marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!"

Transkript

1 Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering blir det möjligt att stämma av aktiviteterna och uppnå både kort- och långsiktiga mål. Med hjälp av tidrapportering har vi i TimeLog fått överblick och data för att optimera marknadsföringsinsatserna och få ut mesta möjliga för pengarna. Viktiga mål uppnås snabbare och bättre. Samtidigt har vi fått kontroll över resurser, planering och samordning av uppgifter, så både försäljnings- och marknadsavdelningen spinner som en väloljad motor tillsammans. Med detta whitepaper i handen får du tips och knep för att komma igång, och vi hoppas att det kan bli en inspiration till att arbeta med tidrapportering på marknadsavdelningen. Lycka till med läsningen! 1

2 Optimera marknadsavdelningen Få ut mesta möjliga av resurserna och planera bättre och mer effektivt. Detta whitepaper ger dig svar på de viktigaste frågorna. 1 Tidrapportering som styrspak Kreativitet kan inte mätas men det kan tid Utgångspunkt för tidrapporteringen 3 2 Vad använder vi tiden till? Att ta sin egen medicin 4 3 Bättre planering av projekt och resurser 5 4 Använda resurser från andra avdelningar 7 5 Tidrapportering som analysverktyg Budgetuppföljning Projektportfölj Pivotrapport 9 6 CRM som analys- och segmenteringsverktyg 9 7 Kvaliteten på marknadsföringsåtgärderna Resultat från en specifik kampanj Följer vi vår marknadsstrategi? 12 8 Utnyttjande av TimeLog Help Desk udgåva Skriven av Sascha Skydsgaard 9 Avrundning 14 TimeLog A/S Kungsgatan Stockholm Sverige Telefon TimeLog A/S Alla rättigheter förbehållna. 2

3 1 Tidrapportering som styrspak 1.1 Kreativitet kan inte mätas men det kan tid Detta whitepaper vänder sig till dig, som arbetar på en marknadsavdelning och som antingen använder TimeLog Project, eller funderar på att börja med tidrapportering. Syftet är att beskriva hur Timelogs egen marknadsavdelning använder TimeLog Project i vardagen för att hålla reda på alla de olikartade projekt som avdelningen ansvarar för. Whitepaper tar därför upp varför det är viktigt att tidrapportera, även om en marknadsavdelning inte fakturerar sina timmar, och hur data som samlas in i TimeLog Project, kan användas för olika marknadsföringsåtgärder och resultatanalyser. En marknadsavdelning har många olika uppgifter en del långsiktiga och andra mycket kortsiktiga. Några av dem är pågående, medan andra är projekt som avslutas när de är färdiga. Det är viktigt att kunna prioritera arbetsuppgifter och ha en överblick över de planerade projekten, eftersom vi lever i en föränderlig värld, där det ibland krävs snabba åtgärder, och allt annat får åsidosättas. Då en marknadsavdelning totalt sett är ett kostnadscenter (dvs.) är en kostnad som inte kan faktureras till kunder), är det viktigt att kunna dokumentera den tid och de kostnader som läggs på de olika uppgifterna, för att ta ställning till om det är rätt investeringar, som tiden används till. Dessutom bidrar det också till att visa det värde, som avdelningen bidrar med i företaget. Detta kan vara ett sätt att avliva myten om att marknadsföring inte går att mäta. 1.2 Utgångspunkt för tidrapporteringen I TimeLogs marknadsavdelning använder vi själva TimeLog Project till tids- och projektstyrning. Det gör det möjligt att få en överblick av, vilka uppgifter och projekt som: Tar mest av vår tid Blir åsidosatt Kommer in från sidan från andra avdelningar, så planerade uppgifter får flyttas Har överskridit den beräknade tidsbudgeten Är den största kostnaden i avdelningen baserat på interna kostnader Vi ska avsätta resurser till under den kommande perioden Vi måste överväga att använda externa konsulter till, när vi använder för mycket tid på dessa 3

4 2 Vad använder vi tiden till? 2.1 Att ta sin egen medicin På marknadsav delningen, skiljer vi mellan projekttyper na, operativa projekt och investerings projekt Med tanke på att vi säljer ett tidrapporteringssystem och ger råd om tidrapportering, tar vi naturligtvis vår egen medicin på allvar, och det kan verka överväldigande, om man inte är van vid tidrapportering. Därför vill många börja med mindre detaljerade projekt än dem vi har, men vid en viss tidpunkt brukar man få blodad tand, när det står många timmar på en övergripande uppgift t.ex. SEO-optimering. Då vill man veta vilka uppgifter SEO-optimering innehåller, och vilka av dem som används mest tid på. På marknadsavdelningen, skiljer vi mellan projekttyperna, operativa projekt och investeringsprojekt. Operativa projekt är de uppgifter vi kontinuerligt arbetar på det kan vara SEO-optimering, underhåll av webbplats och hantering av Google Adwords. Investeringsprojekt är "engångsprojekt eller projekt som kan sluta som operativa projekt eftersom vi bestämmer att det är en bra investering att fortsätta med framöver. Ett exempel på detta är när vi började med våra uppsökande verksamheter som MeetUps och seminarier. Det började som ett investeringsprojekt, eftersom det hade ett slut, där vi utvärderade om det var en framgång. Det tyckte vi att det var, och planerade därför in framtida event i den ordinarie verksamheten. Vi upprättade därför ett nytt operativt projekt. (För att förstå skillnaden mellan operativa projekt och investeringsprojekt i TimeLog hänvisar vi till whitepaper "Tidrapportering i TimeLog Project"). Vår detaljnivå innebär att vi har ett konkret underlag för beslutsfattande. Om syftet är att använda 10 timmar i veckan på Adwords-optimering, men tidrapporteringarna visar att vi bara använder tre, då måste vi fundera på om arbetsuppgifter ska omprioriteras, eller om vi ska lägga ut det till en extern konsult. Om vi inte har denna detaljgrad, utan bara ett projekt vid namn Online Marketing, där både Adwords och SEO-arbete blir rapporterat, så är det svårt att ändra vårt agerande och våra prioriteringar, eftersom vi inte kan se vilka uppgifter som det används mest tid. 4

5 Figur 1 Här visas fasplanen på vårt SEO-projekt, och hur vi har brutit ned det i en rad underuppgifter. Alla de externa kostnaderna i samband med ett projekt, blir också rapporterade i TimeLog Project, så vi har alltid en fullständig överblick över kostnaderna. Detta gör det möjligt att gå tillbaka i tiden och se vad vi har betalat för externa konsulter, och därmed behöver vi inte kontakta ekonomiavdelningen för att se tidigare räkningar. Likaså kan vi ständigt jämföra de faktiska kostnaderna med budgetarna, och därmed ha strama tyglar på våra totala kostnader för avdelningen. 3 Bättre planering av projekt och resurser Med TimeLog Projects resursplanering är det lätt för personalen på marknadsavdelningen att planera de närmaste veckornas arbete. Här får man en samlad överblick av de projekt som har prioriterats och samtidigt ser man till att 5

6 inga deadlines glöms bort. Semesterperioder, lediga dagar osv. ingår också i denna plan och ger därmed en mer effektiv planering. Verktyget ger varje medarbetare ett medansvar för att planera och prioritera sin tid. Det är därför en bra idé att varje medarbetare, t.ex. varje fredagseftermiddag, går in och planerar den kommande veckans arbete för att öka effektiviteten, eftersom man då slipper att löpande ta ställning till, nästa veckas uppgifter. Figur 2 Här visas ett utdrag från TimeLog Projects resursplaneringsverktyg och hur en veckas arbete kan prioriteras: Mot grundval av denna planering, kan vi se om planerna blev gjorda, eller om det kom in nya uppgifter från sidan som förstörde den ursprungliga planen. Till detta använder vi rapporten Bokat jämfört med rapporterat arbete för uppföljning, så vi är säkra på, att en uppgift inte har glömts bort i hastigheten, och att 6

7 vi får ta aktiv ställning till, om de timmar, som var planerade, ska planeras om den kommande veckan eller flyttas till en annan tidpunkt. Resursplaneraren gör det också möjligt att planera långsiktigt, och man kan därför lägga in sina marknadsföringsuppgifter, som då utgör den övergripande marknadsföringsplanen och aktivitetskalendern. För mer information om användning av resursstyrning i TimeLog Project se whitepaper Resursstyrning i TimeLog Project (danska). 4 Använda resurser från andra avdelningar I TimeLog använder vi TimeLog Departments, som delar in våra medarbetare i olika avdelningar. Det gör det möjligt att se hur många resurser de olika avdelningarna lånar av varandra. Det bidrar ofta till att förklara varför vissa av våra uppgifter inte blir klara i tid. Vi kanske ser att försäljningsavdelningen eller konsultavdelningen har lånat medarbetartimmar från vår marknadsavdelning för några av sina projekt. Detta gäller även åt andra hållet, att t.ex. utvecklingsavdelningen kan se hur många resurser de lånar ut till marknadsavdelningen, och då kan vi bedöma om vissa av de tekniska marknadsföringsarbetsuppgifterna bör outsourcas, så deras tid inte försvinner från andra viktiga projekt. Bedömningen är här, om den interna kostnaden är dyrare, än vad vi skulle betala för en extern konsult/byrå som samtidigt också är specialister inom sitt område, medan våra utvecklare är specialister på att koda TimeLog Project. Resultatet blir en optimal användning av resurser baserat på aktiva val istället för att bara göra som vanligt. 5 Tidrapportering som analysverktyg Baserat på avdelningens tidrapportering får vi ett kraftfullt analysverktyg som kan visa vilka uppgifter som tar mest av tiden, och vilka uppgifter som konsekvent blir nedprioriterade. Till detta använder vi följande rapporter på marknadsavdelningen: Tidrapportering per projekt/medarbetare Denna rapport är bra till att skapa en överblick av den totala tidsförbrukningen per projekt under en viss period och uppgifterna för de projekt som fått mest 7

8 uppmärksamhet. Rapporten kan visa data antingen med projekten eller med den enskilda medarbetaren som utgångspunkt. Därför kan den också användas för månadssamtal med medarbetarna för att se om de överordnade planer som gjorts för den enskilda medarbetaren, följs eller om de störs av andra projekt som vi eventuellt kan flytta till andra resurser. (Se Figur 3) Figur 3 Rapporten visar vecka för vecka vilka projekt som medarbetaren har arbetat med och det är därför lätt att se om det finns några projekt som försummas: 5.1 Budgetuppföljning Här visas en översikt av hur många timmar som finns kvar på investeringsprojekten, eftersom dessa alltid innehåller en tidsbudget. Vi kan alltså se om vi nästan har använt hela budgeten, och om detta ska justeras. Om vi justerar budgetar, skapar vi alltid en baslinje (en ögonblicksbild av projektets status/budget just nu och här) på varje projekt, så vi kan se hur projektet såg ut när vi skapade det, och hur det har förändrats över tid, så att vi kan lära oss av våra erfarenheter. Om vi inte har en baslinje, har vi inte en chans att se hur den ursprungliga budgeten såg ut, och om vi har kunnat genomföra den. 8

9 5.2 Projektportfölj Här följer en mer allmän översikt med mer data än i rapporten Tidrapportering per projekt/medarbetare. Här kan vi se alla avdelningens projekt och välja vilken information vi tycker är relevant, till exempel, start- och slutdatum, kostnader, senaste tidrapportering samt budgeterad och allokerad tid. Det ger en snabb överblick över hur det ser ut med både tidsplan, budget, osv. 5.3 Pivotrapport Denna rapport ger nästan oanade möjligheter att se olika uppgifter antingen grafiskt eller i detalj i en tabell. Vi använder den t.ex. för att se hur mycket tid som spenderas på operativ verksamhet jämfört med investeringsprojekt samt vilka projekt, som har tagit mest tid på avdelningen under en specifik period. Figur 4 Detta cirkeldiagram visar en medarbetares tidsprofil under en viss period: 6 CRM som analys- och segmenteringsverktyg Ett klassiskt CRM-system ses i första hand som ett verktyg för att följa upp säljaktiviteter och fungera som en kommunikationslogg för kunden. Med rätt inställning och datainsamling kan ett CRM-system också bli ett oumbärligt och 9

10 kraftfullt verktyg på marknadsavdelningen. Ett bra CRM-system gör det möjligt att analysera resultaten av marknadsföringskampanjer, marknadsstrategi och mycket annat. I TimeLog använder vi vårt eget CRM-system, där vi bland annat kan skapa olika segmenteringskriterier som vi själva kan definiera. Därmed har vi möjlighet att samla in mycket information på varje kundkort, som vi till exempel, kan använda för att analysera kundprofiler samt att ta fram kontaktuppgifter för kampanjer riktade till olika målgrupper. Genom att själva kunna definiera vilken information vi vill samla om leads och kunder, kan vi enkelt söka efter specifika kriterier och skapa kampanjer, som matchar den önskade profilen. Vi exporterar antingen data till Excel för att arbeta med dem eller för att importera det till vårt e-post-marknadsföringssystem, och annars använder vi den inbyggda möjligheten med kopplade dokument om vi behöver skicka ut en direkt-e-postkampanj. 7 Kvaliteten på marknadsföringsåtgärderna I TimeLog, mäter vi alla relevanta aktiviteter för att bedöma huruvida investeringen har betalat sig. Det betyder att vi också går in och tittar på kvaliteten på de leads vi tar fram till försäljningsavdelningen genom olika satsningar. Vi arbetar enligt denna modell, som vi i TimeLog kallar försäljningstratten: Antalet besökare och leads får vi från Google Analytics, men i CRM, kan vi se hur många möten som har bokats/hållits under en period, och hur många kunder vi får genom dessa möten. 10

11 Antalet besökare och leads får vi från Google Analytics, men i CRM, kan vi se hur många möten som har bokats/hållits under en period, och hur många kunder vi får genom dessa möten. Genom att använda uppgiftsstyrningen i TimeLog CRM kan man se, hur många av de möten som t.ex. bokades i januari, som gick vidare i processen och utvecklades till kunder. Detta görs mycket enkelt genom att exportera den uppgiftstyp, som vi till exempel har kallat "möte 1" i Excel och sedan göra en enkel pivotrapport baserad på alla tillhörande data som exporteras. Vi kan se exakt hur många procent av våra möten som har utvecklats till nya kunder. Vår kundstatus avslöjar varför leads, som inte blivit kunder, eventuellt inte längre befinner sig i en säljprocess. Oftast när vi är ute hos våra kunder för att implementera TimeLog CRM, så ser vi en mycket enkel kundstatusstruktur, men genom att utöka denna, får man plötsligt värdefull information om, varför leads inte går vidare i försäljningsprocessen. Här följer en översikt av alla de kundstatusar vi opererar med i TimeLog CRM, när leads blir inaktuella: Figur 5 Vår valmeny av inaktuella kundstatusar: Därmed kan vi till exempel, dra slutsatsen att 10 % av alla dem som vi har hållit möten med under en viss period, för närvarande har lagts på is, och ska kontaktas senare, och 2 % har vi förlorat till konkurrenter. 11

12 Eftersom vi i sektionen Grupper anger vilken konkurrent det gäller, kan vi gå in och göra ytterligare analyser på vilken typ av leads vi förlorar till konkurrenterna och om det är samma konkurrent varje gång? Det ger en transparens som gör det möjligt att reagera snabbt och anpassa vår marknadsföring och försäljningsstrategi efter omständigheterna. 7.1 Resultat från en specifik kampanj I systemet, hjälper vi säljarna att göra samtalslistor, för deras uppsökande försäljningsarbete. När vi sätter ihop en samtalslista markerar vi den med ett namn under Grupper. När säljarna har ringt igenom listan, kan vi lätt gå in och analysera hur framgångsrikt det har varit; dvs. hur många möten man har bokat via denna lista. Ett år senare, kan vi gå igenom listan igen och se var i säljtratten olika leads befinner sig är står de som inaktuella, qualified leads, hotleads eller kunder? På detta sätt kan vi lätt följa upp alla de olika kampanjer och samtalslistor som säljarna använder, så resultaten kommer fram, och vi eventuellt kan optimera processen nästa gång. 7.2 Följer vi vår marknadsstrategi? Vi har en tydlig strategi i TimeLog om vilken typ av kunder som är vår primära och sekundära målgrupp. I TimeLog CRM har vi därför definierat vissa kännetecken, så att vi kan åtskilja dessa i de olika analyserna. Sådant sker t.ex. genom att använda fältet branschkoder detaljerat. Här använder vi de officiella branschkoderna, som bland annat kan hittas på Dessutom har vi som tidigare nämnts valt att skapa olika segmenteringskriterier under funktionen Grupper på både kundkort och kontaktpersoner. Mot bakgrund av de data vi samlar in i TimeLog CRM, kan vi därför hela tiden analysera oss fram till, om vi följer strategin alltså om våra försäljnings- och marknadsföringsåtgärder riktar sig till rätt målgrupp, eller om vår marknadsföring träffar ett helt annat segment. En av de analyser som vi bland annat gör, är att dra ut en kundlista och exportera den till Excel, där vi lätt kan göra en pivotering av data och se hur många procent av vår kunddatabas, som är vår primära målgrupp. Vi kan också lätt följa upp hur stor andel av våra möten, som hålls med den primära och sekundära målgruppen. Allt detta gör det möjligt att reagera snabbt på verkliga fakta, om vi tror att siffrorna inte stämmer överens med vår strategi. Därigenom kan vi anpassa vår kommunikation och marknadsföring och i sista hand ändra strategi. 12

13 8 Utnyttjande av TimeLog Help Desk Eftersom vår supportavdelning använder TimeLog Help Desk för att registrera inrapporterade fel i systemet samt allmänna frågor om användningen av TimeLog Project, kan vi lika gärna dra nytta av de data som vi på marknadsavdelningen kan få "gratis" från denna aktivitet. Varje gång våra kunder kontaktar oss med en fråga om TimeLog Project, så vi skapar ett ärende i TimeLog Help Desk och kategoriserar dem efter olika supporttyper: Figur 6 De olika supporttyper som vi använder till att gruppera supportdata inom. På detta sätt får vi löpande data om alla de olika behov våra kunder har, och vad vi kan sätta in i förhållande till marknadsföringsavdelningens aktiviteter, t.ex. genom att skapa extra användarhandledningar på hemsidan. 13

14 Uppgifterna ger oss också möjlighet att förbättra vår hjälpsektion på hemsidan På marknadsavdelningen har vi möjlighet att gå in och analysera oss fram till, var i produkten det ställs flest frågor om det är många frågor som är av samma typ. Därmed har vi möjlighet att vara proaktiva både i fråga om att hjälpa våra befintliga kunder, men också när det gäller att förbättra vår kommunikation på hemsidan och i försäljningsmaterialet, eftersom vissa leads troligen har samma frågor, som därmed kan besvaras redan i försäljningsprocessen. Uppgifterna ger oss också möjlighet att förbättra vår hjälpsektion på hemsidan, som används både av befintliga kunder och leads som testar systemet. Samtidigt kan vi optimera vårt SEO-arbete på dessa ord med bra och relevant innehåll. Genom att arbeta med supportavdelningen får vi en synergieffekt i att veta, vilket instruktionsmaterial som ska prioriteras och som kan hjälpa både kunder och leads. 9 Avrundning Nu har vi tittat vitt och brett i förhållande till användningen av TimeLog Project på vår marknadsavdelning. Vi hoppas att detta whitepaper har kunnat ge lite insyn i hur ni kan använda data från TimeLog Project till processoptimering och analys av marknadsföringsåtgärder. Om man ska sammanfatta detta whitepaper, så ger data i TimeLog Project följande fördelar för en marknadsavdelning: Bättre uppföljning av marknadsföringsplaner, budgetar och deadlines Ökad medvetenhet och striktare prioritering av arbetsuppgifterna. Bättre förmåga att bedöma projekt innan de sätts igång Ökad medvetenhet om att interna projekt också har en kostnad Gratis information från andra avdelningar, som ni kan utnyttja för att vara proaktiva i er kommunikation Benchmarking av tidigare projekts kostnader gentemot en extern kostnad Solid dokumentation och kunskaper om era marknadsföringsåtgärder, och om de ger de förväntade resultaten Siffror som visar om ni följer er strategi De flesta av ovanstående fördelar får ni helt automatiskt med enkel tidrapportering och insamling av data om leads och kunder. Detta bidrar till att ge ett strukturerat förhållningssätt till det arbete som utförs på en marknadsavdelning och det är lättillgänglig information. Dessutom bidrar det till att avliva myten att "marknadsföring kan inte mätas", eftersom ni faktiskt kan presentera direkta resultat av era aktiviteter för ledningen. 14

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Tidrapportering i TimeLog

Tidrapportering i TimeLog Tidrapportering i TimeLog Vitbok om tidrapportering Här får du inblick i hur TimeLog själv som företag använder TimeLog Project för tidrapportering och strategiutveckling. Denna vitbok beskriver hur TimeLog

Läs mer

5 tips-förvalta er tid smartare

5 tips-förvalta er tid smartare 5 tips-förvalta er tid smartare Och motivera er personal att tidrapportera Lyft företaget Förvalta er tid och era kontrakt så företaget kan växa Vi ger er 5 tips till hur ni kan använda tidrapportering

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Strategisk tidrapportering

Strategisk tidrapportering Strategisk tidrapportering Håll koll på tiden och gå om konkurrenterna! När tid är pengar Eliminera gissningar och skapa bättre resultat Denna vitbok handlar om hur du kan få ut mesta möjliga av ditt företag

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Introduktion och Guide till WMR

Introduktion och Guide till WMR Introduktion och Guide till WMR Innehållsförteckning INTRODUKTION 2 LOGGA IN 3 HEMSIDAN 3 WMR RAPPORTER 5 STANDARD RAPPORTER: 5 1. 2. 3. 4. 8. 1. BILJETTINFORMATION 5 2. PERIODINFORMATION 6 3. KUNDINFORMATION

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Dnr: Sid: 1 / 11 Universitetsförvaltningen Informationsavdelningen Manual vanliga rapporter i Google Analytics Version 1.2, uppdaterad 2012-05-30 Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Innehåll

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

VARFÖR ANNONSERA VIA ADTRADES ANNONSUTBYTE PÅ INTERNET?

VARFÖR ANNONSERA VIA ADTRADES ANNONSUTBYTE PÅ INTERNET? ANNONNSUTBYTESTJÄNST VARFÖR ANNONSERA VIA ADTRADES ANNONSUTBYTE PÅ INTERNET? Genom att bli medlem i Adtrades annonsutbyte når ni snabbt och kostnadseffektivt ut till ett stort antal svenska Internetanvändare.

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Veckans Sälj & Marknadstips. Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring.

Veckans Sälj & Marknadstips. Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring. Veckans Sälj & Marknadstips Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring. Börjes i Tingsryd Dagens övning Marknadsplanering Grund Magnus Johansson Litteratur

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Googles guide till sökordsannonsering Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Innehåll Inledning... 1 Google AdWords: Vad skulle det ge dig?... 1 Fem steg till framgång: Skapa och underhålla

Läs mer

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Framförhandlade föreläsningar

Framförhandlade föreläsningar - - - - Framförhandlade föreläsningar På föjande sidor listar vi färdiga föreläsningsalternativ från regionen. De är förberedda på att föreläsa vid behov om det ämnet som är beskrivet i texterna. Vi har

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016

Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016 Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016 2 INTE FÖR ALLA B2B FÖRETAG Det är ett hårt arbete att driva marknadsföring och försäljning

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén

Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén Marknadsföring & Kommunikation Var tydlig med vad du säljer Presentera dina produkter och tjänster tydligt och lättförståeligt. Det ger ett

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare Vi hjälper transportföretag att jobba smartare I den här foldern kan du läsa hur transpa AB 0524 48 00 10 marknad@transpa.se www.transpa.se Med transpa får du bättre koll samtidigt som du jobbar mindre

Läs mer

Förenkla helt enkelt

Förenkla helt enkelt FÖR ER SOM GENOMFÖR Förenkla helt enkelt INFORMATION OM GENOMFÖRANDET Förenkla helt enkelt 1 Utbildningens syfte Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till sysselsättning och att det skapas resurser till

Läs mer

Kom igång med OnCourse

Kom igång med OnCourse Kom igång med OnCourse Detta dokument beskriver hur du kommer igång med OnCourse. Det beskriver de olika modulerna och vad man kan gör i dom och hur de fungerar tillsammans. OnCourse består av följande

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support.

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support. 1 Hjälpen I Hjälpen hittar du väldigt mycket användbar information som kan ge svar på de funderingar du har kring våra applikationer. Där finns t ex Vanliga frågor, Handledningar och dokumentation, instruktionsfilmer

Läs mer

Hantering av timpriser

Hantering av timpriser Hantering av timpriser Lär dig timpriser, prisgrupper och prislistor Bli expert på hantering av timpriser Lär dig hur man bäst hanterar timpriser i TimeLog Project. Detta dokument beskriver hur man upprättar

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys Mamut Enterprise Status/Analys Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Status/Analys. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Status/Analys kan ge ditt

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil Innehållsförteckning Om SoftOne Mobil... 3 Snabbstartsguide... 4 Aktivera mobilanvändare... 4 Bestäm synliga fält i mobilen... 4 Ladda ner appen... 4 Fakturering... 5 Mina ordrar... 5 Orderdetaljer...

Läs mer

Projektbeskrivning Webbplats

Projektbeskrivning Webbplats Projektbeskrivning Webbplats Tack, för att du laddat ner Fru Forsbergs Projektbeskrivning. Den kommer att hjälpa oss med att kartlägga vad du vill ha ut av ditt webbplatsprojekt. Dina svar och kommentarer

Läs mer

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten Kundcase Vendelbo Cykler webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten CRM-SYSTEM ÖKADE ÅTER- FÖRSÄLJARENS EFFEKTIVITET OCH KUNDLOJALITETEN Den danska återförsäljaren Vendelbo Cykler fick

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20%

Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20% Kundcase: Go Nature Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20% Go Nature med Jajja Topp-10 placeringar på de viktigaste sökfraserna. Ökad konvertering från fler relevanta besökare Fler återkommande

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-12-15, 135 Diarienummer: 2014-000378 För revidering ansvarar: Kommunchef För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunchef

Läs mer

Grundkonfiguration. www.projectcompanion.com

Grundkonfiguration. www.projectcompanion.com Grundkonfiguration Innehållsförteckning Introduktion... 3 Grundläggande konfiguration... 3 Enkelhet... 3 Kunder / beställare... 4 Projekttyper... 4 Projekt?... 5 Tjänstetyper... 5 Avdelningar och kontor...

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och

Läs mer

Marketing Automation! En lathund!

Marketing Automation! En lathund! Marketing Automation! En lathund! Inledning Kampen om kunder är idag tuffare än någonsin. Tack vare internet har kundens möjligheter a6 skaffa sig kunskap och beslutsunderlag fly6as mer och mer -ll kundens

Läs mer

Mamut Enterprise Call Center

Mamut Enterprise Call Center Mamut Enterprise Call Center Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Call Center. Först får du en genomgång av fördelarna med att använda Mamut Enterprise Call

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för att kartlägga idéer ECR Sveriges checklista för test av idéer Insamling av idéer Beskriv hålet i marknaden vilket

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Integration med e- conomic/ Reviso. Integration med e-conomic/ Kom igång!

Integration med e- conomic/ Reviso. Integration med e-conomic/ Kom igång! Integration med e- conomic/ Reviso Kom igång! Integration med e-conomic/ Reviso En komplett vägledning av installation för integration mellan TimeLog Project och e-conomic/ Reviso och överföring av uppgifter

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Kartlägg, registrera & administrera behandling av personuppgifter

Kartlägg, registrera & administrera behandling av personuppgifter Kartlägg, registrera & administrera behandling av personuppgifter Så här tänker vi Vi vill göra regelefterlevnaden till en enkel och naturlig del av ert arbete Därför måste alla fokusera på dataskyddsfrågor

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer