S6 dostupne su samo pri skinutoj priključnoj jedinici ( pogl. "Skidanje priključne jedinice"). Funkcija DIP-sklopki objašnjava se u poglavljima "Priključivanje sabirnice kod MCH41A" i "Podešavanje adrese postaje kod MCH41A" na Str. 23 i Str. 24. Funkcija DIP-sklopki S1... S6 objašnjava se u poglavlju "Postavke DIP-sklopki". TF/TH-vod mora biti ili ekranizira ili se polagati odvojeno od energetskih kabela (primjerice kabela motora ili kočnice) na udaljenosti najmanje od 0,2 m. Ako se za priključivanje motora i TF/TH-priključak koriste hibridni kabeli, TF/TH-vod mora biti odvojeno ekraniziran. NAPOMENA TF se može priključiti na X15:6 i X15:14 ili na X10:1 i X10:4! Ako se TF priključuje na X15, morate P530 Tip senzora 1 podesiti na "TF/TH". Ako se TF priključuje na X10, morate P120 AI2 Način rada podesiti na "TF/TH". Pomoću P835 Reakcija na TF-poruku morate podesiti reakciju na pogreške. Analogni izlaz AO1 Kod MCH4_A binarni se izlaz DOØ2 (X12:5) može koristiti i kao 0(4)...20 ma analogni izlaz AO1. Preklapanje se obavlja pomoću parametara P621 "Binarni izlaz DOØ2" i P642 "Način rada AO1". Funkcija X12:5 P621 "Binarni izlaz DOØ2" P642 "Način rada AO1" Binarni izlaz DOØ2 Podesite BEZ FUNKCIJE = Podesite ISKLJ Analogni izlaz AO1 = Podesite BEZ FUNKCIJE Podesite ISKLJ Podesite BEZ FUNKCIJE Podesite ISKLJ Bez funkcije = Podesite BEZ FUNKCIJE = Podesite ISKLJ Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 35

36 Instalacija 4 Priključna spojna shema osnovnog uređaja MCH4_A: Opis funkcija stezaljki osnovnog uređaja Stezaljka Funkcija X1:1/2/3 X2:4/5/6 X3:8/9 X4: X10:1 X10:2/3 X10:4 X10:5 X10:6 X10:7/8 X10:9 X10:10/11 X11:1 X11:2 X11:3 X11:4 X11:5 X11:6 L1/L2/L3 (PE) U/V/W (PE) +R/-R (PE) +U Z /-U Z (PE) REF1 AI11/12 AI21 AGND REF2 SC11/SC12 DGND SC21/SC22 DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 Mrežni priključak Priključak na motor Priključak kočnog otpornika Međukružni priključak DC +10 V (maks. 3 ma) za potenciometar zadane vrijednosti Ulaz zadane vrijednost n1 (diferencijski ulaz ili ulaz s AGND-referentnim potencijalom) oblik signala P11_ / S11 Po izboru ulaz zadane vrijednosti n2 ( V) ili TF/TH-ulaz, postavka P120 Referentni potencijal za analogne signale (REF1, REF2, AI..) DC 10 V (maks. 3 ma) za potenciometar zadane vrijednosti Systembus High/Low, galvanski povezana s SC21/SC22 (X10:10/X10:11) Referentni potencijal sistemske sabirnice Systembus High/Low, galvanski povezana s SC11/SC12 (X10:7/X10:8) Binarni ulaz 1, fiksno zauzet s "/blokadom regulatora" Binarni ulaz 2, tvornički "Desno/Stoj" Binarni ulaz 3, tvornički "Lijevo/Stoj" Binarni ulaz 4, tvornički "Odobrenje/Stop" Binarni ulaz 5, tvornički "n11/n21" Binarni ulaz 6, tvornički "n12/n22" Binarni su ulazi optosprežnikom odvojeni od potencijala. Mogućnosti izbora za binarne ulaze 2 do 6 (DIØ1...DIØ5) izbornik parametara P60_ X11:7 DCOM Referencija za binarne ulaze DIØØ do DIØ5 (X11:1 do X11:6) Spajanje binarnih ulaza s vanjskim naponom od DC +24 V: potrebno je povezivanje DCOM (X11:7) s referentnim potencijalom vanjskog napona. bez premosnice DCOM-DGND (X11:7-X11:9) binarni ulazi bez potencijala s premosnicom DCOM-DGND (X11:7-X11:9) binarni ulazi vezani na potencijal Priključivanje binarnih ulaza s DC +24 V od VO24 (X11:8) potrebna je premosnica DCOM-DGND. X11:8 X11:9 X12:1 X12:2 X12:3 X12:4 X12:5 X12:6 X12:7 X14:1 X14:2 X14:3 X14:4 X14:5/6 X14:7 X14:8 X14:9 X14:10 X14:11 X14:12 X14:13/14 X14:15 X15:1 X15:2 X15:3 X15:4 X15:5 X15:6 X15:7 X15:8 X15:9 X15:10 X15:11 X15:12 X15:13 X15:14 X15:15 VO24 DGND DBØØ DOØ1-C DOØ1-NO DOØ1-NC DOØ2/AO1 VI24 DGND Simulacija ulaza eksternih davača ili izlaza inkrementalnog davača Ulaz davača motora Izlaz pomoćnog napona DC +24 V (maks. DC 200 ma) za eksterne upravljačke sklopke Referentni potencijal za binarne signale Binarni ulaz 0, fiksno zauzet s "/kočnica", opteretivost maks. DC 150 ma (otporan na kratak spoj i napajanje do DC 30 V) Zajednički kontakt binarnog izlaza 1, tvorniči na "Spreman za pogon" Uklopni kontakt binarnog izlaza 1, opteretivost relejnih kontakata maks. DC 30 V i DC 0,8 A Isklopni kontakt binarnog izlaza 1 Binarni izlaz 2, tvornički na "Bez funkcije", opteretivost maks. DC 50 ma (otporan na kratak spoje, otporan na napajanje do DC 30 V) može se koristiti i kao naalogni izlaz AO1, preklapanje pomoću P621 i P642 Mogućnosti izbora za binarne izlaze 1 i 2 (DOØ1 i DOØ2) izbornik parametara P62_ Na binarne izlaze DBØØ (X12:1) i DOØ2/AO1 (X12:5) ne priključujte vanjski napon! Ulaz za napajanje naponom od DC +24 V (potporni napon, dijagnoza uređaja kod isključene mreže) Referentni potencijal za binarne signale Trag signala A (K1) Trag signala B (K2) Signalni trag C (K0) DATA+ rezervirano Preklapanje Referentni potencijal DGND Trag signala A (K1) Trag signala B (K2) Signalni trag C (K0) DATArezervirano DC +12 V (maks. DC 180 ma) Trag signala A (K1) Trag signala B (K2) Signalni trag C (K0) DATA+ rezervirano TF2 rezervirano Referentni potencijal DGND Trag signala A (K1) Trag signala B (K2) Signalni trag C (K0) DATArezervirano TF2 DC +12 V (maks. DC 180 ma) Sljedeći se davači smiju priključivati kao eksterni davači: Hiperface davač tipa AS1H, ES1H ili AV1H sin/cos-davač tip ES1S, ES2S ili EV1S 5 V-TTL-davač tipa ES1R, ES2R ili EV1R s napajanjem naponom od DC 24 V 5 V-TTL-davač tipa ES1T, ES2T ili EV1T s napajanjem naponom od DC 5 V preko opcije DWI11A Ako se X14: koristi kao izlaz simulacije inkrementalnog davača, preklapanje (X14:7) valja premostiti s DGND (X14:8). DC-12-V-napajanje X14 i X16 dovoljno je za pokretanje SEW-davača s napajanjem od DC 24 V. Smiju se priključivati sljedeći davači: Hiperface davač tipa AS1H ili ES1H sin/cos-davač tip ES1S, ES2S ili EV1S 5 V-TTL-davač tipa ES1R, ES2R ili EV1R s napajanjem naponom od DC 24 V 5 V-TTL-davač tipa ES1T, ES2T ili EV1T s napajanjem naponom od DC 5 V preko opcije DWI11A Napajanje X14 i X15 s DC 12 V je dovoljno za pokretanje SEW-davača s napajanjem od DC 24 V. S1... S6 DIP-sklopke za INTERBUS-postavke pogl. "Podešavanje DIP-sklopki" (Str. 27) S11: S12: TERMINAL Preklapanje I-signal DC (0(4)...20 ma) U-signal DC (-10 V V, V), tvornički na U-signal Priključivanje ili isključivanje završnog otpornika sistemske sabirnice, tvornički isključeno Utično mjesto za opciju DBG11B ili opcije USS21A / USB11A 36 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

37 Instalacija Priključna spojna shema osnovnog uređaja 4 MCH42A: Dodjela elektroničkih stezaljki i polja za upisivanje X14 Encoder I/O X15 Encoder IN U L CC BA RD TR FO1 FO2 Remote IN X30 IN Remote IN X31 OUT Remote OUT X32 IN Remote OUT X33 OUT X10 X11 X X10 X11 X12 1 REF1 2 AI11 3 AI12 4 AI21 5 AGND 6 REF2 7 SC11 8 SC12 9 DGND 10 SC21 11 SC22 1 DIØØ 2 DIØ1 3 DIØ2 4 DIØ3 5 DIØ4 6 DIØ5 7 DCOM 8 VO24 9 DGND 1 DBØØ 2 DOØ1-C 3 DOØ1-NO 4 DOØ1-NC 5 DOØ2 6 VI24 7 DGND MCH 42A max 24V! (EN ) Sl. 19: Elektroničke stezaljke i polje za upisivanje na primjeru MCH42A 59897AXX Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 37

38 Instalacija 4 Skidanje priključne jedinice 4.8 Skidanje priključne jedinice NAPOMENA Prije skidanja priključne jedinice najprije isključite mrežni napon i potporni napon od DC 24 V. Za lakšu instalaciju upravljačkih vodova možete priključnu jedinicu u cijelosti skinuti s upravljačke glave. Da biste podesili DIP-sklopke za PROFIBUS ( ), INTERBUS (S1...S6), preklapanje signala n1 (S11) i završni otpornik SBus (S12), morate skinuti priključnu jedinicu. Pritom postupajte na sljedeći način: 1. Otvorite zaklopku priključne jedinice. 2. Odvrnite pričvrsne vijke A i B, ne mogu se izgubiti i ne mogu ispasti. 3. Skinite priključnu jedinicu s upravljačke glave. ON OFF S12 S11 3. FAULT RUN BUS 2. A B Kod postavljanja priključne jedinice postupajte obrnutim redoslijedom AXX 38 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

39 Instalacija Raspoređivanje kočnih otpornika, prigušnica i filtara Raspoređivanje kočnih otpornika, prigušnica i filtara AC 400/500-V-uređaji, veličina gradnje 1 i 2 MOVIDRIVE compact MC_4A...-5A Veličina gradnje 1 2 Kočni otpornici BW... / BW..-..-T Okidna struja Predmetni broj BW... Predmetni broj BW T BW I F = 0,8 A RMS BW / I F = 2,4 A RMS BW T BW168/BW168-T I F = 3,4 A RMS X BW268/BW268-T I F = 4,2 A RMS BW147/BW147-T I F = 5 A RMS BW247/BW247-T I F = 6,5 A RMS BW347/BW347-T I F = 9,2 A RMS BW / BW T I F = 5,5 A RMS BW T I F = 8,1 A RMS BW T I F = 11,3 A RMS Mrežne prigušnice Predmetni broj ND Σ I mreža = AC 20 A ND Σ I mreža = AC 45 A Mrežni filtar Predmetni broj NF A NF X B A U max = AC 550 V NF B NF Izlazne prigušnice Unutarnji promjer Predmetni broj HD001 d = 50 mm za promjere kabela 1, mm 2 (AWG ) HD002 d = 23 mm za promjere kabela 1,5 mm 2 (AWG 16) HD003 d = 88 mm za presjeke kabla > 16 mm 2 (AWG 6) Izlazni filtar (samo u pogonu VFC) Predmetni broj HF A HF B A HF X B A HF B A HF B A HF B A HF B A HF X B A Kod nazivnog režima rada (100 %) B Kod kvadratnog opterećenja (125 %) Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 39

40 Instalacija 4 Raspoređivanje kočnih otpornika, prigušnica i filtara AC 400/500-V-uređaji, veličina gradnje 3 do 5 MOVIDRIVE compact MC_4_A Veličina gradnje Kočni otpornici BW... / BW T BW P BW / BW P Okidna struja Predmetni broj BW... Predmetni broj BW T Predmetni broj BW P I F = 9,1 A RMS BW T I F = 13,9 A RMS C C BW T I F = 20,4 A RMS C C BW915-T I F = 32,6 A RMS BW / BW P I F = 14,4 A RMS BW T I F = 20,4 A RMS BW T I F = 28,8 A RMS BW106-T I F = 47,4 A RMS BW206-T I F = 54,7 A RMS C C Mrežne Predmetni broj prigušnice ND Σ I mreža = AC 45 A A ND Σ I mreža = AC 85 A B A ND Σ I mreža = AC 150 A B Mrežni filtar Predmetni broj NF A NF B A NF B A NF U max = AC 550 V B A NF B A NF B NF Izlazne Unutarnji promjer Predmetni broj prigušnice HD001 d = 50 mm za promjere kabela 1, mm 2 (AWG ) HD003 d = 88 mm za presjeke kabla > 16 mm 2 (AWG 6) Izlazni filtar Predmetni broj (samo u načinu rada VFC) HF X A B / D A / D HF B A HF B E D D A Kod nazivnog režima rada (100 %) B Kod kvadratnog opterećenja (125 %) C Dva kočna otpornika spojite paralelno, na F16 podesite dvostruku okidnu struju (2 x I F ) D Dva izlazna filtra spojite paralelno E Kod nazivnog režima rada (100 %): jedan izlazni filtar Kod kvadratnog opterećenja (125 %): dva izlazna filtra spojite paralelno 40 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

41 Instalacija Raspoređivanje kočnih otpornika, prigušnica i filtara 4 AC 230-V-uređaji, veličina gradnje 1 do 4 MOVIDRIVE compactmc_4_a...-2_ Veličina gradnje Kočni otpornici BW / BW T Okidna struja Predmetni broj BW... Predmetni broj BW T BW I F = 2,7 A RMS BW I F = 3,9 A RMS BW BW T I F = 5,5 A RMS BW T I F = 8,1 A RMS BW I F = 4,7 A RMS BW I F = 6,6 A RMS BW T I F = 9,1 A RMS C C C C BW T I F = 13,9 A RMS C C C C BW T I F = 20,4 A RMS C C C C BW915-T I F = 32,6 A RMS C C C C BW T I F = 14,4 A RMS BW T I F = 20,4 A RMS BW T I F = 28,8 A RMS BW106-T I F = 47,4 A RMS C C BW206-T I F = 54,7 A RMS C C Mrežne prigušnice Predmetni broj ND Σ I mreža = AC 20 A A ND Σ I mreža = AC 45 A B A ND Σ I mreža = AC 85 A B A ND Σ I mreža = AC 150 A B Mrežni filtar Predmetni broj NF A NF X B A NF B NF U max = AC 550 V NF A NF B NF A NF B Izlazne prigušnice Unutarnji promjer Predmetni broj HD001 d = 50 mm HD002 d = 23 mm HD003 d = 88 mm za promjere kabela 1, mm 2 (AWG ) za promjere kabela 1,5 mm 2 (AWG 16) za presjeke kabla > 16 mm 2 (AWG 6) A Kod nazivnog režima rada (100 %) B Kod kvadratnog opterećenja (125 %) C Dva kočna otpornika spojite paralelno, na F16 podesite dvostruku okidnu struju (2 I F ) Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 41

42 Instalacija 4 Instalacija sistemske sabirnice (SBus) 4.10 Instalacija sistemske sabirnice (SBus) NAPOMENA Samo kod P884 "SBus Baudrate" = 1000 kbaud: U vezi sistemske sabirnice se uređaji MOVIDRIVE compact MCH4_A ne smiju miješati s drugim MOVIDRIVE -uređajima. Uređaji se smiju kombinirati kod brzina prijenosa 1000 kbaud. Priključna spojna shema SBus MOVIDRIVE compact MCH4_A Upravljačka glava X10: Systembus High Systembus Low Referentni potencijal Systembus High Systembus Low Sistemska sabirnica Završni otpornik SC11 7 SC12 8 DGND 9 SC21 10 SC22 11 ON OFF S 12 S 11 Upravljačka glava X10: Systembus High Systembus Low Referentni potencijal Systembus High Systembus Low Sistemska sabirnica Završni otpornik SC11 7 SC12 8 DGND 9 SC21 10 SC22 11 ON OFF S 12 S 11 Upravljačka glava X10: X10: Systembus High Systembus Low Referentni potencijal Systembus High Systembus Low Sistemska sabirnica Završni otpornik SC11 7 SC12 8 DGND 9 SC21 10 SC22 11 ON OFF S 12 S AHR SBus MCH4_A: Krajnje uređaje priključite na SC11/SC12. SC21/SC22 djelotvornos samo ako je S12 = OFF. 42 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

43 Instalacija Instalacija sistemske sabirnice (SBus) 4 Specifikacija kabela Upotrebljavajte 2-žilni, prepleteni i ekranizirani bakreni kabel (kabel za prijenos podataka s ekranom od bakrenog pletiva). Kabel mora ispunjavati sljedeće specifikacije: Presjek žila 0,75 mm 2 (AWG 18) Otpor voda 120 Ω kod 1 MHz Jedinični kapacitet 40 pf/m kod 1 khz Prikladni su primjerice CAN-Bus- ili DeviceNet-kabeli. Postavljanje ekrana Ekram postavite ravno s obje strane na elektroničku ekranizacijsku stezaljku pretvarača frekvenicje ili nadređenog upravljačkog sklopa, a krajeve dodatno spojite s DGND. Duljina vodova Dozvoljena ukupna dužina voda ovisna je od podešene brzine prijenosa sistemske sabirnice (P816): 125 kbaud 320 m 250 kbaud 160 m 500 kbaud 80 m 1000 kbaud 40 m Završni otpornik Na početku i na kraju spoja sistemske sabirnice priključite završni otpornik sistemske sabirnice (S12 = ON). Kod drugih uređaja isključite završni otpornik (S12 = OFF). STOP! Između uređaja spojenih sa SBus ne smije doći do pomaka potencijala. Funckija uređaja bi se time mogla narušiti. Izbjegavajte pomak potencijala primjerenim mjerama, primjerice povezivanjem masa uređaja posebnim vodom. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 43

44 Instalacija 4 Priključivanje opcije USS21A (RS232 i RS485) 4.11 Priključivanje opcije USS21A (RS232 i RS485) Predmetni broj Opcija pretvarač sučelja USS21A: RS232-priključak Za priključivanje RS232-sučelja upotrebljavajte ekranizirani standardni kabel za sučelja sa spojem 1:1. USS21A PC COM GND (masa) 5 3 TxD RxD 9-polna Sub-D priključnica maks. 5 m (16.5 ft) 9-polni Sub-D utikač Sl. 20: Spojni kabel USS21A - računalo (spoj 1:1) 02399AHR RS485-priključak Pridržavajte se sljedećih napomena o priključivanju: Upotrebljavajte 2-žilni, prepleteni i ekranizirani bakreni kabel (kabel za prijenos podataka s ekranom od bakrenog pletiva). Kabel mora ispunjavati sljedeće specifikacije: promjer žila 0,5... 0,75 mm 2 (AWG ) otpor voda Ω kod 1 MHz jedinični kapacitet 40 pf/m kod 1 khz Ekran postavite ravno s obje strane na elektroničku ekranizacijsku stezaljku pretvarača, a krajeve kerana dodatno spojite s DGND. USS21A 0V5 USS21A - + 0V Sl. 21: RS485-sučelje USS21A 00997CXX EIA-standard RS485-sučelje USS21A udovoljava EIA-standard: maks. brzina prijenosa 9600 Baud maks. 32 korisnika (svaki uređaj s USS21A vrijedi kao 2 korisnika) maks. duljina kabela ukupno 200 m fiksno priključen dinamični zaključni otpor 44 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

45 Instalacija Priključivanje opcije pretvarača sučelja USB11A / opcije DKG11A Priključivanje opcije pretvarača sučelja USB11A / opcije DKG11A Predmetni broj Pretvarač sučelja USB11A Serijski kabel za sučelje DKG11A (duljina 3 m) Opis S opcijom USB11A može se stolno ili prijenosno računalo pomoću USB-sučelja povezati s utičnim mjestom TERMINAL MOVIDRIVE compact. Pretvarač sučelja USB11A podržava USB1.1 i USB2.0. Sadržaj isporuke Opseg isporuke USB11A sadrži: Pretvarač sučelja USB11A USB-priključni kabel PC - USB11A (tip USB A-B) CD-ROM s pogonskim programima i MOVITOOLS Pretvarač sučelja USB11A podržava USB 1.1 i USB 2.0 Sadržaj isporuke USB11A ne obuhvaća: Priključni kabel DKG11A (duljina 3 m, pred. br ) za povezivanje MOVIDRIVE compact - USB11A. Povezivanje MOVIDRIVE - USB11A - PC Povezivanje MOVIDRIVE compact - USB11A (kabel RJ10-TERMINAL) obavlja se serijskim kabelom za sučelje tipa DKG11A (duljina 3 m, pred. br ). Povezivanje USB11A - računalo obavlja se uobičajenim ekraniziranim USB-priključnim kabelom tipa USB A-B. MOVIDRIVE compact [1] [2] PC COM 1-4 [3] [4] USB11A * 59901AXX Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 45

46 Instalacija 4 Priključivanje opcije pretvarača sučelja USB11A / opcije DKG11A Dimenzijska skica Sl. 22: Dimenzijska skica USB11A, dimenzije u mm 55732BXX Tehnički podatci USB11A Predmetni broj Temperatura okružja C Temperatura uskladištenja 25 C C (prema EN , klasa 3K3) Vrsta zaštite IP20 Masa 300 g Dimenzije 92,5 x 43 x 25 mm 46 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

47 Instalacija Priključivanje davača motora i eksternog davača Priključivanje davača motora i eksternog davača NAPOMENA Sve priključne spojne sheme ne prikazuju pogled na kraj kabela nego pogled na priključak na motoru ili MOVIDRIVE. Boje žila, koje su u priključnim spojnim shemama navedene prema kodu boja sukladno IEC 757, odgovaraju bojama žila konfekcioniranih kabela tvrtke SEW. Opširne informacije naći ćete u priručniku "SEW-sustavi kodera", koji se može dobiti kod SEW-EURODRIVE-a. Opći naputci za instalaciju Maks. duljina voda pretvarač - senzor: 100 m kod jediničnog kapaciteta 120 nf/km. MCH4_A: presjek žila Hiperface -davač, sin/cos-davač i TTL-davač s napajanjem DC 5 V (preko DWI11A): 0, ,5 mm 2 (AWG ) TTL-davač s napajanjem DC V: 0,5 mm 2 (AWG 20) Ako odrežete žilu voda davača, izolirajte odrezani kraj žile. Koristite ekranizirane kabele s parno prepletenim žilama, a ekran položite s obje strane: na davaču u vijčanom spoju kabela ili u utikaču davača na pretvaraču u kućištu Sub-D utikača i na elektroničkoj ekranizacijskoj stezaljci pretvarača Upotrebljavajte utikače davača i Sub-D utikače s metalnim kućištem. Kabele davača polažite odvojeno od energetskih kabela. Davač s vijčanim spojem kabela: Pazite na dozvoljeni promjer kabela davača za ispravano djelovanje vijčanog spoja kabela. Postavljanje ekrana Na pretvaraču Ekran kabela davača/vertikalnog razlagača položite cijelom površinom. Ekran položite na strani pretvarača u kućištu Sub-D utikača ( sljedeća slika) BXX Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 47

48 Instalacija 4 Priključivanje davača motora i eksternog davača Na davaču / vertikalnom razlagaču Ekran postavite na strani kodera / rezolvera na pojedinačne obujmice za uzemljenje ( sljedeća slika). Kod uporabe EMC-vijčanog spoja ekran položite ravno u vijčani spoj kabela. Kod pogona s utičnim spojnicama izolaciju postavljajte u utikač davača AXX Konfekcionirani kabeli SEW-EURODRIVE nudi konfekcionirane kabele za priključivanje davača. Preporučujemo uporabu tih konfekcioniranih kabela. Senzor motora Na X15 uređaja MOVIDRIVE compact smijete priključivati sljedeće davače motora: MCH4_A Hiperface -davač sin/cos-davač visoke rezolucije sa signalnim naponom AC 1 V SS TTL-davač s razinom signala prema RS422 Sl. 23: SEW-senzor s utičnom spojnicom ili priključnim stezaljkama 05232AXX Napajanje naponom Davač s napajanjem naponom od Dc V (maks. DC 180 ma) priključite direktno na X15. Ti senzori se tada napajaju preko pretvarača. Davače s napajanjem naponomo od DC 5 V morate priključiti preko opcije "Napajanje davača DC 5 V tipa DWI11A" (predmetni broj ). 48 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

49 Instalacija Priključivanje davača motora i eksternog davača 4 Sin/cos-davač Sin/cos-davače ES1S, ES2S ili EV1S visoke rezolucije smijete priključiti i na MOVIDRIVE compact MCH4_A. Sin/cos-davač priključite na sljedeći način: Priključivanje na MCH4_A ES1S / ES2S / EV1S ES1R / ES2R / EV1R A (K1) A ( K1) B (K2) B ( K2) C (K0) UB K1 K2 K0 K1 K2 K0 UB A B C A B C C ( K0) UB max. 100 m X15: Sl. 24: Priključivanje sin/cos-davača kao davača motora na MCH4_A 59850AXX Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 49

50 Instalacija 4 Priključivanje davača motora i eksternog davača TTL-davač Napajanje naponom od DC V Napajanje naponom od DC 5 V TTL-davači tvrtke SEW-EURODRIVE mogu se dobiti s napajanjem naponom od DC V i DC 5 V. TTL-davače s napajanjem naponom od V ES1R, ES2R ili EV1S priključite na isti način kao i sin/cos-davače visoke rezolucije. TTL-davače ES1T, ES2T ili EV1T s napajanjem naponom od DC 5 V morate priključiti preko opcije "Napajanje davača naponom DC 5 V tipa DWI11A" (predmetni broj ). Za dodatnu regulaciju opskrbnog napona davača morate spojiti i senzorski vod. Ove osjetnike priključite na sljedeći način: Priključivanje na MCH4_A ES1T / ES2T / EV1T UB K1 K2 K0 K1 K2 K0 UB A B C A B C X15: A (K1) YE A ( K1) GN B (K2) RD B ( K2) BU C (K0) PK C ( K0) GY UB WH BN VT* A (K1) A ( K1) B (K2) B ( K2) C (K0) ( ) UB C K0 max. 100 m max. 5 m * X2: Encoder X1: MOVIDRIVE DWI11A Sl. 25: Priključivanje TTL-davača preko DWI11A kao davača motora na MCH4_A * Senzorski vod (VT) na davaču položite na UB, ne premošćujte ga na DWI11A! 59852AXX Predmetni brojevi konfekcioniranih kabela: Davač ES1T / ES2T / EV1T DWI11A X2:naprava za kodiranje Za fiksno polaganje: Za polaganje vučnog lanca: X 50 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

51 Instalacija Priključivanje davača motora i eksternog davača 4 Hiperface -davač Hiperface -davači AS1H, ES1H i AV1H preporučuju se za rad s MOVIDRIVE compact MCH4_A. S obzirom na tip i izvedbu motora možte davač priključiti preko utičnog spojnika ili preko priključnog ormara. CM s utičnim spojnikom Hiperface -davač priključite na sljedeći način: max. 100 m 6 max. 100 m Sl. 26: Priključivanje HIPERFACE -kodera u svojstvu motornog kodera na MCH4_A 59854AXX Predmetni brojevi konfekcioniranih kabela: Za fiksno polaganje: Za polaganje vučnog lanca: Predmetni brojevi konfekcioniranih produžnih kabela: Za fiksno polaganje: Za polaganje vučnog lanca: Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 51

52 Instalacija 4 Priključivanje davača motora i eksternog davača CM s priključnom kutijom Hiperface -davač priključite na sljedeći način: AS1H / ES1H max. 100 m Sl. 27: Priključivanje HIPERFACE -kodera u svojstvu motornog kodera na MCH4_A 59856AXX Predmetni brojevi konfekcioniranih kabela: Za fiksno polaganje: X Za polaganje vučnog lanca: Eksterni davači Na X14 uređaja MOVIDRIVE compact MCH4_A smijete priključivati sljedeće davače motora: Hiperface -davač sin/cos-davač visoke rezolucije sa signalnim naponom AC 1 V SS DC-5-V-TTL-davač s razinom signala prema RS422 Napajanje naponom Davač s napajanjem naponom od DC12/24 V (maks. 180 ma) priključite direktno na X14. Ti davači se tada napajaju preko pretvarača. Davače s napajanjem naponom od DC 5 V morate priključiti preko opcije "Napajanje davača s DC 5 V tipa DWI11A" (predmetni broj ). DC-5-V-TTL-davač DC-5-V-TTL-davači tvrtke SEW-EURODRIVE mogu se dobiti s napajanjem naponom od DC 24 V i DC 5 V. 52 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

53 Instalacija Priključivanje davača motora i eksternog davača 4 Napajanje naponom od DC 24 V Priključivanje na MCH4_A: ES1R / ES2R / EV1R UB K1 K2 K0 K1 K2 K0 UB A B C A B C A (K1) A ( K1) B (K2) B ( K2) C (K0) C ( K0) UB max. 100 m X14: Sl. 28: Priključivanje TTL-davača kao eksternog davača na MCH4_A 60308AXX Napajanje naponom od DC 5 V DC-5-V-TTL-davače ES1T, ES2T ili EV1T s napajanjem naponom od DC 5 V morate priključiti preko opcije "Napajanje davača naponom od DC 5 V tipa DWI11A" (predmetni broj ). Za dodatnu regulaciju opskrbnog napona davača morate spojiti i senzorski vod. Priključivanje na MCH4_A: ES1T / ES2T / EV1T UB K1 K2 K0 K1 K2 K0 UB A B C A B C 9 15 X14: A (K1) YE A ( K1) GN B (K2) RD B ( K2) BU C (K0) PK C ( K0) GY UB WH BN VT* A (K1) A ( K1) B (K2) B ( K2) C (K0) C K0 ( ) UB max. 100 m max. 5 m * X2: Encoder X1: MOVIDRIVE DWI11A Sl. 29: Priključivanje TTL-davača kao eksternog davača preko DWI11A na MCH4_A * Senzorski vod (VT) na davaču položite na UB, ne premošćujte ga na DWI11A! 59862AXX Predmetni brojevi konfekcioniranih kabela: Davač ES1T / ES2T / EV1T DWI11A X2:naprava za kodiranje Za fiksno polaganje: Za polaganje vučnog lanca: X Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 53

54 Instalacija 4 Priključivanje davača motora i eksternog davača Hiperface -davač Hiperface -davači AS1H preporučuju se za rad s MOVIDRIVE compact MCH4_A. Hiperface -davač priključite na sljedeći način: AS1H COS 3 REFCOS 4 SIN 5 REFSIN 6 DATA+ 8 DATA- 7 U 12 S 11 RD BU YE GN BK VT RDBU GYPK GY PK max. 100 m X14: Sl. 30: Priključivanje SEW Hiperface -davača kao eksternog davača na MCH4_A Predmetni brojevi konfekcioniranih kabela: Davač AS1H MCH_4A X14: Za fiksno polaganje: Za polaganje vučnog lanca: AXX Sin/cos-davač Sin/cos-davač priključite na sljedeći način: ES1S / ES2S / EV1S UB K1 K2 K0 K1 K2 K0 UB A B C A B C A (K1) A ( K1) B (K2) B ( K2) C (K0) C ( K0) UB max. 100 m X14: Sl. 31: Priključivanje sin/cos-davača kao eksternog davača na MCH4_A 60309AXX 54 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

55 Instalacija Priključivanje davača motora i eksternog davača 4 Simulacija inkrementalnog davača X14 možete upotrijebiti kao izlaz simulacije inkrementalnog davača. U tu svrhu morate "Preklapanje" (X14:7 kod MCH4_A) premostiti s DGND (X14:8 kod MCH4_A). X14 nakon toga isporučuje singale inkrementalnog davača s razinom signala prema RS422. Broj impulsa iznosi: kod MCH4_A s Hiperface -davačem 1024 impulsa/okretaju kod MCH4_A sa sin/cos- ili TTL-davačem kao na X15 ulaz davača motora Priključivanje na MCH4_A YE GN RD BU PK GY max. 100 m MOVIDRIVE compact MCH42A X14: Sl. 32: Priključivanje simulacije inkrementalnog davača na MCH4_A 59870AXX Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 55

56 Instalacija 4 Priključivanje davača motora i eksternog davača Master-slave sustav spajanja X14-X14-povezivanje (= master-slave povezivanje) dvaju MOVIDRIVE compact-uređaja. NAPOMENA Sub-D priključnice na krajevima kabela označene su s "MASTER" i "SLAVE". Pazite da priključnicu označenu s "MASTER" nataknete na X14 nadređenog uređaja, a priključnicu označenu sa "SLAVE" na X14 podređenog uređaja. MCH4_A RD BU YE GN PK BK max. 100 m BN Sl. 33: X14-X14-povezivanje MCH4_A Predmetni brojevi konfekcioniranog kabela: Samo fiksno polaganje: AXX 56 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

57 Stavljanje u pogon Opći naputci o stavljanju u pogon I Stavljanje u pogon 5.1 Opći naputci o stavljanju u pogon OPASNOST! Neprekriveni energetski priključci. Smrt ili teške ozljede zbog strujnog udara. Zaštitu od dodira instalirajte u skladu s propisima. Uređaj nikada ne pokrećite bez zaštite od dodira. NAPOMENA Za VFC-načine rada s regulacijom broja okretaja, sve CFC- i SERVO-načine rada obvezatno je stavljanje u pogon prema ovom poglavlju. Funkcije stavljanja u pogon opisane u ovom poglavlju služe za optimalnu prilagodbu pretvarača stvarno priključenom motoru i zadanim graničnim uvjetima. Preduvjet Preduvjet za uspješno stavljanje u pogon je pravilno projektiranje pogona. Opširne naputke o projektiranju i objašnjenje parametara naći ćete u sistemskom priručniku MOVIDRIVE compact (poglavlje 4 i 5). VFC-pogoni bez regulacije broja okretaja Pogonski pretvarači MOVIDRIVE compact tvornički su stavljeni u rad za energetsko prilagođeni SEW-motor (MCH4_A...-5_3: 4-polni i nominalni napon 3 AC 400 V / 50 Hz ili MCHA...-2_3: 4-polni i nominalni napon 3 AC 230 V / 60 Hz). Motor se može priključiti, a pogon odmah pokrenuti u skladu s poglavljem "Pokretanje motora" ( Str. 68). Kombinacije pretvarač-motor AC 400/500-Vuređaji U sljedećim je tabelama prikazano, za koje kombinacije pretvarača-motora to vrijedi. MOVIDRIVE compact MCH4_A u načinu rada VFC SEW-motor A3-4 DT90L A3-4 DV100M A3-4 DV100L A3-4 DV112M A3-4 DV132S A3-4 DV132M A3-4 DV160M DV160L DV180L DV200L DV225S DV225M DV250M DV280S4 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 57

58 I Stavljanje u pogon 5 Opći naputci o stavljanju u pogon 0 AC 230-V-uređaji MOVIDRIVE compact MCH4_A u načinu rada VFC SEW-motor A3-4 DT90L A3-4 DV100M A3-4 DV100L A3-4 DV132S A3-4 DV132M DV160M DV180M DV180L DV225S4 Uporaba podiznih uređaja OPASNOST! Opasnost po život zbog prevrtanja mehanizma za podizanje. Smrt ili teške ozljede. Pogonski pretvarači MOVIDRIVE compact ne smiju se upotrebljavati u smislu sigurnosne naprave za aplikacije mehanizama za podizanje. Kao sigurnosnu napravu upotrebljavajte nadzorne sustave ili mehaničke sigurnosne naprave. 58 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

59 Stavljanje u pogon Pripremni radovi i pomoćna sredstva I Pripremni radovi i pomoćna sredstva Provjerite instalaciju. OPASNOST! Opasnost od gnječenja zbog nehotičnog pokretanja motora. Smrt ili teške ozljede. Nehotično pokretanje motora spriječite skidanjem bloka elektroničkih stezaljki X11. Ovisno o opalickaciji predvidite i dodatne sigurnosne mjere za izbjegavanje ugrožavanja ljudi i stroja. Kod stavljanja u pogon s terminalom DBG11B: Terminal DBG60B nataknite na utično mjesto TERMINAL. Kod stavljanja u pogon s osobnim računalom i MOVITOOLS Opciju USS21A ili USB11A utaknite na utično mjesto TERMINAL. Opciju USS21A/USB11A spojite pomoću kabela za sučelje (RS232) s računalom. Ako još ne postoji, instalirajte MOVITOOLS na računalo. Pokrenite MOVITOOLS. Uključite mrežni napon i po potrebi napajanje naponom od DC 24 V. Ako upotrebljavate terminal DBG11B, za oko 13 s pojavljuje se sljedeća poruka: SELFTEST MOVIDRIVE Provjerite pravilno prvotno podešavanje parametara (na pr. tvorničko podešavanje). Provjerite podešeni raspored stezaljki ( P60_). NAPOMENA Stavljanjem u pogon automatski se mijenja skupina vrijednosti parametara. Koji će paramteri biti time pogođeni objašnjava se u opisu parametara P700 "Vrste pogona". Opise parametara pronaći ćete u priručniku za sustav MOVIDRIVE compact, poglavlje 4 "parametar". Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 59

60 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje u pogon s terminalom DBG11B Stavljanje u pogon s terminalom DBG11B Općenito Stavljanje u pogon s terminalom DBG11B moguće je samo s MCF i MCV/MCH u VFC-načinima rada. Pokretanje CFC- i SERVO-načina rada mougće je samo pomoću upravljačkog softvera MOVITOOLS. Potrebni podatci Za uspješno stavljanje u pogon potrebni su sljedeći podatci: Tip motora (SEW-motor ili strani motor) Podatci o motoru nazivni napon i nazivna frekvencija dodatno kod stranog motora: nazivna struja, nazivna snaga, faktor snage cosϕ, i nazivni broj okretaja. Nazivni mrežni napon Za stavljanje regulatora broja okretaja u pogon dodatno je potreban tip davača i broj podioka davača. Parametri stavljanja u pogon Tip SEW-davača Tip davača Broj podioka davača AS1H, ES1H, AV1H HIPERFACE 1024 ES1S, ES2S, EV1 SINUSNI OSJETNIK 1024 ES1R, ES2R, EV1R ES1T 1), ES2T 1), EV1T 1) INKREM. OSJETNIK TTL 1024 ES1C, ES2C, EV1C INKREM. OSJETNIK HTL ) DC-5-V-TTL-davači ES1T, ES2T i EV1T moraju se priključiti preko opcije DWI11A ( pogl. Instalacija). Podatci o motoru SEW-motor: kočnica da ili ne i teški ventilator (Z-ventilator) da ili ne Vanjski motor: moment tromosti mase motora, kočnice i ventilatora Krutost regulacijske staze (tvornička postavka = 1; za većinu aplikacija moguća kao početna vrijednost) Ako je pogon sklon vibriranju podešavanje < 1 Ako je vrijeme reguliranja predugo podešavanje > 1 Područje podešavanja za većinu aplikacija: 0, ,40 Moment tromosti mase opterećenja (reduktor + radni stroj) preračunat na vratilo motora. Ako se moment tromosti mase opterećenja ne može utvrditi upotrijebite struku vrijednost momenta tromosti mase motora. Vrijeme za najkraću zahtijevanu rampu. NAPOMENA Ako upotrebljavate TTL-davač (tip davača INKREM.DAVAČ TTL), sin/cos-davač (tip davača SINUSNI DAVAČ): Nakon završetka stavljanja u pogon aktivirajte nadzor davača (P504 = "ON"). Tada se nadziru funkcioniranje i napajanje davača naponom. Priključeni Hiperface -davač uvijek se nadzire neovisno o postavci parametra P504. Nadzor davača nije funkcija relevantna za sigurnost! 60 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

61 Stavljanje u pogon Stavljanje u pogon s terminalom DBG11B I 0 5 Funkcije DBG11B za stavljanje u pogon Opširan opis terminala pogl. "Radni prikazi": E Q 01406AXX i istodobno Tipka Tipka Tipka Tipka Tipka Q Tipka E Pokretanje stavljanja u pogon. Sljedeća točka izbornika odn. povećavanje vrijednosti u modu obrade. Prethodna točka izbornika odn. smanjivanje vrijednosti u modu obrade. Jedna razina izbornika prema dolje odn. prelazi u mod obrade točke izbornika. Jedna razina izbornika prema gore odn. napušta mod obrade točke izbornika. Prekid stavljanja u pogon i povratak na osnovni prikaz. Prekid stavljanja u pogon i povratak na osnovni prikaz. Promjena jezika na terminalu DBG11B Terminal se nalazi u osnovnom prikazu. BLOKADA REGULATORA STRUJA: 0 A Dva puta pritisnite tipku. Prikazuje se skupina parametara FUNKCIJE UREĐAJA Dva puta pritisnite tipku i jedanput tipku. Prikazuje se parametar P801 "Jezik". Tipkom otiđite u mod obrade. Tipkom ili tipkom odaberite željeni jezik, a tipkom ponovno napustite mod obrade. 801 NJEMAČKI JEZIK Pritisnite tipku Q. Ponovno se pojavljuje osnovni prikaz. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 61

62 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje u pogon s terminalom DBG11B 0 Struktura izbornika stavljanja u pogon CONTROLLER INHIBIT CURRENT: 0 A [ ] i [ ] istodobno STARTUP -> IPOS_VARIABLES <- [ ] STARTUP READY ca. 3 s C00* PARAM.SET 1 STARTUP [ ] C01* VFC1 OPER. MODE 1 [ ] [ ] [ ] C01* _ VFC1 OPER. MODE 1 [ ] [ ] C02* DV112M4 MOTOR TYPE 1 [ ] C03* 400 V NAZ. NAP. MOTORA 1 [ ] C04* 50 HZ NAZIVNA FREKV. MOTORA 1 [ ] C05* 400 V MOT. RATED VOLT. 1 [ ] 835* NO RESPONSE RESP. TF-SIGNAL [ ] C06* NO CALCULATION [ ] C06* _ NO CALCULATION [ ] [ ] C06* _ YES CALCULATION C08* _ NO SAVE [ ] [ ] C08* _ YES SAVE COPYING DATA... CONTROLLER INHIBIT CURRENT: 0 A [Q] [E] C08* _ NO SAVE Sl. 34: Struktura izbornika stavljanja u pogon 02400AHR 62 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

63 Stavljanje u pogon Stavljanje u pogon s terminalom DBG11B I 0 5 Tijek stavljanja u pogon 1. Dajte signal "0" na stezaljci DIØØ "/BLOKADA REGULATORA". BLOKADA REGULATORA STRUJA: 0 A 2. Aktivirajte izbornik stavljanja u pogon istodobnim pritiskanjem tipki i na DBG11B. STAVLJANJE U POGON IPOS_VARIJABLE 3. Pritiskom tipke pokrenite stavljanje u pogon. Pojavljuje se prvi prozor izbornika stavljanja u pogon. Točke izbornika se označuju * na 4. mjestu. Točke izbornika koje se pojavljuju samo u izborniku stavljanja u pogon počinju s "C", a ostale točke izbornika imaju brojeve liste parametara (Str. 72). Ako je neka točka izbornika obrađena, prijeđite pomoću tipke do sljedeće točke izbornika. STAVLJANJE U POGON SE PRIPREMA 4. Odaberite blok parametara, npr. blok parametara 1. C00* BLOK PARAM.1 STAVLJANJE U POGON 5. Podesite način rada, npr. VFC1. C01* VFC1 NAČIN RADA 1 6. Odaberite priključeni motor. Ako je priključen 2-polni ili 4-polni SEW-motor, iz izborne liste odaberite pravilan motor. Ako je priključen strani motor ili SEW-motor s više od 4 pola, u izbornoj listi odaberite "STRANI MOTOR". 7. Prema označnoj pločici motora unesite nazivni napon motora za odabranu vrstu spoja. C02* DV112M4 TIP MOTORA 1 C02* VANJSKI MOTOR TIP MOTORA 1 C03* 400 V NOM. NAP. MOTORA 1 Primjer: označna pločica 230 / Hz -spoj Unesite "400 V". -spoj kutne točke kod 50 Hz Unesite "230 V". -spoj kutne točke kod 87 Hz Također unesite "230 V", a nakon stavljanja u pogon najprije podesite parametar P302 "MAKSIMALNI BROJ OKRETAJA 1" na vrijednost za 87 Hz i zatim pokrenite pogon. Primjer: označna pločica 400 / Hz Moguć samo -spoj Unesite "400 V". -spoj nije moguć. 8. Unesite nazivnu frekvenciju, navedenu na označnoj pločici motora. Primjer: 230 / Hz Unesite 50 Hz u - i -spoj. C04* 50 Hz NOMIN. FREKV. MOTORA 1 KOD SEW-MOTORA 9. Vrijednosti motora za dvopolne i četveropolne SEW-motore su pohranjene i ne moraju se unašati. KOD STRANIH MOTORA 9. Unesite sljedeće podatke s označne pločice motora: Vodite rčauna o nominalnoj struji motora, vrsti spajanja ( ili ). Dimenzionirana snaga motora Faktor snage cos ϕ Dimenzionirani broj okretaja motora 10. Unesite nominalni napon mreže. C05* 400 V NOMINALNI NAP. MREŽE 1 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 63

64 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje u pogon s terminalom DBG11B Ako nijedan TF/TH nije priključen podesite "BEZ REAKC.". Ako je TF/TH priključen, podesite željenu reakciju na pogrešku. 835* BEZ REAKC. REAKC. TF-PORUKA 12. Izračun stavljanja u pogon pokrenite s "DA". C06* NE IZRAČUN KOD SEW-MOTORA 13. Preračun je izveden. KOD STRANIH MOTORA 13. Kod stranih motora je za preračun potrebno baždarenje. Nakon zahtjeva unesite na stezaljci DIØØ "/BLOKADA REGULATORA" signal "1". Nakon uspješnog postupka ugađanja ponovno unseite signal "0" na stezaljci DIØØ "/BLOKADA REGULATORA". Ako baždarenje (napajanje) motora nije mougće, procjenjuju se parametri motora. 14. Automatski se pojavljuje točka izbornika "SAVE". Terminal se već nalazi u modu obrade. C08* _NO SAVE 15. "POHRANI" postavite na "DA", nakon čega se podatci (parametri motora) kopiraju u neizbrisivu memoriju MOVIDRIVE. KOPIRAM PODATKE Stavljanje u pogon je završeno. Izbornik stavljanja u pogon napustite tipkom E ili Q. Pojavljuje se osnovni prikaz. BLOKADA REGULATORA STRUJA: 0 A Nakon završetka stavljanja u pogon prekopirajte blok parametara s MOVIDRIVE u terminal DBG11B (P 807 "MDX DBG"). Blok parametara se na takav način pomću DBG11B može prenijeti na druge MOVIDRIVE -uređaje (P 806 "DBG MDX"). Postavke parametara, koji odstupaju od tvorničke postavke, unesite u listu parametara ( Str. 72). Kod stranih motora podesite pravilno vrijeme upadanja kočnice (P732 / P735). Pri pokretanju motora vodite računa o naputcima u pogl. "Pokretanje motora" ( Str. 68). Kod -spoja i kutne točke pri 87 Hz Podesite parametar P302/312 "Maksimalni broj okretaja 1/2" na vrijednost za 87 Hz. 64 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

65 Stavljanje u pogon Stavljanje u pogon s terminalom DBG11B I 0 5 Stavljanje u pogon regulatora broja okretaja Najprije se izvodi stavljanje u pogon bez regulatora broja okretaja. Pozor: Podesite način rada VFC-n-CONTROL. C01* VFC-n-CTRL OPERATING MODE 1 Struktura Struktura izbornika stavljanja u pogon za regulator broja okretaja: C09* _ NO COMISS. N-CTLR.? C0 0* n-control COMMISSIONING [ ] [ ] C09* _ YES COMISS. N-CTLR.? [ ] C1 5* INCREM. TTL ENCODER TYPE [ ] C1 6* 1024 inc ENC. PULSE COUNT [ ] C1 7* WITH BRAKE [ ] C1 8* 1 STIFFNESS [ ] C1 9* WITHOUT Z FAN [ ] C2 0* INERTIA [ ] C2 1* 0 s SHORTEST RAMP [ ] [ ] C0 6* NO C06* _ NO CALCULATION CALCULATION [ ] [ ] [ ] C06* _ YES CALCULATION C08* _ NO SAVE [ ] [ ] C08* _ YES SAVE CONTR. INHIBIT CURR.: 0 A [E] [Q] C08* _ NO SAVE COPYING DATA... Sl. 35: Struktura stavljanja u pogon s regulatorom broja okretaja 03025AEN Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 65

66 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje u pogon s terminalom DBG11B 0 Tijek stavljanja u pogon 1. S "YES" pokrenite stavljanje u pogon regulatora broja okretaja. Svi momenti tromosti mase moraju se unijeti u jedinici [10-4 kgm 2 ]. 2. Tipkom se pomaknite do sljedeće točke izbornika. 3. Unesite pravilni tip davača. 4. Unesite pravilan broj podioka davača. KOD SEW-MOTORA 5. Unesite ima li motor kočnicu. 6. Podesite krutost regulacijske staze. 7. Upišite ima li motor teški ventilator (Z-ventilator). KOD STRANIH MOTORA 5. Upišite moment tromosti motora. 6. Podesite krutost regulacijske staze. 7. Unesite moment tromosti kočnice i ventilatora. 8. Unesite na vratilu motora izračunani moment tromosti mase tereta (reduktor + radni stroj). 9. Unesite vrijeme za željenu najkraću rampu. 10. Izračun stavljanja u pogon regualtora broja okretaja pokrenite s "YES". 11. Automatski se pojavljuje točka izbornika "SAVE". "SAVE" postavite na "YES", nakon čega se podatci kopiraju u neizbrisivu memoriju MOVIDRIVE. 12. Ponovno se pojavljuje točka izbornika "SAVE". Nakon što tipkom E ili Q napustite stavljanje u pogon, pojavljuje se osnovni prikaz. Nakon završetka stavljanja u pogon prekopirajte blok parametara s MOVIDRIVE u terminal DBG11B (P 807 "MDX DBG"). Blok parametara se na takav način pomću DBG11B može prenijeti na druge MOVIDRIVE -uređaje (P 806 "DBG MDX"). Postavke parametara, koji odstupaju od tvorničke postavke, unesite u listu parametara ( Str. 72). Kod stranih motora podesite pravilno vrijeme upadanja kočnice (P732 / P735). Pri pokretanju motora vodite računa o naputcima u pogl. "Pokretanje motora" ( Str. 68). Kod -spoja i kutne točke pri 87 Hz Podesite parametar P302/312 "Maksimalni broj okretaja 1/2" na vrijednost za 87 Hz. Kod TTL- i sin/cos-davača aktivirajte nadzor davača (P504 = "ON"). Nadzor davača nije funkcija relevantna za sigurnost. Priključeni Hiperface-davač uvijek se nadzire neovisno o postavci parametra P Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

67 Stavljanje u pogon Stavljanje u pogon s osobnim računalom i MOVITOOLS I Stavljanje u pogon s osobnim računalom i MOVITOOLS Općenito Stezaljke DIØØ "/BLOKADA REGULATORA" mora sadržavati "0"-signal! Pokrenite program MOVITOOLS. U skupini "Language" odaberite željeni jezik. U padajućem izborniku "PC-COM" odaberite računalno sučelje (na pr. COM 1) na kojem je priključen pretvarač. U skupini "Device Type" odaberite opciju "Movidrive ". Kliknite na <Update>. Prikazuje se priključeni pretvarač. Sl. 36: Startni prozor MOVITOOLS 11472AEN Startanje stavljanja u pogon U skupini "Execute Program" pod "Parameters/Diagnosis" kliknite gumb <Shell>. Pokreže se program Shell. U programu Shell odaberite točku izbornika [Stavljanje u pogon] / [Asistent pri stavljanju u pogon]. MOVITOOLS starta izbornik za stavljanje u pogon. Slijedite upute čarobnjaka za stavljanje u pogon. Kod pitanja o stavljanju na pogon upotrebljavajte direktnu pomoć MOVITOOLS. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 67

68 I Stavljanje u pogon 5 Pokretanje motora Pokretanje motora Analogno određivanje zadane vrijednosti Sljedeća tabela prikazuje koji signali moraju kod odabira zadanih vrijednosti "UNIPOL./FIKSNE ZADANE" (P100) biti na stezaljkama AI1 i DIØØ...DIØ3 kako bi se pogon mogao pokretati s analognim zadanim vrijednostima. Funkcija AI11 DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 Analogni ulaz n1 /blokada regulatora Desno/stoj Lijevo/Stoj Odobrenje/stop Blokada regulatora X "0" X X X Stop X "1" X X "0" Odobrenje i stoj X "1" "0" "0" "1" Desni hod s 50% n maks 5 V "1" "1" "0" "1" Desni hod s n maks 10 V "1" "1" "0" "1" Lijevi hod s 50% n maks 5 V "1" "0" "1" "1" Lijevi hod s n maks 10 V "1" "0" "1" "1" Dijagram vožnje Sljedeći pogonski dijagram pokazuje primjer ppokretanja motora s povezivanjem stezaljki DIØØ... DIØ3 i analognih zadanih vrijednosti. Binarni ulaz DBØØ "/kočnica" koristi se za spajanje kočnog kontaktora K12. "1" Ulaz DIØØ /blokada regulatora "0" Ulaz DIØ1 Desno/Stoj Ulaz DIØ2 Lijevo/Stoj Ulaz DIØ3 Odobrenje/stop Izlaz DBØØ /kočnica Analogni ulaz n1 (AI11) "1" "0" "1" "0" "1" "0" "1" "0" 10V 5V 0 V n [min] -1 n maks Broj okretaja 50 % n maks n n min start-stop 0-50 % n maks t11 gore desno t11 gore desno t11 gore desno t11 dolje desno t11 dolje desno t11 gore lijevo Rampa zaustavljanja t13 -n maks 05033BHR NAPOMENA Pri blokadi regulatora (DIØØ = "0") u motor se ne dovodi struja. Motor bez kočnice se u tom slučaju isključuje. 68 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

69 Stavljanje u pogon Pokretanje motora I 0 5 Fiksne zadane vrijednosti Slijedeća tabela prikazuje, koji signali moraju kod odabira zadanih vrijednosti "UNIPOL./FIKSNE ZADANE" (P100) biti na stezaljkama DIØØ...DIØ5, da bi pogon mogao raditi s fiksnim zadanim vrijednostima. Funkcija DIØØ /blokada regulatora DIØ1 Desno/stoj DIØ2 Lijevo/Stoj DIØ3 Odobrenje/stop DIØ4 n11/n21 DIØ5 n12/n22 Blokada regulatora "0" X X X X X Stop "1" X X "0" X X Odobrenje i stoj "1" "0" "0" "1" X X Desni hod s n11 "1" "1" "0" "1" "1" "0" Desni hod s n12 "1" "1" "0" "1" "0" "1" Desni hod s n13 "1" "1" "0" "1" "1" "1" Lijevi hod s n11 "1" "0" "1" "1" "1" "0" Dijagram vožnje Sljedeći pogonski dijagram pokazuje primjer pokretanja pogona s internim fiksnim zadanim vrijednostima uz povezivanje stezaljki DIØØ... DIØ5. Binarni izlaz DBØØ "/kočnica" koristi se za spajanje kočnog kontaktora K12. "1" Ulaz DIØØ /blokada regulatora "0" Ulaz DIØ1 Desno/Stoj Ulaz DIØ2 Lijevo/Stoj Ulaz DIØ3 Odobrenje/stop Ulaz DIØ4 n11/n21 Ulaz DIØ5 n12/n22 Izlaz DBØØ /kočnica "1" "0" "1" "0" "1" "0" "1" "0" "1" "0" "1" "0" -1 n [min ] n13 Broj okretaja n12 n11 0 -n11 -n12 -n13 NAPOMENA t11 gore desno t11 gore desno t11 gore desno t11 dolje desno t11 gore lijevo Rampa zaustavljanja t BHR Pri blokadi regulatora (DIØØ = "0") u motor se ne dovodi struja. Motor bez kočnice se u tom slučaju isključuje. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 69

70 I Stavljanje u pogon 5 Pokretanje motora 0 Ručni režim rada s DBG11B Pomoću funkcije Ručni režim rada pretvarač se upravlja preko terminala DBG11B. Da biste mogli pokrenuti ručni režim rada, pretvarač se mora nalaziti u stanju "Bez odobrenja". Stanje "Bez odobrenja" znači DIØØ /blokada regulatora = "1" i tvorničko programirani binarni ulazi DIØ1 Desno/Stoj, DIØ2 Lijevo/Stoj i DIØ3 Odobrenje/Stop = "0". Binarni ulaz DIØØ /blokada regulatora djelotvoran je i u ručnom režimu rada. Ostali binarni ulazi za vrijeme ručnog režima rada nisu djelotvorni. Binarni ulaz DIØØ /blokada regulatora mora dobiti signal "1" kako bi se pogon mogao pokretati u ručnom režimu rada. S DIØØ = "0" pogon se može zaustavljati i u ručnom režimu rada. Smjer vrtnje se ne određuje kroz binarne ulaze "Desno/Stoj" ili "Lijevo/Stoj", nego odabirom smjera vrtnje preko terminala ( Sl. 37). Ručni režim rada ostaje aktiva i nakon isključivanja i uključivanja mreže, pri čemu je pretvarač međutim blokiran. Naredba za smjer vrtnje pomoću tipke ili uzrokuje odobrenje i start s n min u odabranom smjeru vrtnje. Pomoću tipki i možete povećati ili sniziti broj okretaja. Brzina promjene iznosi 150 1/min u sekundi. 880 OFF MANUAL OPERATION tipka tipka 880 _OFF MANUAL OPERATION tipka E ili tipka tipka Q _DIR. OF ROTATION L<E>=EXITR tipka Q tipka tipka _0%In <Q>=STOP 0 upm R tipka tipka _0%In L 0 upm <Q>=STOP tipka : povećavanje broja okretaja tipka : smanjivanje broja okretaja Sl. 37: Ručni režim rada s DBG11B 02406AHR NAPOMENA Ako se ručni režim rada završava, signali na binarnim ulazima odmah postaju djelotvorni, pri čemu binarni ulaz DIØØ "/blokada regulatora" ne mora uključiti "1"-"0"-"1". Pogon se može pokrenuti u skladu sa signalima na binarnim ulazima i izvorima zadanih vrijednosti. Pazite da tvornički programirani binarni ulazi DIØ1 Desno/Stoj, DIØ2 Lijevo/Stoj i DIØ3 Odobrenje/Stop dobiju signal "0" kada završite s ručnim režimom rada. 70 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

71 Stavljanje u pogon Pokretanje motora I 0 5 OPASNOST! Opasnost od gnječenja zbog nehotičnog pokretanja motora. Smrt ili teške ozljede. Nehotično pokretanje motora spriječite skidanjem bloka elektroničkih stezaljki X11. Ovisno o opalickaciji predvidite i dodatne sigurnosne mjere za izbjegavanje ugrožavanja ljudi i stroja. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 71

72 I Stavljanje u pogon 5 Cjelovita lista parametara Cjelovita lista parametara Opći naputci Parametri kratkog izbornika označeni su s "/" (= prikaz na terminalu DBG11B). Tvornička postavka parametra istaknuta je podebljano. Par. Naziv Područje vrijednosti Par. Naziv Područje vrijednosti PRIKAZNE VRIJEDNOSTI 07_ Podaci o uređaju 00_ Procesne vrijednosti 070 Tip uređaja 000 Broj okretaja /min 071 Nazivna struja uređaja 001/ Prikaz korisnika [tekst] 076 Firmware osnovnog uređaja 002 Frekvencija Hz 077 Tehnološka funkcija 003 Stvarni položaj Inc 08_ Memorija pogrešaka 004 Izlazna struja % I N 080/ Pogreška t Aktivna struja % I N 081 Pogreška t-1 006/ Opterećenje motora % 082 Pogreška t Opterećenje motora % 083 Pogreška t Međukružni napon Hz 09_ Dijagnoza sabirnice 009 Izlazna struja A 090 PD-konfiguracija 01_ Prikazi statusa 091 Tip sabirnice polja 010 Status pretvarača 092 Brzina prijenosa sabirnice polja 011 Radno stanje 093 Adresa sabirnice polja 012 Status grešaka 094 PO1 zadana vrijednost 013 Aktualni blok parametra 1/2 095 PO2 zadana vrijednost 014 Temperatura rashladnog tijela C 096 PO3 zadana vrijednost 015 Satovi uklapanja Hz 097 PI1 stvarna vrijednost 016 Satovi odobrenja Hz 098 PI2 stvarna vrijednost 017 Rad kwh 099 PI3 stvarna vrijednost 02_ Analogne zadane vrijednosti 020 Analogni ulaz AI V 021 Analogni ulaz AI V 022 Eksterno ograničenje struje % 03_ Binarni ulazi osnovnog uređaja 030 Binarni ulaz DIØØ /BLOKADA REGULATORA 031 Binarni ulaz DIØ1 032 Binarni ulaz DIØ2 033 Binarni ulaz DIØ3 034 Binarni ulaz DIØ4 035 Binarni ulaz DIØ5 036/ Status binarnih ulaza osnovni uređaj 05_ Binarni izlazi osnovnog uređaja 050 Binarni izlaz DBØØ /KOČNICA 051 Binarni izlaz DOØ1 052 Binarni izlaz DOØ2 053/ Status binarnih izlaza osnovnog uređaja 72 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

73 Stavljanje u pogon Cjelovita lista parametara I 0 5 Par. Naziv Područje podešavanja Tvorničke postavke Nakon stavljanja u pogon Par. Naziv Područje podešavanja Tvornička postavka preklopivi par. Blok parametara 1 Blok parametara 2 1 ZADANE VRIJEDNOSTI / INTEGRATORI 10_ Predbiranje zadane vrijednosti 100/ Izvor zadane vrijednosti UNIPOL./FIKSNA ZAD. 101 Izvor upravljačkog signala STEZALJKE 11_ Analogni ulaz AI1 110 AI1 skaliranje ,1 / 0, AI1 pomak mv 112 AI1 režim rada Referentni N-MAKS 113 AI1 naponski pomak V 114 AI1 pomak broja okretaja /min 115 Filtar zadane vrijednosti ms 0 = filtar broja okretaja isključen 12_ Analogni ulaz AI2 120 AI2 režim rada BEZ FUNKCIJE 13_ Rampe broja okretaja 1 14_ Rampe broja okretaja 2 130/ Rampa t1 na DESNO s 140 Rampa t21 na DESNO s 131/ Rampa t11 s DESNE STRANE s 141 Rampa t21 s DESNE STRANE s 132/ Rampa t11 na LIJEVO s 142 Rampa t21 na LIJEVO s 133/ Rampa t11 s LIJEVE STRANE s Rampa t21 s LIJEVE 143 STRANE s 134/ Rampa t12 GORE=DOLJE s Rampa t GORE=DOLJE s 135 S-otupljenje t S-otupljenje t / Zaustavna rampa t s 146 Zaustavna rampa t s 137/ Sigurnosna rampa t s 147 Sigurnosna rampa t s 15_ Potenciometar motora (blok parametara 1 i 2) 150 Rampa t3 gore 0, s 151 Rampa t3 dolje 0, s 152 Memoriranje zadnje predviđene vrijednosti UKLJ /ISKLJ 16_ Fiksne zadane vrijednosti 1 17_ Fiksne zadane vrijednosti 2 160/ Interna zadana Interna zadana vrijednost n11 1/min vrijednost n21 1/min 161/ Interna zadana vrijednost n /min 171 Interna zadana vrijednost n /min 162/ Interna zadana vrijednost n /min Interna zadana 172 vrijednost n /min 2 PARAMETRI REGULATORA 20_ Regulacija broja okretaja (samo blok parametara 1) 200 P-pojačanje n-regulatora 0, Vremenska konstanta n-regulatora ms 202 Pojačavanje Zavr. predbir Filtar zavr. predbir ms 204 Filtar stvarne vrijednosti broja ms okretaja 205 Opterećenjepredupravljanje % 206 Vrijeme analize n-regulatora 1 ms / 0,5 ms 207 Opterećenjepredupravljanje VFC % 21_ Pridržni regulator 210 P-pojačavanje pridržnog regulatora 0, _ Interni sinkroni hod (samo slog parametara 1) 228 Predupravljanje filtra (DRS) ms Samo s MOVITOOLS, u terminalu DBG11B nije vidljivo. Nakon stavljanja u pogon Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 73

74 I Stavljanje u pogon 5 Cjelovita lista parametara 0 Par. Naziv preklopivi par. Blok parametara 1 Blok parametara 2 3 PARAMETRI MOTORA 30_ Ograničenja 1 31_ Ograničenja 2 300/ Početni-zaustavni broj okr /min Početni-zaustavni broj 310 okr /min 301/ Minimalni broj okretaja /min 311 Minimalni broj okretaja /min 302/ Maksimalni broj okretaja /min Maksimalni broj 312 okretaja /min 303/ Granična vrijednost % I struje 1 N 313 Granična vrijednost struje % I N 304 Granična vrijednost broja okretaja % 32_ Kompenzat. motora 1 (asinkr.) 33_ Kompenzat. motora 2 (asinkr.) 320/ Automatsko usklađivanje 1 UKLJ / ISKLJ 330 Automatsko usklađivanje 2 UKLJ / ISKLJ 321 Povećanje snage % 331 Povećanje snage % 322 IxR usklađivanje % 332 IxR usklađivanje % 323 Vrijeme 0...0,1...2 s 333 predmagnetiziranja 1 predmagnetiziranja ,1...2 s 324 Kompenz. klizanja /min 334 Kompenz. klizanja /min 34_ Zaštita motora 340 Zaštita motora 1 ISKLJ / UKLJ ASINKRONO / UKLJ SERVO 342 Zaštita motora 2 ISKLJ / UKLJ ASINKRONO / UKLJ SERVO 341 Vrsta hlađenja 1 Područje podešavanja Tvorničke postavke VLASTITO VENTILIRANJE / POSEBNO VENTILIRANJE Nakon stavljanja u pogon Par. Naziv 343 Vrsta hlađenja 2 Područje podešavanja Tvornička postavka VLASTITO VENTILIRANJE / POSEBNO VENTILIRANJE 35_ Smjer vrtnje motora 350 Obrat smjera vrtnje 1 UKLJ / ISKLJ Obrat smjera 351 vrtnje 2 UKLJ / ISKLJ 360 Stavljanje u pogon DA / NE Raspoloživo samo u DBG11B, ne u MOVITOOLS. 4 REFERENTNE OBAVIJESTI 40_ Referentna obavijest o broju okretaja 400 Referentna vrijednosti broja okretaja /min 401 Histeraza /min 402 Vrijeme kašnjenja s 403 Obavijest = "1" kod: n < n ref / n > n ref 41_ Obavijest u prozoru broja okretaja 410 Sredina prozora /min 411 Širina opsega /min 412 Vrijeme kašnjenja s 413 Obavijest = "1" kod: UNUTARNJE / VANJSKO 42_ Usporedba zadane i stvarne vrijednosti broja okretaja 420 Histeraza /min 421 Vrijeme kašnjenja s 422 Obavijest = "1" kod: n <> n zadana / n = n zadana 43_ Referentna obavijest o struji 430 Referentna vrijednost struje % I N 431 Histeraza % I N 432 Vrijeme kašnjenja s 433 Obavijest = "1" kod: I < I ref / I > I ref 44_ Obavijest Imaks 440 Histeraza % I N 441 Vrijeme kašnjenja s 442 Obavijest = "1" kod: I = I max / I < I max Nakon stavljanja u pogon 74 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

75 Stavljanje u pogon Cjelovita lista parametara I 0 5 Par. preklopivi par. Blok parametara 1 Blok parametara 2 5 KONTROLNE FUNKCIJE 50_ Nadzori broja okretaja 500 Nadzor broja okretaja 1 ISKLJ / MOTORNO /GENERATORSKI /MOT&GENERATOR 502 Nadzor broja okretaja 2 ISKLJ / MOTORNO /GENERATORSKI /MOT&GENERATOR 501 Vrijeme kašnjenja s 503 Vrijeme kašnjenja s 504 Nadzor davača UKLJ / ISKLJ 52_ Kontrola isklapanja mreže 520 Reakcijsko vrijeme isklapanja mreže s 521 Naziv Reakcija na isklapanje mreže BLOKADA REGULATORA ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI 53_ Temperaturna zaštita motora 530 Tip senzora 1 Bez senzora /TF-TH 531 Tip senzora 2 Bez senzora /TF-TH 6 RASPORED STEZALJKI 60_ Binarni ulazi osnovnog uređaja - Binarni ulaz DIØØ fiksno zauzeto s: /BLOKADA REGULATORA 600 Binarni ulaz DIØ1 DESNO/STOJ Mogu se programirati sljedeće funkcije: NEMA FUNKCIJE 601 Binarni ulaz DIØ2 LIJEVO/STOJ ODOBRENJE/STOP DESNO/STOJ LIJEVO/STOJ n11(n13) n21(n23) n12(n13) n22(n23) FIKSNE ZADANE VRIJEDNOSTI. 602 Binarni ulaz DIØ3 DEBLOKADA/STOP PREKL. PARAM. PREKL. PREKL. RAMPi POTENCIOM. 603 Binarni ulaz DIØ4 n11/n21 MOTORA GORE POTENCIOM. MOTORA DOLJE /EKST. POGREŠKA POGREŠKA-RESET /PRIDRŽNO REGULIRANJE /ES DESNO /ES LIJEVO IPOS-ULAZ REFERENTNI GREBEN 604 Binarni ulaz DIØ5 n12/n22 VRAĆANJE U POČ. POLOŽAJ START SLAVE-SLOBODNI HOD PREUZIMANJE ZADANE VRIJEDNOSTI. MREŽA-UKLJ DRS NULLP. POST. 62_ Binarni izlazi osnovnog uređaja Mogu se programirati sljedeće obavijesti: NEMA FUNKCIJE - Binarni izlaz DBØØ fiksno zauzeto s: /KOČNICA /SMETNJA SPREMAN ZA RAD IZLAZNI STUPANJ UKLJ OKRETNO POLJE UKLJ KOČNICA OTV KOČNICA ZATV 620 Binarni izlaz DOØ1 SPREMAN ZA RAD MOTOR-MIRUJUĆE STANJE SLOG PARAMETARA BR. OKR. REFERENCA BROJ OKR. PROZOR USPOR. ZADANIH I STVARNIH VRIJEDNOSTI STRUJNA REFERENCIJA 621 Binarni izlaz DOØ2 BEZ FUNKCIJE PORUKA Imax /ISKORISTIVOST MOTORA 1 /ISKORISTIVOST MOTORA 2 IPOS U POLOŽAJU IPOS- REFERENCIJA. IPOS-IZLAZ /IPOS-SMETNJA 64_ Analogni izlaz 640 Analogni izlaz AO1 STVARAN BROJ Mogu se programirati sljedeće funkcije: BEZ FUNKCIJE OKRETAJA ULAZ RAMPE ZADANI BROJ OKRETAJA STVARNI BROJ 641 Skaliranje AO OKRETAJA STVARNA FREKVENCIJA IZLAZNA STRUJA 642 Način rada AO1 ISKLJ / ma / DJELATNA STRUJA ISKORISTIVOST UREĐAJA IPOS-ISPIS ma RELATIVNI MOMENT 7 UPRAVLJAČKE FUNKCIJE 70_ Načini rada 700 Način rada 1 Područje podešavanja Tvorničke postavke VFC 1 VFC 1 & SKUPINA VFC 1 & PODIZNI UREDJAJ VFC 1 & DC-KOC. VFC 1 & ZADRZAV. VFC-n-REGULACIJA VFC-n-REG.&SKUP. VFC-n-REG&PODIZ. VFC-n-REG.&IPOS CFC CFC&M-REGULACIJA CFC&IPOS SERVO SERVO&M-REGUL. SERVO&IPOS Nakon stavljanja u pogon Par. Naziv 701 Način rada 2 Područje podešavanja Tvornička postavka VFC 2 VFC 2 & SKUPINA VFC 2 & PODIZNI UREDJAJ VFC 2 & DC-KOC. VFC 2 & ZADRZAV. 71_ Struja mirovanja 710 Struja mirovanja % I Mot 711 Struja mirovanja % I Mot Nakon stavljanja u pogon Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 75

76 I Stavljanje u pogon 5 Cjelovita lista parametara 0 Par. Naziv Područje podešavanja Tvorničke postavke preklopivi par. Blok parametara 1 Blok parametara 2 72_ Funkcija zaustavljanja zadane vrijednosti 720 Funk. zadržavanja zadane vrijednosti 1 UKLJ / ISKLJ Funk. zadržavanja 723 zadane vrijednosti 2 UKLJ /ISKLJ 721 Zadana vrijednost zaustavljanja /min Zadana vrijednost 724 zaustavljanja /min 722 Startni pomak /min 725 Startni pomak /min 73_ Funkcija kočnice 730 Funkcija kočnica 1 UKLJ / ISKLJ 733 Funkcija kočnica 2 UKLJ / ISKLJ 731 Vrijeme otvaranja s 734 Vrijeme otvaranja kočnice 1 kočnice s 732 Vrijeme upadanja kočnice ,2...2 s Vrijeme upadanja 735 kočnice ,2...2 s 74_ Ograničenje broja okretaja 740 Sredina ograničenja /min 742 Sredina ograničenja /min 741 Širina ograničenja /min 743 Širina ograničenja /min 75_ Master-slave funkcija MASTER-SLAVE ISKLJ 750 Zadana vrijednost BROJ OKRETAJA (SBus) MOMENT (SBus) slave NAL. OPTEREĆENJA (SBus) 751 Skaliranje slave - zadana vrijednost FUNKCIJE UREĐAJA 80_ Setup 802/ Tvornička postavka DA / NE 803/ Blokada parametara UKLJ / ISKLJ NE 804 Resetiranje statističkih MEMORIJA POGREŠAKA podataka kwh-brojač RADNIH SATI 800/ Kratki izbornik UKLJ / ISKLJ 801/ Jezik DE / EN / FR / ES / PT 806 Kopija DBG MDX DA / NE 807 Kopija MDX DBG DA / NE 81_ Serijska komunikacija 810 RS485 adresa RS485 skupna adresa RS485 vremenska odgoda s 813 SBus adresa SBus grupne adrese SBus Timeout 0...0, s 816 Brzina prijenosa sistemske sabirnice 125/250/500/1000 kbaud 817 SBus sinkronizacijski ID CAN Synchronisations ID Vremensko ograničenje 0...0, s sabirnice polja 82_ Kočni režim rada 820/ 4-kvadrantni režim rada 1 UKLJ / ISKLJ Nakon stavljanja u pogon Par. Naziv Jezici su raspoloživi ovisno o DBG-verzije. Ti paramteri su raspoloživi samo u terminalu DBG11B, a ne u MOVITOOLS kvadrantni režim rada 2 Područje podešavanja Tvornička postavka UKLJ / ISKLJ Nakon stavljanja u pogon 76 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

77 Stavljanje u pogon Cjelovita lista parametara I 0 5 Par. preklopivi par. Blok parametara 1 83_ Reakcije na pogreške 830 reakcija VANJ. GREŠKA SIGURN. ZASUT../SMETNJA / 836 Naziv reakcija STANKA SABIRNICE POLJA reakcija PREOPTEREĆENJE MOTORA reakcija RS485-VREMENSKA ODGODA reakcija VLAČNA POGREŠKA reakcija TF-OBAVIJEST reakcija SBus-VREMENSKO OGRANIČENJE Područje podešavanja Tvorničke postavke BRZO ZAUST./UPOZOR. SIGURN. ZASUT../SMETNJA BRZO ZASUT./UPOZOR. SIGURN. ZASUT../SMETNJA BEZ REAKCIJE SIGURN. ZASUT../SMETNJA Nakon stavljanja u pogon Par. Naziv Blok parametara 2 Područje podešavanja Tvornička postavka Mogu se programirati sljedeće reakcije na pogreške: BEZ REAKCIJE PRIKAZIVANJE GREŠKE TRENUTAČNI ST./SMETNJA SIGURN. ZAUST./SMETNJA BRZO ZAUST./SMETNJA TRENUTAČNO ZAUST./UPOZOR. SIGURN. ZAUST./UPOZOR. BRZO ZAUST./UPOZOR. 84_ Ponašanje resetiranja 840/ Ručno resetiranje DA / NE 841 Automatsko resetiranje UKLJ / ISKLJ 842 Vrijeme ponovnog starta s 85_ Skaliranje stvarne vrijednosti broja okretaja 850 Faktor skaliranja - brojač Faktor skaliranja - nazivnik Korisnička jedinica 1/min Može se podesiti samo s MOVITOOLS. 86_ Modulacija 860 PWM-frekvencija 1 4/8/12/16 khz 861 PWM-frekvencija 2 4/8/12/16 khz 862 PWM fiksno 1 UKLJ / ISKLJ 863 PWM fiksno 2 UKLJ / ISKLJ 864 PWM-frekvencija CFC 4/8/16 khz 87_ Opis procesnih podataka 870 Opis zadane vrijednosti PO1 UPRAVLJAČKA RIJEČ Opis zadane vrijednosti PO2 BROJ OKRETAJA 872 Opis zadane vrijednosti PO3 BEZ FUNK. 873 Opis stvarne vrijednosti PI1 STATUSNA RIJEČ Opis stvarne vrijednosti PI2 BROJ OKRETAJA 875 Opis stvarne vrijednosti PI3 IZLAZNA STRUJA 876 Puštanje PO-podataka UKLJ / ISKLJ 877 Konfiguracija DeviceNet PD _ Ručni režim rada 880 Ručni režim rada UKLJ / ISKLJ Nakon stavljanja u pogon Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 77

78 I Stavljanje u pogon 5 Cjelovita lista parametara 0 Par. Naziv Nakon Nakon Područje podešavanja stavljanja Par. Naziv Područje podešavanja stavljanja Tvorničke postavke Tvornička postavka u pogon u pogon preklopivi par. Blok parametara 1 Blok parametara 2 9 IPOS-PARAMETRI 90_ Vraćanje u početni položaj IPOS 900 Referentni pomak Inc 901 Referentni broj okretaja /min 902 Referentni broj okretaja /min 903 Tip referentne vožnje Referenciranje na nulti impuls Da / Ne 91_ IPOS Parametri postupka 910 Pojačavanje X-regulatora 0,1...0, Rampa pozicioniranja s 912 Rampa pozicioniranja s 913 Procesni broj okr. DESNO /min 914 Procesni broj okr. LIJEVO /min 915 Podeš. brzine 199, ,99 % 916 Oblik rampe LINEARNI / SINUSNI / KVADRATNI / SABIRNIČKA RAMPA 92_ IPOS-nadzori 920 SW krajnja sklopka desno Inc 921 SW krajnja sklopka lijevo Inc 922 Pozicijski prozor Inc 923 Prozor vlane pogreške Inc 93_ IPOS-posebne funkcije 930 Override UKLJ / ISKLJ 931 IPOS-UPR. RIJEČ Zadatak 1 START / STOP / ZADRZAVANJE Raspoloživo samo u DBG60B, a ne u MOVITOOLS / SHELL! 932 IPOS-UPR. RIJEČ Zadatak 2 START / STOP Raspoloživo samo u DBG11B, a ne u MOVITOOLS / SHELL! Prikazni parametar, ne može se mijenjati s DBG60B. 94_ IPOS-varijable/davači 940 Uređivanje IPOS-varijabli UKLJ / ISKLJ Raspoloživo samo na terminalu DBG11B, a ne u MOVITOOLS! 941 Izvor stvarne pozicije Senzor motora (X15) ekst. davač (X14) Davač apsolutne vrijednosti (DIP) 942 Faktor davača brojnik Faktor davača nazivnik Skaliranje ekst. davača x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64 Vidljivo samo s MOVITOOLS, ne i s terminalom DBG11B. 945 Linijski senzor tip X14 TTL / SIN/COS / HIPERFACE 946 Smjer brojenja X14 NORMAL / INVERTED 95_ DIP 950 Tip davača BEZ DAVAČA 951 Smjer brojenja NORMAL / INVERTED 952 Taktna frekvencija % 953 Pozicijski pomak (2 31 1) Ofset nulte točke (2 31 1) Skaliranje davača x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64 96_ IPOS- modulna funkcija 960 Modulna funkcija ISKLJ / KRATKO / DESNO / LIJEVO 961 Modulo-brojač Modulo-nazivnik Mod. rezolucija davača Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

79 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) I Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) Konfiguracija PROFIBUS-DPsučelja Da biste mogli odrediti vrstu i broj ulaznih i izlaznih podataka korištenih za prijenos, mora DP-master pogonskom pretvaraču posredovati određenu DP-konfiguraciju. Pritom imate mogućnost upravljanja pogonom preko procesnih podataka čitanja odn. upisivanja svih pogonskih parametara preko parametarskog kanala Slijedeća slika shematski prikazuje razmijenu podataka između automatizacijskog uređaja (DP-master) i pogonskog pretvarača MOVIDRIVE (DP-Slave) s procesnim podatcima i parametarskim kanalom. EE QQ Parametarski kanal Kanal procesnih podataka Parametarski kanal Kanal procesnih podataka Sl. 38: Komunikacija preko PROFIBUS-DP-a 01065BHR Konfiguracija procesnih podataka Pogonski pretvarači MOVIDRIVE compact omogućuju različite DP-konfiguracije za razmjenu podataka između DP-nadređenog uređaja i pretvarača. Sljedeća tabela daje dodatne naputke o svim mogućim DP-konfiguracijama porodice MOVIDRIVE compact. U stupcu "Konfiguracija procesnih podataka" prikazano je ime konfiguracije. Ovi se tekstovi kao izborna lista pojavljuju i unutar Vašeg projekcijskog softvera za DP-master. Stupac DP-konfiguracije prikazuje koji se konfiguracijski podaci kod uspostavljanja veze PROFIBUS DP šalju pretvaraču. Konfiguracija DP-konfiguracije procesnih Značenje / naputci podataka PD Upravljanje preko 1 riječi procesnih podataka 240 dec - 2 PD Upravljanje preko 2 riječi procesnih podataka 241 dec - 3 PD Upravljanje preko 3 riječi procesnih podataka 242 dec - 6 PD Upravljanje preko 6 riječi procesnih podataka 0 dec 245 dec 10 PD Upravljanje preko 10 riječi procesnih podataka 0 dec 249 dec Param + 1 PD Upravljanje preko 1 riječi procesnih podataka Parametriranje preko parametarskog kanala od 8 bajta 243 dec 240 dec Param + 2 PD Param + 3 PD Param + 6 PD Param + 10 PD Upravljanje preko 2 riječi procesnih podataka Parametriranje preko parametarskog kanala od 8 bajta Upravljanje preko 3 riječi procesnih podataka Parametriranje preko parametarskog kanala od 8 bajta Upravljanje preko 6 riječi procesnih podataka Parametriranje preko parametarskog kanala od 8 bajta Upravljanje preko 10 riječi procesnih podataka Parametriranje preko parametarskog kanala od 8 bajta 243 dec 241 dec 243 dec 242 dec 243 dec 245 dec 243 dec 249 dec Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 79

80 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) 0 DP-konfiguracija "Universal- Configuration" Odabirom DP-konfiguracije Universal-Configuration dobit ćete dvije DP-šifre koje su definirane kao prazna mjesta (često označeni i kao DP-moduli) s unosom 0 dez. Obije šifre možete konfigurirati individualno, ali pritom moraju biti sačuvani slijedeći granični uvjeti: Modul 0 (DP-šifra 0) definira parametarski kanal pretvarača: Dužina Funkcija 0 Parametarski kanal isključen 8 bajta odn. 4 riječi Parametarski se kanal koristi Modul 1 (DP-šifra 1) definira kanal procesnih podataka pretvarača: Dužina Funkcija 2 bajta odn. 1 riječ 1 podatkovna riječ procesa 4 bajta odn. 2 riječi 2 procesna podatkovna riječ 6 bajta odn. 3 riječi 3 procesne podatkovne riječi 12 bajta odn. 6 riječi 6 procesnih podatkovnih riječi 20 bajta odn. 10 riječi 10 procesnih podatkovnih riječi Sljedeća slika prikazuje građu konfiguracijskih podataka definiranih u IEC Ti konfiguracijski podaci se do pretvarača prenose u zaletu DP-mastera. MSB LSB Dužina podataka 0000 = 1 bajt/riječi 1111 = 16 bajta/riječi Unos/ispis 00 = posebni označni formati 01 = unos 10 = ispis 11 = unos/ispis Oblik 0 = struktura bajta 1 = struktura riječi Sl. 39: Format šifre bajta Cfg_Data prema IEC NAPOMENA Konzistencija preko 0 bajta ili riječi 1 ukupna dužina 00087BHR Kod MCF/MCV/MCS41A molimo uzmite u obzir (ne vrijedi za MCH41A): Kodiranje "Posebni formati šifara" se ne podržava! Za prijenos podataka upotrebljavajte samo postavku "Konzistencija preko ukupne duljine"! Konzistencija podataka Konzistentni podatci su podatci, koji se svakodobno moraju povezano prenositi između automatizacijskog uređaja i pogonskog pretvarača i koji se nikada ne smiju prenositi odvojeno. Konzistencija podataka posebiceje važna za prijenos pozicijskih vrijednosti odn. kompletnih naloga za pozicioniranje, jer kod nekonzistentnog prijenosa podatci mogu izvirati iz različitih programskih ciklusa automatizacijskog uređaja, čime bi se do pogonskog pretvarača prenosile nedefinirane vrijednosti. 80 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

81 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) I 0 5 Eksterna dijagnoza Kod PROFIBUS-DP se podatkovna komunikacija između automatizacijskog uređaja i pretvarača općenito obavlja pomoću postavke "Dosljednost podataka preko ukupne dužine". Za MOVIDRIVE compact možete tijekom prijektiranja u DP-nadređenom uređaju aktivirati automatsko generiranje eksternog dijagnostičkog alarma preko PROFIBUS-DP. Ako je ta funkcija aktivirana, MOVIDRIVE compact sa svakom nadolazećom smetnjoj javlja eksternu dijagnosu DP-nadređenom uređaju. U DP-nadređenom sustavu morate programirati odgovarajuće (djelomično kompleksne) programske algoritme, kako biste odredili vrijednost dijagnostičkih informacija. Preporuka Budući da MOVIDRIVE compact preko statusne riječi 1 aktualno pogonsko stanje prenosi sa svakim PROFIBUS-DP-ciklusom, aktivranje eksterne dijagnoze načelno nije potrebno. Naputak za Simatic S7 nadređene sustave PROFIBUS-DP sustav može i pri neaktiviranom eksternom generiranju dijagnoze svakodobno aktivirati dijagnostičke alarme u DP-masteru te zbog toga valja općenito priključiti odgovarajuće operacijske module (npr. OB84 za S7-400 odn. OB82 za S7-300) u upravljačkom sklopu. Dodatne informacije o ovome možete dobiti u Readme-datoteci, koja je priložena GSD-datoteci. Identifikacijski broj Svaki DP-master i DP-slave mora pokazivati individualni identifikacijski broj koji mu je PROFIBUS-korisnička organizacija dodijelila za jedinstvenu identifikaciju priključenih uređaja. PROFIBUS-DP-master prilikom pokretanja uspoređuje identifikacijske brojeve priključenih DP-slave s konfiguriranim korisničkim identifikacijskim brojevima. Kada je DP-master utvrdio da se priključene adrese postaja i tipovi uređaja (identifikacijski brojevi) podudaraju s projekcijskim podatcima, aktivira se prijenos korisničkih podataka. Na takav se način ovim postupkom postiže visoka sigurnost od pogrešaka pri projektiranju. Identifikacijski broj je definiran kao 16-bitovni broj bez predznaka (Unsigned16). Za porodicu pogonskih pretvarača MOVIDRIVE compact organizacija PROFIBUS-korisnika odredila je sljedeće identifikacijske brojeve: MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS41A 6002 hex (24578 dec ) MOVIDRIVE compact MCH41A 6003 hex (24579 dec ) Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 81

82 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) 0 Upravljanje preko PROFIBUS-DP-a Upravljanje pogonskog pretvarača vrši se putem kanala procesnih podataka, koji je dugačak jednu, dvije ili tri ulazno/izlazne riječi. Ove riječi procesnih podataka mogu se primjerice odraziti pri uporabi programabilnog upravljanja kao DP-master u ulazno/izlaznom odn. perifernom području upravljanja te time aktivirati na uobičajen način (pogledajte sljedeću sliku). Izlazni podatci PW160 PW158 PW156 PW154 PW152 PW150 PW148 Parametarski kanal PO1 PO2 PO3 EE QQ SPS- Područje adresiranja Parametarski kanal PI1 PI2 PI3 Ulazni podatci PW160 PW158 PW156 PW154 PW152 PW150 PW148 Sl. 40: Zauzetost ulazno-izlaznih područja SPS 02906AEN Primjer upravljanja za SIMATIC S5 Tijekom učitavanja procesnih ulaznih podataka (stvarnih vrijednosti) npr. kod Simatic S5 putem naredbi za učitavanje procesni izlazni podatci (zadane vrijednosti) mogu se slati pomoću naredbi za transfer. Polazeći iz Sl. 40 prikazuje primjer sintaksu za obradu procesnih ulaznihi izlaznih odataka pogonskog pretvarača MOVIDRIVE. Tvornička postavka za kanal procesnih podataka navedena je u komentaru. STEP5 primjer programa Za ovaj primjer se MOVIDRIVE projektira s konfiguracijom procesnih podataka "3 PD" na ulaznim adresama PW i izlaznim adresama PW Dosljedan pristup je primjerice u redoslijedu "najprije zadnji bajt". Poštivanje dosljednosti podataka određuje kod SIMATIC S5 u prvom redu CPU-tip. Naputak za ispravno programiranje s dosljednošću podataka naći ćete u priručnicima za CPU od DP-Master ugradna grupa SIMATIC S5. //dosljedno učitavanje stvarnih vrijednosti učitavanje L PW 160 //PI3 (nema funkcije) učitavanje L PW 158 //PI2 (broj okretaja-stvarna vrijednost) učitavanje L PW 156 //PI1 (statusna riječ 1) //dosljedno izdavanje zadanih vrijednosti L KH 0 T PW 160 //0 hex upisati na PO3 (nema funkciju) L KF T PW 158 L KH 0006 T PW 156 //1500 dez upisati na PO2 (speed setpoint value = 300 1/min) //6 hex pisanje na PO1 (upravljačka riječ = odobrenje) 82 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

83 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) I 0 5 Primjer upravljanja za Simatic S7 Upravljanje pogonskog pretvarača preko Simatic S7 obavlja se ovisno o odabranoj konfiguraciji procesnih podataka bilo direktno preko naredbi učitavanja i prijenosa ili preko specijalnih sistemskih funkcija SFC 14 DPRD_DAT i SFC15 DPWR_DAT. U načelu se kod S7 dužine podataka s 3 bajta ili više od 4 bajta mogu prenositi preko sistemskih funkcija SFC14 i SFC15. U skladu s time vrijedi sljedeća tabela: Konfiguracija procesnih podataka Pristup programu 1 PD Naredbe za učitavanje / transfer 2 PD Naredbe za učitavanje / transfer 3 PD Sistemske funkcije SFC14/15 (dužina 6 bajta) 6 PD Sistemske funkcije SFC14/15 (dužina 12 bajta) 10 PD Sistemske funkcije SFC14/15 (dužina 20 bajta) Param + 1 PD Param + 2 PD Param + 3 PD Param + 6 PD Param + 10 PD Parametarski kanal: Sistemske funkcije SFC14/15 (dužina 8 bajta) Procesni podatci: Naredbe za učitavanje / transfer Parametarski kanal: Sistemske funkcije SFC14/15 (dužina 8 bajta) Procesni podatci: Naredbe za učitavanje / transfer Parametarski kanal: Sistemske funkcije SFC14/15 (dužina 8 bajta) Procesni podatci: Sistemske funkcije SFC14/15 (dužina 6 bajta) Parametarski kanal: Sistemske funkcije SFC14/15 (dužina 8 bajta) Procesni podatci: Sistemske funkcije SFC14/15 (dužina 12 bajta) Parametarski kanal: Sistemske funkcije SFC14/15 (dužina 8 bajta) Procesni podatci: Sistemske funkcije SFC14/15 (dužina 20 bajta) Primjer programa STEP7 Za ovaj primjer se MOVIDRIVE compact projektira s konfiguracijom procesnih podataka "3 PD" na ulaznim adresama PEW i izlaznim adresama PAW Dodaje se podatkovni modul DB 3 s ca. 50 podatkovnih riječi. S pozivom SFC14 se procesni ulazni podatci kopiraju u podatkovni modul DB3, podatkovna riječ 0, 2 i 4. Nakon obrade upravljačkog programa se s pozivanjem SFC15 procesni izlazni podaci podatkovne riječi 20, 22 i 24 kopiraju na izlaznu adresu PAW Pri parametru RECORD pazite na navođenje dužine u bajtovima. Mora se podudarati s konfiguriranom dužinom. Ostale informacije o sistemskim funkcijama naći ćete u online pomoći za STEP7. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 83

84 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) 0 //Početak cikličke obrade podataka u OB1 POČETAK NETWORK TITLE =kopiraj PE-podatke s pretvarača u DB3, riječ 0/2/4 CALL SFC 14 (DPRD_DAT)//Read DP Slave Record LADDR := W#16#240 //Input Adresse 576 RET_VAL:= MW 30 //Rezultat u zastavicama 30 RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //Indikator NETWORK TITLE =SPS-program s pogonskim aplikacijama // SPS-program koristi procesne podatke u DB3 za // pogonsko upravljanje L DB3.DBW 0 //PI1 učitavanje (statusna riječ 1) L DB3.DBW 2 //PI2 učitavanje (broj okretaja-stvarna vrijednost) L DB3.DBW 4 //PI3 učitavanje (nema funkcije) L W#16#0006 T DB3.DBW 20 L 1500 T DB3.DBW 22 L W#16#0000 T DB3.DBW 24 //upisivanje 6hex na PO1 (upravljačka riječ = odobrenje) //upisivanje 1500dec na PO2 (broj okretaja-zadana vrijednost = 300 1/min) //upisivanje 0hex na PO3 (nema funkcije) //Kraj cikličke obrade podataka u OB1 NETWORK TITLE =kopiraj PA-podatke s DB3, riječ 20/22/24 na pretvarač CALL SFC 15 (DPWR_DAT)//Write DP Slave Record LADDR := W#16#240 //Izlazna adresa 576 = 240hex RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //Pokazivač na DB/DW RET_VAL:= MW 32 //Rezultat u zastavicama 32 NAPOMENA Detaljne informacije i aplikacijske primjere za upravljanje putem kanala procesnih podataka, a naročito za kodiranje upravljačke i statusne riječi, pronaći ćete u priručniku za profil uređaja s sabirnicom polja, koji možete naručiti u SEW-u. 84 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

85 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) I 0 5 Parametriranje preko PROFIBUS-DP Pristup pogonskim parametrima se kod PROFIBUS-DP-a obavlja preko MOVILINK - parametarskog kanala, koji uz uobičajene usluge READ i WRITE pruža i druge parametarske usluge. Građa parametarskog kanala Parametriranje poljskih uređaja preko sustava sabirnice polja, koji ne nude slojevitu primjenu, zahtjeva dograđivanje najvažnijih funkcija i usluga kao što su npr. READ i WRITE za čitanje i upisivanje parametara. Zato se primjerice za PROFIBUS-DP obavlja definicija objekta parametarskih procesnih podataka (PPO). Taj PPO se prenosi ciklički i uz kanal procesnih podataka sadržava i parametarski kanal kojim se mogu aciklički razmjenjivati vrijednosti parametara ( Sl. 41). EE QQ Parametarski kanal Kanal procesnih podataka Parametarski kanal Kanal procesnih podataka Sl. 41: Objekt parametarskih procesnih podataka za PROFIBUS-DP 01065BHR Naknadno će biti prikazana građa parametarskog kanala. U načelu je sastavljen od upravljačkog bajta, indeksacijske riječi, rezerviranog bajta i četiri podatkovna bajta. Bajt 0 Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4 Bajt 5 Bajt 6 Bajt 7 Upravljanje rezervirano Index High Index Low Podatkovni MSB Podatci Podatci Podatci LSB Indeks parametara Podatci od 4 bajta Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 85

86 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) 0 Upravljanje parametarskog kanala Cjelokupan tijek parametriranja koordinira se pomoću bajta "0: Upravljanje" koordinirano. Tim parametrom se stavljaju na raspolaganje bitni uslužni parametri kao što je šifra usluga, dužina podataka, izvedba i status obavljenih usluga. Bitovi 0, 1, 2 i 3 sadrže šifru usluge. Ti bitovi definiraju koja se usluga izvodi. S bitom 4 i bitom 5 se za uslugu Write u bajtima navodi dužina podataka koju za SEW-pogonske pretvarača valja općenito podesiti na 4 bajta. Bajt 0: Upravljanje MSB LSB Bit: Šifra usluge: 0000 = No Service 0001 = Read Parameter 0010 = Write Parameter 0011 = Write Parameter volatile 0100 = Read Minimum 0101 = Read Maximum 0110 = Read Default 0111 = Read Scale 1000 = Read Attribute 1001 = Read EEPROM Dužina podataka: 00 = 1 Byte 01 = 2 Byte 10 = 3 Byte 11 = 4 Byte (mora se podesiti!) Sinkronizacijski bit: Mora se promijeniti kod cikličkog prijenosa sa svakim novim zahtjevom Statusni bit: 0 = bez pogreške pri obavljanju usluge 1 = pogreška pri obavljanju usluge Bit 6 služi kao prijem između upravljačkog sklopa i pogonskog pretvarača. U pogonskom pretvaraču aktivira izvođenje prenesene usluge. Budući da se kod PROFIBUS-DP-a parametarski kanal prenosi ciklički s procesnim podacima, mora se izvođenje usluge u pogonskom pretvaraču poduzeti preko sinkronizacijskog bita 6. U tu svrhu se vrijednost tog bita mijenja za svaku novu uslugu koja se izvodi. Pogonski pretvarač pomoću sinkronizacijskog bita signalizira je li usluga izvedena ili nije. Čim primljeni sinkronizacijski bit u upravljačkom sklopku odgovara poslanomu, usluga je izvedena. Statusni bit 7 prikazuje je li se usluga mogla izvesti pravilno ili je bila nepravilno izvedena. Adresiranje indeksa S "Bajt 2: Index-High" i "Bajt 3: Index-Low" određuje parametar koji će se čitati ili upisivati preko sustava sabirnice polja. Parametri pogonskog pretvarača se neovisno o priključenom sustavu fieldbus-sabirnice adresiraju s jedinstvenim indeksom. Bajt 1 valja smatrati kao rezerviran i općenito postaviti na 0x Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

87 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) I 0 5 Podatkovno područje Podaci se nalaze u bajt 4 do bajta 7 parametarskog kanala. Time se maksimalno može prenijeti 4 bajta podataka po usluzi. Podaci se načelno unose s desne strane, što znači da bajt 7 sadržava podatkovni bajt najniže vrijednosti (podatkovni LSB), a bajt 4 sukladno tomu podatkovni bajt (podaci MSB) najviše vrijednosti. Bajt 0 Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4 Bajt 5 Bajt 6 Bajt 7 Upravljanje rezervirano Index High Index Low Podatkovni MSB Podatci Podatci Podatci LSB High-bajt 1 Low-bajt 1 High-bajt 2 Low-Byte 2 Visoka riječ Low-riječ dvostruka riječ Nepravilno izvođenje usluge Nepravilno provođenje usluga signalizira se postavljanjem statusnog bita u upravljački bajt. Ako je primljeni sinkronizacijski bit istovjetan poslanom sinkronizacijskom bitu, uslugu je izveo pogonski pretvarač. Ako statusni bit signalizira pogrešku, u podatkovno područje parametarskog telegrama se unosi kod pogreške. Bajtovi 4-7 vraćaju povratni kod u strukturiranom obliku ( pogl. "Povratni kodovi paramteriranja" na Str. 88). Bajt 0 Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4 Bajt 5 Bajt 6 Bajt 7 Upravljanje rezervirano Index High Index Low Error-Class Error-Code Statusni bit = 1: nepravilno izvođenje usluge Add. Code High Add. Code low Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 87

88 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) 0 Povratni kodovi parametriranja Kod nepravilnog parametriranja pogonski pretvarač vraća parametrirajućem masteru različite povratne kodove, koji daju detaljnu informaciju o uzroku pogreške. Ti su povratni kodovi općenito strukturirani prema IEC Razlikuju se elementi: Error-Class Error-Code Additional Code Ovi povratni kodovi vrijede za sva komunikacijska sučelja MOVIDRIVE. Error-Class Elementom Error-Class se točnije klasificira vrsta pogreške. MOVIDRIVE compact podržava sljedeće, prema IEC definirane klase pogrešaka: Class (hex) Oznaka Značenje 1 vfd-state Statusna pogreška virtualnog poljskog uređaja 2 application-reference Pogreška u aplikacijskom programu 3 definition Definicijska pogreška 4 resource Pogreška u izvoru 5 service Pogreška pri provođenju usluge 6 access Pogreška u pristupu 7 ov Pogreška u mapi objekta 8 other Druga pogreška (pogledajte Additional-Code) Error-Class se uz iznimku Error-Class 8 = "Druga pogreška" kod nepravilne komunikacije generira putem komunikacijskog softvera sučelja sabirnice polja. Povratni kodovi, koje šalje sustav pogonskih pretvarača, spadaju pod Error-Class 8 = "Druga pogreška". Pogreška se može točnije identificirati korištenjem elementa Additional-Code. Error-Code Element Error-Code omogućuje točnije dešifriranje razloga pogreške unutar Error-Class i u slučaju nepravilne komunikacije se generira putem komunikacijskog softvera sučelja sabirnice polja. Za Error-Class 8 = "Druga pogreška" definiran je samo Error-Code = 0 (Drugi kod pogreške). Detaljno objašnjenje se u ovom slučaju obavlja u Additional Code. 88 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

89 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) I 0 5 Additional Code Additional-Code (dodatni kod) sadrži SEW-specifične Return-Codes (povratne kodove) za nepravilno parametriranje pogonskih pretvarača. Pod klasom pogrešaka 8 = "Druga pogreška" se vraćaju masteru. Sljedeća tabela prikazuje sve moguće načine kodiranja za dodatni kod. Error-Class: 8 = "Druga pogreška": Add.-Code high (hex) Add.-Code low (hex) Značenje Bez pogreške Nedozvoljeni indeks parametara Funkcija/parametar nije implementiran(a) Dozvoljen samo pristup čitanju Blokada parametara je aktivna Tvornička postavka je aktivna Vrijednost za parametar prevelika Vrijednost za parametar premala Za ovu funkciju/parametar nema potrebne opcijske kartice Pogreška u sistemskom softveru Pristup do parametara samo preko RS-485-procesnog sučelja na X A Pristup parametrima samo preko RS-485-dijagnostičkog sučelja 00 1B Pristup parametru je zaštićen 00 1C Potrebna je blokada regulatora 00 1D Nedozvoljena vrijednost za parametar 00 1E Aktivirana je tvornička postavka 00 1F Parametar nije pohranjen u EEPROM Parametar se ne može mijenjati kod odobrenog krajnjeg stupnja Posebni povratni kodovi (posebni slučajevi) Pogreške u parametriranju, koje se ne mogu automatski identificirati putem aplikacijskog sloja sustava sabirnice polja ili sistemskog softvera pogonskog pretvarača, obrađuju se kao posebni slučajevi. Pritom se radi o sljedećim mogućnostima pogrešaka: Nepravilno kodiranje usluge preko parametarskog kanala Nepravilan podatak o dužini usluge preko parametarskog kanala Interna komunikacijska pogreška Nepravilno kodiranje usluge u parametarskom kanalu Kod parametriranja preko parametarskog kanala navedeno je nedefinirano kodiranje u upravljačkom odnosno rezerviranom bajtu. Sljedeća tabela prikazuje povratni kod za taj posebni slučaj. Kod (dec) Značenje Error-Class: 5 Service Error-Code: 5 Illegal parameter Add.-Code high: 0 - Add.-Code low: 0 - Uklanjanje pogreške: Provjerite bit 0 i 1 u parametarskom kanalu. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 89

90 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) 0 Nepravilan podatak o dužini u parametarskom kanalu Kod parametriranja preko parametarskog kanala je pri usluzi Write navedena dužina podataka koja ne iznosi 4 podatkovna bajta. Povratni kod je prikazan u sljedećoj tabeli. Kod (dec) Značenje Error-Class: 6 Access Error-Code: 8 Type conflict Add.-Code high: 0 - Add.-Code low: 0 - Uklanjanje pogreške: Provjerite bit 4 i bit 5 za dužinu podataka u upravljačkom bajtu parametarskog kanala. Interna komunikacijska pogreška Ako je došlo do interne komunikacijske pogreške, natrag se vraća povratni kod naveden u sljedećoj tabeli. Zatražena parametarska usluga eventualno nije provedena te je treba ponoviti. Kod opetovanog pojavljivanja ove pogreške mora se pogonski pretvarač u cijelosti isključiti i ponovno uključiti kako bi se provela nova incijalizacija. Kod (dec) Značenje Error-Class: 6 Access Error-Code: 2 Hardware Fault Add.-Code high: 0 - Add.-Code low: 0 - Uklanjanje pogreške: Ponovite parametarsku uslugu. Ako je ponovno nastupila pogreška, trebali biste pogonski pretvarač isključiti iz napona (mrežni napon + ext. 24 V DC ) i iznova ga uključiti. Ako se ova pogreška stalno pojavljuje, posavjetujte se sa SEW-servisnom službom. 90 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

91 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) I 0 5 Čitanje parametra preko PROFIBUS-DP-a (Read) Za provođenje READ-usluge preko parametarskog kanala se temeljem cikličkog prijenosa parametarskog kanala sinkronizacijski bit smije promijeniti tek nakon odgovarajućeg pripremanja cjelokupnog parametarskog kanala za provođenje usluge. Za čitanje parametra se pridržavajte sljedećeg redoslijeda: 1. U bajt 2 (Index-High) i Bajt 3 (Index-Low) unesite indeks parametra za čitanje. 2. Unesite šifru usluge za Read-uslugu u upravljačkom bajtu (bajt 0). 3. Promjenom sinkronizacijskog bita prenesite uslugu Read na pretvarač. Budući da se ovdje radi o usluzi čitanja, poslani podatkovni bajtovi (bajt ) kao i dužine podataka (u upravljačkom bajtu) se ignoriraju te ih stoga ne treba podešavati. Pretvarač sada obrađuje uslugu Read i s promjenom sinkronizacijskog bita isporučuje potvrdu usluge. Bajt 0: Upravljanje /1 X X X = nije relevantno 0/1 = bitovna vrijednost je promijenjena Šifra usluge: 0001 = Read Dužina podataka: nije relevantno za READ-uslugu Sinkronizacijski bit se mora promijeniti kod svakog novog zahtjeva Statusni bit 0 = bez pogreške pri obavljanju usluge 1 = pogreška pri obavljanju usluge Dužina podataka nije relevantna te stoga valja unijeti samo šifru usluge za READ-uslugu. Aktiviranje ove usluge na pogonski pretvarač obavlja se mijenjanjem sinkronizacijskog bita. Tako se primjerice Read-usluga može aktivirati kodiranjem upravljačkog bajta 01 hex ili 41 hex. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 91

92 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) 0 Upisivanje parametra preko PROFIBUS-DP (Write) Za provođenje WRITE-usluge preko parametarskog kanala se temeljem cikličkog prijenosa parametarskog kanala sinkronizacijski bit smije promijeniti tek nakon odgovarajućeg pripremanja cjelokupnog parametarskog kanala za provođenje usluge. Za upisivanje parametra se stoga pridržavajte sljedećeg redoslijeda: 1. U bajt 2 (Index-Hig) i bajt 3 (Index-Low) unesite indeks parametra za upisivanje. 2. U bajt unesite podatke za upisivanje. 3. Unesite šifru usluge i dužinu podataka za Write-uslugu u upravljačkom bajtu (bajt 0). 4. Promjenom sinkronizacijskog bita prenesite uslugu Write na pretvarač. Pretvarač sada obrađuje uslugu Write i s promjenom sinkronizacijskog bita isporučuje potvrdu usluge. Bajt 0: Upravljanje / Šifra usluge: 010 = Write rezervirano Dužina podataka: 11 = 4 bajta 0/1 = bitovna vrijednost je promijenjena Sinkronizacijski bit: se mora promijeniti kod svakog novog zahtjeva Statusni bit: 0 = bez pogreške pri obavljanju usluge 1 = pogreška pri obavljanju usluge Dužina podataka za sve parametre SEW-pogonskih pretvarača iznosi 4 bajta. Prijenos ove usluge na pogonski pretvarač obavlja se mijenjanjem sinkronizacijskog bita. Time usluga Write na SEW-pogonskim pretvaračima općenito ima kodiranje upravljačkog bita 32 hex ili 72 hex. 92 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

93 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s PROFIBUS-DP (MCH41A) I 0 5 Tijek parametriranja kod PROFIBUS-DP Na primjeru Write-usluge treba prikazati tijek parametriranja između upravljačkog sklopa i pogonskog pretvarača putem PROFIBUS-DP ( Sl. 42). Za pojednostavljivanje tijeka se Sl. 42 prikazuje samo upravljački bajt parametarskog kanala. Dok upravljački sklop priprema parametarski kanal za uslugu Write, pogonski ga pretvarač prima i vraća. Aktiviranje usluge obavlja se tek u trenutku promjene sinkronizacijskog bita, dakle u ovom primjeru s 0 na 1. Sada pogonski pretvarač interperetira parametarski kanal i obrađuje uslugu Write, a na sve telegrame i dalje odgovara sa sinkronizacijskim bitom = 0. Potvrda provedene usluge obavlja se promjenom sinkronizacijskog bita u povratnom telegramu pogonskog pretvarača. Upravljački sklop prepoznaje da se primljeni sinkronizacijski bit ponovno podudara s poslanim i može pripremiti novo parametriranje. Upravljački sklop RS-485 Pogonski pretvarač (Slave) Parametarski kanal priprema se za Write-uslugu Parametarski kanal je primljen, ali nije vrednovan. Sinkronizacijski bit je zamijenjen i usluga prenešena na pogonski pretvarač. Dobiti potvrdu usluge, zatim su poslani i primljeni sinhronizacijski bit jednaki Write-usluga se obrađuje. Write-usluga je provedena a sinkronizacijski bit je se mijenja. Parametarski kanal je primljen, ali nije vrednovan. Sl. 42: Tijek parametriranja 00152BHR Format parametarskih podataka Kod paramteriranja preko sučelja sabirnice polja upotrebljava se isto kodiranje parametara kao i kod serijskih RS485-sučelja odn. sistemske sabirnice. Podatkovne formate i područja vrijednosti za pojedine parametre možete pronaći u priručniku "MOVIDRIVE Serijska komunikacija" koji možete naručiti kod SEW-a. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 93

94 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) Pretvarač MOVIDRIVE compact MCH42A može se nakon instalacije INTERBUS-sučelja bez daljih podešavanja odmah parametrirati preko INTERBUS-a. Time se primjerice nakon uključivanja mogu svi parametri podesiti pomoću nadređenog automata. U tu se svrhu u pretvaraču moraju podesiti izvor upravljačke i zadane vrijednosti = FIELDBUS (P100 = FIELDBUS i P101 = FIELDBUS). Podešavanjem na FIELDBUS pretvarač se parametrira za upravljanje i preuzimanje zadanih vrijednosti od INTERBUS-a. Pretvarač zatim reagira na procesne izlazne podatke koje šalje nadređeni automatizacijski uređaj. Aktiviranje izvora upravljačkog signala / izvora zadanih vrijednosti SABIRNICE POLJA se nadređenom upravljačkom sklopu signalizira korištenjem bita "Način rada sabirnice polja aktivan" u statusnoj riječi. Zbog sigurnosno-tehničkih razloga pretvarač se za upravljanje preko sustava sabirnice polja mora dodatno odobriti i na stezaljkama. Stezaljke valja prema tome spojiti odn. programirati tako da se pretvarač odobri preko ulaznih stezaljki. Najjednostavnija varijanta deblokiranja pretvarača sa stezaljkama je spajanje ulazne stezaljke DIØØ (funkcija/blokada REGULATORA) sa signalom "1" i programiranjem ulaznih stezaljki DIØ1... DIØ3 na "BEZ FUNKCIJE". Pripremni radovi za stavljanje u pogon 1. Pretvarač odobrite na strani stezaljki. U tu svrhu unesite signal "1" na X11:1 (DIØØ "/BLOKADA REGULATORA"), primjerice premosnicom na X11:8 (VO24). 2. Uključite samo napajanje naponom od DC 24 V, a ne i mrežni napon. Pretvarač se sada može parametrirati, a da ne dođe do nehotičnog pokretanja motora. 3. Podesite izvor zadane vrijednosti i upravljački izvor = FIELDBUS (P100 = FIELDBUS i P101 = FIELDBUS). 4. Parametrirajte binarne ulaze DIØ1 do DIØ3 na "Bez funkcije" (P P602 = "Bez funkcije"). 94 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

95 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 Konfiguracija INTERBUSsustava Projektiranje pretvarača u INTERBUS-priključnom modulu pomoću projekcijskog softvera "CMD-Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) dijeli se u dva koraka. 1. Kreiranje strukture sabirnice 2. Opis korisnika i adresiranje procesnih podataka PLC ON TPAW144 TPAW146 TPAW PAW 148 PAW 146 PAW 144 PA3 PA2 PA1 INTERBUS PA1 PA2 PA PD 2 PCP... LPEW144 LPEW146 LPEW PEW 148 PEW 146 PEW 144 PE3 PE2 PE1 PE1 PE2 PE3 Sl. 43: Primjer projektiranja za 3PD + 2PCP 03713AXX Sljedeće slike prikazuju postavke u CMD-Tool za pretvarač koji se s konfiguracijom 3PD + 2PCP prema Sl. 43 projektira na ulazne/izlazne adrese upravljačkog sklopa. Konfiguriranje strukture sabirnice Konfiguracija offline: Insert with ID code (dodavanje s identifikacijskim kodom) Konstrukcija sabirnice se pomoću CMD-Tool može projektirati online ili offline. U offline stanju se pogonski pretvarač projektira preko točke izbornika "Edit / Insert with ID code (Uredi / Dodavanje s identifikacijskim kodom)" u CMD-Tool. Pritom morate prema Sl. 44 zadati unose za identifikacijski kod, kanal procesnih podataka i vrstu sudionika. Sl. 44: Offline konfiguracija s CMD-Tool 03714AXX Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 95

96 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 NAPOMENA Sve kombinacije nisu moguće jer pretvarač u INTERBUS-u može zauzeti najviše šest riječi! Podatci o offline konfiguraciji u CMD-Tool Sljedeća tabela prikazuje koje su postavke moguće. Postavka ID-koda mora se poklapati s DIP-sklopkama S4 i S5. Postavka kanala procesnih podataka mora se poklapati s DIP-sklopkama S1 do S3. U suprotnom slučaju INTERBUS-režim rada nije moguć. Postavka programa Funkcija (prikaz MOVIDRIVE) ID-kod 227 dec (E3 hex) Parametarski kanal: 1 riječ Kanal procesnih podataka: 16 bit 1 riječ procesnih podataka (Param + 1 PD) 32 bit 2 procesne podatkovne riječi (Param + 2 PD) 48 bit 3 procesne podatkovne riječi (Param + 3 PD) 64 bit 4 procesne podatkovne riječi (Param + 4 PD) 80 bit 5 procesnih podatkovnih riječi (Param + 5 PD) ID-kod 224 dec (E0 hex) Parametarski kanal: 2 riječi Kanal procesnih podataka: 16 bit 1 riječ procesnih podataka (Param+1PD) 32 bit 2 procesne podatkovne riječi (Param + 2 PD) 48 bit 3 procesne podatkovne riječi (Param + 3 PD) 64 bit 4 procesne podatkovne riječi (Param + 4 PD) ID-kod 225 dec (E1 hex) Parametarski kanal: 4 riječi Kanal procesnih podataka: 16 bit 1 riječ procesnih podataka (Param + 1 PD) 32 bit 2 procesne podatkovne riječi (Param + 2 PD) ID-kod 3 dec (03 hex) Parametarski kanal: - Kanal procesnih podataka: 96 bit 6 procesnih podatkovnih riječi (6PD) Konfiguracija online: Configuration frame / Read in (učitavanje konfiguracijskog okvira) INTERBUS-sustav može se najprije instalirati u cijelosti, a tek se onda izvršiti podešavanje DIP-sklopki S1 do S6. Zatim se preko softvera CMD-Tool može učitati cjelokupna konstrukcija sabirnice (konfiguracijski okvir). Pritom se automatski prepoznaju svi korisnici s podešenom širinom podataka. 96 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

97 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 Kreiranje opisa korisnika Za jednoznačno identificiranje i opis INTERBUS-korisnika možete kreirati individualan opis korisnika za pretvarače u INTERBUS-sustavu. Opis korisnika Pritom su od velikog značenja sljedeći unosi: Polja "Manufacturer Name (ime proizvođača)" i "Device Type (tip uređaja)" moraju se opremiti unosima Manufacturer Name (ime proizvođača): SEW-EURODRIVE Device Type (tip uređaja): MOVIDRIVE kako bi se primjerice pogon preko upravljačkog računala mogao s površine za vođenje parametrirati preko INTERBUS-priključnog modula (Sl. 45). Sl. 45: Opis korisnika za MOVIDRIVE compact MCH42A 03715AXX Tip sučelja Kao tip sučelja (Interface Type) odaberite "Fiberoptic remote bus (svjetlovodna daljinska sabirnica)". Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 97

98 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 Prikaz Za jednostavniju identifikaciju pretvarača, CMD-Tool verzija 4.50 Vam omogućava kopiranje vlastitih ICO datoteka u mapu ".\IBSCMD\Pict32\" (Sl. 46). Na početnoj stranici tvrtke SEW pod naći ćete pod "Downloads / Anwender-Software" "INTERBUS-opisne datoteke za CMD-Tool". Sl. 46: Povezivanje opisa korisnika s ICO datotekom 03716AXX 98 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

99 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 Parametarski kanal Ako u svojoj aplikaciji želite za parametriranje pretvarača koristiti PCP-kanal, potrebna su sljedeća podešavanja parametarskog kanala: Message Lengths / Transmit / Receive (Dužina telegrama / Pošalji / Primi): svaki po 243 bajta Supported Parameter Channel Services (Standard): Read / Write (Podržane usluge parametarskog kanala (standard): Read / Write) Sl. 47: Podešavanje parametarskog kanala (PCP) 03717AXX Dodjela procesnih podataka Dodjela INTERBUS-procesnih podataka pogosnkog pretvarača za programske adrese upravljačkog sustava obavlja se pomoću kontekstualnog izbornika "Process Data (Upravitelj procesnih podataka)". Sl. 48: Dodjela INTERBUS-procesnih podataka i SPS-programskih adresa 03718AXX Primjer programa (STEP7) zaupravljanje pogonskog pretvarača putem procesnih podataka INTERBUS-a naći ćete u poglavlju. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 99

100 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 Testiranje PCP-veze Ako želite ispitati PCP-vezu s pretvaračem, u tu svrhu možte upotrijebiti način rada MONITOR alata CMD-Tools. Sljedeće slike pojašnjavaju postupak pri provođenju PCP-testa. Ovom se metodom u načelu kreira PCP-veza s uređajem i čita popis parametara pohranjen u uređaju (predmetna mapa). CMD-Tool postavite na "Monitoring". Sl. 49: Postavljanje CMD-Tool u režim rada "MONITORING" 03719AXX Kliknite na pretvarač s kojim želite uspostaviti PCP-vezu. S klikom na desnu tipku miša otvorite kontekstni izbornik i odabeirte točku izbornika "Device Parameterization (parametriranje uređaja)". Sl. 50: Testiranje PCP-parametriranja uređaja 03721AXX 100 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

101 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 U prozoru "Device Parameterization (parametriranje uređaja)" aktivirajte točku izbornika "Device / Read Parameter List (Uređaj / Čitaj popis parametara)". Sl. 51: Prozor za parametriranje uređaja preko CMD-Tool 03722AXX Ako se učitavaju paramteri uređaja, projektiranje PCP-kanala pravilno je provedeno. Sada možete prekinuti postupak učitavanja. Ako umjesto indikatora napretka dobijete obavijest o pogrešci, provjerite PCP-konfiguraciju i dodjelu CR. Ako je potrebno, još jednom formatirajte memoriju parametara priključnog modula, a zatim aktualni projekt još jednom upišite u memoriju parametara. Nakon toga iznova provedite parametriranje priključnog modula i ponovite ovu testnu sekvenciju za provjeru PCP-veze. Sl. 52: CMD-Tool učitava parametre uređaja, t.j. PCP-komunikacija u redu 03723AXX Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 101

102 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 Osnovni pregled Pretvarač MOVIDRIVE compact MCH42A pruža nekonformno sučelje za parametriranje preko "Peripherals Communication Protocol" (PCP). Putem ovog INTERBUSkomunikacijskog kanala dobit ćete puni pristup svim pogonskim parametrima MOVIDRIVE. Kako biste mogli koristiti pristup parametarskim vrijednostima pretvarača, mora PCP-kanal biti konfiguriran s odgovarajućim ID-kodom. U INTERBUS-protokolu stoje Vam na raspolaganju za PCP-kanal jedna, dvije ili četiri riječi. S mijenjanjem broja PCP-riječi mijenja se i brzina pristupa parametarskim vrijednostima putem PCP-kanala. Dodatni PCP-kanal za pokretanje i dijagnozu PCP-sučelje se realizira preko PCP-verzije 3. Uz poznati PCP-kanal između upravljačkog sustava (SPS) i pretvarača može se uspostaviti i dodatni (logični) PCP-kanal između priključnog modula i pretvarača. Putem ovog dodatnog PCP-kanala može primjerice nadređeno glavno računalo preko komunikacijskog puta Ehternet / Interbus pristupiti parametarskim vrijednostima pretvarača. -CMD Tool -MOVITOOLS Ethernet TCP/IP PLC MOVIDRIVE PD PLC + MOVIDRIVE INTERBUS LWL 2MBd PCP PLC Sl. 53: Komunikacijski kanala s PCP-verzijom AXX Sl. 53 prikazuje primjer topologije uređaja s Ehternet TCP/IP-razinom i INTERBUSrazinom. Pritom se upotrebljava INTERBUS-priključna skupina s Ethernet TCP/IP-sučeljem, koje služi kao vrata između obaju komunikacijskih ravnina. Na nadređenom glavnom računalo uz "CMD-Tool" teku kako INTERBUS tako i "MOVITOOLS" za programiranje i parametriranje SEW-pretvarača na INTERBUS-u. Uz pomoć ovog rasporeda se za pokretanje i održavanje mogu koristiti postojeće infrastrukture sabirnica polja. Time se pojednostavljuje pokretanje i dijagnoza cjelokupnog automatizacijskog uređaja, jer se INTERBUS-kabel ne koristi samo za upravljanje nego i za pokretanje i dijagnozu svih komponenti prikjučenih na sabirnicu polja. 102 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

103 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 PCP-usluge Pretvarač MOVIDRIVE compact MCH42A podržava na Sl. 54 prikazane PCP-usluge. Za parametriranje pretvarača su međutim od značenja samo usluge za Uspostava veze ("Initiate") Čitanje vrijednosti parametara ("Read") Upisivanje vrijednosti parametara ("Write") Prekidanje veze ("Abort") Opširan opis PCP-usluga možete vidjeti u korisničkom priručniku o PCP-kominikaciji Vašeg INTERBUS-priključnog modula. INTERBUS Master INTERBUS Slave Initiate Abort Abort/Reject Identify E Q Get-OV Status Read Write INTERBUS Sl. 54: PCP-usluge koje podržava MOVIDRIVE 03727AXX Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 103

104 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 Uspostava komunikacije veze s "Initiate" Pomoću PCP-usluge "Initiate" uspostavlja se komunikacijska veza za parametriranje između INTERBUS-priključne skupine i pretvarača MOVIDRIVE. Komunikacija se uvijek uspostavlja putem INTERBUS-priključnog modula. Tijekom uspostave veze se provjeravaju različiti dogovori glede komunikacijske veze kao što su na pr. podržane PCP-usluge, dužina korisni podataka itd. U slučaju uspješno uspostavljene veze odgovara pretvarač s pozitivnim "Initiate-Response". Ako se veza nije mogla uspostaviti, onda se ne podudaraju postavke s obzirom na komunikacijsku vezu između INTERBUS-priključnog modula i pretvarača MOVIDRIVE. Pretvarač odgovara s "Initiate-Error-Response". U tom slučaju usporedite projektiranu listu komunikacijskih odnosa INTERBUS-priključnog modula s istom listom pretvarača. Pokušaj ponovnog uspostavljanja komunikacijske veze, koja već postoji, u pravilu dovodi do odbacivanja. Nakon toga više ne postoji komunikacijska veza, te se stoga mora treći put provesti PCP-usluga "Initiate" kako bi ponovno došlo do uspostave komunikacijske veze. Prekidanje komunikacijske veze s "Abort" Pomoću PCP-usluge "Abort" prekida se postojeća komunikacijska veza između INTERBUSpriključne skupine i pretvarača MOVIDRIVE. Abort je nepotvrđena PCP-usluga te ju stoga može aktivirati kako INTERBUS-priključna skupina tako i MOVIDRIVE. Čitanje vrijednosti parametara s "Read" PCP-usluga se koristi "Read" kako bis se INTERBUS-priključnom modulu dozvolio pristup čitanju svih komunikacijskih predmeta (pogonskih parametara) pretvarača MOVIDRIVE. U dokumentaciji profila sabirnice polja i mapi parametara MOVIDRIVE detaljno su navedeni svi pogonski parametri i njihovi kodovi. Pisanje parametarskih vrijednosti s "Write" Pomoću PCP-usluge "Write" može INTERBUS-priključna skupina upisivanjem pristupiti svim pogonskim parametrima MOVIDRIVE -a. Kod nepravilnog pristupa pogonskom parametru (na pr. upisana je prevelika vrijednost) pretvarač generira "Write-Error- Response" s točnim navođenjem uzroka pogreške. 104 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

105 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 Parametri u predmetnoj mapi PCP-usluge "Read" i "Write" se koriste kako bi se INTERBUS-priključnom modulu dozvolio pristup svim parametrima koji su definirani u predmetnoj mapi. U statičkoj predmetnoj mapi svi se pogonski parametri preko kojih se može pristupiti sustavu sabirnice opisuju kao komunikacijski objekti. Svi objekti statičke predmetne mape se uključuju korištenjem indeksa. Sljedeća tabela prikazuje sastav objektne mape za pretvarač MOVIDRIVE compact MCH42A. Indeksno područje podijeljeno je u tri logična područja. S indeksima dec adresiraju se pogonski parametri. Indeks parametara se može vidjeti u SEW-dokumentaciji mape parametara MOVIDRIVE. Indeksi ispod 8300dec uređuju se direktno na INTERBUS-sučelju i ne smatraju se pogonskim parametrima pretvarača. Indeks parametara (decimalni) Oznaka komunikacijskog objekta 8296 Učitavanje bloka parametara 8297 Zadnji PCP-indeks 8298 Parametarski kanal MOVILINK ciklički 8299 Parametarski kanal MOVILINK aciklički Pogonski parametri za MOVIDRIVE (može im se pristupiti direktno pomoću PCP-usluga "Read" i "Write"; indeks parametara pogledajte u SEW-dokumentaciji Mapa parametara MOVIDRIVE ) Pogonski parametri za MOVIDRIVE (ovim parametrima se može pristupiti samo putem MOVILINK -parametarskog kanala) > Memorija tabela, programa i varijabli (ovim parametrima se može pristupiti samo putem MOVILINK -parametarskog kanala) Predmetni opis pogonskih parametara Pogonski parametri pretvarača MOVIDRIVE detaljno se opisuju u SEW-dokumentaciji Mapa parametara MOVIDRIVE. Uz indeks parametara dobit ćete ostale informacije o kodiranju, području vrijednosti i značenju parametarskih podataka. Opis objekata u predmetnoj mapi identičan je za sve pogonske parametre. U predmetnoj mapi dobivaju atribut Read All/Write All i parametri koji se mogu samo čitati jer pretvarač sam poduzima odgovarajuće ispitivanje i prema potrebi isporučuje povratni kod. Sljedeća tabela prikazuje predmetni opis svih pogonskih parametara. Indeks: Object code: 7 (Simple-Variable) Data type index: 10 (Octet-String) Length: 4 Local address: Password: Access groups: Access rights: Read all / Write all Name [16]: - Extension length: - Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 105

106 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 Objekt "Učitavanje bloka parametara" Objekt "Učitavanje bloka parametara" može se koristiti za istodobno pisanje najviše 38 pogonskih parametara MOVIDRIVE samo s jednom uslugom Write. Stoga ovaj objekt pruža mogućnost podešavanja parametara pretvarača primjerice tijekom startne faze samo s jednim pozivanjem usluge Write. Budući da se u pravilu moraju promijeniti samo neki parametri, ovaj blok parametara s maks. 38 parametara je dovoljan za skoro sve aplikacije. Područje korisničkih podataka je definirano kao 38 x bajta = 230 bajta (tip octet string). Sljedeća tabela prikazuje sastav objekta "Učitavanje bloka parametara". Octet Značenje Napomena 0 rezervirano (0) 1 Broj parametara parametara 2 Index High 1. parametar 3 Index Low 4 Podatkovni MSB 5 Podatci 6 Podatci 7 Podatci LSB 8 Index High Podatci LSB 224 Index High 38. parametar 225 Index Low 226 Podatkovni MSB 227 Podatci 228 Podatci 229 Podatci LSB Objekt "parametarski blok za učitavanje" obrađuje se samo lokalno na INTERBUSsučelju i definiran je kao u sljedećoj tabeli. Indeks: 8296 Object code: 7 (Simple-Variable) Data type index: 10 (Octet-String) Length: 230 Local address: Password: Access groups: Access rights: Write all Name [16]: - Extension length: Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

107 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 Uslugom WRITE na objekt "učitavanje bloka parametara" se na INTERBUS-sučelju pokreće mehanizam parametriranja koji sve parametre usporedno navedene u području korisničkih podataka objekta odlaže u DPRAM i na takav način parametrira pretvarač. Nakon uspješne obrade učitavanja blokova parametara, t.j. kada su upisani svi nadređeni parametri INTERBUS-priključnog modula, usluga Write se završava s pozitivnim Write-odgovorom. U slučaju pogreške vraća se negativan Write-Response. Povratni kod stoga sadržava točnije podatke o vrsti pogreške, a uz to i broj parametra (br ) kod kojeg je došlo do pogreške (pogledajte primjer). Primjer: Pogreška kod upisivanja 11. parametra Write Error-Response: Error-Class: 8 Other Error-Code: 0 Other Additional-Code High: 11dec pogreška kod upisivanja parametra 11 Additional-Code Low: 15hex vrijednost prevelika NAPOMENA Pri uporabi parametarskog bloka za učitavanje vodite računa o sljedećim naputcima: Unutar parametarskog bloka za učitavanje ne izvodite tvorničko podešavanje! Nakon aktiviranja blokade parametara odbijaju se svi usporedno upisani parametri. Objekt "Zadnji PCP-indeks" Ovaj je objekt dugačak 4 bajte i kod pristupa čitanju vraća preko PCP-usluga brojčanu vrijednost za zadnje direktno dostupan indeks. PCP-pristupi indeksima, koji su veći od svoje brojčane vrijednosti, moraju se izvesti preko objekta "MOVILINK parametaraski kanal aciklički". Indeks: 8297 Object code: 7 (Simple-Variable) Data type index: 10 (Octet-String) Length: 4 Local address: Password: Access groups: Access rights: Read all Name [16]: - Extension length: - Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 107

108 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 Objekt "Parametarski kanal MOVILINK ciklički" Ovaj objekt je dugačak 8 bajta i sadrži ciklički MOVILINK -parametarski kanal. Ciklički promjenjivim čitanjem i upisivanjem ovoga objekta mogu se provesti sve MOVILINK - komunikacijske usluge. Provođenje komunikacijske usluge obavlja se promjenom sinkronizacijskog bita u upravljačkom bajtu. MOVILINK -parametarski kanal omogućuje pristup svim indeksima, a time i IPOS plus -memoriji varijabli i programskoj memoriji. Sljedeća tabela prikazuje sastav toga komunikacijskog objekta. Sastav parametarskog kanala možete vidjeti u dokumentaciji "Profil fieldbus-uređaja i popis parametara MOVIDRIVE ". Octet Značenje Upravljanje rezervirano Index High Index Low Podatkovni MSB Podatci Podatci Podatci LSB Napomena Upravljanje rezervirano Indeks parametara Podatci od 4 bajta Objekt "MOVILINK INTERBUS-sučelju. parametarski kanal ciklički" se obrađuje samo lokalno na Indeks: 8298 Object code: 7 (Simple-Variable) Data type index: 10 (Octet-String) Length: 8 Local address: Password: Access groups: Access rights: Read all / Write all Name [16]: - Extension length: - Sljedeća tabela prikazuje tijek pristupa parametrima preko cikličkog parametarskog kanala MOVILINK. Izvođenje usluge se u pretvaraču pokreće tek kada je kontrolni uređaj u parametarskom kanalu promijenio sinkronizacijski bit. U tu svrhu mora upravljački program na početku parametriranja pročitati parametarski kanal kako bi mogao održavati trenutno stanje sinkronizacijskog bita. Master može nakon toga promjenom sinkronizacijskog bita pokrenuti vrednovanje parametarskog kanala u pretvaraču. 108 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

109 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 Pretvarač provodi uslugu kodiranu u parametarskom kanalu i potvrdu usluge ponovno unosi u parametarski kanal. Zadnjim pristupom upravljačkog programa "parametarskom kanalu MOVILINK ciklički" čitanjem potonji dobiva potvrdu usluge. Sljedeća tabela prikazuje tijek ciklički pozvanih usluga Read/Write za "MOVILINK-parametarski kanal ciklički". Upravljanje (master) MOVIDRIVE (slave) 1. "READ MOVILINK -parametarski kanal ciklički" za vrednovanje stanja sinkronizacijskog bita. READ 8298 (parametarski kanal) Podatci = parametarski kanal 2. S WRITE na objekt "MOVILINK -ciklički parametarski kanal" i promjenom sinkronizacijskog bita inicirajte provedbu usluge kodirane u parametarskom kanalu. WRITE 8298 (parametarski kanal) OK 3. READ "MOVILINK -aciklički parametarski kanal" i vrednovanje potvrđivanja usluge u parametarskom kanalu. READ 8298 (parametarski kanal) Podatci = parametarski kanal s rezultatom Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 109

110 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 Objekt "MOVILINK - parametarski kanal aciklički" Objekt "MOVILINK -parametarski kanal aciklički" dugačak je 8 bajta i sadrži MOVILINK -parametarski kanal. Ovaj objekt se može koristiti za acikličke pristupe parametrima, t.j. pretvarač sa svakim primitkom usluge WRITE na ovaj objekt izvodi obradu usluge kodirane u parametarskom kanalu. Sinkronizacijski bit se ne vrednuje! Sljedeća tabela prikazuje strukturu "MOVILINK -acikličkog parametarskog kanala". Strukturu parametarskog kanala možete vidjeti u dokumentaciji "Profil sabirnice polja i popis parametara MOVIDRIVE ". Octet Značenje Upravljanje rezervirano Index High Index Low Podatci MSB Podatci Podatci Podatci LSB Napomena Upravljanje rezervirano Indeks parametara Podatci od 4 bajta Kod parametriranja pogonskog pretvarača preko acikličkog MOVILINK -parametarskog kanala načelno se razlikuju dva procesa: Parametarski kanal izvodi uslugu tipa Write Parametarski kanal izvodi uslugu tipa Read Parametarski kanal izvodi uslugu tipa Write Ako se preko acikličkog parametarskog kanala izvodi usluga tipa Write (na pr. Write Parameter ili Write Parameter volatile), pretvarač nakon izvođenja usluge odgovara s aktualnom potvrdom usluge. Kod nepravilnog Write-pristupa se vraća odgovarajući kod pogreške. Prednost ove inačice je da se usluge upisivanja obrađuju jednokratnim slanjem WRITE "MOVILINK -parametarski kanal" i da se potvrđivanje usluge može obavljati vrednovanjem "Write-Confirmation". Sljedeća tabela prikazuje izvođenje usluga Write preko acikličkog MOVILINK -parametarskog kanala. Upravljanje (master) MOVIDRIVE (slave) 1. Pomoću WRITE na objekt "MOVILINK -parametarski kanal ciklički" izvodi se usluga kodirana u parametarskom kanalu. WRITE 8298 (parametarski kanal) Potvrđivanje usluge (OK/kod pogreške) Izvodi se usluga WRITE, kodirana u parametarskom kanalu, a kao odgovor direktno vraća potvrda usluge. 110 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

111 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 Parametarski kanal izvodi uslugu tipa Read Za čitanje parametra preko parametarskog kanala važno je najprije izvesti uslugu PCP-WRITE. S uslugom PCP-WRITE se određuje gdje podatci pretvarača trebaju biti na raspolaganju. Kako bi ti podatci došli do mastera mora slijediti usluga Read na aciklički parametarski kanal. U skladu s time su za izvedbu usluge Read preko parametarskog kanala uvijek potrebne PCP-WRITE i nakon toga PCP-READ. Sljedeća tabela prikazuje izvođenje usluga Read preko acikličkog MOVILINK -parametarskog kanala. Upravljanje (master) MOVIDRIVE (slave) 1. Pomoću WRITE na objekt "MOVILINK -parametarski kanal ciklički" izvodi se usluga kodirana u parametarskom kanalu. WRITE 8298 (parametarski kanal) OK 2. READ "MOVILINK -parametarski kanal ciklički" i vrednovanje potvrde usluge u parametarskom kanalu. READ 8298 (parametarski kanal) Podatci = parametarski kanal s rezultatom 1. Odmah se potvrđuje prijam; vrednuje se parametarski kanal i izvodi zatijevana usluga. 2. Potvrda usluge se unosi u parametarski kanal i može se vrednovati u masteru putem READ-pristupa. Aciklički MOVILINK -parametarski kanal obrađuje se samo lokalno na INTERBUS-sučelju i definiran je kao u sljedećoj tabeli. Indeks: 8299 Object code: 7 (Simple-Variable) Data type index: 10 (Octet-String) Length: 8 Local address: Password: Access groups: Access rights: Read all / Write all Name [16]: - Extension length: - Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 111

112 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 Povratni kodovi parametriranja Kod nepravilnog parametriranja pretvarač vraća parametrirajućem masteru različite povratne kodove, koji daju detaljnu informaciju o uzroku pogreške. Ti su povratni kodovi općenito strukturirani prema IEC Razlikujemo elemente Error-Class Error-Code Additional Code Ti povratni kodovi vrijede za sva komunikacijska sučelja MOVIDRIVE. Error-Class Elementom Error-Class se točnije klasificira vrsta pogreške. Klase pogrešaka navedene u tabeli 1 razlikuju se prema IEC Class (hex) Oznaka Značenje 1 vfd-state Statusna pogreška virtualnog uređaja polja 2 application-reference Pogreška u korisničkom programu 3 definition Definicijska pogreška 4 resource Pogreška u izvoru 5 service Pogreška pri provođenju usluge 6 access Pogreška u pristupu 7 ov Pogreška u mapi objekta 8 other Druga pogreška (pogledajte Additional-Code) Error-Class se uz iznimku Error-Class 8 = Druga pogreška u slučaju nepravilne komunikacije generira putem komunikacijskog softvera fieldbus-kartice. Povratni kodovi koje šalje sustav pogonskih pretvarača spadaju pod Error-Class 8 = Druga pogreška. Pogreška se može točnije identificirati korištenjem elementa Additional-Code. Error-Code Element Error-Code omogućava točnije otkrivanje razloga pogreške unutar Error-Class i u slučaju nepravilne komunikacije se generira putem komunikacijskog softvera fieldbus-kartice. Za Error-Class 8 = Druga pogreška je definiran samo Error-Code = 0 (Drugi kod pogreške). Detaljno objašnjenje se u ovom slučaju obavlja u Additional Code. 112 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

113 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 Additional Code Additional-Code sadrži SEW-specifične povratne kodove za nepravilno parametriranje pretvarača. Pod Error-Class 8 = Druga pogreška se vraćaju masteru. Tabela 2 prikazuje sve moguće načine kodiranja za Additional-Code. Add.-Code high (hex) Add.-Code low (hex) Značenje Bez pogreške Nedozvoljeni indeks parametara Funkcija/parametar nije implementiran(a) Dozvoljen samo pristup čitanju Blokada parametara je aktivna Tvornička postavka je aktivna Vrijednost za parametar prevelika Vrijednost za parametar premala Za ovu funkciju/parametar nema potrebne opcijske kartice Pogreška u sistemskom softveru Pristup parametrima samo preko RS485-procesnog sučelja na X A Pristup parametrima samo preko RS485-dijagnostičkog sučelja 00 1B Pristup parametru je zaštićen 00 1C Potrebna je blokada regulatora 00 1D Nedozvoljena vrijednost za parametar 00 1E Aktivirana je tvornička postavka 00 1F Parametar nije pohranjen u EEPROM Parametar se kod deblokiranog krajnjeg stupnja ne može mijenjati. Poseban slučaj "Interna komunikacijska pogreška" Povratni kod naveden u sljedećoj tabeli se vraća ako je između INTERBUS-sučelja i sustava pretvarača došlo do komunikacijske pogreške. Vjerojatno nije izvedena PCP-usluga, prenešena preko fieldbus-sabirnice, te ju valja ponoviti. Kod opetovanog pojavljivanja ove pogreške mora se pretvarač u cijelosti isključiti i ponovno uključiti kako bi se provela nova incijalizacija. Kod (dec) Značenje Error-Class: 6 Access Error-Code: 2 Hardware Fault Add.-Code high: 0 - Add.-Code low: 0 - Uklanjanje pogreške Ponovite uslugu Read ili Write. Ako se pogreška iznova pojavi, trebali biste u cijelosti isključiti pretvarač i ponovno ga uključiti. Ako se ova pogreška stalno pojavljuje, posavjetujte se sa SEW servisom za elektroniku. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 113

114 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 Upravljanje preko procesnih podataka Upravljanje pretvarača preko procesnih podataka obavlja se jednostavnim čitanjem/ pisanjem programskih adresa na koje se preslikavaju INTERBUS-procesni podatci pretvarača. Za Simatic S7 izgleda jednostavan program STEP7 primjerice ovako: L W#16#0006 T PAW 144 //Writing 6hex to PO1 (control word = enable) L 1500 T PAW 146 //Writing 1500dec to PO2 (speed setpoint value = 300 1/min) L W#16#0000 T PAW 148 //Writing 0hex to PO3 (no function based on factory setting) Ostale informacije o upravljanju pretvarača preko kanala procesnih podataka, posebice o kodiranju upravljačke i statusne riječi pogledajte u priručniku o profilu uređaja sabirnice polja. Parametriranje preko PCP-sučelja Ovo poglavlje opisuje kako se preko standardiziranih INTERBUS-PCP-usluga "Read" i "Write" mogu čitati odn. pisati IPOS plus -varijable. Primjer vrijedi za sve INTERBUSpriključne skupine generacije 4 (G4) i opisan je u nomenklaturi PHOENIX. Primjeri kodiranja, prikazani u sljedećim poglavljima, predstavljaju se kao i prema opisu u INTERBUS-korisničkom priručniku "Peripherals Communication Protocol (PCP)" tvrtke Phoenix Contact. Preduvjet Trebali biste raspolagati sa sljedećim korisničkim priručnicima: INTERBUS-korisničkim priručnikom "Peripherals Communication Protocol (PCP)", PHOENIX CONTACT, IBS SYS PCP G4 UM priručnikom MOVIDRIVE Profil uređaja sabirnice polja 114 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

115 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 Prikaz primjera kodiranja Primjeri kodiranja, prikazani u sljedećim poglavljima, predstavljaju se kao i prema opisu u INTERBUS-korisničkom priručniku "Peripherals Communication Protocol (PCP)" tvrtke Phoenix Contact. Sve informacije PCP-usluge se prikazuju jedna ispod druge prema riječima. U skladu s time možete primjerice jednu riječ promatrati kao jednu SPS-riječ (na pr. Simatic podatkovnu riječ). Na desnoj strani naći ćete po jedan primjer kodiranja za pretvarač MOVIDRIVE. Pomoću "Communication Reference (CR)" odaberite pretvarač koji valja parametrirati. U sljedećim primjerima je pretvaraču u CMD-TOOL dodijeljen CR = 02 hex. Indeks definira pogonski parametar kojemu valja pristupiti. Opis korisnika pretvarača ucmd-tool Prije korištenja PCP-kanala pretvarača morate za pretvarač u CMD-Tool projektirati opis korisnika. Tijek sekvencije parametriranja INTERBUS-ov Peripherals "Communication Protocol (PCP)" standardizira pristup parametarskim podatcima INTERBUS-korisnika i predpisuje sljedeći tijek: Inicijalizacija PCP-veze s uslugom "Initiate" Čitanje ili pisanje parametara s uslugama "Read" i "Write". Ako komunikacijska veza više nije potrebna, može se prekinuti pomoću usluge "Abort" (ovdje se ne objašnjava, jer često nije potrebna, pogledajte PCP-priručnik). Inicijalizacija PCP-veze s uslugom "Initiate" Pristup pogonskim parametrima pretvarača obavlja se tek nakon što se pomoću "Initiate_Request" uspostavi PCP-veza. To se primjerice može obaviti jednokratno tijekom pokretanja sustava. Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Command_Code = Initiate_Request 00 8B 2 Parameter_Count Comm._Reference Password Access_Groups Bits Nakon slanja usluge trebali biste dobiti pozitivnu obavijest "Initiate_Confirmation" (u slučaju negativne obavijesti pogledajte PCP-priručnik). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 115

116 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 Čitanje pogonskog parametra Čitanje pogonskog parametra (s indeksom 8800) obavlja se pomoću usluge "Read". Pogonski su parametri općenito dugački 4 bajta (1 dvostruka riječ). Primjer Čitanje P130 rampa t11 na DESNO (indeks 8470dec = 2116hex) Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Command_Code = Read_Request Parameter_Count Invoke_ID Comm._Reference Indeks Subindex Bits Nakon odašiljanja ove usluge trebali biste dobiti pozitivnu obavijest "Read_Confirmation". Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Message_Code = Read_Confirmation (+) Parameter_Count Invoke_ID Comm._Reference Result (+) Length Data [1] Data [2] Data [3] Data [4] 07 D0 Bits Parametarski podatci se u Motorolinom formatu (Simaticovom formatu) prikazuju ovako: Data [1] = High Byte Data [2] = Low Byte Data [3] = High Byte Data [4] = Low Byte 00 hex 00 hex 07 hex D0 hex D0 hex = 2000 dec (= 2000 ms rampa) Ostale naputke o kodiranu pogonskih parametara možete vidjeti u popisu parametara u privitku priručnika "MOVIDRIVE Profil uređaja sabirnice polja". Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Message_Code = Read_Confirmation Parameter_Count Invoke_ID Comm._Reference Error_Class Error_Code Additional_Code Bits Tabela prikazuje primjere povratnog koda "Vrijednost za parametar prevelika". 116 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

117 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 Upisivanje pogonskog parametra Upisivanje pogonskog parametra (s indeksom 8800) obavlja se pomoću usluge "Write". Pogonski su parametri općenito dugački 4 bajta (1 dvostruka riječ). Primjer Pisanje vremena uključenja 1,65 s na P130 "Rampa t11 na DESNO" Indeks: 8470 dec = 2116 hex Vrijednost: 1,65 s = 1650 ms = 1650 dec = hex) Parametarski podatci se u Motorolinom formatu (Simaticovom formatu) prikazuju ovako: Data [1] = HighByte Data [2] = Low Byte Data [3] = High Byte Data [4] = Low Byte 00 hex 00 hex 06 hex 72 hex Ostale naputke o kodiranu pogonskih parametara možete vidjeti u popisu parametara u privitku priručnika "MOVIDRIVE Profil uređaja sabirnice polja". Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Command_Code = Write_Request Parameter_Count Invoke_ID Comm._Reference Indeks Subindex Length Data [1] Data [2] Data [3] Data [4] Bits Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Message_Code = Write_Confirmation (+) Parameter_Count Invoke_ID Comm._Reference Result (+) Bits Nakon odašiljanja ove usluge trebali biste dobiti pozitivnu obavijest "Write_Confirmation". Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Message_Code = Write_Confirmation (-) Parameter_Count Invoke_ID Comm._Reference Error_Class Error_Code Additional_Code Bits Tabela prikazuje primjere povratnog koda "Vrijednost za parametar prevelika". Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 117

118 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 Pisanje IPOS plus - varijabli / parametara preko MOVILINK Za univerzalni pristup upisivanjem svim podatcima pretvarača (parametri, IPOS plus - varijable, IPOS plus -programski kodovi itd.) pružaju pretvarači specijalni pristup parametrima preko MOVILINK -parametarskog kanala. Niže je prikazan mehanizam mijenjanja IPOS plus -varijabli putem parametarskog kanala. Aciklički parametarski kanal može se koristiti preko indeksa 8299 dec (206B hex). Primjer Pisanje vrijednosti IPOS plus -varijable H0 = indeks dec (2AF8 hex) Vrijednost za upisivanje = dec ( hex) Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Command_Code = Write_Request Parameter_Count Invoke_ID Comm._Reference Indeks = MOVILINK -parametarski kanal 20 6B 5 Subindex Length Data [1] = upravljački bajt Data [2] = rezervirano Data [3/4] = indeks (na pr. IPOS plus -varijabla) 2A F8 8 Data [5] Data [6] Data [7] Data [8] Bits Nakon slanja ove usluge dobit ćete "Write_Confirmation". Za vrednovanje negativne obavijesti možete ponovno upotrebljavati povratne kodove. 118 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

119 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 Čitanje IPOS plus - varijabli / parametara preko MOVILINK Za univerzalni pristup svim podatcima pretvarača (parametri, IPOS plus -varijable, IPOS plus -programski kodovi itd.) čitanjem pružaju pretvarači specijalni pristup parametrima preko MOVILINK -parametarskog kanala. Niže je prikazan mehanizam čitanja IPOS plus -varijabli preko parametarskog kanala. U tu svrhu je potreban dvostupanjski proces: Upisivanje MOVILINK -parametarskog kanala s nalogom "Read IPOS-Variable H0" Čitanje MOVILINK -parametarskog kanala MOVILINK -parametarski kanal (aciklički) može se koristiti preko indeksa 8299 dec (206B hex). Primjer Čitanje IPOS plus -varijable H0 = indeks dec (2AF8 hex) Opširno objašnjenje MOVILINK -parametarskog kanala naći ćete u priručniku "Profil MOVIDRIVE sabirnice polja". Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Command_Code = Write_Request Parameter_Count Invoke_ID Comm._Reference Indeks = MOVILINK -parametarski kanal 20 6B 5 Subindex Length Data [1] = upravljački bajt Data [2] = rezervirano Data [3/4] = indeks (na pr. IPOS plus -varijabla) 2A F8 8 Data [5] Data [6] Data [7] Data [8] Bits Nakon primitka pozitivne obavijesti "Write_Confirmation (+)" slijedi pristup čitanjem MOVILINK -parametarskom kanalu, s kojim se pročitani podatci prethodnog naloga za čitanje definiranog preko "Write_Request" učitavaju u priključnu skupinu. Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Command_Code = Read_Request Parameter_Count Invoke_ID Comm._Reference Indeks = MOVILINK -parametarski kanal 20 6B 5 Subindes Bits Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 119

120 I Stavljanje u pogon 5 Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) 0 Nakon slanja ove usluge trebali biste dobiti pozitivnu obavijest "Read_Confirmation". Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Message_Code = Read_Confirmation (+) Parameter_Count Invoke_ID Comm._Reference Result (+) Length Data [1] = upravljački bajt Data [2] = rezervirano Data [3/4] = indeks (na pr. IPOS plus -varijabla) 2A F8 8 Data [5] Data [6] Data [7] Data [8] Bits Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Message_Code = Read_Confirmation Parameter_Count Invoke_ID Comm._Reference Error_Class Error_Code Additional_Code Bits Za vrednovanje negativne obavijesti možete ponovno upotrebljavati povratne kodove. 120 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

121 Stavljanje u pogon Stavljanje pretvarača u pogon s INTERBUS-om (MCH42A) I 0 5 Upisivanje IPOS plus - varijabli / parametara preko bloka parametara za učitavanje Pretvarači MOVIDRIVE pružaju mogućnost istodobnog pisanja više IPOS plus - varijabli ili i parametara sa samo jednom PCP-uslugom. Blok parametara za učitavanje uvijek je dugačak 230 bajta. U jednom bloku se može upisivati najviše 42 pogonska parametra odn. IPOS plus -varijable. Primjer Pomoću "Write_Request" treba upisati tri vrijednosti pretvarača: Ime parametra/varijable Indeks Vrijednost za upisivanje IPOS plus -varijabla H dec (2AF8 hex) 1 dec (1 hex) IPOS plus -varijabla H dec (2AF9 hex) dec (FFFF63C0 hex) P130 rampa t11 na DESNO 8470 dec (2116 hex) 1500 dec (05DC hex) Nakon slanja ove usluge dobit ćete "Write_Confirmation". Za vrednovanje negativne obavijesti možete ponovno upotrebljavati povratne kodove. Budući da se pojedinačni parametri parametarskog bloka za učitavanje u pretvaraču upisuju jedan za drugim, u slučaju negativne obavijesti "Write_Confirmation" se u dijelu High dodatnog koda (Additional_Code) unosi broj parametra kod kojeg je došlo do pogreške. Riječ Značenje Kodiranje (hex) 1 Command_Code = Write_Request Parameter_Count = 118 riječi (= 76 hex) Invoke_ID Comm._Reference Indeks = blok parametara za učitavanje Subindex Length = 230 Byte (= E6 hex) 00 E6 6 Data [1] = rezervirano Data [2] = broj parametara Data [3/4] = Indeks 1. parametra (na pr. IPOS plus -varijabla H0) 2A F8 8 Data [5] Data [6] Data [7] Data [8] Data [9/10] = Indeks 1. parametra (na pr. IPOS plus -varijabla H1) 2A F9 11 Data [11] Data [12] FF FF 12 Data [13] Data [14] 63 C0 13 Data [15/16] = Indeks 1. parametra (P130 rampa t11) Data [17] Data [18] Data [19] Data [20] 05 DC Bits Nakon slanja ove usluge dobit ćete "Write_Confirmation". Za vrednovanje negativne obavijesti možete ponovno upotrebljavati povratne kodove. Budući da se pojedinačni parametri parametarskog bloka za učitavanje u pretvaraču upisuju jedan za drugim, u slučaju negativne obavijesti "Write_Confirmation" se u dijelu High dodatnog koda (Additional_Code) unosi broj parametra kod kojeg je došlo do pogreške. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 121

122 Režim rada 6 Radni prikazi MC_40A (bez sabirnice polja) 6 Režim rada 6.1 Radni prikazi MC_40A (bez sabirnice polja) Na MOVIDRIVE compact MC_40A se nalazi za radno prikazivanje radne LED V1. [1] Sl. 55: Radni prikaz MOVIDRIVE compact MC_40A [1] Radna LED V1 (u tri boje: zelena/crvena/žuta) 05428BXX Radne LED-diode V1 Pomoću radne LED-diode V1 u tri boje (zelena/crvena/žuta) prikazuju se radna stanja MOVIDRIVE compact MC_40A. Boja Radno stanje Opis - OFF Bez napona Žuta Stalno svijetli Blokada regulatora ili bez odobrenja Bez mrežnog napona i bez pomoćnog napona od DC 24 V. Uređaj je spreman za rad, ali blokada regulatora (DIØØ = "0") je aktivna ili nema odobrenja. Zelena Stalno svijetli Odobrenje Motor je napajan. Crvena Stalno svijetli Blokirajuća sistemska pogreška Žuta Treperava Uređaj nije spreman Zelena Treperava Zadržavanje radi Zelena/ crvena Žuta/ crvena Zelena/ crvena Žuta/ crvena Zeleno/ žuto Treperava 0,5 s zeleno / 0,5 s crveno Treperava 0,5 s žuto / 0,5 s crveno Treperava zeleno - zeleno - crveno - crveno Treperava žuto - žuto - crveno - crveno 0,75 s zeleno / 0,75 s žuto Krajnja sklopka pokrenuta Krajnja sklopka pokrenuta Prikazujuća ili čekajuća sistemska pogreška Prikazujuća ili čekajuća sistemska pogreška Timeout (Vremensko ograničenje) aktivno Pogreška vodi do isključenja uređaja. Tvornička postavka u tijeku ili pomoćni napon DC 24 V bez mrežnog napona. Vrsta pogona VFC & ZADRŽAVANJE je postavljen i pretvarač je priključen na motor u radu. Krajnja sklopka pokrenuta u pogonskom stanju "odobrenje". Krajnja sklopka pokrenuta u pogonskom stanju "blokada regulatora". Pogreška u pogonskom stanju "odobrenje", koja je samo prikazana ali ne vodi do isključenja. Pogreška u pogonskom stanju "blokada regulatora", koja je samo prikazana ali ne vodi do isključenja. Odobrenje bez djelovanja, pretvarač čeka na važeći telegram. 122 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

123 Režim rada Radni prikazi MC_41A (PROFIBUS-DP) Radni prikazi MC_41A (PROFIBUS-DP) Na MOVIDRIVE compact MC_41A nalaze se za radni prikaz sljedeće LED-diode. RUN BUS FAULT [1] [2] [3] Sl. 56: Radni prikazi MOVIDRIVE compact MC_41A [1] Radna LED V1 (u tri boje: zelena/crvena/žuta) [2] PROFIBUS-DP-LED "RUN" (zelena) [3] PROFIBUS-DP-LED "BUS-FAULT" (crvena) 02902BXX Radne LED-diode V1 Pomoću radne LED-diode V1 u tri boje (zelena/crvena/žuta) prikazuju se radna stanja MOVIDRIVE compact MC_41A. Boja Radno stanje Opis - OFF Bez napona Bez mrežnog napona i bez pomoćnog napona od DC 24 V. Žuta stalno svijetli Uređaj je spreman za rad, ali blokada Blokada regulatora ili regulatora (DIØØ = "0") je aktivna bez odobrenja ili nema odobrenja. Zelena stalno svijetli Odobrenje Motor je napajan. Crvena stalno svijetli Blokirajuća sistemska pogreška Pogreška vodi do isključenja uređaja. Žuta Treperava Uređaj nije spreman Tvornička postavka u tijeku ili pomoćni napon DC 24 V bez mrežnog napona. Zelena Treperava Zadržavanje radi Vrsta pogona VFC & ZADRŽAVANJE je postavljen i pretvarač je priključen na motor u radu. Zelena/ crvena Žuta/ crvena Zelena/ crvena Žuta/ crvena Zeleno/ Žuto Treperava 0,5 s zeleno / 0,5 s crveno Treperava 0,5 s žuto / 0,5 s crveno Treperava zeleno - zeleno - crveno - crveno Treperava žuto - žuto - crveno - crveno 0,75 s zeleno / 0,75 s žuto Krajnja sklopka pokrenuta Krajnja sklopka pokrenuta Prikazujuća ili čekajuća sistemska pogreška Prikazujuća ili čekajuća sistemska pogreška Timeout (Vremensko ograničenje) aktivno Krajnja sklopka pokrenuta u pogonskom stanju "odobrenje". Krajnja sklopka pokrenuta u pogonskom stanju "blokada regulatora". Pogreška u pogonskom stanju "odobrenje", koja je samo prikazana ali ne vodi do isključenja. Pogreška u pogonskom stanju "blokada regulatora", koja je samo prikazana ali ne vodi do isključenja. Odobrenje bez djelovanja, pretvarač čeka na važeći telegram. PROFIBUS-DP- LED-diode LED "RUN" (zelena) prikazuje ispravan rad elektronike sabirnice. LED "BUS-FAULT" (crvena) prikazuje pogrešku na PROFIBUS-DP. RUN BUS FAULT Značenje UKLJ UKLJ Veza na DP-Master je ispala, provjerite priključak sabirnice. Uređaj ne prepoznaje brzinu prijenosa, provjerite postupak podešavanja u DP-masteru. Prekid sabirnice ili DP-Master izvan pogona. UKLJ OFF Uređaj razmjenjuje podatke s DP-masterom (Data Exchange) UKLJ TREPERI Uređaj je prepoznao brzinu prijenosa, ali ga DP-master ne aktivira. Podešenu adresu na uređaju (P092) i softver projektiranja DP-mastera postavite na istu vrijednost. Uređaj nije ili je nepravilno projektiran u DP-masteru. Provjerite projektiranje, upotrijebite GSD-datoteku SEW_6002.GSD. OFF - Hardver-kvar unutar elektronike sabirnice. Isključite i uključite uređaj, a kod ponovnog pojavljivanja posavjetujte se sa SEW-servisnom službom. TREPERI - Podešena PROFIBUS-adresa je veća od 125. Podesite adresu na 125. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 123

124 Režim rada 6 Radni prikazi MCH42A (INTERBUS LWL) 6.3 Radni prikazi MCH42A (INTERBUS LWL) Na MOVIDRIVE compact MCH42A nalaze se za radne prikaze sljedeće LED-diode. [1] V1 [2] L U CC BA RD TR FO1 FO2 Remote IN X30 IN X X10 1 REF1 2 AI11 3 AI12 4 AI21 5 AGND 6 REF2 7 SC11 8 SC12 9 DGND Sl. 57: Radni prikazi MOVIDRIVE compact MCH42A 1. Radna LED-dioda V1 (u tri boje: zelena/crvena/žuta) 2. INTERBUS-FO-LED 05225BXX Radne LED-diode V1 Pomoću radne LED-diode V1 u tri boje (zelena/crvena/žuta) prikazuju se radna stanja MOVIDRIVE compact MCH42A. Boja Radno stanje Opis - OFF Bez napona Žuta Stalno svijetli Blokada regulatora ili bez odobrenja Bez mrežnog napona i bez pomoćnog napona od DC 24 V. Uređaj je spreman za rad, ali blokada regulatora (DIØØ = "0") je aktivna ili nema odobrenja. Zelena Stalno svijetli Odobrenje Motor je napajan. Crvena Stalno svijetli Blokirajuća sistemska pogreška Žuta Treperava Uređaj nije spreman Zelena Treperava Zadržavanje radi Zelena/ crvena Žuta/ crvena Zelena/ crvena Žuta/ crvena Zeleno/ žuto Treperava 0,5 s zeleno / 0,5 s crveno Treperava 0,5 s žuto / 0,5 s crveno Treperava zeleno - zeleno - crveno - crveno Treperava žuto - žuto - crveno - crveno 0,75 s zeleno / 0,75 s žuto Krajnja sklopka pokrenuta Krajnja sklopka pokrenuta Prikazujuća ili čekajuća sistemska pogreška Prikazujuća ili čekajuća sistemska pogreška Timeout (Vremensko ograničenje) aktivno Pogreška vodi do isključenja uređaja. Tvornička postavka u tijeku ili pomoćni napon DC 24 V bez mrežnog napona. Vrsta pogona VFC & ZADRŽAVANJE je postavljen i pretvarač je priključen na motor u radu. Krajnja sklopka pokrenuta u pogonskom stanju "odobrenje". Krajnja sklopka pokrenuta u pogonskom stanju "blokada regulatora". Pogreška u pogonskom stanju "odobrenje", koja je samo prikazana ali ne vodi do isključenja. Pogreška u pogonskom stanju "blokada regulatora", koja je samo prikazana ali ne vodi do isključenja. Odobrenje bez djelovanja, pretvarač čeka na važeći telegram. 124 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

125 Režim rada Radni prikazi MCH42A (INTERBUS LWL) 6 INTERBUS-FO- LED INTERBUS-FO-LED prikazuju aktualno stanje sučelja sabirnice polja i INTERBUSsustava: U L CC BA RD TR FO1 FO2 Logic Voltage (zelena = O.K.) Cable Check (zelena = O.K.) Bus Active (zelena = O.K.) Remote Bus Disabled (crvena = OFF) Transmit (zelena = PCP aktivan) Fiber Optic 1 (žuta = nije u redu) Fiber Optic 2 (žuta = nije u redu) Sljedeća slika prikazuje učestale uzorke INTERBUS-FO-LED. Značenja se opširno opisuju u sljedećim tabelama. žuto zeleno zeleno zeleno zeleno ISKLJ ISKLJ zeleno zeleno zeleno treptavo ISKLJ ISKLJ zeleno treperi zeleno ISKLJ žuto žuto žuto ISKLJ žuto žuto treptavo, ISKLJ crveno ISKLJ ISKLJ / PCP: zeleno ISKLJ žuto žuto žuto treperi ISKLJ žuto žuto žuto žuto treperi ISKLJ žuto Sl. 58: Učestali LED-uzorci 05226AHR [A] Power-On pretvarača (INTERBUS još nije aktivan) [B] Nepravilna postavka DIP-sklopki (INTERBUS još nije aktivan) [C] Faza inicijalizacije INTERBUS-sustava [D] Pravilan INTERBUS-režim rada [E] Nepravilno podešena brzina prijenosa LED U L "U-Logic" (zelena) Stanje Značenje Uklanjanje pogreške Uklj Priključen je napon napajanja - elektronike sabirnice Isklj Nema napajanja elektronike sabirnice naponom Provjerite pravilnos dosjeda priključne jedinice i napajanje pretvarača naponom od DC 24 V. LED CC "Cable Check" (zelena) Stanje Značenje Uklanjanje pogreške Uklj Dolazna veza udaljene - sabirnice u redu Isklj Dolazna veza udaljene sabirnice ometana Provjerite dolaznu svjetlovodnuudaljenu sabirnicu i svjetleću diodu FO1. LED BA "Bus Active" (zelena) Stanje Značenje Uklanjanje pogreške Uklj Prijenos podataka na - INTERBUS-u aktivan Isklj Nema prijenosa podataka; INTERBUS zaustavljen Provjerite dolazni kabel udaljene sabirnice. Za daljnju lokalizaciju pogreške upotrijebite dijagnostički indikator INTERBUS-priključne skupine (master). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 125

126 Režim rada 6 Radni prikazi MCH42A (INTERBUS LWL) LED RD "Remote Bus Disable" (žuta) Stanje Značenje Uklanjanje pogreške Uklj Izlazna udaljena sabirnica isključena - Isklj Izlazna udaljena sabirnica nije isključena - Svjetleća dioda FO1 "Fiber Optic 1" (žuta) Stanje Značenje Uklanjanje pogreške Uklj Nadzor dolaznog svjetlovodnog kabela. Ako prethodni korisnik posjeduje optičku linijsku dijagnozu, sistemska rezerva optičkog prijenosa nije dosegnuta ne posjeduje optičku linijsku dijagnozu, onda regulacija optičke transmisijske snage nije moguća Provjerite kvalitetu dolaznog svjetlovodnog kabela, pravilnu montažu utikača, polumjera savijanja itd. Za dalju lokalizaciju pogreške upotrijebite optičku dijagnozu CMD-Tools ili svjetlovodni mjerač. Isklj Dolazni svjetlovodni kabel funkcionira na pravilan način - Svjetleća dioda FO2 "Fiber Optic 2" (žuta) Stanje Značenje Uklanjanje pogreške Uklj Nadzor produžnog svjetlovodnog kabela. Ako sljedeći korisnik posjeduje optičku linijsku dijagnozu, sistemska rezerva optičkog prijenosa nije dosegnuta ne posjeduje optičku linijsku dijagnozu, onda regulacija optičke transmisijske snage nije moguća Provjerite kvalitetu produžnog svjetlovodnog kabela, pravilnu montažu utikača, polumjera savijanja itd. Za dalju lokalizaciju pogreške upotrijebite optičku dijagnozu CMD-Tools ili svjetlovodni mjerač. Isklj Produžni svjetlovodni kabel funkcionira na pravilan način - LED TR "Transmit" (zelena) Stanje Značenje Uklanjanje pogreške LED TR se u zelenoj boji ponaša u skladu s INTERBUS-standardom. Isklj Nema PCP-komunikacije - Zelena PCP-komunikacija aktivna odn. INTERBUS-zagon (pristup parametrima - preko INTERBUS PCP-kanala) LED TR "Transmit" (žuta ili crvena) Stanje Značenje Uklanjanje pogreške LED TR signalizira sa žutom i crvenom bojom interna stanja sustava, do kojih u pravilu ne dolazi tijekom INTERBUS-režima rada. Isključena ili zelena Žuta Treperava Crvena trajna Crvena treptajuća Normalan režim rada (pogledajte tabelu za TR = zelena) Pretvarač se nalazi u fazi inicijalizacije - Odabrana je nepravilna konfiguracija DIP-sklopke, INTERBUS-režim rada nije moguć. Nepravilna konfiguracija DIP-sklopki ili INTERBUS sučelje pokvareno, INTERBUS-režim rada nije moguć. - Provjerite postavke DIP-sklopki S1. Prema potrebi ispravite postavke DIP-sklopki i iznova uključite uređaj. Provjerite postavke DIP-sklopki S1 do S6. U slučaju pravilne podešenosti obratite se SEW servisu za elektroniku. 126 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

127 Režim rada Terminal DBG11B Terminal DBG11B Osnovni prikazi BLOKADA REGULATORA STRUJA: 0 A Prikaz kod X11:1 (DIØØ "/BLOKADA REGULATORA") = "0". BEZ ODOBRENJA STRUJA: 0 A Prikaz kod X11:1 (DIØØ "/BLOKADA REGULATORA") = "1" in neodobrenog pretvarača ("ODOBRENJE/STOP" = "0"). BROJ OKR /min STRUJA: 2,51 A Prikaz kod deblokiranog pretvarača. NAPUTAK XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Upozorna obavijest POGREŠKA XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prikaz pogrešaka Funkcija kopiranja DBG11B Pomoću terminala DBG11B možete blokove parametara kopirati s jednog MOVIDRIVE na druge MOVIDRIVE -uređaje. U tu svrhu kopirajte blok parametara s P 807 (MD_ DBG) na terminal. Nataknite terminal na drugi MOVIDRIVE -uređaj i kopirajte blok parametara s P 806 (DBG MD_) na MOVIDRIVE. Terminal se za vrijeme rada smije skidati i postavljati. Nema veze između pretvarača idbg11b Ako se nakon uključivanja mreže ili priklapanja napajanja DC 24 V i umetanje terminala ne uspostavi veza s pretvaračem, može se pojaviti neka od sljedećih poruka o pogreškama: COMMUNIC. ERROR NO SERIAL LINK Možda je pogreška i u MOVIDRIVE -uređaju ERROR WHILE COPY FLASH ERR. XX FATAL ERROR! CODE CRC WRONG Pogreška u terminalu DBG11B Vezu pokušajte uspostaviti izvlačenjem i opetovanim umetanjem terminala. Ako se veza ne može uspostaviti, pošaljite uređaj (terminal DBG11B, eventualno i MOVIDRIVE ) na popravak ili zamjenu tvrtki SEW-EURODRIVE. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 127

128 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Režim rada 6 Terminal DBG11B Biranje preko izbornika 1. razina izbornika Glavni izbornik 2. razina izbornika Podizbornik 3. razina izbornika Parameters Mod obrade [ ] [ ] BLOKADA REGULATORA CURRENT: 0 A 0.. DISPLAY VALUES 1.. SETPOINTS/ RAMP GENERATORS 3.. MOTOR PARAMETERS 4.. REFERENCE SIGNALS 5.. CONTROL FUNCTIONS 6.. TERMINAL ASSIGNEMENT 7.. CONTROL FUNCTIONS 8.. UNIT FUNCTIONS 9.. IPOS PARAMETERS [ ] [ ] 10. SETPOINT SELECTION 11. ANALOG INPUT 1 (+/- 10 V) 12. ANALOG INPUT (OPTIONAL) 13. SPEED RAMPS SPEED RAMPS MOTOR POT. 16. FIXED SETPOINTS FIXED SETPOINTS 2 [ ] [ ] AI1 SCALING mv AI1 OFFSET 112 REF 3000 AI1 OPERAT. MODE V AI1 V-OFFSET /M AI1 n-offset ms SETPOINT FILTER 111 AI1 0 mv OFFSET Sl. 59: Struktura izbornika 02407AHR E Q 01406AXX ili Tipka ili Tipka Tipka Q Promjena razine izbornika, u 3. razinu izbornika (parametri) ulaz ( ) odn. izlaz ( ) iz moda obrade. Parametar se može mijenjati samo u modu obrade. Ako istodobno pritisnete tipke i, pokreće se stavljanje u pogon ( pogl. "Stavljanje u pogon"). Biranje točke izbornika, u modu obrade veća odn. manja vrijednost. Puštanjem tipki odn. u modu ubrade počinje djelovati nova vrijednost. Natrag do osnovnog prikaza, u modu stavljanja u pogon prekid stavljanja u pogon. Tipka E Stavljanje u pogon: Prekid stavljanja u pogon Normalni rad: Ručni režim rada: Slučaj smetnje: Prikaz signature; signatura se može unijeti li mijenjati samo pomoću MOVITOOLS/SHELL, a služi za indentifikaciju bloka parametara ili uređaja. Napuštanje ručnog režima rada Poziva se parametar P840 Reset 128 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

129 Režim rada Terminal DBG11B 6 Kratki izbornik DBG11B Terminal DBG11B raspolaže opširnim izbornikom parametara, a preko preglednog kratkog izbornika i najčešće korištenim parametrima. Između obaju izbornika se može prelaziti u bilo kojem radnom stanju pomoću P800 ("Kratki izbornik"). Tvornički je djelotvoran kratki izbornik. Kratki izbornik se na displeju prikazuje s "/" iza broja parametra. U listi parametara parametri kratkog izbornika su označeni s "/". OSNOVNI PRIKAZ [ ] [ ] [ ] [ ] SPEED: 942 upm CURR.: 2.51 A 160/ 150 upm INTERNAL SP N11 PRIKAZNE VRIJEDNOSTI 001/ 0 USER [upm ] 006/ 0 % MOTOR UTIL / INPUT DIO: / INPUT DI1: / 001 OUT.TER.DOØ: / OUT.D1: / FAULT t-ø NO FAULT PARAMETRI MOTORA 161/ 750 upm INTERNAL SP N12 162/ 1500 upm INTERNAL SP N13 300/ 0 upm ST/STOP SPEED 1 301/ 0 upm MINIMUM SPEED 1 302/ 1500 rpm MAXIMUM SPEED 1 303/ 150 % CURRENT LIMIT 1 320/ ON AUTOMAT. ADJUST. 1 ZADANE VRIJEDNOSTI/ INTEGRATORI 100/ UNIPOL./FIX SETPOINTS SOURCE 130/ 2 s T11 DOWN CW 131/ 2 s T11 UP CW 132/ 2 s T11 UP CCW 133/ 2 s T11 DOWN CCW 134/ 10 s T12 UP-DOWN 136/ 2 s RAP. STP. RAMP T13 FUNKCIJE UREĐAJA 800/ ON SHORT MENU 801/ ENGLISH LANGUAGE 802/ NO FACTORY SETTING 803/ OFF PARAMETER LOCK 820/ ON 4-QUADR-OPER / NO RESPONSE RESP. TF-SIGNAL 840/ NO MANUAL RESET 137/ 2 s EMERG. RAMP T14 [ ] [ ] [ ] [ ] Sl. 60: DBG11B kratki izbornik 02408AHR IPOS plus Za programiranje IPOS plus potreban je MOVITOOLS. Terminal DBG11B omogućuje samo uređivanje i mijenjanje IPOS plus -parametara (P9 ). Program IPOS plus -se pri memoriranju odlaže i na terminal DBG11B i pri kopiranju bloka parametara preuzima na drugi MOVIDRIVE -uređaj. Pomoću parametra P931 može se program IPOS plus -pokretati i zaustavljati preko terminala DBG11B. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 129

130 Režim rada 6 Terminal DBG11B Upozorne obavijesti Upozoravajuće obavijesti na DBG11B (oko 2 s) ili u MOVITOOLS/SHELL (obavijest s mogućnošću potvrđivanja): Br. Tekst DBG11B/SHELL Opis 1 NEVAŽEĆI INDEKS Ne postoji indeks pozvan preko sučelja. 2 NIJE IMPLEMENTIRANO Pokušaj izvođenja neimplementirane funkcije. Odabrana je pogrešna komunikacijska usluga. Odabran je ručni režim rada preko nedozvoljenog sučelja (npr. sabirnice polja). 3 VRIJEDNOST SAMO ZA ISPIS Pokušalo se promijeniti Read-only vrijednost. 4 PARAM. BLOKIRAN Blokada parametra P 803 = "UKLJ", parametar se ne može promijeniti. 5 SETUP AKTIVAN Tijekom pokrenutog tvorničkog podešavanja pokušalo se promijeniti parametar. 6 VRIJEDNOST PREVELIKA Pokušalo se upisati preveliku vrijednost. 7 VRIJEDNOST PREMALA Pokušalo se upisati premalu vrijednost. 8 SIGUR. VRIJED. MANJKA KARTICA Nedostaje opcijska kartica potrebna za odabranu funkciju SAMO TERMINAL Ručni režim rada mora se završiti preko TERMINAL (DBG11B ili USS21A). 12 BEZ PRISTUPA Pristup do odabranog parametra odbijen. 13 MANJKA BLOKADA REGULATORA Za odabranu funkciju namjestite stezaljku DIØØ "/blokada regulatora" = "0". 14 NEDOZVOLJENA VRIJEDNOST Pokušalo se upisati nedozvoljenu vrijednost PARAM. NIJE BLOK. 17 ODOBRENJE PRETVARAČA Preljev EEPROM međuspremnika npr. zbog cikličnih upisivanja. Parametar MREŽA ISKLJUČENA ne pohranjuje se sigurno ueeprom. Parametar koji valja promijeniti može se podesiti samo u stanju "BLOKADA REGULATORA". U odobrenom načinu rada pokušalo se prijeći na ručni režim rada. 130 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

131 Service Informacije o smetnjama 7 7 Service 7.1 Informacije o smetnjama Memorija pogrešaka U memoriji pogrešaka (P080) pohranjuje se zadnjh pet obavijesti o pogreškama (pogreška t-0...t-4). Najstarija poruka o pogreškama se briše kada se pojavi više od pet poruka o pogreškama. U trenutku smetnje pohranjuju se sljedeće informacije: Pogreška koja se pojavila Status binarnih ulaza/izlaza Radno stanje pretvarača Status pretvarača Temperatura rashladnog tijela Broj okretaja Izlazna struja Djelatna struja Iskoristivost uređaja Međukružni napon Sati uklapanja Sati odobrenja Blok parametara Iskoristivost motora. Reakcije na isklapanje Ovisno o smetnji postoje tri reakcije na isklapanje; pretvarač ostaje blokiran u stanju smetnje: Trenutačno isklapanje Brzo zaustavljanje Sigurnosno zaustavljanje Uređaj više ne može zakočiti pogon; krajnji stupanj u slučaju pogreške postaje visoko otporan i kočnica se odmah aktivira (DBØØ "/kočnica" = "0"). Slijedi kočenje pogona pri zaustavnoj rampi t13/t23. Kod postizavanja broja okretaja pri zaustavljanju ( P300/P310) aktivira se kočnica (DBØØ "/kočnica" = "0"). Krajnji stupanj nakon isteka vremena aktiviranja kočnice (P732 / P735) dobiva visoki otpor. Slijedi kočenje pogona pri rampi za nuždu t14/t24. Kod postizavanja broja okretaja pri zaustavljanju ( P300/P310) aktivira se kočnica (DBØØ "/kočnica" = "0"). Krajnji stupanj nakon isteka vremena aktiviranja kočnice (P732 / P735) dobiva visoki otpor. Resetiranje Poruka o pogreški može se potvrditi: Isključivanjem i ponovnim uključivanjem mreže. Preporuka: Za mrežni kontaktor K11 održavajte minimalno vrijeme isklapanja od 10 s. Resetiranjem putem ulaznih stezaljki, odnosno putem odgovarajuće zauzetog binarnog ulaza. Manualno resetiranje u SHELL (P840 = "DA" ili [Parametar] / [Manualno resetiranje]) Ručno resetiranje s DBG11B (pritiskom na tipku <E> u slučaju pogreške direktno se dolazi do parametra P840). OPASNOST! Opasnost gnječenja zbog samostalnog pokretanja motora automatskim resetiranjem. Smrt ili teške ozljede. Automatsko resetiranje ne upotrebljavajte kod pogona, čije samostalno pokretanje predstavlja opasnost za ljude i uređaje. Izvedite ručno resetiranje. Pretvarač čeka na podatke Ako se pretvaračem upravlja putem komunikacijskoga sučelja (sabirnica polja, RS485 ili SBus) i ako je provedeno isklapanja i ponovno uklapanje mreže ili resetiranje pogreške, odobrenje je neučinkovito toliko dugo dok pretvarač preko sučelja upravljanog vremenskom odgodom ponovno ne dobije važeće podatke. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 131

132 Service 7 Lista pogrešaka 7.2 Lista pogrešaka Točka u stupcu "P" znači da se reakcija može programirati (P83_reakcija na pogrešku). U stupcu "Reakcija" navedena je tvornički podešena reakcija na pogrešku. Kod Oznaka Reakcija P Mogući uzrok Mjera pogrešaka 00 Bez pogreške - Kratak spoj na izlazu Uklonite kratak spoj Struja Trenutačno Prevelik motor Priključite manji motor 01 preopterećenja isklapanje Krajnji stupanj u kvaru Kod pokvarenog krajnjeg stupnja se posavjetujte sa SEW-servisom 03 Zemljospoj 04 Kočni čoper 07 U Z -prevelik napon 08 n-nadzor 09 Stavljanje u pogon 10 IPOS-ILLOP Davač Trenutačno isklapanje Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Sigurnosno zaustavljanje Previsoka Sigurnosno tempratura zaustavljanje Vertikalni Sigurnosno razlagač 14 bit zaustavljanje Izvor Trenutačno upravljačkog isključenje signala V-interno Sistemska smetnja 25 EEPROM 26 Eksterna stezaljka Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Brzo zaustavljanje Sigurnosno zaustavljanje Zemljospoj U dovodu U pretvaraču U motoru Snaga generatora prevelika Prekinut krug kočnog otpornika Kratak spoj u kočnom otporničkom krugu Kočni otpornik ima prevelik otpor Kočni čoper opštećen Eventualno i zemljospoj Napon međukruga previsok Eventualno i zemljospoj Regulator broja okretaja odn. strujni regulator (u načinu rada VFC bez davača) radi na graničnoj vrijednosti struje zbog meh. preopterećenja ili ispada faze na mreži ili motoru. Davač nije pravilno priključen ili nepravilan smjer vrtnje Kod regulacije momenta prekoračen je n maks. Pretvarač frekvencije još nije pokrenut za odabrani režim rada. Prepoznana je nepravilna naredba pri izvođenju IPOS plus -programa. Nepravilni uvjeti tijekom izvođenja naredbe. Funkcija u pretvaraču ne postoji. Toplotno preopterećenje pretvarača Aktivno je 14-bitnog vertikalnog razlagača, a stvaran broj okretaja iznosi > /min Upravljački izvor nije ili je pogrešno definiran. Kabel ili ekran davača nisu pravilno priključeni Kratka spoj/lom žice u kabelu davača Davač pokvaren Nedostaje interno napajanje naponom od DC 24 V. Elektronika pretvarača poremećena. Evtl. zbog EMC-utjecaja. Pogreška kod pristupa EEPROM-u Vanjski signal pogreške učitan putem programibilnog ulaza. Uklonite zemljospoj Posavjetujte se sa SEW-servisom. Produljite rampe usporenja Provjerite dovod do kočnog otpornika Provjerite tehničke podatke kočnog otpornika Kod pokvarenog kočnog čopera zamijenite MOVIDRIVE Provjerite na zemljospoj. Produljite rampe usporenja Provjerite dovod kočnog otpora Provjerite tehničke podatke kočnog otpornika Provjerite na zemljospoj. Smanjite opterećenje Povećajte podešeno vrijeme kašnjenja (P501 odn. P503). Provjerite priključak davača, eventualno zamijenite parove A/A und B/B Provjerite napajanje davača naponom Provjerite ograničenje struje Prema potrebi produljite rampe Provjerite dovodni vod motora i motor Provjerite mrežne faze Provedite stavljanje u pogon za odgovarajuću vrstu pogona Provjerite sadržaj programske memorije i ispravite ga ako je potrebno U programsku memoriju učitajte pravilan program Provjerite tijek programa ( priručnik IPOS plus ) Upotrijebite drugu funkciju Smanjite opterećenje i/ili osigurajte dostatno hlađenje. P302 Maksimalni broj okretaja 1 podesite na maksimalno /min Podesite pravilan upravljački izvor (P101). Provjerite jesu li kabel davača i ekran priključeni te postoji li kratk spoj i lom žice. Provjerite priključak na mrežu. Kod opetovane pojave posavjetujte se sa SEW-servisom. Provjerite zemne poveznice i zaštite te ih prema potrebi popravite. Kod opetovane pojave posavjetujte se sa SEW-servisom. Pozovite tvorničke postavke, provedite resetiranje i iznova parametrirajte. Kod ponovnog pojavljivanja posavjetujte se sa SEW-servisom. Uklonite pojedini uzrok pogreške te prema potrebi preprogramirajte stezaljku. 132 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

133 Service Lista pogrešaka 7 Kod Oznaka Reakcija P Mogući uzrok Mjera pogrešaka Nema krajnjih sklopki Sabirnica polja Stanka Krajnja sklopka pokrenuta Sigurnosno zaustavljanje Stanka 31 TF-okidač 32 Preljev IPOS indeksa 33 Izvor zadane vrijednosti 35 Način rada Nadzornik sistema Sistemska programska oprema Sigurnosno zaustavljanje Brzo zaustavljanje Sigurnosno zaustavljanje Trenutačno isključenje Nema reakcije Sigurnosno zaustavljanje Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Vraćanje u Trenutačno početni položaj isključenje Watchdogopcija IPOS- Watchdog Vlačna pogreška RS485 Stanka Opterećenje uređaja 45 Inicijalizacija Vremensko ograničenje sistemske sabirnice IPOS Upravljačka riječ Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Brzo zaustavljanje Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Brzo zaustavljanje Nema reakcije Lom žice/manjak obaju krajnjih sklopki. Krajnje sklopke su zamijenjene u odnosu na smjer vrtnje motora. Unutar projektiranog odzivnog nadzora nije došlo do master-slave komunikacije. U vrsti pogona IPOS pokrenuta je krajnja sklopka. Pogon preopterećen Rampa za sigurnosno zaustavljanje prekratka Motor prevruć, TF se aktivirao TF motora nije priključen ili je nepravilno priključen Spoj MOVIDRIVE i TF na motoru prekinut Narušena su načela programiranja, a time i interni sistemski preljev složaja. Izvor zadanih vrijednosti nije ili je nepravilno definiran Način rada nije ili je nepravilno definiran Pogreška u radu sistemskog softvera Sistemska smetnja Referentni greben manjka ili se ne uključuje Nepravilan priključak krajnje sklopke Tip referentne vožnje promijenjen je tijekom referentne vožnje Pogreška kod komunikacije između sistemskog softvera i opcijskog softvera. Nadzornik u IPOS-programu. Aplikacijski modul je bio učitan umovidrive bez tehnološke izvedbe. Kod primjene aplikacijskog modula je podešena kriva tehnološka funkcija Sinkroni davač nepravilno priključen Rampe ubrzanja prekratke P-udio pozicijskog regulatora premalen Regulator broja okretaja nepravilno parametriran Vrijednost tolerancije zaostajanja premala Komunikacija između pretvarača i računala prekinuta Opterećenje uređaja (IxT-vrijednost) veće od 125 % EEPROM u učinskom dijelu nije ili je nepravilno parametriran. Pogreška kod komunikacije preko sistemske sabirnice. Samo u pogonskom načinu IPOS: Pokušao se podesiti nevažeći automatski način (preko vanjskog upravljačkog sklopa). P916 nepravilno podešen. Provjerite ožičenje krajnjih sklopki. Zamijenite priključke krajnih sklopki Preprogramirajte stezaljke Provjerite komunikacijsku rutinu nadređenog uređaja Produljite vrijeme stanke sabirnice polja (P819)/Isključite nadzor Provjerite proceduralno područje Ispravite korisnički program Provjerite projektiranje Produljite ramu za sigurnosno zaustavljanje Pustite da se motor ohladi i resetirajte pogrešku Provjerite priključke/spoj između MOVIDRIVE i TF-osjetnika. P835 postavite na "Bez reakcije" Provjerite i ispravite IPOS plus -korisnički program ( priručnik IPOS plus ) Podesite pravilan izvor zadane vrijednosti (P100) Pomoću P700 ili P701 podesite pravilan način rada Posavjetujte se sa SEW-servisom. Posavjetujte se sa SEW-servisom. Provjerite referentni greben Provjerite priključak krajnje sklopke Provjerite podešenost tipa referentne vožnje i potrebnog parametra Posavjetujte se sa SEW-servisom Provjera IPOS plus -programa Provjerite tehnološko odobrenje uređaja (P079) Provjerite podešenu tehnološku funkciju (P078) Provjerite priključak sinkronog davača Produljite rampe Podesite veći P-dio Iznova parametrirajte regulator broja okretaja Povećajte toleranciju pogreške zaostajanja Provjerite ožičenje davača, motora i mrežnih faza Provjerite mogu li se mehaničke komponente slobodno pokretati, jesu li blokirane Provjerite vezu između pretvarača i računala. Prema potrebi se posavjetujte sa SEW-servisom Smanjite predajnu snagu Produljite rampe Ako navedene točke nisu moguće, upotrijebite veći pretvarač Provedite tvorničko podešavanje. Ako se pogreška ne može ukloniti, posavjetujte se sa SEW-servisom Provjerite vezu sistemske sabirnice. Serijska veza s eksternim upravljačkim sklopom prekinuta Provjerite upisne vrijednosti vanjskog upravljačkog sklopa Pravilno podesite P916 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 133

134 Service 7 Lista pogrešaka Kod Oznaka Reakcija P Mogući uzrok Mjera pogrešaka 78 IPOS SW Nema krajnja sklopka reakcije 81 Startni uvjet 82 Izlaz otvoren Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Samo u pogonskom načinu IPOS: Provjerite korisnički program Programirana ciljna pozicija nalazi se izvan Provjerite položaj softverske krajnje proceduralnog područja ograničenog krajnjom sklopke sklopkom programske opreme. Samo u načinu rada "VFC-podizni uređaj": Provjerite podatke o stavljanju u pogon i Struja se tijekom vremena predmagnetiziranja prema potrebi provedite novo stavljanje nije mogla u potrebnoj visini utisnuti u motor: u pogon Nazivna snaga motora u odnosu do Provjerite spoj pretvarača i motora nazivne snage pretvarača premala. Provjerite presjek dovoda motora i Presjek dovoda motora premali. povećajte ga prema potrebi Samo u načinu rada "VFC-podizni uređaj": Dvije ili sve izlazne faze prekinute. Nazivna snaga motora u odnosu do nazivne snage pretvarača premala. Provjerite spoj pretvarača i motora Provjerite podatke o stavljanju u pogon i prema potrebi provedite novo stavljanje u pogon 84 Zaštita motora Sigurnosno Smanjite opterećenje zaustavljanje Opterećenje motora previsoko. Produljite rampe Održavajte dulje stanke. Trenutačno Provjerite vezu između pretvarača i 85 Kopiranje Pokreška kod kopiranja parametara. isključenje računala 87 Tehnološka funkcija 88 Zadržavanje Kontrolni zbroj EEPROM Pogreška izračuna IPOS rampe Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Trenutačno isključenje Pokušalo se je unijeti blok parametra uređaja u tehnološkoj izvedbi i aktiviranoj tehnološkoj funkciji u uređaj sa standardnom izvedbom Samo u načinu rada VFC n-reg.: Stvaran broj okretaja > /min pri deblokadi pretvarača. Elektronika pretvarača ometana. Eventualno zbog utjecaja elektromagnetske podnošljivosti ili oštećenja. Samo u pogonskom načinu IPOS: Kod sinusoidne ili kvadratne rampe za pozicioniranje se kod odobrenog pretvarača pokušava promijeniti vremena rampi i putne brzine. Aktivirajte tvorničku postavku (P802 = YES) i provedite resetiranje Odobrenje tek kod stvarnog broja okretaja /min. Uređaj pošaljite na popravak. Promijenite program IPOS plus kako bi se vremena uključivanja i procesne brzine mogle promijeniti samo u blokiranom stanju pretvarača. 134 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

135 Service SEW-servis elektronike SEW-servis elektronike Slanje na popravak Ako se pogreška ne može ukloniti, molimo Vas da se obratite servisu elektronike tvrtke SEW-EURODRIVE ( "Servisna služba i odjel zamjenskih dijelova"). Kod razgovora sa SEW-servisom elektronike uvijek navedite znamenke statusne naljepnice kako bi Vam naš servis mogao što učinkovitije pomoći. Ako uređaj šaljete na popravak, molimo Vas da navedete sljedeće: Serijski broj ( označna pločica) Tipska oznaka Standardna ili tehnološka izvedba Znamenke statusne naljepnice Kratak opis uporabe (režim rada, upravljanje preko stezaljki ili serijski) Priključeni motor (tip motora, napon motora, spoj ili ) Vrstu pogreške Popratne okolnosti Vlastita opažanja Prethodne neobične događaje itd. Statusna naljepnica Uređaji MOVIDRIVE opremljeni su statusnom naljepnicom za energetski dio i statusnom naljepnicom za upravljačku glavu koje su smještene bočno uz označnu pločicu. Upravljačka glava MCH42A-00 Energetski dio [2] [3] [1] [1] Sastavna skupina / dio [2] Status [3] Tipska oznaka 59868AHR Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 135

136 Service 7 Dugotrajno skladištenje 7.4 Dugotrajno skladištenje Kod dugotrajnijeg skladištenja priključite uređaj svake 2 godine najmanje 5 minuta na mrežni napon. U suprotnom se slučaju skraćuje životni vijek uređaja. Postupak kod neobavljenog održavanja: U pretvarače se umeću elektrolitski kondenzatori koji su u stanju bez napona podvrgnuti učinku starenja. Taj učinak može dovesti do oštećenja elektrolita ako se uređaj nakon duljeg skladištenja priključi direktno na nominalni napon. U slučaju neobavljenog održavanja SEW-EURODRIVE preporučuje mrežni napon polako povećavati do maksimalnog napona. To se može npr. napraviti pomoću transformatora za podešavanje izlazni napon kojeg se namješta pomoću sljedećeg pregleda. Preporučujemo podizanje napona od 0 V na prvi stupanj u roku od nekoliko sekundi. Preporučuje se sljedeća raspodjela: AC 400/500-V-uređaji: Stupanj 1: AC 350 V za 15 minuta Stupanj 2: AC 420 V za 15 minuta Stupanj 3: AC 500 V za 1 sat AC 230-V-uređaji: Stupanj 1: AC 170 V za 15 minuta Stupanj 2: AC 200 V za 15 minuta Stupanj 3: AC 240 V za 1 sat Nakon ove regeneracije uređaj se može odmah primijeniti ili se uz održavanje dugotrajno uskladištiti. 7.5 Zbrinjavanje otpada Pridržavajte se aktualnih odredbi. Zbrinjavanje obavljajte ovisno o svojstvima proizvoda i postojećim propisima npr. kao: elektronički otpad (provodive ploče) plastiku (kućište) lim bakar 136 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

137 Tehnički podatci i dimenzijske skice CE-znak, UL-odobrenje i tipska oznaka kva i P f n Hz 8 8 Tehnički podatci i dimenzijske skice 8.1 CE-znak, UL-odobrenje i tipska oznaka CE-znak Smjernica o niskom naponu Pogonski pretvarači MOVIDRIVE compact ispunjavaju propise smjernice o niskom naponu 73/23/EEZ. Elektromagnetska podnošljivost (EMC) Pogonski pretvarači MOVIDRIVE compact su kao komponente namijenjene za ugradnju u strojeve i postrojenja. Ispunjavaju EMC-normu proizvoda EN "Električni pogoni s promjenjivim brojem okretaja". Ako se poštuju naputci o instalaciji, ispunjeni su odgovarajući preduvjeti za CE-oznaku svih strojeva/postrojenja, opremljenih s gore spomenutim pogonima, na temelju EMC-smjernice 89/336/EWG. Pogonski pretvarači MOVIDRIVE compact veličine gradnje 1 i 2 imaju standardno ugrađen mrežni filtar. Ti uređaji održavaju na strani mreže bez daljnjih mjera klasu graničnih vrijednosti A prema EN i EN Znak CE na označnoj pločici predstavlja sukladnost sa smjernicom o niskom naponu 73/23/EEZ i EMC-smjernicom 89/336/EEZ. Na zahtjev izdajemo presliku izjave o sukladnosti. UL / cul / GOST-R C U L U L UL- i cul-aprobacija (SAD) kao i GOST-R-certifikat (Rusija) dodjeljuju se za porodicu uređaja MOVIDRIVE compact erteilt. cul je istoznačan aprobaciji prema CSA. C-Tick C-Tick-aprobacija dodjeljuje se cijeloj porodici uređaja MOVIDRIVE compact. C-Tick potvrđuje sukladnost s ACA (Australian Communications Authority). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 137

138 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i Opći tehnički podatci P Hz 8.2 Opći tehnički podatci U sljedećoj tabeli navedeni su tehnički podatci koji vrijede za sve pogonske pretvarače MOVIDRIVE compact neovisno o tipu, izvedbi, veličini gradnje i snazi. MOVIDRIVE compact sve veličine gradnje Otpornost na smetnje Ispunjava EN Emitiranje smetnji kod instalacije u skladu s elektromagnetskom kompatibilnošću Temperatura okružja Padajuća temperatura okoline Klimatski razred Temperatura uskladištenja 1) Vrsta hlađenja (DIN 51751) ϑ U ϑ L Vrsta zaštite za veličinu gradnje 1 do 3 EN veličina gradnje 4 i 5 (NEMA 1) Način rada Veličina gradnje 1 do 5: ispunjavaju EN prema klasi graničnih vrijednosti B u skladu s EN i EN Veličina gradnje 1 i 2: na strani mreže prema klasi graničnih vrijednosti A u skladu s EN i EN bez daljnjih mjera 0 C C kod I D = 100 % I N i f PWM = 4 khz 0 C C kod I D = 125 % I N i f PWM = 4 khz 0 C C kod I D = 100 % I N i f PWM = 8 khz Derating: 2,5 % I N po K između 40 C - 50 C 3,5 % I N po K između 50 C - 60 C EN , klasa 3K3 25 C C (EN , klasa 3K3) Terminal DBG: 20 C C Vanjsko hlađenje Temperaturno regulirani ventilator, prag aktivacije kod ϑ = 45 C IP20 IP00 (učinski priključci); IP10 s montiranim, u serijskoj opremi isporučivim poklopcem od pleksistakla Trajni rad s 50 % opteretivosti Prenaponska kategorija III prema IEC (VDE ) Razred onečišćenja 2 prema IEC (VDE ) Visina postavljanja Do h 1000 m bez ograničenja. Kod h 1000 m vrijede sljedeća ograničenja: Od 1000 m do maks m: I N -redukcija za 1% na 100 m Od 2000 m do maks m: AC 230-V-uređaji: U N -redukcija za AC 3 V na 100 m AC 500-V-uređaji: U N -redukcija za AC 6 V na 100 m Iznad 2000 m samo prenaponska klasa 2, za prenaponsku klasu 3 su potrebne eksterne mjere. Prenaponske klase prema DIN VDE ) Pri dugotrajnom skladištenju svake 2 godine za najmanje 5 min priključiti na mrežni napon, jer se u suprotnom slučaju smanjuje životni vijek uređaja. 138 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

139 Tehnički podatci i dimenzijske skice MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-uređaji) kva i P f n Hz MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-uređaji) Veličina gradnje AXX MOVIDRIVE compact A3-4-0_ A3-4-0_ A3-4-0_ A3-4-0_ ULAZ Priključni napon U mreža 3 AC 380 V 10 %... 3 AC 500 V +10 % Frekvencija mreže f mreža 50 Hz Hz ±5% Nazivna mrežna struja 1) I mreža 100 % (kod U mreža = 3 AC 400 V) 125 % IZLAZ Prividna izlazna snaga 2) S N (kod U mreža = 3 AC V) Izlazna nazivna struja 1) I N (kod U mreža = 3 AC 400 V) AC 3,6 A AC 4,5 A AC 5,0 A AC 6,2 A AC 6,3 A AC 7,9 A AC 8,6 A AC 10,7 A 2,8 kva 3,8 kva 4,9 kva 6,6 kva AC 4 A AC 5,5 A AC 7 A AC 9,5 A Ograničenje struje I maks Motorno i generatorski 150 % I N, trajanje ovisno o opterećenju Interno ograničenje struje I max = % podesivo preko izbornika (P303 / P313) Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog R BWmin 68 Ω vrijednost otpora (4Q-režim rada) Izlazni napon U A maks. U mreža PWM-frekvencija f PWM Namjestivo: 4/8/12/16 khz Opseg broja okretaja / rezolucija n A / n A min 1 / 0,2 min 1 preko cijelog područja OPĆENITO Gubitak snage kod P N P Vmax 85 W 105 W 130 W 180 W Potreba za rashladnim zrakom 40 m 3 /h Masa 2,8 kg Dimenzije Š V Dub mm 1) Kod U mreža = 3 AC 500 V moraju se mrežne i izlazne nazivne struje u usporedbi s nazivnim podatcima reducirati za 20 %. 2) Podatci o snazi vrijede za f PWM = 4 khz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 139

140 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-uređaji) P Hz MCH4_A standardna izvedba (VFC/CFC/SERVO) A A A A Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) X Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) X Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) X MCH4_A tehnološka izvedba (VFC/CFC/SERVO) A3-4-0T A3-4-0T A3-4-0T A3-4-0T Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) Režim rada VFC Preporučena snaga motora sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" Režim rada CFC/SERVO (f PWM = 8 khz) Trajna izlazna struja = 100 % I N I D AC 4 A AC 5,5 A AC 7 A AC 9,5 A Preporučena snaga motora Sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" 140 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

141 Tehnički podatci i dimenzijske skice MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-uređaji) kva i P f n Hz 8 Veličina gradnje AXX MOVIDRIVE compact A3-4-0_ A3-4-0_ A3-4-0_ ULAZ Priključni napon U mreža 3 AC 380 V 10 %... 3 AC 500 V +10 % Frekvencija mreže f mreža 50 Hz Hz ±5 % Nazivna mrežna struja 1) I mreža 100 % (kod U mreža = 3 AC 400 V) 125 % IZLAZ Prividna izlazna snaga 2) S N (kod U mreža = 3 AC V) Izlazna nazivna struja 1) I N (kod U mreža = 3 AC 400 V) AC 11,3 A AC 14,1 A AC 14,4 A AC 18,0 A AC 21,6 A AC 27,0 A 8,7 kva 11,2 kva 16,8 kva AC 12,5 A AC 16 A AC 24 A Ograničenje struje I maks Motorno i generatorski 150 % I N, trajanje ovisno o opterećenju Interno ograničenje struje I max = % podesivo preko izbornika (P303 / P313) Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog R BWmin 47 Ω 22 Ω vrijednost otpora (4Q-režim rada) Izlazni napon U A maks. U mreža PWM-frekvencija f PWM Namjestivo: 4/8/12/16 khz Opseg broja okretaja / rezolucija n A / n A min 1 / 0,2 min 1 preko cijelog područja OPĆENITO Gubitak snage kod P N P Vmax 220 W 290 W 400 W Potreba za rashladnim zrakom 80 m 3 /h Masa 5,9 kg Dimenzije Š V Dub mm 1) Kod U mreža = 3 AC 500 V moraju se mrežne i izlazne nazivne struje u usporedbi s nazivnim podatcima reducirati za 20 %. 2) Podatci o snazi vrijede za f PWM = 4 khz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 141

142 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-uređaji) P Hz MCH4_A standardna izvedba (VFC/CFC/SERVO) A A A Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) X MCH4_A tehnološka izvedba (VFC/CFC/SERVO) A3-4-0T A3-4-0T A3-4-0T Predmetni broj (bez sabirnice polja) Predmetni broj (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj (s INTERBUS-FO) X Režim rada VFC Preporučena snaga motora sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" Režim rada CFC/SERVO (f PWM = 8 khz) Trajna izlazna struja = 100 % I N I D AC 12,5 A AC 16 A AC 24 A Preporučena snaga motora Sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" 142 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

143 Tehnički podatci i dimenzijske skice MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-uređaji) kva i P f n Hz 8 Veličina gradnje AXX MOVIDRIVE compact _ _ _ ULAZ Priključni napon U mreža 3 AC 380 V 10 %... 3 AC 500 V +10 % Frekvencija mreže f mreža 50 Hz Hz ±5 % Nazivna mrežna struja 1) I mreža 100 % (kod U mreža = 3 AC 400 V) 125 % IZLAZ Prividna izlazna snaga 2) S N (kod U mreža = 3 AC V) Izlazna nazivna struja 1) I N (kod U mreža = 3 AC 400 V) AC 28,8 A AC 36 A AC 41,4 A AC 51,7 A AC 54 A AC 67,5 A 22,2 kva 31,9 kva 41,6 kva AC 32 A AC 46 A AC 60 A Ograničenje struje I maks Motorno i generatorski 150 % I N, trajanje ovisno o opterećenju Interno ograničenje struje I max = % podesivo preko izbornika (P303 / P313) Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog R BWmin 15 Ω 12 Ω vrijednost otpora (4Q-režim rada) Izlazni napon U A maks. U mreža PWM-frekvencija f PWM Namjestivo: 4/8/12/ 16kHz Opseg broja okretaja / rezolucija n A / n A min 1 / 0,2 min 1 preko cijelog područja OPĆENITO Gubitak snage kod P N P Vmax 550 W 750 W 950 W Potreba za rashladnim zrakom 180 m 3 /h Masa 14,3 kg Dimenzije Š V Dub mm 1) Kod U mreža = 3 AC 500 V moraju se mrežne i izlazne nazivne struje u usporedbi s nazivnim podatcima reducirati za 20 %. 2) Podatci o snazi vrijede za f PWM = 4 khz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 143

144 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-uređaji) P Hz MCH4_A standardna izvedba (VFC/CFC/SERVO) Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) MCH4_A tehnološka izvedba (VFC/CFC/SERVO) T T T Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) X Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) X Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) Režim rada VFC Preporučena snaga motora sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" Režim rada CFC/SERVO (f PWM = 8 khz) Trajna izlazna struja = 100 % I N I D AC 32 A AC 46 A AC 60 A Preporučena snaga motora Sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" 144 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

145 Tehnički podatci i dimenzijske skice MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-uređaji) kva i P f n Hz 8 Veličina gradnje AXX MOVIDRIVE compact _ _ ULAZ Priključni napon U mreža 3 AC 380 V 10 %... 3 AC 500 V +10 % Frekvencija mreže f mreža 50 Hz Hz ±5 % Nazivna mrežna struja 1) I mreža 100 % (kod U mreža = 3 AC 400 V) 125 % IZLAZ Prividna izlazna snaga 2) S N (kod U mreža = 3 AC V) Izlazna nazivna struja 1) I N (kod U mreža = 3 AC 400 V) AC 65,7 A AC 81,9 A AC 80,1 A AC 100,1 A 51,1 kva 62,3 kva AC 73 A AC 89 A Ograničenje struje I maks Motorno i generatorski 150 % I N, trajanje ovisno o opterećenju Interno ograničenje struje I max = % podesivo preko izbornika (P303 / P313) Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog R BWmin 6 Ω vrijednost otpora (4Q-režim rada) Izlazni napon U A maks. U mreža PWM-frekvencija f PWM Namjestivo: 4/8/12/ 16kHz Opseg broja okretaja / rezolucija n A / n A min 1 / 0,2 min 1 preko cijelog područja OPĆENITO Gubitak snage kod P N P Vmax 1200 W 1450 W Potreba za rashladnim zrakom 180 m 3 /h Masa 26,3 kg Dimenzije Š V Dub mm 1) Kod U mreža = 3 AC 500 V moraju se mrežne i izlazne nazivne struje u usporedbi s nazivnim podatcima reducirati za 20 %. 2) Podatci o snazi vrijede za f PWM = 4 khz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 145

146 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-uređaji) P Hz MCH4_A standardna izvedba (VFC/CFC/SERVO) Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) MCH4_A tehnološka izvedba (VFC/CFC/SERVO) T T Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) X Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) Režim rada VFC Preporučena snaga motora sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" Režim rada CFC/SERVO (f PWM = 8 khz) Trajna izlazna struja = 100 % I N I D AC 73 A AC 89 A Preporučena snaga motora Sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" 146 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

147 Tehnički podatci i dimenzijske skice MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-uređaji) kva i P f n Hz 8 Veličina gradnje AXX MOVIDRIVE compact _ _ ULAZ Priključni napon U mreža 3 AC 380 V 10 %... 3 AC 500 V +10 % Frekvencija mreže f mreža 50 Hz Hz ±5 % Nazivna mrežna struja 1) I mreža 100 % (kod U mreža = 3 AC 400 V) 125 % IZLAZ Prividna izlazna snaga 2) S N (kod U mreža = 3 AC V) Izlazna nazivna struja 1) I N (kod U mreža = 3 AC 400 V) AC 94,5 A AC 118,1 A AC 117,0 A AC 146,3 A 73,5 kva 91,0 kva AC 105 A AC 130 A Ograničenje struje I maks Motorno i generatorski 150 % I N, trajanje ovisno o opterećenju Interno ograničenje struje I max = % podesivo preko izbornika (P303 / P313) Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog R BWmin 6 Ω 4 Ω vrijednost otpora (4Q-režim rada) Izlazni napon U A maks. U mreža PWM-frekvencija f PWM Namjestivo: 4/8/12/16 khz Opseg broja okretaja / rezolucija n A / n A min 1 / 0,2 min 1 preko cijelog područja OPĆENITO Gubitak snage kod P N P Vmax 1700 W 2000 W Potreba za rashladnim zrakom 360 m 3 /h Masa 34,3 kg Dimenzije Š V Dub mm 1) Kod U mreža = 3 AC 500 V moraju se mrežne i izlazne nazivne struje u usporedbi s nazivnim podatcima reducirati za 20 %. 2) Podatci o snazi vrijede za f PWM = 4 khz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 147

148 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-uređaji) P Hz MCH4_A standardna izvedba (VFC/CFC/SEVO) Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) MCH4_A tehnološka izvedba (VFC/CFC/SERVO) T T Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) Režim rada VFC Preporučena snaga motora sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" Režim rada CFC/SERVO (f PWM = 8 khz) Trajna izlazna struja = 100 % I N I D AC 105 A AC 130 A Preporučena snaga motora Sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" 148 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

149 Tehnički podatci i dimenzijske skice MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (AC 230 V-uređaji) kva i P f n Hz MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (AC 230 V-uređaji) Veličina gradnje AXX MOVIDRIVE compact A3-4-0_ A3-4-0_ A3-4-0_ ULAZ Priključni napon U mreža 3 AC 200 V 10 %... 3 AC 240 V +10 % Frekvencija mreže f mreža 50 Hz Hz ±5 % Nazivna mrežna struja I mreža 100 % (kod U mreža = 3 AC 400 V) 125 % IZLAZ Prividna izlazna snaga 1) S N (kod U mreža = 3 AC V) Izlazna nazivna struja 1) I N (kod U mreža = 3 AC 400 V) AC 6,7 A AC 8,4 A AC 7,8 A AC 9,8 A AC 12,9 A AC 16,1 A 2,7 kva 3,4 kva 5,8 kva AC 7,3 A AC 8,6 A AC 14,5 A Ograničenje struje I maks Motorno i generatorski 150 % I N, trajanje ovisno o opterećenju Interno ograničenje struje I max = % podesivo preko izbornika (P303 / P313) Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog R BWmin 27 Ω vrijednost otpora (4Q-režim rada) Izlazni napon U A maks. U mreža PWM-frekvencija f PWM Namjestivo: 4/8/12/16 khz Opseg broja okretaja / rezolucija n A / n A min 1 / 0,2 min 1 preko cijelog područja OPĆENITO Gubitak snage kod P N P Vmax 110 W 126 W 210 W Potreba za rashladnim zrakom 40 m 3 /h Masa 2,8 kg Dimenzije Š V Dub mm 1) Podatci o snazi vrijede za f PWM = 4 khz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 149

150 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (AC 230 V-uređaji) P Hz MCH4_A standardna izvedba (VFC/CFC) A A A Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) X Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) X Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) MCH4_A tehnološka izvedba (VFC/CFC) A3-4-0T A3-4-0T A3-4-0T Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) Režim rada VFC Preporučena snaga motora sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" Režim rada CFC/SERVO (f PWM = 8 khz) Trajna izlazna struja = 100 % I N I D AC 7,3 A AC 8,6 A AC 14,5 A Preporučena snaga motora Sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" 150 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

151 Tehnički podatci i dimenzijske skice MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (AC 230 V-uređaji) kva i P f n Hz 8 Veličina gradnje AXX MOVIDRIVE compact A3-4-0_ A3-4-0_ ULAZ Priključni napon U mreža 3 AC 200 V 10 %... 3 AC 240 V +10 % Frekvencija mreže f mreža 50 Hz Hz ±5 % Nazivna mrežna struja I mreža 100 % (kod U mreža = 3 AC 400 V) 125 % IZLAZ Prividna izlazna snaga 1) S N (kod U mreža = 3 AC V) Izlazna nazivna struja 1) I N (kod U mreža = 3 AC 400 V) AC 19,5 A AC 24,4 A AC 27,4 A AC 34,3 A 8,8 kva 11,6 kva AC 22 A AC 29 A Ograničenje struje I maks Motorno i generatorski 150 % I N, trajanje ovisno o opterećenju Interno ograničenje struje I max = % podesivo preko izbornika (P303 / P313) Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog R BWmin 12 Ω vrijednost otpora (4Q-režim rada) Izlazni napon U A maks. U mreža PWM-frekvencija f PWM Namjestivo: 4/8/12/16 khz Opseg broja okretaja / rezolucija n A / n A min 1 / 0,2 min 1 preko cijelog područja OPĆENITO Gubitak snage kod P N P Vmax 300 W 380 W Potreba za rashladnim zrakom 80 m 3 /h Masa 5,9 kg Dimenzije Š V Dub mm 1) Podatci o snazi vrijede za f PWM = 4 khz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 151

152 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (AC 230 V-uređaji) P Hz MCH4_A standardna izvedba (VFC/CFC) A A Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) X Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) MCH4_A tehnološka izvedba (VFC/CFC) A3-4-0T A3-4-0T Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) Režim rada VFC Preporučena snaga motora sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" Režim rada CFC/SERVO (f PWM = 8 khz) Trajna izlazna struja = 100 % I N I D AC 22 A AC 29 A Preporučena snaga motora Sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" 152 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

153 Tehnički podatci i dimenzijske skice MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (AC 230 V-uređaji) kva i P f n Hz 8 Veličina gradnje AXX MOVIDRIVE compact _ _ ULAZ Priključni napon U mreža 3 AC 200 V 10 %... 3 AC 240 V +10 % Frekvencija mreže f mreža 50 Hz Hz ±5 % Nazivna mrežna struja I mreža 100 % (kod U mreža = 3 AC 400 V) 125 % IZLAZ Prividna izlazna snaga 1) S N (kod U mreža = 3 AC V) Izlazna nazivna struja 1) I N (kod U mreža = 3 AC 400 V) AC 40 A AC 50 A AC 49 A AC 61 A 17,1 kva 21,5 kva AC 42 A AC 54 A Ograničenje struje I maks Motorno i generatorski 150 % I N, trajanje ovisno o opterećenju Interno ograničenje struje I max = % podesivo preko izbornika (P303 / P313) Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog R BWmin 7,5 Ω 5,6 Ω vrijednost otpora (4Q-režim rada) Izlazni napon U A maks. U mreža PWM-frekvencija f PWM Namjestivo: 4/8/12/16 khz Opseg broja okretaja / rezolucija n A / n A min 1 / 0,2 min 1 preko cijelog područja OPĆENITO Gubitak snage kod P N P Vmax 580 W 720 W Potreba za rashladnim zrakom 180 m 3 /h Masa 14,3 kg Dimenzije Š V Dub mm 1) Podatci o snazi vrijede za f PWM = 4 khz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 153

154 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (AC 230 V-uređaji) P Hz MCH4_A standardna izvedba (VFC/CFC) Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) MCH4_A tehnološka izvedba T T (VFC/CFC) Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) X Režim rada VFC Preporučena snaga motora sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" Režim rada CFC/SERVO (f PWM = 8 khz) Trajna izlazna struja = 100 % I N I D AC 42 A AC 54 A Preporučena snaga motora Sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" 154 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

155 Tehnički podatci i dimenzijske skice MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (AC 230 V-uređaji) kva i P f n Hz 8 Veličina gradnje AXX MOVIDRIVE compact _ _ ULAZ Priključni napon U mreža 3 AC 200 V 10 %... 3 AC 240 V +10 % Frekvencija mreže f mreža 50 Hz Hz ±5 % Nazivna mrežna struja I mreža 100 % (kod U mreža = 3 AC 400 V) 125 % IZLAZ Prividna izlazna snaga 1) S N (kod U mreža = 3 AC V) Izlazna nazivna struja 1) I N (kod U mreža = 3 AC 400 V) AC 72 A AC 90 A AC 86 A AC 107 A 31,8 kva 37,8 kva AC 80 A AC 95 A Ograničenje struje I maks Motorno i generatorski 150 % I N, trajanje ovisno o opterećenju Interno ograničenje struje I max = % podesivo preko izbornika (P303 / P313) Minimalno dozvoljena vrijednost kočnog R BWmin 3 Ω vrijednost otpora (4Q-režim rada) Izlazni napon U A maks. U mreža PWM-frekvencija f PWM Namjestivo: 4/8/12/16 khz Opseg broja okretaja / rezolucija n A / n A min 1 / 0,2 min 1 preko cijelog područja OPĆENITO Gubitak snage kod P N P Vmax 1100 W 1300 W Potreba za rashladnim zrakom 180 m 3 /h Masa 26,3 kg Dimenzije Š V Dub. MCH: mm 1) Podatci o snazi vrijede za f PWM = 4 khz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada). Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 155

156 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (AC 230 V-uređaji) P Hz MCH4_A standardna izvedba (VFC/CFC) Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) MCH4_A tehnološka izvedba (VFC/CFC) T T Predmetni broj MCH40A (bez sabirnice polja) X Predmetni broj MCH41A (s PROFIBUS-DP) Predmetni broj MCH42A (s INTERBUS-FO) Režim rada VFC Preporučena snaga motora sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" Režim rada CFC/SERVO (f PWM = 8 khz) Trajna izlazna struja = 100 % I N I D AC 80 A AC 95 A Preporučena snaga motora Sistemski priručnik MOVIDRIVE compact, poglavlje "Projektiranje" 156 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

157 Tehnički podatci i dimenzijske skice MOVIDRIVE compact MCH elektronički podatci kva i P f n Hz MOVIDRIVE compact MCH elektronički podatci MOVIDRIVE compact MCH40A MCH41A Varijanta protokola Brzina prijenosa Priključna tehnika Priključak sabirnice Adresa postaje Ime GSD-datoteke DP-identifikacijski broj MCH42A Varijanta protokola Brzina prijenosa Priključna tehnika Vrijedi za sve izvedbe Napajanje naponom X10:1 za ulaz zadanih vrijednosti X10:6 Obrada zadanih vrijednosti i rampe broja okretaja Izvedba bez sučelja sabirnice polja. Izvedba s PROFIBUS-DP-sučeljem. PROFIBUS-DP prema IEC automatsko prepoznavanje brzine prijenosa od 9,6 kbaud do 12 MBaud 9-polni Sub-D utikač, raspored utikača prema IEC nije integriran, realizirati pomoću prikladnog PROFIBUS-utikača s priklopivim završnim otpornicima , podesiva preko DIP-sklopki SEW_6003.GSD 6003 hex ( dec) Izvedba s INTERBUS-svjetlovodnog (FO) sučelja. INTERBUS prema EN s optički integriranim FO-sučeljem 500 kbaud i 2 MBaud, preklopivo preko DIP-sklopke 4 F-SMA-utikača (2 ulaz daljinske sabirnice i 2 izlaz daljinske sabirnice) REF1: DC+10 V +5 % / 0 %, I max = DC 3 ma REF2: DC 10 V +0 % / 5 %, I max = DC 3 ma Referentni naponi za potenciometar zadane vrijednosti Ulaz zadanih vrijednosti n1 X10:2/X10:3 AI11/AI12: Naponski ili strujni ulaz, namjestiv s S11 i P11_, vrijeme razlaganja 1 ms (Diferencijalni ulaz) Režim rada AI11/AI12 Rezolucija Unutarnji otpornik Ulaz zadanih vrijednosti n2 X10:4 TF-/TH-ulaz Rezolucija Interne zadane vrijednosti Vremenska područja rampi broja okretaja kod n = 3000 min 1 Naponski ulaz: n1 = DC ( V) ili DC ( 10 V V) 12 bit R i = 40 kω (eksterno napajanje naponom) R i = 20 kω (napajanje REF1/REF2) Strujni ulaz: n1 = DC ( ma ili ma) 11 bit R i = 250 Ω Analogni ulaz DC ( V) ili po izboru ( P120) TF-/TH-ulaz s pragom aktivacije kod R TF 2,9 kω ± 10 % 10 Bit Blok parametara 1: n11/n12/n13 = min 1 Blok parametara 2: n21/n22/n23 = min 1 1. Rampa t11/t21 gore: 0, s Od: 0, s 2. Rampa t12/t22 gore = dolje: 0, s Zaustavna rampa t13/t23 dolje: s Sigurnosna rampa t14/t24 dolje: s Potenciometar motora t3 gore: 0, s dolje: 0, s Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 157

158 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i MOVIDRIVE compact MCH elektronički podatci P Hz MOVIDRIVE compact ostali elektronički podatci Izlaz pomoćnog napona 1) X11:8 VO24: U OUT = DC 24 V, maksimalna strujna opteretivost I max = DC 200 ma Ekst. napajanje naponom 1) X12:6 VI24: U IN = DC 24 V 15 % / +20 % prema EN Binarni ulazi Unutarnji otpornik Nivo signala X11:1...X11:6 Funkcija X11:1 X11:2...X11:6 DIØØ...DIØ5: Bez potencijala (optosprežnik) SPS-kompatibilno (EN 61131), vrijeme razlaganja 5 ms R i 3kΩ, I E 10 ma DC (+13 V V) = "1" = kontakt zatvoren DC ( 3 V...+5 V) = "0" = kontakt otvoren prema EN DIØØ: fiksno zauzet s "/blokada regulatora" DIØ1...DIØ5: mogućnost izbora Izbornik parametara P60_ Binarni ulazi 1) X12:1/X12:5 DBØØ/DOØ2: SPS-kompatibilno (EN ), odzivno vrijeme 5 ms Nivo signala "0" = 0 V "1" = +24 V Pozor: Ne priključujte vanjski napon! Funkcija X12:1 X12:5 DBØØ: fiksno zauzeto s "/kočnica", I max = DC 150 ma, otporno na kratak spoj, otporno na napajanje do DC 30 V DOØ2: mogućnost izbora izbornik parametara P62_, I max = DC 50 ma, otporno na kratak spoj, otporno na napajanje do DC 30 V Analogni izlaz X12:5 AOØ1: izbornik P64_, rezolucija 8 Bit, I max = DC 20 ma (otporan na kratak spoj) Izlaz releja X12:2/3/4 DOØ1: opteretivost relejnih kontakata U max = DC 30 V, I max = DC 800 ma Funkcija X12:2 X12:3 X12:4 Sistemska sabirnica (SBus) X10:7/10 X10:8/11 DOØ1-C: skupni relejni kontakt DOØ1-NO: uklopni kontakt DOØ1-NC: isklopni kontakt SC11/21: SBus High SC12/22: SBus Low Ulaz davača motora 1) X15: Dozvoljeni tipovi davača: HIPERFACE-senzor sin/cos-davač AC 1 V SS TTL-davač Napajanje davača: DC + 12 V, I max = DC 180 ma Izlaz inkrementalnog davača X14: simulacija ili Ulaz eksternih davača 1) Referentne stezaljke X10:5 X10:9/X11:9/X12:7 X11:7 Dozvoljeni presjek voda Izlaz simulacije inkrementalnog davača: Razina signala prema RS422 Broj impulsa iznosi: 1024 impulsa/okretaju (Hiperface-davač na X15) kao na X15: ulaz davača motora (sin/cos- ili TTL-davač na X15) Mogućnost izbora Izbornik parametara P62_ CAN-Bus prema CAN-specifikaciji 2.0, dio A i B, tehnika prijenosa prema ISO 11898, maks. 64 sudionika, zaključni otpor (120 Ω) priklopiv preko DIP-sklopke Ulaz eksternog davača (maks. 200 khz): dozvoljeni tipovi davača: HIPERFACE-senzor sin/cos-davač AC 1 V SS TTL-davač Napajanje davača: DC+12 V, I max = DC 180 ma AGND: referentni potencijal za analogne signala n1 i n2 kao i stezaljke X10:1 i X10:6. DGND: referentni potencijal za binarne signale, sistemsku sabirnicu (SBus), enkoder i razlagač. DCOM: referentni potencijal binarnih ulaza X10:9...X10:14 (DIØØ...DIØ5). Samo jedna žila po stezaljci: 0,20...1,5 mm 2 (AWG ) Kod 1,5 mm 2 (AWG16) upotrijebite pravokutna kliješta za krimpanje 1) MCH40A (bez sabirnice polja): Uređaj za DC+24-V izlaze (VO24, DBØØ, DOØ2, napajanje davača) daje na raspolaganje struju od I max = DC 400 ma. Ako ta vrijednost nije dovoljna, mora se na X10:24 (VI24) priključiti napajanje naponom od DC 24 V. To eksterno napajanje naponom od DC 24 V trebalo bi isporučivati trajnu snagu od 50 W i vršnu snagu (1 s) od 100 W. MCH41A (s PROFIBUS-DP) ili MCH42A (s INTERBUS-FO): SEW-EURODRIVE preporučuje da te uređaje uvijek napajate s DC 24 V na stezaljci X10:24 (VI24). To eksterno napajanje naponom od DC 24 V trebalo bi isporučivati trajnu snagu od 50 W i vršnu snagu (1 s) od 100 W. DC-24-V-izlazi X10:16 (VO24), X10:21 (DBØØ) i X10:19 (DOØ2) smiju se zajedno opteretiti strujom od maksimalno I max = DC 400 ma. 158 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

159 Tehnički podatci i dimenzijske skice MOVIDRIVE compact MCH elektronički podatci kva i P f n Hz 8 Čeoni izgled upravljačke glave MCH42A V1 X14 Encoder I/O X15 Encoder IN U L CC BA RD TR FO1 FO2 Remote IN X30 IN Remote IN X31 OUT Remote OUT X32 IN Remote OUT X33 OUT X10 X11 X X10 X11 X12 1 REF1 2 AI11 3 AI12 4 AI21 5 AGND 6 REF2 7 SC11 8 SC12 9 DGND 10 SC21 11 SC22 1 DIØØ 2 DIØ1 3 DIØ2 4 DIØ3 5 DIØ4 6 DIØ5 7 DCOM 8 VO24 9 DGND 1 DBØØ 2 DOØ1-C 3 DOØ1-NO 4 DOØ1-NC 5 DOØ2 6 VI24 7 DGND MCH 42A max 24V! (EN ) Sl. 61: Čeoni izgled upravljačke glave MCH42A 59900AXX Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 159

160 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i Dimenzijske skice MOVIDRIVE compact P Hz 8.6 Dimenzijske skice MOVIDRIVE compact Dimenzijska skica veličine gradnje 1 ( A3 i A3) MCH: MCF/MCV/MCS: ** * 59816AXX Sve mjere u mm * Energetsko-ekranizacijska stezaljka ** Dimenzije uređaja s nataknutim energetskim stezaljkama NAPOMENA Za besprijekorno hlađenje ostavite gore i dolje najmanje 100 mm slobodnog prostora! Bočni slobodni prostor nije potreban, uređaji se mogu spajati u seriju jedan za drugim. 160 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

161 Tehnički podatci i dimenzijske skice Dimenzijske skice MOVIDRIVE compact kva i P f n Hz 8 Dimenzijska skica veličine gradnje 2 ( A3 i 0055 / A3) MCH: MCF/MCV/MCS: * AXX Sve mjere u mm * Energetsko-ekranizacijska stezaljka NAPOMENA Za besprijekorno hlađenje ostavite gore i dolje najmanje 100 mm slobodnog prostora! Bočni slobodni prostor nije potreban, uređaji se mogu spajati u seriju jedan za drugim. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 161

162 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i Dimenzijske skice MOVIDRIVE compact P Hz Dimenzijska skica veličine gradnje 3 ( i 0110 / ) MCH: MCF/MCV/MCS: AXX Sve mjere u mm NAPOMENA Za besprijekorno hlađenje ostavite gore i dolje najmanje 100 mm slobodnog prostora! Bočni slobodni prostor nije potreban, uređaji se mogu spajati u seriju jedan za drugim. 162 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

163 Tehnički podatci i dimenzijske skice Dimenzijske skice MOVIDRIVE compact kva i P f n Hz 8 Dimenzijska skica veličine gradnje 4 (0370 / i 0220 / ) MCH: MCF/MCV/MCS: AXX Sve mjere u mm NAPOMENA Za besprijekorno hlađenje ostavite gore i dolje najmanje 100 mm slobodnog prostora! Bočni slobodni prostor nije potreban, uređaji se mogu spajati u seriju jedan za drugim. Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 163

164 n kva Tehnički podatci i dimenzijske skice 8 f i Dimenzijske skice MOVIDRIVE compact P Hz Dimenzijska skica veličine gradnje 5 (0550 / ) AXX Sve mjere u mm NAPOMENA Iznad i ispod predvidite najmanje 100 mm slobodnog prostora. Nije potreban bočni slobodni prostor, uređaji se mogu direktno povezivati jedan za drugim. Do 300 mm iznad uređaja ne ugrađujte komponente osjetljive na temperaturu, primjerice kontaktore ili osigurače. 164 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

165 Kazalo 9 9 Kazalo A Abort , 104 Additional Code B BA Broj PCP riječi...27 Broj procesnih podataka...27 Brzina prijenosa...27 Bus Active C CC C-Tick-deblokada CE-znak CMD-Tool...95 Cable Check Configuration Monitoring Diagnosis...95 Č Čitaj popis parametara Čitanje...104, 116, 119 Čitanje IPOS-varijabli Čitanje parametara Čitanje parametarskih vrijednosti , 104 Čitanje pogonskog parametra Čitanje popisa parametara D DBG11B Funkcije za stavljanje u pogon...61 Promjena jezika...61 Stavljanje u pogon regulatora broja okretaja...65 Struktura izbornika stavljanja u pogon...62 Tijek stavljanja u pogon...63 DIP-sklopke...27 Davač motora Opći naputci za instalaciju...47 Priključiti...48 Dimenzijske skice Osnovni uređaj veličine gradnje Osnovni uređaj veličine gradnje Osnovni uređaj veličine gradnje Osnovni uređaj veličine gradnje Osnovni uređaj veličine gradnje Dodjela procesnih podataka...99 Dugotrajno skladištenje Duljina procesnih podataka... 27, 28 Dužina telegrama...99 E Ekranizacija...19 Eksterni davač Opći naputci za instalaciju...47 Eksterni davači Priključivanje...52 Error-Class Error-Code F FO FO Fiber Optic Fiber Optic Funkcija kopiranja terminala DBG11B G GOST-R-certifikat H HCS-kabel I ID-kod INTERBUS-FO-LED Identifikacijski kod Ime proizvođača Initiate , 104 Instalacija Izlazna prigušnica HD Instalacija sistemske sabirnice Instalacija svjetlovodnih kabela Interna komunikacijska pogreška Izbornik terminala DBG11B Izolacijske stezaljke K Kabel od polimerskih vlakana Kanal procesnih podataka... 95, 96 Kočni otpornik BW Raspoređivanje Kočni otpornik, priključivanje Komunikacijska pogreška Konfiguracija konstrukcije sabirnice Konfiguracija offline Konfiguracija online Konfiguriranje konstrukcije sabirnice Kratki izbornik terminala DBG11B L LED UL Lista parametara Lista pogrešaka M Master-slave sustav spajanja Memorija pogrešaka Minimalni slobodni prostor MOVILINK parametarski kanal aciklički MOVILINK parametarski kanal ciklički MOVILINK -parametarski kanal MOVILINK-parametarski kanal Mrežni filtar Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 165

166 9 Kazalo N Nadzor O Offline konfiguracija...95 Online konfiguracija...96 Opis korisnika...97 Osigurači...17 Osnovni prikazi na terminalu DBG11B Označna naljepnica...10 Označna pločica...10 P PCP duljina...27, 28 PCP-usluge PCP-veza PROFIBUS-DP-LED-diode Parametarski kanal...99 Parametri u predmetnoj mapi Parametriranje Parametriranje uređaja , 101 Parametriranje, povratni kodovi Pisanje , 121 Pisanje IPOS-varijabli Pisanje parametara Pisanje parametarskih vrijednosti , 104 Podržane usluge parametarskih kanala...99 Pogonski parametri Pokretanje motora Analogno određivanje zadane vrijednosti...68 Fiksne zadane vrijednosti...69 Ručni režim rada...70 Polje za upisivanje MCH42A...37 Položaj ugradnje...16 Popravljanje Postavke programa...96 Povezivanje sabirnice INTERBUS-LWL...25 Povratni kodovi Predmetna mapa Predmetni opis Prekidanje komunikacijske veze Prekidanje veze Priključak osnovnog uređaja Kočni otpornik BW... / BW T...33 Učinski dio i kočnica...32 Upravljačka glava MCH4_A...34 Priključivanje Eksterni davač...52 Master-slave sustav spajanja...56 Opcija USB11A...45 Simulacija inkrementalnog davača...55 Priključivanje PE-vodiča...17 Primjer kodiranja Pritezni momenti...16 Promjeri...18 Projektiranje...95 R RD Radna LED-dioda V , 123, 124 Radni prikazi MC_40A MC_41A MCH42A Raspored utikača Raspoređivanje kočnih otpornika, prigušnica i filtara 230 V-uređaji /500 V-uređaji Razdvajanje veze Read...103, 104, 111 Reakcije na isklapanje Remote Bus Disable Reset S SEW-ikone Sadržaj isporuke Sekvencija parametriranja Serijsko sučelje, priključivanje Servisna naljepnica Sigurnosne napomene... 6 Simulacija inkrementalnog davača Priključivanje Sistemska sabirnica (SBus) Tehnički podatci Skidanje priključne jedinice Stanka Stavljanje u pogon Opći naputci Pripremni radovi i pomoćna sredstva S računalom i MOVITOOLS S terminalom DBG11B Stavljanje u pogon s INTERBUS-om Stavljanje u pogon s INTERBUS-om, pripremni radovi Stavljanje u pogon s PROFIBUS-DP Stezaljke, opis funkcija MCH4_A Svjetleća dioda BA Svjetleća dioda CC Svjetleća dioda FO Svjetleća dioda FO Svjetleća dioda RD Svjetleća dioda TR Svjetlovodni utikači T TR Tehnički podatci AC 230-V-uređaji Veličina gradnje Veličina gradnje Veličina gradnje Veličina gradnje Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A

167 Kazalo 9 AC 400/500-V-uređaji Veličina gradnje Veličina gradnje Veličina gradnje Veličina gradnje Veličina gradnje Elektronički podatci MCH4_A osnovnih uređaja Opći tehnički podatci Sistemska sabirnica (SBus) Terminal DBG11B Funkcija kopiranja Izbornik Kratki izbornik Osnovni prikazi Tip sučelja...97 Tip uređaja...97 Tipovi kabela...25 Tipska oznaka...9 Transmit U UL UL-/cUL-aprobacija U-Logic USB11A, priključivanje...45 Učitavanje bloka parametara , 121 Učitavanje konfiguracijskog okvira...96 Učitavanje konstrukcije sabirnice...96 Upisivanje , 118 Upisivanje IPOS-varijabli Upisivanje parametara Upisivanje pogonskog parametra Upozorne obavijesti Upravitelj procesnih podataka...99 Upute za instalaciju...16 Uspostava komunikacijske veze Uspostava veze , 104 Utikači za svjetlovodni priključak...25 Uzemljenje...19 V Vrsta sudionika...95 Z Zadnji PCP-indeks Zaštita od dodira...31 W Write...103, 104, 110 Uputa za uporabu Pogonski pretvarač MOVIDRIVE compact MCH4_A 167

168 Popis adresa Popis adresa Njemačka Glavna uprava Proizvodni pogon Distribucija Service Competence Center Francuska Proizvodni pogon Distribucija Servis Montažni pogoni Distribucija Servis Bruchsal Sredina Reduktori / motori Sredina Elektronika Sjever Istok Jug SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Adresa poštanskog pretinca Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (kod Hannovera) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (kod Zwickaua) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (kod Münchena) Zapad SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (kod Düsseldorfa) Drive Service Hotline / odgovaranje na pozive 24 sata na dan Ostale adrese o servisnim postajama u Njemačkoj možete dobiti na upit. Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Ostale adrese o servisnim postajama u Francuskoj možete dobiti na upit. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Alžir Distribucija Alger Réducom 16, rue des Frčres Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Argentina Montažni pogon Distribucija Servis Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax /2007

169 Popis adresa Australija Montažni pogoni Distribucija Servis Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Austrija Montažni pogon Distribucija Servis Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Belgija Montažni pogon Distribucija Servis Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Brazil Proizvodni pogon Distribucija Servis Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Ostale adrese o servisnim postajama u Brazilu možete dobiti na upit. Tel Fax Bugarska Distribucija Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Češka Republika Distribucija Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tel Fax Tel Fax Čile Montažni pogon Distribucija Servis Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Adresa poštanskog pretinca Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Danska Montažni pogon Distribucija Servis Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Tel Fax Estonija Distribucija Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Tel Fax Finska Montažni pogon Distribucija Servis Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax /

170 Popis adresa Gabon Distribucija Libreville Electro-Services B.P Libreville Tel Fax Grčka Distribucija Servis Athen Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel Fax Hong Kong Montažni pogon Distribucija Servis Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hrvatska Distribucija Servis Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Indija Montažni pogon Distribucija Servis Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tehnički uredi Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Tel Fax Tel Fax Tel Fax Irska Distribucija Servis Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Italija Montažni pogon Distribucija Servis Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Japan Montažni pogon Distribucija Servis Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, Tel Fax /2007

171 Popis adresa Južna Afrika Montažni pogoni Distribucija Servis Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Kamerun Distribucija Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Kanada Montažni pogoni Distribucija Servis Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Ostale adrese o servisnim postajama u Kanadi možete dobiti na upit. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Kina Proizvodni pogon Montažni pogon Distribucija Servis Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tel Fax Montažni pogon Distribucija Servis Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Tel Fax Kolumbija Montažni pogon Distribucija Servis Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Koreja Montažni pogon Distribucija Servis Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tel Fax /

172 Popis adresa Libanon Distribucija Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Litva Distribucija Alytus UAB Irseva Merkines g. 2A LT-4580 Alytus Tel Fax Tel Fax Luxemburg Montažni pogon Distribucija Servis Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Madžarska Distribucija Servis Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax Malezija Montažni pogon Distribucija Servis Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Maroko Distribucija Casablanca S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca Tel Fax Nizozemska Montažni pogon Distribucija Servis Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax Norveška Montažni pogon Distribucija Servis Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Novi Zeland Montažni pogoni Distribucija Servis Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Obala Bjelokosti Distribucija Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Tel Fax /2007

173 Popis adresa Peru Montažni pogon Distribucija Servis Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Poljska Montažni pogon Distribucija Servis Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Lodz Tel Fax Portugal Montažni pogon Distribucija Servis Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Rumunjska Distribucija Servis Bucuresti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Rusija Distribucija St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 RUS St. Petersburg Senegal Distribucija Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Tel Fax Tel Fax Singapur Montažni pogon Distribucija Servis Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Telex Slovačka Distribucija Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK Sered Tel Fax Slovenija Distribucija Servis Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Tel Fax Srbija i Crna Gora Distribucija Beograd DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG Beograd Tel Fax Španjolska Montažni pogon Distribucija Servis Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAŃA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Švedska Montažni pogon Distribucija Servis Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax /

174 Popis adresa Švicarska Montažni pogon Distribucija Servis Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Tajland Montažni pogon Distribucija Servis Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tel Fax Tunis Distribucija Tunis T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh Tel Fax Turska Montažni pogon Distribucija Servis Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel Fax USA Proizvodni pogon Montažni pogon Distribucija Servis Montažni pogoni Distribucija Servis Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Ostale adrese o servisnim postajama u SAD možete dobiti na upit. Tel Faks prodaja Faks proizvodnja Faks pomoć Telex Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Velika Britanija Montažni pogon Distribucija Servis Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Venecuela Montažni pogon Distribucija Servis Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax /2007

175 SEW-EURODRIVE Driving the world

176 Reduktori s motorom \ Industrijski reduktori \ Pogonska elektronika \ Automatizacija pogona \ Usluge Kako se pokreće svijet S ljudima, koji brže razmišljaju pravilno i zajedno s Vama razvijaju budućnost. Sa servisom, koji Vam je uvijek na dohvat ruke u cijelom svijetu. S pogonima i upravljačkim sklopovima, koji automatski poboljšavaju Vaš radni učinak. S opširnim znanjem u najvažnijim granama našega vremena. S kakvoćom bez kompromisa, čiji visoki standardi poboljšavaju svakodnevni rad. SEW-EURODRIVE Driving the world S globalnom prisutnošću za brza i uvjerljiva rješenja. Na svakom mjestu. S inovativnim idejama, u kojima se sutra već nalazi rješenje za prekosutra. S prisutnošću na Internetu, koja 24 sata pruža pristup informacijama i dopunama programske opreme. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Utgåva. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Montage- och driftsinstruktion 1054 7967 / SV

Utgåva. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Montage- och driftsinstruktion 1054 7967 / SV MOVIDRIVE compact MCH4_A Utgåva 04/2002 Montage- och driftsinstruktion 1054 7967 / SV SEW-EURODRIVE 1 Viktiga anvisningar... 4 2 Säkerhetsanvisningar... 6 3 Apparatuppbyggnad... 7 3.1 Typbeteckning, märkskyltar

Läs mer

kako je to biti mlad & živjeti sa zašticenim osobnim podacima

kako je to biti mlad & živjeti sa zašticenim osobnim podacima Jag vill veta ŽELIM znati kako je to biti mlad & živjeti sa zašticenim osobnim podacima www.jagvillveta.se Ova brošura namijenjena je mladima koji žive sa zaštićenim osobnim podacima. Državna uprava za

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktion. 1 Apparattyper som stöds. 2 Montering av tillvalskort. MOVIDRIVE Frekvensomformare

Tillägg till montage- och driftsinstruktion. 1 Apparattyper som stöds. 2 Montering av tillvalskort. MOVIDRIVE Frekvensomformare Montering av tillval "DFIA" Utgåva: 0/000 0539 / sv Denna information ersätter inte den utförliga montage- och driftsinstruktionen! Får endast installeras av kompetent elinstallatör som följer gällande

Läs mer

JEDNOPOLNI UNIVERZALNI PREKIDAÈI PRU m / 12V DC, 1A 20 M 1kV 3kV 4kV ukljuèivanja

JEDNOPOLNI UNIVERZALNI PREKIDAÈI PRU m / 12V DC, 1A 20 M 1kV 3kV 4kV ukljuèivanja UNIVERZALNI EKIDAÈI UNIVERZALNI MINIJATURNI POTISNI EKIDAÈI KLIK-KLAK EKIDAÈI OKRUGLI EKIDAÈI KRUZNI OBRTNI EKIDAÈI DIP EKIDAÈI KODNI EKIDAÈI METALNI EKIDAÈI KLIZECI EKIDAÈI MIKRO EKIDAÈI EKIDAÈI ZA AUTOMOBILE

Läs mer

Objektna metodologija

Objektna metodologija Objektna metodologija Kreiranje objekata (instanciranje) Tipovi promenljivihi metoda Pristup promenljivama i metodama je posebna vrsta metoda koji služi za kreiranje objekata klase poziva se uvek u kombinaciji

Läs mer

što trebam reći svom djetetu?

što trebam reći svom djetetu? Jag vill veta Želim znati što trebam reći svom djetetu? Informacije za vas koji ste roditelj i živite sa zaštićenim osobnim podacima 2 Državna uprava za zaštitu prava žrtava kaznenog djela (Brottsoffermyndigheten),

Läs mer

TOK KAZNENOG POSTUPKA NA DRUGOSTEPENOM SUDU

TOK KAZNENOG POSTUPKA NA DRUGOSTEPENOM SUDU OVAKO TEčE PROCES KAZNENOG POSTUPKA U DRUGOSTEPENOM SUDU TOK KAZNENOG POSTUPKA NA DRUGOSTEPENOM SUDU Prije suđenja može se sačekati u zajedničkoj čekaonici. Ko želi da čeka u zasebnoj čekaonici može da

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Utgåva 11/2006 11535474 / SV

Montage- och driftsinstruktion. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Utgåva 11/2006 11535474 / SV Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Utgåva 11/2006 11535474 / SV Montage- och driftsinstruktion SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Osoba za kontakte Telefon Broj zaposlenika

Osoba za kontakte Telefon Broj zaposlenika 1 (7) Bosniska/Kroatiska/Serbiska BProgram vlastite kontrole Kod prodaje duhana 12 c član Zakona o duhanu (1993:581) Što je dobro znati o programu vlastite kontrole Vi koji namjeravate prodavati duhanske

Läs mer

Objašnjenje. Pojam. Očitavanje; Očitavanje; završno. Prijavni karton. Abonnemang Pretplata. Allmänna avtalsvillkor Opči uvijeti ugovora

Objašnjenje. Pojam. Očitavanje; Očitavanje; završno. Prijavni karton. Abonnemang Pretplata. Allmänna avtalsvillkor Opči uvijeti ugovora Abonnemang Pretplata Allmänna avtalsvillkor Opči uvijeti ugovora Anläggning Instalacija Anläggningsadress Adresa instalacije Anläggnings id, anl id Identifikacija instalacije Anvisat elhandelsföretag Dodjeljeni

Läs mer

Svensk-bosnisk/kroatisk/serbisk ordlista

Svensk-bosnisk/kroatisk/serbisk ordlista 1 Svensk-bosnisk/kroatisk/serbisk ordlista Förklaringar av ord och begrepp som ofta används på Migrationsverket. Orden och begreppen kan ha en annan innebörd i andra sammanhang. Ordlistan är framtagen

Läs mer

Sigurnost u autu ovako štitite sebe i svoje dijete. Information på bosniska

Sigurnost u autu ovako štitite sebe i svoje dijete. Information på bosniska Sigurnost u autu ovako štitite sebe i svoje dijete Information på bosniska Za vašu sopstvenu sigurnost U ovoj brošuri možete naći informacije o tome kako da povećate sigurnost u autu. Dobit ćete savjete

Läs mer

Švedska dobiva nove novčanice i kovanice

Švedska dobiva nove novčanice i kovanice Švedska dobiva nove novčanice i kovanice PROVJERITE NOVAC! S V E R I G E S R I K S B A N K 1 kruna 2 krune 5 kruna 10 kruna Švedska dobiva nove novčanice i kovanice U 2015. i 2016. Švedska će dobiti nove

Läs mer

DENVER DTB-135 HDDVB-T2-MOTTAGARE

DENVER DTB-135 HDDVB-T2-MOTTAGARE DENVER DTB-135 HDDVB-T2-MOTTAGARE BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 1 Förpackningens innehåll... 1 Systemanslutning... 2 Fjärrkontroll... 3 Förstagångsinstallation... 4 Grundläggande

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? DVA ILI VIŠE JEZIKA? Råd till flerspråkiga familjer. Savjeti višejezičnim porodicama

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? DVA ILI VIŠE JEZIKA? Råd till flerspråkiga familjer. Savjeti višejezičnim porodicama TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer DVA ILI VIŠE JEZIKA? Savjeti višejezičnim porodicama Bosnisk version MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET I RINKEBY TVÅ SPRÅK

Läs mer

kako je to biti mlad & živeti sa zašticenim licnim podacima

kako je to biti mlad & živeti sa zašticenim licnim podacima Jag vill veta ŽELIM da znam kako je to biti mlad & živeti sa zašticenim licnim podacima www.jagvillveta.se Ova brošura je namenjena mladima koji žive sa zaštićenim ličnim podacima. Državni organ za zaštitu

Läs mer

šta treba da kažem svom detetu?

šta treba da kažem svom detetu? Jag vill veta Želim da znam šta treba da kažem svom detetu? Informacije za vas koji ste roditelj i živite sa zaštićenim ličnim podacima 2 Državni organ za zaštitu prava žrtava krivičnog dela (Brottsoffermyndigheten),

Läs mer

BOSNISKA/KROATISKA/SERBISKA. Prodavati duhan

BOSNISKA/KROATISKA/SERBISKA. Prodavati duhan BOSNISKA/KROATISKA/SERBISKA Prodavati duhan 1 Sadržaj Prodavati duhan 3 Koja pravila važe u prodaji duhanskih proizvoda? 4 Ko kontrolira da se prodajna mjesta pridržavaju zakona? 8 Kontrolne kupovine 9

Läs mer

På lättläst BosnisKa Kućni budžet i savjeti oko pitanja zaduženosti i dugova

På lättläst BosnisKa Kućni budžet i savjeti oko pitanja zaduženosti i dugova På lättläst BosnisKa Kućni budžet i savjeti oko pitanja zaduženosti i dugova onda kada je potrebno da unesete red u svoju ekonomiju Besplatno pružanje savjeta u pitanjima kućnog budžeta i zaduženosti koje

Läs mer

SLO BIH SRB HR NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBUPRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHĀLL UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

SLO BIH SRB HR NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBUPRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHĀLL UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE SK NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBUPRIROČNIK ZA SLO UPORABO IN VZDRŽEVANJE S BIH SRB HR HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHĀLL UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE Pubbl. 61240399 - Mag/2010 SK ÚVOD PREKLAD PÔVODNÝCH

Läs mer

LaserJet Pro MFP M129-M132, LaserJet Ultra MFP M133-M134

LaserJet Pro MFP M129-M132, LaserJet Ultra MFP M133-M134 LaserJet Pro MFP M129-M132, LaserJet Ultra MFP M133-M134 Uputstvo za upotrebu M129-M134 www.hp.com/support/ljm129mfp HP LaserJet Pro MFP M129-M132, LaserJet Ultra MFP M133-M134 Uputstvo za upotrebu Autorska

Läs mer

TG 2600 XP (25.4 cm 3 ) - TG 2750 XP (25.4 cm 3 ) - TGS 2750 XP (25.4 cm 3 )

TG 2600 XP (25.4 cm 3 ) - TG 2750 XP (25.4 cm 3 ) - TGS 2750 XP (25.4 cm 3 ) SK NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU SLO PRIROČNIK ZA UPORABNIKA S HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL BIH SRB HR UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE Pubbl. 58040397 - Sett/2008 TG 2600 XP (25.4 cm 3 ) - TG

Läs mer

Zdravlje i wellness. Saune Infracrvene kabine. www.weka-holzbau.com

Zdravlje i wellness. Saune Infracrvene kabine. www.weka-holzbau.com Zdravlje i wellness Saune Infracrvene kabine www.weka-holzbau.com Sauniranje MONTAŽNE SAUNE Osnove za korisnike saune Moja omiljena sauna WEKA kvaliteta sa zidnim elementima debljine i do 68 mm Zašto ići

Läs mer

Sve o vozačkoj dozvoli

Sve o vozačkoj dozvoli Za vas koji imate namjeru polagati ispit za vozačku dozvolu, za vas koji već imate vozačku dozvolu ili za vas koji želite postati instruktor vožnje. Sve o vozačkoj dozvoli 1 VOZAČKA DOZVOLA uzbudljivo,

Läs mer

Sve o vozačkoj dozvoli

Sve o vozačkoj dozvoli Za vas koji imate namjeru polagati ispit za vozačku dozvolu, za vas koji već imate vozačku dozvolu ili za vas koji želite postati instruktor vožnje. Sve o vozačkoj dozvoli 1 SADRŽAJ 1 Polagat ću za vozačku

Läs mer

Sve o vozačkoj dozvoli

Sve o vozačkoj dozvoli Za vas koji imate namjeru polagati ispit za vozačku dozvolu, za vas koji već imate vozačku dozvolu ili za vas koji želite postati instruktor vožnje Sve o vozačkoj dozvoli 1 VOZAČKA DOZVOLA uzbudljivo,

Läs mer

FILOSOFISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATUR

FILOSOFISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATUR FILOSOFISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATUR Elizabeta Nestić Översättning av institutionsnamn från svenska till kroatiska och från kroatiska till svenska Masterarbete Handledare:

Läs mer

Dobrodošli u Moju zbirku domaćih zadaća 3!

Dobrodošli u Moju zbirku domaćih zadaća 3! Dobrodošli u Moju zbirku domaćih zadaća 3! Veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas kao roditelje da sudjelujete u svijetu domaćih zadaća svoje djece! Imate za obaviti važan zadatak. U Mojoj zbirci domaćih

Läs mer

TR 61E (600W) - TR 91E (850W)

TR 61E (600W) - TR 91E (850W) NL SLO GEBRUIKSAANWIJZING PRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE S HR BIH SRB TR 61E (600W) - TR 91E (850W) Pubbl. 60020043 - Mag/2010

Läs mer

BOSNISKA/SERBISKA/KROATISKA. Prodaja piva srednje jačine

BOSNISKA/SERBISKA/KROATISKA. Prodaja piva srednje jačine BOSNISKA/SERBISKA/KROATISKA Prodaja piva srednje jačine 1 Sadržaj Prodaja piva srednje jačine 3 Koja pravila važe za prodaju piva? 4 Ko kontrolira da prodavnice prate zakon? 8 Kontrolna kupovina 9 Šta

Läs mer

932 C (30.1 cm 3 ) SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU SLO PRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE S HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

932 C (30.1 cm 3 ) SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU SLO PRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE S HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL BIH SRB HR UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE 932 C (30.1 cm 3 ) S HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SLO PRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU POZOR! - Táto motorová píla

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SIGURNOST PUTOVANJA O prometnoj sigurnosti za djecu s funkcijskim preprekama

SIGURNOST PUTOVANJA O prometnoj sigurnosti za djecu s funkcijskim preprekama SIGURNOST PUTOVANJA O prometnoj sigurnosti za djecu s funkcijskim preprekama Projekt suradnje između Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU Vägverket Väg- och transportforskningsinstitutet,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:4 Nr 4 Avtal med Bosnien och Hercegovinas ministerråd om samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter Stockholm

Läs mer

Vama koji ste bili izloženi kaznenom djelu

Vama koji ste bili izloženi kaznenom djelu Vama koji ste bili izloženi kaznenom djelu 1 VAMA KOJI STE BILI IZLOŽENI KAZNENOM DJELU Tijelo vlasti za žrtve kaznenih djela (Brottsoffermyndigheten), 2015 Ilustracije Maria Wall Proizvodnja Plakat Tiskara

Läs mer

Pitanja i odgovori o ekonomskoj pomoći (socijalna pomoć)

Pitanja i odgovori o ekonomskoj pomoći (socijalna pomoć) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till serbokroatiska Artikelnummer 2006-114-7 Pitanja i odgovori o ekonomskoj pomoći (socijalna pomoć) Kratki odgovori na običajna pitanja Želiš li iscrpniju

Läs mer

Det modulära DR-motorsystemet

Det modulära DR-motorsystemet Det modulära DR-motorsystemet 1 Produktfilosofi: En motorserie för millioner motorkombinationer 2 De mest framträdande egenskaperna i det modulära motorsystemet är: 1. Standard-och energieffektiva motorer

Läs mer

Švedska. džepni vodič. Činjenice, korisna obavještenja i savjeti novim građanima. Integrationsverket

Švedska. džepni vodič. Činjenice, korisna obavještenja i savjeti novim građanima. Integrationsverket Švedska džepni vodič Činjenice, korisna obavještenja i savjeti novim građanima Integrationsverket Švedska džepni vodič Činjenice, korisna obavještenja i savjeti novim građanima Švedska džepni vodič GLAVNI

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SLO BIH SRB HR GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING PRIROČNIK ZA UPORABNIKA HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHĀLL UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

SLO BIH SRB HR GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING PRIROČNIK ZA UPORABNIKA HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHĀLL UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE NL GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SLO PRIROČNIK ZA UPORABNIKA S BIH SRB HR HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHĀLL UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE Pubbl. 61240409 - Set/2010 NL INLEIDING VERTALING

Läs mer

15-20% Katalog proizvoda 2012 Tehnika grejanja. prosečne uštede. miliona ljudi u svetu MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

15-20% Katalog proizvoda 2012 Tehnika grejanja.  prosečne uštede. miliona ljudi u svetu MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Katalog proizvoda 2012 Tehnika grejanja 50 miliona ljudi u svetu Sa zadovoljstvom koristi Danfoss proizvode 15-20% prosečne uštede Energije korišćenjem Danfoss proizvoda i

Läs mer

Ändringar MOVITRAC LTE-B * _1114*

Ändringar MOVITRAC LTE-B * _1114* Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *1353050_1114* Ändringar SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Läs mer

937 (35.2 cm 3 ) 941C (39.0 cm 3 ) 941CX (39.0 cm 3 )

937 (35.2 cm 3 ) 941C (39.0 cm 3 ) 941CX (39.0 cm 3 ) BIH SRB HR UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE 937 (35.2 cm 3 ) 941C (39.0 cm 3 ) 941C (39.0 cm 3 ) S HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHĀLL SK NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBUPRIROČNIK ZA SLO UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Läs mer

Översatt av Nura Pjanic

Översatt av Nura Pjanic Översatt av Nura Pjanic 2004 SVENSKA BOSNISKA KROATISKA - SERBISKA - DIAGRAM Diagrami EXEMPEL Cirkeldiagram Kruzni diagram 4:e kvart 3% :a kvart 3% 2:a kvart 7% 3:e kvart 57% 00 80 Linjediagram Linijski

Läs mer

Vama koji ste bili izloženi krivičnom delu

Vama koji ste bili izloženi krivičnom delu Vama koji ste bili izloženi krivičnom delu 1 VAMA KOJI BILI STE IZLOŽENI KRIVIČNOM DELU Organ vlasti za žrtve krivičnih dela (Brottsoffermyndigheten), 2015 Ilustracije Maria Wall Proizvodnja Plakat Štamparija

Läs mer

Utgåva. MOVIDRIVE MD_60A Absolutvärdespositionering 03/2001. Handbok 1051 0192 / SV

Utgåva. MOVIDRIVE MD_60A Absolutvärdespositionering 03/2001. Handbok 1051 0192 / SV MOVIDRIVE MD_60A Absolutvärdespositionering Utgåva 0/00 Handbok 0 09 / SV SEW-EURODRIVE Innehållsförteckning Viktiga anvisningar... Systembeskrivning.... Användningsområden.... Tillämpningsexempel...6

Läs mer

Za Vas koji želite da polažete za vozačku dozvolu ili za instruktora. Sve o vozačkoj dozvoli

Za Vas koji želite da polažete za vozačku dozvolu ili za instruktora. Sve o vozačkoj dozvoli Za Vas koji želite da polažete za vozačku dozvolu ili za instruktora. Sve o vozačkoj dozvoli 1 SADRŽAJ 1 Ja hoću da polažem za vozačku dozvolu...str. 4 Ovde ćete naći informacije koje će vam koristiti

Läs mer

Imam dijabetes (šećernu bolest) tipa 2!

Imam dijabetes (šećernu bolest) tipa 2! Jag har fått typ 2-diabetes! Imam dijabetes (šećernu bolest) tipa 2! Što je dijabetes? Ako imate dijabetes to znači da je vaša razina šećera u krvi previsoka. Postoje dvije glavne vrste dijabetesa: Dijabetes

Läs mer

MV 505809 MV 506066 Miljödeklaration MD 51.366

MV 505809 MV 506066 Miljödeklaration MD 51.366 51.366/1 AVM 124/125S: Ventilställdon med lägesregulator. För regulatorer med kontinuerlig utsignal (0 10V och / eller 4 20 ma) eller 2-punkt, 3-punkts reglering För reglering a 2-ägs- eller 3-ägs entiler

Läs mer

Biobränsleanläggningar med kapacitet upp till 20 MW

Biobränsleanläggningar med kapacitet upp till 20 MW KRAFTVÄRME FJÄRRVÄRME PROCESSINDUSTRI TOTALENTREPRENAD Biobränsleanläggningar med kapacitet upp till 20 MW 1 Välkommen till JERNFORSEN Företaget som i generationer har levererat bioenergilösningar till

Läs mer

FILOSOFISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATUR. Syntaktisk komplexitet vid översättning av texter i olika stilar

FILOSOFISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATUR. Syntaktisk komplexitet vid översättning av texter i olika stilar FILOSOFISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATUR Tea Božek Syntaktisk komplexitet vid översättning av texter i olika stilar Magisterarbete Handledare: Zvonimir Novoselec, universitetslektor

Läs mer

FILOSOFISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATUR. Tillämpning av transposition i olika texttyper

FILOSOFISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATUR. Tillämpning av transposition i olika texttyper FILOSOFISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATUR Ivana Hrastić Tillämpning av transposition i olika texttyper Magisterarbete Handledare: dr. sc. Jasna Novak Milić, dr. sc. Bodil

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Utgåva 02/ / SV

Montage- och driftsinstruktion. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Utgåva 02/ / SV Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Utgåva 02/2007 11535067 / SV Montage- och driftsinstruktion SEW-EURODRIVE Driving the

Läs mer

pravljenje razlike Zajedno smo jači Vi pravite razliku

pravljenje razlike Zajedno smo jači Vi pravite razliku Zajedno smo jači pravljenje razlike Vi pravite razliku Vi pravite razliku Kod nas ste kao član uvijek u centru pažnje. Zajedno se pomažemo i trudimo se da se Vama i Vašim kolegama članstvo isplati. Vaš

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Applikationsmodul "Sensorbaserad positionering via buss" Utgåva 01/2005 FA362000 11313579/ SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Applikationsmodul Sensorbaserad positionering via buss Utgåva 01/2005 FA362000 11313579/ SV Växelmotorer \Industriväxlar \Drivsystemteknik \Drivsystemautomation \ MOVIDRIVE MDX61B Applikationsmodul "Sensorbaserad positionering via buss" Utgåva 1/25 11313579/ SV FA362 Handbok SEW-EURODRIVE Driving

Läs mer

CENOVNIK, februar TEHNIKA GREJANJA

CENOVNIK, februar TEHNIKA GREJANJA CENOVNIK, februar 2010 www.grejanje.danfoss.com TEHNIKA GREJANJA Cene proizvoda su izražene u EUR (uračunati troškovi carine i transporta, bez PDV-a). Plaćanje se vrši u RSD prema zvaničnom kursu NBS.

Läs mer

Uputstvo za upotrebu RDS-prijemnika

Uputstvo za upotrebu RDS-prijemnika Uputstvo za upotrebu RDS-prijemnika Upravo si dobio RDS-aparat koji je namenjen da te upozori kada se u blizini dogodi ozbiljna nesreća. Kada se nesreća dogodi displej bude crven i sadrži tekst: «VAŽNA

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Minikontaktorer MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~

Minikontaktorer MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~ MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~ Allmänt Minikontaktorer MO är ideala för omkoppling i industrin, konstruktion av växlar och installationer. De många varianterna samt det stora utbudet

Läs mer

Det drickbara resevaccinet mot kolera

Det drickbara resevaccinet mot kolera Svenska Det drickbara koleravaccinet Det drickbara resevaccinet mot kolera Genom mat och dryck sprids en rad bakterier som orsakar turistdiarré. En av dessa är kolera som i sin milda form inte kan skiljas

Läs mer

Olivera Grbić. Srpski. Kuvar. Sva tradicionalna jela na jednom mestu. Beograd, 2013.

Olivera Grbić. Srpski. Kuvar. Sva tradicionalna jela na jednom mestu. Beograd, 2013. Olivera Grbić Srpski Kuvar Sva tradicionalna jela na jednom mestu Beograd, 2013. Olivera Grbić SRPSKI KUVAR Glavni urednik: Dijana Dereta urednik izdanja: Aleksandar Šurbatović Grafički dizajn: Goran Grbić

Läs mer

FILOSOFISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATUR. Översättning av institutionsnamn mellan kroatiska och svenska

FILOSOFISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATUR. Översättning av institutionsnamn mellan kroatiska och svenska FILOSOFISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATUR Pavle Luketić Översättning av institutionsnamn mellan kroatiska och svenska Magisterarbete Handledare: dr.sc. Goranka Antunović

Läs mer

Opremanje sportskih objekata

Opremanje sportskih objekata Opremanje sportskih objekata SPORT NET INŽENJERING Fra Didaka Buntića b.b. Široki Brijeg Širom Bosne i Hercegovine grade se i obnavljaju sportske dvorane kako one veće tako i manje, školske dvorane. Jedna

Läs mer

CPX terminal. Manual elektronik. CPX fältbussnod. Typ CPX FB6. Fältbussprotokoll: Interbus enligt EN 50254. Manual 526 438 sv 0402b [674 158]

CPX terminal. Manual elektronik. CPX fältbussnod. Typ CPX FB6. Fältbussprotokoll: Interbus enligt EN 50254. Manual 526 438 sv 0402b [674 158] CPX terminal Manual elektronik CPX fältbussnod Typ CPX FB6 Fältbussprotokoll: Interbus enligt EN 50254 Manual 526 438 sv 0402b [674 158] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare.................................

Läs mer

Sigurnost u svakodnevnom životu Uputstva i saveti pod starije dane!

Sigurnost u svakodnevnom životu Uputstva i saveti pod starije dane! Sigurnost u svakodnevnom životu Uputstva i saveti pod starije dane! 1 Sigurnost u svakodnevnom životu Uputsta i saveti pod starije dane! 2009 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2 Predgovor

Läs mer

BC 280 (27.2 cm 3 ) BC 320 (30.5 cm 3 )

BC 280 (27.2 cm 3 ) BC 320 (30.5 cm 3 ) NL SLO S GEBRUIKSAANWIJZING PRIROČNIK ZA UPORABNIKA HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE BIH SRB HR BC 280 (27.2 cm 3 ) BC 320 (30.5 cm 3 ) (27.2 cm (30.5 cm 3 ) Pubbl.

Läs mer

Automation and and Drives. Elektroinstallation von A bis Z. Öppet Hus 2007

Automation and and Drives. Elektroinstallation von A bis Z. Öppet Hus 2007 Automation and and Drives Elektroinstallation von A bis Z A&D LSP+Norm Öppet Hus 2007 Allströmskännande jordfelsbrytare typ B Användbar för alla typer av applikationer Allströmskännande jordfelsbrytare

Läs mer

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZLARINA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZLARINA GRAD ŠIBENIK 355/03. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZLARINA travanj 2009. godine broj elaborata: 355/03. Naziv plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZLARINA TEKSTUALNI I GRAFIČKI DIO, OBVEZNI PRILOZI OVAJ ELABORAT

Läs mer

Räknare med displayer. Elektroniska räknare. Nordela. 20 khz / Förvalsräknare 10 khz med pulsgivare (A, B) HTL DX 346-348

Räknare med displayer. Elektroniska räknare. Nordela. 20 khz / Förvalsräknare 10 khz med pulsgivare (A, B) HTL DX 346-348 Räknare med displayer Elektroniska räknare 20 khz / Räknare A, B, set/reset positionsvisning; pulsgivare (A, B) HTL, flankräkning (x1, x2, x4) antalsräkning; A = räknaringång, B = upp/ned alt. A, B = räknaringångar;

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FOM 1 FOM 2 DJUP 400 INNERDÖRR PÅ GÅNGJÄRN FÖR INSTRUMENT OCH BRYTARE GÅNGJÄRN ELM. P6 PLINT GRPF. F-BOX SKRIV- PULPET 125A

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FOM 1 FOM 2 DJUP 400 INNERDÖRR PÅ GÅNGJÄRN FÖR INSTRUMENT OCH BRYTARE GÅNGJÄRN ELM. P6 PLINT GRPF. F-BOX SKRIV- PULPET 125A DJUP 400 00 VC BG BG JF F U F F4 F5-0 FV KA- SB QF QF SB A5 CPU F T TE A4 A3 A A INNERDÖRR PÅ GÅNGJÄRN FÖR INSTRUMENT OCH BRYTARE GÅNGJÄRN S S X X X3 A6 500 GRPF. 000 SKYDDSHUV ELM. P6 MÄTARPLINT FOM FOM

Läs mer

Za Vas koji želite da polažete za vozačku dozvolu ili za instruktora. Sve o vozačkoj dozvoli

Za Vas koji želite da polažete za vozačku dozvolu ili za instruktora. Sve o vozačkoj dozvoli Za Vas koji želite da polažete za vozačku dozvolu ili za instruktora. Sve o vozačkoj dozvoli 1 VOZAČKA DOZVOLA Uzbudljivo, odgovorno kao i mnogo toga o čemu treba voditi računa! Ova brošura će Vam pomoći

Läs mer

X9017. Kommunikationskort, EIB. Kommunikationskort för EIB- och KNX-nätverk, för intern montering i EXOflex etc.

X9017. Kommunikationskort, EIB. Kommunikationskort för EIB- och KNX-nätverk, för intern montering i EXOflex etc. flik plats revision 0 610 08 2007 X9017 Kommunikationskort, EIB Kommunikationskort för EIB- och KNX-nätverk, för intern montering i EXOflex etc. Möjliggör logik-, beräkning- och styrfunktioner till ett

Läs mer

Motorstyrning Variabel frekvensstyrning Frekvensomriktare VariFlex RVF

Motorstyrning Variabel frekvensstyrning Frekvensomriktare VariFlex RVF Motorstyrning Variabel frekvensstyrning Frekvensomriktare VariFlex RVF Produkt beskrivning Variflex är en enkel och kompakt frekvensomriktare för styrning av 3-fas asynkronmotor. Frekvensomriktarens 10

Läs mer

Utgåva MOVIDRIVE MD_60A 09/2001. Montage- och driftsinstruktion / SV

Utgåva MOVIDRIVE MD_60A 09/2001. Montage- och driftsinstruktion / SV MOVIDRIVE MD_0A Utgåva 09/00 Montage- och driftsinstruktion 0 8 / SV SEW-EURODRIVE Viktiga anvisningar... 4 Säkerhetsanvisningar... Apparatuppbyggnad:... 7. Typbeteckning, märkskyltar och leveransomfattning...

Läs mer

SLO PRIROČNIK ZA UPORABNIKA BIH SRB HR

SLO PRIROČNIK ZA UPORABNIKA BIH SRB HR NL GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SLO PRIROČNIK ZA UPORABNIKA S BIH SRB HR HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHĀLL UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE Pubbl. 61240431 - Giu/2011 NL S INLEIDING VERTALING

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

Rättelse av montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC LTP

Rättelse av montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC LTP Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Rättelse av montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC LTP Utgåva 06/2009 16820061 / SV SEW-EURODRIVE Driving the world Rättelse

Läs mer

Både kvinnor och män flyr, men

Både kvinnor och män flyr, men Ž E N A List Bosanskohercegovačkog saveza žena u Švedskoj Tidskrift utgiven av Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige januar oktobar 2015. 57 58 KVINNA Detta temadubbelnummer av tidskriften

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Applikationsmodul "Flygande såg" Utgåva 08/2005 FA / SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Applikationsmodul Flygande såg Utgåva 08/2005 FA / SV Växelmotorer \Industriväxlar \Drivsystemteknik \Drivsystemautomation \Service MOVIDRIVE MDXB Applikationsmodul "Flygande såg" FA32800 Utgåva 08/200 3347/ SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

725 S ERGO (25.4 cm 3 ) 725 T ERGO (25.4 cm 3 )

725 S ERGO (25.4 cm 3 ) 725 T ERGO (25.4 cm 3 ) SK SLO S HR NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE 725 S ERGO (25.4 cm 3 ) 725 T ERGO (25.4 cm 3 ) Pubbl. 61100034B

Läs mer

ÖVerspännIngssKydd ELMILjÖ 2012

ÖVerspännIngssKydd ELMILjÖ 2012 Överspänningsskydd Elmiljö 2012 ÖVERSPÄNNINGSSKYDD Heltäckande program för skydd i alla applikationer Elektroniktätheten ökar i alla miljöer. Vi ser det tydligt, såväl i hemmet och industrin, som i samhället

Läs mer

OSNOVNI PODACI O ŠVEDSKOJ

OSNOVNI PODACI O ŠVEDSKOJ OSNOVNI PODACI O ŠVEDSKOJ 1 1. Osnovne informacije Glavni grad: Stockholm Broj stanovnika: 9 milijuna Površina: 450.000 km² Valuta: švedska kruna (SEK) Stopa nezaposlenosti: 6,4% (podatak iz siječnja 2008.)

Läs mer

Hygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020.

Hygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020. ygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020 Bruksanvisning ygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) i stavutförande med anslutningshuvud

Läs mer

NAIZMJENIČNO NA MATERNJEM I NA ŠVEDSKOM JEZIKU

NAIZMJENIČNO NA MATERNJEM I NA ŠVEDSKOM JEZIKU NAIZMJENIČNO NA MATERNJEM I NA ŠVEDSKOM JEZIKU Unapređenje jezika i znanja za višejezičnu predškolsku i školsku djecu VÄXELVIS PÅ MODERSMÅL OCH SVENSKA bosnisk version Moj jezik raste Dijete kojemu se

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation revision 06 2013 RC-CFO Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation RC-CFO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra

Läs mer

Foto Gong. Klassisk eller trådlös det perfekta systemet som övervakar entrén dygnet runt.

Foto Gong. Klassisk eller trådlös det perfekta systemet som övervakar entrén dygnet runt. Foto Gong Klassisk eller trådlös det perfekta systemet som övervakar entrén dygnet runt. Foto Gong betyder välkommen Foto Gong är den perfekta lösningen för din butiksentré och alla andra ställen där du

Läs mer

SNABBGUIDE. Frekvensomvandlare VAU 7.5/3. www.becker-international.com. Instruktionsbok 28100241401 11/12

SNABBGUIDE. Frekvensomvandlare VAU 7.5/3. www.becker-international.com. Instruktionsbok 28100241401 11/12 Instruktionsbok SNABBGUIDE Frekvensomvandlare VAU 7.5/3 28100241401 11/12 Säkerhetsanvisningar Varning för elektrisk stöt! Livsfara! Elektriska stötar kan orsaka svåra personskador eller leda till döden.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

XTM-905 / XPx-xxx Expansionmoduler

XTM-905 / XPx-xxx Expansionmoduler Produktblad 2.5.1 Utgåva 01.01 XTM-905 / XPx-xxx Expansionmoduler Expandering av DX9100:s kapacitet görs genom att ansluta I/O (ingång/utgång) moduler till regulatorns expansionsbus. Totalt kan DX9100

Läs mer

Režim održavanja: Stanica / Stajališta: Režim održavanja: Granični prelaz KM (kod države) Svaki dan petak Ostali dani u. sedmici Vrijeme u polasku:

Režim održavanja: Stanica / Stajališta: Režim održavanja: Granični prelaz KM (kod države) Svaki dan petak Ostali dani u. sedmici Vrijeme u polasku: AUSTRIJA: ŠIPOVO BANJA LUKA (BIH) BEČ (A) GORNJI GRACI BANJA LUKA (BIH) LINZ (A) CRNA GORA: BANJA LUKA (BIH) HERCEG NOVI (MN) BIJELJINA (BIH) HERCEG NOVI (MN) HRVATSKA: BANJA LUKA (BIH) RIJEKA (HR) PRIJEDOR

Läs mer

SES Temperaturregulator ED6

SES Temperaturregulator ED6 SES Temperaturregulator ED6 ED6 är en liten och enkel regulator med ett konkurrenskraftigt pris. Trots sitt lilla format kan regulatorn enkelt programmeras från fronten. ED6b har endast analog utgång,

Läs mer

Dragkraft [N] Dragkraft [N]

Dragkraft [N] Dragkraft [N] 51.362/1 AVM 105/115S: Ventilställdon med Sauter Uniersal Technology (SUT) För regulatorer med analog utgång (0...10 V) eller kontaktutgång (2- eller 3-punkts styrning). För tå- och treägs-ägs entiler

Läs mer

Želim da znam. kako mogu da pomognem deci koja su izložena krivicnom delu?

Želim da znam. kako mogu da pomognem deci koja su izložena krivicnom delu? Želim da znam kako mogu da pomognem deci koja su izložena krivicnom delu? 1 2 Državni organ za zaštitu prava žrtava krivičnog dela, 2014 Ilustracije Maria Wall Produkcija Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå

Läs mer

Ukoliko čujete sirene nuklearne elektrane Ringhals Postupite ovako

Ukoliko čujete sirene nuklearne elektrane Ringhals Postupite ovako 2011 Ukoliko čujete sirene nuklearne elektrane Ringhals Postupite ovako Signal Važno obaveštenje Važno obaveštenje 14 7 sekundi 7 14 7 Opasnost prošla 30 40 sekundi dugi zvučni signal Učinite sledeće ukoliko

Läs mer

Profibus. Altivar/Altistart. Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway)

Profibus. Altivar/Altistart. Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway) Profibus Altivar/Altistart Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway) 2004-07-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 KONFIGURERA PROFIBUS-NÄTVERK...4 3 INSTÄLLNING AV GATEWAY...8 3.1

Läs mer