Tidrapportering i TimeLog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidrapportering i TimeLog"

Transkript

1 Tidrapportering i TimeLog Vitbok om tidrapportering Här får du inblick i hur TimeLog själv som företag använder TimeLog Project för tidrapportering och strategiutveckling. Denna vitbok beskriver hur TimeLog som företag använder sig av tidrapportering internt som operativt och strategiskt verktyg för att uppfylla både kortsiktiga och långsiktiga mål för företaget. Syftet med denna vitbok är att ge inspiration till att styra verksamheten mot ökad lönsamhet, starkare dataunderlag och snabbare reaktionsförmåga på en föränderlig marknad. För att kunna använda tidrapportering för företagsledning, är det viktigt att all tid rapporteras exakt - även den interna tiden. Först då blir det möjligt att få en realistisk bild av företagets verksamhet och avkastning. 1

2 Vitbok om tidrapportering Läs mer om hur TimeLog använder strategisk tidrapportering för att uppnå ökad lönsamhet och överblick över utvecklingen. 1 Tidrapportering för företagsledning Tidrapportering integrerad med resursstyrning Konsekvent tidsinsamling Vi använder vår egen medicin 3 2 TimeLogs nya tidrapporteringsstrategi Medarbetarnas stöd Implementering Hitta rätt struktur Projektnamnet som dimension 8 3 Hur tidrapporterar vi? Reaktionerna på den nya tidrapporteringsstrukturen Projektnamn och allokering av medarbetare Praktisk hantering av tidrapporteringarna API och online-dashboard 12 4 Coachning av medarbetarnas tidrapportering Bra medarbetarrapporter udgåva Skriven av Sascha Skydsgaard TimeLog A/S Kungsgatan Stockholm Sverige Telefon Strategisupport och styrelserapportering 15 6 Kunskapsinsamling från tidigare projekt 17 7 Hantering av kundprojekt 17 8 Slutsats TimeLog A/S Alla rättigheter förbehållna. 2

3 1 Tidrapportering för företagsledning Att investera i ett tidrapporteringssystem kan vara ett svårt beslut att fatta för många företag. Tidrapporteringsprocessen påverkar vanligen alla medarbetare i företaget, vilket gör att många ska höras, och man ska ta hänsyn till många intressen. Och av samma skäl, brukar det alltid finnas en eller flera medarbetare i företaget som kan berätta om negativa exempel, där genomförandet av tidrapportering har misslyckats. 1.1 Tidrapportering integrerad med resursstyrning Som en naturlig följd, får vi ofta frågan om hur vi har strukturerat och genomfört våra tidrapporteringsprocesser, och vad vi använder data till. Samtidigt ser vi, att våra kunder i stigande grad, inte längre nöjer sig med att bara använda tidrapportering för kostnadsfördelning eller fakturering. Nu ska tidrapporteringen införlivas i projektstyrning, resursstyrning och är i de mest ambitiösa fallen även en betydande del i företagets databas, som gör det möjligt att ta och följa upp strategiska beslut. En utveckling som vi anser sund, och därför arbetar aktivt på att stödja. Men också en ambition som kräver uthållighet att driva. 1.2 Konsekvent tidsinsamling Förutsättningen för att kunna använda tidrapportering för företagsledning är självklart att processen med att samla in tid, strikt och konsekvent, (även den interna) är på plats och fungerar. Det är här de flesta företag har problem. Vi ser ofta att företagen i huvudsak fokuserar på den fakturerbara tiden, eftersom det på basis av denna tid skickas fakturor till kunderna. Vi är dock övertygade om att det är lika viktigt att få grepp om den interna tiden för att få företaget att bli friskt och starkt med möjlighet att växa. 1.3 Vi använder vår egen medicin De flesta läsare kommer förmodligen att upptäcka, att vi använder vår egen medicin ganska seriöst och förmodligen tidrapporterar mer detaljerat än de flesta av våra kunder. Med tanke på att vi först och främst är ett produktföretag och inte ett konsultföretag, så är ungefär 90 % av vår tidsförbrukning intern tid. Vi anser därför att noggrann dokumentation av den interna tiden är absolut nödvändigt för att utveckla och utnyttja potentialen i TimeLog både på kort och lång sikt Vi hoppas att du, med inspiration från denna vitbok, lyckas med att använda tidrapportering effektivt i det egna företaget. 3

4 2 TimeLogs nya tidrapporteringsstrategi Om medarbetarna inte backar upp en mer detaljerad tidrapportering, blir uppgifterna inte användbara I takt med att TimeLog har vuxit under åren, så har vår mognad inom projektstyrning och tidrapportering ändrats. I praktiken innebar detta att vi 2009 antog en strategi för vår tidrapportering, vilket tvingade oss att bestämma vad vi ville uppnå med tidrapporteringen. Tidigare tidrapporterade vi endast för att fakturera kunder samt för att få en uppfattning om den interna tiden samt för att sköta semester/frånvaro och inte för att tidrapporteringen var en del av företagets strategi. 2.1 Medarbetarnas stöd För att den nya tidrapporteringsstrategin skulle lyckas, var det viktigt att få alla medarbetare att förstå orsaken till förändringen, samt vilken betydelse de rapporterade uppgifterna hade för TimeLog som företag. Om medarbetarna inte backar upp en mer detaljerad tidrapportering, blir uppgifterna inte användbara, och vi kommer dessutom att få medarbetare som tycker att denna form av tidrapportering är slöseri med tid trots att vi säljer ett tidrapporteringssystem. Även om vi jobbar med tidrapportering, blir detta en personlig fråga för varje TimeLog-medarbetare. Likaså är frågan om man som medarbetare bryr sig om att (tid-) rapportera sina göranden eller inte, och det är därför viktigt att tillmötesgå detta med bra intern kommunikation. 2.2 Implementering För att göra det lätt för medarbetarna att ta till sig de nya tidrapporteringsprocedurerna, tryckte vi upp en vägledning om hur man upprättar projekt för alla medarbetare, som förklarar de olika aspekterna. Detta gjordes för att säkerställa, att alla projekt upprättades korrekt i enlighet med de analyskrav, vi hade på uppgifterna. Dessutom gjorde vi några enkla projektmallar för varje typ av projekt (implementeringsprojekt använd tid implementeringsprojekt fast pris, utvecklingsprojekt, releaseprojekt osv.), så vi kunde minska tidsförbrukningen och risken för fel i samband med upprättandet av de vanligaste projekten till ett minimum. Grunden var att det endast var projektledaren som skulle välja projektnamn, kund och en mall. Mallen innehåller resten av informationen, inklusive alla projektkategoriseringar, deluppgifter, standardpriser och standardresursgrupper. 4

5 2.3 Hitta rätt struktur Förutsättningen för en användbar tidrapportering bygger på skapandet av rätt projekt och uppgiftsstrukturen. Det kräver bra förberedelse! Hos oss bestod förberedelserna av tre ledarskapsworkshops, en hel del hemarbete och avslutande systeminstallation. Det sista var den minsta delen av uppgiften. I processen, analyserade vi först huvudlinjerna för Timelogs resursanvändning, som grovt delas in i följande nio processområden: Figur 1 Översikt av TimeLogs interna processer: 5

6 Baserat på ovanstående struktur, angav vi tre huvudfrågor och sex delfrågor, som vår tidrapportering borde besvara. De viktigaste frågorna var, hur många heltidstjänster som användes till: Att behålla de befintliga kunderna? Och inte minst, hur mycket detta tal stiger med antalet kunder? Att investera i framtiden (produktutveckling, företagsutveckling, processutveckling)? Att interagera mot marknaden (försäljning, marknadsföring och konsulttimmar)? Delfrågorna som vi ville ha svar på var, hur lång tid vi använder (procentuellt/totalt) på: Att få nya kunder (försäljning och new bizz -marknadsföring)? Att implementera nya kunder? Att leverera ytterligare konsulttjänster till befintliga kunder? Att leverera betald kundutveckling till befintliga och nya kunder? Att betjäna våra befintliga kunder (kundservice, serverdrift, support, bokföring)? De olika investeringsområden som vi har (speciellt hur mycket produktutvecklingen kräver) Resultatet blev följande uppställning av projekttyper, projektkategorier och projektnamn: 6

7 Figur 2 Översikt över TimeLogs uppställning av projekttyper och projektkategorier. Projekttyperna följer i stort de processområden, som beskrivs i Figur 1. Projektkategorierna kräver en närmare förklaring. I TimeLog lägger vi stor vikt vid, hur skalbara vi är som företag. D.v.s. hur mycket tid som läggs på uppgifter som blir fler, när vi får fler kunder och hur mycket tid som läggs på arbetsuppgifter som är oberoende av antalet kunder. Utifrån denna information kan vi i slutändan beräkna hur mycket av företagets lönekostnader, som är förknippade med antalet kunder och hur mycket tid som går åt till den grundläggande hanteringen av de 600 befintliga kunder vi har man skulle kunna kalla det vår nollpunktskostnad. Exempel på projekt i kategorin Fasta kostnader: Serverdrift Investeringsprojekt (produktutveckling, företagsutveckling m.m.) Hyra Internutbildning 7

8 Exempel på projekt i kategorin Variabla kostnader: Försäljning Kundservice Support Konsultrådgivning Dessutom använder vi fastyper, så att vi kan analysera hur tiden fördelas på aktiviteter som projektledning, dokumentation, kundservice, osv. i alla TimeLogs projekt. 2.4 Projektnamnet som dimension För att skapa den bästa översikten och skilja på våra interna och externa projekt har vi valt att använda fasta prefix i projektnamnen. Vår struktur ger den fördelen att alla interna projekt alltid ligger högst upp på valmenyn, och ingen behöver därför tvivla på vilka projekt som är interna/externa. Dessutom kan externa projekt heta samma sak, det är bara kunderna som är olika. Genom att använda de tre första bokstäverna i kundens namn som prefix, behöver vi inte ha 15 projektnamn, som är samma i våra valmenyer. Vi har tre olika prefix beroende på, vilken typ av projekt det handlar om: Interna driftsprojekt: _TIM PROJEKTNAMN t.ex. _TIM Bokföring Interna investeringsprojekt: _TIM(OMRÅDE) PROJEKTNAMN t.ex. _TIM(M) Ny webbplats Kundprojekt: BAS PROJEKTNAMN (BAS är de tre första bokstäverna i kundens namn) t.ex. BAS implementering 8

9 På de interna investeringsprojekten använder vi följande områdesförkortningar i projektnamnet: _TIM(O) Organisation och processer _TIM(M) Marknadsföring _TIM(S) Försäljning _TIM(I) Infrastruktur _TIM(P) Produkt _TIM(F) Företagsutveckling Områdesförkortningen används således som en extra dimension, som när data extraheras till Excel och används för att sammanfatta investeringsprojekten per område. Vi budgeterar endast på kunder och investeringsprojekt. Vi har valt att inte budgetera driftsprojekt, eftersom det handlar mer om att samla in tid, som vi sedan kan analysera. 3 Hur tidrapporterar vi? TimeLog Project erbjuder flera olika tidrapporteringslösningar. I TimeLog har vi emellertid valt att göra alla tidrapporteringar i TimeLog Tracker (vårt desktopprogram) eller via våra smartphone-klienter. Det finns flera anledningar till detta: Tidrapporteringen görs omedelbart och inte senare under dagen/veckan när man inte kan komma ihåg vad man faktiskt har gjort. Det är mer exakt än att rapportera hela/halva timmar. Vi har så många projekt, att veckorapporterna blir för oöverskådliga, så det tar för lång tid att hitta de enskilda faser, som man ska tidrapportera på. Man kan söka bland alla projekt och uppgifter snabbare än i tidrapporten och veckorapporten. Vi rapporterar dock semester/frånvaro via veckorapporten och vår supportavdelning rapporterar också tid i TimeLog Help Desk på de enskilda aktiviteterna. När det gäller semesterrapportering, har vi valt att justera lönekoden för semester varje år, som gör en nedräkning från det intjänade antalet timmar. Därmed kan varje 9

10 medarbetare själv hålla koll på hur mycket semester man har kvar. med TimeLog Tracker går det snabbt och lätt, och man behöver inte göra någon sammanfattning, vid dagens slut Vi har en intern regel som säger att veckorapporten ska stängas på måndag kl. 10:00, så de olika projektledarna vet att deras projekt är uppdaterade, och inte blir överraskade i slutet av månaden, om saknade tidrapporteringar från perioden plötsligt dyker upp och projektets budgetar därmed överskrids. För vissa kan TimeLog Tracker verka för detaljerat när man "bara" ska rapportera intern tid men med TimeLog Tracker går det snabbt och lätt, och man behöver inte göra någon sammanfattning, vid dagens slut. Dessutom är det ett mer proaktivt sätt att tidrapportera, eftersom det händer medan man arbetar. Det ger medarbetaren möjlighet att aktivt ta ställning till, vad de använder sin tid till. För vissa kan det låta hårt, och vi får ofta frågan om vi också har ett projekt för kaffedrickande, toalettbesök osv. men nej, så detaljerat är det inte. Vi vill dock ha en sann bild av vår situation i TimeLog och det får vi bara om vi har en exakt tidrapportering, som vi kan lita på dvs. med så hög detaljgrad som möjligt. Oavsett vad, blir tidrapporteringen aldrig 100 % exakt detta är inte heller vårt mål, men vi vill gärna komma så nära som möjligt. 3.1 Reaktionerna på den nya tidrapporteringsstrukturen Det tar ett tag att vänja sig vid allt nytt - och det var inget undantag hos oss. För de flesta tog det lite tid att vänja sig vid att vara mer detaljerad i sin dagliga tidrapportering, men vid en viss tidpunkt blir det också en vanesak. Vi skulle ljuga om vi sa att alla tycker att det är ett bra sätt att tidrapportera på. Vissa medarbetare tycker att det är alltför detaljerat, medan andra tycker om att ha sin egen personliga överblick av, hur de använder tiden, så de kan se, om det finns arbetsuppgifter som försummas. Generellt är det väldigt olika från person till person hur man har det med tidrapportering. Det beror också på om man är en kreativ personlighet som föredrar att arbeta fritt och utan alltför många ramar, eller om man tycker om struktur. Vi försöker att omfatta alla typer, men det är klart att även vi i TimeLog emellanåt kan ha svårt att få människor att tidrapportera. För nya medarbetare, kan det verka lite överväldigande och förvirrande, om man inte har försökt att tidrapportera på sina tidigare befattningar. Men det dröjer inte länge förrän det sitter i ryggmärgen och blir 10

11 en lika naturlig del av vardagen i TimeLog som att hämta kaffe eller planera arbetsuppgifter i kalendern. 3.2 Projektnamn och allokering av medarbetare Vi har cirka 100 (aktiva) interna projekt medarbetarna är dock endast knutna till dem som är relevanta för deras dagliga arbete, så att det inte finns "information overload" i listan över projekt i TimeLog Tracker. Om vi har projekt med flera faser, går vi in och allokerar medarbetare till varje fas, eftersom alla faser inte är relevanta för den enskilde. Annars använder vi mest "Tidrapportering tillåten för alla i resursgruppen" i projektinställningar. På faser, som heter något med "Annat", finns det en regel att det alltid måste skrivas en kommentar, så det inte bara blir en papperskorg, om man inte kan hitta rätt ställe att tidrapportera på. Att använda Annat -fasen kan för en del vara den lätta lösningen, när man ska tidrapportera. Ett par gånger om året går respektive projektledare igenom rapporteringarna på Annat -faserna för att se, om det bör upprättas extra faser till arbetsuppgifter, som kommer tillbaka. 3.3 Praktisk hantering av tidrapporteringarna När medarbetarna har stängt veckorapporten, går respektive avdelningschef in och godkänner dem. Om vi kan se att det har rapporterats tid på fel projekt/faser, Figur 3 I Omkontera tid är det lätt att flytta tidrapporteringarna från ett projekt till ett annat: 11

12 använder vi oss av funktionen Omkontera tid när det är möjligt att flytta en tidrapport till en annan fas/annat projekt, även om veckorapporten och/eller projektet är stängt. Därigenom behöver vi inte belasta människor med enkla korrigeringar. Det händer också att vi i samma gränssnitt väljer att dela tidrapporteringarna på två olika faser i stället. 3.4 API och online-dashboard Vi har valt att använda TimeLog Projects rapporterings-api för att extrahera data och visualisera dem grafiskt på en platt skärm i företaget. Här visar vi bland annat ett utdrag från rapporten Precision i tidrapportering, som visar, hur punktliga medarbetarnas tidrapporteringar är. Om det är sju dagar sedan en medarbetare tidrapporterade, kommer tidrapporteringen, förutom allt annat, att bli mer oprecis än om tidrapporteringen gjordes varje dag. Det är en motiverande faktor för våra medarbetare att inte hamna bland Topp 5 som halkat efter med tidrapporteringen. Här visas ett urval av våra dashboard: Figur 4 Här visas ett urval av våra dashboard, där vi kan vi se, vem som har halkat efter med tidrapporteringen. Dessutom får vi en gemensam översikt av vilka investeringsprojekt (här utgår vi från våra inställningar av projekttyper) som har använt mest tid under de senaste sju dagarna. Därigenom får hela företaget en överblick av vad vi investerar våra krafter i. Siffran i parentesen är antalet timmar: 12

13 Figur 5 Vi använder TimeLog Projects rapporterings-api för att visa data på våra interna dashboard. 4 Coachning av medarbetarnas tidrapportering Vi tycker det är viktigt att använda medarbetarnas tidrapportering proaktivt i deras utvecklings- och månadssamtal med sin närmaste chef. Det är inte för att slå någon i huvudet, utan för att få inblick i de viktigaste projekten på sista tiden, och om det kan ha kommit uppgifter från sidan som har gjort att andra projekts deadline har förskjutits. Det ger en bra möjlighet till dialog om hur arbetsbördan är fördelad mellan de olika arbetsuppgifterna. Vi ser ofta att medarbetarna blir överraskade av sin tidprofil att de använder tiden annorlunda än de tror. Det gör dem mer fokuserade och bättre på att prioritera de viktigaste uppgifterna. En medarbetares tidrapportering kan också indikera, om det är dags att byta befattning, eftersom personen börjar utföra andra uppgifter, än det som han/hon är anställd för. Detta utgör en grund för att utvecklas i företaget. Det är också en möjlighet för medarbetarna att visa sin ledare, om de gör något helt annat än det som avtalades, och att de kan behöva skyddas från ytterligare 13

14 uppgifter, eller deras befattning måste omdefinieras. Att använda dessa data i utvecklingssamtalen ger en ömsesidig förståelse av vilka uppgifter som fyller arbetsdagen, och därmed kan medarbetare och chef gemensamt hitta den bästa lösningen för båda parter. 4.1 Bra medarbetarrapporter Till dessa samtal behöver vi särskilt följande rapporter, beroende på vilken funktion medarbetaren har i företaget: Intern/extern analys Rapporten används för de medarbetare som fakturerar timmar externt. Här visas hur mycket tid som används på kunder jämfört med interna projekt Pivot-rapport Denna rapport är bra till att göra olika övergripande diagram som visar olika tidprofiler. Det är möjligt att börja med en bred översikt och sedan gå mer på djupet i de olika siffrorna som följer. Figur 6 Pivot rapporten innehåller en uppsjö av alternativ för att anpassa visningen av data efter dina specifika behov. Här visas t.ex. fördelningen av projekt utifrån typ/kategori. 14

15 Bokat jämfört med rapporterat arbete Denna rapport används främst av vår utvecklingsavdelning, som använder rapporten för att följa upp de överenskomna produktionsplanerna på dag- och veckobasis. De kan därmed få en inblick i om de är tillräckligt bra för att uppskatta den tid som läggs på varje uppgift, och om det kommer in för många uppdrag från en annan sida, som därmed fördröjer deras leveransplaner. 5 Strategisupport och styrelserapportering I TimeLog visar vår tidrapportering, om vi följer den överenskomna strategin för företaget. Vi har t.ex. bestämt att cirka 50 % av vår tidsförbrukning ska vara marknadsorienterad. Om vi endast använder 30 % av vår tid på marknadsorienterade aktiviteter, så blir nästa anställning marknadsorienterad. Därigenom blir det inte bara den som ropar högst som får mer resurser det är strategin och Timelogs tidrapporteringsprofil, som bidrar till att avgöra eventuella anställningar i framtiden. De data som samlas in i TimeLog Project används också till styrelserapporter så att styrelsen kan få en inblick i Timelogs utveckling. Därmed finns det en saklig grund för diskussion om Timelogs nuvarande och framtida situation. Eftersom större delen av vår tid är intern, så är det naturligt att titta på om det finns saker som vi spenderar för mycket tid på, som kan optimeras, så att vi kan lägga tiden på mer lönsamma uppgifter. Dessutom tittar vi på, om vi använder tid på projekt som ligger utanför våra kärnkompetenser. Det är något vi säger till våra kunder så det måste vi också själva arbeta med. Vi har alltför ofta gjort små interna utvecklingsprojekt, som skenat iväg, och först efteråt upptäckt, att vi hellre borde ha köpt kompetenserna externt. I vår försäljningsavdelning har vi valt att göra ett försäljningsprojekt med följande struktur: 15

16 Figur 7 Detta försäljningsprojekt använder vår försäljningsavdelning till att tidrapportera sina aktiviteter. Vi kan bland annat hålla koll på hur mycket tid som används på anbud/avtal. Vi går in och bedömer, om vi eventuellt kan minska tidsförbrukningen på administrativt arbete, så det kan användas för mer utåtriktade säljaktiviteter i stället. Om vi bara hade haft en fas, som kallades säljarbete, skulle vi inte kunna gå in och justera på de enskilda delelementen, eftersom det skulle vara svårt att skilja mellan hur mycket tid som används på mötesaktivitet jämfört med anbud/avtalsskrivning. Med denna kunskap kan vi medvetet arbeta för att göra vardagen enklare för våra medarbetare. Samtidigt är vi inne och bedömer, hur mycket tid som används i organisationen på t.ex. interna möten. Här kan vi se de direkta kostnaderna genom att ha hela organisationen samlad på en gång. Det innebär att vi har blivit mer medvetna om mötet har ett berättigande. 16

17 I TimeLog, vill vi få ut något av vår tid, och därför ska det på ett möte finnas en agenda, ett referat, och det ska tas beslut, för att det ska betraktas som ett givande möte, som är värt investeringen. Om det inte fattas några beslut, skulle tiden förmodligen ha använts bättre på andra saker. Det gamla ordspråket att tid är pengar, har gjort oss duktiga i TimeLog på att använda tiden på rätt sätt. 6 Kunskapsinsamling från tidigare projekt Tidrapporteringarna på våra kund- och investeringsprojekt ger en stabil överblick över, om vi håller oss till våra budgetar på både projekt, fas och medarbetarnivå. Därmed kan vi t.ex. få svar på följande frågor: Varför överskred vi budgeten? Är det samma faser, som vi alltid överskrider budgetarna på. Har projektet lönat sig på annat sätt? Är vi för dåliga på att bedöma en viss typ av projekt? Är det samma projektledare, som under-/överestimerar sina projekt? Är det samma medarbetare, som använder längre tid än bedömningen? Att bedöma enligt ovan ger oss möjlighet att förbättra vår projektstyrning i framtiden samt se vissa trender som vi eventuellt kan gå in och påverka från flera sidor. 7 Hantering av kundprojekt Många av våra kundprojekt har samma struktur, och för att göra det enkelt för oss själva, har vi upprättat projektmallar, så våra konsulter ska använda minsta möjliga tid på administration. För att följa upp projektresultaten, använder vi särskilt projektfaktorn, täckningsanalysen samt den fullständiga projektrapporten, som ger en samlad översikt av de viktigaste nyckeltalen i projektet. Således kan vi följa upp projektens täckningsgrad och återigen se, om det finns några typer av projekt där vi har för låg täckningsgrad jämfört med våra övergripande mål. 17

18 Figur 8 Projektfaktorn kan jämföra både små och stora projekt, så man kan se vilka kunder/projekt som är mest lönsamma. På våra kundprojekt anger vi, vem som är säljare på projektet, om det är någon annan än konsulten. Därmed kan vårt säljteam själva hålla reda på, hur lönsamheten är på de projekt som de har sålt. Om projektfaktorn genomgående är mycket låg, kan det bero på att säljaren inte är tillräckligt bra för att bedöma tidsförbrukningen, till exempel när de säljer ett projekt till ett fast pris. Vid månadens slut, går våra konsulter själva in och gör fakturautkast, samt intäktsför pågående arbeten på sina projekt. Om projekten avslutas, använder man sig av de inbyggda åtgärderna för stängning i TimeLog Project, som ser till att resterande belopp kommer att faktureras och intäktsföras, och att projektekonomin stämmer. 18

19 8 Slutsats Vi hoppas att denna vitbok har gett dig lust att komma igång med strategisk tidrapportering. Kanske har du också fått några bra idéer som ska implementeras i de dagliga sysslorna? Om man ska sammanfatta denna vitbok, så uppnås följande med korrekt och exakt tidrapportering: Översikt av inkomsterna samt täckningsgrad på kundprojekt. Ökad medvetenhet och striktare prioritering av arbetsuppgifter bland medarbetarna. Bättre förmåga att bedöma projekt innan de sätts igång. Betydligt färre projekt där tiden kunde användas bättre. Medvetenhet om att interna projekt också har en kostnad. Möjlighet att optimera de enskilda delprocesserna i företaget. Bättre och mer givande utvecklingssamtal med handlingsplaner baserat på konkreta fakta. En mer kritisk och engagerad styrelse/ledning. Det är inte alla företag, som har behov av eller lust att vara så detaljerade, som vi är i TimeLog. Viktigast är dock att man som företag är medveten om, vad syftet med tidrapporteringen är. Om ni redan idag tidrapporterar, bör ni överväga, om ni inte ytterligare kan utnyttja den investering ni redan gör genom att tidrapportera. Om ni inte redan har investerat i tidrapportering idag, så bör ni även överväga, om inte denna investering skulle kunna erbjuda nya möjligheter och ökade vinster, eftersom det kommer att ge nytt fokus på vad ni använder tiden till. 19

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

5 tips-förvalta er tid smartare

5 tips-förvalta er tid smartare 5 tips-förvalta er tid smartare Och motivera er personal att tidrapportera Lyft företaget Förvalta er tid och era kontrakt så företaget kan växa Vi ger er 5 tips till hur ni kan använda tidrapportering

Läs mer

Strategisk tidrapportering

Strategisk tidrapportering Strategisk tidrapportering Håll koll på tiden och gå om konkurrenterna! När tid är pengar Eliminera gissningar och skapa bättre resultat Denna vitbok handlar om hur du kan få ut mesta möjliga av ditt företag

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Kontraktstyrning. Få ordning på kontrakten. Kundkontrakt i konsultföretag. Och även omsättningen. Whitepaper

Kontraktstyrning. Få ordning på kontrakten. Kundkontrakt i konsultföretag. Och även omsättningen. Whitepaper Kontraktstyrning Kundkontrakt i konsultföretag Få ordning på kontrakten Och även omsättningen En av hörnstenarna i alla företag är kundkontrakten och hur de enklast faktureras och hur intäktsföring görs

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

ABAX WORKER FÅ JOBBET GJORT LEKANDE LÄTT PROJEKTLEDNING TIDRAPPORTERING AVVIKELSEHANTERING HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET KVALITETSSÄKRING

ABAX WORKER FÅ JOBBET GJORT LEKANDE LÄTT PROJEKTLEDNING TIDRAPPORTERING AVVIKELSEHANTERING HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET KVALITETSSÄKRING FÅ JOBBET GJORT LEKANDE LÄTT PROJEKTLEDNING TIDRAPPORTERING AVVIKELSEHANTERING HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET KVALITETSSÄKRING PROJEKTLEDNING FÅ FULL KONTROLL ABAX Worker ger dig och ditt företag full kontroll.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Hantering av timpriser

Hantering av timpriser Hantering av timpriser Lär dig timpriser, prisgrupper och prislistor Bli expert på hantering av timpriser Lär dig hur man bäst hanterar timpriser i TimeLog Project. Detta dokument beskriver hur man upprättar

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare Utbildningsmanual Projektmedarbetare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 LOGGA UT... 3 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare Vi hjälper transportföretag att jobba smartare I den här foldern kan du läsa hur transpa AB 0524 48 00 10 marknad@transpa.se www.transpa.se Med transpa får du bättre koll samtidigt som du jobbar mindre

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Dynamics Engagement_062513_wp _EMEA HUR ENGAGERADE ÄR DINA

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Tidrapportering med app. Instruktion för Adeccokonsulter

Tidrapportering med app. Instruktion för Adeccokonsulter Tidrapportering med app Instruktion för Adeccokonsulter Nu kan du tidrapportera med Adeccos app! Du måste ha en smartphone eller surfplatta: iphone och Android funkar Slide 2 Så här kommer du igång Sök

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER Med appen kan alla mobila och resande medarbetare registrera närvaro, frånvaro och tid på olika uppgifter i sin mobiltelefon när och var som helst. De kan också se

Läs mer

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Produktoch Kundservice. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Produkt-

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare Utbildningsmanual Projektbeställare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 ÄNDRA PERSONLIGA DATA...

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Processen i ett EU-projekt

Processen i ett EU-projekt Processen i ett EU-projekt Joel Hedlund, European Minds Upphandlat konsultstöd för Region Västerbotten 1 Upplägg Från ax till limpa Förberedelser Projektbudgetering Medfinansiering Vid ett nybeviljat projekt

Läs mer

Grundkonfiguration. www.projectcompanion.com

Grundkonfiguration. www.projectcompanion.com Grundkonfiguration Innehållsförteckning Introduktion... 3 Grundläggande konfiguration... 3 Enkelhet... 3 Kunder / beställare... 4 Projekttyper... 4 Projekt?... 5 Tjänstetyper... 5 Avdelningar och kontor...

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

DISC test Översatt till svenska

DISC test Översatt till svenska DISC test Översatt till svenska (Nedanstående ska stå innan man börjar testet) Kom ihåg! Svara sanningsenligt för att få bästa möjliga resultat som kommer hjälpa dig att hitta ett jobb som passar just

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Christina Nilroth, Blåbär Design. www.styrelsekvinnor.com

Christina Nilroth, Blåbär Design. www.styrelsekvinnor.com gör för att bygga varumärken Hur gör man med för innehåll att bygga och ett vilka starkt varumärke? gör för att bygga varumärken Hur gör man med för innehåll att bygga och ett vilka starkt varumärke? möjligheter

Läs mer

Rapportalternativ. Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Rapportalternativ. Ansvarig webbverktyg/eportfolio Rapportalternativ i webbverktyg/eportfolio På följande sidor kommer du som administratör av webbverktyget/eportfolio få en beskrivning av olika rapporter och hur du på bästa sätt kan ta fram dessa efter

Läs mer

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg...

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... Du har insett att det behövs hjälp med Internetmarknadsföringen och beslutar därför att anlita en marknadsföringsstrateg.

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Personalhandbok Ekonomi & Administration

Personalhandbok Ekonomi & Administration 1. Innehåll För att underlätta vår interna hantering och få ett likartat arbetssätt mellan våra kontor så finns här information om hur olika frågor och områden ska hanteras hos oss. Ekonomiska rutiner

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Med tilläggsprodukten Mamut Enterprise Travel CRM får du möjlighet att ta med dig arbetet ut från kontoret. Du arbetar då lokalt i en kopia av den centrala databasen och kan

Läs mer

Mamut Enterprise Call Center

Mamut Enterprise Call Center Mamut Enterprise Call Center Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Call Center. Först får du en genomgång av fördelarna med att använda Mamut Enterprise Call

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Framgångsfaktorer för en global projektverksamhet. Håkan Elvingson

Framgångsfaktorer för en global projektverksamhet. Håkan Elvingson Framgångsfaktorer för en global projektverksamhet Håkan Elvingson Agenda 1. Kort om mig 2. Kort företagspresentation 3. Produktutveckling på Fagerhult Belysning AB 4. Utmaningar tvärfunktionell och global

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer