Projektinnehåll Work Packages

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektinnehåll Work Packages"

Transkript

1 Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen

2 ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/ och marknadsutveckling - Testresor Utvärdering av Målgruppsanpassning Kunskap om etabl. av nya koncept på nya marknader. 1 Mätsätt för måltidsturism Benchmarking / Studieresor Marknadsplanering Gästundersökningar Work Package II - Mathantverksresor Jämtland Allianser mellan mathantverkare, hotell och aktivitetsarrangörer Samordning, paketering och bokningsbarhet Lokal mat på Jämtlands restauranger Bearbetning och lobbying nationella organisationer.. 2 Produktutveckling - Från producent till (turism-)tjänsteleverantör Media och PR + Internet och sociala nätverk Samannonsering och Marknadsföring av mathantverksresor Destinationsinternt informationsmaterial GPS-Resor 2010 och mobila tjänster Mathantverksresor från vinterdestinationerna Samarbete med andra Mathantverks-regioner ur kundens bokningsperspektiv Samarbete med geografiskt strategiska regioner ur resemönsterperspektiv (bilburet) Work Package III -Jämtlands Mat och Möten Nya mötesaktiviteter med mat, mathantverk och upplevelser 4 Hotellsamarbete med lokal mat Nya hotellsamarbeten som horisontell destination.. 4 Kvalitetsutvärderingar och kriterier Utvecklade inköpssystem Samarbete inom marknad och försäljning Miljö och kvalitetssäkring av hotell och mötesmiljöer. 4 Kundanpassning av tillgänglighet för bokning möten och konferenser 4

3 iii Jämtlands Matresor Projektidé och bakgrund Projektidé Utveckling av mathantverket som framtida stark reseanledning till Jämtland samt ökat samarbete mellan länets mindre och mellanstora hotell Bakgrund Ett antal problem finns för att utveckla Jämtlands Mathantverk till att bli en framtida reseanledning av rang. I dagsläget finns inget utvecklat samarbete mellan aktörer i de två branscherna hotell/ turismnäring och mathantverkare/producenter. För mathantverket behövs även en turistisk produktutveckling, paketering, varumärkesarbete och bokningsbar marknadsföring av mathantverksturism. För att länet ska kunna göra rätt satsningar behövs även tydliga marknads och målgruppsanalyser om mathantverket som reseanledning. Likaså behöver lokalt producerad mat och mathantverk stärkas inom länets hotell och restaurangnäring. Mathantverkets position som möjlig framtida reseanledning har under de senaste åren nått en helt ny nivå genom det arbete som gjorts inom länet. Förra året kom även regeringens vision om att Sverige ska bli Europas nya matland. Visionen bygger på att matlandet Sverige har en stor potential i form av svenskt matarv, värdefulla natur- och kulturmiljöer, unika råvaror och internationellt framgångsrika kockar. Länet har också tagit en handlingsplan som fokuserar på att utveckla matturismen och den småskaliga matproduktionen. Hösten 2009 gav regeringen Visit Sweden, Jordbruksverket och Exportrådet i uppdrag att ta fram en strategi för att förmedla bilden av Sverige - det nya matlandet. På såväl regional som nationell basis finns framtidsvision om att Maten ska bli Sveriges och Jämtlands nya reseanledning. Projektet kommer att vara en viktig pusselbit i Jämtlands del i att förverkliga dessa visioner. Projektet kommer även frigöra resurser för att vara med på nationell nivå påverka och samarbeta med andra regioner samt även utveckla samarbetet mellan Jämtlands mindre och mellanstora hotells över en större del av Jämtland. Projektinnehåll På följande sidor står mer om arbetet med: Marknadsanalyser Testresor med olika målgrupper Målgruppsanalyser Samarbeten/allianser mellan producerande Mathantverkare och tjänsteinriktade hotell och turismnäring Kompetensutveckling bl.a i form av modellen Gastur Gemensam regional paketering under jamtland.se Utvecklat samarbete och initierande av paketeringsprojekt med andra regioner om mathantverksresor under gemensam plattform/ domän Deltagande på nationell nivå runt regeringens vision om Det nya matlandet Bokningsbarhet och tillgänglighet. Mediabearbetning, PR och marknadsföring och Mathantverksinriktade resor till Jämtland och Möten och Konferenser Utveckla jamtland.se med rörlig media Främja serverandet av lokal mat på Jämtlands hotell och restauranger. Synliggöra det Jämtländska mathantverket för kunder på länets destinationer Säljinsatser lokalt, regionalt och nationellt för Möten, Konferenser och privatturism 3 Delprojekt Genomförandet kommer ske i tre delprojekt. WP1 - Analys och FoU - Matresor WP2 - Mathantverksresor Jämtland Härjedalen WP3 - Jämtlands Mat och Möten Innehåll i de tre WP beskrivs närmare på följande sidor.

4 1 Jämtlands Matresor 1 Work Package I Analys och FoU - Matresor Projektinnehåll i WP 1 Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk I dagsläget är kunskapsläget lågt vad gäller dels utländska gästers intresse av Svensk Mat, och även i hur Jämtland och Sverige ska utveckla intressanta reseanledningar runt maten. Behovet av analyser på olika marknader och målgrupper är stort. Dessa kommer att göras både på nationella grupper och vissa prioriterade internationella målgrupper. Produkt/ och marknadsutveckling - Testresor Under sommaren 2010 och 2011 kommer testresor med utvalda målgrupper att genomföras för att dels dra slutsatser inför projektets marknadssatsningar samt även att dra slutsatser vad gäller kundanpassning av besöksmålen och paketering. Läs även mer under GPS-resor under WP2. Testresorna är ej kommersiellt inriktade (pga begränsningar pga av FOU- och analysinslagen) utan kommer att utgöras av vinnare i olika mediabearbetningar. Utvärdering av Målgruppsanpassning I anslutning till testresor kommer olika produkters olika anpassning till olika målgrupper och vilket upplevt kundvärde det innebär. Testresorna under 2010 innebär möjlighet att till samma målgrupp prova olika upplägg på mathantverksresor med exempelvis olika grad av inslag av participation events vid i övrigt lika resor. Kunskap om etablering av nya koncept på nya marknader Utvecklingen av trenden mot Mathantverksresor innebär en del där det erbjuds en unik möjlighet till forsknings- och analys på själva arbetet med att etablera en helt ny produkt (Mathantverksturism) på helt nya marknader. Mathantverkstursimen är i sin linda och etableringen kommer ge många nya erfarenheter om vilka vägar inom ex att nyttja media och marknadsföring via sociala nätverk. Projektet kommer ge möjlighet att dra slutsatser och lärdom inför framtida turistiska satsningar Samarbetspartner kommer vara bl.a Etour. Mätsätt för måltidsturism För att kunna ta strategiska beslut de kommande åren om satsningar och utveckling av måltidsturism behöver det finnas en gemensa Tillsammans med andra aktörer och regioner på nationell nivå ska projektet verka för att en modell tas fram för att mäta värdet av måltidsturism och/eller mathantverksturism. Benchmarking / Studieresor Inom Europa finns framgångsrika områden inom Mat- och Mathantverksliknande turism. Likaså finns lärdomar att dra från arbeten inom Sverig. Både vad gäller rätt och fel vägar att utveckla Jämtlands Mathantverksturism för företagare och lokala aktörer. Revidering feb.2010 : Denna insats är flyttad till JHT s kommande Exportprojekt Marknadsplanering Utifrån de erfarenheter, kunskap och slutsatser som dras under WP1 kommer framtida satsningar på det Jämtländska mathantverket (bla. inom projektets WP2) att kunna planeras för att på effektivaste sätt nå framgång som en av Jämtlands framtida reseanledningar under överskådlig framtid. Gästundersökningar För att analysera projektets utveckling samt samla in information om målgrupper som i utgångsläget besöker befintliga turistiska mathantverkare kommer gästundersökningar att genomföras. I detta område ingår även Trend- och omvärldsanalys.

5 2 Jämtlands Matresor 2 Work Package II - Mathantverksresor Jämtland Härjedalen Projektinnehåll i WP 2 Allianser mellan mathantverkare, hotell och aktivitetsarrangörer Inom mathantverket finns sen lång tid tillbaka ett utvecklat nätverk och samarbete genom framförallt det arbete som gjorts genom Eldrimner och Matskrået Jämtland tillsammans med LRF. Inom turistnäringen finns även där samarbetsformer, men dessa är starkare inom olika destinationer och på hotellnivå bristfällig mellan hotell i olika destinationer. Även mellan hotellen och mathantverkarna är det historiskt sett lågt samarbete utöver att det Jämtländska mathantverket hittar in på hotellens och restaurangernas meny i allt större utsträckning. För att skapa reseanledningar runt maten behövs upplevelsebaserade produkter där man även på olika sätt deltar i själva mathantverket. Dessa mathantverksaktivitets-arrangörer kommer vara strategiskt viktiga för att media ska skriva om Jämtlands mat som reseanledning. I detta samarbete ingår även att utveckla bokningsbarhet och paketering tillsammans med flyg/tåg/bilburet samt även att lyfta blicken utanför regionens gränser för att kundanpassa turismprodukterna. Ex. i samarbete med Hälsingland för att erbjuda bilburen turism en helhet i resan. Samordning, paketering och bokningsbarhet Under punkt angående allianser mellan mathantverkare, hotell och transporter skulle denna punkt lika gärna ligga. Det handlar om traditionell paketering av hela turistprodukter och att göra dem tillgängliga och bokningsbara via både telefon och internet. Olika mathantverkare passar in i olika produkter och valet av hotell är mer sekundärt inom samma kvalitetsklass. Det är framförallt Mathantverket som kommer att bära varumärkena och hotellens tjänster med bäddar och måltider är en sorts infrastruktur. Även om naturligtvis gästens upplevelse vid bordet ska vara genuint Jämtländsk, samt en samordning så att tillexempel inte Röding serveras på 3 dar på raken till en gäst som reser genom det Jämtländska sommaren Lokal mat på Jämtlands restauranger I samarbete med LRF och Eldrimner fortsätta och utveckla de erfarenheter som ex. Fjällbete och Funäsdalen arbetat för att tillgängliggöra lokal mat på restauranger och hotell. Denna del i projektetär framförallt att stötta och assistera i de satsningar som nämnda aktörer m.fl. initierar. Bearbetning och lobbying nationella organisationer Under hösten 2009 togs ett nytt steg i etablerandet av Sverige - det nya matlandet. I uppdraget till bl.a Visit Sweden ingår att ta fram en plattform för att marknadsföra Sverige internationellt. Jämtland tas ofta fram som en förebild i dessa sammanhang och vi har goda förutsättningar att påverka. Produktutveckling - Från producent till (turism-)tjänsteleverantör Många matproducenter har nått långt i sin turistiska utveckling och andra turistisk sett mycket intressanta besöksmål anger på bl.a hemsidor fortfarande att turisten ska tuta så kommer dom och öppnar. Denna del av matresor Jämtland kan sägas vara en fortsättning på arbetet med den turistiska modellen Gastur som tagits fram för att hjälpa mathantverkare att ta ställning till steget att bli ett turistiskt tjänsteföretag. Media och PR + Internet och sociala nätverk I första steget av projektet kommer en större fokusering ske på Media och PR än på traditionell marknadsföring. Detta då förutsättningarna bedöms som goda att få publicerat artiklar och stories om mathantverksresor för närvarande. För att knyta resor till upplevelserna samt skapa ytterligare intresse från media etableras till sommaren/hösten 2010 flyanddrive resor med reseanledning Mathantverk Jämtland samt i form av GPS-resor där det i resan

6 3 Jämtlands Matresor ingår gps/reseguide/hyrbil/boende/mathantverkare/ flyg. I detta arbete kommer även en bearbetning mot Mälardalens mer kända kockar och matinspiratörer att göras. Rörlig media blir allt viktigare på nätet och en utveckling av jamtland.se och återgivningen av arrangemang, event och turistiska produkter kommer göras i samarbete med bl.a mediautbildningar. Även rörlig media kommer tas fram i samband med bl.a testresorna 2010 och marknadsföras mot bl.a media och i anslutning till mathantverket. Viss traditionell marknadsföring på framförallt nätet och i anslutning till sociala nätverk sker i anslutning till mediabearbetningen. Samannonsering och Marknadsföring av mathantverksresor När målgruppsanalyser och testresor utvärderats i WP1 kommer under 2011 en större vikt kunna läggas även på mer traditionell marknadsföring och samannonsering av de mathantverkare som tillsammans med logianläggningar och transportsektorn marknadsför turistiska produkter Destinationsinternt informationsmaterial Internt i Jämtland behöver ett material tas fram som beskriver och informerar om det Jämtländska mathantverket. Utformningen av materialet kommer vara både som en djupare historik samt dagsläget för det Jämtländska mathantverket. Samt med anekdoter som kan användas i Storytelling. Målgrupp är guideföreningar, hotell, aktivitetsarrangörer. GPS-Resor 2010 och mobila tjänster 2011 I samband med analysinslaget för marknad, målgrupper och testresor genomförs till hösten Paketera och göra bokningsbara resor som innehåller ett fly&drive-koncept till Jämtlands mathantverkare. Om möjligt kommer dessa ges ett inslag av miljövänliga hyrbilar i form av elbilar om hyrbilsbranschen är redo för det. - Dessa resor kommer under år ett vara den Ultimate selling point som ska användas vid mediabearbetning då det innehåller ett antal nyheter (matresor, gps-resor m.fl) Materialet som tas fram kommer bestå av text, foto och videosekvenser samt GPS-programmering. Informationen kommer att senare göras tillgänglig för andra mobila tjänster via bl.a mobiltelefon efter att mediavärdet svalnat för GPS-resor. Mathantverksresor från vinterdestinationerna Denna del av projektet innebär en kampanj för att synliggöra mathantverket inom Jämtlands vinterdestinationer. En analys kommer även göras angående intresset och möjligheten att etablera mathantverksturer som en aktivitet inom en vinterdestination. Vid positiva slutsatser kommer under 2011 och 2012 ett sådant koncept att testas. Synliggöra Jämtlands mathantverksresor i samband med Event och arrangemang En mindre förstärkning av exponeringar som görs av Jämtland i samband med olika event som Smaklust 2011, WC-tävlingar och julmarknader. Dessa förstärkningar har inriktning på turistiska Mathantverksresor. Samarbete med andra Mathantverks-regioner ur kundens bokningsperspektiv Strategiska samarbeten med andra duktiga regioner inom mathantverk är viktiga för att nå en större marknad. Jämtland kommer vara russinet i kakan som drar nytta av att kunderna i beslutstillfället har en större smörgåsbord att frestas av. Preliminära samarbetsregioner för ett gemensamt varumärke/ domän i ett första steg är Sörmanland, Gotland, Skåne och Västkusten. Samarbete med geografiskt strategiska regioner ur resemönsterperspektiv (bilburet) För bilburen turism med mathantverksintresse är det viktigt att utveckla samarbetet med Hälsingland, Västernorrland och Gävleborg samt Dalarna. Detta för att paket ska vara kompletta för hela resan till Jämtland.

7 4 Jämtlands Matresor 3 Work Package III Jämtlands Mat och Möten Projektinnehåll i WP 3 Nya mötesaktiviteter med mat, mathantverk och upplevelser För en utveckling av Jämtland som resemål för Mathantverk är det prioriterat att få till fler aktiviteter runt mathantverk. Saker som kunden/gästen kan GÖRA. Ett första steg i detta är att ta fram nya konferensaktiviteter med inriktning på mathantverk för att senare utveckla dem till privatmarknaden. Kvalitetsutvärderingar och kriterier Tydliga kriterier för vad hotellen ska erbjuda kommer tas fram vad gäller både matmässigt samt andra förutsättningar för att delta som ett hotell i Jämtlands Mat och Möten. De hotell och logianläggningar som ingår i WP2 och WP3 är inte nödvändigtvis de samma. Hotellsamarbete med lokal mat som profil På Jämtlands mindre och medelstora icke-destinations hotell har man varit i framkant vad gäller att ta vara på kundvärdet i att servera lokalt producerad mat. En framgångsfaktor har varit i de fall som distributionen har löst framgångsrikt. Maten är en av de viktigare delarna i en lyckad konferens och framgångsrika exempel behöver lyftas fram och bidra till en utveckling av den lokala matens plats på både menyer och aktivitetsarrangemang Inom 3-5 år räknar man med att 50% av möten och konferenser i Mälardalen bokas genom agenter och bokningsbolag. WP3 ska hjälpa Jämtlands mindre och mellanstora hotella att möta denna utmaning under ett gemensamt paraply/varumärke. Varumärkesarbete och införsäljning i projektet kommer att ske med lokal mat och aktiviteter runt mathantverk som främsta profil. Hotellsamarbete som horisontell destination Sommarturisten som reser på egen hand i Jämtland har ett resemönster som ej är anpassat efter destinationsuppdelingen inom länet. Det som är kommersiellt drivande för turismens utveckling är till stor del kommersiella bäddars placering och hotell som driver fram efterfrågan på aktiviteter i området. Projektet kommer bidra till ett utökat geografiskt samarbete på i första hand b2b (Möten och Konferenser) och detta kommer medföra gemensamma privatturistiska samarbeten. Utvecklade inköpssystem För en långsiktig hållbarhet för de mindre hotellen behöver kunskap och samarbete inom inköp föras in. Som exempel kan kostnaderna för tvätt halveras för hotell som går ihop och samarbetar. Även inom personal kan ett utvecklat samarbete innebära förenklingar i möjligheterna att hantera större arrangemang. Exempelvis genom utbyte av kockar och serveringspersonal som hjälper till på samarbetshotellen vid bröllop/konferenser/kongresser eller större arrangemang. Samarbete inom marknad och försäljning Målet är att för de mindre och mellanstora hotellen kunna dels utveckla hotellens egen kompetens inom försäljning, samt att ha en gemensam säljfunktion bestående av utesälj samt ev i samarbete med befintlig destination eller annan aktör ett gemensamt innesälj. Målgrupperna är lokala, regionala och nationella. Miljö och kvalitetssäkring av hotell och mötesmiljöer För att möta kundernas krav och önskemål behöver en översyn av efterfrågan på miljömärkta hotell och mötesplatser enl. ex. Svanenmärkning ske samt genomföras. Denna kommer inte begränsas till de mindre och mellanstora hotellen. Kundanpassning av Jämtlands tillgänglighet för möten och konferenser En översyn av Jämtlands mindre och mellanstora hotells tillgänglighet vad gäller direktbokningar via internet kommer att ske samt utvecklas.

8 Matresor - Jämtland

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt!

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Uppdraget Destinations- och produktutveckling Marknadskommunikation

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Foto: Sofia Ernerot Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Illustrationer: Sarahs

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 ÅRSREDOVISNING 2011 STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 2 Antagna av Hammarös kommunfullmäktige 2012-03-26 Hammarö kommunfullmäktige antog den 26 mars 2012 strategier för näringslivsarbetet. De

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

1. Bas. Online i teori & praktik

1. Bas. Online i teori & praktik 1. Bas. Online i teori & praktik En introduktion och utbildning i de mest grundläggande kunskaperna kring digital närvaro. Vi går igenom dagens digitala landskap och vad som krävs för att navigera där.

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN november 2014 1 INNEHÅLL Inledning 3 Principerna för handlingsplanen Målsättningar Rapportens disposition Turistrådets ansvar och åtaganden 5 Processleda hållbar

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Smakplats Skåne / Smakstart Journalnummer: 2010-1606 Namn på länsstyrelse

Läs mer

LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015

LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015 Diarienr: 1(5) Upprättare: Lednings- och verksamhetsstöd Utveckling- och projektstöd LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015 Projektledare Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro

Läs mer

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN 6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN Tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Kommunala organisationens tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Samhällets tankar om optimal organisering

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Sverige det nya matlandet Vårmöte 12-13 april 1011

Sverige det nya matlandet Vårmöte 12-13 april 1011 Sverige det nya matlandet Vårmöte 12-13 april 1011 Christina Nordin Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet är en vision för fler jobb i hela landet. Det uppnår vi genom att satsa på det som

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Biathlon till Beste Bror!

Biathlon till Beste Bror! Biathlon till Beste Bror! Vi vill hitta nyckeln till Norsk vinteridrottsturism via regionens skidskytte- och längd anläggningar. I dag finns en rad destinationer i regionen som aktivt jobbat med profileringen

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING

SLUTRAPPORT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING SLUTRAPPORT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING Jämtland Härjedalen Turism (JHT) JHT ekonomisk förening (1995) JHT är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen som företräder regionens besöksnäring i

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse. Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän Rekommendation till kommunerna

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse. Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän Rekommendation till kommunerna 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-02-23 Förvaltning: Näringslivsenheten Handläggare: Cia Säll Telefon: 070-340 43 72 E-post: cia.lantz@lysekil.se Rekommendation till kommunerna Dnr: LKS

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022

Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/339 2013-08-13 Kommunstyrelsen Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra?

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? Wapnö Gård, Halmstad den 3 juni 2014 Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Gastronomiska Samtal Halland Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå a part of Swedish Lapland ekonomisk förening Destination Piteå arbetar för att främja sina medlemmars intressen genom att

Läs mer

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser 1 Foto: Sandra Lee Pettersson Ju fler kockar desto bättre soppa 2 Ju fler kockar desto

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Program idrottsturism

Program idrottsturism Program idrottsturism Beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 50. DESTINATION KALMAR AB Box 611, 391 26 Kalmar, (Ölandskajen 11) tel 0480 45 34 00 fax 0480 45 34 09 www.kalmar.se/turism PROGRAM

Läs mer

Kulturarv som resurs för regional utveckling

Kulturarv som resurs för regional utveckling Kulturarv som resurs för regional utveckling -Riksantikvarieämbetets arbete med regional tillväxt -erfarenheter och exempel från strategiarbete i Jämtland Johan Loock Riksantikvarieämbetet (Länsstyrelsen

Läs mer

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Peo Werne ICA Sverige 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Vision och mission Vi ska göra varje dag lite enklare. Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. Våra värderingar

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Trendanalys: Vision 2020 151 miljarder 2000-2010 254 miljarder

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

Skapa hållbara event!

Skapa hållbara event! Skapa hållbara event! SAMMANFATTNING AV WORKSHOPEN Case Ett hållbart event! AMORF är ett internationellt arkitektföretag med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa och Mellanöstern. Företaget har

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1 Utvecklingssatsning - skärgård Version maj 2009 Handlingsprogram för skärgårdsutveckling Utvecklingssatsning Inledning och bakgrund Söderhamns skärgård

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Näringsliv Verksamhet 2014. Näringsliv & Samhälle

Näringsliv Verksamhet 2014. Näringsliv & Samhälle Näringsliv Verksamhet 2014 Strategiska områden Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Tillväxtverkets roll och. erfarenheter från projektet. Hållbar destinationsutveckling Therese Lindberg 2016-04-12

Tillväxtverkets roll och. erfarenheter från projektet. Hållbar destinationsutveckling Therese Lindberg 2016-04-12 Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar destinationsutveckling Therese Lindberg 2016-04-12 Vår organisation Nationell myndighet med regional närvaro 390 medarbetare nio orter Vi öppnar

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) Arbetsmarknad Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

1. Inledning... 1. 1.1 Bakgrund... 1. 1.2 Uppdraget... 1. 2. Grundläggande förutsättningar... 2. 3. Syfte... 3. 4. Vision... 3. 5. Profil...

1. Inledning... 1. 1.1 Bakgrund... 1. 1.2 Uppdraget... 1. 2. Grundläggande förutsättningar... 2. 3. Syfte... 3. 4. Vision... 3. 5. Profil... Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Uppdraget... 1 2. Grundläggande förutsättningar... 2 3. Syfte... 3 4. Vision... 3 5. Profil... 4 6. Övergripande mål... 4 6.1 Utfall i näringen... 5 7.

Läs mer

Nätverksträffar Kvalitetsarbetet

Nätverksträffar Kvalitetsarbetet Nätverksträffar Kvalitetsarbetet Nationella Turistfiskeprojektet inom Leader Målet med nätverksträffarna är att deltagarna skall få en förståelse för vad marknaden kräver av en sportfiskeanläggning utifrån

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 sep 2014 Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Deltagare: Åke Svensson (RG), Jan Björinge (RG), Stefan Persson, RG, Eva Nypelius

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Lokal mat i Gävleborg

Lokal mat i Gävleborg Lokal mat i Gävleborg Förstudie på uppdrag av Region Gävleborg Peter Bjerkesjö och Göran Hallin, Kontigo AB Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om uppdraget... 3 1.2 Metod och material... 3 2 Omvärld erfarenheter

Läs mer

Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid

Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid Motion från Staffan Widstrand Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid Rovdjursturismen skördar stora framgångar världen över. Det är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid. För

Läs mer

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MASTERPLAN NU BÖRJAR DET Med avstamp i den Nationella strategin för svensk besöksnäring, har Tourism in Skåne, Malmö Turism och VisitSweden tagit fram en

Läs mer

Samisk mat och turism. Utvecklingsbehov vad gäller turismverksamhet i Sápmi

Samisk mat och turism. Utvecklingsbehov vad gäller turismverksamhet i Sápmi Samisk mat och turism Utvecklingsbehov vad gäller turismverksamhet i Sápmi Utvecklingsbehov Samisk mat och turism är en slagkraftig kombination som passar den traditionella samiska småskaliga företagsamheten

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. I Uppdrag: Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Dags att ta steget från ord till handling Uppdrag: Rädda Östersjön! Ni har nu

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016

Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016 Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016 2 INTE FÖR ALLA B2B FÖRETAG Det är ett hårt arbete att driva marknadsföring och försäljning

Läs mer

Det är så otroligt viktigt för mig att få träffa alla er som jobbar och. kämpar ute i kommunerna varje dag. Ni jobbar dessutom med att hjälpa

Det är så otroligt viktigt för mig att få träffa alla er som jobbar och. kämpar ute i kommunerna varje dag. Ni jobbar dessutom med att hjälpa Tal vid prisutdelning i Ekomatsligan, 12/8 tid: ca 10-15 minuter Tack för att jag har fått komma hit! Det är så otroligt viktigt för mig att få träffa alla er som jobbar och kämpar ute i kommunerna varje

Läs mer

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 Verksamhetsplan Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 1 1. Inledning Denna verksamhetsplan för 2016 är ett styrande dokument för Företagarna Västerbotten Service AB. Fokus ligger på att utveckla

Läs mer

RUM 22 DET ÄR DETALJERNA SOM GÖR DET

RUM 22 DET ÄR DETALJERNA SOM GÖR DET RUM 22 DET ÄR DETALJERNA SOM GÖR DET AFFÄRSIDÉ Rum 22 tillhandahåller tidsenlig design och accessoarer till priser lagda på en medelnivå. VISION Rum 22 skall bli det självklara valet för Falkenbergarna

Läs mer

ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön

ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön ÅRE vision 2020 ÅRE vision 2020 är en modell för utvecklingen av destination ÅRE. Visionen har tagits fram i samverkan mellan många intressenter i näringslivet och kommunen.

Läs mer

S L U T R A P P O R T

S L U T R A P P O R T S L U T R A P P O R T projekt Destination Storsjön Diarienr: Region Jämtland 2011-235 Journalnr; Länsstyrelsen 2011-5753 (kundnr.z6548) 1 1. BAKGRUND En förstudie genomfördes under 2010 som bygger på ett

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Vad ska till för att öka konsumtionen? Utmaningar och erfarenheter Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Axelsson M. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet 1 Laboratoriemedicinprojekt - en del av förnyelsearbetet Detta är inte en ny utredning

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2015, kl. 16:00-18:00, lokal: Bornholm, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2015, kl. 16:00-18:00, lokal: Bornholm, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 september 2015 Näringslivsråd 8 september 2015, kl. 16:00-18:00, lokal: Bornholm, Visborg Deltagare: Björn Jansson (Region Gotland, S), Eva Nypelius (Region

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Smart Specialisering en möjlighet för landsbygden! Lasse Lindqvist

Smart Specialisering en möjlighet för landsbygden! Lasse Lindqvist Smart Specialisering en möjlighet för landsbygden! Lasse Lindqvist Kungliga Skogs- och Landsbygdsakademin 24 oktober 2013 Storsjöyran 2013 Smart specialisering Smart specialisering är en utvecklad

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST!

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST! NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST! ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 Del 1: Näringslivsvision Del 2: Mål Innehållsförteckning INLEDNING DEL 1 - NÄRINGSLIVSVISION VAD? NÄRINGSLIVSVISION

Läs mer

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A Bedömningsgrunderna är till för att förtydliga vad som krävs för respektive poäng. Urvalskriterium nr 1 är anpassat till varje insatsområde och fond.

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet En studie av måluppfyllelse och effekter av hittills genomförda insatser Stockholm 2013-02-19 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 4 Resultat och måluppfyllelse... 4 Effekter

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp:

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp: Slutrapport Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1 Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19 Projektledare: Malin Gustafsson Styrgrupp: Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad Annika Andersson, Leader Sjuhärad Susann Gustafson,

Läs mer