marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!"

Transkript

1 Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering blir det möjligt att stämma av aktiviteterna och uppnå både kort- och långsiktiga mål. Med hjälp av tidrapportering har vi i TimeLog fått överblick och data för att optimera marknadsföringsinsatserna och få ut mesta möjliga för pengarna. Viktiga mål uppnås snabbare och bättre. Samtidigt har vi fått kontroll över resurser, planering och samordning av uppgifter, så både försäljnings- och marknadsavdelningen spinner som en väloljad motor tillsammans. Med detta whitepaper i handen får du tips och knep för att komma igång, och vi hoppas att det kan bli en inspiration till att arbeta med tidrapportering på marknadsavdelningen. Lycka till med läsningen! 1

2 Optimera marknadsavdelningen Få ut mesta möjliga av resurserna och planera bättre och mer effektivt. Detta whitepaper ger dig svar på de viktigaste frågorna. 1 Tidrapportering som styrspak Kreativitet kan inte mätas men det kan tid Utgångspunkt för tidrapporteringen 3 2 Vad använder vi tiden till? Att ta sin egen medicin 4 3 Bättre planering av projekt och resurser 5 4 Använda resurser från andra avdelningar 7 5 Tidrapportering som analysverktyg Budgetuppföljning Projektportfölj Pivotrapport 9 6 CRM som analys- och segmenteringsverktyg 9 7 Kvaliteten på marknadsföringsåtgärderna Resultat från en specifik kampanj Följer vi vår marknadsstrategi? 12 8 Utnyttjande av TimeLog Help Desk udgåva Skriven av Sascha Skydsgaard 9 Avrundning 14 TimeLog A/S Kungsgatan Stockholm Sverige Telefon TimeLog A/S Alla rättigheter förbehållna. 2

3 1 Tidrapportering som styrspak 1.1 Kreativitet kan inte mätas men det kan tid Detta whitepaper vänder sig till dig, som arbetar på en marknadsavdelning och som antingen använder TimeLog Project, eller funderar på att börja med tidrapportering. Syftet är att beskriva hur Timelogs egen marknadsavdelning använder TimeLog Project i vardagen för att hålla reda på alla de olikartade projekt som avdelningen ansvarar för. Whitepaper tar därför upp varför det är viktigt att tidrapportera, även om en marknadsavdelning inte fakturerar sina timmar, och hur data som samlas in i TimeLog Project, kan användas för olika marknadsföringsåtgärder och resultatanalyser. En marknadsavdelning har många olika uppgifter en del långsiktiga och andra mycket kortsiktiga. Några av dem är pågående, medan andra är projekt som avslutas när de är färdiga. Det är viktigt att kunna prioritera arbetsuppgifter och ha en överblick över de planerade projekten, eftersom vi lever i en föränderlig värld, där det ibland krävs snabba åtgärder, och allt annat får åsidosättas. Då en marknadsavdelning totalt sett är ett kostnadscenter (dvs.) är en kostnad som inte kan faktureras till kunder), är det viktigt att kunna dokumentera den tid och de kostnader som läggs på de olika uppgifterna, för att ta ställning till om det är rätt investeringar, som tiden används till. Dessutom bidrar det också till att visa det värde, som avdelningen bidrar med i företaget. Detta kan vara ett sätt att avliva myten om att marknadsföring inte går att mäta. 1.2 Utgångspunkt för tidrapporteringen I TimeLogs marknadsavdelning använder vi själva TimeLog Project till tids- och projektstyrning. Det gör det möjligt att få en överblick av, vilka uppgifter och projekt som: Tar mest av vår tid Blir åsidosatt Kommer in från sidan från andra avdelningar, så planerade uppgifter får flyttas Har överskridit den beräknade tidsbudgeten Är den största kostnaden i avdelningen baserat på interna kostnader Vi ska avsätta resurser till under den kommande perioden Vi måste överväga att använda externa konsulter till, när vi använder för mycket tid på dessa 3

4 2 Vad använder vi tiden till? 2.1 Att ta sin egen medicin På marknadsav delningen, skiljer vi mellan projekttyper na, operativa projekt och investerings projekt Med tanke på att vi säljer ett tidrapporteringssystem och ger råd om tidrapportering, tar vi naturligtvis vår egen medicin på allvar, och det kan verka överväldigande, om man inte är van vid tidrapportering. Därför vill många börja med mindre detaljerade projekt än dem vi har, men vid en viss tidpunkt brukar man få blodad tand, när det står många timmar på en övergripande uppgift t.ex. SEO-optimering. Då vill man veta vilka uppgifter SEO-optimering innehåller, och vilka av dem som används mest tid på. På marknadsavdelningen, skiljer vi mellan projekttyperna, operativa projekt och investeringsprojekt. Operativa projekt är de uppgifter vi kontinuerligt arbetar på det kan vara SEO-optimering, underhåll av webbplats och hantering av Google Adwords. Investeringsprojekt är "engångsprojekt eller projekt som kan sluta som operativa projekt eftersom vi bestämmer att det är en bra investering att fortsätta med framöver. Ett exempel på detta är när vi började med våra uppsökande verksamheter som MeetUps och seminarier. Det började som ett investeringsprojekt, eftersom det hade ett slut, där vi utvärderade om det var en framgång. Det tyckte vi att det var, och planerade därför in framtida event i den ordinarie verksamheten. Vi upprättade därför ett nytt operativt projekt. (För att förstå skillnaden mellan operativa projekt och investeringsprojekt i TimeLog hänvisar vi till whitepaper "Tidrapportering i TimeLog Project"). Vår detaljnivå innebär att vi har ett konkret underlag för beslutsfattande. Om syftet är att använda 10 timmar i veckan på Adwords-optimering, men tidrapporteringarna visar att vi bara använder tre, då måste vi fundera på om arbetsuppgifter ska omprioriteras, eller om vi ska lägga ut det till en extern konsult. Om vi inte har denna detaljgrad, utan bara ett projekt vid namn Online Marketing, där både Adwords och SEO-arbete blir rapporterat, så är det svårt att ändra vårt agerande och våra prioriteringar, eftersom vi inte kan se vilka uppgifter som det används mest tid. 4

5 Figur 1 Här visas fasplanen på vårt SEO-projekt, och hur vi har brutit ned det i en rad underuppgifter. Alla de externa kostnaderna i samband med ett projekt, blir också rapporterade i TimeLog Project, så vi har alltid en fullständig överblick över kostnaderna. Detta gör det möjligt att gå tillbaka i tiden och se vad vi har betalat för externa konsulter, och därmed behöver vi inte kontakta ekonomiavdelningen för att se tidigare räkningar. Likaså kan vi ständigt jämföra de faktiska kostnaderna med budgetarna, och därmed ha strama tyglar på våra totala kostnader för avdelningen. 3 Bättre planering av projekt och resurser Med TimeLog Projects resursplanering är det lätt för personalen på marknadsavdelningen att planera de närmaste veckornas arbete. Här får man en samlad överblick av de projekt som har prioriterats och samtidigt ser man till att 5

6 inga deadlines glöms bort. Semesterperioder, lediga dagar osv. ingår också i denna plan och ger därmed en mer effektiv planering. Verktyget ger varje medarbetare ett medansvar för att planera och prioritera sin tid. Det är därför en bra idé att varje medarbetare, t.ex. varje fredagseftermiddag, går in och planerar den kommande veckans arbete för att öka effektiviteten, eftersom man då slipper att löpande ta ställning till, nästa veckas uppgifter. Figur 2 Här visas ett utdrag från TimeLog Projects resursplaneringsverktyg och hur en veckas arbete kan prioriteras: Mot grundval av denna planering, kan vi se om planerna blev gjorda, eller om det kom in nya uppgifter från sidan som förstörde den ursprungliga planen. Till detta använder vi rapporten Bokat jämfört med rapporterat arbete för uppföljning, så vi är säkra på, att en uppgift inte har glömts bort i hastigheten, och att 6

7 vi får ta aktiv ställning till, om de timmar, som var planerade, ska planeras om den kommande veckan eller flyttas till en annan tidpunkt. Resursplaneraren gör det också möjligt att planera långsiktigt, och man kan därför lägga in sina marknadsföringsuppgifter, som då utgör den övergripande marknadsföringsplanen och aktivitetskalendern. För mer information om användning av resursstyrning i TimeLog Project se whitepaper Resursstyrning i TimeLog Project (danska). 4 Använda resurser från andra avdelningar I TimeLog använder vi TimeLog Departments, som delar in våra medarbetare i olika avdelningar. Det gör det möjligt att se hur många resurser de olika avdelningarna lånar av varandra. Det bidrar ofta till att förklara varför vissa av våra uppgifter inte blir klara i tid. Vi kanske ser att försäljningsavdelningen eller konsultavdelningen har lånat medarbetartimmar från vår marknadsavdelning för några av sina projekt. Detta gäller även åt andra hållet, att t.ex. utvecklingsavdelningen kan se hur många resurser de lånar ut till marknadsavdelningen, och då kan vi bedöma om vissa av de tekniska marknadsföringsarbetsuppgifterna bör outsourcas, så deras tid inte försvinner från andra viktiga projekt. Bedömningen är här, om den interna kostnaden är dyrare, än vad vi skulle betala för en extern konsult/byrå som samtidigt också är specialister inom sitt område, medan våra utvecklare är specialister på att koda TimeLog Project. Resultatet blir en optimal användning av resurser baserat på aktiva val istället för att bara göra som vanligt. 5 Tidrapportering som analysverktyg Baserat på avdelningens tidrapportering får vi ett kraftfullt analysverktyg som kan visa vilka uppgifter som tar mest av tiden, och vilka uppgifter som konsekvent blir nedprioriterade. Till detta använder vi följande rapporter på marknadsavdelningen: Tidrapportering per projekt/medarbetare Denna rapport är bra till att skapa en överblick av den totala tidsförbrukningen per projekt under en viss period och uppgifterna för de projekt som fått mest 7

8 uppmärksamhet. Rapporten kan visa data antingen med projekten eller med den enskilda medarbetaren som utgångspunkt. Därför kan den också användas för månadssamtal med medarbetarna för att se om de överordnade planer som gjorts för den enskilda medarbetaren, följs eller om de störs av andra projekt som vi eventuellt kan flytta till andra resurser. (Se Figur 3) Figur 3 Rapporten visar vecka för vecka vilka projekt som medarbetaren har arbetat med och det är därför lätt att se om det finns några projekt som försummas: 5.1 Budgetuppföljning Här visas en översikt av hur många timmar som finns kvar på investeringsprojekten, eftersom dessa alltid innehåller en tidsbudget. Vi kan alltså se om vi nästan har använt hela budgeten, och om detta ska justeras. Om vi justerar budgetar, skapar vi alltid en baslinje (en ögonblicksbild av projektets status/budget just nu och här) på varje projekt, så vi kan se hur projektet såg ut när vi skapade det, och hur det har förändrats över tid, så att vi kan lära oss av våra erfarenheter. Om vi inte har en baslinje, har vi inte en chans att se hur den ursprungliga budgeten såg ut, och om vi har kunnat genomföra den. 8

9 5.2 Projektportfölj Här följer en mer allmän översikt med mer data än i rapporten Tidrapportering per projekt/medarbetare. Här kan vi se alla avdelningens projekt och välja vilken information vi tycker är relevant, till exempel, start- och slutdatum, kostnader, senaste tidrapportering samt budgeterad och allokerad tid. Det ger en snabb överblick över hur det ser ut med både tidsplan, budget, osv. 5.3 Pivotrapport Denna rapport ger nästan oanade möjligheter att se olika uppgifter antingen grafiskt eller i detalj i en tabell. Vi använder den t.ex. för att se hur mycket tid som spenderas på operativ verksamhet jämfört med investeringsprojekt samt vilka projekt, som har tagit mest tid på avdelningen under en specifik period. Figur 4 Detta cirkeldiagram visar en medarbetares tidsprofil under en viss period: 6 CRM som analys- och segmenteringsverktyg Ett klassiskt CRM-system ses i första hand som ett verktyg för att följa upp säljaktiviteter och fungera som en kommunikationslogg för kunden. Med rätt inställning och datainsamling kan ett CRM-system också bli ett oumbärligt och 9

10 kraftfullt verktyg på marknadsavdelningen. Ett bra CRM-system gör det möjligt att analysera resultaten av marknadsföringskampanjer, marknadsstrategi och mycket annat. I TimeLog använder vi vårt eget CRM-system, där vi bland annat kan skapa olika segmenteringskriterier som vi själva kan definiera. Därmed har vi möjlighet att samla in mycket information på varje kundkort, som vi till exempel, kan använda för att analysera kundprofiler samt att ta fram kontaktuppgifter för kampanjer riktade till olika målgrupper. Genom att själva kunna definiera vilken information vi vill samla om leads och kunder, kan vi enkelt söka efter specifika kriterier och skapa kampanjer, som matchar den önskade profilen. Vi exporterar antingen data till Excel för att arbeta med dem eller för att importera det till vårt e-post-marknadsföringssystem, och annars använder vi den inbyggda möjligheten med kopplade dokument om vi behöver skicka ut en direkt-e-postkampanj. 7 Kvaliteten på marknadsföringsåtgärderna I TimeLog, mäter vi alla relevanta aktiviteter för att bedöma huruvida investeringen har betalat sig. Det betyder att vi också går in och tittar på kvaliteten på de leads vi tar fram till försäljningsavdelningen genom olika satsningar. Vi arbetar enligt denna modell, som vi i TimeLog kallar försäljningstratten: Antalet besökare och leads får vi från Google Analytics, men i CRM, kan vi se hur många möten som har bokats/hållits under en period, och hur många kunder vi får genom dessa möten. 10

11 Antalet besökare och leads får vi från Google Analytics, men i CRM, kan vi se hur många möten som har bokats/hållits under en period, och hur många kunder vi får genom dessa möten. Genom att använda uppgiftsstyrningen i TimeLog CRM kan man se, hur många av de möten som t.ex. bokades i januari, som gick vidare i processen och utvecklades till kunder. Detta görs mycket enkelt genom att exportera den uppgiftstyp, som vi till exempel har kallat "möte 1" i Excel och sedan göra en enkel pivotrapport baserad på alla tillhörande data som exporteras. Vi kan se exakt hur många procent av våra möten som har utvecklats till nya kunder. Vår kundstatus avslöjar varför leads, som inte blivit kunder, eventuellt inte längre befinner sig i en säljprocess. Oftast när vi är ute hos våra kunder för att implementera TimeLog CRM, så ser vi en mycket enkel kundstatusstruktur, men genom att utöka denna, får man plötsligt värdefull information om, varför leads inte går vidare i försäljningsprocessen. Här följer en översikt av alla de kundstatusar vi opererar med i TimeLog CRM, när leads blir inaktuella: Figur 5 Vår valmeny av inaktuella kundstatusar: Därmed kan vi till exempel, dra slutsatsen att 10 % av alla dem som vi har hållit möten med under en viss period, för närvarande har lagts på is, och ska kontaktas senare, och 2 % har vi förlorat till konkurrenter. 11

12 Eftersom vi i sektionen Grupper anger vilken konkurrent det gäller, kan vi gå in och göra ytterligare analyser på vilken typ av leads vi förlorar till konkurrenterna och om det är samma konkurrent varje gång? Det ger en transparens som gör det möjligt att reagera snabbt och anpassa vår marknadsföring och försäljningsstrategi efter omständigheterna. 7.1 Resultat från en specifik kampanj I systemet, hjälper vi säljarna att göra samtalslistor, för deras uppsökande försäljningsarbete. När vi sätter ihop en samtalslista markerar vi den med ett namn under Grupper. När säljarna har ringt igenom listan, kan vi lätt gå in och analysera hur framgångsrikt det har varit; dvs. hur många möten man har bokat via denna lista. Ett år senare, kan vi gå igenom listan igen och se var i säljtratten olika leads befinner sig är står de som inaktuella, qualified leads, hotleads eller kunder? På detta sätt kan vi lätt följa upp alla de olika kampanjer och samtalslistor som säljarna använder, så resultaten kommer fram, och vi eventuellt kan optimera processen nästa gång. 7.2 Följer vi vår marknadsstrategi? Vi har en tydlig strategi i TimeLog om vilken typ av kunder som är vår primära och sekundära målgrupp. I TimeLog CRM har vi därför definierat vissa kännetecken, så att vi kan åtskilja dessa i de olika analyserna. Sådant sker t.ex. genom att använda fältet branschkoder detaljerat. Här använder vi de officiella branschkoderna, som bland annat kan hittas på Dessutom har vi som tidigare nämnts valt att skapa olika segmenteringskriterier under funktionen Grupper på både kundkort och kontaktpersoner. Mot bakgrund av de data vi samlar in i TimeLog CRM, kan vi därför hela tiden analysera oss fram till, om vi följer strategin alltså om våra försäljnings- och marknadsföringsåtgärder riktar sig till rätt målgrupp, eller om vår marknadsföring träffar ett helt annat segment. En av de analyser som vi bland annat gör, är att dra ut en kundlista och exportera den till Excel, där vi lätt kan göra en pivotering av data och se hur många procent av vår kunddatabas, som är vår primära målgrupp. Vi kan också lätt följa upp hur stor andel av våra möten, som hålls med den primära och sekundära målgruppen. Allt detta gör det möjligt att reagera snabbt på verkliga fakta, om vi tror att siffrorna inte stämmer överens med vår strategi. Därigenom kan vi anpassa vår kommunikation och marknadsföring och i sista hand ändra strategi. 12

13 8 Utnyttjande av TimeLog Help Desk Eftersom vår supportavdelning använder TimeLog Help Desk för att registrera inrapporterade fel i systemet samt allmänna frågor om användningen av TimeLog Project, kan vi lika gärna dra nytta av de data som vi på marknadsavdelningen kan få "gratis" från denna aktivitet. Varje gång våra kunder kontaktar oss med en fråga om TimeLog Project, så vi skapar ett ärende i TimeLog Help Desk och kategoriserar dem efter olika supporttyper: Figur 6 De olika supporttyper som vi använder till att gruppera supportdata inom. På detta sätt får vi löpande data om alla de olika behov våra kunder har, och vad vi kan sätta in i förhållande till marknadsföringsavdelningens aktiviteter, t.ex. genom att skapa extra användarhandledningar på hemsidan. 13

14 Uppgifterna ger oss också möjlighet att förbättra vår hjälpsektion på hemsidan På marknadsavdelningen har vi möjlighet att gå in och analysera oss fram till, var i produkten det ställs flest frågor om det är många frågor som är av samma typ. Därmed har vi möjlighet att vara proaktiva både i fråga om att hjälpa våra befintliga kunder, men också när det gäller att förbättra vår kommunikation på hemsidan och i försäljningsmaterialet, eftersom vissa leads troligen har samma frågor, som därmed kan besvaras redan i försäljningsprocessen. Uppgifterna ger oss också möjlighet att förbättra vår hjälpsektion på hemsidan, som används både av befintliga kunder och leads som testar systemet. Samtidigt kan vi optimera vårt SEO-arbete på dessa ord med bra och relevant innehåll. Genom att arbeta med supportavdelningen får vi en synergieffekt i att veta, vilket instruktionsmaterial som ska prioriteras och som kan hjälpa både kunder och leads. 9 Avrundning Nu har vi tittat vitt och brett i förhållande till användningen av TimeLog Project på vår marknadsavdelning. Vi hoppas att detta whitepaper har kunnat ge lite insyn i hur ni kan använda data från TimeLog Project till processoptimering och analys av marknadsföringsåtgärder. Om man ska sammanfatta detta whitepaper, så ger data i TimeLog Project följande fördelar för en marknadsavdelning: Bättre uppföljning av marknadsföringsplaner, budgetar och deadlines Ökad medvetenhet och striktare prioritering av arbetsuppgifterna. Bättre förmåga att bedöma projekt innan de sätts igång Ökad medvetenhet om att interna projekt också har en kostnad Gratis information från andra avdelningar, som ni kan utnyttja för att vara proaktiva i er kommunikation Benchmarking av tidigare projekts kostnader gentemot en extern kostnad Solid dokumentation och kunskaper om era marknadsföringsåtgärder, och om de ger de förväntade resultaten Siffror som visar om ni följer er strategi De flesta av ovanstående fördelar får ni helt automatiskt med enkel tidrapportering och insamling av data om leads och kunder. Detta bidrar till att ge ett strukturerat förhållningssätt till det arbete som utförs på en marknadsavdelning och det är lättillgänglig information. Dessutom bidrar det till att avliva myten att "marknadsföring kan inte mätas", eftersom ni faktiskt kan presentera direkta resultat av era aktiviteter för ledningen. 14

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Tidrapportering i TimeLog

Tidrapportering i TimeLog Tidrapportering i TimeLog Vitbok om tidrapportering Här får du inblick i hur TimeLog själv som företag använder TimeLog Project för tidrapportering och strategiutveckling. Denna vitbok beskriver hur TimeLog

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Strategisk tidrapportering

Strategisk tidrapportering Strategisk tidrapportering Håll koll på tiden och gå om konkurrenterna! När tid är pengar Eliminera gissningar och skapa bättre resultat Denna vitbok handlar om hur du kan få ut mesta möjliga av ditt företag

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

www.webselect.com webselect@uc.se

www.webselect.com webselect@uc.se UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används varje år som underlag till närmare 6 miljoner affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag.

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Introduktion och Guide till WMR

Introduktion och Guide till WMR Introduktion och Guide till WMR Innehållsförteckning INTRODUKTION 2 LOGGA IN 3 HEMSIDAN 3 WMR RAPPORTER 5 STANDARD RAPPORTER: 5 1. 2. 3. 4. 8. 1. BILJETTINFORMATION 5 2. PERIODINFORMATION 6 3. KUNDINFORMATION

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys Mamut Enterprise Status/Analys Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Status/Analys. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Status/Analys kan ge ditt

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Googles guide till sökordsannonsering Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Innehåll Inledning... 1 Google AdWords: Vad skulle det ge dig?... 1 Fem steg till framgång: Skapa och underhålla

Läs mer

Anido Projektstyrning Modellbeskrivning

Anido Projektstyrning Modellbeskrivning Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.2 INLOGGNING... 1 2 ÖVERGRIPANDE STRUKTUR, MENYER... 2 3 SNABBMENYN... 3 4 HUVUDMENYN... 4 4.1 START... 4 4.2 PROJEKT...

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare Utbildningsmanual Projektbeställare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 ÄNDRA PERSONLIGA DATA...

Läs mer

Grundkonfiguration. www.projectcompanion.com

Grundkonfiguration. www.projectcompanion.com Grundkonfiguration Innehållsförteckning Introduktion... 3 Grundläggande konfiguration... 3 Enkelhet... 3 Kunder / beställare... 4 Projekttyper... 4 Projekt?... 5 Tjänstetyper... 5 Avdelningar och kontor...

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Inboundmarknadsföring för stora företag

Inboundmarknadsföring för stora företag Inboundmarknadsföring för stora företag Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sociala medier Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Gratis är sällan gratis

Gratis är sällan gratis Gratis är sällan gratis Du betalar alltid för din webbanalyslösning. Frågan är med vad? Google Analytics Siteimprove När något är gratis är du inte kunden, du är produkten Ägande av data och beskyddande

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Den stora frågan är: HUR KAN VI HJÄLPA DIG I DITT ARBETE MED KUNDERNA?

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Den stora frågan är: HUR KAN VI HJÄLPA DIG I DITT ARBETE MED KUNDERNA? CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT Den stora frågan är: HUR KAN VI HJÄLPA DIG I DITT ARBETE MED KUNDERNA? ANALYS När 99,999 % inte är bra nog! UNDERSÖKNING 2 ipads eller 20.000 digitala frågeformulär? LÖSNINGAR

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Sälj mer med andra ord:

Sälj mer med andra ord: Sälj mer med andra ord: Bättre webbtexter i 5 enkla steg Att skriva säljande webbtexter är enklare än du tror. Utmaningen ligger främst i att göra texterna så lättåtkomliga och självklara som möjligt.

Läs mer

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil Innehållsförteckning Om SoftOne Mobil... 3 Snabbstartsguide... 4 Aktivera mobilanvändare... 4 Bestäm synliga fält i mobilen... 4 Ladda ner appen... 4 Fakturering... 5 Mina ordrar... 5 Orderdetaljer...

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida?

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? När man går in på en webbsida är det utseendet och designen som står i centrum. Om det är en färglös hemsida kopplar man direkt det till något

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Projektbeskrivning Webbplats

Projektbeskrivning Webbplats Projektbeskrivning Webbplats Tack, för att du laddat ner Fru Forsbergs Projektbeskrivning. Den kommer att hjälpa oss med att kartlägga vad du vill ha ut av ditt webbplatsprojekt. Dina svar och kommentarer

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support.

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support. 1 Hjälpen I Hjälpen hittar du väldigt mycket användbar information som kan ge svar på de funderingar du har kring våra applikationer. Där finns t ex Vanliga frågor, Handledningar och dokumentation, instruktionsfilmer

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

lönsamhet & kundnöjdhet

lönsamhet & kundnöjdhet lönsamhet & kundnöjdhet affärsidé Vår affärsidé är att öka försäljning och lönsamhet genom att identifiera, mäta och utveckla framgångsfaktorer. Vi är specialiserade på undersökningar och analyser av kunder,

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 12.4. Senast uppdaterad: 2012-06-08

Webforum. Nya funktioner i version 12.4. Senast uppdaterad: 2012-06-08 Webforum Nya funktioner i version 12.4 Senast uppdaterad: 2012-06-08 Contents Om detta dokument... 3 Översikt... 3 Admin... 4 Projekthantering... 4 Projektplanering/Projektkontor... 9 Flexibla fält...

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20%

Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20% Kundcase: Go Nature Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20% Go Nature med Jajja Topp-10 placeringar på de viktigaste sökfraserna. Ökad konvertering från fler relevanta besökare Fler återkommande

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Checklista för Google Adwords-annonsörer... Hur du får fler klick och hur du säkerställer att dyra klick blir värda mer för dig

Checklista för Google Adwords-annonsörer... Hur du får fler klick och hur du säkerställer att dyra klick blir värda mer för dig Checklista för Google Adwords-annonsörer... Hur du får fler klick och hur du säkerställer att dyra klick blir värda mer för dig En specialrapport skriven av Stefan Nilsson, SAN Webbutveckling 2008. En

Läs mer

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och

Läs mer

Kom igång med OnCourse

Kom igång med OnCourse Kom igång med OnCourse Detta dokument beskriver hur du kommer igång med OnCourse. Det beskriver de olika modulerna och vad man kan gör i dom och hur de fungerar tillsammans. OnCourse består av följande

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business

BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business americas europe africa asia australasia W W W. B N I. N U BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business BNI Connect Manual Innehåll 1. Inledande information... 3 1.1 Logga in... 3 1.2 Glömt

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Var vi finns. Fakta om banken

Var vi finns. Fakta om banken Ålandsbanken Abp Var vi finns Fakta om banken Sverige Åland Finland Grundad 1919 Börsnoterades i Helsingfors 1942 Balansomslutning 4,1 miljarder euro Ca 700 anställda Fokus på Premium Banking & Private

Läs mer

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning Ett program för tidrapportering och u p p f ö l j n i n g av P r o j e k t Aveny Tidredovisning Aveny Tidredovisning Med Aveny Tidredovisning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel som förenar tidrapportering

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Våra erfarna projektledare & projek tplanerare / projektstyrare leder dig genom an passade kurser avseende metodik och stö djande programvaror. Primavera

Läs mer

Framförhandlade föreläsningar

Framförhandlade föreläsningar - - - - Framförhandlade föreläsningar På föjande sidor listar vi färdiga föreläsningsalternativ från regionen. De är förberedda på att föreläsa vid behov om det ämnet som är beskrivet i texterna. Vi har

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer