Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016"

Transkript

1 Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016

2 2 INTE FÖR ALLA B2B FÖRETAG Det är ett hårt arbete att driva marknadsföring och försäljning inom B2B företag. Alla företag har sina utmaningar. Tittar man i de öppna svaren i B2B Barometern hittas två vinklar: De som ser utmaningar i sitt företag; vi lägger inte tillräckligt med fokus på t ex nykundsbearbetningen eller vi saknar resurser och kompetens i företaget. De som ser kunden som en utmaning; kunden förstår inte vår produkt, kunden vill inte träffa oss, kunden vill inte byta leverantör. Insikterna i denna rapport kommer inte hjälpa med de sistnämndas utmaningar. B2B Barometern kan ge företag som sätter eller vill sätta kunden i fokus insikter genom att belysa hur andra företag arbetar med en modern B2B marknadsföring och försäljning. Innan jag startade White Hills har jag alltid utgått ifrån kundinsikter baserade på fakta och undersökningar om svenska företag eller konsumenter. När det saknades en helhetsbild för den svenska marknaden så var det naturligt att initiera B2B Barometern Petra Ranhem, White Hills Initiativtagare till B2B Barometern

3 3 INNEHÅLL BAKGRUND OCH SYFTE 4 OM B2B BAROMETERN TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 5 OM NEDBRYTNINGAR 6 10 INSIKTER : 7 FOKUS: Kunden är oftare i fokus tack vare processer 8 AMBITION: Omsättningsmål och marknadsaktiviteter 9 PLAN 2016: Nya kunder, kundfokus och uppföljning 10 SYSTEM: Marketing Automation ska fördubblas PROCESSER: Lagom med processer ger bäst driv framåt 12 Sid: Om White Hills White Hills är ett svenskt konsultbolag med fokus på att hjälpa B2B företag med att utveckla sin marknadsföring och försäljning. Ambitionen är att vi ska göra det enklare för dina kunder att köpa. White Hills har tagit fram en modell som visar vilka steg marknads- och säljavdelningen måste ta för att smidigare implementera de nya arbetssätten och verktygen och undvika de största misstagen. Läs mer på sid 19. SAMARBETE: Det mycket nära samarbetet kommer att öka. 13 MARKNAD & SÄLJ: Vi ansvarar för nykundsförsäljningen 14 MARKNAD & SÄLJ: Vi driver leads genereringen 15 MARKNAD & SÄLJ: Matchar vi företagets och kundernas behov? 16 MARKNAD & SÄLJ: Vi själva är digitalt mogna, men inte. 17 SAMMANFATTNING 18 OM FRÅGESTÄLLNINGAR 19 B2B BAROMETERN & MODELLEN FÖR B2B FÖRETAG 20 3

4 BAKGRUND OCH SYFTE: SVERIGES FÖRSTA B2B UNDERSÖKNING - MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING. 4 Det sker en stor förändring för våra svenska B2B företag. Våra kunders köpprocesser har förändrats, kunderna håller i taktpinnen och vi inom marknadsföring och försäljning som ansvarar för att bearbeta företagskunderna måste lära om och tänka nytt. Vi får både nya arbetssätt och verktyg som kompletterar och utmanar vår traditionella kundbearbetning. Trenden är global och förändringen sker snabbt. Utvecklingen påverkar stora som små företag och ger möjlighet att snabbt vinna marknadsandelar om man tidigt väljer att arbeta utifrån kundens köpprocess i stället för att fokusera på företagets säljprocess. Arbetssätt och verktyg som Content Marketing och Marketing Automation är på stark frammarsch. Det betyder att marknad och försäljning måste samarbeta för att få en effektiv kundbearbetning och tillsammans äga kundens köpresa. Idag får B2B företag förlita sig på undersökningar och rapporter från andra länder. Speciellt USA och England ligger långt framme och är duktiga på att sprida sitt content. Fakta om svenska B2B företag saknas: White Hills insåg i diskussioner med kunder och partners att det saknas fakta om svenska B2B företag. För att ett svenskt B2B företag ska kunna ta beslut inom marknadsföring och försäljning t ex om investering i ett marketing automation verktyg får man förlita sig på: 1. Undersökningar baserade på amerikanska företag 2. En konsult eller leverantörs erfarenhet 3. Magkänsla B2B BAROMETERN vänder sig till: VD/Marknadschef/Försäljningschef på ett B2B företag. Du får insikt hur andra företag i Sverige arbetar i en tid då det sker en stor förändring. T ex hur jobbar företag med nykundsbearbetning, vilka är inköpsplanerna, hur många använder olika verktyg och arbetssätt idag. Konsultbolag och leverantörer inom B2B marknadsföring och försäljning som vill kunna ge en bild av Sverige som komplement till utländska källor. 4

5 5 OM B2B BAROMETERN TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Undersökningen genomfördes mellan december 2015 till januari 2016i samarbete med B2B opinion. Respondenter samlades in från B2B opinions B2B panel samt via mailutskick till Hägvall & Sjöman samt Structsales kundregister. Målgruppen för B2B Barometern marknadschefer, försäljningschefer i B2B företag samt VD för B2B företag med god insikt i marknad respektive försäljning. Totalt svarade 230 personer på hela undersökningen med 35 frågor. I första delen av undersökningen svarade ca 395 personer, men pga två frågor mitt i undersökningen som visade sig vara för komplexa för att besvara enkelt i mobilen, tappades där ca 100 respondenter. Om rapporten: B2B Barometern presenteras i två olika rapporter (se även sid 17) 10 insikter från B2B barometern 2016 (denna rapport) B2B Barometern 2016 (fördjupande rapport med alla frågeställningar) Vilken roll har de svarande på företaget: En del av frågorna riktar sig till respektive roll Marknad/ Försäljning. Har man sagt att man är VD eller ansvarig för både marknad & försäljning så har man svarat på alla frågor. Därför kan även antal respondenter per fråga variera, men minst har 184 svarat på en fråga, och det kan anses vara bra grund för nedbrytningar. Storlek på företag: 66% av de intervjuade till för företag i storleken 1-10 personer Små företag 22% från företagsstorleken personer - Medelstora företag 12% från företagsstorleken 101 personer eller flera - Stora företag Partners: 5

6 6 OM NEDBRYTNINGAR Fördelning inom respektive nedbrytning Fyra grupperingar analyseras Roll i företaget Marknad Försäljning 10% 20% Efter en första analys valdes fyra olika nedbrytningar som alla frågeställningar har brutits på Marknad och Försäljning 63% Annan roll Processer Vi har inga processer Vi har processer men arbetar inte aktivt efter dem Vi har processer, en del arbetar vi aktivt enligt Vi har processer, huvudparten arbetar vi aktivt Inget av alternativen 7% 18% 10% 38% 24% 10% Tas bort i diagrammen Tas bort i diagrammen Storlek på företag antal svarande 395 Roll (respondentens) antal svarande 394 Tota lt a nta l sva r ma rkna dsrela tera de frå gor 205 Tota lt a nta l sva r säljrelaterade frågor 184 Användandet av processer- antal - svarande 241 Omsättning 2016 jämfört med 2015 antal svarande 239 Storlek företag Omsättning eller fler Kommer att minska Kommer vara oförändrat 22% 12% 9% 20% 66% Roll efterfrågades som screeningfråga, storlek på företag kommer delvis med från B2B Opinions B2B panels bakgrundsfakta och delvis ställda frågor till svarande som inte tillhör B2B panelen. De två sista frågorna låg i sista delen av frågeformuläret Kommer att öka 68% Vet ej 4% Tas bort i diagrammen 6

7 7 TOPP 10 INSIKTER & FAKTA - B2B BAROMETERN FOKUS: Kunden är oftare i fokus tack vare processer. 2. AMBITION: Omsättningsmål och marknadsaktiviteter. 3. PLAN 2016: Nya kunder, kundfokus och uppföljning. 4. SYSTEM: Marketing Automation ska fördubblas PROCESSER: Lagom med processer ger bäst driv framåt. 6. SAMARBETE: Det mycket nära samarbetet kommer att öka. 7. MARKNAD & SÄLJ: Vi ansvarar för nykundsförsäljningen 8. MARKNAD & SÄLJ: Driva leads genereringen tillsammans? 9. MARKNAD & SÄLJ: Matchar vi företagets och kundernas behov? 10.MARKNAD & SÄLJ: Vi själva är digitalt mogna, men inte.

8 FOKUS: KUNDEN ÄR OFTARE I FOKUS TACK VARE PROCESSER 8 Ungt litet företag eller processer ger kundfokus 44% av företagen har kunden i främsta fokus, 21% har produkten, medan 30% balanserar produktfokus och kundfokus. Äldre företag är mer produktfokuserade än yngre och större företag är mer produktfokuserade än mindre. Bland företag som är max fem år har endast 9% tydligt produktfokus eller är produktfokuserade men jobbar på att bli kundfokuserade. I snitt är det 21% och stiger ju äldre företaget är. Vilket avföljande påståenden stämmer bäst in på er? - Processer Vi är mer kundfokuserade än produktfokuserade Vi har inga processer Vi har processer men arbetar inte aktivt efter dem Vi har processer, en del arbetar vi aktivt enligt och andra inte. Vi är genomgående helt kundfokuserade 25% 20% 12% 16% 29% 11% Processer och specifikt att arbeta aktivt efter processer verkar hjälpa kundfokus. När frågan bryts på företagets processer så syns det tydligt att om man har processer och arbetar efter dem så ökar kundfokuset i företaget. Speciellt gäller det för vi arbetar aktivt efter processer - det skapar mer kundfokus. Eller kanske krävs processer för att uppnå kundfokus? Vi har processer, huvudparten arbetar vi aktivt efter 31% 19% Även de som inte har några processer är mycket kundfokuserade. Det hänger ihop med att mindre företag med 1-10 medarbetare som jobbar kundnära ofta inte har processer i samma utsträckning Huvudfråga Q8: Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på er? A ntal svarande = 345 8

9 AMBITION: OMSÄTTNINGSMÅL OCH MARKNADSAKTIVITETER 9 Ansvarar för företagets hemsida Ansvarar för Varumärke - grafisk profil, ton of voice Ansvarar för Produktblad och säljpresentatationer Ansvarar för Event Ansvarar för sociala media som t ex Facebook, Ansvarar för kampanjer i externa kanaler Ansvarar för PR - pressreleaser, Cision, Ansvarar för månad/nyhetsbrev Ansvarar för att ta fram nya Ansvarar för content såsom artiklar, bloggpost Ansvarar för SEO/SEM/Adwords Ansvarar för content såsom white paper inkl Ansvarar för Marketing Automation/ Lead Ansvarar för Inbound stödjande aktivieter Ansvarar för content såsom webinarium - 0% Ansvarar för Outbound stödjande aktivieter Ansvarar för lojalisering/crossales/upsales - e- Ansvarar för Nurturing kampanjer/flöden. Ansvarar för Account Based Marketing (ABM) 15% 15% Huvudfråga Q11: Vänligen kryssa för de ansvarsområden som marknadsavdelningen har idag. Antal svarande = 264 * Frågan ställs till Marknad respektive Marknad & Försäljning dvs de t ex en VD med god insyn i marknad och försäljning samt personer som ansvarar för både mark nad oc h försäljning Marknadsavdelningens ansvar & Omsättning 2016 jmft % 5% 5% 8% 8% 8% 8% 10% 15% 18% 16% 20% 24% 22% 22% 19% 28% 27% 30% 35% 33% 38% 41% 39% 45% 47% 50% 53% 51% 54% 57% 58% 60% 71% 69% Omsättning 2016 jmft 2015 Kommer vara oförändrat Kommer att öka Växare i Sociala media Har företaget som ambition att öka omsättning 2016 så har marknadsavdelningen ansvarar fler olika områden jämfört med de företag som räknar med en omsättning som ligger i samma nivå som Störst skillnad är det inom Social Media där det skiljer 40%-enheter mellan de som vill öka omsättning 2016 och de som räknar med samma nivå som 2015: 60% respektive 20%. Andra aktiviteter med stora skillnader är: PR pressreleaser skiljer 37%-enheter, Månadsbrev; 36%-enheter Content såsom artiklar, bloggpost mm inkl. produktion och publicering; 32%-enheter. Bland de som ska öka sin omsättning 2016 finner vi att 27% av Marknad* ansvarar för Marketing Automation/Leads generering jämfört med 8% bland de som räknar med en oförändrad tillväxt i omsättning. Övergripande är det logiskt de större företagen med resp medarbetare vars marknadsavdelning har ansvar för ett flertal av dessa områden. Vinklat utifrån Processer så följer det ett tydligt mönster - att de som har processer men som bara arbetar aktivt efter en del av dem har väldigt många ansvarsområden inom marknadsavdelningen. Fler än de som arbetar aktivt efter merparten av sina processer. 9

10 PLAN 2016: NYA KUNDER, KUNDFOKUS OCH UPPFÖLJNING 10 Planer för 2016 inom marknad och försäljning Vi planerar att öka nykundsbearbetningen. Vi planerar att öka bearbetning av existerande kunder. Vi planerar att arbeta mer kundfokuserat. 36% 46% 54% Marknad mest på agendan Att försäljning är i fokus för 2016 är logiskt, glädjande är även att 36% ska arbeta mer kundfokuserat och 23% ska arbeta mer utifrån kundens köpprocess. Vi planerar att öka uppföljning och analys för att öka Vi planerar att arbeta mer utifrån kundens köpprocess. Inget av påståendena 17% Vi planerar att öka samarbetet mellan marknad & försäljning. 16% Vi planerar att förbättra kvaliteten på leadsgenereringen 14% Vi planerar att testa social selling. 12% Vi planerar att marknad och försäljning gemensamt ska ta 12% Vi planerar att testa med Content Marketing. 10% Vi planerar att ta fram en Content Marketing Strategi. 9% Vi planerar att testa ett Marketing Automation Verktyg. 8% Vi planerar att införa gemensamma KPI för marknad & sälj 7% Vi planerar att investera ett Marketing Automation Verktyg 5% Vi planerar att ta fram Personas för att enklare skapa 4% Huvudfråga Q10 Vänligen kryssa i de påståenden som stämmer med era planer för Antal svarande = % 23% De med mest planer för 2016 är: Marknad Stora företagen med 101+ medarbetare Har processer och arbetar aktivt efter en del Medelstora företag medarbetare Det är en tydlig skillnad mellan de företag som svarat Vi har processer, en del arbetar vi aktivt efter och de som har svarat att Vi har processer, huvudparten arbetar vi aktivt efter. De förstnämnda ska har mycket mer på agendan 2016 än de processintensiva. Ett arbetssätt med mycket processfokus verkar försvåra att testa nya områden och arbetssätt. Svarsalternativen är delvis valda för att det är det som trendar inom B2B marknadsföring och försäljning med i planerna finns mer av: Content Marketing 10% testa samt, 9% sätta strategi Kundens köpprocess 23 % arbeta utifrån, 12% gemensamt ansvar. Marketing Automation, 8% testa samt 5% investera i. Social Selling 12% Samarbete Marknad & Försäljning 16% Uppföljning 24%, Gemensamma KPI:er 7% 10

11 SYSTEM: MARKETING AUTOMATION SKA FÖRDUBBLAS Marketing Automation - Har idag, planerar att köpa in under 2016 Använder idag Planerar att köpa in under 2016 Kommer att öka 10% 9% Kommer vara oförändrat 2% 2% Kommer att minska 5% 0% 101 eller fler 16% 8% % 11% % 5% Vi har processer, huvudparten arbetar vi aktivt efter 14% 5% Vi har processer, en del arbetar vi aktivt enligt och andra inte. 8% 11% Vi har processer men arbetar inte aktivt efter dem Vi har inga processer Marknad och Försäljning 4% 2% 3% 12% 5% 4% Marknad 14% 20% Försäljning 13% 9% Tota l 7% 7% Huvudfråga Q19: Vilka typ av system använder ni inom marknad och försäljning idag? Antal svarande = 257 Process eller system först? Marketing Automation har en tydlig tillväxt 2016, lika många företag som planerar att köpa in under 2016, har köpt in ett Marketing Automation system under de senaste 5-6 åren. 7% har idag och 7% planerar. Frågan fördjupas i planer för 2016 där säger10% att de kommer att testa Marketing Automation verktyg och 5% kommer att investera i ett Marketing Automation verktyg och tillhörande processer och arbetssätt. Verktyget används idag främst i större och medelstora företag, Marknad och Försäljning, samt de som arbetar aktivt efter huvudparten av sina processer. Intresseväckande är att de 12% som planerar att köpa in ett system under 2016 tillhör Vi har processer men vi arbetar inte aktivt efter dem samt att 11% tillhör Har processer men arbetar delvis efter dem. För en del kommer det bli en utmaning att få ut maximal effekt av ett Marketing Automation system om man inte är van att arbeta i processer. Men för andra kommer det bli ett sätt att vässa delar av sina processer genom t ex den mätbarhet som finns i Marketing Automation system. Marknad är de i företaget som är mest intresserade av att köpa in ett system under % har planer för % av de som svara för Försäljning säger att de har planer att köpa in under De talar för att inköpet troligtvis drivs från marknadsavdelningen. 11

12 PROCESSER: LAGOM MED PROCESSER GER BÄST DRIV FRAMÅT 12 Hur skulle du beskriva era processer inom marknad & försäljning Vi har processer, huvudparten arbetar vi aktivt efter Vi har processer, en del arbetar vi aktivt enligt och andra inte. Vi har processer men arbetar inte aktivt efter dem Vi har inga processer Marknad och Försäljning 23% 33% 8% 24% Marknad 17% 51% 17% Försäljning 30% 48% 11% 9% 4% Omsättningen ökar vid fokus på processer Totalt är det 23% som arbetar aktivt efter huvudparten av sina processer. Vanligast 38%, är att man har processer men arbetar bara aktivt efter en del av dem. Ur ett rollperspektiv så är Försäljning den som mest aktivt arbetar efter processer 78% arbetar efter delvis alla eller alla processer. Marknad däremot är lika bra på att arbeta effektivt i processer som att ha processer och inte arbeta efter dem, båda får 17%. Men oftast, eller 51% arbetar delvis efter uppsatta processer. Total 23% 38% 10% 18% Hur skulle du beskriva era processer inom marknad & försäljning Vi har processer, huvudparten arbetar vi aktivt efter Vi har processer, en del arbetar vi aktivt enligt och andra inte. Vi har processer men arbetar inte aktivt efter dem Vi har inga processer Kommer att öka 28% 44% 6% 16% Kommer vara oförändrat 21% 26% 21% 17% Kommer att minska 10% 14% 24% 38% Det är tydligt att mindre företag, som Marknad & Försäljning till hög grad representerar, inte arbetar lika aktivt efter processer, 55% totalt. Ur ett omsättning 2016 perspektiv är det lätt att tolka att processer är ett måste för att lyckas med en omsättningsökning. Utan processer eller att ha processer och inte arbeta efter dem kan leda till omsättningsminskning. 62% av de som räknar med att omsättningen ska minska 2016 har inte processer eller arbetar inte efter dem. Det betyder att processer, inom marknad och försäljning som man arbetar efter, har en positiv effekt på omsättningen. 101 eller fler 22% Huvudfråga Q28: Inom ditt företag, hur skulle du beskriva era processer inom marknad & försäljning? Antal svarande = % 8% 14% % 31% 28% 48% 10% 27% 12% 2% 12 Marknad och Försäljning 23% 33% 8% 24% Marknad 17% 51% 17% 9% Försäljning 30% 48% 11% 4% Total 23% 38% 10% 18%

13 SAMARBETE: DET MYCKET NÄRA SAMARBETET KOMMER ATT ÖKA. 13 Huvudfråga Q23: Hur skulle du beskriva samarbetet mellan marknadsavdelningen och säljavdelningen idag? Antal svarande = 236 Hur skulle du beskriva samarbetet mellan marknadsavdelningen och säljavdelningen på ditt företag i dag? (Skala 1-5) Vi har processer, huvudparten arbetar vi aktivt efter Vi har processer, en del arbetar vi aktivt enligt och andra Vi har processer men arbetar inte aktivt efter dem 5. Vi har ett mycket nära samarbete 4. Nära samarbete Kommer att öka Kommer vara oförändrat Kommer att minska 101 eller fler Vi har inga processer Marknad och Försäljning Marknad Försäljning Total 32% 40% 38% 48% 45% 53% 52% 50% 58% 57% 57% 65% 67% 78% 30% 10% 20% 30% 11% 11% 11% 30% 22% 23% 19% 14% 14% 16% Svårare i stora företag Överlag kan man säga att marknad och sälj har ett bra samarbete idag. 57% säger att de har ett mycket nära samarbete i företaget och ytterligare 19% säger att de har ett nära samarbete. Total är det tre fjärdedelar av de tillfrågade företagen. Men samtidigt säger fler och fler att marknads och sälj måste samarbeta bättre. Det får sin förklaring när man bryter fråga utifrån företagsstorlek. Stora företag har lägst andel Mycket nära samarbete 32% jämfört med de små företagen 65%. Bäst samarbete har de som arbetar aktivt efter processer. 94% säger att de har ett nära eller mycket nära samarbete i företaget. Men vad är hönan och vad är ägget? Är det ett aktivt arbete med processer som gör att man har ett nära samarbete, eller är det samarbetsförmågan som underlättar att arbeta efter merparten av processerna? Marknad och Försäljning:. Även om Marknad, i lite högre grad jämfört med Försäljning, tycker att de har ett nära eller mycket nära samarbete med säljavdelningen så tycker hälften av Försäljning att de har ett mycket nära samarbete, men bara 38% av Marknad. Samarbete framåt: 41% säger att samarbetet mellan marknad och sälj kommer att öka eller öka markant under Det säger 65% av de stora företagen, 65% av de medelstora företagen samt 68% av Marknad. 13

14 MARKNAD & SÄLJ: VI ANSVARAR FÖR NYKUNDSFÖRSÄLJNINGEN Inte marknad enligt sälj Att hitta nya kunder är lika svårt som det är lätt enligt Sveriges B2B företag. 30% anser att det är lätt och mycket lätt, 28% anser att det är svårt och mycket svårt. 54% planerar att öka nykundsbearbetningen De fem grupperna som planerar på att vara aktivast gällande nykundsbearbetning 2016 är: 74% av Marknad ska öka bearbetningen av nya kunder, 71% av företag medarbetare, 70% av har processer och arbetar aktivt efter en del. 67% av omsättningen kommer att öka % av Försäljning ska öka bearbetningen av nya kunder Vem ansvarar för kundsbearbetningen? 73% av Försäljning anser att det är försäljningsavdelningen som ansvarar för nykundsbearbetningen, 0% av Försäljning anser att marknadsavdelningen har ansvaret. Och gemensamt ansvar finns i 27% av företagen enligt Försäljning*. En helt annan bild ges när frågan besvarades av Marknad respektive Marknads och Försäljning. Mer än hälften av dem anser att de gör det tillsammans. 52% resp. 57% Q5: Hur svårt upplever ni att det är att hitta nya kunder/företag att bearbeta? Antal svarande =368 Q : Vilken del inom företaget ansvarar för nykundsbearbetningen? Antal svarande =375 * (Försäljning N=37 IP) Samtidig säger 27% av Marknad att de har en process för nykundsbearbetning, lika många som sälj 28% av Försäljning har en process för nykundsbearbetning. Marknad och sälj borde omgående börja diskutera frågan 14

15 MARKNAD & SÄLJ: DRIVA LEADS GENERERINGEN TILLSAMMANS? 15 Gemensam process för leads generering och lead nurturing Marknad: Vi på marknadsavdelningen har tillsammans med säljavdelningen, en tydlig process för leads generering och lead nurturing Försäljning: Vi på säljavdelningen har tillsammans med marknadsavdelningen, en tydlig process för leads generering och lead nurturing Kommer att öka 21% 26% Kommer vara oförändrat 10% 9% Kommer att minska 5% 6% 101 eller fler 11% 15% % 30% % 17% Vi har processer, huvudparten arbetar vi aktivt efter 22% 36% Vi har processer, en del arbetar vi aktivt enligt och andra inte. 22% 30% Vi har processer men arbetar inte aktivt efter dem 5% 12% Vi har inga processer 5% 5% Marknad och Försäljning 19% 16% Marknad 0 26% Försäljning 19% Total 16% 20% Huvudfråga Q29: Inom mark nadsavdelningen, hur sk ulle du besk riva era proc esser? Antal svarande =205 Huvudfråga Q30: Inom säljavdelningen, hur skulle du beskriva era proc esser? A ntal svarande =184 1 av 5 har gemensam process Leads generering och lead nurturing tillsammans med Content Marketing och Marketing Automation är viktiga delkomponenter för att effektivt och relevant bearbeta potentiella kunder utifrån deras köpresa. Marknad respektive Försäljning har fått frågan om deras avdelning har en tydlig process för leadsgenerering. Runt en femtedel eller 16%-20% av företag har en gemensam process. Bland de som planerar att öka sin omsättning 2016 så är det runt en fjärdedel eller 21%-26% som har en gemensam process. Det betyder att det finns utrymme till utveckling av nya arbetssätt i flera företag, speciellt för företag som vill växa. Det är tydligt att Marknad i större grad än Försäljning som anser att de har en gemensam process för leads generering och lead nurturing. 26% vs 19% Det är extra markant i medelstora företag där 30% av Marknad har svarat att de har en gemensam process men endast 14% av Försäljning. I de små företagen matchar avdelningarnas svar varandra, med det är troligen för att i de företagen är marknad och försäljning endast en till tre personer som arbetar ihop. Det syns även i svaren från rollen Marknad och Försäljning som ofta finns på mindre företag. 15

16 MARKNAD & SÄLJ: MATCHAR VI FÖRETAGETS OCH KUNDERNAS BEHOV? 16 Självgoda eller omsprungna? Hur pass bra matchar marknads- respektive säljavdelningen företagets och kundernas behov? Totalt säger 39% att marknadsavdelningen respektive 41% att säljavdelningen matchar företagets och kundernas behov. Men det är främst Marknad & Försäljning dvs mindre företag som drar upp betygen speciellt gällande marknadsavdelningen. Marknad tycker relativt lika om båda avdelningar, 35 % av Marknad tycker att marknadsavdelningen matchar behoven och 34% tycker att säljavdelning matchar behoven. Marknad tycker även att färre än snittet inte matchar behoven. Försäljning ger sig själv en klapp på axeln. 41% av Försäljning tycker att försäljningsavdelningen matchar företagets och kundernas behov. Endast 28% av Försäljning tycker att marknadsavdelningen matcher behoven och 25% av Försäljning tycker tycker att marknadsavdelningen inte matchar behoven som företaget och kunderna har. Är marknad sämre eller ligger de före? En tanke är att marknadsavdelningen har sprungit före i utvecklingen och att Försäljning inte förstår vad marknadsavdelningen vill göra och dess nya arbetssätt? Huvudfråga Q15: Vänligen markera de svarsalternativ som bäst stämmer in på er säljavdelning? Antal svarande = 269 Huvudfråga Q17: Vänligen markera de svarsalternativ som bäst stämmer in på er säljavdelning? Antal svarande =261 Generellt: De företag som arbetar aktivt efter processer och är mest nöjda med både marknads-och säljavdelning, de anser 55% resp. 59% matchar behoven. Även bland de som har mål att omsättningen ska öka 2016 anser man att marknadsavdelning (41%) och säljavdelningen (45%) matchar företagets och kundernas behov. 16

17 MARKNAD & SÄLJ: VI SJÄLVA ÄR DIGITALT MOGNA, MEN INTE. 17 Hur digitalt mogen anser du att företagets marknadsavdelning är - enligt: Försäljning 21% 14% Marknad 23% 43% Marknad och Försäljning 19% 22% Hur digitalt mogen anser du att företagets säljavdelning är - enligt: 5. Mycket mogna 4. Digitalt gap kan försvåra! Att Marknad och Försäljning ser sig själva som mer digitalt mogna än andra är logiskt, ofta är det enklare att se den egna kompetensen och arbetssätten än andras. Men Marknad tycker ofta att den egna säljavdelningen inte ligger på topp när det gäller digital mognad, Enligt Marknad det finns en mycket stor skillnad mellan marknadsavdelningen som får 66% och säljavdelningen som får 24%. Enligt Försäljning är gapet inte lika stort; 35% av företagens marknadsavdelningar och 50% av säljavdelningar är digitalt mogna Försäljning 21% 29% Kompetensskillnaden kan vara försvårande om målet är att öka samarbete mellan marknads- och försäljningsavdelningen samt ökad digitaliseringen av flera delar av kundens köpresa och företagets arbetssätt. Marknad Marknad och Försäljning 9% 17% 15% 24% Generellt kring digital mognad: Satsar man på att öka sin omsättning 2016 så upplevs både marknads- och säljavdelningen som mer digitalt mogna. För att vinna i konkurrensen behövs digital kompetens både för att nå sina kunder effektivare och att hitta effektivare arbetssätt. Huvudfråga Q27: Hur digitalt mogna anser du att företaget marknads- respsäljavdelning är? Antal svarande = 237 Och med digital mognad kommer även att man arbetar aktivt i merparten av sina processer, det gäller både för marknads- och säljavdelningen, 69% resp. 57% är mogna eller mycket mogna. Eller så är det att digitala arbetssätt kräver processer för att fungera optimalt. 17

18 KUNDENS FÖRÄNDRADE KÖPBETEENDE FÖRÄNDRAR ARBETSSÄTTEN HOS SVENSKA B2B FÖRETAG 18 Sammanfattning: Svenska B2B företag jobbar aktivt med att sätta kunden i fokus och planerar att arbeta mer utifrån kundens köpprocess. Det är både glädjande och nödvändigt för kunden accepterar inte längre en bearbetning som inte är relevant. Till viss del sker kundfokus genom att företaget arbetar aktivt med processer speciellt större företag, medan mindre företag redan i större grad är kundfokuserade. De företag som har som målsättning att öka omsättningen 2016 är de företag som i större grad satsar på att hitta och testa nya arbetssätt. B2B Barometern visar även att lagom med processer som man arbetar efter verkar ge både tillräcklig struktur och frihet för att öka omsättningen. Marketing Automation kommer att växa under 2016, speciellt bland större företag (mer än 10 anställda) Marknad kommer vara drivande, men det kommer att bli en utmaning från den stora grupp som säger att de har processer men inte arbetar aktivt efter dem idag. Kan de vara bländade av verktygets möjligheter men inte förstå vad de kräver gällande processer och nya arbetssätt med t ex content och sociala media. Samarbetet mellan marknads och försäljning är mycket nära, men försvagas ju större företag är. Men när frågan delas upp gällande gemensam planering, gemensamt ta ansvar för kunden köpprocess, gemensamt ansvara för nykundsförsäljning och leads generering, så sjunker graden av samarbete. Det är tydligt att samarbeta och verkligen arbeta tillsammans är två olika saker. Att marknad och försäljning inte arbetar tillsammans syns även i frågeställningar om avdelningarna matchar företagets och kundernas behov resp om de är digitalt mogna. Här skiljer sigdet tydligt på vad marknad respektive försäljning i större företag svarar. Det finns helt enkelt mycket för svenska B2B företag att ta tag i gällande arbetssätt för en mer modern marknadsföring och försäljning som sätter kunden i fokus! Lycka till!

19 19 OM FRÅGESTÄLLNINGAR Undersökningen har 35 olika frågeställningar med ett flertal olika svarsalternativ. Frågeställningarna är: Nykundsbearbetning, upplevde svårighet, nya kunders andel av omsättning, vilka som ansvarar för nykundsbearbetning, utmaningar med nykundsförsäljningen samt processer Hur arbetar företaget med långsiktigt planering, med analys och uppföljning, KPI:er, olika processer, har företaget produkt- eller kundfokus Planer för 2016 (inom marknad & försäljning) System; CRM, marketing, Marketing Automation mfl, Utmaningar med systemen Om marknadsavdelningen;ansvarsområde, utmaningar, säljavdelningens förväntningar, matchar avdelningen kundernas behov, digital mognad Om säljavdelningen; prioriteringar, lägger för mycket/för lite tid på, organisation, stöd från marknad, matchar avdelningen kundernas behov, digital mognad Samarbete mellan marknad & försäljning idag, utveckling 2016 Bakgrundsfrågor; roll, tid i rollen, ålder på företaget, omsättning, antal anställda, ort Prognos för 2016 jmft med 2015; omsättning, antal anställda, marknadsföringsbudget samt investeringar i content marketing. Intresserad av specifik fråga eller en presentation B2B Barometern finns i två olika rapporter: Topp 10 insikter & fakta från B2B barometern 2016 (denna rapport) B2B Barometern 2016 (fördjupande rapport med alla frågeställningar) Förutom att ge en bättre bild av hur svenska B2B företag arbetar med marknadsföring och försäljning idag och hur framtiden ser ut, har även B2B Barometern som syfte att stämma av hur långt svenska företag har utvecklats. White Hills erbjuder samanställningar utifrån önskemål t ex fördjupningar inom specifika områden eller målgrupp. Vi håller även gärna presentationer av materialet för ditt företag eller dina kunder. Är du eller ditt företag intresserad av att veta mer kontakta gärna: Petra Ranhem, White Hills

20 20 B2B BAROMETERN & MODELLEN FÖR B2B FÖRETAG Hur långt har ditt företag kommit med ett modernt arbetssätt för marknad och försäljning inom B2b företag? Förutom att ge en bättre bild av hur svenska B2B företag arbetar med marknadsföring och försäljning idag och hur framtiden ser ut, har även B2B Barometern som syfte att stämma av hur långt svenska företag har utvecklats gällande mer kundanpassade bearbetningssätt. White Hills har tagit fram en modell för att hjälpa B2B företag att på bästa sätt gå från traditionell bearbetning till best-in-class. Ett arbetssätt där det finns ett gemensamt ansvar och samarbete mellan marknad och sälj, en köpprocess som anpassas efter och respekterar köpare, integrerade och tydliga processer, mål och system. B2B Barometerns fördjupande rapport verifierar och kvantifierar modellen. Är du eller ditt företag intresserad av att veta mer kontakta gärna: Petra Ranhem, White Hills

21 21 Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. VILL DU VETA MER? KONTAKTA Petra Ranhem, White Hills

Optimism bland svenska marknadschefer

Optimism bland svenska marknadschefer Netigates Marknadsbarometer 2012 Optimism bland svenska marknadschefer Marknadsundersökning för Business Research & Marketing Professionals Lars Lindberg, Netigate AB 2 mars, 2012 Sammanfattning Trots

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

MARKETING HOUSE. Att använda Linkedin som sälj- och marknadsföringsverktyg för B2B-företag Går det och hur gör man?

MARKETING HOUSE. Att använda Linkedin som sälj- och marknadsföringsverktyg för B2B-företag Går det och hur gör man? MARKETING HOUSE Att använda Linkedin som sälj- och marknadsföringsverktyg för B2B-företag Går det och hur gör man? JA, OM MAN SER DET SOM EN DEL I EN ÖVERGRIPANDE INBOUND MARKETING STRATEGI Ja, med en

Läs mer

Email: david@davidhallstrom.se

Email: david@davidhallstrom.se David is the founder of 2 companies: Getfound and Pacific Fencing. Through his entrepreneurial career David has helped large corporations like Plan, ANZ Bank, Goodman and RipCurl make more money from the

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Kvalitetsrapport. Djurås och Bäsna förskolor 2013-1014

Kvalitetsrapport. Djurås och Bäsna förskolor 2013-1014 20140729 Kvalitetsrapport Djurås och Bäsna förskolor 2013-1014 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan..3 2. Beskrivning av årets verksamhet......3 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Rådgivningsbesökets utmaningar. Huvudbudskap: Varför är det värt att prata om samtal?

Rådgivningsbesökets utmaningar. Huvudbudskap: Varför är det värt att prata om samtal? Rådgivningsbesökets utmaningar Uppdatera det personliga mötet nya kanaler för miljörådgivning 9-10 november 2010, Arlanda stad Hanna Ljunggren Bergeå Hanna.Bergea@sol.slu.se Huvudbudskap: Det finns en

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal BLI EN AV OSS En presentation om tjänster, produkter och avtal TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Vi är Sveriges äldsta fackhandelskedja men med ett nytt och ungt gemensamt varumärke, Happy Homes. Detta fyller

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

RAPPORT AVSEENDE KUNDUNDERSÖKNING MICRODATA 2006-06-22

RAPPORT AVSEENDE KUNDUNDERSÖKNING MICRODATA 2006-06-22 RAPPORT AVSEENDE KUNDUNDERSÖKNING MICRODATA 26-6-22 Sammanfattning För att öka företagets lönsamhet önskar MicroData få en högre andel aktiva kunder genom att stärka sina långsiktiga relationer till dessa.

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö?

Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2012-06-06 Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö? Patrik Klüft Handledare: Göran Lindblom Sammanfattning Efter att ha haft ett smärre huvudbry

Läs mer

Leda förändring stavas psykologi

Leda förändring stavas psykologi Leda förändring stavas psykologi Kjell Ekstam Leda förändring Liber, 2005 John E. Kotter Leda förändring Richters, 1996 Patrick Lencioni Ledarskapets fem frestelser Prisma, 1999 Att leda förändring handlar

Läs mer

Behöver vi en kommunikationsstrategi?

Behöver vi en kommunikationsstrategi? Behöver vi en kommunikationsstrategi? Hur sköter ert företag sin kommunikation? Utnyttjar ni de möjligheter som finns på det sätt som passar er bäst? Gör ni saker som inte behöver göras? Har ni de verktyg

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida 2 (12) Personligt ledarskap Lär leda dig själv (20150001)... 3

Innehållsförteckning. Sida 2 (12) Personligt ledarskap Lär leda dig själv (20150001)... 3 KURSKATALOG 2016 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Personligt ledarskap Lär leda dig själv (20150001)... 3 Ditt personliga varumärke Gör dig attraktivare (20150002)... 3 Ledarskapets verktyg del 1 Verktyg

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

xgap lösningen för aktiv varumärkesvård BRAND/ASSET

xgap lösningen för aktiv varumärkesvård BRAND/ASSET 2 3 Om man vill ha de mest nöjda kunderna, måste man också veta vad som gör kunden mest nöjd Att framgångsrikt erbjuda en vara eller en tjänst handlar om att tillgodose de behov och drivkrafter som köparen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Välkommen Till Kryssets förskola 2015

Välkommen Till Kryssets förskola 2015 Välkommen Till Kryssets förskola 2015 Informationsfolder Kryssets förskola 2014-2015 Välkommen till Kryssets förskola Vision Vi utbildar världsmedborgare Vi är världen, världen är vi. Kryssets förskola

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Affärsutvecklingen utgångspunkter:

Affärsutvecklingen utgångspunkter: AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG Bland våra små och medelstora företag finns en mindre andel som både har tillväxtpotential och tillväxtvilja. Detta program är avsett att stödja företagaren/ledningen

Läs mer

Skanskas Kontorsindex våren 2005

Skanskas Kontorsindex våren 2005 Skanskas Kontorsindex våren 2005 1 Skanskas Kontorsindex är en undersökning som Skanska Projektutveckling Sverige genomför två gånger per år (maj och november). Den syftar till att förutse framtida behov

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 I all korthet Här skriver du en sammanfattning på din affärsidé med en (max två) meningar. Coola Prylar AB ska sälja trendiga och funktionella hushållsprylar främst

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

Litterära arrangemang en publikfriare?

Litterära arrangemang en publikfriare? Litterära arrangemang en publikfriare? Om synen på publik, andra arrangörer och framtiden hos litterära arrangörer i Göteborg. Susanna Martelin KV08 2010-05-19 1 Bakgrund och syfte Göteborg är en relativt

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Brief EuroPride 2018

Brief EuroPride 2018 Brief EuroPride 2018 1. PROCESSEN FÖR ATT BLI BYRÅ FÖR EUROPRIDE 2018 Denna brief är ett förfrågningsunderlag från EuroPride 2018 som kommer att ligga till grund för att inleda ett långsiktigt samarbete

Läs mer

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar!

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar! Sida 1 av 5 Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här. Kvalitet OnLine Nyhetsbrev nr 4-2012 VILL DU GÅ MED I KVALITET ONLINE ELLER DELTAGA

Läs mer

Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? Innehållsförteckning. All data avser år 2004

Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? Innehållsförteckning. All data avser år 2004 Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? All data avser år 2004 Innehållsförteckning Sid 2 - Grundkurs Sid 3 - Fördelning medborgare Sid 4 - Fördelning företag Sid 5 - Fördelning anställda Hur ser

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION WORLD SUMMIT ON Sammanfattande analys Undersökningen är initierad av Pratoo AB på uppdrag av World Summit Karlstad. Datainsamlingen, som genomfördes vecka 9, 2010

Läs mer

www.kennedyandersson.com

www.kennedyandersson.com www.kennedyandersson.com 7x step to inbound marke2ng paradise. Inboundmarke9ng check-list A?raherar du e? ökande antal besökare 9ll din hemsida? 1. Hur nöjd är du med antal besökare 9ll din hemsida? a)

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar. Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor

Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar. Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor Digitala informationsskärmar är en mycket bra kanal för att snabbt och effektivt sprida information.

Läs mer

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2015-02-04 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden: 20131101-20150301 Kommun: Tomelilla 1. Sammanfattning Arbetet med att förbättra matematikundervisningen

Läs mer

PREDIKTIVA MODELLER I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

PREDIKTIVA MODELLER I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD Går det att göra en framtidsprognos när marknaden förändras i rekordfart? PREDIKTIVA MODELLER I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD Datan du inte visste att du behövde är den som avgör huruvida du överlever på morgondagens

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna.

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna. Tips Lära känna varandra Vid första träffen är det viktigt att man lär känna varandra. Det ger trygghet för hela gruppen och individen. Alla kommer också att lära sig namnen fortare vilket är bra för både

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag EN INTRODUKTION Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Rörligheten på småhusmarknaden Ett problem på svensk bostadsmarknad är att många villaägare bor kvar i huset långt efter barnen flyttat ut,

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

2016 P R O G R A M B L A D

2016 P R O G R A M B L A D 2016 PROGRAMBLAD Ställ ut på HR-Dagarna 2016 När ni deltar som utställare på HR-Dagarna 2016 når ni personalchefer, HR-Chefer och VD på företag på de orter där ni vill öka er marknadsföring och försäljning.

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

Här följer några sidor mötestips ur vår bok

Här följer några sidor mötestips ur vår bok 23 Här följer några sidor mötestips ur vår bok Varför ska du ha ett tydligt syfte? 1. Du blir mer inspirerad OCH inspirerande. Det syns på hela personen när hon eller han agerar utefter ett tydligt syfte.

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Ett företag som avslöjas

Ett företag som avslöjas TEMA HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION 6 PERSPEKTIV #211.2013 HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION TEMA Ärlighet stärker varumärket Facebook, Twitter och andra sociala medier har gett begreppet konsumentmakt en helt ny innebörd.

Läs mer

INVEST HALLAND EN KÄLLA AV AFFÄRSMÖJLIGHETER

INVEST HALLAND EN KÄLLA AV AFFÄRSMÖJLIGHETER INVEST HALLAND EN KÄLLA AV AFFÄRSMÖJLIGHETER Att mötas är att växa, brukar det sägas. Oftast handlar det om när människor möts under de bästa av förutsättningar. Men det kan lika gärna handla om företag.

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Information juni 2004

Information juni 2004 2004-06-08 Östgöta Kräftprojekt Information juni 2004 701 45 Örebro, Sweden 1 Information från Östgöta Kräftprojekt Östgöta Kräftprojekt har under våren fortsatt enligt plan. Vi har svarat på frågor inför

Läs mer

Företagande mot sporten

Företagande mot sporten Företagande mot sporten Att driva företag och samtidigt fokusera på hoppsporten Fredrik Spetz 2015-01-06 Innehåll Inledning och syfte... 3 Metod... 4 Insamlad data från intervjuer... 5 Analys... 7 Slutsats...

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän INSPIRATIONSMATERIAL - Politiker & tjänstemän Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material du kan använda för att till exempel få ett barnrättsperspektiv i politiska

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

Motivering och kommentarer till enkätfrågor

Motivering och kommentarer till enkätfrågor ga 2 Motivering och kommentarer till enkätfrågor Kön Valet av denna variabel grundar sig på att vi vill se om det finns några skillnader mellan kön och hur de rekryterar. Kommentar: Vi hörde på namnet

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

Social Selling. 3 goda vanor för den moderna säljaren. Marcus Bohmelin & Johan Krievins

Social Selling. 3 goda vanor för den moderna säljaren. Marcus Bohmelin & Johan Krievins Social Selling 3 goda vanor för den moderna säljaren Marcus Bohmelin & Johan Krievins Jag har inte tid Vi hör i allt större utsträckning att säljare och säljledare säga att de inte har tid med Social Selling.

Läs mer

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR Vimmerby 2011-04-13 Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR Ansvarig: Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket (070 534 91 64) nils.lagerroth@hushallningssallskapet.se Processledare: Lisa Renander, Go

Läs mer

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Rapport från Folkpartiet i Skellefteå, september 2010 1 Stärk elevhälsan i Skellefteå! Barn och ungdomar mår sämre i vår tid än tidigare,

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Idrottsledarens tumregler. Att få idrottsbarn att alltid prestera max utifrån sina egna förutsättningar

Idrottsledarens tumregler. Att få idrottsbarn att alltid prestera max utifrån sina egna förutsättningar Idrottsledarens tumregler Att få idrottsbarn att alltid prestera max utifrån sina egna förutsättningar Vad behövs för att prestera max? Självförtroende Kompetens Utveckling Vilja Varför behövs självförtroende?

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING POLICY FÖR SPELARUTVECKLING Stureby SK Vi möts lokalt med stolthet och respekt Policyn beskriver hur spelarutveckling bedrivs i Stureby SK, och hur detta förhåller sig till Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer,

Läs mer

Mäklarservice Frågor & Svar Förändrat sparerbjudande i Länsförsäkringar Senast uppdaterad 2011-10-13 13:45. Fråga Svar Anm Vad har hänt vad gör ni nu?

Mäklarservice Frågor & Svar Förändrat sparerbjudande i Länsförsäkringar Senast uppdaterad 2011-10-13 13:45. Fråga Svar Anm Vad har hänt vad gör ni nu? Mäklarservice Frågor & Svar Förändrat sparerbjudande i Länsförsäkringar Senast uppdaterad 2011-10-13 13:45 Fråga Svar Anm Vad har hänt vad gör ni nu? Vi slutar att sälja liv- och pensionsförsäkring med

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Studieplanering i organisationen

Studieplanering i organisationen Studieplanering i organisationen 1 Syftet Vi vill tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer starta en process som handlar om att utveckla studieverksamheten. Genom att presentera ett antal

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Rapport från tillsynsbesök på Stensbergskolan 13 april 2016 Besöket varade mellan 13.00 och 15.30 Deltagare: Rektor/förskolechef: Nils-Göran

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Mötesplats för skolledare på sfi

Mötesplats för skolledare på sfi Mötesplats för skolledare på sfi Bakgrund: efterfrågan i GRINT-intervjuer Nätverkande Gemensamma frågor Pedagogiska frågor i fokus Hur leda lärarlag i utveckling Hur slår vi vakt om kvaliteten på sfi inför

Läs mer

2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det?

2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det? Manus för inbjudan till affärspresentation: 1. Hejsan (förnamn). 2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det? 3. Vad bra. Jag

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter och i år fyller Telekområdgivarna 10 år! Telekområdgivarna tog emot 8887 ärenden

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Fasta situationer under match. Johan Schoultz

Fasta situationer under match. Johan Schoultz Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs (ETU) Fasta situationer under match Va f-n vad det som hände Johan Schoultz Handledare: Göran Lindqvist Sammanfattning Att kunna använda sig av vissa taktiska eller snarare

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer