Seminarium Diaspora Enterprise Workshop November 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium Diaspora Enterprise Workshop 15-16 November 2010"

Transkript

1 1 (14) Verksamhetsområden Besök, bosättning och medborgarskap samt asyl återvandringsfrågor Anteckningar Seminarium Diaspora Enterprise Workshop November 2010 Plats: Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) Deltagare från Migrationsverket Johannes Kotsakidis och Andres Parts. Våra anteckningar vill ge en allmän överblick, men i synnerhet vill vi belysa några föredrag vi fann intressanta ur våra respektive arbetsområdens perspektiv, arbetskraftsinvandring och återvandringsfrågor. Presentationerna framfördes på engelska och vi har översatt till svenska. Arrangören publicerar en rapport i ett senare skede. Bakgrund och syfte med workshop Internationella handelshögskolan i Jönköping (JIBS) höll en workshop i syfte att skapa, främja och vidareutveckla invandrarföretagande med tonvikt på småoch mellanstora invandrarföretag som verkar gränsöverskridande och skapar nya jobb både i Sverige och i invandrarnas hemländer. Medarrangörer var ALMI företagspartner, IFS Immigrantinstitutet. Sida och UEL (University of East London). Arrangemanget sponsrades av Diasporalink, IntEnd, Jönköpings universitet, STINT, Svenskt Näringsliv Vinnova och Weshare. Inledning av Niclas Adler, VD och Dekan sedan mars 2007 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Sverige. Elever från 18 nationer studerar vid JIBS och hela Universitetet består av 45 fakulteter. JIBS följer den internationella utvecklingen med sitt hjärta och entreprenörskap med sin hjärna. Fokus ligger på affärsvärldens små- och mellanstora företagande, vars komplexitet och osäkerhet för entreprenörers framtid uppmärksammas särskilt. Ambition att utnyttja diasporans resurser och entreprenörskap och att bidra till att utveckla svensk handel i dess beroende position. Introduktion av workshopen Bengt Henoch, Rektor Högskolan Jönköping och VD Diasporalink, Sverige Följande är utdrag från hans introduktion med tema: Diaspora/hemlandets företagande skapar välfärd i diasporans värd- och hemländer. Varför lämnar folk sitt land?

2 2 (14) 1. Förbättra/rädda sina liv a) För att överleva, fly krig och förföljelse b) Förbättra sina levnadsförhållanden och kompetens 2. Höja levnadsstandarden för familjen hemma a) Förse med medel för att överleva b) Skicka pengar/varor för konsumtion, etc. c) Källa för kompetens/färdigheter 3. Cirkulär migration Migration en investering? En förklaring är att se migration som en investering i företagande till gagn för familjen, släkten och hemorten. Det finns rapporter och undersökningar som pekar åt det hållet. Grundläggande siffror Världens befolkning är 6,3 miljarder.185 millioner lever utanför landet de föddes vilket representerar 3 % av världens befolkning. 350 US$ miljarder skickas som remitteringar varje år och det är ungefär US$ per capita och år. Var tionde individ påverkas direkt av migration och remitteringar. En miljard av världens befolkning har tillgång till finansiella tjänster och det är 2,5 miljarder som inte har någon service för att spara, investera eller transferera pengar genom formella kanaler och 2,8 miljarder är kategorin de fattigaste utan någon som helst tillgång till finansservice sektorn. Slutsats. De flesta mottagarna av remitteringar är i mellanskiktet och därför beräknas 50 % av remitteringarna vara informella. Remitteringar statistik Mellan US $100 till US $1,000 per transaktion skickar migranterna som internationella remitteringar; de interregionala och inrikes remitteringarna är i allmänhet mycket lägre % av lönen remitteras och 65 % av mottagarna är kvinnor. Pengarna används 50 % till konsumtion och 15 % till hälso- och sjukvård, samt utbildning. Resterande används till inköp av kapitalvaror (stereon, TV, tvättmaskiner etc.) investeringar i hus, land, boskap eller sociala kulturella aktiviteter (bröllop, begravningar), lånebetalningar (många gånger är det kostnaden för migrationen) och sparande eller aktiviteter som genererar arbetstillfällen på hemorten. Allmänt sett för remitteringar är att aktörerna har lokala agendor och därför finns det ett behov av att facilitera kommunikationen för företagen att bli landgränsöverskridande. Det finns nycklar för att dra ut pluggarna som stoppar upp kommunikationen: En enda hemsida som innehåller nödvändig information för att para ihop tillgängliga resurser för att stödja dem som vill starta ett gränsöverskridande företagande. Bygga upp förtroende mellan aktörerna för lagarbete och risktagande.

3 3 (14) Skapa lagformationer mellan entreprenörer och mentorer som erkänner embryot av remitterande sändare och mottagare. Matcha intressen och kompetensprofiler för att använda sig av dem tillsammans med de gränsöverskridande samverkande lagen. Bygga upp en gemenskap för de intressegrupper som baseras på att delge information och gemensamma intressen. Under de senaste decennierna har medias utveckling för kommunikation, rörlighet, transfereringar, distribuerade gemenskaper och integration av press/nätet/film varit andlöst spännande. Denna utveckling har skapat nya och unika möjligheter för gränsöverskridande samarbete och för att bygga upp internationellt företagande och projekt. Det finns en bas för inkluderande av gemenskaper, kompetensbanker, gränsöverskridande frön för samarbete med finansiering och för att effektivisera transfereringar av pengar internationellt. I fortsättningen kan det uppstå nya former för sparande, investeringar och gränsöverskridande finansiellt risktagande. Vår vision är att villkoren för diasporans- och hemortens entreprenörers gränsöverskridande företagande och handel stöds för att gå framåt och att det kommer att skapa välfärd och arbete. Läs mer om Diasporalink på Workshopen var uppdelad i tre block A/B/C med olika tematiska ämnen: A Mikrofinansiering och finansiella tjänster för gränsöverskridande företag. Remitteringar, trappsteget till full finansiell integration Norbert Bielefeld, World Savings Bank Institute (WSBI), Bryssel Belgien. Följande ger en bakgrund till WSBI och sedan följer en resumé av föredraget. Bakgrund WSBI är en av de största internationella banksammanslutningarna och den enda globala representanten för sparande och detaljhandelns bankväsen. Grundades 1924 och representeras i 92 länder (Asien-Stilla havet, Amerikanska kontinenten, Afrika och i Europa genom ESBG, the European Savings Banks Group). WSBI arbetar nära de internationella finansiella institutionerna och givaragenturerna och faciliterar ingångskanaler till finanssektorer över hela världen såväl i utvecklings- eller utvecklade regioner. Mer än annat är remitteringar folkets pengar. De resulterar från viljan att utmana oddsen för tradition och geografiskt läge, ibland genom politisk acceptans och lagbundenhet. Deras makroekonomiska inflytande har länge ignorerats. Nu är de på G8as agenda som en fråga. Ändå finns det ett antal utvecklade länder som fortfarande utmanar föreställningen om migration uppenbart omedvetna om dess rötter. Emedan ett antal utvecklingsländer uppmuntrar utvandring, har få implementerat riktlinjer vilka skulle ge möjligheten för deras ekonomier att skörda det mesta från flödet av remitteringar.

4 4 (14) Hur kan den privata sektorn och speciellt de finansiella institutionerna och deras tjänster i både emigrerande och immigrerande länder förbättra värdena av möjligheterna som finns för närvarande och göras mer tillgängliga för migranter och deras familjer? Bortom och utöver de ansträngningar som gjorts de sista åren för att förbättra transparens och säkerhet, konkurrens, och reducerade kostnader (insatser som huvudsakligen gett resultat i den Amerikanska korridoren ), är majoriteten av remitteringarna fortfarande kontantinbetalningar och utbetalda i kontanter. Finansieringssystemens misslyckande oftast ett vidmakthållande av gällande riktlinjer och regler berövar bankmigranter och deras familjer, och samhället fördelarna av tillgången till finansiering. Tekniken enbart kommer inte dramatiskt att hjälpa till att höja användningen av bankerna. Det som behövs för att maximera migrant nyttan är ett paradigm skifte för finansinstitutionerna. Bekräfta migrationens värdekedja, vikten av olika gemenskaper i denna kedja, och tyngden av förtroende och tillit som visats successivt genom att flytta remitteringar från kontanthantering till en rad av stöttande finansiella produkter istället för att vara mellanhänder i ett sent skede av affärer med remitteringstransfereringar. Ett systematiskt tillvägagångssätt till migrationens värdekedja kommer att kräva ett djupare samarbete mellan finansinstitutionerna i både emigrerande och immigrerande länder i områden som information, utbildning, produktdesign och ledningsfunktioner, förmedling av tillgängliga tjänster, resultatrapporter och överföring av erfarenheter. Men, tillvägagångssättet kommer också att tillåta kvalificering av affärsstudier och användandet av samarbetsplattformar för remitteringar kan leda till att säkra grunden för remitteringar. Mellanhändernas kostnader kan reduceras. Det finns nord-syd och syd-syd allianser inom finansindustrin, och bortom som behöver formeras hos producenterna och leverantörerna för att ta remitteringstjänster till marknaden med integrerade produkter som maximeras för migranternas nytta. Inverkan av tekniken i dagens mikrofinanser Dr. Erick Rengifo, Direktör Centret för Internationella Policy Studier (CIPS), Fordham University, New York City, USA Inledning Information och kommunikationsteknologi har utvecklats snabbt under det sista decenniet. Internationella Telekommunikations Unionen (ITU) har rapporterat att i slutet av 2009 hade antalet mobilabonnenter i världen nått upp till 4,6 miljarder och kan växa upp till 5 miljarder under år Omkring 2 miljarder av användarna har tillgång till Internet och av dessa är 1,1 miljarder knutna till Afrika, Asien och Latinamerika. Genom teknologins framsteg pågår en revolution inom mikrofinansvärlden. Användningen av teknologin för mikrofinansiering når ut till fler klienter och erbjuder fler tjänster på ett bättre sätt med ett nytt utbud av produkter. Dessa nya produkter är tydligt kopplade till den nya cell-mobiltelefonin och Internet-teknologin och det har växt fram nya användningsområden. Vi vill vidga konceptet med en mer omfattande försäkring för fattiga arbetare som använder produkterna idag.

5 5 (14) Bakgrund Mikrofinansiering har sina rötter i början av 1970-talet genom utvecklingen av mikrolån. Det är idag en jättestor framväxande rörelse i minst femtio utvecklingsländer. Med över firmor, organisationer och millioner spar- och låne konton. Mikrofinansieringens mindre transaktioner har ett genomsnitt av 275 US$ för sparkonton och 450 US$ för låne konton. Huvuddelen av aktiviteterna sker genom Mikrofinansinstitutioner (MFI) som specialiserat sig på finanstjänster för fattiga arbetare. Det finns också andra aktörer såsom publika, privata och välgörenhetsorganisationer. Modeller och verksamheter för mikrofinans ska vara självbärande och når ut till ett stort antal av de fattiga, cirka 30 %. Fast det finns låga räntor, under 1 % och MFIs med höga räntor 25 % till 40 %, kan marknaden inte svara upp till vad som efterfrågas. Det beror på höga verksamhetskostnader, de i genomsnitt mindre transaktionerna för att klara kostnaderna, hög aktivitet av interaktion, att vara nära kunderna och höga förvaltningskostnader (15-20%). MFIs har inga ingångar till statliga banker för sin förvaltning och säkerheter, så de måste låna medel från affärsbankerna och den globala kapitalmarknaden. Samtidigt finns det lokala marknadsbegränsningar som håller tillbaka affärsverksamheter och entreprenörer till att växa. Mikroförsäkringsprodukter testas för närvarande och implementeras men med smärre framgångar för liv och hälsa, men knappast alls för fattigdom. Mobiltelefonitjänster för mikrofinans. Ett par exempel. G-CASH (Globe Telecom): Verksamhet i Bahrain, Filipinerna, Hong-Kong, Italien, Singapore, Storbritannien och Taiwan. G-Cash är en mikrobetalningstjänst där kunderna kan föra över pengar snabbt genom ett textmeddelande, tillgängliga tjänster: Överföra Betala skolavgifter Donera Remittera De tar 2 % i remitteringsavgift och 1 % i förmedlingsavgift för deposition och för att ta emot medel. G-Cash Click har utvecklats till att hjälpa konsumenterna att handla genom en integrerad online uppkoppling för betalning när de hämtar sina varor eller får dem levererade. Smart Money (Smart/MasterCard): Verksamhet i Filipinerna och 17 partner länder. Mobiltelefonsbaserad SMS överföringstjänst kopplat till kreditkort. SMART Money är ett laddningsbart betalkort som nås antingen genom en SMART mobiltelefon eller ett SMART Money MasterCard och kunderna kan använda det till att betala direkt för varor eller tjänster eller betala räkningar hos ett nätverk av anslutna detaljhandlare, affärer och restauranger. Tjänsten går att använda hos alla anslutna till MasterCard i hela världen och för att göra uttag från bankomat och till att överföra pengar via ett SMS till en annan ägare av ett SMART Money kort. Kontoutdrag kan fås via ett SMS:

6 6 (14) Arbetare utanför Filipinerna kan remittera pengar till telefonbolagets remitteringspartners i 17 länder för 1 % i förmedlingsavgift. Internet och låneverksamhet. Två organisationer erbjuder person till person lån: Kiva är en icke vinstdrivande amerikansk organisation som knyter samman borgenärer och gäldenärer inom finansbranschen på global nivå som kallas mikrolån. Den tar ingen ränta för sina tjänster och inte heller betalar den ränta till sina långivare, de förlitar sig helt och hållet på donationer och stöd från frivilliga och företagssponsorer (inkluderar fri betalning för förmedling från Ebay och annonsering genom Google). Den som önskar låna ut ett mindre belopp till en låntagare kan på hemsidan använda olika sökkriterier: Ska det vara en man eller en kvinna? Vilken bransch är intressant? Låna ut till en grupp eller en individ? Frågan är om konceptet kommer att hålla. Microplace är en vinstdrivande organisation som tar ut ränta för att täcka sina verksamhetskostnader och för att betala ränta till sina långivare. Modellen har en ekonomisk balans och den verkar hålla. Spes Nova; förslag till ett nytt koncept. Spes Nova har tre utmaningar: Mikrokredit verksamhet Erbjuda en lägre kapitalkostnad än MFI för att utvidga verksamheten och lägre ränteutgifter för fattiga arbetare Marknadsskapande verksamhet Skapa ingångar till den globala marknaden för produkter och tjänster producerade av fattiga arbetare Mikroförsäkring verksamhet Skapa ingångar till de globala försäkringar som erbjuder liv, hälsa och egendomsförsäkring till fattiga arbetare. Andra ämnen och presentationer block A var följande: Mobila överföringar - orientering och aktuell utveckling Björn Söderberg, Southcliff och konsult för marknadsundersökningar, Stockholm, Sverige Utvecklingsbeskrivning från Kenya och Tanzania där den gränsöverskridande handeln och tjänsteutbyten via mobilen gått i en svindlande fart. Rajabu; en kenyansk blomsterhandlares historia om hur han lyckats bli en etablerad affärsman efter att ha tagit ett mikrofinanslån och hur han och hans kunder använder sig av mobiltelefonstjänsten M-PESA. Nya finansiella tjänster inom mikrofinansiering Christophe Guené, SOFI, Bryssel, Belgien Presentation av en icke-vinstdrivande organisation som önskar att aktivt bidra till inrikes hantering av pengar och finanser som svarar upp till situationer när marknaden fallerar och finansiella ingångar brister eller för att utveckla instrument som bidrar till de allmännas nytta. Föreningen får ingen som helst institutionellt stöd, utan är avhängigt frivilliga insatser, donationer, avgifter för sina tjänster och träningsprogram och projektfinansiering via EU-fonder. Strukturen av mikrofinansiering i Europa Stefanie Lämmermann, European Microfinance Network, Paris, Frankrike Vi vill här hänvisa till för att kunna ta del av aktuell statistik för de som är intresserade av ämnet och utvecklingen.

7 7 (14) Reflektioner Remitteringar som genomförs är till största delen (ca 90 %) kontanter mot kontanter. En viktig central frågeställning som diskuterades i samband med föredragen var utvecklingen av den nya tekniken till stöd för att minska kontanter mot kontanter transfereringar och det ska bli intressant att följa hur tekniken sprids globalt. En av de större aktörerna Sony Eriksson har i ett socialt ekonomiskt projekt valt att sprida mobiler till landsbygden i Afrika som är knutna till en Internet applikation med utbildningsprogram och som också kan användas för andra tjänster. De tekniska alternativen som utvecklas skapar bland annat möjligheter för mottagare av remitteringar/transaktioner att inte behöva uppsöka bankkontor utan istället kan uträtta sina finansärenden hos en lokal bodega (handelsboden/affären), och samtidigt handla. Banker borde vara mer intresserade av att utveckla ny teknik för att också bistå med fler produkter som mottagare av remitteringarna skulle kunna använda, till exempel försäkringar och inteckningar/belåning. De socio-kulturella förutsättningarna diskuterades också utifrån att det finns människor som känner en otrygghet i att låta banken ha deras pengar. Dessutom krävs en förändring i synen på exempelvis hälsoförsäkringar som främst ses som en kostnad mer än en investering i till exempel delar av de sydamerikanska länderna. De gränsöverskridande entreprenörerna - land till land eller med flera partners i andra länder som blir fler och fler skapar ytterligare och snabbare möjligheter för transaktioner och handel genom att använda sig av mobila telefonitjänster och Internetförmedlade tjänster för sina affärer. De kan inspirera de som stöder fattiga arbetare eller de fattiga arbetarna själva som har en affärsidé att starta upp ett litet företag med stöd av ett mikrolån eller sponsorer med en vision om att nå ut med sin idé också till ett annat land. B Migration och stöd till invandrarföretag i Sverige Presentation av den svenska undersökningen: Kusinen eller banken? av Ahmet Önal och Farbod Rezania. Farbod Rezania, Svenskt Näringsliv, integrations/mångfaldsfrågor, Stockholm, Sverige Inledning Det är allmänt känt att invandrare har svårt att låna pengar från banker eller få tag i risk kapital för att starta företag eller expandera verksamheten. En alldeles för enkel förklaring till detta är diskriminering. Som lösning har man diskuterat olika säråtgärder i form av ex vis affärsänglar för invandrare. Dessa åtgärder har inte fungerat av både etiska, praktiska och rättsliga skäl. De försök som har gjorts hittills har därför ofta misslyckats. En majoritet av invandrare som startar företag, startar inom Handel, SHR och tjänstesektorn. Dessa branscher har i regel svårt på riskkapitalmarknaden. En stor grupp av dem som startar lyckas ändå att driva verksamheten och till och med expandera. Svårigheterna att få kredit och finansiering leder dock till att de får tillgång till kapital på annat sätt. Det finns en uppfattning om att invandrare lånar pengar från släkten och kompisar för att starta företag. Detta lyfter man ofta fram som en positiv sak,

8 8 (14) med kulturella rötter. Det som däremot aldrig diskuteras är konsekvenserna av denna finansieringsmodell för både företagen och samhällsekonomin. Släktens pengar, som man redovisar som eget kapital, måste faktiskt betalas tillbaka efter några månader. Detta är naturligtvis en mycket svår uppgift för ett nystartat företag. Det finns en risk att den här typen av finansiering leder till både osund konkurrens och sämre tillväxt. Det är därför viktigt att ha bättre kunskap om olika finansieringsmodeller, för att kunna ta fram åtgärder som kan stävja en osund konkurrens, samt förbättra finansieringsmöjligheterna för de företagarna. Syfte Det är vanligt att invandrare får finansieringshjälp från släkt och vänner när de startar företag. Flera rapporter och studier visar att släkt och vänner är den främsta externa finansieringskällan för en majoritet av invandrarföretagare. Konsekvenserna av denna finansieringsmodell är däremot inte kända. Man diskuterar överhuvudtaget inte återbetalnings-villkoren för den här typen av finansiering. Vårt antagande är att i de flesta fall betalar företagaren en viss ränta på lånet, det finns även de som lånar pengar för höga räntor. Vi antar också att släktlån är i regel kortfristiga och lånen måste återbetalas under en kort period. Räntan på släktlån är inte avdragsgill och kan inte bokföras eller redovisas. Lånar man pengar med sådana villkor, finns det en stor risk för att man hamnar direkt i svart arbete. Syftet med denna undersökning är att pröva dessa antagande samt ta fram underlag för hur finansierings möjligheterna ser ut. Metod I undersökningen har 45 företagare intervjuats i fem olika branscher om finansiering och tillgång till kapital. Företagarna är främst koncentrerade till tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö. Intervjufrågorna har varit av typen öppna frågor för att inte begränsa svaren från företagarna. Varje intervju tog mellan en till två timmar. Företagarna valdes genom nätverk och rekommendationer samt att vi medvetet strävade efter att ha olika branscher. Anonymiteten för de enskilda företagarna har bibehållits. Beskrev de utmaningar som småföretagare i Sverige har i samband med uppstart/utveckling av företag. Bland annat diskuterades det faktum att lån för att utveckla/starta företag sker främst genom informella kanaler (lån från familjen) framför banklån. Bankerna kräver ofta säkerhet för att låna ut pengar och svenskt näringsliv menar att bankerna inte godtar att en person kan har förmögenhet i hemlandet. Slutsatser/diskussion? Det finns idag runt företag som drivs av invandrare. År 2006 startades nya företag av personer som är födda utomlands. Cirka 20 % av alla nystartade företag är idag invandrarföretag. Dessa företag kan spela en viktig roll för den ekonomiska tillväxten. För att kunna ta vara på den potential, som företagandet bland invandrare innebär, måste man hitta hållbara finansieringsmöjligheter. Vår studie visar att eget sparade kapital är den största finansieringskällan för nystartade företag.

9 9 (14) Företagen i vår studie berättar att de jobbade hårt och länge för att kunna spara pengar till starten av sina företag. Sparandet har finansierat deras företag och därmed skapat tillväxt och nya arbetstillfälle. Att få ihop ett sparkapital är dock inte lätt i Sverige. Sänkta inkomstskatter skulle skapa större utrymme för individuellt sparande. Hjälp från släkt och vänner är den huvudsakliga externa finansieringsmodellen för många invandrare som startar företag. Släktlån har i debatten beskrivits som ett kulturellt drag som innebär att invandraren lånar hellre från kusinen än banken. Att människor ställer upp för sina släktingar, vänner och landsmän är självklart positivt. Vi får dock inte blunda för de svåra villkor som släktlån ställer på företagaren. Lånen är oftast kortfristiga och många blir tvungna till svartarbete för att kunna betala tillbaka skulden. Svartarbete leder till osund konkurrens. Marginalerna i de traditionella branscherna är låga och osund konkurrens drabbar andra företag i branschen hårt. Bankerna står för en liten del av finansieringen av företagen. Bankernas krav på säkerhet gör det svårt att få finansiering därifrån. Att hitta en marknadsmässig modell här betyder goda affärer för både företagaren och banken. För att hitta en sådan modell krävs naturligtvis en dialog mellan bankerna och företagen. Några viktiga kriterier som kan ligga till grund för en dialog är följande: Branscherfarenhet: De flesta av företagen i vår studie startade sina företag i samma bransch som de tidigare jobbade inom. De hade därmed goda kunskaper om branschen. Personliga referenser: Släkt och vänner lånar inte ut en större summa pengar till någon som inte är kreditvärdig! Även där görs en informell kreditprövning ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Förmögenhet i hemlandet: en del invandrare har ägodelar i hemlandet, detta kan kanske fungera som säkerhet för banken. Provtid: Affärsöverlåtelser görs ibland på det sättet att köparen börjar jobba i den verksamhet han vill köpa för att kunna värdera verksamheten. Samtidigt får säljaren en chans att bedöma köparen. Därefter görs affären upp och ett betalningsplan sätts upp. Banken kan bli en tredje part i en sådan process. Invandrarnas kontakt med och inverkan på deras hemländer Miguel Benito, Immigrant-Institutet, Borås, Sverige Föredraget handlade i korta drag om att vi kan lära sig förstå dagens migration genom att belysa tidigare migrationer i historiskt perspektiv och inte som företeelser. Till exempel på hur en del av den svenska befolkningen som emigrerade till Amerika återvände till Sverige och startade företag. Immigrantinstitutet är ett nationellt för dokumentation om invandrare, flyktingar och rasism. De har ett bibliotek, arkiv och ett förslag för utgivning av tidskrifter och en hemsida på Internet: Parlamentarisk kommitté för cirkulär migration och utveckling Anna Tillander, Justitiedepartementet, Stockholm, Sverige Kommittén ska kartlägga formerna för och omfattningen av nygamla former av cirkulär migration och dess påverkan på samhällsutvecklingen, samt föreslå

10 10 (14) eventuella förändringar i regelverk för att underlätta för den här typen av migration och dess utvecklingspotential. Regeringens utgångspunkt är att migrationsströmmar innebär en utveckling för både värdländer och ursprungsländer. Policy för cirkulär migration och utveckling och dess fortsättning är kostnaderna för transfereringar av remitteringar och vikten av sociala remitteringar, integration är avgörande för framtiden, underlätta portabilitet av sociala förmåner, se till att diaspora spelar en viktig roll, att koppla ihop migration och handel, att vistelse i utlandet inte ska påverka tillstånds status och att acceptera nya former av migration som växer fram. Kommittén har i sitt arbete anlagt en bred ansats och menar att migranter dels kan påverka sitt ursprungsland genom migration, dels genom olika aktiviteter i Sverige som är riktade mot ursprungslandet eller något annat land. Det är viktigt att klargöra att påverkan i ursprungsländer inte bara sker genom migration utan även genom aktiviteter och verksamhet med bas i Sverige. win-win-win Migranten själv kan vinna på den här typen av cirkulär migration, ursprungslandet vinner, destinationslandet vinner: Migranten: arbete, bättre arbete, högre lön, kompetensutveckling Ursprungslandet: lägre arbetslöshet, tillförs ökad kompetens, utökade kontakter med destinationslandet (kultur, handel etc.), remitteringar som bidrar till utveckling (balanserar minusfaktorn braindrain) Destinationslandet: fyller luckor på arbetsmarknaden, demografiskt tillskott, tillför nya erfarenheter (mångfald), ökar skatteintäkter och konsumtion, utökade kontakter med ursprungslandet (kultur, handel etc.). Kommittén fokuserar på hur rörligheten av affärsverksamheter för i Sverige finns det mer än entreprenörer med utländsk bakgrund som är egna företagare och de är nyckelgrupper för cirkulär migration och utveckling för de bidrar till att överföra kunskaper och att skapa arbetstillfällen. En diskussion som följde föredraget var hur kommittén förhåller sig till det kanadensiska systemet, för människor/entreprenörer som har en sin bas där men verkar huvudsakligen i ett annat land, med att signera in-signera ut för att behålla sin status i Kanada. CiMU skulle vilja ha ett system som gör det så enkelt som möjligt för människor att röra sig in och ut ur landet. Därmed inte sagt att det kanadensiska systemet är att föredra. Läs mer om uppdraget och det utgivna delbetänkandet på Utredningen presenteras för regeringen i mars Ghananskt företagande i Sverige Baba Ibrahim Nabiga, Ghana Union, Stockholm, Sverige I samband med att diasporan i Sverige växte, ökade också behovet av specifika varor från Ghana. Entreprenörer inom kosmetika, mat och kläder växte fram och handelsvägarna var främst irreguljära. I många fall användes också informella vägar att få pengar för att starta företag. Det vart många misslyckade affärer på vägen, som man har lärt sig av och det finns idag de som driver verksamhet med förtjänst. En av aktörerna har en frisörsalong i Stockholm

11 11 (14) som också säljer produkter som importerats från Ghana via London och den går så pass bra att den dragit till sig andra kunder än ghaneser. Ghana Union vill sprida kunskap till Diasporan om hur småföretagande kan expandera och gå från behovsstyrd import till vinstoptimerad och effektiv import av varor. Annat ämne som presenterades vid block B var: ALMI Mentor - För att Sverige behöver fler framgångsrika, mångkulturella och flerspråkiga företagare Delaine Basso, ALMI/IFS, Stockholm, Sverige Läs om konceptet på Reflektioner Det kan konstateras att det råder en hög aktivitet av diaspora mellan vistelseoch hemländerna. Sverige har uppmärksammat att regelverken för migranters rörelser bör ses över. Diasporas egna nätverk i vistelseländerna har stor betydelse för att underlätta deras egna entreprenörers initiativ och företagsamhet. Med ytterligare stöd och rådgivning från myndigheter och bankväsendet i alla länder kan diasporans potential som företagare tillvaratas och på så sätt bidra till utveckling och till tillväxt glokalt! C Kompetens och kapacitetsbyggande för gränsöverskridande företag Diasporas inverkan på utveckling i Sudan Allam Ahmed, Departementet för kommunala angelägenheter, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten Den sudanesiska diasporan roll i Storbritannien har präglats av kunskap och teknologi. Exempel visades på hur diasporan har arbetat med att skapa möjligheter för att kunna stödja hemlandet med bland annat sjukvård och operationer genom samordnade resor med att involvera relevanta aktörer såsom kommunala ledningsfunktioner och civila samhällets föreningsliv i båda länderna. En slutsats av föredraget var att diasporan måste fortsätta att arbeta aktivt med att närma sig det forna hemlandet genom kunskaps- och tekniköverföring. Allam Ahmed har medverkat till att det har skapats ett verktyg på Internet med fokus på Sudan som är gratis. Bland annat för att dokumentera erfarenheter och kunskaper, sprida goda exempel, aktivera sudaneser över hela världen och för att utbyta information om utvecklings- och samarbetsmöjligheter, se Global Entrepreneurship Monitor (GEM): Mätning av potentialen mellan emigrering-immigrering, entreprenörskap och utveckling Ernesto Amorós, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile GEM initierades 1997 och pionjärerna var Michael Hay och Bill Bygrave som grundade programmet hos London Business School & Babson College. Den centrala fokuseringen var att sammanföra världens bästa forskare i entreprenörskap för att studera den komplexa relationen mellan entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. (Reynolds, Hay and Camp, 1999).

12 12 (14) Den första GEM rapporten kom ut 1999 och den täckte tio länder och sedan dess har spännvidden på rapporterna utökats till över sjuttio länder och regioner. År 2004 etablerades ett konsortium med nationella forskarlag. Motivationen för forskningen och rapporteringen är att entreprenörskap är viktigt för ekonomisk tillväxt och det finns ett behov av att förstå länkarna mellan entreprenörskap och tillväxt, samt policyrollen. Det saknas också detaljerade internationella jämförelsedata. GEMS mål är att mäta skillnader mellan olika länders nivåer av entreprenörsaktiviteter och att blottlägga vilka faktorer som bestämmer de nationella nivåerna av entreprenörsaktiviteterna, samt att identifiera policyn som kan attrahera de nationella nivåerna för entreprenörsaktiviteter. Deras metod är att sammanställa uppgifter för att kunna göra jämförelser mellan länder och de fångar upp såväl både formella och informella entreprenörsaktiviteter, samt samlar in uppgifter från individer. De mäter entreprenörskap med flera ingångsvärden bland annat de som är innovativa och välfungerande, de som är nytillkomna, de etablerade och de som avbrutit sin verksamhet. Nyfiken på att veta mer om GEM gå in på: Andra ämnen och presentationer block C var följande: Black Diaspora i Storbritannien Sonny Nwankwo, University of East London, London, Storbritannien Stöd till nyföretagande i invandrarnas hemländer Gerrit Ribbink, Triodos Facet, Zeist, Nederländerna Invandrarentreprenörer i förarsätet Bianca Jamanika, IntEnt Foundation, Haag, Nederländerna RETALE PROGRAM: Presentation av ett fungerande program för Diasporaföretag mellan Ecuador, Colombia & Spanien Sophie Lens, Transformando, Madrid, Spanien Stöd till affärsutveckling i Storbritannien & Västafrika Effiong Akpan, London Business Link, London, Storbritannien Diasporaentreprenörer Rudi Page, University of East London, London, Storbritannien Reflektioner Värdefull information och inhämtade kunskaper finns på avancerade hemsidor. De har skapats för att vidareutveckla diasporans engagemang och för att hålla igång en levande dialog mellan akademiker, praktiker och entreprenörer. Aktörerna påvisade att de verkligen tar vara på utvecklingen av teknologin för företagande och sociala entreprenörs satsningar genom Internets verktyg och möjligheter kombinerat med väl beprövad pedagogisk metodik. Betydelsefulla idéer har inga gränser! Diaspora EnterPrize

13 13 (14) I anslutning till workshopen hade arrangörerna utlyst en pristävlan för bästa idé för gränsöverskridande invandrarföretag med syftet att belöna och stödja bästa idéer för att initiera och skapa gränsöverskridande invandrarföretag. Juryrepresentanter: Svenskt Näringsliv, ALMI/IFS, DiasporaLink, Immigrant- Institutet och Internationella Handelshögskolan. DiasporaLink AB & IntEnt utfäste priserna. Viktiga bedömningsgrunder var: Potentialen för nya jobb för invandrare i Sverige och i deras ursprungsländer Påverkan på samhälle och miljö Marknadspotential Vinnare av 1:a pris på SEK och ett individuellt utformat mentorstöd efter önskemål genom Svenskt Näringsliv med syfte att utveckla idén och få förslag till finansieringsmöjligheter blev: Vizionari.ba (Vizionari Holding HB) Civilekonom Adi Rupic Örebro och Civilingenjör Mirza Kotorcic Sigtuna Här följer en sammanfattning av deras idé. Vizionari.ba vill skapa ett nätverk som syftar till att samla kompetens hos bosnier bosatta utanför det egna landets gränser för att med gemensam kraft realisera projekt i Bosnien och Hercegovina med stöd av inhemsk arbetskraft. Projekten kan vara finansierade av EU, Världsbanken, Sida, enskilda stater, institutioner eller privata investerare. Det finns idag flera hundra tusen bosnier bosatta utanför det egna landets gränser. Bara i Sverige bor det idag cirka bosnier. Många av dessa är akademiker och/eller entreprenörer som har en vilja att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i Bosnien och Hercegovina men inte kan påverka mycket på egen hand. Genom att skapa ett nätverk av det här slaget sysselsätter Vizionari.ba bosnier både utanför och innanför landets gränser och för in ett västerländskt affärstänk och idéer i ett samhälle som är känt för kompetenta arbetare och därigenom skapar en symbios som dels gynnar Bosnien och Hercegovina men också gynnar de bosnier i utlandet som deltar i projekten ekonomiskt genom ersättning för nedlagt arbete men också socialt i form av nätverksutveckling, nya kontakter och erfarenheter att ha med sig i arbetslivet. Affärsidén kommer att: Sysselsätta de bosnier som är involverade i projekten och bosatta i Sverige. Skapa arbetstillfällen i Bosnien och Hercegovina Skapa nya affärskontakter som bör leda till fler affärsmöjligheter. Kunskapsöverföring mellan entreprenörer och anställda både i Sverige och i Bosnien och Hercegovina som ger ökad konkurrenskraft. Marknad: Idén riktar sig mot hela den bosniska marknaden utan att utesluta specifika branscher då projekten kan innebära i stort sett vilka uppdrag som helst. Genom analyser av tidigare projekt har de kommit fram till att de som kommer att utföra projekten kan vara allt från lärare och sjuksköterskor till ingenjörer, ekonomer och jurister då projektspektrumet är väldigt brett. Projekten har under 2010 bestått av bl.a. vaccination mot svininfluensan och utveckling av turismsektorn. Behovet av en sådan idé ligger i det faktum att de företag som

14 14 (14) utför projekt idag oftast kommer från länder som Italien, Grekland, Spanien etc. och endast ser en ekonomisk vinning i detta. Genom Vizionari.ba "Bosnier för Bosnien"-tänk syftar de till att utveckla på lång sikt hållbara projekt med inhemsk arbetskraft för att gynna arbetsmarknaden i Bosnien och Hercegovina. Samtidigt så stärker de banden mellan exil-bosnier sinsemellan och ursprungslandet på ett affärsmässigt plan. Affärsmodell och plan för realiserande: Företaget Vizionari Holding HB registrerades den 8 september 2010 och sedan dess har de arbetat med rekrytering av medlemmar och projektplaner. Genom ett gediget arbete har de sammanställt en lista på 600 potentiella medlemmar i Sverige och kategoriserat dessa efter hur väl de anser att de matchar deras mål. De har valt ut cirka 40 personer från denna lista, delat in dessa i grupper och påbörjat rekryteringen med väldigt gott resultat. De har genomfört personliga möten med alla medlemmar för att säkerställa att parterna delar mål och visioner. De siktar på en medlems bas på cirka 30 personer innan 31 december Parallellt med detta går de igenom potentiella projekt och kartlägger kompetens hos medlemmarna och kravet på kompetens från projekten. 1 januari 2011 påbörjas de första projektansökningarna utifrån matchningen mellan projekt och kompetens. Vizionari.ba är registrerat som ett företag i Sverige under namnet Vizionari Holding HB Johannes Kotsakidis Andres Parts

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5 Kusinen eller banken? Finansieringsmöjligheter bland företagare med invandrarbakgrund Ahmet Önal, Farbod Rezania september 2007 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning......................................................

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Migration en nyckel till utveckling. Sveriges ordförandeskap i det Globala forumet för migration och utveckling

Migration en nyckel till utveckling. Sveriges ordförandeskap i det Globala forumet för migration och utveckling Migration en nyckel till utveckling Sveriges ordförandeskap i det Globala forumet för migration och utveckling S edan den 1 januari 2013 är Sverige ordförande i det Globala forumet för migration och utveckling

Läs mer

Informellt riskkapital och affärsänglar

Informellt riskkapital och affärsänglar Estrad, 15 januari 2007 Informellt riskkapital och affärsänglar Sofia Avdeitchikova Institutet för Ekonomisk Forskning Lunds Universitet email: Sofia.Avdeitchikova@fek.lu.se Den informella riskkapitalmarknaden

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Vad är egentligen en

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden , som samfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Cirkulär migration: win-win-win, loss-loss-loss eller vad?

Cirkulär migration: win-win-win, loss-loss-loss eller vad? Cirkulär migration: win-win-win, loss-loss-loss eller vad? Per Lundborg SULCIS och Institutet för social forskning Invandringsregler i Sverige. 1) Grundläggande är den fria rörligheten inom EES. Utvidgningen

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010 IUC Sverige AB RAPPORT SEK! Samhällsekonomisk kalkyl NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS Utförd av IUC Sverige AB 2010 RAPPORT 2010-06-30 Samhällsekonomisk Kalkyl NyföretagarCentrum Strängnäs Sammanfattning Våra

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Migration en nyckel till utveckling. Forummöte Stockholm 14-16 maj

Migration en nyckel till utveckling. Forummöte Stockholm 14-16 maj Migration en nyckel till utveckling Forummöte Stockholm 14-16 maj Det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling, 2013-2014 Hur migration driver utveckling I alla tider

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kosmopolit Advisory Board. Kosmopolit

Kosmopolit Advisory Board. Kosmopolit Kosmopolit Advisory Board Kosmopolit 1 Projekt Kosmopolit är regeringens satsning för att ta tillvara på utlandsföddas unika kompetens för att öka utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt. Vill

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden eye Eye on executive matters no 2 2010 Eurotrubbel Är gemensam ekonomisk politik för hela Europa möjlig? Tänk efter före Väl förberedd kan en etablering i Östeuropa bli en fullträff. Dubbel skatt, nej

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-18 Handläggare Madeleine Duggin Telefon: 08-508 35 881 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS PRESIDIEKONFERENS 2015-11-27 Christina Johannesson, CAJalma AB Var det bättre förr? Uppåt, nedåt, utåt EU Globalt Utbildningsnivå Digital kunskap Entreprenörskap Marknaden

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt - teori Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt Ekonomisk Ekologisk/hållbar Social/välstånd - tillväxt avser inte värdet utan ökningen av värdet Tillväxtens förutsättningar Tillväxt Mer

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer