SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi"

Transkript

1 Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1

2 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2

3 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar möjligheter för företag och regioner Förnyelse nyckeln till hållbar tillväxt 3

4 Presentation Uppdrag Metod och frågeställningar Bakgrund /kontext Regionala projekt Regionernas behov Slutsatser och förslag Nästa steg 4

5 Uppdrag Identifiera och utgöra stöd för hur det regionala tillväxtarbetet kan utvecklas för att tillvarata kompetens hos personer med utländsk bakgrund - Föreslå åtgärder hur frågorna kan stärkas - Kartlägga behov av metodstöd och kompetensutveckling 5

6 Begrepp Utländsk bakgrund är utländsk född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar Heterogen grupp Begreppet integration kan vara problematiskt- att vara sysselsatt innebär med automatik att man är integrerad 6

7 Frågeställningar 1.Hur har kompetens, entreprenörskap och företagande hos personer med utländsk bakgrund utnyttjas för att skapa konkurrenskraftiga regioner? 2.Vilka exempel, metoder och erfarenheter har ni särskilt uppmärksammat i er region? 3.Har ni kontakt med Länsstyrelsen/regionen i dessa frågor? 4.Finns andra aktörer? 5.Information om kontaktpersonen 7

8 Metod Översikt med aktuell teoribildning Regionalt arbete med integration och tillväxt Workshop med representanter för regioner Workshop med några berörda myndigheter 8

9 Kontext Flyktinginvandring en tredjedel, anhörighetsinvandringen vanligast. Många anhörighetsinvandrare är arbetslösa och bara 25 procent skrivs in på arbetsförmedlingen under de första åren. Bland den gruppen tar kvinnor senare del av åtgärder och sfi utbildning. Personer födda utanför Europa har låg sysselsättning oavsett utbildning. Somailer har särskilt svårt på arbetsmarknaden. 9

10 Kontext Sverige har sämre resultat än andra jämförbara länder att ta tillvara på humankapitalet hos t.ex. de men akademisk utbildning. En stor andel hamnar i yrken långt under deras kvalifikationer. Regionala skillnader beroende på näringslivsstruktur. Faktorer som påverkar är bostadsort, ålder, kön och utbildningsnivå Sysselsättningsnivån ökar ju längre tid man varit i Sverige. 10

11 Integration och arbetsmarknad Tillvarata humankapital - Tidiga insatser för att lära sig svenska - Validera utbildningar och erfarenheter Chansen att få arbete ökar med arbetsplatsanknuten svenskutbildning (typ sfx) 11

12 Integration och arbetsmarknad Bemanningsföretag Stötta tillgång till nätverk Regionala skillnader påg företagsklimat- och struktur 12

13 Integration och arbetsmarknad Problem: Personer med utländsk akademisk utbildning får inte ens på lång sikt yrken i nivå med sin utbildning. - En kombinaton av diskriminering och arbetsgivares svårighet att bedöma värdet av en utländsk utbildning. - Regleringar på arbetsmarknaden 13

14 Integration och företagande Högre andel företagare bland de med utländsk bakgrund Hög grad av företagare från Mellanöstern. Turkiet, Syrien, Iran. Hög andel av företagare i hemlandet korrelerar med högre grad av företagande här 14

15 Integration och företagande Skillnad mellan individer och tidigare erfarenheter av företagande inom familj. Högre grad företagare som en väg till egen försörjning Incitament för att bli företagare är arbetslöshet, men även förhoppningar av högre inkomster och att man upplever sig diskriminerad. 15

16 Integration och företagande Svårigheten att få tag på kapital kan vara en förklaring på att det blir mer företagande inom tjänstesektor. Företagande är också viktigt för total sysselsättning för utlandsfödda eftersom dessa företag anställer utlandsfödda i större utsträckning. De som anställs av t.ex. landsmän tenderar också att kunna starta företag i större utsträckning. 16

17 Integration och företagande Framgångsfaktor är tidigare internationella kontaktnät. -svårt med finansiering som tyder på att det behövs mer stöd och rådgivning. Lika i flera länder. Behovsanpassad det kan vara olika möjligheter att kunna omsätta möjligheter för yrkesfolk än högutbildade etc. Invandrarorganisationer kan vara bra mäklare. -företagsklimatet har sannolikt betydelse. 17

18 Regionala insatser Integrationsmentorer. (60p högskolan i Borås) som arb. Metodiskt med mångfaldsfrågor på arbetsplatser/företag Mentorskap för att integrera utländska företagare i nätverk IFS rådgivning med Hallandsprofil. Möjligheter till rådgivning på egna språk. Branchspecifik svenskundervisning SFX. Flera län, Stockholm, Gävleborg, Jönköping, Östsam, Västmanland, Skåne. Regionalt samarbete mellan kommuner. 18

19 Regionala insatser Valideringsprojekt för att korta ner tiden till,legitimation. Korta vägen i V Götaland för att underlätta att komplettera utbildning. Kom in i Värmland som ska ge företag större kunskap om integration som resurs. Öppna dörrar som ska förändra attityder och öka medvetenhet om köpkraft och kompetens samt betydelse för marknadsutvidgning. Bazaren i Stockholm som lyfts fram förut en framgångsrik utb. Och företagsmässa. Exportmentorer. Akademiker och företag som söker nya marknader. 19

20 Vad säger regionerna? Snabb etableringsprocess Branschspecifik svenskundervisning IFS rådgivning på flera språk Nätverk och mötesplatser Exportmentorer Validering Ökad kunskap hos arbetsgivare kring utbud av arbetskraft 20

21 Vad säger regionerna? Från ord till handling. Strategier bör leda till konkreta insatser Erfarenhetsutbyte. Finns bra exempel som bör spridas. Regional samverkan inom integration och tillväxt. Tydligare uppdrag till regionerna. Tydliggör roller. 21

22 Vad säger regionerna? Valideringskarta. Många aktörer gör det svårt att orientera sig. Nationell samordning för att b.la. Sprida kunskap och bidra till lärande. Offentliga arbetsgivare borde visa vägen och anställa personer med utländsk bakgrund. Dialogen med företagen bör utvecklas. 22

23 Slutsatser och förslag Uppdrag till regionerna. Myndighetssamverkan, nationell samordning. Samverkan mellan nivåer och kompletterande arenor för lärande. 23

24 Hur jobbar vi vidare? kr under perioden för att utveckla kompetensplattformar. Utveckling av metoder och arbetsformer Skapa bred förankring bland relevanta aktörer Utveckla integrations- och jämställdhetsperspektiv i kompetensförsörjningsarbetet Utveckla nya och innovativa sätt att arbeta med frågorna för att stärka möjligheter till kompetensförsörjning mot företag och offentlig sektor. 24

25 Hur jobbar vi vidare? kr under perioden för att utveckla kompetensplattformar. I uppdraget ingår att följa, redovisa, sprida goda exempel och skapa ett lärande för att stärka kompetensförsörjningsarbetet. Insatserna ska utgå ifrån respektive läns förutsättningar och prioriteringar. Två eller flera län ska också kunna ansöka om medel för gemensamt utvecklingsarbete 25

26 Tack! Örjan Johansson, Regional tillväxt 26

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Så kan svensk företagsrådgivning förbättras!

Så kan svensk företagsrådgivning förbättras! Så kan svensk företagsrådgivning förbättras! Forskningssammanfattning Forum för småföretagsforskning Enligt en färsk FSF-studie nyttjar inte företagen det offentliga rådgivningssystemet i särskilt hög

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 UPPDRAG TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN ATT UTVECKLA METODERNA FÖR OCH OMFATTNINGEN AV VALIDERING AV NYANLÄNDA INVANDRARES KOMPETENS 20 februari 2015 Avser januari 2014

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Hur kan man främja en ökad mångfald i Kalmarregionens näringsliv?

Hur kan man främja en ökad mångfald i Kalmarregionens näringsliv? Hur kan man främja en ökad mångfald i Kalmarregionens näringsliv? Stockholm den 13 februari Jonas Hugosson Innehållsförteckning Vad kan Regionförbundet göra?... 3 Utmaningar och hinder för företagare med

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Jämställd regional tillväxt

Jämställd regional tillväxt Rapport 2014:03 Jämställd regional tillväxt Halvtidsuppföljning 2014 Anders Niklasson Jämställd regional tillväxt Halvtidsuppföljning 2014 Anders Niklasson Rapport 2014:03 Dnr 12-109 Sammanfattning och

Läs mer

Projektplan AcadEMic POWER

Projektplan AcadEMic POWER Sida 1 Projektplan AcadEMic POWER Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden. Innehållsförteckning Sida 2 1. OMVÄRLDSANALYS... 3 1.1 Realise... 3 1.2 SFX utbildningar

Läs mer

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Slutrapport Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Denna förstudie har bedrivits på uppdrag av Region Gävleborg. Förstudiens huvudlinje har varit att försöka fånga de mest

Läs mer

Rapport 2012:19. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företagsfrämjande systemet i Stockholms län

Rapport 2012:19. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företagsfrämjande systemet i Stockholms län Rapport 2012:19 Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företagsfrämjande systemet i Stockholms län Rapport 2012:19 Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företagsfrämjande

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Integration, mångfald, tillväxt. Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet

Integration, mångfald, tillväxt. Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet Integration, mångfald, tillväxt Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet Integration, mångfald, tillväxt Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Version 2 2013-10- 23

Version 2 2013-10- 23 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsenheten Underlag ur utkast till programförslag Socialfonden 2014 2020 Version 2 2013-10- 23 Underlag för synpunkter Detta underlag sänds till er med anledning

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bättre integration på landsbygden? Det finns forskning som visar att de flyktingar som flyttar från landsbygd till stad tidigt efter ankomsten till Sverige,

Läs mer