Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012"

Transkript

1 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

2 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt RUFS 2010 visionen att bli Europas mest attraktiva storstadsregion målet att skapa en öppen och tillgänglig region strategin att frigöra livschanser åtagandet att göra organisationer mångfaldsorienterade Handlingsprogram för mångfaldsorientering: hållbar tillväxt i regionen ökad mångfaldsorientering hos länets arbetsgivare ökad rekrytering av kompetens med utländsk bakgrund ökad integration på länets arbetsmarknad

3 Kunskapsresa under 2011 AUGUSTI 2010: Vad händer? Kartläggning integrationsarbete och mångfaldsarbete JANUARI 2011: Hur ser det ut? Beskrivning av organisationers mångfald i Stockholmsregionen MAJ 2011: Vad vet vi? Kunskapsöversikt om utvecklingen av organisationers mångfald AUGUSTI 2011 Vad gör vi? Kartläggning av arbetsgivarnas arbete med mångfald OKTOBER 2011 Använd kompetensen Om mångfaldsorientering på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen

4 Rekommendationer 1. Perspektivet mångfaldsorientering måste vinna ökat utrymme 2. Den offentliga sektorn måste utveckla sin arbetsgivarroll 3. Det finns möjlighet till mer samverkan och lärande mellan regionens aktörer 4. Arbetsgivarna måste bredda och fördjupa sitt arbete med mångfaldsorientering

5 Rekrytera kompetensen! Kunskapsbaserade utvecklingsprocesser genom projektmetoden

6 Den pågående regionala processen Kartläggning: Vad händer? Beskrivning arbetsmarknad: Hur ser det ut? Forskningsöversikt: Vad vet vi? Länsstyrelsen: Anställ kompetensen! Seminariet Kompetens har ingen färg Handlingsprogram mångfaldsorientering Arbetsgivarnas attityd: Vad gör vi? Worskhop 16 juni Projektutveckling Rekrytera kompetensen Workshop 30 augusti Ta fram ESF-ansökan Regeringens nationella rådslag för integration Slutrapport: Använd kompetensen RUFS-konferens: workshop Presentation EU-dagar i Bryssel Besked ESF-rådet Vidareutveckling Rekrytera kompetensen Workshop Rekrytera kompetensen HT 2010 VT 2011 HT 2011 VT 2012

7 Förutsättningar för regional utvecklingsprocess nytänkande ett innovativt förhållningssätt krävs knyta an till ordinarie strukturer strategiskt partnerskap mellan aktörer från både offentlig och privat sektor ta tillvara befintliga erfarenheter och kunskap och pågående initiativ & projekt benchmarking uppföljning och utvärdering

8

9 Sex utvecklingsidéer Regional kunskapsarena Diversity charter in Stockholm Mångfaldsorientering: en strategisk utveckling Innovation genom mångfald Valideringsknutpunkt Nej till diskriminering i Stockholmsregionen

10 Rekrytera kompetensen! Projektidén Rekrytera kompetensen! Utvecklingsplattform för påverkan, lärande och kunskapande Deltagande aktörer privat, offentlig och ideell 0 Rekrytera kompetens 1 Diversity Charter 2 Strategisk utveckling 3 Innovation genom mångfald 4 Valideringsknutpunkt 5 Nej till diskriminering Strategisk påverkan Kompetensutveckling Kunskapsutveckling Styrelseledamöter Ledning och chefer HR-chefer och -personal Fackliga förtroendevalda Anställda Externa aktörer

11 Vem som har visat intresse? OFFENTLIG OFFENTLIG (STAT) PRIVAT MEDLEMSORGANISATIONER 1. Botkyrka kommun 15. Arbetsförmedlingen 25. AcadeMedia Eductus 44. LO Stockholm 2. FYL 16. Arbetsgivarverket 26. Arbetsmiljöforum 45. SACO 3. Karolinska 17. DO 27. A-Search 46. SIOS Universitetssjukhuset 4. KSL 18. ESF-rådet Stockholm 28. Blatteförmedlingen 47. TCO 5. Locum 19. KTH 29. Dipart Entreprenad 6. MKC Botkyrka 20. Länsstyrelsen 30. Diversity Charter in Sweden 7. Sigtuna kommun 21. Migrationsverket 31. Emric AB 8. SKL 22. Regeringskansliet 32. Jobblyftet 9. Sollentuna kommun 23. Socialstyrelsen 33. JWK 10. Solna stad 24. Stockholms universitet 34. NCC 11. Stockholms läns 35. OCN landsting 12. Stockholms stad 36. OpenEye Innovation 13. Sundbybergs stad 37. Proffice 14. Södersjukhuset 38. PWC, Human Capital 39. SEB bank 40. Stockholms handelskammare 41. Stockholms hantverksförening 42. Swedbank 43. Svenskt Näringsliv

12 Rekrytera kompetensen! Hur kan det finansieras inom ordinarie strukturer, och vad skulle de ungefärliga kostnaderna bli?

13 antal organisationer antal chef / ledning antal HR-ansvarig total antal målgrupp Fördelnings nyckel Total antal anställda Tillväxt, miljö och regionplanering Finansieringsmodell Projektbudget tkr Kompetensutveckling Strategisk påverkan Kunskapsutveckling Förväntade typ av deltagande organisationer Typ A (< 25 anställda) Typ A (25-50 anställda) Typ B ( anställda) Typ C ( anställda) Typ D ( anställda) Typ E ( anställda) Typ E (> 2000 anställda) Summa

14 Finansiering Kompetensutveckling Projektbudget tkr Kompetensutveckling Strategisk påverkan Kunskapsutveckling Kostnader kompetens per deltagande typ av organisation, beräknad efter antal chefer/hr-personal Total Genomsnittkostnad per deltagare (i kr.) Kostnader per organisationstyp (i tkr.) SUMMA Typ A (< 25 anställda) 46,2 9,2 18,5 18,5 231 Typ A (< 50 anställda) 73,9 14,8 29,6 29,6 370 Typ B ( anställda) 83,1 16,6 33,3 33,3 416 Typ C ( anställda) 323,3 64,7 129,3 129, Typ D ( anställda) 489,6 97,9 195,8 195, Typ E ( anställda) 618,9 123,8 247,6 247, Typ E (> 2000 anställda) 1 062,4 212,5 424,9 424, tkr. (projektbudget)

15 Finansiering kunskapsutveckling Jämförelse utbildningskostnader kostnad kostnad/timme Projektets kostnad: ca kr/deltagare

16 Finansiering Strategisk påverkan Projektbudget tkr Kompetensutveckling Strategisk påverkan Kunskapsutveckling Kostnader Strategisk påverkan per deltagande typ av organisation, beräknad efter organisations storlek Total Genomsnittkostnad per anställd (i kr.) Kostnader per organisationstyp (i tkr.) SUMMA Typ A (< 25 anställda) 8,2 1,6 3,3 3,3 41 Typ A (< 50 anställda) 16,3 3,3 6,5 6,5 82 Typ B ( anställda) 32,7 6,5 13,1 13,1 163 Typ C ( anställda) 163,5 32,7 65,4 65, Typ D ( anställda) 327,0 65,4 130,8 130, Typ E ( anställda) 654,0 130,8 261,6 261, Typ E (> 2000 anställda) 980,9 196,2 392,4 392, tkr. (projektbudget)

17 Finansiering kunskapsutveckling Projektbudget tkr Kompetensutveckling Strategisk påverkan Kunskapsutveckling Kostnader Kunskapsutveckling per deltagande typ av organisation, beräknad efter organisations storlek Total Genomsnittkostnad per anställd (i kr.) Kostnader per organisationstyp (i tkr.) SUMMA Typ A (< 25 anställda) 3,8 0,8 1,5 1,5 19 Typ A (< 50 anställda) 7,6 1,5 3,1 3,1 38 Typ B ( anställda) 15,3 3,1 6,1 6,1 76 Typ C ( anställda) 76,3 15,3 30,5 30,5 763 Typ D ( anställda) 152,6 30,5 61,0 61, Typ E ( anställda) 305,2 61,0 122,1 122, Typ E (> 2000 anställda) 457,8 91,6 183,1 183, tkr.(projektbudget)

18 Rekrytera kompetensen! Hur går vi vidare och what s in it for me?

19 Styrning styrgrupp för Handlingsprogrammet mångfaldsorientering som samtidigt fungerar som styrgrupp för Rekrytera kompetensen! utifrån tre perspektiv: regional utveckling, arbetsgivare och civilt samhälle/arbetstagare Regionala aktörer Arbetsgivare Civilt samhälle/arbetstagare 1. Stockholms läns landsting 5. Kommun (vakant) 9. Samarbetsorgan för etniska 2. Länsstyrelsen i Stockholms län 6. Diversity charter in Sweden organisationer i Sverige (SIOS) 3. Arbetsförmedlingen 7. Näringsliv (vakant) 10. Fackförbund (vakant) 4. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) 8. Näringsliv (vakant) 11. Fackförbund (vakant)

20 What s in it for me? Utvecklingsmöjlighet att skapa en mångfaldscertifiering efter projektets slut som gör att deltagande aktörer kan visa upp sig som en attraktiv arbetsgivare för kompetens i ett framtida läge med krympande utbud Under förutsättning att mångfaldsorientering under projektperioden tas som ett integrerade utvecklingsarbete kan deltagande i projektet leda till större lönsamhet och effektivare verksamhet

21 Nästa steg Workshopens resultat arbetas in i projektet En styrgrupp formas för handlingsprogrammet och utvecklingsprojektet Ett skarpt förslag och erbjudande tas fram i nära dialog med intressenter under våren 2012 Parallellt förbereds en ESF-ansökan ifall det kommer att bli ett nytt ansökningstillfälle under hösten Genom att skynda långsamt är förhoppningen att kunna börja projektet september 2012

22 Sista uppdraget för dagen Innan vi går hem vill vi fråga er om ni anser om det är troligt att din organisation kommer att delta i någon av delprojekten: ABSOLUT JA MÅSTE KOLLA TVEKSAM TROLIGEN EJ

23 Vi håller kontakt! Besök för de senaste nyheterna Evert Kroes

Workshop 15 juni Fler utrikesfödda anställda genom ökad mångfaldsorientering

Workshop 15 juni Fler utrikesfödda anställda genom ökad mångfaldsorientering Workshop 15 juni Fler utrikesfödda anställda genom ökad mångfaldsorientering Deltagare Belgin Fortaci, SE-banken Dag Bonke, Migrationsverket Dajana Mladenovic, Lectia Elisabeth Därth, Eductus Erik Dreborg,

Läs mer

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT)

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT) Tillväxt, miljö och regionplanering Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling OpenEye Innovation AB Information Tomas Erlandsson Gunnar Backman Telefon 0708-59 79 09 0708-59

Läs mer

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Utkast till Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. PROGRAMMETS MÅL OCH STRATEGISKA INRIKTNING...2

Läs mer

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport-

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport- Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten - Slutrapport- Rapporten skriven av Iiris Mäntyranta Januari 2008 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte och mål 4 Projektorganisation 5 Projektekonomi

Läs mer

STOC K HOLM S S O PPAN

STOC K HOLM S S O PPAN STOC K HOLM S S O PPAN SAMVERKAN FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver mer samverkan Stockholmssoppan är ett samarbete mellan sju näringslivs- och fackliga organisationer som sedan år 2000 samarbetar

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål:

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: SOLNA STAD Kompetensförvaltningen 2014-02- SID 1 (1) KN/2014- TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2013 Sammanfattning Måluppfyllelse Nämnden har fyra inriktningsmål, sex effektmål och sex nämndmål inom målområdena

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Slutrapport Arena. En förstudie inom kompetensförsörjning genom kompetensmatchning 2015-02-26 1(31) Päivi Johansson Projektledare Förstudie Arena

Slutrapport Arena. En förstudie inom kompetensförsörjning genom kompetensmatchning 2015-02-26 1(31) Päivi Johansson Projektledare Förstudie Arena Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2015-02-26 1( Päivi Johansson Projektledare Förstudie Arena 054-540 54 42, 070-001 07 24 paivi.johansson@karlstad.se Slutrapport Arena En förstudie inom kompetensförsörjning

Läs mer

Starka och effektiva tillsammans!

Starka och effektiva tillsammans! Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Starka och effektiva tillsammans! Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Tillsammans utvecklar vi våra medarbetare och våra verksamheter i Sundsvallsregionen.

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Datum 2012-01-23 Diarienummer 2011/0048 Kunskapssammanställning av effektiva metoder att arbeta med attitydförändringar inom arbetsmarknadsområdet En avrapportering till Socialdepartementet 1 Handisam,

Läs mer

Etnisk mångfald på frammarsch!

Etnisk mångfald på frammarsch! Etnisk mångfald på frammarsch! En årsrapport till regeringen, 15 feruari 2002 INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2002:4 ISSN 1651-5676 Innehåll 5 Förord 6 Sammanfattning 8 Inledning 8 Uppdrag 8 Tidigare

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Handlingsplan 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMRdeklarationen

Handlingsplan 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMRdeklarationen Handlingsplan 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMRdeklarationen Diarienummer LS 1306-0873 Beslutad av Landstingsstyrelsen 20 maj 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Rapport mångfald 2009 Uppföljning av plan för mångfald och likvärdiga villkor

Rapport mångfald 2009 Uppföljning av plan för mångfald och likvärdiga villkor KS 2008/478:103 Frigörs alla Huddingebornas livschanser? Förskolan Svanens arbete med mångfald Sörgårdens bild av mångfald (Projektledning 2009, Konstpedagog Filippa Ydstedt Book) Rapport mångfald 2009

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer