Värdegrundsforum 25 november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdegrundsforum 25 november 2014"

Transkript

1 Värdegrundsforum 25 november 2014 Nyanställda i staten och den gemensamma värdegrunden Socialdepartementet

2 Lena Marcusson ordförande Värdegrundsdelegationen Socialdepartementet

3 Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda de rättsliga grunderna: Demokrati Legalitet Objektivitet Fri åsiktsbildning Respekt för lika värde, frihet och värdighet Effektivitet och service Socialdepartementet

4 Värdegrundsdelegationen Uppdraget Genom aktiviteter, skrifter och andra utåtriktade insatser - verka för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen Målgruppen är myndighetschefer, fackliga företrädare och anställda vid statliga myndigheter Socialdepartementet

5 Värdegrundsdelegationen Lena Marcusson, professor, förvaltningsrätt, Uppsala universitet Erik Amnå, professor, statskunskap, Örebro universitet Tomas Brytting, professor, organisationsetik, Ersta Sköndal Högskola Annette Carnhede, f.d. förbundsordförande ST Rose-Marie Frebran, landshövding, Örebro län Lennart Koskinen, biskop Ann-Christin Nykvist, generaldirektör, SPV Anna Petre, jur kand, Vänersborg, Advokaterna Bernling, Boberg & Ceder, Anna Stellinger, generaldirektör, Kommerskollegium Mats Ericson, förbundsordförande, Sveriges universitetslärarförbund Socialdepartementet

6 Värdegrundsdelegationen Sekretariat: Robert Cloarec, Huvudsekreterare Marianne Kling, Ämnesråd Ingela Thorsson, Ämnessakkunnig, Utbildningsansvarig Tommi Riihonen, Departementsråd Socialdepartementet

7 Dagens tema: Nyanställda i staten och den gemensamma värdegrunden Staten är en attraktiv arbetsgivare. Statliga myndigheter rekryterar från alla sektorer och nyutexaminerade. Hur kan en bra introduktion av nyanställda vid en myndighet se ut? Hur introduceras de i den gemensamma statliga värdegrunden? Socialdepartementet

8 Lars Andrén informationschef Arbetsgivarverket Samhällsnytta, utveckling och karriär så ser de nyanställda i staten på sitt yrkesval Socialdepartementet

9 Är staten en attraktiv arbetsgivare? statligt nyanställda om förväntningar, förhoppningar och karriär och något om förväntningarna hos högskolestudenter Swedish Agency for Government Employers

10 Nyanställd = minst ett år men högst två år hos arbetsgivaren Total population: Urvalet: Insamling , undersökningen offentliggjord 2013 Svarsfrekvens: 54 procent = 10 procent av total population Representativt urval med resultat uppräknat till populationen Swedish Agency for Government Employers

11 Övergripande frågeställningar i undersökningen Nyanställd i staten Vilka är de nyanställda varifrån kommer de? Motsvarar arbetet förväntningarna? Vad är en attraktiv arbetsgivare? Ser man en framtid som statligt anställd? Vilka prioriteringar gör högskolestudenter i sina karriärval och vad förväntas av denna grupp från staten som arbetsgivare? Swedish Agency for Government Employers

12 Swedish Agency for Government Employers Åldersfördelning i staten och bland de svarande

13 Swedish Agency for Government Employers Vilken är din huvudsakliga utbildning?

14 Swedish Agency for Government Employers Vilken var din huvudsakliga sysselsättning innan du började din nuvarande anställning?

15 Swedish Agency for Government Employers Vilka var de tre viktigaste skälen till att du valde att börja hos din nuvarande arbetsgivare?

16 1100 högskolestudenter om prioriteringar vid val av framtida arbetsplats Stimulerande arbetsuppgifter 52% 54% 53% Trevliga arbetskamrater/bra stämning på arbetsplatsen 30% 37% 45% Hög lön 27% 33% 45% Goda karriärmöjligheter 32% 34% 31% Personlig utveckling i arbetet 20% 20% 21% Bra balans mellan arbete och privatliv 20% 18% 23% Utrymme för kompetensutveckling Tillsvidareanställning (fast anställning) 9% 13% 16% 13% 13% 15% Totalt Man Kvinna Bra ledning 11% 11% 9% Swedish Agency for Government Employers Flexibla arbetstider Kreativt utrymme 10% 11% 9% 8% 8% 7%

17 forts. viktigaste faktorer vid val av framtida arbetsplats Bra psykosocial arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Goda möjligheter att bidra till samhällsnytta Arbetsplatsens geografiska belägenhet 3% 3% 7% 6% 7% 7% 9% 9% 9% 5% 6% 5% Hög grad av inflytande Lång semester Flexibel/dynamisk organisation Att arbetsgivaren jobbar aktivt med värdegrunden på arbetsplatsen Bra fysisk arbetsmiljö Möjlighet till skräddarsydda förmåner t ex städning eller tjänstebil Annat, nämligen: 5% 5% 5% 3% 4% 2% 4% 3% 4% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% Totalt Man Kvinna

18 Nyanställda inom staten motiverar sitt val av en statlig arbetsgivare Utvecklande arbetsuppgifter Samhällsnytta Arbete nära hemmet Förväntningar på karriär inom organisationen Högskolestudenter prioriterar generellt Stimulerande arbetsuppgifter Trevliga arbetskamrater/god stämning Hög lön Goda karriärmöjligheter

19 Swedish Agency for Government Employers I vilken grad har ditt nuvarande arbete levt upp till de förväntningar du hade innan du började?

20 Vad tror högskolestudenterna att olika sektor erbjuder? Stimulerande arbetsuppgifter 17% 45% 52% Hög lön 10% 33% 71% Trevliga arbetskamrater/bra stämning på arbetsplatsen 16% 22% 37% Goda karriärmöjligheter 17% 32% 57% Bra balans mellan arbete och privatliv 5% 20% 27% Personlig utveckling i arbetet Utrymme för kompetensutveckling Tillsvidareanställning (fast anställning) 7% 8% 20% 16% 13% 22% 13% 29% 43% Tre viktigaste valfaktorerna Privata företag Statliga myndigheter Bra ledning 11% 17% 16% Flexibla arbetstider 10% 16% 26% Swedish Agency Goda möjligheter att bidra till samhällsnytta for Government Employers 4% 9% 46%

21 forts. Vad tror högskolestudenter. Kreativt utrymme 4% 8% 24% Bra psykosocial arbetsmiljö 2% 7% 8% Jämställdhet och mångfald 7% 5% 31% Arbetsplatsens geografiska belägenhet 5% 7% 12% Hög grad av inflytande 5% 6% 15% Lång semester Flexibel/dynamisk organisation 3% 5% 4% 3% 21% 20% Tre viktigaste valfaktorerna Privata företag Statliga myndigheter Att arbetsgivaren jobbar aktivt med värdegrunden på arbetsplatsen 2% 5% 17% Bra fysisk arbetsmiljö 1% 4% 9% Möjlighet till skräddarsydda förmåner t ex städning eller tjänstebil Swedish Agency for Government Employers 1% 6% 21%

22 Swedish Agency for Government Employers Beskriv med tre ord vad du spontant associerar med en statlig arbetsgivare (frågan ställd till högskolestudenter som i första hand tänker sig arbeta statligt)

23 Swedish Agency for Government Employers Vilka av förmånerna nedan är viktigast för dig? Ange max tre alternativ.

24 Swedish Agency for Government Employers Upplever du att din organisation arbetar med att bli mer attraktiv som arbetsgivare?

25 Swedish Agency for Government Employers Vilka av följande tycker du är viktigast att utveckla för att din arbetsgivare ska bli ännu mer attraktiv? Ange max tre alternativ.

26 Swedish Agency for Government Employers I vilken grad känner du stolthet inför din omgivning över ditt arbete?

27 Swedish Agency for Government Employers Skulle du rekommendera vänner och anhöriga att ta en statlig anställning?

28 Swedish Agency for Government Employers Var skulle du som statsanställd vilja arbeta om fem år?

29 Övergripande slutsatser nyanställd i staten och 1100 studenter Utvecklingsmöjligheterna och stimulerande arbete absolut viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare Samhällsnyttan stark motivationsfaktor för vissa grupper och individer men generellt sett inte högt prioriterad Nyanställda i staten tänker sig i hög grad att fortsätta sin karriär och utveckling inom sektorn Att arbetet motsvarar förväntningarna är en aspekt på attraktivitet, förmågan att rekrytera en annan Swedish Agency for Government Employers

30 Swedish Agency for Government Employers Övergripande slutsatser nyanställd i staten och 1100 studenter forts Studenter förknippar privat sektor med stimulerande arbete, hög lön, karriär och flexibilitet Studenter förknippar staten med balanserad arbetssituation, tillsvidareanställning, samhällsnytta, värdegrundsarbete, jämställdhet Staten stärker sin ställning när det gäller förväntningar på trevliga kamrater och god stämning De nyanställdas förväntningar på utveckling har uppfyllts men studenter förknippar inte staten generellt sett med personlig utveckling - en kommunikativ utmaning

31 Övergripande slutsatser nyanställd i staten och 1100 studenter forts Begreppet trygghet kan tolkas och kommuniceras på många olika sätt Är inflytande och arbetsmiljö nedprioriterat eller ses det som en självklarhet? Swedish Agency for Government Employers

32 Anders Ivarsson Westerberg föreståndare Förvaltningsakademin Södertörns högskola Socialdepartementet

33 Introduktionsutbildning i staten Varför då? Anders Ivarsson Westerberg Förvaltningsakademin, Södertörns högskola

34 Historik Har aldrig funnits obligatorisk förvaltningsutbildning i Sverige. Uppgift för det reguljära utbildningsväsendet. Självständiga myndigheter. Myndigheterna bör i normalfallet själva planera och upphandla de utbildningar man är i behov av (SOU 2008:22) PUN hade hand om centrala introduktionsutbildningar SIPU , en mängd olika utb, chefsutbildning KKR, introduktionsprogram för nya handläggare Verva Krus

35 Nuläget Finns ett behov av introduktionsutbildningar nya anställda saknar kunskaper om förvaltning Inga sammanhållna centrala utbildningar, ingen samordning Uppdragsutbildningar, konkurrens mellan utbildare akademi/privata aktörer Sker ofta i egen regi på myndigheter

36 Hur ser det ut på universitet och högskolor? Inga regelrätta utbildningar till förvaltningstjänsteman. Närmaste är Förvaltningshögskolan i Gbg men riktar sig inte specifikt till staten Ofta enskilda kurser/prg på olika nivåer vid olika lärosäten. Ingen samordning. Professionsutbildningar, ämnesutbildningar med inriktning

37 Varför? Staten valde tidigt att ha en decentraliserad modell för utbildning/fortbildning. Självständiga myndigheter, självständiga lärosäten I Sverige är forskning och undervisning om förvaltning en mångvetenskaplig disciplin Offentlig förvaltning finns enbart som ämne på Förvaltningshögskolan, Gbg

38 Vad bör en introduktionsutbildning innehålla? Kunskap om vad en offentlig organisation är och hur den skiljer sig från andra organisationer Kunskap om styrsystem och förutsättningar Kunskap om vad tjänstemannarollen innebär offentligt etos Kunskap om generella lagar och regler Kunskap om den specifika myndigheten och dess verksamhet

39 Varför är detta viktigt? Handlar om grundläggande värden -förståelse för att staten är något speciellt som tillvaratar likhet inför lagen, demokratiska principer etc -Förtroende för staten och dess verksamhet

40 En utbildning för förvaltningsanställda ett exempel Uppsala universitet och Förvaltningsakademin, Södertörns högskola i samarbete Fokuserar på tjänstemannarollen. Anpassad till myndigheters verksamhet och dilemman Upplägg: 1. Två föreläsningar med tema: styrningen i staten, förvaltningspolitikens förändring och tjänstemannarollen 2. Uppföljande enkät till myndighetsanställda för att skräddarsy fördjupade seminarier 3. Seminarieserie om tre halvdagsseminarier med fördjupning inom specifika områden, ex den statliga värdegrunden offentligt etos, korruption, statens förändrade gränser, etiska dilemman

41 Kaffepaus - Diskutera: Vilka ambitionsnivåer bör man ha för en introduktionsutbildning? Socialdepartementet

42 Malin Stavlind, processledare Jenny Roos, personalutbildare Kriminalvården Socialdepartementet

43

44 Kort om Kriminalvården Ansvar för häkten, fängelser och frivård. Transport av klienter samt transporter för Polisen och Migrationsverket. Viktigaste uppdrag: att verkställa straff och minska återfall i brott. Kriminalvården har cirka anställda I snitt går medarbetare/ år igenom introduktionsutbildningen. Genomförs på fem utbildningsenheter

45 Kriminalvårdens grundutbildning Förberedande e-kurs 1 veckas Introduktionskurs 1 veckas fördjupad Introduktionskurs 2 veckors baskurs 5 v praktik och/ eller arbete 4 v Inriktning frivård 4 v Inriktning programmet arbete 11 v Inriktning anstalt häkte

46 Vad och hur

47 Man känner att man är del av något viktigt

48 Kriminalvårdens värdegrundsarbete 2006 Vision och värdegrund Fokus klientnära 2014 Nystart Ny organisation Statlig värdegrund 2015 Förstärkt värdegrundsarbete

49 Plan 2015 Nystart Kriminalvårdens etiska kod - värdegrund i praktiken Obligatorisk webbutbildning årlig kunskapsuppdatering Chefsstöd, ledningsgruppsutveckling Kommunikation och material Värdegrundsambassadörer Utveckling och implementering Anpassa Styrdokument, processer, verktyg, utbildningar Kommunikation och varumärke Utreda Visselblåsarsystem?

50 Roger Wallin personalspecialist Skatteverket Socialdepartementet

51 Introduktion nyanställda Värdegrundsforum Roger Wallin

52 Skatteverket Huvudkontoret Storföretagsregionen Norra regionen Mittregionen Stockholmsregionen Östra regionen Västra regionen Södra regionen

53 Det handlar om förtroende Hur ser vi på: Vårt uppdrag Medborgarna Oss själva 2004: hjälpsam, empatisk och lyhörd

54 Det är en process Medborgare Sökande till anställning Representant för Skatteverket

55 Vad gör vi? Tydlighet Inriktning Medarbetarpolicy Uthållighet Utbildning Struktur Dialog chef-medarbetare Walk the talk Uppföljning Kommunikation

56 Struktur

57 Utbildning nyanställda

58 Viktiga aktörer Chefen Handledaren Kolleger

59 Värdegrundsdelegationen Diskussioner: Hur får man på bästa sätt in en introduktion om den gemensamma statliga värdegrunden och relevansen för anställningen vid myndigheten X? Hur och när bör man följa upp introduktionen efter en tids anställning? Vad kan värdegrundsdelegationen (och andra aktörer) bidra med? Socialdepartementet

60 Värdegrundsdelegationen Vårens forum och utbildningsaktiviteter är under planering Socialdepartementet

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer